AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2"

Transkript

1 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r å r G A n G m A J der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere fra området øst for Strandlodsvej mellem Lergravsvej og Lindgrens Allè har henvendt sig til Københavns kommune for at få udarbejdet en ny lokalplan. Det har ført til at der nu er blevet udarbejdet en helhedsplan for området af ole Pedersen formålet med den nye lokalplan er at ændre områdets nuværende status som industrikvarter til et område med helårsboliger og serviceerhverv. ønsket om at omdannelsen begrundes i at amager øst igennem de senere år er koblet tættere til city, og nu er på vej til at blive et nyt attraktivt kvarter nær ved vandet. ifølge helhedsplanen skal der etableres en grøn cykelrute fastlagt i det nedlagte amagerbane spor og på lergravsvej skal der fastlægges en gang og cykelforbindelse som en del af det grønne stræk på tværs af amager øst. helhedsplanen: i planen for strandlodsvej er bruttoarealet for det der skal bygges m2 og det svarer til 185 i bebyggelsesprocent. området vil kunne rumme 800 boliger på i alt m2 og erhvervsdelen vil udgøre m2. Bygningsenhederne varierer mellem to tolv etager. der er tre bygninger på tolv etager, der alle ligger langs amagerbanens nedlagte spor og der er en enkelt bygning på 11 etager, som er placeret på hjørnet af lergravsvej og strandlodsvej. hele området fremstår som et åbent offentligt tilgængeligt græsareal, hvorpå der er placeret bygninger, veje, stier, træer og buske samt rekreations og aktivitetstilbud, som tilbydes både beboere i området og kvarteret. Planen er udviklet af holcher arkitekter. trafik: området ligger i en afstand af 300 til 800 meter til metrostationerne lergravsparken og øresund, og anses af den grund som velbeliggende i forhold til kollektive trafik. strandlodsvej er i kommuneplanen udpeget som bydelsgade. dvs. gade, der skal lede trafikken gennem bydelen. gennemgående trafik søges minimeret gennem trafiksaneringer og bus og cykeltrafik prioriteres mindst lige så højt som biltrafikken. det forventes at der vil ske en stigning på biltrafikken på strandlodsvej på ca biler pr døgn, men man vurderer alligevel, at biltrafikken kan afvikles uden problemer. strandlodsvej er i dag uden cykelstier. det vil derfor blive nødvendigt at etablere forbedrede forhold for cyklisterne. hvad siger AmAGer øst lokaludvalg? lokaludvalget har tidligere i forbindelse med startredegørelsen for strandlodsvej udtalt, at man anser det for meget positivt, at der sker en byudvikling af området. man er dog betænkelig ved bebyggelsesprocenten og man ønsker derfor at fastholde bebyggelsesprocenten på 110. som en del af den offentlige høring om lokalplanen har amager øst lokaludvalg senest på et lokaludvalgsmøde d. 21 april vedtaget at lokaludvalget afholder et borgermøde om lokalplanforslag strandlodsvej i samarbejde med teknik- og miljøforvaltningen. Borgermødet vil blive afholdt i green squares lokaler på adressen strandlodsvej 11b d. 18. maj kl der vil senere blive annonceret nærmere for mødet i lokalpressen. BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 STORM- SKRIDT MOD MERE STRANDLIV SIDE8 GRAT Børnenes Kulturda

2 2 Ama røsten Ama røsten Jemtelandsgade 3,2 Tlf: Fax: Udgiver: Foreningen Ama røsten Bestyrelse: Jan Kyrsting (formand) Ole Pedersen Mads Jungshoved Ansvarshavende: Jan Kyrsting Redaktion Ole PEdersen Grafisk tilrettelæggelse: Jens Burau (supergreen.dk) Fotograf: Bjørn Tversted Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast A/S. Distribution: Post Danmark Oplag: udkommer i hele Amager øst bydel hjemmeside: BESØG Her kan du downloade de seneste udgivelser af Ama røsten Ama røstens formål er: styrke bydelens identitet informere om nye aktiviteter og planer skabe debat om bydelens Udvikling styrke den demokratiske proces Ama røstens støttes af: bydelens beboere, foreninger, institutioner organisationer, erhvervsliv Lokaludvalg Amager øst Virksomhedssponsorer: Amager Øst lokaludvalg har konstitueret sig Af Ole Pedersen På et konstituerende møde i lokaludvalget blev Ole Pedersen og Randisøren genvalgt uden modkandidater til henholdsvis formand og næstformand for lokaludvalget. Ole Pedersen er valgt for idrætsområdet, Randi sørensen for kulturområdet. Efter det konstituerende møde var der Møde med socialudvalget Ole Meldgaard ordinært lokaludvalgsmøde hvor der blev valgt tovholdere for arbejdsgrupperne. Ole Meldgaard blev genvalgt som tovholder for arbejdsgruppen vedr. social, integration og Sundhed ( SOSU), Eva Damgård blev nyvalgt som tovholder for arbejdsgruppen vedr. Børn, Unge, fritid, idræt og kultur ( BIFUK), og Lasse Rossen blev nyvalgt som tovholder for arbejdsgruppen vedr. trafik, miljø, bolig og byudvikling( kaldet Trafik arbejdsgruppen) i stedet for Eva Damgaard. Samtidig blev arbejdsgrupperne suppleret op med nye medlemmer af lokaludvalget. Arbejdsgrupperne er åbne for såvel lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter samt andre interesserede i bydelen. Sundbyøsterhallen igen, igen. Lokale politikere glemmer ikke de lokale ønsker Vi mangler idrætsfaciliteter for børn og unge i Amager Øst. Og vi har byens laveste andel af idrætsfaciliteter målt pr. indbygger. Så det jo ikke så let endda at leve op til de gode viljer. Derfor undrer det os, at man nu på 12. år mangler en udbygning af Sundbyøsterhallen. Især fordi udbygningen i næsten lige så mange år har stået på kommunens liste over idrætsfaciliteter, der trænger til at blive gjort noget ved. I løbet af perioden har udbygningen oven i købet været oppe og vende på listens førsteplads, og adskillige politikere af alle partifarver har over årene sagt ja til projektet. Kommunen har oven i købet brugt flere hundrede tusinde kroner til lokalplan og til at få forskellige arkitekter til at tegne udkast til en ny hal. Så langt så godt. Eller rettere så langt, så skidt. For udbygningen af hallen er aldrig kommer videre, men ryger om bag ved køen igen og igen. Problemet er mere aktuelt end nogensinde. Klubber som håndboldklubben Amager SK og Amager Volleyball Klub, har i årevis arbejdet målrettet på at få flere børn og unge til at spille bold. Og det har været effektivt. Men klubberne er blevet kvalt i deres egen succes, fordi de mangler plads. Derfor falder antallet af medlemmer, og derfor er det blevet sværere at finde frivillige trænere og andre voksne, der vil give en hånd med. Både de og forældrene, der skal følge børnene, er simpelthen blevet trætte af at valfarte mellem fem forskellige haller, alt efter hvor de kan få spilletid. Derfor vil vi som lokale Amager-medlemmer af BR hver især presse på for at Sundbyøsterhallens udbygning kommer på vores respektive partiers ønskelister ved de kommende budgetforhandlinger. Det bliver ikke nemt i en tid med økonomisk underskud og efterslæb på skole- og daginstitutioner over alt i byen. Men det skal ikke afholde os fra at forsøge. Igen. Susanne Møller, medlem af Borgerrepræsentationen (BR) for Konservative og Lise Thorsen, medlem af BR for Socialdemokraterne. Lokaludvalg Amager Øst havde inviteret kommunens socialudvalg til et møde i Kvarterhuset den 22. marts for at orientere udvalget om sociale problemstillinger i Amager Øst. Fra socialudvalget deltog borgmester Mikkel Warming fra Enhedslisten og Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti. Fra Amager Øst var 13 socialt interesserede mødt frem, bl.a. fra Buret, Fundamentet, skæve boliger, Nabo-centret, Dansk Handicapforbund, Ældrerådet, pigeklubben Chili, Projektbasen og Kofoeds Skole samt medlemmer af lokaludvalget. Selvom kommunalpolitikernes fremmøde var beskedent blev det til en god eftermiddag med gensidig orientering om sociale forhold i bydelen og i kommunen. Mødet blev indledt med en film om sociale aktiviteter i Amager Øst. En af de mere udfordrende problemstillinger blev rejst af Mikkel Warming: Kan Amager Øst hjælpe med at tynde ud i de alvorlige sociale problemer, der er i Tingbjerg, eventuelt ved at et boligselskab stiller et par boliger til rådighed i forbindelse med flytning af beboere i Tingbjerg? Andre temaer var bl.a. social inklusion i Amager Øst, mangfoldigheden i bydelen, fritidslivet som en mulighed for at mødes på tværs af forskelle, indsatsen for psykisk syge, indsatsen for unge piger og drenge med anden etnisk baggrund og en lokal fattigdomskonference. Børnenes Kulturdag en tradition med plads til fornyelse Af Søs Vibeke Nielsen, Kvarterhuset Børnenes Kulturdag er i år fredag den 4. juni, på Prags Boulevard. Som mange år før har vi taget kontakt til vores sædvanlige samarbejdspartnere: det lokale politi GRATIS Børnenes Kulturdag Puppet Junior Fredag 4. juni kl Prags Boulevard Forhindringsbane i Prismen Gadeteater Prags Boulevard Konkurrencer Åbne værksteder Oplevelsesløb for 4. klasser (ved tilmelding) Leg og underholdning og brandvæsen. Hvert år er deres besøg en succes. Hundredevis af børn får lov at sidde i politibilen eller pille ved sirenen i brandbilen. Politiets hunde viser hvordan de arbejder til stor glæde for de mange børn. Men, som altid er deres besøg begrænset af hvad der ellers sker i byen, når vi holder Børnenes Kulturdag. Dagen bliver i år kendetegnet ved sammenfaldet med Puppet Junior - en dukketeaterfestival arrangeret i fællesskab med kulturhuse fra Vanløse, Bispebjerg og Vesterbro og UNIMA. Dagen igennem vil der på Prags Boulevard være gadeteater og åbne værksteder hvor du kan lave din egen teaterdukke. Men på gaden kan møde gigantiske dukker, en talende gris og en meget fræk abe... I de forskellige workshop vil du møde forskellige professionelle kunstnere som alle arbejder med dukketeater eller produktion af teaterdukker. Det er helt gratis at deltage. Hvad ske der på kulturdagen? Udover de forskellige workshops vil du også kunne bruge kroppen mere aktivt. Prismen laver en fantastisk forhindringsbane med materialer vi ikke før har brugt i området og der sættes gang i turneringer på Banen og i Boxen. For 4. klasserne er der oplevelsesløb arrangeret i fællesskab med Naturværkstedet, Sundby Bibliotek, Prismen, Miljøpunkt Amager og genbrugsstationen - men kun for de i forvejen tilmeldte. Det sker via Sundby Bibliotek. Forskellige foreninger fra kvarteret vil være tilstede med boder, optræden og aktiviteter: Pigeklubben Chili, Madværkstedet, Girlz United, Samtalegrupper KBH, Brug Folkeskolen på Amager, Mødested Amager, spejderne og flere andre. Og sidste nye er, at vi får besøg af Max 100 karavanen - så kom og se om du kan klare opgaverne og spare på vandet! Det endelige program ligger ikke klar i skrivende stund, men herunder finder du en oversigt over gadeteaterforestilingerne. Grev Gris (3-9 år) kl. 9:30 & 10:30? Nabo Nabo (alle aldre) kl. 11:00 & 15:00? Litterære Giganter (alle aldre) kl.10:00 & 14:00? Aben Mono (1 år og op) kl. 11:30 & 14:30 Læs mer om Puppet Junior festivalen og de enkelte forestillinger på: Program for hele Børnenes Kulturdag kommer på Tak til støtte til dagen: Vi KBH er, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg og Amager Øst Lokaludvalg.

3 maj nu Bliver der dannet en social ForeninG Mange arbejder for at bedre de sociale forhold. Nu bliver der dannet en social forening i Amager Øst, hvor man kan arbejde sammen om opgaven. Bag dannelse står medlemmer af Lokaludvalg Amager Øst Guidet Gåtur på AmAGer 1.maj får kvarteret omkring Øresundsvej sin egen audiowalk, som bærer titlen Amager Lovestory. Verner og Lillian fortæller om et liv i stort og småt på Amager af ole Pedersen foreningens formål er at arbejde for gode sociale forhold for børn, unge, voksne og ældre borgere i bydelen. foreningen skal følge og analysere de sociale vilkår for bydelens borgere, og foreningen skal følge bevillingsudviklingen for bydelens offentlige institutioner. foreningen skal desuden følge arbejdet i kommunens socialudvalg, beskæftigelses- og integrationsudvalg og i sundhedsudvalget. foreningen kan rejse debat om sociale forhold, arrangere offentlige møder, henvende sig til offentlige myndigheder og tage initiativ til sociale forbedringer i bydelen ligesom foreningen kan søge midler til at gennemføre projekter i bydelen amager øst. alle borgere, institutioner og projekter i amager øst, der støtter foreningens formål, kan optages som medlemmer. hvis du vil deltage i det stiftende møde foregår det på: Kofoeds skole, nyrnberggade 1, tirsdag den 11. maj kl se vedhæftede forslag til vedtægter. mødet har følgende dagsorden: Beslutning om at stifte foreningen, vedtagelse af vedtægter, valg af bestyrelse yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ole meldgaard på ovennævnte adresse af ole Pedersen en audiowalk er et lydspor, der tager lytteren med på en vandring gennem byen. det sker med en mp3-afspiller og et sæt høretelefoner som ledsager. fortællingens hovedpersoner er det 85-årige ægtepar verner og lillian, der har levet hele deres liv i stort og småt på amager. amager lovestory er erindringsglimt fra deres livsog kærlighedshistorie. samtidig er det en mosaik af beretninger fra området i fortid og nutid og endelig en kærlighedserklæring til øen amager.lillian og verners historie suppleres af andre stemmer fra folk med tilknytning til kvarteret og er indsvøbt i musik komponeret til lejligheden af Peter olsen. På musiksiden medvirker desuden lillian og verners barnebarn, stine mogenshøj leer, der konservatorieuddannet hornist. en audiowalk er en helt særlig oplevelse. amager lovestory giver tilflyttere, turister og yngre amagerkanere mulighed for at få et indblik i områdets karakter og historie ved at opleve det gennem andres øjne. amagers ældre og mere stedkendte beboere vil nok kunne nikke genkendende til mange af produktionens fortællinger, og forhåbentlig kan det også inspirere dem til at dykke lidt ned i de velkendte omgivelsers historie, fortæller charlotte isabella Jerne, der sammen med trine damgaard Kristensen udgør den eksperimenterende duo Pærfækt Projækt, som har produceret og tilrettelagt audiowalken. Begge har rødder i teater- og kulturlivet og har boet på øen i en håndfuld år, men er tilflyttere fra henholdsvis vest- og østjylland. det har været spændende at beskæftige sig så intenst med området og få fortid og nutid til at smelte sammen. det er langt mere interessant at leve her, når man kender lidt til stedets historie, uddyber trine damgaard Kristensen, der har flere forskellige lydproduktioner bag sig, bl.a. en radioversion af thomas vinterbergs festen. amager lovestory er en gratis oplevelse. FAktA: Kom og lån en mp3-afspiller hos Amager Kulturpunkt maj 2010 / på hverdage / i weekenden. Du kan også downloade audiowalken direkte til din egen mp3-afspiller og gå turen, når du har lyst.booking (anbefales ved grupper på over 5): alle hverdage 9-12 og Amager Kulturpunkt Amager Lovestory er produceret med støtte fra Ørepuljen. Mere info på den hemmelige idræt Fredag den 14. Maj afholdes Den Hemmelige Idræt fra kl til i Prismen. Det bliver en dag med Bordtennis, Ultimate, Volley, Flagfootball, Judo, MTV-dans, street dans og floorball af: Jan andersson og tina schak matzen den hemmelige idræt introducerer nye og alternative foreningsidrætter for amagers børn og unge i alderen år. hermed vil de få et indblik i foreningslivets mange muligheder på amager. nogle af aktiviteterne er kun for piger, nogle er delt op og andre er blandede. er der en af disciplinerne dit barn brænder for har de mulighed for at henvende sig til en foreningsguide, hvis job er at hjælpe børn ud i foreningerne. de vil være til rådighed hele dagen. dagens indhold ultimate, floorball, flagfootball, volleyball, Judo, streetdance, mtv -dans og Bordtennis er de 8 aktiviteter der tilbydes på dagen. til hver idrætsgren vil der være en instruktør fra foreningen til den respektive idrætsgren. instruktøren har lavet et program for undervisningen der vil tage 1 ½ time. ved 1½ times introduktion får børnene nået teori, træning og kamp. idrætsgrenene som kønsdifferentieres vil være volleyball og judo. shezone vil stå for de to danse stilarter streetdance og mtvdans som kun er for pigerne. den hemmelige idræt er en heldagsaktivitet som foregår fredag den 14. maj i Kristi himmelfarts- ferien fra klokken 9:00-16:00. det vil både være muligt, at være der hele dagen og komme til en specifik idrætsgren. dagen er gratis og uden tilmelding, så alle børn og unge i alderen år kan deltage. Kender du Flagfootball, Ultimate og MTV-dans? SÅ kan du lære det, for fredag d. 14. maj er dagen sat af til sportsgrene du sikkert ikke kender! DRENGE OG PIGER DELT OP Judo Drenge: Piger: Volley: Arenaen bliver opdelt! GIRLZ UNITED - KUN FOR PIGER MTV dans: Funk og streetdance: DRENGE OG PIGER Floorball: Bordtennis: Flagfootball: Ultimate: GRATIS BARE DUK OP! Se beskrivelserne af idrætsgrenene på bagsiden af flyeren P R I S M E N Holmbladsgade København S - - Tlf VI OPFORDRER ALLE DER ØNSKER EN FORTSAT UDGIVELSE AF AMA RØSTEN TIL AT INDBETALE ET STØTTEBELØB, ELLER TILKENDEGIVE, AT DE ØNSKER EN ANNONCE I NÆSTE BLAD. tilsagn kan Gives til: mads Jungshoved Kvarterhuset Jemtelandsgade 3 tlf

4 4 Ama røsten Butikken et koordinerende projekt for unge Ungenetværket i Amager Nordøst har fået mulighed for at oprette et koordinerende projekt for unge. Projektet kaldes Butikken og ligger i Woltersgade. Kommunen og Bikuben-fonden har givet midler til foreløbig 2 år Af Jan Kyrsting Vi møder Lærer Lina Riisgaard Winding og pædagog Lale Yazdani, der er ansat til at arbejde med de unge både som opsøgende gademedarbejder og i Butikken. Begge har erfaringer fra arbejdet med børn og unge fra bl.a Nørrebro. Arbejdet består i koordinerende funktioner i forhold til de unge, at hjælpe dem med at få en varig kontakt til klub- og fritidstilbud, at skabe kontakt til fritidsjob, f.eks. gennem Ung i job, kontakt til uddannelsessteder og at være den unges støtte undervejs. En slags mentor eller personlig kontaktperson, som den unge hele tiden kan få hjælp til at komme videre hos. -Her i begyndelsen tager vi på opsøgende arbejde i fritidsklubberne, juniorklubben i Norgesgade og Buret for at lære de unge at kende og finde ud af, hvilke grupperinger, der findes, og hvordan de enkeltes behov for støtte er, siger Lina og Lale. -Vi er begge med i lillebrorgruppen, og den ene er tilknyttet den ældre gruppe unge, modningsgruppen, der har særlig bevågenhed i ungenetværkets samarbejde. Netop som vi sidder og snakker dukker to unge op i Butikken. Efter aftale med Lina og Lale skal de være med til at forberede et måltid mad, som de unge i modningsgruppen mødes over hver anden torsdag, og hvor de får mulighed for at bringe personlige ting på banen. De bruger også samværet til at se en film sammen. Forældrene er vigtige i samarbejdet - Det er også meget vigtigt at inddrage forældrene i samarbejdet, og vi samarbejder med mødregruppen i det boligsociale arbejde i Projektbasen. Vi skal også i kontakt med fædregruppen, så vi kan få dem på banen sammen med de unge, fortæller de to engagerede medarbejdere. -De unge skal først kende os godt og føle sig trygge, inden forældrene inddrages i samarbejdet. Vi forestiller os, at vi kan sætte nogle ting i gang, hvor forældrene og de unge er sammen, eller arrangere forældreaftner, hvor forældrene sammen kan tale om deres børn. Børnene kommer jo ikke hjem og forklarer, hvad der foregår i deres liv. Det har forældrene tit ikke overskud til at høre på. Manglen på sprog kan også være et problem, og ofte sætter forældrene sig derfor ikke så meget ind i, hvad der sker, hvor deres børn færdes. Hvis et barn f.eks. spørger: Jeg vil gerne gå til svømning. Hvordan kan jeg komme til det? ved forældre måske ikke, hvor det er, og hvordan det kan lade sig gøre. Lina og Lale understreger, at det er meget, meget vigtigt, at forældrene er med ind over i samarbejdet med den unge. De unge mangler ofte deres forældre som rollemodeller, og de kommer til at miste respekten, når deres mor eller far ikke er med i forældresamarbejdet. Men hvad med pigerne? Lian og Lale fortæller at de også har været i kontakt med pigerne, blandt andet i Pigeklubben Chili i Ungdomsskolen. De piger virker meget modne og selvkørende. Der er mere behov for at støtte nogle af de mindre piger, som ikke går i klub. Dem har Lina og Lale passer butikken vi været til sport i Prismen med sammen med Christina fra det opsøgende arbejde. - I vores fortsatte arbejde skal vi have en nøjere præcisering af, hvilken indsats, man kan yde de enkelte unge, og hvordan deres kontakt til forældrene er. Her betyder det meget for vores arbejde - især når vi kommer udefra - at der allerede er et godt fungerende netværk blandt de voksne, der arbejder med de unge. Med Amager Øst lokaludvalg på weekendseminar i Rødvig Lørdag og søndag den april 2010 var Amager Øst Lokaludvalg på weekendseminar i sydsjælland. Vejret var godt, arbejdsmoralen høj og udbyttet i top Af Søren Kjærsgaard Snarberg Formålet med seminaret var dels at få rystet de mange nye Lokaludvalgsmedlemmer sammen med de gamle, dels at få diskuteret Lokaludvalgets videre arbejde, noget der sjældent er tid til i en travl hverdag. Kl.8 lørdag morgen afgik bussen fra Kvarterhuset med 26 forventningsfulde seminar-deltagere. Der var nye og gamle medlemmer samt suppleanter med i bussen. Vel ankommet til Klinten kursuscenter i det smukke Rødvig ved Stevns, delte Lokaludvalgets sig op i mindre grupper bestående af gamle og nye Lokaludvalgsmedlemmer. De brugte nu en lille times tid til at fortælle om de erfaringer de havde gjort sig med de foregående 2 års arbejde i Lokaludvalget og hvilke forventninger de havde til de næste 4 år som de er valgt for. Bydelsplanen i centrum Næste punkt på programmet var opfølgning på bydelsplanen,som lokaludvalget har arbrjdet på gennem det sidse år. Nu kommer det hårde arbejde med at få realiseret planens forskellige projekter og visioner. Lokaludvalgsmedlemmerne fik derfor til opgave at vurdere hvilke projekter der er nemme at gennemføre, hvilke der er lidt sværere at gennemføre og hvilke der kan tage rigtig lang tid at gennemføre. Desuden skulle medlemmerne melde ind hvilke projekter de var interesseret i at arbejde videre med. Lørdag eftermiddag holdt en Kommunikationsrådgiver fra firmaet Operate et oplæg om hvordan Lokaludvalget kan arbejde for at få gennemført projekterne fra Bydelsplanen. Måske lyder det meget enkelt med lige at lave en kommunikationsstrategi, men det er det bestemt ikke. Lokaludvalget fik imidlertid nogle værktøjer at arbejde videre med. Walk and talk hvilke forventninger er der til arbejdet i det nye lokaludvalg Puljemidlerne blev drøftet Desuden nåede man også i løbet af lørdagen at gennemgår puljemiddel kriterierne. Amager Øst Lokaludvalg uddeler årligt ca. 3,5 mio.kr. i puljemidler til projekter i Amager Øst bydel. Men er det godt nok som vi gør det i dag, kan det gøres anderledes og i givet fald hvordan? Efter en beskeden og kort middag arbejdede Lokaludvalget indtil lørdag aften kl med, på fantasifuld vis, at billedliggøre de indtryk som dagens arbejde havde bidraget med. Skulle nogle have det indtryk, at Lokaludvalget bare er en kedelig, støvet forsamling blev dette manet eftertrykkeligt til jorden. Der blev også arbejdet om søndagen Søndag formiddag blev der nedsat 3 caféborde som Lokaludvalgsmedlemmerne på skift kunne besøge. Her blev der behandlet emner der er opstået i Lokaludvalget gennem det seneste år. Synspunkterne fra Lokaludvalgsmedlemmerne på disse emner skal efterfølgende samles sammen og behandles på et kommende Lokaludvalgsmøde. Efter en uhyre travl og udbytterig weekend såvel fagligt som socialt returnerede bussen søndag kl.15 til Kvarterhuset.

5 MAJ Arkitektkonkurrence for Ålandsgadekarreen også kaldet Sommerlystgrunden Endelig ser det ud til at der skal ske noget på Sommerlystgrunden. En dommerkomite har, på baggrund af en arkitektkonkurrence, udskrevet af Københavns kommune, fundet et vinderforslag. Nu mangler det bare at blive ført ud i livet Af Eva Damgaard medlem af Amager Øst lokaludvalg Det har været spændende at deltage i dommerkomiteen, som en af fire lægfolk. Vi fik alle forslagene udbragt i en stor papkasse inden jul. På det første møde i dommerkomiteen gik det op for mig, at der faktisk ikke var nogen af deltagerne, som havde et indgående kendskab til området eller beboerne i kvarteret. Det blev derfor min opgave at vinkle til lokalområdet, og jeg må sige alle lyttede med, når jeg fik lov til at fortælle anekdoter fra dagligdagen både før og nu i Holmbladsgade. Mit kendskab stammer i stor grad fra historisk interesse for socialdemokratiets opståen og arbejdet gennem mere end 100 år, og den fagpolitiske historie, som også havde stærke rødder her i industrikvarteret.men også fra alle de mange gode blade Lokalhistorisk Forening har udgivet, som indeholder selvoplevede historier igennem et menneskeliv. Jeg har selv taget del i dette mangfoldige liv, ofte er partiforeningens møder blevet afsluttet på Sommerlyst, og det var en fast tradition 1. maj efter morgenappellen skulle vi have en bajer i Sommerlyst inden turen gik til Rømersgade, hvor vi forenedes med andre og i samlet trop gik til Fællesparken. Under vore i alt 5 arbejdsmøder i dommerkomiteen blev det nærmest en sædvane, at der skulle fortælles lokale historier, hvor både Stauning, Urban Hansen og andre meget prominente socialdemokrater indgik, fordi de havde haft deres gang i kvarteret og på Sommerlyst. Også de senere års skrækbilleder med pillende rotter i gården, de nostalgiske billeder af pølsevognenes vandring morgen og aften til garagerne i gården og meget andet blev en del af samtalerne. Man delte med hinanden Men ikke mindst væsentligt var det at fortælle om de lidt skæve eksistenser, vi har plads til og som vi ønsker skal finde deres plads hos os. Vi har også altid taget hånd om de lidt svage i vort samfund. Netop huset, som stod på hjørnet af Holmbladsgade og Geislersgade vidner om denne solidaritetsfølelse. Her gik man ikke sulten i seng, man delte med hinanden. Der går også gode historier om onkel som man pantsatte sit bedste tøj hos, indtil lønnen kom, så fik man da med på bordet i børnefamilierne. Det vindende forslag passer ind i kvarteret Ved offentliggørelsen i salen i Jemtelandsgade den 12. marts var mange kommet til stede og overværede denne festlige iscenesættelse med taler osv. Første præmien gik til Klar Arkitekterne, og det er mit håb, at vi kan få opført det vindende kompleks, som jeg finder passer helt fantastisk ind i kvarteret med erhverv, lejligheder, rækkehuse, fællesrum og fællesarealer. De har taget alle facetter med fra de gamle huse og cafe, forretninger og mange muligheder for at dyrke det sociale. Hvem vil binde an med projektet? Stadsarkitekt Jan Christiansen i ivrig samtale med vinderen af projektet Nu skal der findes en entreprenør, der vil binde an på projektet. En anden mulighed kunne være at finde flere interessenter, som ville gå sammen om et andelsboligprojekt. Jeg vil i hvert fald følge dette arbejde på nært hold, og vi kan se, at kommunen er lige så ivrig efter at komme i gang. Her i april måned er det sidste baghus blevet nedrevet. Adgangsvejen fra Ålandsgade er planeret ligesom resten af grunden. Spændende bliver det at se, hvornår gravemaskinerne går i gang. Etnisk Bazar i Amager øst igen Af Charlotte T. Hansen Søndag d. 24. Januar i år blev der afholdt en etnisk Bazar i Prismen i holmbladsgade. Med omkring 1000 besøgende blev bazaren en stor succes. Der var gang i den ved den etniske bazar Bazaren var et pilotprojekt, som Amager Øst lokaludvalg har sat i gang som en del af lokaludvalgets bydelsplan, med det formål at styrke mangfoldigheden i bydelen. Bazar - en tilbagevendende begivenhed. Arbejdsgruppen for Bazaren evaluerede projektet i slutningen af februar og der er bestemt stemning for at Bazaren skal være en tilbagevendende begivenhed. Dette kræver dog flere lokale kræfter, derfor var der indkaldt til informationsmøde i kvarterhuset onsdag d. 28. april. 3 lokale borger fandt vejen til mødet, men der er brug for flere så vi blev enige om at holde et nyt møde d. 25. maj kl kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 4.sal i køkkenet. Her skal vi tage stilling til : Hvor: Skal Bazaren være det samme sted hvert år, eller skiftende steder i bydelen. skal den være indendørs: vejrsikkert men dyrt eller udendørs: vejr risiko, billigt, mulighed for at lave mad. Hvornår: Sommer eller vinter skal de være mangfoldighedsdagen sidste lørdag i august elle i januar hvor der ikke foregår så meget. Hvordan: Hoved ideen er at folk selv medbringer bord, stol, varer m.m. Der vil komme udgifter hvordan dækkes de. Man kan bl.a. søge lokaludvalget om penge, men der er ingen tilskudsgaranti. Hvem: En tovholdergruppe på 4-5 personer samt arbejdsgrupper og frivillige Fælleskab og rummelighed er grundlaget. Det handler om at skabe en fælles oplevelse af at alle kan bidrage med noget, at stimulere den mangfoldighed der er i bydelen og at se den som en styrke. Dette kan bazaren bidrage til. Her kan alle være med, høj som lav, gammel som ung, skæv som lige, gående som kørestolsbruger. På den måde kan mennesker fra forskellige kulturer få mulighed for at komme med noget fra deres kultur, f.eks. smagsprøver på retter, kunsthåndværk og meget andet. Mød op d kl i Kvarterhuset 4. sal i køkkenet og bidrag til at Bazaren atter kommer i gang. SÅ KOM OG VÆR MED LAD OS FÅ DEN SEJGESTE BAZAR I BYEN

6 6 Ama røsten Læringscentret i Kvarterhuset får nye kræfter af Johnny Skaaning, Sundby Bibliotek Efter en række personalemæssige forandringer i foråret, sker der en udvidelse af aktiviteterne i læringscentret i Kvarterhuset i Jemtelandsgade. Centret, der bl.a. drives med midler fra Beskæftigelse og Integration, er i det tredje år af sin treårige projektperiode. Efter perioden skal det afgøres hvorvidt der kan ske en lokal forankring, hvilket formentlig vil sige at Kvarterhuset driver centret videre for egne midler. Centret holder til i et lokale på 1. sal i Kvarterhuset, og er centreret om en række bærbare computere, hvor centrets brugere får hjælp med en lang række sager. I den sidste periode af centrets levetid frem mod 2011, sker der imidlertid en revitalisering af centrets virkeområder: 4 medarbejdere er fra april ansat på deltid, til at udvide det i forvejen populære tilbud om hjælp til selvhjælp indenfor en række områder: IT-hjælp, jobsøgning, cvskrivning,lektiehjælp for voksne mm. Centret planlægger i løbet af sommeren dels en række IT-kurser for nybegyndere, dels både sociale og kulturelle aktiviteter med sigte på integration i bred forstand. De nyansatte medarbejdere er: Susanne Jørgensen, Malika Aghrib, Helene Filskov Bjerre og Johnny Skaaning. Alle fire har i forvejen deres virkefelt i huset i Jemtelandsgade, henholdsvis i Projektbasen og i biblioteket. Konkurrence om tilgængelighed Amager Øst lokaludvalg har sat gang i en konkurrence om øget tilgængelighed på Amagerbrogade du kan også være med Af Ole Pedersen og Hans Jørgen Møller Formålet er at gøre Amagerbrogade til den mest tilgængelige gade i byen! Vi venter nu på at du indsender dit forslag og efter planen bliver de indkomne forslag udstillet på Amagerbro Torv d.26/5 kl På denne dag vil der også være præmieoverrækkelse, ved formand for dommerkomiteen, Jesper Klein. Forslagene skal indarbejde at de forskellige op/nedkørsler falder naturligt ind i gadebilledet, imodsætning til mange af dem vi ser i dag. Det bliver en spændende og fornøjelig dag så mød talstærkt op! I tilgængelighedsgruppen har vi ligeledes snakket om hvordan vi følger op på sidste års succes, det store tilgængelighedsløb! Vil du være med og have indflydelse på dette så ring, , sms m.m. Hans J. Møller Tlf Kulturinstitutionernes videnskabsfestival på Amager Kultur og videnskab går hånd i hånd, når festivalen Viden Skaber Amar lukker op for godteposen af arrangementer til juni måned. Ti kulturinstitutioner på Amager tager samarbejdet om kultur og videnskab op, med det sigte at give børn, unge og voksne en mulighed for at blive beriget med ny viden på en sjov og involverende måde. Af Nanna Lykke Merrild, konsulent i Prismen Viden ud af skabet Videnskabsfestivalen vil koble kunst, kultur, idræt og videnskab i en skøn sammensurium af arrangementer. Hensigten er at få viden ud af skabet og få skærpet fokus på specialiserede områder og dermed gøre forskellige videnskabelige fagområder mere tilgængelige og bryde med rammerne for hvad og hvor videnskabeligt arbejdet normalt udfoldes. En af Amagers videnskabsoaser er Skramloteket, som er en selvejende institution, der tilbyder praktisk undervisning for børn indenfor naturvidenskab og elektronik. På festivalen viser og demonstrer Skramloteket, hvilken type videnskab de til dagligt arbejder med, og her er det tilladt at pille og afprøve. Fordi børn lærer med fingrene! Krop, hjerne og sanser. I idræts- og kulturhuset Prismen kan du blive klog på videnskaben omkring kroppen. Forskere fra Institut for Idræt vil fortælle og vise hvordan du kan snyde din hjerne. Forebyggelsescenteret Amager tester din sundhed og sidst men ikke mindst kan du få målt hastigheden i dit fodboldspark. For dem som vil gå dybere ind i kropsvidenskaben kan man prøve at puste en lunge op eller, sammen med medarbejdere fra Experimentarium, prøve at dissekere et øje, et hjerte eller en lunge. I Kvarterhuset og Kulturhuset Islands Brygge kan du afprøve dine smagsløg. Her vil være foredrag om smagssanser. Til foredraget serveres der smagsprøver, så du kan selv afprøve videnskaben på egen krop. Kvarterhuset tilbyder også et foredrag om videnskaben bag øl, hvor der også vil være smagsprøver. En af kroppens andre sanser, nemlig høresansen, udforskes og afprøves sammen med Dr. Lyd. I Børnekulturhus Amar og på Solvang Bibliotek laver han musikalske lyduniverser og undersøger sammen med børnene, hvad lyd er for en størrelse. E-bøger, bølgebrus og Sebastians dyr Bibliotekerne dykker ned i deres faglighed og er med på noderne omkring udvikling af IT og holder foredrag og prøvninger af seneste nye videnskab omkring e-bøger. Videnskab om vandet er også central for Amager, som er omringet af vand. Det Maritime Ungdomshus, som normalt er et hus for børn og unge, åbner dørene op for at voksne også kan opleve huset i Amagers nok skønneste omgivelser. Her kan man blive klog på videnskabelige forhold omkring vind, vand og vejr. Til de små størrelser som er vilde med dyr, kan Sebastian Klein lokke med sin viden om alle mulige dyr. Det sker i Børnekulturhus Amar. Alle kan være med Videnskabsfestivalen er for alle, som har lyst til at være med, og arrangementerne koster ikke noget (undtaget ølsmagning). For alle arrangementerne gælder, at de videnskabelige fagområder formidles på måder, som er underholdende, deltagende og oplysende. Det fulde program kan ses på hjemmesiden eller i programmerne, som kommer ud på biblioteker og kulturinstitutioner på Amager midt i maj. FAKTA: Arrangørerne bag festivalen er gruppen Amar Tar Ordet, og består af: Amagerbro Kultur (Prismen, Kvarterhuset, Bibliotekshuset, Sundby Bibliotek) Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygges Bibliotek, Børnekulturhus Ama r, Solvang Bibliotek, Sundholmskvarterets Områdeløft og Det Maritime Ungdomshus. Hvor og hvornår Arrangementerne afholdes i perioden 7. til den 13. juni 2010 Viden Skaber Amar er støttet af Amager Øst Lokaludvalg og Lokaludvalg Amager Vest Sundbyøster Skole indsamler 9500 kroner til ofrene i Haiti Af Jeppe Maagaard Holm- formand for elevrådet Elever på Amager viser globalt medborgerskab og hjælper jordskælvsramte børn I uge 12 afholdt elever og lærere traditionen tro en projektuge på Sundbyøster Skole, hvor alle klassetrin gik i dybden og arbejdede med et specielt humanitært emne. I år blev det dog besluttet at alle klassernes emne skulle have fokus på det forfærdelige jordskælv der ramte Haiti d. 12. januar i år. Da ugen blev skudt i gang arbejdede elever og lærere målrettet på at sætte sig ind i landet Haiti og dets situation. Blandt andet lærte flere klasser om jordskælv, og der blev lavet billedreportager og meget mere. Efter en vellykket og lærerig uge åbnede skolen dørene, hvor forældre, bedsteforældre, søskende, venner osv. kunne komme og opleve, hvad eleverne havde fået ud af ugen. De fleste klasser havde i ugens løb gjort noget klar som lørdag kunne sælges eller på anden måde indbringe penge til Haiti. Der blev blandt andet afholdt støttekoncert, støtteteater og billedauktion, og der blev solgt kager, juice og meget mere. Alt sammen for at indsamle penge til Haiti. Folk var glade, og vi elever var tilfredse, da vi gik hjem til weekend efter en vellykket uge. Vi giver vores is til Haiti! Udover de penge eleverne fik indsamlet, ved åbent hus, besluttede elevrådet i enighed, at børnene godt kunne undvære den årlige is. I stedet blev pengene brugt til støtte for jordskælvsramte børn i Haiti. Da elevrådet på skolens fødselsdag måtte fortælle eleverne, at de havde besluttet, at den traditionelle is kunne doneres til katastrofen i Haiti, var det lidt svært for nogle af de små elever at forholde sig til et problem så langt væk fra Danmark. Store elever forklarede de mindste, at det jo ikke drejede sig om, at ville pakke sodavandsis i en papkasse og flyve dem med flyver til børnene i Haiti, men at eleverne faktisk bruger en del penge på is. Pengene, som skolen godt kunne tænke sig at sende til ofrene, går til rent vand, mad og tøj. Straks forstod de mindste elever det bedre. Det betyde at 1200 kr., der skulle være blevet brugt på is, bliver lagt oven i puljen af penge, som blev ind samlet ved åbent hus i projektugen, har Sundbyøster Skole har indsamlet 9500 kroner til Haiti gennem Folkekirkens nødhjælp

7 MAJ Præsentation af et Amager Band Portobello Road Min Historie/ Bjørn Tversted Portobello Road er navnet på en kolossal lang gade i London, hvor marskandisere og forretninger, som handler med gamle ting og sager, ligger side om side i en uendelighed. Portobello Road er et godt navn til et band, som ser det som sin fornemmeste opgave, at grave i den fantastiske guldåre, som vi har i poppen og rocken fra 1950 erne og 1960 erne. Vi nærer en dyb kærlighed til musik af Beatles, Kinks, Carole King, Bob Dylan og mange, mange andre. Og guldgruben er uudtømmelig. Portobello Road har bestået i 13 år og deraf 4 år med sin nuværende besætning. Det tog sin begyndelse, da Flemming Peuliche og Bjørn Tversted (artikelskriveren) mødtes som elever på Vestre Borgerdyd Gymnasium, som dengang lå i Helgolandsgade. Ingen af os syntes at det, som foregik i timerne var vildt ophidsende. Til gengæld fandt vi til en fest, og dem var der mange af også dengang, ud af, at vi begge kunne spille 3 greb på en guitar og at det var sjovt at spille og synge sammen. Vi lærte hurtigt et par greb mere og gik igang med den akustiske Folkbølge som Simon og Garfunkel, Bob Dylan, Peter, Paul and Mary og Donovan stod for. Det var fint at samle en fest med fællessang, også dengang. Det førte os til Visevers Huset i Tivoli, Sæt din bøf på græs biblioteker og private sammenkomster, som Flemming og Bjørn. I 1975 flyttede jeg til Jylland med min kone Année og vore veje skiltes. I det jyske fandt vi også musikalske legekammerater, men vi kom aldrig længere end til dagligstuen. I 1980 havde vi fået nok af Jylland og vendte tilbage til Amager. Vi havde fået 2 børn, som kom til at gå i vuggestue og Børnehave i Børnegården i Moselgade, hvor en hvis Ole P. og Käte Hommelgaard residerede sammen med en gruppe engagerede pædagoger og medhjælpere. Der blev afholdt mange arrangementer for børn og voksne i Moselgade. Année sang gerne. Ole spillede og sang gerne og det samme gjorde jeg. Og et børnehavefestpartyband havde set dagens lys. Nogle gange suppleret med Ole og Kätes søn Thomas på trommer. Mange år efter børnene var gået videre til skolen, bevarede vi dette musikalske fællesskab. Så skete der det, at Ole mistede sin gode sangstemme. Den gik til i hoste, og han syntes ikke, det var sjovt længere. Så stod Année og jeg uden legekammerater og vi aftalte med Flemming Peuliche at genoptage sammenspillet. Flemming havde lige fået en elektrisk guitar i fødselsdagsgave til sin 50 års fødselsdag!!! Det var stort. Vi havde jo spillet akustisk evt. med let forstærkning. Men nu skulle der skrues op og leges! Vi var nu 3. Jeg anskaffede en 12 strenget akustisk guitar (lækker lyd) og Flemming gik i rockguitar lære. Så manglede vi jo en bassist og en trommeslager. Bassisten fandt vi i familien. Nevø- Henrik Tversted, som spillede med os i 5 år indtil han blev familiefar og fik meget travlt. Trommeslageren- John Pickard fandt vi i Den Blå Avis- En rutineret trommeslager, som havde været med siden Jomfru Burets dage. John spillede vi sammen med i over 10 år indtil smerter i skulder og albuer tvang ham til at stoppe. Vi fandt en ny bassist. Jens Lobdrup og en ny trommeslager Jens Holst- begge garvede musikere, og bandet har udviklet sig meget. Vi er: Jens Holst- Trommer, Jens Lobdrup- Bas og vokal, Année Månssonvokal og percussion, Flemming Peulicheleadguitar og vokal og Bjørn Tversted 12 strenget guitar og vokal. I dag hygger vi os i øvelokalet. Vi spiller på caféer og små spillesteder, hvor vægten er lagt på at skabe en god stemning og lydvolumen ikke skal hindre samtale. Vi spiller også til private fester, hvor det igen er den gode stemning, som er i højsædet samtidig med at musikken skal give gæsterne lyst til at slå sig løs på dansegulvet. Kontakt: Bjørn Tversted, Tlf , mob , Og der blev sunget, blev der... Fredag før påske var det Skolernes Sangdag - et initiativ fra DR under domænet Syngelyst.dk. Vi håber det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Syngelysten var i den grad til stede, i hvert fald. Af Henrik Vesterløkke Der blev sunget, der blev trallet, der blev smilet og grinet. Dørene til den store sal på Sønderbro blev slået op præcis klokken kvart i ni, og eleverne blev mødt af en storskærm, der viste et direkte signal til DR Ramasjang. Snart blev der stillet om til det nye DR koncerthus, hvor halvfems elever og lærere fra Sønderbro sad klar i de behagelige sæder i den fantastiske bygning. Så blev der tællet ind til i Østen stiger solen op og elever i både koncerthuset og Sønderbro skoles gymnastiksal stemte i samtidigt - og i øvrigt samtidig med elever fra skoler landet over. Signalet fra DR faldt på et tidspunkt ud - og kom tilbage, men det forhindrede ikke vores syngelystne elever i at synge videre på egen hånd, og da signalet kom tilbage til sidste sang, Jutlandia, var det lige før taget lettede. Derefter skrev hele skolen i fællesskab en sang på melodien Fra Engeland til Skotland, og alle klasser bidrog med et fantastisk vers. Efter den lange hjemmelavede fællessang, kastede hele skolen sig ud i en god gang Boogie Woogie, og vi har aldrig set en fællesdans fungere så godt..! Sikke en dag..dem må vi ha nogle flere af... Af Flemming Steen Sørensen Vil du have din egen ko på græs på Vestamager? Så er chancen der nu, hvor Sundby Kogræsserforening lige har sat 18 Hereford kvier på græs. Sidste år havde foreningen en venteliste men i år er der plads til nye familier, som hver kan tegne en andel på mellem kg kød. Kvierne går på græs ved naturcentret ved Vestamager station. Kvierne indgår i naturplejen og medlemmerne i foreningen kigger efter tur til kvierne daglig. Kvierne vænnes til at få lidt havre fra en spand, så meget snart kommer de, når man kalder. Det er en god chance for bybørn til at lære kvier at kende - og så er naturen, harer, fasaner og vildtet jo aldrig langt væk. Til oktober slagtes kvierne og medlemmene får udleveret udskæringer og hakket kød som smager himmelsk. Vi deles om udgifterne og afregner med ca kr. pr. kg. Foreningen kan kontaktes via hjemmesiden

8 8 Ama røsten Borgermøde om trafik Ældrerådene Amager Øst og Vest har i fællesskab afholdt Borgermøde om Trafikken på Amager i Aktivcentret Sløjfen torsdag d. 22/4 2010, og det var et tilløbsstykke, hvor ca. 130 personer fremmødte. I panelet sad Økonomiforvaltningen, Movia og to politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti. Af Mona Sillemann og Tonyia Hammerlund På mødet var der livlig debat om bl.a en hospitalsbus fra Amager til Hvidovre hospital, da der er lang vej især for ældre mennesker, både for dem der efter udskrivning skal til kontrol og genoptræning og de pårørende der skal på besøg. Bus 4 A som i dag går i det t tyndtbefolket område, ud Kastrupvej til station Femøren, ønskes omlagt til at dreje tv. ved Amager Hospital køre tv. ad Backersvej, Stormskridt mod mere strandliv Bredt samarbejde om mere børne- og foreningsliv på Amager Strand Af Martin Hein Med Lokaludvalg Amager Øst og Amager Strandpark i førersædet bliver der nu sat tryk på ideerne om et naturcenter på Amager Strand. Men ikke nok med det en hel række af aktive omkring stranden arbejder sammen om at udvikle ét fælles projekt, der kan skabe mere liv på stranden hele året. Frem for at arbejde sideløbende på en række projekter, bliver kræfterne nu forenet, så ideen om et foreningshus, en grejbank og et naturcenter for de mindste bliver tænkt sammen. Den fælles drøm er et hus, der kan rumme det hele naturvejleder og børneleg om dagen, foreninger om aftenen og liv hele året sommer, vinter og weekend. Med blandt andet Friluftsrådet, Det Maritime Ungdomshus og DGI på banen, dækker samarbejdet bredt, og formand for Lokaludvalg Amager Øst, Ole Pedersen, glæder sig over udviklingen Det er yders positivt, at så mange gode kræfter fra Amager blive enige om at arbejde sammen, så vi ikke hver især kæmper for vores egne små projekter. Jeg håber også, at Borgerrepræsentationen vil anerkende det brede samarbejde, som er funderet i både lokaludvalgets borgerinddragelse og det lokale foreningsliv, siger Ole Pedersen. Og fra Rådhuset lyder der på forhånd positive toner. Jeg synes, at jeres ide lyder spændende, og jeg er rigtigt glad for, at I har fokus Mærk en fisk det er på Amager strand på at skabe gode tilbud til byens børn i jeres arbejde med bydelsplanen, siger Frank Jensen i en mail efter, at han er blevet præsenteret for Amager Øst Lokaludvalgs oplæg til et naturcenter. Selvom der stadig er langt til det færdige hus, så kan børn og unge allerede i år få en prøve på, hvad en naturvejleder kan bruges til. Med penge fra Friluftsrådet vil DGI fra efteråret være på stranden med Friluftsbussen, hvor børn og unge mellem seks og 16 år kan få et skud frisk luft, noget motion og samtidig lære noget. Projektet kører foreløbig i tre år, men står det til Ole Pedersen, får naturvejlederen tag over hovedet inden da. Jeg håber, at vi kan skabe en fast base for projektet og for en række nye foreninger, for det ville være en stor gevinst for Københavnerne i det hele taget, siger han. kajakbasen.dk et træfpunkt for kajakinteresserede Vi er tossede med havkajak står der på kajakbasen.dk s visitkort, og det er ikke bare for sjov. ned af Øresundsvej til station Øresund og meget gerne helt ned til Amager Strandpark ved Helgoland, som ikke har nogle busser. Denne linieføring vil tilgodese det tætbefolkede område med mange store boligkarreer samt Sundparken med de mange ældre. Der er i dag ingen forbindelse fra dette område til Amagerbrogade/ Sundbyvester Plads. Der blev fremsat ønske om at linje 2 A skulle køre fuld linjeføring hver gang, da det kan tage urimelig lang tid komme videre ud af Kastrupvej. Ligeledes ønsker Ældrerådet Amager Vest, at Linje 250 bør køre til Vejlands alle, og at Linje 35 bør bibeholdes. Servicebusserne Der er blevet lovet en evaluering af ruterne ved opstarten af servicebusserne, men det er ikke sket. Der er steder på ruterne der burde ændres og ligeledes ønskes der mere reklame for servicebusserne. Der er mange der er meget glade for servicebusserne, da der er mere service, og tid til at komme på og af. Desværre har Ældrerådet efter borgermødet erfaret at alle servicebusser vil blive nedlagt, hvilket panelet ikke orienterede os på borgermødet. Vi håber at forvaltningen og politikerne har fået noget med hjem, så der kan arbejdes videre på trafikproblemerne på Amager. Men ældrerådene kommer igen til næste år, hvor der bliver holdt et Borgermøde med titlen: Hvordan er det gået med vores trafik på Amager. Af Tina Hindsbo kommunikationsmedarbejder i kajakbasen.dk Ejerne af butikken, Ralf Jensen og Lars Berlau, mener noget med det, og de har faktisk også papir på det. Sidste år vandt Lars nemlig DM i havkajakteknik, mens Ralf blev nr. 2. Pr. 1. april i år åbnede de så døren til deres længe ventede 130 m2 store kajakbutik. Den spritnye kajakbutik er et kapitel for sig. Her kan man i fred og ro kigge, mærke og prøve, mens man nyder en kop kaffe eller the. Og har man brug for hjælp, står kajakbasen.dk s meget vidende personale klar med gode råd og seriøs vejledning på alle niveauer. Engagement og godt humør Til daglig er det som regel Ralf, der står bag disken i butikken, når han altså ikke lige er ude ved kajakcontainerne for at vise kajakker frem eller sende kursister af sted på vandet med en af basens erfarne instruktører. Men hvad enten du møder Ralf, Lars eller en de andre medarbejdere, er engagementet og humøret ikke til at tage fejl af og det smitter. kajakbasen.dk ligger lige ved Amager Strand og er derfor det perfekte udgangspunkt for kursister samt kunder, der har egen kajak i opbevaring, låner en kajak på delekajakordning eller blot lejer en kajak i et par timer. Efterhånden er basen da også blevet lidt af et træfpunkt for kajakentusiaster, der bare må en tur på vandet eller lige skal have lidt mere til udstyrspakken. Er man øvet eller ligefrem kajak-haj går man heller ikke forgæves. Butikken bugner af det seneste nye udstyr, og man kan sågar være heldig at støde ind i vaskeægte kajaklegender. kajakbasen.dk har nemlig med jævne mellemrum besøg fra udlandet. I maj kommer den engelske gentleman-roer Nigel Forster og gæsteunderviser, og i juni og juli kommer rullemesteren Dubside og holder kurser for såvel begyndere som øvede. kajakbasen.dk: Butikken har åbent alle dage fra har åbent hele tiden! Kontakt kajakbasen.dk på eller Besøg kajakbasen.dk på Amager Strandvej 162, ring på , eller send en mail på

9 MAJ Lørdagshygge a la Amager forude Fugl & Fisk en forening for folk med maritime interesser Fugl & Fisk er hverken fugl eller fisk. Det er en driftforeningen for båden Flyvefisken, som Amager Øst Lokaludvalg i 2008 gav tilskud til indkøb af, til glæde for borgerne i Amager Øst. Lørdage på Musiktorvet er blevet en fast tradition på pladsen ved Øresundsvej 6, så derfor kan selv ikke den forudstående ombygning af Amager Kulturpunkt med potentielt byggerod og håndværkermylder sætte en stopper for de hyggelige lørdage i sommeren Amargerkanerne kan både den 19. og 26. juni fra kl hygge sig sammen på det kommende Musiktorv med lækre boder, loppemarked, god musik og kreative aktiviteter for de små. Vil du være med? Har du en masse spændende rod i din gemmer? Eller har din forening lyst til at fortælle om jer selv i en infobod? Eller vise hvad I kan i form af fx en optræden? Eller måske du og din butik har lyst til at sælge fx kaffe eller kage? Der er mange muligheder for deltagelse, og alle er velkomne. Kontakt Louise på for at melde dig til eller bare høre mere. Priser: Prisen for en loppestand er 25 kr. - og man skal selv medbringe bord. En almindelig bod eller infobod koster 50 kr. - og der stilles bord til rådighed. Frist for tilmelding er 1. juni. Advokatvagt - nu også på Sundby Bibliotek Fra 12. maj 2010 og herefter hver anden onsdag i hver måned (bortset fra juli) tilbyder advokat Nina Welding fra Advokatfirmaet WELDINGS retshjælp på Sundby Bibliotek i tidsrummet kl. 17 til kl. 18. Af Ole Pedersen Advokat Nina Welding har siden 2007 været fast advokatvagt på Bibliotekshuset på Rodosvej. Interessen for at få retshjælp er imidlertid meget stor. Mange sager har ikke kunnet nå at blive behandlet indenfor den afsatte tid, og mange har derfor måttet gå med uforrettet sag. Advokatvagten eller retshjælpen som den også kaldes ser det som sin opgave at tilbyde borgere i lokalområdet en juridisk bedømmelse af et problem uden at der iværksættes en egentlig sagsbehandling. Ordningen kan bedst betegnes som en juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp, og hvor du får et grundlag for at beslutte om og eventuelt hvordan, du skal gå videre med en sag. Hvis du kommer til Advokatvagten med dit problem, kan du være helt anonym. Der bliver ikke skrevet noget ned eller lavet en sag. Du får blot en hurtig juridisk bedømmelse af din situation. Da ordningen er meget søgt, letter det rådgivningen og giver derfor mulighed for at behandle flest henvendelser, hvis du på forhånd har tænkt over det eller de problemer, du ønsker bedømt. De fleste spørgsmål handler om skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold og erstatning. Men der er i princippet ingen grænser for, hvilke problemer du kan forelægge for advokaten. Advokat Nina Welding står får retshjælpen Af Gert Rosenkrantz Fuglsang formand for Fugl & Fisk Bag ansøgningen til Amager Øst Lokaludvalg stod det Maritime Ungdomshus, Prismen, Kvarterhuset, Miljøpunkt Amager og Sundby Sejlforening. Udvalget bevilgede tilskuddet og båden blev indkøbt. Det blev besluttet, i samarbejde med bevillingsgiveren, at ejerskabet til båden blev lagt i det Maritime Ungdomshus og til at forestå driften blev der oprettet en forening Fugls & Fisk, med bl.a. de øvrige interessenter som fødte medlemmer af bestyrelsen. Hvert år på generalforsamling kan der vælges øvrige bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne. Kun fantasien sætter grænser Medlemmerne kan arrangere ture for den forening man selv repræsentere eller arrangere åbne ture hvor andre kan tilmelde sig. F. eks. arrangerede Miljøpunkt Amager en åben sejltur med foredrag ud til vindmøllerne på Middelgrunden d. 9. maj. Der kan f.eks. også arrangeres fugleture, fisketure og dykkerture eller ture hvor man kikker på moderne arkitektur på den nye havnefront i Københavns Havn. For at kunne afvikle ture, skal arrangøren lave en aftale med en af foreningens godkendte skippere, da det er besluttet, at alle som sejler som bådfører på Flyvefisken, skal godkendes af foreningen inden de må sejle Flyvefisken. For at blive godkendt som skipper, skal man som minimum have bestået duelighedsprøven og bestået foreningens interne praktiske sejladsprøve med flyvefisken. Disse regler er lavet for at sikre, at dem der fører båden kan gøre det på betrykkende vis og bl.a. kender alle søvejsregler og alle sikkerhedsregler når man sejler med passagerer på havet. En forening for alle Institutioner, foreninger og personer med interesse for maritime aktiviteter kan blive medlem af forening Fugl og Fisk. Informationer om foreningen og den aktiviteter kan findes på For foreninger og institutioner koster et medlemskab 1000 kr. om året og for privatpersoner 200 kr. Ønsker du ikke at blive medlem, men blot deltage i nogle af de åbne ture, som medlemmerne arrangerer, er det også muligt. På hjemmesiden kan du se hvilke åbne ture der er planlagt og hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at deltage i turene. KOM TIL ÅBEN BÅD I FUGL & FISK d. 18. AUGUST Hvis du har lyst til at vide mere om Foreningen Fugl & Fisk eller bare har lyst til at besøge båden Flyvefisken, så holder vi åbent den 18. august kl Her vil der blive mulighed for en mindre prøvesejlads, sammen med én af vores uddannede skippere, ligesom der bliver lejlighed til at få svar på alle mulige spørgsmål om hvordan du kan komme ud og sejle med båden. Arrangementet vil hen over sommeren også blive annonceret på KOM TIL ÅBEN BÅD I FUGL & FISK d. 18. AUGUST Hvis du har lyst til at vide mere om Foreningen Fugl & Fisk eller bare har lyst til at besøge båden Flyvefisken, så holder vi åbent den 18. august kl Her vil der blive mulighed for en mindre prøvesejlads, sammen med én af vores uddannede skippere, ligesom der bliver lejlighed til at få svar på alle mulige spørgsmål om hvordan du kan komme ud og sejle med båden. Arrangementet vil hen over sommeren også blive annonceret på

10 10 Ama røsten Der sker noget i Amager Kultur Af Steen Christensen Du finder vores store kulturprogram andet sted i Ama røsten, så her vil jeg fortælle kort om andre nyheder. Vores kulturprogram kommer hver 2. måned og dækker alle kulturtilbud for børn, unge, voksne og ældre. Amagerbro Kultur blev dannet 1. januar 2010 og består af Kvarterhuset, Prismen, Sundby Bibliotek og Bibliotekshuset Rodosvej. Så vi dækker et stort udbud af kultur for krop, sjæl og ånd i bydelen. Ny bestyrelse Den nye bestyrelse er kommet godt i gang og med repræsentanter for både Kvarterhuset (Eva Damgaard, formand), Prismen (Ole Pedersen, som også er formand for Amager Øst Lokaludvalg), Sundby Bibliotek (Tove Johansen og Bibliotekshuset (Lisbeth Riget) samt Det Maritime Ungdomshus (Frank Lambert) har bestyrelsen en bred og kompetent repræsentation. Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med de mål for kulturarrangementer, som vi skal tilbyde bydelens borgere i 2010 og Du kan altid kontakte bestyrelsen, hvis du har forslag eller ønsker mere information, ring til Steen på Ny Balkon Kvarterhuset er ved at lægge sidste hånd på bygning af en balkon i Kvarterhusets foyér. Denne kreative og nærmest fritsvævende udvidelse af Kvarterhusets areal vil komme mange brugere til gode. Den er tegnet af Dorthe Mandrup og udført af Kjær & Lassen A/S. Her kan man lave kreativt værksted for børn, holde sit møde i nye omgivelser for øjet eller være publikummer til koncerter med enestående placering i rummet. Lokale- og Anlægsfonden har bidraget med kr. til projektet. Lektiehjælp og Læringscenter Vi tilbyder lektiehjælp til børn og læringscenter for voksne og det er en stor succes. Mads, Søs, Steen, Gert, Nanna og Kirsten, alle hårdt arbejdende medarbejdere i Amager Kultur, har allerede indviet den nye balkon Lektiehjælpen er nærmest belejret med flittige (!)børn alle 4 dage, hvor lektiehjælpen kører. Kom forbi og mød hjælpsomme medarbejdere og frivillige. Vi er glade for hermed at kunne bidrage med både læring og meningsfuld integrationsarbejde. Stillekupé Brugerne i Sundby Bibliotek har opdaget muligheden for i stille omgivelser at fordybe sig i aviser eller tidsskrifter m.v. Stillekupéen på 1. sal i Kvarterhuset er blevet meget populær og har åben i bibliotekets åbningstid. Caféerne blomstrer Årstiden nærmer sig hvor den populære café i Kvarterhuset rykker udendørs med borde og stole og udendørsscenen bliver sat op til sommerens mange koncerter og underholdning. Også den nye spændende økologiske cafe i Prismen Øko er et næsehorn laver bl.a. den skønneste suppe for rimelig penge. Begge caféer er med til at give både vores idræts- og kulturhuse og bibliotek et godt socialt liv. Kunst i haven blev en succes Af Ole Pedersen Den sjette udgave af Kunst i Haven i weekenden maj blev en solid succes trods et par hidsige regnbyger lørdag. Godt 300 kunstinteresserede gæster besøgte haven på Formosavej 41. Her havde 9 vidt forskellige kunstnere proppet have, bede, terrasse, carport og drivhus med malerier og skulpturer. En del af de besøgende var gengangere fra tidligere år, men også mange nye havde valgt at udnytte muligheden for at se på kunst i omgivelser, man normalt ikke forbinder med kunstudstillinger. - Jeg tror at både kunstnere og gæster nyder den uformelle og afslappede form, hvor alle kan få en snak med kunstnerne. Vi oplevede stor interesse og spørgelyst, siger skulptør Henny Grodal, der alle årene har lagt have til. Kunstnerne var udover arrangør Henny Grodal, Jeff Ibbo, der lige nu er udstillingsaktuel i Politikens forhal, Grethe Tranberg, Sonny Schneider, Lene Worsøe, Holger Poulsen, Olav Johannisson, Kirsten Murhart og Jens Barlund. Gadeidræt i Gyldenrisparken og ved Sundbyøsterhallen Af Ole Pedersen Fra 3. maj og frem til 31. august bliver Gyldenrisparken og Sundbyøster to gange om ugen forvandlet til GAM3 Zone med streetbasket-, streetfodbold- og dansetræning. Her kan byens unge mødes på tværs af etnisk og social baggrund og alle er velkomne uanset sportslig kunnen. Det hele foregår i en uhøjtidelig og anerkendende atmosfære men træningen bliver nøje tilrettelagt og udført af specielt uddannede, professionelle trænere. Det er 9. år i træk, at nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark lægger asfalt til aktiviteterne, som har til formål at fremme integrationen og give de unge redskaber til at opnå personlige og sociale sejre. Projektet bliver støttet af Amager Øst lokaludvalg Yderligere information og interviews: Helena Hanna, projektleder i GAM3 Tlf Mobil: Malerierne blev studeret med stor interesse i haven, hvor en byge eller to ikke betyder så meget, da en stor del af haven er overdækket.

11 maj ny FiskeForeninG For mænd 60+ på AmAGer af Bo Johnsen frivilligcenter netvirket og det maritime ungdomshus afholdt d stiftende generalforsamling for fiskeforeningen mænd 60+ på amager. 20 mænd i aldersgruppen har nu nedsat en bestyrelse og kan se frem til at dyrke deres fælles interesse for fiskeri i delebåden flyvefisken. der er skaffet midler til våddragter, fiskeudstyr og redningsveste til foreningen. fiske foreningen er et initiativ fra frivilligcenter netvirket, der i forbindelse med research til Projektet inspiration for seniorer 60+ fandt at der var alt for få aktiviteter for mænd i den aldersgruppe. frivilligcenter netvirket har samarbejdet tæt med det maritime ungdomshus omkring opstarten og pengene er skaffet fra Projekt Ældres netværk. interesserede kan henvende sig til frivilligcenter netvirket. nyt idrætsforum i københavn Idrætten har trange kår i København op således også på Amager. Nu er der dannet et nyt idrætsforum, der ønsker at gøre noget ved situationen af ole Pedersen idrætsforum København har til formål at udvikle dialogen mellem aktive idrætsaktører i byen. det er opbygget som et netværk uden bestyrelse, vedtægter og forretningsorden og uden tilknyttet økonomi. Bag idrætsforum København står Jan sørensen og ole Pedersen, begge tidligere medlemmer af danmarks idrætsforbunds Københavnerudvalg. Beklageligvis valgte danmarks idræts forbund ( dif) at nedlægge Københavnerudvalget ved udgangen af 2009 af økonomiske årsager. Københavnerudvalget har bl.a. stået som arrangør af en række kaffeklubmøder for idrætten i København og nu da dette forum er blevet nedlagt, er der ingen steder idrætten som helhed kan diskutere indbyrdes og lægge planer for idrætsudviklingen i byen, siger Jan sørensen, som er formand for boldklubben skjold på østerbro og medlem af lokaludvalget i amager vest. hele Københavnerudvalget var ked af difs beslutning om at nedlægge udvalget, fordi vi mener, at dialogen mellem byens idrætsaktører er vigtig. det nye idrætsforum København har som mål at komme til at sætte præg på idrætdebatten i København, f. eks. gennem læserindlæg til pressen, henvendelse til idrættens organisationer og høringssvar mv. til Københavns kommune. vi håber at alle idrætsinteresserede i byen vil tilslutte sig idrætsforum København. allerede nu kan vi se en stor interesse for foraet, siger Jan sørensen man kan tilslutte si idrætsforum København ved at gå ind på hjemmesiden: MUSIK Tirsdag 18. maj kl. 20 Everybody s Talking Billy Cross, Jimmy Colding og Lars Maasbøl. Sidste koncert blev hurtigt udsolgt og var en stor succes. Derfor lavede vi en hurtig aftale om en ekstrakoncert. Gå ikke glip af en aften med sprøde toner og stærke stemmer. Entre 160 kr. + gebyr KVARTERHUSET Fredag 21. maj kl Musikalsk foredrag ved Henrik Goldsmith Der er ingen vej til fred - fred er vejen, fortæller Henrik Goldschmidt, med musik og ord om arbejdet for fred og dialog. Entre 50 kr. + gebyr KVARTERHUSET Fredag 28. maj kl. 20 Cathrine Legardh Quintet Albumaktuel: NorDisk. Cathrine Legardh, Hugo Rasmussen, Jakob Dinesen, Andreas Fryland, Francesco Calí. Entre 50 kr. + gebyr KVARTERHUSET Mandag 7. juni kl. 20 Songwriters Cafe hosted by Brett Perkins Med special gæst Morten Kjær. Sangskriverne er løs på den åbne scene, der er også plads til dig. Gratis adgang. KVARTERHUSET Fredag 25. juni kl. 20 Karen S/Sanne Do/Mathilde Falch I aften får du mulighed for at møde tre unge danske sangskrivere alle stærke kvinder og gode bud på danske musikscene. Entre 60 kr. + gebyr KVARTERHUSET BØRN Fredag 14. maj kl Den hemmelige idræt Kender du frisbeesporten ultimate eller portsgrenen floorball? NU du kan lære dem og andre hemmelige idrætter at kende. Workshops for alle mellem år. Program: Gratis adgang PRISMEN Torsdag 20. maj kl Den gode barsel. Kom og få værktøjer til at håndtere udfordringer og forandringer ved at blive mor (igen) og få inspiration til at skabe et familieliv i balance. Der er plads til børn. Vogne bedes parkeret udenfor. Gratis adgang KVARTERHUSET Lørdag 29. maj kl Vandsafari og fantasidyr Tag med Julie Dufour Wiese på vandsafari med vanddyr fra Amager Fælled; vandkalve, guldsmedelarver og haletudser. Lav dine egne vandinsekter af genbrugsmaterialer. Fra 3 år og gerne med far/mor. Medarr.: Miljøpunkt Amager. Gratis KVARTERHUSET Fredag 4. juni kl Børnenes Kulturdag Se for detaljeret program. PRAGS BOULEVARD Lørdag 26. juni kl Klap en snegl Oplev håndholdte snegle og find ud af hvor gammel en snegl kan blive. Se og mærk de medbragte snegle og vær med i dagens snegle dyste. Fra 3 år og gerne med far/mor. Medarrangør: Miljøpunkt Amager. Gratis KVARTERHUSET Mandag 28. juni kl. 13 Stunt-workshop Vil du lære tricks af en rigtig stuntman og lære at falde, så man ikke slår sig? Arr. Sommer for børn. Gratis adgang. PRAGS BOULEVARD MOTION OG BEVÆGELSE Gravidhold GRAVID OG I FORM (fra 12. uge til termin) Forberedelse til fødsel og styrkelse af kroppen. Start: 4/5 15/6 Tid: tirsdage kl Pris 420 kr. PRISMEN Babyhold MOR BABY I FORM (babyer 0-6 mdr.) Motion, styrke, smidighed og genoptræning af bækkenbund. Start 3/5 slut 14/6 Tid: Mandag kl Pris: 480 kr.* PRISMEN BABYSTIMULASTIK (baby 0-5 mdr.) Mor træner kredsløb og bækkenbunden, de små får stimuleret sanser og motorik. Start: 4/5 Slut: 15/6 Tid: tirsdage kl Pris: 560 kr. PRISMEN BABY TUMLASTIK (baby 5-18 mdr.) Vild med dit barn. Sansemotorisk stimulering. Kolbøtter, kæmpebolde og sanglege. Hold I kl , Hold II Hold III kl , Hold IV kl Tid: torsdage start 6/5 slut 17/6. Pris 360 kr.* PRISMEN For børn KREATIV DANS (2-4 år) Hold I Vi arbejder med krop, mod og fantasi. Tid: Mandage (hold I og II). Start 3/5 slut 14/6 Pris: 240 kr. Torsdage (hold III) start 6/5 slut 15/6 Pris: 240 kr. Hold I: Hold II: kl Hold III: kl PRISMEN KREATIV DANS (5-6 år) Vi går på opdagelse på dansegulvet og bruger kroppen til musik. Start: 6/5 slut 15/6 Tid: Torsdag kl Pris: 240 kr. PRISMEN BALLET FOR BØRN (6-8 år) Ballet for børn er leg, dans og bevægelse til musik. Start 5/5 slut 16/5 Tid: onsdag kl Pris: 280 kr. PRISMEN REDSKABSGYMNASTIK (7-10 år drenge og piger) Vi øver os i at stå på hoved og på hænder. Vi laver spring, kolbøtter og øver saltomortaler fra trampolin. Start 3/5 slut 15/6 Tid: mandage kl Pris: 240 kr. PRISMEN Familieaktiviteter FAR OG BARN (0-4 år) Mor Forbudt! Selvorganiseret leg for far og barn. Start 1/5 19/6 Tid: Lørdage kl Pris: 35 kr. pr gang PRISMEN KULTURFESTIVAL Puppet Junior 31. maj 6. juni Dukketeater og værksteder for institutioner i løbet af ugen. I weekenden for hele familien. Fredag 4. juni kl slås Børnenes Kulturdag sammen med Puppet Jr. markedsdag på Prags Boulevard. Dagen bliver smækfyldt med gadeteater, workshops, idræt og leg for børn i alderen 0-18 år. Gratis adgang til alle aktiviteter. Se www. kvarterhuset.dk for flere detaljer. Støttet af: Vi kbh er, Amager øst lokaludvalg og Kunstudvalget Københavns Kommune Ama r Ta r Ordet! juni Viden skaber Ama r. En festival på Amager med temaet videnskab. Hvad er videnskaben bag øllens smag? Hvordan styrer man et modelfl y? Hvor høj hastighed er der i dit fodboldspark? Find svarene på disse spørgsmål og på en masse andet på videnskabsfestivalen. Se hele programmet på dk Støttet af Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg. Så går den vilde skattejagt Viking for en dag. Onsdag 12. maj kl Storytelling og workshops, familiequizz og GPS-mobilskattejagt også for institutioner. Med GPS og mobiltelefon skal du finde en skjult vikingeskat. Se hele programmet på kk.dk/node/21 Støttet af Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg. UDSTILLINGER Maj: Fotoudstilling af Bjørn Tversted og Tage Black Kern. KVARTERHSUET Juni: Malerier af Aino Skånstrøm. Fernisering onsdag 2. juni kl. 16 KVARTERHUSET Juni: Malerier af Tårnbymalerne BIBLIOTEKSHUSET

12 12 Ama røsten Fire travle måneder på Rådhuset Af Susanne Møller (K) Først vil jeg fortælle hvad jeg beskæftiger mig med som en følge af mit medlemskab af Borgerrepræsentationen ( BR) for De Konservative. Først og fremmest er der BR møderne og møderne i fagudvalgene hvoraf jeg sidder i Kultur og Fritidsudvalget og Sundheds og Omsorgsudvalget. Af særlige udvalg og råd sidder jeg desuden i Folkeoplysningsudvalget, Musikudvalget, Handicaprådet, Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum, Valgbestyrelsen i København, Bevillingsnævnet, Dialogforum på psykiatriområdet, suppleant i Amager Strandparks bestyrelse samt som medlem af samarbejdsforum for fysioterapi i Regionen. Der er nu gået fire travle og spændende måneder måneder, med at sætte sig ind i ovennævnte områder. Jeg har været med til at tage mange beslutninger for københavnerne, mange beslutninger, der også vedrører borgerne i Amager Øst. Genopretningsplanen for skoler og for idrætsanlæggene blev vedtaget i den tidligere periode men det er vigtigt, at vi holder fast i intentionerne og fortsat sætter penge af selv i stramme økonomiske tider, så genoprettelsesplanerne fortsættes. Der har i hele kommunen været et stort vedligeholdelsesefterslæb og det bliver dyrt, hvis bygningerne får lov at forfalde. Derfor skal vedligeholdelse og genopretning fortsætte. Lergravsvejens skole er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man undlader vedligeholdelse. Fuld fart på i Kirkens Genbrug Af Ole Foldberg formand for bestyrelsen Der er indgået ny lejekontrakt med Det kolde gys, som stadig har medlemsfremgang og bevilget penge til skolebod på Sundbyøster skole. Midlerne til Børnekulturhuset frigives endeligt på BR mødet 29. april hvorefter byggeriet kan gå i gang. Det er et flot projekt som blev igangsat under Øresundsvej områdefornyelse. En række egentlig nødvendige renoveringer og forandringer er henvist til budgetforhandlingerne. Forsat genopretningsplan og udviklingsplan for Prismen er en af dem. Her vil jeg have mit fokus, da det er nødvendigt at vi får lavet støjdæmpende foranstaltninger. Der skal jo både være plads til brug af Prismen og plads til, at beboerne ikke skal plages. Udover støjdæmpende foranstaltninger ønskes en anden indretning. Prismen er ikke særlig gammel, man kan undre sig over, at den ikke blev lavet ordentlig fra starten. Jeg har mange ønsker for København og for vores lokalområde, men jeg forholder mig også til, at vi har en finanskrise og at vi derfor er nødt til at prioritere. Mit fokus er hele tiden, at borgernes penge skal forvaltes fornuftigt. Dernæst er mine mærkesager sundhed herunder forebyggelse, idrætslivet, skoleområdet og udsatte børn og unge. Den store prioritet i år er at udvide børnepasningstilbuddet, hvilket også er klar konservativ prioritering. Kommunen skal kunne opfylde børnepasningsforpligtelsen så forældrene kan passe deres arbejde. Til de senere centrale forhandlinger vil jeg byde ind med ønske om Sundbyøsterhallen. Derudover vil jeg arbejde for, at vi på Amager får en bedre busforbindelse til Hvidovre og Glostrup hospitaler. Efter flytning af specialer fra Amager Hospital til Hvidovre og Glostrup Hospitaler skal vi som politikere sørge for, at det er muligt at komme relativt hurtigt med kollektiv transport. En busforbindelse fra Sundbyvester Plads ville hjælpe. Susanne Møller til Hendes Majestæt Dronning Margrethes 70 års fødselsdag på Rådhuset. Rådhuset bød på underholdning og frokost. BR medlemmerne var inviteret. Foreningslivet på Amager mangler lokaler Kirkens Genbrug Amagerbrogade 131, der jo åbnede den 10. november 2009 af Samvirkende Menighedsplejer i samarbejde med menighedsplejerne i Nathanaels kirke og Sundby kirke er kommet rigtig godt fra start. Rigtig mange kunder besøger butikken dagligt, en del flere gange om ugen, for at se hvad der er kommet ind af nye varer, og vi modtager utrolig meget tøj, af generel høj kvalitet, glas og porcelæn og mange andre spændende ting til salg. Det er vi dybt taknemmelig for, og vil her rette en varm tak til alle der besøger butikken enten med varer til salg eller for at købe. Begge grupper er jo lige vigtige for at hjulene kan snurre stærkt, hvad de gør. Vi håber fortsat, at vi kun får indleveret gode salgbare ting, og ikke tøj og andet som er mere eller mindre usælgeligt, det giver meget arbejde og ingen indtægt. På forhånd tak. Vi har en række frivillige medarbejdere, der alle er meget engagerede, og føler det er deres butik. Selvom vi har mange frivillige, kunne vi godt bruge lidt flere, især nu hvor ferietiden står for døren, og der skal afløsning på, ligesom en eller to til at stå for vagtplanerne ville være en stor hjælp. Overskuddet fra butikken går jo til Samvirkende Menighedsplejers landsdækkende arbejde, etableringsomkostningerne samt til menighedsplejerne i Nathanaels og Sundby sogne. Det var en stor dag i marts, da de første ,- kr. kunne fordeles, efter at der var sat lidt reserver til side. Skulle der være nogle blandt læserne, som er interesserede i at deltage i fællesskabet og være i butikken nogle timer en eller flere dage om ugen, så er du velkommen til at henvende dig i butikken for at høre nærmere. Af Bo Johnsen Mange foreninger på Amager kontakter Frivilligcenter Netvirket, fordi de mangler lokaler, hvor de kan afholde deres aktiviteter og møder. Det drejer sig især om små, nystartede foreninger med ingen eller få økonomiske midler, som forhindrer dem i at leje lokaler i kultur og medborgerhuse. Hertil kommer at behovet for opbevaringsmuligheder og fleksibilitet ofte ikke kan indfries i kulturhusene. Desværre har Frivilligcenter Netvirket ikke et foreningshus og kan derfor ikke selv imødekomme dette behov. Vi forsøger ved hver henvendelse at researche i vores netværk, men det er desværre alt for sjældent, at vi kan hjælpe. Frivilligcenter Netvirket efterlyser derfor nogle kreative løsningsforslag på, hvordan dette store problem kan løses i fællesskab. Mange af foreningerne gør et stort stykke arbejde lokalt for bl.a. børn og unge. Sidder der lokalt nogle borgere, der har kendskab til ubenyttede lokaler, som kan benyttes til foreningsformål ofte i eftermiddags- og aftentimerne? Lokalerne behøver ikke at være så store. Det kan dreje sig om 30 til 40 kvadratmeter med adgang til toilet og køkkenfacilitet. På sigt anbefaler Frivilligcenter Netvirket, at der på Amager etableres et foreningshus, som kan rumme flere små foreninger, der kan deles om lokaler og faciliteter. Der kan være rigtig mange fordele ved et sådant fælles hus, hvor foreningerne kan mødes og samarbejde på tværs, få glæde af fælles administrative løsninger og ikke mindst hente inspiration i hinandens arbejde. Men her og nu efterlyser Frivilligcenter Netvirket borgere, der har kendskab til tomme lokaler, der kan bruges til foreningsformål. Henvendelse kan ske på tlf.: eller på

13 MAJ Fotografier i Kvarterhuset Fra torsdag den 6/5 til fredag den 28/5 udstiller fotograf Tage Blach Kern fotografier fra Cuba sammen med Amar østens fotograf, Bjørn Tversted som udstiller koncertfotos. Frivilligcentrets grundfinansiering er på plads Af Bo Johnsen Efter lang tids usikkerhed omkring grundfinansiering har Frivilligcenter Netvirket på Amager nu fået si n grundfinansiering på plads for 2010 og Satspuljepartierne vedtog d. 23. oktober 2009 at sætte landets 45 frivilligcentre på finansloven med et årligt statstilskud. Bevillingen er givet på baggrund er en positiv evaluering af effekten af den hidtidige støtte til frivilligcentrene. Evalueringen viser, at centrene udgør en central rolle i fremtidens velfærdsamfund, da de fungerer som facilitator og bindeled mellem enkeltpersoner, foreninger, kommuner og erhvervsliv. Københavns Kommunes socialudvalg besluttede ved socialudvalgsmødet d. 7. april 2010 at bevillige den nødvendige medfinansiering, så de tre frivilligcentre i København sikres en fremtidig forankring. Det betyder bl.a. at frivilligcentret fortsat kan tilbyde de meget velbesøgte kurser til frivillige på Amager og at foreningerne på Amager kan få sparring og bistand til deres arbejde. Der er samtidig lagt op til et tættere samarbejde mellem Kontaktudvalget i Københavns Kommune og de tre centre. 1 års fødselsdag på Amagerbrogade Frivilligcenter Netvirket har snart ét års fødselsdag for butikslokalet på Amagerbrogade 12, som kaldes FIA Frivillig Info Amager. FIA har i det forgangne år haft besøg af rigtigt mange interesserede borgere, der enten ønskede at lave frivilligt arbejde eller ville høre mere om de aktiviteter og tilbud som foreningerne på Amager tilbyder. Hos Frivillig Info Amager findes der opslag for frivilligjob i vinduet og i selve butikslokalet. Der er materiale fra en lang række foreninger og organisationer både indenfor og udenfor butikken. Der er også en stor fladskærm i vinduet ud mod Amagerbrogade, der døgnet rundt gør opmærksom på foreninger, frivilligjob, arrangementer og aktivitetstilbud fra foreningerne på Amager. Læs mere på eller kom forbi Amagerbrogade 12 og hør mere om mulighederne for at blive frivillig eller få materiale om foreningerne på Amager. Ny guide til den grønne forbruger En ny version af den lokale Guide til grønne indkøb på Amager er på trapperne. Guiden er blevet udvidet markant, så den i år viser vej til 50 forskellige lokale butikker, cafeer og restauranter, der sælger miljøven-lige varer. Bagsiden af indkøbsguiden har hvert år fokus på et nyt miljøtema. Årets tema handler om, hvordan man ved at handle økologisk kan passe på vores fælles grundvand. Miljøpunkt Amager uddeler guideen sammen med en lille grøn gave d. 6. maj ved Amager Centret, Fields og Islands Brygge bibliotek. Guiden er trykt med økonomisk støtte fra Lokaludvalg Amager Øst og Lokaludvalg Amager Vest. Ønsker du at vide mere om guiden kan du kontakter amager miljøpunkt Amager på: Miljøpunkt Amager Kvarterhuset Jemtelandsgade København S. Telefon Ønsker du at bidrage til Amar østen? Synes du Amar østen er et godt blad som også skal udkomme fremover har du mulighed for at støtte bladet på flere måder: Du kan blive medlem af foreningen Amar østen, som er ansvarlig for bladet Du kan bidrage med artikler mv. Du kan bidrage økonomisk ved annoncering eller ved at blive sponsor for bladet. Er du interesseret kontakt os venligst på: Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst Ole Pedersen - AMA RØSTEN RØSTENtidligere HOLMBLADET EN BYDELSPLAN BLIVER TIL AF SOFIE ANDERSEN Frem til februar 2010 udvikler Amager Øst Lokaludvalg sammen med bydelens borgere og brugere, en Bydelsplan for Amager Øst. Amager Øst strækker sig fra Refshaleøen til Femøren på den østlige side af Amagerbrogade og rummer både industriområder, rekreative arealer, karrébebyggelser og parcelhuse - hertil hører en lang række forskellige brugere og borgere. Initiativet kommer fra Københavns Kommune og finder sted i Københavnske bydele i løbet af de næste to år. Bydelsplanen er baseret på en lokal proces h v o r b y d e l e n s b o r g e r e o g b r u g e r e i n v i at udvikle projekter, man som borger gerne så var en del af bydelens fremtid. Visionen for fremtidens Amager Øst er derfor til debat. Det er målet at, der i løbet af sommer og 009 udvikles en række projekter i mellem lokaludvalget rgere. Diss U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R Å R G A N G A P R I L 0 9 FESTLIG DÅB I DET MARITIME UNGDOMSHUS Det Maritime Ungdomshus nye motorbåd blev døbt en af borgmester Bo Asmus Kjeldgaard i 100 forventningsfulde borgere. g projektet

14 14 AmA røsten korstævne i AmAGer Bio af BJørn tversted det er dejligt at synge. det giver luft til sjælen. når man har sunget bliver man let om hjertet. den 24. marts i år, var omkring 100 børn fra fire amagerskoler, højdevangen, skole, skolen ved sundet, sundbyøster skole og lergravsparken skole samlet til et korstævne i amager Bio. det var Børnekulturhus ama r der havde arrangeret et møde imellem de 4 skolekor og komponisten /korlederen Jakob høgsbro. det blev en oplevelse af de sjældne. Jakob høgsbro skriver intelligent musik til tekster i børnehøjde, og så har han en eminent evne til at få fat i børnene. i løbet af året havde korene med deres lærere øvet på sangene fra værket tyngdekraft og Kærlighed. den 23. og 24. marts mødtes Jakob, lærerne og eleverne til fælles øvning i amager Bio fra onsdag aften skulle der være generalprøve med professionelle musikere og koncert fra kl det var en lang men også god dag for børnene. Begejstringen iblandt børnene var ved koncertens afslutning så overvældende, at det på stedet blev aftalt at gentage samarbejdet næste skoleår, såfremt skolekorene ikke er sparet væk. BiBliotekshusets FødselsdAGs og FAmilieFest Siden Bibliotekshuset i 2003 slog dørene op i nybyggede og indbydende lokaler, har vi ønsket at afholde en årlig familiefødselsdagsfest, hvor hele huset står på den anden ende.. Der gik dog et par år, før det lykkedes os at realisere de gode hensigter.. af BørneBiBlioteKarhelle hussmann Årets tema for fødselsdagsfesten er vikinger, og vi har selvfølgelig allieret os med et par vaskeægte af slagsen, nemlig harald Juul og tot langfinger. de vil stå for forskellige, spændende vikingelege, fortælle historier, fremvise ting fra vikingetiden m.v. og selvfølgelig skal vi have en skattejagt igen! denne gang bliver det udendørs, hvor euman life Pilot, sørger for en vikingeskattejagt pr. mobiltelefon og gps! vi vil ikke røbe for meget, men der er vist noget om en tyv på et vikingemarked og ham må vi jo have fat på den populære familiequizz er også på plads i år kan man vinde billetter og en picnickurv til sagnlandet lejre og mon der ikke også skulle være præmier til nr. 2 og 3?? et BiBliotek med Fokus på BørneFAmilierne dét, vi gerne vil opnå med denne dag, er at signalere tydeligt, at vi er et familiebibliotek, der især har fokus på børnefamilierne. dagens aktiviteter opfordrer til fælles leg og oplevelse, børn og voksne sammen. med årets tema og gps-skattejagten håber vi, at også de store børn, fritidshjem og klubber vil møde op og få øje på os. Børnehaver og vuggestuer bruger os nemlig heldigvis flittigt, mens det kniber mere med institutionerne for større børn. og så håber vi selvfølgelig at alle vores faste, og gerne en masse nye familier, vil komme og være med til at fejre vores hus, som netop har givet os muligheden for at afholde denne type stor-arrangement amager øst og amager vest lokaludvalg har støttet arrangementet.

15 MAJ Ung i job starter igen SSP projekt UNG I JOB er igen startet op pr. d.15 april 2010, hvor projektkoordinator Karina S. Jensen varetager den daglige funktion af projektet. Af Ole Pedersen Karina er uddannet Socialrådgiver, og har erfaringer med unge fra sit arbejde i Børnefamilieteamet Amager Øst. Projektet retter sig primært mod børn og unge i alderen år med bopæl og tilknytning til Amager, og som af en eller anden årsag selv har svært ved at skaffe sig et fritidsjob og dermed i flere tilfælde bruger deres fritid uhensigtsmæssigt. Bag projektet står SSP, som er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, socialforvaltninger, ungerådgivninger, fritidsklubber, biblioteker, kulturhuse UU vejledere FAKTA: 0Karina S. Jensen Projektkoordinator UNG I JOB Kvarterhuset i Jemtelandsgade 3, 4 sal, 2300 København S Tlf Hjemmeside: og politi mv. Formålet med samarbejdet er ved kriminalpræventiv indsats at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Øresundsvejkvarteret spirer Af Louise Falch tranberg Selvom Områdefornyelsen af Øresundsvejkvarteret er afsluttet, sker der alligevel en hel masse i kvarteret. Mange af projekterne går først i jorden nu. Se her en oversigt over hvad der sker i den kommende tid: Musiktorvet: Omdannelsen af Amager Kulturpunkt og ny belægning af pladsen ved Øresundsvej 6 udføres fra maj og frem til slutningen af 2010 Den grønne Forbindelse: Etableringen af kvarterets nye sikre rute samt omdannelsen af Sundby Kirkegård langs Kirkegårdsvej sættes i gang i maj og løber frem til efteråret. Bevægelseshjørnet: Den lille plads ved Brysselsgade/Reberbanegade skulle gerne stå helt færdig i slutningen af maj. Børnekulturhuset: Etableringen af Amagers nye Børnekulturhus ved Øresundsvej går i gang i sensommeren og står færdig i sommeren Kontakt: Se mere på - hvor du også kan downloade Turen går til Øresundsvejkvarteret - en guidet gåtur i kvarteret, hvor alle kvarterets nye og kommende projekter er i fokus. ADRESSEBOGEN Agendacenter Sundbyøster (Se under Miljøpunkt Amager) Agendaforeningen for Sundby v/ formand Lasse Rossen c/o: Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade 3, 1. Tlf Amager Kulturpunkt Øresundsvej København S Tlf Amager Ungdomsskole Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 3. sal For årige. Kom forbi eller ring: Man-tor 9-16 og fre Amagerbro Kultur: Amagerbro Kultur er en sammenlægning fire følgende institutioner: Bibliotekshuset Kvarterhuset Prismen Sundby Bibliotek (se nærmere info herunder) Bibliotekshuset Rodosvej 4 Man, ons 13-19, Tir, tor 11-19, Fre 13-17, Lør 10-14, Søn (1/10 31/3) Tlf Kvarterhuset Masser af kulturarrangementer samt mulighed for at leje lokaler til møde eller fest Jemtelandsgade 3, 1. sal Man-fre 9-16 Tlf Prismen Holmbladsgade 71 Man-fre 9-16 (kontor, ekspedition) Man-søn 8-23 (aktiviteter, hal) Tlf Sundby Bibliotek Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Man-tor 10-19, fre 13-18, lør Tlf Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4. sal 2300 København S Tlf Formand: Ole Pedersen Næstformand: Randi Sørensen webspeed.dk Udvalgssekretær: Søren Kjærgaard Snarberg Babymusik og musikalsk legestue v/ Line Gaardmand Jemtelandsgade 3, 4. sal Tilbydes voksen og barn fra ca mdr. Tlf Bibliotekshuset se under Amagerbro Kultur Børnekulturhus Ama r Aktiviteter for børn fra 0 til 16 år. Øresundsvej 6, Tlf Café v. Luan Bregu Kvarterhuset Jemtelandgade København S Tlf.: Det Maritime Ungdomshus Erik Hauerberg, daglig leder Amager Strandvej 15, Tlf Frivilligcenter Netvirket Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal (Netvirkets Butik: Amagerbrogade 12) Tlf Man.-tors Derudover efter aftale Fundamentet Holmbladsgade 73 Åben anonym rådgivning Tlf / Man, tor, fre, lør og søn Tor 18: Store Suppedag Københavns Borgerservice Amagercentret 147, Tlf Få ordnet dine ærinder med kommunen! Hverdage Selvbetjening via nettet: Lektiehjælp Kvarterhuset Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. Lektiehjælp man., tirs., ons. og tor :30 Trænger du til en hjælpende hånd med opgaverne, så er der god hjælp at hente: Dygtige og engagerede lektiehjælpere sidder klar til at løse opgaver sammen med dig. Oplysning tlf Lokaludvalg (se under Amager Øst Lokaludvalg) Læringscenter Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 1. sal i Flexrummet Tirsdage og torsdage Hjælpsomt personale klar til at hjælpe efter princippet hjælp til selvhjælp Yderligere inormation på tlf Miljøpunkt Amager Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal Normalt man-fre 9-16, altid man Tlf Mødested Amager Community Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4, sal Tlf / Tir og tor 10-14, eller efter aftale Nathanaels Kirke Åben kirke, fyraftensandagt og kirkekaffe Hver ons Hver tir: Kirkekaffe og fællessang efter gudstjeneste kl.19 Pigeklubben Chili Tilbud til alle piger mellem 121/2 og 18 år Man. - tors. fra Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal v/ Sabeena Sareen Tlf Projektbasen - Det sociale partnerskab i Holmbladsgadekvarteret Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal Tlf Kristjana Hverdage Samtalegrupper KBH Oliebladsgade 7 Gratis anonymt tilbud til unge der ønsker at snakke med voksne og andre unge om de tanker og følelser der fylder Tlf Rettelser til Adressebogen på tlf Servicebutikken Amager Holmbladsgade 10, 1sal Gratis anonym rådgivning til forældre på Amager Der er socialrådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejerske og psykologer, der tilbyder 5 samtaler Ring og bestil tid hos koordinator Bodil Randklev, tlf Sundy Bibliotek se under Amagerbro Kultur Sundby Lokalhistoriske Forening Amager Kulturpunkt Øresundsvej 6, 3. sal Formand: Jørgen Melskens Tlf Møde: 1. ons. i måneden U & U Vejledningen Ungdommens uddannelsesvejledning, distrikt Amager, Chr. Havn og Indre By Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal www. cv.kk.dk Man & ons 13-16, tor Vejleder: Gitte Windfeld Kroman tlf , Ung i Job v/ Jobkoordinator Bo Kjær Hansen Tlf Kontortid: Kun torsdag Opsøgende vejledning årige Vejleder Hanne Bryn: tlf Ungerådet Jan Kyrsting, Sønderbro Skole Ungerådgivningen Amager Nord Anonym rådgivning for børn, unge & forældre Woltersgade 8 Tlf tors ring eller skriv, så laver vi en aftale. Personlig henvendelse hver tirsdag kl Værestedet Drys Ind Englandsvej 2, Tlf Kontaktperson: Ella Ramsdal Pedersen Man, tir og tor 12-15, ons og fre19-22, lør 14-18, søn Tirs: Aktuelt emne diskuteres. Ons: Ture ud i naturen - ring eller kom forbi opslagstavlen. Tor: Pianist og sang Værkstedshuset i Hannovergade 10 v/ T. Christensen Atelier, Finmekanisk værksted, modeljernbane, tekstilværksted samt Træ- og Metal grovværksted m.m. Yderligere info se:

16 16 Ama røsten Amagers fremtid Vores ø skal være attraktiv for alle os, der bor her, og øen skal også fortsat tiltrække nye Amagerkanere. Det kan vi sikre os ved at udvikle de offentlige ydelser og faciliteter, som matcher Amagers massive befolkningstilvækst, renovere og byforny de nedslidte kvarterer, så Amager ikke skævvrides socialt og ved et øget fokus på at tiltrække og fastholde private og offentlige arbejdspladser til øen, så vi overalt oplever et trygt Amager, og at ingen er overladt til sig selv. 1. Det er altafgørende for Amagers videre udvikling at kommunen i samarbejde med områdets beboere opfylder ønskerne om flere og bedre ydelser og faciliteter. Sker det ikke, vil vi opleve et alt for stort slid af de eksisterende faciliteter, og en stigende utilfredshed vil langsomt men sikkert få befolkningen til at flytte væk fra Amager. Især vil områdets børnefamilier fraflytte vores ø, hvis ikke daginstitutioner har et højt niveau, hvis ikke skolerne er tidssvarende og hvis ikke Amager kan tilbyde gode fritidsmuligheder. 2. Den anden udfordring skal sikre, at Amager ikke skævvrides socialt. Det er nemlig stadigvæk langt fra alle boligområder på Amager, som er lige så tjekkede som de nye boliger ved Amager Strandpark, Islands Brygge og Ørestad. De lever ikke op til det man kan forvente i det 21. Holmbladsgade og Øresundsvej er andre gode eksempler på, at det nytter noget at investere i byudvikling. 3. Den sidste udfordring omhandler den igangværende økonomiske krise, som Danmark oplever i disse år. En krise som også har sat sine spor på Amager. Derfor skal vi støtte op omkring de offentlige og private virksomheder, som i dag har adresse på Amager, ligesom vi skal arbejde for, at det er attraktivt for små og store virksomheder at flytte til området. I disse år er det særligt vigtigt, at vi kæmper for, at Kastrup Lufthavn fortsat er landets og regionens trafikale knudepunkt. Det er Amagers største arbejdsplads, og lufthavnens nuværende krise må ikke resultere i omfattende fyringer. På samme vis skal der kæmpes for, at Amager hospital udvikles til et topmoderne hospital og en velfunge- Af folketingskandidat for Sundbyvesterkredsen, Thomas Bøgh (S). Amager skal være en bydel med plads til alle, kunne give kvalitetsfyldt børnepasning, have renoveret og udviklet skolerne, idræts- og kulturfaciliteterne, have et områdeløft til socialt udsatte kvarterer, give omsorgsfuld ældrepleje og kunne fastholde arbejdspladser. Ja, ønskelisten er lang, når mine visioner for Amager skal beskrives. Men mindre kan ikke gøre det! Vi beboere på Amager skal have ambitioner på vores bydels vegne. Vi skal have lov til at sætte overliggeren højt, for gør vi ikke det, stopper den positive udvikling vores ø har oplevet de seneste år. Vi skal tænke på Amagers fremtid. Her skal være trygt og rummeligt for alle. Mit Amager Lad mig slå det fast med det samme. Jeg elsker at bo på Amager. Allermest holder jeg af øens store mangfoldighed. Det er dejligt at opleve, hvordan alle samfundsgrupper har slået rod her. Børnefamilier, unge, gamle, singler, studerende, rige og fattige bor dør om dør her. Amager er en bydel i konstant udvikling og med højt til loftet. De gamle arbejderkvarterer, som Amager længe har været kendt for, findes stadig, men er nu blevet suppleret med en masse nye spændende boligområder. Her er plads til rummelighed, og til trods for min jyske baggrund, er Amager blevet mit hjem og mit kvarter. Det er også min families hjem og hjem for utrolig mange andre, som alle har et ønske om at bydelen hele tiden udvikler sig. Men det er ikke alene indbyggerne, der får mig til at holde af Amager: Naturen på Amager Fælled, de nyopførte bydele i Ørestad og Islands Brygge, butikkerne på Amagerbrogade, Sundbys mange små gader, Bryggens havnebad, musiklivet i Amager Bio, de hyggelige cafeer og værtshuse, Amager Strandpark, DR s nye koncertsal og Remiseparkens byggelejeplads i Urban Planen. Det er bare et par eksempler på, hvorfor jeg er faldet pladask for denne ø og hvorfor jeg ikke kunne drømme at flytte herfra igen. Udvikling på godt og ondt Siden jeg for snart 11 år siden valgte at flytte til Amager er der sket en nærmest eksplosiv udvikling. Strandparken, Metroen, diverse kvarter- og områdeløft, Prismen, Ørestad og DR-byen er frugten vi høster ovenpå en enorm udvikling. En udvikling som på rigtig mange områder er meget positiv, men som også skaber udfordringer, som beboere, institutioner, idrætsforeninger og lokale politikere i fællesskab skal finde løsninger på. Tre udfordringer Jeg vil her nævne tre væsentlige udfordringer. Den første tager udgangspunkt i den store befolkningstilvækst, som vores ø har oplevet de seneste år og som primært skyldes etableringen af de nye byområder. Væksten har medført et stort pres på Amagers offentlige ydelser, herunder sygehuse, skoler, børnepasning, ældrepleje, idrætsog kulturfaciliteter. århundrede. Vi kan og skal ikke acceptere, at vi stadig ser små lejligheder uden bad, ligesom vi skal modarbejde enhver form for ghettodannelser. Et kvarter som Urbanplanen er et eksempel på, at udviklingen kan vendes. Området var tidligere berygtet for nedslidte beboelsesejendomme, hærværk, få fritidsaktiviteter, utryghed og kriminalitet. Den negative spiral er imidlertid blevet vendt ved hjælp af omfattende boligrenovering og en lang række boligsociale tiltag. De kommunale kvarterløftsprojekter ved rende arbejdsplads. Hvis mine versioner om Amagers fremtid skal realiseres er det nødvendigt at tage hånd om disse tre udfordringer. Der findes andre og vigtige udfordringer, men uanset hvad, så vil mit fokus altid være, at kæmpe for at Amager udvikler sig i en retning, der sikrer, at der er plads til os alle ung som gammel og rig som fattig. Du kan læse mere om mig og min politik på Hvad er op og ned på børne- og ungdomsområdet? Der har i det sidste halve år, med rette, været fokus på børneog ungdomsområdet i København. Som ordfører for Socialdemokraterne, vil jeg fremhæve nogle emner, som har betydning for os i Sundby. Af Sofie Led medlem af BR (S) Flere børn kræver flere penge Vi skal finde 350 millioner kr. alene på næste års budget og langt hovedparten skal være varige driftsbesparelser, så udgifterne for det enkelte barn kommer ned i fremtiden. Udgifterne er steget og steget uden at forvaltningen er blevet tilført tilsvarende nye penge, bl.a. fordi der er kommet børneboom, der ikke er set siden efterkrigstiden, flere handicappede børn og fordi vi i København har en del dyre pasningstilbud, fx i lejligheder og udflytterbørnehaver. Vi er i gang med en flerårig genopretningsplan, hvor vi bygger mange nye og bæredygtige institutioner med et minimum af bureaukrati, finder penge ved effektiviseringer, men også regelrette besparelser. Derfor vil det kunne mærkes på serviceniveauet. Vi skubber hårdt på for at få en ny afregningsmodel, som afspejler vores udgifter, så vi kan stoppe de dyre lån, der forværrer budgetterne. Vi skal dog finde ca. 150 millioner kroner i budgettet, men forventer at få eftergivet nogle af vores lån med den kommunale hjælpepakke Kickstart København, som S, SF og R forhandlede i april. EAT Skolemadsordningen EAT møder både roser og sværdslag. EAT er et meget visionært og ambitiøst tiltag, som jeg bakker fuldt op om. Det er nødvendigt, at vi gør noget for at opgradere børnenes daglige måltider, hvis vi skal forbedre børnenes sundhed. Nogle steder, især på madskoler med køkken, er det en succes, men på en del skoler, som kun har skolebod, er salget så lavt, at det ikke kan løbe forsvarligt rundt. Der er heller ikke opbakning til ordningen fra alle skoleledere, hvilket er en betingelse for succes. Derfor skal det fremover være valgfrit om skolerne ønsker madordning. Sundbyøster Skole er netop bevilget ny skolebod og spiseområde, men det risikerer at blive aflyst, hvis der ikke er lokal opbakning. Hvis du har barn på skolen og ønsker madordning, er det derfor nu, at du skal råbe op. Fritids- og ungdomsklubber Vi må gøre, hvad vi kan for at ungdomskriminalitet og bander ikke næres. Det gør vi bl.a. ved at beskæftige unge med meningsfulde fritidsaktiviteter og bekæmpe ungdomsarbejdsløshed med 200 løntilskudspladser. Sikker By-indsatsen sikrer kontingentfrihed til ungdomsklubber i bl.a. Sundby. VKO er imod kontingentfrihed og det er besynderligt at være vidne til denne form for ansvarsforflygtigelse. Vi har nemlig eksisterende fritidstilbud på hånden til de unge, som de benytter sig af, hvis det er gratis, frem for at hænge ud i kvarteret og skabe utryghed hos andre og måske begå kriminalitet. Det koster 60 kr. om måneden pr. ung og er en lille pris at betale. Men hvad med juniorklubber og de små, lokale initiativer i Holmbladsgadekvarteret? Flere af dem er i farezonen og jeg vil tale deres sag i budgetforhandlingerne, da området har brug dem. Nyt tag til Lergravsparken Skole En glædelig nyhed er, at der er truffet beslutning om, at Københavns Ejendomme selv skal stå for betaling af Lergravsparken Skoles nye tag til 30 millioner kroner, så disse penge ikke skal gå fra børneområdet.

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne.

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne. FRIVILLIG FREDAG 2015 For tredje gang afholdes Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune. Hvad er Frivillig Fredag? I forbindelse med åbningen af EU s frivillighedsår i 2011 udnævnte daværende socialminister,

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO august 2013

Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Nyhedsbrev fra SFO august 2013 Kære forældre Velkommen til et nyt spændende år i SFO og en særlig velkomst til de nye på 0. årgang. Husk at skrive navn i jeres barns tøj og fodtøj. Det gør det letter at

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård

Aktivitetskatalog forår 2015. SifXHof. Holmstrupgård Aktivitetskatalog forår 2015 SifXHof Holmstrupgård Indhold 1 I det følgende kan du læse om alle de aktivitetstilbud, som SifXHof har til dig i løbet af foråret 2015. Find nærmere beskrivelser af de enkelte

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

PFC - Præstevængets Fritidscenter

PFC - Præstevængets Fritidscenter PFC - Præstevængets Fritidscenter Glommensgade 5, 2300 København S. - Tlf.: 32 84 23 23 - http://pfc.sbbu.dk - E-mail: pfc@sbbu.dk Husk at Klubbens aften åbning fra 1. januar er rykket fra tirsdage til

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang skillema-dinke-du hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. skillema-dinke-du kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt og vi får fine julegaver,

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere