erhvervsejendomsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "erhvervsejendomsmarked"

Transkript

1 24 a u g u st Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier. 16 Indeklima Spændende forskningsprojekt om indeklima i moderne kontorbyggeri. 07 Der er stor aktivitet på det danske erhvervsejendomsmarked

2 De professionelle skal gå forrest Dele af ejendomsbranchen har i det danske mediebillede et noget blakket renommé. Det gælder især på udlejningsmarkedet. Den onde udlejer, der udnytter den stakkels lejer, er én af de historier, der jævnligt dukker op i aviser og tv-udsendelser. I kombination med en række større pressesager gennem de senere år er der skabt et lidt broget mediebillede af dem, der beskæftiger sig med fast ejendom. I den seriøse del af branchen, der tæller de fleste, er vi ikke tjent med det vrangbillede, der eksponeres i mediernes ofte enkeltstående historier. Historierne sår generel mistro og skaber barrierer også på de områder, hvor lejere og udlejere har fælles interesser. De professionelle ejendomsadministratorer skal gå forrest for at vende billedet, så offentligheden også får blik for alle de positive bidrag, der kommer fra den branche, som lever af at forsyne almindelige mennesker med et sted at bo. Nu er der nogle rammer for, hvordan udlejere og administratorer som minimum bør optræde og agere. Det er positivt. Og så må de professionelle udlejere og ejendomsadministratorer i praksis udvise den ordentlighed og anstændighed, som de etiske normer lægger op til. Vi skal også holde orden og rydde op i egne rækker, hvis det viser sig, at de etiske normer ikke overholdes. Vi skal samtidig være klar med en holdningsændring. Lejeren, uanset om det er en erhvervsvirksomhed eller en privat person, er en kunde. Og kunder behandler man ordentligt. Det handler efter vores mening om ordentlig service, åbenhed, dialog og kommunikation. Lejerne skal have en god service personlig og imødekommende uanset hvordan og i hvilket ærinde de henvender sig til os. Vi skal møde lejeren med åbenhed og tage initiativ til dialog om ejendommen. Da reglerne er komplicerede og ofte uigennemskuelige for lejerne, har de professionelle en særlig forpligtelse til at gøre kommunikationen med lejerne enkel og forståelig. Vi tror, at kombinationen af den ordentlighed, som de etiske normer er udtryk for, og øget kundefokusering langsomt, men sikkert vil medvirke til at skabe et mere positivt og langt mere korrekt mediebillede af hele udlejningsmarkedet. Men det kræver, at de professionelle skal gå forrest. God læselyst. Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Med vedtagelsen af Etiske normer for ejendomsadministration, der gælder for alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark udlejere som ejendomsadministratorer har branchen taget et stort skridt i den rigtige retning. Kontaktpersoner Andelsboligforeninger Lotte Wagner, Almene boliger Iben Koch, Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen, Erhvervsudlejning og -ejendomme Gyrithe Saltorp, Ejendomsservice Lars Olaf Larsen, Ejerforeninger Lotte Wagner, Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Projektsalg og -udlejning Gyrithe Saltorp, Reflex udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, DK-8270 Højbjerg, (tlf), (fax), Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør / Oplag: stk. 24. udgave siden 1998 / Layout og produktion meydesign / Foto Steffen Roland Nielsen, Carsten Andersen, Uffe Kjær og egne / Forsidefoto Udsigt fra PensionDanmarks nybyggeri Horisonten i Ørestad City.

3 De Bynære Havnearealer spændende byudvikling i Århus Der omdannes havne og havnearealer overalt i Europa også i Danmark. De fleste steder ofte med forbløffende ensartede og forudsigelige resultater. Det gør man op med i Århus. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen I løbet af de kommende år skabes der nemlig en ny bydel i de nordlige dele af Århus Havn. Fra bydelen vil der være udsigt over Århusbugten og kort afstand til Midtbyen og rekreative områder. Når omdannelsen af Nordhavnen er gennemført, vil der være bygget etagekvadratmeter, fordelt på boliger, erhverv og offentlige institutioner. Projektet kaldes De Bynære Havnearealer, og med dette projekt tager Århus et markant skridt ind i fremtiden, fortæller projektleder, ingeniør Lars Lindegaard Olsen fra Dan-Ejendomme as regionskontor i Højbjerg ved Århus. Der er tale om en banebrydende byomdannelse, som vil påkalde sig international opmærksomhed og være interessant for såvel investorer og erhvervsdrivende som privatpersoner. fortsættes > Baggrund Vinderprojektet: Z-huset. Der har længe været planer på tegnebrættet om at skabe nye arealer til erhverv, bolig, uddannelsesinstitutioner mv. Startskuddet til en egentlig planlægning for De Bynære Havnearealer blev givet, da Århus Byråd vedtog Masterplanen for Århus Havn i december I mellemtiden er der foretaget et omfattende planlægningsmæssigt arbejde og truffet en række politiske beslutninger som grundlag for, at omdannelsen af De Bynære Havnearealer til byformål er sat igang.

4 Første udbudsetape omfatter udbud af byggemuligheder svarende til etagekvadratmeter. Etape 1 og 2 er allerede gennemført. Visionen bag Visionen bag De Bynære Havnearealer er at skabe en levende, mangfoldig og attraktiv bydel, som markerer Århus nationalt og ikke mindst internationalt, udtaler Bente Lykke Sørensen, leder af Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, og fortsætter: Omdannelsen af De Bynære Havnearealer sker med respekt for mennesker, miljø, arkitektur, infrastruktur, erhverv og økonomi. Vi vil forsøge at tage hensyn til de omgivelser, der er givet på forhånd, og alle, som færdes i den nye bydel, vil kunne opleve udsigten og nærheden til vandet. Der vil være kvalitetsbebyggelse, hvor man kan bo, arbejde og handle. Og der vil være attraktive byrum, hvor mennesker kan mødes. Første etape er skudt i gang Udbuddet af arealerne er opdelt i flere etaper. Første udbudsetape er opdelt i fem udbudsrunder. Første og anden udbudsrunde fandt sted i 2006, mens de næste to udbudsrunder er planlagt til efteråret Hele projektet indeholder store byudviklingsmæssige og økonomiske perspektiver. Den nye havnefront vil færdigudbygget rumme etagekvadratmeter. I færdigudviklet stand vil værdien af De Bynære Havnearealer formentligt udgøre adskillige milliarder kroner. Ikke mindst ud fra et investeringsmæssigt synspunkt er der tale om et projekt af meget stor volumen. Der kan investeres i mange kvadratmeter midt i byen, og det er et særsyn, afslutter Bente Lykke Sørensen. Positivt for ejendomsmarkedet i Århus De Bynære Havnearealer vil formentlig give det århusianske ejendomsmarked et gevaldigt skub i den rigtige retning, fortæller Lars Lindegaard Olsen. Aktuelt er ledighedsprocenten i erhvervsejendomme meget lav i regionen, og der mærkes en stor efterspørgsel efter blandt andet kontorlokaler. Virksomheder tiltrækkes i stigende grad af Århus-området. Den større efterspørgsel efter kontorlokaler er med til at presse lejeniveauet i vejret, og flere steder begynder vi jo nærmest at se Københavnerlignende lejeniveauer på eksempelvis førsteklasses beliggenhed og kvalitet. Projektet vil derfor tiltrække mange af de større investorer til området. Det potentielle boligbehov i Århus-området vil i de kommende år være voksende. De Bynære Havnearealer kan naturligvis Nordhavnen omdannes til beboelse og erhverv. Mangfoldighed i boligmassen prioriteres højt, og 25% af boligerne i første udbudsetape er almene. Grundpriser for 1. og 2. udbudsrunde 1. udbudsrunde, 1. udbudsetape, Pier 4 Der er indgået salgsaftale med Light*House på baggrund af et tilbud på kr. svarende til en gennemsnitspris på ca kr. /etagekvadratmeter. Heraf er kr. afsat til en pulje for anlægsarbejder ud over de arbejder, konsortiet ifølge udbudsmaterialet er forpligtet til at udføre. Der er i tilbuddet ikke angivet separate kvadratmeterpriser for henholdsvis bolig- og erhvervsarealer. Ud over den kontante købesum finansierer konsortiet en række anlægsopgaver på og omkring byggefeltet. Det drejer sig bl.a. om etablering af offentlige pladser og omfattende byggemodningsarbejder. Konsortiet stiller desuden en fuld etage øverst i det 142 meter høje tårn til rådighed for offentlig adgang og etablerer separat elevator hertil. Der er tale om det økonomisk mest attraktive tilbud i 1. udbudsrunde. 2. udbudsrunde, 1. udbudsetape, Pier 4 Der er indgået salgsaftale med Z-Huset på baggrund af et tilbud på kr. svarende til en gennemsnitspris på ca kr. /etagekvadratmeter. Heraf er kr. afsat til en pulje for anlægsarbejder ud over de arbejder, konsortiet ifølge udbudsmaterialet er forpligtet til at udføre. Der er i tilbuddet ikke angivet separate kvadratmeterpriser for hhv. bolig- og erhvervsarealer. Der er tale om det økonomisk mest attraktive tilbud i 2. udbudsrunde. Indtægter finansierer udvikling Indtægterne fra salget af de to arealer indgår i den samlede finansiering af udviklingen af De Bynære Havnearealer.

5 Mere information Du kan læse mere om De Bynære Havnearealer på Fakta 1. etape, 1. udbudsrunde Light*House se mere på og 1. etape, 2. udbudsrunde Z-Huset se mere på ikke alene dække det fremtidige boligbehov, men det vil bestemt bidrage til løsningen, fortæller Lars Lindegaard Olsen. Erfaringerne fra blandt andet København fortæller om en stor efterspørgsel efter havudsigt og havnemiljø og der er samtidig en forholdsvis stor betalingsvillighed. Vinderprojektet Light*House Mangfoldigheden i De Bynære Havnearealer er sat i fokus et forventet miks af almene boliger og private udlejningsboliger kombineret med ejer- og andelsboliger vil samtidig medvirke til at give et godt og blandet boligmiljø. Det er rigtigt positivt for byens udvikling, slutter Lars Lindegaard Olsen. 1. etape, 3. udbudsrunde Omfatter den næstyderste ø på Pier 4. I alt ca etagekvadratmeter bolig og etagekvadratmeter erhverv, der udbydes i fem byggefelter. Se yderligere information inkl. fordeling af byggefelter på Udbydes uge 32, etape, 4. udbudsrunde Omfatter i alt ca etagekvadratmeter bebyggelse, hvoraf etagekvadratmeter skal anvendes til en publikumsorienteret facilitet inden for sports-, kultur- eller fritidsområdet. De resterende etagekvadratmeter kan frit disponeres til bolig- og erhvervsformål. (Der tages forbehold for Århus Byråds vedtagelse af dette udbud, idet der pågår en udvalgsbehandling). Udbydes uge 36, etape, 5. udbudsrunde Omfatter det næstyderste byggefelt langs nyanlagt boulevard etagekvadratmeter bolig og etagekvadratmeter erhverv. Udbydes i etape, udbudsrunde etagekvadratmeter, Udbydes fra 2008.

6 Gør køkkendrømmen til virkelighed Vores erfaring giver dig sikkerhed Hos Svane Køkkenet har vi mange års erfaring med at realisere drømmene, uden at det går ud over virkeligheden. Det tager typisk 5-10 arbejdsdage at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Svane Køkkenet har samarbejdet med boligforeninger og byggemestre /arkitekter gennem mange år, og vores faste team af håndværkere kender de forskellige boligtyper, ligesom de har oparbejdet gode rutiner og kompetencer. Det gør det nemt, hurtigt og sikkert for dig at komme i gang med at udskifte det gamle køkken med et helt nyt. Ejendom og Erhverv, Gl. Kongevej 99, 1850 Frederiksberg, tlf , fax ,

7 Et aktivt og dynamisk erhvervsejendomsmarked Markedet for erhvervsejendomme har det godt! Der er fortsat en meget positiv stemning i den danske økonomi, og der etableres, opkøbes og udvides virksomheder i stor stil. Det smitter af på ikke mindst erhvervslejemarkedet. Af erhvervsdirektør Gyrithe Saltorp De seneste 18 måneder har for udlejere af erhvervslokaler budt på et marked, der er jævnt stigende, og det gælder i næsten alle større byer. Ikke mindst i København har det seneste halvandet år budt på stigninger i størrelsesordenen fra til kr. pr. etagekvadratmeter for de bedste kontorlokaler og fra 950 til kr. pr. etagekvadratmeter for øvrige gode lokaler. Som udlejer af erhvervsejendomme er det selvfølgelig noget, vi ser på med glæde. De rigtig gode og velbeliggende lokaler er normalt til at udleje inden for rimelig tid og til en god husleje, men udfordringen er de øvrige lokaler. Det er lokaler, som på grund af beliggenhed, lokalernes fleksibilitet og indretningsmuligheder mv. er mindre attraktive end de rigtig gode lokaler. Det, vi kan konstatere i København, er, at kontorlokaler af den karakter i de seneste kvartaler også kan udlejes inden for rimelig kort tid og til en god og fornuftig husleje. Den samme udvikling kan vi konstatere i Århus, hvor der i denne tid virkelig er efterspørgsel efter lokaler, ikke mindst i Midtbyen. Selv i Aalborg, som har haft et vanskeligt udlejningsmarked de senere år, er der kommet gang i hjulene. Lokalerne lejer ikke sig selv ud, men der er en markant større interesse, og der bliver også lukket flere udlejningssager end hidtil. fortsættes >

8 Øget interesse for butiksområdet På butiksområdet er der god afsætning af de mindre lokaler, som ligger i lokalområder. Her er der stor interesse fra mange mindre iværksættere og butiksindehavere for at skabe butikskoncepter, der tiltaler de lokale forbrugere. Ikke mindst i det indre København, brokvartererne og i Hellerup er der en markant efterspørgsel efter butikker og for tiden også såkaldte showroom til fx køkkener, badeværelser, lamper mv. Der er dog få af den slags lejemål, der bliver frigjort til udlejning enten har de nuværende lejere en sund og god forretning, som de selvfølgelig fortsætter med, eller lejere med ret til afståelse afstår deres lejemål til andre, som driver forretningskonceptet videre eller skaber en ny butik. Fald i tomgangsprocenten Udviklingen de seneste 18 måneder er selvfølgelig udtryk for udbud og efterspørgsel. Når økonomien har det godt, har erhvervslivet det også godt, og der er derfor en villighed til at investere ikke bare i kerneforretningen, men også i de Når økonomien har det godt, har erhvervslivet det også godt, og der er derfor en villighed til at investere ikke bare i kerneforretningen, men også i de fysiske rammer for virksomhederne. fysiske rammer for virksomhederne. Dette kan også ses på udviklingen i tomgangsprocenten ikke mindst på kontorområdet. På 18 måneder er tomgangen for kontorlokaler faldet 2,9% i København og 1,6% i Århus, og der er en konstant efterspørgsel. I de øvrige provinsbyer oplever vi også en god interesse for kontor- og butikslokaler. Der er dog en hårfin balance mellem interessen for lokalerne og lejeprisen. 25 kr. for meget på lejen pr. etagekvadratmeter kan reducere muligheden for udlejning markant, mens den rigtige pris i forhold til kvaliteten gør, at lokalerne i disse måneder kan udlejes i et fornuftigt tempo. Markedskendskab giver større afkast I Dan-Ejendomme as har vi statsautoriserede ejendomsmæglere ansat, som holder sig løbende orienteret om markedet, og som trækker på de erfaringstal, 8

9 vi, som administrator af mange tusinde erhvervslejemål, har fra hele landet. Som en del af administrationen af erhvervslejemål vurderer vi løbende, om lejer betaler markedslejen for lejemålene. Synergien mellem nyudlejning og den løbende vurdering af markedslejeniveauet i eksisterende lejemål giver et solidt grundlag for at sikre, at erhvervslejerne betaler en markedssvarende leje, og vores kunder får det bedst mulige afkast på deres investering i forhold til det nuværende marked. Efterspørgslen fra kunderne efter større investeringsejendomme med erhvervslokaler, som giver et pænt afkast, er næsten umættelig. Der investeres i kontor- og butiksejendomme Efterspørgslen fra kunderne efter større investeringsejendomme med erhvervslokaler, som giver et pænt afkast, er næsten umættelig. Der er mange aktører på markedet, som har større summer, der skal investeres i fast ejendom. Og da boligmarkedet ikke er optimalt p.t., og markedet for lager- og produktionsejendomme er relativt lille, er der stort fokus på kontor- og butiksejendomme. Det betyder også, at vi oplever, at vores kunder sælger porteføljer af erhvervsejendomme i større omfang end tidligere, men til gengæld også opkøber ejendomme i en højere hastighed end tidligere. Alt i alt kan vi konstatere, at erhvervsejendomsmarkedet er meget aktivt og dynamisk for tiden. Vi forventer, at denne aktivitet holder det meget høje tempo minimum året ud og giver anledning til mange spændende opgaver. Erhversdirektør, cand.jur. Gyrithe Saltorp

10 Kundechef, cand.mag. René Larsen Adm. direktør, cand.scient.pol. Henrik Dahl Jeppesen Økonomidirektør, HD Flemming Nielsen Erhvervsdirektør, cand.jur. Gyrithe Saltorp Afdelingschef, Eva Handest Høyer Boligdirektør, cand.jur. Maud Transbøl 10

11 It-chef, Per Godske Afdelingschef, arkitekt/hd Lars Olaf Larsen Afdelingsdirektør, cand.jur. Iben Koch Udviklingschef, cand.merc. (O) Dorte Hovgård Hansen Afdelingschef, ingeniør Erik Wulff Bundesen Juridisk direktør, cand.jur. Morten Østrup Møller Afdelingsdirektør, cand.merc.jur. Lotte Wagner Chefgruppen i Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme as nye chefgruppe består af de øverste chefer for hver enkelt afdeling/funktion i selskabet. 11

12 Få tv i digital kvalitet Selector er lille og kompakt: kun cm og let at tilslutte Med kabel-tv fra TDC Kabel TV får du Danmarks bredeste udbud af inspirerende tv- og radiokanaler fra hele verden. Hos os er alle kanaler samlet i ét stik, og du kan se Disney Channel, TV 2 NEWS, TV 2 FILM, TV 2 Zulu, Kanal 5 og TV3 på samme abonnement. Digitalt tv - synligt bedre Når du har kabel-tv, får du derudover mulighed for at vælge endnu flere digitale kanaler og tjenester med Selector. Du kan abonnere på programpakker som f.eks. CANAL+ TOTAL med alt fra film og sport eller på sprogpakker som Arabiskog Tyrkiskpakken. Du kan også vælge Selector Favoritløsningen, hvor du sammensætter din egen tv-pakke med netop de tv-kanaler, du vil have. Det hele leveres i digital kvalitet, som giver et knivskarpt billede og lyd i topklasse, især hvis du allerede har investeret i et fladskærms-tv. 5 gode grunde til at vælge TDC Kabel TV Danmarks bredeste tv-udbud med over 150 digitale kanaler Selector Favorit, endnu mere valgfrihed Se film, når det passer dig, med Selector Cinema Adgang til digitalt tv og et synligt bedre billede Adgang til bredbånd og telefoni til fast, lav pris Du kan læse mere om vores produkter og løsninger på tdc.dk/foreninger Hør mere om jeres muligheder med digitalt tv på For at få kabel-tv og Selector skal din boligforening modtage tv-signaler fra TDC Kabel TV. Pris på Selector digitalmodtager med abonnement på programpakke kr., uden abonnement på programpakke kr. Årligt kortgebyr er 199 kr.

13 Ny rolle til Margit Birk Andersen Efter 18 år som administrerende direktør for Dan-Ejendomme-koncernen har Margit Birk Andersen pr. 1. maj 2007 valgt at udtræde af selskabets direktion. Jeg besluttede for længe siden, at jeg ville skifte arbejdsmæssig rolle, når jeg rundede de 60 år. I hovedparten af min aktive erhvervskarriere har jeg været chef, og nu har jeg behov for at slippe for at implementere beslutninger, siger Margit Birk Andersen. Margit Birk Andersen fik til opgave i 1988 at starte virksomheden Dan-Ejendomme as. Det første år omsatte Dan- Ejendomme as for cirka 12 mio. kr. I dag omsætter selskabet for cirka 250 mio. kr. og beskæftiger 425 medarbejdere. Da vi startede selskabet havde vi én kunde, og i dag har vi mere end 400 kunder inden for alle segmenter i vores branche, ligesom vi udfører en række konsulentopgaver på områder, der er naturligt knyttet til ejendomsdrift, udvikling og byggeri. Det har været en fantastisk spændende udvikling at være en del af og være med til at forme såvel virksomheden som branchen, siger Margit Birk Andersen. Konsulentopgaver At jeg har ønsket at blive frigjort for opgaver i organisationen er ikke ensbetydende med, at jeg har tænkt mig at stoppe som aktiv. Jeg vil fortsat være en synlig og arbejdende del af den danske ejendomsbranche blandt andet via mit virke i Byggesocietetet, Ejendomsforeningen Danmark mv. Jeg har med glæde accepteret at fortsætte i Dan-Ejendomme as, hvor jeg i de kommende par år skal løse specielle opgaver for selskabet. Det er en spændende branche med mange facetter, og jeg er ikke bange for, at der ikke vil være udfordringer for mig at gå i lag med. Henrik Dahl Jeppesen og jeg har ikke i detaljer aftalt specifikke arbejdsområder, men vi har en fælles opfattelse af, hvordan samarbejdet skal udmøntes, fortæller Margit Birk Andersen. Det er et aktiv for os, at vi også i de kommende år kan trække på Margits erfaring og indsigt i ejendomsmarkedet, siger adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen. Og så er det rigtig positivt, at vi i fællesskab har kunnet aftale en form, hvor Margit træder til side, men forbliver en del af virksomheden til gavn for os alle såvel kunder, hele organisationen som Margit selv. Det kræver en stor portion selvindsigt at vide, hvornår det er tid til at ændre rolle, og den har Margit. Vi ser frem til samarbejdet de næste år. Margit Birk Andersen tiltrådte i Dengang omsatte Dan-Ejendomme as for 12 mio. kr. I dag omsætter selskabet for cirka 250 mio. kr. og beskæftiger cirka 425 medarbejdere. 13

14 Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggeri Energibesparelser kan både være med til at forbedre økonomien, mindske miljøpåvirkningen og forbedre forsyningssikkerheden. Men de er alligevel ofte svære at gennemføre. Især i ældre etagebyggeri, hvor begrænsningerne er mange. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen I Dan-Ejendomme as, hvor vi administrerer både privat udlejningsbyggeri, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boliger, forsøger vi altid at tænke på energibesparelser, når vi udfører renoveringer, forklarede Erik W. Bundesen til deltagerne på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier. Erik W. Bundesen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as Energibesparelser kan både være med til at forbedre økonomien, mindske miljøpåvirkningen og forbedre forsyningssikkerheden. Men de er alligevel ofte svære at gennemføre. Især i ældre etagebyggeri hvor begrænsningerne er mange. Det var et af hovedbudskaberne på en konference om energibesparelser i eksisterende etageejendomme, der var arrangeret af Det Økologiske Råd og Boligselskabernes Landsforening (BL). Konferencen blev afholdt i maj Der er et stort behov for en forstærket indsats for fremme af energibesparelser i eksisterende etageboliger. For der er store perspektiver i at spare på energien i såvel lejeboliger og ejerlejligheder som andelsboliger. Derudover kan man spare penge og forbedre boligkvaliteten for beboerne, udtaler Erik W. Bundesen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as afdeling Teknik, og fortsætter: Derfor deltog vi aktivt på konferencen. Vi delte vores erfaringer og blev inspireret af de andre deltageres projekter, så videndelingen var i top. Erfaringer og inspiration Konferencen, Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier, havde indlæg fra en bred vifte af interessenter inden for etageboliger de almene boligselskaber, andelsboligforeninger samt private udlejere mv. Hertil kom en lang række af rådgivere mv. Der kom mange konkrete og spændende erfaringer på bordet, og der blev disku- teret både konkrete løsninger og muligheder. Generelt viste flere eksempler, at laver man energiforbedringer, når der alligevel skal renoveres, kan investeringen ofte hentes mange gange hjem. Et rigtigt godt eksempel er en privat udlejningsejendom, vi skulle renovere for få år siden. Ejendommen, der ligger i Odense, er opført i I forbindelse med en påtrængt facaderenovering forsøgte vi at imødekomme beboernes ønske om bedre komfort. Sagen var, at beboerne i de 156 lejligheder ikke kunne sidde i køkkenet om vinteren uden at få kulde og træk. Efter facaderenoveringen fik vi løst problemet samtidig med, at vi fik forskønnet facaden. Og resultatet er nu, at beboerne sparer mindst 15% på varmeregningen, fortæller Erik W. Bundesen. Videndelingen var i top På konferencen blev der fremlagt og diskuteret en lang række gode eksempler på energibesparelser fx i sammentænkning af varme- og ventilationssystemer, lavtemperaturvask i fællesvaskerier, lavenergiruder etc. Det er vigtigt, at vi deler vores viden og erfaringer. Det er i alles interesse at fremme energibesparende foranstaltninger. Her har alle aktører, der arbejder med ejendomme, et samfunds- og miljøansvar, slutter Erik W. Bundesen. Og så må vi alle forsøge at tænke kreativt for at finde nye måder at spare på energien og dermed minimere miljøbelastningen. 14

15 Et godt eksempel I et alment boligbyggeri på Nørrebro var der problemer med fugt i lejlighederne. Efter nogle undersøgelser og overvejelser skiftede man 32 ventilatorer ud i ejendommen. Investeringen blev tjent hjem på lidt over to år, og efterfølgende har man sparet ca kr. i el om året. Fugten er samtidig væk. Mere information Se alle præsentationerne fra konferencen på hvor man også kan hente Det Økologiske Råds katalog 21 forslag til fremme af energibesparelser i boliger. Til august udgiver Det Økologiske Råd en guide til energiforbedringer i etageejendomme. Indstil varmeanlægget, og spar penge I de fleste etageejendomme med et centralt varmeanlæg kan man spare energi ved at få indstillet anlægget bedst muligt. I de ca lejligheder, der er bygget før 1970, er der sket efterisolering, udskiftning af radiatorer med termostater og isat energiruder. Men ofte er anlægget ikke blevet tilpasset nutiden og bruger for meget strøm til at pumpe for meget vand rundt i ejendommen. Ingeniør John Kepny-Rasmussen fra KAB fortæller, at alene i den almennyttige sektor kan man spare mindst 30% på elforbruget til varmeanlæggets pumper, mens man kan spare 5% af varmeforbruget. Spar 30% på elforbruget Spar 5% af varmeforbruget Kilde: Det Økologiske Råd 15

16 Spændende forskningsprojekt om indeklima i moderne kontorbyggeri Dan-Ejendomme as er en del af projektet Moderne kontorbyggeri består i dag ofte af bygninger med store glasfacader og åbne kontorlandskaber. Det er der mange gode grunde til. Glaspartier giver mulighed for at skabe spændende arkitektoniske udtryk og bidrager med dagslys og udsigt. Åbne kontorlandskaber kan skabe grundlag for øget fleksibilitet, samarbejde, videndeling og social kontakt mellem kolleger. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen Fakta Helt konkret er Dan-Ejendomme as rolle (i samarbejde med flere underentreprenører): Projektejer. Driftsansvarlig for den aktuelle ejendom. Opsamling af måledata. Tolkning af virtuelle sensorsignaler. Ansvar for implementering af udvalgte løsningsforslag. Praktisk anvendelse af projektets resultater. Rapportering. Men den type kontorbyggeri skaber også udfordringer i forhold til blandt andet det fysiske arbejdsmiljø. Nogle medarbejdere har brug for meget dagslys andre mindre. Nogle trives i kunstigt lys andre ikke. Ofte er moderne kontorbyggeri opført med avancerede klimaanlæg, der skal fungere i storrumsmiljøer. Også her er medarbejderne forskellige. Nogle trives i det kølede miljø fra klimaanlægget, mens andre har svært ved at tilpasse sig indeklimaet. Vi reagerer kort sagt meget forskelligt på temperatur, luftfugtighed etc. Forskningsprojekt Staten og de store rådgivere inden for området indeklima er opmærksomme på problemet og arbejder hele tiden med nye teknologier og muligheder i forhold til at optimere indeklimaet og samtidig spare på energien. Dan-Ejendomme as er udvalgt til at være projektansvarlig i et forsknings- og udviklingsprojekt om udvikling af en mere præcis styring af de tekniske installationer i danske kontorbygninger. Projektet skal i sidste ende resultere i bedre indeklima og lavere energiforbrug. Styring af indeklimaet Konkret handler projektet om at udvikle en multiparameter-controller. Det er et 16

17 Faktaboks Det årlige energiforbrug i danske kontorbygninger (private og offentlige) vurderes i størrelsen GWh el og GWh varme. Det vurderes, at energiforbruget i gennemsnit kan reduceres med 10% som følge af optimal styring ved hjælp af multiparameter-controllere. Det giver et samlet årligt besparelsespotentiale på 60 GWh el og 700 GWh varme, hvilket svarer til en årlig CO 2 -besparelse på tons. I projektet deltager ud over Dan-Ejendomme as: Teknologisk Institut. DTU, Informatik og Matematisk. Modellering (IMM). DTU, ICIEE (Indeklimacentret). BusinessMinds. system til styring af indeklimaet i bygninger med mange forskellige og komplekse tekniske installationer, forskellige aktiviteter og udfordringer som fx sollys gennem store glaspartier. Multiparameter-controlleren skal kombinere fysiske og virtuelle følere og få dem til at arbejde sammen om at skabe den bedste komfort. Virtuelle følere er typisk matematiske modeller og altså ikke fysiske apparater. Dan-Ejendomme as rolle Dan-Ejendomme as har ansvaret for drift og vedligeholdelse af en lang række kontor- og domicilbygninger, der typisk er opført som glasbygninger. Derfor besidder vi en stor viden om netop de udfordringer, der opstår i denne type af kontorbyggeri. Det er formelt set Dan-Ejendomme as, der har fået forskningsbevillingen. Vi bor også selv i et moderne kontorhus. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den bygning, hvor Dan-Ejendomme as sammen med Microsoft Danmark og Regus bor. Her måles data fra det eksisterende klimaanlæg, som vil danne det empiriske grundlag for projektet. Resultatet af projektet vil blive formidlet bredt nationalt som internationalt. Systemet vil formentlig måle på bl.a. strålingsasymmetri (fx kulde eller træk fra store kolde flader) samt luftens temperatur, fugtighed, hastighed, tryk og CO 2 -indhold. Disse oplysninger kan bl.a. bruges til udregninger med Fangers Komfortligning. Komfortligningen er en international anerkendt metode til at beregne, hvordan mennesker oplever luftkvalitet, og er over store dele af verden blevet en del af grundlaget for krav til ventilationsstandarder. Med komfortligning kan antallet af personer, der er utilfredse med det aktuelle indeklima, anslås, og dermed bliver det muligt løbende at regulere varme- og ventilationsanlæg optimalt. Det bliver muligt at skabe størst mulig tilfredshed med indeklimaet for flest mulige mennesker. Lægeforeningens Boliger administreres nu af Dan-Ejendomme as Boligorganisation Lægeforeningens Boliger s.m.b.a. har været i udbud et udbud Dan-Ejendomme as har vundet. Boligorganisationen, der består af to afdelinger og indeholder i alt 432 lejemål, som ligger på Sionsgade og Nyborggade, København Ø. Vi er naturligvis glade for, at bestyrelsen valgte os som ny fremtidig samarbejdspartner, fortæller afdelingsdirektør Iben Koch. Vi ved, at boligorganisationen administrationsmæssigt har levet en lidt omtumlet tilværelse, og vi håber, at vi kan bidrage med friske øjne og måske være den katalysator, der kan få samarbejdet ind i en positiv udvikling. Dan-Ejendomme as har overtaget administrationen 1. juli 2007, og vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med arbejdet, slutter Iben Koch. Sammenhængen og optimeringen opnås ved hjælp af avanceret statistik, matematisk databehandling og matematisk modellering. Løber over to år Forskningsprojektet løber over de næste to år og støttes med 1,5 mio. kr. fra Energistyrelsens PSO-midler. PSO står for public service obligations, dvs. offentlige serviceforpligtelser. 17

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg

Odense tilbage på banen. Campus: Investeringer for over 10 milliarder kr. Udlejere under pres. Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 maj 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Odense tilbage på banen Fokus på regionerne: SYD- DANMARK Odense & Esbjerg Campus:

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere