Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference Byt allerede efter to år Nyt om miljøområdet Inspektører i Bryggergården Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab Ekstraordinært repræsentantskabs-/delegeretmøde i KSB og FB Formandsmøde Søagerpark taget i brug Flot 60 års fest Glædelig jul og godt nytår 3B ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Husk, vi holder juleferie og har lukket for både telefonisk og personlig henvendelse fra den 24. december 2004 til den 3. januar Kanal 3B som pdf På 3B s hjemmeside nederst under Nyheder kan du altid finde det seneste nummer af Kanal 3B. Klikker du en ekstra gang, får du mulighed for at hente gamle udgaver helt tilbage til Fremtid i fokus 3B er klar til at tage konkurrencen op. Vi skal være godt rustet til fremtidens hårde konkurrence. Ingen tvivl om det. Men hvor hård konkurrencen end må blive, må vi aldrig give køb på de grundlæggende værdier i den almene sektor: Gode boliger til alle. Eller som vi kalder det i det nye visionsprogram Rum til alle. Den almene sektor tilbyder mere end blot en bolig. Til forskel fra de private udbydere skal vi ikke tjene penge på dem, der bor i vores boliger. Vi er med det engelske udtryk en non-profit organisation. Huslejen er omkostningsbestemt og skal altså netop dække de omkostninger, der er ved at vedligeholde og administrere boligerne. Et andet vigtigt træk ved den almene bolig er den demokratiske del. Beboerdemokratiet er karakteriseret ved, at afdelingernes højeste myndighed er afdelingsmødet, hvor alle beboere har to stemmer uanset husstandens størrelse. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne og får dermed af beboerne bemyndigelse til at føre de vedtagne aktiviteter ud i livet. Afdelingsbestyrelsen kan godt uddelegere kompetencen til udvalg - og også give udvalgene en økonomisk ramme at arbejde indenfor. Men beboerne har altid det afgørende ord. Mulighed for individuelt at præge deres eget hjem er, hvad beboerne efterspørger. Og råderet er netop et af de områder, hvor vi har givet vores beboere mere frihed. Tryghed er også et nøgleord inden for den almene sektor. En almen beboer kan ikke bare smides ud af sin lejlighed. Der skal virkelig gode og veldokumenterede grunde til. Det er også en tryghed, at der er nogen, der tager sig af det, hvis varmen ikke virker, eller vandhanen drypper. Og så er der det sociale samvær, som også giver en tryghed, det er værd at værne om. Den netop gennemførte fælleskonference for alle medlemmer af 3B s afdelingsbestyrelser viser, at viljen til at være konkurrencedygtige er til stede. Her blev arbejdet intenst med oplæg til ny analyse, der skal vise, hvor vi kan blive endnu bedre. Der blev også udvekslet gode erfaringer med aktiviteter, der skal gøre det mere attraktivt at bo hos os. Og så fik vi taget hul på arbejdet med at føre de fælles visioner ud i livet. Et arbejde, der kun lykkes, hvis alle gør en indsats. Fælleskonferencen viste os, at vi har et fundament at videreudvikle på. Derfor går vi fortrøstningsfuldt det nye år i møde. Rigtig god jul og godt nytår til alle. Hanne Bolvig, formand for FB og 3B 3B får en vicedirektør Som man kunne læse i sidste udgave af Kanal 3B, er Benny Flindt ansat som administrerende direktør i 3B. Dermed blev der en stilling ledig i direktionen, som nu er besat. Det er Bent Frederiksen, vicedirektør i FSB, som har sagt ja til stillingen som vicedirektør i 3B. Han har mere end 10 års erfaring inden for den almene boligsektor, og han starter enten den 1. februar eller 1. marts 2005.

2 BL nyheder Kanal 3B - november 2004 Nyt fra Boligselskabernes Landsforening Almene boliger under pres Tirsdag den 30. november 2004 holder Boligselskabernes Landsforening en konference om boligefterspørgsel, konkurrencen mellem boligformer, ledige lejligheder og boligsocial segregering. I invitationen, som BL s repræsentantskab, forskere, organisationer på boligområdet, politikere, samarbejdsrepræsentanter og repræsentanter fra pressen har modtaget, står: Der er problemer med at udleje de almene boliger især i Jylland. Der er svigtende efterspørgsel, og konkurrencen fra ejerboligmarkedet er meget hård. Den lave rente og nye låneformer for ejerboliger svækker de almene boligers konkurrenceevne. Samtidig sker der en fortsat social og etnisk opsplitning på boligmarkedet, og det er den almene sektor, som står tilbage med problemerne. Er det en holdbar udvikling? Hvordan går det med samfundets sociale sammenhængskraft, når boligmarkedet udvikler sig på den måde? Hvad er svaret på den almene sektors udfordringer? BL præsenterer en analyse i AE-Rådet af de ledige almene boliger, af årsagerne til ledighed, af den fremtidige efterspørgsel efter boliger m.m. Det er de analyser, som vil blive præsenteret på konferencen, hvor blandt andre socialminister Eva Kjer Hansen udtaler sig om den almene udfordring set med ministerøjne. Få forsøg med salg Kun en boligorganisation har søgt om at deltage i forsøgsordningen med salg, som er blevet mødt med mange hårde ord. Unødigt bureaukratisk er blot nogle af dem. Nye "BL-informerer" siden sidst: Nr. 23 Forvaltningskonference august 2004 Nr. 24 Byggeskadefondens Årsberetning uvildige evalueringer på internettet Nr. 25 BL s årsrapport og beretning 2003 Nr. 26 Miljøpakke Nr. 27 Forsøg med salg af almene familieboliger Nr. 28 Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift Nr. 29 Ændringer pr. 1. april 2004 til støttebekendtgørelsen vedr. særlige boliger til yngre fysisk handicappede, demente m.fl. Nr. 30 Forvaltningskonference 2004 Nr. 31 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2005 Nr. 32 Forsøg med salg af almene boliger - materiale Nr. 33 Aftrapning af rentesikring i 2005 Nr. 34 Bygningsforsikring, selvrisiko og lejers ansvar for glas og kummer m.v. Nr. 35 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Nr. 36 Ansættelsesbevisloven Nr. 37 Arbejdsulykker Nr. 38 Arbejdsmiljøreformen Nr. 39 Direktørers og forretningsføreres organisations- og ansættelsesforhold Nr. 40 Personligt ureguleret tillæg ved stillingsskift Nr. 41 Ekstraordinær kongres 2004 referat og nye vedtægter for BL Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL-Informerer. Opfordring: Vær aktiv i kredsene På 3B s nyoverståede fælleskonference lød en intens opfordring til deltagerne om at være aktive i kredsarbejdet. Ordene faldt i forbindelse med gennemgangen af Rum til alle under emnet Boligpolitikken, hvor en af missionspindene er, at vi påvirker udviklingen af den almene sektor ved at deltage i BL s repræsentantskab og kredsarbejde. Vores vision er at udvikle den almene sektor ved at tage initiativer og være med til at sætte dagsordenen. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag tryk DTKommunikation A/S Næste nummer Januar NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 22. december 2004

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Intens fælleskonference Fælleskonferencen 2004 satte fokus på fremtiden. I weekenden den november mødtes 142 medlemmer af afdelingsbestyrelser, bestyrelser og medarbejdere for at sætte fokus på fremtiden i de tre boligorganisationer og i 3B. Danmarks eneste stand-up sociolog havde fået æren af at indlede konferencen. Han tegnede et billede af, hvad vi går efter, når vi vælger boligform. Som baggrund for det, delte Henrik Dahl danskerne op i fire kategorier: Individualisterne, De sammenspiste, Det gamle Danmark og Forbrugerne. Han påstår, at når man vælger, hvor man skal bo, gør man det ud fra, hvor der er passende svigerbørn! Altså svigerbørn, der hører til ens egen kategori. Ta Temperaturen - og gør det igen Lørdag formiddag startede med at genopfriske en undersøgelse, der blev gennemført i Den hed Ta Temperaturen og var besvaret af afdelingsbestyrelserne. De havde gjort op, hvordan de opfattede deres afdeling på parametre som lokalområde, fællesskaber, bebyggelsen og service. Tre overskrifter faldt positivt i øjnene i den samlede vurdering, nemlig Bygninger, Service og Lokalområdet. Til gengæld var der også tre områder, som de vurderede trængte til en særlig indsats, nemlig Fællesarealer, Fællesskaber og Beboerne. Tre områder, hvor der allerede er gjort en indsats, men som fortsat kræver fokus. Da undersøgelsen efterhånden er seks år gammel, blev oplæg til en ny præsenteret, og deltagerne kom med en skriftlig tilbagemelding på, hvad de syntes, der manglede - og hvad de mente kunne undværes. Kommentarerne bliver nu samlet sammen, og en ny undersøgelse vil blive gennemført inden næste års konference. Rum til alle Efter på den måde at have set, at der faktisk er sket meget i sidste periode, blev 3B s vision for den kommende periode gennemgået. Det skete under fem overskrifter: Boligen, Beboeren, Bypolitikken, Boligpolitikken og Administrationen. I den endelige trykte udgave af Rum til alle vil både mission og vision fremgå, ligesom der vil være eksempler på nogle af de aktiviteter, der er godt i gang. Om eftermiddagen var deltagerne del op i tre delplenum under overskrifterne Fællesskaber, Lokalområdet og Information. Inden for hver af de tre områder kom deltagerne med eksempler på, hvad der er sket i afdelingerne - både de aktiviteter, der er gået godt, og de aktiviteter, der gik mindre godt. Efter det var det tid at starte arbejdet med at omsætte visionerne til handlinger. Derfor blev deltagerne bedt om at vælge tre indsatsområder ud til inspiration for det videre arbejde. Adminstrationen samler nu de gode historier og forslagene til indsatsområder og udgiver begge dele i et inspirationskatalog. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ønsker om ændring af projektet er årsag til, at skema-b-tilsagn først forventes om 14 dage. Byggetilladelse er givet, mens underskrift af kontrakt afventer skema-b-tilsagnet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor første spadestik blev taget i juni Ved udgravningen til fundamentet fandt man vand fra en gammel å, der har løbet gennem området. Det har givet problemer på byggepladsen, hvor arbejdet derfor ikke følger tidsplanen. Ejendommen i nr. 14 har slået revner, som er meldt til forsikringsselskabet. FB og KSB skal bygge i Ørestaden FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre i alt 240 almene boliger i Ørestaden. Arkitektkonkurrence udløb den 19. august 2004, og netop nu samarbejdes med KAB/SAB om at tilpasse forslagene og om at udbygge tilbud om fremskudt råderet, service samt om markedsføring og udlejning. H44-byggesag afsluttet: Alle boliger i Søagerpark er lejet ud, og de første beboere fik deres nøgler den 1. september, de sidste fik dem den 1. oktober Omprioriteringssager: Remisevænget Øst og Nord (FB) Hørgården 1 og 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Hverdagens dilemmaer Konferencen sluttede søndag med et dilemmaspil, hvor journalist Regnar Nielsen sammen med forvaltningsekspert Bjarne Zetterström - begge fra BL - sammen med kommunikationsekspert Simon Pihl Sørensen kom med deres bud på, hvordan vi bør takcle nogle af hverdagens mange dilemmaer. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B 4 Byt allerede efter to år Lejere har ret til at bytte bolig, og alle tre boligorganisationer i 3B har nu vedtaget at nedsætte karenstiden fra tre til to år. Nu skal man kun have boet i boligen i to år for at måtte bytte med en beboer uden for 3B s boligorganisationer (H44, FB og KSB). De tre bestyrelser har nemlig vedtaget at sætte karenstiden ned med et år fra tre til to år. Man skal fortsat have boligorganisationens tilladelse til at bytte, og ansøgningsskemaet findes på 3B s hjemmeside under udlejning. Ved bytning skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af beboerindskud overholdes. Der skal skrives nye lejekontrakter og betales indskud m.m. Man kan bytte med beboere i almene boligorganisationer, almene andelsboligforeninger Nyt fra miljøområdet Bettina Fellov har ordet og private udlejningsejendomme. Hvis man bytter til en bolig i en almen boligforening, skal man samtidig melde sig ind i organisationen og normalt også betale en mindre foreningsandel. Man kan ikke bytte med beboere, der bor i ejerboliger (hus/lejlighed), i private andelsboliger eller har erhverv knyttet til boligen. Der må i øvrigt fortsat ikke betales dusør i forbindelse med bytte. Læs mere om reglerne på hjemmesiden under udlejning. Bytteregistre Både Boligselskabernes Landsforening og BoligButikken formidler byttelejligheder. Hos BL er servicen gratis, men her optages kun boliger fra den almene sektor. BoligButikkens bytteservice henvender sig til alle lejere. Efteråret er ved at gå på hæld, og vinteren står på trapperne. Tiden går fra gråt og vådt til klart og frost. Vi står på trapperne til en ny tid med de nye visioner, og det er altid spændende. Det åbner for i hvert fald to overvejelser: Hvordan klarede vi de mål, vi satte os sidst - nåede vi dem? Hvad skal vi nu sætte os af mål? På miljøområdet har vi nået mange af de mål, vi satte. Det har været et stort og flot arbejde, der er løftet lokalt. Det har sydet af mange og forskelligartede miljøprojekter, blandt andet fik vi fem grønne diplomer, og vi fik lidt mere styr på vores kemikalier. I mange afdelinger er der arbejdet med affald og med vand. Andre steder er der arbejdet med udearealer, energistyring o.m.m. Vores nye visioner giver lejlighed til at tænke over, hvor og hvordan man ønsker at præge. Det giver mulighed for at sætte sig nye mål - at tage nye ting op til overvejelse. Nye visioner åbner for skabertrangen, sætter igen alles meninger og alles roller i spil - det er nu, man skal byde ind, fortælle om visioner, ønskerne for de lokale mål. Det er nu, man skal snakke drømme og visioner med sin kollega, hvad enten kollegaen er folkevalgt eller ansat. Det er nu, der skal løftes, og enighed skal nås om vejen frem i de næste år. Det er i og for sig fantastisk. Der er ingen tvivl om, at grønne diplomer er et godt indsatsområde. Det er det, fordi det giver et overblik over miljøindsatsen i boligafdelingen, og fordi det samtidig styrker forvaltningsrevisionen, som jo er lovpligtig. Lige nu står flere afdelinger på spring til at få grønt diplom - faktisk har tre afdelinger udarbejdet forslag til mål for 2005, de søger lige efter årsskiftet. Og der er flere på vej. Kemikalierne er løftet et stykke af vejen, men der mangler meget, så kemi er også et godt indsatsområde. Planlægning af udearealer og u- krudtsbehandling har jeg skrevet om før. Jeg er sikker på, at en planlægning af ukrudtsbehandling kan afhjælpe mange usikkerheder og diskussioner Inspektører i Bryggergården De tre sidste inspektører er nu flyttet fra Kronprinsessegade 14. Inspektørerne John Arkir, Jan Hvidkjær og Helle Bjerre Reinholdt er flyttet til helt nye lokaler i Bryggergården. Adressen er Slesvigsgade 12, stuen, telefonnummeret er De tre inspektører har samtidig fået ny telefon- og ekspeditionstid, nemlig mandag til torsdag kl Inspektørerne får i Bryggergården hjælp af Dorthe Hallundbæk, der er ansat som sekretær for dem alle. om, hvordan boligområdet skal tage sig ud på dette område. Planlægning af ukrudtsbehandling indeholder en fastlæggelse af niveauet, af strategien samt en beskrivelse af kvaliteten. Nye områder kunne være at efterse vores pumper i boligområderne: Hvad bruger de af energi, er de tilpasset systemerne, eller kan det svare sig at udskifte nogle af dem? Klimaskærme og indeklima: Vi ændrer vores klimaskærme enten ved at øge isoleringen, lave inddækninger eller ved vinduesudskiftning. Ændring af klimaskærme må nødvendigvis påvirke indeklimaet. Man kan overveje at formidle om indeklima, temperatur og luftfugtigheder ved ændring af klimaskærme. Miljøformidling til etniske grupper, hvor vi kan trække på erfaringer fra Apostelgården og fra partnerskabet kunne også være et godt indsatsområde. Alt i alt er mulighederne mangfoldige, og rammen er sat. Nu handler det om de lokale mål til den. En vidunderlig tid med muligheder på alle hylder.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Nyt kvarterhus ved Egedalsvænge Byudvalgsprojektet startede for ca. et år siden processen Egedalsvænge på vej og holder den stadig i gang. Den går ud på at synliggøre beboere og ansattes ønsker til fremtidens Egedalsvænge. Mange beboere har i forløbet givet udtryk for savnet af rare lokaler, hvor de selv kunne sætte deres præg. Bebyggelsen rummer ikke noget beboerhus, og klublokalerne i kældrene har begrænsede anvendelsesmuligheder. Glæden var derfor stor, da ønsket om et mødested gik i opfyldelse i form af et nyt kvarterhus med plads til alle de aktive frivilliggrupper i området. Huset havde en flot officiel åbning i august og emmer allerede af aktiviteter og spændende tilbud til beboerne. Der er åben beboercafé hver dag fra kl , hvor mange hjemmegående kigger ind til et spil skak eller en pot billard. Det lokale postbud nyder sin daglige madpakke i selskab med de øvrige brugere, og der har for nylig været grillfest for 75 mennesker. Hver tirsdag aften er der et kulturelt tilbud på programmet: Lysbilleder fra Vestafrika, debat om integration, undervisning i Windows Movie Maker etc. Mange børn og voksne bruger huset i ugens løb, hvor der er mødregrupper, lektiecaféer, modersmålsundervisning, korsang, pigeklub og meget andet. Huset har tidligere rummet en kommunal fritids- og ungdomsklub, og det er også kommunen, der har ansat Hikmat Hussein, som har det overordnede ansvar for huset. FB ejer grunden og sørger for, at området holdes pænt, og at græsset bliver slået. Eva Storm, beboerrådgiver i Egedalsvænge Smukke krukker i seniorbofællesskab De tre nye seniorbofællesskaber i Ballerup, Kløvermarken, Solsikken og Valmuen, har omsat bygherreprisen til kunst. Kunst, som borgmesteren hjalp med at afsløre. Tirsdag den 2. november 2004 blev FB's tre seniorbofællesskaber i Ballerup beriget med hvert sit stykke kunst. Her afslørede borgmester Ove Dalsgaard sammen med formændene for afdelingerne tre krukker, som seniorbofællesskaberne har købt for de kr., der fulgte med Bygherreprisen Kunstneren Peter Brandes fortalte om sin fascination af alt det, krukker kan bruges til - og dermed er symbol på. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Ekstraordinært delegeretmøde På FB s ekstraordinære delegeretmøde den 22. november 2004 var de delegerede helt enige: Vi ønsker ikke at deltage i forsøgsordningen med salg. Årets sene foreningsmøde blev afløst af et ekstraordinært delegeretmøde, hvor forsamlingen først og fremmest skulle tage stilling til, om FB ønskede at deltage i forsøgsordningen med salg af almene boliger. Delegeretforsamlingen besluttede enstemmigt, at FB IKKE vil medvirke til salg af FB's boliger. Herefter fortalte formand Hanne Bolvig lidt om, hvad der er sket siden sidste foreningsmøde. Aftenen sluttede med en præsentation af en samarbejdsmodel, som boligorganisationerne i Herlev Kommune har indgået med Aktivitetsteamet om at tage hånd om de psykisk syge, der er tilknyttet ordningen. Det ekstraordinære delegeretmøde blev som sædvanlig holdt i en positiv og god stemning, og et egentlig referat vil som altid blive sendt ud til alle FB's afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nyt fra Boligselskabet KSB 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde KSB holdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november stemmeberettigede ud af 83 mulige var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KSB. På dagsordenen var dels salg, dels et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne. Bestyrelsen havde indstillet til repræsentantskabet, at man vedtog IKKE at ville medvirke i forsøgsordningen om salg af KSB s boliger. Med 27 stemmer for og to stemmer imod vedtog repræsentantskabet ikke at ville sælge. Herefter var der vedtægtsændringer på programmet. Over 2/3 stemte for vedtægtsændringerne, men da der ikke var nok stemmeberettigede til stede, blev der straks indkaldt til et ekstra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 9. december 2004 hos 3B. Formand Hanne Larsen fortalte herefter om tiden siden sidste repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen har holdt et enkelt møde, og der er blevet holdt formandsmøde. Benny Flindt fremlagde herefter budgettet til orientering, og det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sluttede som altid med hyggelig fællesspisning. Også her vil der som sædvanlig blive sendt et fyldigt referat ud til alle KSB s medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Formandsmøde Tirsdag den 19. oktober 2004 holdt KSB møde for formændene for afdelingsbestyrelserne. På programmet var salg af almene boliger, regeringens strategi mod ghettoer, ændring af 3- års reglen ved bytte og deklarationer vedrørende p-pladser. Som sædvanlig var der også tid til en runde bordet rundt, hvor de enkelte formænd fortalte stort og småt fra deres egen afdeling. Angående deklarationer på p-pladser fortalte Benny Flindt, at der i KSB er syv afdelinger, der har tinglyste deklarationer vedrørende krav om etablering af p-pladser, hvis kommunen skønner det nødvendigt. Det drejer sig om Apostelgården, Sangergården 2, Porthuset, Poppelvænget, Grønrisvej, Norgesgade og Blækhuset.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Søagerpark taget i brug Allerede tirsdag den 31. august kunne en del af de nye beboere i Søagerpark gå i gang med at male deres nye hjem. Resten af beboerne fik nøglen udleveret torsdag den 30. september - helt efter planen. Til salg? Nej tak! Egeløvparken har som den første afdelinger i H44 taget stilling til salg. Til Egeløvparkens afdelingsmøde den 27. oktober 2004 havde en beboer stillet forslag om, at afdelingen skulle træffe principiel beslutning om køb af egen bolig - og hvis forslaget blev vedtaget, skulle bestyrelsen pålægges at indkalde til et nyt afdelingsmøde, hvor lov og betingelser skulle gennemgås. Forslaget gav en god debat, men der var ingen tvivl om afdelingsmødets holdning, der med overvældende flertal forkastede forslaget. På H44 s repræsentantskabsmøde den 30. november 2004 har bestyrelsen stillet forslag om IKKE at deltage i forsøgsordningen. Logo på tøjet Egeløvparkens ejendomsfunktionærer er blevet lette at kende: De har fået logo på arbejdstøjet. Der var næsten feststemning, da lokalinspektør Poul Erik Ottosen kunne udlevere nøgler i H44 s nyeste afdeling Søagerpark. Tungen skulle holdes lige i munden for at sikre, at alle fik de rigtige nøgler og underskrev de rigtige aflæsningsskemaer. Men Poul Erik er ikke sådan at slå ud, og han havde endda overskud til at joke lidt med de kommende beboere. Det stiftende afdelingsmøde bliver holdt torsdag den 6. januar 2005 på Herlev Skole. Flot 60 års fest Med en meget hyggelig og meget flot fest i Restaurant Bellahøj fejrede H44 den 1. oktober 2004 sit 60 års jubilæum. 7

8 Løst og fast 8 Ny driftschef 3B har fået ny driftschef Den 1. oktober 2004 tiltrådte 3B s nye driftschef, Jackie Johansen. Jackie Johansen kommer fra en stilling som driftsleder i AAB, hvor han har været siden januar Tidligere har Jackie Johansen været projektleder og driftsleder i ISS Ejendomsdrift og driftschef i det nu afviklede ejendomsselskab Norden. Jackie er uddannet som Diplomleder ved Copenhagen West Business School i Ny inspektør Som konsekvens af, at der bliver stadig flere afdelinger og dermed boliger i 3B-regi, er der ansat en inspektør i Herlev området. Det er Steen Jørgensen, som tiltrådte den 1. oktober. Steen Jørgensen kommer fra en stilling som ejendomsinspektør i Roskilde Boligselskab (fra 2000) og har tidligere arbejdet som ejendomsinspektør i KAB, PFA, DIS og advokatfirmaet Ib Thyregod. Steen Jørgensen har blandt andet også været varmemester for Håndværkergruppen og undervist i emner med relation til ejendomsservice. Ny lokalinspektør Der er foreløbig ansat en yderligere lokalinspektør. Det er i Vanløse, og det er Michael Hoffmann. På Vesterbro er sagen stadig til diskussion. PersonaleNyt Goddag og velkommen til September 2004 Simone Christensen er blevet fastansat i vores økonomiafdeling i 3B. Oktober 2004 Jackie Johansen, driftschef i 3B Steen Jørgensen, inspektør i 3B Kevin Nielsen, økonomiafdelingen i 3B Jimmy Jack Nørup, ejendomsfunktionær i Lønstrupgård November 2004 Annette Markussen, intern service i 3B Gartner Stuart McAlden, Hjortegården Gartner Jannie V. Jensen, Remisevænget Øst December 2004 Michael Hoffmann, lokalinspektør i Vanløse Farvel til September 2004 Henrik K. Andersen, Remisevængerne Peter Frisch, Østerhøj (barselsvikar) Henrik Skovrup, Hjortegården Jacob E. Nielsen, Vestergården 1& 3 Finn Mørk Jacobsen, økonomiafdelingen i 3B Oktober 2004 Hanne Nielsen, intern service i 3B November 2004 Anne Sperling, elev i 3B December 2004 Jørgen Friis-Rasmussen, Vestergården 2, går på efterløn Poul B. Larsen, Tranehavegård. 50 år Den 1. november 2004 fyldte Kim Lousø fra 3B 50 år. 60 år Den 19. oktober 2004 fyldte Preben Andersen fra Egedalsvænge 60 år. Kalender 3B Formandskabsmøde den 13. december FB Ekstraordinært delegeretmøde den 22. november Bestyrelsesmøde den 2. december KSB Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. november Bestyrelsesmøde den 9. december H44 Repræsentantskabsmøde den 30. november Jubilæer 25 års jubilæum Den 1. november 2004 kunne Pia Gramstrup fejre 25 års jubilæum i 3B 10 års jubilæum Den 15. oktober 2004 kunne Peter Christensen, Hørgården, fejre sit 10 års jubilæum. Den 1. januar 2005 har Hasse Petersen i Egeløvparken i Herlev 10 års jubilæum. Den 23. januar 2005 har Leila Rubin, kundeafdelingen i 3B, 10 års jubilæum. Ønsker du en rund fødselsdag eller et jubilæum nævnt i Kanal 3B, så send en mail til

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

UDVIKLING I FULD GANG

UDVIKLING I FULD GANG NOVEMBER 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 17. februar 2014 kl. 18.00 i Fælleshuset Elmegården beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Dato: Torsdag den Klokken: 17.00-18.15 Sted: Bestyrelseslokalet, Aaparken 2, 1.sal, Herning Mødedeltagere: Egon Hjorth...Organisationsbestyrelsen Irene Filipsen...Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl Side 1/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Hans Jørgen Christensen Leo Kristensen Aase Andersen

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere