Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes."

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

2 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

3 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

4 Medicinsk afd. Holstebro: Datoen for afvikling af 3-timersmødet er næsten på plads nu. Manglen af læger i lungemedicin har været en udfordring for afdelingen, men det ser bedre ud nu. Røntgenafd. Herning: Afdelingen har pt. ingen intro-læger, men der er en del ansøgere til de opslåede stillinger. Der arbejdes med Logbog.net, så vejlederne kan få adgang. Gyn./OBS: Afdelingen har haft en uklass. stilling, som kunne overtages af en intro-stilling. 3-timersmødet er afholdt med emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse. Neurologisk afd.: Afdelingen har pt. ingen intro-læger og mangler speciallæger, så de rekrutterer bl.a. fra Italien og Ungarn. Grundet fremdriftsreformen må studerende ikke arbejde som vikar længere, så det rammer afdelingen. 8. Fastlæggelse af tema til næste møde v/vibeke Ersbak - Tema er aftalt til 360 gr. den nye spørgeramme. 9. Eventuelt Referat Ingen bemærkninger Siden sidst er følgende sendt ud pr. mail: Invitation fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, der inviterer til Workshop med overskriften Vejledning af læger under uddannelse. (24/6 2015) Tværfaglig temaeftermiddag om uddannelseskultur (den 2/7 2015) Quickguider fra VUS til logbog.net (den 2/7 2015) Orienteringsbrev til He Vest vedr. implementering af godkendt lægefaglig indstilling i Intern medicin: geriatri d. 5. marts 2015 (den 16/7 2015) Næste møde er den: november 2015 i Holstebro flyttet til den 3. december Mødedatoer i 2016: - Torsdag den 10. marts 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 9. juni 2016 Mødelokale 1, Holstebro - Onsdag den 21. september 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 24. november 2016 Mødelokale 1, Holstebro Side 4

5 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

6 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

7 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

8 Medicinsk afd. Holstebro: Datoen for afvikling af 3-timersmødet er næsten på plads nu. Manglen af læger i lungemedicin har været en udfordring for afdelingen, men det ser bedre ud nu. Røntgenafd. Herning: Afdelingen har pt. ingen intro-læger, men der er en del ansøgere til de opslåede stillinger. Der arbejdes med Logbog.net, så vejlederne kan få adgang. Gyn./OBS: Afdelingen har haft en uklass. stilling, som kunne overtages af en intro-stilling. 3-timersmødet er afholdt med emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse. Neurologisk afd.: Afdelingen har pt. ingen intro-læger og mangler speciallæger, så de rekrutterer bl.a. fra Italien og Ungarn. Grundet fremdriftsreformen må studerende ikke arbejde som vikar længere, så det rammer afdelingen. 8. Fastlæggelse af tema til næste møde v/vibeke Ersbak - Tema er aftalt til 360 gr. den nye spørgeramme. 9. Eventuelt Referat Ingen bemærkninger Siden sidst er følgende sendt ud pr. mail: Invitation fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, der inviterer til Workshop med overskriften Vejledning af læger under uddannelse. (24/6 2015) Tværfaglig temaeftermiddag om uddannelseskultur (den 2/7 2015) Quickguider fra VUS til logbog.net (den 2/7 2015) Orienteringsbrev til He Vest vedr. implementering af godkendt lægefaglig indstilling i Intern medicin: geriatri d. 5. marts 2015 (den 16/7 2015) Næste møde er den: november 2015 i Holstebro flyttet til den 3. december Mødedatoer i 2016: - Torsdag den 10. marts 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 9. juni 2016 Mødelokale 1, Holstebro - Onsdag den 21. september 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 24. november 2016 Mødelokale 1, Holstebro Side 4

9 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

10 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

11 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

12 Medicinsk afd. Holstebro: Datoen for afvikling af 3-timersmødet er næsten på plads nu. Manglen af læger i lungemedicin har været en udfordring for afdelingen, men det ser bedre ud nu. Røntgenafd. Herning: Afdelingen har pt. ingen intro-læger, men der er en del ansøgere til de opslåede stillinger. Der arbejdes med Logbog.net, så vejlederne kan få adgang. Gyn./OBS: Afdelingen har haft en uklass. stilling, som kunne overtages af en intro-stilling. 3-timersmødet er afholdt med emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse. Neurologisk afd.: Afdelingen har pt. ingen intro-læger og mangler speciallæger, så de rekrutterer bl.a. fra Italien og Ungarn. Grundet fremdriftsreformen må studerende ikke arbejde som vikar længere, så det rammer afdelingen. 8. Fastlæggelse af tema til næste møde v/vibeke Ersbak - Tema er aftalt til 360 gr. den nye spørgeramme. 9. Eventuelt Referat Ingen bemærkninger Siden sidst er følgende sendt ud pr. mail: Invitation fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, der inviterer til Workshop med overskriften Vejledning af læger under uddannelse. (24/6 2015) Tværfaglig temaeftermiddag om uddannelseskultur (den 2/7 2015) Quickguider fra VUS til logbog.net (den 2/7 2015) Orienteringsbrev til He Vest vedr. implementering af godkendt lægefaglig indstilling i Intern medicin: geriatri d. 5. marts 2015 (den 16/7 2015) Næste møde er den: november 2015 i Holstebro flyttet til den 3. december Mødedatoer i 2016: - Torsdag den 10. marts 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 9. juni 2016 Mødelokale 1, Holstebro - Onsdag den 21. september 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 24. november 2016 Mødelokale 1, Holstebro Side 4

13 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

14 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

15 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

16 Medicinsk afd. Holstebro: Datoen for afvikling af 3-timersmødet er næsten på plads nu. Manglen af læger i lungemedicin har været en udfordring for afdelingen, men det ser bedre ud nu. Røntgenafd. Herning: Afdelingen har pt. ingen intro-læger, men der er en del ansøgere til de opslåede stillinger. Der arbejdes med Logbog.net, så vejlederne kan få adgang. Gyn./OBS: Afdelingen har haft en uklass. stilling, som kunne overtages af en intro-stilling. 3-timersmødet er afholdt med emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse. Neurologisk afd.: Afdelingen har pt. ingen intro-læger og mangler speciallæger, så de rekrutterer bl.a. fra Italien og Ungarn. Grundet fremdriftsreformen må studerende ikke arbejde som vikar længere, så det rammer afdelingen. 8. Fastlæggelse af tema til næste møde v/vibeke Ersbak - Tema er aftalt til 360 gr. den nye spørgeramme. 9. Eventuelt Referat Ingen bemærkninger Siden sidst er følgende sendt ud pr. mail: Invitation fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, der inviterer til Workshop med overskriften Vejledning af læger under uddannelse. (24/6 2015) Tværfaglig temaeftermiddag om uddannelseskultur (den 2/7 2015) Quickguider fra VUS til logbog.net (den 2/7 2015) Orienteringsbrev til He Vest vedr. implementering af godkendt lægefaglig indstilling i Intern medicin: geriatri d. 5. marts 2015 (den 16/7 2015) Næste møde er den: november 2015 i Holstebro flyttet til den 3. december Mødedatoer i 2016: - Torsdag den 10. marts 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 9. juni 2016 Mødelokale 1, Holstebro - Onsdag den 21. september 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 24. november 2016 Mødelokale 1, Holstebro Side 4

17 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

18 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

19 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

20 Medicinsk afd. Holstebro: Datoen for afvikling af 3-timersmødet er næsten på plads nu. Manglen af læger i lungemedicin har været en udfordring for afdelingen, men det ser bedre ud nu. Røntgenafd. Herning: Afdelingen har pt. ingen intro-læger, men der er en del ansøgere til de opslåede stillinger. Der arbejdes med Logbog.net, så vejlederne kan få adgang. Gyn./OBS: Afdelingen har haft en uklass. stilling, som kunne overtages af en intro-stilling. 3-timersmødet er afholdt med emnet arbejdstilrettelæggelse og uddannelse. Neurologisk afd.: Afdelingen har pt. ingen intro-læger og mangler speciallæger, så de rekrutterer bl.a. fra Italien og Ungarn. Grundet fremdriftsreformen må studerende ikke arbejde som vikar længere, så det rammer afdelingen. 8. Fastlæggelse af tema til næste møde v/vibeke Ersbak - Tema er aftalt til 360 gr. den nye spørgeramme. 9. Eventuelt Referat Ingen bemærkninger Siden sidst er følgende sendt ud pr. mail: Invitation fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, der inviterer til Workshop med overskriften Vejledning af læger under uddannelse. (24/6 2015) Tværfaglig temaeftermiddag om uddannelseskultur (den 2/7 2015) Quickguider fra VUS til logbog.net (den 2/7 2015) Orienteringsbrev til He Vest vedr. implementering af godkendt lægefaglig indstilling i Intern medicin: geriatri d. 5. marts 2015 (den 16/7 2015) Næste møde er den: november 2015 i Holstebro flyttet til den 3. december Mødedatoer i 2016: - Torsdag den 10. marts 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 9. juni 2016 Mødelokale 1, Holstebro - Onsdag den 21. september 2016 Udvalgsværelse 1, Herning - Torsdag den 24. november 2016 Mødelokale 1, Holstebro Side 4

21 Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel Fax Referat fra mødet i Det Lægelige Videreuddannelsesråd (LVUR) torsdag den 24. september 2015 kl i Udvalgsværelse 1, Herning. Mødeleder: Vibeke Ersbak Referent: Tove Watson Deltagere: Mette Juul Hansen, Simon Winther, Anette Flugt, Carl Michael Aagaard, Jens Juel Christiansen, Lone Kirkeby, Søren Kjær, Dorte Rubak, Kate Klostergaard, Merete Kølbæk, Heidi Christensen, Jørn Starklint, Troels Møller Thomsen, Anette Haagerup, Vibeke Ersbak Dato 7. oktober 2015 Tove Watson Tel Side 1 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj Godkendt 3. Tema: MiniCEX - Casebaseret erfaringsudveksling for anvendelse af MiniCEX i HEV. UAO/UKYL medbringer cases til en workshop. Kompetencevurdering er et krav fra SST, så hvordan laver vi kompetencevurdering i afdelingerne? Der findes forskellige vurderingsmetoder i de enkelte specialer. Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Vær OBS på, at såfremt det indskrives i uddannelsesprogrammet SKAL det gennemføres. Der var en kort orientering bordet rundt efterfulgt af en god drøftelse samt erfaringsudveksling. Gyn/OBS: Afdelingen løser opgaven omkring kompetencevurdering, men synes MiniCEX er tidskrævende ift. andre vurderingsmetoder. Er nu lagt ind i ambulatoriebooking på bestemte dage. Radiologi: MiniCEX har været drøftet gennem flere år. Radiologien i Danmark har vurderingsskema, som specialeselskabet har hentet fra USA.

22 Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering: De vurderes løbende (delvist, idet en samtale med en patient tager 2 timer) strukturerede samtaler med vejlederen. Medicinsk afdeling, Holstebro: Afdelingen bruger ikke MiniCEX, men mener at løfte opgaven løbende og i fællesskab benytter bl.a. 360 gr. evaluering og prioriterer vejledersamtaler. Medicinsk afdeling, Herning: Afdelingen benytter det ikke og skal heller ikke iht. målbeskrivelsen anvender 360 gr. evaluering. Pædiatri: Forventer at starte op i oktober med vurdering af 1 patient dagligt - udfyldelse af skema, som efterfølgende vendes med vejlederen. Praksis: Har anvendt skemaet i flere år af målbeskrivelsen fremgå, hvilken vurderingsmetode, der skal anvendes. Ortopædkirurgisk afdeling, Holstebro: Kompetencevurderingsmetoden er ikke en del af målbeskrivelsen, men der er en del kompetencekort, som anvendes. Der var enighed om, at opgaven er vigtig men tidskrævende og kan være en udfordring for afdelingerne. En mulig løsning af opgaven kunne f.eks. være med 1 speciallæge, som superviserer flere YL i Ambulatorierne. MiniCEX (bilag 1) 4. 3-timersmødet 2015 v/vibeke Ersbak Ingen bemærkninger eller spørgsmål til afvikling af 3- timersmødet. Alt materiale kan findes på hjemmesiden: 5. Orientering v/vibeke Ersbak - DRRLVU - Inspektorrapport Nuklearmedicinsk afdeling besøg 5/ (bilag 1+2) AUH s årsrapport 2014: Vibeke viste et eksemplar af AUH s årsrapporten Rapporten indeholder mange faktuelle oplysninger og kan evt. bruges til inspiration. En årsrapport kan bl.a. bruges ifm. rekruttering og ikke mindst for at synliggøre uddannelsesområdet. Årsrapporten er sendt ud pr. mail den 28. september DRRLVU: Vibeke gav en kort orientering fra rådsmødet den 17. september Emnerne var bl.a.: - Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Vibeke vil altid gerne være behjælpelig. Notatet sendes ud, når det er godkendt. - Uddannelse af udenlandske læger. Læger fra EU-lande skal ikke bestå sprogtest 3. landslæger skal bestå testen. Uden autorisation kan de kun arbejde som lægens medhjælper. Der er udarbejdet et meget nyttigt skriv med en rigtig god vejledning. Bilag udsendes, når de har været i en høringsrunde. Nuklearmedicinsk afdeling: Afdelingen har modtaget en rigtig fin rapport. Der var en bemærkning om, at ledelsen ikke havde deltaget ved inspektorbesøget, hvilket SST lægger meget vægt på, at de gør. Hertil kunne Vibeke oplyse, at ledelsen desværre ikke var blevet orienteret om besøg på afdelingen hvis vi bliver orienteret, prioriteres det højt at deltage (lægelig direktør Jens Friis Bak og uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak). Lignende tilfælde har medført at det i DRRLV er vedtaget, at ledelsen informeres om et besøg samtidig med afdelingsledelsen. Det henstilles til, at ledelsen informeres om datoen. Side 2

23 Til orientering er der nu godkendt et nyt KBU-forløb (Medicinsk afd./neurologi) med start februar Orientering fra Sundhedsuddannelsen, Viborg k Der var afbud fra Thomas Madsen Birk, men han har sendt følgende til orientering: Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i forbindelse med den nye spørgeramme i Evaluer.dk (Bilag 2). Vejledningen kan læses her. I forlængelse af dette punkt er det blevet fastlagt, at alle uddannelsesforløb (KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb) der afsluttes per 1. januar 2016 og frem skal evalueres i den nye spørgeramme. Dermed sker databruddet mellem spørgerammerne ved et årsskifte. Besvarelser afgivet i den gamle spørgeramme vil fortsat være tilgængelig efter denne dato. I forbindelse med møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 19. september 2015 er det blevet afklaret, at afdelinger, som er involverede i en læges uddannelsesforløb, gerne må videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe informationerne har en uddannelsesmæssig karakter. På møde i Lederforum for Økonomi den 19. august var der ikke indsigelser mod en ny model for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland (Bilag 3 + 4). Koncern HR Sundhedsuddannelser er tovholder i forhold til denne proces. dinerende overlæge 7. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne Praksis: Nyt AP-forløb er nu starter i Akutafdelingen og det er meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Hvis kompetencekrav er opfyldt kan der søges merit, men afdelingen kan nægte at løse læges fra den indgåede kontrakt afdelingerne har bl.a. planlagt med, at lægen er på afdelingen. Pædiatri: 3-timersmødet er planlagt. Ortopædkirurgisk afd. 3-timersmødet er planlagt. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Afdelingen ser frem til at få mange nye kolleger og kom i den forbindelse med en opfordring - det er jeres patienter, der kommer hos os efter endt forløb, så I er meget velkomne til at overvære en samtale med en patient. CFU: Vi skal hjælpe hinanden med at skabe et attraktivt arbejdssted som også er tilgode for patienten. CFU kan bidrage ifm. forskningsdelen, så hvis I har YL, der har lyst, kan CFU være behjælpelig med bl.a. netværk, guide den YL videre mm. Medicinsk afd. Herning: Afdelingen har ingen intro-læger pt. For at fremme rekrutteringen arbejdes der på en mentorordning for KBU er dette i samarbejde med Akutafdelingen. Det skal være en generel ordning, som kan etableres ved. evt. at arrangere et møde, hvor de enkelte specialer kan præsenteres for KBU erne. Vibeke henviste i den forbindelse til temamødet den 27/ for LO, UAO, UKYL, KBU samt stud med., hvor der planlægges med workshop og diverse indlæg. Side 3

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Torsdag den 28. august 2014 kl. 13.00 15.00 Mødelokale 3, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Bente Malling, Uddannelseskoordinerende overlæge, Ph.D, MHPE, Postgraduat Klinisk Lektor HR - Lægelig

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat:

Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU. Dagsorden / referat: Forum: Tutoraftenmøder Nord og Syd Tid: 29. september og 19. oktober 2015 Referat: Helge Madsen og KU Dagsorden / referat: 1) Velkomst og præsentation af fremmødte PUK Helge Madsen, Korsør bød velkommen,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI SREGI Uddannelsesudvalg i neurologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 25. august 2015 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi Tirsdag

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNE IDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for Psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. juni 2015 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/24879 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 2115 8523 Referat Møde: Rådet for lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro

Referat Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelser Onsdag den 21. maj 2014 kl. 12.30 15.00 Mødelokale 1, Holstebro Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Birgit Meldgård Sangill - lægesekretærelever Erna Leth - social- og sundhedsassistentelever + redderelever Kate Gahner Larsen - elever med speciale i offentlig administration

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Referat Det sygeplejefaglige Råd. Dagsorden. Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00. Mødelokale: Anæstesiologisk Afdeling, mødelokale B, Herning

Referat Det sygeplejefaglige Råd. Dagsorden. Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00. Mødelokale: Anæstesiologisk Afdeling, mødelokale B, Herning Hospitalsenheden Vest Det Sygeplejefaglige Råd Referat Det sygeplejefaglige Råd Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00.

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder 2014

Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kvalifikation /kompetence Kvalifikation er viden, færdigheder og holdninger altså hvad en person har lært Kompetencer er måden man bruger sine kvalifikationer i praksis

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest www.vest.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Synergi-gruppen i Staben

Synergi-gruppen i Staben STABENS nyhedsbrev Nr. 10 20. august 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Synergi-gruppen i Staben Synergigrupperne i Staben har haft evalueringsmøde op til sommerferien, og der tegner sig et billede af,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen Årsrapport 2014 Lægelige Videreuddannelse Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen Tak til Bente Malling og Pia Soelberg Tak til Caroline Bendixen Kvalitetsmonitoreringsmodellen monitorering

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR 7-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. marts 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat fra møde i Det Regionale Råd. Møde afholdt på Gentofte Hospital mandag den 29. september kl. 14-17. REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers REFERAT Regionshospitalet Randers Administrationen Personaleafdelingen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk Møde i Det lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE

LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE Georg Jørgensen Medicinsk afdeling M, OUH-Svendborg Vores erfaringer som UAO er Medicinsk afdeling i Svendborg Ca 45 yngre læger under uddannelse 8 KBU,

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Uddannelse og læring skal flytte med 5-punktsplanen Lægelig Videreuddannelse på AUH 2016/17 Uddannelse og læring skal flytte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Sted: 18. april 2016 kl. 12-15, SSI, bygning 89, lok. 1 Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (KMA Aarhus), Kurt Fuursted (SSI, PKL Øst), Ina Sleimann

Læs mere

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe:

Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Referat - Dansk Squash Forbund Mødegruppe: Elite- og Uddannelsesudvalget Dato 2806-2011 Sted Nykredit, Kalvebod Brygge Deltagere Lars Guldbrandt (), Bo Christiansen (BC), Henning Hansen (HH), Karina Hørdum

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14-16 Olof Palmes

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 18.03.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i IM:

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 11. SEPTEMBER 2013 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013

Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Referat fra Skolepraktikrådsmøde mandag 2. september 2013 Fra praksis Susanne Pallesen, Irene Winther, Annette Dippel Larsen, Bente Juulsgaard, Birgit Søndergaard, Ruth Skriver Fra skolen Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status Viborg 21. maj 2015 Handlingsplan for Inspektorordning Status Flowdiagram for inspektorbesøg baseret på SST s risikovurdering Inspektorbesøg Kritisk rapport Handlingsplan sendes til SST Utilfredsstillend

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat Hospitalsenheden Vest Staben HR HR-chef Lasse P. Hansen Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen Økonomichef Preben L. Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro

Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat: LMU-møde i Akutafdelingen den 13. maj 2015, kl. 12.30 15.00 i Mødelokale 2, indgang U, Holstebro Formøde

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013

REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 REFERAT D. 23. SEPTEMBER 2013 LUU Lokalt Uddannelses Udvalg LEU Lokalt Efteruddannelses Udvalg Til stede: Eva Pedersen Viborg Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Lone G. Kolbæk Region Midt, Regionshospital

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

REFERAT. Ingen kommentarer til referat. Referat godkendt. Punktet udgår da hverken Birthe Bækgaard eller Cristina Kildevang er til stede ved mødet.

REFERAT. Ingen kommentarer til referat. Referat godkendt. Punktet udgår da hverken Birthe Bækgaard eller Cristina Kildevang er til stede ved mødet. REFERAT Emne: Ledende lægesekretærrådsmøde Tid: Torsdag den 4.6.2015 kl. 8.30 11.30 Sted: Sal 3, Indgang U Regionshospitalet Holstebro Deltagere: Nora Jacobsen, Gurli Wolf, Birgit Sangill, Lene Krag, Berit

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Til stede: Niels Ebbehøj, David Sherson, Jane Frølund Thomsen, Sigve Christensen, Per Sabro, Gert Thomsen,

Læs mere