FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE"

Transkript

1 NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2)

2 Kursus i praktisk byggejura ENTREPRENØREN udbyder i samarbejde med Lett Advokatfirma v/advokat Jes A. Rosenvinge kursus i praktisk byggejura. Torsdag den 26. februar 2009 fra kl til Foredragsholder: Partner, advokat (H) Jes A. Rosenvinge LETT Advokatfirma Rådhuspladsen 4, 1550 København V Kurset afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Der er gratis parkering. Følgende emner behandles bl.a.: Aftaleindgåelse, kontraktudformning, standardaftaler, standardvilkår (AB 92, ABT 93, ABR 89) mv. Entreprisens udførelse, herunder forsinkelse og mangler Ekstraarbejder og betaling Tvisteløsning, herunder syn og skøn, mediation, foregreben tvisteløsning, sagkyndig beslutning, voldgiftssag m.v. Kurset vil koncentrere sig om reglerne i AB 92. Der vil dog ikke blive tale om en teoretisk gennemgang af entrepriseretten, men derimod får deltagerne en praktisk indgangsvinkel til problemstilling er ne i byggejuraen med inddragelse af relevante og spændende afgørelser fra Voldgiftsretten. Jes A. Rosenvinge har igennem 10 år været specialiseret i entrepriseret og beskæftiger sig udelukkende med dette område. Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med byggebranchen, herunder håndværksmestre og entreprenører (entrepriseledere, formænd, konduktører) samt tekniske rådgivere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet senest 1 december 2008 til: Entreprenøren (Forlaget Coronet A/S) Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, tlf , fax , eller benyt nedenstående kupon. Pris pr. deltager kr ,00 med tillæg af moms I prisen er inkluderet deltagerliste, kursusmateriale og forplejning, herunder frokost, på kursusdagen. Ved deltagelse af flere personer fra samme virksomhed ydes der rabat på kr. 500,00 pr. deltager udover den først tilmeldte. Tilmelding: Firmanavn: Personnavn: Adresse: adresse: Tlf.: 2

3 INDHOLD: SUBPRIMEKRISE (2) ER KRISEN SUND FOR BYGGERIET? Mange økonomiske kommentatorer mener, at subprimekrisen, der spedte sig fra boligmarkedet til den reale økonomi i USA og med lynets hast til hele kloden, har udviklet sig til den største finanskrise siden 1930 erne. I artiklen, som starter på side 19 kan du læse, hvordan krisen udvikler sig, og i artiklen på side 30 Er krisen sund for byggeriet? kan du blive klog på, hvilken indflydelse krisen kan få på byggeog anlægssektoren herhjemme. Cand. polit Curt Lilliegreen kommenterer. entreprenøren NR. 8/2008 OKTOBER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER FÅR KRISEHJÆLP SUBPRIMEKRISE- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER Ved Københavns havn er E. Pihl & Søn A.S travlt optaget af to store projekter. Det ene er en spektakulær domicil-bygning på godt som opføres for svenske SEB-Bank & pension. Det andet store projekt er opførelsen af Rigsarkivet, som er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn A.S og Dutch Infrastructure Fund, skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år. Begge projekter er en del af helhedsplanen for DSBs tidligere godsbanegård, der lige som SEB-Bank & Pensions domicil er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Læs mere om domicil og arkiv fra side 4. entreprenøren nr. 8 - oktober 2008 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 10 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen, Oplag: (FMK, 1/ /6-07). Tryk: Scanprint as Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms). Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S, telefon telefax

4 4

5 13 MYSTISKE TÅRNE OG 364 KILOMETER ARKIVHYLDER I GANG LIGE NU VED KØBENHAVNS HAVN: SPEKTAKULÆRT DOMICILBYGGERI FOR SEB-BANK & PENSION OG OPFØRELSE AF NYT RIGSARKIV, SOM BLIVER DET FØRSTE STATSLIGE OPP-PROJEKT 5

6 Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. TEKST OG FOTO AF STIG LARSEN De 13 mystiske tårne Mon ikke mange bilister og forbipasserende har undret sig over, hvad der er gang i på den gamle DSB-banegårdsgrund mellem Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge? Her har man på nærmeste hold kunnet følge med, mens 13 ca. 50 meter høje, cylinderformede betontårne er vokset op af mulden på byggepladsen. Og nej. Entreprenøren kan her afsløre, at det ikke er Kornog Foderstofkompagniet der er gået amok med en fejlplacering af kornsiloer på den eksklusive adresse. Kornsiloer ved havnen er fortid. Det er derimod den svenske Wallenberg-koncern, SEB-Bank & Pension, der som bygherre arbejder på at få omdannet det store glemte jernbaneareal, der strækker sig langs Kalvebod Brygge fra Bernstorffsgade og næsten helt ned til Dybbølsbro. Det er Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, der kreativt har tegnet det nyskabende byggeri. De 13 trappe-, elevator- og tekniktårne danner rygraden i to kontorbygninger som rummer ti etager med en samlet højde på 44 meter regnet fra det eksisterende terræn. Husene disponeres overvejende med åbne storrumskontorer med mulighed for indretning af stillerum, lederkontorer, møderum og lignende i en fleksibel struktur. I praksis bliver der en arbejdszone på seks meter ind i husene fra facaderne, mens fællesarealer og møderum placeres inde i midten af bygningerne. I grundens fulde udstrækning etableres kælder, og som en særlig finesse bygges en»kiss and ride«bilrampe, der leder op til hovedindgangen ud mod Bernstorffsgade. Den ene bygning bliver SEB- Bank & Pension danske domicil med plads til 650 medarbejdere og den anden med plads til 350 medarbejdere udlejes. Domicilet for SEB er beliggende på byens kant mod havnen ved Kalvebod Brygge og tæt på byens centrum. Bygningerne bliver indrammet af et landskabsanlæg, der trinvist stiger 7 meter over grunden fra Bernstorffsgade til nabogrunden mod syd. Bygningerne er formet efter stedet og udsigtslinjerne til havn og by, med en fleksibel bygningsstruktur, der giver rumlige, velbelyste arbejdsområder rundt om 6

7 BOBCAT 7

8 FAKTA: SEB-BANK & PENSION de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme og med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber. Københavnerne har noget at glæde sig til En åben plads foran en bank behøver ikke at være mennesketom og anonym. SEB-Bank & Pensions nye hovedsæde i Københavns Havn bliver et grønt og imødekommende byrum for både bankens medarbejdere og byens borgere. Her vil man kunne opleve natur, vind og vejr. Landskabet overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en planlagt grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen. Det landskabelige terræn, der skal binde de to bygninger sammen, tegner til at kunne blive et byrum, som aldrig tidligere er set i København ja, måske i nogen storby. Terrænet stiger 7 meter i højden fra Bernstorffsgade til grundens sydlige afgrænsning, To bygninger til erhvervsformål i 10 etager, samt offentlig plads udformet som stigende terræn i op til syv meters højde. Areal: m² Bygherre: SEB-Bank & Pension Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S Bygherrerådgiver: EMCON A/S Råhus-entreprise: E. Pihl & Søn A.S Ingeniør: Rambøll A/S Landskabsarkitekt: SLA Tid: Byggeriet forventes afsluttet i hvor det nye Rigsarkiv er under opførelse på nabogrunden og bygges hen over et parkeringshus, som dermed ikke vil lægge beslag på pladsen. I et varieret terræn stiger byrummet fra gadeniveau til anden sals højde i trin og hældende flader. Med reference til den svenske bygherres ophav bliver det som en svensk bjergside med beplantning, der består af træer, græsser, bregner og mos. Det fugtige og frodige miljø understøttes af vandforstøvere. Udover at binde de to bygninger sammen, vil landskabet blive fuldt offentligt tilgængeligt. Det er planen, at der bagved skal 8

9 De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. udformes en park, der strækker sig hele vejen frem til Dybbølsbro. Det er landskabsarkitektfirmaet SLA der har udtænkt byrummet. Støbning i døgndrift Bag de 13 tårne gemmer sig historien om et byggeri, der bliver skabt noget omvendt af det vi er vant til at se. Tårnene forsvinder i øjeblikket ud af synsfeltet, mens kontor- og mødefaciliteter bygges uden på. Herved forvandles de 13 tårne til to geometrisk udfordrende byggerier. De to skulpturelle byggerier kunne ikke opføres i traditionelt elementbyggeri. Tårnene er derfor støbt på stedet med en teknik, der indebærer at arbejdet ikke må afbrydes. Som rådgivende ingeniør har projektet givet Rambøll rige muligheder for at nytænke ingeniørdisciplinen.»den usædvanlige geometri kalder ikke på elementbyggeri. Så i stedet har vi måttet gentænke de gamle dyder ved at pladsstøbe det meste af betonkonstruktionerne,«forklarer afdelingsleder, civilingeniør John Flemming Jensen, der er projektleder for Rambøll Danmark A/S på projektet til Erhvervsbladet.»De seks første trappetårne er opført ved glidestøbning med uafbrudt støbning på pladsen på bare tre uger. Entreprenøren havde 50 mand til at arbejde i døgndrift, for processen måtte ikke stoppes undervejs. De tekniske installationer skal efter planen fremføres fra kernerne, hovedsagligt under etagedækkene, skjult over nedhængte lofter med overflade af akustikpuds.seb-byggeriet er blandt de første, der er opført efter det nye byggereglement BR95 med tillæg 13, som stiller store krav til energiforbruget. Målet er overopfyldt med fem procent. Husene bruger 20 procent mindre energi end andre tilsvarende kontorhuse.facaderne består af cirka 50 procent glas, hvilket giver optimal balance mellem mest mulig dagslys og mindst muligt forbrug til især køling. Desuden benyttes havvandskøling til begge bygninger, og netop den store skala øger den energimæssige gevinst ved metoden. Hvis mange brugere deles om anlæggene, er effektivitet og pris optimal, og i fremtiden vil vi se endnu flere af denne type energirigtige løsninger,«slutter John Flemming Jensen. Præcis maskinkontrol Tel Fra enkel 2D til avanceret 3D Kingo 9

10 Det arkitektoniske formudtryk er præget af organiske former, stor variation, samt et ønske om ærlighed over for beton som materiale. Klassiske betonkonstruktioner er støbt på stedet med glidestøbte cylindriske stabiliserende kerner, pendulsøjler og paddehattedæk. Rendering: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S Bygherren Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) er grundlagt i Sverige i 1856 af familien Wallenberg. I dag er SEB en nordeuropæisk bank- og pensionskoncern med fem millioner kunder og cirka medarbejdere i mere end 20 lande. SEB har cirka milliarder DKK under kapitalforvaltning, heraf alene omkring 115 milliarder i Danmark. SEB har drevet virksomhed i Danmark siden 1994 og leverer i dag bank- og pensionsprodukter til mere end kunder. SEB Danmark beskæftiger cirka 800 medarbejdere inden for områderne Investement Banking, Corporate Banking, Private Banking, kapitalforvaltning, betalings- og kreditkort samt pension. Desuden rådgiver SEB We- DESPERATE MÆND 10 Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder indenfor kraner og hejs. Ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. Vi har 22 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 alth Management investeringsforeningerne SEBinvest og SEB Institutionel. Strategisk fokuserer SEB i Danmark særligt på større erhvervsvirksomheder, finansielle institutioner og formuende privatpersoner. SEB Pension vil lade de to nye bygninger indgå i pensionsselskabets ejendomsportefølje. SEB Ejendomme ønsker ikke at sætte tal på budgettet for nybyggeriet, men forventer, at projektsummen vil havne på under én mia. kr. SEB købte grunden i 2005, og når det nye domicil efter planen kan indvies i 2010, samler SEBkoncernen medarbejdere fra fire forretningsenheder under samme tag. Byggeriet på Bernstorffs Plads er et af tre igangværende byggerier. De to øvrige byggerier er placeret i henholdsvis Ørestad og Kolding. I Ørestad bygger man et etagemeter stort kontorhus, hvoraf 85 procent skal anvendes som nyt domicil for Rambøll, der i parentes bemærket er rådgivende ingeniør på SEBdomicilet. Desuden opfører SEB Pension en etagemeter stor kontorbygning i Kolding. Nyt finansdistrikt SEB-koncernen sonderede flere mulige placeringer i København, før valget faldt på området ved den gamle DSB-godsbanegård. Her fandt SEB alt det, selskabet søgte efter; central placering der hver dag giver selskabet en synlig profilering over for op mod bilister midt i Københavns finansielle distrikt, hvor man i forvejen finder bl.a. Nykredit og Forstædernes Bank, samtidig med at man er tæt på Københavns Hovedbanegård og den kommende Metro-station og lufthavnen. Helhedsplan SEB-domicilet bliver det første af i alt fire delområder på et i alt 3,3 hektar område, som tilsammen bliver kaldt for Rigsarkivområdet. Projektet er en del af en helhedsplan for DSBs tidligere godsbanegård, der lægger grund til det nye Rigsarkiv, SEB Bankog Pensions domicilet, Utzon Arkitekters Tivoli Congress Center incl. to hoteller samt boligbyggeri. Også helhedsplanen er udformet af Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S. Halløj i arkivet Midt i 1990 erne besluttede Nyrup-regeringen at give det dengang skrantende Ørestads-salg en statslig vitaminindsprøjtning, ved at købe en grund til et nyt rigsarkiv i Ørestad. Rigsarkivet skulle være et monumentalt byggeri tegnet af tyske Behnisch Architekten og var spektakulærtmed sit 80 meter høje tårn. Prisen Når millioner investeres skal det være rigtigt var også iøjefaldende; 1,7 mia. kr. Efter den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 besluttede daværende kulturminister Brian Mikkelsen at aflyse det meget Leica Geosystems er den førende leverandør af totalstationer, GPS, afstandsmålere og rotationslasere. Du finder Leica instrumenter på byggepladser i hele verdenen. Om det er opførelsen af en ny fabrik eller en ombygning af køkkenet, så er der altid et Leicaprodukt, der letter jobbet. Se mere på leica-geosystems.dk 11

12 Rigsarkivets 16 meter høje magasinkasser kommer til at ligge mellem baneterrænnet og det store, slidte godshotel den deprimerende grå kasse til højre i billedet der ligger ud til Kalvebod Brygge. Godshotellet får dog en mindre forskønnelse og kommer blandt andet til at huse Rigsarkivets lokale administration. I baggrunden ses SEB-Bank & Pensions nye domicil og i forgrunden gøres grunden klar til at bygge Tivoli Congress Center, som er tegnet af Utzon Arkitekter. dyre byggeri. Dermed tabte staten de 180 millioner kroner, som allerede var blevet anvendt til blandt andet projekteringen af det nye rigsarkiv. Brian Mikkelsen foreslog istedet, at Rigsarkivet skulle flyttes til Odense. Det skabte endnu flere protester, men til de flestes tilfredshed blev der så endelig fundet en ledig grund ved Kalvebod Brygge. Det er ikke et egentlig nyt Rigsarkiv der bygges. Faktisk bygges der kun magasiner og faciliteter til opbevaring og håndtering af arkivalier ved Kalvebod Brygge. Det er nu lidt en strid om ord, for hovedparten af et arkiv er netop arkivalier. Det er altså kun selve lageret der nu får nye bygninger. Skal man finde oplysninger om oldemor Petrea fra Dølle Fjelle Muse, der vist nok kom fra Bøvinge og i 1806 flyttede til København, så er det stadig Rigsdagsgården på Slotsholmen man skal gå til. Nabo til SEB-domicil Byggeriet af Rigsarkivet er i fuld gang på nabogrunden til SEBdomicilet. Nye og gamle dokumenter skal beskyttes på ubestemt tid og det er en opgave, der kræver stor byggeteknisk kunnen. Slots- og Ejendomsstyrelsen valgte et tilbud fra et konsortium ledet af entreprenøren E. Pihl & Søn (som også er hovedentreprenør på SEB Bank- og Pensions domicilbyggeri), som det "økonomisk mest fordelagtige". OPP-teamet, OPP Pihl Arkivet, der ejes af entreprenøren E.Pihl & Søn og Dutch Infrastructure Fund, kunne den 3. juli fejre rejsegilde på byggeriet. Bydergruppen inkluderer PLH Arkitekter A/S, Grontmij, Carl Bro, ejendomsadministratoren INDUSTRIBYGGERI 12

13 Danmarks største arbejdsmiljørådgiver ALECTIA People er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver. Med 160 konsulenter løser vi opgaver over hele landet og følger også med vores kunder til udlandet. Vi rådgiver om arbejds miljø på alle niveauer og forbedrer produktiviteten samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vores rådgi vere er eksperter i de nyeste arbejdsmiljøtendenser og sikrer dermed vores kunder øget værdi. Læs mere på ALECTIA People er blevet tildelt The European Agency Good Practice Certificate af Det Europæiske Arbejds miljøagentur. ALECTIA People har tidligere været kendt under navnene Dansk Arbejdsmiljø, Byggeriets Arbejdsmiljøcenter og JobLiv Danmark. 13

14 Datea og revisionsselskabet Ernst & Young. Med en værdi af cirka 1,4 milliarder kroner er projektet det foreløbig største Offentligt-Private Partnerskabsprojekt i Danmark. Ved kontraktens udløb kan OPP-selskabet sælge bygningen tilbage til staten for 436,5 millioner kroner i 2037-priser. Pihl og partnerne skal færdigprojektere, bygge og drive Rigsarkivets og Sjællands Landsarkivs nye magasiner i 28 år (man regner kun med at indsamle dokumenter i papirform over de næste 28 år, herefter forventes al dokumentation at være elektronisk). Entreprisen på Rigsarkivet omfatter opførelse af to 16 meter høje magasinbygninger og en mellembygning - i alt ca m 2 der blandt andet skal rumme magasiner med 364 kilometer arkivhylder. Desuden nyindretning af m 2 i stueetagen af DSB's gamle godsterminal den deprimerende grå kasse der vender ud mod Kalvebod Brygge der skal anvendes til administration. Vigtigt at klimaet holdes stabilt Alt skal være så stabilt som overhovedet muligt, når det drejer sig om bevaring af arkivalier. Der må MARKEDETS BEDSTE FINANSIERINGS- TILBUD..! CNH Financial Services A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre. Tlf RIGSARKIV OPP-FAKTA: Opførelsen af Rigsarkivet er det første statslige OPP-projekt, siden regeringen fremlagde sin ambitiøse handlingsplan for OPP i Danmark for fire år siden. Men offentligt-privat partnerskab er indtil videre ikke blevet den forventede succes, og derfor håber mange, at Rigsarkivet bliver en succes og den løftestang, der sikrer mere fremdrift i kontraktformen fremover. OPP - Offentligt Privat Partnerskab OPP er en relativ ny samarbejdsform i Danmark. Ideen er, at det offentlige ikke blot udbyder opførelsen af eksempelvis en bygning, men at finansiering, design, etablering samt drift og vedligehold bliver samlet i et udbud. Typisk vil projektet indebære betydelig investering fra den private partner, som løbende over kontraktperioden bliver betalt af det offentlige. Derved adskiller OPP-projekter sig fra traditionelle offentlige projekter, idet der sker en overdragelse af driftsrisici over en længere kontraktperiode typisk år. OPP er en organiserings- og finansieringsmodel der kommer fra England, hvor modellen gennem de sidste ti år har været benyttet hyppigt. OPP er udbredt i det meste af Europa og benyttes overalt i verden. ikke være store udsving i temperatur, fugt eller strøm for den sags skyld. Der skal være mørkt, og der må derfor kun kortvarigt tændes lys der, hvor personalet arbejder, for ikke at skade dokumenterne. De tekniske anlæg skal kunne kompensere for stor varmepåvirkning om sommeren og tilsvarende varmeafgivelse om vinteren samt fugt i luften, så man sikrer, at de helt rette forhold er til stede og her er udfordringen. Langt de fleste arkivalier placeres i to højlagre, der mest af alt ligner enorme grå skoæsker. I de tomme hangar-lignende haller vil 364 hyldekilometer reol lægge grund til næsten endeløse mængder af æsker med gamle dokumenter stablet op i 12 meters højde. Samlede man alle æsker efter hinanden, kunne de nå fra København til Ringkøbing. En af de største trusler for kulturarven er dog brand. Et nyudviklet amerikansk sprinklersystem skal slukke hvis fanden og ilden er løs, men de omkringliggende rørsystemer og pumper er desværre ikke kraftige nok, hvis Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. uheldet er ude. Derfor bygges en buffer på 1,6 mio. liter vand under teknikbygningerne. Noget af en swimmingpool Det nye arkiv, der er tegnet af PHL arkitekter, udføres med kulbrændte teglsten og facaderne udsmykkes med et gennemgående facaderelief. OPP-modellen Ud over ansvaret for opførelse af bygninger står OPP Pihl Arkivet A/S også for finansiering af byggeomkostninger og den efterfølgende drift i en 28-årig periode. OPP-modellen indebærer mange fordele og er en samfundsøkonomisk gevinst i sammenligning med tilsvarende offentlige projekter, der gennemføres ved traditionelle kontraktformer, forklarer Flemming Bækkeskov, direktør for OPP Pihl Arkivet til Ingeniøren. Ved OPP-modellen formulerer den offentlige part - typisk en styrelse, et ministerium, en kommune - de krav, som det nye anlæg eller bygning skal opfylde. Den private part - OPP selskabet - påtager sig så ansvaret for den tekniske udformning, bygning, finansiering og mangeårig drift og vedligeholdelse. OPP-selskabet har indgået en låneaftale med SEB banken, der finansierer alle udgifter i byggefasen sammen med penge fra bl.a. Pihl selv. Den samlede byggeperiode er under to år, og Statens Arkiver tager magasinerne i brug 1. juli 2009, efter alle tekniske systemer et testet og testet igen, og endelig åbning forventes ca. halvandet år efter. Folketingets Finansudvalg har frem til 2037 afsat knap 1,8 milliarder kr. til at dække alle statens omkostninger ved selve byggeriet, husleje, ejendomsskatter mv. 14

15 MILJØUNDERSØGELSER I GANG PÅ FEMERN BÆLT FEMERN BÆLT A/S HAR NETOP INDGÅET AFTALER OM AT FÅ GENNEMFØRT EN RÆKKE MILJØUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED PROJEKTERINGEN AF DEN FASTE FORBINDELSE MELLEM DANMARK OG TYSKLAND. Miljøet er højt prioriteret ved projektet, og Danmark og Tyskland er enige om, at forbindelsen skal projekteres, opføres og drives så skadelige virkninger på natur og miljø forebygges bedst muligt. Derfor sætter Femern Bælt A/S nu omfattende VVM-undersøgelser i gang, dvs. vurderinger af projektets virkninger på miljøet. Disse undersøgelser gennemføres i tæt samspil med den tekniske projektering, hvor en bro vil blive undersøgt som foretrukken løsning, mens en tunnel vil blive undersøgt som et ligeværdigt alternativ. Projekteringsarbejdet og de sideløbende miljøvurderinger vil udgøre væsentlige dele af grundlaget for den kommende myndighedsgodkendelse af projektet i Tyskland og Danmark. Også under selve anlægsarbejdet vil der blive fokus på miljøet gennem en intensiv overvågning af en lang række biologiske og hydrografiske parametre. Det sker for at sikre, at de opstillede miljømæssige målsætninger og myndighedernes krav til projektet overholdes både på kort og på langt sigt. For at tiltrække de bedste rådgivere inden for de forskellige miljømæssige fagområder har Femern Bælt A/S opdelt udbuddet af miljøopgaverne i syv separate kontrakter. De syv kontrakter løber som udgangspunkt de næste ti år. Heraf omfatter de første fire år undersøgelser og rådgivning i projekteringsfasen, mens de sidste seks år rummer monitering i anlægsfasen. Anlægsarbejder på Femern Bælt ventes at kunne gå i gang i Målet er at åbne den faste forbindelse i Efter Tyskland og Danmark 3. september 2008 indgik traktat om at opføre en fast forbindelse over Femern Bælt skal de to landes parlamenter nu ratificere traktaten. I Tyskland forventes ratifikation at kunne finde sted i begyndelsen af I Danmark ventes Folketinget at ratificere traktaten gennem vedtagelsen af DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING en projekteringslov i den kommende Folketingssamling. Udbuddet af miljøopgaverne er sket i henhold til reglerne om begrænset udbud i EU s direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 15

16 GIGANTBYGGERI SKUDT I GANG I ØRESTADEN BELLA CENTER BYGGER NORDENS STØRSTE HOTEL - TO TÅRNE PÅ HVER 76,5 METER VIL I LØBET AF EFTERÅRET BEGYNDE AT REJSE SIG MOD HIMLEN AF STIG LARSEN Den 17. september blev grundstenen lagt til Nordens største hotel, der er tegnet af arkitektfirmaet 3XN til messe- og kongrescenteret Bella Center. De to højhuse bliver på hver 76,5 meter i et skævt krystallinsk formsprog og kommer til at rumme ikke mindre end 814 værelser til sammen. De to tårnbygninger vil fremstå lyse med lette, industrialiserede facadeelementer opbygget i metal og glas, mens basen bliver udført i beton med glaspartier. Selve indretningen bliver holdt i skandinavisk design, og på 23. etage vil gæsterne kunne benytte restaurant, café og skybar, mens de lader blikket glide over Københavns hyggelige tårne og de omkringliggende grønne arealer. 16 På den kvadratmeter store tagterrasse, der etableres i 3. sals højde, vil der være rig mulighed for at nyde godt af solens stråler forår, sommer og efterår. Når Bella Hotel er oppe at køre for fuld kraft tilføres hovedstaden ikke mindre end ekstra hotelovernatninger, hvilket sammen med byens øvrige hoteller vil styrke Københavns position som foretrukken Glade erhvervsminister Lene Espersen (K) og Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center, ved grunstensnedlæggelsen. udstillings- og kongresby. Hotellet bliver en integreret del af Bella Center, der supplerer de eksisterende 63 fleksible mødelokaler samt 4 auditorier med ikke færre end 32 nye mødelokaler - herunder et stort ballroom samt de to executive mødelokaler på 23. etage i forbindelse med Skybar en. - Vores fleksible faciliteter er medvirkende til, at vi kan afvikle flere og større kongresarrangementer sideløbende. Og med et hotel får vi nu mulighed for at tilgodese efterspørgsler fra såvel nationale- som internationale kongresarrangører, der lægger vægt på, at overnatninger skal foregå i direkte tilknytning til mødefaciliteterne, fortæller Arne Bang Mikkelsen, administrerende direktør i Bella Center. Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til busi-

17 ness-segmentet, hvorfor den nyeste teknologi indbygges. Bella Center fakta Bella Center er Skandinaviens største center for udstilinger, messer og kongresser. Det ligger tæt på City og Københavns Lufthavn i Kastrup. Her arrangeres hvert år mellem messer og udstillinger, og desuden er Bella Center rammen om mere end 1300 møder og kongresser. Det kan være alt fra små seminarer til store internationale arrangementer med tusinder af gæster. Den nuværende bygning blev indviet den 5. september Før det havde centeret siden 1965 haft adresse på Bellahøj (deraf navnet). Da bygningen på Amager blev indviet skiftede bygningen på Bellahøj navn til Grøndal Centret og blev ændret fra udstillingsbygning til idrætsbygning. Opførelse af ny auditorietilbygning på m 2 blev afsluttet i Forum København er et datterselskab af Bella Center A/S og har været forbundet med Bella Center via Metro-forbindelsen siden maj Det tager 12 min at køre mellem Forum Station og Bella Center station. BYGGERIETS ADVOKAT Fakta om Bella Hotel Bella Hotel bliver med m 2 det største byggeri, der påbegyndes i Danmark i Hotellet bliver 4-stjernet og henvender sig primært til business-segmentet. Hotellet forventes indviet i 1. kvartal A D V O K A T F I R M A DAHLLAW.DK KØBENHAVN VIBORG HERNING ESBJERG ÅLBORG KØLN BERLIN RGS 90 17

18 I SAMME BÅD: Verdensøkonomien er i meget høj bølgegang. Den amerikanske nationalbanks (FED) forsøger at gyde olie på vandene og har senest kastet en redningskrans til det druknende finansmarked for at forhindre at flere finansielle virksomheder går til bunds. Om det er nok, eller der skal gives mere kunstigt åndedræt til økonomien det må tiden vise Curt Liliegreen er cand.polit fra Han arbejdede i Entreprenørforeningen , heraf i 14 år som chef - økonom. Fra direktør for Byggeriets Evaluerings Center. Han arbejder i dag som rådgiver for Real dania. Hans synspunkter her i bladet er personlige debat indlæg og tegner ikke Realdania, og vice versa. 18

19 SUBPRIMEKRISEN- DEN UNDERVURDEREDE KRISE (2) MAJ NUMMERET AF ENTREPRENØREN GENNEMGIK BAGGRUNDEN FOR DEN AMERIKANSKE SUBPRIMEKRISE, I EN ARTIKEL MED OVERSKRIFTEN SUBPRIME - KRISEN DEN UNDERVURDEREDE KRISE. I ARTIKLEN FORKLAREDES TEKNIKKEN I, HVORDAN KRISEN SPREDER SIG FRA BOLIGMARKEDET TIL ANDRE DELE AF DET FINANSIELLE MARKED OG VIDERE IND I DEN REALE ØKONOMI OG SKABER EN RECESSION. I DE FØLGENDE MÅNEDER ER UDVIKLINGEN NÆRMEST LØBET LØBSK, OG DEN AMERIKANSKE KRISE HAR IFLG. MANGE KOMMENTATORER UDVIKLET SIG TIL DEN STØRSTE ØKONOMISKE KRISE SIDEN 1930 ERNE. AF CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN Den internationale økonomiske krise, der har udviklet sig i løbet af det sidste års tid, har nået et omfang, hvor den kommer til at sætte en helt ny dagsorden for den økonomiske politik. Mens de internationale medier fulgte krisen minut-for-minut, hvor nogle af verdens største investeringsbanker og forsikringsselskaber truedes med konkurs, og centralbankerne måtte ud i historiske redningsaktioner, fokuserede de danske medier på den hjemlige rockerkrig, på problemer med Udlændingeservice og lidt interne problemer i Det Radikale Venstre og så naturligvis deltagerne i Vild med dans og X- faktor. Som altid, fristes man til at sige. Det danske nyhedsbillede blev helt komplet, da en ejendomsmæglerkæde midt under det finansielle pandæmonium fandt det for godt at meddele, at nu gik det minsandten fremad med boligpriserne. Nationalbanken, hvis pligt det er at gyde olie på rørte vande og tale krisen ned, erklærede, at der ikke var recession, ja faktisk ikke engang afmatning. En noget kæk betragtning al den stund, at de officielle nationalregnskabsdata fra Danmarks Statistik viser, 19

20 at Danmark allerede nu opfylder definitionen for en teknisk recession. De mennesker, der læser udtalelser fra Nationalbanken læser nok også Nyt fra Danmarks Statistik, og bliver næppe beroliget af et par bemærkninger fra nationalbankdirektører. På den anden side kan man næppe forvente at se Nationalbanken gå ud og bidrage til panikken, hvor den internationale fokusering på Danmark efter Roskilde banks kollaps i værste fald kunne lede til en spekulation mod kronen Danskerne har måske vænnet sig til højkonjunktur, men har man blot lidt hukommelse på det nationaløkonomiske felt, så har de senere år har ikke været fri for tilløb til massive økonomiske tilbageslag. At kriser kommer og går er ikke noget nyt. Her skal nævnes nogle få: Black Monday 19. oktober 1987 Savings & Loan krisen i USA, ERM krisen i 1992 Asien krisen i 1997 Dot.com krisen i september 2001 Så kriser har vi set mange af er der så grund til at være specielt opskræmt denne gang? Black Monday var et verdensomspændende børskrak, der startede i Hong Kong, efter længere tids forudgående stigninger. Krisen spredte sig med lynets hast fra land til land, og Dow Jones indekset faldt på én dag 22,6 %, den voldsomste nedgang på én dag nogensinde. Krakket fik aldrig rigtig lov at sætte sig i den reale del af økonomien, blandt andet fordi centralbankerne reagerede med rentenedsættelser og DESPERATE MÆND LÆS MERE PÅ RING Terrorangrebet 11. september 2001 (ofte omtalt som 9/11 eller 11. september), var en række koordinerede terrorangreb på USA der blev udført tirsdag den 11. september Den morgen kaprede nitten mænd med tilknytning til al-qaeda fire passagerfly. Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Centers "tvillingtårne" (Twin Towers) i New York, et fly i hvert tårn, hvilket fik begge tårne til at kollapse på mindre end to timer. Flykaprerne på det tredje fly styrede flyet ind i Pentagon-bygningen. Passagererne på det fjerde kaprede fly forsøgte at genvinde kontrollen med flyet, og det styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Omkring mennesker døde i angrebene. tilførsel af kapital. Der kan heller ikke éntydigt peges på en hovedårsag til sammenbruddet. Savings & Loan krisen (S&L crisis) var en krise indenfor de såkaldte Savings & Loan institutions i USA, (i UK kendt som building society). Krisen hang sammen med og forstærkedes af en økonomisk afmatning i USA indenfor finans- og ejendomssektoren omkring Forud var imidlertid gået flere år med en usund udlånsaktivitet. I USA satte man i ind med en massiv redningsaktion i form af et såkaldt RTC, Resolution Trust Company, hvormed staten overtog usikre aktiver, for siden at gå i partnerskab med private aktører om at videresælge dem. Dette er kendt som en bail out, og redningsaktionen kostede de amerikanske skatteydere omkring 125 milliarder dollars. Der er klare mindelser mellem situationen dengang og nu. ERM krisen var en valutarisk krise, der ramte de svage valutaer i ERM samarbejdet, som det engelske pund. Baggrunden var, at de reale nationale økonomier indenfor samarbejdet havde fundamentale uligheder, og disse uligheder indebar, at valutaerne kom under pres i de bånd, som ERM pålagde dem, som følge af spændinger fra en høj tysk rente samt den danske folkeafstemning. Det var dog primært en europæisk krise udløst af tysk inflationsfrygt som følge af overophedningen efter genforeningen. Asien krisen 5 år efter var både en valuta- og bankkrise, komplet med et bank run i visse af landene såsom Indonesien. Det er en situation hvor indskydere i panik trækker deres indestående ud af bankerne. Den startede i Thailand i marts 1997 udløst af at Thailand valgte at lade sin valuta flyde, på et tidspunkt hvor landet reelt var bankerot. Sammenbruddet spredte sig indenfor Sydøstasien, især i Indonesien. Krisen udløste massiv intervention fra IMF for at forebygge en international recession. Krisen spredte sig imidlertid til andre lande, som Rusland, Brasilien og Argentina. Den russiske krise blev udløst af (men ikke forårsaget af) fald i råvarepriserne, især olie, som følge af afmatningen grundet Asien krisen. Herefter fulgte en spekulation mod valutaerne i lande som Rusland og Brasilien. Denne krise kom ikke som grebet ud af luften, men skyldtes dybtliggende strukturelle problemer i de pågældende lande. Den var et forvarsel om, at økonomiske kriser i det globaliserede samfund spreder sig med lynets hast fra kontinent til kontinent. Dot.com krisen fulgte efter sammenbruddet i IT aktierne i 2000, og gav en periode på nogle års lavere vækst, uden at man kan betegne det som en recession. Aktiekursskredet efter terrorangrebet den 11. september 2001 skubbede yderligere til udviklingen. I USA blev krisen imødegået gennem en lavrentepolitik, der måske bidrog til den efterfølgende subprimekrise.

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt Byens Netværk 27.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Først skød 9 slanke betonsiloer i vejret på havnefronten ved Kalvebod Brygge og mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke Axel Towers Bliv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? Arkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. Beliggen heden er enestående.

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

CASA Væksthistorie og ambitioner

CASA Væksthistorie og ambitioner CASA Væksthistorie og ambitioner 2 CV Michael Mortensen Iværksætter Udvikler Aktionær Tømrer Byggemand Netværker Horsensianer Bestyrelsesmedlem 3 CASAs historie CASA er historien om en 13-årig dreng med

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

MIDTERPIEREN - NYBORG

MIDTERPIEREN - NYBORG MIDTERPIEREN - NYBORG PROJEKTOPLÆG MIDTERPIEREN NYBORG D. 24.02.2017 BYGHERRE Pædagogernes Pension Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management A/S Jupitervej 1 6000 Kolding ARKITEKT

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY

MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY MODERNE KONTOREJENDOM CENTRALT I KGS. LYNGBY PARALLELVEJ 16 2800 KGS. LYNGBY KONTAKT OS PÅ 43 33 81 00 ARKITEKTONISK OG EKSKLUSIV EJENDOM 2.257 m² kontorejendom i 3 etager ekskl. kælder Flot receptionsområde

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Fra drømme til virkelighed

Fra drømme til virkelighed Fra drømme til virkelighed 1 KONTECH Altanløsninger trin for trin Kontech Altanløsninger er eksperter i altaner - vi beskæftiger os udelukkende med altanproduktion samt montage af altaner. Kontech er med

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Nordnet, internetbanken til investering og opsparing, har gennemført en undersøgelse af danskernes syn på gældskrisen. Undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere