Look, Listen & Live. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver"

Transkript

1 TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

2

3

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner Sikkerhedsinstruktioner Opbevaring Opsætning Din Modtager Standard PIN kode: Front panel Bag panel Fjernbetjening Isætning af batterier Brug af fjernbetjeningen Forbindelser Forbindelse til TV Forbindelse til Digital forstærker, DVD/Video optager Tilslutning af IR forlænger Førstegangs installation Normal brug Kanaler Billed opsætning Kanalsøgning Tids indstilling Valg System Opsætning USB Optage funktion 14 A.1 Fejlfinding 14 A.2 Specifikationer 15 Dansk P1

5 1.0 Instruktioner 1.1 Sikkerhedsinstruktioner FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren Læs og følg vejledningen alle sikkerheds og brugs instruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. Gem brugermanualen Sikkerheds og brugsmanualen bør gemmes til evt. senere brug. Vær opmærksom på alle advarsler Tag dig af alle advarsler på modtageren og i brugermanualen. Polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. Strøm kilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde, der er angivet på labelen på bagsiden af modtageren. Hvis ikke du er sikker på hvilken type strøm kilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale elforsyning. For modtagere der er beregnet til batterier, eller andre strøm kilder, se brugervejledningen. Overbelastning Overbelast ikke vægkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagt eller revnet ledninger, og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. Strøm kabel beskyttelse Strøm kabler skal føres så den ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. Ventilation - Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en indbygget reol, på en bogreol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren eller brugervejledningen er fulgt. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for fare. Vand og Fugt. Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask eller vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool m.v.. Vigtigt: Vedligehold elektrisk sikkerhed. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerhedscertifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres, så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå nogen potential fare så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag, reol eller bord. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage skade på et barn eller en voksen såvel som P2 INSTRUKTIONER

6 på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. Bemærkning til installatør: Denne bemærkning er til at minde alle installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinjer for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. Udendørs antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at få beskyttelse imod strømstød og opbygger statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. Strøm kabler En udendørs antenne system bør ikke placere I nærheden af overophedede strøm kabler, andre elektriske lys- eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være fatal. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Brug Rengøring Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på modtageren. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt I en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet - Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød. Service Servicering Forsøg aldrig selv at reparere modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød og andre farer. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: 1. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i modtageren. 2. Hvis modtageren har været udsat for regn eller vand. 3. Hvis modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives I betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parameter kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få modtageren til at fungere normalt igen 4. Hvis modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet 5. Hvis modtageren opfører sig meget anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for reparation Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har same sikkerheds karakteristika som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. Sikkerheds Check Efter en reparation af modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. Væg- eller Loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller I loftet skal producentens anvisninger følges. Dansk INSTRUKTIONER P3

7 Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. SIKKERHEDSINFORMATION Denne modtager er produceret for at imødegå internationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: AC V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilationshullerne i din modtager. Du skal sikre dig der er frit omkring modtageren. Placer aldrig din modtager i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme fx radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din modtager. Placer din modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Bruge ikke tilbehør til din modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan udgøre en fare eller skade udstyret. TILSLUTNING TIL DVB-T SIGNAL OG TV: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes nogen kabler til stikkontakten. Sluk altid din modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager nogle kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din modtager er installeret i et område der er udsat for stor lyn aktivitet, er beskyttelses anordninger for MODTAGER strømindgang og modem indgang essentielle. Den enkelte producents instruktion for sikkerhed for andet udstyr, så som TV, Hi-Fi osv.. Tilsluttet din modtager skal også følges under lyn- og torden vejr. JORD: CATV kabel skal være jordet. BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 1.2 Opbevaring Din modtager og dens tilbehør er opbevaret og leveret i en indpakning der er designet til at beskytte mod elektrisk chok og fugt. Ved udpakning skal det sikres at alle dele følger med. Hold indpakningen væk fra børn. Ved transport fra et sted til et andet eller hvis du returnerer produktet under garanti skal modtageren pakkes I den originale indpakning sammen med tilbehøret. Hvis dette ikke gøres kan garantien frafalde. 1.3 Opsætning Vi foreslår at du benytter en installatør til installationen af dit udstyr. Hvis ikke installatør benyttes skal disse instruktioner følges. yse manualen til dit TV og din antenne. yvær sikker på at Audio/Video forbindelsen og antennens udendørs komponenter er i god stand og at Audio/Video komponenterne er godt skærmede. ydenne manual giver komplette instruktioner til installation af samt brug af modtageren. P4 INSTRUKTIONER

8 De følgende symboler indikerer følgende: Advarsel Indikerer advarsels information. Tips Indikerer yderligere eller vigtig information. MENU Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen (FEDE Bogstaver) Flyt til Repræsenterer et menu punkt i et vindue. (Kursive Bogstaver) Tilbehør 1. 1 Bruger manual 2. 1 Fjernbetjening 3. 2x Batterier (AAA) Bemærk: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandet eller bruges sammen med andre typer af batterier. Hvis genopladelige batterier benyttes foreslår vi brug af batterier, f.eks. NiMH, med lav egen afladning for at sikre lang tids brug af fjernbetjeningen. 2.0 Din Modtager 2.1 Standard PIN kode: Front panel 1. Afbryder knap Tænder og slukker for enheden 2. Standby indikator Viser nuværende status for modtageren grøn LED modtageren er tændt rød LED modtageren er i standby 3. LED display Viser kanal nummer 4. USB Til at forbinde eksterne lagrings enheder 5. Fjernbetjenings sensor Modtager signal fra fjernbetjeningen 6. Kanal op/ned Skifter kanal uden at bruge fjernbetjeningen 2.3 Bag panel Fig. 1 Fig ANT IN Til forbindelse af antenne til modtagelse af digital signal. 2. TO TV Loop through til DVB-T kompatibelt TV eller en ekstra DVB-T kompatibel modtager. 3. IR IN Infrarød forlænger indgang 4. S/PDIF COAXIAL Til forbindelse ned digital forstærker. 5. TV SCART Til forbindelse med TV ved hjælp af et SCART kabel. 6. VCR SCART Til forbindelse med en Video eller DVD optager ved hjælp af et SCART kabel. 7. HDMI Til forbindelse med TV ved hjælp af et HDMI kabel. 8. STRØM KABEL Til forbindelse af din modtager til V AC. 2.4 Fjernbetjening. 1. q Tænd eller sluk modtager 2. FAV Giver adgang til dine favoritkanaler 3. TV/RADIO Skifter mellem TV og Radio mode Fig. 3 Dansk DIN MODTAGER P5

9 4. 0~9 Vælger kanal nummer eller indtaster tal i menuen. 5. PG-/PG+ Skifter hele sider I TV liste 6. BACK Skifter mellem de to sidste sete kanaler. 7. i Viser aktuel kanalinformation. 8. pq Vælger næste eller forrige kanal ved live TV visning. Navigere gennem menuerne. 9. tu Øger eller formindsker volumen ved live TV visning. Skifter indstillinger for valgte menu. 10. OK Bekræfter valg i menu. Viser kanallisten ved live TV visning. 11. MENU Aktivere hovedmenuen/ I menu springer den en side tilbage. 12. EXIT Går tilbage til den forrige skærm eller menu. 13. GUIDE Viser EPG (Elektronisk Program Guide) 14. V+/V- Volume op/ned 15. Slå lyd til eller fra. 16. P+/P- Program +/- (op/ned i menu) 17. SUB Aktivere undertekst menuen for den valgte kanal. 18. TXT Aktivere tekst tv hvis det er tilgængeligt på den nuværende kanal. 19. AUDIO Aktivere menu til valg af lydspor. 20. LIST Viser en liste over tilgængelige optagelser på den tilsluttede lagerenhed 21. OPT GOTO under afspilning 22. Skifter TV format. 23. : Springer tilbage til forrige nummer under afspilning Spoler tilbage / Spoler frem 25. " Springer frem til næste nummer under afspilning Starter optagelse af nuværende program Starter afspilning af valgt fil i Media Player Starter Timeshift funktion ved live TV visning eller Pause ved afspilning Stopper afspilning af valgt fil i Media Player 30. RØD Til tekst tv funktioner. 31. GRØN Til tekst tv funktioner. Ved live TV visning skifter den HDMI opløsning. 32. GUL Til tekst tv funktioner. Ved live TV visning skifter TV SCART udgang mellem Digital TV og VCR indgang. 33. BLÅ Til tekst tv funktioner. Ved live TV visning viser menu til indstilling af timere. 2.5 Isætning af batterier Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen og isæt 2 stk. AAA batterier i fjernbetjeningen. Diagrammet under batteridækslet viser den korrekte installations metode for batterierne. 1. Åben dækslet 2. Isæt batterier 3. Luk dækslet BEMÆRK: af batterier. Batterierne bør ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes eller blandes med andre typer Fig. 4 P6 DIN MODTAGER

10 2.6 Brug af fjernbetjeningen For at bruge fjernbetjeningen, ret den mod fronten af den digitale modtager. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 7 Meter og en funktions vinkel på ca. 60 grader. Fig. 5 Fjernbetjeningen fungerer kun ved frit udsyn til den digitale modtager. Bemærk venligst: og rækkevidde. sollys eller meget stærkt lys formindsker fjernbetjeningens følsomhed 3.0 Forbindelser 3.1 Forbindelse til TV 3.2 Forbindelse til Digital forstærker, DVD/Video optager Fig. 6 Fig Tilslutning af IR forlænger IR forlængeren giver dig mulighed for at placere/gemme modtageren ude af syne (eks. i skænk eller lukket reol) og stadig betjene det. Indsæt IR forlængeren i stikket bag på modtageren. Placér IR forlængeren i en sådan position, at der er direkte udsyn til fjernbetjeningen. Fjern beskyttelsesfolie på forlængeren og fastgør den på passende sted. 4.0 Førstegangs installation Efter alle forbindelser til boksen er gjort korrekt, tændes TV et. Husk at tilslutte strømmen til modtageren. Tænd nu modtageren. Hvis du benytter modtageren for første gang eller har gendannet fabriksindstillingerne bliver installationsguiden vist på dit TV. Brug pq til at vælge de forskellige menu punkter. 1. OSD sprog. Brug tu for at vælge OSD sproget. 2. Land. Brug tu for at vælge Land. 3. Antenneforsyning. brug tu for at vælge Fra/Til. Skift kun til Til hvis du bruger en indendørs eller udendørs aktiv antenne. Hvis sat til Til vil modtageren sende 5V til antennen. Se venligst din antennes manual. 4. Søg efter. Brug tu for at vælge FTA/ALLE. Hvis du vælger FTA vil modtageren kun indlæse Free-To-Air kanaler altså kanaler der ikke kræver et program kort. 5. Vælg Kanalsøgning og tryk ueller OK for at starte den automatiske søgning. 6. Modtageren viser status for søgningen og når færdig vil den starte visning af den første kanal I listen. Du er nu klar til at se TV. Dansk 5.0 Normal brug 5.1 Kanaler Tryk MENU og vælg kanal ved hjælp af tu. Tryk OK eller q knappen for at redigere kanal indstillinger. Tryk EXIT for at gå ud af menuen. FORBINDELSER P7

11 5.1.1 Rediger kanaler For at redigere dine kanal preferancer (låse, springe over, flytte, slette eller tilføje til favorit), gå til rediger kanal. Denne menu kræver en kode. Indtast din kode. Koden er som udgangspunkt 8888 med mindre du har ændret den. Vælg favorit kanaler. Du kan lave en liste over favorit programmer du let kan få adgang til. 1. Vælg den ønskede kanal og tryk på FAVOURITE knappen.et hjerte formet symbol bliver vist og kanalen er markeret som favorit kanal. 2. Gentag forrige trin for at vælge flere favorit kanaler. 3. For at bekræfte og gå ud af menuen, tryk EXIT Deaktiver favorit TV eller radio kanaler Vælg en af dine favorit kanaler og tryk på FAVOURITE knappen på fjernbetjeningen for at fjerne det hjerte formede symbol. Vis favorit kanaler 1. Tryk på FAVOURITE knappen på fjernbetjeningen for at vise listen over favorit kanaler. 2. Tryk pq for at vælge det favorit program du ønsker. 3. Tryk OK for at aktivere den favorit kanal du ønsker. Slet en TV eller radio kanal 1. Vælg kanalen der skal slettes og tryk på den BLÅ knap. En besked vises på skærmen. Tryk OK for at slette kanalen eller Exit for at afbryde. 2. Gentag ovenstående trin for at slette flere kanaler. Spring over TV eller radio kanaler. 1. Vælg den kanal du vil springe over og tryk på den Grønne knap. 2. Modtageren vil nu springe over kanalen når der bliver zappet mellem kanaler i live TV visning 3. Gentag ovenstående trin for at springe over flere kanaler. 4. For at bekræfte og gå ud af menuen, tryk EXIT. Fjern spring over funktion for TV eller radio kanaler Marker en kanal markeret med et spring over symbol og tryk på den Grønne knap. Flyt en TV eller en radio kanal 1. Vælg den ønskede kanal og tryk på den Røde knap. En flyt symbol bliver vist. 2. Tryk på pq for at flytte kanalen 3. Tryk OK for at bekræfte 4. Gentag ovenstående trin for at flytte flere kanaler. Lås kanaler Du kan låse valgte kanaler for begrænset visning Lås en TV eller radio kanal: 1. Vælg den ønskede kanal og tryk på den Gule knap. Kanalen markeres nu som låst. 2. Gentag ovenstående trin for at vælge flere kanaler. 3. Bekræft og gå ud af menuen med EXIT. For at aktivere de låste kanaler skal du indtaste modtagerens PIN kode, denne er standard Hvis du har ændret denne skal du selvfølgelig bruge den nye kode. Vi anbefaler at du skifter koden til en kode du kan huske. Fjern lås fra en TV eller radio kanal Tryk på den Gule knap på en kanal der er markeret med et låse symbol. P8 NORMAL BRUG

12 5.1.2 EPG (Elektronisk Program Guide) EPG er en on-screen TV guide der viser program information for de næste 7 dage (hvis tilgængelig fra program udbyderen) Tryk på GUIDE knappen for at aktivere denne menu. Brugpq til at vælge det ønskede program. For hurtig navigation i program listen bruges RØD knap til side ned og GRØN knap til side op. I højre side af skærmen kan man se detaljerne for det valgte program. Hvis der er mere end en sides program beskrivelse kan man bruge GUL knap til side ned og BLÅ knap til side op. For at se program oversigt for andre kanaler, brug tu knapperne. For at oprette en påmindelse til et program, marker dette og tryk på OK knappen. For at vise en liste over påmindelser, tryk på i knappen. Du kan læse mere om indstilling af timere under punkt Timer Sorter Sorter dine kanaler ved hjælp af de følgende muligheder: LCN Sorter kanalerne efter LCN orden ONID Sorter kanalerne efter Netværks ID (Broadcaster ID) Service Navn Sorter kanalerne i alfabetisk orden Service ID Sorter kanalerne efter service ID LCN (Logical Channel Numbering) LCN Til eller FRA. Det anbefales at aktivere denne indstilling. 5.2 Billed opsætning Tryk MENU og vælg billede. Denne menu giver dig mulighed for at justere billede opsætningen. Tryk pq for at vælge en mulighed og tu for at justere indstillingen. Tryk EXIT for at gå ud af menuen. Billedformat Du kan indstille billede formatet til enten 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 Full Screen eller Auto. Tip: Du kan ændre formatet ved at trykke på den knap på fjernbetjeningen. HDMI Opløsning 480i: Til NTSC system TV. 480P: Til NTSC system TV. 576i: Til PAL system TV. 576P: Til PAL system TV. 720P: Til NTSC eller PAL system TV. 1080I: Til NTSC eller PAL system TV. Tip: Du kan ændre formatet ved at trykke på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen TV format Hvis billede formatet ikke ser korrekt ud kan du skifte indstilling for TV format. Denne indstilling bør matche dit TV. NTSC: til NTSC system TV. PAL: til PAL system TV. Video output CVBS: RGB: CVBS output. RGB output. NORMAL BRUG P9 Dansk

13 5.3 Kanalsøgning Tryk MENU og vælg Kanal søgning. Denne menu giver mulighed for at justere kanal søgnings kriterier. Vælg en indstilling og tryk tu for at ændre indstillingen. Tryk EXIT for at gå ud af menuen. Automatisk søgning Søg og installer alle kanaler automatisk. Denne indstilling overskriver alle tidligere installerede kanaler 1. Vælg automatisk søgning og tryk OK eller u for at starte kanal søgningen. 2. For at afbryde kanalsøgningen, tryk EXIT. Manuel søgning Installer kanaler manuelt. Denne indstilling tilføjer nye kanaler uden at ændre den eksisterende kanal liste. 1. Vælg Manuel Søgning og tryk OK eller u. Kanal søgningen bliver vist. 2. Tryk på t u for at vælge kanal nummer eller tryk kanalnummeret ind ved hjælp af de numeriske taster på fjernbetjeningen 3. Tryk OK for at starte kanalsøgningen En fundet kanal bliver gemt og tilføjet til kanal listen. Hvis der ikke bliver fundet nogle kanaler så gå ud af menuen. Tip: Signal kvalitet og niveau indikatorerne viser om der er signal på den valgte kanal. Land Vælg det land du bor i. Det er vigtigt at vælge korrekt land da nogle parametre afhænger af land. Antenneforsyning Aktiver antenneforsyning hvis en ekstern aktiv antenne er tilsluttet boksen. 5.4 Tids indstilling Tryk MENU og vælg Tid. Denne menu giver mulighed for at justere tidsindstillingerne og oprette automatisk optagelse af programmer. Tryk pq for at vælge en indstilling og tryk tu for at justere denne. Tryk EXIT for at gå ud af menuen Timer I denne menu kan du oprette automatisk optagelse af en kanal eller slukke for modtageren på specifikke kanaler og på specifikke tidspunkter. Tilføj: Tryk på RØD knap for at tilføje ny optagelse. I menuen skal du vælge den ønskede kanal, starttidspunkt (dato og tid), sluttiden, gentagelse (en gang, daglig eller ugentlig) samt indstilling (se eller optag). Når du har indstillet alle parametre, tryk OK for at gemme programmeringen. Rediger: Tryk på den GRØNNE knap for at redigere en eksisterende programmering. Slet: Tryk på den BLÅ knap for at slette en programmering fra listen. Tip: Hvis du har programmeret en optagelse skal du sørge for at have tilsluttet en ekstern lagringsenhed til modtageren. Check periodisk om der er nok plads på lagringsenheden for fremtidige optagelser. Tidsforskydning Vælg automatisk eller manuel for GMT justeringer. P10 NORMAL BRUG

14 Region Vælg landets region når tidsforskydning er sat til Automatisk Tidszone Vælg tidszone når tidsforskydning er sat til manuel. Sleep Hvis denne indstilling er fra, fungerer denne funktion ikke. Hvis indstillingen er forskellig fra Fra vises en besked efter den valgte tid der informerer om at boksen går i sleep mode. Denne besked vises hvis fjernbetjeningen ikke har været benyttet i det angivne antal minutter. 5.5 Valg Tryk MENU og vælg Valg. I denne menu kan du justere Sprogindstillinger, undertekst sprog, lyd sprog og digital udgang. Vælg en indstilling og tryk t ufor at ændre denne.. Tryk EXIT for at gå ud af menuen. Sprogindstillinger Vælg det sprog der skal benyttes som OSD/menu sprog. Undertekster sprog Vælg det foretrukne undertekst sprog. Lyd sprog Vælg det foretrukne lyd sprog Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt vil det originale sprog blive benyttet. Digital Udgang Vælg format for den digitale lyd udgang PCM lyden bliver konverteret til PCM format RAW lyden fra modtageren bliver sendt i det originale format Fra den digitale lyd udgang bliver deaktiveret 5.6 System Opsætning Tryk MENU og vælg System. Denne menu giver mulighed for at justerer system indstillingerne. Tryk pq for at vælge en indstilling og tu for at justere indstillingen. Tryk EXIT for at gå ud af menuen. Dansk Forældrevejledning Du kan begrænse adgang til kanaler der ikke er tilrådelige for børn før en vis alder. For at begrænse adgang / låse kanalerne skal du indtaste enten standard pin koden 8888 eller din egen pin kode. Denne funktion afhænger af program udbyderen. Den virker kun hvis program udbyderen udsender PG information. Angiv kodeord Sæt eller skift kodeord til låste kanaler og menu adgang. Indtast dit gamle kodeord eller standard kodeordet Du bliver herefter bedt om at indtaste en ny kode. For at bekræfte skal du indtaste den nye kode igen. Når denne er bekræftet, tryk EXIT for at gå ud af menuen- Gendan fabriksindstillinger Resetter din modtager til fabriksindstillingerne. I hovedmenuen under system vælg Gendan fabriksindstillinger og tryk OK eller u for at aktivere. Indtast din kode eller standard koden 8888 og tryk OK for at bekræfte. Dette sletter alle kanaler og indstillinger. Modtageren genstarter og starter op i installationsguiden. NORMAL BRUG P11

15 Information Se model, hardware og software information. Software opdatering Hvis status er sat til Til vil boksen søge efter ny software hver dag på det anslået start tidspunkt fra udbyderen. Software opdatering fra USB Download den nødvendige opdaterings fil til din receiver model fra vores hjemmeside eller kontakt din lokale forhandler. pak filen ud hvis det er nødvendigt og kopier den til rodemappen på din USB lagerenhed. Tilslut USB lagerenheden til USB porten på modtageren. Tryk MENU og vælg USB. Vælg Multimedia - Musik og tryk OK. I fil listen vælges filen indeholdende softwaren, tryk herefter på OK for at starte softwareopdatering. Opdateringsprocessen vil tage nogen tid. Når opdateringen er fuldført, vil modtageren vise beskeden Opdateringen er fuldført. Genstart venligst. Sluk for hovedafbryderen, og tænd for den igen. Advarsel: Afbryd ikke strømmen eller fjern signalkablet under opdateringsprocessen. Du må ikke fjerne USB enheden under opdatering. Dette kan forårsage beskadigelse af data i flash-hukommelse, og modtageren skal repareres. 5.7 USB Tryk MENU og vælg USB. Denne menu giver mulighed for afspilning af Video, foto og musik filer. Understøttede formater er: MP3, WMA, JPEG og BMP filer. Enheden understøtter USB enheder med FAT og FAT32 fil systemer Multimedia Hvis der ikke er isat en USB enhed vil beskeden Ingen USB enhed fundet vises. Ellers kan du vælge Musik, Foto, Film eller Optagelse i denne menu og trykke OK for at få adgang til browseren og vælge fil der skal afspilles. Musik understøttede fil formater er MP3 og WMA. Billed understøttede fil formater er JPG og BMP Video understøttede fil formater er: MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI,...* Optagelse viser liste over optagelser Visning af Film og Optagelser. I menuen Optag skal du vælge folderen MYRECORD (mine optagelser) her lagres optagelser. I menuen Film skal du vælge filen med film. Vælg fil og tryk OK for at starte afspilningen. Brug RØD knap for at skifte imellem fuld skærm visning og liste over optagelser. Under afspilning kan du bruge kontrol knapperne 5 og 6, : og ", 2,1 og 3. Desuden kan du i listen over optagelser Slette eller Omdøbe filer. For at slette en optagelse vælg filen med optagelsen og tryk på GUL knap. Bekræft sletningen med OK knappen eller afbryd med EXIT knappen.. For at omdøbe optagelse vælg filen med optagelsen og tryk på GRØN knap. Der fremkommer en menu hvori du kan vælge bogstaver vha. navigationsknapperne. Når filen er omdøbt naviger til OK knappen på skærmen og tryk OK på fjernbetjeningen for at gemme det nye navn./*/ THOMSON kan ikke garantere at alle video filer som er på denne liste kan afspilles, da det afhænger af codec, data bit rate og opløsning. Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere oplysninger. P12 NORMAL BRUG

16 5.7.2 Foto opsætning Slide Tidsindstilling: Slide Mode: Billedformat: Se bort fra: Du kan justere slide show interval fra 1~8 sekunder. Du kan justere slide show effekter fra 0~59 eller vilkårlig Behold: Afspiller billeder i original format. Afspiller billeder i fuld skærm Video opsætning Undertekst specifikt: Små: Viser undertekster i lille format Normal: Viser undertekster i normalt format Stor: Viser undertekster i stort format Undertekst baggrund: Hvid: Viser undertekster på hvid baggrund Gennemsigtig: Viser undertekster på gennemsigtig baggrund Grå: Viser undertekster på grå baggrund Gulgrøn: Viser undertekster på gulgrøn baggrund Undertekst skrifttype farve: Rød: Viser undertekster med rød skrifttype Blå: Viser undertekster med blå skrifttype Grøn: Viser undertekster med grøn skrifttype NOTE: THOMSON kan ikke garantere kompatibilitet (drift og / eller bus spænding) med alle USB lagerenheder og påtager sig intet ansvar for tab af data, der kan opstå, når den er tilsluttet til denne enhed. Med store mængder data, kan det tage længere tid for systemet at læse indholdet af en USB enhed. Nogle USB enheder kan ikke genkendes korrekt. Selv når de er i et understøttet format kan nogle filer, afhængigt af indholdet. Ikke afspille eller vises Konfiguration af lagringsenhed Optage enhed: Hvis du har flere partitioner på din lagringsenhed vælg en af dem som default partition for optagelser. Format: Hvis du vil formatere lagringsenhed eller partition vælg partition og det filsystem der skal bruges. Flyt markøren til Format og tryk OK. Du skal bekræfte handlingen ved at trykke OK igen. Formateringsproceduren vil tage lidt tid afhængig af lagringsenhedens størrelse. Til slut vil beskeden Formatering er udført fremkomme. Advarsel: Ved formatering vil alle optagelser, data og information på din USB enhed slettes. THOMSON tager intet ansvar for beskadiget, slettet eller tabt data på USB enheden. Dansk NORMAL BRUG P13

17 6.0 Optage funktion For at optage skal du isætte en USB lagringsenhed i USB porten på modtageren. Vælg den kanal du ønsker at optage og tryk på 4 knappen. Optagelse starter og i øverste venstre hjørne af skærmen vil du se en rød blinkende prik samt optagelsens varighed. Under en optagelse kan du ikke skifte program Du kan se detaljer om den igangværende optagelse ved at trykke på i knappen. For at stoppe en optagelse tryk på 3 knappen på fjernbetjeningen. En anden måde at optage på er ved at bruge timeren se flere informationer under punkt Timer. Optagelsens størrelse (ca. værdier - kan variere afhængig af bit rate på den pågældende udsendelse): MPEG2 SD kanal 1 time fylder ca. 2.2 GB MPEG4 SD kanal 1 time fylder ca. 1 GbB MPEG4 HD kanal 1 time fylder ca. 4.5 GB Adgang til optagelserne. Du kan se dine optagelser ved at trykke LIST på fjernbetjeningen. Du har også adgang til optagelserne igennem Menu USB Multimedia Optagelse. Se mere under punkt Multimedia for detaljer. A.1 Fejlfinding Der kan være forskellige grunde til unormal drift af modtageren. Check modtageren i henhold til de procedurer, der er vist nedenfor. Hvis modtageren ikke virker korrekt efter at have kontrolleret det, bedes du kontakte forhandleren eller den lokale Service Hotline. Forsøg ikke at åbne modtageren dækning. Det kan forårsage en farlig situation, og garantien vil blive annulleret. Problem Mulig grund Løsning Stand-by indikatoren lyser ikke Intet signal Intet billede eller lyd på TV Netkabel ikke isat / slukket på kontakt Modtager slukket på front panel afbryder Antennen er ikke forbundet Antennen er defekt eller ikke justeret. Udenfor digitalt signal område. En aktiv antenne kræver at antenne strøm er aktiveret eller ekstern strømforsyning er aktiveret Der er valgt forkert indgang på dit TV TV eller VCR er ikke korrekt forbundet til boksen Dårligt kabel forbindelse Kontroller net kabel er isat og kontakt er tændt Tryk på afbryderen på fronten af modtageren Kontroller antenne ledning Kontroller antenne Kontroller med forhandler Skift modtagerens antenne strøm er TIL / tilslut ekstern strømforsyning til antennen Skift til korrekt indgang på dit TV Kontroller kabel forbindelser Kontroller at stik er ordentligt isat, skift evt. kabler Besked om kodet kanal Kanalen er kodet Vælg en ikke kodet kanal P14 FEJLFINDING

18 Reagerer ikke på fjernbetjening Glemt låsekode Problem Mulig grund Løsning Modtager er slukket Fjernbetjeningen peger forkert vej IR sensor blokeret Fjernbetjeningens batterier er opbrugt Isæt strømstik og tænd på kontakt Ret fjernbetjening mod IR sensoren Kontroller evt. forhindringer Udskift fjernbetjeningens batterier Kontakt lokal service hotline eller send til vores support via www. thomsonstb.net Glemt menu låsekode Efter modtageren er flyttet til et andet rum er modtagelse ikke længere mulig. Optager ikke Kablet fra antennen kan gå gennem et samle led eller et distributions system der gør at signalet fra antennen bliver for svagt USB lagringsenheden er ikke tilsluttet. Der er ingen ledig plads på lagringsenheden. Formatet på USB lagringsenheden understøttes ikke. Kontakt lokal service hotline eller send til vores support via www. thomsonstb.net Prøv et kabel direkte fra antennen Vær sikker på at lagringsenheden er tilsluttet. Slet noget data fra lagringsenheden og prøv igen. Din USB lagringsenhed skal være i FAT eller FAT32 format. A.2 Specifikationer Dansk DEMODULATOR DVB-T Modulation: COFDM Demodulation: QPSK, 16/64QAM IF båndbredde: 7 eller 8 MHz Guard interval: 1 / 4, 1 / 8 1 / 16, 1 / 32 Code rate: 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 Video Decoder Profile level: MPEG-2 ML, HL, MPEG-4 H.264/AVC Input Rate: Max. 90 MBit / s ; 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9 Frame rate: 25 Hz til PAL, 30 Hz for NTSC Video opløsning: 576p, 720p, 1080i SPECIFIKATIONER P15

19 Audio Decoder Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix Audio mode: Mono L/R, Stereo, AC 3 Frekvensgang: ~ 20 khz, + / -2 db; 60 Hz ~ 18 khz <+ / - 0,5 db Sampling rate: 32, 44.1, 48 khz Tuner DVB-T Connector type: Frekvensområde: UHF: Signal level: COFDM spektrum: Aktiv antenne: System & Memory CPU: Flash-hukommelse: Systemets hukommelse: Kvinde, IEC , 75 Ohm nominel VHF: 174 MHz til 230 MHz 470 MHz til 860 MHz -78 dbm ~ -25 dbm COFDM 2K/8K-Carrier 5 V DC max 50 ma sikring MSD MBytes 128 MBytes Multimedia: Video afspilning understøtter flere formater (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI )* Lyd afspilning MP3, WMA formater Billed visning JPG, BMP formatter *THOMSON kan ikke garantere at alle video filer som er på denne liste kan afspilles, da det afhænger af codec, data bit rate og opløsning. Stik ANT IN TO TV TV-SCART (RGB, CVBS, Audio L / R Output med Volume kontrol) VCR SCART (CVBS, Audio L / R) HDMI (V / A-Output) Type A-Version: 1.0 S / PDIF Dolby Digital Out (Elektrisk) USB 2.0, type A Connector IR IN (infrarød forlænger indgang) Generelle data Input voltage range: V AC 50/60 Hz Strømforbrug: max. 8 W Strømforbrug i standby: 0,60 W (uden ekstern lagringsenhed) Driftstemperatur: 0 ~ 40 C Opbevaringstemperatur: -10 ~ 50 C Relativ luftfugtighed: 10 ~ 85% RH, ikke kondenserende Størrelse (B x D x H) i mm: 220 x 165 x 45 Vægt: 1,2 kg THOMSON erklærer, at denne modtager er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne CE 2004/108/EEC and 73/23EEC RoHS 2002/95EEC THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG EUROPE Genstand for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling, tekniske specifikationer, design og udseende af produkterne kan ændre sig. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. THOMSON All rights reserved. 08/2010 P16 SPECIFIKATIONER 20 Sep :08

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning

TSR200 Digital Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Betjeningsvejledning TSR200 Digital Satellit Modtager Betjeningsvejledning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indhold 1.0 Introduktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opstilling af udstyr 2 1.4

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

Adaptiv monterings- & brugermanual. Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM Adaptiv monterings- & brugermanual Citroen og Peugeot med 7 OEM Touchskræm WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 INDHOLD Indhold Om 3 Connection Diagram 4 Quick Start Guide 6 System 8 Sådan opdaterer du dine navigationskort

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere