Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk"

Transkript

1 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør I denne udgave Energien i Randers side 3 Boligmarkedet side 6 Hvad bringer det nye år? Ny arvelov side 8 På vegne af Mortensen & Beierholm vil jeg ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår - og samtidig takke vores klienter og samarbejdspartnere for et godt og positivt samarbejde i 2007, som vi glæder os til at fortsætte og videreudvikle i det nye år. Vi vil også gerne her byde velkommen til nye læsere af Kontakt. I 2007 indgik vi bl.a. samarbejde med Revisionsfirmaet Rasmussen & Weihe på Færøerne, et samarbejde som vi glæder os til at udbygge i fremtiden tegner allerede ved årets start til at blive et år med mange spændende udfordringer - både lovgivningsmæssigt og administrativt - som kommer til at berøre et meget stort antal af vores klienter. F.eks. er der fra starten af 2008 trådt en ny arvelov i kraft, og den vil komme til at berøre alle danskere. Derfor har vi bedt en advokat med speciale i arveret om at dele sin viden med vores læsere om nogle af de vigtigste ændringer i den nye arvelov. Nogle ejere af fast ejendom har i 2007 haft svært ved at sælge deres ejendomme til de forventede priser, og mange medier har ligefrem talt om ejendomspriser i frit fald. Men er det så galt? Vi har bedt en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder - EDC Erhverv Poul Erik Bech - om en vurdering og forklaring på de aktuelle udsving. Vi danskere elsker vores biler. Uanset om de er på hvide eller gule nummerplader. Men når det gælder gulpladebilerne, er reglerne for anvendelsen - selv for os eksperter - ganske svære at tackle. Vores egen Skatteafdeling belyser nogle af de skattemæssige regler for gulpladebilerne. Og apropos SKAT - som vi alle har en mening om. Denne statsinstitution har vedtaget en ny strategi, og SKAT er derfor p.t. midt i en markant omstillingsproces, som sætter fokus på service, information og dialog - frem for kontrol og straf. Læs mere om denne indsats. Rådgivning i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af generationsskifte i virksomheder er blandt spidskompetencerne i Mortensen & Beierholm. I denne udgave deler én af vores erfarne partnere sin viden om, hvordan man selv kan være med til at øge værdien af sin virksomhed inden et salg. Det er læsning, som kan blive guld værd. Endelig sætter vi fokus på en offentlig virksomhed - nemlig Energi Randers - som er blevet forvandlet fra en traditionel kommunal virksomhed til at være blandt de mest dynamiske og aktive aktører på både det liberaliserede danske og internationale energimarked. Rigtig god læselyst. Fokus på SKAT side 10 Forøg værdien side 12 Biler på gule plader side 14 Udgiver Mortensen & Beierholm Voergaardvej Aalborg Ansvarshavende Statsaut. revisor. Adm. direktør Tage Borregaard Pedersen Redaktion Marketingchef Karsten Engedal OutCom A/S Fotos Nils Krogh, Hans Nielsen, Steffen Roland, Bo Amstrup Poulsen m.fl. Grafisk tilrettelæggelse Dafolo Marketing A/S Indholdet i artiklerne er udarbejdet som generel orientering og information - og er ikke bindende over for individuelle personer eller virksomheder. 2

2 Energien er for alvor kommet til Randers Frem til slutningen af 1990 erne var Randers Kommunale Værker en traditionel, lokal leverandør af energi til indbyggerne i Randers by og omegn - ejet af Randers Kommune. Hjertet i virksomheden var det kulfyrede kraftvarmeværk på havnen. I dag hedder virksomheden Energi Randers og er en topprofessionel aktør på det globale energimarked. Frem til omkring 1990 havde Danmark et meget stort antal små, kommunalt ejede energiselskaber, som sørgede for varme, vand og el til de lokale samfund. Så kom loven om liberalisering af energimarkedet i Danmark. Hvis de kommunale energivirksomheder skulle kunne overleve på de nye markedsvilkår, skulle det ske som uafhængige, private virksomheder. Og der ville kun være plads til ganske få aktører på landsplan. For konkurrencen på energimarkedet er benhård, og kun få af energiselskabernes organisationer var gearede til udfordringerne på de nye markedsvilkår. Sådan var det også i Randers. Men her samlede en kreds af ildsjæle og driftige ledende medarbejdere med adm. direktør Hans Høyrup i spidsen en arbejdsgruppe med en klar vision: De ville være med til at udvikle et privat alternativ inden for energiforsyning. Ikke kun på lokalt plan - men med en ambition om at blive en betydelig aktør på landsplan. Og ikke længere kun inden for produktion og forsyning af vand, varme og el. Denne virksomhed skulle altså kunne klare sig selv uden kommunal støtte eller et andet økonomisk sikkerhedsnet. Virksomheden skulle være en erhvervsdrivende fond - og skulle også selv have ansvaret for at sikre den fortsatte udvikling og vækst på de kommercielle markedsvilkår. Det blev en realitet i I dette arbejde involverede arbejdsgruppen bl.a. statsautoriseret revisor Lars Poulsen fra Mortensen & Beierholm som ekstern rådgiver og specialist inden for det komplekse energiområde. For lovgivningen på energiområdet er uhyre kompliceret - ikke kun når det gælder skatter og afgifter - men i lige så høj grad, når det gælder mange andre tekniske og formelle krav, som energiselskaberne skal opfylde. Netop på dette område er Lars Poulsen anerkendt som en af Danmarks mest respekterede rådgivere, og han er derfor blevet brugt flittigt som råd- giver for andre energivirksomheder og store energiforbrugere i erhvervslivet. I samme periode har advokat Niels Simonsen også været med i den inderkreds af energikyndige specialister, som har været rådgiver og sparringspartner for transformationen fra kommunalt til privat energiselskab i Randers. Fra lokal til global aktør I dag hedder virksomheden Energi Randers, og dette selskab er moderselskab for ikke mindre end 16 selvstændige virksomheder og forretningsområder. Energi Randers har forretningsmæssige interesser i hele Danmark - men også på globalt plan. Nettoomsætningen er på otte år vokset fra ca. 360 MDKK til MDKK - vel at mærke uden skatter, afgifter og moms. De største og hurtigst voksende forretningsområder og indtægter kommer i dag fra de andre datterselskaber, som hver især fungerer som selvstændige aktieselskaber. Det vil føre for vidt at beskrive alle de forretningsmæssige aktiviteter i Energi Randers i denne sammenhæng, så vi vil nøjes med at gå lidt i dybden med et par udvalgte aktiviteter. 3

3 International handel med energi Energi Randers Supply A/S er f.eks. energiselskabets handelsselskab, som forsyner Energi Randers Produktion A/S med de nødvendige brændsler og varetager selskabets internationale handel med energi. Det omfatter bl.a. handel med kul, olie, koks, kalk, bio-energi og andre brændselsprodukter. På dette meget specialiserede marked er Energi Randers i dag blandt de største og mest respekterede virksomheder i Danmark. Og kunderne er her - foruden kraftvarmeværket i Randers - de øvrige kraftvarmeværker i Danmark. Dette datterselskab handler i dag med energikilder på kryds og tværs i lande som USA, Columbia, Kina, Australien, Rusland m.fl - foruden en række lande i Europa. Og Energi Randers Supply sørger i den forbindelse også for den fysiske transport og leverance af energikilderne mellem køber- og sælgerlandene. Omsætningen i dette datterselskab er allerede størst i forhold til de øvrige datterselskaber - og er i fortsat vækst. El til erhvervslivet Elektricitet er i dag en international handelsvare, som handles på børser ligesom værdipapirer. Og prisdannelsen på el svinger derfor i takt med udbud og efterspørgsel. Da vi begyndte at høre om den kommende liberalisering på energiområdet, stod det klart for de fleste af os i de kommunale forsyningsvirksomheder, at vi havde to alternativer: Vi kunne enten begynde at afvikle vores lokale virksomhed og overlade ansvar og drift til en større spiller på markedet, som havde flere muligheder - både økonomisk og teknologisk - til at kunne gøre sig gældende på det kommercielle marked. Eller vi kunne gøre en indsats for at udvikle og modne den eksisterende virksomhed i Randers til at blive én af de store spillere på energimarkedet. I dag er det vist tydeligt for enhver, at vi valgte den sidste model. Og jeg har da også svært ved at skjule min glæde og stolthed over de foreløbige resultater, som jo taler deres tyde- lige sprog, siger adm. direktør Hans Høyrup fra Energi Randers. Den systematiske indsats bærer frugt Og grund til tilfredshed med udviklingen har han bestemt lov til at have. For da de første spæde tanker og visioner om at etablere et selvstændigt og uafhængigt energiselskab blev født i begyndelsen af 1990 erne, blev de mødt med skepsis og direkte modstand. Ikke mindst fra lokalpolitisk side - altså fra de daværende ejere af det lokale energiselskab. Her havde mange svært ved at forestille sig eller tro på, at energimarkedet kunne udvikle sig anderledes, end tilfældet havde været i lokalområdet i årtier. Men da jeg i samarbejde med arbejdsgruppen og vores eksterne rådgivere begyndte at præsentere de forskellige scenarier, alternativer og konkrete handlingsplaner for mulighederne på et liberaliseret energimarked, blev der enighed omkring bordet. På tværs af de politiske og interessemæssige forskelligheder. Og der er da ingen tvivl om, at denne enighed blev opnået, fordi liberaliseringen nærmede sig som en politisk forankret realitet. Energi Randers Holding A/S, som er det juridiske moderselskab for det nye energiselskab, blev etableret som en erhvervsdrivende fond i Og herefter har tingene så udviklet sig med stor hastighed. Men hele tiden under fuld kontrol og i overensstemmelse med vores oprindelige visioner, siger Hans Høyrup. Det kommercielle fokus I takt med at energimarkedet har udviklet sig med dramatisk fart - både når det gælder forbrug, teknologi, miljø og økonomi - har Energi Randers hele tiden haft fingeren på pulsen - og har set og formået at udnytte nye forretnings- og markedsmuligheder. Det gælder f.eks. virksomhedens etablering af et datterselskab i Storbritannien. Baggrunden herfor var en personlig kontakt til en meget dygtig kulhandler, som gerne ville prøve noget nyt - og gerne i samarbejde med det driftige Energi Randers. Selskabet Energi Randers UK, Ltd. blev etableret - og prognoserne for dette selskab, som handler med biomasser, kul og andre energikilder i UK og i resten af verden, er særdeles positive. Dette selskab kan meget vel i løbet af kort tid blive en meget stor forretningsenhed i Energi Randers. 4

4 Fra producent og leverandør - til servicevirksomhed Når vi som forsyningsselskab leverer Hans Høyrup el, varme og vand til kunderne, sker det konstant, at vores teknikere bliver spurgt, om vi ikke også kan hjælpe dem med de tekniske installationer. I de første år henviste vi loyalt disse opgaver til de lokale el-installatører og VVS-firmaer, som kunne udføre det ønskede arbejde. Denne praksis var imidlertid ikke altid tilfredsstillende for kunderne, som nemlig kun ønskede én kontakt. Derfor tog vi i år 2000 konsekvensen og etablerede Energi Randers Entreprise A/S. Denne forretning beskæftiger i dag ca. 90 faguddannede elektrikere og 24 smede/vvs ere. - og er dermed i dag blandt områdets største aktører inden for tekniske installationer. Denne forretningsenhed er også blevet en stor aktør inden for handel med hårde hvidevarer og en bred vifte af teknisk udstyr, siger Hans Høyrup. Bredbånd til den enkelte ejendom og husstand På tilsvarende måde har Energi Randers udviklet sine kompetencer og ressourcer til at blive en meget betydelig spiller på det hastigt voksende marked for bredbånd og transmission af tele, data, viden og underholdning med ekstrem høj hastighed, sikkerhed og kvalitet baseret på fiberoptiske kabler. For når vi alligevel er i jorden for at etablere, udskifte eller renovere de forskellige installationer til transmission af el, vand og fjernvarme, har vi som led i den teknologiske udvikling udnyttet vores ressourcer og kompetencer til samtidigt at lægge fiberoptiske kabler i jorden. Hermed er vi i Energi Randers med helt fremme i den højteknologiske udvikling, som i fremtiden vil give alle i samfundet adgang til hidtil ukendte teknologiske muligheder og løsninger - udover de allerede kendte inden for tele, data, internetadgang, tv, underholdning etc. Og det sker inden for rammerne af Energi Randers Tele A/S, siger Hans Høyrup. deltager på de markeder, hvor vi har ekspertise - og hvor vi kan se forretningsmæssige muligheder. Fra starten af 2008 overtager vi f.eks. el-forsyningen i Hillerød på Sjælland som et nyt forretningsområde. Det sker efter den samme model som i Hobro. I Hobro er vi - måske ikke overraskende - også med i et spændende udviklingsprojekt sammen med en række andre virksomheder, hvor vi er med til at udvikle og afprøve nye energisystemer og -løsninger baseret på brint som energikilde. Listen med forretningsmæssige aktiviteter under Energi Randers er bestemt ikke udtømt - og vi har fortsat rigtig god plads og masser af ideer til udvidelser. Vi har opnået en stærk position i Danmark, når det gælder kompetencer på energiområdet, som vi er ganske stolte af, og vi har dermed det bedst tænkelige udgangspunkt for at fortsætte den positive udvikling, siger Hans Høyrup. Ifølge Hans Høyrup vil både Lars Poulsen fra Mortensen & Beierholm og advokat Niels Simonsen også i fremtiden indgå som værdsatte og kompetente eksterne rådgivere i de arbejdsgrupper, som har fokus på at udvikle og implementere de fremtidige strategier og forretningsmæssige muligheder på energimarkedet og de beslægtede forretningsområder i de kommende år. Hele vejen igennem lægger Hans Høyrup stor vægt på at gentage, at de opnåede resultater bestemt ikke er et one-man-show, men er resultatet af et meget frugtbart og engageret samarbejde. Både med medarbejderne i Energi Randers, med den visionære og udviklingsorienterede bestyrelse i moderselskabet og bestyrelserne i den voksende portefølje af datterselskaber. I Randers sidder de ikke på hænderne I Energi Randers sidder de ikke ligefrem på hænderne og ser passivt til den teknologiske udvikling og de forretningsmæssige muligheder i den forbindelse. Læs mere om Energi Randers på Vi har en helt klar ambition og strategi om at være en aktiv og kompetent 5

5 Bunden er ikke gået ud af ejendomsmarkedet Siden 1993 har priserne på ejendomsmarkedet været konstant stigende - både når det gælder private huse, ejerlejligheder, andelsboliger og erhvervsejendomme. Fra begyndelsen af 2006 har der imidlertid været flere tegn på en afmatning. Priserne på private boliger i flere byer har standset himmelflugten, og visse områder i Danmark oplever i denne tid markante prisfald. En række eksperter har stået i kø for at udtale sig om en forestående krise. Men en ekspert fra EDC Erhverv - Poul Erik Bech, som er en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder, deler ikke denne skepsis og prognoserne om dramatiske ændringer på ejendomsmarkedet. I den seneste tid har der været en del uro med prognoser om alt fra mindre til markante prisfald og til udtalelser om, at bunden er ved at gå ud af ejendomsmarkedet. Hvis det sidste er tilfældet, kunne Danmark meget vel stå over for en omfattende finansiel krise, som vi sidst oplevede i slutningen af 1980 erne. Ifølge Jørgen Jørgensen, der er direktør i EDC Erhverv - Poul Erik Bech, er det imidlertid nogle helt andre mekanismer og årsager, som ligger til grund for den aktuelle afmatning i efterspørgslen efter Jørgen Jørgensen fast ejendom. Nogle af årsagerne hertil har direkte forbindelse med konjunkturerne på de internationale finansmarkeder. Også den meget omtalte såkaldte subprime krise i USA, som er relateret til det amerikanske ejendomsmarked, påvirker de danske ejendomspriser. Men helt grundlæggende handler det ifølge Jørgen Jørgensen om de helt traditionelle op og nedgange i udbud og efterspørgsel. Ikke behov for en ny kartoffelkur Det er vigtigt at huske på, at problemerne på ejendoms- og boligmarkedet i dag ikke er de samme som i 1980 erne. Boligmarkedet i slutningen af 1980 erne knækkede primært, fordi Schlüter-regeringen gennemførte kartoffelkuren og strammede gevaldigt op på den ekspansive finanspolitik. Kartoffelkuren medførte i massevis af tvangsauktioner, og var med til at slå bunden ud af det danske ejendomsmarked. Det var således en generel usund økonomi, der forårsagede krisen i 1980 erne. Dansk økonomi i dag er derimod ganske sund og er i fortsat vækst båret frem af den internationale højkonjunktur. Og det har i høj grad påvirket prisdannelsen. Med de stigende ejendomspriser har boligejerne fået meget store friværdier, som de kunne belåne - eller realisere. Det har skabt stor efterspørgsel på bolig- og ejendomsmarkedet. Og det medfører helt automatisk højere priser. Mange har f.eks. brugt friværdien i parcelhuset til forældrekøb af en lejlighed til familiens unge, som skulle have et sted at bo i universitetsbyerne. Det har i høj grad været med til at presse prisen op på boligmarkedet. Kombinationen af en stigende friværdi og en god økonomisk udvikling i samfundet har altså været med til at gøre kreditinstitutionerne mere villige til at låne penge ud, siger Jørgen Jørgensen. Ikke krise som i 80 erne En del af den hidtidige prisstigning på ejendomsmarkedet op igennem 90 erne og frem til i særdeleshed på boligmarkedet - ligner altså slet ikke krisen i 80 erne. Den nuværende afmatning på ejendomsmarkedet er i langt højere grad forårsaget af spekulanter. Mange har oplevet og fået andel i de gode tider med en stærk samfundsøkonomi og konstant fremgang og vækst på stort set alle områder. Det har genereret stor pengerigelighed og overskudslikviditet. Og det har banet vejen for, at et voksende antal velhavere har søgt investeringsmuligheder, som kunne give bedre afkast end andre investeringer. Mange har f.eks. købt udlejningsejendomme, fordi de har haft en forventning om, at lejelovens regler om omkostningsbestemt husleje ville blive afskaffet. Det ville nemlig i givet fald medføre, at huslejen kunne stige til de priser, som markedet - med stor 6

6 mangel på lejeboliger - sandsynligvis ville betale. Derfor har mange investorer købt op, og der har været stor omsætning i dette segment. Og det har været med til at øge priserne gevaldigt på de attraktive udlejningsejendomme. Pyramidespil med tabere Andre investorer har spekuleret i den store efterspørgsel på ejerboliger med attraktive beliggenheder ved at opkøbe såkaldte projektboliger - altså boligbyggerier, som blev udbudt som liebhaverobjekter, mens de endnu var på tegnebrættet - men som de aldrig har haft til hensigt at bo i. Det var disse investorers forventning, at projekterne ville stige markant i pris, når de var færdigbyggede, og denne gevinstmulighed har lokket mange til at købe i blinde. Der er faktisk mange, som har købt flere projektboliger med dette motiv, siger Jørgen Jørgensen. Den del af boligmarkedet har mindet lidt om et pyramidespil, hvor de, som stod tilbage med en projektlejlighed, som de ikke selv skulle anvende, til sidst ville tabe penge. Priserne i landområderne er mere stabile Et godt bevis på at bunden ikke er gået ud af boligmarkedet, er prisstrukturen på boliger og andre ejendomme i landområderne. For her er priserne langt mere stabile, selvom det naturligvis også her er udbud og efterspørgsel, som afgør de endelige handelspriser. dette udbud. Tværtimod. Her er der altså tale om et markant større udbud af boliger i forhold til efterspørgslen, siger Jørgen Jørgensen. Erhvervsmarkedet er mere stabilt Ser vi på markedet for erhvervsejendomme, er situationen ganske stabil. For opsvinget og det høje aktivitetsniveau i dansk erhvervsliv har generelt øget behovet for mere plads - og bedre faciliteter. Det gælder både i byerne og i landområderne. I det professionelle marked er der derfor et voksende fokus på at finde erhvervslokaler med den helt rigtige indretning og maksimal fleksibilitet, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse bygningerne til deres aktuelle behov. Det gælder både for kontorejendomme, lager-/produktionsejendomme og butikker til detailhandel. Når det gælder ejendomme, som er opført til lager og let produktion, vil der dog være en række ejendomme, som i dag er utidssvarende og derfor svære at sælge eller leje ud. Det vil typisk være tilfældet for ejendomme, som er opført med en loftshøjde på 3-4 meter, som var normen i 1960 erne. Her er kravet og normen i dag en loftshøjde på meter, siger Jørgen Jørgensen. Der er således fortsat god efterspørgsel på kontorer, og der er masser af efterspørgsel på velindrettede ejendomme til lager og produktion - og meget stor efterspørgsel efter velbeliggende butikker til detailhandel. Det er helt andre mekanismer, som styrer prisdannelsen og den mere stabile udvikling på erhvervsmarkedet. På det private boligmarked betyder beliggenhed alt, mens prisdannelsen på erhvervsmarkedet i langt højere grad bliver fastsat ud fra en økonomisk beregning af de reelle lejeindtægter. Her kan en ejendomsmægler gennemgå ejendommens regnskab og budget og herefter fastsætte en realistisk lejepris og forrentning af investeringen - uanset om ejendommen ligger i Hvide Sande eller i New York. Regnestykket er det samme, siger Jørgen Jørgensen. Netop stabiliteten på erhvervsmarkedet er med til at sikre, at byggebranchen og entreprenørvirksomhederne fortsat kan holde et fornuftigt aktivitetsniveau uden at blive nævneværdigt påvirket af den aktuelle afmatning i opførelsen af nye privatboliger i de store byområder. Derfor er der i vores optik hos EDC Poul Erik Bech Erhverv ikke noget, der tyder på et kollaps på ejendomsmarkedet, som i nævneværdig grad vil kunne påvirke hverken privatøkonomien eller samfundsøkonomien negativt, siger Jørgen Jørgensen. Det store prispres og de store prisfald på ejerboliger, som trækker overskrifter i dagbladene finder primært sted i storbyerne med København og omegn i absolut front efterfulgt af storbyer som Aalborg, Århus, Trekantsområdet og Odense. I disse områder er der flere forklaringer på det aktuelle prisfald end almindelig udbud og efterspørgsel. For specielt i København er der f.eks. blevet bygget flere tusinde nye boliger alene i Ørestad, Tuborg Havn og på Teglholmen. Men befolkningstilvæksten i København og på Frederiksberg er langt fra på niveau med 7

7 Ny arvelov passer bedre til dagens samfund Af advokat Claus Fischer, Advokatfirmaet Boel A/S Fra den 1. januar 2008 gælder en ny arvelov, som vil komme til at berøre alle danskere og vil kunne få vidtrækkende økonomisk betydning for arvingerne. I det følgende vil jeg kort gennemgå nogle af de vigtigste ændringer. Store ændringer for ægtefæller Ægtefæller har hidtil arvet 1/3 af arvebeholdningen efter førstafdøde, mens de resterende 2/3 tilfaldt førstafdødes børn. Den nye arvelov indeholder den markante ændring, at ægtefællen arver halvdelen af arven. Den anden halvdel tilfalder eventuelle børn. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele. Desuden er beløbsgrænsen for ægtefællers ret til suppleringsarv forhøjet fra kr til kr og dette beløb vil blive reguleret hvert år. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle kan udtage op til kr af boet. I denne beregning indgår en forsørgertabserstatning, livs forsikringer m.m., der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i forbindelse med dødsfaldet. Derimod medregnes værdien af længst levendes egne pensioner ikke. Hvis formuen er under kr får børnene ikke en krone, uanset om afdøde kun har været gift i meget kort tid - eller har oprettet et testamente til fordel for børnene. I sådanne tilfælde skal testamentet vige for suppleringsarven. Markante ændringer for tvangsarv Tvangsarv er et udtryk for, at en livsarving eller en ægtefælle har krav på at modtage en mindsteandel af arven efter afdøde, og tvangsarv er en rodfæstet tradition i dansk arveret. Den nye arvelov har gjort op med den praksis, at efterladte børn automatisk skal arve det meste. Arvelovsudvalget overvejede endog helt at fjerne tvangsarven, men resultatet blev, at tvangsarvereglerne er blevet ændret på to væsentlige områder: For det første er tvangsarven til børn blevet reduceret fra halvdelen til 1/4 af den legale arv. Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og livsarvinger, nedsættes livs arvingernes legale arvelod til halv delen af boet, og den samlede tvangsarvelod bliver nedsat fra 1/3 af boets værdi til 1/8. En ægtefælle er også tvangsarving, og tvangsarven er ifølge den nye lov 1/4 af arven. Ægtefællerne kan dog sammen og hver for sig med et testamente vælge at begrænse arveandelen til hvert af sine børn til 1,0 million kr. Dette beløb reguleres hvert år. Hvis et arveberettiget barn dør, og dette barn efterlader sig to børn, kan tvangsarven for hvert af børnebørnene begrænses til kr Denne beløbsbegrænsning skal dog udtrykkeligt fremgå af testamentet. Det er altså ikke nok at anføre i testamentet, at ægtefællen eller børnene skal arve mindst muligt. I den nye arvelov er det desuden slået fast, at den afdøde i sit testamente kan bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant, og den længstlevende ægtefælle kan få henstand med udbetalingen. Mere herom senere. En gift person kan altså ifølge den nye arvelov testere over 3/4 af sin samlede formue, uanset om den pågældende har livsarvinger eller ej. Hvis en person efterlader sig børn og ægtefælle, og der er formuefællesskab, får den længstlevende nu 3/4 mod før 2/3 af den samlede fælles formue. Desuden har en ægtefælle i et testamente mulighed for at begunstige den længstlevende ægtefælle mest muligt. Det betyder i praksis, at ægtefællerne indbyrdes kan beslutte, at den længstlevende ægtefælle får tildelt op til 15/16, hvor det tidligere maksimum var 5/6 af fællesformuen. 8

8 Lettere at gennemføre generationsskifte i virksomheder Med denne vidtgående ændring af ægtefællernes mulighed for at disponere over deres bo i levende live via et testamente, vil det naturligvis blive lettere at gennemføre et generationsskifte i en eventuel virksomhed. Og det var netop blandt hovedformålene med den nye arvelov. Fremover er der altså mulighed for på forhånd at beslutte en stor forskelsbehandling af arvingerne. Og en virksomhedsejer kan således i sit testamente bestemme, at ét af flere børn kan få mulighed for at arve en virksomhed. Ugifte samlevende Reglerne i den nye arvelov fastslår, at ugifte samlevende fortsat ikke arver hinanden, med mindre de opretter et testamente. Men det er blevet muligt at tilgodese den samlevende partner ved at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har fuldstændigt særeje. Udover et udvidet samlevertestamente forudsætter denne mulighed, at parterne på tidspunktet for førstafdødes død skal bo sammen på en fælles bopæl, have eller have haft et fælles barn, eller have boet sammen i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet. Andre arvinger De gældende regler om at arven efter barnløse ægtefæller fordeles mellem førstafdødes og længstlevendes slægtsarvinger bliver videreført i den nye arvelov (den såkaldte Svogerskabsarv). Som noget nyt skal reglerne om deling mellem de to slægter også anvendes, selvom den længstlevende har arvet førstafdøde i henhold til et testamente. Henstand med udbetaling af arv I den nye arvelov er adgangen til at få henstand med udbetaling af arv blevet udvidet, således at den længstlevende ægtefælle også kan få henstand med udbetaling af arv til myndige børn. Henstanden skal i givet fald gives af Skifteretten for fem år - med mulighed for forlængelse og mod forrentning og betryggende sikkerhed. Desuden er det med et testamente muligt at båndlægge tvangsarv til børn, til de fylder 25 år, og friarven kan blive båndlagt i en længere periode. Hvis en velhavende person i forbindelse med et generationsskifte ønsker en udvidet båndlæggelse af boets værdier - herunder en virksomhed - er det muligt at begrænse tvangsarven til 1,0 million kr. og tildele barnet den resterende arv som friarv, der kan båndlægges, som den afdøde ønsker det. Et notar testamente giver alle parter den bedste sikkerhed Et testamente kan både efter de tidligere og de nye regler oprettes som enten et såkaldt notar testamente, et vidnetestamente eller et nødtestamente. Den bedste sikkerhed opnår man med et notar testamente, som sikrer, at testamentets bestemmelser bliver lagt til grund ved fordelingen af arven. Som noget nyt er det dog muligt, at den afdøde på forhånd med en dateret og underskrevet erklæring kan bestemme, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter - løsøretestamente. Der er ingen tvivl om, at denne bestemmelse er en uhyre praktisk regel, som vil lette mange bobehandlinger og forhindre pinlige uoverensstemmelser mellem arvingerne. Begunstigede på pensioner og forsikringer Samtidig med vedtagelsen af den nye arvelov vedtog Folketinget nye regler om indsættelse af begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger. En forsikringstager kan således indsætte en begunstiget til at modtage forsikringssummen ved forsikringstagerens død efter nogle særlige regler, som er fastsat i Forsikringsaftaleloven og Pensionsopsparingsloven. Der er to forskellige regelsæt vedrørende arv og forsikringsordninger: Hvis ikke der er indsat en begunstiget med navns nævnelse i en forsikringsordning, vil forsikringen/pensionen automatisk blive udbetalt til de nærmeste pårørende. Og som noget nyt er ugifte samlevende nu også omfattet af begrebet nærmeste pårørende. Det betyder, at en ugift samlever automatisk kan indtræde i rækkefølgen forud for livsarvinger og andre arvinger, hvis der ikke er anført andre begunstigede i forsikrings- eller pensionsaftalen. Hvis en indsættelse af en begunstiget anses for at være urimelig over for afdødes ægtefælle eller livsarvinger, kan det efter de nye regler ved dom bestemmes, at forsikringssummen eller en del heraf skal tilfalde ægtefællen eller en livsarving i stedet for den begunstigede. Derimod kan en samlever ikke angribe en begunstigelse, uanset om der er oprettet et udvidet samlevertestamente. Det er videre bestemt, at suppleringsarven på op til kr som noget nyt om nødvendigt skal udredes af forsikringssummen. Denne nye regel betyder, at man har pålagt selskaberne at underrette Skifteretten om begunstigelsen senest samtidig med udbetaling af forsikringssummen til den begunstigede. 9

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Midt i en krisetid Af Tage Borregaard Statsaut. revisor Adm. direktør tbp@beierholm.dk I det seneste halvår har avisernes erhvervssektioner

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere