Nibe Birk familierelationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer"

Transkript

1 Nibe tb. Nibe Birk familierelationer familierelationer a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged, Nibe ( Aars herreds tingbog (71) da var Chr. Lauridsen Ged i Nibe indkaldt vedr. Lars Ged der døde i København. her nævnes, at Jacob Lauridsen Ged, bosat i Sønderlund ( v / Skivum) også var død? sagen vedr. arven eft. ham. Her mødte Thomas Lauridsen Sønderlund som var Jacob Lauridsens børns stedfar? ) Se vedr. Chr. Lauridsen Geds hustru - senere hun døde vist nok uden livsarvinger. Der er en sag b, hvor hendes broder: birkefg. Ingvard Mikkelsen og søsteren Edel Mikkelsdatter tager hele arven, uden hensyn til afdødes andre søskendes børn ) senere helt frem til 1710 var den ene af de 2 stævningsmænd v/ birketinget en Chr. Christensen Ged a afd. Niels Skrædder, Nibe havde sønnerne Peder og Niels forlig imellem værge Terkild Mortensen, Skivum og Laust Nielsen, Torslev, Hanherred a afd. Hans Quids enke i Aalb. var Maren Pedersdatter b afd. Niels Stafensens søn Jens Nielsen ( forlig om arv, værge Niels Christensen, Hornum st. Poul Rebslar ) b afd. Peder Stub havde datteren Maren Pedersdatter gm. Mads Andersen og antagelig også Thomas Stub i Aalborg ( arveafkald ) Der kommer senere en anden Peder Stub ( Lauridsen ) der var tingskriver. _ b arv eft. Maren Chrdt. arvinger var ægtemanden Laust Poulsen & børn: - Sindet Lauridsdt. - 3 sld., Poul Lauridsen 40 sld., Chr. Lauridsen 40 sld., Mikkel Lauridsen 40 sld a Jens Hansen, Aalborg st. stedmor: Else Chrdt. ee. Hans far Hans Guldsmed, Nibe for sin mødrende arv eft. afd. mor: Maren Jensdatter b Søren Stubs hustru hedder Johanne Chrdt a Ingvard Mikkelsen havde sønnerne: Mikkel og Chr. Ingvardsen b Jens Hansen Guldsmed i Aalborg gav arveafkald t. stedmor Else Chrdatter enke eft. Hans Guldsmed i Nibe, og eft. sin mor: Maren Jensdatter b Chr Mortensen kgl. delefg. Svenstrup ( gift m. en Kras ) fik skøde på hus i Nibe, som hans far delefg. Morten Jensen, Svenstrup købte af Chr. Christensen, umiddelbart før han døde som også hans søskende havde del i. Her nævnes:. Maren Mortensdt. og Søren Mortensen a Maren Sørensdatter anføres som Knud Kocks enke og Maren Knudsdatter i samme hus (vidner ). Og må være hans datter a Karin Hermandsdatter ee. Chr. Poulsen Glad i Nibe fik arveafkald fra følgende arvinger: afd. Peder Poulsen Glads børn ( han døde ved Sebbersund ) børn: Laurids Pedersen, Valsted og Karin Pedersdatter. desuden gav de arveafkald f. arv eft. deres farfar: Poul Pedersen Glad, Valsted og farmor Maren Nielsdatter i Valsted. Her nævnes desuden, at Karin Hermandsdatter havde sønnerne: Poul Christensen og Peder Christensen b synsmænd Nibe, bygningssyn - antagelig saltbod (væk) tilhørte afd. Hans Quid, Aalborg arvinger efterlyst v/ Landstinget: enken var Maren Pedersdatter, søn Jacob Hansen og datter Maren Hansdatter ( hun skulle være i Horsens hvilket af de 3? ) b i et 12 mands vidne ved Tinget vedr. afd. Peder Nielsen fiskers nærmeste slægtninge, nævnes at han af og til var i Malmø og boede der og deltog i fiskeriet ved Skåne. nærmeste slægt: og evt. arvinger var: salig Anne Nielsdatter gm. Yte Sørensen, og hendes børn Niels Ytesen samt Søren Pedersens hustru: Kirsten Madsdatter. ( yderligere stævnes en del men nogen familieforbindelse kan ikke udledes ) Side 1 af 26

2 b Søren Knudsen Lund, Nibe kunne bevidne: at Peder Nielsen fisker, der døde i Malmø var søn af Maren Fisker. Og Anne Nielsdatter gift m. Yte Sørensen, Nibe var hans søster og at Niels Nielsen i Gelstrup var broder til Maren Nielsdatter Fisker b Laurids Mikkelsen præst i Nibe. meddeler m / vidner følgende: I 1626 helligtrekongers søndag da der blev holdt fæstensøl for datteren: Kirsten Lauridsdt. & Chr. Christensen Simonsen, Viborg, lånte Chr Simonsen 180 cur.dl. = 225 sld. Og dagen efter fik datteren en sølvkande, der vejede 4½ lod, og en sølvstob der vejede 12 lod og 4 daler in specia og da bryllupet var overstaået og hun rejste til Viborg, gav præsten hende 7½ sld. I 1627 d. 22 august gav Laurids M. Kirsten Ldt. 20 sld a Peder Klemendsen, Nibe var søn af afd Klemend Pedersen, Nibe ( gældssag vedr. husleje fra 1626 ) b Søren Vognsen i Langdal var søn fra Veggergård ( nævnt som vidne i tyverisag ) a Karen Sørensdatter der var Søren Jensens slegfredsdatter i Lunden udlagde som barnefar: Søren Jensen i Klestrup b Poul Nielsen Kras, Nørholm på søster Margretes Nielsdatters vegne, vedr. arv - eft. Jacob Sørensen rette arvinger: Jens Nielsen,?..eygdrup, Jacob Nielsen, Keldal og Søren Thomsen, Ørum b Chr Lauridsen, Lynderup tidl. boet i Nibe solgte 2 huse til Gregers Jensen, Nibe - som han havde købt af Chr. Lauridsen Ged salig Laurids Geds søn i Nibe a Laurids Mikkelsen præst, Nibe fik arveafk. af svigersøn: Anders Justsen, Harild - for arv til hustru: Margrete Lauridsdt. eft. hendes mor Kirsten Andersdatter. Samt arveafkald for arv eft. hendes mormor: Karin Klausdatter _ b Laurids Mikkelsen præst, Nibe skifte /12 - eft. hustru Kirsten Andersdt. ( hendes 3 `ægteskab ) arv. 3`ægteskab: Anne Lauridsdatter, Kirsten Lauridsdatter, Mikkel Lauridsen, Mette Lauridsdatter, Karin Lauridsdatter børn af tidl. ægteskab med præst Søren Nielsen, var Klaus Sørensen og Niels Sørensen. desuden børn af ægteskab med præst Rasmus Madsen: Søren Rasmussen og Madelene Rasmusdt. _ b skifte eft. Anders Pedersen, Nibe enken Inger Chrdt. skulle giftes m. Mads Pedersen kun et barn nævnes, nemlig afd. Peder Andersen de øvrige børn under 18 år arvede 55 sld. men nævnes ikke ved navn _ b Hans Mortensen, Nibe fik arveafk. af Gregers Christensen, Gøl for arv til huste Maren Sørensdatter, eft. hendes far Søren Christensen, Nibe _ b Anders Sørensen, stedfar skifte eft. hustru Else Mikkelsdt., Nibe børn af tidl. Ægtsk. m/ Thomas Nielsen Sørup i Nibe, Niels Th. Mette Thdt. værge f. børn Chr Nielsen, Grydsted og Chr Poulsen, Gietrup på Salling ( der faldt dom mod Chr Nielsen der nægtde at være værge ) a Anders Sørensen, Nibe skifte eft. Else Mikkelsdt. ( detaljeret skifte ) arv. 2 drenge og 5 piger uden navne drenge fik 11 sld. og pigerne 5½ sld a Peder Jensen Binderup, Nibe morbroder til Chr. Pedersen, Nibe b Skifte eft. Mads Andersen møller i Pandum Mølle værge farbr. Jens Andersen møller i Huol Ml. for de 6 børn: Anders, Jens (1), Chr, Jens(2), Niels, Thomas enkens nye mand: Engelbert Sørensen ( pas på - i Nibe een mere med samme navn ) _ a Arvekontr. Vedr. 15 sld. Eftr. Hans Pedersen, Grydsted børn: Mads & Mette deres værge: Just Christensen, Nibe deres mor ( unden navn) skulle giftes m. Engelbret Sørensen, Nibe ( pas på en mere i Pandum Ml. m. samme navn, se tidl. ) _ b Side 2 af 26

3 Peder Christensen, Nibe varslet skifte eft. hustru Kirsten Sørensdt. st. Niels Pedersen, Klitgrd. & Hans Sørensen, Nørholm afd. Kirsten Sørensdt. havde nemlig endnu ikke fået sin arv eft. afd. Far: Søren Hansen. I ægteskabet m. Peder Christensen havde hun sønnen: Chr. Pedersen b & b Chr Nielsen, Nibe gm. Anne Lauridsdt. st. hendes far: Laurids Poulsen, Nibe for arv eftg. 2 afd. søskende: Mikkel & Sined. Men Laurids P. mente, at han var nærmeste arving til sine egne børn a Chr. Schøning Jensen, Snorup nævnes som broder til afd. Chr. Lauridsens kone i Lynderup (gd) Anne Jensdt. ( Schøning ) desuden kendes 2 brødre mere, Nemlig Jacob der næsten aldrig benævnes Schøning samt broderen Chr (2) alle Snorup b Peder Klemendsen, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdatter a Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdt a Peder Christensen, Nibe var gm. Maren Jensdt a Else Chrdt. vidner at mens Mette Pedersdt. : Knud Guldsmeds enke stadig levede, beklagede hun, at hun aldrig havde fået sin arv eft. sine far: Peder Nielsen Rørbæk, Nibe. Mads Guldsmed hustru: Buole kunne bevidne det samme. Men Anders Sørensen påstod, at Mette Pdt. havde fået det samme som han fik. _ a Chr Knudsen, Nibe gav arveafk. t. farbr. & værge Mads Christensen, for arv eft. sine forældre: Knud Christensen og Mette Pedersdatter b & a Hr. Jens præst i Nørholm st. Niels Hollerup ( Christensen ) Nibe, for 4 sld. iht. skifte eft Hr. Mogens Thomsen som hans hustru: Ingierd Pedersdatter var arvingerne skyldig. Her nævnes også betalingen for Maren Nielsdatter Kuris begravelse ref. T. sal. Hr. Mogens Thomasens skifte i Nørholm 4/ b Jørgen Nielsen, Nibe skifte varslet eft. far Niels Jørgensen, samt Peder Nielsen samt moderen Ingierd Pedertsdatter a Niels Jensen, Gelstrup - gav arveafk. t. farbr. Niels Sørensen Gelstrup, Nibe for arv eft. sin far: Jens Sørensen, Gelstrup a Peder Nielsen ( skriver?) Gelstrup - f/ mor: Ingierd Pedersdatter st, broder: Jørgen Nielsen, Nibe der havde fjernet sølvstob, kande mm. før skiftet eft. deres far b Mads Sørensen, Nibe forlig m. svoger: Jens Ibsen ( værge & morbr) Ellidshøj for arv til Mads Sørensens 4 børn ( 1 søn & 4 pg.) for arv eft. deres mor Edel Ibsdatter. _ b Søren Pedersen birkefg. Nibe havde sønnerne Chr & Peder Sørensen ( fritages i sag pga. inhabilitet ) _ b Anders Olufsen bager afd. Nibe arv. var enken Mette Lauridsdt. og et af børnene nævnes: Ingeborg Andersdatter og søskende _ b Mads Guldsmed var gm. Buold Jensdatter _ a Møller Anders Jensen, Huol Ml. gm. Johanne Justsdatter ( havde 2 brødre den ene Thomas Jensen boede i Huol Ml. den Anden døde i Pandum Ml. se tidl. ) Men der er noget galt, for tidligere hed han Jens Andersen?? har jeg skrevet forkert af? - eller er det ham skriveren? ) a Laurids Mikkelsen præst gm. Maren Chrdt. ( se andet sted felre ægteksber ) a Therkil Mortensen, Skivum gm. Anne Nielsdatter ( hun havde tidl. Tj. Chr. Ørent, Nibe) a Side 3 af 26

4 Arv. eft Laust Poulsen, Nibe var sønnen Chr. Lauridsen, Aarhus og datteren Anne Lauridsdatter, og antagelig en præst Hr. Chr. Lauridsen i Giøtrup men han findes ikke i Wiberg) L. P. havde mange huse, der sælges senere a Niels Jørgensen, Gelstrup skifte 5/11 men han var død langt tidligere. Se sag hvor en søn Jørgen N. fjernede sølv stob fra dødsboet. Her nævnes arvinger: Peder Nielsen, Gelstrup ( skriver?) samt Jørgen N. Nibe og datter Anne N. gm. Peder Nielsen Kolby, Nibe ( stort skifte m. inventar, redskaber mm. ) b Hans Nielsen på sin fars vegne: præst Jac. Jensens vegne i Sønderholm ( her er noget galt med navnet på sønnen stedsøn? ) præsten nævnes som en af arvingerne til tidl. nævnte afd. Laust Poulsen samt en Elle Jacobsdatter, men ingen specificeret sammen hæng a Lars Sørensens enke var Sined Nielsdatter b Erik Jensens enke var Anne Knudsdatter _ a Skifte eft. Mads Sørensen, Nibe gift 2-3 gg. efterlod enken Sidsel Lauridsdt., antagelig var hun barnløs. I ægtesk. m. Edel Ibsdatter fik han børnene: Jacob, Anne, Kirsten & Maren. Derfor var Edel Ibsdatters broder: Niels Ibsen, Støvring værge ( han og broderen Ingvard er ret kendt fra Hornum Herreds tb. De kunne både skrive og læse) _ a Chr. Jensen Nør, Nibe holdt skifte eft. hustru: Johanne Thomasdatter 27/2 arv: sønnen Chr Christensen b Niels Sørensen Gelstrup, Nibe værge f. broderen Jens Sørensens børn i Gelstrup Søren Jensen og Maren Jensdatter, hun var gm. Jens Andersen, Gelstrup _ a Chr Pedersen afd. Nibe børn: Peder Chr, Nibe, Laurids Chr. Nibe, Maren Chrdt. Nibe, & Anne Chrdt. gm. Ib Sørensen, Nibe ( der nævnes også en Jens Chr. Nibe ) b x st. Anders Madsen, skomg. i Barmer Chr. L. havde giftet sig med enken eft. Mads Andersen, skomg. Mette Pedersdatter. Hans stedbørn skulle derfor arve, men han havde mistet deres arv under svenskerkrigen. Og Anders Madsen, der var farfar til børnene ville ikke godkende hans tab. Arvingerne af Mettes første ægteskab var.peder, Chr., Mads, Anne, og Mette Madsdatter ( se senere ny arvekontr. ) _ b Arving eft. Søren Hansen, Klitgrd. Maren Sørensdatter gm. Niels Ytesen forlig om arv på 25 rdl. og et føl _ b Skifte 13/3 eft. Anne Madsdatter enkemand: Chr Jensen, Nibe børn: Jens & Johanne værge farfar Jens Jensen og morfar Mads Christensen Guldsmed, Nibe _ b Chr. Lauridsen skomg. Nibe ny arvekontr. Med stedbørns farfar: Anders Madsen, skomg. Barmer vedr. afd. Mads Andersen, skomagers børn m. Mette Pedersdatter, Nibe. _ b a, a m. fl. Poul Kras, Nørholm værge f. søstersøn Thomas Andersen i Christiania, Norge tilbød søsterdatter Maren Thomasdatter, gm. Præst Johannes Andersen, Sæby: arv & skifte eft. hendes mor Margrete Nielsdatter Kras i Nibe ( afdøde var moster t. Laurids Pedersen Kuri i Nibe ). Hun blev begravet i Nibe kirke under stor opstandelse. ( se Klitgrd.) _ b Jens Andersen Binderup, Nibe skifte 26/ eft. hustru Elle Pedersdatter. Hendes søn af 1` ægtsk. Thomas Thomasen. Børn 2` ægtesk.: Peder, Chr. Niels, Anders, Anne, Inger, Maren b Enke eft. Chr. Ørent, Nibe: Lisbeth Henriksdsatter barnløs arvinger Laust Pallesen og hans søster NN. Pallesdatter gm. Præst Laurids Poulsen, Terløse? - samt afdødes søster: Gye Lauridsdatter gm. Torben Andersen, Købh. Kgl. Mayst. ---? mester a Peder Lauridsen (yngste søn ) & Poul Lauridsen( noget ældre og myndig) sønner af afd. Præst Laurids Mikkelsen ( hvorfor nævnes Hans ikke, senere kapellan ) a & a Side 4 af 26

5 Peder Sørensen badskær broder til Anders Sørensen fra Gundersted der købte 2 af hans huse. Peder Sørensen badskær var gift m. Mester Henrik badskærs datter Mette Henriksdsatter a Poul Lauridsen Reysen (præstesøn) var svoger til Chr. Rasmussen / svigerfar? der rep. P. L. i en retssag a Chr Sørensen f/ hustr. Maren Andersdatter, Nibe - arveafk. til Søren Christensen, Nibe, for arv til hustru: efter hendes far: Anders Pedersen og eft. søster Johanne Andersdatter. ( Søren Christensen var gm. Inger Chrdt. var hun enke eft. Anders Pedersen? ) a Søren Christensen (ny md) Nibe, skifte 3/ eft. Mads Pedersen Mørk, Nibe -arv - enk. Inger Chrdt. nu gm. Søren Chr. børn: Jens Madsen, Anne Madsdatter, Karin Madsdatter.( stort skifte ) I skiftet nævnes at afd. lå inde med børnepenge eft. afd. Anders Pedersen: hans børn var: Anna Andersdatter, Maren Andersdatter og afd. Johanne Andersdatter (55 sld. der tages i boet ) b Elin Hansdatter skomagers var enke eft. Rasmus Skomager ankl. f. landgilde fra Ellinggrd. Christoffer Ulfeld a Fisker Jesper Christensen - født i Bislev, bosat i Nibe havde en broder: Peder Christensen b Laust Kuri Pedersen var værge f. søster Inger Pedersdatter Kuri enke eft. Niels Hollerup b Chr Rasmussen, Nibe, skifte eft. Lauridsdatter? Karin / Mette? hwa? ( hun var datter af præst Laurids Mikkelsen, og skriveren brugte begge navne ) børn Kirsten og Maren Chrdt.- morbroder og værge: Poul Lauridsen Reysen, Nibe _ a Ingvard Mikkelsen, Nibe værge og farbroder til afd. Niels Mikkelsen,Nibe børn: Mikkel, Maren & Else enken nu gift m. Chr. Poulsen, Nibe a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafk. fra Anne Laurdsdt, gm. Joh. Ertmand, og Poul Lauridsen Reysen for arv eft. forældre: Laurids Mikkelsen - afd. præst og deres mor: Maren Chrdt. og deres afd - søster: Kirsten Lauridsdt. antagelig halvsøsteren i Viborg?? ingen bevis a Søren Ousen, Nibe og broder: Jacob Ousen, Nibe gav arveafk. til stedfar Moust Klitgd. Jensen, Nibe eft. mor Anne Jacobsdatter /01 er skriveren Chr. Jensen skriver Ed anført samme dag a Ingerd Pedersdt. & børn, Nibe: Peder Nielsen, Chr Nielsen, Mette Nielsdt. Maren Nielsdt., Anne Nielsdt. St. Peder Nielsen Kuri, på Krastrup ( værge: Laust Kuri, Nibe men årsag er ikke anført ) a Laust Kuri Pedersen,Nibe modtog arveafk. fra svoger, Mads Jacobsen, Haverslev??? for sin hustru Anne Mogensdt. Efter hendes forældre: far, Mogen Thomsen, præst, i Nørholm og mor: Anne Kuri Pedersdt. Nørholm a Laust Kuri Pedersen, st. Niels Andersen, Nibe, vedr. lejekontr. m. Thoma. Johansen, Sæby ( ejer) Og And. Johansen, Sæby sønner af præst Johannes Andersen og Maren Thdt. Sæby Thomas og Anders havde arvet bedstemor Margrete Nielsdatter Kras hus i Nibe der nu blev udlejet b Laust Kuri Pedersen,Nibe ref. til dom på Horn. Htg. 15 juni 1650, at han som familiens ældste var selvskreven som værge for And. & Th. Johansen, Sæby sønner af Maren Thomasdatter og præst Johannes Andersen, Sæby ( nylig afd) de havde arvet bedstemors hus i Nibe : Margrte Nielsdatter Kras a Anders Jensen, Binderups arvinger: enken Vibeke Hansdatter & børn: Jens Andersen Binderup, Nibe, Chr. Andersen fg. Ellinggrd., Hanibal Andersen, Binderup, Bjørn Andersen (præst) Hans Andersen, X, Mette Andersdt. X, Karen Andersdt., Nørholm, Anne Andersdt.. gm. Ove Sørensen, i Thale?? Anne Andersdt.. gm Niels Pedersen, Aalborg og afd. Kirsten Andersdatters børn i Thorrup. ( st Anders Budzier i Nibe der skulle fraflytte hus ) pantet hus f. 73 sld. d. 2/ ref. landstingsdom 12/ b Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gift m. Kirstine Jørgensdatter a Side 5 af 26

6 afveafk. Efter Chr. Eriksen, Nibe: børn Niels Christensen f. i Nibe, bosat Købh. Erik Christensen Nibe, Kirsten Chr.datter, Nibe, samt enken deres mor: Kirsten Keldsdatter enke, Nibe. Samt arveafkald eft. broder peder Nielsen ( ½ broder?) a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafkald fra stedsøn: Peder Lauridsen, Nibe, e. far Laurids Mikkelsen præst og mor: Maren Chrdt a Chr Olufsen Thaul skrd. Nibe gm. Kirsten Jesperdt., Nibe a arv eft. Chr Jacobsen, Nibe arv. Søster Karen Jacobsdatter gm. Chr Christensen præst / kapellan i Årestrup. Arv til afd. Søster Vibeke Jacobsdatters 2 børn i Støvring v / Jens Nielsen Dodensig, Støvring, og arv til broder Peder Jacobsen degn i Nibe og broder Jens Jacobsen i Tronhjem, Norge. ( hovedsagelig en gældspost ved en præst i Christiania) a Anders Jensen Krag, Nibe havde sønnerne: Peder & Oluf Krag Andersen ( overfald på Thomas Isaksen, Løgstør ) b Chr Jensen skriver, Nibe havde en broder i Nibe med samme navn ( optræder i hans sted på Tinget ) b Ingvard Mikkelsen havde bl. andet pigerne Karen og Maren Ingvardsdatter der var vidner t. slagsmål b Chr Pedersen Worm, Nibe st. P. Kolbæk & hustru Anne Nielsdatter, Jørgen Nielsen, og Peder Nielsen i Gelstrup. & Niels Jørgensens arvinger der ref. Til aftale og skifte eft. hans far Peder Jacobsen Worms skifte /6 hvor morbroderen Niels Jørgensen modtog og skulle forvalte arven eft. Peder Jacobsen Worm for børnene: Christen, Jørgen og Eline ( Deres mor var Anne Jørgensdatter antagelig derefter gift m. Poul Espensen ) ( Peder og Jørgen Nielsen var sønner af Niels Jørgensen, Gelstrup ) b Laurids Sørensen skomg. overdrog på sin afdøde hustru Inger Poulsdatter, og hendes 2 børn: Dorte og Maren Lauridsdatter et 2 gulvs hus til svogeren: Laust Jensen skomg. Nibe a Laurids Sørensen skomg., Nibe skifte 21/10 eft. hustru Anne Lauridsdt.- børn, Maren og Dorte Lauridsdatter samt datter Anne Lauridsdatter gm. Skomager Laust Jensen, Nibe a afd. Anders Olufsen Krag var gm. Anne Laustdatter i ægteskabet var der følgende børn: Oluf, Laust, Karen, Barbara, Anne og Maren b Keld Olufsen Horngd., Nibe - blev gift med Maren Nielsdatter i Lundby - ved dette bryllup lovede Moust Jensen Klitgrd. og hans nu afd. Hustru: Anne Jacobsdatter ½ års husleje i Nibe. ( Vidner bl.a. Jens Nielsen, Oudrup ) b Peder Sønderholm var gm. Maren Anndersdatter b Søren Christensen Gug, Nibe gm. Maren Pedersdatter a Chr. Jensens skriver st. for sin mor: Maren Laustdatter b Søren Jensen, Nibe død før 1652 gm. Anne Jensdatter havde sønnen: Jens Sørensen og dt. Mette Sørensdatter a Niels Andersen Grydsted, Nibe gm. Maren Corfitsdatter a Peder Jensen Trold, Nibe havde en datter Helle Pedersdatter b Anders Jensen Krag, Nibe- tidl. Nykøbing ( havde broder i Aalborg ref. Aalb. Tb. ) b Jesper Henriksen gm. Anne Chrdt a skifte eft. Chr Nielsen Gelstrup, Nibe Enken gm. Jørgen Christensen, Nibe arv. Børn: Peder, Niels og Karen. Side 6 af 26

7 a arv efter mor: Anne Thorkildsdatter ( stedfar Engelbret Sørensen, Nibe se ham tidl.) arv. : Chr Madsen, Nibe, Jens Madsen,Nibe, Mads Hansen, Nibe, Thomas Madsen, Aalborg, Niels Madsen, Nørholm, og Mette Hansdt. /gm.peder Smed, Nibe b I Peder Klemendsens hus boede tidl.: Søren Christensen, barnefødt i Nibe og havde børnene: Willads Sørensen, Laust Sørensen, Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter. Og Willads Sørensen havde sønnen: Chr. Willadsen, Og Laust Sørensen havde døtrene: Simon Laustsen og Eline Laustdatter, og Maren Laustdatter der nu bor i Malmø Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter er døde. Søren Christensen havde en broder Laust Christensen, der i sine unge år rejste fra Nibe. Til Køge på Sjælland. Og nu er død. Den nævnte Maren Laustdatter er skrøbelig og enke efter skriver Jens Jensen kan mindes i 75 år a Jens Sørensen, Nibe gift m. Chr. Jacobsen s` datter ( iflg skøde på 2 huse ) a arveafk. e. far Anders Sørensen og mor Karen Chrdt. børn: Chr Andersen, født i Nibe, en søster ugift boede v / farbroder Søren Sørensens i Grindeør ( Norge ) samt Jens Jens Klitgrds datter Mette Jensdatter der var ½ søster til afd. Else Andersdatter b Anders Mogensen velagtet bosat? gav arveafkald til morbroder: Laust Pedersen Kuri, Nibe for arv efter forældre: præsten Hr. Mogens, i Nørholm og mor: Anne Pedersdt. Kuri, Nørholm a Jens Sørensen, Nibe gm. Maren Chrdt. Købte hus af Chr. Jacobsen og Buold Andersdatter ( svigerforældre ) lå ved Nørbæk på 5 bindinger osv. ( grunden tilhørte Sebber kloster ) b Jes Olesen, bosat i Sørbye i Vemminghøj herred i Borgkloster Lehn v / svoger Søren Ovesen, Nibe gav arvefkald f. søster Maren Ovesdadatter for arv eft. hendes mor i Nibe: Anne Jacobsdatter a Laurids Klemendsen, i Tyrrestrup på sin søster Maren Klemendsdatters vegne i Gelstrup gav arveafk. til Anders Jensen i Vokslev på sin søster Maren Jensdatters vegne født i Gelstrup for arv eft. sin far: Jens Christensen, Gelstrup og mor: Dorte Laursdatter, Gelstrup. Maren Klemendsdatter anføres som arvingernes stedmor b Gregers Jensen havde sønnerne, Jens & Chr Gregersen - der lavde overfald på Chr Madsen a Anders Jensen Krag, Nibe fik vidner af Tinget at sønnerne: Ole A. Krag - kom syg hjem t. Nibe og sønnen: Peder A. Krag - fiskede ikke i Fjorden b Engelbert Sørensen, Nibe og Birgitte Jensdt. ( født i Hobro) avlet søn f. 5 år siden ( Søren Engelbertsen) nu er de gift., og sønnen lyses i kuld og køn. i samme sag nævnes følgende af et tidligere ægteskab: Ole Engelbretsen, Cornelius Engelbertsens børn: Chr. Corneliusen, Mette Cornelisdatter, desuden Karen Engelbertsdatter, - lovede at akseptere Søren Engelbertsen som deres broder b Chr Laustsen Ged, Nibe var gm. Johanne Chrdt. ( se tidl. ref. t. Ged i Skivum sogn ) b Jørgen Christensen Gelstrup. i Nibe skifte 14/ eft. Kirsten Madsdt. - afd, Nibe, enke eft.. Niels Sørensen Gelstrups - arvinger afd. Chr. Nielsen Gelstrups børn: sønnesøn Peder Christensen, sønne dt. Karen Chrdt., - sønne dt. Johanne Chrd. gm. Bager Anders Christensen, Brendsø på Fyn, sønne dt. Johanne Chrdt. - Købh b Ingvard Mikkelsen ( farbr), Nibe og værge for broder Niels Mikkelsens børn: Chr Nielsen født i Nibe, Mikkel Nielsen, Anne Nielsdt. deres stedfar var Chr. Poulsen ( ref t. skifte 22/3 1642) b Søren Mørk Christensen. (stedfar) fik arveafk. Af steddatter Anne Madsdatter eft. Hendes far Mads Pedersen Mørk værge Chr. Pedersen Binderp i Nibe b Jens Christensen nord kirk., Nibe stævnet svigermor: Anne Sivertsdt., enke eft. Chr Laustsen a Laurids Pedersen Kuri, Nibe var morbroder og værge til afd. Niels Hollerup Christensens børn, han stævner deres stedfar, Chr Hedegrd. Christensen, Nibe for deres arv sld.( skifte 4/1-1650) Deres mor var Inger Pedersdatter Kuri. Børnene var Peder, Mette, Maren, Christen og Anne Nielsen / Nielsdatter. Side 7 af 26

8 b Vidner i forlig om studehandel - Niels Sørensen Ferch & hustru Edel Andersdatter, Niels Henriksen & hstr. Maren Poulsdt. Samt Jørgen Liesens enke Anne a And. & Jens Jensen, henholdsvis Gulbæk & Nyrup værger og morbrødre til afd. Chr Andersen Chr skomg.,nibe arv og hustru Maren Jensdatter, børn: Mette Chrdt. 10 år, Jens Chr. 5 år, Maren Chrdt. 3 år, Chr. Chr uger b Niels Mogensen, Nibe og Maren Nielsdatter, Nibe. skifte 13 & 14/ eneste arving sønnen Niels Nielsen. Værger: Morbroder Simon Nielsen, Nørholm og Jens Pedersen, Nibe sidstnævnte er Niels Nielsens næstsøskendebarn. Blandt værgerne ses også Chr. Christensen, i Mølgrd a Klemend Pedersen Skomager, Nibe, var broder til Dorte Pedersdatter i Tyrrestrup a Peder Jacobsen degn i Nibe skifte 28/12 55 eft. Hustru: Else Jacobsdatter: børn Maren Pedersdt., Jacob Pedersen, Pedersen. ( i skiftet nævnes bistader mm. mm. og her er der nævnt adskillige i Støvring og omegn: v/ Anders Degn, Gravlev, Isak Pedersen, Støvring., Jacob Jensen i Dodensig, Chr. Ansdersen i Buderup ) b Laurids Sørensen skomg., Nibe fik arveafk. fra datter Maren Laustdatter -? bosat? eft. mor Ingeri Poulsdt. ( repr. Ved morbroder: Chr. Poulsen, Årestrup ) b Laust Sørensen skomg. Nibe, fik arveafk. Fra datter Dorte Lauridsd. Gm. Jens Madsen, murmester i Nibe eft. Mor: Ingeri Poulsdt a Mads Guldsmed Christensen, Nibe gm. Buold Stafensdatter en datter hed Karen Madsdatter en anden datter allerede død se tidl a Klemend Pedersen, i Aalborg fik 24 mands tingsvidne, at han var søn af Peder Jensen og Johanne Klemendsdatter i Nibe b. Søren Christensen Gugs enke i Nibe var: Maren Pedersd. og hans børn var: Magdalene Sørensdatter, Søren Sørensen, Chr Sørensen og Margrete Sørensdatter a Maren Pedersdt. ee. Søren Christensen Gug, Nibe fik arveafkald fra værge: farbroder Jens Christensen i Sæderup, der var værge f. afd. Anders Christensens børn i Visse her nævnes: Vogn Andersen, Chr. Andersen, Anna Andersdatter og Elle Andersdatter. ( sidst i sagen står at det var Jens Christensnes søsters børn begge dele kan ikke være rigtig ) b skifte 25/9 eft. Morten Bendz Mikkelsen, værge for børn: farbroder: Peder Mikkelsen Braui, Nibe, afdødes enke var: Anne Chrdt. børn: Niels Mortensen 3 år, Maren Mortensdt. 4 år, de 2 næste var ældre, nemlig Chr. Mortensen og Karen Mortensdt a Inger Pedersdatter Kuri gm. Chr. Hedegd. Nibe a Sell Pedersen var gift m. Karen Sørensdatter hun var søster til Maren Sørensdatter gm. Chr. Villadsen de havde sønnen Søren Christensen Villadsen ( der boede ulovligt i afd. Cornelius Engelbrechtsens hus ) b Wulle Gregersen var flyttet t. Sæby skødet forældres hus til broder Jens Gregersen, Nibe a Wulle Gregersen, Sæby skifte efter Mads Klemendsen, Nibe d. 2/ Enken Maren Gregersdatter blev derefter gift med Niels Lauridsen født i Halkær Ml. Arvinger : arv - s. Klemend, Niels, Maren, og Anne Madsdatter værge - morbroder Wulle Gregersen, Sæby og værge - farbroder Peder Klemendsen, Nibe b sag vedr. det hus afd. Cornelius Engelbertsens, efterlod til søn Chr Corneliusen, Søren Villadsen Christensen boede i huset og ville ikke flytte. ( boet der i 3 år uden husleje ) b Rasmus Sørensen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Anne Laustdatter 1659 d. 27/10 arving datter Karin Rasmusdatter værger fabr. Søren Sørensen, Nibe og Poul Lauridsen, Kalstrup. Side 8 af 26

9 b Chr Laustsen skomg., Nibe skifte eft. hustru Maren Pedersdatter børn af 1`ægteskab: Chr. Madsen, skomagersv. I Aalborg, Mads, Mette & Anne Madsdatter samt børn i 2`ægteskab: Laust Christensen og. Chrdatter b Mette Pedersdt. i Nibe v/ værge og farbroder Chr. Iversen, Hobro fik arveafkald fra broder Oluf Pedersen Abel, Christiania i Norge, og broder Chr. Pedersen Abel i Norge for arv eft. deres forældre: Peder Iversen, bødker i Nibe og mor Maren Sørensdatter, Nibe ( desuden var der en søster Anne Pesdersdatter gm. Anders Jensen fik en søsterlod og beholder huset, foreløbig i 3 år) en søter Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Laustsen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Maren Pedersdatter d. 28/ arv - 1`ægtsk. Peder Madsen, 1`ægtsk. Chr. Madsen, 1` ægtsk. Maren Madsdatter, 1`ægtsk. Mads Madsen, 1`ægtsk. Anne Madsdatter - 2`ægtsk. Laust Christensen, 2` ægtsk. Else Chrdatter a Ingvard Mikkelsen, Nibe havde mindst døtrene: Maren og Anne ( vidner afh. ) b Jensen Niels Aalborg gm. Kirsten Jørgensdatter b Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen byskr. Købh., Peder Joensen, Købh. Og Anders Jacobsen, Viborg st. Nielsen Nielsen s.a. Niels Mogensen ( bager ) for arv eft. mormor Else Chrdt., Nibe og efter mor: Karen og Anne Mogensdatter samt eft. Mogens Nielsen, Nibe a Henrik Blok forpgt. Rødslet og Peder Lauridsen byskr., Købh. Får vidner om afd. Niels Mogensen, Nibe, der flyttede fra Valsted til sin mor Else Chrdt., Nibe og hans stedfar var Chr. Poulsen b Clemend Thomsen, Nibe modtog arveafk. fra stedsøn : Niels Pedersen Kolbæk, Nibe for arv eft. mor Anne Nielsdatter og far: Peder Nielsen Kolbæk samt takkede morbroder: Peder Nielsen, ( herredsskriver) Gelstrup for værgemål a Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen, Købh., Chr Lauridsen byskr. Købh., Peder Jacobsen, Viborg, Anders Jacobsen, Viborg ( søskendebørn ) kræver arv eft. mormor Else Chrdt. og morbroder Niels Mogensen søn Niels Nielsen Priorborg? st. ( se tidl. ) a Jacob Jacobsen ( bødkersøn) Nibe v/ værge på mødrende side Mikkel Christensen i Østergrd. Pandum st. stedfar: Niels Pedersen, Nibe vedr. arvekontr. - eft. far Jac. Frederiksen, Bødker ( mor Kirsten Jensdatter nu trol. m. Niels Pedersen ) b Chr Jensen Brun, Nibe, st. Chr Rasmussen skomg.nibe for arv - t. hustru: Anne Rasmusdatter e. forældr a Karin Mogensd. / Laust Kuris e. Nibe st. følgende f. arveparter ( og part i ligsten under hvelvet i kirken ) Chr Pedersen Binderup, Nibe, Henrik Pedersen Nibe, Just Pedersen skriver, Nibe, Jens Pedersen Baggi ( afd) børn i Nibe, Klemend Sørensen degn i Aarestrup, Mads Pedersen Mørk ( afd ) hans børn Nibe, Else Pedersdt. gm Jørgen Chr Gelstrup, Nibe, Gertrud Sørensdt. gm. Iver Jensens h. Nibe a Peder Olesen bødker ( afd ) enken Anne Andersdatter ankl. f. gæld af børn nævnes: Maren, Kirstine, Gertrud, Inger - v / værge Niels Bødker ( farb. ) samt Anders og Niels Pedersen a Ole, Lauridsen, med mor Ingerid Sørensdatter og & søskende: Inger og Dorte - broder Jens Lauridsen dræbt af jjens Sørensen Holrnsgrd b Niels Pedersen præst, Nibe, fik arveafk. fra stedsøn Hans Lauridsen Resen, - for arv til søster Helvig Lauridsdatter ( havde tidl. stået hos forpgt. Mikkel Pedersen, i Sønderskov ) det var arv eftr forældre: Laurids Mikkelsen og Maren Chr dt. der gives også afkald til svoger Chr Andersen Brun, Nibe b Anders Jensen Krag, Nibe var gm. Maren Jensdatter havde sønnerne Ole og?? a Chr Jensen Brun f / hustru: Anne Rasmusdatter, Nibe st ( forlig ) m. hendes broder Chr. Rasmusse f. arv efter forældre: Rasmus Skomager og line Hansdatter Side 9 af 26

10 b Erik Sørensen, Nibe gm. Kirsten Nielsdatter ( købt stolestade ) b Chr Pedersen, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter ( ref. Peder Kolbæks fæstebrev ) b Jens Jensen Gåser ( fra Gåser ) gm. Anne Sørensdatter ( stolestadestrid ) b Niels Nysum, Nibe gm. Mette Jensdatter b Chr. Rasmussen, Nibe gm. Maren Nielsdatter b Mikkel Pedersen fpgt. på Sønderskov søn af Peder Nielsen, Gelstrup ( tidl. skriver ) a Anders Hansen, Nibe f. afd. Broders børn st. Chr Jacobsen (? Skørbæk eller Ll. Aastrup? ) vedr. hans datter Else Chrdt. der var stedmor til afd. Laurs Hansens børn ( arv 24 sld. ) a Knud Jacobsen Sommer gm. Mads Nielsens enke Karen Mogensdatter b Afd. Peder Nielsen Kolbæk var gm. Anne Nielsdatter og havde børnene: Dorteh Pedersdatter gm. Erik Christensen, Nibe, Niels Pedersen Kolbæk, Nibe b Inger Nielsd. ee. Chr. Mortensen, snedker, Nibe fik arveafk. af datter Inger Chrdt., Nibe og søn: Niels Christensen a Ingvard Mikkelsen birkefg. gm. Kirstine Nielsdatter, og Chr Pedersen Binderup, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter b Knud Jacobsen Sommer, Nibe gift med Karen Mogensdatter, fik arveafk. for arv eft. Laurids Pedersen Kuri - fra: Ingerid Pedersd. gm. Chr. Hedegd. Nibe, Peder Mogensen. Kuri præst i Ellidshøj / Svenstrup på egne og søster: Anne Mogensdt vegne ref. t. skifte 29/ ( ref. til arvepart i hus v. den røde sandgrav i Nibe mm. ) Knud Jacobsen Sommer angives som svoger. Laurids Pedersen Kuri havde været værge f. afd. Niels Christensen Hollerups børn ( Peder, Christen, Maren, Mette og Anne ) a Anne. Pedersdatter gm. præst Søren Keldsen, Aalsøe sg st. følgenden f. gæld t. Laurids Pedersen Kuris dødsbo: Diderik Nielsen, Nibe, gæld sld. 2½ mk. Chr. Jensen Binderup, Nibe, gæld - 21 sld. 1 mk. 15 skl a Niels Nielsen bødker sønder, Nibe værge og ½ farbr. For børnene arv / skifte 9/ eft. Ane Andersdt. far var også død: Peder Olesen. bødker: børn arv - Anders, Maren ( bosat Kbh. ), Kirsten, Niels, Gertrud a Knud Jacobsen Sommer, Nibe havde en broder: Poul Jacobsen Sommer - på samme bopæl b Søren Keldsen præst i Aalsøe sg. f. hustru Else Pedersdatter Kuri - st. Diderik Nielsen ( kgl. salter ) f. 124 sld. og Chr Jensen Binderup - f. gæld t. afd. svoger Laurids Pedersen Kuri b heraf fremgår at Karen Mogensdatter var enke eft. afd. Laurids Pedersen Kuri og nu gift med Knud Jacobsen Sommer der delvis havde part i pantsat hus, hvori Niels Henriksens boede a Karen Ingvardsdatter enke eft. Niels Jensen Budz og datter af Ingvard Mikkelsen, tidl. Birkefg. Skøder hus til Niels Christensen podemester ( svoger her skal det nok læses svigerfar? ) b Niels Henriksen, Nibe blev gift med Laurids Pedersen Kuris enke: Karen Mogensdatter b Th. Jensen møller, Nibe gm. Anne børn: Chr. Thomsen ( voksen ) a Peder Nielsen i Gelstrup ( tidl. herreds og birkeskriver ) fører sag f. søn: Mikkel Pedersen, forvalter på Nielsby grd. Side 10 af 26

11 b Mads Pedersen Mørk børn: Karen Madsdatter gm. Chr. Nielsen ved Vokslev led i Nibe, samt Jens Madsen Mørk, Nibe arveafk. til stedfar :Søren Christensen Mørk deres mor var Inger Chrdt b Th. Jensen tidl. Binderup Ml, gm. Anne nu i Nibe bor ved sin søn Chr. Thomsen b Maren Nielsdatter angives her som tidl. birkefg. Ingvard Mikkelsens enke, - og de havde en datter Anne Ingvardsdatter, og sønnen Chr ingvardsen - der fik overdraget et gældsbevis på 20 sld. ( samt arv skønt tidl. Havde fået arveforskud gav arveafkald ) a skifte 28/1 eft. Peder Madsen, Nibe søn af første ægteskab: Niels Pedersen, Nibe, værge hans fætter Svend Nielsen, Valsted stedmor: enken Johanne Nielsdatter som var Peder Madsens 2`ægts ( hendes broder Thomas Nielsen var hendes værge ) b skifte eft. Jens Jensen Klitgd. i Nibe d. 28/12 64 enken efter 2`ægteskab: Maren Chrdt. V / værge br. Jens Christensen, Nibe: barn af 1`ægteskab: Mette Jensdatter ( med hans 1`hustru: Karen Chrdt. arv her var 51 sld. 3 mk. 4 skl. ) værge br.? ½ br. Chr. Andersen Brun. Børn i 2` ægtesk.: Karen Jdt. Jens Jensen, Maren Jdt., Else Jdt., Johanne Jdt. Anne Jdt. deres værge var farbr. Moust Jensen Klitgrd. Nibe a skifte 5/8-65 eft. Birgitte Nielsdatter gm. Jacob Madsen bødker, Nibe, børn: arv - s. Mads Jacobsen 5 år Anne Jacobsdatter 3 år værge deres morbroder Niels Nielsen i Vust Hanherred a Clemend Weidemd. Christoffersen, Aalborg, købte salterbod af broder Simon Weidemd. Christof.Nibe arvet eft. deres mor Dorthe Clemendsdatter a skifte 18/ eft. Kirsten Jensdt. 2`ægtsk. m. Niels Pedersen, her var sønnen Peder Nielsen i hendes 1`ægt. m. Jacob Henriksen var der sønnen Jens Sørensen, 8 år a Urban Andersen, Klitgrd. Var gift med Søren Kærulfs enke han stævner Mourits Jensen Klitgrd., - or arv til sine stedbørn 70 sld. pant i hus i Nibe f. gælden siden / b skifte 7/ eft. Mette Pedersdatter, sagen rejst af Laurids Christensen, Nibe, repr. ved sin stedfar: Poul Lauridsen, Brårup arvinger: en søster Anne Pedersdatter gm. And. J. Adsersen, Nibe, en søster Maren Pdt. gm. Jens Gertsen, Nibe en broder Chr Pedersen Abell ( præst i Amsterdam den danske og norske menighed ) en broder Oluf Pedersen Abell ( Kgl. Fiscal - bosat i Norge. Christiania ) samt en brodersøn: Jens Sørensen ( far afd. Søren P) Deres forældre var afd. Peder Iversen, bødker & Maren Sørensdt. Nibe a Simon Nielsen, Nørholm var morbroder og værge f. Niels Nielsen søn af afd. Niels Mogensen, bager og Maren Nielsdatter, Nibe - ( desuden var birkefg. Jens Pedersen værge ) b Peder Nielsens enke i Gelstrup var Trine Pedersdatter b Chr. Jensen tingskriver var broder til Chr. Jensen Brun og Jens Jensen skriver a Maren Chrdt. ee. J. Klitgd., Nibe værge f. hende broderen Jens Christensen v / kirken b Enken Maren Nielsdatter Kuri ee. Gert Hermandsen Wacher, Nibe, pantsat hus på 10 gulv - f. 90 sld. Til Knud Jacobsen Sommer, Nibe ( Chr. Chr. Hedegrd. anføres som hendes værge og stedfader ) hendes børn: Hermand, Niels, Maren og Inger a Jens Andersen Binderup ( søn af And. Jensen, Binderup Nedergrd. ) var gift m. Anne Chrdt. de havde mindst en søn: Peder der blev synet f. overfald og sår nævnte dato a enke eft. Peder Lauridsen Oxe, Nibe var Maren Sørensdatter, børn: Mette, Karen, Else, Johanne og Anne Pedersdatter b Side 11 af 26

12 Ide Andersdatter ee. Niels Knudsen, Binderup ( døde julen 1665 ) havde sønnen Jens Nielsen ( måske flere? ) Hun var selv datter af Anders Jensen, Nedergrd. i Binderup. ( Ide og søn vedgik ikke arv og gæld ) a Nævnes at afdøde Peder Nielsen, Gelstrup ( mindst ) havde sønnen Mikkel Pedersen Skriver b Peder Lauridsen Oxes` enke Maren Sørensdatter st. f. gæld desuden ders børn: Mette, Karen, Else, Anne, Johanne a Peder Jensen Binderup. Nibe søn af Jens Andersen Binderup, Nibe der var søn af Anders Jensen i Nedergrd. I Binderup ( ref. gravsten Vokslev kirke ) b Mik. Christensen Vokslev, skulle giftes m. enken eft. Chr Jørgensen Friderici, nemlig Karen Pedersdatter. - skifte 1/ børn: Maren Chrdt. 5 år, Jørgfen Christensen 2 år a Sell Pedersen, Nibe gm. Karen Sørensdatter Rod ( sidstnævnte vidner i gældssag ) b Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter. Og Peder Lauridsen Oxes enke var: Maren Sørensdatter a & a Herredsfoged i Hassing H. Poul Christensen Reisen i Tøtterupgrd. I Thy var gift m. Kirsten Jacobsdatter. Han var morbroder til Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe. ( arveasg om 329 dl. ) Præsten Niels Christensen Reisen præst i Ferring, var morbr. t. Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe, Chr Andersen run, Nibe var stedfar til Chr Christensen Ged barnefødt i Nibe b Jens Christensen, Nyrup fik arveafkald fra Just Jensen, Nibe arveafk. f. hustru Sidsel Chrdt. for arv efter far: Chr. Sørensen, Nyrup og mor Else Jensdatter, Nyrup b Skifte eft. Laurs Sørensen skomager d /11 enken Maren Jensdatter m. værger hendes brødre: Willads Jensen, i Byrsted og Chr. Jensen i Lendrup i Malle sogn. børn: Jens Laustsen 5 år, Ingerid Laustdt. 15 år, Anne Laustsdt. ½ år a Poul Pedersen, Nibe var ejer af sin farmors 4 - gulvshushus: afd. Maren Poulsdatter farfar Chr. Jensen Friis, Nibe a Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter a Peder Jensen Trold, Nibe gm. Inger Gregersdatter a Jens Pedersen Liesen ( Eliasen ) gm. Mette Jensdatter b Niels Pedersen v / Tyvdalen, Nibe gift med Kirsten Jensdatter der var enke eft. Jacob Henriksen, bødker arving: sønnen Jens Jacobsen. ( værge Mikkel Christensen i Østergrd. I Pandum ) b Ib Sørensen havde mindst 2 børn : Christen og Søren Ibsen b Jens Jensen Kok, Nibe, farbroder til : Jens Andersen Kok, Nibe a Chr Andersen Brun, Nibe kræver gæld op til sin forgænger: Chr Lauridsen Ged, Nibe nu gift m. enken ( ref. t. arvesag hvor Jens Christensen tidl. Nibe kræver arv værger hans 2 morbrødre: herfg. Poul Christensen Reisen, i Tøtterupgrd. I Hassing herred, og Niels Christensen Reisen præst i Ferring, Vandfuld herred b Knud Jacobsen Sommer, Nibe st. ( for gæld 17 mk.) - Anders Jensen, Glerup samt hans mor: Maren Gfundesdatter og søskende: Gunde, Oluf, Mette & Anne a Oluf ( Ole ) Olesen Hornsgrd. havde mindst 2 sønner: Hans og Ole b Side 12 af 26

13 Peder Klemendsen var svigerfar til Chr. Pedersen Gistrup i Nibe ( ref. t. skifte eft. Klemend Pedersen. hustru og enke var Maren Madsdatter b Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter b Ole Olsen Hornsgrd., Nibe havde sønnerne Søren og Ole Hornsgrd b Mikkel Pedersen skr. Hornum Htg. Bosat i Nibe st. stedmor, Trine Pedersdt. ee. Peder Nielsen, Gelstrup for en arv eft. søster Maren Pdt. ( hun var flytte til Borup anneksgrd. v / Gravlev, hendes værge var Chr Therkelsen - kapellan i Gravlev gm. Anne Pedersdatter, Desuden nævnes afd. Peder Nielsens broder. Jørgen Nielsen, Nibe b Chr Therkelsen - kapelan i Gravlev ( Borup anneksgrd. ) st. Jørgen Nielsen, Nibe f. gæld - f. afd. broder og forhenværen de skriver: Peder Nielsen 32 sld. ( hans hustru Trine Pedersdatter havde vist ikke holdt ordentlig skifte se tidl. ) Her nævnes at både Jørge og Peder Nielsen var sønner af Niels Jørgensen i Gelstrup b Peder Jensen Trolds - arv. Nibe enken var Inger Gregersdatter b Mikkel Sørensen Glaer, Nibe f. søsk. Else og Anne Sørensdatter mod broder Poul Sørensen Glar, f. arveafk. e. far Søren Poulsen Glar og mor Edel Mikkelsdatter Glaer b Jens Pedersen Liesen, Nibe holdt skifte eft. hustru: Mette Chrdt. d. 15/ børn: Maren Jensdatter 13 år, Anne Jensdatter 11 år, Sidsel Jensdatter 6 år - værge & morbroder t. Jens Ps 3 børn var Niels Christensen Roed, Nibe b Mikkel Pedersen skriver Hornum H. bosat i Nibe fører vidner i arvesag mod sin stedmor: Trine Pedersdatter bosat ved kapelan Chr. Therkelsen i Borup anneksgrd, i Gravlev sogn. vidner: Jørgen Nielsen ( farbr. ) Nibe, vidner: de 2 morbrødre: Chr Jensen Brun ( morbr. ) Nibe, og Jens Jensen ( morbr. ) Nibe a Chr. Christensen Ged var stedsøn af Chr. Andersen Brun b afd. Jens Sørensen Pedersens hustru, Anne Madsdatter, Nørholm og sønnen Mads Jensen st. f. gæld b Mikkel Jensen i Overgrd. I Diørup st. f. gæld for datter Anne Mikkelsdatter enke eft. Just Andersen, Pindstrup. gæld 23 sld. t. Chr.. J. Buds ( kautionister: broder Niels Mikkelsen, Oustrup og Erik Justsen, fg. På Lundbæk ) a Maren Chrdt. ee. Chr. Nielsen bager, Nibe børn: Anders Christensen bager, Morten Christensen bager, Johanne Chrdt. ( bager ) Kirstine Chrdt. ( bager) a Peder Nielsen Fausings e. Eline, Nibe og børn: Jens Pedersen, Niels Pedersen Fausing, og Buold Pedersdatter st. vedr. gæld i afdødes hus b Isak Sørensen smed, Nibe var morbroder til Søren Olesen Hornsgrd a Mikkel Christensen Vokslev, Nibe og hustru: Sidsel Sørensdatter fik arveafk. fra Gregers Pedersen, Igum v / Fredericia for arv til hans steddatter Maren Pedersdatter ( der var Mikkel Chrs. søsterdatter ) den afdøde mor var: Maren Chrdatter a Jørgen Pedersen Eliasen, Nibe gm. Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) a Inger Bjørnsdatter, Nibe bosat v / broder Ole Bjørnsen, Nibe b Diderik Biersted løjtnant, Nibe gm. Anne Nielsdt. Kuri a Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter a Side 13 af 26

14 Abraham Weidemd. Christof., gm. Anne Jensdatter a Chr. Isaksen, Nibe gm. Ingerid Ibsdatter b Niels Pedersen Kolbæk, Nibe gm. Kirsten Jensdt. Stret b afd. Peder Jensen Trold gm. Inger Gregersdatter havde følgende børn: Helle Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter og Chr Pedersen b Niels Bertelsen, Nyrup gm. Boel Thomasdatter havde mindst 2 børn, nemlig Mikkel Nielsen og Thomas Nielsen a Peder Gregersen, Nibe gm. Anna Andersdatter a Erik Christensen, Nibe gm. Dorete Pedersdatter b Chr Pedersen Valsted, Nibe ( tidl. Aalborg ) gm. Gertrud Knudsdatter a Peder Christensen fisker, Nibe - og Jesper Christensen fisker, Diørup, var brødre ( Peder Chr. havde bl.a. datteren Anne Pedersdatter ) a degn Peder Jacobsen død f. nævnte dato, antagelig f. 5 år siden, havde børnene: Chr. Pedersen, Maren Pedersdatter deres morbroder Jacob Jacobsen, var værge ( udeblev ) Værge og morbroder for degnenes 2` kuld børn var: Jens Nielsen Vinge, i Sdr. Saltum, Hvetbo herred var værge f. Niels Pedersen, Else, Karen og Maren Pedersdatter a Ole Pedersen, Nibe gm. Birgitte Andersdatter b Anne Chrdt. ee. Niels Chr. Roed, Nibe v/ svigersøn Peder Sørensen Eliasen, Nibe a Laust Schøning i St. Binderup havde sønnen Jens Lauridsen S. Binderup a arveasg rejst af Anders Andersen, Nr. Borup ( & Anders Sørensen, Kleitrupgrd. ) vedr. arv og gæld eft. afd. Maren Poulsdatter Pops i Viborg enke efter kanik Doktor Lucasen, Viborg ref. t. Poul Lucasen, Sidsel Lucasen m. fl. ( ref. t. Nørre Lyng herred mm. ) Clemend Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Mary Lucasdatter. ( lang sag se også tidl. ) a Nielsen Niels bødker sønder, Nibe - gm. Johanne Gregersdatter ( svoger til ) Wuel ( Ole? )Gregersen, Mariager - handel vedr. Jens Gregersens hus deres forældre stod som tidl. ejer: Gregers Jensen og Anne Wuelsdatter ( Olesdatter? ) b Mikkel Christensen ( stedfar ) Nibe fædrene & mødrende arv lev. til stedsøn Jørgen Christensen søn af afd. Chr. Jørgensen, Nibe og Karen Pedersdatter, Nibe ( værger: morbr. Gregers Pedersen i Igum v / Fredericia og Anders Hansen, Fredericia ) b Niels Nielsen bødker ( farbr. & vg.) og hustru Johanne Gregersdatter, Nibe modtog arveafkald fra sin broders børn: Anders Pedersen ( ungkarl), Købh. Maren Pedersdatter, Nibe og Kirstine Pedersdatter, Nibe. e. mor Anne Andersdatter og far Peder Olesen bødker, Nibe a Poul Nielsen Greker og Karen Pedersdatter havde følgende børn: Peder Poulsen Greker,Nibe ( slagsbroder og tyveknægt ) Niels Poulsen, Maren Poulsdatter, a Hans Pedersen Aagrd., Nibe, gm. Maren Nielsdatter Kuri b Thyge Sørensen, Nibe gm. Maren Jensdatter a Side 14 af 26

15 afd. Skriver Peder Nielsen, Gelstrup var broder til Anne Nielsdatter Kolbæk gift 2` gang m. afd. Clemend Kolbæk - første gang med Peder. Kolbæk ( havde bl.a. sønnen Niels Pedersen Kolbæk b Mads Jensen - + før 1672 gm. Maren Christensdt. også + før a Peder Justsen Schøning ( fra Suldrup ) nu Nibe, medelt skifte eft. Mads Jensen & Maren Chrdt. Peder Justsen angives her som børnenes stedfar. Værger Joen Bjørnsen, og farbrødrene: Chr Jensen Wibdrup, Chr Jensen, Tyrrestrup, og Laurids Jensen. børn: Chr Madsen og Dorte Madsdatter b Chr Villadsen, Nibe, gm. Maren Sørensdatter a Chr Villadsen, Nibe far til Jens Christensen Brodersen b Anne Jensdt. ee. Jens J. Buds Nibe havde følgende børn: Jens Jensen Buds, Niels Jensen, Anne Jensdatter, og Maren Jensdatter. ( farbroder var skriver Chr. Jensen, Nibe birketing ref b ) b Niels Christensen Gelstrup, Nibe var søn af afd. Chr. Nielsen Gelstrup b Chr Poulsen, Nibe skifte 9/ eft. hustru Maren Chrdt. - afd. 2 ægtsk. børn i første ægteskab: arv - søn 1`ægtsk. Mikkel Nielsen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter - Anne Nielsdatter var gm. degnen Chr. Christensen, Nibe og Maren Nielsdatter var gm. Just Pedersen. Børn i 2`ægteskab var:. Maren Chrdt., Karen Chrdt., og Poul Christensen b Karen Chrdt. ee. Oluf Christensen, Grydsted havde følgende børn: Christen, Peder og Buold Olufsdatter samt svigersønnen Chr. Sørensen Skrædder b Knud Jacobsen Sommer nu rdm. Aalborg gm. præstedatter Karen Mogensdatter fra Nørholm ( sidstnævnte var søster til præst Peder Kuri Mogensen og Anne Kuri Mogensdatter - og arving efter barnløse Laurids Pedersen Kuri ( Curi ), var Karen hans enke?? undersøges, se tidl.) ( skifte antagelig april ) a Niels Corneliusen og Chr. Corneliusen samt Mette Corneliusdatter, var børn af Cornelius Engelbretsen og Maren Chrdt. der døde ca omkring november hvor børnene kom i pleje. Deres farfar var Engelbret Sørensen, Nibe opfostrede Mette. ( Deres mors stedfar var Seel Pedersen, der opfostrede Christen Corneliusen ) Deres mors moster var Chr. Villadsen kone Maren Sørensdatter der opfostrede Niels Corneliusen. Værge samt børnenes morbroder var Niels Christensen Roed. Nibe b Søren Jensen fisker, Nibe var søn af Jens Sørensen fisker og Dorete Jensdatter a Gertr. Pederd. dt. a. P. Olesen, Nibe og Anne Andersdatter kræver arveafk. fra Jacob Jacobsen, skomager for fædrene og mødrende arv ( hendes værge angives til Niels Nielsen bøder der nævnes som farbroder ( ½?) a Peder Mikkelsen Braui, gm. Helvig Mouridsdatter - holdt skifte eft. datter Karen Pedersdatter gm. Jens Christensen Brorsen et bar Karen Jensdatter, skifte 31/ b Seell Pedersen Nibe holdt skifte skifte 16/ eft. hustru: Karen Sørensdatter Roed Hendes 1`ægteskab var med Niels Christensen Roed der var følgende børn: arv - dt. 1`ægt. Maren Nielsdt. gm. Peder Sørensen Eliasen, dt. 1`ægt. Mette Nielsdatter, dt. 1`ægt. Else Nielsdatter, s. 1`ægt. Chr. Nielsen, s. 1`ægt. Cornelius Nielsen, s. 1`ægt. Ingerid Nielsdatter. desuden svigersønnen: Jens Pedersen Eliasens børn : barnebarn Maren Jensdt., barnebarn Anna Jensdt. Og - barnebarn Sidsel Jensdt. der Der nævnes også en afd. Chr. Christensen Roed? antagelig far til Anna Chrdt. i Købh.???? Desuden en afdød Maren Chrdt. Roed??? Samt: arv - barnebarn Chr. Corneliusen ( Roed ), barnebarn Niels Corneliusen,( Roed ) - hvis mor var Maren Chrdt.. Desuden en arving i København: Anna Chrdatter. Men hun var datter af Karen Sørensdatter Roed. Det nævnes at Maren Chrdt. havde været gift med Cornelius Engelbrectsen b Laurids Jensen Kok, Nibe ( overfaldet ved spisning hos sin far Jens Jensen Kok, vidner bl.a. søsteren Karen Jensdatter ) overfaldet af Poul Nielsen Greker a Urban Andersen, Klitgrd. Et pantebrev daeret /12 til svoger: Moust Jensen Klitgd.. Side 15 af 26

16 b Maren Chrd. ee. Mikkel Ferch, Nibe hendes børn var: Niels Mikkelsen, Chr. Mikkelsen, Anders Mikkelsen, og Kirsten Mikkelsdatter a afd. Skriver Jens Nielsen og hustru: Maren Lauridsdatter havde så vidt det kan udledes sønner v / navn Chr Jensen skriver, Chr. Jensen Brun og Jens Jensen Buds. og var vist nok broder til skriver Peder Nielsen, Gelstrup. Mikkel Pedersen forpgt. Nielsbygrd. ( afd ) var søn af Peder Nielsen skriver, Gelstrup og rep. ved salg af hus ved sin morbroder Chr Jensen skriver i den nævnte sag a Enken : Anne Nielsdatter Kolbæk, Nibe nu blevet trolovet med Søren Jensen Mølgård. ( i første ægteskab havde hun sønnen Niels Pedersen Kolbæk og hun må være noget op i årene ) b Niels Jensen Buds, skrædder i Nibe broder til Jens Jensen Buds ( den unge ) deres farbroder var Chr. Jensen Brun ( og måske var Chr Nielsen også hans ½ farbroder ) b & a Niels Sørensen Ferch f. søskende, han bosat i Gelstrup rejser en 16 år gl. arvesag eft. deres søster Anne Sørensdatter der døde på Lundbæk. arv: - 28 sld. værdien af en kåbe ( afd. Mikkel i Nibe tog den) arvinger var: Morten Sørensen, Sønderhlm, Niels Sørensen Ferch, Nibe, nu afd. Mikkel Sørensen Ferch, Nibe ( enken Maren Chrdt. Ferchs ), Maren Sørdt. gm. Peder Årestrup, Nibe, deres mor var: Anne Mikkelsdt., Nibe. Her nævnes at afd. Mikkel Sørensen Ferchs børn var: Peder, Søren, Niels, Christen, Anders, Anna, Karen og Kirsten a Peder Justsen Nibe nu gm. Buold Nielsdt b Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) ee Jørgen Pedersen Eliasen a Chr. Mikkelsen på Hvanstrup, st. Chr Laustsen skomg. Nibe og Peder Skrædders enke afd. Ingeborg Joensdatter nu bosat i Dall m. fl. for gæld - t. ( Chr. Ms` svoger Jens Christensen, Bislev ) b Jens Pedersen Eliasen, Nibe fik arveafkald fra svigersøn Søren Nielsen for hans hustru: Maren Jensdatters arv eft. hendes mor ( ikke navngivet ) desuden arveafk. eft. mor mor Karen Sørensdatter Roeds, der også havde været gm. Seel Perdersen a Chr Rasmussen, Nibe fik arveafk. af svigersøn Ole Jensen, Købh. gm. Kirsten Chrdt. for arv efter hendes mor Karen Lauridsdt. 65 sld b ( se også siden 14a ) Chr Høg (consumptionsforvalter), Aalborg st. Niels Pedersen præst, Nibe, vedr. vielse af Peder Nielsen barnefødt i Ferckgården i Gelstrup. & Maren Jensdt. d. 4.? jan. ( vielse før snapslørdag var åbenbert i strid m. consumptionsloven, bøde 100 rdl. ) forordn. først oplæst 10. jan i Nibe kirke af skriveren, så præsten var egentlig ikke underrettet Det omfatter også vielse af Poul Christensen og Else Lauridsdatter, samt Peder Andersen og Maren Chrdt a Keld Mogensen - Hr.? kapelan,? Nibe skriver Chr. Jensen kalder ham sin svoger hvordan hænger det sammen? b Peder Mikkelsen Braui, Nibe havde været gift med Helvig Mouridsdatter deres datter var afd. Karen Pedersdatter. Hans svigersøn: enkemand Jens Christensen Brorsen havde datteren Karen Jensdatter, der arvede efter sin mormor Helvig Mdt b Niels Pedersen præst, Nibe st. Chr Rasmussen, Nibe for arv - t. dt. Karen Chrdt. eft. mor Kirsten Lauridsdatterdt. Som var præstens steddatter a afd. Søren Gug i Nibe hans enke Maren Pedersdatter var derefter gm. Jens Gertsen (stedfar t. Chr. S.) - sønnen. Chr. Sørens Gug, havde ikke fået sin arv eft. far: Søren Gug og efter sin afd. Søster: Malene Sørensdatter Gug 12 sld.. ref. t. skifte /1. skulle børnene have 155 sld. 1 mk. 8½ skl resterer 129 sld. 1 mk. 14 skl a afd. Niels Bertelsens enke var Buold Thomasdt. Nyrup deres søn Mikkel Nielsen, Nyrup, havde en anden ½ grd b Chr Pedersen Gistrup, Nibe f. hustru: Karen Perdersdatter og hendes søster anden Karen Pedersdatter og deres mor: Karen Sørensdatter ( skøder et hus ). Side 16 af 26

17 b Chr Jensen skr. Nibe gm. Sidsel Mogensdatter a Søren Christensen Mørk, Nibe fik arveafkald fra stedbørn eft. deres mor: Ingerid Chrdt. der nævnes følgende børn i 2 kuld: arv - t. steddt. Anne Madsdt. gm. Ole Bødkers & arv - t. stedt. Anne Anddt. gm. Peder Gregersen & arv - t. stedsøn Jens M. Mørk, Nibe & arv - t. stedt. Karen Madsdt. & arv - t. stedt. Maren Andersdt. gm. Chr. Sørensens h. ( sidstnævnet bosat i Købh. ) a Chr Pedersen Abel præst i Amsterdam for den danske og norske menighed forsøger at inddrive arv ( 164 sld. 12 skl.- havde fået 80 sld. i /11 ) efter forældre ( 15 år gl. sag ) og st. Laust Christensen Mørk, - præstens forældre: Peder Iversen og Maren Sørensdatter Peder Iversen døde først og Maren Sørensdatter skifte var: afh. 166o 1-3 aug. Til stede v / skiftet var : Oluf Pedersen Abel bosat i Norge i Breiding ( el. Christiania begge er nævnt ) desuden deres farbroder: Chr. Iversen som værge f. søster Mette Pedersdatter, som er død ( Laurids Christensen Mørk havde overtaget de afdødes hus, og været gift med Mette Pedersdatter ) Desuden var der Anne Pedersdatter gm. Anders Jensen Adsersen og Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Pedersen Binderup, Nibe - broder til Just Pedersen, Nibe vidner at Ole Bjørnsen ville ægte Chr. Pedersens datter Else Chrdt ( desuden havde Chr Binderup sønnen Peder Christensen der var gm. Inger Bjørnsdatter) faderskabssag og brudt ægteskabsløfte a Jacob Vognsen, Skivum gm. Maren Nielsdatter a Laurids Jensen Kok, Nibe - hans stedmor: Jens Koks hustru var Maren Rasmusdatter a Anders Lauridsen bødker, Nibe - holde skifte eft.. Mik. J. Gelstrup d. 27/ han var trolovet med enken Mette Jensdatter - Mikkel Jensen Gelstrups børn var: Jens Mikkelsen 15 år, Johanne Mikkelsdt. 10 år, Peder Mikkelsen 4 år Morten Jensen ( morbr & vg. ) Simested, værge & morbr. f. Mik. Jensens børn a Abraham Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Anne Jensdatter a Clemend Weidemd. Christof. Nibe havde sønnen Lucas Clemendsen ( myndig 1676 ) a Ole Bjørnsen, Nibe hans mor var Karen? a Eriks Sørensen enke Kirsten Nd. havde sønnen Claus Eriksen ( myndig ) Nibe b Chr Jensen skriver, Nibe gm. Sidsel Mogensdatter haved sønne Mogens Christensen b Claus Eriksen f/ mor Kirst. Nielsdt. enke efter Erik Sørensen hun havde følgende børn: Claus, Niels, Søren og Anne b Kirsten Nielsd. ee. Erik Sørensen mor til Laurids Christensen Mørks hustru skifte /8 børn: Niels og Søren som var i udlandet, samt Claus og Anne i Nibe a Mads Madsen Andersen, Aalborg var søn af Mads Chrstensen Klestrup b Jens Andersen Binderup, Nibe, fik 24 mands tingsvidne til skudsmål boet i Nibe siden 1629, født i Binderup, forældr. ridefg. Anders Jens til Restrup og moder Anne Torstensdt. Hans 1 ægtsk. var med Elle Pedersdt ( Orm eller Worm) dt. Af Peder Christensen Orm ( Worm ) og Anne Jørgensdatter. - 2`ægtsk. Anne Chrdt. ( han og første hustru kommen af megen fornemme forældre ) også anført, at hans ældste datter : Anne Jensdatter, fik dog for 15 år siden et barn uden for ægteskab ) b Peders Olesen arv - v / deres farbr. Niels Nielsen bødker, Nibe: fik ved 24 mands tingsvidne skudsmål f. Peder Olesen, bødker & hustru Anne Andersdatter deres børn var: Maren, Kirsten & Gertrud b Søren Andersen sønder i Nibe var far til Maren Sørensdt. der var eenke e. Jens Christensen Sebbersund. Nibe. I skiftet nævnes afdødes søskende ( under opgørelsen nævnes under gæld: at Chr. Jensen Kok på sin svoger Laurids Jensens Koks vegne osv. ) Side 17 af 26

18 b Chr Jensen Brun, Nibe skifte / arveafk. eft. hustru: Anne Rasmusdt. arv - Jens Christensen, Maren Chr dt. (1), Thomas Christensen, Laurids Christensen Brun, Åb., Rasmus Christensen, Maren Chr dt. (2) Chr Jensen Brun derefter gm. ( trolovet ) Anne Pedersdatter ( værge børnenes morbrodfer Chr Rasmussen skomager ) a præst Laurids Nielsen Kras var gm. Magdalene Olesdatter og afdøde præst Niels Pedersen Aalborg var til sidst gm. Inger Rasmusdatter ( tidl. m. Anders Jensens dt. i Binderup Nedergrd.? ) a Jens Jensen Kok holdt dette år bryllup f. en datter og Staffen Conrat, instrumentist iaalborg, st. derfor Jens Kok for ikke at bruge ham som spillemand ( brugte i stedet den lokale Jens Sørensen Dur-dej ) b Mads Christensen Klestrup, Svenstrup og Anders Nielsen, Lunden fik arveafkald fra Chr Sørensen Liesen - for hans hustru: Mette Madsdatter barnefødt i Tyrrestrup eft. hendes forældre hust. far Mads Nielsen, Tyrrestrup og mor: Anne Pedersdt. f. i Lunden a Jens Jensen Kok ( fæster u/ Lundb.) Nibe st. Staffen Conrat instrumentist i Aalborg for musik t. Karen Jensdatters bryllup havde ikke ansat Jens Sørensen Dur-dej, Nibe og Chr. Jacobsen Noldebuch ( der var hyret af gæsterne og have betalt betalt 2 sld. t. Conrat Staffen a afd. Knud Jacobsen Sommers enke var Karen Mogensdatter ( han død i Kbh.?) b Rimbolt Christensen bødker, Nibe gm. Mette Mikkelsdatter a Jacob Jacobsen, Nibe forlig i arvesag m. broder Laust J. og søster Anne Jacobsdatter ref. t. skifte efter far Jacob Laustsen, skomager 1661 i april b Mikkel Christensen Braui, Nibe købte hus ( 13 bindinger ) af Chr. Mikkelsen, Hvanstrup han havde tidligere købt det af sin søster Anne Mikkelsdatter og svoger Jens Christensen, Diørup b Sidsel Mogensdatter. Enke e. Chr Jensen skriver, Nibe a Chr Andersen, Nibe - nævnes her som både herreds & birkeskr a Bertel Christensen bødker, Nibe solgte mors hus ( Maren Pedersdatter ) til Chr. Andersen vognmand a Peder Henriksen ( skipper ) Nibe gm. Anne Nielsdatter b Laurids Jensen Kok, Nibe fik arveafkald af svoger Chr Jensen Kok gm. Anne Jensdatter og Jacob Sørensen gm. Karen Jensdatter eft. forældre: Jens Jensen Kok og Anne Lauridsdatter a Anne Chrdt. var enke e. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe ( svigersøn Chr. Corneliusen Roed gm. Anne Nielsdatter ) ( svigersøn Niels Corneliusen Rord gm. Karen Nielsdatter ) samt Chr. Nielsen, Niels Nielsen, Maren Nielsdt. værge. farbr. Jens Nielsen Hørtigkarl anden farbroder Anders N. Hørtigkarl var også værge ( pæn arv ) b Peder Justsen Schøning, Nibe st. sin far: Just Mortensen, Suldrup han har indløst en grd. i Suldrup f. gæld 100 rdl. Pantebrevet opkøbt v / Thøger Lassen, Aalborg nævnes også en anden søn Christen. ref. til dato ¼ sidstnævnte havde indløst pantebrevet ved broderen Peder Justsen. (? 17/ ) restgæld ref. t. obigaton på 120 sld. ) b Chr. Villadsen og Maren Sørensdatter havde sønnerne: Jens Christensen Brorsen, Nibe og Søren Christensen, sag vedr. sølvtøj eft. hustru. ( skifte ikke afh. ) a Chr Jensen Kok Nibe rep. ved tinget ved sin broder: lille Chr Jensen b Niels Corneliusen Høberg, Nibe gm. Anne Nielsdatter Side 18 af 26

19 a Chrd. Anne ee. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe deres ældste søn var Chr. Nielsen Hørtigkarl a Niels Eriksen Klidt, Nibe fik 24 mands tingsvidne, at han og hans afdøde broder: Søren Eriksen Klidt ( død i Ostindien ) var sønner af Erik Sørensen Klidt og Kirsten Nielsdatter b Chr Lauridsen på gaden, Nibe, skifte 19/ eft. hustru: Margrete Chrdatter arv - s. Chr. Christensen, og s. Peder Christensen b skifte 12/ eft. Svend Jensen badsæk. foretaget af broderen: Laurids Jensen, Tostrup: børn: Jens Svendsen og Maren Svendsdatter sidstnævnte trolovet m. Jens Jensen Hørtigkarl b Morten Jensen Staun, Nibe havde bl.a. børnene: Peder Mortensen, Kirsten Mortensdatter, Jens Mortensen b & a Niels Andersen Grydsted, Nibe, skifte 18/ eft. hustru: Karen Corfitsdt. børn: Corfits Nielsen, Margrete Nielsdatter, Boel Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter ( følgende anføres som svogre: ( svigersønner ) Hermand Hansen, Peder Justsen, Niels Mogensen ( Nielsen ) ( men Corfits Nielsen døde vist nok før skiftet var tilendebragt ) b skifte 17/ eft. Laurids Christensen Mørk ny mand var birkeskriver Peder Lauridsen Stub. enken var Mette Eriksdatter, børn: s. Hans Lauridsen, s. Erik Lauridsen, dt. - Mette Lauridsdt. ( ders værger var: farbr. Christoffer Christensen i Borregrd. og morbr. Niels Eriksen Klit, Nibe. Værge og farbroder Christoffer Christensen, i Borregrd. fordrede fra dødsboet en arvepart som den afdøde havde i besiddelse til den afdødes søsterbørn, nemlig børn af afd. Birgitte Christensdatter til hendes børn: Christoffer Nielsen og Margrete Nielsdatter, 36 sld. med renter i 2½ år a Laurids Christensen Stub, Nibe fik tingsvidne at afd. Anne Madsdt. ( ½ søster var død i Amsterdam var hans og Else Chrdatters ½ søster. Deres mor Maren Pedersdatter var gift 2 gange 1`ægteskab var med Mads Andersen Stub - og 2`ægteskab var med Chr. Lauridsen Stub a Karen Mogensdatter Wingrd., Nibe enke eft. Knud Jacobsen Sommer ( rdm i Aalb. i en periode ) de havde sønnen Laust Knudsen b Peder Mikkelsen Ferch f. mor: Maren Chrdt. Ferchs, Nibe fik tingsvidne vedr. Maren Graversdatter der døde i Malmø og blev begravet i Lund hun var datter af: Gravers Christensen og Inger Eriksdatter hun var søskendebarn til: Erik Christensen + i Kbh. Niels Christensen + i Kbh. Maren Chrdatter Ferchs gm. Mikkel Ferch samt Mette Christensdatter der boede og døde i Ferch i Vokslev sogn hun var deres fasters datter. Og er. Med salig Erik Christensens børn: Peder Eriksen, Nibe, Maren Eriksdatter, Nibe og Kirsten Eriksdatter i Købh. som er salig Mette Christensdatters børn en søn Peder Nielsen Ferch, og flere vi ved ej hvor de er a Jens Ibsen, født i Nibe nu i Købh. meddeler v. birketing og landsting, at han ikke vedgår arv og gæld efter sin far Ib Sørensen, Nibe samtidig meddeles dette til hans søskende: Søren Ibsen, Chr Ibsen og Maren Ibsdatter i Nibe b Gertrud Henriksdt., Nibe datter af Henrik Pedersen og Else Sørensdatter gav arveafk. til farbroder Just Pedersen for arv 30 sld a Jacob Jensen Grydsted (stedf) Nibe - skifte eft. Kirsten Justdt. 19/ børn af 1`ægteskab: arv - s. 1`ægt. Chr Jensen 14 år, Karen Jensdt. 22 år i Kbh. Ane Jensdt. 11 år, værge farbr. Søren Jensen, Bislev b Søren Andersen, Nibe ( skrøbelig ) skifte eft. hustru Kirsten Jensdt. børn: Maren Sørdt. gm. Mik. Pedersen, Nibe & Sidsel Sørensdt b Laurids Jensen Kok, Vesløsgrd. Samt svogeren Jens Sørensen, Nibe sag mod debitorer ( udsat ) b Chr Jensen Kok - var søn af Maren Chrdt a Mikkel Nielsen bødker, Nibe broder til: Niels Nielsen bødker a Side 19 af 26

20 Anne Poulsdatter, Nibe var enke eft. Mads Pedersen ( hans søster var Anne Pedersdatter Lam trolovet 1682 m. Chr. Jensen ) a Thyge Sørensen f. hustru Maren Jensdt arv eft. far Jens Christensen b Bente Nielsdatter gm. ( afd.) Hans Nielsen Kræmmer - der var bl.a. sønnerne Hermand Hansen og Niels Hansen flere? b arveafk. eft. broder Wolle Gregersen død i Mariager: hans enke var Maren Jensdatter arvinger søskende i Nibe: Jens Gregersen, Nibe, Maren Gregdt. gm. Niels Lauridsen, Johanne Gregersdt. mor til Niels Nielsen bødker, Inge Gregersdt. rep. ved søstersøn: Mikkel Nielsen bødker. ( sidstnævnte havde en søster Sidsel Nielsdatter, og en søster Maren Nielsdatter gm. Jens Nielsen bødker ) ) a skifte 19/8-82 eft. Søren Andersen skomg., Nibe arvinger døtrene Maren og Sidsel Sørensdatter b Jens Madsen skrædder, Nibe var broder til Mikkel Madsen. Nørholm a Niels Winthers Nibe gm. Johanne Ejdrup b Chr Jensen Lam, Nibe gm. Anne Pedersdatter hendes mor var Maren Madsdatter ( lev. 1682) a afd. Chr Jacobsen, Nibe havde følgende børn: Jacob Christensen, Laurids Christensen, Maren, Anne & Mette Christensdt a Anders Laustsen, Nibe, skifte eft. hustru Anne Sørensdt. 11/ børn: arv - s. Laust Andersen 6 år, Jens Andersen 5 år, Inger? Andersdatter 2 år, Kirsten Andersdt. 9 år, Anne Andersdatter 7 år, værge - farbr. Laust Laustsen, Nibe a afd. Niels Nielsen Hørtigkarl var gm. Anne Chrdt. de havde ( mindst ) sønnen: Chr. Nielsen Hørtigkarl b Kirsten Nielsdt. Nibe var mor til afd. Claus Eriksen ( ) gm. Anne Bachersdatter ( og Niels Eriksen m. fl. ) Søren Eriksen var død tidl a Mikkel Pedersen Kummer, Nibe, var gm. Maren Sørensdatter der var datter vaf Søren Andersen skomg. Nibe a Laurids Jensen skomg., st. f. arv 23 sld. til stedsøn: Lave Andersen søn af Anders Pedersen, Nibe iht. skifte 3/ ( værge farbroder Laurids Pedersen i Ullits ) a Jacob Madsen bødker havde børnene: Mads Jaobsen og Anne Jacobsdatter ( samt Jacob Jacobsen og Jens Jacobsen i Købh. ) deres stedfar var Søren Knudsen bødker, Nibe og deres værge var Niels Nielsen, Nyrup a Sidsel Mogensdatter, Nibe havde sønnen Mogens Christensen b Chrd. Anne Cathr. gm. Jacob Byresen, Købh. - gav arveafk. for arv efter hendes far Chr Andersen skriver til Chr Christensen Ged, Nibe der rep. Johanne Chrdt b Niels Corneliusen Høberg på egne vegne og for sin afdøde broder Chr Corneliusens enke og børn ( Anne Nielsdt.) for arv efter afd. far og svigerfar: Cornelius Roed a barnløse Chr Mortensen bødker, Nibe fik afkald eft. afd. hustru Maren Pedersdatter fra hendes mor og søskende: mor Mette Nielsdatter søskende. Mette Pedersdt., Maren Pedersdt., Else Pedersdt., Anne Pedersdt., br. Chr. Pedersen, br. Niels Pedersen a Niels Mikkelsen Ferch gm. Anne Nielsdatter ( vidner) a Side 20 af 26

www.protokoller.dk Fleskum Herred 1629-1687

www.protokoller.dk Fleskum Herred 1629-1687 Familie relationer fra Fleskum Htb. (- og et par tilføjelser fra Aalborgs` skifte & tb.) Aab.tb. 1626.02.06 - side x at byfg. Jacob Wognsen i Aab. - var broder til Peder Munk i Nøtten. (Kirsten Jensdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Albertsen, Christen Død: 1773 4 år Far: Albert

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold:

Thorup slægter BODELSEN-SLÆGTEN. Indhold: Side 1 af 50 Thorup slægter Indhold: BODELSEN-SLÆGTEN DYBDAL-SLÆGTEN FÅRBÆK/BERTELSEN-SLÆGTEN GODIKSEN-SLÆGTEN GRAVERSEN-SLÆGTEN GRIIS-SLÆGTEN HOLM/ISAKSEN-SLÆGTEN KJÆR-SLÆGTEN KOLD-SLÆGTEN KROGH-SLÆGTEN

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Afskrift af en del af Nibe-Vokslev sognes kirkebog Ole Færch 2013 Vokslev Sogns Kirkebog 1765 1813. Ole Færch. Forlag: Ole Færch, Aalborg.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet

Øster Snede sogn Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Døbt Las Thomsen i Kragelund - Anne Marie b Begravet Side 1 af 64 1708 2b Begravet Jens Mogensen i Solskov 87 år 1708 2b Begravet Oluf Nielsens nyfødte søn i Solskov 1708 2b Begravet Jens Svendsen Degn i Øster Snede 73 år 1708 2b Døbt Morten Nielsen i Sole

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, Strandby g.m. Maren Andersdatter Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Børn: 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Peder Pedersen, ældst i Holme, ægtefælle Volborg Nielsdatter i Holme, arving, Peder Pedersen i Holme

Peder Pedersen, ældst i Holme, ægtefælle Volborg Nielsdatter i Holme, arving, Peder Pedersen i Holme Hannæs Birk Ekstrakt af Tingbøger fra 1631-1686 1 Hannæs Birk Hannæs Birk eller Næsbo ting var et såkaldt bekvemmelighedsting, der eksisterede fra ca. 1400 til 1687, da Hanherredernes ting, blev delt i

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun

Side 2 af Begravet Peder Kudsks hustru i Kragelund 71 år Trolovet Christian Christensen af Lindved og Johanne Pedersdatter i Kragelun Side 1 af 18 1795 1 Begravet Ole Snedkers hustru i Tradballehus 81 år 1795 1 Døbt Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter i Krollerup - Anne 1795 1 Begravet Peder Kjærs søn i Solskov Søren 3 år 1795 1 Døbt

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen

Billede af Bjergby Kirke: by Saksalainen Bjergby 1646-1803 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere