LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 1

2 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes! Et 2013 med hektisk aktivitet Hvad er nu det for én? Tips til dig Driftspiloter, der bidrager Selvstændighed og god indretning Man giver, og man får! Rask-idræt og handicap-idræt gik hånd-i-hånd Ny direktør i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Regnskabet De har modtaget støtte i Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf elsassfonden.dk 2 ÅRSSKRIFT 2013/2014 3

3 I Elsass Fonden støtter vi en særlig gruppe mennesker. Antallet af børn og unge med CP er ikke voldsomt stort heldigvis men tæller vi deres familier og pårørende samt institutioner, uddannelsessteder og sportsklubber med, udvides kredsen af mennesker, der er i berøring med CP markant. Elsass Fonden støtter helt bevidst de få, til gengæld gør støtten en massiv forskel. Og det er netop det, vi arbejder for. At flytte noget, at gøre en forskel og skabe mærkbare forandringer. Den forskning, Elsass Fonden støtter, fokuserer helt naturligt på CP, men den har vist sig, også at kunne anvendes af andre patient- og handicapgrupper. Det er både givende og glædeligt at opleve de mange resultater anvendt i bredere forstand. Lad mig komme med et par eksempler: Elsass Fonden har gennem en årrække støttet udviklingen af træningskonceptet, Mitii. I dag ved vi, at denne træningsform med fordel kan anvendes af personer med andre hjerneskader fx blodpropper, hjerneblødninger og balanceproblemer. Elsass Fonden bad i 2012 professor ved CBS, Nanna Mik-Meyer, om at forestå forskningsundersøgelsen Physical handicaps and employment: An investigation of the (ab)normal body in work organizations med henblik på at kortlægge og beskrive de mekanismer, der sættes i gang, når et menneske med CP får job og møder kollegaer og ledere. På baggrund af undersøgelsen præsenterer Nanna Mik-Meyer en række gode råd til både virksomheden og medarbejderen med CP. Jeg er overbevist om, at disse konstruktive og hands-on råd kan anvendes af alle virksomheder, der har medarbejdere med handicap ansat eller som ønsker at få det. Elsass Fonden har udviklet kostprogrammet Food for Brains, der sætter hjernerigtig mad på dagsordenen på en let og tilgængelig måde. Med et omfattende og årelangt forskningsarbejde har man identificeret en lang række fødevarer, som er særligt gode for hjernen og dens udvikling og dette gælder naturligvis alle hjerner. CP eller ej. Det skal kunne mærkes! Når vi i Ludvig og Sara Elsass Fond udgiver en årbog kaster vi helt automatisk blikket tilbage på tiden, der er gået siden sidst, og vi glæder os over de mange projekter og tiltag, vi har støttet og fulgt med stor interesse - og over de mange børn og unge med CP, der har fået hjælp til træning, uddannelse, bolig og personlig udvikling. Elsass Fonden støtter mennesker med CP og arbejder intenst på at forbedre levevilkårene for alle med CP. Det vil vi også gøre i fremtiden intet er ændret her. Og kan vores forskning og metoder anvendes af flere er det en ekstra glæde. Nick Elsass Formand for Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center 4 ÅRSSKRIFT 2013/2014 5

4 Et 2013 med hektisk aktivitet Kære læser Igen i 2013 har aktivitetsniveauet i Elsass Fonden været højt. Året har budt på ny og spændende udvikling i eksisterende projekter og helt nye tiltag, som fonden valgte at støtte. Vi har valgt at fremhæve nogle af de projekter, som nød særlig opmærksomhed i Fokus på arbejdslivet Et stort fokusområde i Elsass Fonden er fortsat støtte til inklusion over en bred front. Vi støtter og arbejder til stadighed for det inkluderende samfund; et samfund, der kan rumme mangfoldigheden og give mennesker med CP og andre handicappede mulighed for bedre uddannelse, job og bolig. I det forgangne år har vi dedikeret stor opmærksomhed til job og arbejdsmarkedet. I en god og konstruktiv dialog med Spastikerforeningen bad vi professor Nanna Mik-Meyer på Copenhagen Business School om at forestå en forskningsundersøgelse af de dynamikker og mekanismer, der er i spil, når et menneske med CP til daglig færdes blandt kollegaer og ledere i en virksomhed. Det har udmøntet sig i en yderst læseværdig forskningsrapport samt en række gode tips og råd til både virksomhederne, lederne, de ansatte samt medarbejderne med CP. Begge dele er beskrevet i årsskriftet og kan ligeledes downloades på vores websites. Fokus på idrættens verden Idrætten har altid fyldt meget hos Elsass Fonden. Det skyldes først og fremmest, at al den idrætsforskning, som fonden hidtil har støttet, peger på, at intens træning over tilstrækkelig lang tid med det rette indhold har en positiv effekt på livskvaliteten for mennesker med CP. Vi har en lang tradition for at støtte handicapidrætten. Både den enkelte udøver samt hold og klubber, ligesom vi støtter CP-idrætsdage rundt omkring i landet. Men i år nåede vi nye og internationale højder. Særligt et sportsprojekt fik opmærksomhed i Der er tale om EM i dressur, springning og paradressur, der blev afviklet i fællesskab for alle aktiviteterne i Herning, hvilket er helt i tråd med Elsass Fondens tanke om inklusion. Elsass Fonden var sponsor ved mesterskaberne, som var den største sportsbegivenhed på dansk jord i Der er ingen tvivl om, at mesterskaberne var en stor oplevelse for alle fra ryttere og hjælpere til publikum og sponsorer. 6 ÅRSSKRIFT 2013/2014 7

5 Fokus på forskning, behandling og Helene Elsass Center I 2009 traf bestyrelsen den principbeslutning at ville medvirke til, at der blev etableret et landsdækkende opfølgningsprogram for personer med CP (CPOP) efter samme principper som CPUP (Cerebral Pares Upfölgningsprogram) i Sverige. CPOP for cerebral parese er en klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at beskrive væsentlige elementer af patientforløbet for børn og unge med CP. CPOP er derved med til at sikre en tidlig indsatsstrategi og væsentlige data til brug for fremtidig forskning inden for CP. I 2013 sikrede Elsass Fonden ved en donation, at Region Nordjylland kunne igangsætte implementeringen af CPOP, og det glæder fonden, at det kan konstateres, at alle regioner på nær én nu er stærkt på vej til at have denne kvalitetsdatabase fuldt implementeret. Helene Elsass Center er Elsass Fondens væsentligste bidragsmodtager. HEC er den praktiske og udførende side af fondens arbejde, ligesom HEC er det sted, der skaber konkrete og mærkbare forandringer og forbedringer for børn og unge med CP samt deres familier. Derfor har HEC også sin helt egen sektion i dette årsskrift. De har modtaget støtte i 2013 Fra en spæd start i lejede lokaler i Nygade i København til Elsass Fondens nuværende dejlige domicilejendom på Holmegårdsvej i Charlottenlund har det været en enestående rejse for mig, fyldt med mange forskelligartede opgaver og udfordringer, men også meget positive oplevelser. Jeg vil især mindes at se tilbage på etableringen og den efterfølgende udvikling af Fonden for Helene Elsass Centers vidtforgrenede aktiviteter samt nationale og internationale anerkendelse inden for arbejdet med praktisk forskning og innovation for at forbedre livskvaliteten for personer med Cerebral Parese samt deres familier. Jeg glædes ligeledes over, at Elsass Fonden har bygget to boligejendomme i Storkøbenhavn, der har givet mulighed for at skabe et inkluderende boligprojekt for alle, men især for personer med CP, ligesom jeg vurderer det af allerstørste betydning, at Elsass Fonden har medvirket til at skabe den nævnte landsdækkende kvalitetsdatabase, CPOP, til gavn for den langsigtede forskning og behandling inden for CP. Alt dette har naturligvis ikke været muligt uden et godt og konstruktivt samarbejde med mange mennesker, og i den anledning føler jeg trang til her at takke Elsass Fondens bestyrelse for den tillid, der har været udvist mig i alle årene, ligesom jeg skylder alle mine kollegaer i såvel Ludvig og Sara Elsass Fond som Fonden for Helene Elsass Center en stor tak for jeres loyale, engagerede og inspirerende indsats undervejs. Der skal ligeledes lyde en stor tak for et godt samarbejde med øvrige rådgivere og samarbejdspartnere i årenes løb. Elsass Fonden modtager dagligt ansøgninger om støtte, og vi sætter stor pris på, at så mange henvender sig til os. År efter år er det givende og udbytterigt at være med til at gøre en forskel for såvel enkeltpersoner som grupper, foreninger og klubber, der søger støtte, samt forskere og behandlere i deres arbejde med og for CP. Hans Skytte Pedersen Direktør, Ludvig og Sara Elsass Fond I 2013 har fonden bevilget i alt 131 legater, hvoraf de 98 var legater, der var mindre end kr. per legatuddeling. De øvrige større legatuddelinger kan ses på side 45. Stafetten overdrages Efter 11 spændende og inspirerende år i Elsass Fonden trækker jeg mig i august 2014 tilbage og giver med glæde arbejdet videre til fondens nye direktør, Peter Lindegaard. Ved stifteren Helene Elsass død tilgik der Elsass Fonden en stor arv, og i den forbindelse ønskede fondens bestyrelse, at fonden skulle have en mere selvstændig og udadvendt profil end tidligere, og det var mig en stor glæde dengang at få tilbudt stillingen som Elsass Fondens første direktør. 8 ÅRSSKRIFT 2013/2014 9

6 Hvad er nu det for én? Der er masser af tanker, overvejelser og måske også bekymringer, når en virksomhed ansætter en medarbejder med CP både hos ledere og kollegaer, men så sandelig også hos medarbejderen med CP selv. Ludvig og Sara Elsass Fond bad i 2012 Nanna Mik-Meyer, der er professor og ph.d. ved CBS, om at forestå en forskningsundersøgelse, der så på, hvordan mennesker med CP på arbejdsmarkedet ser sig selv og opleves af deres ledere og kollegaer. - Der er handicapforskning, der fokuserer på beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Til gengæld er der meget få studier, der udelukkende handler om personer med CP. Det faktum, kombineret med, at jeg tidligere har forsket inden for både rehabiliterings- og arbejdsmarkedsområdet, gjorde, at jeg fandt projektet yderst interessant, fortæller Nanna Mik-Meyer, der forsker i mødet mellem mennesker på arbejdspladsen og i vores velfærdsinstitutioner. Interviews ligger til grund I undersøgelsen har Nanna Mik-Meyer og hendes forskningsteam gennemført det hidtil mest omfattende kvalitative studie med 81 interviews fordelt på deltagere med CP, deres ledere og kollegaer. - Vi besøgte 13 virksomheder og har interviewet 14 personer med CP, 19 ledere og 43 kollegaer. Derudover fulgte vi to medarbejdere med CP tæt i deres daglige arbejde, og her gennemførte vi flere interviews, fortæller Nanna Mik-Meyer. CP kommer til udtryk på mange forskellige måder, og det afspejles også i sammensætningen af interviewpersoner, der tæller personer med svære lammelser i ben og arme. For dem er kørestol, stokke eller rollator nødvendige hjælpemidler i hverdagen. Undersøgelsen inkluderer dog også medarbejdere med CP, hvor en fx let skelen og trækken på det ene ben er de eneste synlige tegn på funktionsnedsættelse. Hvad er det så, der sker? Når en medarbejder med CP træder ind på arbejdspladsen er der flere mekanismer, der går i gang. Mennesker afkoder og afkodes handicappet eller ej. Og er der tale om en handicappet kollega, tolkes der lynhurtigt på at han ser anderledes ud, og det er ikke nødvendigvis fair eller hensigtsmæssigt. - I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvad funktionsbegrænsninger betyder hos medarbejderne med CP, og det kom meget forskelligt til udtryk i virksomhederne. Vi fandt ud af, at begrænsningerne nogen steder bliver til fortællinger om et 10 ÅRSSKRIFT 2013/

7 handicap eller om en specifik person. Andre steder er der tale om en forretningsmæssig fordel for virksomheden, fx i form af særlige tilskud fra det offentlige. Funktionsbegrænsningerne kan også vise sig som arbejdsmæssige ulemper, og endelig opfattes den nedsatte funktionsevne hos medarbejderne med CP blot som et vilkår, der skal håndteres bedst muligt, forklarer Nanna Mik-Meyer. Misforstået venlighed De fleste kender sikkert alt til det særlige toneleje, der anvendes, når vi taler til børn. Passer man ikke på og tænker sig om, er det let at anvende selvsamme toneleje, når der tales til CP-medarbejderen - helt som var han eller hun et barn. Derfor er det ifølge forskeren en god idé at drøfte og overveje, hvilken betydning funktionsbegrænsninger hos medarbejderen med CP får i den arbejdsmæssige sammenhæng, medarbejderen skal indgå i, i virksomheden. - Noget, som er meget fremtrædende i undersøgelsens forskellige delanalyser, er, at et handicap kan få mange forskellige betydninger, afhængigt af hvilken sammenhæng det ses og opleves i, fortæller Nanna Mik-Meyer. Parate virksomheder - eller ej? Undersøgelsen stiller også skarpt på rummelighed. Kan virksomhederne rumme en medarbejder med CP, og er de klar til det? - Vi fandt frem til, at arbejdet med rummelighed primært er drevet af personlige præferencer, og mange ledere har meget vide rammer for, hvilken slags forskellighed de kan tolerere, når blot arbejdsopgaverne bliver udført på en tilfredsstillende vis, fortæller Nanna Mik-Meyer. I analysen interesserer forskeren sig også for enshed. På trods af at alle på arbejdspladserne taler om, at der skal være plads til, at vi alle sammen kan være forskellige - og dermed ens kan det være svært at tale om og rumme anderledesheden hos medarbejderne med CP. - Vi kunne se, at det var vanskeligt for ledere og medarbejdere at tale om enshed, uden at forskelligheden eller anderledesheden ved deres kollega med CP bliver meget tydelig, fortæller Nanna Mik-Meyer. Den hjælpende hånd En medarbejder med CP har højst sandsynligt brug for praktisk hjælp i forbindelse med sit job. Derfor så undersøgelsen også på, hvordan de problemer, der følger med handicappet kan løses. Der kan være tale om både permanente løsninger og ad hoc-løsninger, ligesom kollegaerne kan inddrages eller ej. Og der er fordele og ulemper ved det hele. - Vi oplevede, at medarbejderne med CP ofte er tilbageholdende med at bede om hjælp, og derfor er en af udfordringerne ad hoc-løsningerne, som anvendes oftest. De skaber nemlig situationer, hvor det bliver helt tydeligt, at medarbejderen med CP skiller sig ud fra sine kollegaer, hvilket er det stik modsatte af intentionen, lyder det fra Nanna Mik-Meyer. - I vores undersøgelse så vi, at der er en stærk og tydelig tendens til omsorg på arbejdspladserne, hvilket jo som udgangspunkt er positivt. Det kom bare til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Vi oplevede, at der i stort omfang blev anvendt barneretorik over for medarbejderne med CP, fortæller Nanna Mik-Meyer og fortsætter: - Både ledere og kollegaer er rent faktisk opmærksomme på, at denne talemåde skaber en kommunikationsform, der på mange måder udfordrer det ligeværd og den respekt, som alle synes er vigtigt i mødet med deres kollega med CP. De ved godt, at de ikke står over for et barn, og derfor er det også så vigtigt, at medarbejderen med CP mødes som et voksent menneske, der blot har behov for ekstra hjælp i hverdagen, forklarer Nanna Mik-Meyer. CP med lyd og bevægelse Når CP er tydeligt er det lig med lyde, ufrivillige bevægelser og tale. Det gør medarbejderen med CP tydeligt anderledes. Det medfører også ofte, at både kollegaer og ledere automatisk sætter spørgsmålstegn ved intelligens og faglige evner hos medarbejdere med CP og hvorvidt, de kan udføre de arbejdsopgaver, de er ansat til at løse. - Når medarbejdere med CP møder på arbejdet er de hæmmet af deres krop og deres udtryk, som er anderledes. Det gør, at kollegaerne og alle os andre dømmer dem på baggrund af deres fysik og tror, de samtidig er dumme. Det synlige handicap er altså med til at svække medarbejderens faglige position i virksomheden, uanset hvilken uddannelsesbaggrund og faglige kvalifikationer han eller hun i øvrigt har, fortæller Nanna Mik-Meyer. Undersøgelsen berører også en anden central problemstilling. Det viser sig, at betydningen af et synligt handicap som CP er størst i begyndelsen af et arbejdsforhold, og at betydningen af handicappet faktisk udviskes efterhånden som tiden går. - Det er absolut positivt, men det kræver jo stor tålmodighed hos den enkelte medarbejder med CP, siger Nanna Mik-Meyer. 12 ÅRSSKRIFT 2013/

8 De svære situationer Rapporten udkom den 24. april Som afrunding på undersøgelsen har Nanna Mik-Meyer også set på, hvordan de akavede situationer, som medarbejderen med CP ufrivilligt kan skabe, kan løses. - Vi så, at en del af medarbejderne med CP bruger humor og ironi og gør grin med sig selv, men i virkeligheden gør de sig bare endnu mere anderledes. Undersøgelsen peger på, at CP-medarbejdernes selvironi og jokes ikke nødvendigvis løser de akavede situationer, men at andre medarbejdere har en forventning om, at kollegaen med CP kan lave sjov med sin situation; uanset om medarbejderen med CP bryder sig om at joke med sit handicap eller ej, forklarer Nanna Mik-Meyer. Fremmedartethed betyder meget på arbejdspladsen, og det er enormt svært at falde mellem kategorier. - Det er psykisk hårdt for medarbejderne med CP at vide, at de er anderledes, men samtidig skal de lade som om, de er normale. Den enkelte medarbejder med CP skal overkompensere både arbejdsmæssigt og personligt, og det er ganske meget at forlange af ét menneske, slutter Nanna Mik-Meyer. Vil du læse Nanna Mik-Meyers rapport? Download rapporten på elsassfonden.dk/cp-job ISBN-10: ISBN 13: ? Helene Elsass Center Hvad er nu det for?én En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger Af Nanna Mik-Meyer, Rasmus Kolding og Charlotte Bossen Nielsen 1402-v18-rapport-HvadErCOVER.indd 1 11/04/ eller kataloget med råd til medarbejdere og ledere? Download kataloget på elsassfonden.dk/cp-raad 15

9 Tips til dig......der ansætter og samarbejder med en handicappet Som et led i Nanna Mik-Meyers undersøgelse, er der udarbejdet en række enkle og konkrete forslag til, hvordan ledere, kollegaer og medarbejdere med CP alle kan medvirke til, at den enkelte medarbejder med CP kommer godt fra start i jobbet. Forhold dig til medarbejderens anderledeshed Tal sammen om, hvordan anderledesheden hos medarbejderen med CP påvirker hans eller hendes arbejde samt løsningen af fælles opgaver. Anbefalingerne har alle det til fælles, at de er omkostningsfrie eller ikke belaster arbejdspladsens budget voldsomt. De er derfor et udtryk for, at det ikke nødvendigvis er en dyr affære at arbejde med mennesker med CP (og at der findes flere støtteordninger til de omkostninger, der måtte opstå). Derimod kan det være vanskeligt at ændre på vante og måske indgroede handlingsmønstre på en arbejdsplads. Det kræver ledelsesmæssigt mod at sætte en dagsorden om inklusion, og det vil måske tage tid at ændre arbejdspladsens vaner og rutiner. Gør rammerne klare Nogle medarbejdere med handicap er i tvivl om, hvor meget de kan forvente af deres arbejdsgiver, og mange vil ikke føle sig til besvær. Det er derfor centralt, at du som leder gør rammerne for tilbud, hjælp og hjælpemidler helt klare over for din medarbejder med handicap. Find de permanente løsninger Er der ting i hverdagen, hvor medarbejderen med CP støder på vanskeligheder, så tænk over, om problemet kan afhjælpes permanent....der har CP og har et job Vær tålmodig dit handicap træder i baggrunden med tiden Det er desværre sådan, at mennesker, der ikke kender dig, kan have fordomme om, hvad dit handicap betyder. I starten vil dit handicap fylde meget, men med tiden bliver det arbejde, du udfører, det vigtigste, og dit handicap vil træde i baggrunden. Er du i det rigtige job, vil tiden hjælpe dig med at fremstå mere som en kollega og mindre som ham eller hende med handicap. Find løsninger, der ikke afhænger af kollegaerne Løsninger, der er afhængige af kollegaernes velvilje, gør relationen til kollegaen med CP ulige. Medarbejderen med CP føler sig afhængig og fremstår som den svage part. Find derfor så vidt muligt løsninger, der er uafhængige af medarbejdernes velvilje til at hjælpe. Vær opmærksom på omsorg og undgå barnliggørelse Omsorg er almindeligt på arbejdspladsen. I skal dog passe på, at det ikke kammer over i en barnliggørelse af kollegaen med CP. Det kan være svært at sige fra overfor omsorgen, da den ydes i en god mening og i nogle tilfælde kan være ønskværdig. Gør opmærksom på dine behov du er ikke til besvær Du er ikke til besvær, fordi du gør opmærksom på dine behov. Det kan være svært at være åben om sine behov, men din leder vil ofte hellere have, at du giver udtryk for dine behov, snarere end at han eller hun selv skal gætte dem. Spørg, hvad rammerne er, så du ved, hvad din leder kan hjælpe dig med. Vær opmærksom på jokes er de altid sjove? Jokes og en uformel omgangstone kan være fin i nogle sammenhænge, da det kan løsne op for akavede situationer, men vær også opmærksom på, at det ikke kan forventes, at medarbejderen med CP skal joke med sit handicap; det er ikke alle, der synes, at det er sjovt. Overvej din rolle Det er naturligt, at du som medarbejder med CP helst vil kendes for andet end dit handicap. For nogle medarbejdere med CP har udadvendthed, jokes og selvironi vist sig som en vej ud af handicaprollen og ind i en mere gængs kollegarolle. Det kan have sine fordele, men det kan også have omkostninger. Rollen som sjov og udadvendt kan let overskygge dine faglige kvaliteter. Politik er godt, men omtanke er bedre Inklusion af medarbejdere med handicap bør i mindre grad handle om politik og mere om, hvordan de ansatte behandler hinanden. Det væsentlige er, at der er åbenhed om at drøfte omgangstonen, måden kollegaer hjælper hinanden på og løsningen af praktiske problemer, snarere end at arbejdspladsen har specifikke politikker om mangfoldighed. 16 ÅRSSKRIFT 2013/

10 Driftspiloter, der bidrager Fem CP ere har i en årrække haft fast job som driftspiloter på Experimentarium i Hellerup med støtte fra Ludvig og Sara Elsass Fond. Kaster man et blik på medarbejderskaren på Experimentarium, er der tale om en skøn og mangfoldig blanding af medarbejdere med og uden handicap. Her går raske, blinde, kørestolsbrugere og også mennesker med CP på arbejde for at give de mere end gæster, der årligt lægger vejen forbi huset, en god oplevelse. 18 ÅRSSKRIFT 2013/

11 Da Experimentarium for en del år siden ansatte fem medarbejdere med CP som hjælpere i udstillingen Dialog i mørket, skete det med støtte fra Elsass Fonden. - I den pågældende udstilling havde vi skabt et univers i totalt mørke og med masser af rum og gange. Rundvisningen tog en time, og gæsterne blev ledt rundt af guider, der var blinde, og undervejs oplevede de, hvordan deres øvrige sanser blev skærpet, fortæller Asger Høeg, der er direktør på Experimentarium. Mens blinde guider viste rundt i mørket, dækkede CP erne en række andre opgaver i forbindelse med udstillingen. - Min oplevelse var, at de virkelig bidrog og rejste sig, og både de og jeg fik mod på mere, så jeg kontaktede Elsass Fonden igen, der sidenhen har støttet ansættelsesforsøget, og i dag arbejder fem personer med CP som driftspiloter på Experimentarium, forklarer Asger Høeg. Ansat som pilot Som driftspilot har de til opgave at sikre de mange elementer på de 30 udstillinger i Experimenatrium. Der skal være papir og saks på de rette steder, lyset skal være tændt, og der skal være saftevand, der hvor vores gæster kan tage en tur på motionscykel. - Driftspiloterne taler ofte med publikum, og de er meget dygtige formidlere. Fordi de har været hos os så længe, kender de udstillingerne ud og ind, så de ved lige, hvordan gæsten skal dreje på håndtaget for fx at se noget i en ny vinkel, fortæller Asger Høeg og understreger, at det naturligvis også handler om, at driftspiloterne i dag har opnået tryghed og sikkerhed for, at de kan deres stof. Mød en spastiker Udover rollen som driftspilot har de fem medarbejdere med CP spillet en helt central rolle i Experimentariums tilbud til skoler. Danske skoleklasser har gennem en årrække kunnet besøge Experimentarium, hvor de har mødt en spastiker. Hvorfor handicappede? Når Experimentarium på mange måde er en foregangsvirksomhed, når det gælder ansættelse af handicappede, skyldes det et stærkt personligt engagement hos direktøren. - Det irriterede mig, når jeg så, hvor afvisende vi som et samlet erhvervsliv var over for dem, der var anderledes. På Experimentarium har vi haft mennesker med både fysiske og psykiske handicap, og gang på gang har jeg set, at giver man dem en chance, så kan de godt, forklarer Asger Høeg. Experimentarium har netop indledt en massiv udvidelse af huset i Hellerup, og i de to år byggeriet varer, flytter Experimentarium til Christiansholms Ø og bliver til Experimentarium City. - Her er aftalen med Elsass Fonden, at to af driftspiloterne flytter med til vores midlertidige domicil, mod at vi genansætter de tre andre, når vi vender tilbage til Tuborg Havn om to år, forklarer Asger Høeg. Uden fonde, ingen udvikling Experimentarium er en guldgrube af erfaring med formidling af naturvidenskab og teknik. Men erfaringerne er ikke kommet af sig selv. - Der er mange tabuer og fordomme omkring livet som handicappet eller hjerneskadet, og dem gør vi kål på med Mød en spastiker, hvor skoleelever kan stille alle de spørgsmål, de ønsker svar på, kigge på hjælpemidler og høre mere om livet som spastisk lammet, forklarer Asger Høeg. Som driftspiloter oplever de, at folk kigger undrende på dem, men ikke tør spørge, hvorfor de ser anderledes ud. I Mød en spastiker fortæller de åbenhjertigt om deres hjerneskade, hvordan de har fået den, og hvordan det har påvirket deres liv. I et afslappet forum får eleverne en unik mulighed for at stille de spørgsmål, som kan være svære at stille, måske fordi man ikke tør eller ikke har haft mulighed for det. - Vi har gennem alle årene modtaget støtte og opbakning fra fonde som Elsass Fonden, og det har været afgørende for Experimentariums succes, forklarer Asger Høeg. Han har i alle sine år som direktør for Experimentarium haft et tæt samarbejde med stribevis af fonde, og han ser fondene i Danmark som en spydspids for nytænkning, der bidrager væsentligt til samfundsudviklingen i Danmark. - I de mere end 20 år, jeg har arbejdet med fonde, har jeg oplevet, at de er blevet mere og mere proaktive og i højere grad fokuserer på, hvor og hvordan deres donationer anvendes nøjagtig som jeg oplever det med Elsass Fonden, og det er vældigt positivt, slutter Asger Høeg. 20 ÅRSSKRIFT 2013/

12 Om Experimentarium Experimentarium er et videnskabscenter Experimentarium åbede med forsøgsudstillingen Menneske - Her er din krop! på Østerbro i 1988 Indviede det permanente science center i Hellerup i 1991 Udstillingsareal: kvm. Antal gæster pr. år: experimentarium.dk 22 ÅRSSKRIFT 2013/

13 Selvstændighed og god indretning I 2011 stod to nybyggede ejendomme klar. En i Hvidovre og en på Østerbro i København. I dag er de nye beboere - et miks af mennesker med CP og andre unge og ældre flyttet ind i de spritnye lejligheder. Når Ludvig og Sara Elsass Fond investerede i boligbyggeri, skyldes det tanken om inklusion. Muligheden for egen bolig spiller en vigtig rolle, når mennesker med CP skal være en naturlig del af samfundet, så de på deres præmisser kan bidrage til fællesskabet. Men hvad har det så rent faktisk betydet at få adgang til en af Elsass Fondens boliger. - For mig har det været meget positivt at flytte ind i ejendommen i Ragnagade. Den ligger centralt og tæt på Fælledparken og med gode indkøbsmuligheder og offentlig transport, fortæller Hans Jørgensen, der var den første beboer til at flytte ind. Om ganske få år bliver det endnu lettere at komme til og fra Ragnagade, når en ny Metro-station er færdig. - Da vi skulle finde en egnet byggegrund, var netop beliggenheden altafgørende. Som handicappet er det vigtigt at bo tæt på offentlige transportmuligheder, i en bymidte så beboerne er tæt på butikker og handelslivet og så skal det helst også være i nærheden af potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder, fortæller Hans Skytte Pedersen. 65 kvm med det hele I dag bor Hans Jørgensen i en af de lejligheder, der er på 65 velindrettede kvadratmeter, og det passer godt til hans behov. - Det er nogle fine lejligheder, hvor der er tænkt på det hele, og det gjorde det let at flytte ind. Der var meget, jeg slet ikke skulle tænke på, forklarer Hans Jørgensen, der kom fra en større lejlighed i Ørestaden. - Jeg er glad for byttet. Der er meget mere liv her på Østerbro end i Ørestaden, og når jeg har været ude at køre med min minicrosser, kører jeg blot i kælderen og parkerer den ved siden af både almindelige biler og større kassevogne, fortæller Hans Jørgensen, der hopper en tur i elevatoren for at komme fra kælderen og op i sin lejlighed. 24 ÅRSSKRIFT 2013/

14 Hans Jørgensen er webudvikler i Teknologirådet, og med den gode internetforbindelse der er i hele ejendommen, kan han arbejde hjemmefra flere gange om ugen. - Så har jeg tid og ro til de opgaver, der kræver fordybelse og koncentration, fortæller Hans Jørgensen. Det er ikke kun indenfor, at Elsass Fonden har tænkt over tingene. Udenfor har beboerne adgang til en dejlig stor fælleshave med havemøbler og hyggekroge. Gatestep et skridt i en vigtig retning Elsass Fonden døbte boligprojektet Gatestep, fordi egen bolig er et vigtigt skridt mod en hverdag i selvstændighed. - Målet er at hjælpe mennesker med CP til større selvstændighed, og så vil vi gerne medvirke til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor mennesker med CP, forklarer Hans Skytte Pedersen. Netop af denne årsag besluttede Elsass Fonden, at deres ejendomme skal være hjem for et miks af mennesker med og uden CP, og fonden er helt åben omkring vigtigheden af, at alle beboere i fondens ejendomme bidrager til fællesskabet - uanset om man har CP eller ej. - Jeg holder møde med alle, der flytter ind. Det giver mig lejlighed til at forklare, hvad CP er og hvad det betyder at leve med CP, siger Hans Skytte Pedersen. Om ejendommene Nyopførte i 2011 En blanding af handicap-, familie- og erhvervslejemål Lejlighederne er forskellige i areal - i størrelsesordenen kvm Stueetagen er forbeholdt erhverv Ejendommenes ydre harmonerer med de omkringliggende murstensbyggerier Ejendommene byder på et varieret spil af lys og skygge Ejendommen i Hvidovre indeholder 17 lejligheder Ejendommen på Østerbro indeholder 28 lejligheder Ejendommene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel 26 ÅRSSKRIFT 2013/

15 Man giver, og man får! Når 28-årige Mads Wiberg Sørensen fra København i dag klarer sine studier på Institut for Uddannelse og Pædagogik, har Ludvig og Sara Elsass Fond haft en finger med i spillet. Elsass Fonden har fulgt og støttet Mads gennem en årrække, hvor han har opnået bemærkelsesværdige resultater. Mads Wiberg Sørensen har CP og sad i kørestol, ind til han var seks år. Derfra har der kun været én vej for den unge mand, og det var fremad eller nærmere betegnet op! Op på egne ben. Mads er uddannet pædagog og er i dag i gang med sin kandidatoverbygning på Institut for Uddannelse og Pædagogik under Aarhus Universitet. Han bor i egen lejlighed i Hvidovre, han har kørekort, og han dyrker masser af sport og spiller musik. - Mine forældre har aldrig ønsket at pakke mig ind i vat, så jeg er altid blevet passende udfordret og kastet ud i nye ting, fortæller Mads, der i en ung alder fandt ud af, at fysisk aktivitet gjorde en markant forskel, og det har han holdt fast i lige siden. At nå til studier på en højere læreanstalt lå ikke i kortene, da Mads var barn, og der har også været sten, der skulle ryddes af vejen i løbet af årene, og her har støtten fra Elsass Fonden, betydet, at Mads ifølge ham selv - har klaret sig ganske fornuftigt. De to interesser Elsass Fonden har ydet støtte til både dagligdags ting, til Mads store passion, musikken, og til den altafgørende fysiske træning. - Når jeg tænker tilbage, har Elsass Fonden støttet mig på flere fronter. For mig er det fx af afgørende betydning, at jeg har en vaskemaskine inden for rækkevidde, fordi trapper er problematiske, og her har Elsass Fonden hjulpet mig, fortæller Mads. Også når det gælder musikken, har Mads, der spiller el-bas, modtaget støtte i form af instrumenter, men det er nok på sportsfronten, at Elsass Fonden har fyldt mest i Mads bevidsthed, hvor han gennem en årrække har været involveret i flere projekter. - Jeg var med til at teste Mitii i starten. Det er et online træningssystem, hvor man træner både hjerne og krop på samme tid. Det var enormt udfordrende, for man skal både bevæge sig og tænke sig om på én og samme tid, og resultaterne var til at tage og føle på, fortæller Mads. 28 ÅRSSKRIFT 2013/

16 Derudover har Mads været involveret i Food for Brains, der sætter fokus på hjernerigtig mad, og han har deltaget i fokusgrupper i forbindelse med Elsass Fondens opførelse af ejendomme i henholdsvis Hvidovre og på Østerbro. Sport, sport og atter sport - Det sidste projekt, jeg har været med i, er et styrketræningsprojekt, der foregik på Helene Elsass Center. Tre gange om ugen mødtes vi til afsindig hård træning i maskiner til gengæld kunne vi følge vores fremskridt i takt med, at intensiteten og antallet af repetitioner steg, og selv om man tror, det er løgn, så er det faktisk motiverende, når der står en træner og råber og skriger. Og det gjorde han, siger Mads med et smil på læben. Hvis der er noget, Mads er stolt af, så er det hans engagement i Sport for Brains volleyball-hold i Farum-Holte, hvor han har været med fra starten. - Jeg synes, det er godt gået, at vi har fået det hold op at køre. I starten skete det med støtte fra Elsass Fonden, men i dag drives holdet 100 % i Farum-Holteregi og vi har sågar vundet Kulturministerens Handicapidrætspris for et par år siden, fortæller Mads, der i dag er træner for volleyball-holdet. Mentor-hjælp er afgørende og kopierer lige præcist de sider, jeg skal bruge. Man kan sige, at det bliver udpindet og gjort spiseligt for mig, forklarer Mads. Uden Elsass Fonden hva så? Uddannelse og læring af færdigheder, viden og holdninger er vigtig for alle. For uddannelse giver den enkelte erfaring, dømmekraft og visdom kort sagt almen dannelse. For mange ligger det til højrebenet at gå i gang med en uddannelse, men sådan var det ikke for Mads. - Allerede da jeg læste til pædagog, fik jeg hjælp til mine studier af en mentor. Som en del af min CP er jeg udfordret, når det gælder læsning, skrivning og det at bevare overblikket, så havde jeg ikke en mentor ansat, ville det ikke være muligt for mig at gennemføre studiet, fortæller Mads. Mads og hans mentor har udviklet et samarbejde, der fungerer upåklageligt, og som ligger i helt faste rammer. - Jeg arbejder med et talegenkendelsessystem. Det betyder, at i stedet for at skrive en opgave, så taler jeg en opgave, og systemet transformerer min tale til skrift. Det er ikke altid lige vellykket, skal jeg lige hilse at sige, og derfor sender jeg mine opgaver til min mentor, der læser det igennem, retter og ringer mig op, hvis der er noget, hun ikke forstår, fortæller Mads. Udover gennemlæsning af opgaver, hjælper mentoren også Mads med at finde det teoretiske læsestof, han har brug for. - Jeg fortæller helt konkret, hvad jeg har brug for det kan være litteratur om en specifik teori eller lignende og så fremskaffer mentoren det skriftlige materiale Mads tænker sig om længe, da han får stillet spørgsmålet om, hvordan hans hverdag ville se ud i dag, hvis han ikke havde fået støtte af Elsass Fonden. - Det er et interessant spørgsmål, men også svært, for nu har jeg jo fået støtten men jeg kan i hvert fald sige, at det har haft afgørende betydning for både min kognitive og fysiske udvikling. Jeg ville have været et helt andet sted, hvis jeg ikke havde været med i de mange projekter, forklarer Mads. Udover støtten fra Elsass Fonden har Mads også modtaget både støtte, sparring og opbakning fra Spastikerforeningens psykolog, mens Mads selv betegner sin familie som den, der har haft størst betydning for hans udvikling. - Elsass Fonden har gennem de seneste år på mange måder været en slags sidste udvej for mig. Jeg starter altid med at søge støtte hos min kommune. Og forventeligt er de med på at hjælpe nogen gange, andre gange ikke. Når tingene ikke går min vej, er det fantastisk, at Elsass Fonden findes, siger Mads, der meget gerne giver igen til fonden. Mads er da også lidt af en rollemodel, fordi han kender Elsass Fonden godt og har været med i så mange projekter. Han bliver fx hentet ind, når unge mennesker med CP eller deres pårørende - har brug for en snak med én, der ved hvordan det er at være fx 15 år og have CP. - Jeg stiller altid gerne op med moralsk opbakning, slutter Mads. 30 ÅRSSKRIFT 2013/

17 Rask-idræt og handicap-idræt gik hånd-i-hånd Hos arrangøren af mesterskaberne, European Herning, blev der tydeligvis sat stor pris på sponsoratet. Med et sponsorat på 1,7 mio. kr. støttede Ludvig og Sara Elsass Fond i 2013 afviklingen af paradressur-konkurrencerne ved ECCO FEI European Championships i Herning. MCH Arena i Herning er normalt hjemmebane for fodboldklubben FC Midtjylland, men fra den august dannede arenaen rammen om Danmarks største sportsbegivenhed i 2013; EM i springning, dressur og paradressur. Med mere end tilskuere per dag og fantastisk underholdning på det imponerende rideanlæg var kulissen for store oplevelser i orden. Sponsor efter grundig overvejelse Det var første gang, at Elsass Fonden optrådte som sponsor ved en stor sportsbegivenhed, som det var tilfældet ved EM i Herning. - Det var med stor glæde og ydmyghed, at vi modtog den solide støtte fra Elsass Fonden i forbindelse med afviklingen af Jysk FEI European Para-Dressage, fortæller direktør i European-Herning ApS, Jens Trabjerg. Ifølge direktøren gjorde sponsoratet det muligt at opbygge det midlertidige stadion til afvikling af paradressurens mesterskabsklasser. - Når vi besluttede at sponsere EM i Herning, skyldes det, at vi så det som et fornemt eksempel på, hvordan rask-idræt og handicap-idræt sagtens kan gå håndi-hånd. Det understøtter Elsass Fondens arbejde med integration på allerbedste vis, fortæller Nick Elsass. IQ en blev løftet Under EM benyttede Elsass Fonden lejligheden til at præsentere et udsnit af de mange aktiviteter, der foregår i Elsass-regi. Omdrejningspunktet var Mitii, men der var også fokus på Helene Elsass Center, Food for Brains og Sport for Brains. - Et sponsorat i denne størrelse krævede grundig overvejelse, og vi besluttede, at sponsorbeløbet skulle øremærkes paradressurdelen under EM, hvor en del af sponsoratet blev anvendt til at opbygge et midlertidigt stadion og til udsmykning af ridebanen ved EM. Derudover blev en del af midlerne allokeret til paradressurlandsholdets forberedelse til selvsamme EM, fortæller Nick Elsass, der er formand for Elsass Fonden. - Vi udviklede en HjerneStand, som blev designet med Vil du løfte din IQ? som trækplaster, og det kunne virkelig trække interesserede ind på standen, hvor vores team var klar til at forklare mere om vores forskellige projekter og tiltag, fortæller Nick Elsass. Formanden betegner EM i Herning som en succes for Elsass Fonden, der opnåede god eksponering af både fonden og dens aktiviteter. Er der forskel på fonde og sponsorer? Det korte svar er ja. Som fond støtter vi oftest et formål. Det kan være områder, vi ønsker at styrke, udforske eller måske ønsker at ændre, mens sponsorer køber en vare, de gerne vil associere sig med. Det handler typisk om markedsføring eller oplevelser til fx kunder. Elsass Fondens bidrag til EM i Herning dækkede begge dele. Nick Elsass, formand for Ludvig og Sara Elsass Fond 32 ÅRSSKRIFT 2013/

18 EM-medaljer og EM-fakta Mesterskaberne var en fantastisk begivenhed. Professionelt arrangeret og med store sportslige øjeblikke. Paradressurlandsholdet vandt bronze Tre paradressurryttere opnåede også individuelle bronzemedaljer gæster besøgte EM i Herning pr. dag konkurrenceheste deltog - med 241 ryttere fra 32 nationer - I alt var der akkrediterede deltagere (hesteejere, ryttere, officials, frivillige mv.) journalister dækkede mesterskaberne stande var fordelt på et stort udstillerområde på kvm 34 ÅRSSKRIFT 2013/ Dansk TV transmitterede 39 timer og 16 minutter fra EM - EM blev set af personer alene i Danmark (DR-seertal) - Fransk TV viste mere end 30 timers direkte TV - Svensk TV viste ca. 20 timer - Op mod 110 millioner tv-seere i 75 lande kiggede med 35

19 Ny direktør i Ludvig og Sara Elsass Fond mød ham hér - Jeg har altid brændt mest for virksomheder og organisationer med visioner og formål, som jeg kan identificere mig med og det kan jeg i høj grad med Ludvig og Sara Elsass Fond, forklarer Peter Lindegaard, der den 1. august overtager direktørposten i fonden, når nuværende direktør Hans Skytte Pedersen går på pension efter en lang årrække. Den kommende direktør i Elsass Fonden så jobbet som en mulighed for at arbejde med en tanke og en sag, som er både spændende og udfordrende og samtidig bevæger sig inden for det sundhedspolitiske område et felt, som har haft Peter Lindegaards interesse gennem mange år. Peter Lindegaard kommer til Elsass Fonden med mere end 25 års erfaring i serviceindustrien, hvor han bl.a. har fungeret som koncerndirektør i Det Berlingske Officin, som Senior Vice President i Group 4 Falck og som administrerende direktør i Lokal Forsikring. Derudover har Peter Lindegaard bestredet og bestrider stadig bestyrelsesposter i både ind- og udland. Forberedelse i gang Peter Lindegaard har allerede gjort sig mange tanker om det forestående job i Elsass Fonden og dedikerer i øjeblikket tid til at opnå en større viden om cerebral parese som diagnose: - Jeg er jo i gang med at forberede mig, og jeg har allerede fået et godt indtryk af Elsass Fonden. Her arbejdes professionelt, velovervejet og altid med det mål at gøre en forskel. Den kurs ser jeg meget frem til at fortsætte samtidig med, at jeg forhåbentlig kan være med til at etablere nye kontakter, der kan komme fonden til gavn og hele tiden være med til at synliggøre fonden og dens arbejde. Peter Lindegaard privat Peter Lindegaard er 59 år, uddannet økonom og bor i Klampenborg. Når han har fri, er det familien, der består af hustruen Margit og tre voksne børn, der er i centrum, ligesom den store interesse for politik og samfund dyrkes og så er Elsass Fondens nye direktør inkarneret vinterbader og hopper i Øresund hver eneste morgen, året rundt. 36 ÅRSSKRIFT 2013/

20 Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelsen Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Olaf Bjarne Paulson Professor, dr. med. Professor i neurologi ved Københavns Universitet Overlæge ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurologisk Klinik, Neurocenteret, Rigshospitalet Medlem af Det Kongelige Videnskabernes Selskab Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Formand for Maritim Museums Fond Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde Direktion Kirsten Smedegaard Andersen Cand. oecon. Medlem af bestyrelsen i Bodum AG Medlem af bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp Medlem af bestyrelsen i Dansk Børne Astma Center Medlem af bestyrelsen i TSGC A/S m. fl. Hans Skytte Pedersen Direktør, HD (F) Formand for bestyrelsen i Core Bolig III Kommanditaktieselskab Formand for bestyrelsen i Asta og Julius P. Justesens Fond Medlem af bestyrelsen i Lægernes Pensionsinvesteringsforening Bente Scavenius Mag. art. Mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter Formand for Oluf Høst Museet Næstformand for Kunstforeningen Gl. Strand Bestyrelsesmedlem i Topdanmark Fonden, Poul Renè Gauguins Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Konsulent for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond Medlem af bestyrelsen i Arne V. Schleschs Fond m. fl. Finn Hasselriis Advokat (H) Senior partner i advokatfirmaet Husen Advokater Formand for Protica Invest A/S Formand for Danish-Ghanaian Heart Hospital IVS Medlem af bestyrelsen i Adax Holding ApS Medlem af bestyrelsen i Fonden for Neurologisk Forskning m. fl. Om Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front - fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til instutioner, foreninger og den enkelte. 38 ÅRSSKRIFT 2013/

Hvad er nu det for. En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger.

Hvad er nu det for. En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger. Katalog Hvad er nu det for?én En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger Af Nanna Mik-Meyer, Rasmus Kolding og Charlotte Bossen Nielsen

Læs mere

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND 2013-14 ÅRSSKRIFT 1 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes!.... 4 Et 2013 med hektisk aktivitet.... 6 Hvad er nu det for én?... 10 Tips til dig... 16 Driftspiloter, der bidrager.... 18 Selvstændighed

Læs mere

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass... 2 2011 et år med hektisk aktivitet.... 4 Der ligger forskning til grund for det hele...

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017

TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 TALE TIL VINDERE AF ÅRETS LÆREPLADS 2017 Kære nominerede virksomheder I er tre meget stærke kandidater Og valget af den endelige vinder af Årets Læreplads har ikke været nemt Derfor vil jeg først fortælle

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Værdier i demensomsorgen

Værdier i demensomsorgen Frejasvænge og Skovrosen i Syddjurs Kommune December 2014 At hjælpe er at forstå af Søren Kierkegaard Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

It s all about people!

It s all about people! It s all about people! Svaret er : Tillid CBS 14. september 2010 Alfred Josefsen adm. direktør, Irma AS adjungeret professor, CBS 15-09-2010 1 Vi har behov for nye ledelsesformer! Produktionen er allerede

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS

Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013. v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Evaluering af aktiviteter i Helsingør Ferieby 2013 v/ Sara Lea Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS Formål og opdrag Evalueringen gennemført for FolkeFerieFonden Arbejdsmarkedets Feriefond støtter FolkeFerieFondens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere