BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013"

Transkript

1 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser, fagudvalg og BS Grupper arbejdet med vores vision, mission og den fremtidige strategi. Dette er resultatet: Vision Vi er landets førende videns netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi styrker vækst, konkurrencedygtighed og udvikling i bygge- og ejendomsbranchen. Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaring

2 Mission Vi skaber rammerne og mulighederne for personlige og faglige netværksmuligheder for Byggesocietetets medlemmer til gavn for alle interessenter med tilknytning til bygge- og ejendomsbranchen Vi er et åbent netværk, der er top-of-mind for personer, der beskæftiger sig med byggeri og ejendomme. Vi ønsker at fastholde eksisterende medlemmer, og samtidig tiltrække nye og unge mennesker, således at vi i fællesskab kan være med til at sikre fornyelse og nytænkning. Vi er den gode vært - ved den gode debat og dialog på tværs i bygge- og ejendomsbranchen. Vores fagudvalg og BS Grupper skal være bygge- og ejendomsbranchens tænketank. Strategi Vi varetager vores medlemmers interesse gennem tværfaglige debatter og indlæg herunder afholdelse af arrangementer enten alene eller sammen med partnere. Vi agerer på et marked med stærk konkurrence om vores medlemmer, så det er afgørende at det enkelte medlem kan se en faglig, personlig og forretningsmæssig fordel af at deltage. Værdien af Byggesocietetet er lig med summen af vores medlemmers kompetencer og viden. Jo mere attraktive og aktive medlemmer vi har, des mere attraktivt bliver vores Byggesocietet. Byggesocietetet er et åbent netværk for alle med relationer til bygge- og ejendomsbranchen, der ønsker at dele viden og udbygge deres netværk. Vi har tillige i Landsbestyrelsen arbejdet med vores interne arbejdsopgaver med henblik på at styrke og udvikle Byggesocietetet i det fremtidige arbejde - og bestyrelsesmedlemmerne er nu alle en aktiv del af dagligdagen i vores Byggesocietet. I dette år har vi budt velkommen til et nyt lokalområde Byggesocietetet Midtsjælland. Som Landsformand har jeg bl.a. besøgt generalforsamlingen i Vendsyssel, Aalborg, Odense og opstart af en ny BS grupper i Esbjerg og København. På vegne af Byggesocietetet har jeg i år tillige deltaget i Folkemødet på Bornholm. Dette er et forum. hvor jeg havde lejlighed til at møde andre erhvervsorganisationer herunder Ejendomsforeningen Danmark, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Bygherreforeningen og Håndværkerforeningen til en dialog om de mange udfordringer bygge- og - 2 -

3 ejendomsbranchen står overfor de kommende år. Vores samarbejde og netværk med andre erhvervsorganisationer er i det forgangne arbejdsår blevet væsentligt styrket. Vi er i tæt dialog med Copenhagen Capacity om et tættere samarbejde om en international indsats for bygge- og ejendomsbranchen et samarbejde som vi forventer os meget af. Det er mit håb, at vi på den lange bane kan understøtte nye muligheder for vækst. Vi har i det forgangne år haft en række drøftelser med Københavns Kommune om udviklingen af det fremtidige samarbejde med bygge- og ejendomsbranchen, herunder en drøftelse af de lange ekspeditionstider på byggetilladelser, de meget høje byggesags-gebyrer, et kritisk fokus på interne samarbejdsrelationer på tværs af de enkelte fagområder. Fagudvalgene udvikler sig i retningen af at være udvalg, der agerer som tænketanke indenfor deres fagområder. Dette bidrager til viden og debat i bygge- og ejendomsbranchen på en konstruktiv måde. BS grupperne er også inde i en positiv udvikling. Vi har nu på landsplan 13 grupper, 2 nye er på vej. Det stiller store krav til Landsbestyrelsen, om at sikre at konceptet holder og alle BS grupper er stærkt forankret i Byggesocietetet. Vi har indgået sponsoraftaler med KMPG, Cowi, Nordea Ejendomme, BRFkredit og Plesner. En stor tak for denne opbakning. I samarbejde med KPMG har vi udviklet et nyt forum for udveksling af viden og nyheder Webinar eller i daglig tale BS briefing. På vegne af Landsbestyrelsen, vil jeg gerne takke Jer for opbakningen og deltagelsen i strategiarbejdet. Byggesocietetet er godt på vej mod Byggesocietetets arbejde Sidste år på landskonferencen i Aarhus vedtog vi at arbejde med følgende områder: Internt: Fokus og udvikling af Byggesocietetet på tværs - Øget fokus på nye samarbejder mellem lokalområderne og formandsskabet - Styrkelse og udvikling af fagudvalg, ad hoc grupper og BS grupper Implementering af kommunikationsstrategi, dette internt som eksternt Vi ønsker at fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation, der tydeligt formidler de visioner, strategier, mål og holdninger Byggesocietetet står for. - Fokus på kommunikation og vidensdeling med medlemmer via relevante medier - Fokus på kommunikation og dialog med politikere, organisationer, erhvervsvirksomheder m.v

4 - Sikre at såvel intern som ekstern kommunikation sker i en god respektfuld dialog - Forsat udvikling af vores hjemmeside - Fastholde og udvikle vores samarbejde med Magasinet Ejendom Afholdelse af strategiseminar - I forlængelse af sidste års seminar fortsætter den åbne dialog med vores medlemmer Udvikling af sponsoraftaler i lokalområder - I forlængelse af det gennemførte sponsorarbejde på landsplan etableres samarbejde med lokalområderne om et tilsvarende arbejde. Eksternt: Udvikling af strategiske samarbejder med relevante organisationer - Det er væsentligt for Byggesocietetet at fastholde og udvikle vores samarbejde med relevante organisationer, dette gennem dialog, netværksmøder, fælles faglige arrangementer m.v. Fastholdelse og udvikling af politisk og erhvervsnetværk - For at sikre vores positive indflydelse på aktuelle og relevante faglige emner skal der arbejdes med at udvikle vores politiske- og erhvervsmæssige netværk Udviklingspotentialer i byggebranchen - Byggesocietetet har en væsentlig rolle i udvikling af byggebranchen i tæt dialog med relevante parter Arbejdet med fokus på vores vision, mission og strategi blev gennemført i et tæt samarbejde med vores medlemmer. Bestyrelsen har afholdt strategiseminar, hvor i særdeleshed den fremtidige arbejdsfordeling i Landsbestyrelsen blev drøftet. Landsbestyrelsen vil fremover være en mere aktiv del af det daglige arbejde i Byggesocietetet. I konsekvens heraf, er det aftalt at det nugældende Forretningsudvalg nedlægges. Der er et fortsat fokus på kommunikation og vidensdeling, første skridt i en mere åben og direkte form er indførelsen af vores BS Briefing. Landsformanden udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer inden sommerferien. Dette blev for første gang udsendt juni

5 Der sker en løbende udvikling af kommunikation og vidensdeling på vores gruppe på LinkedIn. Landsbestyrelsen har tillige fået en særlig gruppe her. Dette for at styrke den daglige dialog bestyrelsen i mellem. I det forgangne arbejdsår har der været afholdt en række møder med andre erhvervsorganisationer; Dansk Byggeri, Ejendomsforeningen Danmark, Bygherreforeningen, Håndværksrådet og Håndværkerforeningen København med henblik på en præsentation af Byggesocietetet samt drøftelser af mulighederne for en tættere dialog og et stærkere samarbejde. For så vidt angår det politiske netværk har der ligeledes været afholdt møder med de politiske repræsentanter både lokalt og landspolitisk. Formålet med disse møder har været at præsentere Byggesocietetet og opbygge et fortroligt netværk til gavn for arbejdet i de enkelte lokalområder og fagudvalg. Arbejdet i Byggesocietetets bestyrelse Strategiarbejdet har været i fokus og som det fremgår af indledningen, er dette resultatet af denne proces. Vi ønskede, at være skarpe på, hvad vores vision, mission og mål er, og få formuleret en operativ strategi for vores organisation, som vi kan kommunikere. Dette for at sikre, at vi arbejder i samme retning. Som en del af den strategiske proces arbejder vi også med vores interne organisering. Denne strategi skal herefter omsættes til handling i de enkelte lokalområder. Jytte Bille og Tony Christrup har i et delt formandskab siden september 2011, og i et tæt samarbejde med landsbestyrelsen, stået i spidsen for generationsskiftet og den positive udvikling Byggesocietetet har gennemlevet. En lang række tiltag er taget for at sikre, at generationsskiftet er sket i respekt af medlemmerne og foreningen. Da Jytte Bille havde løst de opgaver, som hun skulle varetage i forbindelse med det delte formandskab, valgte hun at fratræde som landsformand i januar Landsbestyrelsen og Landsformand Tony Christrup takker Jytte Bille for den store arbejdsindsats og inspiration som Jytte Bille har lagt i Byggesocietetet. Byggesocietetets økonomi Byggesocietetets likviditet er stadig god. Landsarrangementer Nytårskuren Realkredit Danmarks og Byggesocietetets årlige Nytårskur blev igen i år afholdt i Tivoli Congress Center med et rekord deltagerantal. I alt var 460 medlemmer tilmeldt og temaet fra Danmark mod Programmet bød på oplæg fra bl.a. forfatter og sociolog Henrik Dahl, Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, Overborgmester Frank Jensen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard. Mikael Kamber ledte os igennem programmet med stor professionalisme, og - 5 -

6 udfordrede indlægsholderne med meget relevante spørgsmål. Dagen blev afrundet med networking under den efterfølgende frokostbuffet. Det Gyldne Søm Byggesocietetets hæderspris - Det Gyldne Søm, blev torsdag den 30. august 2012 tildelt Byggeselskab Olav de Linde. Direktør Olav de Linde modtog prisen ved Byggesocietetets landsmøde. Begrundelsen lød: for deres store og innovative arbejde med at bevare, og på fornem vis forny den bygningsmæssige kulturarv, gennem renovering og nybygning og med hensynstagen til såvel bygningerne som i særdeleshed omgivelserne. Sømmet gives tillige for virksomhedens store sociale engagement. Landskonferencen 2012 og 75 års jubilæumsfest i Aarhus. Vi startede vores landskonference den 30. august med afholdelse af vores ordinære landsmøde på AROS. Efter en tur over the rainbow blev vi fordelt i busser med Gøsta Knudsen som by-guide. Vi spiste frokost i C.F.Møllers fine kantine med den flotte udsigt over Aarhus og ikke mindst over byens store arbejdsplads havnen med dens mange byggekraner. Havnen var vores næste destination, hvor vi fik en meget interessant havnerundfart med Havnedirektør Bjarne Mathisen. Det var især interessant at høre om de nationale men ikke mindst de globale perspektiver og om den økonomiske sammenhæng. Vi sluttede på Varna med en velkomsttale fra byens borgmester Jacob Bundsgaard. Efterfølgende et humoristisk indlæg fra Peter Olesen - inden vi gik til bords og fik Michelin-værdig mad og vin, med efterfølgende musik og dans. Vi kunne ved landskonferencen også præsentere vores 75 års jubilæumsskrift. Dette blev til et historisk dokument, som bringer læseren igennem vores 75 års historie, som er helt unik i denne branche. En stor tak skal gå til Realkredit Danmark og Alectia for Deres økonomiske bidrag til at gøre dette skrift muligt. Bæredygtige bebyggelser Green Building Council Denmark, Naturstyrelsen og Byggesocietetet inviterede den 22. maj 2013 til en konference i Carlsberg Byen, hvor vi diskuterede, hvordan man afgør, om en bydel eller en lokalplan er bæredygtig. På konferencen fik man viden om Naturstyrelsens arbejde med bæredygtige lokalplaner, det internationale certificerings system DGNB og erfaringer med anvendelsen af DGNB i fire danske test bebyggelser. Indlægsholdere på programmet var omkring bæredygtige lokalplaner og erfaringsopsamling, Stadsarkitekt Peder Baltzer, Aalborg Kommune og Projektleder Mikkel Suell Henriques, Naturstyrelsen. DGNB for urban districts as a planning and communication tool for municipalities, - 6 -

7 Chief Advisor Stephan Anders, DGNB. Sammenkædning til bæredygtige bygninger, Landsformand Tony Christrup, Byggesocietetet og Seniorforsker Harpa Birgisdottir, SBI AAU. Til slut præsentation af Carlsberg Byen, test bebyggelser, Sekretariatschef Mette Qvist DK-GBC, Projektleder René Hansen, Naturstyrelsen og Direktør Lars Holten, Carlsberg Byen. Vi fortsætter den positive dialog med GBC Danmark og arbejder på at udvikle samarbejdet. MIPIM Cannes Byggesocietetet var igen i år repræsenteret på MIPIM i Cannes. Vi arrangererede for tredje gang i samarbejde med Skanska MIPIMotionsløbet som blev afholdt den 13. marts. Morgenløb på enten på 2,5 km eller 7 km gik igennem den gamle bydel og ud langs strandpromenaden. Overborgmester Frank Jensen og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev skal have tak for deres opbakning til løbet. Der var over 100 tilmeldt løbet og vi måtte lukke for tilmelding, men ikke alle mødte op på dagen. Skanska var efterfølgende vært ved en sund morgenmad arrangeret på havnepromenaden med networking med udsigt. Endnu engang en succes. BS-Grupper BS Grupper er tværfaglige netværksgrupper, hvor formålet er at mødes, netværke og dele erfaringer med hinanden. Det er for det enkelte medlem den fortrolige platform i Byggesocietetet. Der er i dag 12 BS grupper, fordelt over hele landet. Der er ca. 25 medlemmer i hver gruppe. Interessen i lokalområderne for at udvikle nye BS grupper er stor, og i år er der etableret en BS gruppe i både Trekantområdet og i Syd- Vestjylland. Der vil igen det kommende arbejdsår være et stærkt fokus på den fortsatte udvikling af nye BS grupper. Sideløbende med dette arbejde sker et overordnet udviklingsarbejde for vores BS koncept, således at konceptet vil stå stærkt i fremtiden, og være det ultimative netværkstilbud for bygge- og ejendomsbranchen. Sponsorater Som noget nyt har vi på landsplan indgået sponsoraftaler. Det er af stor betydning for foreningen, og vi er glade for den store opbakning. Dette gør det økonomisk muligt for os at udvikle Byggesocietetet på kommunikationssiden og videndeling. Hovedsponsorer er KPMG, COWI og Nordea Ejendomme. Vi har i samarbejde med dem planlagt at lancere et webinar i efteråret 2013, som bliver kaldt BS-Briefing. Vi har indgået samarbejde med BRFkredit, Plesner og Skanska på enkelte arrangementer i fælleskab, nogle også på landsplan

8 Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med vores sponsorer og de første arrangementer er allerede afholdt i år. Arbejdet i lokalområderne De lokale bestyrelser gør et stort arbejde for at lave gode aktiviteter for medlemmerne. Vores lokalområder er stadig følgende: Vendsyssel Aalborg Aarhus Trekantområdet - Syd Vestjylland Fyn Sydsjælland og København. Nedenfor nævnes nogle af de mange spændende arrangementer, der er foregået i lokalområderne i årets løb: Vendsyssel: Det forløbne år har bragt os rundt til mange forskellige arrangementer. Den 11. september var der medlemsmøde med BaneDanmark to længder jern og en bro. En helt anden verden, hvor vi hørte om renoveringen af jernbanestrækningen fra Ålborg via Hjørring til Frederikshavn, et arbejde til kr. 400 mio. Inden renoveringen blev påbegyndt blev jernbanebroen over Limfjorden påsejlet, hvilket medførte at alt materiel måtte fragtes via Sverige og med færge til Frederikshavn. Hele planlægningen måtte vendes om. Den 23. november blev der holdt medlemsmøde i entreprenørfirmaet TRIGON s nye domicil i Frederikshavn, et 0energi hus med varme - Efterfølgende var der arrangeret spisning med ledsagere og dagen blev afsluttet med ishockey - et lokalbrag mellem klubberne i Ålborg og Frederikshavn. Den 13. februar - byggepladsbesøg på renovering af rådhuset i Hjørring, hvor kommunen har valgt at samle hele den kommunale administration. Byggeriets størrelse gjorde, at man i den ene ende kunne følge de sidste nedbrydningsarbejder og i den anden det næsten færdige hus. Inden rundvisningen var der tre indlæg hvor man så byggeriet gennem ejer, entreprenør og lejer "briller". Der er planlagt endnu et besøg på rådhuset i august hvor vi besøger det indflyttede hus med hovedvægt på den tekniske forvaltning. Den 16. april holdt vi generalforsamling hos advokatfirmaet Hjulmand Kaptain i Hjørring med besøg af landsformanden Tony Christrup. Efter den organisatoriske del var der indlæg af kommerciel karakter med fokus på krisestyring, rettidig omhu, proces ved voldgiftsretten og beslægtede emner i en fri og åben dialog med de deltagende. Aalborg Vi har haft følgende arrangementer i 2012/2013: Den 3. oktober arrangerede vi et byggepladsbesøg på Musikkens Hus kaldet Walk N Talk. En generel fortælling omkring udfordringer ved at udføre en bygning af denne størrelse på havneområdet, konstruktive udfordringer, æstetiske krav som påvirker byggeprocessen mm. Foredraget blev sluttet af med en rundtur på byggepladsen. Fortæller var Thomas Simoni fra Moe & Brødsgaard

9 Den 6. november "Præmierede byggerier 2012" en rundtur til Aalborg Kommunes præmierede bygninger. Det bestod af bygningerne: Sundheds- og kvarterhus arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, bygherre: Himmerlands Boligforening Nørresundby bank, arkitekt: Bjørk & Maigård ApS, bygherre: Nørresundby Bank Nordkraft, arkitekt: CUBO Arkitekter A/S, bygherre: DGI, Skråens venner og Aalborg Kommune Nordkraft blev præmieret med prisen. Forårsmiddag, hvor vore 3 BS grupper mødtes til en hyggelig aften sammen med bestyrelsen. Generalforsamling med foredrag fra rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard og landsformand Tony Christrup. Aarhus For Aarhus blev det til en ny formand og afsked med den gamle Helge Tindal - der forlod bestyrelsen sammen med Niels Oustrup. Aarhus har fået 14 nye medlemmer i årets løb. Vi har en BS-gruppe med mand, der afholder 3-4 arrangementer årligt med lokalfokus - i deres regi. Årets arrangementer: Året var fra første færd præget at Jubilæet og Landskonferencen, der blev arrangeret af bestyrelsen i Aarhus. Den 24.maj, blev den traditionsrige, fuldt bookede endags studietur afholdt til Ruhr-distriktet. Den 12. juni holdt Tony Christrup og Thomas Carstens et møde med borgmester Jacob Bundsgaard og hans pressechef Niels Buch Johann. Vi fortalte om Byggesocietetet, og at vi som en bred tværfaglig og upolitisk organisation kan tilbyde Borgmesteren vores ekspertise inden for problemstillinger vedr. det fysiske miljø. Den 30. august. Landskonference 2012 blev afholdt i Aarhus det var samtidigt en fejring af Byggesocietetets 75-års jubilæum. Den 11. oktober, Besøg på Moesgårds nye museum med rundvisning ved museumsdirektør Jan Skambye. Det nye museum bliver et af de få steder i Skandinavien og Nordeuropa, hvor der kan afvikles store etnografiske udstillinger. Den 4. februar, BRFkredit den ny sponsoraftale mundede ud i et fælles morgenmøde i auditoriet på Arkitektskolen, om energioptimering af vores boligmasse set i forhold til EU, samt ny dansk lovgivning på lejer/ejer området, og naturligvis i forhold til lånefinansiering af bæredygtige tiltag. Tidligere minister Lykke Friis var blandt formiddagens talere. Tony Christrup deltog og fik markeret Byggesocietetet på fineste vis, et godt og velbesøgt arrangement

10 Den 8. april var et arrangement med og hos vores hovedsponsor KPMG. Emnet var Ejendomsvurderingen i Aarhus og følgevirkningerne af samme. Den 16.april var vi medarrangører af Aarhuskonferencen i samarbejde med Erhverv Aarhus og Danske Bank under overskriften Initiativ og fællesskab, der blev afholdt på Scala scenen, Aarhus teater. Trekantområdet Byggesocietetet Trekantområdet har i det forløbne år bl.a. været arrangør af en inspirations- og netværkstur til København. Her var der lejlighed til besøg på og orientering om nogle af de store hovedstadsprojekter. Blandt andet besøg i FN-byen og orientering hos Metroselskabet. I foråret afholdtes et medlemsarrangement på Innovationsfabrikken i Kolding. Her er den gamle Gori fabrik blevet omdannet til et spændende uddannelses- og innovationsmiljø. I forbindelse med arrangementet blev der også fokuseret på temaer omkring bæredygtighed og design i nybyggeriet. Som noget nyt, og i øvrigt inspireret af de gode erfaringer fra andre lokalområder, har der i årets løb været opstart af en BS-gruppe i Trekantområdet. Gruppen er bredt fagligt og geografisk sammensat, og har holdt sine første møder. Syd Vestjylland Den 19.marts afholdt vi generalforsamling på SE Domicil. SE bygger arkitektonisk perle med banebrydende energiprofil. Udover at være et fantastisk bygningsværk, bliver bygningen Danmarks største erhvervsbyggeri i passivhus-standard. Det bliver også startskuddet til et dansk erhvervsprojekt, der skal skabe 1000 arbejdspladser med fokus på udviklingen af det intelligente energisystem. Esbjerg har igennem flere år markeret sig som et fyrtårn inden for energiområdet i Danmark, og med bygeriet af det nye domicil, tages endnu en række store skridt mod Energimetropolen Esbjergs mål om at skabe grøn vækst i den syddanske region. Den 23 maj tog vi turen i hotelbus til Hamburg. En endags tur med Project Præsentation Elbphilharmonie Hamburg, frokost og en Havnerundfart i en af Europa største havne. Den september 2012 var der Londontur med Entreprenørtur til Den Olympiske By og andre seværdigheder. Den 13. november afholdte vi medlemsmøde i Blue Water Dokken. Blue Water Dokken er opført af C.C. Contractors efter en totalentreprisekonkurrence med Årstiderne Arkitekter og Orbicon som rådgivere. Den beløber sig til ca. 59 mio. kr. ekskl. moms og indeholder i alt 2640 permanente siddepladser heraf en del på teleskoptribuner. Fyn Den 23. august havde vi en hyggelig bustur til Sprogø og Storebæltsbroen

11 Den 10.oktober arrangerede vi en tur til Andresen Towers. Introduktion og rundt om segmenttårnet samt rundvisning på fabrikken. Der var også god mulighed for netværk på kryds og tværs. Fra Andresen Towers deltog CEO Tom Andresen og fra Siemens Wind Power projektleder Anders Rasmussen. Den 29. november havde vi mulighed for et spændende besøg i Odense Havns nye hus beliggende langs Odense kanal. Huset var netop færdiggjort til den længe ventede færdiggørelse af ringvejen nord om Odense City, hvor Ejby gades forlængelse er ved at blive ført over kanalen med broforbindelsen Odins Bro, planlagt til åbning i Den 15. januar 2013 afholdt Byggesocietetet Fyn og Håndværker- og Industriforeningen i Odense det traditionsrige nytårsmøde og torskegilde med Rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, Steen Møller. Den 22.april havde vi årsmøde og generalforsamling i Byggesocietetet Fyn. Dette blev afholdt hos LIFA og der var et indlæg om NytOUH ved projektkonsulent Lars Lodt Reuter. Ved årsmødet sagde vi farvel til vores formand Niels Kristian Hansen som har siddet siden Vi havde besøg af landsformand Tony Christrup, som takkede Niels Kristian og udnævnte ham til æresmedlem i Byggesocietetet. Dette vil officielt finde sted på landskonferencen den 10.september i København. Ny formand Jan Ulrik Nielsen blev valgt. Samme dag den 22.april havde vi i samarbejde med Bygesocietetets hovedsponsor KPMG gå hjem møde hos KPMG i Kolding, hvor vores medlemmer ligeledes havde mulighed for at deltage. Den 29. maj invitererede vi på en tur til Gyldensteen Strand. Vi havde fået muligheden for at komme ud at se, høre og ikke mindst opleve dette spændende projekt, hvor 615 ha. landbrugsjord i et stort naturgenopretningsprojekt er under genomdannelse til hav, sø og naturreservat. Projektet indebærer bl.a. flytning af ca m³ jord og etablering af mere end 2 km dræn- og afvandingsledninger. Sydsjælland Sommer 2012 Bustur til København med besøg på Ørestad Skole -Den nye skole er tilpasset elevernes mangfoldighed og tidens syn på god pædagogik. Besøg Krystallen, Nykredits nye domicil tegnet af Schmidt Hammer og Lassen. Besøg i Carlsberg Byen - Hvordan udvikler vi vores egne industriområder? få inspiration i Carlsberg Byen. I 2006 besluttede Carlsberg at flytte produktionen fra København. Mere end 160 års bryggerivirksomhed på grunden var slut, og mulighederne for at udvikle en ny bydel i hjertet af København åbnede sig. Området spænder over mere end m2. Der kan i alt bygges m2, heraf 45% til boliger. Resten kan anvendes til erhverv og offentlige institutioner mv. Spisning inden hjemturen. Efteråret 2012 Møde omkring den nordlige omfartsvej som har været forelagt Næstved Kommune

12 Den norlige omfartsvej som forbinder den kommunale omfartsvej fra Køgevej til Slagelsevej vil blive anlagt i perioden 2013 til 2016 med en samlet anlægssum på kr. 680 mill. Vintermøde i November 2012 Vi afholdt et spændende møde omkring klimaet og opvarmningen af vores bygninger, således at de kan leve op til de nye energikrav i 2015 og Salgskonsulent Steven Errebo, Klimacenter gennemgår og fortæller om det nye klimacenter. Tid til spørgsmål og at netværke. Forårsmøde 2013 Livsrum - Kræftens Bekæmpelses nye kræftrådgivning i Næstved ved Næstved Sygehus. Indlæg om projektet foregik ved Annette Rasmussen fra Kræftens Bekæmpelse og information om processen og byggeriet, ved Thomas Larsen fra Hoffmann. Årsmøde i Byggesocietetet Sydsjælland den 18.marts 2013 blev afholdt hos H. Nielsen & Søn A/S. Borgmester Carsten Rasmussen vil fortælle om Næstved Kommunes bygge- og anlægs-aktiviteter i 2013/2014. Sommertur 2013 Den 30. maj bustur til København med rundvisning i Nordhavnen med indledende introduktion til projektet og efterfølgende guidet tur rundt i området. Besøg på Islands Brygge, Havnevigen - rundvisning ved Jacob Villadsen NCC Bolig. Besøg i A-huset, rundvisning arkitekt Carsten E. Holgaard. A-huset fungerede indtil 2004 som kontorlokaler, hvorefter den blev brugt af kunstnere og kreative kræfter. Fra 2007 til 2010 gennemgik huset nyindretning til 195 lejligheder og butikker. Projektet er tegnet af Holgaard Arkitekter. Spisning inden hjemtur til Næstved. København Igen i år er der sket meget i Byggesocietet. Vi har oplevet vækst i antallet af medlemsvirksomheder og er nu over på landsplan og heraf ca. halvdelen i København. Endvidere har der været et højt aktivitetsniveau både på Cafémøder, fagudvalgsmøder, møder i BS Grupper og strategidrøftelser i Landsbestyrelsen. Arrangementer Byggesocietetet København: Cafémøde med Stine Bosse Cafémøde med Overborgmester Frank Jensen er blevet en tradition. Velbesøgt med god åben dialog. BS Grupper: BS Grupperne er en stor succes. BS5 og BS8 er nu etableret og er velkørende. BS10 er under etablering. Vi håber, at denne udvikling fortsætter. Det glæder os, at BS grupperne går godt. Det vigtige er, at få dem forankret i Byggesocietet, så det ikke alene er en helt autonom

13 gruppe af en række mennesker, der har skabt et netværk. Vi skal bruge BS Gruppernes dynamik og kompetence til at udvikle Byggesocietet på landsplan. Bestyrelsen i Byggesocietets København har været meget engageret i det fremlagte strategiarbejde og det har haft et stort fokus på vores bestyrelsesmøder. De lokale bestyrelsesmedlemmer fremgår af Byggesocietetets hjemmeside under lokalområder. Arbejdet i BS-Grupperne BS1: København Ved etableringen af BS-grupperne blev BS1 etableret på basis af den Internationale Erfa-gruppe. BS1 har i sin medlemsprofil derfor valgt at fokusere på de store aktører inden for hvert markedssegment samt aktører der arbejder internationalt. Det internationale kendetegn afspejler sig ligeledes i de 4 årlige netværksmøder, hvor emnet for møderne særligt drejer sig om globalisering, eksport og markedstendenser inden for den præsenterede virksomhed. Blandt deltagerne har der også været et ønske om at styrke netværksdelen, så der er i året der er gået blevet introduceret mindre break-out sessions til hvert møde, hvor deltagerne deles op i mindre grupper for at diskutere den præsenterede problemstilling, samt styrke mulighederne for samarbejder mellem medlemmerne og deres virksomheder. BS-grupperne er baseret på netværket hvor alle bidrager. Der er derfor også sket en rullende udskiftning på styregruppeniveau således at den løbende fornyelse sikres, samtidig med at kontinuiteten fastholdes. BS2: København I BS 2 har vi haft 8 møder det seneste år. Vi mødes fast 1 mandag i månederne sept. okt. nov. feb. mar. apr. og maj. Hvert møde har 2 mødeansvarlige, som bestemmer programmet. Dette består ofte af en virksomhedspræsentation, samt et indlæg fra en aktuel person fx Troels Lund Poulsen, et besøg på en byggeplads med sejltur i KBH Havn. Vi sluttede årets sæson af med en middag i Tivoli. BS5: København BS5 er kommet godt i gang og har samlet en gruppe på ca. 25 medlemmer fra Byggesektoren. Gruppen mødes normalt hver anden måned og det seneste år har der været afholdt en række spændende arrangementer. Carlsbergbyen præsentation af udviklingsplanerne BO-Vest renoveringsprojekt i Albertslund Sejltur med Portus i samarbejde med By & Havn Temamøde omkring energirenovering hos Vincit advokater Temamøde omkring Finansiering hos DTZ Julefrokost Gruppens sammensætning er nu ved at være stabiliseret og vi forventer fremadrettet at afholde møder ca. hvert kvartal. Gruppen har dog været ramt af et lidt begrænset fremmøde hvorfor nye medlemmer er velkomne

14 BS6: Aalborg Vi har 4-6 måder årligt. Vi skiftes til at holde møderne, og værten/værtinden får lov at præsentere sit firma. Derefter går snakken om løst og fast, herunder på hvad der sker i Aalborg. Arbejdet i fagudvalgene Byggesocietetets fagudvalg er: Boligudvalget, By-og planudvalget, Bygherreudvalget, Københavnsudvalget, Lejeudvalget, Bæredygtighedsudvalget ( tidligere Miljøudvalg ), Sundhedsudvalget, Solenergiudvalget, OPP udvalget og Udbudsretsudvalget. BOLIGUDVALGET Udvalget besluttede i august 2012 at man fremover vil planlægge de enkelte møder efter et tema og at ansvaret for tilrettelæggelse heraf skulle forestås på skift af et eller flere medlemmer. Herudover ville man forsat have et dagsordenspunkt, hvor man drøftede den aktuelle situation på boligmarkedet både m.h.t. nybyggeri, renoveringer, salg og udlejning. I løbet af 2012/13 har udvalget haft følgende temaer til drøftelse: Valg af bolig - hvad ligger til grunds for menneskernes valg af en bolig, ejerformer etc. Fra bar mark til boliger, hvordan udvikles nye byområder, hvad får dem til at lykkes eller ikke at lykkes etc. Tour de Amager hvor formålet var at se på udviklingsprojekterne ved Amager Strandpark, Islands Brygge og Øresund Strandpark. BY OG PLANUDVALGET By-og planudvalget afholdt kun 1 møde i dette år, hvor både formand og medlemmer indså at man havde tabt pusten. Der er nu kommet ny formand for udvalget Michael Nybro fra Momentum R & D og man ser frem til året 2013/2014 med ny energi og engagement. BYGHERREUDVALGET Bygherreudvalget har holdt 3 møder i året. Vi har fået oplæg fra : Morten Bøje, Københavns Kommune om Boligbarometer 2012, der tager temperaturen på planerne for udbygning af København på boligsiden i de kommende år. Tony Christrup, Arkitektgruppen om de byggerier, som man har gennemført den seneste tid samt vurdering af markedet for nybyggeri. Jakob Dalhoff, Lokalebasen om Ejendomsstatistik.dk. og drøftet og vurderet på disse emner. Endvidere har vi drøftet og forholdt os til markedet for byggeri, handel med ejendomme og ikke mindst udlejning

15 Der har været flere udskiftninger i udvalget, som følge af medlemmer der har forladt branchen til både anden branche og pensionistlivet. Der er kommet en del nye medlemmer KØBENHAVNSUDVALGET Københavnsudvalgets aktiviteter i år. Besøg CPH Københavns Lufthavn I juni 2012 besøgte udvalget CPH Københavns Lufthavn for at få indblik i de mange tiltag, som lufthavnen har foretaget for at energioptimere. Mødet omfattede en rundvisning med fremvisning af blandt andet ATES-anlæg samt KAK, hvor der blev fortalt om elforsyning og spændingsregulering. Til slut blev ny LED-lyssætning i loftet af terminal 3 fremvist. I forbindelse med Jens-Erik Corvinius fratrædelse i RD blev det på mødet besluttet at vælge Bjarne Jørgensen som ny formand, mens Jens-Erik Corvinius fortsatte som menigt medlem Sejltur med Porthus I september måned 2012 fik udvalget en besigtigelse af de mange udviklingsprojekter i København set fra vandsiden ombord på By og Havns båd "Porthus". Michael Soetmann gav en interessant og fyldestgørende status på de mange afsluttede og igangværende projekter i Københavns Havn. Københavnertunnelen - vision eller fiktion? På udvalgets møde i november fik udvalget en gennemgang ved repræsentanter fra Københavnertunnelen ApS. Direktør og arkitekt Peter Wimmelmann Larsen m.fl. gennemgik i hovedtræk historien og tankerne bag det projekt, som man i en årrække har arbejdet med i Københavnertunnelen ApS. Projektforslaget, som er et af flere bud på en Københavnertunnel, blev gennemgået, herunder hvorledes man har fundet løsninger på de mange tekniske, miljømæssige og infrastrukturelle udfordringer, som projektet uværgerligt fører med sig. Admin. direktør Hasse Jørgensen, SamPension - redegjorde for SamPensions interesse i at investere i infrastruktur samt hvilke overvejelser, der ligger til grund for at investere/co-investere i OPP-projekter. Sigtet for SamPension er at opnå et langt, stabilt cashflow og en beskeden risiko, hvorfor SamPension er interesseret i at investere i en Københavnertunnel som et OPP-projekt Green Building Council I marts 2013 havde udvalget besøg af sekretariatschef Mette Qvist, Green Building Council, der gav et meget spændende indblik i GBC s virke og certificeringsmodeller

16 LEJEUDVALGET Lejeudvalget har 2012/2013 afholdt 4 interne møder. Sidste møde her i juni blev aflyst. Formanden var blevet kørt ned af en bilist på cykel og brækket bækkenet. Vi har afholdt et gå-hjem-møde med emnet markedsleje og muligheder for regulering i forhold til energirenovering. Lige nu planlægger vi et gå-hjem-møde omkring Multi-bruger-kontorhuse Vi vil forsat have fokus på markedet generelt samt lejelovgivningen og øvrig retspraksis. BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET ( tidligere MILJØUDVALG ) Vi har afholdt følgende 6 eksterne møder: Byggebranchen og energiforliget Møde omkring håndtering af forurenet jord Møde i samarbejde med GBC-DK " Gå-hjem-møde for bygherrer", certificering af byggeri Møde i samarbejde med lejeudvalget, Lejeret i grønt perspektiv Bæredygtig byudvikling PCB i byggeriet Vort fokus de næste år er: Klimatilpasning, bæredygtig byudvikling, miljørigtigt byggeri og renovering samt specifikke fagområder som bygningsforureninger, jordforureninger Fortsat samarbejd med GBC-DK. SUNDHEDSUDVALGET I Sundhedsudvalget har vi bl.a.: Besøgt Center for Kræft og Sundhed på Nørre Allé for at høre deres erfaringer med at realisere et center, der som en ikke-institution med sit arkitektoniske koncept, indretning og anvendelse tiltrækker kræftramte og deres familier på en måde, der aktivt medvirker til rehabilitering og ny orientering i forbindelse med en kræftdiagnose. Haft besøg af DTU-forsker, Jan Karlshøj, for at høre om hans forskning og anbefalinger i relation til relevant læring fra amerikanske hospitalsprojekter. Vi har afholdt et velbesøgt fyraftensmøde hos Danske Handicaporganisationer i deres nye hus i Høje Taastrup for at se dette Danmarks pt. mest tilgængelige kontorhus og drøfte, hvordan tilgængelighed integreres i et byggeprojektet på en optimal måde. Vi måtte desværre aflyse vores mini-seminar vedr. Danske hospitalsbyggerier som eksportplatform myte eller mulighed pga. for få tilmeldte. Dette ærgrer og undrer udvalget, fordi dagsordenen både i medierne, blandt politikerne, i branchen og især hos Erhvervs- og Vækstministeriet med deres lancering af Healthcare Denmark burde tiltrække især medlemmer fra Byggesocietet

17 . SOLENERGIUDVALGET Solenergiudvalget har afholdt 3 møder, hvor der har været fokus på sammenhæng mellem anvendelse af solenergi og de voldsomme ændringer der teknisk og lovgivningsmæssigt er, og er ved at blive implementeret omkring kravene til energiforbrug og klimaforbedringer i vores nybyggeri og eksisterende ejendomsmasse. Disse krav vil få betydelig økonomiske og tekniske konsekvenser nu og i årene fremover - dette er nok ikke gået op for en stor del af Byggesocietetets medlemmer. På denne baggrund har Solenergiudvalget arbejdet med at ændre og tilpasse udvalgets kommissorium til de samfundsmæssige ændringer branchen løbende udsættes for. Udvalget har på denne baggrund og for at signalere den brede samfundsmæssige sammenhæng ændret udvalgets navn til Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg Ligeledes er der blevet fokuseret på, at det er vigtigt for Klima- og Energiudvalget og Byggesocietetet, at udvalget løbende motiverer såvel nye som eksisterende medlemmer af Byggesocietetet til at deltage i udvalgets arbejde og derigennem medvirke til at sætte en fremadrettet dagsorden. Med baggrund i kommissoriet for Byggesocietetets Klima- og Energiudvalg er der dannet en platform, som i samarbejde med Byggesocietetets øvrige udvalg kan medvirke til at oplyse og påvirke debatten omkring Klima og Energi. OPP- UDVALGET OPP-udvalget har fokuseret på at få udvalget placeret som OPP-ekspert udadtil, hvilket er sket i form af pressemeddelelse med kommentering af den OPP-rapport som kom fra Eldrup & Schütze i forsommeren, med efterfølgende medvirken i artikel i Jyllandsposten samt i øvrigt også citat i Børsen. Endelig har OPP-fagudvalget været promoveret på diverse OPP-konferencer samt i møder med bl.a. pensionskasser, større kommuner og offentlige bygherrer. OPP-Fagudvalget består i dag af 14 erfarne OPP-eksperter, fordelt på en lang række af de sektorer, som typisk er involveret i et OPP-projekt. UDBUDSUDVALGET Udbudsretsudvalget blev stiftet den 9. oktober 2012 og indtil dato har vi udover det stiftende møde haft 2 møder. Et tredje som var programsat i april faldt sammen med et udbudsarrangement på Christiansborg, som medlemmerne så gik til i stedet. Vort fokus er primært at identificere uhensigtsmæssigheder i udbudsreglerne og få disse italesat i relevante fora. Vi har indtil videre offentliggjort en enkelt artikel den 11. juni med overskriften: Standardforbehold giver ofte hovedbrud. Alle udvalgsmedlemmer kan ses på vores hjemmeside under det enkelte udvalg

18 Lovforslag til høring Byggesocietetet får løbende lovforslag til høring. Sekretariatet sørger for, at lovforslagene sendes til de relevante udvalg, for vurdering og udtalelse. Byggesocietetets repræsentationer Det Danske Selskab for Byggeret Anne Henriksen, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus A/S. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Irene Wittrup, Advokat Irene Wittrup. Arbejdet i det kommende år Internt: Implementering af vision, mission og strategi i lokalområderne, fagudvalg og BS-Grupper. Udvikling af intern kommunikation og videndeling Fokus og udvikling af fagudvalg og BS grupper Eksternt: Fokus på vækstmuligheder for bygge- og ejendomsbranchen Fokus på finansiering i bygge- og ejendomsbranchen Fokus på strategiske samarbejdsrelationer, såvel organisationer som politiske. Styrkelse af kommunikation og vidensdeling

19 Tak til alle, der har bidraget til Byggesocietetets udvikling i det forløbne år. Tak for jeres entusiasme og idérigdom. Jeres indsats gør Byggesocietetet til den levende forening af ildsjæle, som vi er i dag. København, september 2013 BYGGESOCIETETETS LANDSBESTYRELSE Tony Christrup Landsformand Thomas Carstens Niels Kristian Hansen Jan Ulrik Nielsen Formand Aarhus Bestyrelsesmedlem/ Formand Fyn næstformand Jakob Wind-Hansen Søren B. Nielsen Ingolf Bak Formand København Formand Sydsjælland Formand Trekantområdet Finn Ehlers Anne Henriksen Arne Harboe Formand Syd Vestjylland Formand Aalborg Formand Vendsyssel Claus Bærentsen Christoph Wiese Flemming Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Hans-Bo Hyldig Bestyrelsesmedlem

www.byggesocietetet.dk

www.byggesocietetet.dk www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra bygge- og ejendomsbranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! 2 ...Byggesocietetet er den danske bygge- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer.

Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år. Vi oplever fortsat medlemsfremgang, og vi har nu rundet medlemmer. Årsberetning BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2015-2016 Kære medlemmer, Velkommen til et Byggesocietetet på tværs og et Danmark i balance. Byggesocietetet har været inde i en god udvikling de seneste år.

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2013-2014 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2013 31. maj 2014 Kære medlemmer Et arbejdsår 2013/2014 hvor Byggesocietetet blev mere synligt i bygge-

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni 2011 31. maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid.

Læs mere

www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra byggebranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! ...Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Der var ikke kommet nogen forslag til behandling under pkt. 3. Pkt.1: Bent Westergård stillede sig til rådighed

Der var ikke kommet nogen forslag til behandling under pkt. 3. Pkt.1: Bent Westergård stillede sig til rådighed Der var udsendt link til denne dagsorden til alle medlemsvirksomheder den 15. marts og samtidig indkaldt forslag til behandling under pkt. 3. Forinden blev dato og tidspunkt fordette klubårsmøde varslet

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere