Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk"

Transkript

1 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør I denne udgave Energien i Randers side 3 Boligmarkedet side 6 Hvad bringer det nye år? Ny arvelov side 8 På vegne af Mortensen & Beierholm vil jeg ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår - og samtidig takke vores klienter og samarbejdspartnere for et godt og positivt samarbejde i 2007, som vi glæder os til at fortsætte og videreudvikle i det nye år. Vi vil også gerne her byde velkommen til nye læsere af Kontakt. I 2007 indgik vi bl.a. samarbejde med Revisionsfirmaet Rasmussen & Weihe på Færøerne, et samarbejde som vi glæder os til at udbygge i fremtiden tegner allerede ved årets start til at blive et år med mange spændende udfordringer - både lovgivningsmæssigt og administrativt - som kommer til at berøre et meget stort antal af vores klienter. F.eks. er der fra starten af 2008 trådt en ny arvelov i kraft, og den vil komme til at berøre alle danskere. Derfor har vi bedt en advokat med speciale i arveret om at dele sin viden med vores læsere om nogle af de vigtigste ændringer i den nye arvelov. Nogle ejere af fast ejendom har i 2007 haft svært ved at sælge deres ejendomme til de forventede priser, og mange medier har ligefrem talt om ejendomspriser i frit fald. Men er det så galt? Vi har bedt en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder - EDC Erhverv Poul Erik Bech - om en vurdering og forklaring på de aktuelle udsving. Vi danskere elsker vores biler. Uanset om de er på hvide eller gule nummerplader. Men når det gælder gulpladebilerne, er reglerne for anvendelsen - selv for os eksperter - ganske svære at tackle. Vores egen Skatteafdeling belyser nogle af de skattemæssige regler for gulpladebilerne. Og apropos SKAT - som vi alle har en mening om. Denne statsinstitution har vedtaget en ny strategi, og SKAT er derfor p.t. midt i en markant omstillingsproces, som sætter fokus på service, information og dialog - frem for kontrol og straf. Læs mere om denne indsats. Rådgivning i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af generationsskifte i virksomheder er blandt spidskompetencerne i Mortensen & Beierholm. I denne udgave deler én af vores erfarne partnere sin viden om, hvordan man selv kan være med til at øge værdien af sin virksomhed inden et salg. Det er læsning, som kan blive guld værd. Endelig sætter vi fokus på en offentlig virksomhed - nemlig Energi Randers - som er blevet forvandlet fra en traditionel kommunal virksomhed til at være blandt de mest dynamiske og aktive aktører på både det liberaliserede danske og internationale energimarked. Rigtig god læselyst. Fokus på SKAT side 10 Forøg værdien side 12 Biler på gule plader side 14 Udgiver Mortensen & Beierholm Voergaardvej Aalborg Ansvarshavende Statsaut. revisor. Adm. direktør Tage Borregaard Pedersen Redaktion Marketingchef Karsten Engedal OutCom A/S Fotos Nils Krogh, Hans Nielsen, Steffen Roland, Bo Amstrup Poulsen m.fl. Grafisk tilrettelæggelse Dafolo Marketing A/S Indholdet i artiklerne er udarbejdet som generel orientering og information - og er ikke bindende over for individuelle personer eller virksomheder. 2

2 Energien er for alvor kommet til Randers Frem til slutningen af 1990 erne var Randers Kommunale Værker en traditionel, lokal leverandør af energi til indbyggerne i Randers by og omegn - ejet af Randers Kommune. Hjertet i virksomheden var det kulfyrede kraftvarmeværk på havnen. I dag hedder virksomheden Energi Randers og er en topprofessionel aktør på det globale energimarked. Frem til omkring 1990 havde Danmark et meget stort antal små, kommunalt ejede energiselskaber, som sørgede for varme, vand og el til de lokale samfund. Så kom loven om liberalisering af energimarkedet i Danmark. Hvis de kommunale energivirksomheder skulle kunne overleve på de nye markedsvilkår, skulle det ske som uafhængige, private virksomheder. Og der ville kun være plads til ganske få aktører på landsplan. For konkurrencen på energimarkedet er benhård, og kun få af energiselskabernes organisationer var gearede til udfordringerne på de nye markedsvilkår. Sådan var det også i Randers. Men her samlede en kreds af ildsjæle og driftige ledende medarbejdere med adm. direktør Hans Høyrup i spidsen en arbejdsgruppe med en klar vision: De ville være med til at udvikle et privat alternativ inden for energiforsyning. Ikke kun på lokalt plan - men med en ambition om at blive en betydelig aktør på landsplan. Og ikke længere kun inden for produktion og forsyning af vand, varme og el. Denne virksomhed skulle altså kunne klare sig selv uden kommunal støtte eller et andet økonomisk sikkerhedsnet. Virksomheden skulle være en erhvervsdrivende fond - og skulle også selv have ansvaret for at sikre den fortsatte udvikling og vækst på de kommercielle markedsvilkår. Det blev en realitet i I dette arbejde involverede arbejdsgruppen bl.a. statsautoriseret revisor Lars Poulsen fra Mortensen & Beierholm som ekstern rådgiver og specialist inden for det komplekse energiområde. For lovgivningen på energiområdet er uhyre kompliceret - ikke kun når det gælder skatter og afgifter - men i lige så høj grad, når det gælder mange andre tekniske og formelle krav, som energiselskaberne skal opfylde. Netop på dette område er Lars Poulsen anerkendt som en af Danmarks mest respekterede rådgivere, og han er derfor blevet brugt flittigt som råd- giver for andre energivirksomheder og store energiforbrugere i erhvervslivet. I samme periode har advokat Niels Simonsen også været med i den inderkreds af energikyndige specialister, som har været rådgiver og sparringspartner for transformationen fra kommunalt til privat energiselskab i Randers. Fra lokal til global aktør I dag hedder virksomheden Energi Randers, og dette selskab er moderselskab for ikke mindre end 16 selvstændige virksomheder og forretningsområder. Energi Randers har forretningsmæssige interesser i hele Danmark - men også på globalt plan. Nettoomsætningen er på otte år vokset fra ca. 360 MDKK til MDKK - vel at mærke uden skatter, afgifter og moms. De største og hurtigst voksende forretningsområder og indtægter kommer i dag fra de andre datterselskaber, som hver især fungerer som selvstændige aktieselskaber. Det vil føre for vidt at beskrive alle de forretningsmæssige aktiviteter i Energi Randers i denne sammenhæng, så vi vil nøjes med at gå lidt i dybden med et par udvalgte aktiviteter. 3

3 International handel med energi Energi Randers Supply A/S er f.eks. energiselskabets handelsselskab, som forsyner Energi Randers Produktion A/S med de nødvendige brændsler og varetager selskabets internationale handel med energi. Det omfatter bl.a. handel med kul, olie, koks, kalk, bio-energi og andre brændselsprodukter. På dette meget specialiserede marked er Energi Randers i dag blandt de største og mest respekterede virksomheder i Danmark. Og kunderne er her - foruden kraftvarmeværket i Randers - de øvrige kraftvarmeværker i Danmark. Dette datterselskab handler i dag med energikilder på kryds og tværs i lande som USA, Columbia, Kina, Australien, Rusland m.fl - foruden en række lande i Europa. Og Energi Randers Supply sørger i den forbindelse også for den fysiske transport og leverance af energikilderne mellem køber- og sælgerlandene. Omsætningen i dette datterselskab er allerede størst i forhold til de øvrige datterselskaber - og er i fortsat vækst. El til erhvervslivet Elektricitet er i dag en international handelsvare, som handles på børser ligesom værdipapirer. Og prisdannelsen på el svinger derfor i takt med udbud og efterspørgsel. Da vi begyndte at høre om den kommende liberalisering på energiområdet, stod det klart for de fleste af os i de kommunale forsyningsvirksomheder, at vi havde to alternativer: Vi kunne enten begynde at afvikle vores lokale virksomhed og overlade ansvar og drift til en større spiller på markedet, som havde flere muligheder - både økonomisk og teknologisk - til at kunne gøre sig gældende på det kommercielle marked. Eller vi kunne gøre en indsats for at udvikle og modne den eksisterende virksomhed i Randers til at blive én af de store spillere på energimarkedet. I dag er det vist tydeligt for enhver, at vi valgte den sidste model. Og jeg har da også svært ved at skjule min glæde og stolthed over de foreløbige resultater, som jo taler deres tyde- lige sprog, siger adm. direktør Hans Høyrup fra Energi Randers. Den systematiske indsats bærer frugt Og grund til tilfredshed med udviklingen har han bestemt lov til at have. For da de første spæde tanker og visioner om at etablere et selvstændigt og uafhængigt energiselskab blev født i begyndelsen af 1990 erne, blev de mødt med skepsis og direkte modstand. Ikke mindst fra lokalpolitisk side - altså fra de daværende ejere af det lokale energiselskab. Her havde mange svært ved at forestille sig eller tro på, at energimarkedet kunne udvikle sig anderledes, end tilfældet havde været i lokalområdet i årtier. Men da jeg i samarbejde med arbejdsgruppen og vores eksterne rådgivere begyndte at præsentere de forskellige scenarier, alternativer og konkrete handlingsplaner for mulighederne på et liberaliseret energimarked, blev der enighed omkring bordet. På tværs af de politiske og interessemæssige forskelligheder. Og der er da ingen tvivl om, at denne enighed blev opnået, fordi liberaliseringen nærmede sig som en politisk forankret realitet. Energi Randers Holding A/S, som er det juridiske moderselskab for det nye energiselskab, blev etableret som en erhvervsdrivende fond i Og herefter har tingene så udviklet sig med stor hastighed. Men hele tiden under fuld kontrol og i overensstemmelse med vores oprindelige visioner, siger Hans Høyrup. Det kommercielle fokus I takt med at energimarkedet har udviklet sig med dramatisk fart - både når det gælder forbrug, teknologi, miljø og økonomi - har Energi Randers hele tiden haft fingeren på pulsen - og har set og formået at udnytte nye forretnings- og markedsmuligheder. Det gælder f.eks. virksomhedens etablering af et datterselskab i Storbritannien. Baggrunden herfor var en personlig kontakt til en meget dygtig kulhandler, som gerne ville prøve noget nyt - og gerne i samarbejde med det driftige Energi Randers. Selskabet Energi Randers UK, Ltd. blev etableret - og prognoserne for dette selskab, som handler med biomasser, kul og andre energikilder i UK og i resten af verden, er særdeles positive. Dette selskab kan meget vel i løbet af kort tid blive en meget stor forretningsenhed i Energi Randers. 4

4 Fra producent og leverandør - til servicevirksomhed Når vi som forsyningsselskab leverer Hans Høyrup el, varme og vand til kunderne, sker det konstant, at vores teknikere bliver spurgt, om vi ikke også kan hjælpe dem med de tekniske installationer. I de første år henviste vi loyalt disse opgaver til de lokale el-installatører og VVS-firmaer, som kunne udføre det ønskede arbejde. Denne praksis var imidlertid ikke altid tilfredsstillende for kunderne, som nemlig kun ønskede én kontakt. Derfor tog vi i år 2000 konsekvensen og etablerede Energi Randers Entreprise A/S. Denne forretning beskæftiger i dag ca. 90 faguddannede elektrikere og 24 smede/vvs ere. - og er dermed i dag blandt områdets største aktører inden for tekniske installationer. Denne forretningsenhed er også blevet en stor aktør inden for handel med hårde hvidevarer og en bred vifte af teknisk udstyr, siger Hans Høyrup. Bredbånd til den enkelte ejendom og husstand På tilsvarende måde har Energi Randers udviklet sine kompetencer og ressourcer til at blive en meget betydelig spiller på det hastigt voksende marked for bredbånd og transmission af tele, data, viden og underholdning med ekstrem høj hastighed, sikkerhed og kvalitet baseret på fiberoptiske kabler. For når vi alligevel er i jorden for at etablere, udskifte eller renovere de forskellige installationer til transmission af el, vand og fjernvarme, har vi som led i den teknologiske udvikling udnyttet vores ressourcer og kompetencer til samtidigt at lægge fiberoptiske kabler i jorden. Hermed er vi i Energi Randers med helt fremme i den højteknologiske udvikling, som i fremtiden vil give alle i samfundet adgang til hidtil ukendte teknologiske muligheder og løsninger - udover de allerede kendte inden for tele, data, internetadgang, tv, underholdning etc. Og det sker inden for rammerne af Energi Randers Tele A/S, siger Hans Høyrup. deltager på de markeder, hvor vi har ekspertise - og hvor vi kan se forretningsmæssige muligheder. Fra starten af 2008 overtager vi f.eks. el-forsyningen i Hillerød på Sjælland som et nyt forretningsområde. Det sker efter den samme model som i Hobro. I Hobro er vi - måske ikke overraskende - også med i et spændende udviklingsprojekt sammen med en række andre virksomheder, hvor vi er med til at udvikle og afprøve nye energisystemer og -løsninger baseret på brint som energikilde. Listen med forretningsmæssige aktiviteter under Energi Randers er bestemt ikke udtømt - og vi har fortsat rigtig god plads og masser af ideer til udvidelser. Vi har opnået en stærk position i Danmark, når det gælder kompetencer på energiområdet, som vi er ganske stolte af, og vi har dermed det bedst tænkelige udgangspunkt for at fortsætte den positive udvikling, siger Hans Høyrup. Ifølge Hans Høyrup vil både Lars Poulsen fra Mortensen & Beierholm og advokat Niels Simonsen også i fremtiden indgå som værdsatte og kompetente eksterne rådgivere i de arbejdsgrupper, som har fokus på at udvikle og implementere de fremtidige strategier og forretningsmæssige muligheder på energimarkedet og de beslægtede forretningsområder i de kommende år. Hele vejen igennem lægger Hans Høyrup stor vægt på at gentage, at de opnåede resultater bestemt ikke er et one-man-show, men er resultatet af et meget frugtbart og engageret samarbejde. Både med medarbejderne i Energi Randers, med den visionære og udviklingsorienterede bestyrelse i moderselskabet og bestyrelserne i den voksende portefølje af datterselskaber. I Randers sidder de ikke på hænderne I Energi Randers sidder de ikke ligefrem på hænderne og ser passivt til den teknologiske udvikling og de forretningsmæssige muligheder i den forbindelse. Læs mere om Energi Randers på Vi har en helt klar ambition og strategi om at være en aktiv og kompetent 5

5 Bunden er ikke gået ud af ejendomsmarkedet Siden 1993 har priserne på ejendomsmarkedet været konstant stigende - både når det gælder private huse, ejerlejligheder, andelsboliger og erhvervsejendomme. Fra begyndelsen af 2006 har der imidlertid været flere tegn på en afmatning. Priserne på private boliger i flere byer har standset himmelflugten, og visse områder i Danmark oplever i denne tid markante prisfald. En række eksperter har stået i kø for at udtale sig om en forestående krise. Men en ekspert fra EDC Erhverv - Poul Erik Bech, som er en af Danmarks største ejendomsmæglerkæder, deler ikke denne skepsis og prognoserne om dramatiske ændringer på ejendomsmarkedet. I den seneste tid har der været en del uro med prognoser om alt fra mindre til markante prisfald og til udtalelser om, at bunden er ved at gå ud af ejendomsmarkedet. Hvis det sidste er tilfældet, kunne Danmark meget vel stå over for en omfattende finansiel krise, som vi sidst oplevede i slutningen af 1980 erne. Ifølge Jørgen Jørgensen, der er direktør i EDC Erhverv - Poul Erik Bech, er det imidlertid nogle helt andre mekanismer og årsager, som ligger til grund for den aktuelle afmatning i efterspørgslen efter Jørgen Jørgensen fast ejendom. Nogle af årsagerne hertil har direkte forbindelse med konjunkturerne på de internationale finansmarkeder. Også den meget omtalte såkaldte subprime krise i USA, som er relateret til det amerikanske ejendomsmarked, påvirker de danske ejendomspriser. Men helt grundlæggende handler det ifølge Jørgen Jørgensen om de helt traditionelle op og nedgange i udbud og efterspørgsel. Ikke behov for en ny kartoffelkur Det er vigtigt at huske på, at problemerne på ejendoms- og boligmarkedet i dag ikke er de samme som i 1980 erne. Boligmarkedet i slutningen af 1980 erne knækkede primært, fordi Schlüter-regeringen gennemførte kartoffelkuren og strammede gevaldigt op på den ekspansive finanspolitik. Kartoffelkuren medførte i massevis af tvangsauktioner, og var med til at slå bunden ud af det danske ejendomsmarked. Det var således en generel usund økonomi, der forårsagede krisen i 1980 erne. Dansk økonomi i dag er derimod ganske sund og er i fortsat vækst båret frem af den internationale højkonjunktur. Og det har i høj grad påvirket prisdannelsen. Med de stigende ejendomspriser har boligejerne fået meget store friværdier, som de kunne belåne - eller realisere. Det har skabt stor efterspørgsel på bolig- og ejendomsmarkedet. Og det medfører helt automatisk højere priser. Mange har f.eks. brugt friværdien i parcelhuset til forældrekøb af en lejlighed til familiens unge, som skulle have et sted at bo i universitetsbyerne. Det har i høj grad været med til at presse prisen op på boligmarkedet. Kombinationen af en stigende friværdi og en god økonomisk udvikling i samfundet har altså været med til at gøre kreditinstitutionerne mere villige til at låne penge ud, siger Jørgen Jørgensen. Ikke krise som i 80 erne En del af den hidtidige prisstigning på ejendomsmarkedet op igennem 90 erne og frem til i særdeleshed på boligmarkedet - ligner altså slet ikke krisen i 80 erne. Den nuværende afmatning på ejendomsmarkedet er i langt højere grad forårsaget af spekulanter. Mange har oplevet og fået andel i de gode tider med en stærk samfundsøkonomi og konstant fremgang og vækst på stort set alle områder. Det har genereret stor pengerigelighed og overskudslikviditet. Og det har banet vejen for, at et voksende antal velhavere har søgt investeringsmuligheder, som kunne give bedre afkast end andre investeringer. Mange har f.eks. købt udlejningsejendomme, fordi de har haft en forventning om, at lejelovens regler om omkostningsbestemt husleje ville blive afskaffet. Det ville nemlig i givet fald medføre, at huslejen kunne stige til de priser, som markedet - med stor 6

6 mangel på lejeboliger - sandsynligvis ville betale. Derfor har mange investorer købt op, og der har været stor omsætning i dette segment. Og det har været med til at øge priserne gevaldigt på de attraktive udlejningsejendomme. Pyramidespil med tabere Andre investorer har spekuleret i den store efterspørgsel på ejerboliger med attraktive beliggenheder ved at opkøbe såkaldte projektboliger - altså boligbyggerier, som blev udbudt som liebhaverobjekter, mens de endnu var på tegnebrættet - men som de aldrig har haft til hensigt at bo i. Det var disse investorers forventning, at projekterne ville stige markant i pris, når de var færdigbyggede, og denne gevinstmulighed har lokket mange til at købe i blinde. Der er faktisk mange, som har købt flere projektboliger med dette motiv, siger Jørgen Jørgensen. Den del af boligmarkedet har mindet lidt om et pyramidespil, hvor de, som stod tilbage med en projektlejlighed, som de ikke selv skulle anvende, til sidst ville tabe penge. Priserne i landområderne er mere stabile Et godt bevis på at bunden ikke er gået ud af boligmarkedet, er prisstrukturen på boliger og andre ejendomme i landområderne. For her er priserne langt mere stabile, selvom det naturligvis også her er udbud og efterspørgsel, som afgør de endelige handelspriser. dette udbud. Tværtimod. Her er der altså tale om et markant større udbud af boliger i forhold til efterspørgslen, siger Jørgen Jørgensen. Erhvervsmarkedet er mere stabilt Ser vi på markedet for erhvervsejendomme, er situationen ganske stabil. For opsvinget og det høje aktivitetsniveau i dansk erhvervsliv har generelt øget behovet for mere plads - og bedre faciliteter. Det gælder både i byerne og i landområderne. I det professionelle marked er der derfor et voksende fokus på at finde erhvervslokaler med den helt rigtige indretning og maksimal fleksibilitet, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse bygningerne til deres aktuelle behov. Det gælder både for kontorejendomme, lager-/produktionsejendomme og butikker til detailhandel. Når det gælder ejendomme, som er opført til lager og let produktion, vil der dog være en række ejendomme, som i dag er utidssvarende og derfor svære at sælge eller leje ud. Det vil typisk være tilfældet for ejendomme, som er opført med en loftshøjde på 3-4 meter, som var normen i 1960 erne. Her er kravet og normen i dag en loftshøjde på meter, siger Jørgen Jørgensen. Der er således fortsat god efterspørgsel på kontorer, og der er masser af efterspørgsel på velindrettede ejendomme til lager og produktion - og meget stor efterspørgsel efter velbeliggende butikker til detailhandel. Det er helt andre mekanismer, som styrer prisdannelsen og den mere stabile udvikling på erhvervsmarkedet. På det private boligmarked betyder beliggenhed alt, mens prisdannelsen på erhvervsmarkedet i langt højere grad bliver fastsat ud fra en økonomisk beregning af de reelle lejeindtægter. Her kan en ejendomsmægler gennemgå ejendommens regnskab og budget og herefter fastsætte en realistisk lejepris og forrentning af investeringen - uanset om ejendommen ligger i Hvide Sande eller i New York. Regnestykket er det samme, siger Jørgen Jørgensen. Netop stabiliteten på erhvervsmarkedet er med til at sikre, at byggebranchen og entreprenørvirksomhederne fortsat kan holde et fornuftigt aktivitetsniveau uden at blive nævneværdigt påvirket af den aktuelle afmatning i opførelsen af nye privatboliger i de store byområder. Derfor er der i vores optik hos EDC Poul Erik Bech Erhverv ikke noget, der tyder på et kollaps på ejendomsmarkedet, som i nævneværdig grad vil kunne påvirke hverken privatøkonomien eller samfundsøkonomien negativt, siger Jørgen Jørgensen. Det store prispres og de store prisfald på ejerboliger, som trækker overskrifter i dagbladene finder primært sted i storbyerne med København og omegn i absolut front efterfulgt af storbyer som Aalborg, Århus, Trekantsområdet og Odense. I disse områder er der flere forklaringer på det aktuelle prisfald end almindelig udbud og efterspørgsel. For specielt i København er der f.eks. blevet bygget flere tusinde nye boliger alene i Ørestad, Tuborg Havn og på Teglholmen. Men befolkningstilvæksten i København og på Frederiksberg er langt fra på niveau med 7

7 Ny arvelov passer bedre til dagens samfund Af advokat Claus Fischer, Advokatfirmaet Boel A/S Fra den 1. januar 2008 gælder en ny arvelov, som vil komme til at berøre alle danskere og vil kunne få vidtrækkende økonomisk betydning for arvingerne. I det følgende vil jeg kort gennemgå nogle af de vigtigste ændringer. Store ændringer for ægtefæller Ægtefæller har hidtil arvet 1/3 af arvebeholdningen efter førstafdøde, mens de resterende 2/3 tilfaldt førstafdødes børn. Den nye arvelov indeholder den markante ændring, at ægtefællen arver halvdelen af arven. Den anden halvdel tilfalder eventuelle børn. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele. Desuden er beløbsgrænsen for ægtefællers ret til suppleringsarv forhøjet fra kr til kr og dette beløb vil blive reguleret hvert år. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle kan udtage op til kr af boet. I denne beregning indgår en forsørgertabserstatning, livs forsikringer m.m., der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i forbindelse med dødsfaldet. Derimod medregnes værdien af længst levendes egne pensioner ikke. Hvis formuen er under kr får børnene ikke en krone, uanset om afdøde kun har været gift i meget kort tid - eller har oprettet et testamente til fordel for børnene. I sådanne tilfælde skal testamentet vige for suppleringsarven. Markante ændringer for tvangsarv Tvangsarv er et udtryk for, at en livsarving eller en ægtefælle har krav på at modtage en mindsteandel af arven efter afdøde, og tvangsarv er en rodfæstet tradition i dansk arveret. Den nye arvelov har gjort op med den praksis, at efterladte børn automatisk skal arve det meste. Arvelovsudvalget overvejede endog helt at fjerne tvangsarven, men resultatet blev, at tvangsarvereglerne er blevet ændret på to væsentlige områder: For det første er tvangsarven til børn blevet reduceret fra halvdelen til 1/4 af den legale arv. Hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og livsarvinger, nedsættes livs arvingernes legale arvelod til halv delen af boet, og den samlede tvangsarvelod bliver nedsat fra 1/3 af boets værdi til 1/8. En ægtefælle er også tvangsarving, og tvangsarven er ifølge den nye lov 1/4 af arven. Ægtefællerne kan dog sammen og hver for sig med et testamente vælge at begrænse arveandelen til hvert af sine børn til 1,0 million kr. Dette beløb reguleres hvert år. Hvis et arveberettiget barn dør, og dette barn efterlader sig to børn, kan tvangsarven for hvert af børnebørnene begrænses til kr Denne beløbsbegrænsning skal dog udtrykkeligt fremgå af testamentet. Det er altså ikke nok at anføre i testamentet, at ægtefællen eller børnene skal arve mindst muligt. I den nye arvelov er det desuden slået fast, at den afdøde i sit testamente kan bestemme, at en livsarving skal have sin tvangsarv udbetalt kontant, og den længstlevende ægtefælle kan få henstand med udbetalingen. Mere herom senere. En gift person kan altså ifølge den nye arvelov testere over 3/4 af sin samlede formue, uanset om den pågældende har livsarvinger eller ej. Hvis en person efterlader sig børn og ægtefælle, og der er formuefællesskab, får den længstlevende nu 3/4 mod før 2/3 af den samlede fælles formue. Desuden har en ægtefælle i et testamente mulighed for at begunstige den længstlevende ægtefælle mest muligt. Det betyder i praksis, at ægtefællerne indbyrdes kan beslutte, at den længstlevende ægtefælle får tildelt op til 15/16, hvor det tidligere maksimum var 5/6 af fællesformuen. 8

8 Lettere at gennemføre generationsskifte i virksomheder Med denne vidtgående ændring af ægtefællernes mulighed for at disponere over deres bo i levende live via et testamente, vil det naturligvis blive lettere at gennemføre et generationsskifte i en eventuel virksomhed. Og det var netop blandt hovedformålene med den nye arvelov. Fremover er der altså mulighed for på forhånd at beslutte en stor forskelsbehandling af arvingerne. Og en virksomhedsejer kan således i sit testamente bestemme, at ét af flere børn kan få mulighed for at arve en virksomhed. Ugifte samlevende Reglerne i den nye arvelov fastslår, at ugifte samlevende fortsat ikke arver hinanden, med mindre de opretter et testamente. Men det er blevet muligt at tilgodese den samlevende partner ved at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Med et sådant testamente kan ugifte samlevende opnå samme retsstilling som ægtefæller, der har fuldstændigt særeje. Udover et udvidet samlevertestamente forudsætter denne mulighed, at parterne på tidspunktet for førstafdødes død skal bo sammen på en fælles bopæl, have eller have haft et fælles barn, eller have boet sammen i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet. Andre arvinger De gældende regler om at arven efter barnløse ægtefæller fordeles mellem førstafdødes og længstlevendes slægtsarvinger bliver videreført i den nye arvelov (den såkaldte Svogerskabsarv). Som noget nyt skal reglerne om deling mellem de to slægter også anvendes, selvom den længstlevende har arvet førstafdøde i henhold til et testamente. Henstand med udbetaling af arv I den nye arvelov er adgangen til at få henstand med udbetaling af arv blevet udvidet, således at den længstlevende ægtefælle også kan få henstand med udbetaling af arv til myndige børn. Henstanden skal i givet fald gives af Skifteretten for fem år - med mulighed for forlængelse og mod forrentning og betryggende sikkerhed. Desuden er det med et testamente muligt at båndlægge tvangsarv til børn, til de fylder 25 år, og friarven kan blive båndlagt i en længere periode. Hvis en velhavende person i forbindelse med et generationsskifte ønsker en udvidet båndlæggelse af boets værdier - herunder en virksomhed - er det muligt at begrænse tvangsarven til 1,0 million kr. og tildele barnet den resterende arv som friarv, der kan båndlægges, som den afdøde ønsker det. Et notar testamente giver alle parter den bedste sikkerhed Et testamente kan både efter de tidligere og de nye regler oprettes som enten et såkaldt notar testamente, et vidnetestamente eller et nødtestamente. Den bedste sikkerhed opnår man med et notar testamente, som sikrer, at testamentets bestemmelser bliver lagt til grund ved fordelingen af arven. Som noget nyt er det dog muligt, at den afdøde på forhånd med en dateret og underskrevet erklæring kan bestemme, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter - løsøretestamente. Der er ingen tvivl om, at denne bestemmelse er en uhyre praktisk regel, som vil lette mange bobehandlinger og forhindre pinlige uoverensstemmelser mellem arvingerne. Begunstigede på pensioner og forsikringer Samtidig med vedtagelsen af den nye arvelov vedtog Folketinget nye regler om indsættelse af begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger. En forsikringstager kan således indsætte en begunstiget til at modtage forsikringssummen ved forsikringstagerens død efter nogle særlige regler, som er fastsat i Forsikringsaftaleloven og Pensionsopsparingsloven. Der er to forskellige regelsæt vedrørende arv og forsikringsordninger: Hvis ikke der er indsat en begunstiget med navns nævnelse i en forsikringsordning, vil forsikringen/pensionen automatisk blive udbetalt til de nærmeste pårørende. Og som noget nyt er ugifte samlevende nu også omfattet af begrebet nærmeste pårørende. Det betyder, at en ugift samlever automatisk kan indtræde i rækkefølgen forud for livsarvinger og andre arvinger, hvis der ikke er anført andre begunstigede i forsikrings- eller pensionsaftalen. Hvis en indsættelse af en begunstiget anses for at være urimelig over for afdødes ægtefælle eller livsarvinger, kan det efter de nye regler ved dom bestemmes, at forsikringssummen eller en del heraf skal tilfalde ægtefællen eller en livsarving i stedet for den begunstigede. Derimod kan en samlever ikke angribe en begunstigelse, uanset om der er oprettet et udvidet samlevertestamente. Det er videre bestemt, at suppleringsarven på op til kr som noget nyt om nødvendigt skal udredes af forsikringssummen. Denne nye regel betyder, at man har pålagt selskaberne at underrette Skifteretten om begunstigelsen senest samtidig med udbetaling af forsikringssummen til den begunstigede. 9

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Forberedelser til oprettelse af testamente

Forberedelser til oprettelse af testamente - 1 Forberedelser til oprettelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg bliver ofte bedt om råd vedrørende udformningen af et testamente. Men advokatens råd afhænger helt af klientens

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler

Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler - 1 Udlejning af bolig til forældre efter lempelige skatteregler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Stiller et barn en bolig til rådighed for sine forældre, kan barnet vælge at lade sig beskatte

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Dødsfald familie og formue

Dødsfald familie og formue Dødsfald familie og formue Det handler altid først og fremmest om familien. Om at hjælpe og sikre ro og tryghed for alle. Om det formelle og om det praktiske. Men det handler også om formuen. Om at gøre

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012

Hvem skal have pengene, hvis du ikke skal? Version 1.2 - februar 2012 Hvem skal have pengene, hvis du dør? Når du opretter en livsforsikring, beslutter du, hvem du vil sikre med livsforsikringen. På samme måde er det vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have

Læs mere

Arvingers råderet over arven

Arvingers råderet over arven - 1 Arvingers råderet over arven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven gør det muligt at træffe visse bestemmelse om arvingers rådighed over arven, f.eks. særeje- og båndlæggelsesbestemmelser.

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Hvem skal bestyre mit dødsbo?

Hvem skal bestyre mit dødsbo? - 1 Hvem skal bestyre mit dødsbo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I et testamente kan man træffe beslutning om, hvem der skal forestå behandlingen af ens eget dødsbo, når den tid kommer.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere