Kend værdien af tilfredse medarbejdere. Grønne kontorer Grøn bundlinje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend værdien af tilfredse medarbejdere. Grønne kontorer Grøn bundlinje"

Transkript

1 Kend værdien af tilfredse medarbejdere Grønne kontorer Grøn bundlinje

2 2

3 Forord Grønne kontorer er en god investering. Det mener vi i Skanska. Men hvad betyder det, at kontorer er grønne, og hvilke fordele er der ved at arbejde i disse kontorer? Med vores 125 års erfaring i byggebranchen og som en af verdens største projektudviklings- og entreprenørvirksomheder ved vi, hvor stor værdi nye grønne kontorer har for miljøet, en virksomheds medarbejdere og dens økonomi. Skanskas vision er at være førende inden for grøn projektudvikling. Vi mener derfor, at det er vigtigt at dokumentere det potentiale, der ligger i nye grønne kontorer. Ud fra konkrete beregningsmodeller viser vi, hvordan en virksomhed med 60 medarbejdere for eksempel kan spare ca kr. årligt ved at flytte fra ældre kontorer (ældre end ca. år 2000) til nye grønne kontorer. Energibesparelser. Effektiv arealudnyttelse. Godt indeklima. Det er tre af grundene til, at der er et besparelsespotentiale i nye grønne kontorer. Udover den økonomiske gevinst, der er ved at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer, er der betydelige menneskelige og miljømæssige fordele. 3 Det stabile og kontrollerede indeklima, der er i nye grønne kontorer, giver tilfredse, motiverede og produktive medarbejdere og kan være med til at øge produktiviteten med 5% samt mindske sygefraværet med gennemsnitligt 2 sygedage årligt per medarbejder. Ligeledes er der god økonomi i miljøløsninger som for eksempel solceller og vandsparefunktioner, der sikrer et lavt energi- og vandforbrug. På de næste sider kan du læse mere om baggrunden for nærværende publikation, hvad der kendetegner nye grønne kontorer, grønne certificeringsordninger samt hvorfor en temperaturforskel på 1 C kan gøre forskellen for produktiviteten på en arbejdsplads.

4 4

5 Indhold Introduktion Nye grønne kontorer Grønne certificeringsordninger Energibesparelser Effektive kvadratmetre Godt indeklima En grøn profil Potential Business Impact Afrunding Tower - en grøn business case Fuld arealudnyttelse Luftkvalitet Temperatur Ventilation og luftudskiftning Årlig nettoproduktivitet Sygefravær Konklusion Skanskas grønne verden Grønne kontorer i Storkøbenhavn Ti grønne tips Referencer

6 Introduktion 1.0 6

7 1.0 I Skanska ønsker vi at bidrage til et bedre miljø. Det er en af grundene til, at vi bygger grønt. En anden grund er, at vi lægger vægt på, at mennesker trives i de bygninger, vi opfører. Nye grønne kontorer har den fordel, at de både tilgodeser miljøet og de mennesker, der arbejder dér. Og så er der oven i købet et væsentligt besparelsespotentiale for virksomheder i at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer. Det er ganske enkelt en god forretning, og lejere samt ejere efterspørger det. Nærværende publikation viser fordelene ved nye grønne kontorer. Først forklarer vi, hvad der kendetegner disse kontorer i form af energibesparelser, effektiv arealudnyttelse og et godt indeklima. Dernæst viser vi på baggrund af konkrete beregningsmodeller det besparelsespotentiale, der er i at flytte til nye grønne kontorer. Vores økonomiske modeller tager udgangspunkt i en af Skanskas egne grønne bygninger, Tower på Havneholmen i København. Foruden at være EU GreenBuilding-certificeret, er det muligt at få sit lejemål certificeret i henhold til LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Det betyder blandt andet, at Tower har et lavt energiforbrug sammenlignet med ældre kontorbygninger. 7

8 8

9 2.0 Nye grønne kontorer 9

10 2.0 Nye grønne kontorer giver en grøn bundlinje 10 Foruden et fokus på miljøløsninger er der i nye grønne bygninger et fokus på indeklima, arbejdsmiljø og trivsel. Kontorerne har for eksempel kontrollerede temperaturer og CO 2 -målere i møderum, så mængden af frisk luft automatisk øges, når CO 2 -niveauet bliver for højt. Dertil anvendes materialer, som ikke afgiver skadelige stoffer. Det værdiskabende potentiale ligger primært i medarbejderproduktiviteten, som blandt andet påvirkes af luftkvalitet, temperatur, ventilation og luftskifte. Du kan læse mere om indeklimaets betydning for arbejdsmiljø og produktivitet i afsnittet 2.4 "Indeklima". Besparelses potentiale Effektiv energi udnyttelse Effektiv areal udnyttelse CO 2 reduktion Som nævnt indledningsvis er der et stort besparelsespotentiale i at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer, hvor der er fokus på miljøet. Det betyder blandt andet en besparelse på energien, som for eksempel kan opnås ved at opsætte solceller på taget og ved at have automatisk lys, der slukker, når et rum ikke anvendes. Dertil kommer, at disse bygninger ofte er placeret tæt på offentlig transport, hvilket reducerer antallet af bilister til kontoret. Det er blot nogle af de miljømæssige foranstaltninger, der kan være i forhold til nye grønne bygninger. Dertil kommer videokonference lokaler, lavenergicomputere, energiglas i facader, energifacader, genbrug af byggematerialer og meget mere. Værdiskabende potentiale Højere medarbejder produktivitet Bedre eksternt image for kunder og leverandører og i forbindelse med CSR og rekruttering Bedre internt image for fastholdelse af medarbejdere Færre sygedage

11 11

12 Grønne certificeringsordninger Grønne bygninger er ikke ens. Og det er de grønne certificeringsordninger, som bygningerne certificeres efter heller ikke. Det er muligt at certificere grønne bygninger i henhold til forskellige ordninger, som for eksempel tyske DGNB, engelske BREEAM, franske HQE eller amerikanske LEED. Det er derfor vigtigt at vælge en certificeringsordning, som afspejler de miljømæssige krav, der ønskes til byggeri samt tilvejebringer mulighederne for at benchmarke bygningens miljømæssige egenskaber med andre bygninger. En bygnings certificeringer indikerer bygningens miljømæssige egenskaber. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad de enkelte certificeringsordninger helt konkret står for. Efterspørger du for eksempel kontorer i en bygning med et lavt energiforbrug, er EU GreenBuilding en af de ordninger, der sikrer et energiforbrug som er 25% lavere end gældende myndighedskrav. Hvor EU Green- Building har fokus på energibesparelser, er den amerikanske certificeringsordning LEED mere helhedsorienteret og lægger vægt på faktorerne indeklima, beliggenhed, materialer, energi og vandforbrug. På følgende side kan du læse mere om de to certificeringsordninger, som Skanska primært arbejder med.

13 EU GreenBuilding EU GreenBuilding er etableret af EU Kommissionen med det formål at forbedre energieffektiviteten i bygninger i EU. Et byggeri kan godkendes som EU GreenBuilding, når energi forbruget ligger minimum 25% under den til enhver tid gældende energiramme, der er i det pågældende lands bygningsreglement. Virksomheder kan blive Corporate GreenBuilding Partners, når de forpligter sig til at udføre mindst 75% af sine byggerier som EU GreenBuilding. Skanska har valgt at være Corporate GreenBuilding Partner som en del af vores fokus på grønne løsninger inden for byggeri. Alle vores kontorbygninger opføres som EU GreenBuilding. 13 LEED LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, er en anerkendt amerikansk certificeringsordning udviklet af USGBC, the U.S. Green Building Council. USGBC er en non-profit medlemsorganisation med bæredygtigt byggeri som sin vision. Skanska har været medlem af USGBC siden LEED har til formål at fremme energieffektivt og miljøvenligt byggeri. Certificeringsordningen er opbygget som et pointsystem, hvor bygningerne kan certificeres som henholdsvis LEED Sølv, Guld eller Platin. Skanska har valgt, at alle vores kontorbygninger som minimum skal certificeres som LEED Guld. Grundprincippet i LEED er, at man dokumenterer indsatsen på forskellige områder og tildeles point efter de indsatsområder, man dækker. Bygningerne får point i følgende fem kategorier: Placering, vandforbrug, energi, materialer og indeklima. Dertil gives der point for særligt innovative bygningsløsninger. BELIGGENHED Vandforbrug Energi Materialer Indeklima tæt på offentlig transport, cykelskure, omklædningsrum og parkeringsarealer for miljøvenlige biler. vandsparefunktioner på toiletter og vandhaner. grøn energi, reducering af CO 2 og reducering af kunstigt lys ved at optimere dagslyset. anvendelse af genbrugsmaterialer, prioritering af regionale materialer samt affaldshåndtering. naturligt lys og øget ventilation.

14 14

15 2.2 Energibesparelser Tal fra Københavns Kommune viser, at befolkningstilvæksten i København er steget mærkbart over de seneste 6 år fra lidt over i 2006 til et forventet antal på ca ved udgangen af Alene i 2012 forventes befolkningsantallet at vokse med ca Det stiller krav til, hvordan vi udformer vores bygninger, og hvordan vi bruger energien. Hvor der er mennesker, bruges der energi. Bygninger er nogle af de største energislugere. Ca. 40% af verdens samlede energiforbrug er relateret til bygninger. 2 Derfor er det vigtigt at fokusere på, hvordan vi udformer bygninger, så de tager hensyn til miljøet og har et minimalt energiforbrug. Ved at bygge nyt og grønt nedbringes både de miljømæssige og de økonomiske omkostninger. Det kan for eksempel gøres ved at placere solceller på bygningens tag, have belysningsarmaturer med lavt energiforbrug samt automatisk lys, der slukker, når et område ikke er i brug. Nye grønne kontorbygninger udleder markant mindre CO 2 end ædre kontorbygninger, idet disse er bygget med fokus på effektivitet. Hertil opføres nutidens bygninger med bedre og mere bæredygtige materialer, og arealerne udnyttes effektivt, så der for eksempel ikke bruges energi på opvarmning eller køling af overflødige arealer. Vores erfaringstal viser, at kontorbygninger fra ca. år 2000 og tidligere har de største energiudfordringer. 15 Energiforbrug fælles kwh/m Varme El fælles Total Ingen køling og kun lidt ventilation. Fuld køling og ventilation. Intet miljøfokus. Fuld køling og ventilation. Begyndende miljøfokus. Fuld køling og ventilation. Omfattende miljøfokus. 1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningens Koncernservice, Klimakommissionen, 2010, side 55.

16 2.3 Effektive kvadratmetre I ældre kontorer bliver der ofte brugt flere kvadratmetre per med arbejder end i nye grønne kontorer, der er opført med fokus på optimal arealudnyttelse. Man skal regne med et areal på ca. 25 m 2 per medarbejder i ældre kontorer og ca. 20 m 2 per medarbejder i nye grønne kontorer. 16 Det er ofte rummenes fysiske udformning, der hindrer optimal udnyttelse, for eksempel når gangarealer ikke udnyttes o.lign. Ved at flytte til nye grønne kontorer er der penge at spare på både husleje qua bedre arealudnyttelse og energi forbrug. I afsnit 3.1 "Fuld arealudnyttelse" viser vi, hvordan en virksomhed på 60 medarbejdere årligt kan spare kr. ved at flytte til nye grønne kontorer - alene ved at udnytte arealerne mere effektivt Antal m Besparelse i % Antal medarbejdere 0 Kontor i ældre københavner ejendomme Kontor i nyt effektivt Skanska Øresund byggeri Besparelse i samlet årsleje Ovenstående figur er baseret på en sammenfatning af data fra Oline Lokalebørs Statistikken & Danielsen Space Planning.

17 17

18 18 Al forskning viser, at danske virksomheder grundlæggende står med et simpelt regnestykke: Et sundt indeklima øger i gennemsnit medarbejdernes præstationer 5-10 pct., mens det koster under 1 pct. af lønsummen at etablere og drive den nødvendige teknologi. Et godt indeklima er ganske enkelt en god forretning. 3 Geo Clausen, Lektor og forsker ved DTU Byg

19 2.4 Godt indeklima Er fundamentet for optimal medarbejderproduktivitet. Vi opholder os næsten 90% af tiden indenfor. 4 Mange har en ugentlig arbejdsuge på minimum 37 timer, som de tilbringer i indelukkede kontorer. Derfor er det vigtigt, at der er et godt indeklima i kontorerne. Det fremmer produktiviteten, mindsker sygefraværet og skaber de bedste arbejdsbetingelser. Kulde, støj, dårligt lys og tung luft er faktor er, som kan opleves i ældre kontorer. Kvalme, træthed og udslæt er nogle af konsekvenserne af disse dårlige indeklimaforhold. I værste fald kan forholdene resultere i langtidssyge meldinger hos medarbejderne. I nye grønne kontorer er der fokus på godt indeklima, arbejdsmiljø og trivsel. Værdien ses ikke blot i de kroner og ører, der umiddelbart spares ved at udnytte arealer og energi effektivt. Den ses også i den øgede produktivitet og de færre sygedage, der er hos medarbejderne. Hele 97% af danske kontor ansatte mener, at et godt indeklima er en af de vigtigste faktorer for en god arbejdsplads; 76% mener, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer, når de skal vælge arbejdsplads. 5 Produktiviteten hos medarbejderne i et kontor påvirkes af flere faktorer, hvoraf luftkvalitet, temperatur, lys samt ventilation og luftskifte er fremtrædende faktorer. På de følgende sider kan du læse mere om disse faktorers betydning for indeklimaet. 3 Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska. 4 Brink, Anne-Line et al., Kræftens Bekæmpelse, 2009, side 5; U.S. Environmental Protection Agency, Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska, % af tiden opholder vi os indenfor. 97% af danske kontoransatte mener, at et godt indeklima er en af de vigtigste faktorer for en god arbejdsplads. 76% af danske kontoransatte mener, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer. 19

20 2.4 Luftkvalitet Lugt, støv, gasser og fugt er nogle af de faktorer, der påvirker luftkvaliteten på et kontor. Tæpper, linoleum, fuger, maling og møbler kan udsende dampe eller gift stoffer, der forringer luftkvaliteten og kan give gener som for eksempel hovedpine, hoste, irriterede øjne, kvalme og træthed. Konkrete tiltag, hvor for eksempel forurenende og støvende gulvbelægninger fjernes, kan øge produktiviteten hos medarbejderne med 4%. 6 I forhold til luftkvalitet er der et årligt produktivitetsværdi på ca kr. for en virksomhed med 60 ansatte, hvilket beregnes i afsnit 3.2 "Luftkvalitet" Lawrence Berkeley National Laboratory, Indoor Pollutant Sources and Work Performance.

21 2.4 21,75 C 21 Temperatur Kulde og træk i vinterhalvåret og kvalmende varme og svedeture i sommerhalvåret. Det er nogle af de gener, der opleves i kontorer, hvor temperaturerne ikke kontrolleres. Der kan være store temperatursvingninger i ældre kontorer i modsætning til nye grønne kontorer, hvor der er stabile temperaturer. 1 C kan gøre forskellen. Optimalt set skal temperaturen ligge på ca. 22 C helt præcist 21,75 C. 7 Som tommelfingerregel kan man sige, at produktiviteten stiger eller falder 1% per grad temperaturen afviger fra 22 C. Nedkølning og opvarmning af kontorer er ikke blot et vigtigt emne i forhold til at skabe de mest optimale arbejdsforhold for kontor ets medarbejdere men også i forhold til energi forbrug. Ældre bygninger har typisk et højere energiforbrug i forhold til regulering af temperaturer end nye grønne bygninger. En af de løsninger, grønne bygninger har for at nedbringe energiforbruget, er for eksempel solceller på taget, der reducerer energiomkostningerne. På Tower er der for eksempel installeret 370 m 2 solceller med en årlig produktion på omkring kwh. 7 Lawrence Berkeley National Laboratory, Temperature and Office Work Performance; University of California, 2006, Effect of temperature on task performance in office environment.

22 2.4 Lys Det er ikke helt ligegyldigt, hvor meget lys, der er i kontorer, og hvordan udsigten er. Produktiviteten blomstrer med det rette lys og den rette udsigt. Medarbejdere med fuld udsigt har forudsætninger for at være mere produktive sammenlignet med medarbejdere med forringet udsigt eller ingen udsigt Ventilation og luftskifte Luften i et kontormiljø forurenes konstant. Effektiv ventilation og luftskifte er en nødvendighed for at holde luften ren og iltholdig. Et godt luftskifte estimeres at have en effekt på produktiviteten på op til 5% afhængig af, hvor mange gange luften skiftes. 8 I nye grønne kontorer skiftes luften som standard minimum to gange i timen i kontorer og seks gange i timen i mødelokaler. Her er der fokus på at sikre øget produktivitet gennem høj ilttilførsel og ren luft. Produktiviteten, hurtigheden og nøjagtigheden for eksempel i forhold til korrekturlæsning og tasteopgaver, øges med øget ventilation i kontorerne. 9 8 Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, Lawrence Berkeley National Laboratory, Ventilation Rates and Office Work Performance; Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, Lawrence Berkeley National Laboratory, Daylight, View and School and Office Work Performance; Heschong Mahone Group, Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment, 2003.

23 2.5 En grøn profil Hvad betyder en grøn profil? Alt. I hvert fald hvis strategien og CSR-ambitionen er at skabe de bedste forhold for medarbejdere, arbejdsmiljøet og naturen. Udadtil kan en grøn profil tiltrække unikke kunder og samarbejdspartnere og på sigt være en god investering. Internt spiller den grønne profil også en større og større rolle, og for eksempel mener 76% af danske kontoransatte, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer for en arbejdsplads. 11 I Skanska mener vi, at grønne løsninger er en investering i fremtiden og vi mener, det er vigtigt, at vi som virksomhed er med til at skabe opmærksomhed om det grønne. Ved at bygge grønt og tænke i helhedsorienterede og langsigtede løsninger, er vi med til at skabe et bedre miljø og bedre vilkår for de mennesker, der opholder sig i vores bygninger Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska, 2011.

24 2.6 Potential Business Impact Hos Skanska har vi opsat en formel, der viser, hvor stort forretningspotentialet er ved øget medarbejdereffektivitet og dermed produktivitet. Vi kalder den Potential Business Impact eller blot PBI. Nedenstående formel er opsat med virksomhedens medarbejderomkostning (MO) for øje; men kan også anvendes i forhold til virksomhedens omsætning per medarbejder (OM) eller virksomhedens indtjening per medarbejder (IM). 24 PBI finder du ved følgende definitioner og formel: - Øget produktivitet [%],ØP - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PBI = ØP x MO x AM Eksempel For en virksomhed med 60 medarbejdere, en gennemsnitlig medarbejderomkostning på kr. og en produktivitetsforøgelse på 5% ser regnestykket sådan ud: PBI = 5 % x kr./medarb./år x 60 medarbejdere = kr. p.a. Det svarer til mere end den årlige kontorleje for 60 medarbejdere i et kontorhus som for eksempel Tower på Havneholmen.

25 2.7 Afrunding Vi har nu set nærmere på, hvad der kendetegner nye grønne kontorer, grønne certificeringsordninger, energibesparelser, arealeffektivitet og indeklima. Der er et betydeligt økonomisk potentiale i at flytte til nye grønne kontorer, hvor der er tænkt over faktorer som luftkvalitet, temperatur samt luftskifte. En virksomheds bundlinje kan blive grøn i grønne kontorer, hvor der fokuseres på klima såvel som indeklima, og hvor medarbejder produktiviteten kan øges betydeligt. I det følgende ser vi nærmere på vores grønne business case Tower på Havneholmen og viser, sort på hvidt, det økonomiske potentiale, der er i at vælge nye grønne kontorer. 25

26 26

27 3.0 Tower en grøn business case 27

28 28 Towers grønne tiltag inkluderer blandt andet 370 m 2 solceller på Towers tag sikrer en årlig energikapacitet på omkring kwh. natlukning af alt overflødigt el-forbrug. 3 lags energiglas i nordvendte facader. lysstyring. Frikøl. kontrollerede temperatur hvilket sikrer optimale arbejdsforhold. Tæt på offentlig transport som bus og tog samt cykelparkeringsmuligheder.

29 3.0 Introduktion Tower er med sine ca m 2 og spektakulære arkitektur Havneholmens vartegn. Det er også et eksempel på en moderne kontorbygning med nye grønne kontorlokaler. Skanska har selv etableret sig i disse kontorer, hvor der er tænkt på miljø, indeklima og trivsel. Foruden Skanska har også Norrporten, Nu Skin Scandinavia, Den Japanske Ambassade og Advokat firmaet Tommy V. Christiansen valgt at have kontorer i det grønne tårn på Havne holmen. Forudsætninger i Tower business case: Medarbejderomkostning per år kr. Antal medarbejdere i virksomheden 60 Kvadratmetre per medarbejder 19 m 2 Nyt kontor i Tower m 2 Ældre kontor m 2 Der er et stort økonomisk potentiale i at flytte fra ældre kontorer til kontorer i en ny grøn bygning. Vi har regnet os frem til et årligt besparelses potentiale på ca ,- kr. for en virksomhed med 60 ansatte. At der er et så stort potentiale ved at flytte til nye grønne kontorer kan virke voldsomt. Ikke desto mindre er der penge i at udnytte kontorarealerne effektivt og i at tænke på faktorer som miljø, energi besparelse og indeklima. På de følgende sider viser vi, hvorfor der er grøn økonomi i at vælge at flytte til nye grønne kontorer m 2 29

30 3.1 Fuld arealudnyttelse Der er et stort potentiale, når kontorarealer udnyttes effektivt. I ældre kontorer er arealerne typisk ikke udnyttet hensigtsmæssigt, hvilket kan skyldes bygningens fysiske form som for eksempel gangarealer, der ikke anvendes. Tower er konstrueret med henblik på optimal arealudnyttelse. I Tower udnyttes arealerne effektivt. I Tower er arealet pr. medarbejder 19 m 2 inklusiv fælles kantine areal og alle andre fællesfaciliteter, som omklædning, baderum, fælles gangarealer m.v. Alt i alt kan virksomheder spare 6% på den samlede leje, hvis de flytter til et kontorlejemål med større udnyttelsesgrad. Selvom den enkelte kvadratmeteromkostning kan være højere, får virksomheden i sidste ende mere for pengene. På modsatte side ses et eksempel på et sådan regnestykke. 30

31 Kontortype Forudsætninger ÆLDRE Nyt grønt Difference Antal medarbejdere (personer) 60 PERS. 60 PERS. Areal per medarbejder (m 2 ) 25 m 2 19 m 2 Areal i alt (m 2 ) 1500 m m m 2 Leje (kr./m 2 p.a.) kr kr. Skat (kr./m 2 p.a.) 250 kr. 318 kr. Forbrug (kr./m 2 p.a.) 150 kr. 136 kr. Drift (kr./m 2 p.a.) 100 kr. 88 kr. Kantineforening (kr./m 2 p.a.) 50 kr. 50 kr. Bruttoleje (kr./m 2 p.a.) kr kr kr. 31 Samlede omkostninger ekskl. moms (kr. p.a.) kr kr kr. 6%

32 Luftkvalitet - Værdi af øget medarbejdereffektivitet ved forbedret ventilation og luftkvalitet [kr./år], PV - Øget produktivitet ved forbedret luftkvalitet [%],ØP luft - Øget produktivitet ved forbedret ventilation [%],ØP vent - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV luft = ØP luft x MO x AM PV vent = ØP vent x MO x AM PV = PV luft + PV vent Gulvbelægninger, maling og møbler kan udsende dampe, der nedsætter produktiviteten eller direkte medvirke til at gøre medarbejderne syge. For eksempel udsender visse typer maling giftstoffer, der giver hovedpine, irriterede øjne og kvalme. De rigtige materialer og effektiv udluftning giver optimal luftkvalitet og fremmer produktiviteten. Ved ventilation på 10 l/s per medarbejder, kan produktiviteten øges med 4% og højere ved yderligere ventilation. 12 I Tower kan du vælge VOC 13 -neutrale materialer. Såfremt lejer kommer fra et lejemål med gamle tæpper og andet ældre inventar, kan de anførte 4% i øget produktivitet opnås, men sættes i nedenstående regnestykke til 1% på grund af en forholdsvis høj usikkerhedsfaktor. Eftersom luftskiftet er på ca. 20 l/s per medarbejder i Tower, vurderes ovenstående effekt at være større. Det vurderes at udgøre yderligere 1%, da der var en forbedring på 2% fra 10 l/s til 30 l/s pr. person, og da udviklingen er lineær i undersøgelsesområdet. PV luft = 1% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. PV vent = 1% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. PV = kr. p.a. 12 Seppänen et al., Ventilation and Performance in Office Work, Volatile Organic Compound = Flygtige organiske materialer.

33 3.3 Temperatur - Værdi af øget medarbejdereffektivitet ved rette temperatur [kr./år], PV - Øget produktivitet ved rette temperatur [%],ØP temp - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MA - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV vinter = ØP temp/vinter x MO x AM PV sommer = ØP temp/sommer x MO x AM PV = PV vinter + PV sommer Produktivitet fremmes ved bestemte temperaturer. Den optimale temperatur ligger for majoriteten af medarbejdere på ca. 22 C helt præcist 21,75 C. 14 Derfor er det vigtigt, at temperaturen på kontoret kan reguleres til at ligge på det niveau, hvor produktiviteten hos med arbejderne er størst. 33 Man kan sige, at medarbejdereffektiviteten øges op til 22 C og nedsættes igen, når temperaturen overstiger 22 C. Optimum ligger således på 22 C. Som tommelfingerregel kan man sige, at produktiviteten stiger eller falder 1% per C temperaturen varierer i forhold til 22 C. Ifølge den ofte anvendte norm for specifikation af indeklima, DS 474, må der være et spænd fra minimum 22 C i opvarmningsperioden. Resten af året skal bygningen kunne holde 24 C, dog +/- 2 C. Det kan dog accepteres at overskride 26 C i højest 100 timer (4,27%) af den årlige anvendelsestid, heraf højst 25 timer (1,07%) over 27 C. Dertil må temperaturen ikke overstige 25 C i mere end 25% af anvendelsestiden (585 timer). Anvendelsestiden defineres som mandag til fredag fra (2.340 timer per år). I nedenstående regnestykke antages det, at et kontor i vinterperioden (3 måneder) i gennemsnit ligger på 20 C, 2 C under optimum, og på 27 C i en kortere sommer periode (1 måned). Det antages yderligere, at frihedsgraderne ikke udnyttes fuldt samt at den årlige medarbejderomkostning er kr. PV vinter = 2% x 3/12 mdr. x kr./medarb. p.a. x 60 medarb. = kr. p.a. PV sommer = 1% x 98/2.340 dage x kr./medarb. p.a. x 60 medarb. = kr. p.a. pv = kr. p.a. - ½ omkostning ved ventilation/køling (el, service, henlæggelser)** = kr. p.a. PV justeret for omk. = kr. p.a. hvilket svarer til 167 kr. per m 2 i fx Tower på Havneholmen 14 Lawrence Berkeley National Laboratory, Temperature and Office Work Performance; University of California, 2006, Effect of temperature on task performance in office environment. * De 98/2340 kommer fra 1 mds timer som er 198 timer minus 100 timer, som kan ligge over 26 grader. ** Fra Towers budget i Den anden halve omkostning er under ventilation og luftskifte.

34 3.4 Ventilation og luftudskiftning - Værdi af øget medarbejdereffektivitet [kr./år], PV luftud - Øget produktivitet [%],ØP - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV luftud = ØP x MO x AM 34 Luften i et kontor forurenes konstant. Frisk luft øger produktiviteten. Derfor er ventilation og luftudskiftning vigtigt for at holde luften ren og iltholdig. Ventilation har en effekt på produktiviteten på mellem 1-5% afhængig af, hvor mange gange luften udskiftes. 15 I Tower er der et luftskifte på 2 gange i timen i kontorarealerne og 6 gange i timen i møde arealerne. Præmisserne for nedenstående udregning er følgende: Towers kontorer har 20 l/s i forhold til 0l/s i gamle kontorer: Fra 7,5 l/s til 20 l/s giver (1,3 +0,6) 1,9% præstationsforøgelse Fra 0 l/s til 7,5 l/s antages 2% Totalt 3,9% fra gl. lejemål til nye kontorer i Tower Det antages, at der regelmæssigt åbnes et vindue i et ældre kontor, hvilket svarer til ca. halvdelen af de 7,5l/s, som derfor giver lidt ventilation, antaget svarende til 0,9 %. Produktivitetsforbedringen i Tower vurderes således til ca. 3%. PV luftud = 3% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. - ½ omkostning ved ventilation/køling (el, service, henlæggelser)** = kr. p.a. PV justeret for omk. = kr. p.a. 15 Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, * Fra Towers budget i Den anden halve omkostning er under temperatur. ** Regnestykket er baseret på en undersøgelse i USA, hvor luften genanvendes. Hvis undersøgelsen var lavet i Danmark, hvor vi anvender frisk luft, ville effekten forventeligt være større.

35 35

36 Årlig nettoproduktivitet Sygefravær - Værdi af reduceret sygefravær [kr./år], PV syg - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM - Sygfravær vægtet over antal arbejdsdage, V syg PV syg = V syg x MO x AM Sygefraværet kan reduceres markant ved at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer. Og jo færre sygedage desto bedre økonomisk bundlinje. Nye grønne kontorer vurderes at kunne spare en virksomhed for hele 2 sygedage per medarbejder. Ifølge en amerikansk undersøgelse 16 foretaget på Universitetet i San Diego kan der gennemsnitligt registreres 2,88 færre årlige sygedage per medarbejder per år. Ved konservativ betragtning rundes ned til 2 færre årlige sygedage per medarbejder. Der er 251 arbejdsdage i 2012, hvoraf 30 dage er ferie. Det giver reelt 221 arbejdsdage på kontoret. Den økonomiske værdi ser derfor således ud: PV syg = 2/221 dage x kr./mederb. x 60 medarb. = kr. p.a. Luftkvalitet, temperatur samt ventilation og luftskifte er alle faktorer, der spiller en stor rolle i det samlede regnskab. Her kan du se en økonomisk oversigt over den årlige nettoproduktivitetsværdi i Tower: Temperatur Ventilation & luftskifte Luftkvalitet I alt kr kr KR kr. Det svarer til kr./m 2 eller ca kr./medarbejder, hvilket svarer til en produktionsværdi årligt på ca. 5% per medarbejder. 16 Miller N. G. et al., Green Buildings and Productivity, * Her er ikke regnet tabt indtjening fra sygedagene ind i casen, udelukkende værdien af medarbejderomkostningen.

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² KALVEBOD BRYGGE 39-41

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² KALVEBOD BRYGGE 39-41 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 401 1.138 m² Maj 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de mest eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de meste eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! KALVEBOD BRYGGE 39-41

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! KALVEBOD BRYGGE 39-41 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 39-41 737 m! Februar 2013 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de mest eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 1.387 m 2 Marts 2015 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 December 2012 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de meste eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Januar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

Godt indeklima. - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK

Godt indeklima. - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK »Lidt om mig Sektionsleder Bæredygtighedsgruppen Teknologisk Institut i Aarhus Underviser i Indeklima

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

LAUTRUPSGADE 7 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA M². Lautrupsgade Kbh. Ø Sagsnr. 8020

LAUTRUPSGADE 7 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA M². Lautrupsgade Kbh. Ø Sagsnr. 8020 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA 199-2.580 M² Lautrupsgade 7 2100 Kbh. Ø Sagsnr. 8020 SIDE 2, VELKOMMEN EKSKLUSIVE KONTORER PÅ 1. RÆKKE LAUTRUPSGADE 7 Velkommen til et dynamisk kontorhus, hvor

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Totaløkonomi og certificeringsordninger

Totaløkonomi og certificeringsordninger Totaløkonomi og certificeringsordninger Kim Haugbølle Aalborg Universitet InnoBYG, AAU-CPH, 30. januar 2013 khh@sbi.aau.dk Disposition Introduktion Principper Certificeringsordninger DGNB Opsamling 2 Introduktion

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Indledning frontavenue har efter bedste evne gennemgået interessante beregningsfaktorer i den nye COWI Rapport finansieret af LO. Cowi-rapporten bygger på data og anbefalinger

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred. Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred. Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Indeklimaets betydning for ansattes ydeevne og helbred Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet I det gode indeklima føler man sig frisk og fokuseret. Lyd og lys fremhæver det

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø 2 gode kontorlejemål fra 550 m² 1.283 m² Lejemål 1 550 m² Lejemål 2 733 m² Kælderlejemål Lejemål 3 936 m² Lejemål 4 537 m² Lokalerne ligger i en markant ejendom

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren Jonas L.E. Andersen Alex Landex Otto Anker Nielsen Trafikdage Aalborg Universitet 28. august 2006 Disposition Baggrund Analyser Trafikale effekter Økonomi

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet Kære Læser Så er der igen nyt til brugerne af safetynet og frontplanner samt andre der ønsker at holde sig opdateret omkring frontavenue og vores løsninger indenfor arbejdsmiljø, kursusadministration og

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU Dagslys Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet Kjeld Johnsen, SBi, AAU Lys og Luft - Potentialer og udfordringer på indeklimaområdet 10. juni 2010 Potentialer Trivsel Læring Produktivitet

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere