Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba"

Transkript

1 Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling års plan for udvikling af års plan for udvikling af års plan for udvikling af... 8 Gentagne arbejdsopgaver... 9 Handlingsplaner for udvikling HPL 1 - Installere nyt mail program samt tilhørende procedure HPL 2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og HPL 3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu HPL 4 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet HPL 5 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer HPL 6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne HPL 7 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK HPL 8 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF HPL 9 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer HPL 10 Etablere benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne HPL 11 Reorganisere og systematisere fildelingen HPL 12 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder HPL 13 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag HPL 14 Etablere KPI (Key Performance Indicator) målinger for

3 HPL 15 Etablere kundetilfredshedsmålinger HPL 16 Etablere intern audit HPL 17 Relation -IU-Findbolig.nu HPL 18 Kvalitetssikring HPL 19 Forslag til forbedringer HPL 20 Optimere udlejningsproceduren HPL 21 Undersøgelse af yderligere beboerservice

4 Indledning I forbindelse med den dialog, der har været med kollegierne, har modtaget en lang række konstruktive forbedringsforslag til udvikling af virksomheden og til sikring af, at de samme uheldige episoder ikke opstår igen. Dette er vi meget glade for, da store fremskridt kun kan opnås i tæt samarbejde. Inden kollegierne meldte deres holdninger, var der internt hos nye udviklingstiltag undervejs, som ligger tæt op af de fremførte behov fra kollegierne. I forlængelse af den positive dialog angående kollegiernes ønsker har der været en forarbejdningsproces hos om udvikling og tilpasning af den fremgangsplan, som nu skal ligge til grund for sikringen af kollegiernes tilfredshed med som administrator. I denne forbindelse vil åbenhed og gennemsigtighed være nogle af dyder hvilket vi stærkt forventer alle vil opleve på sigt. Denne forretningsplan er udarbejdet med den hensigt at tydeliggøre de processer, der skal danne rammen om den nye kultur, som etableres hos. Vi ser et tydeligt udviklingspotentiale og fremlægger her planen for forbedringerne. I denne version af forretningsplanen er der sket en generel opdatering af materialet. 1. år af udvikling er nu afsluttet med godt resultat, hvor hovedparten af de opstillede forbedrings-/forandringspunkter er blevet nået indenfor de angivne tider, og de resterende punkter fortsætter ind i det nye år. Her kan bl.a. nævnes etablering af tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne og DFK, der vil være to af hovedmål i det kommende år, eksempelvis ved hjælp af de nært forestående kvartalsmøder med kollegiernes beboerråd. 3-årsplanen for udvikling er blevet erstattet af en 3. års plan for udvikling af. Herved drejes fokus fra det afsluttede arbejde over i retning af den kommende tids muligheder og udfordringer for. 3. års plan vil i løbet af det kommende år blive udbygget med flere punkter og idéer til det fortsatte forbedringsarbejde. I løbet af 3. år vil arbejdet med udvikling af en ny forretningsplan for årene påbegyndes. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen Jørgen Rønne Forretningsfører 3

5 Virksomhedens målsætning møder stor konkurrence indenfor kollegieadministration, hvilket ikke ses som en ulempe. Det vigtigste for er, at kollegierne administreres godt, hvilket konkurrencen i kollegieadministration bidrager godt til. Hensigten med er, at kollegianerne har en behagelig og uproblematisk oplevelse med indflytning, beboelse og udflytning af boligerne administreret af. tager udgangspunkt i kundernes interesser. Vi vil udføre rigtig god og konkurrencedygtig kollegieadministration. vil skabe et tæt samarbejde og sammenhold mellem kollegierne, beboerne og. Dette sker gennem en tæt dialog og klar opfølgning på alle indgående ønsker og forbedringsforslag. skal være det omfavnende og personlige administrationsselskab, der sætter en ære i at sikre, at de studerende har en behagelig oplevelse med deres boligforhold og administrationsselskab. vil vise, at det er ikke størrelsen af administrationsselskabet der sikrer en god og personlig henvendt oplevelse tværtimod. Denne forretningsplan skal danne grundlaget for den proces, der vil foregå hos for at opnå den ønskede service, som giver den bedste oplevelse for de studerende samt kollegierne som helhed. 4

6 Tidsplaner for udvikling er, som ovenfor beskrevet, undervejs med en markant udvikling og har som følge deraf mange målsætninger at opfylde. For at systematisere og konkretisere de mål vil nå i forbindelse med den skitserede udvikling, er følgende fire tidsplaner blevet udarbejdet. I skrivende stund repræsenterer de fire tidsplaner følgende: Første år for 2009/2010, afsluttet. Andet år for 2010/2011, indeværende. Tredje år for 2011/2012, afsluttende år for denne forretningsplan. Gentagne arbejdsopgaver, der udføres med jævne mellemrum. Det er valgt, at denne forretningsplan kun skal beskrive de første tre år (medio 2009 til medio 2012) af udvikling, hvorefter der vil blive udarbejdet en ny forretningsplan der vil dække de efterfølgende tre år (medio 2012 til medio 2015). Endvidere er denne forretningsplan dynamisk og der vil løbende forekomme tilføjelser og opdateringer. Som følge af ovenstående, vil afsluttede punkter til hver version skifte fave og blive markeret med farven grå,, for markering af, at det pågældende punkt er afsluttet. Tidsplanen for tredje år af s udvikling vil i løbet af indeværende år blive udbygget så den inden ibrugtagning vil være ligeså detaljeret som de tidligere års tidsplaner. Til hvert ikke-trivielt punkt på tidsplanerne er der udarbejdet en handlingsplan med den hensigt nærmere at belyse det arbejde der påregnes at blive lavet i forbindelse med det enkelte punkt. Handlingsplanerne skal fungere som et rettesnor i arbejdet, men følges ikke stringent, hvis det i løbet af arbejdet viser sig, at der er andre og mere hensigtsmæssige metoder til at nå samme mål. Det påregnes, at de intervaller angivet i tidsplanerne i videst muligt omfang bliver fulgt. Der tages dog forbehold for sygdom eller pludseligt opståede opgaver af omfattende karaktér, der nødvenddiggører at arbejdet i forbindelse med et eller flere punkter må udsættes i en kortere periode. 5

7 1. års plan for udvikling af A Igangsatte opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Forvaltningsrevision Ny varmecentral på TØK Ny varmecentral på POP Ny varmecentral på PBK Ansættelse af ny regnskabschef Ajourføre administrationsaftaler Forberedelse og planlægning af momsregnskab B IT opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B1 Installere nyt mail program samt tilhørende procedure 1 B2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og 2 B3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu 3 B4 Opgradere Elektrolux, vasketur.dk B5 EDB-adgang på BKØ til EG-B C Udviklings- / forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshop C2 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet 4 C3 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer 5 C4 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne 6 C5 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK 7 C6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF 8 C7 Etablere et Årshjul for ' arbejdsgange C8 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer 9 C9 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. ekstraordinære sager C10 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. punktlighed C11 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. kvalitetssikring C12 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. klager C13 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. forslag til forbedringer C14 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. tilfælde af langtidssygdom D Kontorindretning HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul D1 D2 Reorganisere arkivet Omstrukturere kontorets indretning E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E1 Etablere benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne 10 6

8 2. års plan for udvikling af B IT-opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu 3 B6 Retænke nye muligheder for service via pks.nu B7 Reorganisere og systematisere fildelingen 11 B8 Relation -IU-Findbolig.nu 17 B9 Udbygning af PBS-modul B10 EG-Bolig udbygning af faktureringsmodul C Udviklings- /forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshops/dialogmøder C4 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne 6 C5 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK 7 C8 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer 9 C11 - Angående kvalitetssikring (forvaltningsrevision) 18 C13 - Angående forslag til forbedringer (forvaltningsrevision) 19 C15 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder 12 C16 Optimere udlejningsproceduren 20 C17 Undersøgelse af yderligere beboerservice 21 C18 Oprettelse af KVIK udlejning C19 Digitalisering af lejekontrakter C20 Indføre indekserede lejekontrakter på BKØ E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E2 Etablere KPI (Key Performance Indicator) målinger for 14 E3 Etablere kundetilfredshedsmålinger 15 E4 Etablere intern audit 16 F virksomhedsgrundlag og struktur HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul F1 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag 13 F2 Løbende analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver 7

9 3. års plan for udvikling af B IT-opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B6 Retænke nye muligheder for service via pks.nu B11 Planlægning og idriftsætning af indstillingsmodul på pks.nu B12 Planlægning af yderligere IT-moduler, herunder evt. fejlmeldingssystem B13 Udbygning af rekvisitionsmodul i EG-bolig C Udviklings- /forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshops/dialogmøder C2 Opdatere den implementerede servicekultur hos C15 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder C21 Kvalitetssikring af udlejningsprocedurer C22 Pilotprojekt på reviderede udlejningsprocedurer POP C23 Udvikling af brugerinddragelsen i C24 Udvikling af inspektørordningen under C25 Revurdering af indstillingsprocedurer (som opfølgning på nyt indstillingssystem) C26 Markedsføring af kollegierne C27 Efteruddannelse af personale E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E2 E5 E1 Udføre KPI (Key Performance Indicator) målinger for Opfølgning på tilfredshedsundersøgelser Benchmarkundersøgelser i forhold til administrationsydelsen F virksomhedsgrundlag og struktur HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul F1 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag F2 Analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver F3 Revidere servicemål F4 Udvikle ny forretningsplan for årene F5 Omstrukturering af visse opgaver indenfor 8

10 Gentagne arbejdsopgaver Under udviklingen af er der blevet dannet en række arbejdsopgaver, der bør gentages med jævne mellemrum for bl.a. at sørge for vedligeholdelsen af de tiltag der er taget i forbindelse med denne forretningsplan. De gentagne arbejdsopgaver er som følger: G Gentagne arbejdsopgaver 1. halvår 2. halvår G1 Workshop om korrekt, hurtig og nutidig udvikling af årligt X G2 Workshop om servicekulturen hos - årligt X G3 Kundetilfredshedsmålinger af beboerråd og bestyrelse - årligt X G4 Udføre benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne hvert 2. år, ulige år X G5 Udføre intern audit - hvert 2. år, ulige år X 9

11 Gennemførte tiltag 2. år Gøre mere informativ gennem tilpasning af pks.nu Der er blevet udviklet en ny hjemmeside i samarbejde med InCom IT. Hjemmesiden er blevet interesseopdelt, således at alle informationer vedr. boligsøgende kan findes et sted, hvor alle informationer til beboere kan findes et andet sted. Der er på hjemmesiden lagt vægt på at inkludere mange flere informationer for boligsøgende og beboere. Endvidere kommer der på hjemmesiden en lukket side for bestyrelser og beboerråd, hvor de får adgang til diverse filer om deres kollegium såsom regnskaber, budgetter, aftaler og tilbud indhentet ved håndværkere. Reorganisering af fildelingen filarkiv er blevet gennemgået med henblik på at skabe en mere intuitiv struktur. Arbejdet med organisering fortsætter løbende. Relation -IU-Findbolig.nu Det er i samarbejde med kollegiernes beboere og PFIU besluttet at stoppe samarbejdet med findbolig.nu og udvikle eget indstillingssystem til brug på hjemmeside. Dette er baseret på en undersøgelse foretaget blandt indflyttere i vinteren 2010/11, der bekræftede, at brugeroplevelsen af findbolig.nu er meget dårlig. Dette kombineret med en meget høj pris for brug af systemet gav anledning til beslutningen. PF opsagde aftalen med findbolig.nu til ophør den 1. juli Etablere tættere samarbejde med kollegierne/dfk Der er lavet forsøg med forummøder, hvor der har deltaget 1 eller 2 repræsentanter fra hvert kollegium. Dette er foretaget i forbindelse med konkrete sager i foråret De gode erfaringer på dette har givet anledning til en nærmere undersøgelse af hvordan samarbejdet kan udbygges endnu mere hvor der i fremtiden vil blive fokuseret på inddragelse af brugere. Dette har blandt andet afstedkommet en større rapport om hvordan sørger for yderligere inddragelse af brugerne. Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer Der er i årets løb blevet lavet set nærmere på de procedurer benytter i sit arbejde. Ændringer er blevet indført i forvaltningsrevision. Kontrol i forhold til de skrevne procedurer er udført i forbindelse med den interne audit. 10

12 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder Der er i sommeren 2011 blevet udført kundetilfredshedsundersøgelser blandt kollegiernes brugere. Resultaterne af undersøgelsen vil i fremtiden ligge til grund for udviklingsarbejde i. Der er også i løbet af det forgangne år løbende blevet indsamlet kommentarer mv. fra beboerrepræsentanter om arbejde. Dette har afstedkommet nye punkter i 3. års plan for udvikling. Optimere udlejningsproceduren udlejningsafdeling har i løbet af det forgangne år løbende forbedret procedurerne for udlejning. Dette ses der også nærmere på i forbindelse med indførslen af det nye indstillingssystem i efteråret Ansættelsen af en ny medarbejder i pr. 3 januar 2011 har været et led til at bringe et frisk perspektiv på udlejningsprocedurerne. Blandt andet bliver der i efteråret 2011 lavet et pilotprojekt på P. O. Pedersen Kollegiet ang. udlejningsprocedurer, hvor alle elementer af udlejningen bliver taget op til revision. Digitalisering af lejekontrakter Der er blevet lavet en undersøgelse af mulighederne for at digitalisere lejekontrakterne der er blandt andet blevet set nærmere på brugen af NemID. Desværre er der med den nuværende lovgivning for kontraktindgåelse og udlejning ikke mulighed for at lave en fuldt digitaliseret løsning, hvis kollegierne skal bevare samme sikkerhed i forhold til deres lejere. Der vil i forbindelse med nyt indstillingssystem blive lavet tiltag for at lejekontrakter og tilhørende materiale kan sendes digitalt til nyindflyttere, hvilket i fremtiden vil spare tid for udlejningspersonale samt porto, materiale mv. Der er endvidere flere nyindflyttere, der har givet udtryk for at have mulighed for at modtage papirerne digitalt. Indførsel af indekserede lejekontrakter på Bikuben Kollegiet Grundet budgetforholdene på Bikuben Kollegiet i Ørestad er det ikke muligt at lave lejeregulering på baggrund af omkostningerne med at drive kollegiet, i modsætning til de andre administrerede kollegier (hvor der er en målsætning om et årsresultat på 0 kr). Der er i samarbejde med Plesner advokatfirma og Kollegiefonden Bikuben blevet indført nye lejekontrakter på kollegiet, hvor lejeregulering sker årligt i forhold til udvikling i Danmarks nettoprisindeks. Etablere kundetilfredshedsmålinger Der er i sommeren 2011 blevet udført kundetilfredshedsmålinger blandt alle kollegiernes beboere. Undersøgelserne er blevet udsendt pr. all . Der er efterfølgende blevet udfærdiget rapporter for tilfredshedsundersøgelser. Resultatet af undersøgelserne vil endvidere blive gennemgået med repræsentanter fra kollegiernes beboerråd. 11

13 Etablere intern audit Procedurerne i forvaltningsrevision er blevet gennemgået internt med henblik på at se eventuelle afvigelser. Det blev konstateret, at procedurerne bliver fulgt. De steder, hvor procedurerne ikke længere er tidssvarende er de blevet revideret. Løbende analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver analyserer løbende hvilke opgaver der skal løses af selv og hvilke opgaver, der er bedre løst af eksternt hyrede firmaer/konsulenter. Endvidere bliver underleverandører af serviceydelser løbende evalueret med henblik på at få det bedste leveret. Dette har blandt andet afstedkommet i det seneste år: - Skift af advokatfirma til Plesner - Indmelding i Ejendomsforeningen Danmark - Efteruddannelse af personale - Skift af rådgivende ingeniører til NIRAS og Bascon - Inkassoselskab skiftet til NODECO 12

14 Handlingsplaner for udvikling HPL 1 - Installere nyt mail program samt tilhørende procedure GENNEMFØRT For at sikre at alle henvendelser til bliver behandlet godt nok, er det hensigten at implementere et nyt mail program. Dette skal sikre at alle indgående henvendelser bliver besvaret i tide samt at ingen information går tabt. Det er essentielt for, at alle henvendelser tages alvorligt og bliver besvaret indenfor acceptabel responstid. har planer om at implementere en nyt mailsystem. Dette system vil sikre, at alle henvendelser bliver besvaret indenfor en fast defineret svarperiode. Derudover skal systemet bidrage til, at al information og kommunikation registreres og dokumenteres. Programmet skal samle alle typer henvendelser i et samlet system, hvorved det er hensigten at forbedre den generelle administration af kunderne. Indledningsvis vil der blive indført en fordeler af mails, postliste samt tilhørende nye procedurer, som skal forbedre kundeoplevelsen ved svartider på henvendelser til. Punktligheden vil være den vigtigste målbare faktor i forbindelse med implementeringen af det nye mailprogram. Kunderne skal opleve, at alle henvendelser kommer indenfor en fast defineret svarperiode. Systemet skal desuden selv registrere, når en henvendelse ikke er afklaret i tide. Alle henvendelser skal håndteres indenfor en fastlagt svarperiode. 13

15 HPL 2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og GENNEMFØRT For at skabe den bedste oplevelse for ' kunder, er det vigtigt at Findbolig.nu er brugervenligt for både de studerende og ' personale. Der er iøjeblikket forbedringsmuligheder når de studerende skal oprette en ny profil. Derudover er siden tung at arbejde med for de ansatte. I en ny verson vil de ansatte få bedre og lette muligheder for at trække oplysninger ud af siden. For at kunne sikre ' kunder en bedre oplevelse med Findbolig.nu, vil ' gå i dialog med Dan Ejendomme om muligheden for fremskyndelse af lanceringen af det nye mailprogram. Der vil ikke være et direkte målbart mål. Forhåbentlig vil den nye version af Findbolig.nu lanceres snarligt med en mærkbar forbedring af oplevelsen for både ansatte og studerende. Resultatet er opnået når den nye version af Findbolig.nu er lanceret med lettelser for både ansatte og studerende til følge. 14

16 HPL 3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu skal kunne "besvare" de mest almindelige spørgsmål uden for kontorets åbningstid via en øget information på hjemmesiden. De studerende skal kunne finde svarende på de oftest stillede spørgsmål samt have tilgang til standardinformation. Ligeledes skal forholdende forbedres for beboerråd og bestyrelse via tilgang til diverse dokumenter og økonomi via adgangskode. For at kunne skrive spørgsmål og svar på de mest typisk stillede spørgsmål, skal der ske en registrering både ift. telefonopkald, mails samt skrankehenvendelser. For at identificere effekten af den informative hjemmeside skal der registreres frekvensen af henvendelser for opkald, mails og personlig henvendelse. Ved hjælp af den udvidede hjemmeside er det desuden hensigten at skabe tidsmæssig overskud hos kontorets personale til etablering af yderligere service for henvendelserne. Der skal skabes direkte adgang til dokumenter på hjemmesiden. Bestyrelse og beboerråd skal via adgangskode tilgå en lang række scannede dokumenter samt den de økonomiske forhold for kollegiet. Referater, budgetter, regnskaber mm. vil være tilgængelige alt efter mandat. Dertil kommer en generel holdning om øget information til kunderne. Det er målet at nedsætte henvendelserne i kontortiden ved øget informationstilgang på ' hjemmeside. Desuden er det målet at skabe et aktiv hjemmeside, hvor kunderne forhåbentlig vil være anvende de nye muligheder i stor udstrækning. Det er ønsket, at tilgangen til hjemmesiden og øges mærkbart. Ligeledes er det ønsket at hjemmesiden bliver anvendt aktivt med download af diverse dokumenter. Dertil ønskes en mærkbar nedsættelse af henvendelser kontortiden på baggrund af de studerendes ny muligheder på pks.nu. 15

17 HPL 4 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet GENNEMFØRT For at kunne sikre en bedre oplevelse ved kontakt med, ønsker vi at implementere en ny servicekultur hos. Der skal være en gennemgående forståelse og respekt for den situation de studerende er i, når de flytter ind på et kollegie med de særlige vilkår det er at være studerende. Kollegianerne skal føle sig velkommen, hjulpet og serviceret hos. - Det skal være en gennemgående god oplevelse, hvad end man spørger om. Størstedelen af de punkter der beskrives i denne rapport har til hensigt at skabe rammerne for den nye servicekultur der implementeres hos. Der vil iværksættes flere små ændringer som i det store billede forventes at give kollegianere eller nye interesserede studerende en behagelig oplevelse ved forespørgsler eller anden form for kommunikation med. Eksempelvis kan nævnes det simple spørgsmål: "Fik du svar på det du kontaktede os om?" og "Har du andre spørgsmål?" - som både vil blive implementeret ved tlf. samtaler, mail korrespondance samt ved skrankeekspedition. Disse spørgsmål vil få den studerende til at føle sig velkommen i et område, hvor de fleste føler sig usikre. Hos vil der blive gennemført workshop om kundernes oplevelse ved kontakt med. Dette skal sikre forståelsen for de studerendes oplevelse af kontakten med. Helt generelt vil der sættes særligt fokus på åbenhed, rettidighed, proaktivitet og kundeservice - hvilket også er gennemgående ved handlingsplanerne for de resterende punkter. Kundeservicen bliver målt via kundetilfredshedsundersøgelser, hvilket forklares i punkt 2. Desuden bliver der etableret faste procedure for behandling af alle klager og forbedringsforslag. fastlægger nogle accepterede værdier for hvert spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelserne. Disse værdier skal altid opnås for at sikre, at kunderne føler sig godt behandlet. Derudover er det hensigten at skabe løbende forbedringer og derved lægge nye mål for endnu bedre kundetilfredshedsundersøgelser. Derudover skal antallet af klager være minimalt samt aftagende. 16

18 HPL 5 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer GENNEMFØRT For at altid skal kunne levere en god og grundig service for kunderne, er det essentielt at der både er tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer. Internt hos skal der forefindes kompetencer og ressourcer til at håndtere de daglige opgaver samt eventuelle ad hoc opgaver som måtte forekomme. Derudover skal altid have direkte adgang til nødvendige kompetencer, som ikke er tilstede blandt de ansatte hos. For at sikre at har tilstrækelige og tilgængelige kompetencer, skal arbejdsbyrden og arbejdsopgaverne vurderes jævnligt med hensigt på at kontrollere, at kan håndtere de indgående opgaver. Derudover kan der forekomme forskellige preserende ad hoc opgaver som umiddelbart skal kunne behandle, hvad end sagen omhandler. Da det ikke er muligt at være i besiddelse af enhver form for kompetence, er det vigtigt at på ethvert tidspunkt kan trække på de nødvendige ressourcer. Derved har mulighed for at bidrage med hvadend ydelse, administrationsopgaven måtte kræve. Eksempelvis er det ikke hensigten at pt. skal have en advokat ansat. Derimod skal have umiddelbar adgang til advokatydelser, uanset mængde og tid. På baggrund af et stort, alsidigt og direkte tilgængeligt netværk, vil kunne håndtere de pludseligt opståede ad hoc opgaver, som kollegierne måtte opleve. Der vil ikke være direkte målbare faktorer for dette tiltag. Det er mål at opretholde et fyldestgørende netværk af direkte tilgængelige ressourcer, hvadend det er internt hos eller eksterne leverenandører af de pågældende ydelser. For hvert endt projekt vil der indføres en registrering af, om der var tilstrækkelige ressourcer og om der var tilstrækkelige kompetencer. Kompetencerne er tilstrækkelige når kunderne føler de får en fyldestgørende behandling og håndtering af deres sager. vil fastlægge en række af kompetencer, som skal forekomme blandt de ansatte ved. Dertil vil der blive udarbejdet en liste af kompetencer, som skal kunne trække på samt i hvilket omfang. Så længe disse betinglser er opfyldt anses kompetencerne som tilstrækkelige. 17

19 HPL 6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne skal skabe et tæt samarbejde og sammenhold med kollegierne for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at kollegierne byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så altid kan videreudvikle sig og skabe bedre service for kunderne. Samarbejdet med kunderne skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være meget stor fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til kunderne. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil der: - Udvikle hjemmesiden med stor mængde af information, så kunderne kan få svar på de fleste spørgsmål på alle tider af døgnet - Udvikle hjemmesiden med scannede dokumenter, så skriftlig referater mm. kan tilgås og hentes på nettet - Udvikle hjemmesiden med tilgang til økonomiske forhold for hver enkelt kunde - I samarbejde med kunden gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag - Etablere en fast årlig mødekalender for hver enkelt kunde, hvor alle planlagte møder indgår På grund af ' størrelse er der mulighed for at levere en personligt henvendt service baseret på et tæt samarbejde og sammenhold. Samarbejde og kommunikationen måles i den halvårlige kundetilfredshedsmåling. Alle forbedringsforslag er velkomne. Kunderne skal føle sig godt behandlet. fastlægger en acceptabel værdi for besvarelserne af kundetilfredshedsundersøgelserne. 18

20 HPL 7 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK skal skabe et tæt samarbejde og sammenhold med DFK for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at DFK byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så altid kan videreudvikle sig og skabe bedre service for kunderne. Samarbejdet med kunderne skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være meget stor fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til kunderne. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil vi: - Udvikle hjemmesiden med stor mængde af information, så kunderne kan få svar på de fleste spørgsmål på alle tider af døgnet - Udvikle hjemmesiden med scannede dokumenter, så skriftlige referater mm. kan tilgås og hentes på nettet - Udvikle hjemmesiden med tilgang til økonomiske forhold for hver enkelt kunde - I samarbejde med DFK gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag - Etablere en fast årlig mødekalender for hver enkelt kunde, hvor alle planlagte møder indgår På grund af ' størrelse er der mulighed for at levere en personligt henvendt service baseret på et tæt samarbejde og sammenhold. Samarbejde og kommunikationen måles i den årlige kundetilfredshedsmåling. Alle forbedringsforslag er velkomne. Kunderne skal føle sig godt behandlet. fastlægger en acceptabel værdi for besvarelserne af kundetilfredshedsundersøgelserne. 19

21 HPL 8 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF GENNEMFØRT vil skabe et tæt samarbejde og sammenhold med PF for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at både PF og byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så samarbejdet altid kan videreudvikle sig til fordel for begge parter. Samarbejdet skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til PF. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil der: - I samarbejde med PF gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag Der måles ikke på samarbejdet. Alle forbedringsforslag er velkomne. Ingen. 20

22 HPL 9 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer Standardiserede procedure skal: sikre den samme høje standard hver gang, skabe lettere overblik og forståelse for kunderne, skabe hurtigere arbejdsgange, minimere fejl i procedurerne samt sikre en let overtagelse af arbejdsopgaver ved evt. langtidssygdom. Der etableres standard procedure for blandt andet: - Udførelse af særlige ad hoc opgaver i forskellig kompleksitet - Tilfælde af langtidssygdom - Udarbejdelse og udsendelse af referater, budgetter og regnskaber - Rettidighed og punktlighed - Kvalitetssikring - Behandling af indgående klager og forbedringsforslag - Kundetilfredshedsmålinger - KPI målinger - Upload af scannede dokumenter samt tilgang til økonomiske forhold - Sikring af servicekulturen Hvis der fremgår uoverlagte eller uhensigtsmæssige afvigelser fra standarden, så er der tale om en fejl. Eventuelle afvigelser skal registreres og accepteres af forretningsføreren. Se ovenfor. 21

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011

Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011 Polyteknisk KollegieSelskab Bestyrelsens beretning 2011 Regnskab Resultatet udviser et overskud t.kr. 588, hvilket skyldes forøget nettoomsætning og mindre administrations- og personaleudgifter end forventet.

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Formål Skabe fokus på den ny persondataforordning. Da vi indkaldte til workshoppen havde vi håbet med 5 til 10 deltagere. Vi er i dag ca. 55 deltagere (35 fra og 20 fra DFF). Vi har repræsentanter fra

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere