Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Øjebliksbillede. kvartal 1

2 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at der fortsat ikke er kommet gang i Danmark. Der er dog en spirende optimisme i Euro-området, som forhåbentlig vil trække økonomien op i løbet af 1. Regeringen har spillet ud med finanslovsforslaget for 1. Det er en meget afdæmpet finanspolitik, som Regeringen lægger op til. Det til trods for at mange økonomiske eksperter, herunder de økonomiske vismænd, har været ude med opfordring til at lempe finanspolitikken. I Danske Byggecentre mener vi også, at Regeringen bør se på flere muligheder for at stimulere den private investeringslyst og det private forbrug i stedet for at øge de offentlige udgifter, specielt når der er udsigt til en økonomisk fremdrift. Nøgletallene for dansk økonomi viser, at økonomien fortsat ligger stabilt, men med udsigt til et opsving. BNP tallene indikerer, at vi i år er tæt på nulvækst. Ledigheden viser en mindre tilbagegang, hvilket isoleret set er rigtig positivt for samfundet. Vi kan også glæde os over en forbedret forbrugertillid og at renteniveauet forsat ligger på et attraktivt niveau i forhold til investeringslysten. Boligmarkedet ser igen ud til at have fundet rytmen med stigende priser og med fald i liggetider. Byggeriets nøgletal for første halvår af 1 er en lidt blandet størrelse. Tal for 1. kvartal var en skidt omgang, men når man ser på. kvartal bevæger byggeriet på langt de fleste nøgletal i den rigtige retning. Dog ligger det påbegyndte nybyggeri fortsat meget lavt i forholdet til det gennemsnitlige niveau. Med de lysere udsigter til den generelle økonomiske situation, kan byggeriet også se frem til øget aktivitet. I Danske Byggecentre mener vi, at der bør være langt mere fokus på at skabe indenlandsk aktivitet igennem det private erhvervsliv og ikke igennem øget offentligt forbrug. Håndværkerfradraget har holdt en hånd under aktiviteten i byggeriet og kan med en udvidelse skabe yderligere aktivitet med en grøn profil. Nedenfor vil vi give en grundig gennemgang af dansk økonomi, og efterfølgende hvordan byggeriet har klaret det igennem det seneste kvartal. Dansk økonomi Danmarks nationalregnskab Ses der isoleret på væksten fra 1. kvartal til. kvartal 1, ser det ganske fornuftigt ud med en stigning på, %. Sammenlignes. kvartal 1 med samme kvartal året før, ligger BNP, % lavere, hvilket tager lidt af glansen. Regeringen var i forbindelse med deres finanslovsforlag ude og nedjustere forventningerne til væksten for hele 1 til, %, og det er efter flere nedjusteringer tidligere på året. Det fastholdes til gengæld at forventningerne til væksten i 1 er på 1,6 %. Danmarks nationalregnskab 1 1. kvt.. kvt.. kvt. 1. kvt.. kvt * 1* realvækst i forhold til kvt. før, pct BNP -,9,9 -,7 -,, 1,6 1, -,6, 1,6 Privat forbrug -,1 -,,7 -,1, 1,7 -,,, 1, Offentligt forbrug,6 1, 1, -,8,7, -1,,7,6, Faste Bruttoinvesteringer -, -, 1, -1,,9 -,, 1, - Boligbyggeri -, -1,1 -, -,, -9, 1,6-8,6 -,, Lagerforøgelser -1,, -, 1, -1,1,9, -,,, Import, -, -1,1 1,7,1,,6 1, 1,7, Eksport, -,8 -,, 1,8, 6,,,,7 Anm.: *Forvetninger til 1 og 1 er fra Økonomisk redegørelse august 1 og Økonomisk redegørelse august 1

3 Stigningen i. kvartal 1 skal ses i sammenhæng med stigninger i eksport, offentligt forbrug og investeringer herunder en pæn stigning på, % for boligbyggeri. Det er rigtig positivt, at Danmark får vendt skuden i forhold til tilbagegangen i de forrige kvartaler, og med udsigten til bedre økonomiske forhold i Euro-området kan vi forhåbentligt se frem til øget aktivitet og vækst i Danmark. Udviklingen i inflationen Inflationen i Danmark ligger fortsat på et rigtig lavt niveau, hvilket skal ses som en afledt effekt af den længere periode med svag økonomisk aktivitet. Danmark ligger med en årlig inflation på, % væsentligt lavere end det øvrige Europa (EU17) på 1,6 %. Det må forventes, at inflationen om ikke andet vil se lidt højere niveau i forlængelse af et evt. opsving. Renteniveauet Til trods for, at Grækenland igen kom i overskrifterne i sidste uge om yderligere lån er der kommet væsentlig mere ro og tiltro til Euro-området. Det har isoleret set være med til at presse specielt den lange rente en smule opad mod de %. De korte renter er fortsat lavtliggende på hhv., % i Danmark og, % i Euro-området men kan, hvis den økonomiske situation styrkes, løfte sig en smule. Seneste udmelding fra ECB-chefen Mario Draghi er, at man vil fastholde en lav rente i en udvidet periode, til trods for udsigt til fremgang i økonomien i Euro-området. Det er bl.a. udviklingen i inflationen, der er med til, at ECB fastholder det lave renteniveau. Udmeldingen er med til, at også de danske renter må forventes at forblive lave et godt stykke tid endnu. Udviklingen i inflationen EU-harmoniseret inflation, HICP pct. 6,, Eurolande (EU17) Danmark Rentenivauet Realkreditobligationsrenter Pct , 6,, 1,, -1, Kort rente Lang rente Kort euro rente Kilde: Eurostat. Seneste observation juli 1 Kilde: Realkreditrådet. Senest opdateret uge 1. Ledighed i Danmark Siden efteråret 1 har Danmark oplevet aftagende ledighed. De seneste fald er dog efter alt at dømme påvirket af teknisk karakter. Dette hænger sammen med dagpengereformen, som har medført, at en lang række dagpengemodtagere har mistet retten til dagpenge og derfor har forladt dagpengesystemet. Ledigheden har dog ligget forholdsvis konstant over en længere periode omkring de 6 %. I juli 1 lå ledigheden på,7 % svarende til ca. 11. ledige. Forbrugernes forventninger til fremtiden Siden sidste øjebliksbillede for 1. kvartal 1 har forbrugernes forventninger til fremtiden taget en positiv drejning. Det er specielt tilliden til dansk økonomi, som trækker forventningerne i vejret. Vi skal dog ikke længere tilbage end i starten af 11, hvor der efter tre måneder i træk med positive forventninger hurtigt blev vendt op og ned på det. Men med optimismen i Euroområdet og forventninger til fremgang i dansk økonomi i 1 kan det give en positiv spiral, som derigennem også kan bidrag til fremgang.

4 Ledighed i Danmark ledighed Pct jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 apr-11 jul-11 okt-11 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 apr-1 jul-1 Forbrugernes forventninger til fremtiden Forbrugertillidsindikatoren Nettotal jan- maj- sep- jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 maj-11 sep-11 jan-1 maj-1 sep-1 maj-1, sidste observation juli 1 Udviklingen i byggeriet Indenlandsk salg i byggecentre og byggemarkeder Det indenlandske salg er steget med, % og 1,9 % i. kvartal 1 for hhv. byggecentre og byggemarkeder, når der sammenlignes med. kvartal 1. Det er væsentligt bedre end forventet og tegner et lysere billede for et samlet 1. På boligmarkedet faldt liggetiderne med,6 % i august, hvilket peger på større omsætning, som igen skaber grobund for et større salg i de danske byggecentre og byggemarkeder i forbindelse med renoveringsopgaver. Byggebeskæftigelsen Byggebeskæftigelsen er faldet med, %, når man sammenholder. kvartal med 1. kvartal 1. På grafen ses, at beskæftigelsen har ligget ret konstant på omkring 1. beskæftigede siden 1. Der er langt op til en byggebeskæftigelse, som vi så det i 6-7 og nok ikke en beskæftigelse vi kan komme op på, på kort sigt. Forventninger er dog, at byggebeskæftigelsen vil få et løft i løbet af 1. Indenlandsk salg i byggecentre og byggemarkeder Indenlandsk salg mio. kr Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (venstre akse) Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (højre akse) mio. kr Byggebeskæftigelsen Beskæftigede K1 7K 7K 7K 8K1 8K 8K 8K 9K1 9K 9K 9K 1K1 1K 1K 1K 11K1 11K 11K 11K 1K1 1K 1K 1K 1K1 1K Påbegyndt boligbyggeri Når vi ser på påbegyndt boligbyggeri, er udviklingen fortsat ikke til gavn for byggeriet. Starten for 1 har været langt under det gennemsnitlige niveau for påbegyndt nybyggeri igennem de seneste 1 år. I første halvår 1 er der påbegyndt ca..8 nybyggerier, hvilket er omkring % færre end første halvår 1. Det er dog meget positivt, at nogle kommuner er begyndt at se alvorligt på denne tendens og har afskaffet gebyrer på byggesagsomkostninger i 1 et rigtig godt tiltag til at sætte fokus på nybyggeri, hvor tendensen mere har været energirenoveringer i forbindelse med Håndværkerfradraget. Dette burde langt flere kommuner tage til sig og efterligne. Dertil er der meget fokus på befolkningstilvæksten i København, hvilket også vil påvirke påbegyndt nybyggeri positivt. Også boligprisstigningerne i bl.a. København og omegn medvirker til, at det bliver mere attraktivt at bygge nyt.

5 Byggeomkostninger til boliger Omkostningerne til boliger er også faldet i. kvartal 1 med omkring, %-point. Både arbejdslønninger og materialer er faldet med hhv., %-point og,8 %-point. Generelt set er det omkostningerne til lønninger, der over de seneste 1 år er steget mest sammenlignet med materialeomkostningerne. Det givet endnu et incitamentsløft til både nybyggeri og renoveringsopgaver. Påbegyndt boligbyggeri Antal.. Byggeomkostninger til boliger 1. kvt. = Indeks K1 K 1K1 1K K1 K K1 K K1 K K1 K 6K1 6K 7K1 7K 8K1 8K I alt Materialer Arbejdsomkostninger 9K1 9K 1K1 1K 11K1 11K 1K1 1K 1K1 og DB beregninger. Seneste observation marts 1., sidste observation. kvartal 1 Konkurser i bygge og anlæg Udviklingen i konkurser ser ud til at ligge på samme niveau som i 1, hvis man ser på udviklingen i første halvår af 1. I kølvandet på Pihl og Søn s konkurs kan bygge- og anlægsbranchen dog blive ramt yderligere af konkurser i andet halvår af 1. Konkursen af Pihl & Søn vil uden tvivl også medføre et tab af aktivitet og beskæftigelse på den helt korte bane. Byggeriets konjunkturindikator Udviklingen i byggeriets konjunkturbarometer de seneste år taler for sig selv. Vi har dog i de seneste par måneder set et mindre løft i konjunkturbarometret. Årsagen er især, at branchen ser mindre pessimistisk på ordrebeholdningen. I forhold til beskæftigelsen er forventningerne ikke ændre det store igennem et langt stykke tid, og der er heller ikke tegn på optimisme for de kommende måneder, her skal vi tættere på 1 for at se et mærkbart løft. Konkurser i bygge og anlæg Erklærede konkurser Antal 1 1 Byggeriets konjunkturbarometer Nettotal jan- jul- jan-1 jul-1 jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan-6 jul-6 jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jul-11 jan-1 jul-1 jul-1 og DB beregninger. Seneste observation august 1.

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april 1 2011 Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere