Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnering ABC. En håndbog for bygherrer"

Transkript

1 Partnering ABC En håndbog for bygherrer

2 Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg, skal bygherren foretage en systematisk vurdering af, om byggeriet bør gennemføres i et offentlig-privat partnerskab, som inkluderer finansiering og drift, og/eller i en partneringaftale. I vurderingen indgår bl.a. fordele ved tidlig inddragelse af alle parter, ved samarbejde i højere grad baseret på gensidig respekt og tillid samt systematisk fordeling af risici mellem offentlig og privat aktør. Bygherrevejledning 2003, Erhvervs- og Byggestyrelsens forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed. 1

3 Partnering ABC en håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen Redigeret af Poul Høegh Østergaard MT Højgaard a/s er uden ansvar for eventuelle fejl i de enkelte indlæg Fotografer: Helle Moos (Bendt Bendtsen) Thomas Tolstrup Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Cubizz Tryk: Jønsson & NKN MT Højgaard a/s,

4 Partnering ABC Indhold: Vi skal forene det bedste i det offentlige og det private byggeri 5 Forord ved økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Partnering: Som partnerne ser det 7 Ved underdirektør Michael von Bülow, MT Højgaard a/s 1. Introduktion til partnering 9 Ved redaktør Poul Høegh Østergaard 2. Partnering, kommunerne og den statslige bygherrepolitik 15 Ved kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3. Partnering og udbudsreglerne 19 Ved advokat Thomas Stampe, Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll 4. Partnering og den kommunale bygherre: Beslutningsprocessen trin for trin 23 Ved senior projektleder Ann-Pia Puggaard, COWI A/S 5. Partneringaftalen 37 Ved sektionsdirektør Kristian Kongstad, MT Højgaard a/s 6. En kommunal byggeopgave i partnering: Humlehusene i Albertslund 47 Ved arkitekt Annette Straagaard, Albertslund Kommune 7. Elementer af partnering ved offentlige anlægsopgaver: Vejdirektoratets erfaringer med Riis-Ølholm vejprojektet 57 Ved jurist Mette Plejdrup Nielsen, Vejdirektoratets Anlægsafdeling 8. Undervisning, forskning og erhverv: Konference- og aktivitetscentret Søhuset i forskerparken Scion-DTU 67 Ved teknisk chef Anders Frejberg og projektleder Nils Møller, Scion-DTU 9. Gennem partnering til OPP: Nye løsninger på anlæg og drift i det offentlige 77 Ved udbudskonsulent Jens E. Staalby, Birch & Krogboe A/S 3

5 10. Om at gøre det, man er bedst til: Det nye paradigme om partnerskab mellem offentlige og private 85 Ved innovationskonsulent Mikkel A. Thomassen, Fonden Realdania, samt afdelingschef Stefan Ising og manager Martin Haaning, Rambøll Management 11. Litteratur og links 93 4

6 Bendt Bendtsen Økonomi- og erhvervsminister Vi skal forene det bedste i det offentlige og det private byggeri Partnering er et relativt nyt ord i det danske sprog. Det betegner en samarbejdsmodel, hvor bygherren, som bestiller det nye byggeri, rådgiverne som projekterer det, og entreprenøren som bygger det, vælger at se hinanden som partnere om det fælles byggeprojekt. Partnering betyder kort og godt, at man sætter sig for at løse udfordringerne i et samarbejde med fælles mål for øje. Det er i bund og grund en måde at gøre tingene på, som passer godt med vores måde at tænke på i Danmark. Denne bog er et godt værktøj, som illustrerer, hvorfor partnering har vist sig ganske effektiv, når det gælder om at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet. Erfaringerne viser, at byggerier i partnering ofte kan opføres billigere, hurtigere og med et bedre resultat. Derfor har regeringen pålagt de statslige bygherrer forud for ethvert byggearbejde at gennemføre en systematisk vurdering af, om det pågældende byggeri med fordel kan udføres i partnering. Det betyder ikke, at alting nu skal udføres i partnering. Men det betyder, at man skal overveje partnering i de konkrete tilfælde, hvor der kan være fordele ved det. Som byggeriets minister kan jeg kun anbefale andre offentlige og offentligt støttede bygherrer at gøre det samme. Partnering er en moderne måde at bygge på, som bringer ny dynamik ind i samarbejdet om de offentlige byggeopgaver og som kan være med til at sikre den offentlige bygherre mere værdi for de penge, der investeres i bygningsmassen. 5

7 Måske kan man endda overveje at gå skridtet videre og inddrage private parter i finansiering eller drift af byggerier og anlæg. Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) er en anden lovende model i paletten af nye samarbejdsformer mellem det offentlige og private. Jeg er overbevist om, at vi ved at forene det bedste i det offentlige og det private kan frigøre værdifuld dynamik og ressourcer til gavn for os alle. 6

8 Michael von Bülow Underdirektør MT Højgaard a/s Partnering: Som partnerne ser det Partnering handler om at lytte, at bidrage, at dele og sammen uddrage fællesmængden. At bygge har alle dage været en alvorlig sag. Det er stadig en alvorlig sag at bygge, men på en ganske anden måde end før. Privat skifter vi gerne bolig i takt med, at vores livssituation ændrer sig, og med virksomhederne er det lige sådan. Markeder ændrer sig, muligheder dukker op, og det gælder om at kunne tilpasse sig hurtigt. Det krav skal byggeriet også kunne leve op til. Investorerne efterspørger fleksibilitet, lejerne individualitet. Hvis det nye byggeri skal kunne indfri de mange og komplekse krav, er der brug for en tæt dialog om behov og mulige løsninger. Brugere og købere har ikke blot funktionskrav, men ofte også forskellige individuelle ønsker og forventninger, som ikke nemt lader sig beskrive på papir eller tegning. I partnering får man mulighed for at lægge dem frem i et forum, som alene er skabt for at lytte, videreudvikle og virkeliggøre kundens vision. Det handler om medspil og samspil og partnering er indtil videre det bedste bud på at drive dette samarbejde frem. Dog skal man huske, at et vellykket byggeprojekt til enhver tid afhænger af, om mål, løsningsmuligheder og succeskriterier er veldefinerede og kommunikerede. Og efterfølgende af valg af samarbejdsform og det engagement, de involverede partnere lægger i realiseringen af den fælles opgave. Partnering er ikke løsningen på enhver tænkelig problemstilling eller opgave, men en måde at arbejde sammen på, som gerne skulle fremme løsningen og resultatet af den fælles opgave. En stor entreprenørvirksomhed som MT Højgaard har i sagens natur mange erfaringer fra tidligere byggeprojekter at bidrage med, og jo tidligere vi kommer ind i processen, jo bedre muligheder har vi for at formidle disse erfarin- 7

9 ger på en måde, så de kan blive til nytte og gavn for kundens byggeri. Den ægte partneringmodel den, som også kaldes tidlig partnering giver optimale muligheder for at indarbejde partnernes erfaring og viden i et innovativt samarbejde, hvor kunden, arkitekten, ingeniørerne og entreprenøren bidrager med det, de hver især er gode til. Det sker i en gennemsigtig proces, hvor man hele tiden har klarhed over økonomien i de muligheder, der er på bordet. Når de rigtige løsninger er fundet, har kunden mulighed for at låse det aftalte fast i en total- eller hovedentreprise og dermed få sikkerhed for kvalitet, tid og pris. Når byggeriet går i gang, træder kunden gerne et skridt tilbage, for nu er det jo entreprenørens ansvar at udføre tingene som aftalt. Men der kan også være god mening i at lade partneringprocessen køre videre f.eks. fordi kunden ønsker at definere detailløsninger så sent i processen som muligt. I MT Højgaard vil vi under alle omstændigheder føre de gode principper om dialog og samspil videre, når vi går i gang på byggepladsen. Skal intentionerne med byggeprojektet lykkes, og skal både byggeprocessen og det færdige resultat afspejle de værdier, som kunden lægger vægt på, må den enkelte medarbejder på byggepladsen også forstå og engagere sig i dem. Vi er i MT Højgaard stærkt optaget af at føre partneringtanken videre på byggepladsen, og vi har til det formål udviklet en række forskellige værktøjer baseret på best practice, som vi kan trække på. Det tætte, integrerede samarbejde mellem parterne i byggeprocessen er nemlig ikke ny for os det er tværtimod noget, vi har arbejdet målrettet med gennem en længere årrække, og som vi har kunnet dokumentere resultater af, længe før partnering hed partnering. De erfaringer vil vi gerne dele med andre. Vi synes i al beskedenhed selv, at vi har noget at bidrage med. Men vi anerkender, at andre også har det og at man kan anskue tingene forskelligt, alt efter det ståsted man har. Derfor har vi i denne håndbog inviteret en række kvalificerede partnere til at bidrage med hver deres erfaring og synsvinkel. Partnering handler om at lytte, at bidrage, at dele og sammen uddrage fællesmængden. Her er det op til den enkelte læser selv at udlede det, han eller hun kan bruge. Om forfatteren: Michael von Bülow er uddannet scient. soc. PR og HA og har i perioden arbejdet med faglig formidling som informationschef på DTU og executive president i EU-regi (EUPRIO). Michael von Bülow kom til MT Højgaard a/s i 1991, hvor han i dag er ansvarlig for forretningsudvikling og udvikling af produkt- og samarbejdskoncepter. 8

10 Poul Høegh Østergaard Redaktør Introduktion til partnering Partnering er en forholdsvis ny måde at samarbejde på mellem den, der udbyder et byggeri, og de rådgivere og entreprenører, som påtager sig at realisere det. Her er en hurtig indføring i begrebet med svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, det rejser. PARTNERING: Hvorfor det? Partnering er et relativt nyt begreb, som i disse år vinder stadig større udbredelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Det handler, som ordet siger, om at se hinanden som partnere i samarbejdet om at virkeliggøre et byggeprojekt. Som kunde kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor i alverden man skal være partner med nogle virksomheder, som man betaler for at projektere og udføre et byggeri? Det har der faktisk vist sig at være gode grunde til. Først og fremmest får kunden langt bedre mulighed for at præge sit nye byggeri, når han ikke blot køber et projekt, men rent faktisk er med til at træffe de detailbeslutninger, som tilsammen bestemmer, hvordan projektet bliver til det byggeri, han bagefter skal leve med og i. De kommende brugere har ofte værdifulde erfaringer, som kan være med til øge byggeriets nytteværdi og sikre en mere effektiv drift hvis de vel at mærke i tide bliver kanaliseret frem til de projekterende. Partnering giver mulighed for at inddrage brugerne i processen. Nøjagtig det samme gælder for de erfaringer, som entreprenører og håndværkere bringer med fra tidligere byggerier. Ved den traditionelle måde at til- 9

11 rettelægge byggeriet på når disse erfaringer sjældent frem til de projekterende. Byggeriet er jo ofte projekteret færdigt, før entreprenøren overhovedet kommer ind i billedet. Gennem partnering kan man sikre sig en frugtbar dialog mellem projekterende og praktikere, som ofte resulterer i bedre og måske billigere løsninger. I det hele taget repræsenterer partnering en nytænkning af samarbejdet i byggeprojekter, som kan få parterne til at forene deres kræfter og sætte byggeprojektets interesser i fokus. Det sker ved at aftale nogle vilkår for samarbejdet, som fremmer gensidig tillid, åbenhed og dialog. Partnering fordi: Bedre proces med fælles fodslag og færre konflikter Større sikkerhed for, at resultatet bliver optimalt i forhold til ønsker og behov Lettere at forene mål for byggetid, kvalitet og økonomi Regeringen opfordrer i sin bygherrepolitik de statslige og offentlige bygherrer til at overveje at anvende partneringkonceptet ved ethvert større byggearbejde DEFINITION: Hvad er partnering? Begrebet partnering anvendes om en samarbejdsform i et bygge- eller anlægsprojekt, der er baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter. Projektet gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Sådan lyder den officielle definition på partnering i Bygherrevejledning 2003 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Partnering er altså en samarbejdsform ikke en entrepriseform. En partneringaftale er en tillægsaftale til selve entreprisekontrakten. Den kan i princippet forenes med en hvilken som helst kontraktform. I praksis er den dog mest udbredt i forbindelse med hoved- eller totalentrepriser, men også den nye teamentreprise hvor entreprenør og rådgivere som team byder ind på opgaven er velegnet i forbindelse med partnering. At partneringaftalen baseres på dialog, tillid og åbenhed vidner om, at partnering grundlæggende handler om værdier. Partnering er ikke bare en 10

12 aftale og nogle værktøjer til at få samarbejdet til at glide lidt lettere. Partnering handler om at ville et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det krav retter sig mod alle partnere også kunden selv. Man skal gøre sig klart, at det kræver en indsats, for dialog tager tid. Og man skal også selv være parat til at vise den tillid og åbenhed, man forventer af de andre. Og være sikker på, at man har baglandet med. Tidlig inddragelse af alle parter er et nøglepunkt i partnering. Gentagne forsøg har vist, at vil man have en mere effektiv byggeproces med færre fejl, mindre projekteringsspild og kortere byggetid så skal den viden og erfaring, som producenter og fagentreprenører repræsenterer, inddrages i projekteringen. Mest optimalt sker det, når rådgivere og entreprenør sammen udarbejder projektet på grundlag af et byggeprogram. Det er den ægte partneringmodel eller tidlig partnering, som den også kaldes. Det er dog også muligt at etablere et partneringsamarbejde om detailprojektering og udførelse, selv om kunden forinden har ladet arkitekt og rådgivere udarbejde et dispositions- eller projektforslag. Så taler man om sen partnering. Under alle omstændigheder indgås der i partnering en forpligtende aftale mellem kunden, arkitekten, den rådgivende ingeniør og entreprenøren. I denne aftale fastslår partnerne hvilke fælles mål, man sammen vil stræbe efter at opnå, sådan at succeskriterierne er klare. De fælles aktiviteter, som definitionen henviser til, kan være kick-off workshops, hvor man f.eks. formulerer succeskriterierne ved det aktuelle projekt, og evalueringsseminarer undervejs i forløbet. Fælles økonomiske interesser kan være aftaler om fordeling af risici og gevinster typisk med incitamenter til at finde bedre og/eller billigere løsninger undervejs og at færdiggøre byggeriet hurtigt og effektivt. Åbne kalkyler, budgetter og regnskaber underbygger de fælles mål. Man lægger kortene på bordet, aftaler hvad der skal være til hver især og samler derefter kræfterne om at lave det bedste byggeri for pengene. 11

13 Partnering er: En samarbejdsform der nedfældes i en aftale En fælles målsætning mellem kunde, rådgivere og entreprenør Fælles økonomiske interesser i et vellykket resultat Dialog, åbenhed og gensidig tillid BUNDLINIEN: Kan partnering betale sig? Selv om partnering har været kendt i en del år i USA og Storbritannien gennem flere årtier er der endnu ikke publiceret videnskabelige forskningsresultater om effekten af partnering. Til gengæld er der efterhånden ganske mange erfaringer med partnering i praksis. De tyder alle sammen på, at partnering faktisk kan betale sig hvis man er villig til at investere det nødvendige engagement. En ofte benyttet sammenligning er anlæggelsen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Storebælt blev gennemført helt traditionelt, hvorimod Øresundsforbindelsen blev bygget efter en model, som indeholdt mange elementer af partnering: Bygherredeltagelse, tidlig involvering af udførende, incitamentsaftaler og konflikthåndtering. Storebæltsforbindelsen blev forsinket i flere år i forhold til den oprindelige tidsplan, budgetterne for alle delanlæg blev sprængt og mange kontraktforhold endte i langvarige voldgiftstvister. Ved Øresundsforbindelsen blev flere af delanlæggene afsluttet forud for tidsplanen, budgetterne blev overholdt, og der var ingen konflikter, der endte i voldgift. I en evaluering af syv byggeprojekter i partnering konstaterede Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2002, at byggerierne var blevet 5-20% billigere, afsluttet til tiden eller før og afleveret med færre fejl og mangler. Nøjagtig tilsvarende erfaringer gjorde Rambøll, Arkitema og MT Højgaard i udviklingskonsortiet PPU, der i 1990 erne var blandt de første til at eksperimentere med at inddrage de udførende tidligt i projekteringen. Ved en interviewundersøgelse af 81 danske partneringprojekter konkluderede en arbejdsgruppe under Byggeriets Evaluerings Center (BEC) i sommeren 2003: Det er erfaringen, at målene generelt bliver opfyldt på partnering- 12

14 projekter. Det er den generelle vurdering, at partnering i de fleste tilfælde bidrager til at skabe et resultat, hvor alle er vindere. I en byggepanel-undersøgelse om partnering (udført af Instituttet for Opinionsanalyse for BEC i samarbejde med ErhvervsBladet, efterår 2003) blev 53 førende aktører i byggesektoren spurgt om deres vurdering af partnering. 88% af panelet stillede sig meget positiv eller overvejende positiv over for partnering. Alle mener, at partnering kan give et bedre og billigere byggeri (75% i stor eller meget stor udstrækning) og at der på sigt er meget store gevinst-potentialer i de nye samarbejdsformer. Partneringerfaringer: Partnering tager tid Partnerne skal være samarbejdsvillige og have god indbyrdes kemi Processen bliver bedre Målene bliver indfriet Partneringprojekter bliver ikke dyrere end byggerier, der gennemføres i traditionelle udbud (ren priskonkurrence) Om forfatteren: Poul Høegh Østergaard er journalist og Master i computer-medieret kommunikation. Han har arbejdet med byggeri som stofområde gennem mere end 25 år, bl.a. som skribent i arkitekt- og ingeniørfagpressen. Poul Høegh Østergaard har medvirket i formidlingen af en lang række af de senere års udviklingsinitiativer inden for byggesektoren aktuelt som formidlingsansvarlig for udviklingsinitiativet Det Digitale Byggeri. Han var endvidere redaktør på ATV-rapporten Byggeriet i det 21. århundrede, som var med til at tegne nogle af de udviklingstendenser, der i disse år kendetegner byggeriet. 13

15 14

16 Ib Steen Olsen Kontorchef Erhvervs- og Byggestyrelsen Partnering, kommunerne og den statslige bygherrepolitik Med tilbudsloven er der åbnet for, at også offentlige bygherrer kan anvende partneringmodellen. De statslige bygherrer skal nu ved ethvert nyt byggeprojekt systematisk vurdere, om der skal bygges i partnering. Det er regeringens ønske, at denne statslige bygherrepolitik også breder sig i kommunerne og hos andre offentlige bygherrer. NYUDVIKLING I BYGGERIET: Fokus på samarbejde Produktiviteten i dansk byggeri har udviklet sig langt mindre end på andre erhvervsområder og i landene omkring os. Det betyder højere byggeomkostninger og dermed større udgifter til erhvervsliv, administration, kultur og boliger end nødvendigt. Byggeriet lider også under, at antallet af svigt er for højt, selv om det er lykkedes at igangsætte en positiv udvikling, som afspejler sig i en reduktion af svigt ved aflevering og eftersyn. Inddrages imidlertid også de indirekte svigt, som udbedringer under byggeprocessen og omkostninger under driften på grund af svigt, er der tale om, at op mod 10% af byggeomkostningerne går til at udbedre svigt. Endelig er et karakteristisk træk, at der bindes mange ledelsesressourcer i konflikter, der i stedet kunne bruges til at rationalisere produktionen og øge værdien af byggeriet. I flere rapporter er der peget på, at en meget væsentlig årsag til disse problemer er dårlige samarbejdsforhold under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri. Derfor har flere udviklingsinitiativer som forsøgsbyggerierne i Erhvervs- og Byggestyrelsens netværk Nye samarbejdsformer og Bygherrer skaber værdier i de seneste fem år drejet sig om at finde frem til nye samarbejdsformer. 15

17 En række af disse former er blevet samlet under betegnelsen partnering. Gennem initiativerne er der indhentet erfaringer, der viser flere fordele ved at bruge partnering. Eksempelvis bedre økonomi, færre mangler, større motivation og færre konflikter, sådan som det også er beskrevet i kapitel 1. PARTNERING ELLER EJ: Systematiske vurderinger hos den offentlige bygherre For de offentlige bygherrer blev rammerne for tilrettelæggelsen af byggeprojekter justeret i loven om indhentning af tilbud, der trådte i kraft 1. september Det gælder eksempelvis muligheden for at vælge begrænset licitation og udbud med det økonomisk mest fordelagtige bud som tildelingskriterium. Der blev dermed åbnet for at anvende partnering. For at udnytte denne mulighed for et større udbytte af de statslige investeringer i byggeri fulgte regeringen op i august 2003 med et byggepolitisk udspil for de statslige bygherrer. Det hed her endvidere, at det er regeringens ønske, at byggepolitikken også bredes ud til at omfatte andet offentligt byggeri, det vil sige statsfinansierede institutioner, det støttede byggeri og det (amts)kommunale byggeri, jf. Staten som bygherre vækst og effektivisering i byggeriet. Det er således opfattelsen, at den statslige byggepolitik skal have en positiv afsmittende virkning på det øvrige byggeri og på den måde bidrage til at fremme byggeriets kvalitet, produktivitet og internationale konkurrenceevne. På det statslige område er byggepolitikken udmøntet i et krav til de statslige bygherrer om, at de skal foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres på grundlag af en partneringaftale, jf. bekendtgørelse 1135, der trådte i kraft 1. januar Loven om indhentning af tilbud vil blive revideret i foråret 2005, hvor muligheden for partnering vil blive fastholdt. Endvidere skal de offentlige bygherrer følge EU s udbudsdirektiver. Det kan konstateres, at udviklingen ikke mindst i sammenligning med den tid det normalt tager at introducere ændringer i byggeriet er gået meget hurtigt. I 1999 var det vanskeligt at finde 8-10 bygherrer til en serie forsøgsbyggerier. For øjeblikket gennemfører Byggeriets Evaluerings Center en opsamling af erfaringer, hvor omkring 130 byggerier indgår. SAMARBEJDETS FIRE SØJLER: Åbenhed, tillid, dialog og samspil Under de seneste års hastige udvikling har mange spurgt: Hvad skal forstås ved partnering? ofte med tilføjelsen: Er det ikke blot gammel vin på nye flasker? 16

18 På den baggrund er byggeriets organisationer for bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører og virksomheder efter en bred diskussion blevet enige om en definition (jf. kapitel 1), der opstiller nogle rammer, der skal gælde, for at samarbejdet kan karakteriseres som partnering. Grundlaget er dialog, tillid, åbenhed og tidlig inddragelse af alle parter. I praksis er der flere muligheder for partnering. Der er imidlertid en række fællestræk ved disse, jf. Vejledning i partnering, Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni 2004: En aktiv bygherre, som beslutter at gennemføre et samarbejde i partnering og som deltager i en dialog om byggeriets udformning De udførendes viden inddrages i projekteringen, og optimering af økonomi, omfang og kvalitet sker i et åbent samspil mellem bygherre, de rådgivende og udførende Der indgås en partneringaftale, som bl.a. beskriver partnernes fælles målsætninger, fastlægger rammerne for samarbejdet og beskriver de værktøjer, som det er valgt at bruge til at støtte samarbejdet De nævnte værktøjer uddyber indholdet af partnering. Nogle af de mest benyttede er afholdelse af workshops bl.a. for drøftelse af partneringaftale, løbende opfølgning af målsætninger, brug af incitamenter, åbenhed om de økonomiske konsekvenser, kortlægning (og udvikling) af kompetencer, oprettelse af styregruppe af repræsentanter for virksomhedernes ledelse og aftalte former for håndtering af uenigheder. En nærmere beskrivelse kan findes i Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning og i en række rapporter fra de nævnte udviklingsaktiviteter, jf. I vejledningen er også givet retningslinier for, hvornår en byggeopgave med fordel kan gennemføres i partnering. Værktøjerne eller elementerne i partnering må vælges efter behovet i den enkelte sag. Og sagt i en parentes kan de fleste også bruges i en traditionel sag. For at der kan tales om partnering, skal samarbejdet imidlertid opfylde en række andre kriterier, jf. definitionen. AFTALEJURAEN: De grundlæggende spilleregler gælder fortsat Udbud med partnering som samarbejdsform kan gennemføres på grundlag af et byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag eller forprojekt. Udbud på grundlag af et hovedprojekt falder udenfor begrebet partnering, fordi der her ikke er mulighed for at samarbejde om projektets udformning. 17

19 Udbud på forprojekt kan være relevant f.eks. i projekter, hvor alternative løsningsmuligheder med fordel endeligt besluttes i et samarbejde. Der kan skelnes mellem en tidlig inddragelse af de udførende, dvs. inden forslagsfasen ( tidlig partnering ) eller senere, f.eks. efter at bygherren har ladet udarbejde dispositions- eller projektforslag ( sen partnering ). Bygherren må beslutte, hvilken form der er bedst egnet i det konkrete projekt. På forhånd er tidlig ikke bedre end sen. Det anbefales, at partneringaftalen strækker sig helt frem til afleveringen. Og eksempelvis omfatter såkaldt trimmet udførelse, der kan inddrage formænd, sjakbajser og håndværkere i partneringsamarbejdet. Det skal afsluttende tilføjes, at partnering ikke er en ny entrepriseform, men en samarbejdsform, hvor der i den enkelte sag aftales et sæt fælles spilleregler. Derfor anbefales partnering baseret på AB92, ABT93 og ABR89. Det vil dog normalt være nødvendigt med visse fravigelser eller suppleringer. Partnering, den statslige bygherrepolitik og kommunerne: Tilbudsloven har åbnet mulighed for at anvende partnering De statslige bygherrer skal systematisk vurdere, om der skal bygges i partnering ved hvert eneste byggeprojekt Det er regeringens ønske, at partnering også breder sig i kommunerne Om forfatteren: Ib Steen Olsen er kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen på det erhvervs- og byggepolitiske område. Han har bl.a. været ansvarlig for udviklingsprojekterne Nye samarbejdsformer og Bygherrer skaber værdier samt for udarbejdelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning i Partnering. 18

20 Thomas Stampe Advokat Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Partnering og udbudsreglerne Udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder er alt efter byggesum underlagt tilbudsloven eller EU-direktiverne. Ingen af regelsættene står i vejen for partnering, når blot man holder sig en række forhold for øje. Den private bygherre kan uden videre indgå et partneringsamarbejde, med hvem han vil. Helt så nemt er det ikke, når bygherren er en offentlig eller halvoffentlig institution eller virksomhed eller når et byggeri finansieres helt eller delvist af offentlige midler. Denne type byggerier er underlagt udbudsregler enten i form af tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver. Om man skal anvende det ene eller det andet af disse to regelsæt afhænger groft sagt af, om byggesummen er over eller under ca. 44 millioner kroner (EU s tærskelværdi i ). Er byggesummen under dette beløb, gælder tilbudsloven. Er den over, gælder EU s udbudsdirektiver. Udbudsreglerne er relativt komplicerede, og bygherren skal derfor være grundig, når han lægger sig fast på, hvordan han vil finde sine samarbejdspartnere. Ofte opfattes udbudsreglerne som vanskelige og generende for bygherren, men det er vigtigt at holde sig for øje, at reglerne grundlæggende har til formål at sikre, at den bedste entreprenør får opgaven, og at reglerne ikke hindrer, at et byggearbejde udbydes og gennemføres i partnering. TILBUDSLOVEN: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Byggeopgaver, som omfattes af tilbudsloven altså de mindre byggeopgaver skal udbydes i konkurrence, uanset om byggeriet organiseres efter mere traditionelle organisationsformer eller som et partneringprojekt. Udbudsformen ved et partneringudbud vil sædvanligvis være begrænset udbud, hvor der i modsætning til et offentligt udbud kun afgives bud fra de tilbudsgivere, som på forhånd er blevet prækvalificeret til at afgive bud. 19

21 Efter tilbudsloven kan en udbudskonkurrence organiseres som enten en ren priskonkurrence hvor tildelingskriteriet er laveste pris eller som en konkurrence, hvor der konkurreres på flere parametre og hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Ønsker bygherren at bygge i partnering, hverken kan eller skal prisen være det eneste konkurrenceparameter, og i et sådant udbud vil tildelingskriteriet altid være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som ved ethvert andet udbud, skal der også ved et partneringudbud udarbejdes et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for konkurrencen. Det er kendetegnende for partnering, at samarbejdet med partneringdeltagerne etableres på et tidligt tidspunkt i forløbet, og udbudsmaterialet vil derfor typisk ikke være et færdigt byggeprojekt endsige et program eller et materiale, der er så langt fremme i processen, at det kan prissættes. Selv om der skal indhentes tilbud tidligt i forløbet, kan der sagtens udarbejdes et udbudsmateriale, som kan danne grundlag for en fornuftig konkurrence. Udbudsmaterialet for et partneringudbud kan således eksempelvis omfatte et kortfattet byggeprogram, indeholdende nogle af eller alle følgende elementer: Økonomisk ramme for projektet Byggeriets formål Omtrentlig antal m 2 Planmæssige bindinger Overordnede angivelser af kvalitet Tidsramme Arkitektoniske intentioner Specifikke bygherrekrav Udkast til partneringaftale Tilbudsgiverne skal i deres tilbud forholde sig til disse elementer og herunder eksempelvis fremkomme med en samlet overslagspris for byggeriet, angive enhedspriser og en vurdering af, om der er sammenhæng mellem den økonomiske ramme, de tidsmæssige aspekter og de arkitektoniske og kvalitetsmæssige krav, som bygherren har angivet. For at bygherren kan udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, må han fastlægge nogle tildelingskriterier, som skal danne grundlag for udvælgelsen. Disse kan i partneringudbuddet eksempelvis være ét eller flere af følgende: 20

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere