Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba"

Transkript

1 Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling års plan for udvikling af års plan for udvikling af års plan for udvikling af... 8 Gentagne arbejdsopgaver... 9 Handlingsplaner for udvikling HPL 1 - Installere nyt mail program samt tilhørende procedure HPL 2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og HPL 3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu HPL 4 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet HPL 5 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer HPL 6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne HPL 7 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK HPL 8 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF HPL 9 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer HPL 10 Etablere benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne HPL 11 Reorganisere og systematisere fildelingen HPL 12 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder HPL 13 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag HPL 14 Etablere KPI (Key Performance Indicator) målinger for

3 HPL 15 Etablere kundetilfredshedsmålinger HPL 16 Etablere intern audit HPL 17 Relation -IU-Findbolig.nu HPL 18 Kvalitetssikring HPL 19 Forslag til forbedringer HPL 20 Optimere udlejningsproceduren HPL 21 Undersøgelse af yderligere beboerservice

4 Indledning I forbindelse med den dialog, der har været med kollegierne, har modtaget en lang række konstruktive forbedringsforslag til udvikling af virksomheden og til sikring af, at de samme uheldige episoder ikke opstår igen. Dette er vi meget glade for, da store fremskridt kun kan opnås i tæt samarbejde. Inden kollegierne meldte deres holdninger, var der internt hos nye udviklingstiltag undervejs, som ligger tæt op af de fremførte behov fra kollegierne. I forlængelse af den positive dialog angående kollegiernes ønsker har der været en forarbejdningsproces hos om udvikling og tilpasning af den fremgangsplan, som nu skal ligge til grund for sikringen af kollegiernes tilfredshed med som administrator. I denne forbindelse vil åbenhed og gennemsigtighed være nogle af dyder hvilket vi stærkt forventer alle vil opleve på sigt. Denne forretningsplan er udarbejdet med den hensigt at tydeliggøre de processer, der skal danne rammen om den nye kultur, som etableres hos. Vi ser et tydeligt udviklingspotentiale og fremlægger her planen for forbedringerne. I denne version af forretningsplanen er der sket en generel opdatering af materialet. 1. år af udvikling er nu afsluttet med godt resultat, hvor hovedparten af de opstillede forbedrings-/forandringspunkter er blevet nået indenfor de angivne tider, og de resterende punkter fortsætter ind i det nye år. Her kan bl.a. nævnes etablering af tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne og DFK, der vil være to af hovedmål i det kommende år, eksempelvis ved hjælp af de nært forestående kvartalsmøder med kollegiernes beboerråd. 3-årsplanen for udvikling er blevet erstattet af en 3. års plan for udvikling af. Herved drejes fokus fra det afsluttede arbejde over i retning af den kommende tids muligheder og udfordringer for. 3. års plan vil i løbet af det kommende år blive udbygget med flere punkter og idéer til det fortsatte forbedringsarbejde. I løbet af 3. år vil arbejdet med udvikling af en ny forretningsplan for årene påbegyndes. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen Jørgen Rønne Forretningsfører 3

5 Virksomhedens målsætning møder stor konkurrence indenfor kollegieadministration, hvilket ikke ses som en ulempe. Det vigtigste for er, at kollegierne administreres godt, hvilket konkurrencen i kollegieadministration bidrager godt til. Hensigten med er, at kollegianerne har en behagelig og uproblematisk oplevelse med indflytning, beboelse og udflytning af boligerne administreret af. tager udgangspunkt i kundernes interesser. Vi vil udføre rigtig god og konkurrencedygtig kollegieadministration. vil skabe et tæt samarbejde og sammenhold mellem kollegierne, beboerne og. Dette sker gennem en tæt dialog og klar opfølgning på alle indgående ønsker og forbedringsforslag. skal være det omfavnende og personlige administrationsselskab, der sætter en ære i at sikre, at de studerende har en behagelig oplevelse med deres boligforhold og administrationsselskab. vil vise, at det er ikke størrelsen af administrationsselskabet der sikrer en god og personlig henvendt oplevelse tværtimod. Denne forretningsplan skal danne grundlaget for den proces, der vil foregå hos for at opnå den ønskede service, som giver den bedste oplevelse for de studerende samt kollegierne som helhed. 4

6 Tidsplaner for udvikling er, som ovenfor beskrevet, undervejs med en markant udvikling og har som følge deraf mange målsætninger at opfylde. For at systematisere og konkretisere de mål vil nå i forbindelse med den skitserede udvikling, er følgende fire tidsplaner blevet udarbejdet. I skrivende stund repræsenterer de fire tidsplaner følgende: Første år for 2009/2010, afsluttet. Andet år for 2010/2011, indeværende. Tredje år for 2011/2012, afsluttende år for denne forretningsplan. Gentagne arbejdsopgaver, der udføres med jævne mellemrum. Det er valgt, at denne forretningsplan kun skal beskrive de første tre år (medio 2009 til medio 2012) af udvikling, hvorefter der vil blive udarbejdet en ny forretningsplan der vil dække de efterfølgende tre år (medio 2012 til medio 2015). Endvidere er denne forretningsplan dynamisk og der vil løbende forekomme tilføjelser og opdateringer. Som følge af ovenstående, vil afsluttede punkter til hver version skifte fave og blive markeret med farven grå,, for markering af, at det pågældende punkt er afsluttet. Tidsplanen for tredje år af s udvikling vil i løbet af indeværende år blive udbygget så den inden ibrugtagning vil være ligeså detaljeret som de tidligere års tidsplaner. Til hvert ikke-trivielt punkt på tidsplanerne er der udarbejdet en handlingsplan med den hensigt nærmere at belyse det arbejde der påregnes at blive lavet i forbindelse med det enkelte punkt. Handlingsplanerne skal fungere som et rettesnor i arbejdet, men følges ikke stringent, hvis det i løbet af arbejdet viser sig, at der er andre og mere hensigtsmæssige metoder til at nå samme mål. Det påregnes, at de intervaller angivet i tidsplanerne i videst muligt omfang bliver fulgt. Der tages dog forbehold for sygdom eller pludseligt opståede opgaver af omfattende karaktér, der nødvenddiggører at arbejdet i forbindelse med et eller flere punkter må udsættes i en kortere periode. 5

7 1. års plan for udvikling af A Igangsatte opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Forvaltningsrevision Ny varmecentral på TØK Ny varmecentral på POP Ny varmecentral på PBK Ansættelse af ny regnskabschef Ajourføre administrationsaftaler Forberedelse og planlægning af momsregnskab B IT opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B1 Installere nyt mail program samt tilhørende procedure 1 B2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og 2 B3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu 3 B4 Opgradere Elektrolux, vasketur.dk B5 EDB-adgang på BKØ til EG-B C Udviklings- / forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshop C2 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet 4 C3 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer 5 C4 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne 6 C5 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK 7 C6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF 8 C7 Etablere et Årshjul for ' arbejdsgange C8 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer 9 C9 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. ekstraordinære sager C10 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. punktlighed C11 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. kvalitetssikring C12 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. klager C13 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. forslag til forbedringer C14 - Udvikle, implementere og forankre procedure ang. tilfælde af langtidssygdom D Kontorindretning HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul D1 D2 Reorganisere arkivet Omstrukturere kontorets indretning E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E1 Etablere benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne 10 6

8 2. års plan for udvikling af B IT-opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu 3 B6 Retænke nye muligheder for service via pks.nu B7 Reorganisere og systematisere fildelingen 11 B8 Relation -IU-Findbolig.nu 17 B9 Udbygning af PBS-modul B10 EG-Bolig udbygning af faktureringsmodul C Udviklings- /forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshops/dialogmøder C4 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne 6 C5 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK 7 C8 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer 9 C11 - Angående kvalitetssikring (forvaltningsrevision) 18 C13 - Angående forslag til forbedringer (forvaltningsrevision) 19 C15 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder 12 C16 Optimere udlejningsproceduren 20 C17 Undersøgelse af yderligere beboerservice 21 C18 Oprettelse af KVIK udlejning C19 Digitalisering af lejekontrakter C20 Indføre indekserede lejekontrakter på BKØ E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E2 Etablere KPI (Key Performance Indicator) målinger for 14 E3 Etablere kundetilfredshedsmålinger 15 E4 Etablere intern audit 16 F virksomhedsgrundlag og struktur HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul F1 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag 13 F2 Løbende analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver 7

9 3. års plan for udvikling af B IT-opgaver HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul B6 Retænke nye muligheder for service via pks.nu B11 Planlægning og idriftsætning af indstillingsmodul på pks.nu B12 Planlægning af yderligere IT-moduler, herunder evt. fejlmeldingssystem B13 Udbygning af rekvisitionsmodul i EG-bolig C Udviklings- /forandringsproces HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul C1 Workshops/dialogmøder C2 Opdatere den implementerede servicekultur hos C15 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder C21 Kvalitetssikring af udlejningsprocedurer C22 Pilotprojekt på reviderede udlejningsprocedurer POP C23 Udvikling af brugerinddragelsen i C24 Udvikling af inspektørordningen under C25 Revurdering af indstillingsprocedurer (som opfølgning på nyt indstillingssystem) C26 Markedsføring af kollegierne C27 Efteruddannelse af personale E Måling HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul E2 E5 E1 Udføre KPI (Key Performance Indicator) målinger for Opfølgning på tilfredshedsundersøgelser Benchmarkundersøgelser i forhold til administrationsydelsen F virksomhedsgrundlag og struktur HPL Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul F1 Opdatere og retænke virksomhedsgrundlag F2 Analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver F3 Revidere servicemål F4 Udvikle ny forretningsplan for årene F5 Omstrukturering af visse opgaver indenfor 8

10 Gentagne arbejdsopgaver Under udviklingen af er der blevet dannet en række arbejdsopgaver, der bør gentages med jævne mellemrum for bl.a. at sørge for vedligeholdelsen af de tiltag der er taget i forbindelse med denne forretningsplan. De gentagne arbejdsopgaver er som følger: G Gentagne arbejdsopgaver 1. halvår 2. halvår G1 Workshop om korrekt, hurtig og nutidig udvikling af årligt X G2 Workshop om servicekulturen hos - årligt X G3 Kundetilfredshedsmålinger af beboerråd og bestyrelse - årligt X G4 Udføre benchmark undersøgelser i forhold til konkurrenterne hvert 2. år, ulige år X G5 Udføre intern audit - hvert 2. år, ulige år X 9

11 Gennemførte tiltag 2. år Gøre mere informativ gennem tilpasning af pks.nu Der er blevet udviklet en ny hjemmeside i samarbejde med InCom IT. Hjemmesiden er blevet interesseopdelt, således at alle informationer vedr. boligsøgende kan findes et sted, hvor alle informationer til beboere kan findes et andet sted. Der er på hjemmesiden lagt vægt på at inkludere mange flere informationer for boligsøgende og beboere. Endvidere kommer der på hjemmesiden en lukket side for bestyrelser og beboerråd, hvor de får adgang til diverse filer om deres kollegium såsom regnskaber, budgetter, aftaler og tilbud indhentet ved håndværkere. Reorganisering af fildelingen filarkiv er blevet gennemgået med henblik på at skabe en mere intuitiv struktur. Arbejdet med organisering fortsætter løbende. Relation -IU-Findbolig.nu Det er i samarbejde med kollegiernes beboere og PFIU besluttet at stoppe samarbejdet med findbolig.nu og udvikle eget indstillingssystem til brug på hjemmeside. Dette er baseret på en undersøgelse foretaget blandt indflyttere i vinteren 2010/11, der bekræftede, at brugeroplevelsen af findbolig.nu er meget dårlig. Dette kombineret med en meget høj pris for brug af systemet gav anledning til beslutningen. PF opsagde aftalen med findbolig.nu til ophør den 1. juli Etablere tættere samarbejde med kollegierne/dfk Der er lavet forsøg med forummøder, hvor der har deltaget 1 eller 2 repræsentanter fra hvert kollegium. Dette er foretaget i forbindelse med konkrete sager i foråret De gode erfaringer på dette har givet anledning til en nærmere undersøgelse af hvordan samarbejdet kan udbygges endnu mere hvor der i fremtiden vil blive fokuseret på inddragelse af brugere. Dette har blandt andet afstedkommet en større rapport om hvordan sørger for yderligere inddragelse af brugerne. Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer Der er i årets løb blevet lavet set nærmere på de procedurer benytter i sit arbejde. Ændringer er blevet indført i forvaltningsrevision. Kontrol i forhold til de skrevne procedurer er udført i forbindelse med den interne audit. 10

12 Gennemføre en grundig analyse af yderligere forbedringsmuligheder Der er i sommeren 2011 blevet udført kundetilfredshedsundersøgelser blandt kollegiernes brugere. Resultaterne af undersøgelsen vil i fremtiden ligge til grund for udviklingsarbejde i. Der er også i løbet af det forgangne år løbende blevet indsamlet kommentarer mv. fra beboerrepræsentanter om arbejde. Dette har afstedkommet nye punkter i 3. års plan for udvikling. Optimere udlejningsproceduren udlejningsafdeling har i løbet af det forgangne år løbende forbedret procedurerne for udlejning. Dette ses der også nærmere på i forbindelse med indførslen af det nye indstillingssystem i efteråret Ansættelsen af en ny medarbejder i pr. 3 januar 2011 har været et led til at bringe et frisk perspektiv på udlejningsprocedurerne. Blandt andet bliver der i efteråret 2011 lavet et pilotprojekt på P. O. Pedersen Kollegiet ang. udlejningsprocedurer, hvor alle elementer af udlejningen bliver taget op til revision. Digitalisering af lejekontrakter Der er blevet lavet en undersøgelse af mulighederne for at digitalisere lejekontrakterne der er blandt andet blevet set nærmere på brugen af NemID. Desværre er der med den nuværende lovgivning for kontraktindgåelse og udlejning ikke mulighed for at lave en fuldt digitaliseret løsning, hvis kollegierne skal bevare samme sikkerhed i forhold til deres lejere. Der vil i forbindelse med nyt indstillingssystem blive lavet tiltag for at lejekontrakter og tilhørende materiale kan sendes digitalt til nyindflyttere, hvilket i fremtiden vil spare tid for udlejningspersonale samt porto, materiale mv. Der er endvidere flere nyindflyttere, der har givet udtryk for at have mulighed for at modtage papirerne digitalt. Indførsel af indekserede lejekontrakter på Bikuben Kollegiet Grundet budgetforholdene på Bikuben Kollegiet i Ørestad er det ikke muligt at lave lejeregulering på baggrund af omkostningerne med at drive kollegiet, i modsætning til de andre administrerede kollegier (hvor der er en målsætning om et årsresultat på 0 kr). Der er i samarbejde med Plesner advokatfirma og Kollegiefonden Bikuben blevet indført nye lejekontrakter på kollegiet, hvor lejeregulering sker årligt i forhold til udvikling i Danmarks nettoprisindeks. Etablere kundetilfredshedsmålinger Der er i sommeren 2011 blevet udført kundetilfredshedsmålinger blandt alle kollegiernes beboere. Undersøgelserne er blevet udsendt pr. all . Der er efterfølgende blevet udfærdiget rapporter for tilfredshedsundersøgelser. Resultatet af undersøgelserne vil endvidere blive gennemgået med repræsentanter fra kollegiernes beboerråd. 11

13 Etablere intern audit Procedurerne i forvaltningsrevision er blevet gennemgået internt med henblik på at se eventuelle afvigelser. Det blev konstateret, at procedurerne bliver fulgt. De steder, hvor procedurerne ikke længere er tidssvarende er de blevet revideret. Løbende analysere kompetencer og ressourcer ift. kunder og opgaver analyserer løbende hvilke opgaver der skal løses af selv og hvilke opgaver, der er bedre løst af eksternt hyrede firmaer/konsulenter. Endvidere bliver underleverandører af serviceydelser løbende evalueret med henblik på at få det bedste leveret. Dette har blandt andet afstedkommet i det seneste år: - Skift af advokatfirma til Plesner - Indmelding i Ejendomsforeningen Danmark - Efteruddannelse af personale - Skift af rådgivende ingeniører til NIRAS og Bascon - Inkassoselskab skiftet til NODECO 12

14 Handlingsplaner for udvikling HPL 1 - Installere nyt mail program samt tilhørende procedure GENNEMFØRT For at sikre at alle henvendelser til bliver behandlet godt nok, er det hensigten at implementere et nyt mail program. Dette skal sikre at alle indgående henvendelser bliver besvaret i tide samt at ingen information går tabt. Det er essentielt for, at alle henvendelser tages alvorligt og bliver besvaret indenfor acceptabel responstid. har planer om at implementere en nyt mailsystem. Dette system vil sikre, at alle henvendelser bliver besvaret indenfor en fast defineret svarperiode. Derudover skal systemet bidrage til, at al information og kommunikation registreres og dokumenteres. Programmet skal samle alle typer henvendelser i et samlet system, hvorved det er hensigten at forbedre den generelle administration af kunderne. Indledningsvis vil der blive indført en fordeler af mails, postliste samt tilhørende nye procedurer, som skal forbedre kundeoplevelsen ved svartider på henvendelser til. Punktligheden vil være den vigtigste målbare faktor i forbindelse med implementeringen af det nye mailprogram. Kunderne skal opleve, at alle henvendelser kommer indenfor en fast defineret svarperiode. Systemet skal desuden selv registrere, når en henvendelse ikke er afklaret i tide. Alle henvendelser skal håndteres indenfor en fastlagt svarperiode. 13

15 HPL 2 Arbejde mod at Findbolig.nu justeres til kollegierne og GENNEMFØRT For at skabe den bedste oplevelse for ' kunder, er det vigtigt at Findbolig.nu er brugervenligt for både de studerende og ' personale. Der er iøjeblikket forbedringsmuligheder når de studerende skal oprette en ny profil. Derudover er siden tung at arbejde med for de ansatte. I en ny verson vil de ansatte få bedre og lette muligheder for at trække oplysninger ud af siden. For at kunne sikre ' kunder en bedre oplevelse med Findbolig.nu, vil ' gå i dialog med Dan Ejendomme om muligheden for fremskyndelse af lanceringen af det nye mailprogram. Der vil ikke være et direkte målbart mål. Forhåbentlig vil den nye version af Findbolig.nu lanceres snarligt med en mærkbar forbedring af oplevelsen for både ansatte og studerende. Resultatet er opnået når den nye version af Findbolig.nu er lanceret med lettelser for både ansatte og studerende til følge. 14

16 HPL 3 Gøre mere informativ særligt via tilpasning af pks.nu skal kunne "besvare" de mest almindelige spørgsmål uden for kontorets åbningstid via en øget information på hjemmesiden. De studerende skal kunne finde svarende på de oftest stillede spørgsmål samt have tilgang til standardinformation. Ligeledes skal forholdende forbedres for beboerråd og bestyrelse via tilgang til diverse dokumenter og økonomi via adgangskode. For at kunne skrive spørgsmål og svar på de mest typisk stillede spørgsmål, skal der ske en registrering både ift. telefonopkald, mails samt skrankehenvendelser. For at identificere effekten af den informative hjemmeside skal der registreres frekvensen af henvendelser for opkald, mails og personlig henvendelse. Ved hjælp af den udvidede hjemmeside er det desuden hensigten at skabe tidsmæssig overskud hos kontorets personale til etablering af yderligere service for henvendelserne. Der skal skabes direkte adgang til dokumenter på hjemmesiden. Bestyrelse og beboerråd skal via adgangskode tilgå en lang række scannede dokumenter samt den de økonomiske forhold for kollegiet. Referater, budgetter, regnskaber mm. vil være tilgængelige alt efter mandat. Dertil kommer en generel holdning om øget information til kunderne. Det er målet at nedsætte henvendelserne i kontortiden ved øget informationstilgang på ' hjemmeside. Desuden er det målet at skabe et aktiv hjemmeside, hvor kunderne forhåbentlig vil være anvende de nye muligheder i stor udstrækning. Det er ønsket, at tilgangen til hjemmesiden og øges mærkbart. Ligeledes er det ønsket at hjemmesiden bliver anvendt aktivt med download af diverse dokumenter. Dertil ønskes en mærkbar nedsættelse af henvendelser kontortiden på baggrund af de studerendes ny muligheder på pks.nu. 15

17 HPL 4 Implementere og forankre udvidet arbejdskultur ang. service og proaktivitet GENNEMFØRT For at kunne sikre en bedre oplevelse ved kontakt med, ønsker vi at implementere en ny servicekultur hos. Der skal være en gennemgående forståelse og respekt for den situation de studerende er i, når de flytter ind på et kollegie med de særlige vilkår det er at være studerende. Kollegianerne skal føle sig velkommen, hjulpet og serviceret hos. - Det skal være en gennemgående god oplevelse, hvad end man spørger om. Størstedelen af de punkter der beskrives i denne rapport har til hensigt at skabe rammerne for den nye servicekultur der implementeres hos. Der vil iværksættes flere små ændringer som i det store billede forventes at give kollegianere eller nye interesserede studerende en behagelig oplevelse ved forespørgsler eller anden form for kommunikation med. Eksempelvis kan nævnes det simple spørgsmål: "Fik du svar på det du kontaktede os om?" og "Har du andre spørgsmål?" - som både vil blive implementeret ved tlf. samtaler, mail korrespondance samt ved skrankeekspedition. Disse spørgsmål vil få den studerende til at føle sig velkommen i et område, hvor de fleste føler sig usikre. Hos vil der blive gennemført workshop om kundernes oplevelse ved kontakt med. Dette skal sikre forståelsen for de studerendes oplevelse af kontakten med. Helt generelt vil der sættes særligt fokus på åbenhed, rettidighed, proaktivitet og kundeservice - hvilket også er gennemgående ved handlingsplanerne for de resterende punkter. Kundeservicen bliver målt via kundetilfredshedsundersøgelser, hvilket forklares i punkt 2. Desuden bliver der etableret faste procedure for behandling af alle klager og forbedringsforslag. fastlægger nogle accepterede værdier for hvert spørgsmål i kundetilfredshedsundersøgelserne. Disse værdier skal altid opnås for at sikre, at kunderne føler sig godt behandlet. Derudover er det hensigten at skabe løbende forbedringer og derved lægge nye mål for endnu bedre kundetilfredshedsundersøgelser. Derudover skal antallet af klager være minimalt samt aftagende. 16

18 HPL 5 Sikre tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer GENNEMFØRT For at altid skal kunne levere en god og grundig service for kunderne, er det essentielt at der både er tilstrækkelige og tilgængelige kompetencer. Internt hos skal der forefindes kompetencer og ressourcer til at håndtere de daglige opgaver samt eventuelle ad hoc opgaver som måtte forekomme. Derudover skal altid have direkte adgang til nødvendige kompetencer, som ikke er tilstede blandt de ansatte hos. For at sikre at har tilstrækelige og tilgængelige kompetencer, skal arbejdsbyrden og arbejdsopgaverne vurderes jævnligt med hensigt på at kontrollere, at kan håndtere de indgående opgaver. Derudover kan der forekomme forskellige preserende ad hoc opgaver som umiddelbart skal kunne behandle, hvad end sagen omhandler. Da det ikke er muligt at være i besiddelse af enhver form for kompetence, er det vigtigt at på ethvert tidspunkt kan trække på de nødvendige ressourcer. Derved har mulighed for at bidrage med hvadend ydelse, administrationsopgaven måtte kræve. Eksempelvis er det ikke hensigten at pt. skal have en advokat ansat. Derimod skal have umiddelbar adgang til advokatydelser, uanset mængde og tid. På baggrund af et stort, alsidigt og direkte tilgængeligt netværk, vil kunne håndtere de pludseligt opståede ad hoc opgaver, som kollegierne måtte opleve. Der vil ikke være direkte målbare faktorer for dette tiltag. Det er mål at opretholde et fyldestgørende netværk af direkte tilgængelige ressourcer, hvadend det er internt hos eller eksterne leverenandører af de pågældende ydelser. For hvert endt projekt vil der indføres en registrering af, om der var tilstrækkelige ressourcer og om der var tilstrækkelige kompetencer. Kompetencerne er tilstrækkelige når kunderne føler de får en fyldestgørende behandling og håndtering af deres sager. vil fastlægge en række af kompetencer, som skal forekomme blandt de ansatte ved. Dertil vil der blive udarbejdet en liste af kompetencer, som skal kunne trække på samt i hvilket omfang. Så længe disse betinglser er opfyldt anses kompetencerne som tilstrækkelige. 17

19 HPL 6 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med kollegierne skal skabe et tæt samarbejde og sammenhold med kollegierne for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at kollegierne byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så altid kan videreudvikle sig og skabe bedre service for kunderne. Samarbejdet med kunderne skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være meget stor fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til kunderne. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil der: - Udvikle hjemmesiden med stor mængde af information, så kunderne kan få svar på de fleste spørgsmål på alle tider af døgnet - Udvikle hjemmesiden med scannede dokumenter, så skriftlig referater mm. kan tilgås og hentes på nettet - Udvikle hjemmesiden med tilgang til økonomiske forhold for hver enkelt kunde - I samarbejde med kunden gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag - Etablere en fast årlig mødekalender for hver enkelt kunde, hvor alle planlagte møder indgår På grund af ' størrelse er der mulighed for at levere en personligt henvendt service baseret på et tæt samarbejde og sammenhold. Samarbejde og kommunikationen måles i den halvårlige kundetilfredshedsmåling. Alle forbedringsforslag er velkomne. Kunderne skal føle sig godt behandlet. fastlægger en acceptabel værdi for besvarelserne af kundetilfredshedsundersøgelserne. 18

20 HPL 7 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med DFK skal skabe et tæt samarbejde og sammenhold med DFK for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at DFK byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så altid kan videreudvikle sig og skabe bedre service for kunderne. Samarbejdet med kunderne skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være meget stor fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til kunderne. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil vi: - Udvikle hjemmesiden med stor mængde af information, så kunderne kan få svar på de fleste spørgsmål på alle tider af døgnet - Udvikle hjemmesiden med scannede dokumenter, så skriftlige referater mm. kan tilgås og hentes på nettet - Udvikle hjemmesiden med tilgang til økonomiske forhold for hver enkelt kunde - I samarbejde med DFK gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag - Etablere en fast årlig mødekalender for hver enkelt kunde, hvor alle planlagte møder indgår På grund af ' størrelse er der mulighed for at levere en personligt henvendt service baseret på et tæt samarbejde og sammenhold. Samarbejde og kommunikationen måles i den årlige kundetilfredshedsmåling. Alle forbedringsforslag er velkomne. Kunderne skal føle sig godt behandlet. fastlægger en acceptabel værdi for besvarelserne af kundetilfredshedsundersøgelserne. 19

21 HPL 8 Etablere tættere kommunikation og samarbejde med PF GENNEMFØRT vil skabe et tæt samarbejde og sammenhold med PF for derved at have et indgående kendskab, som vil hjælpe med hurtig afvikling af diverse problemer. Derudover er det vigtigt, at både PF og byder ind med forbedringsforslag og ønsker for fremtiden, så samarbejdet altid kan videreudvikle sig til fordel for begge parter. Samarbejdet skal baseres på en klar og behagelig kommunikation. Hos vil der være fokus på at skabe endnu bedre kommunikation til PF. Kommunikationen eksisterer i forvejen, den skal blot udvikles og systematiseres. Fremover vil der: - I samarbejde med PF gennmgå behovet for kommunikation og eventuelle ønsker om yderligere kommunikationstiltag Der måles ikke på samarbejdet. Alle forbedringsforslag er velkomne. Ingen. 20

22 HPL 9 Udvikle, implementere og forankre standardiserede procedurer Standardiserede procedure skal: sikre den samme høje standard hver gang, skabe lettere overblik og forståelse for kunderne, skabe hurtigere arbejdsgange, minimere fejl i procedurerne samt sikre en let overtagelse af arbejdsopgaver ved evt. langtidssygdom. Der etableres standard procedure for blandt andet: - Udførelse af særlige ad hoc opgaver i forskellig kompleksitet - Tilfælde af langtidssygdom - Udarbejdelse og udsendelse af referater, budgetter og regnskaber - Rettidighed og punktlighed - Kvalitetssikring - Behandling af indgående klager og forbedringsforslag - Kundetilfredshedsmålinger - KPI målinger - Upload af scannede dokumenter samt tilgang til økonomiske forhold - Sikring af servicekulturen Hvis der fremgår uoverlagte eller uhensigtsmæssige afvigelser fra standarden, så er der tale om en fejl. Eventuelle afvigelser skal registreres og accepteres af forretningsføreren. Se ovenfor. 21

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011

Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011 Polyteknisk KollegieSelskab Bestyrelsens beretning 2011 Regnskab Resultatet udviser et overskud t.kr. 588, hvilket skyldes forøget nettoomsætning og mindre administrations- og personaleudgifter end forventet.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indlæg på Kontaktcentret anno 2014. Mette Risom

Indlæg på Kontaktcentret anno 2014. Mette Risom Fremtidens Rådgivningscenter Indlæg på Kontaktcentret anno 2014 Mette Risom side 2 Hvorfor har vi haft et projekt? Projekt Rådgivningscenter - baggrund Kundeoplevelsen har været under stigende pres siden

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger

Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger Bestyrelsens beretning 2013 Nyt medlem Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar 2015. Michael Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere