Undersøgelse underkastes undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse underkastes undersøgelse"

Transkript

1 1998B RYG G E B LA D ET november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt en uvildig vurdering Miljøkontrollen i Københavns Kommune har bedt firmaet HOH Vand & Miljø om at foretage en uvildig gennemgang af sagen om sænkning af grundvandet på Islands Brygge i forbindelse med anlægget af mini metroen. Det sker på baggrund af et notat, hvori det rådgivende ingeniørfirma Cowi på vegne af Ørestadsselskabet tilbageviser de konklusioner, som Grundejerforeningen Islands Brygges teknikere nåede til i en rapport fra september måned. Rapporten konkluderede dels, at grundvandsniveauet i en længere periode har været sænket så meget, at fundamenterne under en række af Bryggens ejendomme er truet, og dels, at sænkningen skyldes oppumpning af grundvand i forbindelse med metrobyggeriet. Endvidere fandt man ikke, at det infiltrationsanlæg, som metraentreprenøren Comet har taget i brug for at opretholde grundvandsniveauet, ser ud til at være effektivt nok. Cowi er uenig i disse konklusioner. Man erken- der, at Comet var for længe om at tage problemstillingen alvorligt ("Comet's begrænsede ressourcer på grundvandsområdet gav dem ikke mulighed for at være på forkant"), samt at visse driftsforstyrrelser m.v. har medført mindre, kortvarige sænkninger, men overordnet afvises de_t, at metrobyggeriet udgør en trussel mod Miljøkontrollen ønsker nu en samlet uvildig vurdering og har bedt HOH vurdere - om de vurderinger, som grundejerforeningen er fremkommet med, er dokumenteret, - om Cowis notat har et tilstrækkeligt fagligt grundlag og er tilstrækkeligt begrundet og dokumenteret, - om infiltration er den rigtige metode til sikring mod skader ved grundvandssænkning, eller om andre metoder burde være overvejet, - om infiltrationsanlægget er udført med tilstrækkelig effekt, eller om det skal udbygges yderligere eller suppleres med andre tiltag, samt - om de vilkår Miljøkon- Eryggens ejendomme. rent praktisk være meget trolien har stillet Comct i I øvrigt præciserer Cowi, ressourcekrævende og øko- oppumpningstilladelsen er at Comet ikke har pligt til nomisk voldsomt belasten- tilstrækkelige, eller om at sikre et uændret grund- de. En sådan situation vil der bør stilles supplerende vandsniveau i de funda- være helt urimelig", skri- vilkår. mentbærende lag. Hvis det ver Cowi i notatet. max Skolebyggeri forsinket De nuværende femteklasser får trange forhold nogle måneder, når de efter sommerferien starter i sjette. Den nye bygning er nemlig tidligst klar i okt. '99 SIDE3 En Bryggepiges saga Birgit Ørum har levet hele sit liv i den lejlighed i Halfdansgade, hvor hun blev født for 60 år siden. SIDE6-7 PET, FE, AIC, CIA, KGB osv. Bendt Sørensen skriver om overvågning SIDE9 var tilfældet, argumente- r rer Cowi, skulle man i en l 11 k ;d:odjdn:; Kæmperegning ti o a 1 radet 0 det naturlige ruveau. "At skulle kæmpe mod naturen på denne måde vil Nu er der ingen undskyldning for ikke at ringe hjem! Bosch DUAL-Com 738 mobiltelefon incl. Telia Cash startpakke med 50 kr. cash card./ intet abonnement./ ingen regninger./ du kan altid se din saldo i displayet./ vælg dit eget tlf. nr../ medfølgende TelefonSvarer, Banke på, Viderestilling m.m. Husk sygesikringskort og billedlegitimation l Ørestads-advokat truer med incasso og udlæg hos kommunen Ørestadssagen har efterhånden vist sig at være en kostbar affære for Islands Brygges Lokalråd. Først skulle der findes til advokaten, hvoraf Lokalrådet betalte de og resten blev indsamlet privat og via fonde. Så blev der mod forventning ikke bevilget "Fri proces", og for at føre sagen videre skulle Lokalrådet finde kroner mere frem, hvilket fik Lokalrådet til at sige "Nej tak" til mere sag. Desværre var det økonomiske mellemværende ikke slut. Lokalrådets advokat skulle, til stor overraskelse, have mere (som han har fået), og der skulle betales til delvis dækning af modpartens omkostninger. Disse sidste kroner til omkostninger var ikke sådan lige til at få fat i, men det lod Ørestaden ved deres advokatfirma Poul Schmidt sig ikke anfægte af. På en anmodning fra Lokalrådet om at prøve at finde en mindelig løsning på betalingsproblemet modtog de et svar fra advokaten, hvor der blev lagt vægt på en forrentning på ca. 10%. Ingen respekt for Højesteret Da Lokalrådet blev noget handlingslammet af den besked, og nu måtte håbe på, at Borgerforeningens generalforsamling i slutningen af oktober ville bevilge pengene, blev advokaten utålmodig, og i et nyt brev truede han med incasso, ekstraomkostninger og udlæg hos kommunen. I samme brev fremkommer følgende "trussel": "Det kan være ubehageligt for Lokalrådet, hvis Københavns Kommune må holde driftstilskuddet tilbage og indbetale det til mig, fordi Lokalrådet åbent tilkendegiver, at man ikke tillægger en Højesteretsafgørelse nogen vægt." Lokalrådets kasserer, Jørgen Thyregod udtaler i den forbindelse til Bryggebladet: "Det har selvfølgelig aldrig været sådan, at vi er ligeglad med en Højesteretsafgørelse, men det er nu engang ikke bare lige Julie's Køreskole v/ J. Sch midt MIK kø re lærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF sådan at skaffe kroner. Det håbede vi at finde en vis forståelse for hos Ørestadsselskabet, men deres advokats aggressive udspil, med insinuationer om uvilje og trusler om incasso og udlæg hos kommunen, viste noget helt andet. Advokatfirmaet har været fuldstændig uforstående overfor vores økonomiske dilemma og ført dialogen i et temmelig voldsomt sprog." I dag er de kroner betalt til advoka ten, og sagen har kostet Lokalrådet over kroner af egen lomme. Det kan i de kommende år betyde, at Lokalrådet må indskrænke sine aktiviteter af økonomisk art. Der vil være færre midler til tilskud og gaver til nyskabende aktiviteter og arrangementer. For at imødegå det en lille smule, var der enighed på det netop afholdte årsmøde om at sætte det å rlige kontingent til Borgerforeningen op med 10 kroner til nu 30. "Vi håber på, at 1999 vil give os mindst lige så mange medlemmer som rekordåret 1998, så er der en chance for at komme nogenlunde helskindet ud Ørestadssagens økonomiske lussing", afslutter Jørgen Thyregod. vie eg Statskontrolleret økologisk ØKOLOGISK SlAGTER V/ Allan 8o rbrogade Kobenham S Ttldon Ol 23 Mobil

2 2 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Næste nummer udkommer 26. november Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 1 0/12, 14/1, 28/1 Nemt at lægge *Nemt at v_rdligeholde * lv års garanti *F-kærne Rovsol uminatgulv pr.m2 kr. 148,-! TÆPPERESTER Lokalrådet giver Sojabyen afmålt velkomst Tilfredshed med ØK's projekt, men en række problemer skal løses, før lokalrådet kan acceptere lokalplanforslaget for "Islands Brygge Syd". Vi bringer her ordlyden af lokalrådets indsigelse mod forslaget: Indledningsvis skal Islands Brygges Lokalråd udtrykke stor utilfredshed med udsigten til oprensning af sojakageområdet samt udvikling af området med åbne kiler til såvel vand- som landomgivelserne. Lokalrådet har hele tiden set frem til at sojakageområdet kunne blive til en del af bydelen Islands Brygge og derved bidrage til tilvejebringelsen af de nødvendige sociale og kulturelle institutioner i den størrelse, en bydel har brug for. Et behov, der efter lokalrådets opfattelse ikke er dækket i dag. Lokalrådet ser ligeledes frem til en boligbebyggelse med især 3- og 4 værelses lejligheder, den kan være med til at aflaste Islands Brygges... kendte problematik omkring børnefamiliers flytning fra bydelen. /lia-z...",. -IW GI a-æ:.00 ftt88hmu.. J'..._. Vort lager bugner af tæpperester i alle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50 /o 60 /o 70 /o Medbring denne annonce og få yderligere rabat! l Det er altafgørende for lokalrådet, at en fremtidig bebyggelse af området er i nøje sammenhæng med det nuværende Islands Brygge. Det virker derfor som mangelfuld planlægning, at der ikke er anvist forslag til eller planlagt plads til nødvendige institutioner herunder en stillingtagen til, hvorvidt Skolen på Islands Brygge kan eller skal udbygges til en passende størrelse i forhold til fremtidens islands Brygge. Det anbefales, at den eksisterende utraditionelle, helt unikke, og lokalhisk meget spændende og r vigtige 4 K-bygning bevares til lokale kulturelle og/eller sociale formål. I forbindelse med den nygennemførte kommunale trafikanalyse for Amager, udført af Cowi Consult med lokal følgegruppe, har lokalrådet meget klart pointeret Islands Brygges problem med de allerede nu trafikalt stærkt overbelastede gader. Især Artillerivej, hvor langt hovedparten af Islands Brygges institutioner er placeret, samt gaderne Island Brygge og Njalsgade. Et problem, der også er påvist i analysen. Det virker derfor påfaldende, at der ikke er givet anvisninger på, hvordan en endnu større trafikbelastning af Islands Brygge - der jo ligger mellem sojakageområdet og City - kan hindres. En løsningsanvisning på de fremførte problemer er en forudsætning for Islands Brygges Lokalråds accept af lokalplanforslaget. En udvidelse af Islands Brygge hvor der er taget de nødvendige hensyn, vil være et stort løft - både for byen København og for bydelen Islands Brygge. med venlig hilsen Gertrud Eggers Lokalrådsformand Lokalhistorisk guidetur Lørdag den 26. september mødtes godt fyrre mennesker ved HK-bygningen ved Langebro. Vi blev vist rundt i denne fornyligt restaurerede bygning, af HK-medarbejderen Kim Christensen, Alle var imponeret over de smukke lokaler og kunst på væggene, men på øverste etage var der nok en af Københavns smukkeste udsigter - fra hvert hjørne blev der ivrigt fotagraferet og især udsigten til Bryggen var meget smuk. Der blev budt på te, kaffe, øl og sodavand og vi takker HK og især Kim Christensen for en meget spændende tur. Derefter tog vi over til skibet Hela, hvor kaptajn Jørgen fortalte om skibet og filmklubben, og at man også kan leje lokaler på skibet. Vi så de gode gamle reklamefilm og alle sang med på "Jeg vil hellere, jeg vil hellere, jeg vil meget meget hellere have en STAR", sangen stammer fra en reklamefilm fra 1960'erne om det daværende socialdemokratiske bryggeri "STAR". Desuden så vi klip fra gamle danske film. En tak til kaptajnen Jørgen for at han viste os filmene og så skibet som holder til lige nedenfor HK-bygningen ved Langebro. Sussie Elmann Paddison, Formand for Islands Brygge Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Husk, hvis l har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Uttrup Tæpper Artmerivej 1s1. tlf Åbningstider: mon-tors: fre: lør: lang: 9-16 Den smukke udsigt mod Bryggen fra HK bygningens øverste etage

3 12. november 1998 BRYGGEBLADET Skolebyggeri når ikke at blive klar til august Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får udbygningsplanerne beskår et eller udskudt på Københavns Kommunes budget for 1999 De nuværende femteklasser på Skolen på Islands Brygge kommer som planlagt - som de første Bryggeklasser nogen sinde - til at fortsætte i 6. klasse uden at skifte skole til sommer. Men det bliver ikke uden problemer, for de nye 6. klasser må en overgang stuves sammen i nogle af de eksisterende eller omliggende bygninger. Den nye bygning bliver nemlig under alle omstændigheder ikke færdig til det nye skoleår. Det er kommet frem efter at skolebestyrelsen har rykket Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning for et realistisk afslutningstidspunkt for det igangværende byggeri på skolen. Planen var, at byggeriet skulle have været færdig l. august 1999, men ifølge kommunens svar er afslutningstidspunktet nu udskudt til tidligst den l. oktober 1999, fordi byggeriet ikke som planlagt gik igang i august Kommunen angiver "nogle seje kontraktforhandlinger" som årsag til forsinkelsen og har nu udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, der altså opererer med at man er færdig l. oktober Bud.get beskåret Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får sine udbygningsplaner beskåret eller udskudt på Københavns Kommunes budget for Budgetforliget mellem Socialdemokratiet og partierne til højre indebærer, at der i 1999 skal spares ca. 30 mio. kr. på igangværende og politisk vedtagne udog ombygninger på kommunens folkeskoler. Budgetflertallet har nemlig besluttet, at de 172 mio. kr., som var afsat til disse formål - og som oprindelig var udtryk for de forventede byggeomkostninger - nu også skal bruges til at finansiere grundkøb til udvidelserne, et idrætsanlæg på Holmen samt en IT-satsning på skoleområdet. Som følge heraf har skoleforvaltningen måttet udpege ni folkeskoler, hvor byggeplanerne kan udskydes. Udskydelserne rammer typisk forbedringer af faglokaler, renoveringsopgaver samt udendørsarealer. Man har prioriteret sådan, at skolernes kapacitet ikke berøres, og Bryggeskolen går hermed fri i denne omgang. Uddannelsesborgmester Per Bregengaard (Ø) beklager nedskæringerne: - Udbygningsplanerne var i forvejen i underkanten, hvis vi skulle følge med det stigende børnetal. De store årgange giver en tilgang på 1500 elever om året svarende til to hele skoler om året i de kommende år, og hvis vi begynder at udskyde tingene allerede, får vi en sneboldeffekt. - Problemerne vil så småt kunne mærkes allerede til næste år, og i løbet af få år kommer vi til at køre flerholdsdrift og opgive hjemklasseprincippet, siger han til Bryggebladet. tkj/max Pres på skolens udearealer Udbygningen af Skolen på Islands Brygge har nu halveret udearealet for de 271 skoleelever der tilbringer deres arbejdsdag på skolen. Med en elevforøgelse på 25% over de næste to år, bliver de i forvejen ringe forhold endnu ringere, hvis der ikke sker noget. Siden etableringen af skolen i 1971 har skolen arbejdet for en generel arealudvidelse. Der findes nemlig ingen udendørs idrætsfaciliteter, og legeforholdene er generelt under normal standard. Men som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet bliver behovet for nye lege /idrætsarealer allerede fra næste år mærkbart tydeligere. Det har nu fået skolebestyrelsen til at komme med en række konkrete forslag til arealudvidelser, som efter skolens opfattelse er akut nødvendige. Fælledens indgang I en henvendelse for nylig til overborgmesteren foreslår skolen helt konkret at udvide sig mod syd ved at inddrage det lille grønne område ved indgangspartiet til Amager Fælled. I henvendelsen til overborgmesteren peger skolebestyrelsen på, at der ved hegn og beplantning samt en mindre stiomlægning ikke vil ske nogen forringelse af den smukke indgang til Amager Fælled. løvrigt mindes overborgmesteren også om, at skolens arealudvidelse hele tiden har været tilgodeset i planlægningen - senest i forbindelse med fredningen af Amager Fælled og den nye plejeplan for fælleden. Dette sidste nye udspil fra skolen skal ses i sammenhæng med det mere langsigtede forslag om, at det kan blive nødvendigt at inddrage enten skovbevoksningen bag Ballonparken - eller nyttehaveområderne bag skolens nuværende område. Skulle det blive nødvendigt på lang sigt at inddrage nyttehaverne præciserer skolen dog, at den måde de tidligere haveejere er blevet behandlet på under ingen omstændigheder må gentages. De berørte parter skal anvises anden lokal mulighed for tilsvarende nyttehaver. t kj GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY Ir BOWL/NC FREDAS DC LØRDAC SPIS HVAD DU VIL... Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Lammekølle med fyld af hvidløg og persille, rødvinsmarineret oksefilet, helstegt kalvefilet med fyld af bacon, helstegt svinekam TILBEHØR forskellige saucer, flødekartofler, pommes rissole, hasselback kartofler, 3 forskellige grøntsager, salatbord med 3 dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING KR. 199,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING KR. 245,- PR. PERSON Der beregnes 1 t;2 time til spisning. Bestilling 14 dage før. Minimum 4 personer. Gældende til og med d. 14/ minimum 10 personer maksimum 20 personer Velkomstdrink martini Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax Forret 3 slags sild med tilbehør Hovedret Flæskesteg med hvide og brunede kartofler, rødkål Dessert Risalamande med kirsebærsauce Kaffe 169,- pr. person Bordbestilling på tlf: depositum pr. person 3

4 4 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: Cate: Fax: tlf tlf tlf F.rattlllrl "III'..," m m te Jll(s, tuer IIII' m IJU m ltlrll et lislalllid dl? Si l lyer 1 limren rter lilsåt ll ,30. Alle er velleue. SJIIØlil lu eyi. ma al øem, eder al JIDITI, al me 1 SdSIU ø um terælm et løbdag d. 5/12, kl. 14 Blliiens )Dielesl (mere berem senere!) LØRDAG d. 19/12 Juleshow med Troels Trier og Rebecca Bro el (1. -Det Store ju[c6ord- lkl. HH AFLYST! købte billetter refunderes hvor de er købt :Novem6er!Menu a 3 i l]imfe's" Cafe man 16. :NepafesisÆ_,Lammeørytfe mea Ørøtf ti r ons tor 17. Stegt PCæs meif <PersiffesCYVs 18. CIJagens Pis 19. OÆ..fek._ptfssuppe med c.brøa 20. o/eg eta r t... man 23. OÆ..fek.._ød med Pe6edSsovs ogiflrlo/fer t ir 24. Pn'l(.acfe{[ermea Stuvet Xfl{ ons 25. (])agens Pis{ tor 26. 1(ryarede Linsifrik.._atfelfer med fjilbeliør re 27. Jlot rrfzai <Pot man 30, 2m JfaÆ,R. 6øffereti.Ss, Surf:,pg f!fflrfl6le Invitation til o Aben t Hus i Ginle Lørdag d. 14. november 1998, kl Hvad sker der egentlig i et medborgerhus? Hvad bliver det. brugt til? - og af hvem? Kom til Giroles Åbent Hus denne lørdag og få svar på spørgsmålene. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i Åbent Hus i Gimle lørdag d. 14/11. Det er dagen, hvor vi viser hvad Girole - Danmarks største medborgerhus - bliver brugt til, og hvor huset er fyldt med mennesker hele dagen. Der vil være gang i huset fra kl. 13 med orientalsk dans, optræden, Rockkoret, balkandanse, karate ( - osse for børn) Bryggegymnastikken og Ældre i Bevægelse Amagerbro, Tai Chi, åbne værksteder, croquisudstilling, åben backgammonturnering med tilmelding på stedet, Bryggens Pensionistforening holder åbent, Bryggekoret, Bryggens Børneatelier inviterer børnene ind og til sidst optræder Henrik Strube og Paul Banks. Der kan købes god, billig mad og snacks hele dagen - og så byder Gimle på kaffe, te, pebernødder, saft og et lille glas...! Med uenlig hilsen Medarbejderne i Gimle Internet-undervis ning for uøvede Biblioteket på Bryggen tilbyder instruktion i elementær brug af internet. Vi oplever at mange mennesker meget gerne vil i gang med at søge på internettet. De vil gerne maile med venner og familie i udlandet, de vil gerne søge job, eller de har læst om en spændende web-side de gerne vil kigge på. De får nu mulighed for at prøve internettet sammen med andre nybegyndere, hjulpet på vej af bibliotekets personale. Undervisningen foregår: Tirsdag d. 17. november kl Program for Åbent Hus lørdag d. 14/ Cirka tider: kl. 12 stuen Cafeen åbner kl l. sal Åbent hus i pensionistforeningen der spilles billard og kort og leges med computere! kl stuen kl sal Bryggens Børneatelier Bryggens bom bygger bare bedst! Værkstederne er åbne tekstil, foto og keramik kl sai H 3/5 Croquisudstilling af tirsdags, torsdags- og sondagscroquisholdene kl. 14 slyngelstuen åben backgammon-turnering gebyr 20 J..r., tilmelding pj stedet! kl l. sal - lille sal tai chi opvisninp, kl.1 S l. sal - K l kl sal- K 11 kl sal K 11 kl Cafeen kl. 17 kl. 19 Cafeen Salen kl Cafeen Ældre i Bevægelse Amagerbro gymnastikopvisning International Budo Academy karate (osse tor bom!) Bryggegymnastikken afslappet sjo1 t, men det virker! BryggekorN synp,er udvalgte sange Crihalma opvisninp, i balkandanse Raqs El Khail opvisning i orientalsk dans Rockkoret Danmarks bedste rockkor kl. 21 Cafeen Henrik Strube og Baul Banks varme sange og varm musik af to af de bedste! Mandag d. 23. november kl.l0-12. Torsdag d. 26. november k Tilmelding på tlf senest d.16. november. Der kommer højst 8 personer på hvert hold og mindst 4. Onsdage på Amager fortsætter Onsdag d. 18. november kl. 10 er der igen eventyrfortælling for store og små fra 3 år i børnebiblioteket. Denne gang får vi besøg af børnebibliotekar Tora Trier Hansen, der vil fortælle eventyr om kæmper og prinsesser. Tilmelding til en hyggelig stund med gode historier til biblioteket tlf Onsdage på Amager har været en kæmpe succes her i efteråret, så vi har besluttet at videreføre arrangementet i foråret når det nye program foreligger, vil vi informere om det i disse spalter. Åbent hver dag kl SPORT FRITID KULTUR

5 12. november 1998 BRYGGEBLADET 5 Så er det slut med byggerodet... Vi byder velkommen i en ny og større butik POSTMODERNE INSTALLATIONSKUNST I HAVNEPARKEN? Nej, nok er det en slags mobile, men det er ikke "Burnout på Nye Eventyr". Vi befinder os i den anden ende af åndslivet, nærmere bestemt blandt åndsamøberne. Sådan en kørte natten til søndag i stærkt spirituspåvirket tilstand rundt i en stjålet bil. I krydset Njalsgade/Artillerivej påkørte han ca. kl en anden bil (kun materiel skade), men flygtede med stor fart videre ad Njalsgade mod havnen. Her glemte han imid lertid at dreje, og bilen endte som det ses i en balanceakt oven på en betondims, hvor bryggebørn om søndagen kunne more sig med at få den til at vippe. Vidner så føreren flygte til fods, og han er endnu ikke pågrebet. Politiet modtager gerne eventuelle oplysninger på tlf De opretstående betondimser er en del af en pergola, som kommer til at indgå i havneparken. Overdækningen bliver gamle jernbaneskinner. Førerens spirituspåvirkede tilstand blev konstateret, da politi et stak næsen indenfor i bilen. Audi ser ud til at være en robust bil. Forsvindin kunst En del ma have bemærket len store gnhonede og JSkarpe fotoforst.ønelse af t kvindeansigt, der nu i rnap en maned har hængt :>å gavlen af Thorlakhus ud mod SuperBrugsen. Og naske undret sig over den 1elt anonyme og lidet iojne >pringende ophængning: lngen fede bogstaver der fortæller om hvorfra, hvor hen og hvornå 1. Som en blotlagt rest af en gammel reklame for et eller andet, der er forsvundet og glemt. Og hvem er kvinden en beboers elskede slægtning eller en efterlyst elsket? Eller en forbryderske? Men hvor er fortællingen som billedet af ansigtet så knytter an til? Nogle har måske pludse lig set billedet igen på en plakatsøjle, eller et andet billede - forskellige, andre personer, men alligevel ens i kraft af det kornede, uskarpe, gråtonede og det ordløse og anonyme. Lignende fotoforstørrelser og plakater møder en andre steder i byen og er en del af den udstilling som den franske installati anskunstner Christian Boltansk.i frem til den 31. januar viser under titlen "Forsvinden i kunstmuseet Arken. Boltaoski har tidligere arbejdet med fotoportrætter af mennesker, hvis navne og identitet er ukendt, mennesker der formodentlig er døde - nogle udryddet sammen med hele familier i nazisterne dødslejre - andre blot glemte, faldet ud af erindringens bog. Så ligetil som genboens ukendte skæbne, så frygtelig som din egen måske bliver. En påmindelse om døden og den absolutte forsvinden - om et øjeblik og til evig tid. hu Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 1 J TLF DØGNVAGT Peter Lund Hairdresser Reykjaviksgade 2 Tlf friske svinemørbrad audsede,danske g/stk Marquesde Arienzo Rioja d 3stk CoposReal Reserva 1993 Krydret spansk rødvin fra det solrige Terre Alta 75 d, nannalpris 39,95 ta' 4 stk. 5LAGÆREN11LBYDER: 1 meter medister min. 600 g Tilbudene gælder t.o.m. lør 14/11 Tlf

6 6 BRYGGEBLADET 12. november Og så har jeg moret En fastboende bryggepiges s Birgit Ørum er bryggeboer af den stadig findes en del af: mennesker langt liv udelukkende på Bryggen. Fornyligt fejrede hun sin 60 års.. v'..."''qj lejligheden i Marokkolejren. Og måtte adskille hende fra andre "'vj...,..,. rammen usædvanlig, for Birgit levet hele sit liv i den samme lej...,.,..."' Birgits bror John og svigerinde Anita, sammen med Dan Thomsen (yderst tv) og Gert Calind Olsen (mf) foran ballonhangaren ved Ballonparhen (1949) Det startede her, stuen hvor Birgit Ørum blev født. Familien samlet til Birgit's mors 50 års fødselsdag, 1955 Birgits mor for bordenden, og Birgit nærmest stående pige til venstre. T iderne har ændret sig for Marokkolejren. Engang var den en af kommunens husvildeejendomme, hvor et par familier med børn kunne risikere at måtte deles om en lille to-værelses lejlighed. Marokkolejren urimlede med børn og voksne og generelt nød beboerne kun ringe anseelse i de øvrige bryggeboeres øjne. Huset blev brugt og slidt på alle måder - og kommunen havde ingen hastværk med vedligeholdelsen. I dag mødes man af smukt malede facader og dørtelefon. Ejendommen er for et par år siden overgået til andelsboliger. En ægte hjemmeføding I dag har Marokkolejren et andet navn HAB og mange af de gamle beboere kom ikke tilbage efter den store tagbrand i 1993, der gjorde mange boligløse i en rum tid. Men Birgitte Ørums adresse i nr. 55 er ikke ændret siden den novemberdag hun kom til verden i Havde adressen været en villa, en gård eller et husmandssted ville man næppe have været overrasket. Men at en munter og festglad kvinde med appetit på livet har kunnet udfolde sit liv i en lille to-værelser i Marokkolejren - sammen med sin mor, søskende, svigerinder og børn, venner og kærester fortæller om en tid og en kultur, der var præget af en anderledes rigdom og tålsomhed end den ui kender idag - og af færre materielle goder. Men næppe mindre sjov og varm.!dag er Birgit Ørums lejlighed ikke fyldt med mennesker. En enlig kakadue er husets hr. Ørum, der synes at være tilfreds med centralvarmen (-! 55 år svor jeg til koldt vand.!dag savner jeg et badeværelse, griner Birgit). Foran os på sofabordet ligger en bunke fotos - nye og gamle. Birgit Ørum slår ud med hdnden mod væggen.: -Og her på en gammel sofa blev jeg så født for 60 år siden. Hjemmefødt l Og man forstår at ordet Den samme stue, hvor Birgit fødtes på sofaen, (dog ikke denne) Vennerne samlet til Birgits 60'års fødselsdag. Linje 8 kom desværre ikke med på billedet. rækker længere end en fødselsomstændighed - det bærer i sig selve betydningen af at være født og have levet sit liv på Bryggen.: først bryggebo, så dansker. Eller måske endnu en dimension: først marokkaner, så..? En familie kommer til Bryggen - Min mor fik 6 børn og jeg var den sidste. Allerede inden jeg blev født havde min mor smidt far ud fordi han drak. Så jeg har ikke haft noget videre at gøre med min far. Men det gik da meget godt uden ham, jeg er aldrig gået sulten i seng - så var det ihvertfald fordi jeg ikke kunne li' det der blev serveret. Min mor var den ældste af 15 børn og hendes familie kom fra gårde i Sydsjælland. Min far stammer fra Læsø, det er der Ørumnavnet kommer fra. De mødtes i Fakse hvor mor var i lære som kogejomfru og far var mælkemand. I 1930, da de havde fået to børn flyttede de til Bryggen, til opgangen her ved siden af øverst oppe. I '32 fik de så lejligheden her. Efter far var smidt ud klarede mor sig med lidt offentlig støtte - børnepenge og kokshjælp og sådan noget, og så gjorde hun rent og kokkererede lidt for folk. Det var nok sorte penge. Men det gik, og de store børn, mine brødre, var ude at tjene hos gårdfamilien - og vi fik også tit grøntsager og kød fra familien på landet. Mor havde jo en stor familie. Fra krigens tid husker jeg at der blev skudt en tysker uden for Ballonparken, og tyskerne lavede razzia'er i lejlighederne. Det var mens tyskerne boede i Ballonparken, der forøvrigt var malet grøn. Ellers husker jeg luftalarmerne: vi skulle løbe hjem fra skolen når de lød. Så jeg gik i skole inden krigen var forbi - i Lille Amagerbro Skole, som lå bag terbøger med. Og det ser helt godt ud - flid: god, orden: særdeles god, opførsel: særdeles god. Jo, jo, det lyder utroligt - jeg var vistnok en ordentlig elev, selvom noget tyder på at lærerne har været i tvivl - for der står også om samme periode at jeg både har været doven og fræk, udeblevet fra eftersidning og Fire marokkopiger med appetit på livet. Margit Larsen, ved Seruminstituttet. Her gik vi fra l klasse. Skolen er væk nu, revet ned. Så blev vi flyttet over i Store Amagerbro Skole, hvor jeg gik i 5. klasse og op til 3. fri mellem, som det hed. J eg tog mine karakopført mig dårligt. Tja. De må vel have været uenige, skulle man tro. Men ellers legede vi på gaden og på den grønne legeplads. Ja, om dagen også i Marokkogården. Og børnene fra resten af Bryggen kom meget ned i vores gård, fordi der var meget

7 12. november 1998 BRYGGEBLADET 7 g a ig siden e kvalitet, som der d er har boet et daghjemme i der end ellers bryggeboere er er b å d e født og har i Halfdansgade. sjovere. Der var hundreder af børn. Vi fik en gang imellem allernådigst lov til at komme og lege i de andres gård - ved fødselsdag og lignende. Men det var nu også lige meget. Hver søndag fik jeg en krone i lommepenge til en billet til biografen for 65 øre og slik for 35 øre. Senere gik jeg med mælk og Bryggebladet og tjente mine egne lommepenge på den måde. RedRktøren hed forresten Olsen og boede i Isafjordsgade 15. Da jeg var konfinneret gik jeg ofte om lørdagen til dans nede i Ungdomsklubben på Artillerivej, i DUI's hus. Men der blev passet på mig: jeg skulle være hjemme klokken ni. I sommerferien var jeg tit hos min storesøster på Fyn. Ud at more sig Jeg ville lære noget mere. Og selvom mor ikke syntes hun havde råd til det fik Birgit 60 år og stadig appetit på liv og laster Her var jeg ikke længe, men blev ansat på en plasticfabrik i Gullfossgade, JOKA hed den. Og den lavede plasticposer og tobakspunge. Her var jeg i omkring tre år. Og jeg tjente penge så jeg kunne betale mor for kost og logi. Jensen (gift Hansen), Birgit Ørum og Kathe Thomsen jeg lov til at tage 9. klasse på Højdevangsskolen. I 1954 var det slut med skolen og jeg blev ansat på en korsetfabrik, Amoda, som lå ovre på Kigkurren. Her syede man korsetter og hofteholdere, og jeg løb til og fra. Var gangpige for syerskerne. Og jeg havde min første rigtige kæreste, da jeg var 16 år. Min storebror flyttede en overgang hjem med kone og to børn, så nu var vi pludselig 7 mennesker i lejligheden. Det var meget svært at få en lejlighed dengang. Nygifte skulle skynde sig at blive gravide hvis de ville gøre sig håb om en lejlighed. Og senere kom en anden af mine brødre med sin kone. Men min kæreste, Albin var enebarn og havde eget værelse, så i den periode boede jeg hos ham, men s kulle hver dag komme hjem og spise. Jeg betalte også for mit værelse. Vi var kærester i 4 ar og så var det slut og så skulle jeg ud og more mig og så har jeg moret mig siden. Der var ikke sa meget for unge på Bryggen, vi tog ind i byen og dansede. Inde i Kødbyen var der dansested hvor der var bal om lørdagen og Svæver var udsmider, der kom vi tit. Svæver bor forresten stadig på Bryggen. Men der var masser af dansesteder i København. På Bryggen var der ikke så mange dansesteder, men mange Venner foran Seruminstituttet, Finn og Gert Colin Olsen, Bitten Svendsen, f. Ørum, Knud Ørum og EgonKahn. værtshuse, men min mor ville ikke have at jeg kom der, så jeg tog for det meste ind til byen. I "57 fikjeg elevplads i et firma på Vesterbro, hvor jeg blev udlært i bogholderi og lønregnskabsføring. Efter jeg blev færdig med min uddannelse der, fikjeg job i et revisionsfirma på Christianshavns Torv. Og Birgit 20 år, fri og parat til at more sig endnu senere på Statens Set uminstitut. Tæt på en afrejse den lidt hos dem. Men jeg havde hele tiden mit eget værelse hjemme, lejede det af mor. Mor sørgede godt for mig, serverede hver dag morgenthe og ristet brød på sengekanten, maden stod færdig når jeg kom hjem fra arbejde og rengøringen klarede hun - jo jo, ogsa til de fester jeg Jeg boede alene hjemme med mor fra jeg var ca. 18 år. Ja, efter Albin havde jeg da kærester ind mellem, og jeg boede undertiholdt med vennerne det hjemme sørgede hun for at tingene var som de skulle være. Min mor ville ikke have nogen ind i huset der drak. Så hun kunne ikke forstå hvor jeg havde lært det fra. Ikke fra vores familie sagde hun. Og der var ikke noget Birgits arbejdsplads Joka i Gulfossgade. Birgit anes bagerst i billedet med at blive liggende om morgenen, hvis jeg havde været ude at danse. Jeg skulle op og på arbejde, bare værsgo og komme i gang. Det eneste hun ikke brød sig om var at der blev drukket hjemme - så hun gik hen til venner når jeg holdt fest derhjemme. Jeg havde det skam godt - og det var jo også derfor jeg ikke ville flytte. Den eneste mand mor tillod jeg havde boende hjemme, serverede morgenthe og lavede mad både for mig og for mor - jo han måtte godt blive boende. Det var skam lige før jeg flyttede til Christianshavn sammen med ham- vi havde en lejlighed på hånden. Men skæbnen ville at mor døde inden vi flyttede - og sådan kom det til at gå, at jeg overtog lejligheden. Det var en meget hård tid efter mors død - men jeg kom igennem det fordi jeg var så forelsket i min kæreste og han i mig. Det hjalp os igennem mors død. Hun døde den 19. januar 1970, blev kun 64 m år, slidt op. Ringen sluttes Nu bliver jeg her, det er stensikkert. Jeg skal bæres ud herfra. Efter revisorfirmaet blev jeg tilknyttet et vikarbureau og det var jeg faktisk meget glad for. Jeg oplevede en masse nye steder for en kortere periode. Det passede mig fint. Og på Bryggen var jeg med til at lave Havneparken. Det var dejligt. Jeg kunne bedre lide den gamle park end den ny. Den var hyggeligere og der kom en mange flere end i den nye. Og vi havde madklubben, hvor vi lavede mad på den store grill til alle. Det var herligt. Idag har jeg førtidspension og jeg har været på mange dejlige ture med pensionistklubben. Og så har jeg fået have på LilleNok, det er altså det bedste. Bedre end legepladsen. Tidligere cyklede jeg rundt til alle andre haver på besøg - med madpakke og et par øller. Nu kommer familie og venner og besøger mig i haven. Da jeg var barn besøgte jeg ofte min mors familie på landet, nu kommer familien til LilleNokken. Og der er sa dejligt. Der er brombær; æbler, blommer, blomster.. Og Nokken holder åbent på festpladsen hver lørdag og der er vi velkomne - og vi holder fester sammen. Det er rare mennesker der er derude. Jeg tror jeg skriver en bog, siger Birgit Ørum - om mit liv. Der er så mange oplevelser. Og foran os ligger en stor bunke fotos fra et liv blandt bryggeboere i fest og glæde. Kun et fåtal af billeden!. nåede at blive studeret og kommenteret dennegang. For hvert billede rummer en rejse på kryds og tværs gennem Bryggens fortid og nutid. hu

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere