FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE"

Transkript

1 NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2)

2 Kursus i praktisk byggejura ENTREPRENØREN udbyder i samarbejde med Lett Advokatfirma v/advokat Jes A. Rosenvinge kursus i praktisk byggejura. Torsdag den 26. februar 2009 fra kl til Foredragsholder: Partner, advokat (H) Jes A. Rosenvinge LETT Advokatfirma Rådhuspladsen 4, 1550 København V Kurset afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Der er gratis parkering. Følgende emner behandles bl.a.: Aftaleindgåelse, kontraktudformning, standardaftaler, standardvilkår (AB 92, ABT 93, ABR 89) mv. Entreprisens udførelse, herunder forsinkelse og mangler Ekstraarbejder og betaling Tvisteløsning, herunder syn og skøn, mediation, foregreben tvisteløsning, sagkyndig beslutning, voldgiftssag m.v. Kurset vil koncentrere sig om reglerne i AB 92. Der vil dog ikke blive tale om en teoretisk gennemgang af entrepriseretten, men derimod får deltagerne en praktisk indgangsvinkel til problemstilling er ne i byggejuraen med inddragelse af relevante og spændende afgørelser fra Voldgiftsretten. Jes A. Rosenvinge har igennem 10 år været specialiseret i entrepriseret og beskæftiger sig udelukkende med dette område. Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med byggebranchen, herunder håndværksmestre og entreprenører (entrepriseledere, formænd, konduktører) samt tekniske rådgivere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet senest 1 december 2008 til: Entreprenøren (Forlaget Coronet A/S) Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, tlf , fax , eller benyt nedenstående kupon. Pris pr. deltager kr ,00 med tillæg af moms I prisen er inkluderet deltagerliste, kursusmateriale og forplejning, herunder frokost, på kursusdagen. Ved deltagelse af flere personer fra samme virksomhed ydes der rabat på kr. 500,00 pr. deltager udover den først tilmeldte. Tilmelding: Firmanavn: Personnavn: Adresse: adresse: Tlf.: 2

3 INDHOLD: SUBPRIMEKRISE (2) ER KRISEN SUND FOR BYGGERIET? Mange økonomiske kommentatorer mener, at subprimekrisen, der spedte sig fra boligmarkedet til den reale økonomi i USA og med lynets hast til hele kloden, har udviklet sig til den største finanskrise siden 1930 erne. I artiklen, som starter på side 19 kan du læse, hvordan krisen udvikler sig, og i artiklen på side 30 Er krisen sund for byggeriet? kan du blive klog på, hvilken indflydelse krisen kan få på byggeog anlægssektoren herhjemme. Cand. polit Curt Lilliegreen kommenterer. entreprenøren NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER Ved Københavns havn er E. Pihl & Søn A.S travlt optaget af to store projekter. Det ene er en spektakulær domicil-bygning på godt som opføres for svenske SEB-Bank & pension. Det andet store projekt er opførelsen af Rigsarkivet, som er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn A.S og Dutch Infrastructure Fund, skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år. Begge projekter er en del af helhedsplanen for DSBs tidligere godsbanegård, der lige som SEB-Bank & Pensions domicil er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Læs mere om domicil og arkiv fra side 4. entreprenøren nr. 8 - oktober 2008 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 10 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen, Oplag: (FMK, 1/ /6-07). Tryk: Scanprint as Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms). Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S, telefon telefax

4 4

5 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER I GANG LIGE NU VED KØBENHAVNS HAVN: SPEKTAKULÆRT DOMICILBYGGERI FOR SEB-BANK & PENSION OG OPFØRELSE AF NYT RIGSARKIV, SOM BLIVER DET FØRSTE STATSLIGE OPP-PROJEKT 5

6 Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. TEKST OG FOTO AF STIG LARSEN De 13 mystiske tårne Mon ikke mange bilister og forbipasserende har undret sig over, hvad der er gang i på den gamle DSB-banegårdsgrund mellem Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge? Her har man på nærmeste hold kunnet følge med, mens 13 ca. 50 meter høje, cylinderformede betontårne er vokset op af mulden på byggepladsen. Og nej. Entreprenøren kan her afsløre, at det ikke er Kornog Foderstofkompagniet der er gået amok med en fejlplacering af kornsiloer på den eksklusive adresse. Kornsiloer ved havnen er fortid. Det er derimod den svenske Wallenberg-koncern, SEB-Bank & Pension, der som bygherre arbejder på at få omdannet det store glemte jernbaneareal, der strækker sig langs Kalvebod Brygge fra Bernstorffsgade og næsten helt ned til Dybbølsbro. Det er Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, der kreativt har tegnet det nyskabende byggeri. De 13 trappe-, elevator- og tekniktårne danner rygraden i to kontorbygninger som rummer ti etager med en samlet højde på 44 meter regnet fra det eksisterende terræn. Husene disponeres overvejende med åbne storrumskontorer med mulighed for indretning af stillerum, lederkontorer, møderum og lignende i en fleksibel struktur. I praksis bliver der en arbejdszone på seks meter ind i husene fra facaderne, mens fællesarealer og møderum placeres inde i midten af bygningerne. I grundens fulde udstrækning etableres kælder, og som en særlig finesse bygges en»kiss and ride«bilrampe, der leder op til hovedindgangen ud mod Bernstorffsgade. Den ene bygning bliver SEB- Bank & Pension danske domicil med plads til 650 medarbejdere og den anden med plads til 350 medarbejdere udlejes. Domicilet for SEB er beliggende på byens kant mod havnen ved Kalvebod Brygge og tæt på byens centrum. Bygningerne bliver indrammet af et landskabsanlæg, der trinvist stiger 7 meter over grunden fra Bernstorffsgade til nabogrunden mod syd. Bygningerne er formet efter stedet og udsigtslinjerne til havn og by, med en fleksibel bygningsstruktur, der giver rumlige, velbelyste arbejdsområder rundt om 6

7 BOBCAT 7

8 FAKTA: SEB-BANK & PENSION de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme og med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber. Københavnerne har noget at glæde sig til En åben plads foran en bank behøver ikke at være mennesketom og anonym. SEB-Bank & Pensions nye hovedsæde i Københavns Havn bliver et grønt og imødekommende byrum for både bankens medarbejdere og byens borgere. Her vil man kunne opleve natur, vind og vejr. Landskabet overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en planlagt grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen. Det landskabelige terræn, der skal binde de to bygninger sammen, tegner til at kunne blive et byrum, som aldrig tidligere er set i København ja, måske i nogen storby. Terrænet stiger 7 meter i højden fra Bernstorffsgade til grundens sydlige afgrænsning, To bygninger til erhvervsformål i 10 etager, samt offentlig plads udformet som stigende terræn i op til syv meters højde. Areal: m² Bygherre: SEB-Bank & Pension Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S Bygherrerådgiver: EMCON A/S Råhus-entreprise: E. Pihl & Søn A.S Ingeniør: Rambøll A/S Landskabsarkitekt: SLA Tid: Byggeriet forventes afsluttet i hvor det nye Rigsarkiv er under opførelse på nabogrunden og bygges hen over et parkeringshus, som dermed ikke vil lægge beslag på pladsen. I et varieret terræn stiger byrummet fra gadeniveau til anden sals højde i trin og hældende flader. Med reference til den svenske bygherres ophav bliver det som en svensk bjergside med beplantning, der består af træer, græsser, bregner og mos. Det fugtige og frodige miljø understøttes af vandforstøvere. Udover at binde de to bygninger sammen, vil landskabet blive fuldt offentligt tilgængeligt. Det er planen, at der bagved skal 8

9 De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. udformes en park, der strækker sig hele vejen frem til Dybbølsbro. Det er landskabsarkitektfirmaet SLA der har udtænkt byrummet. Støbning i døgndrift Bag de 13 tårne gemmer sig historien om et byggeri, der bliver skabt noget omvendt af det vi er vant til at se. Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. Herved forvandles de 13 tårne til to geometrisk udfordrende byggerier. De to skulpturelle byggerier kunne ikke opføres i traditionelt elementbyggeri. Tårnene er derfor støbt på stedet med en teknik, der indebærer at arbejdet ikke må afbrydes. Som rådgivende ingeniør har projektet givet Rambøll rige muligheder for at nytænke ingeniørdisciplinen.»den usædvanlige geometri kalder ikke på elementbyggeri. Så i stedet har vi måttet gentænke de gamle dyder ved at pladsstøbe det meste af betonkonstruktionerne,«forklarer afdelingsleder, civilingeniør John Flemming Jensen, der er projektleder for Rambøll Danmark A/S på projektet til Erhvervsbladet.»De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. De tekniske installationer skal efter planen fremføres fra kernerne, hovedsagligt under etagedækkene, skjult over nedhængte lofter med overflade af akustikpuds.seb-byggeriet er blandt de første, der er opført efter det nye byggereglement BR95 med tillæg 13, som stiller store krav til energiforbruget. Målet er overopfyldt med fem procent. Husene bruger 20 procent mindre energi end andre tilsvarende kontorhuse.facaderne består af cirka 50 procent glas, hvilket giver optimal balance mellem mest mulig dagslys og mindst muligt forbrug til især køling. Desuden benyttes havvandskøling til begge bygninger, og netop den store skala øger den energimæssige gevinst ved metoden. Hvis mange brugere deles om anlæggene, er effektivitet og pris optimal, og i fremtiden vil vi se endnu flere af denne type energirigtige løsninger,«slutter John Flemming Jensen. Præcis maskinkontrol Tel Fra enkel 2D til avanceret 3D Kingo 9

10 Det arkitektoniske formudtryk er præget af organiske former, stor variation, samt et ønske om ærlighed over for beton som materiale. Klassiske betonkonstruktioner er støbt på stedet med glidestøbte cylindriske stabiliserende kerner, pendulsøjler og paddehattedæk. Rendering: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S Bygherren Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) er grundlagt i Sverige i 1856 af familien Wallenberg. I dag er SEB en nordeuropæisk bank- og pensionskoncern med fem millioner kunder og cirka medarbejdere i mere end 20 lande. SEB har cirka milliarder DKK under kapitalforvaltning, heraf alene omkring 115 milliarder i Danmark. SEB har drevet virksomhed i Danmark siden 1994 og leverer i dag bank- og pensionsprodukter til mere end kunder. SEB Danmark beskæftiger cirka 800 medarbejdere inden for områderne Investement Banking, Corporate Banking, Private Banking, kapitalforvaltning, betalings- og kreditkort samt pension. Desuden rådgiver SEB We- DESPERATE MÆND 10 Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder indenfor kraner og hejs. Ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. Vi har 22 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 alth Management investeringsforeningerne SEBinvest og SEB Institutionel. Strategisk fokuserer SEB i Danmark særligt på større erhvervsvirksomheder, finansielle institutioner og formuende privatpersoner. SEB Pension vil lade de to nye bygninger indgå i pensionsselskabets ejendomsportefølje. SEB Ejendomme ønsker ikke at sætte tal på budgettet for nybyggeriet, men forventer, at projektsummen vil havne på under én mia. kr. SEB købte grunden i 2005, og når det nye domicil efter planen kan indvies i 2010, samler SEBkoncernen medarbejdere fra fire forretningsenheder under samme tag. Byggeriet på Bernstorffs Plads er et af tre igangværende byggerier. De to øvrige byggerier er placeret i henholdsvis Ørestad og Kolding. I Ørestad bygger man et etagemeter stort kontorhus, hvoraf 85 procent skal anvendes som nyt domicil for Rambøll, der i parentes bemærket er rådgivende ingeniør på SEBdomicilet. Desuden opfører SEB Pension en etagemeter stor kontorbygning i Kolding. Nyt finansdistrikt SEB-koncernen sonderede flere mulige placeringer i København, før valget faldt på området ved den gamle DSB-godsbanegård. Her fandt SEB alt det, selskabet søgte efter; central placering der hver dag giver selskabet en synlig profilering over for op mod bilister midt i Københavns finansielle distrikt, hvor man i forvejen finder bl.a. Nykredit og Forstædernes Bank, samtidig med at man er tæt på Københavns Hovedbanegård og den kommende Metro-station og lufthavnen. Helhedsplan SEB-domicilet bliver det første af i alt fire delområder på et i alt 3,3 hektar område, som tilsammen bliver kaldt for Rigsarkivområdet. Projektet er en del af en helhedsplan for DSBs tidligere godsbanegård, der lægger grund til det nye Rigsarkiv, SEB Bankog Pensions domicilet, Utzon Arkitekters Tivoli Congress Center incl. to hoteller samt boligbyggeri. Også helhedsplanen er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Halløj i arkivet Midt i 1990 erne besluttede Nyrup-regeringen at give det dengang skrantende Ørestads-salg en statslig vitaminindsprøjtning, ved at købe en grund til et nyt rigsarkiv i Ørestad. Rigsarkivet skulle være et monumentalt byggeri tegnet af tyske Behnisch Architekten og var spektakulærtmed sit 80 meter høje tårn. Prisen Når millioner investeres skal det være rigtigt var også iøjefaldende; 1,7 mia. kr. Efter den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 besluttede daværende kulturminister Brian Mikkelsen at aflyse det meget Leica Geosystems er den førende leverandør af totalstationer, GPS, afstandsmålere og rotationslasere. Du finder Leica instrumenter på byggepladser i hele verdenen. Om det er opførelsen af en ny fabrik eller en ombygning af køkkenet, så er der altid et Leicaprodukt, der letter jobbet. Se mere på leica-geosystems.dk 11

12 Rigsarkivets 16 meter høje magasinkasser kommer til at ligge mellem baneterrænnet og det store, slidte godshotel den deprimerende grå kasse til højre i billedet der ligger ud til Kalvebod Brygge. Godshotellet får dog en mindre forskønnelse og kommer blandt andet til at huse Rigsarkivets lokale administration. I baggrunden ses SEB-Bank & Pensions nye domicil og i forgrunden gøres grunden klar til at bygge Tivoli Congress Center, som er tegnet af Utzon Arkitekter. dyre byggeri. Dermed tabte staten de 180 millioner kroner, som allerede var blevet anvendt til blandt andet projekteringen af det nye rigsarkiv. Brian Mikkelsen foreslog istedet, at Rigsarkivet skulle flyttes til Odense. Det skabte endnu flere protester, men til de flestes tilfredshed blev der så endelig fundet en ledig grund ved Kalvebod Brygge. Det er ikke et egentlig nyt Rigsarkiv der bygges. Faktisk bygges der kun magasiner og faciliteter til opbevaring og håndtering af arkivalier ved Kalvebod Brygge. Det er nu lidt en strid om ord, for hovedparten af et arkiv er netop arkivalier. Det er altså kun selve lageret der nu får nye bygninger. Skal man finde oplysninger om oldemor Petrea fra Dølle Fjelle Muse, der vist nok kom fra Bøvinge og i 1806 flyttede til København, så er det stadig Rigsdagsgården på Slotsholmen man skal gå til. Nabo til SEB-domicil Byggeriet af Rigsarkivet er i fuld gang på nabogrunden til SEBdomicilet. Nye og gamle dokumenter skal beskyttes på ubestemt tid og det er en opgave, der kræver stor byggeteknisk kunnen. Slots- og Ejendomsstyrelsen valgte et tilbud fra et konsortium ledet af entreprenøren E. Pihl & Søn (som også er hovedentreprenør på SEB Bank- og Pensions domicilbyggeri), som det "økonomisk mest fordelagtige". OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn og Dutch Infrastructure Fund, kunne den 3. juli fejre rejsegilde på byggeriet. Bydergruppen inkluderer PLH Arkitekter A/S, Grontmij, Carl Bro, ejendomsadministratoren INDUSTRIBYGGERI 12

13 Danmarks største arbejdsmiljørådgiver ALECTIA People er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Med 160 konsulenter løser vi opgaver over hele landet og følger også med vores kunder til udlandet. Vi rådgiver om arbejds miljø på alle niveauer og forbedrer produktiviteten samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vores rådgi vere er eksperter i de nyeste arbejdsmiljøtendenser og sikrer dermed vores kunder øget værdi. Læs mere på ALECTIA People er blevet tildelt The European Agency Good Practice Certificate af Det Europæiske Arbejds miljøagentur. ALECTIA People har tidligere været kendt under navnene Dansk Arbejdsmiljø, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter og JobLiv Danmark. 13

14 Datea og revisionsselskabet Ernst & Young. Med en værdi af cirka 1,4 milliarder kroner er projektet det foreløbig største Offentligt-Private Partnerskabsprojekt i Danmark. Ved kontraktens udløb kan OPP-selskabet sælge bygningen tilbage til staten for 436,5 millioner kroner i 2037-priser. Pihl og partnerne skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år (man regner kun med at indsamle dokumenter i papirform over de næste 28 år, herefter forventes al dokumentation at være elektronisk). Entreprisen på Rigsarkivet omfatter opførelse af to 16 meter høje magasinbygninger og en mellembygning - i alt ca m 2 der blandt andet skal rumme magasiner med 364 kilometer arkivhylder. Desuden nyindretning af m 2 i stueetagen af DSB's gamle godsterminal den deprimerende grå kasse der vender ud mod Kalvebod Brygge der skal anvendes til administration. Vigtigt at klimaet holdes stabilt Alt skal være så stabilt som overhovedet muligt, når det drejer sig om bevaring af arkivalier. Der må MARKEDETS BEDSTE FINANSIERINGS- TILBUD..! CNH Financial Services A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre. Tlf RIGSARKIV OPP-FAKTA: Opførelsen af Rigsarkivet er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. Men offentligt-privat partnerskab er indtil videre ikke blevet den forventede succes, og derfor håber mange, at Rigsarkivet bliver en succes og den løftestang, der sikrer mere fremdrift i kontraktformen fremover. OPP - Offentligt Privat Partnerskab OPP er en relativ ny samarbejdsform i Danmark. Ideen er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af eksempelvis en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver samlet i et udbud. Typisk vil projektet indebære betydelig investering fra den private partner, som løbende over kontraktperioden bliver betalt af det offentlige. Derved adskiller OPP-projekter sig fra traditionelle offentlige projekter, idet der sker en overdragelse af driftsrisici over en længere kontraktperiode typisk år. OPP er en organiserings- og finansieringsmodel der kommer fra England, hvor modellen gennem de sidste ti år har været benyttet hyppigt. OPP er udbredt i det meste af Europa og benyttes overalt i verden. ikke være store udsving i temperatur, fugt eller strøm for den sags skyld. Der skal være mørkt, og der må derfor kun kortvarigt tændes lys der, hvor personalet arbejder, for ikke at skade dokumenterne. De tekniske anlæg skal kunne kompensere for stor varmepåvirkning om sommeren og tilsvarende varmeafgivelse om vinteren samt fugt i luften, så man sikrer, at de helt rette forhold er til stede og her er udfordringen. Langt de fleste arkivalier placeres i to højlagre, der mest af alt ligner enorme grå skoæsker. I de tomme hangar-lignende haller vil 364 hyldekilometer reol lægge grund til næsten endeløse mængder af æsker med gamle dokumenter stablet op i 12 meters højde. Samlede man alle æsker efter hinanden, kunne de nå fra København til Ringkøbing. En af de største trusler for kulturarven er dog brand. Et nyudviklet amerikansk sprinklersystem skal slukke hvis fanden og ilden er løs, men de omkringliggende rørsystemer og pumper er desværre ikke kraftige nok, hvis Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. uheldet er ude. Derfor bygges en buffer på 1,6 mio. liter vand under teknikbygningerne. Noget af en swimmingpool Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. OPP-modellen Ud over ansvaret for opførelse af bygninger står OPP Pihl Arkivet A/S også for finansiering af byggeomkostninger og den efterfølgende drift i en 28-årig periode. OPP-modellen indebærer mange fordele og er en samfundsøkonomisk gevinst i sammenligning med tilsvarende offentlige projekter, der gennemføres ved traditionelle kontraktformer, forklarer Flemming Bækkeskov, direktør for OPP Pihl Arkivet til Ingeniøren. Ved OPP-modellen formulerer den offentlige part - typisk en styrelse, et ministerium, en kommune - de krav, som det nye anlæg eller bygning skal opfylde. Den private part - OPP selskabet - påtager sig så ansvaret for den tekniske udformning, bygning, finansiering og mangeårig drift og vedligeholdelse. OPP-selskabet har indgået en låneaftale med SEB banken, der finansierer alle udgifter i byggefasen sammen med penge fra bl.a. Pihl selv. Den samlede byggeperiode er under to år, og Statens Arkiver tager magasinerne i brug 1. juli 2009, efter alle tekniske systemer et testet og testet igen, og endelig åbning forventes ca. halvandet år efter. Folketingets Finansudvalg har frem til 2037 afsat knap 1,8 milliarder kr. til at dække alle statens omkostninger ved selve byggeriet, husleje, ejendomsskatter mv. 14

15 MILJØUNDERSØGELSER I GANG PÅ FEMERN BÆLT FEMERN BÆLT A/S HAR NETOP INDGÅET AFTALER OM AT FÅ GENNEMFØRT EN RÆKKE MILJØUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED PROJEKTERINGEN AF DEN FASTE FORBINDELSE MELLEM DANMARK OG TYSKLAND. Miljøet er højt prioriteret ved projektet, og Danmark og Tyskland er enige om, at forbindelsen skal projekteres, opføres og drives så skadelige virkninger på natur og miljø forebygges bedst muligt. Derfor sætter Femern Bælt A/S nu omfattende VVM-undersøgelser i gang, dvs. vurderinger af projektets virkninger på miljøet. Disse undersøgelser gennemføres i tæt samspil med den tekniske projektering, hvor en bro vil blive undersøgt som foretrukken løsning, mens en tunnel vil blive undersøgt som et ligeværdigt alternativ. Projekteringsarbejdet og de sideløbende miljøvurderinger vil udgøre væsentlige dele af grundlaget for den kommende myndighedsgodkendelse af projektet i Tyskland og Danmark. Også under selve anlægsarbejdet vil der blive fokus på miljøet gennem en intensiv overvågning af en lang række biologiske og hydrografiske parametre. Det sker for at sikre, at de opstillede miljømæssige målsætninger og myndighedernes krav til projektet overholdes både på kort og på langt sigt. For at tiltrække de bedste rådgivere inden for de forskellige miljømæssige fagområder har Femern Bælt A/S opdelt udbuddet af miljøopgaverne i syv separate kontrakter. De syv kontrakter løber som udgangspunkt de næste ti år. Heraf omfatter de første fire år undersøgelser og rådgivning i projekteringsfasen, mens de sidste seks år rummer monitering i anlægsfasen. Anlægsarbejder på Femern Bælt ventes at kunne gå i gang i Målet er at åbne den faste forbindelse i Efter Tyskland og Danmark 3. september 2008 indgik traktat om at opføre en fast forbindelse over Femern Bælt skal de to landes parlamenter nu ratificere traktaten. I Tyskland forventes ratifikation at kunne finde sted i begyndelsen af I Danmark ventes Folketinget at ratificere traktaten gennem vedtagelsen af DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING en projekteringslov i den kommende Folketingssamling. Udbuddet af miljøopgaverne er sket i henhold til reglerne om begrænset udbud i EU s direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 15

16 GIGANTBYGGERI SKUDT I GANG I ØRESTADEN BELLA CENTER BYGGER NORDENS STØRSTE HOTEL - TO TÅRNE PÅ HVER 76,5 METER VIL I LØBET AF EFTERÅRET BEGYNDE AT REJSE SIG MOD HIMLEN AF STIG LARSEN Den 17. september blev grundstenen lagt til Nordens største hotel, der er tegnet af arkitektfirmaet 3XN til messe- og kongrescenteret Bella Center. De to højhuse bliver på hver 76,5 meter i et skævt krystallinsk formsprog og kommer til at rumme ikke mindre end 814 værelser til sammen. De to tårnbygninger vil fremstå lyse med lette, industrialiserede facadeelementer opbygget i metal og glas, mens basen bliver udført i beton med glaspartier. Selve indretningen bliver holdt i skandinavisk design, og på 23. etage vil gæsterne kunne benytte restaurant, café og skybar, mens de lader blikket glide over Københavns hyggelige tårne og de omkringliggende grønne arealer. 16 På den kvadratmeter store tagterrasse, der etableres i 3. sals højde, vil der være rig mulighed for at nyde godt af solens stråler forår, sommer og efterår. Når Bella Hotel er oppe at køre for fuld kraft tilføres hovedstaden ikke mindre end ekstra hotelovernatninger, hvilket sammen med byens øvrige hoteller vil styrke Københavns position som foretrukken Glade erhvervsminister Lene Espersen (K) og Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center, ved grunstensnedlæggelsen. udstillings- og kongresby. Hotellet bliver en integreret del af Bella Center, der supplerer de eksisterende 63 fleksible mødelokaler samt 4 auditorier med ikke færre end 32 nye mødelokaler - herunder et stort ballroom samt de to executive mødelokaler på 23. etage i forbindelse med Skybar en. - Vores fleksible faciliteter er medvirkende til, at vi kan afvikle flere og større kongresarrangementer sideløbende. Og med et hotel får vi nu mulighed for at tilgodese efterspørgsler fra såvel nationale- som internationale kongresarrangører, der lægger vægt på, at overnatninger skal foregå i direkte tilknytning til mødefaciliteterne, fortæller Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center. Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til busi-

17 ness-segmentet, hvorfor den nyeste teknologi indbygges. Bella Center fakta Bella Center er Skandinaviens største center for udstilinger, messer og kongresser. Det ligger tæt på City og Københavns Lufthavn i Kastrup. Her arrangeres hvert år mellem messer og udstillinger, og desuden er Bella Center rammen om mere end 1300 møder og kongresser. Det kan være alt fra små seminarer til store internationale arrangementer med tusinder af gæster. Den nuværende bygning blev indviet den 5. september Før det havde centeret siden 1965 haft adresse på Bellahøj (deraf navnet). Da bygningen på Amager blev indviet skiftede bygningen på Bellahøj navn til Grøndal Centret og blev ændret fra udstillingsbygning til idrætsbygning. Opførelse af ny auditorietilbygning på m 2 blev afsluttet i Forum København er et datterselskab af Bella Center A/S og har været forbundet med Bella Center via Metro-forbindelsen siden maj Det tager 12 min at køre mellem Forum Station og Bella Center station. BYGGERIETS ADVOKAT Fakta om Bella Hotel Bella Hotel bliver med m 2 det største byggeri, der påbegyndes i Danmark i Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til business-segmentet. Hotellet forventes indviet i 1. kvartal A D V O K A T F I R M A DAHLLAW.DK KØBENHAVN VIBORG HERNING ESBJERG ÅLBORG KØLN BERLIN RGS 90 17

18 I SAMME BÅD: Verdensøkonomien er i meget høj bølgegang. Den amerikanske nationalbanks (FED) forsøger at gyde olie på vandene og har senest kastet en redningskrans til det druknende finansmarked for at forhindre at flere finansielle virksomheder går til bunds. Om det er nok, eller der skal gives mere kunstigt åndedræt til økonomien det må tiden vise Curt Liliegreen er cand.polit fra Han arbejdede i Entreprenørforeningen , heraf i 14 år som chef - økonom. Fra direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Han arbejder i dag som rådgiver for Real dania. Hans synspunkter her i bladet er personlige debat indlæg og tegner ikke Realdania, og vice versa. 18

19 SUBPRIMEKRISEN- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) MAJ NUMMERET AF ENTREPRENØREN GENNEMGIK BAGGRUNDEN FOR DEN AMERIKANSKE SUBPRIMEKRISE, I EN ARTIKEL MED OVERSKRIFTEN SUBPRIME - KRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE. I ARTIKLEN FORKLAREDES TEKNIKKEN I, HVORDAN KRISEN SPREDER SIG FRA BOLIGMARKEDET TIL ANDRE DELE AF DET FINANSIELLE MARKED OG VIDERE IND I DEN REALE ØKONOMI OG SKABER EN RECESSION. I DE FØLGENDE MÅNEDER ER UDVIKLINGEN NÆRMEST LØBET LØBSK, OG DEN AMERIKANSKE KRISE HAR IFLG. MANGE KOMMENTATORER UDVIKLET SIG TIL DEN STØRSTE ØKONOMISKE KRISE SIDEN 1930 ERNE. AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN Den internationale økonomiske krise, der har udviklet sig i løbet af det sidste års tid, har nået et omfang, hvor den kommer til at sætte en helt ny dagsorden for den økonomiske politik. Mens de internationale medier fulgte krisen minut-for-minut, hvor nogle af verdens største investeringsbanker og forsikringsselskaber truedes med konkurs, og centralbankerne måtte ud i historiske redningsaktioner, fokuserede de danske medier på den hjemlige rockerkrig, på problemer med Udlændingeservice og lidt interne problemer i Det Radikale Venstre og så naturligvis deltagerne i Vild med dans og X- faktor. Som altid, fristes man til at sige. Det danske nyhedsbillede blev helt komplet, da en ejendomsmæglerkæde midt under det finansielle pandæmonium fandt det for godt at meddele, at nu gik det minsandten fremad med boligpriserne. Nationalbanken, hvis pligt det er at gyde olie på rørte vande og tale krisen ned, erklærede, at der ikke var recession, ja faktisk ikke engang afmatning. En noget kæk betragtning al den stund, at de officielle nationalregnskabsdata fra Danmarks Statistik viser, 19

20 at Danmark allerede nu opfylder definitionen for en teknisk recession. De mennesker, der læser udtalelser fra Nationalbanken læser nok også Nyt fra Danmarks Statistik, og bliver næppe beroliget af et par bemærkninger fra nationalbankdirektører. På den anden side kan man næppe forvente at se Nationalbanken gå ud og bidrage til panikken, hvor den internationale fokusering på Danmark efter Roskilde banks kollaps i værste fald kunne lede til en spekulation mod kronen Danskerne har måske vænnet sig til højkonjunktur, men har man blot lidt hukommelse på det nationaløkonomiske felt, så har de senere år har ikke været fri for tilløb til massive økonomiske tilbageslag. At kriser kommer og går er ikke noget nyt. Her skal nævnes nogle få: Black Monday 19. oktober 1987 Savings & Loan krisen i USA, ERM krisen i 1992 Asien krisen i 1997 Dot.com krisen i september 2001 Så kriser har vi set mange af er der så grund til at være specielt opskræmt denne gang? Black Monday var et verdensomspændende børskrak, der startede i Hong Kong, efter længere tids forudgående stigninger. Krisen spredte sig med lynets hast fra land til land, og Dow Jones indekset faldt på én dag 22,6 %, den voldsomste nedgang på én dag nogensinde. Krakket fik aldrig rigtig lov at sætte sig i den reale del af økonomien, blandt andet fordi centralbankerne reagerede med rentenedsættelser og DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING Terrorangrebet 11. september 2001 (ofte omtalt som 9/11 eller 11. september), var en række koordinerede terrorangreb på USA der blev udført tirsdag den 11. september Den morgen kaprede nitten mænd med tilknytning til al-qaeda fire passagerfly. Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Centers "tvillingtårne" (Twin Towers) i New York, et fly i hvert tårn, hvilket fik begge tårne til at kollapse på mindre end to timer. Flykaprerne på det tredje fly styrede flyet ind i Pentagon-bygningen. Passagererne på det fjerde kaprede fly forsøgte at genvinde kontrollen med flyet, og det styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Omkring mennesker døde i angrebene. tilførsel af kapital. Der kan heller ikke éntydigt peges på en hovedårsag til sammenbruddet. Savings & Loan krisen (S&L crisis) var en krise indenfor de såkaldte Savings & Loan institutions i USA, (i UK kendt som building society). Krisen hang sammen med og forstærkedes af en økonomisk afmatning i USA indenfor finans- og ejendomssektoren omkring Forud var imidlertid gået flere år med en usund udlånsaktivitet. I USA satte man i ind med en massiv redningsaktion i form af et såkaldt RTC, Resolution Trust Company, hvormed staten overtog usikre aktiver, for siden at gå i partnerskab med private aktører om at videresælge dem. Dette er kendt som en bail out, og redningsaktionen kostede de amerikanske skatteydere omkring 125 milliarder dollars. Der er klare mindelser mellem situationen dengang og nu. ERM krisen var en valutarisk krise, der ramte de svage valutaer i ERM samarbejdet, som det engelske pund. Baggrunden var, at de reale nationale økonomier indenfor samarbejdet havde fundamentale uligheder, og disse uligheder indebar, at valutaerne kom under pres i de bånd, som ERM pålagde dem, som følge af spændinger fra en høj tysk rente samt den danske folkeafstemning. Det var dog primært en europæisk krise udløst af tysk inflationsfrygt som følge af overophedningen efter genforeningen. Asien krisen 5 år efter var både en valuta- og bankkrise, komplet med et bank run i visse af landene såsom Indonesien. Det er en situation hvor indskydere i panik trækker deres indestående ud af bankerne. Den startede i Thailand i marts 1997 udløst af at Thailand valgte at lade sin valuta flyde, på et tidspunkt hvor landet reelt var bankerot. Sammenbruddet spredte sig indenfor Sydøstasien, især i Indonesien. Krisen udløste massiv intervention fra IMF for at forebygge en international recession. Krisen spredte sig imidlertid til andre lande, som Rusland, Brasilien og Argentina. Den russiske krise blev udløst af (men ikke forårsaget af) fald i råvarepriserne, især olie, som følge af afmatningen grundet Asien krisen. Herefter fulgte en spekulation mod valutaerne i lande som Rusland og Brasilien. Denne krise kom ikke som grebet ud af luften, men skyldtes dybtliggende strukturelle problemer i de pågældende lande. Den var et forvarsel om, at økonomiske kriser i det globaliserede samfund spreder sig med lynets hast fra kontinent til kontinent. Dot.com krisen fulgte efter sammenbruddet i IT aktierne i 2000, og gav en periode på nogle års lavere vækst, uden at man kan betegne det som en recession. Aktiekursskredet efter terrorangrebet den 11. september 2001 skubbede yderligere til udviklingen. I USA blev krisen imødegået gennem en lavrentepolitik, der måske bidrog til den efterfølgende subprimekrise.

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere