LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-14 LUDVIG OG SARA ELSASS FOND ÅRSSKRIFT LUDVIG OG SARA ELSASS FOND"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 1

2 Indholdsfortegnelse Det skal kunne mærkes! Et 2013 med hektisk aktivitet Hvad er nu det for én? Tips til dig Driftspiloter, der bidrager Selvstændighed og god indretning Man giver, og man får! Rask-idræt og handicap-idræt gik hånd-i-hånd Ny direktør i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Regnskabet De har modtaget støtte i Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf elsassfonden.dk 2 ÅRSSKRIFT 2013/2014 3

3 I Elsass Fonden støtter vi en særlig gruppe mennesker. Antallet af børn og unge med CP er ikke voldsomt stort heldigvis men tæller vi deres familier og pårørende samt institutioner, uddannelsessteder og sportsklubber med, udvides kredsen af mennesker, der er i berøring med CP markant. Elsass Fonden støtter helt bevidst de få, til gengæld gør støtten en massiv forskel. Og det er netop det, vi arbejder for. At flytte noget, at gøre en forskel og skabe mærkbare forandringer. Den forskning, Elsass Fonden støtter, fokuserer helt naturligt på CP, men den har vist sig, også at kunne anvendes af andre patient- og handicapgrupper. Det er både givende og glædeligt at opleve de mange resultater anvendt i bredere forstand. Lad mig komme med et par eksempler: Elsass Fonden har gennem en årrække støttet udviklingen af træningskonceptet, Mitii. I dag ved vi, at denne træningsform med fordel kan anvendes af personer med andre hjerneskader fx blodpropper, hjerneblødninger og balanceproblemer. Elsass Fonden bad i 2012 professor ved CBS, Nanna Mik-Meyer, om at forestå forskningsundersøgelsen Physical handicaps and employment: An investigation of the (ab)normal body in work organizations med henblik på at kortlægge og beskrive de mekanismer, der sættes i gang, når et menneske med CP får job og møder kollegaer og ledere. På baggrund af undersøgelsen præsenterer Nanna Mik-Meyer en række gode råd til både virksomheden og medarbejderen med CP. Jeg er overbevist om, at disse konstruktive og hands-on råd kan anvendes af alle virksomheder, der har medarbejdere med handicap ansat eller som ønsker at få det. Elsass Fonden har udviklet kostprogrammet Food for Brains, der sætter hjernerigtig mad på dagsordenen på en let og tilgængelig måde. Med et omfattende og årelangt forskningsarbejde har man identificeret en lang række fødevarer, som er særligt gode for hjernen og dens udvikling og dette gælder naturligvis alle hjerner. CP eller ej. Det skal kunne mærkes! Når vi i Ludvig og Sara Elsass Fond udgiver en årbog kaster vi helt automatisk blikket tilbage på tiden, der er gået siden sidst, og vi glæder os over de mange projekter og tiltag, vi har støttet og fulgt med stor interesse - og over de mange børn og unge med CP, der har fået hjælp til træning, uddannelse, bolig og personlig udvikling. Elsass Fonden støtter mennesker med CP og arbejder intenst på at forbedre levevilkårene for alle med CP. Det vil vi også gøre i fremtiden intet er ændret her. Og kan vores forskning og metoder anvendes af flere er det en ekstra glæde. Nick Elsass Formand for Ludvig og Sara Elsass Fond og Fonden for Helene Elsass Center 4 ÅRSSKRIFT 2013/2014 5

4 Et 2013 med hektisk aktivitet Kære læser Igen i 2013 har aktivitetsniveauet i Elsass Fonden været højt. Året har budt på ny og spændende udvikling i eksisterende projekter og helt nye tiltag, som fonden valgte at støtte. Vi har valgt at fremhæve nogle af de projekter, som nød særlig opmærksomhed i Fokus på arbejdslivet Et stort fokusområde i Elsass Fonden er fortsat støtte til inklusion over en bred front. Vi støtter og arbejder til stadighed for det inkluderende samfund; et samfund, der kan rumme mangfoldigheden og give mennesker med CP og andre handicappede mulighed for bedre uddannelse, job og bolig. I det forgangne år har vi dedikeret stor opmærksomhed til job og arbejdsmarkedet. I en god og konstruktiv dialog med Spastikerforeningen bad vi professor Nanna Mik-Meyer på Copenhagen Business School om at forestå en forskningsundersøgelse af de dynamikker og mekanismer, der er i spil, når et menneske med CP til daglig færdes blandt kollegaer og ledere i en virksomhed. Det har udmøntet sig i en yderst læseværdig forskningsrapport samt en række gode tips og råd til både virksomhederne, lederne, de ansatte samt medarbejderne med CP. Begge dele er beskrevet i årsskriftet og kan ligeledes downloades på vores websites. Fokus på idrættens verden Idrætten har altid fyldt meget hos Elsass Fonden. Det skyldes først og fremmest, at al den idrætsforskning, som fonden hidtil har støttet, peger på, at intens træning over tilstrækkelig lang tid med det rette indhold har en positiv effekt på livskvaliteten for mennesker med CP. Vi har en lang tradition for at støtte handicapidrætten. Både den enkelte udøver samt hold og klubber, ligesom vi støtter CP-idrætsdage rundt omkring i landet. Men i år nåede vi nye og internationale højder. Særligt et sportsprojekt fik opmærksomhed i Der er tale om EM i dressur, springning og paradressur, der blev afviklet i fællesskab for alle aktiviteterne i Herning, hvilket er helt i tråd med Elsass Fondens tanke om inklusion. Elsass Fonden var sponsor ved mesterskaberne, som var den største sportsbegivenhed på dansk jord i Der er ingen tvivl om, at mesterskaberne var en stor oplevelse for alle fra ryttere og hjælpere til publikum og sponsorer. 6 ÅRSSKRIFT 2013/2014 7

5 Fokus på forskning, behandling og Helene Elsass Center I 2009 traf bestyrelsen den principbeslutning at ville medvirke til, at der blev etableret et landsdækkende opfølgningsprogram for personer med CP (CPOP) efter samme principper som CPUP (Cerebral Pares Upfölgningsprogram) i Sverige. CPOP for cerebral parese er en klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at beskrive væsentlige elementer af patientforløbet for børn og unge med CP. CPOP er derved med til at sikre en tidlig indsatsstrategi og væsentlige data til brug for fremtidig forskning inden for CP. I 2013 sikrede Elsass Fonden ved en donation, at Region Nordjylland kunne igangsætte implementeringen af CPOP, og det glæder fonden, at det kan konstateres, at alle regioner på nær én nu er stærkt på vej til at have denne kvalitetsdatabase fuldt implementeret. Helene Elsass Center er Elsass Fondens væsentligste bidragsmodtager. HEC er den praktiske og udførende side af fondens arbejde, ligesom HEC er det sted, der skaber konkrete og mærkbare forandringer og forbedringer for børn og unge med CP samt deres familier. Derfor har HEC også sin helt egen sektion i dette årsskrift. De har modtaget støtte i 2013 Fra en spæd start i lejede lokaler i Nygade i København til Elsass Fondens nuværende dejlige domicilejendom på Holmegårdsvej i Charlottenlund har det været en enestående rejse for mig, fyldt med mange forskelligartede opgaver og udfordringer, men også meget positive oplevelser. Jeg vil især mindes at se tilbage på etableringen og den efterfølgende udvikling af Fonden for Helene Elsass Centers vidtforgrenede aktiviteter samt nationale og internationale anerkendelse inden for arbejdet med praktisk forskning og innovation for at forbedre livskvaliteten for personer med Cerebral Parese samt deres familier. Jeg glædes ligeledes over, at Elsass Fonden har bygget to boligejendomme i Storkøbenhavn, der har givet mulighed for at skabe et inkluderende boligprojekt for alle, men især for personer med CP, ligesom jeg vurderer det af allerstørste betydning, at Elsass Fonden har medvirket til at skabe den nævnte landsdækkende kvalitetsdatabase, CPOP, til gavn for den langsigtede forskning og behandling inden for CP. Alt dette har naturligvis ikke været muligt uden et godt og konstruktivt samarbejde med mange mennesker, og i den anledning føler jeg trang til her at takke Elsass Fondens bestyrelse for den tillid, der har været udvist mig i alle årene, ligesom jeg skylder alle mine kollegaer i såvel Ludvig og Sara Elsass Fond som Fonden for Helene Elsass Center en stor tak for jeres loyale, engagerede og inspirerende indsats undervejs. Der skal ligeledes lyde en stor tak for et godt samarbejde med øvrige rådgivere og samarbejdspartnere i årenes løb. Elsass Fonden modtager dagligt ansøgninger om støtte, og vi sætter stor pris på, at så mange henvender sig til os. År efter år er det givende og udbytterigt at være med til at gøre en forskel for såvel enkeltpersoner som grupper, foreninger og klubber, der søger støtte, samt forskere og behandlere i deres arbejde med og for CP. Hans Skytte Pedersen Direktør, Ludvig og Sara Elsass Fond I 2013 har fonden bevilget i alt 131 legater, hvoraf de 98 var legater, der var mindre end kr. per legatuddeling. De øvrige større legatuddelinger kan ses på side 45. Stafetten overdrages Efter 11 spændende og inspirerende år i Elsass Fonden trækker jeg mig i august 2014 tilbage og giver med glæde arbejdet videre til fondens nye direktør, Peter Lindegaard. Ved stifteren Helene Elsass død tilgik der Elsass Fonden en stor arv, og i den forbindelse ønskede fondens bestyrelse, at fonden skulle have en mere selvstændig og udadvendt profil end tidligere, og det var mig en stor glæde dengang at få tilbudt stillingen som Elsass Fondens første direktør. 8 ÅRSSKRIFT 2013/2014 9

6 Hvad er nu det for én? Der er masser af tanker, overvejelser og måske også bekymringer, når en virksomhed ansætter en medarbejder med CP både hos ledere og kollegaer, men så sandelig også hos medarbejderen med CP selv. Ludvig og Sara Elsass Fond bad i 2012 Nanna Mik-Meyer, der er professor og ph.d. ved CBS, om at forestå en forskningsundersøgelse, der så på, hvordan mennesker med CP på arbejdsmarkedet ser sig selv og opleves af deres ledere og kollegaer. - Der er handicapforskning, der fokuserer på beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Til gengæld er der meget få studier, der udelukkende handler om personer med CP. Det faktum, kombineret med, at jeg tidligere har forsket inden for både rehabiliterings- og arbejdsmarkedsområdet, gjorde, at jeg fandt projektet yderst interessant, fortæller Nanna Mik-Meyer, der forsker i mødet mellem mennesker på arbejdspladsen og i vores velfærdsinstitutioner. Interviews ligger til grund I undersøgelsen har Nanna Mik-Meyer og hendes forskningsteam gennemført det hidtil mest omfattende kvalitative studie med 81 interviews fordelt på deltagere med CP, deres ledere og kollegaer. - Vi besøgte 13 virksomheder og har interviewet 14 personer med CP, 19 ledere og 43 kollegaer. Derudover fulgte vi to medarbejdere med CP tæt i deres daglige arbejde, og her gennemførte vi flere interviews, fortæller Nanna Mik-Meyer. CP kommer til udtryk på mange forskellige måder, og det afspejles også i sammensætningen af interviewpersoner, der tæller personer med svære lammelser i ben og arme. For dem er kørestol, stokke eller rollator nødvendige hjælpemidler i hverdagen. Undersøgelsen inkluderer dog også medarbejdere med CP, hvor en fx let skelen og trækken på det ene ben er de eneste synlige tegn på funktionsnedsættelse. Hvad er det så, der sker? Når en medarbejder med CP træder ind på arbejdspladsen er der flere mekanismer, der går i gang. Mennesker afkoder og afkodes handicappet eller ej. Og er der tale om en handicappet kollega, tolkes der lynhurtigt på at han ser anderledes ud, og det er ikke nødvendigvis fair eller hensigtsmæssigt. - I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvad funktionsbegrænsninger betyder hos medarbejderne med CP, og det kom meget forskelligt til udtryk i virksomhederne. Vi fandt ud af, at begrænsningerne nogen steder bliver til fortællinger om et 10 ÅRSSKRIFT 2013/

7 handicap eller om en specifik person. Andre steder er der tale om en forretningsmæssig fordel for virksomheden, fx i form af særlige tilskud fra det offentlige. Funktionsbegrænsningerne kan også vise sig som arbejdsmæssige ulemper, og endelig opfattes den nedsatte funktionsevne hos medarbejderne med CP blot som et vilkår, der skal håndteres bedst muligt, forklarer Nanna Mik-Meyer. Misforstået venlighed De fleste kender sikkert alt til det særlige toneleje, der anvendes, når vi taler til børn. Passer man ikke på og tænker sig om, er det let at anvende selvsamme toneleje, når der tales til CP-medarbejderen - helt som var han eller hun et barn. Derfor er det ifølge forskeren en god idé at drøfte og overveje, hvilken betydning funktionsbegrænsninger hos medarbejderen med CP får i den arbejdsmæssige sammenhæng, medarbejderen skal indgå i, i virksomheden. - Noget, som er meget fremtrædende i undersøgelsens forskellige delanalyser, er, at et handicap kan få mange forskellige betydninger, afhængigt af hvilken sammenhæng det ses og opleves i, fortæller Nanna Mik-Meyer. Parate virksomheder - eller ej? Undersøgelsen stiller også skarpt på rummelighed. Kan virksomhederne rumme en medarbejder med CP, og er de klar til det? - Vi fandt frem til, at arbejdet med rummelighed primært er drevet af personlige præferencer, og mange ledere har meget vide rammer for, hvilken slags forskellighed de kan tolerere, når blot arbejdsopgaverne bliver udført på en tilfredsstillende vis, fortæller Nanna Mik-Meyer. I analysen interesserer forskeren sig også for enshed. På trods af at alle på arbejdspladserne taler om, at der skal være plads til, at vi alle sammen kan være forskellige - og dermed ens kan det være svært at tale om og rumme anderledesheden hos medarbejderne med CP. - Vi kunne se, at det var vanskeligt for ledere og medarbejdere at tale om enshed, uden at forskelligheden eller anderledesheden ved deres kollega med CP bliver meget tydelig, fortæller Nanna Mik-Meyer. Den hjælpende hånd En medarbejder med CP har højst sandsynligt brug for praktisk hjælp i forbindelse med sit job. Derfor så undersøgelsen også på, hvordan de problemer, der følger med handicappet kan løses. Der kan være tale om både permanente løsninger og ad hoc-løsninger, ligesom kollegaerne kan inddrages eller ej. Og der er fordele og ulemper ved det hele. - Vi oplevede, at medarbejderne med CP ofte er tilbageholdende med at bede om hjælp, og derfor er en af udfordringerne ad hoc-løsningerne, som anvendes oftest. De skaber nemlig situationer, hvor det bliver helt tydeligt, at medarbejderen med CP skiller sig ud fra sine kollegaer, hvilket er det stik modsatte af intentionen, lyder det fra Nanna Mik-Meyer. - I vores undersøgelse så vi, at der er en stærk og tydelig tendens til omsorg på arbejdspladserne, hvilket jo som udgangspunkt er positivt. Det kom bare til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Vi oplevede, at der i stort omfang blev anvendt barneretorik over for medarbejderne med CP, fortæller Nanna Mik-Meyer og fortsætter: - Både ledere og kollegaer er rent faktisk opmærksomme på, at denne talemåde skaber en kommunikationsform, der på mange måder udfordrer det ligeværd og den respekt, som alle synes er vigtigt i mødet med deres kollega med CP. De ved godt, at de ikke står over for et barn, og derfor er det også så vigtigt, at medarbejderen med CP mødes som et voksent menneske, der blot har behov for ekstra hjælp i hverdagen, forklarer Nanna Mik-Meyer. CP med lyd og bevægelse Når CP er tydeligt er det lig med lyde, ufrivillige bevægelser og tale. Det gør medarbejderen med CP tydeligt anderledes. Det medfører også ofte, at både kollegaer og ledere automatisk sætter spørgsmålstegn ved intelligens og faglige evner hos medarbejdere med CP og hvorvidt, de kan udføre de arbejdsopgaver, de er ansat til at løse. - Når medarbejdere med CP møder på arbejdet er de hæmmet af deres krop og deres udtryk, som er anderledes. Det gør, at kollegaerne og alle os andre dømmer dem på baggrund af deres fysik og tror, de samtidig er dumme. Det synlige handicap er altså med til at svække medarbejderens faglige position i virksomheden, uanset hvilken uddannelsesbaggrund og faglige kvalifikationer han eller hun i øvrigt har, fortæller Nanna Mik-Meyer. Undersøgelsen berører også en anden central problemstilling. Det viser sig, at betydningen af et synligt handicap som CP er størst i begyndelsen af et arbejdsforhold, og at betydningen af handicappet faktisk udviskes efterhånden som tiden går. - Det er absolut positivt, men det kræver jo stor tålmodighed hos den enkelte medarbejder med CP, siger Nanna Mik-Meyer. 12 ÅRSSKRIFT 2013/

8 De svære situationer Rapporten udkom den 24. april Som afrunding på undersøgelsen har Nanna Mik-Meyer også set på, hvordan de akavede situationer, som medarbejderen med CP ufrivilligt kan skabe, kan løses. - Vi så, at en del af medarbejderne med CP bruger humor og ironi og gør grin med sig selv, men i virkeligheden gør de sig bare endnu mere anderledes. Undersøgelsen peger på, at CP-medarbejdernes selvironi og jokes ikke nødvendigvis løser de akavede situationer, men at andre medarbejdere har en forventning om, at kollegaen med CP kan lave sjov med sin situation; uanset om medarbejderen med CP bryder sig om at joke med sit handicap eller ej, forklarer Nanna Mik-Meyer. Fremmedartethed betyder meget på arbejdspladsen, og det er enormt svært at falde mellem kategorier. - Det er psykisk hårdt for medarbejderne med CP at vide, at de er anderledes, men samtidig skal de lade som om, de er normale. Den enkelte medarbejder med CP skal overkompensere både arbejdsmæssigt og personligt, og det er ganske meget at forlange af ét menneske, slutter Nanna Mik-Meyer. Vil du læse Nanna Mik-Meyers rapport? Download rapporten på elsassfonden.dk/cp-job ISBN-10: ISBN 13: ? Helene Elsass Center Hvad er nu det for?én En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger Af Nanna Mik-Meyer, Rasmus Kolding og Charlotte Bossen Nielsen 1402-v18-rapport-HvadErCOVER.indd 1 11/04/ eller kataloget med råd til medarbejdere og ledere? Download kataloget på elsassfonden.dk/cp-raad 15

9 Tips til dig......der ansætter og samarbejder med en handicappet Som et led i Nanna Mik-Meyers undersøgelse, er der udarbejdet en række enkle og konkrete forslag til, hvordan ledere, kollegaer og medarbejdere med CP alle kan medvirke til, at den enkelte medarbejder med CP kommer godt fra start i jobbet. Forhold dig til medarbejderens anderledeshed Tal sammen om, hvordan anderledesheden hos medarbejderen med CP påvirker hans eller hendes arbejde samt løsningen af fælles opgaver. Anbefalingerne har alle det til fælles, at de er omkostningsfrie eller ikke belaster arbejdspladsens budget voldsomt. De er derfor et udtryk for, at det ikke nødvendigvis er en dyr affære at arbejde med mennesker med CP (og at der findes flere støtteordninger til de omkostninger, der måtte opstå). Derimod kan det være vanskeligt at ændre på vante og måske indgroede handlingsmønstre på en arbejdsplads. Det kræver ledelsesmæssigt mod at sætte en dagsorden om inklusion, og det vil måske tage tid at ændre arbejdspladsens vaner og rutiner. Gør rammerne klare Nogle medarbejdere med handicap er i tvivl om, hvor meget de kan forvente af deres arbejdsgiver, og mange vil ikke føle sig til besvær. Det er derfor centralt, at du som leder gør rammerne for tilbud, hjælp og hjælpemidler helt klare over for din medarbejder med handicap. Find de permanente løsninger Er der ting i hverdagen, hvor medarbejderen med CP støder på vanskeligheder, så tænk over, om problemet kan afhjælpes permanent....der har CP og har et job Vær tålmodig dit handicap træder i baggrunden med tiden Det er desværre sådan, at mennesker, der ikke kender dig, kan have fordomme om, hvad dit handicap betyder. I starten vil dit handicap fylde meget, men med tiden bliver det arbejde, du udfører, det vigtigste, og dit handicap vil træde i baggrunden. Er du i det rigtige job, vil tiden hjælpe dig med at fremstå mere som en kollega og mindre som ham eller hende med handicap. Find løsninger, der ikke afhænger af kollegaerne Løsninger, der er afhængige af kollegaernes velvilje, gør relationen til kollegaen med CP ulige. Medarbejderen med CP føler sig afhængig og fremstår som den svage part. Find derfor så vidt muligt løsninger, der er uafhængige af medarbejdernes velvilje til at hjælpe. Vær opmærksom på omsorg og undgå barnliggørelse Omsorg er almindeligt på arbejdspladsen. I skal dog passe på, at det ikke kammer over i en barnliggørelse af kollegaen med CP. Det kan være svært at sige fra overfor omsorgen, da den ydes i en god mening og i nogle tilfælde kan være ønskværdig. Gør opmærksom på dine behov du er ikke til besvær Du er ikke til besvær, fordi du gør opmærksom på dine behov. Det kan være svært at være åben om sine behov, men din leder vil ofte hellere have, at du giver udtryk for dine behov, snarere end at han eller hun selv skal gætte dem. Spørg, hvad rammerne er, så du ved, hvad din leder kan hjælpe dig med. Vær opmærksom på jokes er de altid sjove? Jokes og en uformel omgangstone kan være fin i nogle sammenhænge, da det kan løsne op for akavede situationer, men vær også opmærksom på, at det ikke kan forventes, at medarbejderen med CP skal joke med sit handicap; det er ikke alle, der synes, at det er sjovt. Overvej din rolle Det er naturligt, at du som medarbejder med CP helst vil kendes for andet end dit handicap. For nogle medarbejdere med CP har udadvendthed, jokes og selvironi vist sig som en vej ud af handicaprollen og ind i en mere gængs kollegarolle. Det kan have sine fordele, men det kan også have omkostninger. Rollen som sjov og udadvendt kan let overskygge dine faglige kvaliteter. Politik er godt, men omtanke er bedre Inklusion af medarbejdere med handicap bør i mindre grad handle om politik og mere om, hvordan de ansatte behandler hinanden. Det væsentlige er, at der er åbenhed om at drøfte omgangstonen, måden kollegaer hjælper hinanden på og løsningen af praktiske problemer, snarere end at arbejdspladsen har specifikke politikker om mangfoldighed. 16 ÅRSSKRIFT 2013/

10 Driftspiloter, der bidrager Fem CP ere har i en årrække haft fast job som driftspiloter på Experimentarium i Hellerup med støtte fra Ludvig og Sara Elsass Fond. Kaster man et blik på medarbejderskaren på Experimentarium, er der tale om en skøn og mangfoldig blanding af medarbejdere med og uden handicap. Her går raske, blinde, kørestolsbrugere og også mennesker med CP på arbejde for at give de mere end gæster, der årligt lægger vejen forbi huset, en god oplevelse. 18 ÅRSSKRIFT 2013/

11 Da Experimentarium for en del år siden ansatte fem medarbejdere med CP som hjælpere i udstillingen Dialog i mørket, skete det med støtte fra Elsass Fonden. - I den pågældende udstilling havde vi skabt et univers i totalt mørke og med masser af rum og gange. Rundvisningen tog en time, og gæsterne blev ledt rundt af guider, der var blinde, og undervejs oplevede de, hvordan deres øvrige sanser blev skærpet, fortæller Asger Høeg, der er direktør på Experimentarium. Mens blinde guider viste rundt i mørket, dækkede CP erne en række andre opgaver i forbindelse med udstillingen. - Min oplevelse var, at de virkelig bidrog og rejste sig, og både de og jeg fik mod på mere, så jeg kontaktede Elsass Fonden igen, der sidenhen har støttet ansættelsesforsøget, og i dag arbejder fem personer med CP som driftspiloter på Experimentarium, forklarer Asger Høeg. Ansat som pilot Som driftspilot har de til opgave at sikre de mange elementer på de 30 udstillinger i Experimenatrium. Der skal være papir og saks på de rette steder, lyset skal være tændt, og der skal være saftevand, der hvor vores gæster kan tage en tur på motionscykel. - Driftspiloterne taler ofte med publikum, og de er meget dygtige formidlere. Fordi de har været hos os så længe, kender de udstillingerne ud og ind, så de ved lige, hvordan gæsten skal dreje på håndtaget for fx at se noget i en ny vinkel, fortæller Asger Høeg og understreger, at det naturligvis også handler om, at driftspiloterne i dag har opnået tryghed og sikkerhed for, at de kan deres stof. Mød en spastiker Udover rollen som driftspilot har de fem medarbejdere med CP spillet en helt central rolle i Experimentariums tilbud til skoler. Danske skoleklasser har gennem en årrække kunnet besøge Experimentarium, hvor de har mødt en spastiker. Hvorfor handicappede? Når Experimentarium på mange måde er en foregangsvirksomhed, når det gælder ansættelse af handicappede, skyldes det et stærkt personligt engagement hos direktøren. - Det irriterede mig, når jeg så, hvor afvisende vi som et samlet erhvervsliv var over for dem, der var anderledes. På Experimentarium har vi haft mennesker med både fysiske og psykiske handicap, og gang på gang har jeg set, at giver man dem en chance, så kan de godt, forklarer Asger Høeg. Experimentarium har netop indledt en massiv udvidelse af huset i Hellerup, og i de to år byggeriet varer, flytter Experimentarium til Christiansholms Ø og bliver til Experimentarium City. - Her er aftalen med Elsass Fonden, at to af driftspiloterne flytter med til vores midlertidige domicil, mod at vi genansætter de tre andre, når vi vender tilbage til Tuborg Havn om to år, forklarer Asger Høeg. Uden fonde, ingen udvikling Experimentarium er en guldgrube af erfaring med formidling af naturvidenskab og teknik. Men erfaringerne er ikke kommet af sig selv. - Der er mange tabuer og fordomme omkring livet som handicappet eller hjerneskadet, og dem gør vi kål på med Mød en spastiker, hvor skoleelever kan stille alle de spørgsmål, de ønsker svar på, kigge på hjælpemidler og høre mere om livet som spastisk lammet, forklarer Asger Høeg. Som driftspiloter oplever de, at folk kigger undrende på dem, men ikke tør spørge, hvorfor de ser anderledes ud. I Mød en spastiker fortæller de åbenhjertigt om deres hjerneskade, hvordan de har fået den, og hvordan det har påvirket deres liv. I et afslappet forum får eleverne en unik mulighed for at stille de spørgsmål, som kan være svære at stille, måske fordi man ikke tør eller ikke har haft mulighed for det. - Vi har gennem alle årene modtaget støtte og opbakning fra fonde som Elsass Fonden, og det har været afgørende for Experimentariums succes, forklarer Asger Høeg. Han har i alle sine år som direktør for Experimentarium haft et tæt samarbejde med stribevis af fonde, og han ser fondene i Danmark som en spydspids for nytænkning, der bidrager væsentligt til samfundsudviklingen i Danmark. - I de mere end 20 år, jeg har arbejdet med fonde, har jeg oplevet, at de er blevet mere og mere proaktive og i højere grad fokuserer på, hvor og hvordan deres donationer anvendes nøjagtig som jeg oplever det med Elsass Fonden, og det er vældigt positivt, slutter Asger Høeg. 20 ÅRSSKRIFT 2013/

12 Om Experimentarium Experimentarium er et videnskabscenter Experimentarium åbede med forsøgsudstillingen Menneske - Her er din krop! på Østerbro i 1988 Indviede det permanente science center i Hellerup i 1991 Udstillingsareal: kvm. Antal gæster pr. år: experimentarium.dk 22 ÅRSSKRIFT 2013/

13 Selvstændighed og god indretning I 2011 stod to nybyggede ejendomme klar. En i Hvidovre og en på Østerbro i København. I dag er de nye beboere - et miks af mennesker med CP og andre unge og ældre flyttet ind i de spritnye lejligheder. Når Ludvig og Sara Elsass Fond investerede i boligbyggeri, skyldes det tanken om inklusion. Muligheden for egen bolig spiller en vigtig rolle, når mennesker med CP skal være en naturlig del af samfundet, så de på deres præmisser kan bidrage til fællesskabet. Men hvad har det så rent faktisk betydet at få adgang til en af Elsass Fondens boliger. - For mig har det været meget positivt at flytte ind i ejendommen i Ragnagade. Den ligger centralt og tæt på Fælledparken og med gode indkøbsmuligheder og offentlig transport, fortæller Hans Jørgensen, der var den første beboer til at flytte ind. Om ganske få år bliver det endnu lettere at komme til og fra Ragnagade, når en ny Metro-station er færdig. - Da vi skulle finde en egnet byggegrund, var netop beliggenheden altafgørende. Som handicappet er det vigtigt at bo tæt på offentlige transportmuligheder, i en bymidte så beboerne er tæt på butikker og handelslivet og så skal det helst også være i nærheden af potentielle arbejdspladser og uddannelsessteder, fortæller Hans Skytte Pedersen. 65 kvm med det hele I dag bor Hans Jørgensen i en af de lejligheder, der er på 65 velindrettede kvadratmeter, og det passer godt til hans behov. - Det er nogle fine lejligheder, hvor der er tænkt på det hele, og det gjorde det let at flytte ind. Der var meget, jeg slet ikke skulle tænke på, forklarer Hans Jørgensen, der kom fra en større lejlighed i Ørestaden. - Jeg er glad for byttet. Der er meget mere liv her på Østerbro end i Ørestaden, og når jeg har været ude at køre med min minicrosser, kører jeg blot i kælderen og parkerer den ved siden af både almindelige biler og større kassevogne, fortæller Hans Jørgensen, der hopper en tur i elevatoren for at komme fra kælderen og op i sin lejlighed. 24 ÅRSSKRIFT 2013/

14 Hans Jørgensen er webudvikler i Teknologirådet, og med den gode internetforbindelse der er i hele ejendommen, kan han arbejde hjemmefra flere gange om ugen. - Så har jeg tid og ro til de opgaver, der kræver fordybelse og koncentration, fortæller Hans Jørgensen. Det er ikke kun indenfor, at Elsass Fonden har tænkt over tingene. Udenfor har beboerne adgang til en dejlig stor fælleshave med havemøbler og hyggekroge. Gatestep et skridt i en vigtig retning Elsass Fonden døbte boligprojektet Gatestep, fordi egen bolig er et vigtigt skridt mod en hverdag i selvstændighed. - Målet er at hjælpe mennesker med CP til større selvstændighed, og så vil vi gerne medvirke til at fjerne den berøringsangst, der kan være overfor mennesker med CP, forklarer Hans Skytte Pedersen. Netop af denne årsag besluttede Elsass Fonden, at deres ejendomme skal være hjem for et miks af mennesker med og uden CP, og fonden er helt åben omkring vigtigheden af, at alle beboere i fondens ejendomme bidrager til fællesskabet - uanset om man har CP eller ej. - Jeg holder møde med alle, der flytter ind. Det giver mig lejlighed til at forklare, hvad CP er og hvad det betyder at leve med CP, siger Hans Skytte Pedersen. Om ejendommene Nyopførte i 2011 En blanding af handicap-, familie- og erhvervslejemål Lejlighederne er forskellige i areal - i størrelsesordenen kvm Stueetagen er forbeholdt erhverv Ejendommenes ydre harmonerer med de omkringliggende murstensbyggerier Ejendommene byder på et varieret spil af lys og skygge Ejendommen i Hvidovre indeholder 17 lejligheder Ejendommen på Østerbro indeholder 28 lejligheder Ejendommene er tegnet af arkitektfirmaet Mangor & Nagel 26 ÅRSSKRIFT 2013/

15 Man giver, og man får! Når 28-årige Mads Wiberg Sørensen fra København i dag klarer sine studier på Institut for Uddannelse og Pædagogik, har Ludvig og Sara Elsass Fond haft en finger med i spillet. Elsass Fonden har fulgt og støttet Mads gennem en årrække, hvor han har opnået bemærkelsesværdige resultater. Mads Wiberg Sørensen har CP og sad i kørestol, ind til han var seks år. Derfra har der kun været én vej for den unge mand, og det var fremad eller nærmere betegnet op! Op på egne ben. Mads er uddannet pædagog og er i dag i gang med sin kandidatoverbygning på Institut for Uddannelse og Pædagogik under Aarhus Universitet. Han bor i egen lejlighed i Hvidovre, han har kørekort, og han dyrker masser af sport og spiller musik. - Mine forældre har aldrig ønsket at pakke mig ind i vat, så jeg er altid blevet passende udfordret og kastet ud i nye ting, fortæller Mads, der i en ung alder fandt ud af, at fysisk aktivitet gjorde en markant forskel, og det har han holdt fast i lige siden. At nå til studier på en højere læreanstalt lå ikke i kortene, da Mads var barn, og der har også været sten, der skulle ryddes af vejen i løbet af årene, og her har støtten fra Elsass Fonden, betydet, at Mads ifølge ham selv - har klaret sig ganske fornuftigt. De to interesser Elsass Fonden har ydet støtte til både dagligdags ting, til Mads store passion, musikken, og til den altafgørende fysiske træning. - Når jeg tænker tilbage, har Elsass Fonden støttet mig på flere fronter. For mig er det fx af afgørende betydning, at jeg har en vaskemaskine inden for rækkevidde, fordi trapper er problematiske, og her har Elsass Fonden hjulpet mig, fortæller Mads. Også når det gælder musikken, har Mads, der spiller el-bas, modtaget støtte i form af instrumenter, men det er nok på sportsfronten, at Elsass Fonden har fyldt mest i Mads bevidsthed, hvor han gennem en årrække har været involveret i flere projekter. - Jeg var med til at teste Mitii i starten. Det er et online træningssystem, hvor man træner både hjerne og krop på samme tid. Det var enormt udfordrende, for man skal både bevæge sig og tænke sig om på én og samme tid, og resultaterne var til at tage og føle på, fortæller Mads. 28 ÅRSSKRIFT 2013/

16 Derudover har Mads været involveret i Food for Brains, der sætter fokus på hjernerigtig mad, og han har deltaget i fokusgrupper i forbindelse med Elsass Fondens opførelse af ejendomme i henholdsvis Hvidovre og på Østerbro. Sport, sport og atter sport - Det sidste projekt, jeg har været med i, er et styrketræningsprojekt, der foregik på Helene Elsass Center. Tre gange om ugen mødtes vi til afsindig hård træning i maskiner til gengæld kunne vi følge vores fremskridt i takt med, at intensiteten og antallet af repetitioner steg, og selv om man tror, det er løgn, så er det faktisk motiverende, når der står en træner og råber og skriger. Og det gjorde han, siger Mads med et smil på læben. Hvis der er noget, Mads er stolt af, så er det hans engagement i Sport for Brains volleyball-hold i Farum-Holte, hvor han har været med fra starten. - Jeg synes, det er godt gået, at vi har fået det hold op at køre. I starten skete det med støtte fra Elsass Fonden, men i dag drives holdet 100 % i Farum-Holteregi og vi har sågar vundet Kulturministerens Handicapidrætspris for et par år siden, fortæller Mads, der i dag er træner for volleyball-holdet. Mentor-hjælp er afgørende og kopierer lige præcist de sider, jeg skal bruge. Man kan sige, at det bliver udpindet og gjort spiseligt for mig, forklarer Mads. Uden Elsass Fonden hva så? Uddannelse og læring af færdigheder, viden og holdninger er vigtig for alle. For uddannelse giver den enkelte erfaring, dømmekraft og visdom kort sagt almen dannelse. For mange ligger det til højrebenet at gå i gang med en uddannelse, men sådan var det ikke for Mads. - Allerede da jeg læste til pædagog, fik jeg hjælp til mine studier af en mentor. Som en del af min CP er jeg udfordret, når det gælder læsning, skrivning og det at bevare overblikket, så havde jeg ikke en mentor ansat, ville det ikke være muligt for mig at gennemføre studiet, fortæller Mads. Mads og hans mentor har udviklet et samarbejde, der fungerer upåklageligt, og som ligger i helt faste rammer. - Jeg arbejder med et talegenkendelsessystem. Det betyder, at i stedet for at skrive en opgave, så taler jeg en opgave, og systemet transformerer min tale til skrift. Det er ikke altid lige vellykket, skal jeg lige hilse at sige, og derfor sender jeg mine opgaver til min mentor, der læser det igennem, retter og ringer mig op, hvis der er noget, hun ikke forstår, fortæller Mads. Udover gennemlæsning af opgaver, hjælper mentoren også Mads med at finde det teoretiske læsestof, han har brug for. - Jeg fortæller helt konkret, hvad jeg har brug for det kan være litteratur om en specifik teori eller lignende og så fremskaffer mentoren det skriftlige materiale Mads tænker sig om længe, da han får stillet spørgsmålet om, hvordan hans hverdag ville se ud i dag, hvis han ikke havde fået støtte af Elsass Fonden. - Det er et interessant spørgsmål, men også svært, for nu har jeg jo fået støtten men jeg kan i hvert fald sige, at det har haft afgørende betydning for både min kognitive og fysiske udvikling. Jeg ville have været et helt andet sted, hvis jeg ikke havde været med i de mange projekter, forklarer Mads. Udover støtten fra Elsass Fonden har Mads også modtaget både støtte, sparring og opbakning fra Spastikerforeningens psykolog, mens Mads selv betegner sin familie som den, der har haft størst betydning for hans udvikling. - Elsass Fonden har gennem de seneste år på mange måder været en slags sidste udvej for mig. Jeg starter altid med at søge støtte hos min kommune. Og forventeligt er de med på at hjælpe nogen gange, andre gange ikke. Når tingene ikke går min vej, er det fantastisk, at Elsass Fonden findes, siger Mads, der meget gerne giver igen til fonden. Mads er da også lidt af en rollemodel, fordi han kender Elsass Fonden godt og har været med i så mange projekter. Han bliver fx hentet ind, når unge mennesker med CP eller deres pårørende - har brug for en snak med én, der ved hvordan det er at være fx 15 år og have CP. - Jeg stiller altid gerne op med moralsk opbakning, slutter Mads. 30 ÅRSSKRIFT 2013/

17 Rask-idræt og handicap-idræt gik hånd-i-hånd Hos arrangøren af mesterskaberne, European Herning, blev der tydeligvis sat stor pris på sponsoratet. Med et sponsorat på 1,7 mio. kr. støttede Ludvig og Sara Elsass Fond i 2013 afviklingen af paradressur-konkurrencerne ved ECCO FEI European Championships i Herning. MCH Arena i Herning er normalt hjemmebane for fodboldklubben FC Midtjylland, men fra den august dannede arenaen rammen om Danmarks største sportsbegivenhed i 2013; EM i springning, dressur og paradressur. Med mere end tilskuere per dag og fantastisk underholdning på det imponerende rideanlæg var kulissen for store oplevelser i orden. Sponsor efter grundig overvejelse Det var første gang, at Elsass Fonden optrådte som sponsor ved en stor sportsbegivenhed, som det var tilfældet ved EM i Herning. - Det var med stor glæde og ydmyghed, at vi modtog den solide støtte fra Elsass Fonden i forbindelse med afviklingen af Jysk FEI European Para-Dressage, fortæller direktør i European-Herning ApS, Jens Trabjerg. Ifølge direktøren gjorde sponsoratet det muligt at opbygge det midlertidige stadion til afvikling af paradressurens mesterskabsklasser. - Når vi besluttede at sponsere EM i Herning, skyldes det, at vi så det som et fornemt eksempel på, hvordan rask-idræt og handicap-idræt sagtens kan gå håndi-hånd. Det understøtter Elsass Fondens arbejde med integration på allerbedste vis, fortæller Nick Elsass. IQ en blev løftet Under EM benyttede Elsass Fonden lejligheden til at præsentere et udsnit af de mange aktiviteter, der foregår i Elsass-regi. Omdrejningspunktet var Mitii, men der var også fokus på Helene Elsass Center, Food for Brains og Sport for Brains. - Et sponsorat i denne størrelse krævede grundig overvejelse, og vi besluttede, at sponsorbeløbet skulle øremærkes paradressurdelen under EM, hvor en del af sponsoratet blev anvendt til at opbygge et midlertidigt stadion og til udsmykning af ridebanen ved EM. Derudover blev en del af midlerne allokeret til paradressurlandsholdets forberedelse til selvsamme EM, fortæller Nick Elsass, der er formand for Elsass Fonden. - Vi udviklede en HjerneStand, som blev designet med Vil du løfte din IQ? som trækplaster, og det kunne virkelig trække interesserede ind på standen, hvor vores team var klar til at forklare mere om vores forskellige projekter og tiltag, fortæller Nick Elsass. Formanden betegner EM i Herning som en succes for Elsass Fonden, der opnåede god eksponering af både fonden og dens aktiviteter. Er der forskel på fonde og sponsorer? Det korte svar er ja. Som fond støtter vi oftest et formål. Det kan være områder, vi ønsker at styrke, udforske eller måske ønsker at ændre, mens sponsorer køber en vare, de gerne vil associere sig med. Det handler typisk om markedsføring eller oplevelser til fx kunder. Elsass Fondens bidrag til EM i Herning dækkede begge dele. Nick Elsass, formand for Ludvig og Sara Elsass Fond 32 ÅRSSKRIFT 2013/

18 EM-medaljer og EM-fakta Mesterskaberne var en fantastisk begivenhed. Professionelt arrangeret og med store sportslige øjeblikke. Paradressurlandsholdet vandt bronze Tre paradressurryttere opnåede også individuelle bronzemedaljer gæster besøgte EM i Herning pr. dag konkurrenceheste deltog - med 241 ryttere fra 32 nationer - I alt var der akkrediterede deltagere (hesteejere, ryttere, officials, frivillige mv.) journalister dækkede mesterskaberne stande var fordelt på et stort udstillerområde på kvm 34 ÅRSSKRIFT 2013/ Dansk TV transmitterede 39 timer og 16 minutter fra EM - EM blev set af personer alene i Danmark (DR-seertal) - Fransk TV viste mere end 30 timers direkte TV - Svensk TV viste ca. 20 timer - Op mod 110 millioner tv-seere i 75 lande kiggede med 35

19 Ny direktør i Ludvig og Sara Elsass Fond mød ham hér - Jeg har altid brændt mest for virksomheder og organisationer med visioner og formål, som jeg kan identificere mig med og det kan jeg i høj grad med Ludvig og Sara Elsass Fond, forklarer Peter Lindegaard, der den 1. august overtager direktørposten i fonden, når nuværende direktør Hans Skytte Pedersen går på pension efter en lang årrække. Den kommende direktør i Elsass Fonden så jobbet som en mulighed for at arbejde med en tanke og en sag, som er både spændende og udfordrende og samtidig bevæger sig inden for det sundhedspolitiske område et felt, som har haft Peter Lindegaards interesse gennem mange år. Peter Lindegaard kommer til Elsass Fonden med mere end 25 års erfaring i serviceindustrien, hvor han bl.a. har fungeret som koncerndirektør i Det Berlingske Officin, som Senior Vice President i Group 4 Falck og som administrerende direktør i Lokal Forsikring. Derudover har Peter Lindegaard bestredet og bestrider stadig bestyrelsesposter i både ind- og udland. Forberedelse i gang Peter Lindegaard har allerede gjort sig mange tanker om det forestående job i Elsass Fonden og dedikerer i øjeblikket tid til at opnå en større viden om cerebral parese som diagnose: - Jeg er jo i gang med at forberede mig, og jeg har allerede fået et godt indtryk af Elsass Fonden. Her arbejdes professionelt, velovervejet og altid med det mål at gøre en forskel. Den kurs ser jeg meget frem til at fortsætte samtidig med, at jeg forhåbentlig kan være med til at etablere nye kontakter, der kan komme fonden til gavn og hele tiden være med til at synliggøre fonden og dens arbejde. Peter Lindegaard privat Peter Lindegaard er 59 år, uddannet økonom og bor i Klampenborg. Når han har fri, er det familien, der består af hustruen Margit og tre voksne børn, der er i centrum, ligesom den store interesse for politik og samfund dyrkes og så er Elsass Fondens nye direktør inkarneret vinterbader og hopper i Øresund hver eneste morgen, året rundt. 36 ÅRSSKRIFT 2013/

20 Bestyrelse og direktion i Ludvig og Sara Elsass Fond Bestyrelsen Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Olaf Bjarne Paulson Professor, dr. med. Professor i neurologi ved Københavns Universitet Overlæge ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurologisk Klinik, Neurocenteret, Rigshospitalet Medlem af Det Kongelige Videnskabernes Selskab Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Formand for Maritim Museums Fond Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde Direktion Kirsten Smedegaard Andersen Cand. oecon. Medlem af bestyrelsen i Bodum AG Medlem af bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp Medlem af bestyrelsen i Dansk Børne Astma Center Medlem af bestyrelsen i TSGC A/S m. fl. Hans Skytte Pedersen Direktør, HD (F) Formand for bestyrelsen i Core Bolig III Kommanditaktieselskab Formand for bestyrelsen i Asta og Julius P. Justesens Fond Medlem af bestyrelsen i Lægernes Pensionsinvesteringsforening Bente Scavenius Mag. art. Mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter Formand for Oluf Høst Museet Næstformand for Kunstforeningen Gl. Strand Bestyrelsesmedlem i Topdanmark Fonden, Poul Renè Gauguins Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Konsulent for Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond Medlem af bestyrelsen i Arne V. Schleschs Fond m. fl. Finn Hasselriis Advokat (H) Senior partner i advokatfirmaet Husen Advokater Formand for Protica Invest A/S Formand for Danish-Ghanaian Heart Hospital IVS Medlem af bestyrelsen i Adax Holding ApS Medlem af bestyrelsen i Fonden for Neurologisk Forskning m. fl. Om Ludvig og Sara Elsass Fond Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front - fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til instutioner, foreninger og den enkelte. 38 ÅRSSKRIFT 2013/

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass... 2 2011 et år med hektisk aktivitet.... 4 Der ligger forskning til grund for det hele...

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER 2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER Indholdsfortegnelse Udvikling og fremdrift over en bred front.... 4 HEC Care skal bygge bro.... 6 Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen?.... 10 Fodbold

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere