01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken"

Transkript

1 RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 01/2015

2 BESTYRELSEN Formand /Jacob Svendsen Næstformand /Torkild Hansen Kasserer /Kurt Sjøholm Bestyrelsesmedlem /Birger Olsen Bestyrelsesmedlem /Hans-Jørn Krogh Hansen Bestyrelsesmedlem /Roar B. Schou Bestyrelsesmedlem /Hans-Aage Steenberg Sekretær/Roar B. Schou Adresse/Strandvejen 23, 3700 Rønne Hjemmeside /www.roennehif.dk Version 01/2015 Udgivet af Rønne Håndværker- og Industriforening Layout og tryk niveau2

3 INDHOLD /03 Formanden har ordet /04 Danish Entrepreneurship Award /05 Håndværksrådets uddannelseskonference /06 Generalforsamling /08 Arkiv /09 Madkulturhus /10 Studierejse til København /12 Velkommen/ RHI byder velkommen til nyt medlem: /Direktør Claus Duevang, KHmaskinfabrik Rabekkevej 15, 3700 Rønne /Sussie Harild Nielsen, Smykkeskrinet

4 04/ FORMANDEN HAR ORDET /af Jacob Svendsen, Direktør, Flemming Svendsens VVS ApS De små og mellemstore virksomheder, er efterhånden godt trimmet, og har et godt udgangspunkt, at drive sunde og værdiskabende virksomheder på. Men hvordan bliver 2015 så? Det er der mange virksomhedsejer og deres ansatte, der lige nu forsøger at spå om. Det ellers varslede økonomiske opsving for 2014, udeblev. Og håndværkerfradraget, som ellers har holdt hånd under arbejdspladser og lærlingepladser, falder nu bort, og er heller ikke at finde på finansloven for Det er derfor, af allerhøjeste betydning, at politikerne hurtigt sætter sig sammen, og får rettet op på skaden, og får genindført denne ordning, en ordning som udover at bidrage til højere beskæftigelse, samtidig også forebygger sort arbejde. Mht. ordninger, så hørte jeg et forslag omkring tilskud til de ældre, som vælger at blive boende hjemme, og derfor gør deres boliger ældrevenlige. Alternativt står staten og kommunerne overfor at skulle bygge rigtig mange plejecentre. Tilskuddet skulle gå til bredere døre, niveaufri adgang, bedre sanitetsforhold osv. En ordning som ville give omsætning til smvèrne, også på Bornholm. I samme øjeblik, hørte jeg, at man måske på sigt skal betale banken renter, for de penge man har stående i banken, og altså ikke de penge man låner. Bankens forslag vil nok støde mange mennesker, inkl. mig selv. Men set fra Håndværk og industri`s side, vil dette på sigt bevirke, at pengene har bedre af og større værdi i, at blive brugt, og evt. brugt til energiforbedringer og byggeri. Lokalt håber jeg i 2015, at kommunen opstarter renoveringer af de bygninger, som man på sigt vil satse på og beholde. Det gælder sig uddannelsesinstitutioner, skoler og administrative bygninger. Overskrifterne pt. siger utætte tage, svamp og dårligt indeklima. Hvis man forventer høj produktivitet og god indlæring, skal omgivelser være til det. Og gerne udbudt i de teknikentrepriser, man på de sidste udbud har set, hvor både el, vvs, ventilation og automatik, er i samme entreprise og endnu bedre i de respektive faggrupper. Trods det udeblivende opsving i 2014, synes de bornholmske virksomheder, alligevel at have godt gang i hjulene. Rønne håndværk og industri forening håber den høje beskæftigelse vil fortætte med at skabe arbejdspladser i 2015, samt at alle virksomheder lige vil overveje om der ikke kan klemmes en lærling mere ind, i virksomheden. Slutteligt skal jeg orientere vores medlemmer, at vores sekretær Birgit Zoffmann, har valgt at gå af fra 1. januar Jeg vil godt hermed takke Birgit for det gode sekretærarbejde. Birgit har altid været punktlig og præcis med sine notater, referater og dagsordener. Vores generalforsamlinger er succesfuldt afholdt, efter Birgits forarbejde, og forplejning og underholdning til afholdte møder, er faldet i alles smag. Tak Birgit. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at byde Roar Schou velkommen på sekretærposten. Velkommen til nye medlemmer. På gensyn til generalforsamlingen Godt nytår.

5 DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD /05 /af Roar B. Schou Den 20. november blev der i messehallerne i Fredericia afholdt det årlige Danish Entrepreneurship Award. Der var over 6000 elever, lærere og erhvervsfolk til dette Young Enterprise arrangement, Europas største. Der blev afholdt 6 konkurrencer og uddelt 13 priser. Deltagerne kom fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og og de videregående uddannelser. Der blev i løbet dagen afholdt inspirerende foredrag, spændende workshops og der var kompetent rådgivning, hvor de unge mennesker kunne få hjælp til at komme videre med deres ideer, som der i øvrigt var rigtig mange af. Et par af ideerne var bl.a. en indkøbsvogn med en touchskærm som kunne vise tilbudsaviser og en flaske åbner til skruelåg for folk med gigt i fingrene. Jeg kunne kun blive i godt humør, når jeg besøgte de unge mennesker på deres stande, hvor de udstillede deres produkter/ideer og fortalte om dem, eller når jeg hørte deltagerne i konkurrencerne fortælle om deres spændende produkter. Jeg hørte bl.a. om Jonas Brandts spændende produkt ÖSKYR som er udviklet i samarbejde med Bornholms Andelsmejeri, og historien om hvorfor produktet kom til verden. Jonas vandt sin klasses Grøn vækstspringer. Der var 53 elever og 2 lærere fra Campus Bornholm til dette arrangement. Det er vigtigt at de kommer afsted og ser/møder ligesindede. Det er en god måde, at se på hvad de andre kan. De kan jo ikke bare køre hen på naboskolen. Når det kan lade sig gøre - at sende elever og lærere afsted, plus de andre arrangementer som at samle samtlige 8. klasser på Bornholm til en Camp dag i Aakirkeby-Hallerne hvor de lærer om iværksætteri - er det fordi bornholmske virksomheder og fonde inkl. RHI sponsorerer Young Enterprise region Bornholm. Young Enterprise Bornholm er en af de mest aktive i Danmark og på flere områder rollemodel for de øvrige regioner. Set i forhold til nye folkeskolereform har Young Enterprise en opgave foran sig, det samme gælder den nye reform for ungdomsuddannelserne. At lære de unge mennesker om iværksætteri er gavnligt for Bornholm i fremtiden. Roar B. Schou

6 06/ UDDANNELSEKONFERENCE /Af Hans-Jørn Krogh Hansen Håndværksrådet afholdt den 30. oktober 2014 en spændende uddannelseskonference. På konferencen blev udfordringerne, der ligger i at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, debatteret. Afdelingschef Lars Mortensen fra Undervisningsministeriet lagde ud med at gennemgå den nye uddannelsesreform. Jens Erik Berendtz, dofk, fulgte op med et indlæg om LUU s opgaver rettigheder og pligter. Til sidst fortalte kontorchef Jørgen T. Møller ligeledes fra Undervisningsministeriet om praktikcentrenes og de lokale uddannelsesudvalgs roller. Erhvervsuddannelsernes udfordringer er bl.a.: - Faldende søgning fra 9./10. klasse, et fald fra 29% i 2006 til 19% i Frafald i erhvervsuddannelserne på 48% mod 13% på gymnasierne. - Høj gennemsnitsalder, nemlig 22 år ved uddannelsesstart mod 17 år på gymnasierne. - Hver fjerde af de unge, der begynder på en erhvervsuddannelse, har fået mindre en 02 i dansk og/eller matematik. Der er opstillet 4 klare mål for erhvervsuddannelserne: 1. I 2020 skal mindst 25% af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse stigende til 30% i Fuldførelsen af en erhvervsuddannelse skal stige fra 52% i 2013 til 60% i 2020 og til 67% i Erhvervsuddannelserne skal udfordre eleverne, så alle får udnyttet deres evner bedst muligt. Andelen af de dygtigste elever målt ved andelen af den samlede mængde fag, der afsluttes på et højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau, fastsat af de faglige udvalg skal øges år for år. Den høje beskæftigelse for de færdiguddannede skal opretholdes. Hovedpunkterne for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg: - Skolen skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg fastlægge undervisningens nærmere indhold. - Udvalgene skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører den aktuelle uddannelse og virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.

7 /07 - Skolens afgørelse om valgfag af lokal betydning skal træffes efter indstilling fra uddannelsesudvalget. - De faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, der er behov for i det enkelte fagområde. - Udvalget skal rådgive om undervisningsplaner. - Udvalget skal følge evalueringer og medvirke til at kvalitetssikre praktikopholdene. Efter oplæggene fra indlægsholderne diskuteredes emnerne i grupper og det viste sig at nogle af deltagerne sidder på skoler og i udvalg, der bare fungerer men mange steder har uddannelsesudvalgene svært ved at tage teten, men lader skolerne styre processerne. Mange er for dårligt klædt på og ved for lidt om, hvad deres rolle er, som medlem af et LUU. Nogle kender meget til praktikcenteret andre ved end ikke, hvor det ligger. Konferencen var en øjenåbner og mange skal hjem og se alvorligt på deres roller og diskutere arbejdet med deres bagland.

8 08/ GENERALFORSAMLING /Af Roar B. Schou, Sekretær for Rønne Håndværker- og Industriforening Efter generalforsamlingen vil der som tidligere blive holdt et indlæg af en person, som vi fra tid til anden møder i de lokale medier. I år har Adm.direktør Trine Richter lovet at holde et indlæg om Green Solution House,som jeg er sikker på bliver både spændende og interessant. Jeg kender Trine som et menneske, der ikke bange for at have markante meninger. Og som sædvanlig vil der blive trukket lod om varelotterisedler, samt værker udført af bornholmske kunstnere og kunsthåndværkere. Et af årets højdepunkter i RHI er den årlige generalforsamling, som i år finder sted den 20/3 2015, og som i år bliver afholdt hos Green Solution House (Ryttergården). Generalforsamlingen bliver afholdt ifølge vedtægterne. Årets lærling/elev vil blive hyldet og tildelt en pris. Årets lærling/elev er af bestyrelsen blevet udpeget blandt de personer, der er indstillet til prisen af deres mester eller lærer på fagskolen. Som nævnt kan ledsagerne ikke deltage i selve generalforsamlingen, men gerne under indlægget samt den traditionelle menu: Gule ærter og pandekager med is. Mens medlemmerne holder generalforsamling, har Sussi fra Smykkeskrinet arrangeret noget for ledsagerne i et tilstødende lokale, hvor der også vil blive serveret en kop kaffe.

9 FRA ARKIVET /09 /Af Kurt Sjøholm, Seniorkonsulent, Knudsker El Aps Kurt Sjøholm har igen været i arkivet og har denne gang valgt forsiden af en bog, der er udgivet ved foreningens 60 års jubilæums udstilling i Som det fremgår af siden, er foreningen stiftet den 29. juni Og under navnet Rønne Arbejder- og Industriforening.

10 10/ MADKULTURHUS /af Kåre Rønne, arkitekt MAA MDB - entasis Arkitektoniske idé Det nye Madkulturhus er formet over tre klare målsætninger: Det stedbundne Et Madkulturhus der behandler sin prominente placering ved Melstedgård med respekt, og som balancerer et nutidigt udtryk med klare stedbundne referencer til noget Bornholmsk og især Melstedgårdsk. Det fleksible Et Madkulturhus der kan indrettes, opdeles og udnyttes til alle tænkelige arrangementer fra store internationale arrangementer til lokale madklubber og barnedåb. Det åbne Et Madkulturhus der signaliserer åbenhed inviterende både mod vejen, mod Melstedgård og Grønningen. Den åbne bygning med fulde glasfacader på tre sider, knyttes op til stedet ved at gentage Melstedgårds taktfaste tømmerkonstruktion. Volumenet er en længe, en spejling af Sønderlænge, med tilsvarende tagform. Moderniteten findes i husets store glasfacader, og i de forskydninger af bindingsværkbilledet der opstår ved at tømmerkonstruktionerne omkranser terrassen i en pergola, og forbinder til Grønningens skrånende plæne via en integreret trappe-amfi.

11 /11

12 12/ STUDIETUR DECEMBER 2014 /af Hans-Aage Steenberg Bestyrelsen for Rønne Håndværker og Industriforening valgte at gentage succesen fra 2012 med en endagsekskursion til København igen i år. Allerede kl mødte de 34 rejsedeltagere op på P-pladsen ved Velkomstcenteret så vores bus kunne køre ombord på Leonora på afgangen til Ystad kl Morgenmaden blev indtaget på færgen og kl var vi ved det første bestemmelsessted: Rambølls domicil i Ørestaden. Det nye domicil, der blev taget i brug i 2010, er med sine m2 blandt de største danske domicilbygninger og det danner ramme om 1600 ingeniører og andre eksperters arbejdsliv. Byggeriet er domineret af en stor indre gågade inspireret af den berømte Rambla i Barcelona. Formiddagskaffen blev indtaget i Rambøll Caféen, som er placeret i stueetagen med direkte udgang til Ørestaden

13 /13 og Metroen og med udsigt til det nye tår, der er under opførelse hos genboen Crowne Plaza. Herefter gik turen til: TIETGENKOLLEGIET Her fik vi en god rundvisning af to kollegianere. Kollegiet spejler i sin arkitektoniske form dialogen mellem det individuelle og det kollektive - det særlige ved kollegiet som boligtype. Den cirkulære grundform giver en logisk organisering af bygningen, med kollegieværelserne placeret på ydersiden og udsyn til den omgivende by, og alle fælles faciliteter orienteret mod gårdrummet i kollegiets midte. Vekslende fremspring og udkragninger nedtoner cylinderformens formelle præg og giver bygningen sit karakteristiske, krystallinske formudtryk. Facadernes beklædning af tombak og egetræ tilfører bygningen en naturlig stoflighed i en mørk og varm, Efter frokosten på Bryggens Spisehus i Kuturhuset Islands Brygge i øvrigt projekteret af Fogh & Følner, der som bekendt også har tegnet Bornholms Kunstmuseum gik turen videre til: NORDHAVNEN En ny bæredygtig bydel, hvor området dækker ca. 300 ha. Der forventes at være plads til beboere og lige så mange arbejdspladser fordelt på 11 rektangulære holme med hver sin særlige identitet. Besøg i udstillingen om Nordhavnen med efterfølgende tur i området ved Århusgade. INDUSTRIENS HUS På en af landets mest attraktive adresser har Industriens Hus fået en markant ansigtsløftning fra tung 70 er-facade til et mere nutidigt udtryk med glas fra top til bund. I de senere år er det blevet diskuteret, om Rådhuspladsen lever op til sin rolle som byens midtpunkt og et af de første steder, man møder som turist eller

14 besøgende i byen. Særligt Industriens Hus på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade var længe under anklage for at være utidssvarende og uimødekommende - sin prominente beliggenhed taget i betragtning. Da Dansk Industri samtidig manglede kvadratmeter lå svaret lige for, og i 2009 fremlagde den århusianske tegnestue Transform et forslag til en gennemgribende om- og tilbygning af huset. I den nye bygning har man valgt at bryde med den tunge og lukkede facade - helt og holdent. Det nye hus står som en ren glasfacade i et spinkelt ophæng af stålrammer. Rammerne er drejet 45 grader og tegner et harlekinmønster hele vejen rundt om bygningen. Førhen lå stueetagens butikker samlet om en indvendig lukket arkade, men i det nye Industriens Hus har butikkerne front mod gaden og er således med til at åbne bygningen op mod omgivelserne. Lysreklamerne skinner stadig om kap på facaden, men denne gang i energirigtige LED-udgaver. Og det er ikke kun reklamerne der sender kulørt lys ud over Rådhuspladsen; selve rammerne i facaden har indlagt LED-belysning, som kan programmeres til at vise forskellige farver og mønstre Til at symbolisere vilje og vedholdenhed, har man anbragt en 800 kg tung granitblok fra Vang den bliver her betragtet af rejsedeltagerne. Turen sluttede med lidt spændende mad i SticksNSushi på toppen af Tivoli Hotel

15 /15 MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N A D V O K A T F I R M A E T P A L D A N Telefon MOGENS Telefon 5695 ELMER 0804 A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Bornholms Byggeforretning Bornholms ApS Tlf. Byggeforretning ApS Tlf MOGENS ELMER A/S ÅKIRKEBYVEJ RØNNE Telefon

16 Rønne Haandværker og industriforening ønsker godt nytår!

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING 03 /2013» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. BESTYRELSEN

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Initiativer skal sikre vækst

Initiativer skal sikre vækst Nr. 8 december 2009 Holship er klar til opsvinget... Vækstpanel hjælper de gode ideer på vej... Vitro-handelen faldt på plads på få dage... Som lokal sparekasse har vi en særlig forpligtelse... Business

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder

Kære læsere I DECEMBER KAN DU BL.A. LÆSE: Har frøen, fulgen og fisken nu også fået det bedre? Formandens leder NYHEDSBREV FOR MILJØSAMARBEJDET GREEN CITIES DECEMBER 2010 Kære læsere Energirenoveringer kunne løfte klimaindsatsen Da statsminister Lars Lykke Rasmussen den 5. oktober åbnede folketinget, var det blandt

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens

Læs mere