Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnering ABC. En håndbog for bygherrer"

Transkript

1 Partnering ABC En håndbog for bygherrer

2 Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg, skal bygherren foretage en systematisk vurdering af, om byggeriet bør gennemføres i et offentlig-privat partnerskab, som inkluderer finansiering og drift, og/eller i en partneringaftale. I vurderingen indgår bl.a. fordele ved tidlig inddragelse af alle parter, ved samarbejde i højere grad baseret på gensidig respekt og tillid samt systematisk fordeling af risici mellem offentlig og privat aktør. Bygherrevejledning 2003, Erhvervs- og Byggestyrelsens forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed. 1

3 Partnering ABC en håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen Redigeret af Poul Høegh Østergaard MT Højgaard a/s er uden ansvar for eventuelle fejl i de enkelte indlæg Fotografer: Helle Moos (Bendt Bendtsen) Thomas Tolstrup Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Cubizz Tryk: Jønsson & NKN MT Højgaard a/s,

4 Partnering ABC Indhold: Vi skal forene det bedste i det offentlige og det private byggeri 5 Forord ved økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Partnering: Som partnerne ser det 7 Ved underdirektør Michael von Bülow, MT Højgaard a/s 1. Introduktion til partnering 9 Ved redaktør Poul Høegh Østergaard 2. Partnering, kommunerne og den statslige bygherrepolitik 15 Ved kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3. Partnering og udbudsreglerne 19 Ved advokat Thomas Stampe, Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll 4. Partnering og den kommunale bygherre: Beslutningsprocessen trin for trin 23 Ved senior projektleder Ann-Pia Puggaard, COWI A/S 5. Partneringaftalen 37 Ved sektionsdirektør Kristian Kongstad, MT Højgaard a/s 6. En kommunal byggeopgave i partnering: Humlehusene i Albertslund 47 Ved arkitekt Annette Straagaard, Albertslund Kommune 7. Elementer af partnering ved offentlige anlægsopgaver: Vejdirektoratets erfaringer med Riis-Ølholm vejprojektet 57 Ved jurist Mette Plejdrup Nielsen, Vejdirektoratets Anlægsafdeling 8. Undervisning, forskning og erhverv: Konference- og aktivitetscentret Søhuset i forskerparken Scion-DTU 67 Ved teknisk chef Anders Frejberg og projektleder Nils Møller, Scion-DTU 9. Gennem partnering til OPP: Nye løsninger på anlæg og drift i det offentlige 77 Ved udbudskonsulent Jens E. Staalby, Birch & Krogboe A/S 3

5 10. Om at gøre det, man er bedst til: Det nye paradigme om partnerskab mellem offentlige og private 85 Ved innovationskonsulent Mikkel A. Thomassen, Fonden Realdania, samt afdelingschef Stefan Ising og manager Martin Haaning, Rambøll Management 11. Litteratur og links 93 4

6 Bendt Bendtsen Økonomi- og erhvervsminister Vi skal forene det bedste i det offentlige og det private byggeri Partnering er et relativt nyt ord i det danske sprog. Det betegner en samarbejdsmodel, hvor bygherren, som bestiller det nye byggeri, rådgiverne som projekterer det, og entreprenøren som bygger det, vælger at se hinanden som partnere om det fælles byggeprojekt. Partnering betyder kort og godt, at man sætter sig for at løse udfordringerne i et samarbejde med fælles mål for øje. Det er i bund og grund en måde at gøre tingene på, som passer godt med vores måde at tænke på i Danmark. Denne bog er et godt værktøj, som illustrerer, hvorfor partnering har vist sig ganske effektiv, når det gælder om at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet. Erfaringerne viser, at byggerier i partnering ofte kan opføres billigere, hurtigere og med et bedre resultat. Derfor har regeringen pålagt de statslige bygherrer forud for ethvert byggearbejde at gennemføre en systematisk vurdering af, om det pågældende byggeri med fordel kan udføres i partnering. Det betyder ikke, at alting nu skal udføres i partnering. Men det betyder, at man skal overveje partnering i de konkrete tilfælde, hvor der kan være fordele ved det. Som byggeriets minister kan jeg kun anbefale andre offentlige og offentligt støttede bygherrer at gøre det samme. Partnering er en moderne måde at bygge på, som bringer ny dynamik ind i samarbejdet om de offentlige byggeopgaver og som kan være med til at sikre den offentlige bygherre mere værdi for de penge, der investeres i bygningsmassen. 5

7 Måske kan man endda overveje at gå skridtet videre og inddrage private parter i finansiering eller drift af byggerier og anlæg. Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) er en anden lovende model i paletten af nye samarbejdsformer mellem det offentlige og private. Jeg er overbevist om, at vi ved at forene det bedste i det offentlige og det private kan frigøre værdifuld dynamik og ressourcer til gavn for os alle. 6

8 Michael von Bülow Underdirektør MT Højgaard a/s Partnering: Som partnerne ser det Partnering handler om at lytte, at bidrage, at dele og sammen uddrage fællesmængden. At bygge har alle dage været en alvorlig sag. Det er stadig en alvorlig sag at bygge, men på en ganske anden måde end før. Privat skifter vi gerne bolig i takt med, at vores livssituation ændrer sig, og med virksomhederne er det lige sådan. Markeder ændrer sig, muligheder dukker op, og det gælder om at kunne tilpasse sig hurtigt. Det krav skal byggeriet også kunne leve op til. Investorerne efterspørger fleksibilitet, lejerne individualitet. Hvis det nye byggeri skal kunne indfri de mange og komplekse krav, er der brug for en tæt dialog om behov og mulige løsninger. Brugere og købere har ikke blot funktionskrav, men ofte også forskellige individuelle ønsker og forventninger, som ikke nemt lader sig beskrive på papir eller tegning. I partnering får man mulighed for at lægge dem frem i et forum, som alene er skabt for at lytte, videreudvikle og virkeliggøre kundens vision. Det handler om medspil og samspil og partnering er indtil videre det bedste bud på at drive dette samarbejde frem. Dog skal man huske, at et vellykket byggeprojekt til enhver tid afhænger af, om mål, løsningsmuligheder og succeskriterier er veldefinerede og kommunikerede. Og efterfølgende af valg af samarbejdsform og det engagement, de involverede partnere lægger i realiseringen af den fælles opgave. Partnering er ikke løsningen på enhver tænkelig problemstilling eller opgave, men en måde at arbejde sammen på, som gerne skulle fremme løsningen og resultatet af den fælles opgave. En stor entreprenørvirksomhed som MT Højgaard har i sagens natur mange erfaringer fra tidligere byggeprojekter at bidrage med, og jo tidligere vi kommer ind i processen, jo bedre muligheder har vi for at formidle disse erfarin- 7

9 ger på en måde, så de kan blive til nytte og gavn for kundens byggeri. Den ægte partneringmodel den, som også kaldes tidlig partnering giver optimale muligheder for at indarbejde partnernes erfaring og viden i et innovativt samarbejde, hvor kunden, arkitekten, ingeniørerne og entreprenøren bidrager med det, de hver især er gode til. Det sker i en gennemsigtig proces, hvor man hele tiden har klarhed over økonomien i de muligheder, der er på bordet. Når de rigtige løsninger er fundet, har kunden mulighed for at låse det aftalte fast i en total- eller hovedentreprise og dermed få sikkerhed for kvalitet, tid og pris. Når byggeriet går i gang, træder kunden gerne et skridt tilbage, for nu er det jo entreprenørens ansvar at udføre tingene som aftalt. Men der kan også være god mening i at lade partneringprocessen køre videre f.eks. fordi kunden ønsker at definere detailløsninger så sent i processen som muligt. I MT Højgaard vil vi under alle omstændigheder føre de gode principper om dialog og samspil videre, når vi går i gang på byggepladsen. Skal intentionerne med byggeprojektet lykkes, og skal både byggeprocessen og det færdige resultat afspejle de værdier, som kunden lægger vægt på, må den enkelte medarbejder på byggepladsen også forstå og engagere sig i dem. Vi er i MT Højgaard stærkt optaget af at føre partneringtanken videre på byggepladsen, og vi har til det formål udviklet en række forskellige værktøjer baseret på best practice, som vi kan trække på. Det tætte, integrerede samarbejde mellem parterne i byggeprocessen er nemlig ikke ny for os det er tværtimod noget, vi har arbejdet målrettet med gennem en længere årrække, og som vi har kunnet dokumentere resultater af, længe før partnering hed partnering. De erfaringer vil vi gerne dele med andre. Vi synes i al beskedenhed selv, at vi har noget at bidrage med. Men vi anerkender, at andre også har det og at man kan anskue tingene forskelligt, alt efter det ståsted man har. Derfor har vi i denne håndbog inviteret en række kvalificerede partnere til at bidrage med hver deres erfaring og synsvinkel. Partnering handler om at lytte, at bidrage, at dele og sammen uddrage fællesmængden. Her er det op til den enkelte læser selv at udlede det, han eller hun kan bruge. Om forfatteren: Michael von Bülow er uddannet scient. soc. PR og HA og har i perioden arbejdet med faglig formidling som informationschef på DTU og executive president i EU-regi (EUPRIO). Michael von Bülow kom til MT Højgaard a/s i 1991, hvor han i dag er ansvarlig for forretningsudvikling og udvikling af produkt- og samarbejdskoncepter. 8

10 Poul Høegh Østergaard Redaktør Introduktion til partnering Partnering er en forholdsvis ny måde at samarbejde på mellem den, der udbyder et byggeri, og de rådgivere og entreprenører, som påtager sig at realisere det. Her er en hurtig indføring i begrebet med svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, det rejser. PARTNERING: Hvorfor det? Partnering er et relativt nyt begreb, som i disse år vinder stadig større udbredelse i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Det handler, som ordet siger, om at se hinanden som partnere i samarbejdet om at virkeliggøre et byggeprojekt. Som kunde kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor i alverden man skal være partner med nogle virksomheder, som man betaler for at projektere og udføre et byggeri? Det har der faktisk vist sig at være gode grunde til. Først og fremmest får kunden langt bedre mulighed for at præge sit nye byggeri, når han ikke blot køber et projekt, men rent faktisk er med til at træffe de detailbeslutninger, som tilsammen bestemmer, hvordan projektet bliver til det byggeri, han bagefter skal leve med og i. De kommende brugere har ofte værdifulde erfaringer, som kan være med til øge byggeriets nytteværdi og sikre en mere effektiv drift hvis de vel at mærke i tide bliver kanaliseret frem til de projekterende. Partnering giver mulighed for at inddrage brugerne i processen. Nøjagtig det samme gælder for de erfaringer, som entreprenører og håndværkere bringer med fra tidligere byggerier. Ved den traditionelle måde at til- 9

11 rettelægge byggeriet på når disse erfaringer sjældent frem til de projekterende. Byggeriet er jo ofte projekteret færdigt, før entreprenøren overhovedet kommer ind i billedet. Gennem partnering kan man sikre sig en frugtbar dialog mellem projekterende og praktikere, som ofte resulterer i bedre og måske billigere løsninger. I det hele taget repræsenterer partnering en nytænkning af samarbejdet i byggeprojekter, som kan få parterne til at forene deres kræfter og sætte byggeprojektets interesser i fokus. Det sker ved at aftale nogle vilkår for samarbejdet, som fremmer gensidig tillid, åbenhed og dialog. Partnering fordi: Bedre proces med fælles fodslag og færre konflikter Større sikkerhed for, at resultatet bliver optimalt i forhold til ønsker og behov Lettere at forene mål for byggetid, kvalitet og økonomi Regeringen opfordrer i sin bygherrepolitik de statslige og offentlige bygherrer til at overveje at anvende partneringkonceptet ved ethvert større byggearbejde DEFINITION: Hvad er partnering? Begrebet partnering anvendes om en samarbejdsform i et bygge- eller anlægsprojekt, der er baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter. Projektet gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Sådan lyder den officielle definition på partnering i Bygherrevejledning 2003 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Partnering er altså en samarbejdsform ikke en entrepriseform. En partneringaftale er en tillægsaftale til selve entreprisekontrakten. Den kan i princippet forenes med en hvilken som helst kontraktform. I praksis er den dog mest udbredt i forbindelse med hoved- eller totalentrepriser, men også den nye teamentreprise hvor entreprenør og rådgivere som team byder ind på opgaven er velegnet i forbindelse med partnering. At partneringaftalen baseres på dialog, tillid og åbenhed vidner om, at partnering grundlæggende handler om værdier. Partnering er ikke bare en 10

12 aftale og nogle værktøjer til at få samarbejdet til at glide lidt lettere. Partnering handler om at ville et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det krav retter sig mod alle partnere også kunden selv. Man skal gøre sig klart, at det kræver en indsats, for dialog tager tid. Og man skal også selv være parat til at vise den tillid og åbenhed, man forventer af de andre. Og være sikker på, at man har baglandet med. Tidlig inddragelse af alle parter er et nøglepunkt i partnering. Gentagne forsøg har vist, at vil man have en mere effektiv byggeproces med færre fejl, mindre projekteringsspild og kortere byggetid så skal den viden og erfaring, som producenter og fagentreprenører repræsenterer, inddrages i projekteringen. Mest optimalt sker det, når rådgivere og entreprenør sammen udarbejder projektet på grundlag af et byggeprogram. Det er den ægte partneringmodel eller tidlig partnering, som den også kaldes. Det er dog også muligt at etablere et partneringsamarbejde om detailprojektering og udførelse, selv om kunden forinden har ladet arkitekt og rådgivere udarbejde et dispositions- eller projektforslag. Så taler man om sen partnering. Under alle omstændigheder indgås der i partnering en forpligtende aftale mellem kunden, arkitekten, den rådgivende ingeniør og entreprenøren. I denne aftale fastslår partnerne hvilke fælles mål, man sammen vil stræbe efter at opnå, sådan at succeskriterierne er klare. De fælles aktiviteter, som definitionen henviser til, kan være kick-off workshops, hvor man f.eks. formulerer succeskriterierne ved det aktuelle projekt, og evalueringsseminarer undervejs i forløbet. Fælles økonomiske interesser kan være aftaler om fordeling af risici og gevinster typisk med incitamenter til at finde bedre og/eller billigere løsninger undervejs og at færdiggøre byggeriet hurtigt og effektivt. Åbne kalkyler, budgetter og regnskaber underbygger de fælles mål. Man lægger kortene på bordet, aftaler hvad der skal være til hver især og samler derefter kræfterne om at lave det bedste byggeri for pengene. 11

13 Partnering er: En samarbejdsform der nedfældes i en aftale En fælles målsætning mellem kunde, rådgivere og entreprenør Fælles økonomiske interesser i et vellykket resultat Dialog, åbenhed og gensidig tillid BUNDLINIEN: Kan partnering betale sig? Selv om partnering har været kendt i en del år i USA og Storbritannien gennem flere årtier er der endnu ikke publiceret videnskabelige forskningsresultater om effekten af partnering. Til gengæld er der efterhånden ganske mange erfaringer med partnering i praksis. De tyder alle sammen på, at partnering faktisk kan betale sig hvis man er villig til at investere det nødvendige engagement. En ofte benyttet sammenligning er anlæggelsen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Storebælt blev gennemført helt traditionelt, hvorimod Øresundsforbindelsen blev bygget efter en model, som indeholdt mange elementer af partnering: Bygherredeltagelse, tidlig involvering af udførende, incitamentsaftaler og konflikthåndtering. Storebæltsforbindelsen blev forsinket i flere år i forhold til den oprindelige tidsplan, budgetterne for alle delanlæg blev sprængt og mange kontraktforhold endte i langvarige voldgiftstvister. Ved Øresundsforbindelsen blev flere af delanlæggene afsluttet forud for tidsplanen, budgetterne blev overholdt, og der var ingen konflikter, der endte i voldgift. I en evaluering af syv byggeprojekter i partnering konstaterede Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2002, at byggerierne var blevet 5-20% billigere, afsluttet til tiden eller før og afleveret med færre fejl og mangler. Nøjagtig tilsvarende erfaringer gjorde Rambøll, Arkitema og MT Højgaard i udviklingskonsortiet PPU, der i 1990 erne var blandt de første til at eksperimentere med at inddrage de udførende tidligt i projekteringen. Ved en interviewundersøgelse af 81 danske partneringprojekter konkluderede en arbejdsgruppe under Byggeriets Evaluerings Center (BEC) i sommeren 2003: Det er erfaringen, at målene generelt bliver opfyldt på partnering- 12

14 projekter. Det er den generelle vurdering, at partnering i de fleste tilfælde bidrager til at skabe et resultat, hvor alle er vindere. I en byggepanel-undersøgelse om partnering (udført af Instituttet for Opinionsanalyse for BEC i samarbejde med ErhvervsBladet, efterår 2003) blev 53 førende aktører i byggesektoren spurgt om deres vurdering af partnering. 88% af panelet stillede sig meget positiv eller overvejende positiv over for partnering. Alle mener, at partnering kan give et bedre og billigere byggeri (75% i stor eller meget stor udstrækning) og at der på sigt er meget store gevinst-potentialer i de nye samarbejdsformer. Partneringerfaringer: Partnering tager tid Partnerne skal være samarbejdsvillige og have god indbyrdes kemi Processen bliver bedre Målene bliver indfriet Partneringprojekter bliver ikke dyrere end byggerier, der gennemføres i traditionelle udbud (ren priskonkurrence) Om forfatteren: Poul Høegh Østergaard er journalist og Master i computer-medieret kommunikation. Han har arbejdet med byggeri som stofområde gennem mere end 25 år, bl.a. som skribent i arkitekt- og ingeniørfagpressen. Poul Høegh Østergaard har medvirket i formidlingen af en lang række af de senere års udviklingsinitiativer inden for byggesektoren aktuelt som formidlingsansvarlig for udviklingsinitiativet Det Digitale Byggeri. Han var endvidere redaktør på ATV-rapporten Byggeriet i det 21. århundrede, som var med til at tegne nogle af de udviklingstendenser, der i disse år kendetegner byggeriet. 13

15 14

16 Ib Steen Olsen Kontorchef Erhvervs- og Byggestyrelsen Partnering, kommunerne og den statslige bygherrepolitik Med tilbudsloven er der åbnet for, at også offentlige bygherrer kan anvende partneringmodellen. De statslige bygherrer skal nu ved ethvert nyt byggeprojekt systematisk vurdere, om der skal bygges i partnering. Det er regeringens ønske, at denne statslige bygherrepolitik også breder sig i kommunerne og hos andre offentlige bygherrer. NYUDVIKLING I BYGGERIET: Fokus på samarbejde Produktiviteten i dansk byggeri har udviklet sig langt mindre end på andre erhvervsområder og i landene omkring os. Det betyder højere byggeomkostninger og dermed større udgifter til erhvervsliv, administration, kultur og boliger end nødvendigt. Byggeriet lider også under, at antallet af svigt er for højt, selv om det er lykkedes at igangsætte en positiv udvikling, som afspejler sig i en reduktion af svigt ved aflevering og eftersyn. Inddrages imidlertid også de indirekte svigt, som udbedringer under byggeprocessen og omkostninger under driften på grund af svigt, er der tale om, at op mod 10% af byggeomkostningerne går til at udbedre svigt. Endelig er et karakteristisk træk, at der bindes mange ledelsesressourcer i konflikter, der i stedet kunne bruges til at rationalisere produktionen og øge værdien af byggeriet. I flere rapporter er der peget på, at en meget væsentlig årsag til disse problemer er dårlige samarbejdsforhold under planlægning, projektering og udførelse af et byggeri. Derfor har flere udviklingsinitiativer som forsøgsbyggerierne i Erhvervs- og Byggestyrelsens netværk Nye samarbejdsformer og Bygherrer skaber værdier i de seneste fem år drejet sig om at finde frem til nye samarbejdsformer. 15

17 En række af disse former er blevet samlet under betegnelsen partnering. Gennem initiativerne er der indhentet erfaringer, der viser flere fordele ved at bruge partnering. Eksempelvis bedre økonomi, færre mangler, større motivation og færre konflikter, sådan som det også er beskrevet i kapitel 1. PARTNERING ELLER EJ: Systematiske vurderinger hos den offentlige bygherre For de offentlige bygherrer blev rammerne for tilrettelæggelsen af byggeprojekter justeret i loven om indhentning af tilbud, der trådte i kraft 1. september Det gælder eksempelvis muligheden for at vælge begrænset licitation og udbud med det økonomisk mest fordelagtige bud som tildelingskriterium. Der blev dermed åbnet for at anvende partnering. For at udnytte denne mulighed for et større udbytte af de statslige investeringer i byggeri fulgte regeringen op i august 2003 med et byggepolitisk udspil for de statslige bygherrer. Det hed her endvidere, at det er regeringens ønske, at byggepolitikken også bredes ud til at omfatte andet offentligt byggeri, det vil sige statsfinansierede institutioner, det støttede byggeri og det (amts)kommunale byggeri, jf. Staten som bygherre vækst og effektivisering i byggeriet. Det er således opfattelsen, at den statslige byggepolitik skal have en positiv afsmittende virkning på det øvrige byggeri og på den måde bidrage til at fremme byggeriets kvalitet, produktivitet og internationale konkurrenceevne. På det statslige område er byggepolitikken udmøntet i et krav til de statslige bygherrer om, at de skal foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres på grundlag af en partneringaftale, jf. bekendtgørelse 1135, der trådte i kraft 1. januar Loven om indhentning af tilbud vil blive revideret i foråret 2005, hvor muligheden for partnering vil blive fastholdt. Endvidere skal de offentlige bygherrer følge EU s udbudsdirektiver. Det kan konstateres, at udviklingen ikke mindst i sammenligning med den tid det normalt tager at introducere ændringer i byggeriet er gået meget hurtigt. I 1999 var det vanskeligt at finde 8-10 bygherrer til en serie forsøgsbyggerier. For øjeblikket gennemfører Byggeriets Evaluerings Center en opsamling af erfaringer, hvor omkring 130 byggerier indgår. SAMARBEJDETS FIRE SØJLER: Åbenhed, tillid, dialog og samspil Under de seneste års hastige udvikling har mange spurgt: Hvad skal forstås ved partnering? ofte med tilføjelsen: Er det ikke blot gammel vin på nye flasker? 16

18 På den baggrund er byggeriets organisationer for bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører og virksomheder efter en bred diskussion blevet enige om en definition (jf. kapitel 1), der opstiller nogle rammer, der skal gælde, for at samarbejdet kan karakteriseres som partnering. Grundlaget er dialog, tillid, åbenhed og tidlig inddragelse af alle parter. I praksis er der flere muligheder for partnering. Der er imidlertid en række fællestræk ved disse, jf. Vejledning i partnering, Erhvervs- og Byggestyrelsen, juni 2004: En aktiv bygherre, som beslutter at gennemføre et samarbejde i partnering og som deltager i en dialog om byggeriets udformning De udførendes viden inddrages i projekteringen, og optimering af økonomi, omfang og kvalitet sker i et åbent samspil mellem bygherre, de rådgivende og udførende Der indgås en partneringaftale, som bl.a. beskriver partnernes fælles målsætninger, fastlægger rammerne for samarbejdet og beskriver de værktøjer, som det er valgt at bruge til at støtte samarbejdet De nævnte værktøjer uddyber indholdet af partnering. Nogle af de mest benyttede er afholdelse af workshops bl.a. for drøftelse af partneringaftale, løbende opfølgning af målsætninger, brug af incitamenter, åbenhed om de økonomiske konsekvenser, kortlægning (og udvikling) af kompetencer, oprettelse af styregruppe af repræsentanter for virksomhedernes ledelse og aftalte former for håndtering af uenigheder. En nærmere beskrivelse kan findes i Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning og i en række rapporter fra de nævnte udviklingsaktiviteter, jf. I vejledningen er også givet retningslinier for, hvornår en byggeopgave med fordel kan gennemføres i partnering. Værktøjerne eller elementerne i partnering må vælges efter behovet i den enkelte sag. Og sagt i en parentes kan de fleste også bruges i en traditionel sag. For at der kan tales om partnering, skal samarbejdet imidlertid opfylde en række andre kriterier, jf. definitionen. AFTALEJURAEN: De grundlæggende spilleregler gælder fortsat Udbud med partnering som samarbejdsform kan gennemføres på grundlag af et byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag eller forprojekt. Udbud på grundlag af et hovedprojekt falder udenfor begrebet partnering, fordi der her ikke er mulighed for at samarbejde om projektets udformning. 17

19 Udbud på forprojekt kan være relevant f.eks. i projekter, hvor alternative løsningsmuligheder med fordel endeligt besluttes i et samarbejde. Der kan skelnes mellem en tidlig inddragelse af de udførende, dvs. inden forslagsfasen ( tidlig partnering ) eller senere, f.eks. efter at bygherren har ladet udarbejde dispositions- eller projektforslag ( sen partnering ). Bygherren må beslutte, hvilken form der er bedst egnet i det konkrete projekt. På forhånd er tidlig ikke bedre end sen. Det anbefales, at partneringaftalen strækker sig helt frem til afleveringen. Og eksempelvis omfatter såkaldt trimmet udførelse, der kan inddrage formænd, sjakbajser og håndværkere i partneringsamarbejdet. Det skal afsluttende tilføjes, at partnering ikke er en ny entrepriseform, men en samarbejdsform, hvor der i den enkelte sag aftales et sæt fælles spilleregler. Derfor anbefales partnering baseret på AB92, ABT93 og ABR89. Det vil dog normalt være nødvendigt med visse fravigelser eller suppleringer. Partnering, den statslige bygherrepolitik og kommunerne: Tilbudsloven har åbnet mulighed for at anvende partnering De statslige bygherrer skal systematisk vurdere, om der skal bygges i partnering ved hvert eneste byggeprojekt Det er regeringens ønske, at partnering også breder sig i kommunerne Om forfatteren: Ib Steen Olsen er kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen på det erhvervs- og byggepolitiske område. Han har bl.a. været ansvarlig for udviklingsprojekterne Nye samarbejdsformer og Bygherrer skaber værdier samt for udarbejdelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens Vejledning i Partnering. 18

20 Thomas Stampe Advokat Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Partnering og udbudsreglerne Udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder er alt efter byggesum underlagt tilbudsloven eller EU-direktiverne. Ingen af regelsættene står i vejen for partnering, når blot man holder sig en række forhold for øje. Den private bygherre kan uden videre indgå et partneringsamarbejde, med hvem han vil. Helt så nemt er det ikke, når bygherren er en offentlig eller halvoffentlig institution eller virksomhed eller når et byggeri finansieres helt eller delvist af offentlige midler. Denne type byggerier er underlagt udbudsregler enten i form af tilbudsloven eller EU s udbudsdirektiver. Om man skal anvende det ene eller det andet af disse to regelsæt afhænger groft sagt af, om byggesummen er over eller under ca. 44 millioner kroner (EU s tærskelværdi i ). Er byggesummen under dette beløb, gælder tilbudsloven. Er den over, gælder EU s udbudsdirektiver. Udbudsreglerne er relativt komplicerede, og bygherren skal derfor være grundig, når han lægger sig fast på, hvordan han vil finde sine samarbejdspartnere. Ofte opfattes udbudsreglerne som vanskelige og generende for bygherren, men det er vigtigt at holde sig for øje, at reglerne grundlæggende har til formål at sikre, at den bedste entreprenør får opgaven, og at reglerne ikke hindrer, at et byggearbejde udbydes og gennemføres i partnering. TILBUDSLOVEN: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Byggeopgaver, som omfattes af tilbudsloven altså de mindre byggeopgaver skal udbydes i konkurrence, uanset om byggeriet organiseres efter mere traditionelle organisationsformer eller som et partneringprojekt. Udbudsformen ved et partneringudbud vil sædvanligvis være begrænset udbud, hvor der i modsætning til et offentligt udbud kun afgives bud fra de tilbudsgivere, som på forhånd er blevet prækvalificeret til at afgive bud. 19

21 Efter tilbudsloven kan en udbudskonkurrence organiseres som enten en ren priskonkurrence hvor tildelingskriteriet er laveste pris eller som en konkurrence, hvor der konkurreres på flere parametre og hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Ønsker bygherren at bygge i partnering, hverken kan eller skal prisen være det eneste konkurrenceparameter, og i et sådant udbud vil tildelingskriteriet altid være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som ved ethvert andet udbud, skal der også ved et partneringudbud udarbejdes et udbudsmateriale, som skal danne grundlag for konkurrencen. Det er kendetegnende for partnering, at samarbejdet med partneringdeltagerne etableres på et tidligt tidspunkt i forløbet, og udbudsmaterialet vil derfor typisk ikke være et færdigt byggeprojekt endsige et program eller et materiale, der er så langt fremme i processen, at det kan prissættes. Selv om der skal indhentes tilbud tidligt i forløbet, kan der sagtens udarbejdes et udbudsmateriale, som kan danne grundlag for en fornuftig konkurrence. Udbudsmaterialet for et partneringudbud kan således eksempelvis omfatte et kortfattet byggeprogram, indeholdende nogle af eller alle følgende elementer: Økonomisk ramme for projektet Byggeriets formål Omtrentlig antal m 2 Planmæssige bindinger Overordnede angivelser af kvalitet Tidsramme Arkitektoniske intentioner Specifikke bygherrekrav Udkast til partneringaftale Tilbudsgiverne skal i deres tilbud forholde sig til disse elementer og herunder eksempelvis fremkomme med en samlet overslagspris for byggeriet, angive enhedspriser og en vurdering af, om der er sammenhæng mellem den økonomiske ramme, de tidsmæssige aspekter og de arkitektoniske og kvalitetsmæssige krav, som bygherren har angivet. For at bygherren kan udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, må han fastlægge nogle tildelingskriterier, som skal danne grundlag for udvælgelsen. Disse kan i partneringudbuddet eksempelvis være ét eller flere af følgende: 20

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 25. 27. januar 2016 DAG 1 25. januar 2016 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 13.45

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart DAG 1 5. december 2016 STRATEGIER + ØKONOMISTYRING NYT I UDBUDSLOV + RÅDGIVERYDELSER Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.15 Kl. 10.00 Kl. 11.00

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER Kurt Helles Bardeleben og Charlotte Frederikke Malmqvist 19. september 2017 0 Det strategiske partnerskab fra tillidsbaseret

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 11. oktober 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere