NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live"

Transkript

1 NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011

2 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Kolofon NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2011, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridisk information Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Leveringsomfang Beskrivelse af navigationsanlæg Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationssystemet Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen Første start af navigationssystemet SIM-kort Montering af navigationssystemet i bilen Memory card Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Navigation med GPS Aktivering af navigationssystemet Aktivering af systemet Sæt navigationsenheden på standby Slukning af navigationssystemet Første start af navigationssystemet Navigationssystemets betjening Skift til en anden applikation Bladning Anvendelse af aktiveringsfladebjælken Optioner Information Software-tastatur Særlige taster Latinsk tastatur-layout Kyrillisk og græsk tastatur-layout Indtastning af data Talestyring Aktivering af talestyring Anvend talestyring Hjælp Deaktivering af talestyringen Konfiguration af talestyring Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 7 Navigation Start af navigationsapplikationen Indtastning af destination Indtastning af destinationsland Indtast adresse Indtaling af adresse Interessepunkt Informationer om destinationen Foretrukne Seneste destinationer Fra telefonbogen Navigation hjem Definition af destination på kortet Valgmuligheder i vinduet Destination Ruteforslag Administration af destinationsadresser Lagring af destination Sletning af destination Omdøb destinationen fra listen Foretrukne Definition af hjemmeadresse Ændring af hjemmeadresse Ruter med delstrækninger Åbning af ruteplanlægning Planlægning af en ny rute Redigering af rutepunkter Administration af ruter Genoprettelse af seneste rute Beregning og visning af rute Simulering af rute Ruteforslag Arbejdet med kortet Valg af navigationskort Kort i funktion Standard Kort i funktion Ruteforslag Kort i funktion Navigation Navigation i funktionen Køretøj Navigation i funktionen Fodgænger Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation Afslutning af navigationen Kort i funktion Søg destination Ændring af kortudsnittet Sæt destination Forskydning af destination Sletning af destination IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 9 Nyttige funktioner Ruteprofiler Ruteprofilernes indstillinger NAVIGON basisprofiler Oprettelse af ny ruteprofil Valg af ruteprofil Administration af ruteprofiler Screenshots Tillad screenshots Oprettelse af screenshots Parkering i nærheden af destinationen Særlige funktioner på en rute med flere delstrækninger MyBest POI: Særlige adresser på ruten Visning af interessepunkter på ruten Navigering til en af disse destinationer Valg af kategorier GPS status, lagring af aktuel position Spærring TMC (Trafikmeldinger) Ruteoptimering: På anfordring Ruteoptimering: Automatisk Visning af trafikmeldinger Filtrering af trafikmeldinger Visning af detaljer i den enkelte meddelelse Redigeringsfunktion Optioner (Trafikmeldinger) Indstillinger (Trafikmeldinger) Håndfri-modul Bluetooth-forbindelse Søgning efter Bluetooth-enheden og oprettelse af forbindelse Sammenkobling fra mobiltelefonen Tilslutning af enhed Aktivering af mobiltelefon Sletning af enhed Importér telefonbogen Importér seneste opkald Besvarelse af opkald Modtagelse af SMS Ring op Valg af telefonnummer Valg af kortvalg-nummer Opkald til en kontakt fra telefonbogen Ringe til en af de sidste samtalepartnere Overførelse af samtalen fra mobiltelefon Brugermanual Indholdsfortegnelse V

6 10.5 Under opkaldet Tilbage til destinationsangivelsen Hentning af kortet i forgrunden Indtastning af tal Sæt mikrofonen på mute Overførsel af samtale til mobiltelefonen Afslutning af samtale Nyttige funktioner Navigation til en kontakt fra telefonbogen Åbning af post-indbakke Konfigurering af håndfri-modulet Kort valg Indstillinger NAVIGON Live Takst Brug af NAVIGON Live-serviceydelser Vejr Live Radarfælder Live (Mobile fartfælder Live) Parkering Live (CleverParking Live) Tanke Live Lokal søgning (Google Local Search) Arrangementer Live Trafikmeldinger (Traffic Live) Konfigurering af NAVIGON Live-serviceydelser Statusindikator NAVIGON Live modemtest Informationer rundt om navigationssystemet Navigationssystemets konfigurering Appendiks Navigationssystemets tekniske data NAVIGON - licensbestemmelser Overensstemmelseserklæring Troubleshooting Stikordsfortegnelse VI Indholdsfortegnelse Brugermanual

7 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skrifttyper: Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv Produktnavne Vindue-og dialognavne Fremhæver vigtige dele af teksten Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen Betegnelser på betjeningselementer i navigationssystemet Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridisk information Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden. Indledning - 7 -

8 1.2.2 Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Microsoft, Outlook, Excel, Windows er beskyttede varemærker af Microsoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke, der tilhører NAVIGON AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Kundeservice". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og erfarer, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter 2.1 Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt omgående den forhandler, hvor du har købt produktet, hvis leveringen ikke er komplet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg Design-holder til bilen Billadekabel (12V-netadapter til cigartænderen) med integreret TMC-antenne USB-kabel Illustreret installationsvejledning Kun NAVIGON 92 Premium Live: Kort vejledning NAVIGON Live Services SIM-kortholder. Kortholderen er limet ind i en folder og kan nemt tages ud. SIM-kortet er allerede brudt fri. SIM-kort (allerede lagt ind i navigationsanlægget) Inden du starter

9 Info: Gem SIM-kortet! DU skal bruge dataene på kortet, hvis du senere vil kontakte NAVIGON-Service Center for hjælp. 2.2 Beskrivelse af navigationsanlæg 1 On/Off 2 Touchscreen 3 Mikrofon (kun NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live) 4 Slids til SIM-kort (kun NAVIGON 92 Premium Live) 5 Mini-USB-bøsning til USB-kabel / netadapter 6 Slot til microsd-memory kort 7 Reset 8 LED 2.3 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse nedenstående sikkerhedsinformationer og advarsler omhyggeligt, inden du tager dit navigationssystem i brug. Inden du starter - 9 -

10 2.3.1 Sikkerhedsinformationer for navigationen Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke betjenes under kørslen! OBS! Se kun på skærmen, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! OBS! Vejføring og trafikskilte er skal altid følges fremfor navigationssystemets instruktioner. OBS! Følg kun navigationssystemets instruktioner, hvis forholdene og trafikreglerne tillader dette! Navigationssystemet bringer dig også til målet, hvis du skal afvige fra den beregnede rute. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationssystemet OBS! systemet skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Displayoverfladen er af glas. Den kan gå i stykker hvis systemet falder på gulvet. OBS! Navigationssystemets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationssystemet for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte (se "Navigationssystemets ", side 116). OBS! Træk aldrig stikket ud af enheden ved at trække i kablet. Enheden kan herved beskadiges eller ødelægges. OBS! Udsæt ikke dit navigationssystem for pludselige temperaturskift. Dette kan medføre dannelsen af kondensvand. Info: Kablet må ikke knækkes. Sørg for at det ikke beskadiges af skarpkantede genstande Inden du starter

11 Info: Opret en sikkerhedskopi af alle data der findes i navigationssystemets interne hukommelse. Dette kan gøres meget komfortabelt ved hjælp af softwaren NAVIGON Fresh, der kan downloades gratis fra website Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen således at navigationssystemet er godt synligt og nemt at betjene for bilens fører. Føreren skal dog have uhindret udsyn på trafikken! OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Holderen må ikke fastgøres for tæt på rattet eller andre betjeningselementer for at undgå at bilens betjening vanskeliggøres. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Kablet må ikke installeres inden for airbaggenes funktionsområde eller i direkte nærhed af andre sikkerhedsrelevante apparater eller forsyningsledninger. OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Sugekoppens sugeevne kan blive svagere med tiden. OBS! Kontroller alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 12V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri. 2.4 Første start af navigationssystemet SIM-kort Kapitlet er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Inden du starter

12 Ilægning af SIM-kort SIM-kortet er allerede lagt i. SIM-kortslidsen sidder på navigatinsanlæggets venstre side (se billede, punkt 4 i kapitel "Beskrivelse af navigationsanlæg", side 9). Udtagning af SIM-kort 1. Sluk for navigationsanlægget. Tryk dertil kort på tast (On/Off) og klik derefter på aktiveringsfladen Afslut. 2. Tryk SIM-kortet let ind i anlægget, indtil det frigives. Info: Hvis SIM-kortet ikke er korrekt lagt i, kan der muligvis ikke oprettes forbindelse til NAVIGON-serveren. I så fald er NAVIGON Liveservicefunktioner ikke til rådighed. Info: Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til NAVIGON Live - serveren, kan du også udføre en modemtest (se "NAVIGON Live modemtest", side 113). Info: SIM-kortet må ikke fjerens uden vigtig årsag. Hvis det fjerens og isættes ofte, kan funktionen nedsættes Montering af navigationssystemet i bilen OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Fastgørelse af holder 1. Rens sugekoppen og stedet på forruden hvor du vil placere holderen. Begge skal være tørre og fri for snavs og fedt. 2. Åbn armen på holderens sugekop så meget som muligt. 3. Sæt holderen med sugekoppen på forruden. 4. Tryk armen i retning forrude Inden du starter

13 Placering af navigationssystemet i holderen På navigationssystemets bagside ses en kreds med to udsparinger. 1. Hægt navigationssystemet med den øverste udsparing ind i holderens øverste tap (se billedet) 2. Tryk derefter systemet mod holderen til det går i indgreb. Navigationssystemets strømforsyning Din leveringspakke omfatter et billadekabel, der forsyner navigationssystemet med strøm via din bils cigartænder. Info: Brug kun det ladekabel, der fulgte med dit navigationsanlæg eller et identisk model fra NAVIGON! Hvis du bruger at andet ladekabel, står NAVIGON Liveserviceydelserne evt. ikke til rådighed. Forbind billadekablet med bilens cigartænder og med mini-usbbøsningen på navigationssystemet. Under opladningen lyser LED på undersiden af navigationssystemet orange. Så snart batteriet helt opladet, lyser LED grønt. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 12V. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Inden du starter

14 TMC-antenne Info: Sæt USB-stikket godt ind i de tilsvarende USB-udgange! Info: Opladningstiden for et tomt batteri ligger ved ca. 3 timer. Levetiden for et fuldt batteri ligger på op til 2 timer, alt efter enhedens konfiguration. Navigationssystemet er udstyret med en intern TMC-modtager. TMCantennen er integreret i billadekablet. Så snart billadekablet er tilsluttet, kan systemet modtage aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk, f.eks. for at undgå en kø Memory card Et hukommelseskort er ikke nødvendigt for at bruge navigationssystemet, da alle data, er kræves til navigationen, er gemt i enhedens interne hukommelse. Hvis du tilslutter navigationssystemet til din computer ved hjælp af et USB-kabel, genkendes den interne hukommelse som drev 'NAVIGON'. Stikket til hukommelseskortet genkendes som drevet 'NAVIGON SD'. Sikkerhedskopiering, software-opdateringer og aktualisering af navigationskort gennemføres hurtigt og komfortabelt med NAVIGON Fresh, som kan downloades gratis fra websiden Hvis du køber yderligere navigationskort, men der ikke er plads nok til dem i navigationssystemets interne hukommelse, kan du også gemme disse kort på et hukommelseskort (microsd), som du så lægger i systemet. Navigationssystemet kan anvende navigationskort fra begge hukommelser. 2.5 Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Kapitlet er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Ved første brug skal NAVIGON Live-serviceydelser aktiveres. (se "Takst", side 102) SIM-kortet er allerede lagt i. Du har den korte vejledning NAVIGON Live Services med aktiveringskoden klar, som er del af leveringen. 1. Tænd for navigationsanlægget. Vinduet NAVIGATION åbnes Inden du starter

15 2. Klik på (NAVIGON Live). Du spørges om du vil aktivere NAVIGON Live-serviceydelser. 3. Klik på OK. 4. Vinduet AKTIVERINGSKODE åbnes. 5. Indtast aktiveringskoden. 6. Klik på OK. Nu er NAVIGON Live-serviceydelserne aktiveret. 7. Klik på OK. Følgende meddelelse fremkommer: "Du overfører såkaldte 'Floating Car Data' anonymt til NAVIGON. Evalueringen af disse data hjælper os, vores datterselskaber og samarbejdspartnere at bestemme ankomsttiderne mere præcist, at opdage trafikproblemer hurtigere og at beregne omkørslerne på en mere pålidelig måde. Disse data kan føres tilbage til din person. Indstil 'Optimer opdagelse af trafikkøer' til 'Nej', hvis ikke du er indforstået." 8. Klik på Fortsæt. Vinduet NAVIGATION åbnes. Herfra har du adgang til alle funktioner i dit navigationsanlæg og alle tilgængelige NAVIGON Live-serviceydelser. Info: Også efter aktiveringen virker lokalt relaterede NAVIGON Liveserviceydelser (f. eks. Tanke Live eller Arrangementer Live) kun, hvis navigationsanlægget har GPS-forbindelse og kan bestemme sin position. 2.6 Navigation med GPS GPS baserer på i alt mindst 24 satellitter, der kredser om jorden og derved konstant udsender signaler vedr. deres egen position og klokkeslæt. GPS-modtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst fire eller flere satellitter kan højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til tre meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationssystemet indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede interessepunkter (P.O.I), veje og byer. Navigationssystemet kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et destinationspunkt. Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes ca. en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. Inden du starter

16 3 Aktivering af navigationssystemet Navigationssystemet har tre forskellige tilstande: Til: Navigationssystemet er tændt og kan betjenes. Standby: Hvis du sætter navigationssystemet på standby, åbnes det næste hurtigt gang det tændes med det samme vindue der var aktiv da det blev slukket. Det forbruger dog stadig en lille mængde energi i standby-funktionen. Alt efter opladningstilstand kan batteriet være tomt efter nogle dage til nogle uger. Fra: Når du slukker for enheden bruger den ingen energi. Det kan tage nogle måneder inden batteriet er tomt. Når du tænder for systemet udføres en genstart, der tager lidt tid. (ca. 60 sekunder). Dine indstillinger og dine gemte destinationer forbliver gemt. 3.1 Aktivering af systemet Tryk på tasten (On/Off) indtil enheden tænder. Vinduet NAVIGATION åbnes. 3.2 Sæt navigationsenheden på standby Tryk kort på tast (On/Off) (maks. 1 sekunder). På skærmen fremkommer en meddelelse at systemet skifter til standby-funktion efter nogle sekunder. Vent til systemet skifter til standby-funktion eller klik på Standby. Standby automatisk Navigationssystemet kan konfigureres, så det automatisk skifter til standby, når det ikke anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Energi og skærm > Standby automatisk. Angiv efter hvilken tid navigationssystemet skal skifte til standby (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Vælg Ingen strøm, for at sætte systemet på standby, hvis den eksterne strømtilførsel afbrydes. Så snart det tilsluttes den eksterne strømforsyning igen, tænder det igen automatisk. 3.3 Slukning af navigationssystemet 1. Tryk tast (On/Off) til systemet slukker (ca. 10 sekunder). - eller - Tryk kort på tast (On/Off) (maks. 1 sekunder) Aktivering af navigationssystemet

17 På skærmen fremkommer en meddelelse at systemet skifter til standby-funktion efter nogle sekunder. 2. Klik på Afslut. 4 Første start af navigationssystemet Når navigationssystemet tages i brug for første gang, opfordres du at definere nogle grundindstillinger: Vinduet SPROG åbnes. 1. Definer det sprog, softwaren skal benytte. 2. Klik på OK. Vinduet AFSTANDSENHED åbnes. 3. Fastlæg hvordan afstande skal vises ('Kilometer' eller 'Mil'). 4. Klik på OK. Vinduet FORMAT KLOKKESLÆT åbnes. 5. Fastlæg tidsformatet ('12t (AM/PM)' eller '24t'). 6. Klik på OK. Vinduet FORMAT DATO åbnes. 7. Fastlæg datoformatet. Her betyder: ÅÅÅÅ: År firecifret MM: Måned tocifret DD: Dag tocifret 8. Klik på OK. Hvis du sammen med dit navigationssystem har købt Add-On NAVIGON Radar-info, åbnes vinduet ADVAR MOD ANLÆG TIL TRAFIKOVERVÅGNING. 9. Læs teksten i dette vindue nøje igennem. Det beskriver de mulige indstillinger for Add-On. 10. Klik på OK. Vinduet ADVAR MOD ANLÆG TIL TRAFIKOVERVÅGNING åbnes. 11. Definer den indstilling du ønsker. 12. Klik på OK. Hvis du har valgt muligheden Afinstaller, opfordres du at bekræfte afinstalleringen af Add-On. Klik på Ja. Info: Når du har afinstalleret NAVIGON Radar-info, er en geninstallering af Add-On kun mulig via software NAVIGON Fresh. Første start af navigationssystemet

18 Vinduet PRÆSENTATIONSFUNKTION åbnes. Præsentationsfunktionen er kun beregnet til præsentation af produktet uden GPS-modtagelse. Når præsentationsfunktionen er aktiv, kan du ikke navigere. I præsentationsfunktionen simuleres kun en navigation til midten af den angivne destinationsby. 13. Sørg for at afkrydsningsfeltet Start i præsentationsfunktion ikke er aktiveret. Klik eventuelt på afkrydsningsfeltet for at skifte værdien fra Ja ( afkrydsningsfelt aktiveret) til Nej ( afkrydsningsfelt ikke aktiveret). 14. Klik på OK. Info: I "Troubleshooting"; afsnit "Jeg har ved en fejltagelse aktiveret præsentationsfunktionen", side 122 vises, hvordan præsentationsfunktionen kan deaktiveres. Der følger en serie billeder, der viser den grundlæggende betjening af navigationssystemet. Med kontaktfladerne (Fortsæt) og (Tilbage) kan der skiftes mellem billederne. 15. Se billederne. - eller - Klik på Færdig. Info: Klik i vinduet NAVIGATION på hvis du senere vil se indledningen igen. (Flere) > Vis introduktion, Et informationsvindue med følgende meddelelse åbnes. "Bemærk at færdselsloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 16. Klik på OK, når du har læst og forstået hele teksten. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller, for at afslutte navigationsapplikationen. Der åbnes et vindue med nogle aktiveringsflader. 17. Klik på et punkt på skærmen. Vinduet NAVIGATION åbnes Første start af navigationssystemet

19 5 Navigationssystemets betjening Info: Du har fået en kort introduktion i betjeningen da du startede navigationssystemet. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Vis introduktion, hvis du vil se introduktionen igen. Hovedsageligt indeholder navigationssoftwaren nogle applikationer, hvis antal kan variere alt efter dit navigationssystems funktionsomfang. Ud fra disse applikationer er der adgang til alle funktioner og indstillinger i navigationssystemet. På nederste skærmkant befinder sig ofte en bjælke med flere aktiveringsflader. Hver aktiveringsflade står for en applikation. En farvet bjælke over en aktiveringsflade viser at den pågældende applikation lige nu er åbnet (her: NAVIGATION) (Håndfri-modul): åbner vinduet HÅNDFRI-MODUL, se"håndfrimodul", side 84. (kun NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live) (Navigation): åbner vinduet NAVIGATION. Der får du adgang til alle metoder til indtastning og valg af destination. (Vis kort): åbner kortet i funktionstandard, hvis der aktuelt ikke udføres en navigation (se "Kort i funktion Standard", side 53) eller i funktion Navigation, hvis der aktuelt gennemføres en navigation (se "Kort i funktion Navigation", side 56). (Navigationsoptioner): åbner vinduet NAVIGATIONSOPTIONER. Det indeholder nyttige funktioner for navigationen og tilpasning af kortet. (NAVIGON Live): åbner vinduetnavigon LIVE. Her er der adgang til alle NAVIGON Live - serviceydelser, se "NAVIGON Live", side 101 (kun NAVIGON 92 Premium Live. 5.1 Skift til en anden applikation Bladning Der kan på forskellige måder skifte mellem applikationerne. Før fingrene vandret hen over skærmen for at bladre mellem applikationerne. Før fingrene fra venstre til højre over skærmen for at åbne applikationen, der ligger til venstre for den aktuelle applikation. Navigationssystemets betjening

20 Før fingrene fra venstre til højre over skærmen for at åbne applikationen, der ligger til højre for den aktuelle applikation Anvendelse af aktiveringsfladebjælken Via aktiveringsfladebjælken kan der hurtigt skiftes mellem forskellige applikationer. Klik på en aktiveringsflade for at åbne den pågældende applikation. På kortet i funktionerne Standard og Køretøj er aktiveringsfladebjælken skjult. Klik på kortet for vise aktiveringsfladebjælken. Klik på en aktiveringsflade for at åbne den pågældende applikation Optioner Til højre på mange vinduers overkant sidder en aktiveringsfladen (Flere), hvorfra der er adgang til flere funktioner. Klik på kontaktfladen (Annuller) for at lukke vinduet igen uden at udføre en funktion. Yderligere valgmuligheder kan nås vis (Navigationsoptioner) på aktiveringsfladebjælken. Her findes nyttige funktioner for navigationen og tilpasning af kortet. 5.2 Information GPS Ved mange vinduers øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS (Intet symbol): Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt os hvis dette problem fortsætter (se "Spørgsmål til produktet", side 8). Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Simulering: Hvis du aktuelt gennemfører en simulering, vises ikonet Demo i stedet for GPS-symbolet Navigationssystemets betjening

21 Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel "GPS status, lagring af aktuel position" på side 75. Kompass Energi Ikonet Kompass viser i hvilken retning du lige bevæger dig. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri: Systemet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet er helt opladet. Batteriet kan ikke oplades da dets temperatur er for høj. Systemet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Batteriet er fuld opladet. Systemet forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Systemet forsynes af sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Trafikmeldinger TMC Navigationssystemet har en integreret TMC-modtager, der leverer aktuelle trafikmeldinger. Dermed kan navigationssystemet ved behov ændre ruten dynamisk f.eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Stationssøgning (i rødt): TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. Der er ingen trafikmeldinger. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldinger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. TMC på standby (i hvidt): Trafikmeldinger kan modtages. Navigationssystemets betjening

22 Info: TMC-antennen er integreret i billadekablet. Ikonet Stationssøgning kan derfor også fremkomme, hvis billadekablet ikke er tilsluttet navigationssystemet. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 76. Traffic Live Muting Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Trafikmeldinger kan enten modtages fra NAVIGON Live-serviceydelser (Traffic Live) eller fra radiostationer (TMC), se "Konfigurering af NAVIGON Live-serviceydelser", side 112. Ikonet Traffic Live vises, hvis du får trafikmeldingerne fra NAVIGON Live-serviceydelserne. Ikonet Traffic Live kan vise følgende tilstande for modtagelse af trafikmeldninger: (Rød) Forbindelsen oprettes: Det seneste forsøg at hente trafikmeldinger fra NAVIGON Live-serveren er fejlslået. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. Muligvis findes der dog meldinger, der er hentet tidligere. (Hvid) Traffic Live klar: Trafikmeldinger kan hentes. De foreliggende meldinger er aktuelle. Ikonet Muting kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: Intet symbol: Navigationsapplikationen anvendes med lyd. Muting: Navigationsapplikationen kører uden lyd. Hvis du befinder dig i en navigation, udlæses ingen kørebeskeder. Info: Ikonet viser kun undertrykkelse af navigationsbeskeder. Den siger intet om håndfri-sættets lydstyrke. Bluetooth / Telefon Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Navigationssystemet har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr sammen med op til to Bluetooth-egnedet mobiltelefoner Navigationssystemets betjening

23 Ikonet Telefon kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth-funktionen er ikke aktiv. Ikke Forbundet (rød mobiltelefon): Navigationssystemet har ingen Bluettoth-forbindelse til en anden enhed. Forbundet (hvid mobiltelefon): Navigationssystemet er forbundet med en mobiltelefon og kan anvendes som håndfri telefon. Tallet viser, hvilken af de to telefoner aktuelt er aktiv. Aktiv opkald (grøn mobiltelefon): Navigationssystemets håndfri-modul anvendes aktuelt til telefonering. Tallet viser, hvilken af de to telefoner bruges til samtalen. Headset: Der er tilsluttet et headset. Du kan høre alle navigationssystemets beskeder via headsettet. Håndfri-modulets telefonfunktioner er ikke tilgængelige. NAVIGON Live Services Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium Live. Ikonet NAVIGON Live Services viser NAVIGON Live-serviceydelsernes tilgængelighed. Det kan vise følgende tilstande: (Intet symbol) Ingen NAVIGON Live serviceydelser: NAVIGON Liveserviceydelser er aktiveret (se "Konfigurering af NAVIGON Liveserviceydelser", side 112). (Rød) Forbindelsen oprettes: Forbindelsen til NAVIGON Liveserveren er ikke oprettet. Dette kan have følgende årsager: Mobiltelefonforbindelsen er afbrudt. NAVIGON Live-serveren svarer ikke. (Hvid) NAVIGON Live serviceydelser klar: Forbindelsen til NAVIGON Live-serveren er oprettet. NAVIGON Live-står til rådighed. 5.3 Software-tastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. Indtastning af adresser eller navne på interessepunkter åbner som standard tastaturet med skriften i det pågældende land. Hvis du vil gemme en destination i Foretrukne, eller hvis du vil angive en kategori interessepunkter eller et land, åbnes som standard tastaturet for brugergrænsefladens sprog. Navigationssystemets betjening

24 På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f.eks. søger efter byen "Bärnau", indtast bare "Barnau". Specialtegn kan dog være nyttige ved betegnelsen af gemte destinationer og ruter Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren Latinsk tastatur-layout Venstre tast: Via de to aktiveringsflader til venstre og højre på den nederste skærmkant kan du skifte mellem bogstav-, specialtegn- og taltastatur. Højre tast: / : skifter mellem tal- og bogstavtastatur. / : skifter mellem special- og taltastatur. Info: Layout for det latinske bogstavtastatur kan konfigureres. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Sprog og tastatur > Tastatur-layout (latinsk). Angiv, hvilket layout der skal anvendes alfabetisk (ABCDEF), engelsk (QWERTY), tysk (QWERTZ), fransk (AZERTY) Kyrillisk og græsk tastatur-layout Fra det kyrilliske og græske tastatur kan du også skifte til det latinske tastatur. Mange adresser kan derefter translittereres eller indtastes på brugergrænsefladens sprog. Eksempel: Brugergrænsefladen er tysk. Du vil navigere til Moskva. Du har nu følgende muligheder: "Москва" (kyrillisk) "Moskva" (translittereret) "Moskva" (dansk) Navigationssystemets betjening

25 Info: Vej- og bynavne kan kun indtastes på brugergrænsefladens sprog, hvis de også på denne stavemåde findes i kortets database. Via aktiveringsfladen til venstre på nederste skærmkant kan du skifte mellem den latinske og kyrilliske eller mellem den latinske og græske tastatur, aktiveringsfladen til højre på den nederste skærmkant skifter mellem bogstav-, specialtegn- og taltastatur. Kyrillisk tastatur-layout Venstre tast: / : skifte mellem latinsk og kyrillisk tastatur-layout. Højre tast: skifter mellem specialtegn-, tal- og bogstavtastatur i det aktuelle tastatur-layout. Græsk tastatur-layout Venstre tast: / : skifte mellem latinsk og græsk tastatur-layout. Højre tast: skifter mellem specialtegn-, tal- og bogstavtastatur i det aktuelle tastatur-layout Indtastning af data Ofte findes lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f.eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du indtaster yderligere bogstaver, fremkommer efter hver indtastning den første by, der begynder med de indtastede bogstaver. Når den rigtige by vises, klik på (OK) for at afslutte indtastning af byen. Du kan altid åbne en liste, der indeholder alle byer, hvis navn begynder med de indtastede bogstav eller indeholder den indtastede tekst i navnet. Jo flere bogstaver du har indtastet, jo kortere bliver listen. Klik på (Åbn listen) for at få vist denne liste. Ved hjælp af aktiveringsfladerne (Op) og (Ned) kan du bladre fra side til side på listen. Navigationssystemets betjening

26 For at overtage et punkt på listen i indtastningsfeltet, klik på dette punkt. Så snart du har overtaget dette punkt, lukkes listen. Indtastning af byen er dermed afsluttet. Klik på (Luk listen) for at lukke listen uden at overtage punktet. Info: Listen åbnes automatisk når den kun indeholder 4 færre punkter. 6 Talestyring Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på alle sprog. Ved sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, vises aktiveringsfladen Talestyring i vinduet NAVIGATION ikke. Mange funktioner i dit navigationsanlæg kan nemt styres via talestyring. 6.1 Aktivering af talestyring I nogle vinduer er talestyringen automatisk aktiveret. Dette gælder især vinduer, hvor der kræves et svar af dig, f.eks. hvis det angår en trafikmelding på din rute. På kortet, i funktionerne Standard ognavigation aktiveres talestyringen, hvis du aktiverer aktiveringsfladebjælken: Klik på et punkt på kortet. Du hører en bekræftelsestone og du kan indtale kommandoen. 6.2 Anvend talestyring Hvis funktionerne i et vindue kan hentes via indtaling, vises ikonet (Talestyring aktiv) på skærmens nederste venstre hjørne. En enkel signaltone og ikonet (Tal) signaliserer at navigationssystemet er klar til indtaling. Indtal en kommando. Du hører en positiv bekræftelsestone (to lyse toner) og kommandoen udføres Talestyring

27 Hvis navigationssystemet ikke har forstået din indtaling eller hvis du ikke siger noget i et stykke tid, lyder en negativ bekræftelsestone (to korte mørke toner). Indtal kommandoen igen. Hvis navigationssystemet ikke har forstået dig efter flere gentagelser, fremkommer "Sig Hjælp". Info: Navigationsinstruktioner og advarsler er inaktive, så længe systemet forventer indtalinger fra dig. 6.3 Hjælp Sig bare "Hjælp", hvos du vil vide, hvilke indtalinger der aktuelt er mulige. I næsten alle vinduer, hvor talestyringen understøttes, siger navigationssystemet så, hvilke kommandoer du kan indtale i det aktuelle vindue. 6.4 Deaktivering af talestyringen Talestyringen deaktiverer sig selv ved følgende forhold: Hvis du betjener navigationssystemet med fingeren, når der forventes en indtaling af dig. Ved et indgående opkald, under et opkald, hvis navigationssystemet bruges som håndfri enhed. 6.5 Konfiguration af talestyring Du kan konfigurere, til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Talestyring. Angiv til hvilke opgaver talestyringen skal anvendes: Angiv adresser: Du kan kun angive adresser via talestyringen. Svar: Du kan angive adresser og svare på navigationsanlæggets spørgsmål. Alt: Du kan anvende hele talestyringens funktionsomfang. Info: Detaljerede informationer vedrørende angivelse af destination via talestyring findes i kapitlet "Indtaling af adresse" på side 32. Talestyringsassistentens lydstyrke kan indstilles uafhængigt af navigationsinstruktionernes lydstyrke. På denne måde kan du høre indtalingsopfordringer også selv om du har deaktiveret navigationsinstruktionerne. Talestyring

28 1. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Talestyring > Lydstyrke på assistenten. 2. Fastlæg assistentens lydstyrke. Info: Informationer til navigationssystemets konfiguration finder du i kapitlet "Navigationssystemets konfigurering" på side Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 9. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, (f.eks. fordi du kører gennem en tunnel, fortsættes navigationen. Navigationssystemet beregner i så fald din formentlige position på basis af dine rutedata og din hidtidige kørsel. Så snart der igen kan modtages GPS-signaler, fortsættes navigationen med reale GPS-data. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, udgives en tilsvarende besked. På kortet vises kun den aktuelle position (orange pil) og destinationsflaget. 7.1 Start af navigationsapplikationen Du har tændt for navigationssystemet. Følgende meddelelse fremkommer: "Bemærk at færdselsloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." Når du har læst og forstået hele teksten, klik på OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på Annuller, for at afslutte navigationsapplikationen. Vinduet NAVIGATION åbnes. Derfra har du adgang til alle funktioner i navigationsapplikationen Navigation

29 Initialisering af GPS-modtageren Info: For perfekt modtagelse af GPS-data kræver GPS-modtageren frit udsyn til satellitten. Tunneller, snævre gader eller spejlinger på husfacader kan indskrænke GPS-modtagelsen meget eller gøre den helt umulig. Hvis GPS-modtageren eller navigationssystemet sidder i en bil med metaldampede ruder eller en forrudeopvarmning, kan dette være årsagen for den dårlige modtagelse. Så snart navigationssystemet er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. Den første initialisering af den integrerede GPS-modtager sker efter første start af navigationsapplikationen. Dette kan tage i op til 5 minutter. Hver gang navigationssystemet tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter kort tid. Hvis navigationssystemet ikke har været tændt i mere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10 minutter. Info: Straks efter at ikonet GPS viser tilstandengps klar kan positionsbestemmelsens nøjagtighed være nedsat i nogle få minutter. I displayets øverste højre hjørne ses ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst tre satellitter, skifter ikonet til (GPS klar). Info: Initialiseringen udføres hurtigst, hvis du ikke starter med at køre inden initialiseringen er afsluttet. Nærmere informationer til ikonet GPS findes i kapitel "GPS" på side 20. Tilbage til vinduet Navigation Vinduet NAVIGATION åbnes, når navigationsapplikationen startes. Når et vindue er åbnet, hvor der vises en aktiveringsfladebjælke. Klik på (Navigation) på listen. Hvis kortet er åbnet i funktion Standard eller Køretøj. Skjul aktiveringsfladebjælken (se "Aktiveringsfladeliste", side 59). Klik på (Navigation) på bjælken Hvis der er et andet vindue åbent i navigationsapplikationen Klik på (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er kommet fra. Klik så ofte på (Tilbage), til vinduet NAVIGATION åbnes. Navigation

30 7.2 Indtastning af destination Du kan enten indtaste en ny destination eller vælge en gemt destination. For at indtaste en ny destination kan du angive destinationens adresse (se "Indtast adresse", side 31). vælge interessepunkt (se "Interessepunkt", side 33). Info: Når du angiver en ny destination for første gang, åbnes vinduet LAND. Klik på det land, hvor destinationen ligger. Følgende lister og destinationer eller adresser står til rådighed for udvalget af en gemt destination. FORETRUKNE: alle destinationer du har indtastet og gemt (se "Foretrukne", side 37). I listen FORETRUKNE gemmes desuden to særlige destinationer: Hjemmeadresse: Den adresse, der er gemt som hjemmeadresse (se "Definition af hjemmeadresse", side 45). Mit køretøj: Positionen for bilen gemmes automatisk hvis funktionen Parkering nær destination benyttes (se "Parkering i nærheden af destinationen", side 70). SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen (se "Seneste destinationer", side 38). FRA TELEFONBOGEN: alle destinationer fra telefonbogen i en forbundet mobiltelefon (se "Fra telefonbogen", side 38) Indtastning af destinationsland Hvis der indtastes en adresse (se "Indtast adresse", side 31),et interessepunkt (se Interessepunkt i en bestemt by, side 34) eller et overregionalt interessepunkt (se "Interessepunkter med overregional betydning", side 35), ses øverst til venstre i det første indtastningsvindue aktiveringsfladen Land. Den viser flaget for det land, hvor der aktuelt kan angives navigationsdestinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på aktiveringsfladen Land. 2. Indtast navnet på det land, hvor din destination ligger. På kontaktfladen vises destinationslandets flag. Info: Der kan kun vælges lande, hvis kort står til rådighed for navigationssystemet Navigation

31 7.2.2 Indtast adresse Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Indtast adresse. Hvis der i navigationsenheden befinder sig et kort for et land hvor vejen normalt angives først (f.eks Sverige, Norge,...), åbnes vinduet RÆKKEFØLGE FOR ADRESSEINDTASTNINGER. Vælg den ønskede indtastningsrækkefølge (Vej først eller By først). Hvis denne indstilling skal gemmes varigt og uden yderligere forespørgsler, skal først afkrydsningsfeltet ved siden af 'Brug disse indstillinger til fremtidige adresseoplysninger' aktiveres. Info: Rækkefølgen skal fastlægges og ændres i vinduet NAVIGATION under (Flere) > Navigationsindstillinger > Generelt > Rækkefølge for adresseindtastninger. Vær herved opmærksom på at rækkefølgen Vej først ikke er mulig for alle lande. Hvis kortet for det valgte land ikke understøtter begge funktioner, skal du angive byen først. Info: Følgende beskrivelse går ud fra at du har valgt By først som rækkefølgen for adresseindtastningen. Vinduet BY åbnes. 1. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 2. Indtast navnet på destinationsvejen. Hvis du angive en adresse i Tjekkiet eller i Rusland og har valgt det pågældende kort, klan du i stedet for vejnavnet også angive matrikel-nummeret. Klik i vinduet VEJ på (Flere) > Indtast adressepunkt og angiv matrikelnummeret. Navigationssystemet beregner så en rute til denne adresse. 3. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på (Flere) > Indtast tværvej i vinduet NR. og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Vinduet DESTINATION åbnes. 4. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Navigation

32 Somme tider kan en destination ikke entydigt fastlægges, f.eks. fordi den viste kombination af by- og vejnavne findes flere gange. I så fald åbnes et vindue, hvor alle adresser, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den adresse du vil navigere til. Er det angivne husnummer ikke registreret på kortet, indeholder vinduet kun en adresse med det husnummer, der ligger nærmest på den angivne. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Du kan også starte navigationen tidligere ved at klikke på aktiveringsfladen (Kør derhen), der vises under indtastningsfelt ved side af de allerede indtastede byer eller den allerede indtastede vej. Når du kun angiver byen, beregner navigationssystemet en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationssystemet den bedste rute til denne vej Indtaling af adresse Særlig komfortabel er angivelsen af destinationsadressen som indtalt meddelelse. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Talestyring. Når funktionen Talestyring hentes for første gang, åbnes et informationsvindue med generelle informationer og råd til brug af talestyring. Klik på "Vis denne meddelelse igen næste gang?", så dette vindue ved fornyet brug af talestyring ikke vises igen. Klik på Fortsæt. Vinduet BY åbnes. Øverst vises det land, hvor der kan angives adresser. Klik på landet, hvis din destinationsadresse ligger i et andet land. Følg navigationssystemets vejledning. Adressedataene forespørges i rækkefølgen By > Vej > Husnummer Navigation

33 En enkel signaltone og ikonet (Tal) signaliserer at navigationssystemet er klar til indtaling. 2. Følg navigationssystemets vejledning. Når indtaling af adressen er afsluttet, åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. Info: Funktionen Talestyring står ikke til rådighed på hvert sprog. På sprog, hvor denne funktion ikke står til rådighed, vises denne aktiveringsflade Talestyring ikke Interessepunkt Interessepunkter, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. Interessepunkter omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre. Interessepunkter kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Visning på kortet > Viste kategorier, for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Interessepunkter i nærheden Interessepunkter i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle position. På den måde kan du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Hvis GPS-kvaliteten ikke er tilstrækkelig, søges interessepunkterne i nærheden af din senest kendte position. Hvis der ikke findes en senest kendt position, står funktionen Særlig adresse i nærheden ikke til rådighed. Nærmere informationer findes i kapitel "Initialisering af GPSmodtageren" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet KATEGORI åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i dine omgivelser ikke findes destinationer, kan ikke angives. Navigation

34 Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende interessepunkter i den angivne kategori. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver. 5. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. 6. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Interessepunkt i en bestemt by Interessepunkter i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen i en fremmed by. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Kategorier, hvor der i den angivne by ikke findes interessepunkter, kan ikke angives. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori Navigation

35 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, interessepunkter i den angivne kategori. 5. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 6. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. Destinationen kan ikke altid fastlægges entydigt, f.eks. da der findes flere restauranter med samme navn i den angivne by. I så fald åbnes et vindue, hvor alle destinationer, der passer til dine oplysninger, vises med yderligere informationer. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DESTINATION åbnes. 7. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Interessepunkter med overregional betydning Interessepunkter af overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, hvilken by de hører til. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet KATEGORI åbnes. Navigation

36 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde et interessepunkt. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde et interessepunkt. Listen DESTINATION åbnes. Den indeholder interessepunkter i den angivne kategori i alfabetisk rækkefølge. 4. Når listen er meget omfangsrig. Klik på (Luk listen). Tastaturet fremkommer. Indtast nogle bogstaver i destinationens navn. Klik på (Åbn listen). Listen indeholder nu kun de destinationer, der begynder med de angivne bogstaver eller indeholder dem. 5. Klik på destinationens navn. Vinduet DESTINATION åbnes. 6. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, du angiver, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f.eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. Du har indtastet en destination. Vinduet DESTINATION er åbnet. Klik på (Information). Vinduet INFORMATION åbnes. Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination Navigation

37 Klik på Luk for at lukke vinduet INFORMATION igen. Klik på (Vis på kortet) for at få vist destinationen på kortet. Klik på (Gem), for at gemme destinationen på listen over FORETRUKNE. (Kun NAVIGON 92 Premium) hvis dit navigationssystem er forbundet med en mobiltelefon og der er gemt et telefonnummer til den valgte destination, kan du direkte ringe til den ved at klikke på aktiveringsfladen (Kald) Foretrukne Destinationer som du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 500 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en destination findes i kapitel "Lagring af destination" på side Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Foretrukne. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DESTINATION åbnes. 3. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der. Info: Foretrukne kan vises på kortet ved et lille flag med deres betegnelse. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Visning på kortet. Fastlæg om disse skal vises på kortet Vis foretrukne eller ej (Ja eller Nej). Navigation

38 7.2.7 Seneste destinationer Navigationssystemet gemmer de seneste 12 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Seneste destinationer. 2. Klik på den destination, du vil navigere til. Vinduet DESTINATION åbnes. 3. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der Fra telefonbogen Dette afsnit er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Du kan angive adresser fra telefonbogen i den aktive, Bluetoothforbundne mobiltelefon som navigationsdestination. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination > Fra telefonbogen. 2. Vælg den ønskede kontakt fra telefonbogen. 3. Klik på den adresse du vil navigere til. Vinduet DESTINATION åbnes. 4. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side Navigation

39 Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der Navigation hjem Du kan gemme en adresse om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Yderligere informationer vedr. lagring af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition af hjemmeadresse" på side 45. Klik i vinduet NAVIGATION på Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Ruten beregnes. Efter ruteberegningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan også særlige adresser vælges på denne måde. 1. Når kortet ikke er åbnet, klik i aktiveringsfladebjælken på (Vis kort). 2. Klik på (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til. Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 64. Den destination, du har klikket på, vises u kortets centrum. 4. Klik på Sæt destination. Destinationen viser på kortet ved hjælp af en markeringsnål ( ). I feltet Destinationsinfo vises den pågældende adresse eller destinationspunktets geografiske koordinater. 5. Klik på feltet Destinationsinfo. Vinduet DESTINATION åbnes. 6. Klik på Start for at navigere til denne adresse. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Navigation

40 Ruten beregnes. Efter beregningen åbnes kortet i funktion Ruteforslag. Destinationen vises på kortet. En beskrivelse af alle tilgængelige valgmuligheder i vinduet Destination findes i kapitlet"valgmuligheder i vinduet Destination", side 40. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Ruteforslag" på side 40. Læs videre der Valgmuligheder i vinduet Destination Klik i vinduet DESTINATION på (Flere). Vinduet OPTIONER åbnes. Der vises aktiveringsflader med forskellige funktioner. Landeinfo: Åbner et vindue med vigtige trafikregler i det land, hvor destinationen ligger (f.eks. hastighedsbegrænsninger, promillegrænser etc). Viaadresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører nu først til denne via-destination. Derefter kan du fortsætte navigationen til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Tilføj til rute: Tilføjer det aktuelle punkt som startpunkt i en navigation. Du spørges, om du vil definere yderligere rutepunkter på kortet (Ja) eller (Nej). Hvis du svarer Ja, åbnes igen kortet i funktion Søg destination, hvis du klikker på Nej, åbnes igen vinduet RUTEPLANLÆGNING. her er det valgte punkt angivet som startpunkt. Søgning i området: Åbner vinduet KATEGORI. Der kan du starte søgningen efter interessepunkter i nærheden af den valgte destination (se "Interessepunkter i nærheden", side 33). Hjemmeadresse: Gemmer det valgte punkt som din hjemmeadresse. Vejr: Viser de aktuelle vejrdata for det angivne sted samt en vejrudsigt for de kommende dage Ruteforslag Kortet er åbnet i funktion Ruteforslag. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Detaljerede informationer finder du i kapitlet "Kort i funktion Ruteforslag" på side Navigation

41 Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. På aktiveringsfladen (Ruteprofil) på kortets øverste højre kant vises den aktuelle ruteprofil. Ruteprofiler tager hensyn til det specielle ved forskellige måder at bevæge sig på. En ruteprofil til cykler bruger f.eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes andre ankomsttider for cykler end f.eks. til motorcykler. Info: Hvis du vælger en fodgængerprofil, startes ruteføring, der er specielt udviklet til fodgængere (se "Navigation i funktionen Fodgænger", side 61). Hvis du vil vælge en anden ruteprofil, skal du klikke på aktiveringsfladen Ruteprofil). Ruteprofiler findes i kapitel "Ruteprofiler" på side 66. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en aktiveringsflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag og tid på dagen, men især din hidtidige kørestil. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Det pågældende skærmbillede viser så Intet yderligere alternativ. Aktivér MyRoutes Du kan fastlægge, om der skal stå flere ruter til valg før navigationen starter. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Generelt. Fastlæg under Aktivér MyRoutes om funktionen MyRoutes skal stå til rådighed eller ej (Ja eller Nej). Navigation

42 Start Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Hvis du har valgt værdien På anfordring for indstillingen Ruteoptimering, bliver du du evt. før start af navigationen gjort opmærksom på trafikproblemer (se "Ruteoptimering: På anfordring", side 76) Simulering af navigation Navigationen fra din aktuelle position til en angivet destination kan også kun simuleres. Info: GPS-modtagelseskvaliteten skal være tilstrækkelig for at bestemme den aktuelle position. Info: Under simulation vises "GPS", side 20). i stedet for GPS-signalet (se Du har angivet en destination. Ruten er blevet beregnet. Kortet er åbnet i funktion Ruteforslag. 1. Klik på (Flere) > Simulering. Når funktionen MyRoutes er aktiveret, opfordres du at vælge en rute til simulering. 2. Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til simulering af navigation. Yderligere informationer vedrørende MyRoutes finder du i kapitlet "MyRoutes" på side 41. Afslutning af simulering Simuleringen afsluttes på samme måde som navigationen. 1. Klik på kortet for åbne aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på aktiveringsfladebjælken (Navigationsoptioner): eller (Navigation). 3. Klik på Stop simulering. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Navigation

43 Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Destinationen vises igen i vinduet DESTINATION og er nu også gemt i listen SENESTE DESTINATIONER. Klik på Demo. Ruten beregnes med bymidten i destinationsbyen som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Afslutning af demonstration 1. Klik på kortet for vise aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på aktiveringsfladebjælken (Navigationsoptioner): eller (Navigation). 3. Klik på aktiveringsflade Stop simulering til venstre på øverste skærmkant. 7.3 Administration af destinationsadresser Hver destination du angiver samt destinationer fra listerne SENESTE DESTINATIONER og FRA TELEFONBOGEN kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse. Du kan slette destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER og FORETRUKNE, destinationer fra listen FORETRUKNE kan også omdøbes. Info: Foretrukne kan vises på kortet ved et lille flag med deres betegnelse. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Visning på kortet. Fastlæg om disse skal vises på kortet Vis foretrukne eller ej (Ja eller Nej) Lagring af destination Du har indtastet en destination (se "Indtast adresse", side 31 eller "Interessepunkt", side 33). - eller - Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER eller listen FRA TELEFONBOGEN (se "Seneste destinationer", side 38 eller "Fra telefonbogen", side 38). Vinduet DESTINATION er åbnet. 1. Klik i vinduet DESTINATION på (Gem). Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes. 2. Indtast en betegnelse for destinationen. 3. Klik på Gem. Navigation

44 7.3.2 Sletning af destination Du kan slette enkelte destinationer fra listen FORETRUKNE eller listen SENESTE DESTINATIONER. Du kan også slette hele listen FORETRUKNE eller SENESTE DESTINATIONER. Sletning af en enkel destination 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination. Vinduet ANGIV DESTINATION åbnes. 2. Klik på Foretrukne eller Seneste destinationer for at åbne den pågældende liste, hvor du vil slette en destination. 3. Klik på (Flere) > Redigér. Vinduet REDIGÉR FORETRUKNE eller REDIGÉR SENESTE DESTINATIONER åbnes. 4. Klik på aktiveringsfladen (Slet destination) til højre for den destination du vil slette. 5. Besvar spørgsmål om du vil slette destinationen med 'Ja'. Sletning af den komplette liste 'Foretrukne' eller 'Seneste destinationer' 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination. Vinduet ANGIV DESTINATION åbnes. 2. Klik på Foretrukne eller Seneste destinationer for at åbne den pågældende liste, du vil slette. 3. Klik på (Flere) > Slet alt. 4. Bekræft spørgsmål om du vil slette alle destinationer 'Ja'. Den slettede liste er deaktiveret. Aktiveringsfalden Foretrukne eller Seneste destinationer vises i vinduet ANGIV DESTINATION i grå tilstand Omdøb destinationen fra listen Foretrukne 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination. Vinduet ANGIV DESTINATION åbnes. 2. Klik på Foretrukne. 3. Klik i vinduet FORETRUKNE på (Flere) > Redigér. Vinduet REDIGÉR FORETRUKNE. 4. Klik på aktiveringsfladen (Omdøb) til højre for den destination du vil omdøbe. 5. Indtast en ny betegnelse. 6. Klik på Gem Navigation

45 7.3.4 Definition af hjemmeadresse Brugermanual NAVIGON 92 Plus 92 Premium 92 Premium Live Du kan hurtigt starte navigationen til din hjemmeadresse ved at klikke på Hjem i vinduet NAVIGATION. Du kan indstille præcist en destination fra listen som din hjemmeadresse. Hjemmeadressen gemmes i listen FORETRUKNE under betegnelsen Hjemmeadresse og fremhæves med et lille hus ( ). Info: Hjemmeadressen vises også på kortet ved hjælp af et orangefarvet hus ( ). Angivelse af hjemmeadresse 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Hjem. Vinduet INGEN HJEMMEADRESSE med følgende meddelelse: "Du har endnu ikke angivet en hjemmeadresse. Hvad vil du gøre nu?" 2. Klik på Ja. Vinduet ANGIV HJEMMEADRESSE åbnes. 3. Angiv din hjemmeadresse eller vælg en gemt destination fra en af listerne FORETRUKNE, SENESTE DESTINATIONER eller TELEFONBOG (se også "Indtastning af destination", side 30). 4. Klik på Hjemmeadresse i vinduet DESTINATION for at gemme den angivne adresse som hjemmeadresse Ændring af hjemmeadresse Du kan altid definere en anden adresse som hjemmeadresse. Følg denne fremgangsmåde: 1. Slet din hjemmeadresse fra listen FORETRUKNE (se "Sletning af destination", side 44). 2. Indtast den nye hjemmeadresse (se "Angivelse af hjemmeadresse", side 45). Info: Under indtastning af destinationen kan du helt nemt angive hver destination du har indtastet eller udvalgt, som hjemmeadresse. Klik dertil på (Flere) > Hjemmeadresse, i vinduet DESTINATION for at gemme den valgte destination som ny hjemmeadresse. Navigation

46 7.4 Ruter med delstrækninger Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f.eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f.eks. til ferien Åbning af ruteplanlægning 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination. Vinduet ANGIV DESTINATION åbnes. 2. Klik på Ruteplanlægning. Vinduet RUTER åbnes. Du har nu følgende muligheder: Klik på Ny rute, hvis du vil planlægge en ny rute. Klik på Hent rute for at hente en gemt rute, der skal bearbejdes. Klik på Seneste rute, hvis du igen vil hente den senest planlagte eller den senest hentede rute igen Planlægning af en ny rute Klik i vinduet RUTER på Ny rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f.eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt, du angiver, har derfor også det løbende nummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". 1. Klik på Tilføj rutepunkt. Vinduet TILFØJ RUTEPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på Aktuel position. 3. Klik i vinduet DESTINATION på Indføj Navigation

47 Hvis du vil angive en anden startpunkt: 2. Klik på aktiveringsfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv startpunktet (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 30). 4. Klik i vinduet DESTINATION på Indføj. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes igen. Startpunktets adressedata vises. Startpunktet er grafisk fremhævet ved et orange flag med det løbende nummer "0". Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Før hvert rutepunkt vises der et lille målflag med det pågældende rutepunkts løbende nummer. 1. Klik på Tilføj rutepunkt. Vinduet TILFØJ RUTEPUNKT åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen for den ønskede type destinationsangivelse. 3. Angiv rutepunktet (se pågældende afsnit i kapitel "Indtastning af destination", side 30). 4. Klik i vinduet DESTINATION på Indføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af dets løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Redigering af rutepunkter Startpunktet og rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan ændres efter ønske. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan kun forskydes hvis det ikke er indstillet som Aktuel position. Hvis du forskyder startpunktet, bliver rutepunktet med det løbende nummer "1" til startpunktet. Navigation

48 Ændring af rutepunkternes rækkefølge 1. Klik i vinduet RUTEPLANLÆGNING på (Flere) > Redigér rute. Vinduet REDIGÉR RUTE åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen (Rutepunkt tilbage) for at forskyde det valgte rutepunkt længere tilbage (eksempel rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3). - eller - Klik på aktiveringsfladen (Rutepunkt frem) for at forskyde det valgte rutepunkt længere frem (eksempel rutepunkt 3 bliver rutepunkt 2). Info: Du kan også forskyde rutepunkterne med fingeren. Under forskydningen viser det orange indføjelsesmærke den aktuelle indføjelsesposition. Sletning af rutepunkt 1. Klik i vinduet RUTEPLANLÆGNING på (Flere) > Redigér rute. Vinduet REDIGÉR RUTE åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen (Sletning af rutepunkt) for at slette det valgte rutepunkt. 3. Bekræft sletning af rutepunktet Administration af ruter Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes. Lagring af ruten Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik i vinduet RUTEPLANLÆGNING på (Flere) > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på Gem. Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Navigation

49 Hentning af ruten 1. Åbn vinduet RUTER (se "Åbning af ruteplanlægning", side 46). 2. Klik på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åbnes. Her vises alle gemte ruter i alfabetisk rækkefølge. 3. Klik på den rute der skal hentes. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret. Ved ruteberegningen erstattes startpunktet af den aktuelle position. Navigationen fører så til det første rutepunkt. Omdøbning af ruten 1. Åbn vinduet RUTER (se "Åbning af ruteplanlægning", side 46). 2. Klik på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åbnes. 3. Klik i vinduet HENT RUTE på (Flere) > Redigér rute. 4. Klik på aktiveringsfladen (Omdøb) til højre for den rute du vil omdøbe. 5. Indtast en ny betegnelse. 6. Klik på Gem. Sletning af rute Du kan slette en enkelt gemt rute. Du kan også slette hele listen GEMTE RUTER. Slet en enkel rute 1. Åbn vinduet RUTER (se "Åbning af ruteplanlægning", side 46). 2. Klik på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åbnes. 3. Klik i vinduet HENT RUTE på (Flere) > Redigér rute. 4. Klik på aktiveringsfladen (Slet rute) til højre for den rute du vil slette. 5. Besvar spørgsmål om du vil slette ruten med Ja. Sletning af den komplette liste Gemte ruter 1. Åbn vinduet RUTER (se "Åbning af ruteplanlægning", side 46). 2. Klik på Hent rute. Vinduet HENT RUTE åbnes. Navigation

50 3. Klik i vinduet HENT RUTE på (Flere) > Slet alle ruter. 4. Besvar spørgsmål om du vil slette alle gemte ruter med Ja. Info: Gemte ruter, der ved køb af navigationssystemet allerede var installeret på dit system, slette ikke og forbliver fortsat gemt på listen Genoprettelse af seneste rute Når du lukker ruteplanlægningen, gemmes den rute, der sidst er blevet vist i vinduet RUTEPLANLÆGNING med start- og mindst et rutepunkt, automatisk i en midlertidig fil som 'Seneste rute' seneste rute. Dette har den fordel at en ny planlagt rute eller ændringer ved en gemt rute ikke straks går tabt, når du lukker ruteplanlægningen uden at have gemt ruten eller ændringerne på ruten forinden. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Angiv destination. Vinduet ANGIV DESTINATION åbnes. 2. Klik på Ruteplanlægning. Vinduet RUTER åbnes. Klik på Seneste rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Start- og rutepunkt(er) for den seneste rute er registreret Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbnet. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. Klik på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Ruteforslag. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet Simulering af rute Navigationen på en planlagt rute kan også kun simuleres. Info: Til en simulering kræves ingen GPS-modtagelse. Hvis du har planlagt en rute med flere afsnit, simuleres kun det første afsnit. Info: Under simulation vises "GPS", side 20). i stedet for GPS-signalet (se Navigation

51 Du har fået vist og beregnet en rute. Kortet er åbnet i funktion Ruteforslag. 1. Klik på (Flere) > Simulering. Hvis du har planlagt en rute med kun et rutepunkt og funktionen MyRoutes er aktiveret, opfordres dy at vælge en rute til simulering. Ruten genberegnes til simulering. 2. Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til simulering af navigation. Yderligere informationer vedrørende MyRoutes finder du i kapitlet "MyRoutes" på side 52. Afslutning af simulering Simuleringen afsluttes på samme måde som navigationen. 1. Klik på kortet for åbne aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på aktiveringsfladebjælken (Navigationsoptioner): eller (Navigation). 3. Klik på aktiveringsflade Stop simulering til venstre på øverste skærmkant Ruteforslag Du har fået vist og beregnet en rute. Kortet er åbnet i funktion Ruteforslag. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Detaljerede informationer finder du i kapitlet "Kort i funktion Ruteforslag" på side 55. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en ruteprofil. På aktiveringsfladen (Ruteprofil) på kortets øverste højre kant vises den aktuelle ruteprofil. Ruteprofiler tager hensyn til det specielle ved forskellige måder at bevæge sig på. En ruteprofil til cykler bruger f.eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes andre ankomsttider for cykler end f.eks. til motorcykler. Navigation

52 Info: Hvis du vælger en fodgængerprofil, startes ruteføring, der er specielt udviklet til fodgængere (se "Navigation i funktionen Fodgænger", side 61). Hvis du vil vælge en anden ruteprofil, skal du klikke på aktiveringsfladen (Ruteprofil),. Ruteprofiler findes i kapitel "Ruteprofiler" på side 66. Info: Hvis du henter ruter, der stammer fra en anden udbyder end NAVIGON, kan ruteprofilen muligvis ikke ændres. MyRoutes Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret beregner navigationssystemet op til tre ruter med udgangspunkt i det aktuelle ruteprofil og viser disse i forskellige farver (orange, grøn, blå) og med numre på kortet. Passende til hver rute findes der en aktiveringsflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. Ved beregning af ankomsttiden eller køretiden tager navigationssystemet yderligere faktorer i betragtning som f.eks. ugedag og tid på dagen, men især din hidtidige kørestil. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Info: Også hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, kan det være at ingen eller kun én yderligere rute beregnes. Det pågældende skærmbillede viser så Intet yderligere alternativ. Aktivér MyRoutes Du kan fastlægge, om der skal stå flere ruter til valg før navigationen starter. Start Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Navigationsindstillinger > Generelt. Fastlæg under Aktivér MyRoutes om funktionen MyRoutes skal stå til rådighed eller ej (Ja eller Nej). Klik på aktiveringsfladen for ruten, der skal anvendes til navigation. Hvis du har valgt værdien På anfordring for indstillingen Ruteoptimering, bliver du du evt. før start af navigationen gjort opmærksom på trafikproblemer (se "Ruteoptimering: På anfordring", side 76) Navigation

53 Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har nu følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, beregnes ruten og navigationen starter. Klik på Annuller. Kortet åbnes i funktion Ruteforslag. 8 Arbejdet med kortet 8.1 Valg af navigationskort For hvert land findes et eget navigationskort. En navigation kan dog ske uden afbrydelse over flere lande på et kontinent, hvis der kan beregnes en gennemgående rute på de gemte kort. Selvom der er kort over andre kontinenter til rådighed på navigationssystemet, kan det kun arbejde med kort for ét kontinent ad gangen. Klik i vinduet NAVIGATION på > (Flere) > Navigationsindstillinger > Visning på kortet > Lande i for at se hvilke kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kontinent, hvis der befinder sig kort over lande på andre kontinenter på navigationssystemet. 8.2 Kort i funktion Standard Kortet befinder sig altid i funktion Standard, når du ikke navigerer, ikke har beregnet en rute og ikke søger efter en destination på kortet. I følgende situationer skifter kortet automatisk til tilstand Standard. Du starter kørselen, mens vinduet NAVIGATION er åbnet. Skiftet følger kort efter. Du har nået destinationen i funktion Køretøj. Sådan åbnes kortet Klik i aktiveringsfladebjælken på (Vis kort). Info: Hvis GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig til at bestemme din position, vises din seneste position. Hvis denne heller ikke er gemt i navigationssystemet, vises kun et tomt kortudsnit. Arbejdet med kortet

54 Typisk for denne visningsmåde er følgende egenskaber: Aktiveringsfladeliste I midten af nederste tredjedel vises din aktuelle position (orange pil). Det viste kortudsnit følger dine bevægelser, således at du altid kan se din position på skærmen. Målestokken ændres afhængigt af hastigheden. For en nemmere og hurtigere orientering på kortet er aktiveringsfladebjælken skjult i kortfunktion Standard. Displayet virker mere ryddeligt og overskueligt. Klik på et punkt på kortet for at vise aktiveringsfladebjælken. Aktiveringsfaldebjælken skjules automatisk efter kort tid. Valgmuligheder på kortet i funktion Standard 1. Klik på kortet for vise aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på (Navigationsoptioner). Der åbnes et vindue med flere aktiveringsflade, du kan bruge til at åbne de vigtigste funktioner for kortet. Trafik: Åbner vinduet TRAFIK, hvor de eksisterende trafikmeldinger oplistes (se "TMC (Trafikmeldinger)", side 76). Dag/Nat: Skifter mellem displayfunktioner "Dag" og "Nat". MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Landeinfo: Åbner et vindue med vigtige trafikregler i det land, du aktuelt befinder dig (f.eks. hastighedsbegrænsninger, promillegrænser etc) Arbejdet med kortet

55 Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFILER. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Gem position: Åbner vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE. Her kan du lagre din aktuelle position under et bestemt navn i listen FORETRUKNE. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position (se "GPS status, lagring af aktuel position" side 75). 8.3 Kort i funktion Ruteforslag Du har angivet en destination og klikket på Start. - eller - Du har planlagt eller hentet en rute og klikket på Vis rute. Kortet åbnes i funktion Ruteforslag. 1 Hvis funktionen MyRoutes er aktiveret, vises op til tre nummererede ruter i forskellige farver (orange, grøn, blå) på kortet. I de følgende tilfælde vises kun en rute: Funktionen MyRoutes er ikke aktiv (se "MyRoutes", side 41). Du har planlagt en rute med mere end et rutepunkt. En ruteprofil med hastighedsprofil Fodgænger er aktiv. 2 Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. Ved en rute med flere etaper vises kørselstrækningen og den estimerede køretid for de enkelte etaper. 3 Den aktuelle position vises (orange pil). Arbejdet med kortet

56 Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 4 På aktiveringsfladen (Ruteprofil) vises den aktuelle ruteprofil. Ikonet viser den bevægelsesmåde, der ligger til grund for profilen (se "Ruteprofiler" side 66). Klik på symbolet for at vælge en anden ruteprofil. 5 Passende til hver rute (orange, grøn, blå) findes der en aktiveringsflade med det samme nummer og et symbol i samme farve. På hver aktiveringsflade vises den estimerede ankomsttid, hele kørselsstrækningen og den estimerede køretid for den valgte rute. Hvis der foreligger trafikmeldinger for en rute, og værdien På anfordring er valgt for indstilling Ruteoptimering, vises deres antal i et lille trafikskilt på aktiveringsfladen. De meldte forhindringer vises også på ruten. Ruten der passer bedst til den valgte ruteprofil markeres med "MyRoute". Hvis funktionen MyRoutes ikke er aktiveret, vises kun en rute. Så snart du klikker på en aktiveringsflade startes navigationen til den tilsvarende rute. Klik på aktiveringsfladen (Ruteprofil) (se billedet, punkt 4) for at vælge en anden ruteprofil. Klik på aktiveringsfladen på en rute (se billede, punkt 5) som du benytter til navigation for at starte navigationen. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten eventuelt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Klik på aktiveringsfladen (Vis på kortet), for at få vist de(n) beregnede rute(r) på kortet. 8.4 Kort i funktion Navigation På hvilken måde du ledes til dit mål, afhænger af forskellige faktorer (valgt ruteprofil, aktuel position, ruteplanlægningens måde, trafikmeldinger for ruten etc.). Dit navigationssystem vælger automatisk den optimale ruteføring Arbejdet med kortet

57 8.4.1 Navigation i funktionen Køretøj Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Ruteforslag, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Hvis der findes informationer angående skiltning, du skal følge, vises disse ved skærmens øvre kant. Klik på skiltet for at slukke visningen af skiltet. 2 Åbner listen Særlige adresser på ruten (se "Særlige adresser på ruten", side 72). Hvis der for øjeblikket vises et skilt (se punkt 1), eller en ny trafikmelding (se punkt 7) er denne aktiveringsflade ikke synlig. 3 Her vises evt. hastighedsbegrænsninger. 4 Ruten er markeret i orange. 5 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. 6 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder vises afstanden til dette vejkryds. Når du nærmer dig vejkrydset, vises der udover afstanden også en statusbjælke: Arbejdet med kortet

58 Jo flere gule punkter du ser, jo nærmere kommer du krydset. Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Her vises samtidigt listen Køreinstruktioner, hvor du kan regulere lydstyrken på de indtalte kørebeskeder (se "Lydstyrke", side 59). 7 Når der meldes et trafikproblem på din rute, vises på øverste skærmkant feltet Trafikproblemer og aktiveringsfladen Trafikmeldinger (ae punkt 8). Klik på (Luk) for at skjule feltet. 8 Aktiveringsfladen Trafikmeldinger vises sammen med feltet Trafikproblemer (se punkt 7) hvis der meldes en forhindring på din rute. Hvis der på aktiveringsfladen vises en afstand, er der endnu ikke beregnet en alternativ rute omkring det pågældende trafikproblem. Klik på aktiveringsfladen Trafikmeldinger for at åbne vinduet TRAFIKPROBLEMER (se "Ruteoptimering: På anfordring", side 76). Det viser et udsnit af kortet for det trafikafsnit trafikmeldingen handler om og en mulig omkørsel. Hvis afstanden ikke fremkommer, undgås alle forhindringer, der er meldt på din rute og kan medføre forsinkelser. Klik på aktiveringsfladen Trafikmeldinger. Der fremkommer en meddelelse at ruten allerede er optimeret. Klik på Detaljer, for at åbne vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79). En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side Hvis du nærmer dig destinationen, fremkommer aktiveringsfladen Parkering. Når du klikker på aktiveringsfladen Parkering, åbnes vindues OPTIONER og du har to muligheder: Du kan vælge en parkeringsplads, hvorfra du vil fortsætte til fods. Hvis du allerede har parkeret bilen, kan du gemme den aktuelle position og fortsætte navigationen til fods. En beskrivelse af funktionen Parkering findes i kapitel "Parkering i nærheden af destinationen" på side Før mange vejkryds vises og skjules informationerne fra punkt 11 og 12. I stedet for vises, hvilke kørebaner der fører til din destination. Klik på feltet for at skjule kørebane-informationerne Arbejdet med kortet

59 11 Her vises højden over havet og den aktuelle hastighed. 12 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 13 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. Klik på ankomsttiden, hvis du i stedet for vil se den forventede køretid. Klik igen på infoboksen, hvis du i stedet for igen vil se den forventede ankomsttid. 14 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det næste vejafsnit, du skal køre på. 15 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. 16 Din aktuelle position vises på kortet (orange pil). Her sørger et kontinuerligt ændret kortudsnit for at den aktuelle position altid vises på kortet. Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres. Klik dertil i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > (Flere) > Navigationsindstillinger. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Klik på (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination (se "Kort i funktion Søg destination", side 64). Aktiveringsfladeliste For en nemmere og hurtigere orientering på kortet er aktiveringsfladebjælken skjult i kortfunktion Navigation. Klik på et punkt på kortet for at vise aktiveringsfladebjælken. Aktiveringsfaldebjælken skjules automatisk efter kort tid. Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan også indstilles under kørselen. 1. Klik i det store pilefelt, der under navigationen ises på nederste venstre skærmkant (se billede "Navigation i funktionen Køretøj", punkt 6. Lydstyrkebjælken Køreinstruktioner åbnes. Den indeholder tre aktiveringsflader til regulering af lydstyrken. Arbejdet med kortet

60 (Lyd til/fra), (Reducer), (Øg). 2. Klik igen på (Lydstyrke) eller vent nogle sekunder. Lydstyrkebjælken lukkes. Info: Lydstyrken kan altid reguleres på følgende måde: Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner).eller (Navigation). Klik derefter på øverste højre skærmkant på (Lydstyrke) for at åbne lydstyrkebjælken. Reality View Kortet skifter til funktion Reality View, hvis du under kørsel på motorvejen nærmer dig et af de følgende punkter: et motorvejskryds en sammenfletning af to motorveje frakørselen hvor du vil forlade motorvejen Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Denne fremstilling forbliver uændret til du er kørt forbi det viste sted. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: Funktionen Reality View findes ikke for motorvejskryds eller sammenfletninger. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale Arbejdet med kortet

61 8.4.2 Navigation i funktionen Fodgænger Denne funktion aktiveres, hvis du for navigationen har valgt en ruteprofil til fodgængere. Disse profiler genkendes ved symbolet (Fodgænger). Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Ruteforslag, er navigationen startet. Du modtager et ruteforslag, der beregnes på baggrunden af det digitaliserede vejnet. Desuden vises, i hvilken retning din destination ligger. Hvis du forlader den foreslåede rute, f.eks. for at tage en smuk vej gennem en park, ser du alligevel altid i hvilken retning din destination ligger. Bemærk: Du modtager ingen navigationsbeskeder. Du modtager dog en meddelelse, når du nærmer dig destinationen. Det viste kortudsnit følger dine bevægelser, således at du altid kan se din position på skærmen. Når du forlader den beregnede rute, genberegnes den nye rute ikke automatisk. Hvis du vi navigere på en rute og der følger yderligere rutepunkter, startes navigationen til næste rutepunkt straks efter at meldingen er fremkommet. Der tages ikke hensyn til trafikmeldinger. Info: Vær i fodgænger-funktionen opmærksom på at de holer apparatet i hånden så den øverste del ikke dækkes. Da GPS-modtageren sidder der, kan GPS-modtagelsen blokeres. Arbejdet med kortet

62 1 Retningen hvor destinationen ligger, vises (rød trekant). 2 Den strækning, du har tilbagelagt, er markeret i grønt. 3 Kompasset viser, hvor der er nord. 4 Her vises målestokken på det viste kortudsnit. Linealens længde svarer til den viste afstand. 5 Den aktuelle position vises (orange pil). Du kan se i hvilken retning du bevæger dig. 6 Ruten, der er beregnet på baggrund af det digitale vejnet, vises i orange. 7 I dette felt vises den resterende afstand til destinationen. Betjening af kortet Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer. Centrer position: Under fodgængernavigationen kan det viste kortudsnit forskydes for at se omgivelserne på kortet. Eventuelt kan din aktuelle position så ikke længere ses på det viste kortudsnit. Klik på aktiveringsfladen Centrer position, hvis din aktuelle position ikke længere kan ses på det aktuelle kortudsnit. Din aktuelle position vises på kortet igen. Genberegning rute: Genberegner ruten. Anvend denne funktion, hvis du har fjernet dig for meget fra den beregnede rute for at få et nyt ruteforslag Valgmuligheder på kortet i funktion Navigation 1. Klik på kortet for vise aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på (Navigationsoptioner). Der åbnes et vindue med flere aktiveringsflade, du kan bruge til at åbne de vigtigste funktioner for kortet. Info: Ikke alle af de her nævnte muligheder står til rådighed i alle kortfunktioner. I kortfunktion Fodgænger er f.eks. funktionerne Trafik, Spærring og MyRoutes ikke tilgængelige Arbejdet med kortet

63 Trafik: Åbner vinduet TRAFIK, hvor de eksisterende trafikmeldinger oplistes (se "TMC (Trafikmeldinger)", side 76). Dag/Nat: Skifter mellem displayfunktioner "Dag" og "Nat". Spærring: Åbner vinduet SPÆRRING, hvori du kan spærre et vejafsnit for at beregne en rute udenom dette afsnit, f.eks. fordi trafikmeldingen i radioen har beskrevet en bilkø på afsnittet (se "Spærring", side 75). Udelad næste destination: Klik på denne aktiveringsflade for at undlade det næste rutepunkt. Aktiveringsfladen er kun aktiv, hvis der mindst ligger mindst 2 rutepunkter foran dig (se "Ruter med delstrækninger", side 46). MyReport: Åbner vinduet MYREPORT. Her kan du indberette ændringer vedr. overvågningsanlæg og trafikforløb til NAVIGON. Parkering: Starter søgning efter parkeringspladser i destinationens nærhed. Når du har valgt en parkeringsplads, kan du direkte navigere dertil. MyRoutes: Kortet åbnes i funktion Ruteforslag. Du får optil tre forskellige forslag hvordan du kan fortsætte din tur. Vælg en af de tre forslag. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Landeinfo: Åbner et vindue med vigtige trafikregler i det land, du aktuelt befinder dig (f.eks. hastighedsbegrænsninger, promillegrænser etc). Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFILER. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Gem position: Åbner vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE. Her kan du lagre din aktuelle position under et bestemt navn i listen FORETRUKNE. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer til GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position (se "GPS status, lagring af aktuel position" side 75) Afslutning af navigationen Navigationen afsluttes på samme måde i alle funktioner. 1. Klik på kortet for åbne aktiveringsfladebjælken. 2. Klik på aktiveringsfladebjælken (Navigationsoptioner): eller (Navigation). 3. Klik på aktiveringsflade Afslut navigation til venstre på øverste skærmkant. Arbejdet med kortet

64 8.5 Kort i funktion Søg destination Kortet befinder sig altid i funktionen Søg destination, hvis der på nederste skærmkant fremkommer en liste med aktiveringsfalder til ændring af kortudsnittet og aktiveringsfalden Sæt destination eller Fjern destination er synlig. Detaljerede informationer til udvalg af destinationen på kortet finder du i kapitlet "Definition af destination på kortet" på side 39. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så nord er øverst Ændring af kortudsnittet For at søge og vise destinationer og andre informationer på kortet findes følgende muligheder. Med fingeren: Du kan forskyde kortet med fingeren i enhver ønsket position. Med aktiveringsfladerne på nederste skærmkant: Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men der vises færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men der vises flere detaljer Arbejdet med kortet

65 Hele ruten: Denne aktiveringsflade vises kun, når der allerede er beregnet en rute. Klik på denne aktiveringsflade for at vise alle interessepunkter på kortet. Hvis der endnu ikke er beregnet en rute, vises aktiveringsfladen Vis valgt destination. Vis valgt destination: Denne aktiveringsflade vises kun, når der endnu ikke er beregnet en rute. Klik på denne aktiveringsflade, hvis du har forskudt kortudsnittet og den allerede satte destination ikke længere kan ses. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit, så den aktuelle position er synligt på kortet Sæt destination 1. Klik på det punkt på kortet, du vil sætte som destination. Det punkt, du har klikket på, vises u kortets centrum. 2. Klik på Sæt destination. Destinationen viser på kortet ved hjælp af en markeringsnål ( ). I feltet Destinationsinfo vises den pågældende adresse eller destinationspunktets geografiske koordinater. I stedet for aktiveringsfladen Sæt destination vises nu aktiveringsfladen Fjern destination. 3. Klik på feltet Destinationsinfo. Vinduet DESTINATION åbnes. Du har nu følgende muligheder: 4. Klik på Start for at navigere til det valgte destination. - eller - Klik på (Parkering) for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil Forskydning af destination Du kan forskyde den destination, du har sat på kortet, til et andet punkt. Træk markeringsnålen til den ønskede position. - eller - Klik på det punkt på kortet, du vil sætte som destination. Arbejdet med kortet

66 8.5.4 Sletning af destination Sætning af destinationen kan altid annulleres. Klik på aktiveringsfladen Fjern destination for at slette den satte destination. Derefter kan du vælge en ny destination som beskrevet under "Sæt destination". 9 Nyttige funktioner 9.1 Ruteprofiler Ruteprofiler fastlægger særlige træk ved forskellige bevægelsesmåder, som der skal tages hensyn til ved ruteberegningen. En ruteprofil til cykler bruger f.eks. ingen motorveje til ruteberegningen, men til gengæld veje, der er forbudt for andre køretøjer. Desuden beregnes med en cykelprofil andre ankomsttider end med en motorcykel Ruteprofilernes indstillinger En ruteprofil sætter sig sammen af flere indstillinger. Hastighedsprofil: fastlægger bevægelsesformen (f.eks. Cykel, Fodgænger, Bil,...). Rutetype: fastlægger typen på den rute, der skal beregnes (f.eks. Optimal rute, Hurtig rute,...). Motorvej, Færger, Beboerveje: fastlægger om denne type veje må benyttes. Brug af betalingsveje: fastlægger om veje hvor der kræves vignetter eller betaling, må anvendes til ruteberegning. Klik på aktiveringsfladen (Redigér). Vinduet BRUG AF BETALINGSVEJE åbnes. Tilpas de enkelte indstillinger til dine behov (Ja, Nej, Spørg altid) (se også "Navigationssystemets konfigurering", side 114). Hvis du aktiverer indstillingen Spørg altid, opfordres du hver gang din rute vil kunne føre dig via en betalings- eller vignettepligtig vej, inden ruteberegningen at foretage de(n) nødvendige indstilling(er). Til hver indstilling findes en aktiveringsflade (Hjælp). Hvis du klikker på den, fremkommer en detaljeret forklaring til den pågældende indstilling. Antallet af de mulige indstillinger afhænger af den valgte hastighedsprofil. For hastighedsprofilen Fodgænger findes for eksempel indstillingerne Motorvej og Brug af betalingsveje ikke Nyttige funktioner

67 9.1.2 NAVIGON basisprofiler Til hver hastighedsprofil er der allerede defineret en basisprofil. Cykel Fodgænger Lastbil Motorcykel Bil Basisprofilens hastighedsprofil kan ikke ændres. De andre indstillinger kan tilpasses dine behov. Basisprofiler kan hverken omdøbes eller slettes. For f.eks. at have forskellige profiler til udvalg for flere personbiler, kan der oprettes egne ruteprofiler Oprettelse af ny ruteprofil Du kan oprette egne ruteprofiler. Dette er f.eks. praktisk, hvis du har to personbiler og kun en af dem har en vignette til østrigske motorveje. 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ruteprofil. Vinduet RUTEPROFILER åbnes. 2. Klik på (Flere) > Redigér. 3. Klik på (Kopier) til højre for den ruteprofil, du vil tage som udgangspunkt for den nye profil. 4. Indtast i vinduet RUTEPROFILENS BETEGNELSE et navn for den nye ruteprofil. 5. Klik på Gem. 6. Tilpas ruteprofilen til dine behov. 7. Klik på OK. Den nye ruteprofil fremkommer i vinduet REDIGÉR. 8. Klik på OK. Den nye ruteprofil fremkommer i listen RUTEPROFILER. Nyttige funktioner

68 9.1.4 Valg af ruteprofil 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ruteprofil. Vinduet RUTEPROFILER åbnes. 2. Klik på betegnelsen på den ruteprofil, du vil anvende. 3. Klik på OK Administration af ruteprofiler Brugerdefinerede ruteprofiler kan redigeres, omdøbes eller slettes. Redigering af ruteprofiler 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ruteprofil. Vinduet RUTEPROFILER åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen (Liste) ved siden af den ruteprofil du vil redigere. 3. Definer de ønskede indstillinger. 4. Klik på OK. Indstillingen Brug af betalingsveje består af flere forskellige indstillinger. Du kan f.eks. for hvert land med vignettepligtige motorveje fastlægge om du vil anvende disse veje til navigationen. 1. Klik først på aktiveringsfladen (Redigér) ved siden af indstilling Brug af betalingsveje. Vinduet BRUG AF BETALINGSVEJE åbnes. 2. Tilpas de enkelte indstillinger til dine behov (Ja, Nej, Spørg altid). Hvis du aktiverer indstillingen Spørg altid, spørges du altid, hvis rute-preview vil beregne en rute med betalingsvej, om du vil benytte den pågældende vej. Du kan så også fastlægge denne indstilling for fremtidige ture. Omdøbning af en ruteprofil 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ruteprofil. Vinduet RUTEPROFILER åbnes. 2. Klik på (Flere) > Redigér. 3. Klik på aktiveringsfladen (Omdøb) ved siden af den ruteprofil du vil omdøbe. 4. Indtast ruteprofilens nye betegnelse Nyttige funktioner

69 5. Klik på Gem. Info: Basisprofiler kan ikke omdøbes. Sletning af ruteprofil 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ruteprofil. Vinduet RUTEPROFILER åbnes. 2. Klik på (Flere) > Redigér. 3. Klik på aktiveringsfladen (Slet) ved siden af den ruteprofil du vil slette. 4. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. 5. Klik på Ja. Info: Basisprofiler kan ikke slettes. 9.2 Screenshots Du kan generere og gemme screenshots af alle aktuelt viste skærmindhold Tillad screenshots 1. Klik i vinduet NAVIGATION på (Flere) > Systemindstillinger > Generelt > Tillad screenshots. 2. Vælg om du vil tillade screenshots (Ja) eller ej (Nej) På displayet vises aktiveringsfladen nederste højre skærmkant. (Screenshots) ved Oprettelse af screenshots Klik på aktiveringsfladen (Screenshots). Skærmbilledet gemmes som billedfil. Aktiveringsfladen (Screenshots) vises ikke på billedet. Screenshots gemmes i mappen ScreenShots. Denne mappe kan enten ligge i navigationssystemets interne hukommelse, på det udleverede hukommelseskort eller i begge hukommelser. Nyttige funktioner

70 9.3 Parkering i nærheden af destinationen Hvis du nærmer dig destinationen, fremkommer aktiveringsfladen (Parkering) på displayet. Denne aktiveringsflade forbliver synligt, så længe du befinder dig i nærheden af destinationen og kortet ikke lukkes. Følgende scenarier kan tænkes: Videre til fods Du ser en parkeringsplads, parkerer bilen og vil gå til fods til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). Vinduet OPTIONER åbnes. 2. Klik på Fodgængertilstand. Følgende meddelelse fremkommer: "Din position er gemt. Du finder den på listen 'Foretrukne' under 'Mit køretøj'. På denne måde finder du altid nemt tilbage til dit køretøj." 3. Klik på OK. På kortet er din bils position markeret med et flag med stjerne. Navigationen fortsætter til destinationen i funktion Fodgænger. Søgning af parkeringsplads Du vil ledes til en parkeringsplads i nærheden af destinationen. Derfra vil du gå til fods til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). Vinduet OPTIONER åbnes. 2. Klik på Parkering nær destination. Vinduet PARKERING I DESTINATIONENS NÆRHEDEN åbnes. Den indeholder en liste over mulige parkeringspladser, sorteret efter deres afstand fra din destination. 3. Klik på den parkeringsplads, hvor din bil skal parkeres. Vinduet INFORMATION åbnes. Der fremkommer yderligere informationer om denne parkeringsplads. 4. Klik på Viaadresse. 5. Ruten genberegnes. Derefter startes navigationen til den valgte parkeringsplads. Når du har nået den, fremkommer følgende meddelelse: "Din position er gemt. Du finder den på listen 'Foretrukne' under 'Mit køretøj'. På denne måde finder du altid nemt tilbage til dit køretøj." Nyttige funktioner

71 6. Klik på OK. På kortet er din bils position markeret med et flag med stjerne. Navigationen fortsætter til destinationen i funktion Fodgænger. Tilbage til destinationen Du har nået din destination. Navigationen er afsluttet. Du er dog af en eller anden grund kørt videre, f.eks. fordi du ikke har fundet en plads til at holde. Nu vil du føres tilbage til destinationen. 1. Klik på aktiveringsfladen (Parkering). 2. Klik på Seneste destination. Navigationen leder dig nu i den funktion, der svarer til den valgte ruteprofil, tilbage til den oprindelige destination. NAVIGON Clever Parking: Aktuelle informationer angående parkeringsmuligheder Nogle parkeringsmuligheder er markeret med en lille stjerne (f.eks. ). Til disse parkeringsmuligheder findes yderligere informationer som åbningstider eller antal af kvinde- og handikappladser. Disse informationer er tilgængelige for flere og flere parkeringsmuligheder. Regelmæssige opdateringer vedrørende disse informationer kan findes via softwaren NAVIGON Fresh. NAVIGON Fresh kan gratis downloades fra websitet Særlige funktioner på en rute med flere delstrækninger Du navigerer på en rute med flere delstrækninger. Efter din aktuelle destination ligger mindst en yderligere delstrækning. Du lader dig navigere hen til destinationen med en af de ovennævnte funktioner i Fodgænger. Når du nærmer dig destinationen, vises på venstre skærmkant aktiveringsfladen (Dest. Nået). Følgende scenarier kan tænkes: Tilbage til køretøjet Du vil tilbage til din bil for at køre til destinationen for næste delstrækning 1. Klik på aktiveringsfladen (Dest. Nået). Vinduet OPTIONER åbnes. Nyttige funktioner

72 2. Klik på Tilbage til køretøjet. Navigationen leder dig nu i funktionen Fodgænger til det sted, hvor du har parkeret bilen. Så snart du nærm,er dig bilen, vises på venstre skærmkant aktiveringsfladen (Bil nået). 1. Stig ind i bilen og sæt navigationssystemet ind i holderen. 2. Klik på aktiveringsfladen (Bil nået). Navigationen leder dig nu i den funktion, der svarer til den valgte ruteprofil, til destinationen for den næste delstrækning. Spring aktuel destination over Efter du har nået din destination, er du uden navigation gået til fods tilbage til din bil. Nu vil du i bil fortsætte til næste delstræknings destination. 1. Stig ind i bilen og sæt navigationssystemet ind i holderen. 2. Klik på aktiveringsfladen (Dest. Nået). Vinduet OPTIONER åbnes. 3. Klik på Spring aktuel destination over. Navigationen leder dig nu i den funktion, der svarer til den valgte ruteprofil, til destinationen for den næste delstrækning. Info: FunktionenSpring aktuel destination over kan også anvendes hvis turen skal fortsættes med en anden bil. 9.4 MyBest POI: Særlige adresser på ruten Info: Denne funktion står kun til rådighed under en navigation i funktionen Køretøj (se "Navigation i funktionen Køretøj", side 57). Du kan udvælge 3 kategorier af interessepunkter via funktionen Særlige adresser på ruten. Interessepunkter, der ligger hen ad ruten og passer ind i en af disse kategorier, kan hurtigt vises mens der navigeres og kan udvælges som via-adresse Visning af interessepunkter på ruten 1. Klik på aktiveringsfladen (Særlige adresser på ruten), der vises øverst til venstre i kortet (se punkt 2 i "Navigation i funktionen Køretøj", side 57) Nyttige funktioner

73 Listen Særlige adresser på ruten åbnes. Den viser ikoner for de 3 valgte kategorier for interessepunkter. For hver kategori vises afstanden til nærmeste særlige destination. Den lille orangefarvede trekant viser desuden om den særlige destination befinder sig til højre ( ) eller venstre ( ) for kørselsretningen. Info: Listen Særlige adresser på ruten lukkes igen efter få sekunder. Hvis listen skal forblive åben, klikkes der på aktiveringsfladen (Fasthold). Aktiveringsfladen ændres til (Fastholdt). 2. Klik på en kategori for at få vist en liste med flere interessepunkter fra denne kategori. Listen SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN åbnes. 1 Ved højre skærmkant vises ikonerne for kategorierne, hvis interessepunkter er til rådighed. Ikonet for den aktuelt udvalgte kategori er fremhævet. Klik på ikonet for den kategori hvis interessepunkter du ønsker at få vist. 2 Listen indeholder, sorteret faldende efter destinationens afstand (direkte linje), de nærmeste 5 interessepunkter på din rute, for den viste kategori. 3 På venstre skærmkant viser en lille, orange trekant, om den pågældende destination befinder sig til højre ( ) eller venstre ( ) for kørselsretningen. Nyttige funktioner

74 4 (Kun NAVIGON 92 Premium): når funktionen Talestyring er aktiveret, kan du også starte navigationen til et af interessepunkterne ved hjælp af talestyring. Funktionen Talestyring står dog ikke til rådighed på alle sprog. 5 Der kan vises yderligere informationer til hver af de interessepunkter på listen. Klik på aktiveringsfladen (Information) til højre for det pågældende interessepunkt (se også "Informationer om destinationen", side 36) Navigering til en af disse destinationer Klik på den særlige destination på listen du vil navigere hen til. Den valgte destination tilføjes som via-adresse. Ruten genberegnes. Efter at via-adressen er nået fortsættes navigationen til den oprindelige destination Valg af kategorier Du kan indstille hvilke 3 kategorier eller underkategorier står til rådighed for interessepunkter på ruten. 1. Åbn listen SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN. 2. Klik i listen SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN på (Flere) > Fastlæg kategorier. Vinduet INDSTILLINGER: SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN åbnes. 3. Klik på aktiveringsflade (Liste) ved siden af kategorien, du vil redigere. Der åbnes en liste med alle tilgængelige kategorier interessepunkter. 4. Vælg en underkategori. Hvis der findes underkategorier for en kategori, vises aktiveringsfladen igen til venstre for denne (Liste). Klik her for at få vist underkategorierne og evt. for at ændre dem. Som standard er alle underkategorier til en kategori valgt. Vælg de ønskede underkategorier og klik på OK. ved at klikke på det øverste punkt Alle kategorier i listen klan du hurtig aktivere og deaktivere alle underkategorier. 5. Klik på OK for at lukke listen med kategorierne igen. Vinduet INDSTILLINGER: SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN åbnes. 6. Klik på OK Nyttige funktioner

75 7. Listen SÆRLIGE ADRESSER PÅ RUTEN åbnes. Hvis der findes interessepunkter for den valgte kategori, vises disse allerede på listen. 8. Klik på (Tilbage) for at lukke listen igen. Kortet åbnes. 9.5 GPS status, lagring af aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > GPS status. På venstre side fremkommer et kortudsnit, hvor din aktuelle position er vist i midten af udsnittet. Når du bevæger dit, ændres også kortudsnittet afhængigt af din aktuelle position. På højre side vises adressedata for din aktuelle position og data for den aktuelle GPS-status. GPS-datsaene opdateres løbende, dine adressedata er dog dem for din position da vinduet blev åbnet. Gem position Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 1. Klik i vinduet GPS STATUS på Gem position. Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes. 2. Indtast en betegnelse for destinationen. 3. Klik på Gem. 9.6 Spærring Under navigationen kan du altid spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s få beregnet en rute rundt omkring dette afsnit, f.eks. hvis du i radioen hører om trafikale problemer på netop dette vejafsnit. Info: Spærringen gælder kun for den aktuelle navigation. Ved en ny navigation findes den ikke længere. Du gennemfører aktuelt en navigation. Kortet er åbnet i funktion Navigation. 1. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Spærring. Vinduet SPÆRRING åbnes. Den indeholder aktiveringsflader med forskellige distanceangivelser. 2. Angiv hvilken distance du vil spærre. Nyttige funktioner

76 Info: Hvis du for øjeblikket kører på en motorvej begynder omkørselsruten ved næste frakørsel. På aktiveringsfladerne er angivet, indtil hvilken tilkørsel denne spærring gælder. Ruten genberegnes. Der køres rundt om det spærrede vejafsnit. Den er vist på kortet (i rødt. Ophævelse af spærring Klik i aktiveringsfladebjælken på (Navigationsoptioner) > Ophæv spærring. Spærringen ophaves og ruten genberegnes. 9.7 TMC (Trafikmeldinger) Ved hjælp af sin integrerede TMC-modtager har navigationssystemet tilgang til aktuelle trafikmeldinger. Ved behov kan det ændre ruten dynamisk f.eks. for at undgå en kø. Info: I mange europæiske lande står TMC gratis til rådighed. I nogle lande tilbydes (udelukkende eller supplerende) PremiumTMC, hvor der kræves betaling, men som er klart hurtigere og mere aktuelt. PremiumTMC-serviceydelser kan abonneres på vores websted Du kan fastlægge om ruteoptimeringen skal ske Automatisk, På anfordring eller Aldrig. Denne indstilling påvirker visning af trafikmeldinger Ruteoptimering: På anfordring Hvis en ny trafikmelding har betydning for din aktuelle rute mens du navigerer, vises feltet Trafikproblemer på øverste skærmkant. Det viser på overskuelig måde alle vigtige informationer vedrørende det meldte trafikproblem. Nederst til højre ses, hvor mange meldinger der er til din rute og hvilken af disse meldinger der aktuelt vises. Klik på felt Trafikproblemer, for at vise næste melding. Klik på (Luk) for at skjule feltet. Samtidigt vises aktiveringsfladen Trafikmeldinger. Den viser afstanden til det nærmeste meldte trafikproblem og det tidstab, der sandsynligvis vil opstå pga. denne melding. Tidstabet vises også ved hjælp af farven på aktiveringsfladen Nyttige funktioner

77 (Rød): betydeligt tidstab (over 20 minutter). (Gul): mellem tidstab (5-20 minutter). (Ingen farve): ubetydeligt tidstab (under 5 minutter). Info: Du kan indstille, om der kun skal vises trafikproblemer med over 20 minutters tidstab eller også sådanne med mindre tidstab (se "Indstillinger (Trafikmeldinger)" under "Vis trafikmeldinger", side 84). Klik på (Trafikmeldinger). Vinduet TRAFIKPROBLEMER åbnes. Vinduet viser et udsnit af kortet for det relevante vejafsnit og den optimerede rute, der kører rundt om den meldte forhindring. Desuden gives oplysninger til den optimerede rute (tidsbesparelse, omkørselens længde, ankomsttid). Klik på Ja for at fortsætte din kørsel ad den optimerede rute. Klik på Nej for at fortsætte din kørsel ad den nuværende rute. Klik på Detaljer, for at åbne vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79). Klik på (Vis på kortet), for at udvide kortet til hele skærmen. Klik i kortfunktionen på TRAFIKPROBLEMER. (Tilbage), for igen at åbne vinduet Info: Vinduet TRAFIKPROBLEMER åbnes også, når du starter en ny navigation og der allerede findes trafikmeldinger til ruten. Nyttige funktioner

78 Trafikmelding ophævet Det kan ske at en trafikmelding ophæves, for der allerede er beregnet en omkørsel, f. eks når køen er opløst eller fordi en spærring er ophævet. I så fald kontrollerer navigationssystemet, om det kan betale sig igen at vende tilbage til den oprindelige rute. Er dette tilfældet, fremkommer aktiveringsflade (Trafikmelding ophævet). Klik på (Trafikmelding ophævet), for at åbne vinduet TRAFIKPROBLEMER. (se ovenfor). Nu kan du afgøre om du igen vil vende tilbage til den oprindelige rute (Ja) eller (Nej). Hvis ikke du klikker på (Trafikmelding ophævet), føres du efter ca. 15 sekunder automatisk tilbage til den oprindelige rute Ruteoptimering: Automatisk Hvis der under navigationen fremkommer en ny trafikmelding for din rute, omkøres automatisk, hvis der dermed kan opnås en rimelig forkortelse af rejsetiden. ellers ignoreres trafikmeldingen. Når omkørselen beregnes, vises feltet Trafikproblemerpå den øverste skærmkant. Det viser på overskuelig måde alle vigtige informationer vedrørende det meldte trafikproblem. Nederst til højre ses, hvor mange meldinger der er til din rute og hvilken af disse meldinger der aktuelt vises. Ikonet (Omkør) viser, at dette trafikproblem omkøres. Klik på felt Trafikproblemer, for at vise næste melding. Klik på (Luk) for at skjule feltet. Så længe der foreligger trafikmeldinger for din rute, vises aktiveringsfladen (Trafikmeldinger). Den viser, at ruten automatisk optimeres af navigationssystemet. Klik på (Trafikmeldinger) Nyttige funktioner

79 Følgende meddelelse fremkommer: Klik på OK for at lukke meddelelsen igen. Klik på Detaljer, for at åbne vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79) Visning af trafikmeldinger De aktuelt gældende trafikmeldinger kan blive vist. Klik i aktiveringsfladebjælken på Vinduet TRAFIK åbnes. (Navigationsoptioner) > Trafik. Ved hjælp af aktiveringsfladerne (Op) og (Ned) kan du bladre i listen. Klik på (Tilbage) for at lukke vinduet TRAFIK igen. Nyttige funktioner

80 1 Aktiveringsfladen Filter viser, hvor mange trafikmeldinger der foreligger i alt, hvilken type trafikmeldinger der oplistes og hvor mange meldinger af denne type foreligger. Klik på aktiveringsfladen Filter for at fastlægge hvilke meldinger der vises (se også "Filtrering af trafikmeldinger", side 81). 2 Når der meldes et trafikproblem på din rute, markeres den med 'NEW'. 3 Markeringen viser at den pågældende melding stammer fra en PremiumTMC-udbyder. En lignende markering vises også, hvis den pågældende melding stammer fra NAVIGON Live-service ( ). 4 Her ser du hvor alvorligt problemet er. Rød: Det pågældende vejafsnit er spærret af forhindringen eller kan kun passeres med stor tidsforsinkelse (over 20 minutter). Dette kan f.eks. være tilfældet ved en ulykke, hvor flere kørebaner er spærret. Dette kan f.eks. være tilfældet ved en ulykke, hvor flere kørebaner er spærret. Gul: Strækningen blokeres ikke helt af forhindringen, men der opstår forsinkelser (5-20 minutter). Dette kan f.eks. være tilfældet ved langsom trafik. Ingen farve: Forhindringen anses ikke for alvorlig (tidstab under 5 minutter). Dette kan for eksempel være ved kødannelse på en meget kort strækning, hvis alarmtelefoner svigter eller hvis parkeringspladser er spærret. 5 Her ser du hvor langt du er fra denne forhindring. Hvis forhindringen ikke ligger på din rute eller hvis der for denne forhindring allerede beregnes en alternativ rute, vises afstanden i fugleflugt. 6 Her ser du i hvilket land og på hvilken vej forhindringen optræder. Info: De fleste radiostationer melder kun trafikproblemer i deres eget land. 7 Her vises den meldte forhindring som trafikskilt. 8 Her vises den vejafsnit, forhindringen ligger på. 9 Forhindringer på ruten kan navigationssystemet Omkør ( ) eller Ignorer ( ). Ikonet viser den aktuelle status. Info: Når du har aktiveret redigeringsfunktionen, kan du klikke på aktiveringsfladen for at vælge den pågældende alternative indstilling (se "Redigeringsfunktion", side 82). 10 Klik på aktiveringsfladen (Opdater) for at søge efter ændrede eller nye trafikmeldinger Nyttige funktioner

81 9.7.4 Filtrering af trafikmeldinger Du kan vælge hvilke trafikmeldinger du vil se. Klik i vinduet TRAFIK på aktiveringsfladen Filter (se "Visning af trafikmeldinger", side 80, punkt 1). Der skelnes mellem følgende typer trafikmeldinger: På ruten: Når du navigerer, vises kun de trafikmeldinger, der angår din rute. I nærheden: Der oplistes alle trafikmeldinger i nærheden af din aktuelle position. Hvis GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig, navigationssystemet dog har gemt din seneste position, vises alle meldinger i nærheden af denne position. Regionalt gældende meldninger: Der vises trafikmeldinger, der ikke kun angår visse vejafsnit, f.eks. hvis der i hele byen pga. af en begivenhed opstår trafikproblemer eller hvis der er opstået tæt tåge i en hel region. Alle trafikmeldinger: Listen ALLE TRAFIKMELDINGER åbnes. I listen er alle foreliggende meddelelser sorteret efter land (stigende, f.eks. 'D'), vejtype (iht. til vigtighed, f.eks. motorvej), vejnummer (stigende, f.eks. 'A6'). Der angives hvor mange meldinger der foreligger for den pågældende vej. Klik på et punkt for at opliste alle meldte trafikproblemer for den pågældende vej (f.eks. A6) Visning af detaljer i den enkelte meddelelse Klik i vinduet TRAFIK på den enkelte melding. Vinduet TRAFIK INFO åbnes. Nyttige funktioner

82 I venstre halvdel af vinduet vises det pågældende vejafsnit. Forhindringens afstand og længde og det forventede tidstab angives. På højre side angives meddelelsens indhold. Navigationssystemet læser den pågældende melding højt hvis den detaljerede visning er åbnet. Højtlæsningen er dog ikke muligt på alle sprog. Info: Højtlæsningen kan konfigureres. Klik i vinduet TRAFIK på (Flere) > Indstillinger > Læs trafikmeldinger højt og fastlæg om TMC-meldingerne skal læses højt eller ej (Ja eller Nej). Klik på (Kortudsnit), for at se det pågældende afsnit som kortudsnit. Klik i kortudsnittet på (Information), for at lukke det igen. - eller - Klik på på kortet. (Vis på kortet), fora t vise det pågældende kortudsnit Redigeringsfunktion Du kan fastlægge for hver melding, om den skal omkøres eller ej. Info: Redigeringsfunktionen kan kun aktiveres under følgende forudsætninger: Indstilling Ruteoptimering er indstillet til værdi På anfordring. Du gennemfører aktuelt en navigation. Info: Hvis du manuelt griber ind i beregning af omkørsler, kan dette have uønskede følger. Strækningen kan blive længere end nødvendig. Turen kan tage længere tid end nødvendigt. 1. Åbn vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79). 2. Klik i vinduet TRAFIK på (Flere) > Redigeringsfunktion. 3. Klik på Ja. Vinduet TRAFIK åbnes igen. Ved siden af trafikproblemet på din rute ser du en aktiveringsflade, der angiver den aktuelle status Nyttige funktioner

83 (Omkør): Der beregnes en alternativ rute rundt om forhindringen. (Ignorer): Forhindringen ignoreres. Klik på aktiveringsfladen for at vælge den pågældende alternative indstilling. Klik på (Tilbage). Navigationssystemet beregner på denne basis en alternativ og viser den i vinduet TRAFIKPROBLEMER. Du kan afgøre om du vil anvende ruten eller ej (Ja eller Nej) Optioner (Trafikmeldinger) 1. Åbn vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79). 2. Klik i vinduet TRAFIK på (Flere). Der åbnes et vindue med flere aktiveringsflader. 3. Tryk på den aktiveringsflade, hvis funktion du vil udføre. Indstillinger: Klik på aktiveringsfladen for at åbne vinduet INDSTILLINGER (se "Indstillinger (Trafikmeldinger)", side 84). Automatikfunktion: Denne funktion står kun til rådighed når redigeringsfunktionen er aktiveret. Klik på aktiveringsfladen for at aktivere redigeringsfunktionen. Så indstilles alle trafikmeldinger på ruten til status 'Ny'. På denne basis beregner navigationssystemet en 'optimeret rute og tildeler hver trafikmelding en status på basis af beregningen (Omkør eller Ignorer). Ignorer alle: (kun tilgængelig ved aktiveret redigeringsfunktion): Indstiller alle trafikmeldinger på ruten til status Ignorer. Undgå alle: (kun tilgængelig ved aktiveret redigeringsfunktion): Indstiller alle trafikmeldinger på ruten til status Omkør. Beregn optimeret rute: (kun tilgængelig ved aktiveret redigeringsfunktion): Indstiller alle trafikmeldinger på ruten til status 'Ny'. På denne basis beregner navigationssystemet en 'optimeret rute' og tildeler hver trafikmelding en status på basis af beregningen (Omkør eller Ignorer). Info: Åbner et vindue, der viser mulige årsager for dårlig TMCmodtagelseskvalitet. Nyttige funktioner

84 9.7.8 Indstillinger (Trafikmeldinger) 1. Åbn vinduet TRAFIK (se "Visning af trafikmeldinger", side 79). 2. Klik i vinduet TRAFIK på (Flere) > Indstillinger. I vinduet INDSTILLINGER kan der foretages følgende indstillinger: Ruteoptimering Her kan du konfigurere, om og hvordan modtagelsen af en trafikmelding skal påvirke ruteforløbet. Automatisk: Der beregnes automatisk en anden rute. Du informeres om genberegning af ruten. På anfordring: En melding fra navigationssystemet informerer dig om at der foreligger en trafikmelding for din rute. På skærmen viser feltet Trafikmeldinger afstanden til det meldte trafikproblem. Aldrig: Alle trafikmeldinger på ruten ignoreres. Vis trafikmeldinger Denne indstilling står kun til rådighed, når valgmuligheden På anfordring er valgt for indstilling Ruteoptimering. Her kan konfigureres, om trafikmeldinger kun skal vises, hvis der forventes et bestemt tidstab. Kun ved tidstab > 5 min. Kun ved tidstab > 15 min. Vis alle Læs trafikmeldinger højt Her kan du konfigurere, om TMC-medlinger ved åbning af vinduet TRAFIK INFO skal læses højt eller ej (Ja eller Nej). 10 Håndfri-modul Kapitlet er kun relevant, hvis dit navigationsanlæg er en NAVIGON 92 Premium 92 Premium Live. Navigationssystemet har et håndfri-modul, der understøtter Bluetoothforbindelser til Bluetooth-mobiltelefoner og -headsets. Det kan samtidigt forbindes med to mobiltelefoner eller et headset. Hvis du har oprettet en forbindelse til en mobiltelefon, kan du benytte navigationssystemet som håndfri installation for mobiltelefonen. Hvis du har oprettet en forbindelse til et Bluetooth-headset, kan du lytte til taleanvisningerne fra navigationssoftwaren via headsettet. Det kan være praktisk hvis du f.eks. kører motorcykel. Alle andre funktioner der er beskrevet i dette kapitel er ikke tilgængelige via forbindelse til headsettet Håndfri-modul

85 Ikke alle Bluetooth-egende enheder er 100% kompatibel. Alt efter enhed kan det være at nogle funktioner ikke eller kun i begrænset omfang understøttes. Det kan også ske at en enhed ikke kan forbindes, når en bestemt anden enhed allerede er forbundet. Åbning af håndfri-modul Når kortet er åbnet klik på et tilfældigt punkt på kortet. for at åbne aktiveringsfladebjælken. Klik i aktiveringsfladebjælken på (Telefon). Vinduet HÅNDFRI-MODUL åbnes. Når du starter håndfri-modulet for første gang, åbnes et vindue hvori du kan søge efter Bluetooth-kompatible enheder. Klik på Ja, hvis du vil starte en søgning og oprette en forbindelse med et headset eller en mobiltelefon. Så snart navigationssystemet har fundet din mobiltelefon, kan du påbegynde en sammenkobling (se "Kobling af enhed", side 88). Klik på Nej, hvis du vil oprette forbindelsen på et senere tidspunkt (se kapitel "Søgning efter Bluetooth-enheden og oprettelse af forbindelse", side 87). Håndfri-modulets elementer Alle funktioner er tilgængelige fra vinduet HÅNDFRI-MODUL. 1 Håndfri-modulets statusindikator. Denne statusindikator ses også i mange andre vinduer (se "Bluetooth / Telefon", side 22). 2 Åbner vinduet OPTIONER. Her kan du redigere systemindstillinger, se side 114. redigere Bluettoth-indstillinger, se side 99. Håndfri-modul

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instruktion. Total genstart af HTC TC II

Instruktion. Total genstart af HTC TC II Instruktion Total genstart af HTC TC II Total genstart indebærer, at Handi startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det er aktuelt, hvis Handi skal overtages af en ny bruger,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere