Nibe Birk familierelationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer"

Transkript

1 Nibe tb. Nibe Birk familierelationer familierelationer a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged, Nibe ( Aars herreds tingbog (71) da var Chr. Lauridsen Ged i Nibe indkaldt vedr. Lars Ged der døde i København. her nævnes, at Jacob Lauridsen Ged, bosat i Sønderlund ( v / Skivum) også var død? sagen vedr. arven eft. ham. Her mødte Thomas Lauridsen Sønderlund som var Jacob Lauridsens børns stedfar? ) Se vedr. Chr. Lauridsen Geds hustru - senere hun døde vist nok uden livsarvinger. Der er en sag b, hvor hendes broder: birkefg. Ingvard Mikkelsen og søsteren Edel Mikkelsdatter tager hele arven, uden hensyn til afdødes andre søskendes børn ) senere helt frem til 1710 var den ene af de 2 stævningsmænd v/ birketinget en Chr. Christensen Ged a afd. Niels Skrædder, Nibe havde sønnerne Peder og Niels forlig imellem værge Terkild Mortensen, Skivum og Laust Nielsen, Torslev, Hanherred a afd. Hans Quids enke i Aalb. var Maren Pedersdatter b afd. Niels Stafensens søn Jens Nielsen ( forlig om arv, værge Niels Christensen, Hornum st. Poul Rebslar ) b afd. Peder Stub havde datteren Maren Pedersdatter gm. Mads Andersen og antagelig også Thomas Stub i Aalborg ( arveafkald ) Der kommer senere en anden Peder Stub ( Lauridsen ) der var tingskriver. _ b arv eft. Maren Chrdt. arvinger var ægtemanden Laust Poulsen & børn: - Sindet Lauridsdt. - 3 sld., Poul Lauridsen 40 sld., Chr. Lauridsen 40 sld., Mikkel Lauridsen 40 sld a Jens Hansen, Aalborg st. stedmor: Else Chrdt. ee. Hans far Hans Guldsmed, Nibe for sin mødrende arv eft. afd. mor: Maren Jensdatter b Søren Stubs hustru hedder Johanne Chrdt a Ingvard Mikkelsen havde sønnerne: Mikkel og Chr. Ingvardsen b Jens Hansen Guldsmed i Aalborg gav arveafkald t. stedmor Else Chrdatter enke eft. Hans Guldsmed i Nibe, og eft. sin mor: Maren Jensdatter b Chr Mortensen kgl. delefg. Svenstrup ( gift m. en Kras ) fik skøde på hus i Nibe, som hans far delefg. Morten Jensen, Svenstrup købte af Chr. Christensen, umiddelbart før han døde som også hans søskende havde del i. Her nævnes:. Maren Mortensdt. og Søren Mortensen a Maren Sørensdatter anføres som Knud Kocks enke og Maren Knudsdatter i samme hus (vidner ). Og må være hans datter a Karin Hermandsdatter ee. Chr. Poulsen Glad i Nibe fik arveafkald fra følgende arvinger: afd. Peder Poulsen Glads børn ( han døde ved Sebbersund ) børn: Laurids Pedersen, Valsted og Karin Pedersdatter. desuden gav de arveafkald f. arv eft. deres farfar: Poul Pedersen Glad, Valsted og farmor Maren Nielsdatter i Valsted. Her nævnes desuden, at Karin Hermandsdatter havde sønnerne: Poul Christensen og Peder Christensen b synsmænd Nibe, bygningssyn - antagelig saltbod (væk) tilhørte afd. Hans Quid, Aalborg arvinger efterlyst v/ Landstinget: enken var Maren Pedersdatter, søn Jacob Hansen og datter Maren Hansdatter ( hun skulle være i Horsens hvilket af de 3? ) b i et 12 mands vidne ved Tinget vedr. afd. Peder Nielsen fiskers nærmeste slægtninge, nævnes at han af og til var i Malmø og boede der og deltog i fiskeriet ved Skåne. nærmeste slægt: og evt. arvinger var: salig Anne Nielsdatter gm. Yte Sørensen, og hendes børn Niels Ytesen samt Søren Pedersens hustru: Kirsten Madsdatter. ( yderligere stævnes en del men nogen familieforbindelse kan ikke udledes ) Side 1 af 26

2 b Søren Knudsen Lund, Nibe kunne bevidne: at Peder Nielsen fisker, der døde i Malmø var søn af Maren Fisker. Og Anne Nielsdatter gift m. Yte Sørensen, Nibe var hans søster og at Niels Nielsen i Gelstrup var broder til Maren Nielsdatter Fisker b Laurids Mikkelsen præst i Nibe. meddeler m / vidner følgende: I 1626 helligtrekongers søndag da der blev holdt fæstensøl for datteren: Kirsten Lauridsdt. & Chr. Christensen Simonsen, Viborg, lånte Chr Simonsen 180 cur.dl. = 225 sld. Og dagen efter fik datteren en sølvkande, der vejede 4½ lod, og en sølvstob der vejede 12 lod og 4 daler in specia og da bryllupet var overstaået og hun rejste til Viborg, gav præsten hende 7½ sld. I 1627 d. 22 august gav Laurids M. Kirsten Ldt. 20 sld a Peder Klemendsen, Nibe var søn af afd Klemend Pedersen, Nibe ( gældssag vedr. husleje fra 1626 ) b Søren Vognsen i Langdal var søn fra Veggergård ( nævnt som vidne i tyverisag ) a Karen Sørensdatter der var Søren Jensens slegfredsdatter i Lunden udlagde som barnefar: Søren Jensen i Klestrup b Poul Nielsen Kras, Nørholm på søster Margretes Nielsdatters vegne, vedr. arv - eft. Jacob Sørensen rette arvinger: Jens Nielsen,?..eygdrup, Jacob Nielsen, Keldal og Søren Thomsen, Ørum b Chr Lauridsen, Lynderup tidl. boet i Nibe solgte 2 huse til Gregers Jensen, Nibe - som han havde købt af Chr. Lauridsen Ged salig Laurids Geds søn i Nibe a Laurids Mikkelsen præst, Nibe fik arveafk. af svigersøn: Anders Justsen, Harild - for arv til hustru: Margrete Lauridsdt. eft. hendes mor Kirsten Andersdatter. Samt arveafkald for arv eft. hendes mormor: Karin Klausdatter _ b Laurids Mikkelsen præst, Nibe skifte /12 - eft. hustru Kirsten Andersdt. ( hendes 3 `ægteskab ) arv. 3`ægteskab: Anne Lauridsdatter, Kirsten Lauridsdatter, Mikkel Lauridsen, Mette Lauridsdatter, Karin Lauridsdatter børn af tidl. ægteskab med præst Søren Nielsen, var Klaus Sørensen og Niels Sørensen. desuden børn af ægteskab med præst Rasmus Madsen: Søren Rasmussen og Madelene Rasmusdt. _ b skifte eft. Anders Pedersen, Nibe enken Inger Chrdt. skulle giftes m. Mads Pedersen kun et barn nævnes, nemlig afd. Peder Andersen de øvrige børn under 18 år arvede 55 sld. men nævnes ikke ved navn _ b Hans Mortensen, Nibe fik arveafk. af Gregers Christensen, Gøl for arv til huste Maren Sørensdatter, eft. hendes far Søren Christensen, Nibe _ b Anders Sørensen, stedfar skifte eft. hustru Else Mikkelsdt., Nibe børn af tidl. Ægtsk. m/ Thomas Nielsen Sørup i Nibe, Niels Th. Mette Thdt. værge f. børn Chr Nielsen, Grydsted og Chr Poulsen, Gietrup på Salling ( der faldt dom mod Chr Nielsen der nægtde at være værge ) a Anders Sørensen, Nibe skifte eft. Else Mikkelsdt. ( detaljeret skifte ) arv. 2 drenge og 5 piger uden navne drenge fik 11 sld. og pigerne 5½ sld a Peder Jensen Binderup, Nibe morbroder til Chr. Pedersen, Nibe b Skifte eft. Mads Andersen møller i Pandum Mølle værge farbr. Jens Andersen møller i Huol Ml. for de 6 børn: Anders, Jens (1), Chr, Jens(2), Niels, Thomas enkens nye mand: Engelbert Sørensen ( pas på - i Nibe een mere med samme navn ) _ a Arvekontr. Vedr. 15 sld. Eftr. Hans Pedersen, Grydsted børn: Mads & Mette deres værge: Just Christensen, Nibe deres mor ( unden navn) skulle giftes m. Engelbret Sørensen, Nibe ( pas på en mere i Pandum Ml. m. samme navn, se tidl. ) _ b Side 2 af 26

3 Peder Christensen, Nibe varslet skifte eft. hustru Kirsten Sørensdt. st. Niels Pedersen, Klitgrd. & Hans Sørensen, Nørholm afd. Kirsten Sørensdt. havde nemlig endnu ikke fået sin arv eft. afd. Far: Søren Hansen. I ægteskabet m. Peder Christensen havde hun sønnen: Chr. Pedersen b & b Chr Nielsen, Nibe gm. Anne Lauridsdt. st. hendes far: Laurids Poulsen, Nibe for arv eftg. 2 afd. søskende: Mikkel & Sined. Men Laurids P. mente, at han var nærmeste arving til sine egne børn a Chr. Schøning Jensen, Snorup nævnes som broder til afd. Chr. Lauridsens kone i Lynderup (gd) Anne Jensdt. ( Schøning ) desuden kendes 2 brødre mere, Nemlig Jacob der næsten aldrig benævnes Schøning samt broderen Chr (2) alle Snorup b Peder Klemendsen, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdatter a Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gm. Kirsten Jørgensdt a Peder Christensen, Nibe var gm. Maren Jensdt a Else Chrdt. vidner at mens Mette Pedersdt. : Knud Guldsmeds enke stadig levede, beklagede hun, at hun aldrig havde fået sin arv eft. sine far: Peder Nielsen Rørbæk, Nibe. Mads Guldsmed hustru: Buole kunne bevidne det samme. Men Anders Sørensen påstod, at Mette Pdt. havde fået det samme som han fik. _ a Chr Knudsen, Nibe gav arveafk. t. farbr. & værge Mads Christensen, for arv eft. sine forældre: Knud Christensen og Mette Pedersdatter b & a Hr. Jens præst i Nørholm st. Niels Hollerup ( Christensen ) Nibe, for 4 sld. iht. skifte eft Hr. Mogens Thomsen som hans hustru: Ingierd Pedersdatter var arvingerne skyldig. Her nævnes også betalingen for Maren Nielsdatter Kuris begravelse ref. T. sal. Hr. Mogens Thomasens skifte i Nørholm 4/ b Jørgen Nielsen, Nibe skifte varslet eft. far Niels Jørgensen, samt Peder Nielsen samt moderen Ingierd Pedertsdatter a Niels Jensen, Gelstrup - gav arveafk. t. farbr. Niels Sørensen Gelstrup, Nibe for arv eft. sin far: Jens Sørensen, Gelstrup a Peder Nielsen ( skriver?) Gelstrup - f/ mor: Ingierd Pedersdatter st, broder: Jørgen Nielsen, Nibe der havde fjernet sølvstob, kande mm. før skiftet eft. deres far b Mads Sørensen, Nibe forlig m. svoger: Jens Ibsen ( værge & morbr) Ellidshøj for arv til Mads Sørensens 4 børn ( 1 søn & 4 pg.) for arv eft. deres mor Edel Ibsdatter. _ b Søren Pedersen birkefg. Nibe havde sønnerne Chr & Peder Sørensen ( fritages i sag pga. inhabilitet ) _ b Anders Olufsen bager afd. Nibe arv. var enken Mette Lauridsdt. og et af børnene nævnes: Ingeborg Andersdatter og søskende _ b Mads Guldsmed var gm. Buold Jensdatter _ a Møller Anders Jensen, Huol Ml. gm. Johanne Justsdatter ( havde 2 brødre den ene Thomas Jensen boede i Huol Ml. den Anden døde i Pandum Ml. se tidl. ) Men der er noget galt, for tidligere hed han Jens Andersen?? har jeg skrevet forkert af? - eller er det ham skriveren? ) a Laurids Mikkelsen præst gm. Maren Chrdt. ( se andet sted felre ægteksber ) a Therkil Mortensen, Skivum gm. Anne Nielsdatter ( hun havde tidl. Tj. Chr. Ørent, Nibe) a Side 3 af 26

4 Arv. eft Laust Poulsen, Nibe var sønnen Chr. Lauridsen, Aarhus og datteren Anne Lauridsdatter, og antagelig en præst Hr. Chr. Lauridsen i Giøtrup men han findes ikke i Wiberg) L. P. havde mange huse, der sælges senere a Niels Jørgensen, Gelstrup skifte 5/11 men han var død langt tidligere. Se sag hvor en søn Jørgen N. fjernede sølv stob fra dødsboet. Her nævnes arvinger: Peder Nielsen, Gelstrup ( skriver?) samt Jørgen N. Nibe og datter Anne N. gm. Peder Nielsen Kolby, Nibe ( stort skifte m. inventar, redskaber mm. ) b Hans Nielsen på sin fars vegne: præst Jac. Jensens vegne i Sønderholm ( her er noget galt med navnet på sønnen stedsøn? ) præsten nævnes som en af arvingerne til tidl. nævnte afd. Laust Poulsen samt en Elle Jacobsdatter, men ingen specificeret sammen hæng a Lars Sørensens enke var Sined Nielsdatter b Erik Jensens enke var Anne Knudsdatter _ a Skifte eft. Mads Sørensen, Nibe gift 2-3 gg. efterlod enken Sidsel Lauridsdt., antagelig var hun barnløs. I ægtesk. m. Edel Ibsdatter fik han børnene: Jacob, Anne, Kirsten & Maren. Derfor var Edel Ibsdatters broder: Niels Ibsen, Støvring værge ( han og broderen Ingvard er ret kendt fra Hornum Herreds tb. De kunne både skrive og læse) _ a Chr. Jensen Nør, Nibe holdt skifte eft. hustru: Johanne Thomasdatter 27/2 arv: sønnen Chr Christensen b Niels Sørensen Gelstrup, Nibe værge f. broderen Jens Sørensens børn i Gelstrup Søren Jensen og Maren Jensdatter, hun var gm. Jens Andersen, Gelstrup _ a Chr Pedersen afd. Nibe børn: Peder Chr, Nibe, Laurids Chr. Nibe, Maren Chrdt. Nibe, & Anne Chrdt. gm. Ib Sørensen, Nibe ( der nævnes også en Jens Chr. Nibe ) b x st. Anders Madsen, skomg. i Barmer Chr. L. havde giftet sig med enken eft. Mads Andersen, skomg. Mette Pedersdatter. Hans stedbørn skulle derfor arve, men han havde mistet deres arv under svenskerkrigen. Og Anders Madsen, der var farfar til børnene ville ikke godkende hans tab. Arvingerne af Mettes første ægteskab var.peder, Chr., Mads, Anne, og Mette Madsdatter ( se senere ny arvekontr. ) _ b Arving eft. Søren Hansen, Klitgrd. Maren Sørensdatter gm. Niels Ytesen forlig om arv på 25 rdl. og et føl _ b Skifte 13/3 eft. Anne Madsdatter enkemand: Chr Jensen, Nibe børn: Jens & Johanne værge farfar Jens Jensen og morfar Mads Christensen Guldsmed, Nibe _ b Chr. Lauridsen skomg. Nibe ny arvekontr. Med stedbørns farfar: Anders Madsen, skomg. Barmer vedr. afd. Mads Andersen, skomagers børn m. Mette Pedersdatter, Nibe. _ b a, a m. fl. Poul Kras, Nørholm værge f. søstersøn Thomas Andersen i Christiania, Norge tilbød søsterdatter Maren Thomasdatter, gm. Præst Johannes Andersen, Sæby: arv & skifte eft. hendes mor Margrete Nielsdatter Kras i Nibe ( afdøde var moster t. Laurids Pedersen Kuri i Nibe ). Hun blev begravet i Nibe kirke under stor opstandelse. ( se Klitgrd.) _ b Jens Andersen Binderup, Nibe skifte 26/ eft. hustru Elle Pedersdatter. Hendes søn af 1` ægtsk. Thomas Thomasen. Børn 2` ægtesk.: Peder, Chr. Niels, Anders, Anne, Inger, Maren b Enke eft. Chr. Ørent, Nibe: Lisbeth Henriksdsatter barnløs arvinger Laust Pallesen og hans søster NN. Pallesdatter gm. Præst Laurids Poulsen, Terløse? - samt afdødes søster: Gye Lauridsdatter gm. Torben Andersen, Købh. Kgl. Mayst. ---? mester a Peder Lauridsen (yngste søn ) & Poul Lauridsen( noget ældre og myndig) sønner af afd. Præst Laurids Mikkelsen ( hvorfor nævnes Hans ikke, senere kapellan ) a & a Side 4 af 26

5 Peder Sørensen badskær broder til Anders Sørensen fra Gundersted der købte 2 af hans huse. Peder Sørensen badskær var gift m. Mester Henrik badskærs datter Mette Henriksdsatter a Poul Lauridsen Reysen (præstesøn) var svoger til Chr. Rasmussen / svigerfar? der rep. P. L. i en retssag a Chr Sørensen f/ hustr. Maren Andersdatter, Nibe - arveafk. til Søren Christensen, Nibe, for arv til hustru: efter hendes far: Anders Pedersen og eft. søster Johanne Andersdatter. ( Søren Christensen var gm. Inger Chrdt. var hun enke eft. Anders Pedersen? ) a Søren Christensen (ny md) Nibe, skifte 3/ eft. Mads Pedersen Mørk, Nibe -arv - enk. Inger Chrdt. nu gm. Søren Chr. børn: Jens Madsen, Anne Madsdatter, Karin Madsdatter.( stort skifte ) I skiftet nævnes at afd. lå inde med børnepenge eft. afd. Anders Pedersen: hans børn var: Anna Andersdatter, Maren Andersdatter og afd. Johanne Andersdatter (55 sld. der tages i boet ) b Elin Hansdatter skomagers var enke eft. Rasmus Skomager ankl. f. landgilde fra Ellinggrd. Christoffer Ulfeld a Fisker Jesper Christensen - født i Bislev, bosat i Nibe havde en broder: Peder Christensen b Laust Kuri Pedersen var værge f. søster Inger Pedersdatter Kuri enke eft. Niels Hollerup b Chr Rasmussen, Nibe, skifte eft. Lauridsdatter? Karin / Mette? hwa? ( hun var datter af præst Laurids Mikkelsen, og skriveren brugte begge navne ) børn Kirsten og Maren Chrdt.- morbroder og værge: Poul Lauridsen Reysen, Nibe _ a Ingvard Mikkelsen, Nibe værge og farbroder til afd. Niels Mikkelsen,Nibe børn: Mikkel, Maren & Else enken nu gift m. Chr. Poulsen, Nibe a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafk. fra Anne Laurdsdt, gm. Joh. Ertmand, og Poul Lauridsen Reysen for arv eft. forældre: Laurids Mikkelsen - afd. præst og deres mor: Maren Chrdt. og deres afd - søster: Kirsten Lauridsdt. antagelig halvsøsteren i Viborg?? ingen bevis a Søren Ousen, Nibe og broder: Jacob Ousen, Nibe gav arveafk. til stedfar Moust Klitgd. Jensen, Nibe eft. mor Anne Jacobsdatter /01 er skriveren Chr. Jensen skriver Ed anført samme dag a Ingerd Pedersdt. & børn, Nibe: Peder Nielsen, Chr Nielsen, Mette Nielsdt. Maren Nielsdt., Anne Nielsdt. St. Peder Nielsen Kuri, på Krastrup ( værge: Laust Kuri, Nibe men årsag er ikke anført ) a Laust Kuri Pedersen,Nibe modtog arveafk. fra svoger, Mads Jacobsen, Haverslev??? for sin hustru Anne Mogensdt. Efter hendes forældre: far, Mogen Thomsen, præst, i Nørholm og mor: Anne Kuri Pedersdt. Nørholm a Laust Kuri Pedersen, st. Niels Andersen, Nibe, vedr. lejekontr. m. Thoma. Johansen, Sæby ( ejer) Og And. Johansen, Sæby sønner af præst Johannes Andersen og Maren Thdt. Sæby Thomas og Anders havde arvet bedstemor Margrete Nielsdatter Kras hus i Nibe der nu blev udlejet b Laust Kuri Pedersen,Nibe ref. til dom på Horn. Htg. 15 juni 1650, at han som familiens ældste var selvskreven som værge for And. & Th. Johansen, Sæby sønner af Maren Thomasdatter og præst Johannes Andersen, Sæby ( nylig afd) de havde arvet bedstemors hus i Nibe : Margrte Nielsdatter Kras a Anders Jensen, Binderups arvinger: enken Vibeke Hansdatter & børn: Jens Andersen Binderup, Nibe, Chr. Andersen fg. Ellinggrd., Hanibal Andersen, Binderup, Bjørn Andersen (præst) Hans Andersen, X, Mette Andersdt. X, Karen Andersdt., Nørholm, Anne Andersdt.. gm. Ove Sørensen, i Thale?? Anne Andersdt.. gm Niels Pedersen, Aalborg og afd. Kirsten Andersdatters børn i Thorrup. ( st Anders Budzier i Nibe der skulle fraflytte hus ) pantet hus f. 73 sld. d. 2/ ref. landstingsdom 12/ b Jens Nielsen Aalborg, Nibe var gift m. Kirstine Jørgensdatter a Side 5 af 26

6 afveafk. Efter Chr. Eriksen, Nibe: børn Niels Christensen f. i Nibe, bosat Købh. Erik Christensen Nibe, Kirsten Chr.datter, Nibe, samt enken deres mor: Kirsten Keldsdatter enke, Nibe. Samt arveafkald eft. broder peder Nielsen ( ½ broder?) a Niels Pedersen Aalborg præst, Nibe, fik arveafkald fra stedsøn: Peder Lauridsen, Nibe, e. far Laurids Mikkelsen præst og mor: Maren Chrdt a Chr Olufsen Thaul skrd. Nibe gm. Kirsten Jesperdt., Nibe a arv eft. Chr Jacobsen, Nibe arv. Søster Karen Jacobsdatter gm. Chr Christensen præst / kapellan i Årestrup. Arv til afd. Søster Vibeke Jacobsdatters 2 børn i Støvring v / Jens Nielsen Dodensig, Støvring, og arv til broder Peder Jacobsen degn i Nibe og broder Jens Jacobsen i Tronhjem, Norge. ( hovedsagelig en gældspost ved en præst i Christiania) a Anders Jensen Krag, Nibe havde sønnerne: Peder & Oluf Krag Andersen ( overfald på Thomas Isaksen, Løgstør ) b Chr Jensen skriver, Nibe havde en broder i Nibe med samme navn ( optræder i hans sted på Tinget ) b Ingvard Mikkelsen havde bl. andet pigerne Karen og Maren Ingvardsdatter der var vidner t. slagsmål b Chr Pedersen Worm, Nibe st. P. Kolbæk & hustru Anne Nielsdatter, Jørgen Nielsen, og Peder Nielsen i Gelstrup. & Niels Jørgensens arvinger der ref. Til aftale og skifte eft. hans far Peder Jacobsen Worms skifte /6 hvor morbroderen Niels Jørgensen modtog og skulle forvalte arven eft. Peder Jacobsen Worm for børnene: Christen, Jørgen og Eline ( Deres mor var Anne Jørgensdatter antagelig derefter gift m. Poul Espensen ) ( Peder og Jørgen Nielsen var sønner af Niels Jørgensen, Gelstrup ) b Laurids Sørensen skomg. overdrog på sin afdøde hustru Inger Poulsdatter, og hendes 2 børn: Dorte og Maren Lauridsdatter et 2 gulvs hus til svogeren: Laust Jensen skomg. Nibe a Laurids Sørensen skomg., Nibe skifte 21/10 eft. hustru Anne Lauridsdt.- børn, Maren og Dorte Lauridsdatter samt datter Anne Lauridsdatter gm. Skomager Laust Jensen, Nibe a afd. Anders Olufsen Krag var gm. Anne Laustdatter i ægteskabet var der følgende børn: Oluf, Laust, Karen, Barbara, Anne og Maren b Keld Olufsen Horngd., Nibe - blev gift med Maren Nielsdatter i Lundby - ved dette bryllup lovede Moust Jensen Klitgrd. og hans nu afd. Hustru: Anne Jacobsdatter ½ års husleje i Nibe. ( Vidner bl.a. Jens Nielsen, Oudrup ) b Peder Sønderholm var gm. Maren Anndersdatter b Søren Christensen Gug, Nibe gm. Maren Pedersdatter a Chr. Jensens skriver st. for sin mor: Maren Laustdatter b Søren Jensen, Nibe død før 1652 gm. Anne Jensdatter havde sønnen: Jens Sørensen og dt. Mette Sørensdatter a Niels Andersen Grydsted, Nibe gm. Maren Corfitsdatter a Peder Jensen Trold, Nibe havde en datter Helle Pedersdatter b Anders Jensen Krag, Nibe- tidl. Nykøbing ( havde broder i Aalborg ref. Aalb. Tb. ) b Jesper Henriksen gm. Anne Chrdt a skifte eft. Chr Nielsen Gelstrup, Nibe Enken gm. Jørgen Christensen, Nibe arv. Børn: Peder, Niels og Karen. Side 6 af 26

7 a arv efter mor: Anne Thorkildsdatter ( stedfar Engelbret Sørensen, Nibe se ham tidl.) arv. : Chr Madsen, Nibe, Jens Madsen,Nibe, Mads Hansen, Nibe, Thomas Madsen, Aalborg, Niels Madsen, Nørholm, og Mette Hansdt. /gm.peder Smed, Nibe b I Peder Klemendsens hus boede tidl.: Søren Christensen, barnefødt i Nibe og havde børnene: Willads Sørensen, Laust Sørensen, Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter. Og Willads Sørensen havde sønnen: Chr. Willadsen, Og Laust Sørensen havde døtrene: Simon Laustsen og Eline Laustdatter, og Maren Laustdatter der nu bor i Malmø Jens Sørensen og Johanne Sørensdatter er døde. Søren Christensen havde en broder Laust Christensen, der i sine unge år rejste fra Nibe. Til Køge på Sjælland. Og nu er død. Den nævnte Maren Laustdatter er skrøbelig og enke efter skriver Jens Jensen kan mindes i 75 år a Jens Sørensen, Nibe gift m. Chr. Jacobsen s` datter ( iflg skøde på 2 huse ) a arveafk. e. far Anders Sørensen og mor Karen Chrdt. børn: Chr Andersen, født i Nibe, en søster ugift boede v / farbroder Søren Sørensens i Grindeør ( Norge ) samt Jens Jens Klitgrds datter Mette Jensdatter der var ½ søster til afd. Else Andersdatter b Anders Mogensen velagtet bosat? gav arveafkald til morbroder: Laust Pedersen Kuri, Nibe for arv efter forældre: præsten Hr. Mogens, i Nørholm og mor: Anne Pedersdt. Kuri, Nørholm a Jens Sørensen, Nibe gm. Maren Chrdt. Købte hus af Chr. Jacobsen og Buold Andersdatter ( svigerforældre ) lå ved Nørbæk på 5 bindinger osv. ( grunden tilhørte Sebber kloster ) b Jes Olesen, bosat i Sørbye i Vemminghøj herred i Borgkloster Lehn v / svoger Søren Ovesen, Nibe gav arvefkald f. søster Maren Ovesdadatter for arv eft. hendes mor i Nibe: Anne Jacobsdatter a Laurids Klemendsen, i Tyrrestrup på sin søster Maren Klemendsdatters vegne i Gelstrup gav arveafk. til Anders Jensen i Vokslev på sin søster Maren Jensdatters vegne født i Gelstrup for arv eft. sin far: Jens Christensen, Gelstrup og mor: Dorte Laursdatter, Gelstrup. Maren Klemendsdatter anføres som arvingernes stedmor b Gregers Jensen havde sønnerne, Jens & Chr Gregersen - der lavde overfald på Chr Madsen a Anders Jensen Krag, Nibe fik vidner af Tinget at sønnerne: Ole A. Krag - kom syg hjem t. Nibe og sønnen: Peder A. Krag - fiskede ikke i Fjorden b Engelbert Sørensen, Nibe og Birgitte Jensdt. ( født i Hobro) avlet søn f. 5 år siden ( Søren Engelbertsen) nu er de gift., og sønnen lyses i kuld og køn. i samme sag nævnes følgende af et tidligere ægteskab: Ole Engelbretsen, Cornelius Engelbertsens børn: Chr. Corneliusen, Mette Cornelisdatter, desuden Karen Engelbertsdatter, - lovede at akseptere Søren Engelbertsen som deres broder b Chr Laustsen Ged, Nibe var gm. Johanne Chrdt. ( se tidl. ref. t. Ged i Skivum sogn ) b Jørgen Christensen Gelstrup. i Nibe skifte 14/ eft. Kirsten Madsdt. - afd, Nibe, enke eft.. Niels Sørensen Gelstrups - arvinger afd. Chr. Nielsen Gelstrups børn: sønnesøn Peder Christensen, sønne dt. Karen Chrdt., - sønne dt. Johanne Chrd. gm. Bager Anders Christensen, Brendsø på Fyn, sønne dt. Johanne Chrdt. - Købh b Ingvard Mikkelsen ( farbr), Nibe og værge for broder Niels Mikkelsens børn: Chr Nielsen født i Nibe, Mikkel Nielsen, Anne Nielsdt. deres stedfar var Chr. Poulsen ( ref t. skifte 22/3 1642) b Søren Mørk Christensen. (stedfar) fik arveafk. Af steddatter Anne Madsdatter eft. Hendes far Mads Pedersen Mørk værge Chr. Pedersen Binderp i Nibe b Jens Christensen nord kirk., Nibe stævnet svigermor: Anne Sivertsdt., enke eft. Chr Laustsen a Laurids Pedersen Kuri, Nibe var morbroder og værge til afd. Niels Hollerup Christensens børn, han stævner deres stedfar, Chr Hedegrd. Christensen, Nibe for deres arv sld.( skifte 4/1-1650) Deres mor var Inger Pedersdatter Kuri. Børnene var Peder, Mette, Maren, Christen og Anne Nielsen / Nielsdatter. Side 7 af 26

8 b Vidner i forlig om studehandel - Niels Sørensen Ferch & hustru Edel Andersdatter, Niels Henriksen & hstr. Maren Poulsdt. Samt Jørgen Liesens enke Anne a And. & Jens Jensen, henholdsvis Gulbæk & Nyrup værger og morbrødre til afd. Chr Andersen Chr skomg.,nibe arv og hustru Maren Jensdatter, børn: Mette Chrdt. 10 år, Jens Chr. 5 år, Maren Chrdt. 3 år, Chr. Chr uger b Niels Mogensen, Nibe og Maren Nielsdatter, Nibe. skifte 13 & 14/ eneste arving sønnen Niels Nielsen. Værger: Morbroder Simon Nielsen, Nørholm og Jens Pedersen, Nibe sidstnævnte er Niels Nielsens næstsøskendebarn. Blandt værgerne ses også Chr. Christensen, i Mølgrd a Klemend Pedersen Skomager, Nibe, var broder til Dorte Pedersdatter i Tyrrestrup a Peder Jacobsen degn i Nibe skifte 28/12 55 eft. Hustru: Else Jacobsdatter: børn Maren Pedersdt., Jacob Pedersen, Pedersen. ( i skiftet nævnes bistader mm. mm. og her er der nævnt adskillige i Støvring og omegn: v/ Anders Degn, Gravlev, Isak Pedersen, Støvring., Jacob Jensen i Dodensig, Chr. Ansdersen i Buderup ) b Laurids Sørensen skomg., Nibe fik arveafk. fra datter Maren Laustdatter -? bosat? eft. mor Ingeri Poulsdt. ( repr. Ved morbroder: Chr. Poulsen, Årestrup ) b Laust Sørensen skomg. Nibe, fik arveafk. Fra datter Dorte Lauridsd. Gm. Jens Madsen, murmester i Nibe eft. Mor: Ingeri Poulsdt a Mads Guldsmed Christensen, Nibe gm. Buold Stafensdatter en datter hed Karen Madsdatter en anden datter allerede død se tidl a Klemend Pedersen, i Aalborg fik 24 mands tingsvidne, at han var søn af Peder Jensen og Johanne Klemendsdatter i Nibe b. Søren Christensen Gugs enke i Nibe var: Maren Pedersd. og hans børn var: Magdalene Sørensdatter, Søren Sørensen, Chr Sørensen og Margrete Sørensdatter a Maren Pedersdt. ee. Søren Christensen Gug, Nibe fik arveafkald fra værge: farbroder Jens Christensen i Sæderup, der var værge f. afd. Anders Christensens børn i Visse her nævnes: Vogn Andersen, Chr. Andersen, Anna Andersdatter og Elle Andersdatter. ( sidst i sagen står at det var Jens Christensnes søsters børn begge dele kan ikke være rigtig ) b skifte 25/9 eft. Morten Bendz Mikkelsen, værge for børn: farbroder: Peder Mikkelsen Braui, Nibe, afdødes enke var: Anne Chrdt. børn: Niels Mortensen 3 år, Maren Mortensdt. 4 år, de 2 næste var ældre, nemlig Chr. Mortensen og Karen Mortensdt a Inger Pedersdatter Kuri gm. Chr. Hedegd. Nibe a Sell Pedersen var gift m. Karen Sørensdatter hun var søster til Maren Sørensdatter gm. Chr. Villadsen de havde sønnen Søren Christensen Villadsen ( der boede ulovligt i afd. Cornelius Engelbrechtsens hus ) b Wulle Gregersen var flyttet t. Sæby skødet forældres hus til broder Jens Gregersen, Nibe a Wulle Gregersen, Sæby skifte efter Mads Klemendsen, Nibe d. 2/ Enken Maren Gregersdatter blev derefter gift med Niels Lauridsen født i Halkær Ml. Arvinger : arv - s. Klemend, Niels, Maren, og Anne Madsdatter værge - morbroder Wulle Gregersen, Sæby og værge - farbroder Peder Klemendsen, Nibe b sag vedr. det hus afd. Cornelius Engelbertsens, efterlod til søn Chr Corneliusen, Søren Villadsen Christensen boede i huset og ville ikke flytte. ( boet der i 3 år uden husleje ) b Rasmus Sørensen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Anne Laustdatter 1659 d. 27/10 arving datter Karin Rasmusdatter værger fabr. Søren Sørensen, Nibe og Poul Lauridsen, Kalstrup. Side 8 af 26

9 b Chr Laustsen skomg., Nibe skifte eft. hustru Maren Pedersdatter børn af 1`ægteskab: Chr. Madsen, skomagersv. I Aalborg, Mads, Mette & Anne Madsdatter samt børn i 2`ægteskab: Laust Christensen og. Chrdatter b Mette Pedersdt. i Nibe v/ værge og farbroder Chr. Iversen, Hobro fik arveafkald fra broder Oluf Pedersen Abel, Christiania i Norge, og broder Chr. Pedersen Abel i Norge for arv eft. deres forældre: Peder Iversen, bødker i Nibe og mor Maren Sørensdatter, Nibe ( desuden var der en søster Anne Pesdersdatter gm. Anders Jensen fik en søsterlod og beholder huset, foreløbig i 3 år) en søter Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Laustsen skomg. Nibe skifte eft. hustru: Maren Pedersdatter d. 28/ arv - 1`ægtsk. Peder Madsen, 1`ægtsk. Chr. Madsen, 1` ægtsk. Maren Madsdatter, 1`ægtsk. Mads Madsen, 1`ægtsk. Anne Madsdatter - 2`ægtsk. Laust Christensen, 2` ægtsk. Else Chrdatter a Ingvard Mikkelsen, Nibe havde mindst døtrene: Maren og Anne ( vidner afh. ) b Jensen Niels Aalborg gm. Kirsten Jørgensdatter b Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen byskr. Købh., Peder Joensen, Købh. Og Anders Jacobsen, Viborg st. Nielsen Nielsen s.a. Niels Mogensen ( bager ) for arv eft. mormor Else Chrdt., Nibe og efter mor: Karen og Anne Mogensdatter samt eft. Mogens Nielsen, Nibe a Henrik Blok forpgt. Rødslet og Peder Lauridsen byskr., Købh. Får vidner om afd. Niels Mogensen, Nibe, der flyttede fra Valsted til sin mor Else Chrdt., Nibe og hans stedfar var Chr. Poulsen b Clemend Thomsen, Nibe modtog arveafk. fra stedsøn : Niels Pedersen Kolbæk, Nibe for arv eft. mor Anne Nielsdatter og far: Peder Nielsen Kolbæk samt takkede morbroder: Peder Nielsen, ( herredsskriver) Gelstrup for værgemål a Henrik Blok forpgt. Rødslet, Peder Lauridsen, Købh., Chr Lauridsen byskr. Købh., Peder Jacobsen, Viborg, Anders Jacobsen, Viborg ( søskendebørn ) kræver arv eft. mormor Else Chrdt. og morbroder Niels Mogensen søn Niels Nielsen Priorborg? st. ( se tidl. ) a Jacob Jacobsen ( bødkersøn) Nibe v/ værge på mødrende side Mikkel Christensen i Østergrd. Pandum st. stedfar: Niels Pedersen, Nibe vedr. arvekontr. - eft. far Jac. Frederiksen, Bødker ( mor Kirsten Jensdatter nu trol. m. Niels Pedersen ) b Chr Jensen Brun, Nibe, st. Chr Rasmussen skomg.nibe for arv - t. hustru: Anne Rasmusdatter e. forældr a Karin Mogensd. / Laust Kuris e. Nibe st. følgende f. arveparter ( og part i ligsten under hvelvet i kirken ) Chr Pedersen Binderup, Nibe, Henrik Pedersen Nibe, Just Pedersen skriver, Nibe, Jens Pedersen Baggi ( afd) børn i Nibe, Klemend Sørensen degn i Aarestrup, Mads Pedersen Mørk ( afd ) hans børn Nibe, Else Pedersdt. gm Jørgen Chr Gelstrup, Nibe, Gertrud Sørensdt. gm. Iver Jensens h. Nibe a Peder Olesen bødker ( afd ) enken Anne Andersdatter ankl. f. gæld af børn nævnes: Maren, Kirstine, Gertrud, Inger - v / værge Niels Bødker ( farb. ) samt Anders og Niels Pedersen a Ole, Lauridsen, med mor Ingerid Sørensdatter og & søskende: Inger og Dorte - broder Jens Lauridsen dræbt af jjens Sørensen Holrnsgrd b Niels Pedersen præst, Nibe, fik arveafk. fra stedsøn Hans Lauridsen Resen, - for arv til søster Helvig Lauridsdatter ( havde tidl. stået hos forpgt. Mikkel Pedersen, i Sønderskov ) det var arv eftr forældre: Laurids Mikkelsen og Maren Chr dt. der gives også afkald til svoger Chr Andersen Brun, Nibe b Anders Jensen Krag, Nibe var gm. Maren Jensdatter havde sønnerne Ole og?? a Chr Jensen Brun f / hustru: Anne Rasmusdatter, Nibe st ( forlig ) m. hendes broder Chr. Rasmusse f. arv efter forældre: Rasmus Skomager og line Hansdatter Side 9 af 26

10 b Erik Sørensen, Nibe gm. Kirsten Nielsdatter ( købt stolestade ) b Chr Pedersen, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter ( ref. Peder Kolbæks fæstebrev ) b Jens Jensen Gåser ( fra Gåser ) gm. Anne Sørensdatter ( stolestadestrid ) b Niels Nysum, Nibe gm. Mette Jensdatter b Chr. Rasmussen, Nibe gm. Maren Nielsdatter b Mikkel Pedersen fpgt. på Sønderskov søn af Peder Nielsen, Gelstrup ( tidl. skriver ) a Anders Hansen, Nibe f. afd. Broders børn st. Chr Jacobsen (? Skørbæk eller Ll. Aastrup? ) vedr. hans datter Else Chrdt. der var stedmor til afd. Laurs Hansens børn ( arv 24 sld. ) a Knud Jacobsen Sommer gm. Mads Nielsens enke Karen Mogensdatter b Afd. Peder Nielsen Kolbæk var gm. Anne Nielsdatter og havde børnene: Dorteh Pedersdatter gm. Erik Christensen, Nibe, Niels Pedersen Kolbæk, Nibe b Inger Nielsd. ee. Chr. Mortensen, snedker, Nibe fik arveafk. af datter Inger Chrdt., Nibe og søn: Niels Christensen a Ingvard Mikkelsen birkefg. gm. Kirstine Nielsdatter, og Chr Pedersen Binderup, Nibe gm. Margrete Eskildsdatter b Knud Jacobsen Sommer, Nibe gift med Karen Mogensdatter, fik arveafk. for arv eft. Laurids Pedersen Kuri - fra: Ingerid Pedersd. gm. Chr. Hedegd. Nibe, Peder Mogensen. Kuri præst i Ellidshøj / Svenstrup på egne og søster: Anne Mogensdt vegne ref. t. skifte 29/ ( ref. til arvepart i hus v. den røde sandgrav i Nibe mm. ) Knud Jacobsen Sommer angives som svoger. Laurids Pedersen Kuri havde været værge f. afd. Niels Christensen Hollerups børn ( Peder, Christen, Maren, Mette og Anne ) a Anne. Pedersdatter gm. præst Søren Keldsen, Aalsøe sg st. følgenden f. gæld t. Laurids Pedersen Kuris dødsbo: Diderik Nielsen, Nibe, gæld sld. 2½ mk. Chr. Jensen Binderup, Nibe, gæld - 21 sld. 1 mk. 15 skl a Niels Nielsen bødker sønder, Nibe værge og ½ farbr. For børnene arv / skifte 9/ eft. Ane Andersdt. far var også død: Peder Olesen. bødker: børn arv - Anders, Maren ( bosat Kbh. ), Kirsten, Niels, Gertrud a Knud Jacobsen Sommer, Nibe havde en broder: Poul Jacobsen Sommer - på samme bopæl b Søren Keldsen præst i Aalsøe sg. f. hustru Else Pedersdatter Kuri - st. Diderik Nielsen ( kgl. salter ) f. 124 sld. og Chr Jensen Binderup - f. gæld t. afd. svoger Laurids Pedersen Kuri b heraf fremgår at Karen Mogensdatter var enke eft. afd. Laurids Pedersen Kuri og nu gift med Knud Jacobsen Sommer der delvis havde part i pantsat hus, hvori Niels Henriksens boede a Karen Ingvardsdatter enke eft. Niels Jensen Budz og datter af Ingvard Mikkelsen, tidl. Birkefg. Skøder hus til Niels Christensen podemester ( svoger her skal det nok læses svigerfar? ) b Niels Henriksen, Nibe blev gift med Laurids Pedersen Kuris enke: Karen Mogensdatter b Th. Jensen møller, Nibe gm. Anne børn: Chr. Thomsen ( voksen ) a Peder Nielsen i Gelstrup ( tidl. herreds og birkeskriver ) fører sag f. søn: Mikkel Pedersen, forvalter på Nielsby grd. Side 10 af 26

11 b Mads Pedersen Mørk børn: Karen Madsdatter gm. Chr. Nielsen ved Vokslev led i Nibe, samt Jens Madsen Mørk, Nibe arveafk. til stedfar :Søren Christensen Mørk deres mor var Inger Chrdt b Th. Jensen tidl. Binderup Ml, gm. Anne nu i Nibe bor ved sin søn Chr. Thomsen b Maren Nielsdatter angives her som tidl. birkefg. Ingvard Mikkelsens enke, - og de havde en datter Anne Ingvardsdatter, og sønnen Chr ingvardsen - der fik overdraget et gældsbevis på 20 sld. ( samt arv skønt tidl. Havde fået arveforskud gav arveafkald ) a skifte 28/1 eft. Peder Madsen, Nibe søn af første ægteskab: Niels Pedersen, Nibe, værge hans fætter Svend Nielsen, Valsted stedmor: enken Johanne Nielsdatter som var Peder Madsens 2`ægts ( hendes broder Thomas Nielsen var hendes værge ) b skifte eft. Jens Jensen Klitgd. i Nibe d. 28/12 64 enken efter 2`ægteskab: Maren Chrdt. V / værge br. Jens Christensen, Nibe: barn af 1`ægteskab: Mette Jensdatter ( med hans 1`hustru: Karen Chrdt. arv her var 51 sld. 3 mk. 4 skl. ) værge br.? ½ br. Chr. Andersen Brun. Børn i 2` ægtesk.: Karen Jdt. Jens Jensen, Maren Jdt., Else Jdt., Johanne Jdt. Anne Jdt. deres værge var farbr. Moust Jensen Klitgrd. Nibe a skifte 5/8-65 eft. Birgitte Nielsdatter gm. Jacob Madsen bødker, Nibe, børn: arv - s. Mads Jacobsen 5 år Anne Jacobsdatter 3 år værge deres morbroder Niels Nielsen i Vust Hanherred a Clemend Weidemd. Christoffersen, Aalborg, købte salterbod af broder Simon Weidemd. Christof.Nibe arvet eft. deres mor Dorthe Clemendsdatter a skifte 18/ eft. Kirsten Jensdt. 2`ægtsk. m. Niels Pedersen, her var sønnen Peder Nielsen i hendes 1`ægt. m. Jacob Henriksen var der sønnen Jens Sørensen, 8 år a Urban Andersen, Klitgrd. Var gift med Søren Kærulfs enke han stævner Mourits Jensen Klitgrd., - or arv til sine stedbørn 70 sld. pant i hus i Nibe f. gælden siden / b skifte 7/ eft. Mette Pedersdatter, sagen rejst af Laurids Christensen, Nibe, repr. ved sin stedfar: Poul Lauridsen, Brårup arvinger: en søster Anne Pedersdatter gm. And. J. Adsersen, Nibe, en søster Maren Pdt. gm. Jens Gertsen, Nibe en broder Chr Pedersen Abell ( præst i Amsterdam den danske og norske menighed ) en broder Oluf Pedersen Abell ( Kgl. Fiscal - bosat i Norge. Christiania ) samt en brodersøn: Jens Sørensen ( far afd. Søren P) Deres forældre var afd. Peder Iversen, bødker & Maren Sørensdt. Nibe a Simon Nielsen, Nørholm var morbroder og værge f. Niels Nielsen søn af afd. Niels Mogensen, bager og Maren Nielsdatter, Nibe - ( desuden var birkefg. Jens Pedersen værge ) b Peder Nielsens enke i Gelstrup var Trine Pedersdatter b Chr. Jensen tingskriver var broder til Chr. Jensen Brun og Jens Jensen skriver a Maren Chrdt. ee. J. Klitgd., Nibe værge f. hende broderen Jens Christensen v / kirken b Enken Maren Nielsdatter Kuri ee. Gert Hermandsen Wacher, Nibe, pantsat hus på 10 gulv - f. 90 sld. Til Knud Jacobsen Sommer, Nibe ( Chr. Chr. Hedegrd. anføres som hendes værge og stedfader ) hendes børn: Hermand, Niels, Maren og Inger a Jens Andersen Binderup ( søn af And. Jensen, Binderup Nedergrd. ) var gift m. Anne Chrdt. de havde mindst en søn: Peder der blev synet f. overfald og sår nævnte dato a enke eft. Peder Lauridsen Oxe, Nibe var Maren Sørensdatter, børn: Mette, Karen, Else, Johanne og Anne Pedersdatter b Side 11 af 26

12 Ide Andersdatter ee. Niels Knudsen, Binderup ( døde julen 1665 ) havde sønnen Jens Nielsen ( måske flere? ) Hun var selv datter af Anders Jensen, Nedergrd. i Binderup. ( Ide og søn vedgik ikke arv og gæld ) a Nævnes at afdøde Peder Nielsen, Gelstrup ( mindst ) havde sønnen Mikkel Pedersen Skriver b Peder Lauridsen Oxes` enke Maren Sørensdatter st. f. gæld desuden ders børn: Mette, Karen, Else, Anne, Johanne a Peder Jensen Binderup. Nibe søn af Jens Andersen Binderup, Nibe der var søn af Anders Jensen i Nedergrd. I Binderup ( ref. gravsten Vokslev kirke ) b Mik. Christensen Vokslev, skulle giftes m. enken eft. Chr Jørgensen Friderici, nemlig Karen Pedersdatter. - skifte 1/ børn: Maren Chrdt. 5 år, Jørgfen Christensen 2 år a Sell Pedersen, Nibe gm. Karen Sørensdatter Rod ( sidstnævnte vidner i gældssag ) b Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter. Og Peder Lauridsen Oxes enke var: Maren Sørensdatter a & a Herredsfoged i Hassing H. Poul Christensen Reisen i Tøtterupgrd. I Thy var gift m. Kirsten Jacobsdatter. Han var morbroder til Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe. ( arveasg om 329 dl. ) Præsten Niels Christensen Reisen præst i Ferring, var morbr. t. Chr. Christensen Ged barnefødt i Nibe, Chr Andersen run, Nibe var stedfar til Chr Christensen Ged barnefødt i Nibe b Jens Christensen, Nyrup fik arveafkald fra Just Jensen, Nibe arveafk. f. hustru Sidsel Chrdt. for arv efter far: Chr. Sørensen, Nyrup og mor Else Jensdatter, Nyrup b Skifte eft. Laurs Sørensen skomager d /11 enken Maren Jensdatter m. værger hendes brødre: Willads Jensen, i Byrsted og Chr. Jensen i Lendrup i Malle sogn. børn: Jens Laustsen 5 år, Ingerid Laustdt. 15 år, Anne Laustsdt. ½ år a Poul Pedersen, Nibe var ejer af sin farmors 4 - gulvshushus: afd. Maren Poulsdatter farfar Chr. Jensen Friis, Nibe a Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter a Peder Jensen Trold, Nibe gm. Inger Gregersdatter a Jens Pedersen Liesen ( Eliasen ) gm. Mette Jensdatter b Niels Pedersen v / Tyvdalen, Nibe gift med Kirsten Jensdatter der var enke eft. Jacob Henriksen, bødker arving: sønnen Jens Jacobsen. ( værge Mikkel Christensen i Østergrd. I Pandum ) b Ib Sørensen havde mindst 2 børn : Christen og Søren Ibsen b Jens Jensen Kok, Nibe, farbroder til : Jens Andersen Kok, Nibe a Chr Andersen Brun, Nibe kræver gæld op til sin forgænger: Chr Lauridsen Ged, Nibe nu gift m. enken ( ref. t. arvesag hvor Jens Christensen tidl. Nibe kræver arv værger hans 2 morbrødre: herfg. Poul Christensen Reisen, i Tøtterupgrd. I Hassing herred, og Niels Christensen Reisen præst i Ferring, Vandfuld herred b Knud Jacobsen Sommer, Nibe st. ( for gæld 17 mk.) - Anders Jensen, Glerup samt hans mor: Maren Gfundesdatter og søskende: Gunde, Oluf, Mette & Anne a Oluf ( Ole ) Olesen Hornsgrd. havde mindst 2 sønner: Hans og Ole b Side 12 af 26

13 Peder Klemendsen var svigerfar til Chr. Pedersen Gistrup i Nibe ( ref. t. skifte eft. Klemend Pedersen. hustru og enke var Maren Madsdatter b Chr Jensen Riber, Nibe gm. Sidsel Jensdatter b Ole Olsen Hornsgrd., Nibe havde sønnerne Søren og Ole Hornsgrd b Mikkel Pedersen skr. Hornum Htg. Bosat i Nibe st. stedmor, Trine Pedersdt. ee. Peder Nielsen, Gelstrup for en arv eft. søster Maren Pdt. ( hun var flytte til Borup anneksgrd. v / Gravlev, hendes værge var Chr Therkelsen - kapellan i Gravlev gm. Anne Pedersdatter, Desuden nævnes afd. Peder Nielsens broder. Jørgen Nielsen, Nibe b Chr Therkelsen - kapelan i Gravlev ( Borup anneksgrd. ) st. Jørgen Nielsen, Nibe f. gæld - f. afd. broder og forhenværen de skriver: Peder Nielsen 32 sld. ( hans hustru Trine Pedersdatter havde vist ikke holdt ordentlig skifte se tidl. ) Her nævnes at både Jørge og Peder Nielsen var sønner af Niels Jørgensen i Gelstrup b Peder Jensen Trolds - arv. Nibe enken var Inger Gregersdatter b Mikkel Sørensen Glaer, Nibe f. søsk. Else og Anne Sørensdatter mod broder Poul Sørensen Glar, f. arveafk. e. far Søren Poulsen Glar og mor Edel Mikkelsdatter Glaer b Jens Pedersen Liesen, Nibe holdt skifte eft. hustru: Mette Chrdt. d. 15/ børn: Maren Jensdatter 13 år, Anne Jensdatter 11 år, Sidsel Jensdatter 6 år - værge & morbroder t. Jens Ps 3 børn var Niels Christensen Roed, Nibe b Mikkel Pedersen skriver Hornum H. bosat i Nibe fører vidner i arvesag mod sin stedmor: Trine Pedersdatter bosat ved kapelan Chr. Therkelsen i Borup anneksgrd, i Gravlev sogn. vidner: Jørgen Nielsen ( farbr. ) Nibe, vidner: de 2 morbrødre: Chr Jensen Brun ( morbr. ) Nibe, og Jens Jensen ( morbr. ) Nibe a Chr. Christensen Ged var stedsøn af Chr. Andersen Brun b afd. Jens Sørensen Pedersens hustru, Anne Madsdatter, Nørholm og sønnen Mads Jensen st. f. gæld b Mikkel Jensen i Overgrd. I Diørup st. f. gæld for datter Anne Mikkelsdatter enke eft. Just Andersen, Pindstrup. gæld 23 sld. t. Chr.. J. Buds ( kautionister: broder Niels Mikkelsen, Oustrup og Erik Justsen, fg. På Lundbæk ) a Maren Chrdt. ee. Chr. Nielsen bager, Nibe børn: Anders Christensen bager, Morten Christensen bager, Johanne Chrdt. ( bager ) Kirstine Chrdt. ( bager) a Peder Nielsen Fausings e. Eline, Nibe og børn: Jens Pedersen, Niels Pedersen Fausing, og Buold Pedersdatter st. vedr. gæld i afdødes hus b Isak Sørensen smed, Nibe var morbroder til Søren Olesen Hornsgrd a Mikkel Christensen Vokslev, Nibe og hustru: Sidsel Sørensdatter fik arveafk. fra Gregers Pedersen, Igum v / Fredericia for arv til hans steddatter Maren Pedersdatter ( der var Mikkel Chrs. søsterdatter ) den afdøde mor var: Maren Chrdatter a Jørgen Pedersen Eliasen, Nibe gm. Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) a Inger Bjørnsdatter, Nibe bosat v / broder Ole Bjørnsen, Nibe b Diderik Biersted løjtnant, Nibe gm. Anne Nielsdt. Kuri a Niels Christensen podemester, Nibe gm. Maren Ingvardsdatter a Side 13 af 26

14 Abraham Weidemd. Christof., gm. Anne Jensdatter a Chr. Isaksen, Nibe gm. Ingerid Ibsdatter b Niels Pedersen Kolbæk, Nibe gm. Kirsten Jensdt. Stret b afd. Peder Jensen Trold gm. Inger Gregersdatter havde følgende børn: Helle Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter og Chr Pedersen b Niels Bertelsen, Nyrup gm. Boel Thomasdatter havde mindst 2 børn, nemlig Mikkel Nielsen og Thomas Nielsen a Peder Gregersen, Nibe gm. Anna Andersdatter a Erik Christensen, Nibe gm. Dorete Pedersdatter b Chr Pedersen Valsted, Nibe ( tidl. Aalborg ) gm. Gertrud Knudsdatter a Peder Christensen fisker, Nibe - og Jesper Christensen fisker, Diørup, var brødre ( Peder Chr. havde bl.a. datteren Anne Pedersdatter ) a degn Peder Jacobsen død f. nævnte dato, antagelig f. 5 år siden, havde børnene: Chr. Pedersen, Maren Pedersdatter deres morbroder Jacob Jacobsen, var værge ( udeblev ) Værge og morbroder for degnenes 2` kuld børn var: Jens Nielsen Vinge, i Sdr. Saltum, Hvetbo herred var værge f. Niels Pedersen, Else, Karen og Maren Pedersdatter a Ole Pedersen, Nibe gm. Birgitte Andersdatter b Anne Chrdt. ee. Niels Chr. Roed, Nibe v/ svigersøn Peder Sørensen Eliasen, Nibe a Laust Schøning i St. Binderup havde sønnen Jens Lauridsen S. Binderup a arveasg rejst af Anders Andersen, Nr. Borup ( & Anders Sørensen, Kleitrupgrd. ) vedr. arv og gæld eft. afd. Maren Poulsdatter Pops i Viborg enke efter kanik Doktor Lucasen, Viborg ref. t. Poul Lucasen, Sidsel Lucasen m. fl. ( ref. t. Nørre Lyng herred mm. ) Clemend Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Mary Lucasdatter. ( lang sag se også tidl. ) a Nielsen Niels bødker sønder, Nibe - gm. Johanne Gregersdatter ( svoger til ) Wuel ( Ole? )Gregersen, Mariager - handel vedr. Jens Gregersens hus deres forældre stod som tidl. ejer: Gregers Jensen og Anne Wuelsdatter ( Olesdatter? ) b Mikkel Christensen ( stedfar ) Nibe fædrene & mødrende arv lev. til stedsøn Jørgen Christensen søn af afd. Chr. Jørgensen, Nibe og Karen Pedersdatter, Nibe ( værger: morbr. Gregers Pedersen i Igum v / Fredericia og Anders Hansen, Fredericia ) b Niels Nielsen bødker ( farbr. & vg.) og hustru Johanne Gregersdatter, Nibe modtog arveafkald fra sin broders børn: Anders Pedersen ( ungkarl), Købh. Maren Pedersdatter, Nibe og Kirstine Pedersdatter, Nibe. e. mor Anne Andersdatter og far Peder Olesen bødker, Nibe a Poul Nielsen Greker og Karen Pedersdatter havde følgende børn: Peder Poulsen Greker,Nibe ( slagsbroder og tyveknægt ) Niels Poulsen, Maren Poulsdatter, a Hans Pedersen Aagrd., Nibe, gm. Maren Nielsdatter Kuri b Thyge Sørensen, Nibe gm. Maren Jensdatter a Side 14 af 26

15 afd. Skriver Peder Nielsen, Gelstrup var broder til Anne Nielsdatter Kolbæk gift 2` gang m. afd. Clemend Kolbæk - første gang med Peder. Kolbæk ( havde bl.a. sønnen Niels Pedersen Kolbæk b Mads Jensen - + før 1672 gm. Maren Christensdt. også + før a Peder Justsen Schøning ( fra Suldrup ) nu Nibe, medelt skifte eft. Mads Jensen & Maren Chrdt. Peder Justsen angives her som børnenes stedfar. Værger Joen Bjørnsen, og farbrødrene: Chr Jensen Wibdrup, Chr Jensen, Tyrrestrup, og Laurids Jensen. børn: Chr Madsen og Dorte Madsdatter b Chr Villadsen, Nibe, gm. Maren Sørensdatter a Chr Villadsen, Nibe far til Jens Christensen Brodersen b Anne Jensdt. ee. Jens J. Buds Nibe havde følgende børn: Jens Jensen Buds, Niels Jensen, Anne Jensdatter, og Maren Jensdatter. ( farbroder var skriver Chr. Jensen, Nibe birketing ref b ) b Niels Christensen Gelstrup, Nibe var søn af afd. Chr. Nielsen Gelstrup b Chr Poulsen, Nibe skifte 9/ eft. hustru Maren Chrdt. - afd. 2 ægtsk. børn i første ægteskab: arv - søn 1`ægtsk. Mikkel Nielsen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter - Anne Nielsdatter var gm. degnen Chr. Christensen, Nibe og Maren Nielsdatter var gm. Just Pedersen. Børn i 2`ægteskab var:. Maren Chrdt., Karen Chrdt., og Poul Christensen b Karen Chrdt. ee. Oluf Christensen, Grydsted havde følgende børn: Christen, Peder og Buold Olufsdatter samt svigersønnen Chr. Sørensen Skrædder b Knud Jacobsen Sommer nu rdm. Aalborg gm. præstedatter Karen Mogensdatter fra Nørholm ( sidstnævnte var søster til præst Peder Kuri Mogensen og Anne Kuri Mogensdatter - og arving efter barnløse Laurids Pedersen Kuri ( Curi ), var Karen hans enke?? undersøges, se tidl.) ( skifte antagelig april ) a Niels Corneliusen og Chr. Corneliusen samt Mette Corneliusdatter, var børn af Cornelius Engelbretsen og Maren Chrdt. der døde ca omkring november hvor børnene kom i pleje. Deres farfar var Engelbret Sørensen, Nibe opfostrede Mette. ( Deres mors stedfar var Seel Pedersen, der opfostrede Christen Corneliusen ) Deres mors moster var Chr. Villadsen kone Maren Sørensdatter der opfostrede Niels Corneliusen. Værge samt børnenes morbroder var Niels Christensen Roed. Nibe b Søren Jensen fisker, Nibe var søn af Jens Sørensen fisker og Dorete Jensdatter a Gertr. Pederd. dt. a. P. Olesen, Nibe og Anne Andersdatter kræver arveafk. fra Jacob Jacobsen, skomager for fædrene og mødrende arv ( hendes værge angives til Niels Nielsen bøder der nævnes som farbroder ( ½?) a Peder Mikkelsen Braui, gm. Helvig Mouridsdatter - holdt skifte eft. datter Karen Pedersdatter gm. Jens Christensen Brorsen et bar Karen Jensdatter, skifte 31/ b Seell Pedersen Nibe holdt skifte skifte 16/ eft. hustru: Karen Sørensdatter Roed Hendes 1`ægteskab var med Niels Christensen Roed der var følgende børn: arv - dt. 1`ægt. Maren Nielsdt. gm. Peder Sørensen Eliasen, dt. 1`ægt. Mette Nielsdatter, dt. 1`ægt. Else Nielsdatter, s. 1`ægt. Chr. Nielsen, s. 1`ægt. Cornelius Nielsen, s. 1`ægt. Ingerid Nielsdatter. desuden svigersønnen: Jens Pedersen Eliasens børn : barnebarn Maren Jensdt., barnebarn Anna Jensdt. Og - barnebarn Sidsel Jensdt. der Der nævnes også en afd. Chr. Christensen Roed? antagelig far til Anna Chrdt. i Købh.???? Desuden en afdød Maren Chrdt. Roed??? Samt: arv - barnebarn Chr. Corneliusen ( Roed ), barnebarn Niels Corneliusen,( Roed ) - hvis mor var Maren Chrdt.. Desuden en arving i København: Anna Chrdatter. Men hun var datter af Karen Sørensdatter Roed. Det nævnes at Maren Chrdt. havde været gift med Cornelius Engelbrectsen b Laurids Jensen Kok, Nibe ( overfaldet ved spisning hos sin far Jens Jensen Kok, vidner bl.a. søsteren Karen Jensdatter ) overfaldet af Poul Nielsen Greker a Urban Andersen, Klitgrd. Et pantebrev daeret /12 til svoger: Moust Jensen Klitgd.. Side 15 af 26

16 b Maren Chrd. ee. Mikkel Ferch, Nibe hendes børn var: Niels Mikkelsen, Chr. Mikkelsen, Anders Mikkelsen, og Kirsten Mikkelsdatter a afd. Skriver Jens Nielsen og hustru: Maren Lauridsdatter havde så vidt det kan udledes sønner v / navn Chr Jensen skriver, Chr. Jensen Brun og Jens Jensen Buds. og var vist nok broder til skriver Peder Nielsen, Gelstrup. Mikkel Pedersen forpgt. Nielsbygrd. ( afd ) var søn af Peder Nielsen skriver, Gelstrup og rep. ved salg af hus ved sin morbroder Chr Jensen skriver i den nævnte sag a Enken : Anne Nielsdatter Kolbæk, Nibe nu blevet trolovet med Søren Jensen Mølgård. ( i første ægteskab havde hun sønnen Niels Pedersen Kolbæk og hun må være noget op i årene ) b Niels Jensen Buds, skrædder i Nibe broder til Jens Jensen Buds ( den unge ) deres farbroder var Chr. Jensen Brun ( og måske var Chr Nielsen også hans ½ farbroder ) b & a Niels Sørensen Ferch f. søskende, han bosat i Gelstrup rejser en 16 år gl. arvesag eft. deres søster Anne Sørensdatter der døde på Lundbæk. arv: - 28 sld. værdien af en kåbe ( afd. Mikkel i Nibe tog den) arvinger var: Morten Sørensen, Sønderhlm, Niels Sørensen Ferch, Nibe, nu afd. Mikkel Sørensen Ferch, Nibe ( enken Maren Chrdt. Ferchs ), Maren Sørdt. gm. Peder Årestrup, Nibe, deres mor var: Anne Mikkelsdt., Nibe. Her nævnes at afd. Mikkel Sørensen Ferchs børn var: Peder, Søren, Niels, Christen, Anders, Anna, Karen og Kirsten a Peder Justsen Nibe nu gm. Buold Nielsdt b Mette Nielsdatter Kuri ( Curi ) ee Jørgen Pedersen Eliasen a Chr. Mikkelsen på Hvanstrup, st. Chr Laustsen skomg. Nibe og Peder Skrædders enke afd. Ingeborg Joensdatter nu bosat i Dall m. fl. for gæld - t. ( Chr. Ms` svoger Jens Christensen, Bislev ) b Jens Pedersen Eliasen, Nibe fik arveafkald fra svigersøn Søren Nielsen for hans hustru: Maren Jensdatters arv eft. hendes mor ( ikke navngivet ) desuden arveafk. eft. mor mor Karen Sørensdatter Roeds, der også havde været gm. Seel Perdersen a Chr Rasmussen, Nibe fik arveafk. af svigersøn Ole Jensen, Købh. gm. Kirsten Chrdt. for arv efter hendes mor Karen Lauridsdt. 65 sld b ( se også siden 14a ) Chr Høg (consumptionsforvalter), Aalborg st. Niels Pedersen præst, Nibe, vedr. vielse af Peder Nielsen barnefødt i Ferckgården i Gelstrup. & Maren Jensdt. d. 4.? jan. ( vielse før snapslørdag var åbenbert i strid m. consumptionsloven, bøde 100 rdl. ) forordn. først oplæst 10. jan i Nibe kirke af skriveren, så præsten var egentlig ikke underrettet Det omfatter også vielse af Poul Christensen og Else Lauridsdatter, samt Peder Andersen og Maren Chrdt a Keld Mogensen - Hr.? kapelan,? Nibe skriver Chr. Jensen kalder ham sin svoger hvordan hænger det sammen? b Peder Mikkelsen Braui, Nibe havde været gift med Helvig Mouridsdatter deres datter var afd. Karen Pedersdatter. Hans svigersøn: enkemand Jens Christensen Brorsen havde datteren Karen Jensdatter, der arvede efter sin mormor Helvig Mdt b Niels Pedersen præst, Nibe st. Chr Rasmussen, Nibe for arv - t. dt. Karen Chrdt. eft. mor Kirsten Lauridsdatterdt. Som var præstens steddatter a afd. Søren Gug i Nibe hans enke Maren Pedersdatter var derefter gm. Jens Gertsen (stedfar t. Chr. S.) - sønnen. Chr. Sørens Gug, havde ikke fået sin arv eft. far: Søren Gug og efter sin afd. Søster: Malene Sørensdatter Gug 12 sld.. ref. t. skifte /1. skulle børnene have 155 sld. 1 mk. 8½ skl resterer 129 sld. 1 mk. 14 skl a afd. Niels Bertelsens enke var Buold Thomasdt. Nyrup deres søn Mikkel Nielsen, Nyrup, havde en anden ½ grd b Chr Pedersen Gistrup, Nibe f. hustru: Karen Perdersdatter og hendes søster anden Karen Pedersdatter og deres mor: Karen Sørensdatter ( skøder et hus ). Side 16 af 26

17 b Chr Jensen skr. Nibe gm. Sidsel Mogensdatter a Søren Christensen Mørk, Nibe fik arveafkald fra stedbørn eft. deres mor: Ingerid Chrdt. der nævnes følgende børn i 2 kuld: arv - t. steddt. Anne Madsdt. gm. Ole Bødkers & arv - t. stedt. Anne Anddt. gm. Peder Gregersen & arv - t. stedsøn Jens M. Mørk, Nibe & arv - t. stedt. Karen Madsdt. & arv - t. stedt. Maren Andersdt. gm. Chr. Sørensens h. ( sidstnævnet bosat i Købh. ) a Chr Pedersen Abel præst i Amsterdam for den danske og norske menighed forsøger at inddrive arv ( 164 sld. 12 skl.- havde fået 80 sld. i /11 ) efter forældre ( 15 år gl. sag ) og st. Laust Christensen Mørk, - præstens forældre: Peder Iversen og Maren Sørensdatter Peder Iversen døde først og Maren Sørensdatter skifte var: afh. 166o 1-3 aug. Til stede v / skiftet var : Oluf Pedersen Abel bosat i Norge i Breiding ( el. Christiania begge er nævnt ) desuden deres farbroder: Chr. Iversen som værge f. søster Mette Pedersdatter, som er død ( Laurids Christensen Mørk havde overtaget de afdødes hus, og været gift med Mette Pedersdatter ) Desuden var der Anne Pedersdatter gm. Anders Jensen Adsersen og Maren Pedersdatter gm. Jens Gertsen a Chr Pedersen Binderup, Nibe - broder til Just Pedersen, Nibe vidner at Ole Bjørnsen ville ægte Chr. Pedersens datter Else Chrdt ( desuden havde Chr Binderup sønnen Peder Christensen der var gm. Inger Bjørnsdatter) faderskabssag og brudt ægteskabsløfte a Jacob Vognsen, Skivum gm. Maren Nielsdatter a Laurids Jensen Kok, Nibe - hans stedmor: Jens Koks hustru var Maren Rasmusdatter a Anders Lauridsen bødker, Nibe - holde skifte eft.. Mik. J. Gelstrup d. 27/ han var trolovet med enken Mette Jensdatter - Mikkel Jensen Gelstrups børn var: Jens Mikkelsen 15 år, Johanne Mikkelsdt. 10 år, Peder Mikkelsen 4 år Morten Jensen ( morbr & vg. ) Simested, værge & morbr. f. Mik. Jensens børn a Abraham Weidemd. Christoffersen, Nibe gm. Anne Jensdatter a Clemend Weidemd. Christof. Nibe havde sønnen Lucas Clemendsen ( myndig 1676 ) a Ole Bjørnsen, Nibe hans mor var Karen? a Eriks Sørensen enke Kirsten Nd. havde sønnen Claus Eriksen ( myndig ) Nibe b Chr Jensen skriver, Nibe gm. Sidsel Mogensdatter haved sønne Mogens Christensen b Claus Eriksen f/ mor Kirst. Nielsdt. enke efter Erik Sørensen hun havde følgende børn: Claus, Niels, Søren og Anne b Kirsten Nielsd. ee. Erik Sørensen mor til Laurids Christensen Mørks hustru skifte /8 børn: Niels og Søren som var i udlandet, samt Claus og Anne i Nibe a Mads Madsen Andersen, Aalborg var søn af Mads Chrstensen Klestrup b Jens Andersen Binderup, Nibe, fik 24 mands tingsvidne til skudsmål boet i Nibe siden 1629, født i Binderup, forældr. ridefg. Anders Jens til Restrup og moder Anne Torstensdt. Hans 1 ægtsk. var med Elle Pedersdt ( Orm eller Worm) dt. Af Peder Christensen Orm ( Worm ) og Anne Jørgensdatter. - 2`ægtsk. Anne Chrdt. ( han og første hustru kommen af megen fornemme forældre ) også anført, at hans ældste datter : Anne Jensdatter, fik dog for 15 år siden et barn uden for ægteskab ) b Peders Olesen arv - v / deres farbr. Niels Nielsen bødker, Nibe: fik ved 24 mands tingsvidne skudsmål f. Peder Olesen, bødker & hustru Anne Andersdatter deres børn var: Maren, Kirsten & Gertrud b Søren Andersen sønder i Nibe var far til Maren Sørensdt. der var eenke e. Jens Christensen Sebbersund. Nibe. I skiftet nævnes afdødes søskende ( under opgørelsen nævnes under gæld: at Chr. Jensen Kok på sin svoger Laurids Jensens Koks vegne osv. ) Side 17 af 26

18 b Chr Jensen Brun, Nibe skifte / arveafk. eft. hustru: Anne Rasmusdt. arv - Jens Christensen, Maren Chr dt. (1), Thomas Christensen, Laurids Christensen Brun, Åb., Rasmus Christensen, Maren Chr dt. (2) Chr Jensen Brun derefter gm. ( trolovet ) Anne Pedersdatter ( værge børnenes morbrodfer Chr Rasmussen skomager ) a præst Laurids Nielsen Kras var gm. Magdalene Olesdatter og afdøde præst Niels Pedersen Aalborg var til sidst gm. Inger Rasmusdatter ( tidl. m. Anders Jensens dt. i Binderup Nedergrd.? ) a Jens Jensen Kok holdt dette år bryllup f. en datter og Staffen Conrat, instrumentist iaalborg, st. derfor Jens Kok for ikke at bruge ham som spillemand ( brugte i stedet den lokale Jens Sørensen Dur-dej ) b Mads Christensen Klestrup, Svenstrup og Anders Nielsen, Lunden fik arveafkald fra Chr Sørensen Liesen - for hans hustru: Mette Madsdatter barnefødt i Tyrrestrup eft. hendes forældre hust. far Mads Nielsen, Tyrrestrup og mor: Anne Pedersdt. f. i Lunden a Jens Jensen Kok ( fæster u/ Lundb.) Nibe st. Staffen Conrat instrumentist i Aalborg for musik t. Karen Jensdatters bryllup havde ikke ansat Jens Sørensen Dur-dej, Nibe og Chr. Jacobsen Noldebuch ( der var hyret af gæsterne og have betalt betalt 2 sld. t. Conrat Staffen a afd. Knud Jacobsen Sommers enke var Karen Mogensdatter ( han død i Kbh.?) b Rimbolt Christensen bødker, Nibe gm. Mette Mikkelsdatter a Jacob Jacobsen, Nibe forlig i arvesag m. broder Laust J. og søster Anne Jacobsdatter ref. t. skifte efter far Jacob Laustsen, skomager 1661 i april b Mikkel Christensen Braui, Nibe købte hus ( 13 bindinger ) af Chr. Mikkelsen, Hvanstrup han havde tidligere købt det af sin søster Anne Mikkelsdatter og svoger Jens Christensen, Diørup b Sidsel Mogensdatter. Enke e. Chr Jensen skriver, Nibe a Chr Andersen, Nibe - nævnes her som både herreds & birkeskr a Bertel Christensen bødker, Nibe solgte mors hus ( Maren Pedersdatter ) til Chr. Andersen vognmand a Peder Henriksen ( skipper ) Nibe gm. Anne Nielsdatter b Laurids Jensen Kok, Nibe fik arveafkald af svoger Chr Jensen Kok gm. Anne Jensdatter og Jacob Sørensen gm. Karen Jensdatter eft. forældre: Jens Jensen Kok og Anne Lauridsdatter a Anne Chrdt. var enke e. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe ( svigersøn Chr. Corneliusen Roed gm. Anne Nielsdatter ) ( svigersøn Niels Corneliusen Rord gm. Karen Nielsdatter ) samt Chr. Nielsen, Niels Nielsen, Maren Nielsdt. værge. farbr. Jens Nielsen Hørtigkarl anden farbroder Anders N. Hørtigkarl var også værge ( pæn arv ) b Peder Justsen Schøning, Nibe st. sin far: Just Mortensen, Suldrup han har indløst en grd. i Suldrup f. gæld 100 rdl. Pantebrevet opkøbt v / Thøger Lassen, Aalborg nævnes også en anden søn Christen. ref. til dato ¼ sidstnævnte havde indløst pantebrevet ved broderen Peder Justsen. (? 17/ ) restgæld ref. t. obigaton på 120 sld. ) b Chr. Villadsen og Maren Sørensdatter havde sønnerne: Jens Christensen Brorsen, Nibe og Søren Christensen, sag vedr. sølvtøj eft. hustru. ( skifte ikke afh. ) a Chr Jensen Kok Nibe rep. ved tinget ved sin broder: lille Chr Jensen b Niels Corneliusen Høberg, Nibe gm. Anne Nielsdatter Side 18 af 26

19 a Chrd. Anne ee. Niels Nielsen Hørtigkarl, Nibe deres ældste søn var Chr. Nielsen Hørtigkarl a Niels Eriksen Klidt, Nibe fik 24 mands tingsvidne, at han og hans afdøde broder: Søren Eriksen Klidt ( død i Ostindien ) var sønner af Erik Sørensen Klidt og Kirsten Nielsdatter b Chr Lauridsen på gaden, Nibe, skifte 19/ eft. hustru: Margrete Chrdatter arv - s. Chr. Christensen, og s. Peder Christensen b skifte 12/ eft. Svend Jensen badsæk. foretaget af broderen: Laurids Jensen, Tostrup: børn: Jens Svendsen og Maren Svendsdatter sidstnævnte trolovet m. Jens Jensen Hørtigkarl b Morten Jensen Staun, Nibe havde bl.a. børnene: Peder Mortensen, Kirsten Mortensdatter, Jens Mortensen b & a Niels Andersen Grydsted, Nibe, skifte 18/ eft. hustru: Karen Corfitsdt. børn: Corfits Nielsen, Margrete Nielsdatter, Boel Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter ( følgende anføres som svogre: ( svigersønner ) Hermand Hansen, Peder Justsen, Niels Mogensen ( Nielsen ) ( men Corfits Nielsen døde vist nok før skiftet var tilendebragt ) b skifte 17/ eft. Laurids Christensen Mørk ny mand var birkeskriver Peder Lauridsen Stub. enken var Mette Eriksdatter, børn: s. Hans Lauridsen, s. Erik Lauridsen, dt. - Mette Lauridsdt. ( ders værger var: farbr. Christoffer Christensen i Borregrd. og morbr. Niels Eriksen Klit, Nibe. Værge og farbroder Christoffer Christensen, i Borregrd. fordrede fra dødsboet en arvepart som den afdøde havde i besiddelse til den afdødes søsterbørn, nemlig børn af afd. Birgitte Christensdatter til hendes børn: Christoffer Nielsen og Margrete Nielsdatter, 36 sld. med renter i 2½ år a Laurids Christensen Stub, Nibe fik tingsvidne at afd. Anne Madsdt. ( ½ søster var død i Amsterdam var hans og Else Chrdatters ½ søster. Deres mor Maren Pedersdatter var gift 2 gange 1`ægteskab var med Mads Andersen Stub - og 2`ægteskab var med Chr. Lauridsen Stub a Karen Mogensdatter Wingrd., Nibe enke eft. Knud Jacobsen Sommer ( rdm i Aalb. i en periode ) de havde sønnen Laust Knudsen b Peder Mikkelsen Ferch f. mor: Maren Chrdt. Ferchs, Nibe fik tingsvidne vedr. Maren Graversdatter der døde i Malmø og blev begravet i Lund hun var datter af: Gravers Christensen og Inger Eriksdatter hun var søskendebarn til: Erik Christensen + i Kbh. Niels Christensen + i Kbh. Maren Chrdatter Ferchs gm. Mikkel Ferch samt Mette Christensdatter der boede og døde i Ferch i Vokslev sogn hun var deres fasters datter. Og er. Med salig Erik Christensens børn: Peder Eriksen, Nibe, Maren Eriksdatter, Nibe og Kirsten Eriksdatter i Købh. som er salig Mette Christensdatters børn en søn Peder Nielsen Ferch, og flere vi ved ej hvor de er a Jens Ibsen, født i Nibe nu i Købh. meddeler v. birketing og landsting, at han ikke vedgår arv og gæld efter sin far Ib Sørensen, Nibe samtidig meddeles dette til hans søskende: Søren Ibsen, Chr Ibsen og Maren Ibsdatter i Nibe b Gertrud Henriksdt., Nibe datter af Henrik Pedersen og Else Sørensdatter gav arveafk. til farbroder Just Pedersen for arv 30 sld a Jacob Jensen Grydsted (stedf) Nibe - skifte eft. Kirsten Justdt. 19/ børn af 1`ægteskab: arv - s. 1`ægt. Chr Jensen 14 år, Karen Jensdt. 22 år i Kbh. Ane Jensdt. 11 år, værge farbr. Søren Jensen, Bislev b Søren Andersen, Nibe ( skrøbelig ) skifte eft. hustru Kirsten Jensdt. børn: Maren Sørdt. gm. Mik. Pedersen, Nibe & Sidsel Sørensdt b Laurids Jensen Kok, Vesløsgrd. Samt svogeren Jens Sørensen, Nibe sag mod debitorer ( udsat ) b Chr Jensen Kok - var søn af Maren Chrdt a Mikkel Nielsen bødker, Nibe broder til: Niels Nielsen bødker a Side 19 af 26

20 Anne Poulsdatter, Nibe var enke eft. Mads Pedersen ( hans søster var Anne Pedersdatter Lam trolovet 1682 m. Chr. Jensen ) a Thyge Sørensen f. hustru Maren Jensdt arv eft. far Jens Christensen b Bente Nielsdatter gm. ( afd.) Hans Nielsen Kræmmer - der var bl.a. sønnerne Hermand Hansen og Niels Hansen flere? b arveafk. eft. broder Wolle Gregersen død i Mariager: hans enke var Maren Jensdatter arvinger søskende i Nibe: Jens Gregersen, Nibe, Maren Gregdt. gm. Niels Lauridsen, Johanne Gregersdt. mor til Niels Nielsen bødker, Inge Gregersdt. rep. ved søstersøn: Mikkel Nielsen bødker. ( sidstnævnte havde en søster Sidsel Nielsdatter, og en søster Maren Nielsdatter gm. Jens Nielsen bødker ) ) a skifte 19/8-82 eft. Søren Andersen skomg., Nibe arvinger døtrene Maren og Sidsel Sørensdatter b Jens Madsen skrædder, Nibe var broder til Mikkel Madsen. Nørholm a Niels Winthers Nibe gm. Johanne Ejdrup b Chr Jensen Lam, Nibe gm. Anne Pedersdatter hendes mor var Maren Madsdatter ( lev. 1682) a afd. Chr Jacobsen, Nibe havde følgende børn: Jacob Christensen, Laurids Christensen, Maren, Anne & Mette Christensdt a Anders Laustsen, Nibe, skifte eft. hustru Anne Sørensdt. 11/ børn: arv - s. Laust Andersen 6 år, Jens Andersen 5 år, Inger? Andersdatter 2 år, Kirsten Andersdt. 9 år, Anne Andersdatter 7 år, værge - farbr. Laust Laustsen, Nibe a afd. Niels Nielsen Hørtigkarl var gm. Anne Chrdt. de havde ( mindst ) sønnen: Chr. Nielsen Hørtigkarl b Kirsten Nielsdt. Nibe var mor til afd. Claus Eriksen ( ) gm. Anne Bachersdatter ( og Niels Eriksen m. fl. ) Søren Eriksen var død tidl a Mikkel Pedersen Kummer, Nibe, var gm. Maren Sørensdatter der var datter vaf Søren Andersen skomg. Nibe a Laurids Jensen skomg., st. f. arv 23 sld. til stedsøn: Lave Andersen søn af Anders Pedersen, Nibe iht. skifte 3/ ( værge farbroder Laurids Pedersen i Ullits ) a Jacob Madsen bødker havde børnene: Mads Jaobsen og Anne Jacobsdatter ( samt Jacob Jacobsen og Jens Jacobsen i Købh. ) deres stedfar var Søren Knudsen bødker, Nibe og deres værge var Niels Nielsen, Nyrup a Sidsel Mogensdatter, Nibe havde sønnen Mogens Christensen b Chrd. Anne Cathr. gm. Jacob Byresen, Købh. - gav arveafk. for arv efter hendes far Chr Andersen skriver til Chr Christensen Ged, Nibe der rep. Johanne Chrdt b Niels Corneliusen Høberg på egne vegne og for sin afdøde broder Chr Corneliusens enke og børn ( Anne Nielsdt.) for arv efter afd. far og svigerfar: Cornelius Roed a barnløse Chr Mortensen bødker, Nibe fik afkald eft. afd. hustru Maren Pedersdatter fra hendes mor og søskende: mor Mette Nielsdatter søskende. Mette Pedersdt., Maren Pedersdt., Else Pedersdt., Anne Pedersdt., br. Chr. Pedersen, br. Niels Pedersen a Niels Mikkelsen Ferch gm. Anne Nielsdatter ( vidner) a Side 20 af 26

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088.

SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. 1 SKIFTEPROTOKOL FOR STAMHUSET ST.RESTRUP BOG NR. 2. G.141.-85 Mikrofilm NR.10087. BOG NR. 3. G.141.-86 Mikrofilm NR.10088. Dette hæftes formål er at angive slægtsforhold som er angivet i Skifteprotokollerne.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Gislum Herred, tingbøger 1671-1687. Arkiv B48B www.protokoller.dk SAGSREGISTER 1677-79. ( bogen delvis beskadiget )

Gislum Herred, tingbøger 1671-1687. Arkiv B48B www.protokoller.dk SAGSREGISTER 1677-79. ( bogen delvis beskadiget ) Gislum Herred, tingbøger 1671-1687. Arkiv B48B www.protokoller.dk ( bogen delvis beskadiget ) SAGSREGISTER 1677-79. Arv, arveafkald, skifte 30, 44, 62, 70, 95, 112, 113, 114, 120, 151, 195, 227, 255, 261,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen

Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen 900001 DIS Arkiv & Bibliotek 9 0 0 0 0 1 Afskrift i uddrag af Drahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786 U darbejdet

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Fødte piger 1812-1943

Fødte piger 1812-1943 Fødte piger 1812-1943 Fødte kvinder 1812-1824 Nr: Født: Navn Forældre: Kirkeaaret 1812-1813 1. 2. nov. Maren Christensen Boelsm. Christen Mattiasen, Marie Nielsen, Bjerndrup 2. 4. feb. Johanne Marie Jensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Døde kvinder 1812-1943

Døde kvinder 1812-1943 Døde kvinder 1812-1943 Døde kvinder 1812-1826 Nr: Dødsdag For og tilnavn Oplysninger Alder. Bemærkninger Kirkeaaret 1812-1813 1. 1. dec. Maren Nielsen Aft. enke i Lourup 83 2. 10. dec. Bodil Sørensen Inds.

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga.

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Af Ole Færch, Aalborg. Der har levet en række adelsslægter af navnet Munk i Danmark. Mest udbredt var tre slægter,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Sørup Kirkebog register 1795-1849

Sørup Kirkebog register 1795-1849 Sørup Kirkebog register 1795-1849 Viede 1795-1839 Fødte 1795-1834 Døde 1795-1846 Forkortelser: ~ betyder gift med. Viet og dato betyder viet i Sørup Kirke. d = døbt * = født b = begravet = død Kvinder,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere