ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE 2010-13"

Transkript

1 ERHVERVS- OG TURISMEPOLITIK I ASSENS KOMMUNE

2 1 Indledning Assens Kommunes erhvervspolitiske udfordringer Visioner og Mål Indsatsområder Gode rammer for vækst Stærk lokal og regional erhvervsservice Branding Innovation Assens kommune i oplevelsesøkonomien Erhvervspolitisk Handlingsplan Bilag: 1. Opfølgning på delmål fra erhvervspolitikken

3 1 INDLEDNING Vi lever i en tid, hvor globaliseringen har stor betydning for erhvervsudviklingen. Samtidig har den aktuelle globale økonomiske krise ramt erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i Assens Kommune hårdt. De seneste ledighedstal taler desværre deres eget tydelige sprog: Assens Kommune har en af de højeste ledighedsprocenter i Region Syddanmark. Det viser med stor tydelighed, at det er nødvendigt, at Assens Kommune, sammen med lokale og regionale samarbejdspartnere, tager initiativer til både at afbøde den aktuelle krise og skabe attraktive rammer for vækst og erhvervsudvikling, der peger fremad. Assens kommune har fortsat et omfattende anlægsprogram, der for , betyder anlægsinvesteringer for mere end 250 mio. kr. Vi skal også fremover arbejde for at skabe gode, attraktive rammer for erhvervsudvikling i Assens Kommune. Derfor har Assens kommune udarbejdet denne erhvervs- og turismepolitik, som skal styrke Assens Kommunes position som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune midt i Danmark. Erhvervs- og turismepolitikken har fokus på de stærke sider vi har i kommunen og samtidig på de udfordringer, vi står overfor. Den udmønter sig i 5 indsatsområder, der skal sikre, at vi benytter de alsidige ressourcer vi har i kommunen til at udvikle vores potentialer og udforske nye veje til vækst for kommunes borgere, for nye iværksættere og for virksomhederne i kommunen. Vi skal fortsætte med at tiltrække nye borgere til vores attraktive natur og nærmiljøer, men vi vil også meget gerne kunne tilbyde vores borgere nogle attraktive arbejdspladser både i eksisterende og i nye virksomheder. Erhvervs- og turismepolitikken skal skabe attraktive rammer for erhvervsudvikling ved bl.a. at levere god service til erhvervsvirksomheder i form af god sagsbehandling og tilvejebringe attraktive erhvervsgrunde. Men erhvervspolitik er meget mere end det. Det indebærer en aktiv erhvervsservice, rådgivning, dannelse af netværk og animering til initiativer, der fremmer innovation og udvikling af erhverv. En af Assens Kommunes store strukturelle udfordringer er den aktuelle omstilling fra industrierhverv, som traditionelt har været meget dominerende i Assens Kommune, i retningen af andre og nye erhverv, herunder også serviceerhverv og turisme. 3

4 Samtidig har arbejdsstyrken et relativt lavt uddannelsesniveau, og ledigheden for de lavest uddannede er høj. Den rammer aktuelt især unge mænd i byggefag og industri. Derfor stiller erhvervs- og turismepolitikken skarpt på det tværgående indsatsområde Viden. Et øget vidensniveau vil være en af de væsentligste forudsætninger på lidt længere sigt, for at skabe innovation og en erhvervsudvikling, som giver højere produktivitet og vækst, og dermed også en bedre konkurrencedygtighed i en stigende globalt orienteret verden. Assens Kommune skal stå i spidsen for en implementering, hvor vi inddrager relevante samarbejdspartnere, såvel lokalt, som på Fyn og i Region Syddanmark. Især er det vigtigt at fremme de fælles udviklingstiltag med Fyn som mindste fællesnævner, idet de fleste borgere i fynske kommuner rundt om Odense bor og arbejder i ét og samme arbejdskraftopland. Det sker gennem Udvikling Fyn, der er gået i luften Jeg håber, at vi med denne politik kan sætte ekstra fokus på området, og understøtte udviklingen af et stærkt erhvervsliv med varierede og attraktive arbejdspladser På vegne af Assens Byråd. Finn Brunse 4

5 2 ASSENS KOMMUNES ERHVERVSPOLITISKE UDFORDRINGER Vækst og velstand i Assens Kommune Assens Kommune har i de seneste år oplevet en positiv vækst, men fra 2008 og frem er kommunens vækst blevet bremset af den internationale krise. Velstanden set som erhvervsindkomst pr. indbygger svarer cirka til gennemsnittet i Region Syddanmark. Ser man derimod på produktiviteten blandt de beskæftigede borgere i kommunen målt som erhvervsindkomst pr. beskæftiget er kommunen placeret tredje bedst på Fyn, kun overgået af Middelfart og Kerteminde. Assens Kommune i regionen Assens Kommune er en del af en større geografi. Vi er geografisk placeret i oplandet til Odense og mellem Odense og Trekantområdet, som giver en række naturgivne, geografiske og arbejdsmarkedsmæssige fordele. Sammenhængen med Odense, Midtfyn og Middelfart/Trekantområdet er veldokumenteret. 45% af de beskæftigede, som er bosat i Assens Kommune, pendler til et job udenfor kommunen, heraf flest til Odense, Middelfart og Faaborg-Midtfyn. Tilsvarende besættes 30% af alle job på virksomheder i Assens Kommune, af indbyggere fra andre kommuner Især Odense, Faaborg-Midtfyn og Middelfart. Set ud fra en strategisk synsvinkel betyder det, at Assens Kommune har en stor direkte interesse i at fremme erhvervsudvikling, jobudbud, og vidensudvikling i vores nærområde, idet de beskæftigede i Assens Kommune finder arbejde og henter deres indkomst i Odense, Middelfart og Faaborg-Midtfyn. Vi er med andre ord indspundet i et skæbnefælleskab med udviklingen af vores nære geografi - og især omkring Odense. Det samme gælder den anden vej rundt. Fyn er efterhånden ét stort arbejdskraftopland. Erhvervsstruktur og styrkepositioner Traditionelle erhverv som landbrug og især industri er de dominerende erhverv i Assens Kommune, sammenlignet med andre kommuner på Fyn. Hele 21% af arbejdspladserne er industriarbejdspladser og ca. 6% er landbrug (2010 tal). Assens Kommune har en tydelig specialisering indenfor erhvervsområderne: Metal/mekatronik fødevarer Møbler Energi/miljø Her har de historiske betingelser gjort det muligt for erhvervene at vokse mere end andre steder. Dog udviser især fødevarer og møbler en tydelig tilbagegang i beskæftigelsen en tendens der også er landsdækkende. Til gengæld har især metal og energi- og miljø haft en stigning i beskæftigelsen. Den private og den offentlige service halter til gengæld lidt efter niveauet i Region Syddanmark. Spørgsmålet er, om specialiseringen indenfor fødevare-, metal- og møbelindustri er udtryk for en langsommere tilpasning af arbejdsmarkedet i kommunen sammenholdt med regionen som helhed, eller der er tale om nicheproduktioner, som kommunen vil kunne nyde godt af mange år fremover? Den seneste udvikling i beskæftigelsestallene, der 5

6 viser væsentlige nedgange indenfor industri og byggeri, udtrykker i hvert fald en høj grad af følsomhed i den aktuelle økonomiske krise indenfor netop disse historisk dominerende erhverv. Og der er ingen garantier for, at tabte arbejdspladser kommer igen. Nye erhverv i fremgang Men nye erhverv er i fremgang, som vil kunne overtage nogle af de dominerende traditionelle erhvervs status. Det gælder indenfor blandt andet: Energi og miljø Medico/sundhed IT/kommunikation og operationel service Turisme og oplevelsesøkonomi. Menneskelige ressourcer, viden og uddannelsesniveau I et globalt vidensamfund er de menneskelige ressourcer i form af arbejdskraft, uddannelse og viden en afgørende faktor, med betydning for evnen til fremadrettet at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling. Der er en høj erhvervsfrekvens i Assens Kommune på niveau med landsgennemsnittet, men højere end for både Fyn og Region Syddanmark. Til gengæld er uddannelsesniveauet i kommunen lavere end i den gennemsnitlige kommune i regionen. Fra 2005 til 2008 var der en høj vækst i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder med mellemlang eller lang videregående uddannelse. I de efterfølgende år er udviklingen vendt, og i de to seneste år har Assens Kommune oplevet et markant fald i antallet af indbyggere. Så selvom der siden kommunesammenlægningen har været en lille stigning i uddannelsesniveauet er det ikke i sig selv nok til at lukke hullet op til regionsgennemsnittet. Der skal en væsentlig større og mere målrettet indsats til, før Assens Kommune kan flytte sig på dette område. En fortsat aktiv bosætningsstrategi må suppleres med en yderligere indsats for at få flere unge i uddannelse, sammen med initiativer der fremmer videns- og innovationsudvikling i virksomhederne. Har vi et kreativt potentiale? En undersøgelse udarbejdet af 11 Citydesign for Assens Kommune i maj 2009 viser, at de kreative beskæftigede er bosat spredt ud over hele kommunen, men at der især er flere kreative bosat i den nordøstlige del af kommunen Tommerup-området, Glamsbjerg og Vissenbjerg/Aarup. I forhold til landsgennemsnittet har Assens Kommune samlet set relativt få kreative indbyggere og arbejdspladser, men set i forhold til de øvrige kommuner på Fyn (med undtagelse af Odense og Svendborg) klarer Assens Kommune sig nogenlunde. Kreative: Det kreative danmarkskort har følgende definition af kreative: Særligt kreative: Forskere, kultur- og informationsarbejdere, undervisere på alle niveauer, konsulenter, arbejde indenfor sociologi, antropologi, filosofi, historie, sprogvidenskab, religion og psykologi, socialrådgivere, bibliotekarer, sportsudøvere, kunstnere, kunsthåndværkere, designere, arkitekter, teater- underholdnings og filmfolk, musikere og journalister. De kreative professionelle: Læger, tandlæger, sundhedsarbejdere, farmaceuter, advokater, dommere, IT-teknikere, salgsmedarbejdere, overordnet administration, ledere i industrivirksomheder, det offentlige, land- og skovbrug, partiorganisationer, interesseorganisationer, transport, restauration, servicevirksomheder, detailhandel, kommunikation og HR, medarbejdere indenfor finmekanik. 1 1 Kilde: Det Kreative Danmarkskort 08 11CityDesign i samarbejde med Danmarks Statistik 6

7 Undersøgelsen peger på et behov for dels at satse på forsat bosætning især i den nordøstlige del af kommunen som tiltrækker borgere med relativt højere uddannelse, men også at gøre en større indsats for at styrke udviklingen omkring Assens by gennem både bosætning, byudvikling og aktiv erhvervsudvikling, som kommunens eneste købstad og by med kreativt by-potentiale. Den klimapolitiske udfordring: Grøn vækst i Assens Kommune Assens Kommune blev i foråret 2009 en af landets klimakommuner. Vi er dermed forpligtet til, som kommune at reducere den årlige udledning af CO2 frem til Status som klimakommune giver anledning til at sætte en række mål for at kommunen som geografisk enhed nedsætter sit energiforbrug. Dette kan så udmønte sig i krav og forventninger til nye byggerier, erhvervslivets energiforbrug, brugen af vedvarende energi og til investeringer i innovative tiltag, der fremmer en bæredygtig vækst og en grøn erhvervsudvikling. Det afgørende er, at klimaet tænkes ind i erhvervs- og turismepolitikken og bliver et fast punkt på dagsordenen i alle faser af politikkens implementering. 3 VISIONER OG MÅL Visionen Assens Kommune styrker vækst og udvikling, med gode, varierede og attraktive arbejdspladser. Kommunen foretrækkes af virksomheder, der ønsker en attraktiv lokalisering midt i Danmark. Overordnet målsætning Det overordnede mål er, at Assens Kommune skal kunne tiltrække, fastholde og ikke mindst udvikle vores arbejdsmarked og virksomheder, således at vi inden for de næste 10 år har et velstandsniveau svarende til top 5 blandt kommunerne i Region Syddanmark. Forudsætninger For de følgende delmål gælder, at de er relative mål. Hvorvidt Assens Kommune opfylder dem afhænger af, hvordan de øvrige kommuner i Region Syddanmark klarer sig i de kommende år. Forudsætningen for at Assens Kommune kan flytte sig til en top 5 placering er således, at Assens Kommune oplever en overgennemsnitlig vækstrate på en række udvalgte delmål (indikatorer). Delmål For at nå den overordnede målsætning, skal en række delmål opfyldes over de næste 10 år. Velstand: Erhvervsindkomsten pr. indbygger skal øges, så Assens Kommune er blandt de fem bedste i Region Syddanmark. I 2007-tal betyder det, at erhvervsindkomsten skal være kroner højere. Produktivitet: Erhvervsindkomsten pr. beskæftiget skal øges, så Assens Kommune er blandt de fem bedste i Region Syddanmark. I 2007-tal vil det svare til et niveau, der ligger kroner højere. 7

8 Uddannelsesniveau: Mængden af borgere i den erhvervsaktive alder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse øges fra 15,75 % til 18,25 % for at komme i top fem i Region Syddanmark. I absolutte tal vil det sige, at der skal være en stigning i antallet af borgere med det pågældende uddannelsesniveau på godt 700 i forhold til den nuværende befolkningssammensætning. Arbejdspladser: Niveauet for antallet af arbejdspladser skal øges. I november 2007 var der arbejdspladser i Assens Kommune. DI s erhvervsvenlighedsundersøgelse: Assens Kommune skal i løbet af de næste 3 år forbedre sin placering med 5 pladser årligt, så vi i 2014 er nummer INDSATSOMRÅDER Erhvervs- og turismepolitikkens 5 indsatsområder bindes sammen af et tværgående tema, nemlig viden. Figuren illustrerer vision, mål og de fem indsatområder, samt det tværgående tema. 8

9 Viden skaber vejen Globaliseringen stiller danske virksomheder over for nye muligheder og udfordringer. Mulighederne består i, at stadigt flere lande åbner sig for danske varer og den stigende velstand gør, at stadig flere forbrugere verden over har mulighed for at købe danske varer og tjenester. Udfordringerne består i, at globaliseringen går begge veje. Mange udenlandske virksomheder vil også gerne have del i det voksende marked, så konkurrencen bliver hårdere. Hvis de danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de tilbyde varer og tjenester, der er attraktive for både danske og udenlandske kunder. Dette kan de gøre, ved at omsætte ideer og viden til kommercielle varer, ved at være innovative og udvikle nye unikke produkter og ydelser. Nøglen er en løbende udvikling af de menneskelige ressourcer i form af viden og kompetencer. Assens Kommune må derfor satse på at øge vidensniveauet og innovation i erhvervslivet og i arbejdsstyrken. Det gør Assens Kommune ved at lægge et tværgående tema ind over de fem udvalgte indsatsområder: Gode rammer for Vækst, Branding, Stærk lokal og regional erhvervsservice, Innovation og Assens Kommune i oplevelsesøkonomien. Gode rammer for vækst skaber forudsætninger for erhvervsmæssig udvikling og innovation. Det sker ved at stille skarpt på en forbedret mobilitet og infrastruktur, på gode fysiske rammer for fremtidens erhverv, på en effektiv kommunal myndighedsbehandling og på at udvikle et velfungerende erhvervsmiljø i form af især gode og attraktive bosætningsmuligheder og kultur og fritidstilbud. En stærk lokal og regional erhvervsservice giver en professionel lokal og regional service, der understøtter udvikling og innovation i virksomhederne. Det gælder både i de eksisterende virksomheder og hos iværksættere i kommunen. Assens Kommune fremmer desuden en sammenhængende erhvervsservice i Region Syddanmark og på Fyn. Ikke mindst gennem deltagelse i den nye erhvervs- og turismeorganisation Udvikling Fyn. Et større fokus på branding tiltrækker nye borgere og vidensvirksomheder, og bidrager til at øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og en øget erhvervsindkomst. Innovation fokuserer Assens Kommunes erhvervsrettede indsats på udvikling og innovation i erhverv, hvor vi har særlige kompetencer, styrker eller potentialer. Det sker under indtryk af den stigende globalisering. Viden og innovation i virksomhederne styrkes, og vi gør mere for at få flere unge igennem erhvervsuddannelserne samt øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken. Sammen med en aktiv bosætningsindsats bidrager det til at højne det samlede vidensniveau. Assens Kommune skal også finde sin plads i oplevelsesøkonomien. Som et af de store vækstmarkeder i videnssamfundet, sker der en vækst indenfor turisme- og oplevelsesrelaterede erhverv. Gennem samarbejde og netværk satser vi på en øget produktudvikling, markedsføring og decentral turismeservice, og ikke mindst på en løbende kompetenceudvikling af erhvervet. Også her spiller Assens Kommune aktivt sammen med samarbejdspartnere på Fyn, om fælles udviklingstiltag. 9

10 4.1 Gode rammer for vækst Assens Kommune er virksomhedernes foretrukne valg, når de skal bosætte sig midt i Danmark. Vi har en central placering og en attraktiv natur. I Assens Kommune fokuserer vi på en effektiv infrastruktur, fysiske rammer for fremtidens erhverv, en effektiv kommunal erhvervsservice og en attraktiv kommune. Infrastruktur: De større bysamfund i kommunen bindes tættere sammen, så den tidsmæssige afstand bliver mindre både hvad angår offentlig og privat transport. Afstanden til Odense og trekantsområdet bliver også minimeret. Fremtidens erhverv: Assens Kommune tilbyder erhvervsjord med udgangspunkt i bæredygtighed, kreative erhverv og det smukke landskab. Nye erhvervsområder etableres med respekt for natur og indpasses i landskabet. Bevarelse og udvikling af natur- og landskabskvaliteter medvirker til at skabe attraktive muligheder for tiltrækning af nye videnerhverv. Effektiv kommunal myndighedsbehandling: Virksomhederne møder en faglig, kompetent behandling af for eksempel byggesager og miljøsager, og den varetages i en løsningsorienteret dialog med ansøgerne. Nye digitale løsninger indføres, så kontakten mellem virksomhed og kommune kan foregå i et hurtigt og fremtidssikret miljø. Assens Kommune understøtter kriseramte virksomheder og borgere, der er blevet ledige som følge af den økonomiske krise, og bidrager til omstilling af arbejdsstyrken i takt med at erhvervsstrukturen ændres. En attraktiv kommune: Nye borgere tiltrækkes gennem spændende bosætningsmiljøer, gode rekreative områder, et sundt miljø og et varieret kultur- og fritidsliv. Det er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde indbyggere og dermed kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Målet er: At forbedre tilgængeligheden til de større bysamfund i Assens Kommune. At Assens Kommune tilbyder erhvervsjord til fremtidens erhverv. At skabe en god adgang for virksomhederne til kommunal myndighedsbehandling og den lokale erhvervsservice. At den kommunale myndighedsbehandling og sagsbehandlingstid bliver så kort som mulig, og at virksomhederne oplever en effektiv, professionel og løsningsorienteret rådgivning og sagsbehandling. At Assens Kommune tilbyder nye typer af attraktive bosætningsmiljøer, der tiltrækker flere kreative borgere. 10

11 Dette måler vi på følgende parametre fra DI s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2 : Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Jobcentrets indsats Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd Kommunal sagsbehandling (set under et) (mål) 2013 (mål) 2014 (mål) Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling Jobcentrets indsats (jobformidling) Dialogen mellem erhvervslivet og kommunes embedsmænd Kommunal sagsbehandling En stor del af DI s undersøgelse af baseret på fornemmelser og oplevelser, og de udvalgte målepunkter giver en pejling af, hvordan virksomhedernes indtryk af Assens Kommune som erhvervskommune er. 11

12 4.2 Stærk lokal og regional erhvervsservice For at sikre en stærk lokal og regional erhvervsservice tilvejebringer Assens Kommune de finansielle rammer for professionel erhvervsservice. Både når det gælder at understøtte udviklingen og rådgivningen af eksisterende virksomheder og nye iværksættere lokalt såvel som regionalt. Viden er en forudsætning for vækst i virksomhederne. Derfor understøtter vi virksomhedernes særlige styrkepositioner gennem tilførsel af viden ved hjælp af netværk og klyngesamarbejde. Stærk erhvervsservice Assens Kommune har sammen med kommunerne på Fyn oprettet den fælles erhvervs- og turismeorganisation Udvikling Fyn. Udvikling Fyn vil fra 2012 videreføre en række af de opgaver, som Udviklingsrådet i Assens kommune tidligere løftede. Det drejer sig om den direkte virksomhedsrettede erhvervsrådgivning af iværksættere og eksisterende virksomheder, herunder turisterhvervet, decentral turismeservice, samt udviklingsprojekter for turisme og erhverv. Udvikling Fyn rammen om den lokale og fynske erhvervsudvikling Udvikling Fyn har beskrevet sin mission, vision og de fem væksttemaer, der skaber rammen for de aktiviteter der igangsættes. [beskriv mål, virkemidler og rammerne i den nye organisation] Mission Udvikling Fyn vil udvikle og inspirere virksomheder og samarbejdspartnere for at skabe vækst på Fyn. Vision Udvikling Fyn vil være Danmarks stærkeste erhvervs- og turismeorganisation. 5 væksttemaer for Fyn Hurtigere vækst i nye og eksisterende virksomheder Øget omsætning og aktivitet i oplevelsesøkonomi og turisme Viden og kompetencer lokale og globale muligheder Forpligtende erhvervssamarbejder Et attraktivt Fyn Temaerne er udvalgt på baggrund af indsamling af data om Fyn. Udvikling Fyn får en lokal indgang i de deltagende kommuner. Opgaven er at varetage den primære kontakt med virksomhederne, det lokale erhvervs- og turismeområde, organisationerne, f.eks. Udviklingsrådet samt kommunen. I Assens Kommune bliver indgangen for enhedsorganisationen Udvikling Fyn placeret i Biz House, Willemoesgade 15a, 5610 Assens. 12

13 Udviklingsrådet det lokale dialogforum mellem erhverv, turisme, handel, kultur, uddannelse og kommune Assens Kommune finder det vigtigt, at der er en god og direkte dialog mellem kommunen, erhvervslivet og organisationerne. Den nye lokale ramme for dialog sker gennem et nytænkt Udviklingsråd Udviklingsrådet vil fremover stå for at samordne og varetage erhvervslivets og turismevirksomhedernes interesser i kommunen i et tæt samspil med Assens Kommune og den nye fynske organisation Udvikling Fyn. Udviklingsrådet er i sin fremtidige organisering medlemsbåret og inansieret. Regional erhvervsservice Samtidig er Assens Kommune medejer af både Væksthuset i Odense og det syddanske Bruxelleskontor, ligesom vi bestiller leverandørydelser hos Visit Syddanmark hvad angår turismeudviklingen. Assens Kommune bidrager fortsat til udviklingen af en effektiv og specialiseret regional erhvervsfremme. Via Udvikling Fyn samarbejder vi tæt med de regionale organer, f.eks. Væksthuset og Vækstforum, for at sikre maksimalt udbytte til gavn for erhvervsudviklingen i Assens Kommune. Målet er: At Assens Kommune via Udvikling Fyn tilbyder et professionelt iværksætterkoncept, som sikrer at flest mulige iværksættere overlever ud over 1½ år. At Assens Kommune skaber gode rammer for virksomhedsudvikling gennem en aktiv indsats i Udvikling Fyn, gennem direkte service til erhvervene og gennem deltagelse i udviklingsprojekter, der skaber vækst og udvikling på Fyn og i Assens Kommune At Assens Kommune aktivt samarbejder på Fyn og i Region Syddanmark om at udvikle en effektiv og sammenhængende erhvervsservice, til gavn for beskæftigelsen og virksomhedsudviklingen i Assens Kommune At Assens Kommune deltager aktivt i dialogen med det lokale erhvervsliv, organisationerne og uddannelses- og kulturaktørerne gennem Udviklingsrådet i Assens. Dette måler vi på følgende parametre fra DI s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima: Kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere Kommunens formidling af væsentlig information til erhvervslivet Dialogen mellem erhvervslivet og kommunes politikere (mål) 2013 (mål) 2014 (mål)

14 4.3 Branding Assens Kommune står ret uklart i de fleste menneskers bevidsthed. Folk ved ikke, hvad kommunen står for eller hvilke muligheder der er i kommunen. Det er dokumenteret, at Assens Kommune har et svagt brand. synlighed: Indsatsområdet Branding sætter Assens Kommune på landkortet ved at skabe synlighed og kendskab til Assens kommune - som et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og feriere. Assens Kommune er et sted, som opfylder behovene for virksomheder og familier. kreativitet: Assens Kommune er kendt som et sted, hvor viden samles og kreativitet trives. Der er plads til nye ideer, og der er fokus på det individuelle og det, som adskiller Assens Kommune fra resten af Danmark. Arbejdet igangsættes i samarbejde med eksterne aktører og Udviklingsrådet. Det baseres på erfaringer fra andre regioner og der anvendes ekstern konsulentbistand Målet er: At styrke bosætningen At tiltrække flere vidensvirksomheder At tiltrække arbejdskraft med højere uddannelser, og særlige kompetenceområder, til virksomheder i Assens Kommune. At tiltrække flere gæster og turister til Assens Kommune Dette måler vi på følgende parametre fra DI s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima: Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Kommunens velfærdsservice set under et (mål) 2013 (mål) 2014 (mål) Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Kommunens velfærdsservice

15 4.4 Innovation Den væsentligste konkurrenceparameter i den globaliserede verden er viden. Virksomheder i Assens Kommune konkurrerer i lige så høj grad med virksomheder fra Tjekkiet som med virksomheder fra Næstved eller Frederikshavn. Virksomhedernes evne til at omsætte viden til innovative og konkurrencedygtige produkter, forbedrer deres konkurrenceevne og skaber vækstmuligheder. En fremsynet erhvervspolitik bygger derfor på akkumulering og formidling af viden. Innovation: Her fokuserer Assens Kommunes erhvervsrettede indsats på udvikling og innovation i erhverv, hvor vi har særlige kompetencer, styrker eller potentialer. Det sker under indtryk af den stigende globalisering. Viden og innovation i virksomhederne styrkes, og vi gør mere for at få flere unge igennem erhvervsuddannelserne samt øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken. Særlige kompetencer: Vi fokuserer vores indsats dér, hvor vi har særlige kompetencer eller gryende potentialer. Samtidig sikrer vi, at vi hele tiden har et godt fundament at bygge videre på. Vi sørger for, at befolkningen er så veluddannet som muligt. Det er væsentligt at understøtte de områder, hvor de lokale virksomheder har vist sig særligt stærke ved at fremme innovation gennem samarbejde, netværk og målrettet projektudvikling. Assens Kommunes status som klimakommune bruges til at forfølge initiativer indenfor energiområdet og bæredygtig udvikling. Viden i virksomhederne: Fokus er på, at ruste eksisterende og kommende virksomheder i Assens Kommune bedst muligt i konkurrencen med andre virksomheder. Der etableres samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner både lokalt og regionalt. Eksempelvis kan undervisere eller forskere udstationeres på lokale virksomheder, virksomheder kan udbyde projekter til studerende fra videregående uddannelser, og derigennem få en højtkvalificeret sparring til nye og kommende projekter. Udvikling Fyn hjælper virksomhederne med at skabe kontakten til uddannelsesinstitutionerne. Virksomheder i undervisningen: Et øget samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og lokale virksomheder gør uddannelserne mere relevante for den enkelte, og bidrager på den måde til, at flere unge færdiggør deres uddannelse og give flere unge lyst til at blive iværksætter Målet er: At understøtte innovation i eksisterende erhvervsvirksomheder indenfor de erhvervsområder, hvor Assens Kommune er specialiseret: Fødevarer, mekatronik, møbler, energi og miljø. At understøtte innovation i nye væksterhverv At øge uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede bosat i Assens Kommune At leve op til regeringen mål om at flere unge får en ungdomsuddannelse (95% af en årgang) og skabe grundlag for at flere unge tager en videregående uddannelse 15

16 At motivere flere erhvervsvirksomheder til at ansætte flere medarbejdere med højere uddannelse. At fremme en bæredygtig og grøn erhvervsudvikling 16

17 4.5 Assens kommune i oplevelsesøkonomien Assens Kommune vil have vækst i turisme og oplevelsesrelaterede erhverv. Vi betragter turisme som et erhverv. Turisterhvervet i Assens Kommune beskæftiger ca. 400 personer. Med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien er det et væsentligt vækstområde. Decentral turismestrategi Den decentrale turismestrategi handler om det gode værtskab. Vi tager imod gæsterne der hvor de kommer, f.eks. på hoteller, biblioteket, campingpladser og på attraktionerne. Vi samarbejder om at skabe omsætning i hele erhvervet. En samlet turismestrategi for Assens kommune giver et fælles pejlepunkt for turismeudviklingen, der sikrer, at vi ved samling af ressourcerne i fælles indsats opbygger unikke og længerevarende konkurrencemæssige fordele for turisterhvervet. Udvikling Fyn er katalysator for og tovholder på en stærk strategi for turismen. Strategien er forankret i konkrete projekter, der på én gang er visionære og samtidig skaber målbare værdier for de virksomheder, der investerer i strategien. Kort sagt: Målet er vækst i turisterhvervet midlet er kompetenceudvikling, samarbejde og netværk. Målgrupper Vores indsats er rettet mod: o Turister med et højt forbrug o Børnefamilien o Det voksne par Markedsføring og produktudvikling Assens kommune understøtter markedsføring og produktudvikling af turisterhvervets produkter og ydelser. Destination Fyn I et samarbejde med de øvrige fynske turistaktører og Syddansk Turisme markedsføres Fyn som en selvstændig destination. De store attraktioner er med til at skabe interesse for Fyn og dermed for Assens kommune. Markedsføringen af Fyn som en samlet destination sker med afsæt i styrkepositionerne for Fyn: Slotte og herregårde Det maritime Fyn Det kulinariske Fyn Cykelferie Lystfiskeri (havørred), I Assens kommune omsætter vi styrkepositionerne til konkret handling, f.eks. ved udvikling af havørredturismen, udbygning af cykelstier og udvikling af oplevelseskortet. 17

18 Sammen med de øvrige fynske kommuner, giver Assens Kommune hvert år et tilskud til den fællesfynske turismeindsats og understøtter de fællesfynske bestræbelser på at tiltrække sportsbegivenheder og event gennem støtte til Sport Event Fyn. Fra 2012 indgår begge disse initiativer i den nye Udvikling Fyn Målet er: At skabe vækst i turisterhvervet, målt på overnatninger, antallet af arbejdspladser og døgnforbrug. At understøtte udviklingen af oplevelsesprodukter i Assens Kommune At udvikle, understøtte og gennemføre markedsføring af Assens Kommune som et godt kvalitetsområde for gæster og turister At udbygge den decentrale turismestrategi, herunder at videreføre en styrkelse af kompetenceudviklingen indenfor turisterhvervet og oplevelseserhvervene At styrke turismens udvikling gennem samarbejde på Fyn og i Region Syddanmark. Dette måler vi ved: Antal overnatninger Døgnforbrug 18

19 5 ERHVERVSPOLITISK HANDLINGSPLAN Politikken udmøntes på tværs af de relevante politiske udvalg ØKU, TMU og JAU. Der udarbejdes ikke en særskilt handlingsplan for erhvervspolitikken, der følges udelukkende op på måltal. 19

20 [Overskrift] [Tekst] [Tekst] Social- og Sundhed Willemosegade Assens

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen.

Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen. Udvikling og Kommunikation En statistisk profil af Assens Kommune som erhvervskommune Indledning Assens Kommunes Udviklingsudvalg er gået i gang med at udarbejde en samlet politik for Erhvervs- og turismeudviklingen

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune. Tønder Kreativ. 11 CityDesign A/S - Oktober 2011. CityDesign

Udvikling af Tønder Kommune. Tønder Kreativ. 11 CityDesign A/S - Oktober 2011. CityDesign Udvikling af Tønder Kommune Tønder Kreativ 11 CityDesign A/S - Oktober 2011 CityDesign Indhold 2 3 3 4 10 12 14 16 17 18 19 20 21 23 24 Kreativitet: Den ultimative ressource for økonomisk vækst Den kreative

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016

Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 Prioriteringer 2016 PKT. 8 - VEDTAGELSE AF PLAN FOR INDSATSOMRÅDER TIL FREMME AF FORENINGENS FORMÅL, EFTER OPLÆG FRA DEN AFGÅENDE BESTYRELSE Stevns arbejder i 2014-2017

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi 2016-2020. work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere