Undersøgelse underkastes undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse underkastes undersøgelse"

Transkript

1 1998B RYG G E B LA D ET november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt en uvildig vurdering Miljøkontrollen i Københavns Kommune har bedt firmaet HOH Vand & Miljø om at foretage en uvildig gennemgang af sagen om sænkning af grundvandet på Islands Brygge i forbindelse med anlægget af mini metroen. Det sker på baggrund af et notat, hvori det rådgivende ingeniørfirma Cowi på vegne af Ørestadsselskabet tilbageviser de konklusioner, som Grundejerforeningen Islands Brygges teknikere nåede til i en rapport fra september måned. Rapporten konkluderede dels, at grundvandsniveauet i en længere periode har været sænket så meget, at fundamenterne under en række af Bryggens ejendomme er truet, og dels, at sænkningen skyldes oppumpning af grundvand i forbindelse med metrobyggeriet. Endvidere fandt man ikke, at det infiltrationsanlæg, som metraentreprenøren Comet har taget i brug for at opretholde grundvandsniveauet, ser ud til at være effektivt nok. Cowi er uenig i disse konklusioner. Man erken- der, at Comet var for længe om at tage problemstillingen alvorligt ("Comet's begrænsede ressourcer på grundvandsområdet gav dem ikke mulighed for at være på forkant"), samt at visse driftsforstyrrelser m.v. har medført mindre, kortvarige sænkninger, men overordnet afvises de_t, at metrobyggeriet udgør en trussel mod Miljøkontrollen ønsker nu en samlet uvildig vurdering og har bedt HOH vurdere - om de vurderinger, som grundejerforeningen er fremkommet med, er dokumenteret, - om Cowis notat har et tilstrækkeligt fagligt grundlag og er tilstrækkeligt begrundet og dokumenteret, - om infiltration er den rigtige metode til sikring mod skader ved grundvandssænkning, eller om andre metoder burde være overvejet, - om infiltrationsanlægget er udført med tilstrækkelig effekt, eller om det skal udbygges yderligere eller suppleres med andre tiltag, samt - om de vilkår Miljøkon- Eryggens ejendomme. rent praktisk være meget trolien har stillet Comct i I øvrigt præciserer Cowi, ressourcekrævende og øko- oppumpningstilladelsen er at Comet ikke har pligt til nomisk voldsomt belasten- tilstrækkelige, eller om at sikre et uændret grund- de. En sådan situation vil der bør stilles supplerende vandsniveau i de funda- være helt urimelig", skri- vilkår. mentbærende lag. Hvis det ver Cowi i notatet. max Skolebyggeri forsinket De nuværende femteklasser får trange forhold nogle måneder, når de efter sommerferien starter i sjette. Den nye bygning er nemlig tidligst klar i okt. '99 SIDE3 En Bryggepiges saga Birgit Ørum har levet hele sit liv i den lejlighed i Halfdansgade, hvor hun blev født for 60 år siden. SIDE6-7 PET, FE, AIC, CIA, KGB osv. Bendt Sørensen skriver om overvågning SIDE9 var tilfældet, argumente- r rer Cowi, skulle man i en l 11 k ;d:odjdn:; Kæmperegning ti o a 1 radet 0 det naturlige ruveau. "At skulle kæmpe mod naturen på denne måde vil Nu er der ingen undskyldning for ikke at ringe hjem! Bosch DUAL-Com 738 mobiltelefon incl. Telia Cash startpakke med 50 kr. cash card./ intet abonnement./ ingen regninger./ du kan altid se din saldo i displayet./ vælg dit eget tlf. nr../ medfølgende TelefonSvarer, Banke på, Viderestilling m.m. Husk sygesikringskort og billedlegitimation l Ørestads-advokat truer med incasso og udlæg hos kommunen Ørestadssagen har efterhånden vist sig at være en kostbar affære for Islands Brygges Lokalråd. Først skulle der findes til advokaten, hvoraf Lokalrådet betalte de og resten blev indsamlet privat og via fonde. Så blev der mod forventning ikke bevilget "Fri proces", og for at føre sagen videre skulle Lokalrådet finde kroner mere frem, hvilket fik Lokalrådet til at sige "Nej tak" til mere sag. Desværre var det økonomiske mellemværende ikke slut. Lokalrådets advokat skulle, til stor overraskelse, have mere (som han har fået), og der skulle betales til delvis dækning af modpartens omkostninger. Disse sidste kroner til omkostninger var ikke sådan lige til at få fat i, men det lod Ørestaden ved deres advokatfirma Poul Schmidt sig ikke anfægte af. På en anmodning fra Lokalrådet om at prøve at finde en mindelig løsning på betalingsproblemet modtog de et svar fra advokaten, hvor der blev lagt vægt på en forrentning på ca. 10%. Ingen respekt for Højesteret Da Lokalrådet blev noget handlingslammet af den besked, og nu måtte håbe på, at Borgerforeningens generalforsamling i slutningen af oktober ville bevilge pengene, blev advokaten utålmodig, og i et nyt brev truede han med incasso, ekstraomkostninger og udlæg hos kommunen. I samme brev fremkommer følgende "trussel": "Det kan være ubehageligt for Lokalrådet, hvis Københavns Kommune må holde driftstilskuddet tilbage og indbetale det til mig, fordi Lokalrådet åbent tilkendegiver, at man ikke tillægger en Højesteretsafgørelse nogen vægt." Lokalrådets kasserer, Jørgen Thyregod udtaler i den forbindelse til Bryggebladet: "Det har selvfølgelig aldrig været sådan, at vi er ligeglad med en Højesteretsafgørelse, men det er nu engang ikke bare lige Julie's Køreskole v/ J. Sch midt MIK kø re lærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF sådan at skaffe kroner. Det håbede vi at finde en vis forståelse for hos Ørestadsselskabet, men deres advokats aggressive udspil, med insinuationer om uvilje og trusler om incasso og udlæg hos kommunen, viste noget helt andet. Advokatfirmaet har været fuldstændig uforstående overfor vores økonomiske dilemma og ført dialogen i et temmelig voldsomt sprog." I dag er de kroner betalt til advoka ten, og sagen har kostet Lokalrådet over kroner af egen lomme. Det kan i de kommende år betyde, at Lokalrådet må indskrænke sine aktiviteter af økonomisk art. Der vil være færre midler til tilskud og gaver til nyskabende aktiviteter og arrangementer. For at imødegå det en lille smule, var der enighed på det netop afholdte årsmøde om at sætte det å rlige kontingent til Borgerforeningen op med 10 kroner til nu 30. "Vi håber på, at 1999 vil give os mindst lige så mange medlemmer som rekordåret 1998, så er der en chance for at komme nogenlunde helskindet ud Ørestadssagens økonomiske lussing", afslutter Jørgen Thyregod. vie eg Statskontrolleret økologisk ØKOLOGISK SlAGTER V/ Allan 8o rbrogade Kobenham S Ttldon Ol 23 Mobil

2 2 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Næste nummer udkommer 26. november Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag d. 1 0/12, 14/1, 28/1 Nemt at lægge *Nemt at v_rdligeholde * lv års garanti *F-kærne Rovsol uminatgulv pr.m2 kr. 148,-! TÆPPERESTER Lokalrådet giver Sojabyen afmålt velkomst Tilfredshed med ØK's projekt, men en række problemer skal løses, før lokalrådet kan acceptere lokalplanforslaget for "Islands Brygge Syd". Vi bringer her ordlyden af lokalrådets indsigelse mod forslaget: Indledningsvis skal Islands Brygges Lokalråd udtrykke stor utilfredshed med udsigten til oprensning af sojakageområdet samt udvikling af området med åbne kiler til såvel vand- som landomgivelserne. Lokalrådet har hele tiden set frem til at sojakageområdet kunne blive til en del af bydelen Islands Brygge og derved bidrage til tilvejebringelsen af de nødvendige sociale og kulturelle institutioner i den størrelse, en bydel har brug for. Et behov, der efter lokalrådets opfattelse ikke er dækket i dag. Lokalrådet ser ligeledes frem til en boligbebyggelse med især 3- og 4 værelses lejligheder, den kan være med til at aflaste Islands Brygges... kendte problematik omkring børnefamiliers flytning fra bydelen. /lia-z...",. -IW GI a-æ:.00 ftt88hmu.. J'..._. Vort lager bugner af tæpperester i alle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50 /o 60 /o 70 /o Medbring denne annonce og få yderligere rabat! l Det er altafgørende for lokalrådet, at en fremtidig bebyggelse af området er i nøje sammenhæng med det nuværende Islands Brygge. Det virker derfor som mangelfuld planlægning, at der ikke er anvist forslag til eller planlagt plads til nødvendige institutioner herunder en stillingtagen til, hvorvidt Skolen på Islands Brygge kan eller skal udbygges til en passende størrelse i forhold til fremtidens islands Brygge. Det anbefales, at den eksisterende utraditionelle, helt unikke, og lokalhisk meget spændende og r vigtige 4 K-bygning bevares til lokale kulturelle og/eller sociale formål. I forbindelse med den nygennemførte kommunale trafikanalyse for Amager, udført af Cowi Consult med lokal følgegruppe, har lokalrådet meget klart pointeret Islands Brygges problem med de allerede nu trafikalt stærkt overbelastede gader. Især Artillerivej, hvor langt hovedparten af Islands Brygges institutioner er placeret, samt gaderne Island Brygge og Njalsgade. Et problem, der også er påvist i analysen. Det virker derfor påfaldende, at der ikke er givet anvisninger på, hvordan en endnu større trafikbelastning af Islands Brygge - der jo ligger mellem sojakageområdet og City - kan hindres. En løsningsanvisning på de fremførte problemer er en forudsætning for Islands Brygges Lokalråds accept af lokalplanforslaget. En udvidelse af Islands Brygge hvor der er taget de nødvendige hensyn, vil være et stort løft - både for byen København og for bydelen Islands Brygge. med venlig hilsen Gertrud Eggers Lokalrådsformand Lokalhistorisk guidetur Lørdag den 26. september mødtes godt fyrre mennesker ved HK-bygningen ved Langebro. Vi blev vist rundt i denne fornyligt restaurerede bygning, af HK-medarbejderen Kim Christensen, Alle var imponeret over de smukke lokaler og kunst på væggene, men på øverste etage var der nok en af Københavns smukkeste udsigter - fra hvert hjørne blev der ivrigt fotagraferet og især udsigten til Bryggen var meget smuk. Der blev budt på te, kaffe, øl og sodavand og vi takker HK og især Kim Christensen for en meget spændende tur. Derefter tog vi over til skibet Hela, hvor kaptajn Jørgen fortalte om skibet og filmklubben, og at man også kan leje lokaler på skibet. Vi så de gode gamle reklamefilm og alle sang med på "Jeg vil hellere, jeg vil hellere, jeg vil meget meget hellere have en STAR", sangen stammer fra en reklamefilm fra 1960'erne om det daværende socialdemokratiske bryggeri "STAR". Desuden så vi klip fra gamle danske film. En tak til kaptajnen Jørgen for at han viste os filmene og så skibet som holder til lige nedenfor HK-bygningen ved Langebro. Sussie Elmann Paddison, Formand for Islands Brygge Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Husk, hvis l har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf Uttrup Tæpper Artmerivej 1s1. tlf Åbningstider: mon-tors: fre: lør: lang: 9-16 Den smukke udsigt mod Bryggen fra HK bygningens øverste etage

3 12. november 1998 BRYGGEBLADET Skolebyggeri når ikke at blive klar til august Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får udbygningsplanerne beskår et eller udskudt på Københavns Kommunes budget for 1999 De nuværende femteklasser på Skolen på Islands Brygge kommer som planlagt - som de første Bryggeklasser nogen sinde - til at fortsætte i 6. klasse uden at skifte skole til sommer. Men det bliver ikke uden problemer, for de nye 6. klasser må en overgang stuves sammen i nogle af de eksisterende eller omliggende bygninger. Den nye bygning bliver nemlig under alle omstændigheder ikke færdig til det nye skoleår. Det er kommet frem efter at skolebestyrelsen har rykket Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning for et realistisk afslutningstidspunkt for det igangværende byggeri på skolen. Planen var, at byggeriet skulle have været færdig l. august 1999, men ifølge kommunens svar er afslutningstidspunktet nu udskudt til tidligst den l. oktober 1999, fordi byggeriet ikke som planlagt gik igang i august Kommunen angiver "nogle seje kontraktforhandlinger" som årsag til forsinkelsen og har nu udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, der altså opererer med at man er færdig l. oktober Bud.get beskåret Til gengæld er Bryggeskolen en af de få, som ikke får sine udbygningsplaner beskåret eller udskudt på Københavns Kommunes budget for Budgetforliget mellem Socialdemokratiet og partierne til højre indebærer, at der i 1999 skal spares ca. 30 mio. kr. på igangværende og politisk vedtagne udog ombygninger på kommunens folkeskoler. Budgetflertallet har nemlig besluttet, at de 172 mio. kr., som var afsat til disse formål - og som oprindelig var udtryk for de forventede byggeomkostninger - nu også skal bruges til at finansiere grundkøb til udvidelserne, et idrætsanlæg på Holmen samt en IT-satsning på skoleområdet. Som følge heraf har skoleforvaltningen måttet udpege ni folkeskoler, hvor byggeplanerne kan udskydes. Udskydelserne rammer typisk forbedringer af faglokaler, renoveringsopgaver samt udendørsarealer. Man har prioriteret sådan, at skolernes kapacitet ikke berøres, og Bryggeskolen går hermed fri i denne omgang. Uddannelsesborgmester Per Bregengaard (Ø) beklager nedskæringerne: - Udbygningsplanerne var i forvejen i underkanten, hvis vi skulle følge med det stigende børnetal. De store årgange giver en tilgang på 1500 elever om året svarende til to hele skoler om året i de kommende år, og hvis vi begynder at udskyde tingene allerede, får vi en sneboldeffekt. - Problemerne vil så småt kunne mærkes allerede til næste år, og i løbet af få år kommer vi til at køre flerholdsdrift og opgive hjemklasseprincippet, siger han til Bryggebladet. tkj/max Pres på skolens udearealer Udbygningen af Skolen på Islands Brygge har nu halveret udearealet for de 271 skoleelever der tilbringer deres arbejdsdag på skolen. Med en elevforøgelse på 25% over de næste to år, bliver de i forvejen ringe forhold endnu ringere, hvis der ikke sker noget. Siden etableringen af skolen i 1971 har skolen arbejdet for en generel arealudvidelse. Der findes nemlig ingen udendørs idrætsfaciliteter, og legeforholdene er generelt under normal standard. Men som omtalt i sidste nummer af Bryggebladet bliver behovet for nye lege /idrætsarealer allerede fra næste år mærkbart tydeligere. Det har nu fået skolebestyrelsen til at komme med en række konkrete forslag til arealudvidelser, som efter skolens opfattelse er akut nødvendige. Fælledens indgang I en henvendelse for nylig til overborgmesteren foreslår skolen helt konkret at udvide sig mod syd ved at inddrage det lille grønne område ved indgangspartiet til Amager Fælled. I henvendelsen til overborgmesteren peger skolebestyrelsen på, at der ved hegn og beplantning samt en mindre stiomlægning ikke vil ske nogen forringelse af den smukke indgang til Amager Fælled. løvrigt mindes overborgmesteren også om, at skolens arealudvidelse hele tiden har været tilgodeset i planlægningen - senest i forbindelse med fredningen af Amager Fælled og den nye plejeplan for fælleden. Dette sidste nye udspil fra skolen skal ses i sammenhæng med det mere langsigtede forslag om, at det kan blive nødvendigt at inddrage enten skovbevoksningen bag Ballonparken - eller nyttehaveområderne bag skolens nuværende område. Skulle det blive nødvendigt på lang sigt at inddrage nyttehaverne præciserer skolen dog, at den måde de tidligere haveejere er blevet behandlet på under ingen omstændigheder må gentages. De berørte parter skal anvises anden lokal mulighed for tilsvarende nyttehaver. t kj GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY Ir BOWL/NC FREDAS DC LØRDAC SPIS HVAD DU VIL... Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Lammekølle med fyld af hvidløg og persille, rødvinsmarineret oksefilet, helstegt kalvefilet med fyld af bacon, helstegt svinekam TILBEHØR forskellige saucer, flødekartofler, pommes rissole, hasselback kartofler, 3 forskellige grøntsager, salatbord med 3 dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING KR. 199,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING KR. 245,- PR. PERSON Der beregnes 1 t;2 time til spisning. Bestilling 14 dage før. Minimum 4 personer. Gældende til og med d. 14/ minimum 10 personer maksimum 20 personer Velkomstdrink martini Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax Forret 3 slags sild med tilbehør Hovedret Flæskesteg med hvide og brunede kartofler, rødkål Dessert Risalamande med kirsebærsauce Kaffe 169,- pr. person Bordbestilling på tlf: depositum pr. person 3

4 4 BRYGGEBLADET 12. november 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: Cate: Fax: tlf tlf tlf F.rattlllrl "III'..," m m te Jll(s, tuer IIII' m IJU m ltlrll et lislalllid dl? Si l lyer 1 limren rter lilsåt ll ,30. Alle er velleue. SJIIØlil lu eyi. ma al øem, eder al JIDITI, al me 1 SdSIU ø um terælm et løbdag d. 5/12, kl. 14 Blliiens )Dielesl (mere berem senere!) LØRDAG d. 19/12 Juleshow med Troels Trier og Rebecca Bro el (1. -Det Store ju[c6ord- lkl. HH AFLYST! købte billetter refunderes hvor de er købt :Novem6er!Menu a 3 i l]imfe's" Cafe man 16. :NepafesisÆ_,Lammeørytfe mea Ørøtf ti r ons tor 17. Stegt PCæs meif <PersiffesCYVs 18. CIJagens Pis 19. OÆ..fek._ptfssuppe med c.brøa 20. o/eg eta r t... man 23. OÆ..fek.._ød med Pe6edSsovs ogiflrlo/fer t ir 24. Pn'l(.acfe{[ermea Stuvet Xfl{ ons 25. (])agens Pis{ tor 26. 1(ryarede Linsifrik.._atfelfer med fjilbeliør re 27. Jlot rrfzai <Pot man 30, 2m JfaÆ,R. 6øffereti.Ss, Surf:,pg f!fflrfl6le Invitation til o Aben t Hus i Ginle Lørdag d. 14. november 1998, kl Hvad sker der egentlig i et medborgerhus? Hvad bliver det. brugt til? - og af hvem? Kom til Giroles Åbent Hus denne lørdag og få svar på spørgsmålene. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i Åbent Hus i Gimle lørdag d. 14/11. Det er dagen, hvor vi viser hvad Girole - Danmarks største medborgerhus - bliver brugt til, og hvor huset er fyldt med mennesker hele dagen. Der vil være gang i huset fra kl. 13 med orientalsk dans, optræden, Rockkoret, balkandanse, karate ( - osse for børn) Bryggegymnastikken og Ældre i Bevægelse Amagerbro, Tai Chi, åbne værksteder, croquisudstilling, åben backgammonturnering med tilmelding på stedet, Bryggens Pensionistforening holder åbent, Bryggekoret, Bryggens Børneatelier inviterer børnene ind og til sidst optræder Henrik Strube og Paul Banks. Der kan købes god, billig mad og snacks hele dagen - og så byder Gimle på kaffe, te, pebernødder, saft og et lille glas...! Med uenlig hilsen Medarbejderne i Gimle Internet-undervis ning for uøvede Biblioteket på Bryggen tilbyder instruktion i elementær brug af internet. Vi oplever at mange mennesker meget gerne vil i gang med at søge på internettet. De vil gerne maile med venner og familie i udlandet, de vil gerne søge job, eller de har læst om en spændende web-side de gerne vil kigge på. De får nu mulighed for at prøve internettet sammen med andre nybegyndere, hjulpet på vej af bibliotekets personale. Undervisningen foregår: Tirsdag d. 17. november kl Program for Åbent Hus lørdag d. 14/ Cirka tider: kl. 12 stuen Cafeen åbner kl l. sal Åbent hus i pensionistforeningen der spilles billard og kort og leges med computere! kl stuen kl sal Bryggens Børneatelier Bryggens bom bygger bare bedst! Værkstederne er åbne tekstil, foto og keramik kl sai H 3/5 Croquisudstilling af tirsdags, torsdags- og sondagscroquisholdene kl. 14 slyngelstuen åben backgammon-turnering gebyr 20 J..r., tilmelding pj stedet! kl l. sal - lille sal tai chi opvisninp, kl.1 S l. sal - K l kl sal- K 11 kl sal K 11 kl Cafeen kl. 17 kl. 19 Cafeen Salen kl Cafeen Ældre i Bevægelse Amagerbro gymnastikopvisning International Budo Academy karate (osse tor bom!) Bryggegymnastikken afslappet sjo1 t, men det virker! BryggekorN synp,er udvalgte sange Crihalma opvisninp, i balkandanse Raqs El Khail opvisning i orientalsk dans Rockkoret Danmarks bedste rockkor kl. 21 Cafeen Henrik Strube og Baul Banks varme sange og varm musik af to af de bedste! Mandag d. 23. november kl.l0-12. Torsdag d. 26. november k Tilmelding på tlf senest d.16. november. Der kommer højst 8 personer på hvert hold og mindst 4. Onsdage på Amager fortsætter Onsdag d. 18. november kl. 10 er der igen eventyrfortælling for store og små fra 3 år i børnebiblioteket. Denne gang får vi besøg af børnebibliotekar Tora Trier Hansen, der vil fortælle eventyr om kæmper og prinsesser. Tilmelding til en hyggelig stund med gode historier til biblioteket tlf Onsdage på Amager har været en kæmpe succes her i efteråret, så vi har besluttet at videreføre arrangementet i foråret når det nye program foreligger, vil vi informere om det i disse spalter. Åbent hver dag kl SPORT FRITID KULTUR

5 12. november 1998 BRYGGEBLADET 5 Så er det slut med byggerodet... Vi byder velkommen i en ny og større butik POSTMODERNE INSTALLATIONSKUNST I HAVNEPARKEN? Nej, nok er det en slags mobile, men det er ikke "Burnout på Nye Eventyr". Vi befinder os i den anden ende af åndslivet, nærmere bestemt blandt åndsamøberne. Sådan en kørte natten til søndag i stærkt spirituspåvirket tilstand rundt i en stjålet bil. I krydset Njalsgade/Artillerivej påkørte han ca. kl en anden bil (kun materiel skade), men flygtede med stor fart videre ad Njalsgade mod havnen. Her glemte han imid lertid at dreje, og bilen endte som det ses i en balanceakt oven på en betondims, hvor bryggebørn om søndagen kunne more sig med at få den til at vippe. Vidner så føreren flygte til fods, og han er endnu ikke pågrebet. Politiet modtager gerne eventuelle oplysninger på tlf De opretstående betondimser er en del af en pergola, som kommer til at indgå i havneparken. Overdækningen bliver gamle jernbaneskinner. Førerens spirituspåvirkede tilstand blev konstateret, da politi et stak næsen indenfor i bilen. Audi ser ud til at være en robust bil. Forsvindin kunst En del ma have bemærket len store gnhonede og JSkarpe fotoforst.ønelse af t kvindeansigt, der nu i rnap en maned har hængt :>å gavlen af Thorlakhus ud mod SuperBrugsen. Og naske undret sig over den 1elt anonyme og lidet iojne >pringende ophængning: lngen fede bogstaver der fortæller om hvorfra, hvor hen og hvornå 1. Som en blotlagt rest af en gammel reklame for et eller andet, der er forsvundet og glemt. Og hvem er kvinden en beboers elskede slægtning eller en efterlyst elsket? Eller en forbryderske? Men hvor er fortællingen som billedet af ansigtet så knytter an til? Nogle har måske pludse lig set billedet igen på en plakatsøjle, eller et andet billede - forskellige, andre personer, men alligevel ens i kraft af det kornede, uskarpe, gråtonede og det ordløse og anonyme. Lignende fotoforstørrelser og plakater møder en andre steder i byen og er en del af den udstilling som den franske installati anskunstner Christian Boltansk.i frem til den 31. januar viser under titlen "Forsvinden i kunstmuseet Arken. Boltaoski har tidligere arbejdet med fotoportrætter af mennesker, hvis navne og identitet er ukendt, mennesker der formodentlig er døde - nogle udryddet sammen med hele familier i nazisterne dødslejre - andre blot glemte, faldet ud af erindringens bog. Så ligetil som genboens ukendte skæbne, så frygtelig som din egen måske bliver. En påmindelse om døden og den absolutte forsvinden - om et øjeblik og til evig tid. hu Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 1 J TLF DØGNVAGT Peter Lund Hairdresser Reykjaviksgade 2 Tlf friske svinemørbrad audsede,danske g/stk Marquesde Arienzo Rioja d 3stk CoposReal Reserva 1993 Krydret spansk rødvin fra det solrige Terre Alta 75 d, nannalpris 39,95 ta' 4 stk. 5LAGÆREN11LBYDER: 1 meter medister min. 600 g Tilbudene gælder t.o.m. lør 14/11 Tlf

6 6 BRYGGEBLADET 12. november Og så har jeg moret En fastboende bryggepiges s Birgit Ørum er bryggeboer af den stadig findes en del af: mennesker langt liv udelukkende på Bryggen. Fornyligt fejrede hun sin 60 års.. v'..."''qj lejligheden i Marokkolejren. Og måtte adskille hende fra andre "'vj...,..,. rammen usædvanlig, for Birgit levet hele sit liv i den samme lej...,.,..."' Birgits bror John og svigerinde Anita, sammen med Dan Thomsen (yderst tv) og Gert Calind Olsen (mf) foran ballonhangaren ved Ballonparhen (1949) Det startede her, stuen hvor Birgit Ørum blev født. Familien samlet til Birgit's mors 50 års fødselsdag, 1955 Birgits mor for bordenden, og Birgit nærmest stående pige til venstre. T iderne har ændret sig for Marokkolejren. Engang var den en af kommunens husvildeejendomme, hvor et par familier med børn kunne risikere at måtte deles om en lille to-værelses lejlighed. Marokkolejren urimlede med børn og voksne og generelt nød beboerne kun ringe anseelse i de øvrige bryggeboeres øjne. Huset blev brugt og slidt på alle måder - og kommunen havde ingen hastværk med vedligeholdelsen. I dag mødes man af smukt malede facader og dørtelefon. Ejendommen er for et par år siden overgået til andelsboliger. En ægte hjemmeføding I dag har Marokkolejren et andet navn HAB og mange af de gamle beboere kom ikke tilbage efter den store tagbrand i 1993, der gjorde mange boligløse i en rum tid. Men Birgitte Ørums adresse i nr. 55 er ikke ændret siden den novemberdag hun kom til verden i Havde adressen været en villa, en gård eller et husmandssted ville man næppe have været overrasket. Men at en munter og festglad kvinde med appetit på livet har kunnet udfolde sit liv i en lille to-værelser i Marokkolejren - sammen med sin mor, søskende, svigerinder og børn, venner og kærester fortæller om en tid og en kultur, der var præget af en anderledes rigdom og tålsomhed end den ui kender idag - og af færre materielle goder. Men næppe mindre sjov og varm.!dag er Birgit Ørums lejlighed ikke fyldt med mennesker. En enlig kakadue er husets hr. Ørum, der synes at være tilfreds med centralvarmen (-! 55 år svor jeg til koldt vand.!dag savner jeg et badeværelse, griner Birgit). Foran os på sofabordet ligger en bunke fotos - nye og gamle. Birgit Ørum slår ud med hdnden mod væggen.: -Og her på en gammel sofa blev jeg så født for 60 år siden. Hjemmefødt l Og man forstår at ordet Den samme stue, hvor Birgit fødtes på sofaen, (dog ikke denne) Vennerne samlet til Birgits 60'års fødselsdag. Linje 8 kom desværre ikke med på billedet. rækker længere end en fødselsomstændighed - det bærer i sig selve betydningen af at være født og have levet sit liv på Bryggen.: først bryggebo, så dansker. Eller måske endnu en dimension: først marokkaner, så..? En familie kommer til Bryggen - Min mor fik 6 børn og jeg var den sidste. Allerede inden jeg blev født havde min mor smidt far ud fordi han drak. Så jeg har ikke haft noget videre at gøre med min far. Men det gik da meget godt uden ham, jeg er aldrig gået sulten i seng - så var det ihvertfald fordi jeg ikke kunne li' det der blev serveret. Min mor var den ældste af 15 børn og hendes familie kom fra gårde i Sydsjælland. Min far stammer fra Læsø, det er der Ørumnavnet kommer fra. De mødtes i Fakse hvor mor var i lære som kogejomfru og far var mælkemand. I 1930, da de havde fået to børn flyttede de til Bryggen, til opgangen her ved siden af øverst oppe. I '32 fik de så lejligheden her. Efter far var smidt ud klarede mor sig med lidt offentlig støtte - børnepenge og kokshjælp og sådan noget, og så gjorde hun rent og kokkererede lidt for folk. Det var nok sorte penge. Men det gik, og de store børn, mine brødre, var ude at tjene hos gårdfamilien - og vi fik også tit grøntsager og kød fra familien på landet. Mor havde jo en stor familie. Fra krigens tid husker jeg at der blev skudt en tysker uden for Ballonparken, og tyskerne lavede razzia'er i lejlighederne. Det var mens tyskerne boede i Ballonparken, der forøvrigt var malet grøn. Ellers husker jeg luftalarmerne: vi skulle løbe hjem fra skolen når de lød. Så jeg gik i skole inden krigen var forbi - i Lille Amagerbro Skole, som lå bag terbøger med. Og det ser helt godt ud - flid: god, orden: særdeles god, opførsel: særdeles god. Jo, jo, det lyder utroligt - jeg var vistnok en ordentlig elev, selvom noget tyder på at lærerne har været i tvivl - for der står også om samme periode at jeg både har været doven og fræk, udeblevet fra eftersidning og Fire marokkopiger med appetit på livet. Margit Larsen, ved Seruminstituttet. Her gik vi fra l klasse. Skolen er væk nu, revet ned. Så blev vi flyttet over i Store Amagerbro Skole, hvor jeg gik i 5. klasse og op til 3. fri mellem, som det hed. J eg tog mine karakopført mig dårligt. Tja. De må vel have været uenige, skulle man tro. Men ellers legede vi på gaden og på den grønne legeplads. Ja, om dagen også i Marokkogården. Og børnene fra resten af Bryggen kom meget ned i vores gård, fordi der var meget

7 12. november 1998 BRYGGEBLADET 7 g a ig siden e kvalitet, som der d er har boet et daghjemme i der end ellers bryggeboere er er b å d e født og har i Halfdansgade. sjovere. Der var hundreder af børn. Vi fik en gang imellem allernådigst lov til at komme og lege i de andres gård - ved fødselsdag og lignende. Men det var nu også lige meget. Hver søndag fik jeg en krone i lommepenge til en billet til biografen for 65 øre og slik for 35 øre. Senere gik jeg med mælk og Bryggebladet og tjente mine egne lommepenge på den måde. RedRktøren hed forresten Olsen og boede i Isafjordsgade 15. Da jeg var konfinneret gik jeg ofte om lørdagen til dans nede i Ungdomsklubben på Artillerivej, i DUI's hus. Men der blev passet på mig: jeg skulle være hjemme klokken ni. I sommerferien var jeg tit hos min storesøster på Fyn. Ud at more sig Jeg ville lære noget mere. Og selvom mor ikke syntes hun havde råd til det fik Birgit 60 år og stadig appetit på liv og laster Her var jeg ikke længe, men blev ansat på en plasticfabrik i Gullfossgade, JOKA hed den. Og den lavede plasticposer og tobakspunge. Her var jeg i omkring tre år. Og jeg tjente penge så jeg kunne betale mor for kost og logi. Jensen (gift Hansen), Birgit Ørum og Kathe Thomsen jeg lov til at tage 9. klasse på Højdevangsskolen. I 1954 var det slut med skolen og jeg blev ansat på en korsetfabrik, Amoda, som lå ovre på Kigkurren. Her syede man korsetter og hofteholdere, og jeg løb til og fra. Var gangpige for syerskerne. Og jeg havde min første rigtige kæreste, da jeg var 16 år. Min storebror flyttede en overgang hjem med kone og to børn, så nu var vi pludselig 7 mennesker i lejligheden. Det var meget svært at få en lejlighed dengang. Nygifte skulle skynde sig at blive gravide hvis de ville gøre sig håb om en lejlighed. Og senere kom en anden af mine brødre med sin kone. Men min kæreste, Albin var enebarn og havde eget værelse, så i den periode boede jeg hos ham, men s kulle hver dag komme hjem og spise. Jeg betalte også for mit værelse. Vi var kærester i 4 ar og så var det slut og så skulle jeg ud og more mig og så har jeg moret mig siden. Der var ikke sa meget for unge på Bryggen, vi tog ind i byen og dansede. Inde i Kødbyen var der dansested hvor der var bal om lørdagen og Svæver var udsmider, der kom vi tit. Svæver bor forresten stadig på Bryggen. Men der var masser af dansesteder i København. På Bryggen var der ikke så mange dansesteder, men mange Venner foran Seruminstituttet, Finn og Gert Colin Olsen, Bitten Svendsen, f. Ørum, Knud Ørum og EgonKahn. værtshuse, men min mor ville ikke have at jeg kom der, så jeg tog for det meste ind til byen. I "57 fikjeg elevplads i et firma på Vesterbro, hvor jeg blev udlært i bogholderi og lønregnskabsføring. Efter jeg blev færdig med min uddannelse der, fikjeg job i et revisionsfirma på Christianshavns Torv. Og Birgit 20 år, fri og parat til at more sig endnu senere på Statens Set uminstitut. Tæt på en afrejse den lidt hos dem. Men jeg havde hele tiden mit eget værelse hjemme, lejede det af mor. Mor sørgede godt for mig, serverede hver dag morgenthe og ristet brød på sengekanten, maden stod færdig når jeg kom hjem fra arbejde og rengøringen klarede hun - jo jo, ogsa til de fester jeg Jeg boede alene hjemme med mor fra jeg var ca. 18 år. Ja, efter Albin havde jeg da kærester ind mellem, og jeg boede undertiholdt med vennerne det hjemme sørgede hun for at tingene var som de skulle være. Min mor ville ikke have nogen ind i huset der drak. Så hun kunne ikke forstå hvor jeg havde lært det fra. Ikke fra vores familie sagde hun. Og der var ikke noget Birgits arbejdsplads Joka i Gulfossgade. Birgit anes bagerst i billedet med at blive liggende om morgenen, hvis jeg havde været ude at danse. Jeg skulle op og på arbejde, bare værsgo og komme i gang. Det eneste hun ikke brød sig om var at der blev drukket hjemme - så hun gik hen til venner når jeg holdt fest derhjemme. Jeg havde det skam godt - og det var jo også derfor jeg ikke ville flytte. Den eneste mand mor tillod jeg havde boende hjemme, serverede morgenthe og lavede mad både for mig og for mor - jo han måtte godt blive boende. Det var skam lige før jeg flyttede til Christianshavn sammen med ham- vi havde en lejlighed på hånden. Men skæbnen ville at mor døde inden vi flyttede - og sådan kom det til at gå, at jeg overtog lejligheden. Det var en meget hård tid efter mors død - men jeg kom igennem det fordi jeg var så forelsket i min kæreste og han i mig. Det hjalp os igennem mors død. Hun døde den 19. januar 1970, blev kun 64 m år, slidt op. Ringen sluttes Nu bliver jeg her, det er stensikkert. Jeg skal bæres ud herfra. Efter revisorfirmaet blev jeg tilknyttet et vikarbureau og det var jeg faktisk meget glad for. Jeg oplevede en masse nye steder for en kortere periode. Det passede mig fint. Og på Bryggen var jeg med til at lave Havneparken. Det var dejligt. Jeg kunne bedre lide den gamle park end den ny. Den var hyggeligere og der kom en mange flere end i den nye. Og vi havde madklubben, hvor vi lavede mad på den store grill til alle. Det var herligt. Idag har jeg førtidspension og jeg har været på mange dejlige ture med pensionistklubben. Og så har jeg fået have på LilleNok, det er altså det bedste. Bedre end legepladsen. Tidligere cyklede jeg rundt til alle andre haver på besøg - med madpakke og et par øller. Nu kommer familie og venner og besøger mig i haven. Da jeg var barn besøgte jeg ofte min mors familie på landet, nu kommer familien til LilleNokken. Og der er sa dejligt. Der er brombær; æbler, blommer, blomster.. Og Nokken holder åbent på festpladsen hver lørdag og der er vi velkomne - og vi holder fester sammen. Det er rare mennesker der er derude. Jeg tror jeg skriver en bog, siger Birgit Ørum - om mit liv. Der er så mange oplevelser. Og foran os ligger en stor bunke fotos fra et liv blandt bryggeboere i fest og glæde. Kun et fåtal af billeden!. nåede at blive studeret og kommenteret dennegang. For hvert billede rummer en rejse på kryds og tværs gennem Bryggens fortid og nutid. hu

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere