Undersøgelse underkastes undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse underkastes undersøgelse"

Transkript

1 1998B RYG G E B LA D ET november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt en uvildig vurdering Miljøkontrollen i Københavns Kommune har bedt firmaet HOH Vand & Miljø om at foretage en uvildig gennemgang af sagen om sænkning af grundvandet på Islands Brygge i forbindelse med anlægget af mini metroen. Det sker på baggrund af et notat, hvori det rådgivende ingeniørfirma Cowi på vegne af Ørestadsselskabet tilbageviser de konklusioner, som Grundejerforeningen Islands Brygges teknikere nåede til i en rapport fra september måned. Rapporten konkluderede dels, at grundvandsniveauet i en længere periode har været sænket så meget, at fundamenterne under en række af Bryggens ejendomme er truet, og dels, at sænkningen skyldes oppumpning af grundvand i forbindelse med metrobyggeriet. Endvidere fandt man ikke, at det infiltrationsanlæg, som metraentreprenøren Comet har taget i brug for at opretholde grundvandsniveauet, ser ud til at være effektivt nok. Cowi er uenig i disse konklusioner. Man erken- der, at Comet var for længe om at tage problemstillingen alvorligt ("Comet's begrænsede ressourcer på grundvandsområdet gav dem ikke mulighed for at være på forkant"), samt at visse driftsforstyrrelser m.v. har medført mindre, kortvarige sænkninger, men overordnet afvises de_t, at metrobyggeriet udgør en trussel mod Miljøkontrollen ønsker nu en samlet uvildig vurdering og har bedt HOH vurdere - om de vurderinger, som grundejerforeningen er fremkommet med, er dokumenteret, - om Cowis notat har et tilstrækkeligt fagligt grundlag og er tilstrækkeligt begrundet og dokumenteret, - om infiltration er den rigtige metode til sikring mod skader ved grundvandssænkning, eller om andre metoder burde være overvejet, - om infiltrationsanlægget er udført med tilstrækkelig effekt, eller om det skal udbygges yderligere eller suppleres med andre tiltag, samt - om de vilkår Miljøkon- Eryggens ejendomme. rent praktisk være meget trolien har stillet Comct i I øvrigt præciserer Cowi, ressourcekrævende og øko- oppumpningstilladelsen er at Comet ikke har pligt til nomisk voldsomt belasten- tilstrækkelige, eller om at sikre et uændret grund- de. En sådan situation vil der bør stilles supplerende vandsniveau i de funda- være helt urimelig", skri- vilkår. mentbærende lag. Hvis det ver Cowi i notatet. max Skolebyggeri forsinket De nuværende femteklasser får trange forhold nogle måneder, når de efter sommerferien starter i sjette. Den nye bygning er nemlig tidligst klar i okt. '99 SIDE3 En Bryggepiges saga Birgit Ørum har levet hele sit liv i den lejlighed i Halfdansgade, hvor hun blev født for 60 år siden. SIDE6-7 PET, FE, AIC, CIA, KGB osv. Bendt Sørensen skriver om overvågning SIDE9 var tilfældet, argumente- r rer Cowi, skulle man i en l 11 k ;d:odjdn:; Kæmperegning ti o a 1 radet 0 det naturlige ruveau. "At skulle kæmpe mod naturen på denne måde vil Nu er der ingen undskyldning for ikke at ringe hjem! Bosch DUAL-Com 738 mobiltelefon incl. Telia Cash startpakke med 50 kr. cash card./ intet abonnement./ ingen regninger./ du kan altid se din saldo i displayet./ vælg dit eget tlf. nr../ medfølgende TelefonSvarer, Banke på, Viderestilling m.m. Husk sygesikringskort og billedlegitimation l Ørestads-advokat truer med incasso og udlæg hos kommunen Ørestadssagen har efterhånden vist sig at være en kostbar affære for Islands Brygges Lokalråd. Først skulle der findes til advokaten, hvoraf Lokalrådet betalte de og resten blev indsamlet privat og via fonde. Så blev der mod forventning ikke bevilget "Fri proces", og for at føre sagen videre skulle Lokalrådet finde kroner mere frem, hvilket fik Lokalrådet til at sige "Nej tak" til mere sag. Desværre var det økonomiske mellemværende ikke slut. Lokalrådets advokat skulle, til stor overraskelse, have mere (som han har fået), og der skulle betales til delvis dækning af modpartens omkostninger. Disse sidste kroner til omkostninger var ikke sådan lige til at få fat i, men det lod Ørestaden ved deres advokatfirma Poul Schmidt sig ikke anfægte af. På en anmodning fra Lokalrådet om at prøve at finde en mindelig løsning på betalingsproblemet modtog de et svar fra advokaten, hvor der blev lagt vægt på en forrentning på ca. 10%. Ingen respekt for Højesteret Da Lokalrådet blev noget handlingslammet af den besked, og nu måtte håbe på, at Borgerforeningens generalforsamling i slutningen af oktober ville bevilge pengene, blev advokaten utålmodig, og i et nyt brev truede han med incasso, ekstraomkostninger og udlæg hos kommunen. I samme brev fremkommer følgende "trussel": "Det kan være ubehageligt for Lokalrådet, hvis Københavns Kommune må holde driftstilskuddet tilbage og indbetale det til mig, fordi Lokalrådet åbent tilkendegiver, at man ikke tillægger en Højesteretsafgørelse nogen vægt." Lokalrådets kasserer, Jørgen Thyregod udtaler i den forbindelse til Bryggebladet: "Det har selvfølgelig aldrig været sådan, at vi er ligeglad med en Højesteretsafgørelse, men det er nu engang ikke bare lige Julie's Køreskole v/ J. Sch midt MIK kø re lærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF sådan at skaffe kroner. Det håbede vi at finde en vis forståelse for hos Ørestadsselskabet, men deres advokats aggressive udspil, med insinuationer om uvilje og trusler om incasso og udlæg hos kommunen, viste noget helt andet. Advokatfirmaet har været fuldstændig uforstående overfor vores økonomiske dilemma og ført dialogen i et temmelig voldsomt sprog." I dag er de kroner betalt til advoka ten, og sagen har kostet Lokalrådet over kroner af egen lomme. Det kan i de kommende år betyde, at Lokalrådet må indskrænke sine aktiviteter af økonomisk art. Der vil være færre midler til tilskud og gaver til nyskabende aktiviteter og arrangementer. For at imødegå det en lille smule, var der enighed på det netop afholdte årsmøde om at sætte det å rlige kontingent til Borgerforeningen op med 10 kroner til nu 30. "Vi håber på, at 1999 vil give os mindst lige så mange medlemmer som rekordåret 1998, så er der en chance for at komme nogenlunde helskindet ud Ørestadssagens økonomiske lussing", afslutter Jørgen Thyregod. vie eg Statskontrolleret økologisk ØKOLOGISK SlAGTER V/ Allan 8o rbrogade Kobenham S Ttldon Ol 23 Mobil

2 2 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Næste nummer udkommer 26. november Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 1 0/12, 14/1, 28/1 Nemt at lægge *Nemt at v_rdligeholde * lv års garanti *F-kærne Rovsol uminatgulv pr.m2 kr. 148,-! TÆPPERESTER Lokalrådet giver Sojabyen afmålt velkomst Tilfredshed med ØK's projekt, men en række problemer skal løses, før lokalrådet kan acceptere lokalplanforslaget for "Islands Brygge Syd". Vi bringer her ordlyden af lokalrådets indsigelse mod forslaget: Indledningsvis skal Islands Brygges Lokalråd udtrykke stor utilfredshed med udsigten til oprensning af sojakageområdet samt udvikling af området med åbne kiler til såvel vand- som landomgivelserne. Lokalrådet har hele tiden set frem til at sojakageområdet kunne blive til en del af bydelen Islands Brygge og derved bidrage til tilvejebringelsen af de nødvendige sociale og kulturelle institutioner i den størrelse, en bydel har brug for. Et behov, der efter lokalrådets opfattelse ikke er dækket i dag. Lokalrådet ser ligeledes frem til en boligbebyggelse med især 3- og 4 værelses lejligheder, den kan være med til at aflaste Islands Brygges... kendte problematik omkring børnefamiliers flytning fra bydelen. /lia-z...",. -IW GI a-æ:.00 ftt88hmu.. J'..._. Vort lager bugner af tæpperester i alle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50 /o 60 /o 70 /o Medbring denne annonce og få yderligere rabat! l Det er altafgørende for lokalrådet, at en fremtidig bebyggelse af området er i nøje sammenhæng med det nuværende Islands Brygge. Det virker derfor som mangelfuld planlægning, at der ikke er anvist forslag til eller planlagt plads til nødvendige institutioner herunder en stillingtagen til, hvorvidt Skolen på Islands Brygge kan eller skal udbygges til en passende størrelse i forhold til fremtidens islands Brygge. Det anbefales, at den eksisterende utraditionelle, helt unikke, og lokalhisk meget spændende og r vigtige 4 K-bygning bevares til lokale kulturelle og/eller sociale formål. I forbindelse med den nygennemførte kommunale trafikanalyse for Amager, udført af Cowi Consult med lokal følgegruppe, har lokalrådet meget klart pointeret Islands Brygges problem med de allerede nu trafikalt stærkt overbelastede gader. Især Artillerivej, hvor langt hovedparten af Islands Brygges institutioner er placeret, samt gaderne Island Brygge og Njalsgade. Et problem, der også er påvist i analysen. Det virker derfor påfaldende, at der ikke er givet anvisninger på, hvordan en endnu større trafikbelastning af Islands Brygge - der jo ligger mellem sojakageområdet og City - kan hindres. En løsningsanvisning på de fremførte problemer er en forudsætning for Islands Brygges Lokalråds accept af lokalplanforslaget. En udvidelse af Islands Brygge hvor der er taget de nødvendige hensyn, vil være et stort løft - både for byen København og for bydelen Islands Brygge. med venlig hilsen Gertrud Eggers Lokalrådsformand Lokalhistorisk guidetur Lørdag den 26. september mødtes godt fyrre mennesker ved HK-bygningen ved Langebro. Vi blev vist rundt i denne fornyligt restaurerede bygning, af HK-medarbejderen Kim Christensen, Alle var imponeret over de smukke lokaler og kunst på væggene, men på øverste etage var der nok en af Københavns smukkeste udsigter - fra hvert hjørne blev der ivrigt fotagraferet og især udsigten til Bryggen var meget smuk. Der blev budt på te, kaffe, øl og sodavand og vi takker HK og især Kim Christensen for en meget spændende tur. Derefter tog vi over til skibet Hela, hvor kaptajn Jørgen fortalte om skibet og filmklubben, og at man også kan leje lokaler på skibet. Vi så de gode gamle reklamefilm og alle sang med på "Jeg vil hellere, jeg vil hellere, jeg vil meget meget hellere have en STAR", sangen stammer fra en reklamefilm fra 1960'erne om det daværende socialdemokratiske bryggeri "STAR". Desuden så vi klip fra gamle danske film. En tak til kaptajnen Jørgen for at han viste os filmene og så skibet som holder til lige nedenfor HK-bygningen ved Langebro. Sussie Elmann Paddison, Formand for Islands Brygge Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Husk, hvis l har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Uttrup Tæpper Artmerivej 1s1. tlf Åbningstider: mon-tors: fre: lør: lang: 9-16 Den smukke udsigt mod Bryggen fra HK bygningens øverste etage

3 12. november 1998 BRYGGEBLADET Skolebyggeri når ikke at blive klar til august Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får udbygningsplanerne beskår et eller udskudt på Københavns Kommunes budget for 1999 De nuværende femteklasser på Skolen på Islands Brygge kommer som planlagt - som de første Bryggeklasser nogen sinde - til at fortsætte i 6. klasse uden at skifte skole til sommer. Men det bliver ikke uden problemer, for de nye 6. klasser må en overgang stuves sammen i nogle af de eksisterende eller omliggende bygninger. Den nye bygning bliver nemlig under alle omstændigheder ikke færdig til det nye skoleår. Det er kommet frem efter at skolebestyrelsen har rykket Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning for et realistisk afslutningstidspunkt for det igangværende byggeri på skolen. Planen var, at byggeriet skulle have været færdig l. august 1999, men ifølge kommunens svar er afslutningstidspunktet nu udskudt til tidligst den l. oktober 1999, fordi byggeriet ikke som planlagt gik igang i august Kommunen angiver "nogle seje kontraktforhandlinger" som årsag til forsinkelsen og har nu udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, der altså opererer med at man er færdig l. oktober Bud.get beskåret Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får sine udbygningsplaner beskåret eller udskudt på Københavns Kommunes budget for Budgetforliget mellem Socialdemokratiet og partierne til højre indebærer, at der i 1999 skal spares ca. 30 mio. kr. på igangværende og politisk vedtagne udog ombygninger på kommunens folkeskoler. Budgetflertallet har nemlig besluttet, at de 172 mio. kr., som var afsat til disse formål - og som oprindelig var udtryk for de forventede byggeomkostninger - nu også skal bruges til at finansiere grundkøb til udvidelserne, et idrætsanlæg på Holmen samt en IT-satsning på skoleområdet. Som følge heraf har skoleforvaltningen måttet udpege ni folkeskoler, hvor byggeplanerne kan udskydes. Udskydelserne rammer typisk forbedringer af faglokaler, renoveringsopgaver samt udendørsarealer. Man har prioriteret sådan, at skolernes kapacitet ikke berøres, og Bryggeskolen går hermed fri i denne omgang. Uddannelsesborgmester Per Bregengaard (Ø) beklager nedskæringerne: - Udbygningsplanerne var i forvejen i underkanten, hvis vi skulle følge med det stigende børnetal. De store årgange giver en tilgang på 1500 elever om året svarende til to hele skoler om året i de kommende år, og hvis vi begynder at udskyde tingene allerede, får vi en sneboldeffekt. - Problemerne vil så småt kunne mærkes allerede til næste år, og i løbet af få år kommer vi til at køre flerholdsdrift og opgive hjemklasseprincippet, siger han til Bryggebladet. tkj/max Pres på skolens udearealer Udbygningen af Skolen på Islands Brygge har nu halveret udearealet for de 271 skoleelever der tilbringer deres arbejdsdag på skolen. Med en elevforøgelse på 25% over de næste to år, bliver de i forvejen ringe forhold endnu ringere, hvis der ikke sker noget. Siden etableringen af skolen i 1971 har skolen arbejdet for en generel arealudvidelse. Der findes nemlig ingen udendørs idrætsfaciliteter, og legeforholdene er generelt under normal standard. Men som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet bliver behovet for nye lege /idrætsarealer allerede fra næste år mærkbart tydeligere. Det har nu fået skolebestyrelsen til at komme med en række konkrete forslag til arealudvidelser, som efter skolens opfattelse er akut nødvendige. Fælledens indgang I en henvendelse for nylig til overborgmesteren foreslår skolen helt konkret at udvide sig mod syd ved at inddrage det lille grønne område ved indgangspartiet til Amager Fælled. I henvendelsen til overborgmesteren peger skolebestyrelsen på, at der ved hegn og beplantning samt en mindre stiomlægning ikke vil ske nogen forringelse af den smukke indgang til Amager Fælled. løvrigt mindes overborgmesteren også om, at skolens arealudvidelse hele tiden har været tilgodeset i planlægningen - senest i forbindelse med fredningen af Amager Fælled og den nye plejeplan for fælleden. Dette sidste nye udspil fra skolen skal ses i sammenhæng med det mere langsigtede forslag om, at det kan blive nødvendigt at inddrage enten skovbevoksningen bag Ballonparken - eller nyttehaveområderne bag skolens nuværende område. Skulle det blive nødvendigt på lang sigt at inddrage nyttehaverne præciserer skolen dog, at den måde de tidligere haveejere er blevet behandlet på under ingen omstændigheder må gentages. De berørte parter skal anvises anden lokal mulighed for tilsvarende nyttehaver. t kj GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY Ir BOWL/NC FREDAS DC LØRDAC SPIS HVAD DU VIL... Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Lammekølle med fyld af hvidløg og persille, rødvinsmarineret oksefilet, helstegt kalvefilet med fyld af bacon, helstegt svinekam TILBEHØR forskellige saucer, flødekartofler, pommes rissole, hasselback kartofler, 3 forskellige grøntsager, salatbord med 3 dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING KR. 199,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING KR. 245,- PR. PERSON Der beregnes 1 t;2 time til spisning. Bestilling 14 dage før. Minimum 4 personer. Gældende til og med d. 14/ minimum 10 personer maksimum 20 personer Velkomstdrink martini Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax Forret 3 slags sild med tilbehør Hovedret Flæskesteg med hvide og brunede kartofler, rødkål Dessert Risalamande med kirsebærsauce Kaffe 169,- pr. person Bordbestilling på tlf: depositum pr. person 3

4 4 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: Cate: Fax: tlf tlf tlf F.rattlllrl "III'..," m m te Jll(s, tuer IIII' m IJU m ltlrll et lislalllid dl? Si l lyer 1 limren rter lilsåt ll ,30. Alle er velleue. SJIIØlil lu eyi. ma al øem, eder al JIDITI, al me 1 SdSIU ø um terælm et løbdag d. 5/12, kl. 14 Blliiens )Dielesl (mere berem senere!) LØRDAG d. 19/12 Juleshow med Troels Trier og Rebecca Bro el (1. -Det Store ju[c6ord- lkl. HH AFLYST! købte billetter refunderes hvor de er købt :Novem6er!Menu a 3 i l]imfe's" Cafe man 16. :NepafesisÆ_,Lammeørytfe mea Ørøtf ti r ons tor 17. Stegt PCæs meif <PersiffesCYVs 18. CIJagens Pis 19. OÆ..fek._ptfssuppe med c.brøa 20. o/eg eta r t... man 23. OÆ..fek.._ød med Pe6edSsovs ogiflrlo/fer t ir 24. Pn'l(.acfe{[ermea Stuvet Xfl{ ons 25. (])agens Pis{ tor 26. 1(ryarede Linsifrik.._atfelfer med fjilbeliør re 27. Jlot rrfzai <Pot man 30, 2m JfaÆ,R. 6øffereti.Ss, Surf:,pg f!fflrfl6le Invitation til o Aben t Hus i Ginle Lørdag d. 14. november 1998, kl Hvad sker der egentlig i et medborgerhus? Hvad bliver det. brugt til? - og af hvem? Kom til Giroles Åbent Hus denne lørdag og få svar på spørgsmålene. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i Åbent Hus i Gimle lørdag d. 14/11. Det er dagen, hvor vi viser hvad Girole - Danmarks største medborgerhus - bliver brugt til, og hvor huset er fyldt med mennesker hele dagen. Der vil være gang i huset fra kl. 13 med orientalsk dans, optræden, Rockkoret, balkandanse, karate ( - osse for børn) Bryggegymnastikken og Ældre i Bevægelse Amagerbro, Tai Chi, åbne værksteder, croquisudstilling, åben backgammonturnering med tilmelding på stedet, Bryggens Pensionistforening holder åbent, Bryggekoret, Bryggens Børneatelier inviterer børnene ind og til sidst optræder Henrik Strube og Paul Banks. Der kan købes god, billig mad og snacks hele dagen - og så byder Gimle på kaffe, te, pebernødder, saft og et lille glas...! Med uenlig hilsen Medarbejderne i Gimle Internet-undervis ning for uøvede Biblioteket på Bryggen tilbyder instruktion i elementær brug af internet. Vi oplever at mange mennesker meget gerne vil i gang med at søge på internettet. De vil gerne maile med venner og familie i udlandet, de vil gerne søge job, eller de har læst om en spændende web-side de gerne vil kigge på. De får nu mulighed for at prøve internettet sammen med andre nybegyndere, hjulpet på vej af bibliotekets personale. Undervisningen foregår: Tirsdag d. 17. november kl Program for Åbent Hus lørdag d. 14/ Cirka tider: kl. 12 stuen Cafeen åbner kl l. sal Åbent hus i pensionistforeningen der spilles billard og kort og leges med computere! kl stuen kl sal Bryggens Børneatelier Bryggens bom bygger bare bedst! Værkstederne er åbne tekstil, foto og keramik kl sai H 3/5 Croquisudstilling af tirsdags, torsdags- og sondagscroquisholdene kl. 14 slyngelstuen åben backgammon-turnering gebyr 20 J..r., tilmelding pj stedet! kl l. sal - lille sal tai chi opvisninp, kl.1 S l. sal - K l kl sal- K 11 kl sal K 11 kl Cafeen kl. 17 kl. 19 Cafeen Salen kl Cafeen Ældre i Bevægelse Amagerbro gymnastikopvisning International Budo Academy karate (osse tor bom!) Bryggegymnastikken afslappet sjo1 t, men det virker! BryggekorN synp,er udvalgte sange Crihalma opvisninp, i balkandanse Raqs El Khail opvisning i orientalsk dans Rockkoret Danmarks bedste rockkor kl. 21 Cafeen Henrik Strube og Baul Banks varme sange og varm musik af to af de bedste! Mandag d. 23. november kl.l0-12. Torsdag d. 26. november k Tilmelding på tlf senest d.16. november. Der kommer højst 8 personer på hvert hold og mindst 4. Onsdage på Amager fortsætter Onsdag d. 18. november kl. 10 er der igen eventyrfortælling for store og små fra 3 år i børnebiblioteket. Denne gang får vi besøg af børnebibliotekar Tora Trier Hansen, der vil fortælle eventyr om kæmper og prinsesser. Tilmelding til en hyggelig stund med gode historier til biblioteket tlf Onsdage på Amager har været en kæmpe succes her i efteråret, så vi har besluttet at videreføre arrangementet i foråret når det nye program foreligger, vil vi informere om det i disse spalter. Åbent hver dag kl SPORT FRITID KULTUR

5 12. november 1998 BRYGGEBLADET 5 Så er det slut med byggerodet... Vi byder velkommen i en ny og større butik POSTMODERNE INSTALLATIONSKUNST I HAVNEPARKEN? Nej, nok er det en slags mobile, men det er ikke "Burnout på Nye Eventyr". Vi befinder os i den anden ende af åndslivet, nærmere bestemt blandt åndsamøberne. Sådan en kørte natten til søndag i stærkt spirituspåvirket tilstand rundt i en stjålet bil. I krydset Njalsgade/Artillerivej påkørte han ca. kl en anden bil (kun materiel skade), men flygtede med stor fart videre ad Njalsgade mod havnen. Her glemte han imid lertid at dreje, og bilen endte som det ses i en balanceakt oven på en betondims, hvor bryggebørn om søndagen kunne more sig med at få den til at vippe. Vidner så føreren flygte til fods, og han er endnu ikke pågrebet. Politiet modtager gerne eventuelle oplysninger på tlf De opretstående betondimser er en del af en pergola, som kommer til at indgå i havneparken. Overdækningen bliver gamle jernbaneskinner. Førerens spirituspåvirkede tilstand blev konstateret, da politi et stak næsen indenfor i bilen. Audi ser ud til at være en robust bil. Forsvindin kunst En del ma have bemærket len store gnhonede og JSkarpe fotoforst.ønelse af t kvindeansigt, der nu i rnap en maned har hængt :>å gavlen af Thorlakhus ud mod SuperBrugsen. Og naske undret sig over den 1elt anonyme og lidet iojne >pringende ophængning: lngen fede bogstaver der fortæller om hvorfra, hvor hen og hvornå 1. Som en blotlagt rest af en gammel reklame for et eller andet, der er forsvundet og glemt. Og hvem er kvinden en beboers elskede slægtning eller en efterlyst elsket? Eller en forbryderske? Men hvor er fortællingen som billedet af ansigtet så knytter an til? Nogle har måske pludse lig set billedet igen på en plakatsøjle, eller et andet billede - forskellige, andre personer, men alligevel ens i kraft af det kornede, uskarpe, gråtonede og det ordløse og anonyme. Lignende fotoforstørrelser og plakater møder en andre steder i byen og er en del af den udstilling som den franske installati anskunstner Christian Boltansk.i frem til den 31. januar viser under titlen "Forsvinden i kunstmuseet Arken. Boltaoski har tidligere arbejdet med fotoportrætter af mennesker, hvis navne og identitet er ukendt, mennesker der formodentlig er døde - nogle udryddet sammen med hele familier i nazisterne dødslejre - andre blot glemte, faldet ud af erindringens bog. Så ligetil som genboens ukendte skæbne, så frygtelig som din egen måske bliver. En påmindelse om døden og den absolutte forsvinden - om et øjeblik og til evig tid. hu Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 1 J TLF DØGNVAGT Peter Lund Hairdresser Reykjaviksgade 2 Tlf friske svinemørbrad audsede,danske g/stk Marquesde Arienzo Rioja d 3stk CoposReal Reserva 1993 Krydret spansk rødvin fra det solrige Terre Alta 75 d, nannalpris 39,95 ta' 4 stk. 5LAGÆREN11LBYDER: 1 meter medister min. 600 g Tilbudene gælder t.o.m. lør 14/11 Tlf

6 6 BRYGGEBLADET 12. november Og så har jeg moret En fastboende bryggepiges s Birgit Ørum er bryggeboer af den stadig findes en del af: mennesker langt liv udelukkende på Bryggen. Fornyligt fejrede hun sin 60 års.. v'..."''qj lejligheden i Marokkolejren. Og måtte adskille hende fra andre "'vj...,..,. rammen usædvanlig, for Birgit levet hele sit liv i den samme lej...,.,..."' Birgits bror John og svigerinde Anita, sammen med Dan Thomsen (yderst tv) og Gert Calind Olsen (mf) foran ballonhangaren ved Ballonparhen (1949) Det startede her, stuen hvor Birgit Ørum blev født. Familien samlet til Birgit's mors 50 års fødselsdag, 1955 Birgits mor for bordenden, og Birgit nærmest stående pige til venstre. T iderne har ændret sig for Marokkolejren. Engang var den en af kommunens husvildeejendomme, hvor et par familier med børn kunne risikere at måtte deles om en lille to-værelses lejlighed. Marokkolejren urimlede med børn og voksne og generelt nød beboerne kun ringe anseelse i de øvrige bryggeboeres øjne. Huset blev brugt og slidt på alle måder - og kommunen havde ingen hastværk med vedligeholdelsen. I dag mødes man af smukt malede facader og dørtelefon. Ejendommen er for et par år siden overgået til andelsboliger. En ægte hjemmeføding I dag har Marokkolejren et andet navn HAB og mange af de gamle beboere kom ikke tilbage efter den store tagbrand i 1993, der gjorde mange boligløse i en rum tid. Men Birgitte Ørums adresse i nr. 55 er ikke ændret siden den novemberdag hun kom til verden i Havde adressen været en villa, en gård eller et husmandssted ville man næppe have været overrasket. Men at en munter og festglad kvinde med appetit på livet har kunnet udfolde sit liv i en lille to-værelser i Marokkolejren - sammen med sin mor, søskende, svigerinder og børn, venner og kærester fortæller om en tid og en kultur, der var præget af en anderledes rigdom og tålsomhed end den ui kender idag - og af færre materielle goder. Men næppe mindre sjov og varm.!dag er Birgit Ørums lejlighed ikke fyldt med mennesker. En enlig kakadue er husets hr. Ørum, der synes at være tilfreds med centralvarmen (-! 55 år svor jeg til koldt vand.!dag savner jeg et badeværelse, griner Birgit). Foran os på sofabordet ligger en bunke fotos - nye og gamle. Birgit Ørum slår ud med hdnden mod væggen.: -Og her på en gammel sofa blev jeg så født for 60 år siden. Hjemmefødt l Og man forstår at ordet Den samme stue, hvor Birgit fødtes på sofaen, (dog ikke denne) Vennerne samlet til Birgits 60'års fødselsdag. Linje 8 kom desværre ikke med på billedet. rækker længere end en fødselsomstændighed - det bærer i sig selve betydningen af at være født og have levet sit liv på Bryggen.: først bryggebo, så dansker. Eller måske endnu en dimension: først marokkaner, så..? En familie kommer til Bryggen - Min mor fik 6 børn og jeg var den sidste. Allerede inden jeg blev født havde min mor smidt far ud fordi han drak. Så jeg har ikke haft noget videre at gøre med min far. Men det gik da meget godt uden ham, jeg er aldrig gået sulten i seng - så var det ihvertfald fordi jeg ikke kunne li' det der blev serveret. Min mor var den ældste af 15 børn og hendes familie kom fra gårde i Sydsjælland. Min far stammer fra Læsø, det er der Ørumnavnet kommer fra. De mødtes i Fakse hvor mor var i lære som kogejomfru og far var mælkemand. I 1930, da de havde fået to børn flyttede de til Bryggen, til opgangen her ved siden af øverst oppe. I '32 fik de så lejligheden her. Efter far var smidt ud klarede mor sig med lidt offentlig støtte - børnepenge og kokshjælp og sådan noget, og så gjorde hun rent og kokkererede lidt for folk. Det var nok sorte penge. Men det gik, og de store børn, mine brødre, var ude at tjene hos gårdfamilien - og vi fik også tit grøntsager og kød fra familien på landet. Mor havde jo en stor familie. Fra krigens tid husker jeg at der blev skudt en tysker uden for Ballonparken, og tyskerne lavede razzia'er i lejlighederne. Det var mens tyskerne boede i Ballonparken, der forøvrigt var malet grøn. Ellers husker jeg luftalarmerne: vi skulle løbe hjem fra skolen når de lød. Så jeg gik i skole inden krigen var forbi - i Lille Amagerbro Skole, som lå bag terbøger med. Og det ser helt godt ud - flid: god, orden: særdeles god, opførsel: særdeles god. Jo, jo, det lyder utroligt - jeg var vistnok en ordentlig elev, selvom noget tyder på at lærerne har været i tvivl - for der står også om samme periode at jeg både har været doven og fræk, udeblevet fra eftersidning og Fire marokkopiger med appetit på livet. Margit Larsen, ved Seruminstituttet. Her gik vi fra l klasse. Skolen er væk nu, revet ned. Så blev vi flyttet over i Store Amagerbro Skole, hvor jeg gik i 5. klasse og op til 3. fri mellem, som det hed. J eg tog mine karakopført mig dårligt. Tja. De må vel have været uenige, skulle man tro. Men ellers legede vi på gaden og på den grønne legeplads. Ja, om dagen også i Marokkogården. Og børnene fra resten af Bryggen kom meget ned i vores gård, fordi der var meget

7 12. november 1998 BRYGGEBLADET 7 g a ig siden e kvalitet, som der d er har boet et daghjemme i der end ellers bryggeboere er er b å d e født og har i Halfdansgade. sjovere. Der var hundreder af børn. Vi fik en gang imellem allernådigst lov til at komme og lege i de andres gård - ved fødselsdag og lignende. Men det var nu også lige meget. Hver søndag fik jeg en krone i lommepenge til en billet til biografen for 65 øre og slik for 35 øre. Senere gik jeg med mælk og Bryggebladet og tjente mine egne lommepenge på den måde. RedRktøren hed forresten Olsen og boede i Isafjordsgade 15. Da jeg var konfinneret gik jeg ofte om lørdagen til dans nede i Ungdomsklubben på Artillerivej, i DUI's hus. Men der blev passet på mig: jeg skulle være hjemme klokken ni. I sommerferien var jeg tit hos min storesøster på Fyn. Ud at more sig Jeg ville lære noget mere. Og selvom mor ikke syntes hun havde råd til det fik Birgit 60 år og stadig appetit på liv og laster Her var jeg ikke længe, men blev ansat på en plasticfabrik i Gullfossgade, JOKA hed den. Og den lavede plasticposer og tobakspunge. Her var jeg i omkring tre år. Og jeg tjente penge så jeg kunne betale mor for kost og logi. Jensen (gift Hansen), Birgit Ørum og Kathe Thomsen jeg lov til at tage 9. klasse på Højdevangsskolen. I 1954 var det slut med skolen og jeg blev ansat på en korsetfabrik, Amoda, som lå ovre på Kigkurren. Her syede man korsetter og hofteholdere, og jeg løb til og fra. Var gangpige for syerskerne. Og jeg havde min første rigtige kæreste, da jeg var 16 år. Min storebror flyttede en overgang hjem med kone og to børn, så nu var vi pludselig 7 mennesker i lejligheden. Det var meget svært at få en lejlighed dengang. Nygifte skulle skynde sig at blive gravide hvis de ville gøre sig håb om en lejlighed. Og senere kom en anden af mine brødre med sin kone. Men min kæreste, Albin var enebarn og havde eget værelse, så i den periode boede jeg hos ham, men s kulle hver dag komme hjem og spise. Jeg betalte også for mit værelse. Vi var kærester i 4 ar og så var det slut og så skulle jeg ud og more mig og så har jeg moret mig siden. Der var ikke sa meget for unge på Bryggen, vi tog ind i byen og dansede. Inde i Kødbyen var der dansested hvor der var bal om lørdagen og Svæver var udsmider, der kom vi tit. Svæver bor forresten stadig på Bryggen. Men der var masser af dansesteder i København. På Bryggen var der ikke så mange dansesteder, men mange Venner foran Seruminstituttet, Finn og Gert Colin Olsen, Bitten Svendsen, f. Ørum, Knud Ørum og EgonKahn. værtshuse, men min mor ville ikke have at jeg kom der, så jeg tog for det meste ind til byen. I "57 fikjeg elevplads i et firma på Vesterbro, hvor jeg blev udlært i bogholderi og lønregnskabsføring. Efter jeg blev færdig med min uddannelse der, fikjeg job i et revisionsfirma på Christianshavns Torv. Og Birgit 20 år, fri og parat til at more sig endnu senere på Statens Set uminstitut. Tæt på en afrejse den lidt hos dem. Men jeg havde hele tiden mit eget værelse hjemme, lejede det af mor. Mor sørgede godt for mig, serverede hver dag morgenthe og ristet brød på sengekanten, maden stod færdig når jeg kom hjem fra arbejde og rengøringen klarede hun - jo jo, ogsa til de fester jeg Jeg boede alene hjemme med mor fra jeg var ca. 18 år. Ja, efter Albin havde jeg da kærester ind mellem, og jeg boede undertiholdt med vennerne det hjemme sørgede hun for at tingene var som de skulle være. Min mor ville ikke have nogen ind i huset der drak. Så hun kunne ikke forstå hvor jeg havde lært det fra. Ikke fra vores familie sagde hun. Og der var ikke noget Birgits arbejdsplads Joka i Gulfossgade. Birgit anes bagerst i billedet med at blive liggende om morgenen, hvis jeg havde været ude at danse. Jeg skulle op og på arbejde, bare værsgo og komme i gang. Det eneste hun ikke brød sig om var at der blev drukket hjemme - så hun gik hen til venner når jeg holdt fest derhjemme. Jeg havde det skam godt - og det var jo også derfor jeg ikke ville flytte. Den eneste mand mor tillod jeg havde boende hjemme, serverede morgenthe og lavede mad både for mig og for mor - jo han måtte godt blive boende. Det var skam lige før jeg flyttede til Christianshavn sammen med ham- vi havde en lejlighed på hånden. Men skæbnen ville at mor døde inden vi flyttede - og sådan kom det til at gå, at jeg overtog lejligheden. Det var en meget hård tid efter mors død - men jeg kom igennem det fordi jeg var så forelsket i min kæreste og han i mig. Det hjalp os igennem mors død. Hun døde den 19. januar 1970, blev kun 64 m år, slidt op. Ringen sluttes Nu bliver jeg her, det er stensikkert. Jeg skal bæres ud herfra. Efter revisorfirmaet blev jeg tilknyttet et vikarbureau og det var jeg faktisk meget glad for. Jeg oplevede en masse nye steder for en kortere periode. Det passede mig fint. Og på Bryggen var jeg med til at lave Havneparken. Det var dejligt. Jeg kunne bedre lide den gamle park end den ny. Den var hyggeligere og der kom en mange flere end i den nye. Og vi havde madklubben, hvor vi lavede mad på den store grill til alle. Det var herligt. Idag har jeg førtidspension og jeg har været på mange dejlige ture med pensionistklubben. Og så har jeg fået have på LilleNok, det er altså det bedste. Bedre end legepladsen. Tidligere cyklede jeg rundt til alle andre haver på besøg - med madpakke og et par øller. Nu kommer familie og venner og besøger mig i haven. Da jeg var barn besøgte jeg ofte min mors familie på landet, nu kommer familien til LilleNokken. Og der er sa dejligt. Der er brombær; æbler, blommer, blomster.. Og Nokken holder åbent på festpladsen hver lørdag og der er vi velkomne - og vi holder fester sammen. Det er rare mennesker der er derude. Jeg tror jeg skriver en bog, siger Birgit Ørum - om mit liv. Der er så mange oplevelser. Og foran os ligger en stor bunke fotos fra et liv blandt bryggeboere i fest og glæde. Kun et fåtal af billeden!. nåede at blive studeret og kommenteret dennegang. For hvert billede rummer en rejse på kryds og tværs gennem Bryggens fortid og nutid. hu

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Jeppe er vild med motorer

Jeppe er vild med motorer Nummer 9 17. årgang, oktober 2011 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jeppe er vild med motorer Læs side 5 Cindy har aldrig glemt Sdr. Stenderup Læs side 12 Bjert

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe.

Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle, mener de nye forpagtere i den udliciterede kulturhus-cafe. 9. februar 2005 13. årgang nr. 2 Cykelbro til Fisketorvet i 2006. Side 3 1/2 mio. på 14 måneder. Lejlighedspriserne stiger. Side 4 Flot start for kulturhusets nye spisehus Der skal være plads til alle,

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere