Kend værdien af tilfredse medarbejdere. Grønne kontorer Grøn bundlinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend værdien af tilfredse medarbejdere. Grønne kontorer Grøn bundlinje"

Transkript

1 Kend værdien af tilfredse medarbejdere Grønne kontorer Grøn bundlinje

2 2

3 Forord Grønne kontorer er en god investering. Det mener vi i Skanska. Men hvad betyder det, at kontorer er grønne, og hvilke fordele er der ved at arbejde i disse kontorer? Med vores 125 års erfaring i byggebranchen og som en af verdens største projektudviklings- og entreprenørvirksomheder ved vi, hvor stor værdi nye grønne kontorer har for miljøet, en virksomheds medarbejdere og dens økonomi. Skanskas vision er at være førende inden for grøn projektudvikling. Vi mener derfor, at det er vigtigt at dokumentere det potentiale, der ligger i nye grønne kontorer. Ud fra konkrete beregningsmodeller viser vi, hvordan en virksomhed med 60 medarbejdere for eksempel kan spare ca kr. årligt ved at flytte fra ældre kontorer (ældre end ca. år 2000) til nye grønne kontorer. Energibesparelser. Effektiv arealudnyttelse. Godt indeklima. Det er tre af grundene til, at der er et besparelsespotentiale i nye grønne kontorer. Udover den økonomiske gevinst, der er ved at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer, er der betydelige menneskelige og miljømæssige fordele. 3 Det stabile og kontrollerede indeklima, der er i nye grønne kontorer, giver tilfredse, motiverede og produktive medarbejdere og kan være med til at øge produktiviteten med 5% samt mindske sygefraværet med gennemsnitligt 2 sygedage årligt per medarbejder. Ligeledes er der god økonomi i miljøløsninger som for eksempel solceller og vandsparefunktioner, der sikrer et lavt energi- og vandforbrug. På de næste sider kan du læse mere om baggrunden for nærværende publikation, hvad der kendetegner nye grønne kontorer, grønne certificeringsordninger samt hvorfor en temperaturforskel på 1 C kan gøre forskellen for produktiviteten på en arbejdsplads.

4 4

5 Indhold Introduktion Nye grønne kontorer Grønne certificeringsordninger Energibesparelser Effektive kvadratmetre Godt indeklima En grøn profil Potential Business Impact Afrunding Tower - en grøn business case Fuld arealudnyttelse Luftkvalitet Temperatur Ventilation og luftudskiftning Årlig nettoproduktivitet Sygefravær Konklusion Skanskas grønne verden Grønne kontorer i Storkøbenhavn Ti grønne tips Referencer

6 Introduktion 1.0 6

7 1.0 I Skanska ønsker vi at bidrage til et bedre miljø. Det er en af grundene til, at vi bygger grønt. En anden grund er, at vi lægger vægt på, at mennesker trives i de bygninger, vi opfører. Nye grønne kontorer har den fordel, at de både tilgodeser miljøet og de mennesker, der arbejder dér. Og så er der oven i købet et væsentligt besparelsespotentiale for virksomheder i at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer. Det er ganske enkelt en god forretning, og lejere samt ejere efterspørger det. Nærværende publikation viser fordelene ved nye grønne kontorer. Først forklarer vi, hvad der kendetegner disse kontorer i form af energibesparelser, effektiv arealudnyttelse og et godt indeklima. Dernæst viser vi på baggrund af konkrete beregningsmodeller det besparelsespotentiale, der er i at flytte til nye grønne kontorer. Vores økonomiske modeller tager udgangspunkt i en af Skanskas egne grønne bygninger, Tower på Havneholmen i København. Foruden at være EU GreenBuilding-certificeret, er det muligt at få sit lejemål certificeret i henhold til LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Det betyder blandt andet, at Tower har et lavt energiforbrug sammenlignet med ældre kontorbygninger. 7

8 8

9 2.0 Nye grønne kontorer 9

10 2.0 Nye grønne kontorer giver en grøn bundlinje 10 Foruden et fokus på miljøløsninger er der i nye grønne bygninger et fokus på indeklima, arbejdsmiljø og trivsel. Kontorerne har for eksempel kontrollerede temperaturer og CO 2 -målere i møderum, så mængden af frisk luft automatisk øges, når CO 2 -niveauet bliver for højt. Dertil anvendes materialer, som ikke afgiver skadelige stoffer. Det værdiskabende potentiale ligger primært i medarbejderproduktiviteten, som blandt andet påvirkes af luftkvalitet, temperatur, ventilation og luftskifte. Du kan læse mere om indeklimaets betydning for arbejdsmiljø og produktivitet i afsnittet 2.4 "Indeklima". Besparelses potentiale Effektiv energi udnyttelse Effektiv areal udnyttelse CO 2 reduktion Som nævnt indledningsvis er der et stort besparelsespotentiale i at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer, hvor der er fokus på miljøet. Det betyder blandt andet en besparelse på energien, som for eksempel kan opnås ved at opsætte solceller på taget og ved at have automatisk lys, der slukker, når et rum ikke anvendes. Dertil kommer, at disse bygninger ofte er placeret tæt på offentlig transport, hvilket reducerer antallet af bilister til kontoret. Det er blot nogle af de miljømæssige foranstaltninger, der kan være i forhold til nye grønne bygninger. Dertil kommer videokonference lokaler, lavenergicomputere, energiglas i facader, energifacader, genbrug af byggematerialer og meget mere. Værdiskabende potentiale Højere medarbejder produktivitet Bedre eksternt image for kunder og leverandører og i forbindelse med CSR og rekruttering Bedre internt image for fastholdelse af medarbejdere Færre sygedage

11 11

12 Grønne certificeringsordninger Grønne bygninger er ikke ens. Og det er de grønne certificeringsordninger, som bygningerne certificeres efter heller ikke. Det er muligt at certificere grønne bygninger i henhold til forskellige ordninger, som for eksempel tyske DGNB, engelske BREEAM, franske HQE eller amerikanske LEED. Det er derfor vigtigt at vælge en certificeringsordning, som afspejler de miljømæssige krav, der ønskes til byggeri samt tilvejebringer mulighederne for at benchmarke bygningens miljømæssige egenskaber med andre bygninger. En bygnings certificeringer indikerer bygningens miljømæssige egenskaber. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad de enkelte certificeringsordninger helt konkret står for. Efterspørger du for eksempel kontorer i en bygning med et lavt energiforbrug, er EU GreenBuilding en af de ordninger, der sikrer et energiforbrug som er 25% lavere end gældende myndighedskrav. Hvor EU Green- Building har fokus på energibesparelser, er den amerikanske certificeringsordning LEED mere helhedsorienteret og lægger vægt på faktorerne indeklima, beliggenhed, materialer, energi og vandforbrug. På følgende side kan du læse mere om de to certificeringsordninger, som Skanska primært arbejder med.

13 EU GreenBuilding EU GreenBuilding er etableret af EU Kommissionen med det formål at forbedre energieffektiviteten i bygninger i EU. Et byggeri kan godkendes som EU GreenBuilding, når energi forbruget ligger minimum 25% under den til enhver tid gældende energiramme, der er i det pågældende lands bygningsreglement. Virksomheder kan blive Corporate GreenBuilding Partners, når de forpligter sig til at udføre mindst 75% af sine byggerier som EU GreenBuilding. Skanska har valgt at være Corporate GreenBuilding Partner som en del af vores fokus på grønne løsninger inden for byggeri. Alle vores kontorbygninger opføres som EU GreenBuilding. 13 LEED LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, er en anerkendt amerikansk certificeringsordning udviklet af USGBC, the U.S. Green Building Council. USGBC er en non-profit medlemsorganisation med bæredygtigt byggeri som sin vision. Skanska har været medlem af USGBC siden LEED har til formål at fremme energieffektivt og miljøvenligt byggeri. Certificeringsordningen er opbygget som et pointsystem, hvor bygningerne kan certificeres som henholdsvis LEED Sølv, Guld eller Platin. Skanska har valgt, at alle vores kontorbygninger som minimum skal certificeres som LEED Guld. Grundprincippet i LEED er, at man dokumenterer indsatsen på forskellige områder og tildeles point efter de indsatsområder, man dækker. Bygningerne får point i følgende fem kategorier: Placering, vandforbrug, energi, materialer og indeklima. Dertil gives der point for særligt innovative bygningsløsninger. BELIGGENHED Vandforbrug Energi Materialer Indeklima tæt på offentlig transport, cykelskure, omklædningsrum og parkeringsarealer for miljøvenlige biler. vandsparefunktioner på toiletter og vandhaner. grøn energi, reducering af CO 2 og reducering af kunstigt lys ved at optimere dagslyset. anvendelse af genbrugsmaterialer, prioritering af regionale materialer samt affaldshåndtering. naturligt lys og øget ventilation.

14 14

15 2.2 Energibesparelser Tal fra Københavns Kommune viser, at befolkningstilvæksten i København er steget mærkbart over de seneste 6 år fra lidt over i 2006 til et forventet antal på ca ved udgangen af Alene i 2012 forventes befolkningsantallet at vokse med ca Det stiller krav til, hvordan vi udformer vores bygninger, og hvordan vi bruger energien. Hvor der er mennesker, bruges der energi. Bygninger er nogle af de største energislugere. Ca. 40% af verdens samlede energiforbrug er relateret til bygninger. 2 Derfor er det vigtigt at fokusere på, hvordan vi udformer bygninger, så de tager hensyn til miljøet og har et minimalt energiforbrug. Ved at bygge nyt og grønt nedbringes både de miljømæssige og de økonomiske omkostninger. Det kan for eksempel gøres ved at placere solceller på bygningens tag, have belysningsarmaturer med lavt energiforbrug samt automatisk lys, der slukker, når et område ikke er i brug. Nye grønne kontorbygninger udleder markant mindre CO 2 end ædre kontorbygninger, idet disse er bygget med fokus på effektivitet. Hertil opføres nutidens bygninger med bedre og mere bæredygtige materialer, og arealerne udnyttes effektivt, så der for eksempel ikke bruges energi på opvarmning eller køling af overflødige arealer. Vores erfaringstal viser, at kontorbygninger fra ca. år 2000 og tidligere har de største energiudfordringer. 15 Energiforbrug fælles kwh/m Varme El fælles Total Ingen køling og kun lidt ventilation. Fuld køling og ventilation. Intet miljøfokus. Fuld køling og ventilation. Begyndende miljøfokus. Fuld køling og ventilation. Omfattende miljøfokus. 1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningens Koncernservice, Klimakommissionen, 2010, side 55.

16 2.3 Effektive kvadratmetre I ældre kontorer bliver der ofte brugt flere kvadratmetre per med arbejder end i nye grønne kontorer, der er opført med fokus på optimal arealudnyttelse. Man skal regne med et areal på ca. 25 m 2 per medarbejder i ældre kontorer og ca. 20 m 2 per medarbejder i nye grønne kontorer. 16 Det er ofte rummenes fysiske udformning, der hindrer optimal udnyttelse, for eksempel når gangarealer ikke udnyttes o.lign. Ved at flytte til nye grønne kontorer er der penge at spare på både husleje qua bedre arealudnyttelse og energi forbrug. I afsnit 3.1 "Fuld arealudnyttelse" viser vi, hvordan en virksomhed på 60 medarbejdere årligt kan spare kr. ved at flytte til nye grønne kontorer - alene ved at udnytte arealerne mere effektivt Antal m Besparelse i % Antal medarbejdere 0 Kontor i ældre københavner ejendomme Kontor i nyt effektivt Skanska Øresund byggeri Besparelse i samlet årsleje Ovenstående figur er baseret på en sammenfatning af data fra Oline Lokalebørs Statistikken & Danielsen Space Planning.

17 17

18 18 Al forskning viser, at danske virksomheder grundlæggende står med et simpelt regnestykke: Et sundt indeklima øger i gennemsnit medarbejdernes præstationer 5-10 pct., mens det koster under 1 pct. af lønsummen at etablere og drive den nødvendige teknologi. Et godt indeklima er ganske enkelt en god forretning. 3 Geo Clausen, Lektor og forsker ved DTU Byg

19 2.4 Godt indeklima Er fundamentet for optimal medarbejderproduktivitet. Vi opholder os næsten 90% af tiden indenfor. 4 Mange har en ugentlig arbejdsuge på minimum 37 timer, som de tilbringer i indelukkede kontorer. Derfor er det vigtigt, at der er et godt indeklima i kontorerne. Det fremmer produktiviteten, mindsker sygefraværet og skaber de bedste arbejdsbetingelser. Kulde, støj, dårligt lys og tung luft er faktor er, som kan opleves i ældre kontorer. Kvalme, træthed og udslæt er nogle af konsekvenserne af disse dårlige indeklimaforhold. I værste fald kan forholdene resultere i langtidssyge meldinger hos medarbejderne. I nye grønne kontorer er der fokus på godt indeklima, arbejdsmiljø og trivsel. Værdien ses ikke blot i de kroner og ører, der umiddelbart spares ved at udnytte arealer og energi effektivt. Den ses også i den øgede produktivitet og de færre sygedage, der er hos medarbejderne. Hele 97% af danske kontor ansatte mener, at et godt indeklima er en af de vigtigste faktorer for en god arbejdsplads; 76% mener, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer, når de skal vælge arbejdsplads. 5 Produktiviteten hos medarbejderne i et kontor påvirkes af flere faktorer, hvoraf luftkvalitet, temperatur, lys samt ventilation og luftskifte er fremtrædende faktorer. På de følgende sider kan du læse mere om disse faktorers betydning for indeklimaet. 3 Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska. 4 Brink, Anne-Line et al., Kræftens Bekæmpelse, 2009, side 5; U.S. Environmental Protection Agency, Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska, % af tiden opholder vi os indenfor. 97% af danske kontoransatte mener, at et godt indeklima er en af de vigtigste faktorer for en god arbejdsplads. 76% af danske kontoransatte mener, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer. 19

20 2.4 Luftkvalitet Lugt, støv, gasser og fugt er nogle af de faktorer, der påvirker luftkvaliteten på et kontor. Tæpper, linoleum, fuger, maling og møbler kan udsende dampe eller gift stoffer, der forringer luftkvaliteten og kan give gener som for eksempel hovedpine, hoste, irriterede øjne, kvalme og træthed. Konkrete tiltag, hvor for eksempel forurenende og støvende gulvbelægninger fjernes, kan øge produktiviteten hos medarbejderne med 4%. 6 I forhold til luftkvalitet er der et årligt produktivitetsværdi på ca kr. for en virksomhed med 60 ansatte, hvilket beregnes i afsnit 3.2 "Luftkvalitet" Lawrence Berkeley National Laboratory, Indoor Pollutant Sources and Work Performance.

21 2.4 21,75 C 21 Temperatur Kulde og træk i vinterhalvåret og kvalmende varme og svedeture i sommerhalvåret. Det er nogle af de gener, der opleves i kontorer, hvor temperaturerne ikke kontrolleres. Der kan være store temperatursvingninger i ældre kontorer i modsætning til nye grønne kontorer, hvor der er stabile temperaturer. 1 C kan gøre forskellen. Optimalt set skal temperaturen ligge på ca. 22 C helt præcist 21,75 C. 7 Som tommelfingerregel kan man sige, at produktiviteten stiger eller falder 1% per grad temperaturen afviger fra 22 C. Nedkølning og opvarmning af kontorer er ikke blot et vigtigt emne i forhold til at skabe de mest optimale arbejdsforhold for kontor ets medarbejdere men også i forhold til energi forbrug. Ældre bygninger har typisk et højere energiforbrug i forhold til regulering af temperaturer end nye grønne bygninger. En af de løsninger, grønne bygninger har for at nedbringe energiforbruget, er for eksempel solceller på taget, der reducerer energiomkostningerne. På Tower er der for eksempel installeret 370 m 2 solceller med en årlig produktion på omkring kwh. 7 Lawrence Berkeley National Laboratory, Temperature and Office Work Performance; University of California, 2006, Effect of temperature on task performance in office environment.

22 2.4 Lys Det er ikke helt ligegyldigt, hvor meget lys, der er i kontorer, og hvordan udsigten er. Produktiviteten blomstrer med det rette lys og den rette udsigt. Medarbejdere med fuld udsigt har forudsætninger for at være mere produktive sammenlignet med medarbejdere med forringet udsigt eller ingen udsigt Ventilation og luftskifte Luften i et kontormiljø forurenes konstant. Effektiv ventilation og luftskifte er en nødvendighed for at holde luften ren og iltholdig. Et godt luftskifte estimeres at have en effekt på produktiviteten på op til 5% afhængig af, hvor mange gange luften skiftes. 8 I nye grønne kontorer skiftes luften som standard minimum to gange i timen i kontorer og seks gange i timen i mødelokaler. Her er der fokus på at sikre øget produktivitet gennem høj ilttilførsel og ren luft. Produktiviteten, hurtigheden og nøjagtigheden for eksempel i forhold til korrekturlæsning og tasteopgaver, øges med øget ventilation i kontorerne. 9 8 Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, Lawrence Berkeley National Laboratory, Ventilation Rates and Office Work Performance; Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, Lawrence Berkeley National Laboratory, Daylight, View and School and Office Work Performance; Heschong Mahone Group, Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment, 2003.

23 2.5 En grøn profil Hvad betyder en grøn profil? Alt. I hvert fald hvis strategien og CSR-ambitionen er at skabe de bedste forhold for medarbejdere, arbejdsmiljøet og naturen. Udadtil kan en grøn profil tiltrække unikke kunder og samarbejdspartnere og på sigt være en god investering. Internt spiller den grønne profil også en større og større rolle, og for eksempel mener 76% af danske kontoransatte, at hensyn til energiforbrug og miljø er vigtige faktorer for en arbejdsplads. 11 I Skanska mener vi, at grønne løsninger er en investering i fremtiden og vi mener, det er vigtigt, at vi som virksomhed er med til at skabe opmærksomhed om det grønne. Ved at bygge grønt og tænke i helhedsorienterede og langsigtede løsninger, er vi med til at skabe et bedre miljø og bedre vilkår for de mennesker, der opholder sig i vores bygninger Indeklimaundersøgelse foretaget af YouGov for Skanska, 2011.

24 2.6 Potential Business Impact Hos Skanska har vi opsat en formel, der viser, hvor stort forretningspotentialet er ved øget medarbejdereffektivitet og dermed produktivitet. Vi kalder den Potential Business Impact eller blot PBI. Nedenstående formel er opsat med virksomhedens medarbejderomkostning (MO) for øje; men kan også anvendes i forhold til virksomhedens omsætning per medarbejder (OM) eller virksomhedens indtjening per medarbejder (IM). 24 PBI finder du ved følgende definitioner og formel: - Øget produktivitet [%],ØP - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PBI = ØP x MO x AM Eksempel For en virksomhed med 60 medarbejdere, en gennemsnitlig medarbejderomkostning på kr. og en produktivitetsforøgelse på 5% ser regnestykket sådan ud: PBI = 5 % x kr./medarb./år x 60 medarbejdere = kr. p.a. Det svarer til mere end den årlige kontorleje for 60 medarbejdere i et kontorhus som for eksempel Tower på Havneholmen.

25 2.7 Afrunding Vi har nu set nærmere på, hvad der kendetegner nye grønne kontorer, grønne certificeringsordninger, energibesparelser, arealeffektivitet og indeklima. Der er et betydeligt økonomisk potentiale i at flytte til nye grønne kontorer, hvor der er tænkt over faktorer som luftkvalitet, temperatur samt luftskifte. En virksomheds bundlinje kan blive grøn i grønne kontorer, hvor der fokuseres på klima såvel som indeklima, og hvor medarbejder produktiviteten kan øges betydeligt. I det følgende ser vi nærmere på vores grønne business case Tower på Havneholmen og viser, sort på hvidt, det økonomiske potentiale, der er i at vælge nye grønne kontorer. 25

26 26

27 3.0 Tower en grøn business case 27

28 28 Towers grønne tiltag inkluderer blandt andet 370 m 2 solceller på Towers tag sikrer en årlig energikapacitet på omkring kwh. natlukning af alt overflødigt el-forbrug. 3 lags energiglas i nordvendte facader. lysstyring. Frikøl. kontrollerede temperatur hvilket sikrer optimale arbejdsforhold. Tæt på offentlig transport som bus og tog samt cykelparkeringsmuligheder.

29 3.0 Introduktion Tower er med sine ca m 2 og spektakulære arkitektur Havneholmens vartegn. Det er også et eksempel på en moderne kontorbygning med nye grønne kontorlokaler. Skanska har selv etableret sig i disse kontorer, hvor der er tænkt på miljø, indeklima og trivsel. Foruden Skanska har også Norrporten, Nu Skin Scandinavia, Den Japanske Ambassade og Advokat firmaet Tommy V. Christiansen valgt at have kontorer i det grønne tårn på Havne holmen. Forudsætninger i Tower business case: Medarbejderomkostning per år kr. Antal medarbejdere i virksomheden 60 Kvadratmetre per medarbejder 19 m 2 Nyt kontor i Tower m 2 Ældre kontor m 2 Der er et stort økonomisk potentiale i at flytte fra ældre kontorer til kontorer i en ny grøn bygning. Vi har regnet os frem til et årligt besparelses potentiale på ca ,- kr. for en virksomhed med 60 ansatte. At der er et så stort potentiale ved at flytte til nye grønne kontorer kan virke voldsomt. Ikke desto mindre er der penge i at udnytte kontorarealerne effektivt og i at tænke på faktorer som miljø, energi besparelse og indeklima. På de følgende sider viser vi, hvorfor der er grøn økonomi i at vælge at flytte til nye grønne kontorer m 2 29

30 3.1 Fuld arealudnyttelse Der er et stort potentiale, når kontorarealer udnyttes effektivt. I ældre kontorer er arealerne typisk ikke udnyttet hensigtsmæssigt, hvilket kan skyldes bygningens fysiske form som for eksempel gangarealer, der ikke anvendes. Tower er konstrueret med henblik på optimal arealudnyttelse. I Tower udnyttes arealerne effektivt. I Tower er arealet pr. medarbejder 19 m 2 inklusiv fælles kantine areal og alle andre fællesfaciliteter, som omklædning, baderum, fælles gangarealer m.v. Alt i alt kan virksomheder spare 6% på den samlede leje, hvis de flytter til et kontorlejemål med større udnyttelsesgrad. Selvom den enkelte kvadratmeteromkostning kan være højere, får virksomheden i sidste ende mere for pengene. På modsatte side ses et eksempel på et sådan regnestykke. 30

31 Kontortype Forudsætninger ÆLDRE Nyt grønt Difference Antal medarbejdere (personer) 60 PERS. 60 PERS. Areal per medarbejder (m 2 ) 25 m 2 19 m 2 Areal i alt (m 2 ) 1500 m m m 2 Leje (kr./m 2 p.a.) kr kr. Skat (kr./m 2 p.a.) 250 kr. 318 kr. Forbrug (kr./m 2 p.a.) 150 kr. 136 kr. Drift (kr./m 2 p.a.) 100 kr. 88 kr. Kantineforening (kr./m 2 p.a.) 50 kr. 50 kr. Bruttoleje (kr./m 2 p.a.) kr kr kr. 31 Samlede omkostninger ekskl. moms (kr. p.a.) kr kr kr. 6%

32 Luftkvalitet - Værdi af øget medarbejdereffektivitet ved forbedret ventilation og luftkvalitet [kr./år], PV - Øget produktivitet ved forbedret luftkvalitet [%],ØP luft - Øget produktivitet ved forbedret ventilation [%],ØP vent - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV luft = ØP luft x MO x AM PV vent = ØP vent x MO x AM PV = PV luft + PV vent Gulvbelægninger, maling og møbler kan udsende dampe, der nedsætter produktiviteten eller direkte medvirke til at gøre medarbejderne syge. For eksempel udsender visse typer maling giftstoffer, der giver hovedpine, irriterede øjne og kvalme. De rigtige materialer og effektiv udluftning giver optimal luftkvalitet og fremmer produktiviteten. Ved ventilation på 10 l/s per medarbejder, kan produktiviteten øges med 4% og højere ved yderligere ventilation. 12 I Tower kan du vælge VOC 13 -neutrale materialer. Såfremt lejer kommer fra et lejemål med gamle tæpper og andet ældre inventar, kan de anførte 4% i øget produktivitet opnås, men sættes i nedenstående regnestykke til 1% på grund af en forholdsvis høj usikkerhedsfaktor. Eftersom luftskiftet er på ca. 20 l/s per medarbejder i Tower, vurderes ovenstående effekt at være større. Det vurderes at udgøre yderligere 1%, da der var en forbedring på 2% fra 10 l/s til 30 l/s pr. person, og da udviklingen er lineær i undersøgelsesområdet. PV luft = 1% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. PV vent = 1% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. PV = kr. p.a. 12 Seppänen et al., Ventilation and Performance in Office Work, Volatile Organic Compound = Flygtige organiske materialer.

33 3.3 Temperatur - Værdi af øget medarbejdereffektivitet ved rette temperatur [kr./år], PV - Øget produktivitet ved rette temperatur [%],ØP temp - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MA - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV vinter = ØP temp/vinter x MO x AM PV sommer = ØP temp/sommer x MO x AM PV = PV vinter + PV sommer Produktivitet fremmes ved bestemte temperaturer. Den optimale temperatur ligger for majoriteten af medarbejdere på ca. 22 C helt præcist 21,75 C. 14 Derfor er det vigtigt, at temperaturen på kontoret kan reguleres til at ligge på det niveau, hvor produktiviteten hos med arbejderne er størst. 33 Man kan sige, at medarbejdereffektiviteten øges op til 22 C og nedsættes igen, når temperaturen overstiger 22 C. Optimum ligger således på 22 C. Som tommelfingerregel kan man sige, at produktiviteten stiger eller falder 1% per C temperaturen varierer i forhold til 22 C. Ifølge den ofte anvendte norm for specifikation af indeklima, DS 474, må der være et spænd fra minimum 22 C i opvarmningsperioden. Resten af året skal bygningen kunne holde 24 C, dog +/- 2 C. Det kan dog accepteres at overskride 26 C i højest 100 timer (4,27%) af den årlige anvendelsestid, heraf højst 25 timer (1,07%) over 27 C. Dertil må temperaturen ikke overstige 25 C i mere end 25% af anvendelsestiden (585 timer). Anvendelsestiden defineres som mandag til fredag fra (2.340 timer per år). I nedenstående regnestykke antages det, at et kontor i vinterperioden (3 måneder) i gennemsnit ligger på 20 C, 2 C under optimum, og på 27 C i en kortere sommer periode (1 måned). Det antages yderligere, at frihedsgraderne ikke udnyttes fuldt samt at den årlige medarbejderomkostning er kr. PV vinter = 2% x 3/12 mdr. x kr./medarb. p.a. x 60 medarb. = kr. p.a. PV sommer = 1% x 98/2.340 dage x kr./medarb. p.a. x 60 medarb. = kr. p.a. pv = kr. p.a. - ½ omkostning ved ventilation/køling (el, service, henlæggelser)** = kr. p.a. PV justeret for omk. = kr. p.a. hvilket svarer til 167 kr. per m 2 i fx Tower på Havneholmen 14 Lawrence Berkeley National Laboratory, Temperature and Office Work Performance; University of California, 2006, Effect of temperature on task performance in office environment. * De 98/2340 kommer fra 1 mds timer som er 198 timer minus 100 timer, som kan ligge over 26 grader. ** Fra Towers budget i Den anden halve omkostning er under ventilation og luftskifte.

34 3.4 Ventilation og luftudskiftning - Værdi af øget medarbejdereffektivitet [kr./år], PV luftud - Øget produktivitet [%],ØP - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM PV luftud = ØP x MO x AM 34 Luften i et kontor forurenes konstant. Frisk luft øger produktiviteten. Derfor er ventilation og luftudskiftning vigtigt for at holde luften ren og iltholdig. Ventilation har en effekt på produktiviteten på mellem 1-5% afhængig af, hvor mange gange luften udskiftes. 15 I Tower er der et luftskifte på 2 gange i timen i kontorarealerne og 6 gange i timen i møde arealerne. Præmisserne for nedenstående udregning er følgende: Towers kontorer har 20 l/s i forhold til 0l/s i gamle kontorer: Fra 7,5 l/s til 20 l/s giver (1,3 +0,6) 1,9% præstationsforøgelse Fra 0 l/s til 7,5 l/s antages 2% Totalt 3,9% fra gl. lejemål til nye kontorer i Tower Det antages, at der regelmæssigt åbnes et vindue i et ældre kontor, hvilket svarer til ca. halvdelen af de 7,5l/s, som derfor giver lidt ventilation, antaget svarende til 0,9 %. Produktivitetsforbedringen i Tower vurderes således til ca. 3%. PV luftud = 3% x kr./medarb. p.a x 60 medarbejdere = kr. p.a. - ½ omkostning ved ventilation/køling (el, service, henlæggelser)** = kr. p.a. PV justeret for omk. = kr. p.a. 15 Säppanen, O., Indoor Climate and Productivity, * Fra Towers budget i Den anden halve omkostning er under temperatur. ** Regnestykket er baseret på en undersøgelse i USA, hvor luften genanvendes. Hvis undersøgelsen var lavet i Danmark, hvor vi anvender frisk luft, ville effekten forventeligt være større.

35 35

36 Årlig nettoproduktivitet Sygefravær - Værdi af reduceret sygefravær [kr./år], PV syg - Gennemsnitlig medarbejderomkostning per år [kr./medarbejder/år], MO - Antal medarbejdere [medarbejdere], AM - Sygfravær vægtet over antal arbejdsdage, V syg PV syg = V syg x MO x AM Sygefraværet kan reduceres markant ved at flytte fra ældre kontorer til nye grønne kontorer. Og jo færre sygedage desto bedre økonomisk bundlinje. Nye grønne kontorer vurderes at kunne spare en virksomhed for hele 2 sygedage per medarbejder. Ifølge en amerikansk undersøgelse 16 foretaget på Universitetet i San Diego kan der gennemsnitligt registreres 2,88 færre årlige sygedage per medarbejder per år. Ved konservativ betragtning rundes ned til 2 færre årlige sygedage per medarbejder. Der er 251 arbejdsdage i 2012, hvoraf 30 dage er ferie. Det giver reelt 221 arbejdsdage på kontoret. Den økonomiske værdi ser derfor således ud: PV syg = 2/221 dage x kr./mederb. x 60 medarb. = kr. p.a. Luftkvalitet, temperatur samt ventilation og luftskifte er alle faktorer, der spiller en stor rolle i det samlede regnskab. Her kan du se en økonomisk oversigt over den årlige nettoproduktivitetsværdi i Tower: Temperatur Ventilation & luftskifte Luftkvalitet I alt kr kr KR kr. Det svarer til kr./m 2 eller ca kr./medarbejder, hvilket svarer til en produktionsværdi årligt på ca. 5% per medarbejder. 16 Miller N. G. et al., Green Buildings and Productivity, * Her er ikke regnet tabt indtjening fra sygedagene ind i casen, udelukkende værdien af medarbejderomkostningen.

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport UN GLOBAL COMPACT 2013 Fremskridtsrapport Inholdsfortegnelse 1 Om By og Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station KUBE OFFICE FLINTHOLM Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station //INDHOLDSFORTEGNELSE (Foreløbig) KUBE OFFICE FLINTHOLM 3 Området - Flintholm kvarteret 4 - Sammenhæng med byen 5 -

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år Fremtidens huse skal ikke holde i 100 år Danske leverandører skal på banen med præfabrikerede elementer, mener arkitekten der stablede klodserne til det mest omfattende passivhusbyggeri n Af Bjarne Madsen

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder TIL SALG Carl Jacobsens Vej 33 + 37 2500 Valby Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder Salg af 4 erhvervsejerlejligheder bestående af 1.610 m² kontor samt 631 m² p-kælder

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business

Kontor Vesterbrogade 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2. room for business Kontor 149, bygn. 12, 3.-4. sal 1.182-2.364 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dokumentation: Identifikation af markeder

Dokumentation: Identifikation af markeder Kopi: d. 21.2.2011 Kathrine Lausted Veie Dok. nr. Dokumentation: Identifikation af markeder Dette notat beskriver inddelingen af undersøgelsesområdet i 9 forskellige delmarkeder. Denne inddeling er en

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere