FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE"

Transkript

1 NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2)

2 Kursus i praktisk byggejura ENTREPRENØREN udbyder i samarbejde med Lett Advokatfirma v/advokat Jes A. Rosenvinge kursus i praktisk byggejura. Torsdag den 26. februar 2009 fra kl til Foredragsholder: Partner, advokat (H) Jes A. Rosenvinge LETT Advokatfirma Rådhuspladsen 4, 1550 København V Kurset afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Der er gratis parkering. Følgende emner behandles bl.a.: Aftaleindgåelse, kontraktudformning, standardaftaler, standardvilkår (AB 92, ABT 93, ABR 89) mv. Entreprisens udførelse, herunder forsinkelse og mangler Ekstraarbejder og betaling Tvisteløsning, herunder syn og skøn, mediation, foregreben tvisteløsning, sagkyndig beslutning, voldgiftssag m.v. Kurset vil koncentrere sig om reglerne i AB 92. Der vil dog ikke blive tale om en teoretisk gennemgang af entrepriseretten, men derimod får deltagerne en praktisk indgangsvinkel til problemstilling er ne i byggejuraen med inddragelse af relevante og spændende afgørelser fra Voldgiftsretten. Jes A. Rosenvinge har igennem 10 år været specialiseret i entrepriseret og beskæftiger sig udelukkende med dette område. Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med byggebranchen, herunder håndværksmestre og entreprenører (entrepriseledere, formænd, konduktører) samt tekniske rådgivere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet senest 1 december 2008 til: Entreprenøren (Forlaget Coronet A/S) Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, tlf , fax , eller benyt nedenstående kupon. Pris pr. deltager kr ,00 med tillæg af moms I prisen er inkluderet deltagerliste, kursusmateriale og forplejning, herunder frokost, på kursusdagen. Ved deltagelse af flere personer fra samme virksomhed ydes der rabat på kr. 500,00 pr. deltager udover den først tilmeldte. Tilmelding: Firmanavn: Personnavn: Adresse: adresse: Tlf.: 2

3 INDHOLD: SUBPRIMEKRISE (2) ER KRISEN SUND FOR BYGGERIET? Mange økonomiske kommentatorer mener, at subprimekrisen, der spedte sig fra boligmarkedet til den reale økonomi i USA og med lynets hast til hele kloden, har udviklet sig til den største finanskrise siden 1930 erne. I artiklen, som starter på side 19 kan du læse, hvordan krisen udvikler sig, og i artiklen på side 30 Er krisen sund for byggeriet? kan du blive klog på, hvilken indflydelse krisen kan få på byggeog anlægssektoren herhjemme. Cand. polit Curt Lilliegreen kommenterer. entreprenøren NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER Ved Københavns havn er E. Pihl & Søn A.S travlt optaget af to store projekter. Det ene er en spektakulær domicil-bygning på godt som opføres for svenske SEB-Bank & pension. Det andet store projekt er opførelsen af Rigsarkivet, som er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn A.S og Dutch Infrastructure Fund, skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år. Begge projekter er en del af helhedsplanen for DSBs tidligere godsbanegård, der lige som SEB-Bank & Pensions domicil er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Læs mere om domicil og arkiv fra side 4. entreprenøren nr. 8 - oktober 2008 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 10 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen, Oplag: (FMK, 1/ /6-07). Tryk: Scanprint as Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms). Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S, telefon telefax

4 4

5 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER I GANG LIGE NU VED KØBENHAVNS HAVN: SPEKTAKULÆRT DOMICILBYGGERI FOR SEB-BANK & PENSION OG OPFØRELSE AF NYT RIGSARKIV, SOM BLIVER DET FØRSTE STATSLIGE OPP-PROJEKT 5

6 Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. TEKST OG FOTO AF STIG LARSEN De 13 mystiske tårne Mon ikke mange bilister og forbipasserende har undret sig over, hvad der er gang i på den gamle DSB-banegårdsgrund mellem Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge? Her har man på nærmeste hold kunnet følge med, mens 13 ca. 50 meter høje, cylinderformede betontårne er vokset op af mulden på byggepladsen. Og nej. Entreprenøren kan her afsløre, at det ikke er Kornog Foderstofkompagniet der er gået amok med en fejlplacering af kornsiloer på den eksklusive adresse. Kornsiloer ved havnen er fortid. Det er derimod den svenske Wallenberg-koncern, SEB-Bank & Pension, der som bygherre arbejder på at få omdannet det store glemte jernbaneareal, der strækker sig langs Kalvebod Brygge fra Bernstorffsgade og næsten helt ned til Dybbølsbro. Det er Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, der kreativt har tegnet det nyskabende byggeri. De 13 trappe-, elevator- og tekniktårne danner rygraden i to kontorbygninger som rummer ti etager med en samlet højde på 44 meter regnet fra det eksisterende terræn. Husene disponeres overvejende med åbne storrumskontorer med mulighed for indretning af stillerum, lederkontorer, møderum og lignende i en fleksibel struktur. I praksis bliver der en arbejdszone på seks meter ind i husene fra facaderne, mens fællesarealer og møderum placeres inde i midten af bygningerne. I grundens fulde udstrækning etableres kælder, og som en særlig finesse bygges en»kiss and ride«bilrampe, der leder op til hovedindgangen ud mod Bernstorffsgade. Den ene bygning bliver SEB- Bank & Pension danske domicil med plads til 650 medarbejdere og den anden med plads til 350 medarbejdere udlejes. Domicilet for SEB er beliggende på byens kant mod havnen ved Kalvebod Brygge og tæt på byens centrum. Bygningerne bliver indrammet af et landskabsanlæg, der trinvist stiger 7 meter over grunden fra Bernstorffsgade til nabogrunden mod syd. Bygningerne er formet efter stedet og udsigtslinjerne til havn og by, med en fleksibel bygningsstruktur, der giver rumlige, velbelyste arbejdsområder rundt om 6

7 BOBCAT 7

8 FAKTA: SEB-BANK & PENSION de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme og med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber. Københavnerne har noget at glæde sig til En åben plads foran en bank behøver ikke at være mennesketom og anonym. SEB-Bank & Pensions nye hovedsæde i Københavns Havn bliver et grønt og imødekommende byrum for både bankens medarbejdere og byens borgere. Her vil man kunne opleve natur, vind og vejr. Landskabet overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en planlagt grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen. Det landskabelige terræn, der skal binde de to bygninger sammen, tegner til at kunne blive et byrum, som aldrig tidligere er set i København ja, måske i nogen storby. Terrænet stiger 7 meter i højden fra Bernstorffsgade til grundens sydlige afgrænsning, To bygninger til erhvervsformål i 10 etager, samt offentlig plads udformet som stigende terræn i op til syv meters højde. Areal: m² Bygherre: SEB-Bank & Pension Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S Bygherrerådgiver: EMCON A/S Råhus-entreprise: E. Pihl & Søn A.S Ingeniør: Rambøll A/S Landskabsarkitekt: SLA Tid: Byggeriet forventes afsluttet i hvor det nye Rigsarkiv er under opførelse på nabogrunden og bygges hen over et parkeringshus, som dermed ikke vil lægge beslag på pladsen. I et varieret terræn stiger byrummet fra gadeniveau til anden sals højde i trin og hældende flader. Med reference til den svenske bygherres ophav bliver det som en svensk bjergside med beplantning, der består af træer, græsser, bregner og mos. Det fugtige og frodige miljø understøttes af vandforstøvere. Udover at binde de to bygninger sammen, vil landskabet blive fuldt offentligt tilgængeligt. Det er planen, at der bagved skal 8

9 De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. udformes en park, der strækker sig hele vejen frem til Dybbølsbro. Det er landskabsarkitektfirmaet SLA der har udtænkt byrummet. Støbning i døgndrift Bag de 13 tårne gemmer sig historien om et byggeri, der bliver skabt noget omvendt af det vi er vant til at se. Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. Herved forvandles de 13 tårne til to geometrisk udfordrende byggerier. De to skulpturelle byggerier kunne ikke opføres i traditionelt elementbyggeri. Tårnene er derfor støbt på stedet med en teknik, der indebærer at arbejdet ikke må afbrydes. Som rådgivende ingeniør har projektet givet Rambøll rige muligheder for at nytænke ingeniørdisciplinen.»den usædvanlige geometri kalder ikke på elementbyggeri. Så i stedet har vi måttet gentænke de gamle dyder ved at pladsstøbe det meste af betonkonstruktionerne,«forklarer afdelingsleder, civilingeniør John Flemming Jensen, der er projektleder for Rambøll Danmark A/S på projektet til Erhvervsbladet.»De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. De tekniske installationer skal efter planen fremføres fra kernerne, hovedsagligt under etagedækkene, skjult over nedhængte lofter med overflade af akustikpuds.seb-byggeriet er blandt de første, der er opført efter det nye byggereglement BR95 med tillæg 13, som stiller store krav til energiforbruget. Målet er overopfyldt med fem procent. Husene bruger 20 procent mindre energi end andre tilsvarende kontorhuse.facaderne består af cirka 50 procent glas, hvilket giver optimal balance mellem mest mulig dagslys og mindst muligt forbrug til især køling. Desuden benyttes havvandskøling til begge bygninger, og netop den store skala øger den energimæssige gevinst ved metoden. Hvis mange brugere deles om anlæggene, er effektivitet og pris optimal, og i fremtiden vil vi se endnu flere af denne type energirigtige løsninger,«slutter John Flemming Jensen. Præcis maskinkontrol Tel Fra enkel 2D til avanceret 3D Kingo 9

10 Det arkitektoniske formudtryk er præget af organiske former, stor variation, samt et ønske om ærlighed over for beton som materiale. Klassiske betonkonstruktioner er støbt på stedet med glidestøbte cylindriske stabiliserende kerner, pendulsøjler og paddehattedæk. Rendering: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S Bygherren Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) er grundlagt i Sverige i 1856 af familien Wallenberg. I dag er SEB en nordeuropæisk bank- og pensionskoncern med fem millioner kunder og cirka medarbejdere i mere end 20 lande. SEB har cirka milliarder DKK under kapitalforvaltning, heraf alene omkring 115 milliarder i Danmark. SEB har drevet virksomhed i Danmark siden 1994 og leverer i dag bank- og pensionsprodukter til mere end kunder. SEB Danmark beskæftiger cirka 800 medarbejdere inden for områderne Investement Banking, Corporate Banking, Private Banking, kapitalforvaltning, betalings- og kreditkort samt pension. Desuden rådgiver SEB We- DESPERATE MÆND 10 Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder indenfor kraner og hejs. Ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. Vi har 22 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 alth Management investeringsforeningerne SEBinvest og SEB Institutionel. Strategisk fokuserer SEB i Danmark særligt på større erhvervsvirksomheder, finansielle institutioner og formuende privatpersoner. SEB Pension vil lade de to nye bygninger indgå i pensionsselskabets ejendomsportefølje. SEB Ejendomme ønsker ikke at sætte tal på budgettet for nybyggeriet, men forventer, at projektsummen vil havne på under én mia. kr. SEB købte grunden i 2005, og når det nye domicil efter planen kan indvies i 2010, samler SEBkoncernen medarbejdere fra fire forretningsenheder under samme tag. Byggeriet på Bernstorffs Plads er et af tre igangværende byggerier. De to øvrige byggerier er placeret i henholdsvis Ørestad og Kolding. I Ørestad bygger man et etagemeter stort kontorhus, hvoraf 85 procent skal anvendes som nyt domicil for Rambøll, der i parentes bemærket er rådgivende ingeniør på SEBdomicilet. Desuden opfører SEB Pension en etagemeter stor kontorbygning i Kolding. Nyt finansdistrikt SEB-koncernen sonderede flere mulige placeringer i København, før valget faldt på området ved den gamle DSB-godsbanegård. Her fandt SEB alt det, selskabet søgte efter; central placering der hver dag giver selskabet en synlig profilering over for op mod bilister midt i Københavns finansielle distrikt, hvor man i forvejen finder bl.a. Nykredit og Forstædernes Bank, samtidig med at man er tæt på Københavns Hovedbanegård og den kommende Metro-station og lufthavnen. Helhedsplan SEB-domicilet bliver det første af i alt fire delområder på et i alt 3,3 hektar område, som tilsammen bliver kaldt for Rigsarkivområdet. Projektet er en del af en helhedsplan for DSBs tidligere godsbanegård, der lægger grund til det nye Rigsarkiv, SEB Bankog Pensions domicilet, Utzon Arkitekters Tivoli Congress Center incl. to hoteller samt boligbyggeri. Også helhedsplanen er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Halløj i arkivet Midt i 1990 erne besluttede Nyrup-regeringen at give det dengang skrantende Ørestads-salg en statslig vitaminindsprøjtning, ved at købe en grund til et nyt rigsarkiv i Ørestad. Rigsarkivet skulle være et monumentalt byggeri tegnet af tyske Behnisch Architekten og var spektakulærtmed sit 80 meter høje tårn. Prisen Når millioner investeres skal det være rigtigt var også iøjefaldende; 1,7 mia. kr. Efter den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 besluttede daværende kulturminister Brian Mikkelsen at aflyse det meget Leica Geosystems er den førende leverandør af totalstationer, GPS, afstandsmålere og rotationslasere. Du finder Leica instrumenter på byggepladser i hele verdenen. Om det er opførelsen af en ny fabrik eller en ombygning af køkkenet, så er der altid et Leicaprodukt, der letter jobbet. Se mere på leica-geosystems.dk 11

12 Rigsarkivets 16 meter høje magasinkasser kommer til at ligge mellem baneterrænnet og det store, slidte godshotel den deprimerende grå kasse til højre i billedet der ligger ud til Kalvebod Brygge. Godshotellet får dog en mindre forskønnelse og kommer blandt andet til at huse Rigsarkivets lokale administration. I baggrunden ses SEB-Bank & Pensions nye domicil og i forgrunden gøres grunden klar til at bygge Tivoli Congress Center, som er tegnet af Utzon Arkitekter. dyre byggeri. Dermed tabte staten de 180 millioner kroner, som allerede var blevet anvendt til blandt andet projekteringen af det nye rigsarkiv. Brian Mikkelsen foreslog istedet, at Rigsarkivet skulle flyttes til Odense. Det skabte endnu flere protester, men til de flestes tilfredshed blev der så endelig fundet en ledig grund ved Kalvebod Brygge. Det er ikke et egentlig nyt Rigsarkiv der bygges. Faktisk bygges der kun magasiner og faciliteter til opbevaring og håndtering af arkivalier ved Kalvebod Brygge. Det er nu lidt en strid om ord, for hovedparten af et arkiv er netop arkivalier. Det er altså kun selve lageret der nu får nye bygninger. Skal man finde oplysninger om oldemor Petrea fra Dølle Fjelle Muse, der vist nok kom fra Bøvinge og i 1806 flyttede til København, så er det stadig Rigsdagsgården på Slotsholmen man skal gå til. Nabo til SEB-domicil Byggeriet af Rigsarkivet er i fuld gang på nabogrunden til SEBdomicilet. Nye og gamle dokumenter skal beskyttes på ubestemt tid og det er en opgave, der kræver stor byggeteknisk kunnen. Slots- og Ejendomsstyrelsen valgte et tilbud fra et konsortium ledet af entreprenøren E. Pihl & Søn (som også er hovedentreprenør på SEB Bank- og Pensions domicilbyggeri), som det "økonomisk mest fordelagtige". OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn og Dutch Infrastructure Fund, kunne den 3. juli fejre rejsegilde på byggeriet. Bydergruppen inkluderer PLH Arkitekter A/S, Grontmij, Carl Bro, ejendomsadministratoren INDUSTRIBYGGERI 12

13 Danmarks største arbejdsmiljørådgiver ALECTIA People er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Med 160 konsulenter løser vi opgaver over hele landet og følger også med vores kunder til udlandet. Vi rådgiver om arbejds miljø på alle niveauer og forbedrer produktiviteten samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vores rådgi vere er eksperter i de nyeste arbejdsmiljøtendenser og sikrer dermed vores kunder øget værdi. Læs mere på ALECTIA People er blevet tildelt The European Agency Good Practice Certificate af Det Europæiske Arbejds miljøagentur. ALECTIA People har tidligere været kendt under navnene Dansk Arbejdsmiljø, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter og JobLiv Danmark. 13

14 Datea og revisionsselskabet Ernst & Young. Med en værdi af cirka 1,4 milliarder kroner er projektet det foreløbig største Offentligt-Private Partnerskabsprojekt i Danmark. Ved kontraktens udløb kan OPP-selskabet sælge bygningen tilbage til staten for 436,5 millioner kroner i 2037-priser. Pihl og partnerne skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år (man regner kun med at indsamle dokumenter i papirform over de næste 28 år, herefter forventes al dokumentation at være elektronisk). Entreprisen på Rigsarkivet omfatter opførelse af to 16 meter høje magasinbygninger og en mellembygning - i alt ca m 2 der blandt andet skal rumme magasiner med 364 kilometer arkivhylder. Desuden nyindretning af m 2 i stueetagen af DSB's gamle godsterminal den deprimerende grå kasse der vender ud mod Kalvebod Brygge der skal anvendes til administration. Vigtigt at klimaet holdes stabilt Alt skal være så stabilt som overhovedet muligt, når det drejer sig om bevaring af arkivalier. Der må MARKEDETS BEDSTE FINANSIERINGS- TILBUD..! CNH Financial Services A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre. Tlf RIGSARKIV OPP-FAKTA: Opførelsen af Rigsarkivet er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. Men offentligt-privat partnerskab er indtil videre ikke blevet den forventede succes, og derfor håber mange, at Rigsarkivet bliver en succes og den løftestang, der sikrer mere fremdrift i kontraktformen fremover. OPP - Offentligt Privat Partnerskab OPP er en relativ ny samarbejdsform i Danmark. Ideen er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af eksempelvis en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver samlet i et udbud. Typisk vil projektet indebære betydelig investering fra den private partner, som løbende over kontraktperioden bliver betalt af det offentlige. Derved adskiller OPP-projekter sig fra traditionelle offentlige projekter, idet der sker en overdragelse af driftsrisici over en længere kontraktperiode typisk år. OPP er en organiserings- og finansieringsmodel der kommer fra England, hvor modellen gennem de sidste ti år har været benyttet hyppigt. OPP er udbredt i det meste af Europa og benyttes overalt i verden. ikke være store udsving i temperatur, fugt eller strøm for den sags skyld. Der skal være mørkt, og der må derfor kun kortvarigt tændes lys der, hvor personalet arbejder, for ikke at skade dokumenterne. De tekniske anlæg skal kunne kompensere for stor varmepåvirkning om sommeren og tilsvarende varmeafgivelse om vinteren samt fugt i luften, så man sikrer, at de helt rette forhold er til stede og her er udfordringen. Langt de fleste arkivalier placeres i to højlagre, der mest af alt ligner enorme grå skoæsker. I de tomme hangar-lignende haller vil 364 hyldekilometer reol lægge grund til næsten endeløse mængder af æsker med gamle dokumenter stablet op i 12 meters højde. Samlede man alle æsker efter hinanden, kunne de nå fra København til Ringkøbing. En af de største trusler for kulturarven er dog brand. Et nyudviklet amerikansk sprinklersystem skal slukke hvis fanden og ilden er løs, men de omkringliggende rørsystemer og pumper er desværre ikke kraftige nok, hvis Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. uheldet er ude. Derfor bygges en buffer på 1,6 mio. liter vand under teknikbygningerne. Noget af en swimmingpool Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. OPP-modellen Ud over ansvaret for opførelse af bygninger står OPP Pihl Arkivet A/S også for finansiering af byggeomkostninger og den efterfølgende drift i en 28-årig periode. OPP-modellen indebærer mange fordele og er en samfundsøkonomisk gevinst i sammenligning med tilsvarende offentlige projekter, der gennemføres ved traditionelle kontraktformer, forklarer Flemming Bækkeskov, direktør for OPP Pihl Arkivet til Ingeniøren. Ved OPP-modellen formulerer den offentlige part - typisk en styrelse, et ministerium, en kommune - de krav, som det nye anlæg eller bygning skal opfylde. Den private part - OPP selskabet - påtager sig så ansvaret for den tekniske udformning, bygning, finansiering og mangeårig drift og vedligeholdelse. OPP-selskabet har indgået en låneaftale med SEB banken, der finansierer alle udgifter i byggefasen sammen med penge fra bl.a. Pihl selv. Den samlede byggeperiode er under to år, og Statens Arkiver tager magasinerne i brug 1. juli 2009, efter alle tekniske systemer et testet og testet igen, og endelig åbning forventes ca. halvandet år efter. Folketingets Finansudvalg har frem til 2037 afsat knap 1,8 milliarder kr. til at dække alle statens omkostninger ved selve byggeriet, husleje, ejendomsskatter mv. 14

15 MILJØUNDERSØGELSER I GANG PÅ FEMERN BÆLT FEMERN BÆLT A/S HAR NETOP INDGÅET AFTALER OM AT FÅ GENNEMFØRT EN RÆKKE MILJØUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED PROJEKTERINGEN AF DEN FASTE FORBINDELSE MELLEM DANMARK OG TYSKLAND. Miljøet er højt prioriteret ved projektet, og Danmark og Tyskland er enige om, at forbindelsen skal projekteres, opføres og drives så skadelige virkninger på natur og miljø forebygges bedst muligt. Derfor sætter Femern Bælt A/S nu omfattende VVM-undersøgelser i gang, dvs. vurderinger af projektets virkninger på miljøet. Disse undersøgelser gennemføres i tæt samspil med den tekniske projektering, hvor en bro vil blive undersøgt som foretrukken løsning, mens en tunnel vil blive undersøgt som et ligeværdigt alternativ. Projekteringsarbejdet og de sideløbende miljøvurderinger vil udgøre væsentlige dele af grundlaget for den kommende myndighedsgodkendelse af projektet i Tyskland og Danmark. Også under selve anlægsarbejdet vil der blive fokus på miljøet gennem en intensiv overvågning af en lang række biologiske og hydrografiske parametre. Det sker for at sikre, at de opstillede miljømæssige målsætninger og myndighedernes krav til projektet overholdes både på kort og på langt sigt. For at tiltrække de bedste rådgivere inden for de forskellige miljømæssige fagområder har Femern Bælt A/S opdelt udbuddet af miljøopgaverne i syv separate kontrakter. De syv kontrakter løber som udgangspunkt de næste ti år. Heraf omfatter de første fire år undersøgelser og rådgivning i projekteringsfasen, mens de sidste seks år rummer monitering i anlægsfasen. Anlægsarbejder på Femern Bælt ventes at kunne gå i gang i Målet er at åbne den faste forbindelse i Efter Tyskland og Danmark 3. september 2008 indgik traktat om at opføre en fast forbindelse over Femern Bælt skal de to landes parlamenter nu ratificere traktaten. I Tyskland forventes ratifikation at kunne finde sted i begyndelsen af I Danmark ventes Folketinget at ratificere traktaten gennem vedtagelsen af DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING en projekteringslov i den kommende Folketingssamling. Udbuddet af miljøopgaverne er sket i henhold til reglerne om begrænset udbud i EU s direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 15

16 GIGANTBYGGERI SKUDT I GANG I ØRESTADEN BELLA CENTER BYGGER NORDENS STØRSTE HOTEL - TO TÅRNE PÅ HVER 76,5 METER VIL I LØBET AF EFTERÅRET BEGYNDE AT REJSE SIG MOD HIMLEN AF STIG LARSEN Den 17. september blev grundstenen lagt til Nordens største hotel, der er tegnet af arkitektfirmaet 3XN til messe- og kongrescenteret Bella Center. De to højhuse bliver på hver 76,5 meter i et skævt krystallinsk formsprog og kommer til at rumme ikke mindre end 814 værelser til sammen. De to tårnbygninger vil fremstå lyse med lette, industrialiserede facadeelementer opbygget i metal og glas, mens basen bliver udført i beton med glaspartier. Selve indretningen bliver holdt i skandinavisk design, og på 23. etage vil gæsterne kunne benytte restaurant, café og skybar, mens de lader blikket glide over Københavns hyggelige tårne og de omkringliggende grønne arealer. 16 På den kvadratmeter store tagterrasse, der etableres i 3. sals højde, vil der være rig mulighed for at nyde godt af solens stråler forår, sommer og efterår. Når Bella Hotel er oppe at køre for fuld kraft tilføres hovedstaden ikke mindre end ekstra hotelovernatninger, hvilket sammen med byens øvrige hoteller vil styrke Københavns position som foretrukken Glade erhvervsminister Lene Espersen (K) og Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center, ved grunstensnedlæggelsen. udstillings- og kongresby. Hotellet bliver en integreret del af Bella Center, der supplerer de eksisterende 63 fleksible mødelokaler samt 4 auditorier med ikke færre end 32 nye mødelokaler - herunder et stort ballroom samt de to executive mødelokaler på 23. etage i forbindelse med Skybar en. - Vores fleksible faciliteter er medvirkende til, at vi kan afvikle flere og større kongresarrangementer sideløbende. Og med et hotel får vi nu mulighed for at tilgodese efterspørgsler fra såvel nationale- som internationale kongresarrangører, der lægger vægt på, at overnatninger skal foregå i direkte tilknytning til mødefaciliteterne, fortæller Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center. Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til busi-

17 ness-segmentet, hvorfor den nyeste teknologi indbygges. Bella Center fakta Bella Center er Skandinaviens største center for udstilinger, messer og kongresser. Det ligger tæt på City og Københavns Lufthavn i Kastrup. Her arrangeres hvert år mellem messer og udstillinger, og desuden er Bella Center rammen om mere end 1300 møder og kongresser. Det kan være alt fra små seminarer til store internationale arrangementer med tusinder af gæster. Den nuværende bygning blev indviet den 5. september Før det havde centeret siden 1965 haft adresse på Bellahøj (deraf navnet). Da bygningen på Amager blev indviet skiftede bygningen på Bellahøj navn til Grøndal Centret og blev ændret fra udstillingsbygning til idrætsbygning. Opførelse af ny auditorietilbygning på m 2 blev afsluttet i Forum København er et datterselskab af Bella Center A/S og har været forbundet med Bella Center via Metro-forbindelsen siden maj Det tager 12 min at køre mellem Forum Station og Bella Center station. BYGGERIETS ADVOKAT Fakta om Bella Hotel Bella Hotel bliver med m 2 det største byggeri, der påbegyndes i Danmark i Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til business-segmentet. Hotellet forventes indviet i 1. kvartal A D V O K A T F I R M A DAHLLAW.DK KØBENHAVN VIBORG HERNING ESBJERG ÅLBORG KØLN BERLIN RGS 90 17

18 I SAMME BÅD: Verdensøkonomien er i meget høj bølgegang. Den amerikanske nationalbanks (FED) forsøger at gyde olie på vandene og har senest kastet en redningskrans til det druknende finansmarked for at forhindre at flere finansielle virksomheder går til bunds. Om det er nok, eller der skal gives mere kunstigt åndedræt til økonomien det må tiden vise Curt Liliegreen er cand.polit fra Han arbejdede i Entreprenørforeningen , heraf i 14 år som chef - økonom. Fra direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Han arbejder i dag som rådgiver for Real dania. Hans synspunkter her i bladet er personlige debat indlæg og tegner ikke Realdania, og vice versa. 18

19 SUBPRIMEKRISEN- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) MAJ NUMMERET AF ENTREPRENØREN GENNEMGIK BAGGRUNDEN FOR DEN AMERIKANSKE SUBPRIMEKRISE, I EN ARTIKEL MED OVERSKRIFTEN SUBPRIME - KRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE. I ARTIKLEN FORKLAREDES TEKNIKKEN I, HVORDAN KRISEN SPREDER SIG FRA BOLIGMARKEDET TIL ANDRE DELE AF DET FINANSIELLE MARKED OG VIDERE IND I DEN REALE ØKONOMI OG SKABER EN RECESSION. I DE FØLGENDE MÅNEDER ER UDVIKLINGEN NÆRMEST LØBET LØBSK, OG DEN AMERIKANSKE KRISE HAR IFLG. MANGE KOMMENTATORER UDVIKLET SIG TIL DEN STØRSTE ØKONOMISKE KRISE SIDEN 1930 ERNE. AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN Den internationale økonomiske krise, der har udviklet sig i løbet af det sidste års tid, har nået et omfang, hvor den kommer til at sætte en helt ny dagsorden for den økonomiske politik. Mens de internationale medier fulgte krisen minut-for-minut, hvor nogle af verdens største investeringsbanker og forsikringsselskaber truedes med konkurs, og centralbankerne måtte ud i historiske redningsaktioner, fokuserede de danske medier på den hjemlige rockerkrig, på problemer med Udlændingeservice og lidt interne problemer i Det Radikale Venstre og så naturligvis deltagerne i Vild med dans og X- faktor. Som altid, fristes man til at sige. Det danske nyhedsbillede blev helt komplet, da en ejendomsmæglerkæde midt under det finansielle pandæmonium fandt det for godt at meddele, at nu gik det minsandten fremad med boligpriserne. Nationalbanken, hvis pligt det er at gyde olie på rørte vande og tale krisen ned, erklærede, at der ikke var recession, ja faktisk ikke engang afmatning. En noget kæk betragtning al den stund, at de officielle nationalregnskabsdata fra Danmarks Statistik viser, 19

20 at Danmark allerede nu opfylder definitionen for en teknisk recession. De mennesker, der læser udtalelser fra Nationalbanken læser nok også Nyt fra Danmarks Statistik, og bliver næppe beroliget af et par bemærkninger fra nationalbankdirektører. På den anden side kan man næppe forvente at se Nationalbanken gå ud og bidrage til panikken, hvor den internationale fokusering på Danmark efter Roskilde banks kollaps i værste fald kunne lede til en spekulation mod kronen Danskerne har måske vænnet sig til højkonjunktur, men har man blot lidt hukommelse på det nationaløkonomiske felt, så har de senere år har ikke været fri for tilløb til massive økonomiske tilbageslag. At kriser kommer og går er ikke noget nyt. Her skal nævnes nogle få: Black Monday 19. oktober 1987 Savings & Loan krisen i USA, ERM krisen i 1992 Asien krisen i 1997 Dot.com krisen i september 2001 Så kriser har vi set mange af er der så grund til at være specielt opskræmt denne gang? Black Monday var et verdensomspændende børskrak, der startede i Hong Kong, efter længere tids forudgående stigninger. Krisen spredte sig med lynets hast fra land til land, og Dow Jones indekset faldt på én dag 22,6 %, den voldsomste nedgang på én dag nogensinde. Krakket fik aldrig rigtig lov at sætte sig i den reale del af økonomien, blandt andet fordi centralbankerne reagerede med rentenedsættelser og DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING Terrorangrebet 11. september 2001 (ofte omtalt som 9/11 eller 11. september), var en række koordinerede terrorangreb på USA der blev udført tirsdag den 11. september Den morgen kaprede nitten mænd med tilknytning til al-qaeda fire passagerfly. Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Centers "tvillingtårne" (Twin Towers) i New York, et fly i hvert tårn, hvilket fik begge tårne til at kollapse på mindre end to timer. Flykaprerne på det tredje fly styrede flyet ind i Pentagon-bygningen. Passagererne på det fjerde kaprede fly forsøgte at genvinde kontrollen med flyet, og det styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Omkring mennesker døde i angrebene. tilførsel af kapital. Der kan heller ikke éntydigt peges på en hovedårsag til sammenbruddet. Savings & Loan krisen (S&L crisis) var en krise indenfor de såkaldte Savings & Loan institutions i USA, (i UK kendt som building society). Krisen hang sammen med og forstærkedes af en økonomisk afmatning i USA indenfor finans- og ejendomssektoren omkring Forud var imidlertid gået flere år med en usund udlånsaktivitet. I USA satte man i ind med en massiv redningsaktion i form af et såkaldt RTC, Resolution Trust Company, hvormed staten overtog usikre aktiver, for siden at gå i partnerskab med private aktører om at videresælge dem. Dette er kendt som en bail out, og redningsaktionen kostede de amerikanske skatteydere omkring 125 milliarder dollars. Der er klare mindelser mellem situationen dengang og nu. ERM krisen var en valutarisk krise, der ramte de svage valutaer i ERM samarbejdet, som det engelske pund. Baggrunden var, at de reale nationale økonomier indenfor samarbejdet havde fundamentale uligheder, og disse uligheder indebar, at valutaerne kom under pres i de bånd, som ERM pålagde dem, som følge af spændinger fra en høj tysk rente samt den danske folkeafstemning. Det var dog primært en europæisk krise udløst af tysk inflationsfrygt som følge af overophedningen efter genforeningen. Asien krisen 5 år efter var både en valuta- og bankkrise, komplet med et bank run i visse af landene såsom Indonesien. Det er en situation hvor indskydere i panik trækker deres indestående ud af bankerne. Den startede i Thailand i marts 1997 udløst af at Thailand valgte at lade sin valuta flyde, på et tidspunkt hvor landet reelt var bankerot. Sammenbruddet spredte sig indenfor Sydøstasien, især i Indonesien. Krisen udløste massiv intervention fra IMF for at forebygge en international recession. Krisen spredte sig imidlertid til andre lande, som Rusland, Brasilien og Argentina. Den russiske krise blev udløst af (men ikke forårsaget af) fald i råvarepriserne, især olie, som følge af afmatningen grundet Asien krisen. Herefter fulgte en spekulation mod valutaerne i lande som Rusland og Brasilien. Denne krise kom ikke som grebet ud af luften, men skyldtes dybtliggende strukturelle problemer i de pågældende lande. Den var et forvarsel om, at økonomiske kriser i det globaliserede samfund spreder sig med lynets hast fra kontinent til kontinent. Dot.com krisen fulgte efter sammenbruddet i IT aktierne i 2000, og gav en periode på nogle års lavere vækst, uden at man kan betegne det som en recession. Aktiekursskredet efter terrorangrebet den 11. september 2001 skubbede yderligere til udviklingen. I USA blev krisen imødegået gennem en lavrentepolitik, der måske bidrog til den efterfølgende subprimekrise.

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Finansforbundets magasin nr. 9, 2008 Banker mister fodfæste På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Læs side 4,5, 8, 9, 13, 42 og 43 indhold

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009 Danske Revisorer Nr. 1 36. Årgang Marts 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet Prometheus Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet årgang 20 nr. 10 oktober 2008 INTET NYT BRETTON WOODS UDEN LAROUCHE En ufravigelig første forudsætning for en succesrig behandling af et misbrug

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner

SkanskaNews. Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret for millioner Juni 2008 Vol 59 Årgang 16 2008 Tema: Scanport www.skanska.dk Telefon 44 68 05 65 SkanskaNews Revisorer rev væggene ned Havneholmen en ny bydel med liv Kramers drømme om by og havn Unikt bymiljø renoveret

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Midt i en krisetid Af Tage Borregaard Statsaut. revisor Adm. direktør tbp@beierholm.dk I det seneste halvår har avisernes erhvervssektioner

Læs mere

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN NÅR SORTSYNET DOMINERER TEMA: PENSION FORMUERÅDGIVEREN

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

De overlevende et år efter krisen

De overlevende et år efter krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 december 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- De overlevende et år efter krisen Nøgleord i 2010: Egenfinansiering Gennembrud

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere