Nibe Birk familierelationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer"

Transkript

1 Nibe tb. Nibe Birk familierelationer familierelationer a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged, Nibe ( Aars herreds tingbog (71) da var Chr. Lauridsen Ged i Nibe indkaldt vedr. Lars Ged der døde i København. her nævnes, at Jacob Lauridsen Ged, bosat i Sønderlund ( v / Skivum) også var død? sagen vedr. arven eft. ham. Her mødte Thomas Lauridsen Sønderlund som var Jacob Lauridsens børns stedfar? ) Se vedr. Chr. Lauridsen Geds hustru - senere hun døde vist nok uden livsarvinger. Der er en sag b, hvor hendes broder: birkefg. Ingvard Mikkelsen og søsteren Edel Mikkelsdatter tager hele arven, uden hensyn til afdødes andre søskendes børn ) senere helt frem til 1710 var den ene af de 2 stævningsmænd v/ birketinget en Chr. Christensen Ged a afd. Niels Skrædder, Nibe havde sønnerne Peder og Niels forlig imellem værge Terkild Mortensen, Skivum og Laust Nielsen, Torslev, Hanherred a afd. Hans Quids enke i Aalb. var Maren Pedersdatter b afd. Niels Stafensens søn Jens Nielsen ( forlig om arv, værge Niels Christensen, Hornum st. Poul Rebslar ) b afd. Peder Stub havde datteren Maren Pedersdatter gm. Mads Andersen og antagelig også Thomas Stub i Aalborg ( arveafkald ) Der kommer senere en anden Peder Stub ( Lauridsen ) der var tingskriver. _ b arv eft. Maren Chrdt. arvinger var ægtemanden Laust Poulsen & børn: - Sindet Lauridsdt. - 3 sld., Poul Lauridsen 40 sld., Chr. Lauridsen 40 sld., Mikkel Lauridsen 40 sld a Jens Hansen, Aalborg st. stedmor: Else Chrdt. ee. Hans far Hans Guldsmed, Nibe for sin mødrende arv eft. afd. mor: Maren Jensdatter b Søren Stubs hustru hedder Johanne Chrdt a Ingvard Mikkelsen havde sønnerne: Mikkel og Chr. Ingvardsen b Jens Hansen Guldsmed i Aalborg gav arveafkald t. stedmor Else Chrdatter enke eft. Hans Guldsmed i Nibe, og eft. sin mor: Maren Jensdatter b Chr Mortensen kgl. delefg. Svenstrup ( gift m. en Kras ) fik skøde på hus i Nibe, som hans far delefg. Morten Jensen, Svenstrup købte af Chr. Christensen, umiddelbart før han døde som også hans søskende havde del i. Her nævnes:. Maren Mortensdt. og Søren Mortensen a Maren Sørensdatter anføres som Knud Kocks enke og Maren Knudsdatter i samme hus (vidner ). Og må være hans datter a Karin Hermandsdatter ee. Chr. Poulsen Glad i Nibe fik arveafkald fra følgende arvinger: afd. Peder Poulsen Glads børn ( han døde ved Sebbersund ) børn: Laurids Pedersen, Valsted og Karin Pedersdatter. desuden gav de arveafkald f. arv eft. deres farfar: Poul Pedersen Glad, Valsted og farmor Maren Nielsdatter i Valsted. Her nævnes desuden, at Karin Hermandsdatter havde sønnerne: Poul Christensen og Peder Christensen b synsmænd Nibe, bygningssyn - antagelig saltbod (væk) tilhørte afd. Hans Quid, Aalborg arvinger efterlyst v/ Landstinget: enken var Maren Pedersdatter, søn Jacob Hansen og datter Maren Hansdatter ( hun skulle være i Horsens hvilket af de 3? ) b i et 12 mands vidne ved Tinget vedr. afd. Peder Nielsen fiskers nærmeste slægtninge, nævnes at han af og til var i Malmø og boede der og deltog i fiskeriet ved Skåne. nærmeste slægt: og evt. arvinger var: salig Anne Nielsdatter gm. Yte Sørensen, og hendes børn Niels Ytesen samt Søren Pedersens hustru: Kirsten Madsdatter. ( yderligere stævnes en del men nogen familieforbindelse kan ikke udledes ) Side 1 af 26

2 b Søren Knudsen Lund, Nibe kunne bevidne: at Peder Nielsen fisker, der døde i Malmø var søn af Maren Fisker. Og Anne Nielsdatter gift m. Yte Sørensen, Nibe var hans søster og at Niels Nielsen i Gelstrup var broder til Maren Nielsdatter Fisker b Laurids Mikkelsen præst i Nibe. meddeler m / vidner følgende: I 1626 helligtrekongers søndag da der blev holdt fæstensøl for datteren: Kirsten Lauridsdt. & Chr. Christensen Simonsen, Viborg, lånte Chr Simonsen 180 cur.dl. = 225 sld. Og dagen efter fik datteren en sølvkande, der vejede 4½ lod, og en sølvstob der vejede 12 lod og 4 daler in specia og da bryllupet var overstaået og hun rejste til Viborg, gav præsten hende 7½ sld. I 1627 d. 22 august gav Laurids M. Kirsten Ldt. 20 sld a Peder Klemendsen, Nibe var søn af afd Klemend Pedersen, Nibe ( gældssag vedr. husleje fra 1626 ) b Søren Vognsen i Langdal var søn fra Veggergård ( nævnt som vidne i tyverisag ) a Karen Sørensdatter der var Søren Jensens slegfredsdatter i Lunden udlagde som barnefar: Søren Jensen i Klestrup b Poul Nielsen Kras, Nørholm på søster Margretes Nielsdatters vegne, vedr. arv - eft. Jacob Sørensen rette arvinger: Jens Nielsen,?..eygdrup, Jacob Nielsen, Keldal og Søren Thomsen, Ørum b Chr Lauridsen, Lynderup tidl. boet i Nibe solgte 2 huse til Gregers Jensen, Nibe - som han havde købt af Chr. Lauridsen Ged salig Laurids Geds søn i Nibe a Laurids Mikkelsen præst, Nibe fik arveafk. af svigersøn: Anders Justsen, Harild - for arv til hustru: Margrete Lauridsdt. eft. hendes mor Kirsten Andersdatter. Samt arveafkald for arv eft. hendes mormor: Karin Klausdatter _ b Laurids Mikkelsen præst, Nibe skifte /12 - eft. hustru Kirsten Andersdt. ( hendes 3 `ægteskab ) arv. 3`ægteskab: Anne Lauridsdatter, Kirsten Lauridsdatter, Mikkel Lauridsen, Mette Lauridsdatter, Karin Lauridsdatter børn af tidl. ægteskab med præst Søren Nielsen, var Klaus Sørensen og Niels Sørensen. desuden børn af ægteskab med præst Rasmus Madsen: Søren Rasmussen og Madelene Rasmusdt. _ b skifte eft. Anders Pedersen, Nibe enken Inger Chrdt. skulle giftes m. Mads Pedersen kun et barn nævnes, nemlig afd. Peder Andersen de øvrige børn under 18 år arvede 55 sld. men nævnes ikke ved navn _ b Hans Mortensen, Nibe fik arveafk. af Gregers Christensen, Gøl for arv til huste Maren Sørensdatter, eft. hendes far Søren Christensen, Nibe _ b Anders Sørensen, stedfar skifte eft. hustru Else Mikkelsdt., Nibe børn af tidl. Ægtsk. m/ Thomas Nielsen Sørup i Nibe, Niels Th. Mette Thdt. værge f. børn Chr Nielsen, Grydsted og Chr Poulsen, Gietrup på Salling ( der faldt dom mod Chr Nielsen der nægtde at være værge ) a Anders Sørensen, Nibe skifte eft. Else Mikkelsdt. ( detaljeret skifte ) arv. 2 drenge og 5 piger uden navne drenge fik 11 sld. og pigerne 5½ sld a Peder Jensen Binderup, Nibe morbroder til Chr. Pedersen, Nibe b Skifte eft. Mads Andersen møller i Pandum Mølle værge farbr. Jens Andersen møller i Huol Ml. for de 6 børn: Anders, Jens (1), Chr, Jens(2), Niels, Thomas enkens nye mand: Engelbert Sørensen ( pas på - i Nibe een mere med samme navn ) _ a Arvekontr. Vedr. 15 sld. Eftr. Hans Pedersen, Grydsted børn: Mads & Mette deres værge: Just Christensen, Nibe deres mor ( unden navn) skulle giftes m. Engelbret Sørensen, Nibe ( pas på en mere i Pandum Ml. m. samme navn, se tidl. ) _ b Side 2 af 26

3 Peder Christensen, Nibe varslet skifte eft. hustru Kirsten Sørensdt. st. Niels Pedersen, Klitgrd. & Hans Sørensen, Nørholm afd. Kirsten Sørensdt. havde nemlig endnu ikke fået sin arv eft. afd. Far: Søren Hansen. I ægteskabet m. Peder Christensen havde hun sønnen: Chr. Pedersen b & b Chr Nielsen, Nibe gm. Anne Lauridsdt. st. hendes far: Laurids Poulsen, Nibe for arv eftg. 2 afd. søskende: Mikkel & Sined. Men Laurids P. mente, at han var nærmeste arving til sine egne børn a Chr. Schøning Jensen, Snorup nævnes som broder til afd. Chr. Lauridsens kone i Lynderup (gd) Anne Jensdt. ( Schøning ) desuden kendes 2 brødre mere, Nemlig Jacob der næsten aldrig benævnes Schøning samt broderen Chr (2) alle Snorup b Peder Klemendsen, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdatter a Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdt a Peder Christensen, Nibe var gm. Maren Jensdt a Else Chrdt. vidner at mens Mette Pedersdt. : Knud Guldsmeds enke stadig levede, beklagede hun, at hun aldrig havde fået sin arv eft. sine far: Peder Nielsen Rørbæk, Nibe. Mads Guldsmed hustru: Buole kunne bevidne det samme. Men Anders Sørensen påstod, at Mette Pdt. havde fået det samme som han fik. _ a Chr Knudsen, Nibe gav arveafk. t. farbr. & værge Mads Christensen, for arv eft. sine forældre: Knud Christensen og Mette Pedersdatter b & a Hr. Jens præst i Nørholm st. Niels Hollerup ( Christensen ) Nibe, for 4 sld. iht. skifte eft Hr. Mogens Thomsen som hans hustru: Ingierd Pedersdatter var arvingerne skyldig. Her nævnes også betalingen for Maren Nielsdatter Kuris begravelse ref. T. sal. Hr. Mogens Thomasens skifte i Nørholm 4/ b Jørgen Nielsen, Nibe skifte varslet eft. far Niels Jørgensen, samt Peder Nielsen samt moderen Ingierd Pedertsdatter a Niels Jensen, Gelstrup - gav arveafk. t. farbr. Niels Sørensen Gelstrup, Nibe for arv eft. sin far: Jens Sørensen, Gelstrup a Peder Nielsen ( skriver?) Gelstrup - f/ mor: Ingierd Pedersdatter st, broder: Jørgen Nielsen, Nibe der havde fjernet sølvstob, kande mm. før skiftet eft. deres far b Mads Sørensen, Nibe forlig m. svoger: Jens Ibsen ( værge & morbr) Ellidshøj for arv til Mads Sørensens 4 børn ( 1 søn & 4 pg.) for arv eft. deres mor Edel Ibsdatter. _ b Søren Pedersen birkefg. Nibe havde sønnerne Chr & Peder Sørensen ( fritages i sag pga. inhabilitet ) _ b Anders Olufsen bager afd. Nibe arv. var enken Mette Lauridsdt. og et af børnene nævnes: Ingeborg Andersdatter og søskende _ b Mads Guldsmed var gm. Buold Jensdatter _ a Møller Anders Jensen, Huol Ml. gm. Johanne Justsdatter ( havde 2 brødre den ene Thomas Jensen boede i Huol Ml. den Anden døde i Pandum Ml. se tidl. ) Men der er noget galt, for tidligere hed han Jens Andersen?? har jeg skrevet forkert af? - eller er det ham skriveren? ) a Laurids Mikkelsen præst gm. Maren Chrdt. ( se andet sted felre ægteksber ) a Therkil Mortensen, Skivum gm. Anne Nielsdatter ( hun havde tidl. Tj. Chr. Ørent, Nibe) a Side 3 af 26

4 Arv. eft Laust Poulsen, Nibe var sønnen Chr. Lauridsen, Aarhus og datteren Anne Lauridsdatter, og antagelig en præst Hr. Chr. Lauridsen i Giøtrup men han findes ikke i Wiberg) L. P. havde mange huse, der sælges senere a Niels Jørgensen, Gelstrup skifte 5/11 men han var død langt tidligere. Se sag hvor en søn Jørgen N. fjernede sølv stob fra dødsboet. Her nævnes arvinger: Peder Nielsen, Gelstrup ( skriver?) samt Jørgen N. Nibe og datter Anne N. gm. Peder Nielsen Kolby, Nibe ( stort skifte m. inventar, redskaber mm. ) b Hans Nielsen på sin fars vegne: præst Jac. Jensens vegne i Sønderholm ( her er noget galt med navnet på sønnen stedsøn? ) præsten nævnes som en af arvingerne til tidl. nævnte afd. Laust Poulsen samt en Elle Jacobsdatter, men ingen specificeret sammen hæng a Lars Sørensens enke var Sined Nielsdatter b Erik Jensens enke var Anne Knudsdatter _ a Skifte eft. Mads Sørensen, Nibe gift 2-3 gg. efterlod enken Sidsel Lauridsdt., antagelig var hun barnløs. I ægtesk. m. Edel Ibsdatter fik han børnene: Jacob, Anne, Kirsten & Maren. Derfor var Edel Ibsdatters broder: Niels Ibsen, Støvring værge ( han og broderen Ingvard er ret kendt fra Hornum Herreds tb. De kunne både skrive og læse) _ a Chr. Jensen Nør, Nibe holdt skifte eft. hustru: Johanne Thomasdatter 27/2 arv: sønnen Chr Christensen b Niels Sørensen Gelstrup, Nibe værge f. broderen Jens Sørensens børn i Gelstrup Søren Jensen og Maren Jensdatter, hun var gm. Jens Andersen, Gelstrup _ a Chr Pedersen afd. Nibe børn: Peder Chr, Nibe, Laurids Chr. Nibe, Maren Chrdt. Nibe, & Anne Chrdt. gm. Ib Sørensen, Nibe ( der nævnes også en Jens Chr. Nibe ) b x st. Anders Madsen, skomg. i Barmer Chr. L. havde giftet sig med enken eft. Mads Andersen, skomg. Mette Pedersdatter. Hans stedbørn skulle derfor arve, men han havde mistet deres arv under svenskerkrigen. Og Anders Madsen, der var farfar til børnene ville ikke godkende hans tab. Arvingerne af Mettes første ægteskab var.peder, Chr., Mads, Anne, og Mette Madsdatter ( se senere ny arvekontr. ) _ b Arving eft. Søren Hansen, Klitgrd. Maren Sørensdatter gm. Niels Ytesen forlig om arv på 25 rdl. og et føl _ b Skifte 13/3 eft. Anne Madsdatter enkemand: Chr Jensen, Nibe børn: Jens & Johanne værge farfar Jens Jensen og morfar Mads Christensen Guldsmed, Nibe _ b Chr. Lauridsen skomg. Nibe ny arvekontr. Med stedbørns farfar: Anders Madsen, skomg. Barmer vedr. afd. Mads Andersen, skomagers børn m. Mette Pedersdatter, Nibe. _ b a, a m. fl. Poul Kras, Nørholm værge f. søstersøn Thomas Andersen i Christiania, Norge tilbød søsterdatter Maren Thomasdatter, gm. Præst Johannes Andersen, Sæby: arv & skifte eft. hendes mor Margrete Nielsdatter Kras i Nibe ( afdøde var moster t. Laurids Pedersen Kuri i Nibe ). Hun blev begravet i Nibe kirke under stor opstandelse. ( se Klitgrd.) _ b Jens Andersen Binderup, Nibe skifte 26/ eft. hustru Elle Pedersdatter. Hendes søn af 1` ægtsk. Thomas Thomasen. Børn 2` ægtesk.: Peder, Chr. Niels, Anders, Anne, Inger, Maren b Enke eft. Chr. Ørent, Nibe: Lisbeth Henriksdsatter barnløs arvinger Laust Pallesen og hans søster NN. Pallesdatter gm. Præst Laurids Poulsen, Terløse? - samt afdødes søster: Gye Lauridsdatter gm. Torben Andersen, Købh. Kgl. Mayst. ---? mester a Peder Lauridsen (yngste søn ) & Poul Lauridsen( noget ældre og myndig) sønner af afd. Præst Laurids Mikkelsen ( hvorfor nævnes Hans ikke, senere kapellan ) a & a Side 4 af 26

5 Peder Sørensen badskær broder til Anders Sørensen fra Gundersted der købte 2 af hans huse. Peder Sørensen badskær var gift m. Mester Henrik badskærs datter Mette Henriksdsatter a Poul Lauridsen Reysen (præstesøn) var svoger til Chr. Rasmussen / svigerfar? der rep. P. L. i en retssag a Chr Sørensen f/ hustr. Maren Andersdatter, Nibe - arveafk. til Søren Christensen, Nibe, for arv til hustru: efter hendes far: Anders Pedersen og eft. søster Johanne Andersdatter. ( Søren Christensen var gm. Inger Chrdt. var hun enke eft. Anders Pedersen? ) a Søren Christensen (ny md) Nibe, skifte 3/ eft. Mads Pedersen Mørk, Nibe -arv - enk. Inger Chrdt. nu gm. Søren Chr. børn: Jens Madsen, Anne Madsdatter, Karin Madsdatter.( stort skifte ) I skiftet nævnes at afd. lå inde med børnepenge eft. afd. Anders Pedersen: hans børn var: Anna Andersdatter, Maren Andersdatter og afd. Johanne Andersdatter (55 sld. der tages i boet ) b Elin Hansdatter skomagers var enke eft. Rasmus Skomager ankl. f. landgilde fra Ellinggrd. Christoffer Ulfeld a Fisker Jesper Christensen - født i Bislev, bosat i Nibe havde en broder: Peder Christensen b Laust Kuri Pedersen var værge f. søster Inger Pedersdatter Kuri enke eft. Niels Hollerup b Chr Rasmussen, Nibe, skifte eft. Lauridsdatter? Karin / Mette? hwa? ( hun var datter af præst Laurids Mikkelsen, og skriveren brugte begge navne ) børn Kirsten og Maren Chrdt.- morbroder og værge: Poul Lauridsen Reysen, Nibe _ a Ingvard Mikkelsen, Nibe værge og farbroder til afd. Niels Mikkelsen,Nibe børn: Mikkel, Maren & Else enken nu gift m. Chr. Poulsen, Nibe a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafk. fra Anne Laurdsdt, gm. Joh. Ertmand, og Poul Lauridsen Reysen for arv eft. forældre: Laurids Mikkelsen - afd. præst og deres mor: Maren Chrdt. og deres afd - søster: Kirsten Lauridsdt. antagelig halvsøsteren i Viborg?? ingen bevis a Søren Ousen, Nibe og broder: Jacob Ousen, Nibe gav arveafk. til stedfar Moust Klitgd. Jensen, Nibe eft. mor Anne Jacobsdatter /01 er skriveren Chr. Jensen skriver Ed anført samme dag a Ingerd Pedersdt. & børn, Nibe: Peder Nielsen, Chr Nielsen, Mette Nielsdt. Maren Nielsdt., Anne Nielsdt. St. Peder Nielsen Kuri, på Krastrup ( værge: Laust Kuri, Nibe men årsag er ikke anført ) a Laust Kuri Pedersen,Nibe modtog arveafk. fra svoger, Mads Jacobsen, Haverslev??? for sin hustru Anne Mogensdt. Efter hendes forældre: far, Mogen Thomsen, præst, i Nørholm og mor: Anne Kuri Pedersdt. Nørholm a Laust Kuri Pedersen, st. Niels Andersen, Nibe, vedr. lejekontr. m. Thoma. Johansen, Sæby ( ejer) Og And. Johansen, Sæby sønner af præst Johannes Andersen og Maren Thdt. Sæby Thomas og Anders havde arvet bedstemor Margrete Nielsdatter Kras hus i Nibe der nu blev udlejet b Laust Kuri Pedersen,Nibe ref. til dom på Horn. Htg. 15 juni 1650, at han som familiens ældste var selvskreven som værge for And. & Th. Johansen, Sæby sønner af Maren Thomasdatter og præst Johannes Andersen, Sæby ( nylig afd) de havde arvet bedstemors hus i Nibe : Margrte Nielsdatter Kras a Anders Jensen, Binderups arvinger: enken Vibeke Hansdatter & børn: Jens Andersen Binderup, Nibe, Chr. Andersen fg. Ellinggrd., Hanibal Andersen, Binderup, Bjørn Andersen (præst) Hans Andersen, X, Mette Andersdt. X, Karen Andersdt., Nørholm, Anne Andersdt.. gm. Ove Sørensen, i Thale?? Anne Andersdt.. gm Niels Pedersen, Aalborg og afd. Kirsten Andersdatters børn i Thorrup. ( st Anders Budzier i Nibe der skulle fraflytte hus ) pantet hus f. 73 sld. d. 2/ ref. landstingsdom 12/ b Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gift m. Kirstine Jørgensdatter a Side 5 af 26

6 afveafk. Efter Chr. Eriksen, Nibe: børn Niels Christensen f. i Nibe, bosat Købh. Erik Christensen Nibe, Kirsten Chr.datter, Nibe, samt enken deres mor: Kirsten Keldsdatter enke, Nibe. Samt arveafkald eft. broder peder Nielsen ( ½ broder?) a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafkald fra stedsøn: Peder Lauridsen, Nibe, e. far Laurids Mikkelsen præst og mor: Maren Chrdt a Chr Olufsen Thaul skrd. Nibe gm. Kirsten Jesperdt., Nibe a arv eft. Chr Jacobsen, Nibe arv. Søster Karen Jacobsdatter gm. Chr Christensen præst / kapellan i Årestrup. Arv til afd. Søster Vibeke Jacobsdatters 2 børn i Støvring v / Jens Nielsen Dodensig, Støvring, og arv til broder Peder Jacobsen degn i Nibe og broder Jens Jacobsen i Tronhjem, Norge. ( hovedsagelig en gældspost ved en præst i Christiania) a Anders Jensen Krag, Nibe havde sønnerne: Peder & Oluf Krag Andersen ( overfald på Thomas Isaksen, Løgstør ) b Chr Jensen skriver, Nibe havde en broder i Nibe med samme navn ( optræder i hans sted på Tinget ) b Ingvard Mikkelsen havde bl. andet pigerne Karen og Maren Ingvardsdatter der var vidner t. slagsmål b Chr Pedersen Worm, Nibe st. P. Kolbæk & hustru Anne Nielsdatter, Jørgen Nielsen, og Peder Nielsen i Gelstrup. & Niels Jørgensens arvinger der ref. Til aftale og skifte eft. hans far Peder Jacobsen Worms skifte /6 hvor morbroderen Niels Jørgensen modtog og skulle forvalte arven eft. Peder Jacobsen Worm for børnene: Christen, Jørgen og Eline ( Deres mor var Anne Jørgensdatter antagelig derefter gift m. Poul Espensen ) ( Peder og Jørgen Nielsen var sønner af Niels Jørgensen, Gelstrup ) b Laurids Sørensen skomg. overdrog på sin afdøde hustru Inger Poulsdatter, og hendes 2 børn: Dorte og Maren Lauridsdatter et 2 gulvs hus til svogeren: Laust Jensen skomg. Nibe a Laurids Sørensen skomg., Nibe skifte 21/10 eft. hustru Anne Lauridsdt.- børn, Maren og Dorte Lauridsdatter samt datter Anne Lauridsdatter gm. Skomager Laust Jensen, Nibe a afd. Anders Olufsen Krag var gm. Anne Laustdatter i ægteskabet var der følgende børn: Oluf, Laust, Karen, Barbara, Anne og Maren b Keld Olufsen Horngd., Nibe - blev gift med Maren Nielsdatter i Lundby - ved dette bryllup lovede Moust Jensen Klitgrd. og hans nu afd. Hustru: Anne Jacobsdatter ½ års husleje i Nibe. ( Vidner bl.a. Jens Nielsen, Oudrup ) b Peder Sønderholm var gm. Maren Anndersdatter b Søren Christensen Gug, Nibe gm. Maren Pedersdatter a Chr. Jensens skriver st. for sin mor: Maren Laustdatter b Søren Jensen, Nibe død før 1652 gm. Anne Jensdatter havde sønnen: Jens Sørensen og dt. Mette Sørensdatter a Niels Andersen Grydsted, Nibe gm. Maren Corfitsdatter a Peder Jensen Trold, Nibe havde en datter Helle Pedersdatter b Anders Jensen Krag, Nibe- tidl. Nykøbing ( havde broder i Aalborg ref. Aalb. Tb. ) b Jesper Henriksen gm. Anne Chrdt a skifte eft. Chr Nielsen Gelstrup, Nibe Enken gm. Jørgen Christensen, Nibe arv. Børn: Peder, Niels og Karen. Side 6 af 26

7 a arv efter mor: Anne Thorkildsdatter ( stedfar Engelbret Sørensen, Nibe se ham tidl.) arv. : Chr Madsen, Nibe, Jens Madsen,Nibe, Mads Hansen, Nibe, Thomas Madsen, Aalborg, Niels Madsen, Nørholm, og Mette Hansdt. /gm.peder Smed, Nibe b I Peder Klemendsens hus boede tidl.: Søren Christensen, barnefødt i Nibe og havde børnene: Willads Sørensen, Laust Sørensen, Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter. Og Willads Sørensen havde sønnen: Chr. Willadsen, Og Laust Sørensen havde døtrene: Simon Laustsen og Eline Laustdatter, og Maren Laustdatter der nu bor i Malmø Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter er døde. Søren Christensen havde en broder Laust Christensen, der i sine unge år rejste fra Nibe. Til Køge på Sjælland. Og nu er død. Den nævnte Maren Laustdatter er skrøbelig og enke efter skriver Jens Jensen kan mindes i 75 år a Jens Sørensen, Nibe gift m. Chr. Jacobsen s` datter ( iflg skøde på 2 huse ) a arveafk. e. far Anders Sørensen og mor Karen Chrdt. børn: Chr Andersen, født i Nibe, en søster ugift boede v / farbroder Søren Sørensens i Grindeør ( Norge ) samt Jens Jens Klitgrds datter Mette Jensdatter der var ½ søster til afd. Else Andersdatter b Anders Mogensen velagtet bosat? gav arveafkald til morbroder: Laust Pedersen Kuri, Nibe for arv efter forældre: præsten Hr. Mogens, i Nørholm og mor: Anne Pedersdt. Kuri, Nørholm a Jens Sørensen, Nibe gm. Maren Chrdt. Købte hus af Chr. Jacobsen og Buold Andersdatter ( svigerforældre ) lå ved Nørbæk på 5 bindinger osv. ( grunden tilhørte Sebber kloster ) b Jes Olesen, bosat i Sørbye i Vemminghøj herred i Borgkloster Lehn v / svoger Søren Ovesen, Nibe gav arvefkald f. søster Maren Ovesdadatter for arv eft. hendes mor i Nibe: Anne Jacobsdatter a Laurids Klemendsen, i Tyrrestrup på sin søster Maren Klemendsdatters vegne i Gelstrup gav arveafk. til Anders Jensen i Vokslev på sin søster Maren Jensdatters vegne født i Gelstrup for arv eft. sin far: Jens Christensen, Gelstrup og mor: Dorte Laursdatter, Gelstrup. Maren Klemendsdatter anføres som arvingernes stedmor b Gregers Jensen havde sønnerne, Jens & Chr Gregersen - der lavde overfald på Chr Madsen a Anders Jensen Krag, Nibe fik vidner af Tinget at sønnerne: Ole A. Krag - kom syg hjem t. Nibe og sønnen: Peder A. Krag - fiskede ikke i Fjorden b Engelbert Sørensen, Nibe og Birgitte Jensdt. ( født i Hobro) avlet søn f. 5 år siden ( Søren Engelbertsen) nu er de gift., og sønnen lyses i kuld og køn. i samme sag nævnes følgende af et tidligere ægteskab: Ole Engelbretsen, Cornelius Engelbertsens børn: Chr. Corneliusen, Mette Cornelisdatter, desuden Karen Engelbertsdatter, - lovede at akseptere Søren Engelbertsen som deres broder b Chr Laustsen Ged, Nibe var gm. Johanne Chrdt. ( se tidl. ref. t. Ged i Skivum sogn ) b Jørgen Christensen Gelstrup. i Nibe skifte 14/ eft. Kirsten Madsdt. - afd, Nibe, enke eft.. Niels Sørensen Gelstrups - arvinger afd. Chr. Nielsen Gelstrups børn: sønnesøn Peder Christensen, sønne dt. Karen Chrdt., - sønne dt. Johanne Chrd. gm. Bager Anders Christensen, Brendsø på Fyn, sønne dt. Johanne Chrdt. - Købh b Ingvard Mikkelsen ( farbr), Nibe og værge for broder Niels Mikkelsens børn: Chr Nielsen født i Nibe, Mikkel Nielsen, Anne Nielsdt. deres stedfar var Chr. Poulsen ( ref t. skifte 22/3 1642) b Søren Mørk Christensen. (stedfar) fik arveafk. Af steddatter Anne Madsdatter eft. Hendes far Mads Pedersen Mørk værge Chr. Pedersen Binderp i Nibe b Jens Christensen nord kirk., Nibe stævnet svigermor: Anne Sivertsdt., enke eft. Chr Laustsen a Laurids Pedersen Kuri, Nibe var morbroder og værge til afd. Niels Hollerup Christensens børn, han stævner deres stedfar, Chr Hedegrd. Christensen, Nibe for deres arv sld.( skifte 4/1-1650) Deres mor var Inger Pedersdatter Kuri. Børnene var Peder, Mette, Maren, Christen og Anne Nielsen / Nielsdatter. Side 7 af 26

8 b Vidner i forlig om studehandel - Niels Sørensen Ferch & hustru Edel Andersdatter, Niels Henriksen & hstr. Maren Poulsdt. Samt Jørgen Liesens enke Anne a And. & Jens Jensen, henholdsvis Gulbæk & Nyrup værger og morbrødre til afd. Chr Andersen Chr skomg.,nibe arv og hustru Maren Jensdatter, børn: Mette Chrdt. 10 år, Jens Chr. 5 år, Maren Chrdt. 3 år, Chr. Chr uger b Niels Mogensen, Nibe og Maren Nielsdatter, Nibe. skifte 13 & 14/ eneste arving sønnen Niels Nielsen. Værger: Morbroder Simon Nielsen, Nørholm og Jens Pedersen, Nibe sidstnævnte er Niels Nielsens næstsøskendebarn. Blandt værgerne ses også Chr. Christensen, i Mølgrd a Klemend Pedersen Skomager, Nibe, var broder til Dorte Pedersdatter i Tyrrestrup a Peder Jacobsen degn i Nibe skifte 28/12 55 eft. Hustru: Else Jacobsdatter: børn Maren Pedersdt., Jacob Pedersen, Pedersen. ( i skiftet nævnes bistader mm. mm. og her er der nævnt adskillige i Støvring og omegn: v/ Anders Degn, Gravlev, Isak Pedersen, Støvring., Jacob Jensen i Dodensig, Chr. Ansdersen i Buderup ) b Laurids Sørensen skomg., Nibe fik arveafk. fra datter Maren Laustdatter -? bosat? eft. mor Ingeri Poulsdt. ( repr. Ved morbroder: Chr. Poulsen, Årestrup ) b Laust Sørensen skomg. Nibe, fik arveafk. Fra datter Dorte Lauridsd. Gm. Jens Madsen, murmester i Nibe eft. Mor: Ingeri Poulsdt a Mads Guldsmed Christensen, Nibe gm. Buold Stafensdatter en datter hed Karen Madsdatter en anden datter allerede død se tidl a Klemend Pedersen, i Aalborg fik 24 mands tingsvidne, at han var søn af Peder Jensen og Johanne Klemendsdatter i Nibe b. Søren Christensen Gugs enke i Nibe var: Maren Pedersd. og hans børn var: Magdalene Sørensdatter, Søren Sørensen, Chr Sørensen og Margrete Sørensdatter a Maren Pedersdt. ee. Søren Christensen Gug, Nibe fik arveafkald fra værge: farbroder Jens Christensen i Sæderup, der var værge f. afd. Anders Christensens børn i Visse her nævnes: Vogn Andersen, Chr. Andersen, Anna Andersdatter og Elle Andersdatter. ( sidst i sagen står at det var Jens Christensnes søsters børn begge dele kan ikke være rigtig ) b skifte 25/9 eft. Morten Bendz Mikkelsen, værge for børn: farbroder: Peder Mikkelsen Braui, Nibe, afdødes enke var: Anne Chrdt. børn: Niels Mortensen 3 år, Maren Mortensdt. 4 år, de 2 næste var ældre, nemlig Chr. Mortensen og Karen Mortensdt a Inger Pedersdatter Kuri gm. Chr. Hedegd. Nibe a Sell Pedersen var gift m. Karen Sørensdatter hun var søster til Maren Sørensdatter gm. Chr. Villadsen de havde sønnen Søren Christensen Villadsen ( der boede ulovligt i afd. Cornelius Engelbrechtsens hus ) b Wulle Gregersen var flyttet t. Sæby skødet forældres hus til broder Jens Gregersen, Nibe a Wulle Gregersen, Sæby skifte efter Mads Klemendsen, Nibe d. 2/ Enken Maren Gregersdatter blev derefter gift med Niels Lauridsen født i Halkær Ml. Arvinger : arv - s. Klemend, Niels, Maren, og Anne Madsdatter værge - morbroder Wulle Gregersen, Sæby og værge - farbroder Peder Klemendsen, Nibe b sag vedr. det hus afd. Cornelius Engelbertsens, efterlod til søn Chr Corneliusen, Søren Villadsen Christensen boede i huset og ville ikke flytte. ( boet der i 3 år uden husleje ) b Rasmus Sørensen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Anne Laustdatter 1659 d. 27/10 arving datter Karin Rasmusdatter værger fabr. Søren Sørensen, Nibe og Poul Lauridsen, Kalstrup. Side 8 af 26

9 b Chr Laustsen skomg., Nibe skifte eft. hustru Maren Pedersdatter børn af 1`ægteskab: Chr. Madsen, skomagersv. I Aalborg, Mads, Mette & Anne Madsdatter samt børn i 2`ægteskab: Laust Christensen og. Chrdatter b Mette Pedersdt. i Nibe v/ værge og farbroder Chr. Iversen, Hobro fik arveafkald fra broder Oluf Pedersen Abel, Christiania i Norge, og broder Chr. Pedersen Abel i Norge for arv eft. deres forældre: Peder Iversen, bødker i Nibe og mor Maren Sørensdatter, Nibe ( desuden var der en søster Anne Pesdersdatter gm. Anders Jensen fik en søsterlod og beholder huset, foreløbig i 3 år) en søter Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Laustsen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Maren Pedersdatter d. 28/ arv - 1`ægtsk. Peder Madsen, 1`ægtsk. Chr. Madsen, 1` ægtsk. Maren Madsdatter, 1`ægtsk. Mads Madsen, 1`ægtsk. Anne Madsdatter - 2`ægtsk. Laust Christensen, 2` ægtsk. Else Chrdatter a Ingvard Mikkelsen, Nibe havde mindst døtrene: Maren og Anne ( vidner afh. ) b Jensen Niels Aalborg gm. Kirsten Jørgensdatter b Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen byskr. Købh., Peder Joensen, Købh. Og Anders Jacobsen, Viborg st. Nielsen Nielsen s.a. Niels Mogensen ( bager ) for arv eft. mormor Else Chrdt., Nibe og efter mor: Karen og Anne Mogensdatter samt eft. Mogens Nielsen, Nibe a Henrik Blok forpgt. Rødslet og Peder Lauridsen byskr., Købh. Får vidner om afd. Niels Mogensen, Nibe, der flyttede fra Valsted til sin mor Else Chrdt., Nibe og hans stedfar var Chr. Poulsen b Clemend Thomsen, Nibe modtog arveafk. fra stedsøn : Niels Pedersen Kolbæk, Nibe for arv eft. mor Anne Nielsdatter og far: Peder Nielsen Kolbæk samt takkede morbroder: Peder Nielsen, ( herredsskriver) Gelstrup for værgemål a Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen, Købh., Chr Lauridsen byskr. Købh., Peder Jacobsen, Viborg, Anders Jacobsen, Viborg ( søskendebørn ) kræver arv eft. mormor Else Chrdt. og morbroder Niels Mogensen søn Niels Nielsen Priorborg? st. ( se tidl. ) a Jacob Jacobsen ( bødkersøn) Nibe v/ værge på mødrende side Mikkel Christensen i Østergrd. Pandum st. stedfar: Niels Pedersen, Nibe vedr. arvekontr. - eft. far Jac. Frederiksen, Bødker ( mor Kirsten Jensdatter nu trol. m. Niels Pedersen ) b Chr Jensen Brun, Nibe, st. Chr Rasmussen skomg.nibe for arv - t. hustru: Anne Rasmusdatter e. forældr a Karin Mogensd. / Laust Kuris e. Nibe st. følgende f. arveparter ( og part i ligsten under hvelvet i kirken ) Chr Pedersen Binderup, Nibe, Henrik Pedersen Nibe, Just Pedersen skriver, Nibe, Jens Pedersen Baggi ( afd) børn i Nibe, Klemend Sørensen degn i Aarestrup, Mads Pedersen Mørk ( afd ) hans børn Nibe, Else Pedersdt. gm Jørgen Chr Gelstrup, Nibe, Gertrud Sørensdt. gm. Iver Jensens h. Nibe a Peder Olesen bødker ( afd ) enken Anne Andersdatter ankl. f. gæld af børn nævnes: Maren, Kirstine, Gertrud, Inger - v / værge Niels Bødker ( farb. ) samt Anders og Niels Pedersen a Ole, Lauridsen, med mor Ingerid Sørensdatter og & søskende: Inger og Dorte - broder Jens Lauridsen dræbt af jjens Sørensen Holrnsgrd b Niels Pedersen præst, Nibe, fik arveafk. fra stedsøn Hans Lauridsen Resen, - for arv til søster Helvig Lauridsdatter ( havde tidl. stået hos forpgt. Mikkel Pedersen, i Sønderskov ) det var arv eftr forældre: Laurids Mikkelsen og Maren Chr dt. der gives også afkald til svoger Chr Andersen Brun, Nibe b Anders Jensen Krag, Nibe var gm. Maren Jensdatter havde sønnerne Ole og?? a Chr Jensen Brun f / hustru: Anne Rasmusdatter, Nibe st ( forlig ) m. hendes broder Chr. Rasmusse f. arv efter forældre: Rasmus Skomager og line Hansdatter Side 9 af 26

10 b Erik Sørensen, Nibe gm. Kirsten Nielsdatter ( købt stolestade ) b Chr Pedersen, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter ( ref. Peder Kolbæks fæstebrev ) b Jens Jensen Gåser ( fra Gåser ) gm. Anne Sørensdatter ( stolestadestrid ) b Niels Nysum, Nibe gm. Mette Jensdatter b Chr. Rasmussen, Nibe gm. Maren Nielsdatter b Mikkel Pedersen fpgt. på Sønderskov søn af Peder Nielsen, Gelstrup ( tidl. skriver ) a Anders Hansen, Nibe f. afd. Broders børn st. Chr Jacobsen (? Skørbæk eller Ll. Aastrup? ) vedr. hans datter Else Chrdt. der var stedmor til afd. Laurs Hansens børn ( arv 24 sld. ) a Knud Jacobsen Sommer gm. Mads Nielsens enke Karen Mogensdatter b Afd. Peder Nielsen Kolbæk var gm. Anne Nielsdatter og havde børnene: Dorteh Pedersdatter gm. Erik Christensen, Nibe, Niels Pedersen Kolbæk, Nibe b Inger Nielsd. ee. Chr. Mortensen, snedker, Nibe fik arveafk. af datter Inger Chrdt., Nibe og søn: Niels Christensen a Ingvard Mikkelsen birkefg. gm. Kirstine Nielsdatter, og Chr Pedersen Binderup, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter b Knud Jacobsen Sommer, Nibe gift med Karen Mogensdatter, fik arveafk. for arv eft. Laurids Pedersen Kuri - fra: Ingerid Pedersd. gm. Chr. Hedegd. Nibe, Peder Mogensen. Kuri præst i Ellidshøj / Svenstrup på egne og søster: Anne Mogensdt vegne ref. t. skifte 29/ ( ref. til arvepart i hus v. den røde sandgrav i Nibe mm. ) Knud Jacobsen Sommer angives som svoger. Laurids Pedersen Kuri havde været værge f. afd. Niels Christensen Hollerups børn ( Peder, Christen, Maren, Mette og Anne ) a Anne. Pedersdatter gm. præst Søren Keldsen, Aalsøe sg st. følgenden f. gæld t. Laurids Pedersen Kuris dødsbo: Diderik Nielsen, Nibe, gæld sld. 2½ mk. Chr. Jensen Binderup, Nibe, gæld - 21 sld. 1 mk. 15 skl a Niels Nielsen bødker sønder, Nibe værge og ½ farbr. For børnene arv / skifte 9/ eft. Ane Andersdt. far var også død: Peder Olesen. bødker: børn arv - Anders, Maren ( bosat Kbh. ), Kirsten, Niels, Gertrud a Knud Jacobsen Sommer, Nibe havde en broder: Poul Jacobsen Sommer - på samme bopæl b Søren Keldsen præst i Aalsøe sg. f. hustru Else Pedersdatter Kuri - st. Diderik Nielsen ( kgl. salter ) f. 124 sld. og Chr Jensen Binderup - f. gæld t. afd. svoger Laurids Pedersen Kuri b heraf fremgår at Karen Mogensdatter var enke eft. afd. Laurids Pedersen Kuri og nu gift med Knud Jacobsen Sommer der delvis havde part i pantsat hus, hvori Niels Henriksens boede a Karen Ingvardsdatter enke eft. Niels Jensen Budz og datter af Ingvard Mikkelsen, tidl. Birkefg. Skøder hus til Niels Christensen podemester ( svoger her skal det nok læses svigerfar? ) b Niels Henriksen, Nibe blev gift med Laurids Pedersen Kuris enke: Karen Mogensdatter b Th. Jensen møller, Nibe gm. Anne børn: Chr. Thomsen ( voksen ) a Peder Nielsen i Gelstrup ( tidl. herreds og birkeskriver ) fører sag f. søn: Mikkel Pedersen, forvalter på Nielsby grd. Side 10 af 26

11 b Mads Pedersen Mørk børn: Karen Madsdatter gm. Chr. Nielsen ved Vokslev led i Nibe, samt Jens Madsen Mørk, Nibe arveafk. til stedfar :Søren Christensen Mørk deres mor var Inger Chrdt b Th. Jensen tidl. Binderup Ml, gm. Anne nu i Nibe bor ved sin søn Chr. Thomsen b Maren Nielsdatter angives her som tidl. birkefg. Ingvard Mikkelsens enke, - og de havde en datter Anne Ingvardsdatter, og sønnen Chr ingvardsen - der fik overdraget et gældsbevis på 20 sld. ( samt arv skønt tidl. Havde fået arveforskud gav arveafkald ) a skifte 28/1 eft. Peder Madsen, Nibe søn af første ægteskab: Niels Pedersen, Nibe, værge hans fætter Svend Nielsen, Valsted stedmor: enken Johanne Nielsdatter som var Peder Madsens 2`ægts ( hendes broder Thomas Nielsen var hendes værge ) b skifte eft. Jens Jensen Klitgd. i Nibe d. 28/12 64 enken efter 2`ægteskab: Maren Chrdt. V / værge br. Jens Christensen, Nibe: barn af 1`ægteskab: Mette Jensdatter ( med hans 1`hustru: Karen Chrdt. arv her var 51 sld. 3 mk. 4 skl. ) værge br.? ½ br. Chr. Andersen Brun. Børn i 2` ægtesk.: Karen Jdt. Jens Jensen, Maren Jdt., Else Jdt., Johanne Jdt. Anne Jdt. deres værge var farbr. Moust Jensen Klitgrd. Nibe a skifte 5/8-65 eft. Birgitte Nielsdatter gm. Jacob Madsen bødker, Nibe, børn: arv - s. Mads Jacobsen 5 år Anne Jacobsdatter 3 år værge deres morbroder Niels Nielsen i Vust Hanherred a Clemend Weidemd. Christoffersen, Aalborg, købte salterbod af broder Simon Weidemd. Christof.Nibe arvet eft. deres mor Dorthe Clemendsdatter a skifte 18/ eft. Kirsten Jensdt. 2`ægtsk. m. Niels Pedersen, her var sønnen Peder Nielsen i hendes 1`ægt. m. Jacob Henriksen var der sønnen Jens Sørensen, 8 år a Urban Andersen, Klitgrd. Var gift med Søren Kærulfs enke han stævner Mourits Jensen Klitgrd., - or arv til sine stedbørn 70 sld. pant i hus i Nibe f. gælden siden / b skifte 7/ eft. Mette Pedersdatter, sagen rejst af Laurids Christensen, Nibe, repr. ved sin stedfar: Poul Lauridsen, Brårup arvinger: en søster Anne Pedersdatter gm. And. J. Adsersen, Nibe, en søster Maren Pdt. gm. Jens Gertsen, Nibe en broder Chr Pedersen Abell ( præst i Amsterdam den danske og norske menighed ) en broder Oluf Pedersen Abell ( Kgl. Fiscal - bosat i Norge. Christiania ) samt en brodersøn: Jens Sørensen ( far afd. Søren P) Deres forældre var afd. Peder Iversen, bødker & Maren Sørensdt. Nibe a Simon Nielsen, Nørholm var morbroder og værge f. Niels Nielsen søn af afd. Niels Mogensen, bager og Maren Nielsdatter, Nibe - ( desuden var birkefg. Jens Pedersen værge ) b Peder Nielsens enke i Gelstrup var Trine Pedersdatter b Chr. Jensen tingskriver var broder til Chr. Jensen Brun og Jens Jensen skriver a Maren Chrdt. ee. J. Klitgd., Nibe værge f. hende broderen Jens Christensen v / kirken b Enken Maren Nielsdatter Kuri ee. Gert Hermandsen Wacher, Nibe, pantsat hus på 10 gulv - f. 90 sld. Til Knud Jacobsen Sommer, Nibe ( Chr. Chr. Hedegrd. anføres som hendes værge og stedfader ) hendes børn: Hermand, Niels, Maren og Inger a Jens Andersen Binderup ( søn af And. Jensen, Binderup Nedergrd. ) var gift m. Anne Chrdt. de havde mindst en søn: Peder der blev synet f. overfald og sår nævnte dato a enke eft. Peder Lauridsen Oxe, Nibe var Maren Sørensdatter, børn: Mette, Karen, Else, Johanne og Anne Pedersdatter b Side 11 af 26

12 Ide Andersdatter ee. Niels Knudsen, Binderup ( døde julen 1665 ) havde sønnen Jens Nielsen ( måske flere? ) Hun var selv datter af Anders Jensen, Nedergrd. i Binderup. ( Ide og søn vedgik ikke arv og gæld ) a Nævnes at afdøde Peder Nielsen, Gelstrup ( mindst ) havde sønnen Mikkel Pedersen Skriver b Peder Lauridsen Oxes` enke Maren Sørensdatter st. f. gæld desuden ders børn: Mette, Karen, Else, Anne, Johanne a Peder Jensen Binderup. Nibe søn af Jens Andersen Binderup, Nibe der var søn af Anders Jensen i Nedergrd. I Binderup ( ref. gravsten Vokslev kirke ) b Mik. Christensen Vokslev, skulle giftes m. enken eft. Chr Jørgensen Friderici, nemlig Karen Pedersdatter. - skifte 1/ børn: Maren Chrdt. 5 år, Jørgfen Christensen 2 år a Sell Pedersen, Nibe gm. Karen Sørensdatter Rod ( sidstnævnte vidner i gældssag ) b Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter. Og Peder Lauridsen Oxes enke var: Maren Sørensdatter a & a Herredsfoged i Hassing H. Poul Christensen Reisen i Tøtterupgrd. I Thy var gift m. Kirsten Jacobsdatter. Han var morbroder til Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe. ( arveasg om 329 dl. ) Præsten Niels Christensen Reisen præst i Ferring, var morbr. t. Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe, Chr Andersen run, Nibe var stedfar til Chr Christensen Ged barnefødt i Nibe b Jens Christensen, Nyrup fik arveafkald fra Just Jensen, Nibe arveafk. f. hustru Sidsel Chrdt. for arv efter far: Chr. Sørensen, Nyrup og mor Else Jensdatter, Nyrup b Skifte eft. Laurs Sørensen skomager d /11 enken Maren Jensdatter m. værger hendes brødre: Willads Jensen, i Byrsted og Chr. Jensen i Lendrup i Malle sogn. børn: Jens Laustsen 5 år, Ingerid Laustdt. 15 år, Anne Laustsdt. ½ år a Poul Pedersen, Nibe var ejer af sin farmors 4 - gulvshushus: afd. Maren Poulsdatter farfar Chr. Jensen Friis, Nibe a Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter a Peder Jensen Trold, Nibe gm. Inger Gregersdatter a Jens Pedersen Liesen ( Eliasen ) gm. Mette Jensdatter b Niels Pedersen v / Tyvdalen, Nibe gift med Kirsten Jensdatter der var enke eft. Jacob Henriksen, bødker arving: sønnen Jens Jacobsen. ( værge Mikkel Christensen i Østergrd. I Pandum ) b Ib Sørensen havde mindst 2 børn : Christen og Søren Ibsen b Jens Jensen Kok, Nibe, farbroder til : Jens Andersen Kok, Nibe a Chr Andersen Brun, Nibe kræver gæld op til sin forgænger: Chr Lauridsen Ged, Nibe nu gift m. enken ( ref. t. arvesag hvor Jens Christensen tidl. Nibe kræver arv værger hans 2 morbrødre: herfg. Poul Christensen Reisen, i Tøtterupgrd. I Hassing herred, og Niels Christensen Reisen præst i Ferring, Vandfuld herred b Knud Jacobsen Sommer, Nibe st. ( for gæld 17 mk.) - Anders Jensen, Glerup samt hans mor: Maren Gfundesdatter og søskende: Gunde, Oluf, Mette & Anne a Oluf ( Ole ) Olesen Hornsgrd. havde mindst 2 sønner: Hans og Ole b Side 12 af 26

13 Peder Klemendsen var svigerfar til Chr. Pedersen Gistrup i Nibe ( ref. t. skifte eft. Klemend Pedersen. hustru og enke var Maren Madsdatter b Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter b Ole Olsen Hornsgrd., Nibe havde sønnerne Søren og Ole Hornsgrd b Mikkel Pedersen skr. Hornum Htg. Bosat i Nibe st. stedmor, Trine Pedersdt. ee. Peder Nielsen, Gelstrup for en arv eft. søster Maren Pdt. ( hun var flytte til Borup anneksgrd. v / Gravlev, hendes værge var Chr Therkelsen - kapellan i Gravlev gm. Anne Pedersdatter, Desuden nævnes afd. Peder Nielsens broder. Jørgen Nielsen, Nibe b Chr Therkelsen - kapelan i Gravlev ( Borup anneksgrd. ) st. Jørgen Nielsen, Nibe f. gæld - f. afd. broder og forhenværen de skriver: Peder Nielsen 32 sld. ( hans hustru Trine Pedersdatter havde vist ikke holdt ordentlig skifte se tidl. ) Her nævnes at både Jørge og Peder Nielsen var sønner af Niels Jørgensen i Gelstrup b Peder Jensen Trolds - arv. Nibe enken var Inger Gregersdatter b Mikkel Sørensen Glaer, Nibe f. søsk. Else og Anne Sørensdatter mod broder Poul Sørensen Glar, f. arveafk. e. far Søren Poulsen Glar og mor Edel Mikkelsdatter Glaer b Jens Pedersen Liesen, Nibe holdt skifte eft. hustru: Mette Chrdt. d. 15/ børn: Maren Jensdatter 13 år, Anne Jensdatter 11 år, Sidsel Jensdatter 6 år - værge & morbroder t. Jens Ps 3 børn var Niels Christensen Roed, Nibe b Mikkel Pedersen skriver Hornum H. bosat i Nibe fører vidner i arvesag mod sin stedmor: Trine Pedersdatter bosat ved kapelan Chr. Therkelsen i Borup anneksgrd, i Gravlev sogn. vidner: Jørgen Nielsen ( farbr. ) Nibe, vidner: de 2 morbrødre: Chr Jensen Brun ( morbr. ) Nibe, og Jens Jensen ( morbr. ) Nibe a Chr. Christensen Ged var stedsøn af Chr. Andersen Brun b afd. Jens Sørensen Pedersens hustru, Anne Madsdatter, Nørholm og sønnen Mads Jensen st. f. gæld b Mikkel Jensen i Overgrd. I Diørup st. f. gæld for datter Anne Mikkelsdatter enke eft. Just Andersen, Pindstrup. gæld 23 sld. t. Chr.. J. Buds ( kautionister: broder Niels Mikkelsen, Oustrup og Erik Justsen, fg. På Lundbæk ) a Maren Chrdt. ee. Chr. Nielsen bager, Nibe børn: Anders Christensen bager, Morten Christensen bager, Johanne Chrdt. ( bager ) Kirstine Chrdt. ( bager) a Peder Nielsen Fausings e. Eline, Nibe og børn: Jens Pedersen, Niels Pedersen Fausing, og Buold Pedersdatter st. vedr. gæld i afdødes hus b Isak Sørensen smed, Nibe var morbroder til Søren Olesen Hornsgrd a Mikkel Christensen Vokslev, Nibe og hustru: Sidsel Sørensdatter fik arveafk. fra Gregers Pedersen, Igum v / Fredericia for arv til hans steddatter Maren Pedersdatter ( der var Mikkel Chrs. søsterdatter ) den afdøde mor var: Maren Chrdatter a Jørgen Pedersen Eliasen, Nibe gm. Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) a Inger Bjørnsdatter, Nibe bosat v / broder Ole Bjørnsen, Nibe b Diderik Biersted løjtnant, Nibe gm. Anne Nielsdt. Kuri a Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter a Side 13 af 26

14 Abraham Weidemd. Christof., gm. Anne Jensdatter a Chr. Isaksen, Nibe gm. Ingerid Ibsdatter b Niels Pedersen Kolbæk, Nibe gm. Kirsten Jensdt. Stret b afd. Peder Jensen Trold gm. Inger Gregersdatter havde følgende børn: Helle Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter og Chr Pedersen b Niels Bertelsen, Nyrup gm. Boel Thomasdatter havde mindst 2 børn, nemlig Mikkel Nielsen og Thomas Nielsen a Peder Gregersen, Nibe gm. Anna Andersdatter a Erik Christensen, Nibe gm. Dorete Pedersdatter b Chr Pedersen Valsted, Nibe ( tidl. Aalborg ) gm. Gertrud Knudsdatter a Peder Christensen fisker, Nibe - og Jesper Christensen fisker, Diørup, var brødre ( Peder Chr. havde bl.a. datteren Anne Pedersdatter ) a degn Peder Jacobsen død f. nævnte dato, antagelig f. 5 år siden, havde børnene: Chr. Pedersen, Maren Pedersdatter deres morbroder Jacob Jacobsen, var værge ( udeblev ) Værge og morbroder for degnenes 2` kuld børn var: Jens Nielsen Vinge, i Sdr. Saltum, Hvetbo herred var værge f. Niels Pedersen, Else, Karen og Maren Pedersdatter a Ole Pedersen, Nibe gm. Birgitte Andersdatter b Anne Chrdt. ee. Niels Chr. Roed, Nibe v/ svigersøn Peder Sørensen Eliasen, Nibe a Laust Schøning i St. Binderup havde sønnen Jens Lauridsen S. Binderup a arveasg rejst af Anders Andersen, Nr. Borup ( & Anders Sørensen, Kleitrupgrd. ) vedr. arv og gæld eft. afd. Maren Poulsdatter Pops i Viborg enke efter kanik Doktor Lucasen, Viborg ref. t. Poul Lucasen, Sidsel Lucasen m. fl. ( ref. t. Nørre Lyng herred mm. ) Clemend Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Mary Lucasdatter. ( lang sag se også tidl. ) a Nielsen Niels bødker sønder, Nibe - gm. Johanne Gregersdatter ( svoger til ) Wuel ( Ole? )Gregersen, Mariager - handel vedr. Jens Gregersens hus deres forældre stod som tidl. ejer: Gregers Jensen og Anne Wuelsdatter ( Olesdatter? ) b Mikkel Christensen ( stedfar ) Nibe fædrene & mødrende arv lev. til stedsøn Jørgen Christensen søn af afd. Chr. Jørgensen, Nibe og Karen Pedersdatter, Nibe ( værger: morbr. Gregers Pedersen i Igum v / Fredericia og Anders Hansen, Fredericia ) b Niels Nielsen bødker ( farbr. & vg.) og hustru Johanne Gregersdatter, Nibe modtog arveafkald fra sin broders børn: Anders Pedersen ( ungkarl), Købh. Maren Pedersdatter, Nibe og Kirstine Pedersdatter, Nibe. e. mor Anne Andersdatter og far Peder Olesen bødker, Nibe a Poul Nielsen Greker og Karen Pedersdatter havde følgende børn: Peder Poulsen Greker,Nibe ( slagsbroder og tyveknægt ) Niels Poulsen, Maren Poulsdatter, a Hans Pedersen Aagrd., Nibe, gm. Maren Nielsdatter Kuri b Thyge Sørensen, Nibe gm. Maren Jensdatter a Side 14 af 26

15 afd. Skriver Peder Nielsen, Gelstrup var broder til Anne Nielsdatter Kolbæk gift 2` gang m. afd. Clemend Kolbæk - første gang med Peder. Kolbæk ( havde bl.a. sønnen Niels Pedersen Kolbæk b Mads Jensen - + før 1672 gm. Maren Christensdt. også + før a Peder Justsen Schøning ( fra Suldrup ) nu Nibe, medelt skifte eft. Mads Jensen & Maren Chrdt. Peder Justsen angives her som børnenes stedfar. Værger Joen Bjørnsen, og farbrødrene: Chr Jensen Wibdrup, Chr Jensen, Tyrrestrup, og Laurids Jensen. børn: Chr Madsen og Dorte Madsdatter b Chr Villadsen, Nibe, gm. Maren Sørensdatter a Chr Villadsen, Nibe far til Jens Christensen Brodersen b Anne Jensdt. ee. Jens J. Buds Nibe havde følgende børn: Jens Jensen Buds, Niels Jensen, Anne Jensdatter, og Maren Jensdatter. ( farbroder var skriver Chr. Jensen, Nibe birketing ref b ) b Niels Christensen Gelstrup, Nibe var søn af afd. Chr. Nielsen Gelstrup b Chr Poulsen, Nibe skifte 9/ eft. hustru Maren Chrdt. - afd. 2 ægtsk. børn i første ægteskab: arv - søn 1`ægtsk. Mikkel Nielsen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter - Anne Nielsdatter var gm. degnen Chr. Christensen, Nibe og Maren Nielsdatter var gm. Just Pedersen. Børn i 2`ægteskab var:. Maren Chrdt., Karen Chrdt., og Poul Christensen b Karen Chrdt. ee. Oluf Christensen, Grydsted havde følgende børn: Christen, Peder og Buold Olufsdatter samt svigersønnen Chr. Sørensen Skrædder b Knud Jacobsen Sommer nu rdm. Aalborg gm. præstedatter Karen Mogensdatter fra Nørholm ( sidstnævnte var søster til præst Peder Kuri Mogensen og Anne Kuri Mogensdatter - og arving efter barnløse Laurids Pedersen Kuri ( Curi ), var Karen hans enke?? undersøges, se tidl.) ( skifte antagelig april ) a Niels Corneliusen og Chr. Corneliusen samt Mette Corneliusdatter, var børn af Cornelius Engelbretsen og Maren Chrdt. der døde ca omkring november hvor børnene kom i pleje. Deres farfar var Engelbret Sørensen, Nibe opfostrede Mette. ( Deres mors stedfar var Seel Pedersen, der opfostrede Christen Corneliusen ) Deres mors moster var Chr. Villadsen kone Maren Sørensdatter der opfostrede Niels Corneliusen. Værge samt børnenes morbroder var Niels Christensen Roed. Nibe b Søren Jensen fisker, Nibe var søn af Jens Sørensen fisker og Dorete Jensdatter a Gertr. Pederd. dt. a. P. Olesen, Nibe og Anne Andersdatter kræver arveafk. fra Jacob Jacobsen, skomager for fædrene og mødrende arv ( hendes værge angives til Niels Nielsen bøder der nævnes som farbroder ( ½?) a Peder Mikkelsen Braui, gm. Helvig Mouridsdatter - holdt skifte eft. datter Karen Pedersdatter gm. Jens Christensen Brorsen et bar Karen Jensdatter, skifte 31/ b Seell Pedersen Nibe holdt skifte skifte 16/ eft. hustru: Karen Sørensdatter Roed Hendes 1`ægteskab var med Niels Christensen Roed der var følgende børn: arv - dt. 1`ægt. Maren Nielsdt. gm. Peder Sørensen Eliasen, dt. 1`ægt. Mette Nielsdatter, dt. 1`ægt. Else Nielsdatter, s. 1`ægt. Chr. Nielsen, s. 1`ægt. Cornelius Nielsen, s. 1`ægt. Ingerid Nielsdatter. desuden svigersønnen: Jens Pedersen Eliasens børn : barnebarn Maren Jensdt., barnebarn Anna Jensdt. Og - barnebarn Sidsel Jensdt. der Der nævnes også en afd. Chr. Christensen Roed? antagelig far til Anna Chrdt. i Købh.???? Desuden en afdød Maren Chrdt. Roed??? Samt: arv - barnebarn Chr. Corneliusen ( Roed ), barnebarn Niels Corneliusen,( Roed ) - hvis mor var Maren Chrdt.. Desuden en arving i København: Anna Chrdatter. Men hun var datter af Karen Sørensdatter Roed. Det nævnes at Maren Chrdt. havde været gift med Cornelius Engelbrectsen b Laurids Jensen Kok, Nibe ( overfaldet ved spisning hos sin far Jens Jensen Kok, vidner bl.a. søsteren Karen Jensdatter ) overfaldet af Poul Nielsen Greker a Urban Andersen, Klitgrd. Et pantebrev daeret /12 til svoger: Moust Jensen Klitgd.. Side 15 af 26

16 b Maren Chrd. ee. Mikkel Ferch, Nibe hendes børn var: Niels Mikkelsen, Chr. Mikkelsen, Anders Mikkelsen, og Kirsten Mikkelsdatter a afd. Skriver Jens Nielsen og hustru: Maren Lauridsdatter havde så vidt det kan udledes sønner v / navn Chr Jensen skriver, Chr. Jensen Brun og Jens Jensen Buds. og var vist nok broder til skriver Peder Nielsen, Gelstrup. Mikkel Pedersen forpgt. Nielsbygrd. ( afd ) var søn af Peder Nielsen skriver, Gelstrup og rep. ved salg af hus ved sin morbroder Chr Jensen skriver i den nævnte sag a Enken : Anne Nielsdatter Kolbæk, Nibe nu blevet trolovet med Søren Jensen Mølgård. ( i første ægteskab havde hun sønnen Niels Pedersen Kolbæk og hun må være noget op i årene ) b Niels Jensen Buds, skrædder i Nibe broder til Jens Jensen Buds ( den unge ) deres farbroder var Chr. Jensen Brun ( og måske var Chr Nielsen også hans ½ farbroder ) b & a Niels Sørensen Ferch f. søskende, han bosat i Gelstrup rejser en 16 år gl. arvesag eft. deres søster Anne Sørensdatter der døde på Lundbæk. arv: - 28 sld. værdien af en kåbe ( afd. Mikkel i Nibe tog den) arvinger var: Morten Sørensen, Sønderhlm, Niels Sørensen Ferch, Nibe, nu afd. Mikkel Sørensen Ferch, Nibe ( enken Maren Chrdt. Ferchs ), Maren Sørdt. gm. Peder Årestrup, Nibe, deres mor var: Anne Mikkelsdt., Nibe. Her nævnes at afd. Mikkel Sørensen Ferchs børn var: Peder, Søren, Niels, Christen, Anders, Anna, Karen og Kirsten a Peder Justsen Nibe nu gm. Buold Nielsdt b Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) ee Jørgen Pedersen Eliasen a Chr. Mikkelsen på Hvanstrup, st. Chr Laustsen skomg. Nibe og Peder Skrædders enke afd. Ingeborg Joensdatter nu bosat i Dall m. fl. for gæld - t. ( Chr. Ms` svoger Jens Christensen, Bislev ) b Jens Pedersen Eliasen, Nibe fik arveafkald fra svigersøn Søren Nielsen for hans hustru: Maren Jensdatters arv eft. hendes mor ( ikke navngivet ) desuden arveafk. eft. mor mor Karen Sørensdatter Roeds, der også havde været gm. Seel Perdersen a Chr Rasmussen, Nibe fik arveafk. af svigersøn Ole Jensen, Købh. gm. Kirsten Chrdt. for arv efter hendes mor Karen Lauridsdt. 65 sld b ( se også siden 14a ) Chr Høg (consumptionsforvalter), Aalborg st. Niels Pedersen præst, Nibe, vedr. vielse af Peder Nielsen barnefødt i Ferckgården i Gelstrup. & Maren Jensdt. d. 4.? jan. ( vielse før snapslørdag var åbenbert i strid m. consumptionsloven, bøde 100 rdl. ) forordn. først oplæst 10. jan i Nibe kirke af skriveren, så præsten var egentlig ikke underrettet Det omfatter også vielse af Poul Christensen og Else Lauridsdatter, samt Peder Andersen og Maren Chrdt a Keld Mogensen - Hr.? kapelan,? Nibe skriver Chr. Jensen kalder ham sin svoger hvordan hænger det sammen? b Peder Mikkelsen Braui, Nibe havde været gift med Helvig Mouridsdatter deres datter var afd. Karen Pedersdatter. Hans svigersøn: enkemand Jens Christensen Brorsen havde datteren Karen Jensdatter, der arvede efter sin mormor Helvig Mdt b Niels Pedersen præst, Nibe st. Chr Rasmussen, Nibe for arv - t. dt. Karen Chrdt. eft. mor Kirsten Lauridsdatterdt. Som var præstens steddatter a afd. Søren Gug i Nibe hans enke Maren Pedersdatter var derefter gm. Jens Gertsen (stedfar t. Chr. S.) - sønnen. Chr. Sørens Gug, havde ikke fået sin arv eft. far: Søren Gug og efter sin afd. Søster: Malene Sørensdatter Gug 12 sld.. ref. t. skifte /1. skulle børnene have 155 sld. 1 mk. 8½ skl resterer 129 sld. 1 mk. 14 skl a afd. Niels Bertelsens enke var Buold Thomasdt. Nyrup deres søn Mikkel Nielsen, Nyrup, havde en anden ½ grd b Chr Pedersen Gistrup, Nibe f. hustru: Karen Perdersdatter og hendes søster anden Karen Pedersdatter og deres mor: Karen Sørensdatter ( skøder et hus ). Side 16 af 26

17 b Chr Jensen skr. Nibe gm. Sidsel Mogensdatter a Søren Christensen Mørk, Nibe fik arveafkald fra stedbørn eft. deres mor: Ingerid Chrdt. der nævnes følgende børn i 2 kuld: arv - t. steddt. Anne Madsdt. gm. Ole Bødkers & arv - t. stedt. Anne Anddt. gm. Peder Gregersen & arv - t. stedsøn Jens M. Mørk, Nibe & arv - t. stedt. Karen Madsdt. & arv - t. stedt. Maren Andersdt. gm. Chr. Sørensens h. ( sidstnævnet bosat i Købh. ) a Chr Pedersen Abel præst i Amsterdam for den danske og norske menighed forsøger at inddrive arv ( 164 sld. 12 skl.- havde fået 80 sld. i /11 ) efter forældre ( 15 år gl. sag ) og st. Laust Christensen Mørk, - præstens forældre: Peder Iversen og Maren Sørensdatter Peder Iversen døde først og Maren Sørensdatter skifte var: afh. 166o 1-3 aug. Til stede v / skiftet var : Oluf Pedersen Abel bosat i Norge i Breiding ( el. Christiania begge er nævnt ) desuden deres farbroder: Chr. Iversen som værge f. søster Mette Pedersdatter, som er død ( Laurids Christensen Mørk havde overtaget de afdødes hus, og været gift med Mette Pedersdatter ) Desuden var der Anne Pedersdatter gm. Anders Jensen Adsersen og Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Pedersen Binderup, Nibe - broder til Just Pedersen, Nibe vidner at Ole Bjørnsen ville ægte Chr. Pedersens datter Else Chrdt ( desuden havde Chr Binderup sønnen Peder Christensen der var gm. Inger Bjørnsdatter) faderskabssag og brudt ægteskabsløfte a Jacob Vognsen, Skivum gm. Maren Nielsdatter a Laurids Jensen Kok, Nibe - hans stedmor: Jens Koks hustru var Maren Rasmusdatter a Anders Lauridsen bødker, Nibe - holde skifte eft.. Mik. J. Gelstrup d. 27/ han var trolovet med enken Mette Jensdatter - Mikkel Jensen Gelstrups børn var: Jens Mikkelsen 15 år, Johanne Mikkelsdt. 10 år, Peder Mikkelsen 4 år Morten Jensen ( morbr & vg. ) Simested, værge & morbr. f. Mik. Jensens børn a Abraham Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Anne Jensdatter a Clemend Weidemd. Christof. Nibe havde sønnen Lucas Clemendsen ( myndig 1676 ) a Ole Bjørnsen, Nibe hans mor var Karen? a Eriks Sørensen enke Kirsten Nd. havde sønnen Claus Eriksen ( myndig ) Nibe b Chr Jensen skriver, Nibe gm. Sidsel Mogensdatter haved sønne Mogens Christensen b Claus Eriksen f/ mor Kirst. Nielsdt. enke efter Erik Sørensen hun havde følgende børn: Claus, Niels, Søren og Anne b Kirsten Nielsd. ee. Erik Sørensen mor til Laurids Christensen Mørks hustru skifte /8 børn: Niels og Søren som var i udlandet, samt Claus og Anne i Nibe a Mads Madsen Andersen, Aalborg var søn af Mads Chrstensen Klestrup b Jens Andersen Binderup, Nibe, fik 24 mands tingsvidne til skudsmål boet i Nibe siden 1629, født i Binderup, forældr. ridefg. Anders Jens til Restrup og moder Anne Torstensdt. Hans 1 ægtsk. var med Elle Pedersdt ( Orm eller Worm) dt. Af Peder Christensen Orm ( Worm ) og Anne Jørgensdatter. - 2`ægtsk. Anne Chrdt. ( han og første hustru kommen af megen fornemme forældre ) også anført, at hans ældste datter : Anne Jensdatter, fik dog for 15 år siden et barn uden for ægteskab ) b Peders Olesen arv - v / deres farbr. Niels Nielsen bødker, Nibe: fik ved 24 mands tingsvidne skudsmål f. Peder Olesen, bødker & hustru Anne Andersdatter deres børn var: Maren, Kirsten & Gertrud b Søren Andersen sønder i Nibe var far til Maren Sørensdt. der var eenke e. Jens Christensen Sebbersund. Nibe. I skiftet nævnes afdødes søskende ( under opgørelsen nævnes under gæld: at Chr. Jensen Kok på sin svoger Laurids Jensens Koks vegne osv. ) Side 17 af 26

18 b Chr Jensen Brun, Nibe skifte / arveafk. eft. hustru: Anne Rasmusdt. arv - Jens Christensen, Maren Chr dt. (1), Thomas Christensen, Laurids Christensen Brun, Åb., Rasmus Christensen, Maren Chr dt. (2) Chr Jensen Brun derefter gm. ( trolovet ) Anne Pedersdatter ( værge børnenes morbrodfer Chr Rasmussen skomager ) a præst Laurids Nielsen Kras var gm. Magdalene Olesdatter og afdøde præst Niels Pedersen Aalborg var til sidst gm. Inger Rasmusdatter ( tidl. m. Anders Jensens dt. i Binderup Nedergrd.? ) a Jens Jensen Kok holdt dette år bryllup f. en datter og Staffen Conrat, instrumentist iaalborg, st. derfor Jens Kok for ikke at bruge ham som spillemand ( brugte i stedet den lokale Jens Sørensen Dur-dej ) b Mads Christensen Klestrup, Svenstrup og Anders Nielsen, Lunden fik arveafkald fra Chr Sørensen Liesen - for hans hustru: Mette Madsdatter barnefødt i Tyrrestrup eft. hendes forældre hust. far Mads Nielsen, Tyrrestrup og mor: Anne Pedersdt. f. i Lunden a Jens Jensen Kok ( fæster u/ Lundb.) Nibe st. Staffen Conrat instrumentist i Aalborg for musik t. Karen Jensdatters bryllup havde ikke ansat Jens Sørensen Dur-dej, Nibe og Chr. Jacobsen Noldebuch ( der var hyret af gæsterne og have betalt betalt 2 sld. t. Conrat Staffen a afd. Knud Jacobsen Sommers enke var Karen Mogensdatter ( han død i Kbh.?) b Rimbolt Christensen bødker, Nibe gm. Mette Mikkelsdatter a Jacob Jacobsen, Nibe forlig i arvesag m. broder Laust J. og søster Anne Jacobsdatter ref. t. skifte efter far Jacob Laustsen, skomager 1661 i april b Mikkel Christensen Braui, Nibe købte hus ( 13 bindinger ) af Chr. Mikkelsen, Hvanstrup han havde tidligere købt det af sin søster Anne Mikkelsdatter og svoger Jens Christensen, Diørup b Sidsel Mogensdatter. Enke e. Chr Jensen skriver, Nibe a Chr Andersen, Nibe - nævnes her som både herreds & birkeskr a Bertel Christensen bødker, Nibe solgte mors hus ( Maren Pedersdatter ) til Chr. Andersen vognmand a Peder Henriksen ( skipper ) Nibe gm. Anne Nielsdatter b Laurids Jensen Kok, Nibe fik arveafkald af svoger Chr Jensen Kok gm. Anne Jensdatter og Jacob Sørensen gm. Karen Jensdatter eft. forældre: Jens Jensen Kok og Anne Lauridsdatter a Anne Chrdt. var enke e. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe ( svigersøn Chr. Corneliusen Roed gm. Anne Nielsdatter ) ( svigersøn Niels Corneliusen Rord gm. Karen Nielsdatter ) samt Chr. Nielsen, Niels Nielsen, Maren Nielsdt. værge. farbr. Jens Nielsen Hørtigkarl anden farbroder Anders N. Hørtigkarl var også værge ( pæn arv ) b Peder Justsen Schøning, Nibe st. sin far: Just Mortensen, Suldrup han har indløst en grd. i Suldrup f. gæld 100 rdl. Pantebrevet opkøbt v / Thøger Lassen, Aalborg nævnes også en anden søn Christen. ref. til dato ¼ sidstnævnte havde indløst pantebrevet ved broderen Peder Justsen. (? 17/ ) restgæld ref. t. obigaton på 120 sld. ) b Chr. Villadsen og Maren Sørensdatter havde sønnerne: Jens Christensen Brorsen, Nibe og Søren Christensen, sag vedr. sølvtøj eft. hustru. ( skifte ikke afh. ) a Chr Jensen Kok Nibe rep. ved tinget ved sin broder: lille Chr Jensen b Niels Corneliusen Høberg, Nibe gm. Anne Nielsdatter Side 18 af 26

19 a Chrd. Anne ee. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe deres ældste søn var Chr. Nielsen Hørtigkarl a Niels Eriksen Klidt, Nibe fik 24 mands tingsvidne, at han og hans afdøde broder: Søren Eriksen Klidt ( død i Ostindien ) var sønner af Erik Sørensen Klidt og Kirsten Nielsdatter b Chr Lauridsen på gaden, Nibe, skifte 19/ eft. hustru: Margrete Chrdatter arv - s. Chr. Christensen, og s. Peder Christensen b skifte 12/ eft. Svend Jensen badsæk. foretaget af broderen: Laurids Jensen, Tostrup: børn: Jens Svendsen og Maren Svendsdatter sidstnævnte trolovet m. Jens Jensen Hørtigkarl b Morten Jensen Staun, Nibe havde bl.a. børnene: Peder Mortensen, Kirsten Mortensdatter, Jens Mortensen b & a Niels Andersen Grydsted, Nibe, skifte 18/ eft. hustru: Karen Corfitsdt. børn: Corfits Nielsen, Margrete Nielsdatter, Boel Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter ( følgende anføres som svogre: ( svigersønner ) Hermand Hansen, Peder Justsen, Niels Mogensen ( Nielsen ) ( men Corfits Nielsen døde vist nok før skiftet var tilendebragt ) b skifte 17/ eft. Laurids Christensen Mørk ny mand var birkeskriver Peder Lauridsen Stub. enken var Mette Eriksdatter, børn: s. Hans Lauridsen, s. Erik Lauridsen, dt. - Mette Lauridsdt. ( ders værger var: farbr. Christoffer Christensen i Borregrd. og morbr. Niels Eriksen Klit, Nibe. Værge og farbroder Christoffer Christensen, i Borregrd. fordrede fra dødsboet en arvepart som den afdøde havde i besiddelse til den afdødes søsterbørn, nemlig børn af afd. Birgitte Christensdatter til hendes børn: Christoffer Nielsen og Margrete Nielsdatter, 36 sld. med renter i 2½ år a Laurids Christensen Stub, Nibe fik tingsvidne at afd. Anne Madsdt. ( ½ søster var død i Amsterdam var hans og Else Chrdatters ½ søster. Deres mor Maren Pedersdatter var gift 2 gange 1`ægteskab var med Mads Andersen Stub - og 2`ægteskab var med Chr. Lauridsen Stub a Karen Mogensdatter Wingrd., Nibe enke eft. Knud Jacobsen Sommer ( rdm i Aalb. i en periode ) de havde sønnen Laust Knudsen b Peder Mikkelsen Ferch f. mor: Maren Chrdt. Ferchs, Nibe fik tingsvidne vedr. Maren Graversdatter der døde i Malmø og blev begravet i Lund hun var datter af: Gravers Christensen og Inger Eriksdatter hun var søskendebarn til: Erik Christensen + i Kbh. Niels Christensen + i Kbh. Maren Chrdatter Ferchs gm. Mikkel Ferch samt Mette Christensdatter der boede og døde i Ferch i Vokslev sogn hun var deres fasters datter. Og er. Med salig Erik Christensens børn: Peder Eriksen, Nibe, Maren Eriksdatter, Nibe og Kirsten Eriksdatter i Købh. som er salig Mette Christensdatters børn en søn Peder Nielsen Ferch, og flere vi ved ej hvor de er a Jens Ibsen, født i Nibe nu i Købh. meddeler v. birketing og landsting, at han ikke vedgår arv og gæld efter sin far Ib Sørensen, Nibe samtidig meddeles dette til hans søskende: Søren Ibsen, Chr Ibsen og Maren Ibsdatter i Nibe b Gertrud Henriksdt., Nibe datter af Henrik Pedersen og Else Sørensdatter gav arveafk. til farbroder Just Pedersen for arv 30 sld a Jacob Jensen Grydsted (stedf) Nibe - skifte eft. Kirsten Justdt. 19/ børn af 1`ægteskab: arv - s. 1`ægt. Chr Jensen 14 år, Karen Jensdt. 22 år i Kbh. Ane Jensdt. 11 år, værge farbr. Søren Jensen, Bislev b Søren Andersen, Nibe ( skrøbelig ) skifte eft. hustru Kirsten Jensdt. børn: Maren Sørdt. gm. Mik. Pedersen, Nibe & Sidsel Sørensdt b Laurids Jensen Kok, Vesløsgrd. Samt svogeren Jens Sørensen, Nibe sag mod debitorer ( udsat ) b Chr Jensen Kok - var søn af Maren Chrdt a Mikkel Nielsen bødker, Nibe broder til: Niels Nielsen bødker a Side 19 af 26

20 Anne Poulsdatter, Nibe var enke eft. Mads Pedersen ( hans søster var Anne Pedersdatter Lam trolovet 1682 m. Chr. Jensen ) a Thyge Sørensen f. hustru Maren Jensdt arv eft. far Jens Christensen b Bente Nielsdatter gm. ( afd.) Hans Nielsen Kræmmer - der var bl.a. sønnerne Hermand Hansen og Niels Hansen flere? b arveafk. eft. broder Wolle Gregersen død i Mariager: hans enke var Maren Jensdatter arvinger søskende i Nibe: Jens Gregersen, Nibe, Maren Gregdt. gm. Niels Lauridsen, Johanne Gregersdt. mor til Niels Nielsen bødker, Inge Gregersdt. rep. ved søstersøn: Mikkel Nielsen bødker. ( sidstnævnte havde en søster Sidsel Nielsdatter, og en søster Maren Nielsdatter gm. Jens Nielsen bødker ) ) a skifte 19/8-82 eft. Søren Andersen skomg., Nibe arvinger døtrene Maren og Sidsel Sørensdatter b Jens Madsen skrædder, Nibe var broder til Mikkel Madsen. Nørholm a Niels Winthers Nibe gm. Johanne Ejdrup b Chr Jensen Lam, Nibe gm. Anne Pedersdatter hendes mor var Maren Madsdatter ( lev. 1682) a afd. Chr Jacobsen, Nibe havde følgende børn: Jacob Christensen, Laurids Christensen, Maren, Anne & Mette Christensdt a Anders Laustsen, Nibe, skifte eft. hustru Anne Sørensdt. 11/ børn: arv - s. Laust Andersen 6 år, Jens Andersen 5 år, Inger? Andersdatter 2 år, Kirsten Andersdt. 9 år, Anne Andersdatter 7 år, værge - farbr. Laust Laustsen, Nibe a afd. Niels Nielsen Hørtigkarl var gm. Anne Chrdt. de havde ( mindst ) sønnen: Chr. Nielsen Hørtigkarl b Kirsten Nielsdt. Nibe var mor til afd. Claus Eriksen ( ) gm. Anne Bachersdatter ( og Niels Eriksen m. fl. ) Søren Eriksen var død tidl a Mikkel Pedersen Kummer, Nibe, var gm. Maren Sørensdatter der var datter vaf Søren Andersen skomg. Nibe a Laurids Jensen skomg., st. f. arv 23 sld. til stedsøn: Lave Andersen søn af Anders Pedersen, Nibe iht. skifte 3/ ( værge farbroder Laurids Pedersen i Ullits ) a Jacob Madsen bødker havde børnene: Mads Jaobsen og Anne Jacobsdatter ( samt Jacob Jacobsen og Jens Jacobsen i Købh. ) deres stedfar var Søren Knudsen bødker, Nibe og deres værge var Niels Nielsen, Nyrup a Sidsel Mogensdatter, Nibe havde sønnen Mogens Christensen b Chrd. Anne Cathr. gm. Jacob Byresen, Købh. - gav arveafk. for arv efter hendes far Chr Andersen skriver til Chr Christensen Ged, Nibe der rep. Johanne Chrdt b Niels Corneliusen Høberg på egne vegne og for sin afdøde broder Chr Corneliusens enke og børn ( Anne Nielsdt.) for arv efter afd. far og svigerfar: Cornelius Roed a barnløse Chr Mortensen bødker, Nibe fik afkald eft. afd. hustru Maren Pedersdatter fra hendes mor og søskende: mor Mette Nielsdatter søskende. Mette Pedersdt., Maren Pedersdt., Else Pedersdt., Anne Pedersdt., br. Chr. Pedersen, br. Niels Pedersen a Niels Mikkelsen Ferch gm. Anne Nielsdatter ( vidner) a Side 20 af 26

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Skabelsen af Det Lille Teater. Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand.

Skabelsen af Det Lille Teater. Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand. Skabelsen af Det Lille Teater Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand. Vores mor Vibeke Gaardmand startede Det Lille Teatret i 1966, da vi var henholdsvis

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere