erhvervsejendomsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "erhvervsejendomsmarked"

Transkript

1 24 a u g u st Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier. 16 Indeklima Spændende forskningsprojekt om indeklima i moderne kontorbyggeri. 07 Der er stor aktivitet på det danske erhvervsejendomsmarked

2 De professionelle skal gå forrest Dele af ejendomsbranchen har i det danske mediebillede et noget blakket renommé. Det gælder især på udlejningsmarkedet. Den onde udlejer, der udnytter den stakkels lejer, er én af de historier, der jævnligt dukker op i aviser og tv-udsendelser. I kombination med en række større pressesager gennem de senere år er der skabt et lidt broget mediebillede af dem, der beskæftiger sig med fast ejendom. I den seriøse del af branchen, der tæller de fleste, er vi ikke tjent med det vrangbillede, der eksponeres i mediernes ofte enkeltstående historier. Historierne sår generel mistro og skaber barrierer også på de områder, hvor lejere og udlejere har fælles interesser. De professionelle ejendomsadministratorer skal gå forrest for at vende billedet, så offentligheden også får blik for alle de positive bidrag, der kommer fra den branche, som lever af at forsyne almindelige mennesker med et sted at bo. Nu er der nogle rammer for, hvordan udlejere og administratorer som minimum bør optræde og agere. Det er positivt. Og så må de professionelle udlejere og ejendomsadministratorer i praksis udvise den ordentlighed og anstændighed, som de etiske normer lægger op til. Vi skal også holde orden og rydde op i egne rækker, hvis det viser sig, at de etiske normer ikke overholdes. Vi skal samtidig være klar med en holdningsændring. Lejeren, uanset om det er en erhvervsvirksomhed eller en privat person, er en kunde. Og kunder behandler man ordentligt. Det handler efter vores mening om ordentlig service, åbenhed, dialog og kommunikation. Lejerne skal have en god service personlig og imødekommende uanset hvordan og i hvilket ærinde de henvender sig til os. Vi skal møde lejeren med åbenhed og tage initiativ til dialog om ejendommen. Da reglerne er komplicerede og ofte uigennemskuelige for lejerne, har de professionelle en særlig forpligtelse til at gøre kommunikationen med lejerne enkel og forståelig. Vi tror, at kombinationen af den ordentlighed, som de etiske normer er udtryk for, og øget kundefokusering langsomt, men sikkert vil medvirke til at skabe et mere positivt og langt mere korrekt mediebillede af hele udlejningsmarkedet. Men det kræver, at de professionelle skal gå forrest. God læselyst. Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Med vedtagelsen af Etiske normer for ejendomsadministration, der gælder for alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark udlejere som ejendomsadministratorer har branchen taget et stort skridt i den rigtige retning. Kontaktpersoner Andelsboligforeninger Lotte Wagner, Almene boliger Iben Koch, Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen, Erhvervsudlejning og -ejendomme Gyrithe Saltorp, Ejendomsservice Lars Olaf Larsen, Ejerforeninger Lotte Wagner, Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Projektsalg og -udlejning Gyrithe Saltorp, Reflex udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, DK-8270 Højbjerg, (tlf), (fax), Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør / Oplag: stk. 24. udgave siden 1998 / Layout og produktion meydesign / Foto Steffen Roland Nielsen, Carsten Andersen, Uffe Kjær og egne / Forsidefoto Udsigt fra PensionDanmarks nybyggeri Horisonten i Ørestad City.

3 De Bynære Havnearealer spændende byudvikling i Århus Der omdannes havne og havnearealer overalt i Europa også i Danmark. De fleste steder ofte med forbløffende ensartede og forudsigelige resultater. Det gør man op med i Århus. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen I løbet af de kommende år skabes der nemlig en ny bydel i de nordlige dele af Århus Havn. Fra bydelen vil der være udsigt over Århusbugten og kort afstand til Midtbyen og rekreative områder. Når omdannelsen af Nordhavnen er gennemført, vil der være bygget etagekvadratmeter, fordelt på boliger, erhverv og offentlige institutioner. Projektet kaldes De Bynære Havnearealer, og med dette projekt tager Århus et markant skridt ind i fremtiden, fortæller projektleder, ingeniør Lars Lindegaard Olsen fra Dan-Ejendomme as regionskontor i Højbjerg ved Århus. Der er tale om en banebrydende byomdannelse, som vil påkalde sig international opmærksomhed og være interessant for såvel investorer og erhvervsdrivende som privatpersoner. fortsættes > Baggrund Vinderprojektet: Z-huset. Der har længe været planer på tegnebrættet om at skabe nye arealer til erhverv, bolig, uddannelsesinstitutioner mv. Startskuddet til en egentlig planlægning for De Bynære Havnearealer blev givet, da Århus Byråd vedtog Masterplanen for Århus Havn i december I mellemtiden er der foretaget et omfattende planlægningsmæssigt arbejde og truffet en række politiske beslutninger som grundlag for, at omdannelsen af De Bynære Havnearealer til byformål er sat igang.

4 Første udbudsetape omfatter udbud af byggemuligheder svarende til etagekvadratmeter. Etape 1 og 2 er allerede gennemført. Visionen bag Visionen bag De Bynære Havnearealer er at skabe en levende, mangfoldig og attraktiv bydel, som markerer Århus nationalt og ikke mindst internationalt, udtaler Bente Lykke Sørensen, leder af Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, og fortsætter: Omdannelsen af De Bynære Havnearealer sker med respekt for mennesker, miljø, arkitektur, infrastruktur, erhverv og økonomi. Vi vil forsøge at tage hensyn til de omgivelser, der er givet på forhånd, og alle, som færdes i den nye bydel, vil kunne opleve udsigten og nærheden til vandet. Der vil være kvalitetsbebyggelse, hvor man kan bo, arbejde og handle. Og der vil være attraktive byrum, hvor mennesker kan mødes. Første etape er skudt i gang Udbuddet af arealerne er opdelt i flere etaper. Første udbudsetape er opdelt i fem udbudsrunder. Første og anden udbudsrunde fandt sted i 2006, mens de næste to udbudsrunder er planlagt til efteråret Hele projektet indeholder store byudviklingsmæssige og økonomiske perspektiver. Den nye havnefront vil færdigudbygget rumme etagekvadratmeter. I færdigudviklet stand vil værdien af De Bynære Havnearealer formentligt udgøre adskillige milliarder kroner. Ikke mindst ud fra et investeringsmæssigt synspunkt er der tale om et projekt af meget stor volumen. Der kan investeres i mange kvadratmeter midt i byen, og det er et særsyn, afslutter Bente Lykke Sørensen. Positivt for ejendomsmarkedet i Århus De Bynære Havnearealer vil formentlig give det århusianske ejendomsmarked et gevaldigt skub i den rigtige retning, fortæller Lars Lindegaard Olsen. Aktuelt er ledighedsprocenten i erhvervsejendomme meget lav i regionen, og der mærkes en stor efterspørgsel efter blandt andet kontorlokaler. Virksomheder tiltrækkes i stigende grad af Århus-området. Den større efterspørgsel efter kontorlokaler er med til at presse lejeniveauet i vejret, og flere steder begynder vi jo nærmest at se Københavnerlignende lejeniveauer på eksempelvis førsteklasses beliggenhed og kvalitet. Projektet vil derfor tiltrække mange af de større investorer til området. Det potentielle boligbehov i Århus-området vil i de kommende år være voksende. De Bynære Havnearealer kan naturligvis Nordhavnen omdannes til beboelse og erhverv. Mangfoldighed i boligmassen prioriteres højt, og 25% af boligerne i første udbudsetape er almene. Grundpriser for 1. og 2. udbudsrunde 1. udbudsrunde, 1. udbudsetape, Pier 4 Der er indgået salgsaftale med Light*House på baggrund af et tilbud på kr. svarende til en gennemsnitspris på ca kr. /etagekvadratmeter. Heraf er kr. afsat til en pulje for anlægsarbejder ud over de arbejder, konsortiet ifølge udbudsmaterialet er forpligtet til at udføre. Der er i tilbuddet ikke angivet separate kvadratmeterpriser for henholdsvis bolig- og erhvervsarealer. Ud over den kontante købesum finansierer konsortiet en række anlægsopgaver på og omkring byggefeltet. Det drejer sig bl.a. om etablering af offentlige pladser og omfattende byggemodningsarbejder. Konsortiet stiller desuden en fuld etage øverst i det 142 meter høje tårn til rådighed for offentlig adgang og etablerer separat elevator hertil. Der er tale om det økonomisk mest attraktive tilbud i 1. udbudsrunde. 2. udbudsrunde, 1. udbudsetape, Pier 4 Der er indgået salgsaftale med Z-Huset på baggrund af et tilbud på kr. svarende til en gennemsnitspris på ca kr. /etagekvadratmeter. Heraf er kr. afsat til en pulje for anlægsarbejder ud over de arbejder, konsortiet ifølge udbudsmaterialet er forpligtet til at udføre. Der er i tilbuddet ikke angivet separate kvadratmeterpriser for hhv. bolig- og erhvervsarealer. Der er tale om det økonomisk mest attraktive tilbud i 2. udbudsrunde. Indtægter finansierer udvikling Indtægterne fra salget af de to arealer indgår i den samlede finansiering af udviklingen af De Bynære Havnearealer.

5 Mere information Du kan læse mere om De Bynære Havnearealer på Fakta 1. etape, 1. udbudsrunde Light*House se mere på og 1. etape, 2. udbudsrunde Z-Huset se mere på ikke alene dække det fremtidige boligbehov, men det vil bestemt bidrage til løsningen, fortæller Lars Lindegaard Olsen. Erfaringerne fra blandt andet København fortæller om en stor efterspørgsel efter havudsigt og havnemiljø og der er samtidig en forholdsvis stor betalingsvillighed. Vinderprojektet Light*House Mangfoldigheden i De Bynære Havnearealer er sat i fokus et forventet miks af almene boliger og private udlejningsboliger kombineret med ejer- og andelsboliger vil samtidig medvirke til at give et godt og blandet boligmiljø. Det er rigtigt positivt for byens udvikling, slutter Lars Lindegaard Olsen. 1. etape, 3. udbudsrunde Omfatter den næstyderste ø på Pier 4. I alt ca etagekvadratmeter bolig og etagekvadratmeter erhverv, der udbydes i fem byggefelter. Se yderligere information inkl. fordeling af byggefelter på Udbydes uge 32, etape, 4. udbudsrunde Omfatter i alt ca etagekvadratmeter bebyggelse, hvoraf etagekvadratmeter skal anvendes til en publikumsorienteret facilitet inden for sports-, kultur- eller fritidsområdet. De resterende etagekvadratmeter kan frit disponeres til bolig- og erhvervsformål. (Der tages forbehold for Århus Byråds vedtagelse af dette udbud, idet der pågår en udvalgsbehandling). Udbydes uge 36, etape, 5. udbudsrunde Omfatter det næstyderste byggefelt langs nyanlagt boulevard etagekvadratmeter bolig og etagekvadratmeter erhverv. Udbydes i etape, udbudsrunde etagekvadratmeter, Udbydes fra 2008.

6 Gør køkkendrømmen til virkelighed Vores erfaring giver dig sikkerhed Hos Svane Køkkenet har vi mange års erfaring med at realisere drømmene, uden at det går ud over virkeligheden. Det tager typisk 5-10 arbejdsdage at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Svane Køkkenet har samarbejdet med boligforeninger og byggemestre /arkitekter gennem mange år, og vores faste team af håndværkere kender de forskellige boligtyper, ligesom de har oparbejdet gode rutiner og kompetencer. Det gør det nemt, hurtigt og sikkert for dig at komme i gang med at udskifte det gamle køkken med et helt nyt. Ejendom og Erhverv, Gl. Kongevej 99, 1850 Frederiksberg, tlf , fax ,

7 Et aktivt og dynamisk erhvervsejendomsmarked Markedet for erhvervsejendomme har det godt! Der er fortsat en meget positiv stemning i den danske økonomi, og der etableres, opkøbes og udvides virksomheder i stor stil. Det smitter af på ikke mindst erhvervslejemarkedet. Af erhvervsdirektør Gyrithe Saltorp De seneste 18 måneder har for udlejere af erhvervslokaler budt på et marked, der er jævnt stigende, og det gælder i næsten alle større byer. Ikke mindst i København har det seneste halvandet år budt på stigninger i størrelsesordenen fra til kr. pr. etagekvadratmeter for de bedste kontorlokaler og fra 950 til kr. pr. etagekvadratmeter for øvrige gode lokaler. Som udlejer af erhvervsejendomme er det selvfølgelig noget, vi ser på med glæde. De rigtig gode og velbeliggende lokaler er normalt til at udleje inden for rimelig tid og til en god husleje, men udfordringen er de øvrige lokaler. Det er lokaler, som på grund af beliggenhed, lokalernes fleksibilitet og indretningsmuligheder mv. er mindre attraktive end de rigtig gode lokaler. Det, vi kan konstatere i København, er, at kontorlokaler af den karakter i de seneste kvartaler også kan udlejes inden for rimelig kort tid og til en god og fornuftig husleje. Den samme udvikling kan vi konstatere i Århus, hvor der i denne tid virkelig er efterspørgsel efter lokaler, ikke mindst i Midtbyen. Selv i Aalborg, som har haft et vanskeligt udlejningsmarked de senere år, er der kommet gang i hjulene. Lokalerne lejer ikke sig selv ud, men der er en markant større interesse, og der bliver også lukket flere udlejningssager end hidtil. fortsættes >

8 Øget interesse for butiksområdet På butiksområdet er der god afsætning af de mindre lokaler, som ligger i lokalområder. Her er der stor interesse fra mange mindre iværksættere og butiksindehavere for at skabe butikskoncepter, der tiltaler de lokale forbrugere. Ikke mindst i det indre København, brokvartererne og i Hellerup er der en markant efterspørgsel efter butikker og for tiden også såkaldte showroom til fx køkkener, badeværelser, lamper mv. Der er dog få af den slags lejemål, der bliver frigjort til udlejning enten har de nuværende lejere en sund og god forretning, som de selvfølgelig fortsætter med, eller lejere med ret til afståelse afstår deres lejemål til andre, som driver forretningskonceptet videre eller skaber en ny butik. Fald i tomgangsprocenten Udviklingen de seneste 18 måneder er selvfølgelig udtryk for udbud og efterspørgsel. Når økonomien har det godt, har erhvervslivet det også godt, og der er derfor en villighed til at investere ikke bare i kerneforretningen, men også i de Når økonomien har det godt, har erhvervslivet det også godt, og der er derfor en villighed til at investere ikke bare i kerneforretningen, men også i de fysiske rammer for virksomhederne. fysiske rammer for virksomhederne. Dette kan også ses på udviklingen i tomgangsprocenten ikke mindst på kontorområdet. På 18 måneder er tomgangen for kontorlokaler faldet 2,9% i København og 1,6% i Århus, og der er en konstant efterspørgsel. I de øvrige provinsbyer oplever vi også en god interesse for kontor- og butikslokaler. Der er dog en hårfin balance mellem interessen for lokalerne og lejeprisen. 25 kr. for meget på lejen pr. etagekvadratmeter kan reducere muligheden for udlejning markant, mens den rigtige pris i forhold til kvaliteten gør, at lokalerne i disse måneder kan udlejes i et fornuftigt tempo. Markedskendskab giver større afkast I Dan-Ejendomme as har vi statsautoriserede ejendomsmæglere ansat, som holder sig løbende orienteret om markedet, og som trækker på de erfaringstal, 8

9 vi, som administrator af mange tusinde erhvervslejemål, har fra hele landet. Som en del af administrationen af erhvervslejemål vurderer vi løbende, om lejer betaler markedslejen for lejemålene. Synergien mellem nyudlejning og den løbende vurdering af markedslejeniveauet i eksisterende lejemål giver et solidt grundlag for at sikre, at erhvervslejerne betaler en markedssvarende leje, og vores kunder får det bedst mulige afkast på deres investering i forhold til det nuværende marked. Efterspørgslen fra kunderne efter større investeringsejendomme med erhvervslokaler, som giver et pænt afkast, er næsten umættelig. Der investeres i kontor- og butiksejendomme Efterspørgslen fra kunderne efter større investeringsejendomme med erhvervslokaler, som giver et pænt afkast, er næsten umættelig. Der er mange aktører på markedet, som har større summer, der skal investeres i fast ejendom. Og da boligmarkedet ikke er optimalt p.t., og markedet for lager- og produktionsejendomme er relativt lille, er der stort fokus på kontor- og butiksejendomme. Det betyder også, at vi oplever, at vores kunder sælger porteføljer af erhvervsejendomme i større omfang end tidligere, men til gengæld også opkøber ejendomme i en højere hastighed end tidligere. Alt i alt kan vi konstatere, at erhvervsejendomsmarkedet er meget aktivt og dynamisk for tiden. Vi forventer, at denne aktivitet holder det meget høje tempo minimum året ud og giver anledning til mange spændende opgaver. Erhversdirektør, cand.jur. Gyrithe Saltorp

10 Kundechef, cand.mag. René Larsen Adm. direktør, cand.scient.pol. Henrik Dahl Jeppesen Økonomidirektør, HD Flemming Nielsen Erhvervsdirektør, cand.jur. Gyrithe Saltorp Afdelingschef, Eva Handest Høyer Boligdirektør, cand.jur. Maud Transbøl 10

11 It-chef, Per Godske Afdelingschef, arkitekt/hd Lars Olaf Larsen Afdelingsdirektør, cand.jur. Iben Koch Udviklingschef, cand.merc. (O) Dorte Hovgård Hansen Afdelingschef, ingeniør Erik Wulff Bundesen Juridisk direktør, cand.jur. Morten Østrup Møller Afdelingsdirektør, cand.merc.jur. Lotte Wagner Chefgruppen i Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme as nye chefgruppe består af de øverste chefer for hver enkelt afdeling/funktion i selskabet. 11

12 Få tv i digital kvalitet Selector er lille og kompakt: kun cm og let at tilslutte Med kabel-tv fra TDC Kabel TV får du Danmarks bredeste udbud af inspirerende tv- og radiokanaler fra hele verden. Hos os er alle kanaler samlet i ét stik, og du kan se Disney Channel, TV 2 NEWS, TV 2 FILM, TV 2 Zulu, Kanal 5 og TV3 på samme abonnement. Digitalt tv - synligt bedre Når du har kabel-tv, får du derudover mulighed for at vælge endnu flere digitale kanaler og tjenester med Selector. Du kan abonnere på programpakker som f.eks. CANAL+ TOTAL med alt fra film og sport eller på sprogpakker som Arabiskog Tyrkiskpakken. Du kan også vælge Selector Favoritløsningen, hvor du sammensætter din egen tv-pakke med netop de tv-kanaler, du vil have. Det hele leveres i digital kvalitet, som giver et knivskarpt billede og lyd i topklasse, især hvis du allerede har investeret i et fladskærms-tv. 5 gode grunde til at vælge TDC Kabel TV Danmarks bredeste tv-udbud med over 150 digitale kanaler Selector Favorit, endnu mere valgfrihed Se film, når det passer dig, med Selector Cinema Adgang til digitalt tv og et synligt bedre billede Adgang til bredbånd og telefoni til fast, lav pris Du kan læse mere om vores produkter og løsninger på tdc.dk/foreninger Hør mere om jeres muligheder med digitalt tv på For at få kabel-tv og Selector skal din boligforening modtage tv-signaler fra TDC Kabel TV. Pris på Selector digitalmodtager med abonnement på programpakke kr., uden abonnement på programpakke kr. Årligt kortgebyr er 199 kr.

13 Ny rolle til Margit Birk Andersen Efter 18 år som administrerende direktør for Dan-Ejendomme-koncernen har Margit Birk Andersen pr. 1. maj 2007 valgt at udtræde af selskabets direktion. Jeg besluttede for længe siden, at jeg ville skifte arbejdsmæssig rolle, når jeg rundede de 60 år. I hovedparten af min aktive erhvervskarriere har jeg været chef, og nu har jeg behov for at slippe for at implementere beslutninger, siger Margit Birk Andersen. Margit Birk Andersen fik til opgave i 1988 at starte virksomheden Dan-Ejendomme as. Det første år omsatte Dan- Ejendomme as for cirka 12 mio. kr. I dag omsætter selskabet for cirka 250 mio. kr. og beskæftiger 425 medarbejdere. Da vi startede selskabet havde vi én kunde, og i dag har vi mere end 400 kunder inden for alle segmenter i vores branche, ligesom vi udfører en række konsulentopgaver på områder, der er naturligt knyttet til ejendomsdrift, udvikling og byggeri. Det har været en fantastisk spændende udvikling at være en del af og være med til at forme såvel virksomheden som branchen, siger Margit Birk Andersen. Konsulentopgaver At jeg har ønsket at blive frigjort for opgaver i organisationen er ikke ensbetydende med, at jeg har tænkt mig at stoppe som aktiv. Jeg vil fortsat være en synlig og arbejdende del af den danske ejendomsbranche blandt andet via mit virke i Byggesocietetet, Ejendomsforeningen Danmark mv. Jeg har med glæde accepteret at fortsætte i Dan-Ejendomme as, hvor jeg i de kommende par år skal løse specielle opgaver for selskabet. Det er en spændende branche med mange facetter, og jeg er ikke bange for, at der ikke vil være udfordringer for mig at gå i lag med. Henrik Dahl Jeppesen og jeg har ikke i detaljer aftalt specifikke arbejdsområder, men vi har en fælles opfattelse af, hvordan samarbejdet skal udmøntes, fortæller Margit Birk Andersen. Det er et aktiv for os, at vi også i de kommende år kan trække på Margits erfaring og indsigt i ejendomsmarkedet, siger adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen. Og så er det rigtig positivt, at vi i fællesskab har kunnet aftale en form, hvor Margit træder til side, men forbliver en del af virksomheden til gavn for os alle såvel kunder, hele organisationen som Margit selv. Det kræver en stor portion selvindsigt at vide, hvornår det er tid til at ændre rolle, og den har Margit. Vi ser frem til samarbejdet de næste år. Margit Birk Andersen tiltrådte i Dengang omsatte Dan-Ejendomme as for 12 mio. kr. I dag omsætter selskabet for cirka 250 mio. kr. og beskæftiger cirka 425 medarbejdere. 13

14 Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggeri Energibesparelser kan både være med til at forbedre økonomien, mindske miljøpåvirkningen og forbedre forsyningssikkerheden. Men de er alligevel ofte svære at gennemføre. Især i ældre etagebyggeri, hvor begrænsningerne er mange. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen I Dan-Ejendomme as, hvor vi administrerer både privat udlejningsbyggeri, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boliger, forsøger vi altid at tænke på energibesparelser, når vi udfører renoveringer, forklarede Erik W. Bundesen til deltagerne på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier. Erik W. Bundesen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as Energibesparelser kan både være med til at forbedre økonomien, mindske miljøpåvirkningen og forbedre forsyningssikkerheden. Men de er alligevel ofte svære at gennemføre. Især i ældre etagebyggeri hvor begrænsningerne er mange. Det var et af hovedbudskaberne på en konference om energibesparelser i eksisterende etageejendomme, der var arrangeret af Det Økologiske Råd og Boligselskabernes Landsforening (BL). Konferencen blev afholdt i maj Der er et stort behov for en forstærket indsats for fremme af energibesparelser i eksisterende etageboliger. For der er store perspektiver i at spare på energien i såvel lejeboliger og ejerlejligheder som andelsboliger. Derudover kan man spare penge og forbedre boligkvaliteten for beboerne, udtaler Erik W. Bundesen, afdelingschef i Dan-Ejendomme as afdeling Teknik, og fortsætter: Derfor deltog vi aktivt på konferencen. Vi delte vores erfaringer og blev inspireret af de andre deltageres projekter, så videndelingen var i top. Erfaringer og inspiration Konferencen, Kom godt i gang med energibesparelser i eksisterende etagebyggerier, havde indlæg fra en bred vifte af interessenter inden for etageboliger de almene boligselskaber, andelsboligforeninger samt private udlejere mv. Hertil kom en lang række af rådgivere mv. Der kom mange konkrete og spændende erfaringer på bordet, og der blev disku- teret både konkrete løsninger og muligheder. Generelt viste flere eksempler, at laver man energiforbedringer, når der alligevel skal renoveres, kan investeringen ofte hentes mange gange hjem. Et rigtigt godt eksempel er en privat udlejningsejendom, vi skulle renovere for få år siden. Ejendommen, der ligger i Odense, er opført i I forbindelse med en påtrængt facaderenovering forsøgte vi at imødekomme beboernes ønske om bedre komfort. Sagen var, at beboerne i de 156 lejligheder ikke kunne sidde i køkkenet om vinteren uden at få kulde og træk. Efter facaderenoveringen fik vi løst problemet samtidig med, at vi fik forskønnet facaden. Og resultatet er nu, at beboerne sparer mindst 15% på varmeregningen, fortæller Erik W. Bundesen. Videndelingen var i top På konferencen blev der fremlagt og diskuteret en lang række gode eksempler på energibesparelser fx i sammentænkning af varme- og ventilationssystemer, lavtemperaturvask i fællesvaskerier, lavenergiruder etc. Det er vigtigt, at vi deler vores viden og erfaringer. Det er i alles interesse at fremme energibesparende foranstaltninger. Her har alle aktører, der arbejder med ejendomme, et samfunds- og miljøansvar, slutter Erik W. Bundesen. Og så må vi alle forsøge at tænke kreativt for at finde nye måder at spare på energien og dermed minimere miljøbelastningen. 14

15 Et godt eksempel I et alment boligbyggeri på Nørrebro var der problemer med fugt i lejlighederne. Efter nogle undersøgelser og overvejelser skiftede man 32 ventilatorer ud i ejendommen. Investeringen blev tjent hjem på lidt over to år, og efterfølgende har man sparet ca kr. i el om året. Fugten er samtidig væk. Mere information Se alle præsentationerne fra konferencen på hvor man også kan hente Det Økologiske Råds katalog 21 forslag til fremme af energibesparelser i boliger. Til august udgiver Det Økologiske Råd en guide til energiforbedringer i etageejendomme. Indstil varmeanlægget, og spar penge I de fleste etageejendomme med et centralt varmeanlæg kan man spare energi ved at få indstillet anlægget bedst muligt. I de ca lejligheder, der er bygget før 1970, er der sket efterisolering, udskiftning af radiatorer med termostater og isat energiruder. Men ofte er anlægget ikke blevet tilpasset nutiden og bruger for meget strøm til at pumpe for meget vand rundt i ejendommen. Ingeniør John Kepny-Rasmussen fra KAB fortæller, at alene i den almennyttige sektor kan man spare mindst 30% på elforbruget til varmeanlæggets pumper, mens man kan spare 5% af varmeforbruget. Spar 30% på elforbruget Spar 5% af varmeforbruget Kilde: Det Økologiske Råd 15

16 Spændende forskningsprojekt om indeklima i moderne kontorbyggeri Dan-Ejendomme as er en del af projektet Moderne kontorbyggeri består i dag ofte af bygninger med store glasfacader og åbne kontorlandskaber. Det er der mange gode grunde til. Glaspartier giver mulighed for at skabe spændende arkitektoniske udtryk og bidrager med dagslys og udsigt. Åbne kontorlandskaber kan skabe grundlag for øget fleksibilitet, samarbejde, videndeling og social kontakt mellem kolleger. af kommunikationsmedarbejder Sandra Eskildsen Fakta Helt konkret er Dan-Ejendomme as rolle (i samarbejde med flere underentreprenører): Projektejer. Driftsansvarlig for den aktuelle ejendom. Opsamling af måledata. Tolkning af virtuelle sensorsignaler. Ansvar for implementering af udvalgte løsningsforslag. Praktisk anvendelse af projektets resultater. Rapportering. Men den type kontorbyggeri skaber også udfordringer i forhold til blandt andet det fysiske arbejdsmiljø. Nogle medarbejdere har brug for meget dagslys andre mindre. Nogle trives i kunstigt lys andre ikke. Ofte er moderne kontorbyggeri opført med avancerede klimaanlæg, der skal fungere i storrumsmiljøer. Også her er medarbejderne forskellige. Nogle trives i det kølede miljø fra klimaanlægget, mens andre har svært ved at tilpasse sig indeklimaet. Vi reagerer kort sagt meget forskelligt på temperatur, luftfugtighed etc. Forskningsprojekt Staten og de store rådgivere inden for området indeklima er opmærksomme på problemet og arbejder hele tiden med nye teknologier og muligheder i forhold til at optimere indeklimaet og samtidig spare på energien. Dan-Ejendomme as er udvalgt til at være projektansvarlig i et forsknings- og udviklingsprojekt om udvikling af en mere præcis styring af de tekniske installationer i danske kontorbygninger. Projektet skal i sidste ende resultere i bedre indeklima og lavere energiforbrug. Styring af indeklimaet Konkret handler projektet om at udvikle en multiparameter-controller. Det er et 16

17 Faktaboks Det årlige energiforbrug i danske kontorbygninger (private og offentlige) vurderes i størrelsen GWh el og GWh varme. Det vurderes, at energiforbruget i gennemsnit kan reduceres med 10% som følge af optimal styring ved hjælp af multiparameter-controllere. Det giver et samlet årligt besparelsespotentiale på 60 GWh el og 700 GWh varme, hvilket svarer til en årlig CO 2 -besparelse på tons. I projektet deltager ud over Dan-Ejendomme as: Teknologisk Institut. DTU, Informatik og Matematisk. Modellering (IMM). DTU, ICIEE (Indeklimacentret). BusinessMinds. system til styring af indeklimaet i bygninger med mange forskellige og komplekse tekniske installationer, forskellige aktiviteter og udfordringer som fx sollys gennem store glaspartier. Multiparameter-controlleren skal kombinere fysiske og virtuelle følere og få dem til at arbejde sammen om at skabe den bedste komfort. Virtuelle følere er typisk matematiske modeller og altså ikke fysiske apparater. Dan-Ejendomme as rolle Dan-Ejendomme as har ansvaret for drift og vedligeholdelse af en lang række kontor- og domicilbygninger, der typisk er opført som glasbygninger. Derfor besidder vi en stor viden om netop de udfordringer, der opstår i denne type af kontorbyggeri. Det er formelt set Dan-Ejendomme as, der har fået forskningsbevillingen. Vi bor også selv i et moderne kontorhus. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den bygning, hvor Dan-Ejendomme as sammen med Microsoft Danmark og Regus bor. Her måles data fra det eksisterende klimaanlæg, som vil danne det empiriske grundlag for projektet. Resultatet af projektet vil blive formidlet bredt nationalt som internationalt. Systemet vil formentlig måle på bl.a. strålingsasymmetri (fx kulde eller træk fra store kolde flader) samt luftens temperatur, fugtighed, hastighed, tryk og CO 2 -indhold. Disse oplysninger kan bl.a. bruges til udregninger med Fangers Komfortligning. Komfortligningen er en international anerkendt metode til at beregne, hvordan mennesker oplever luftkvalitet, og er over store dele af verden blevet en del af grundlaget for krav til ventilationsstandarder. Med komfortligning kan antallet af personer, der er utilfredse med det aktuelle indeklima, anslås, og dermed bliver det muligt løbende at regulere varme- og ventilationsanlæg optimalt. Det bliver muligt at skabe størst mulig tilfredshed med indeklimaet for flest mulige mennesker. Lægeforeningens Boliger administreres nu af Dan-Ejendomme as Boligorganisation Lægeforeningens Boliger s.m.b.a. har været i udbud et udbud Dan-Ejendomme as har vundet. Boligorganisationen, der består af to afdelinger og indeholder i alt 432 lejemål, som ligger på Sionsgade og Nyborggade, København Ø. Vi er naturligvis glade for, at bestyrelsen valgte os som ny fremtidig samarbejdspartner, fortæller afdelingsdirektør Iben Koch. Vi ved, at boligorganisationen administrationsmæssigt har levet en lidt omtumlet tilværelse, og vi håber, at vi kan bidrage med friske øjne og måske være den katalysator, der kan få samarbejdet ind i en positiv udvikling. Dan-Ejendomme as har overtaget administrationen 1. juli 2007, og vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang med arbejdet, slutter Iben Koch. Sammenhængen og optimeringen opnås ved hjælp af avanceret statistik, matematisk databehandling og matematisk modellering. Løber over to år Forskningsprojektet løber over de næste to år og støttes med 1,5 mio. kr. fra Energistyrelsens PSO-midler. PSO står for public service obligations, dvs. offentlige serviceforpligtelser. 17

18 Velkommen til Aage V. Jensens Fonde Aage V. Jensens Fonde er pr. 1. juli 2007 blevet kunde i Dan-Ejendomme as. Fonden ejer bl.a. en række boligejendomme i Danmark, restlejligheder samt nogle markante erhvervsejendomme i Storkøbenhavn, fx Skt. Jørgens Hus. Der er tale om en samlet ejendomsportefølje på ca. 700 bolig- og erhvervslejemål. Fondene har til formål at støtte naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse og er stiftet af Tømrermester Aage V. Jensen, der hele sit liv nærede en stor interesse for naturen. Der er tre fonde: Den internationale Aage V. Jensen Charity Foundation og to danske fonde, Aage V. Jensens Fond og Aage V. Jensen Naturfond. Fondene arbejder gennem erhvervelse af naturområder, udførelse af genopretningsprojekter, støtte til andre naturprojekter og støtte til forsknings- og formidlingsprojekter for at bevare og synliggøre naturværdier. 18

19 Kort nyt HTS ny kunde Dan-Ejendomme as har indgået aftale med arbejdsgiverforeningen HTS (Handel Transport Service) om administration af selskabets to erhvervsejendomme i Kalkbrænderihavnen. Der er tale om de to Utzon-tegnede byggerier Utzon I og Utzon II. Overtagelse af Bech-Bruuns ejendomsadministrationsaktiviteter Dan-Ejendomme as har pr. 29. juni 2007 overtaget ejendomsadministrationsaktiviteterne fra advokatfirmaet Bech-Bruun, der er en af Danmarks førende advokatvirksomheder. Der er tale om en portefølje på cirka 800 lejligheder/lejemål fordelt på 17 ejendomme andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme. Nyt om personale Ny juridisk direktør Cand.jur. Morten Østrup Møller er pr. 15. maj 2007 ansat som juridisk direktør i Dan-Ejendomme as. Morten kommer fra en stilling som direktør i Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Dorte Hovgård Hansen udnævnt til udviklingschef Cand.merc. (O) Dorte Hovgård Hansen er pr. 1. juli 2007 udnævnt til udviklingschef med ansvar for forretningsudvikling i Dan-Ejendomme as. Dorte Hovgård Hansen har været ansat i Dan-Ejendomme as siden Niels Koefoed ny indkøbschef Projektleder, ingeniør & HD Niels Koefoed er udnævnt til indkøbschef i Dan-Ejendomme as. Niels har ansvaret for forhandling af indkøbsaftaler til de administrerede ejendomme, gennemførelse af større licitationer mv. Niels Koefoed har været ansat som projektleder siden Døgnvagt Hvis der uden for Dan-Ejendomme as åbningstid opstår en akut skade på en ejendom, er der oprettet et nummer, som lejerne kan ringe til. Der er tale om et akutnummer for skader, der ikke kan afvente udbedring - fx vandskader, stormskader, manglende varmeforsyning etc. Hovedparten af de udlejningsejendomme, Dan-Ejendomme as administrerer, er tilmeldt denne vagtservice. Døgnvagt/akutnummeret passes af firmaet SikkerhedsPartner A/S. Nyt ansigt til erhvervsudlejning Vi har i foråret kunnet byde velkommen til statsautoriseret ejendomsmægler, Charlotte Christensen. Charlotte vil primært være beskæftiget med udlejning af erhvervsejendomme og -lokaler. Projektsalg og førstegangsudlejning Vi arbejder lige nu på en række spændende boligprojekter i Storkøbenhavn bl.a. Horisonten i Ørestad City, Revyhaven ved Flintholm, Søparken ved Måløv og Tinghaven ved Gladsaxe. I foråret har vi derfor kunnet byde velkommen til statsautoriseret ejendomsmægler, valuar Mette Haarup, der skal beskæftige sig med projektsalg, førstegangsudlejning og erhvervsudlejning. 19

20 Dan-Ejendomme as har fået nyt telefonnummer Vores nye telefonnummer er , og vores telefax er Du træffer os på følgende adresser: Dan-Ejendomme as regionskontor telefonåbningstider Tuborg Boulevard 12 Saralyst Allé 53 Mandag torsdag, kl DK-2900 Hellerup DK-8270 Højbjerg Fredag, kl

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Visualisering af energiforbrug i boliger

Visualisering af energiforbrug i boliger Visualisering af energiforbrug i boliger Om visualisering af energiforbrug i boliger Hvorfor visualisering af energiforbrug i boliger Værktøjet Eksempler fra hjemmesiden Brugerinddragelse Videre proces

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

WORK IN PROGRESS TDC FARVER PRIMÆRE FARVER SEKUNDÆRE FARVER KOMPLEMENTÆRE PARALLELLE 192 C 21 C 19 C 361 C 293 C 262 C C M Y K 1 75 C M Y K 5 1 C M Y K 1 1 C M Y K 7 1 C M Y K 1 55 C M Y K

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2 Projekter 2009/2010 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden etableringen i 2001, forestået udvikling og gennemførelse af en række ejendomsprojekter i eget og fremmed regi. Samlet er mere end 250

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejemålet Engholm Parkvej 8 3450 Allerød Sagsnr. 98-141-1-3 Eftertragtet erhvervsområde i Allerød Kort afstand til Hillerødmotorvejen Gode busforbindelser

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 45, mezz. 1256 København K Sagsnr. 1023-2 Kontor i karakterfuld og yderst præsentabel ejendom Kontorer i varierede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kongsberg A/S har udviklet og opført mere end 200 boligenheder, og ejer i dag ca. 26.000 m 2 erhvervslokaler.

Kongsberg A/S har udviklet og opført mere end 200 boligenheder, og ejer i dag ca. 26.000 m 2 erhvervslokaler. 2008 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S blev etableret i 2001, og omfatter i dag en række datterselskaber, der forestår udvikling, gennemfører projekter, og administrerer ejendomme, i eget og eksternt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

OLAV de LINDE. Kontor butik restaurant 2.821 m 2. - til leje... Lokaler direkte ved kajen. Fiskerivej 2 8000 Århus Havn. Byggeselskab Olav de Linde

OLAV de LINDE. Kontor butik restaurant 2.821 m 2. - til leje... Lokaler direkte ved kajen. Fiskerivej 2 8000 Århus Havn. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor butik restaurant 2.821 m 2 Fiskerivej 2 8000 Århus Havn Lokaler direkte ved kajen Unik beliggenhed ved de bynære havnearealer, træskibs-, fiskeri- og lystbådehavnen Udlejes til domicil

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse.

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejemålet Jernbanegade 2b 4200 Slagelse Sagsnr. 11-224-200-4 Super velbeliggende butikslejemål Velegnet for den mindre butiksdrivende 2 Indhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere