A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december Valby Hallernes mødelokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler"

Transkript

1 A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 6. december i Valby Hallernes mødelokaler

2 Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2

3 Indholds fortegnelse side: 3 Indholds fortegnelsen Side: 4 Indkaldelsen Side: 5 Fodboldudvalgets sammensætning Side: 6 Forslag til forretningsordenen Side: 7 Beretning Side: 28 Slut stillingen for turneringen 2009 Side: 35 Slutstillingen for Futsal 2008/2009 Side 37 Resultaterne af pokalturneringerne 2009 Side: 42 Slutstillingen for Futsal 2009/2010 Side 44 Slutstillingen for turneringen Side: 51 Statistik over advarsler samt udvisninger fra Side: 52 Karantæner som overføres til turneringen 2011 Side: 53 Fair-play opgørelsen for sæson 2009 Side 58 Fair-play opgørelsen for sæson 2010 Side: 63 Budgetforslag for sæson 2011 og 2012 Side: 68 Startgebyrer for sæson 2011 og 2012 Side: 69 Forslag Side: 72 Valg - kandidater Side: 73 Referat af fodboldmødet

4 Østerbro, den 13. oktober 2010 Til fodboldklubberne i region Hovedstaden! Under henvisning til såvel forbundets som regionens love, samt ikke mindst vor egne turneringsreglers 1, indkalder fodboldudvalget hermed samtlige regionens fodboldklubber til det ordinære idrætsmøde i lige årstal, som afholdes: Mandag, den 6. december 2010 kl i Valby Hallernes mødelokaler Julius Andersensvej 5, 2450 København SV, og hvor vi skal igennem følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødereferent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af dagsorden 5. Godkendelse af forretningsorden 6. Beretning 7. Godkendelse af rammebudget 2011/2012, samt gebyrer og dommersalærer 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg i henhold til turneringsreglerne 10. Fremtidigt arbejde Forslag der ønskes behandlet på Idrætsmødet, skal være fodboldudvalget skriftligt i hænde senest mandag, den 15. november 2010 kl , i. flg. Turneringsreglerne. Forslag der modtages senere end denne dato samt klokkeslæt, vil ikke kunne blive behandlet på Idrætsmødet Klubberne skal være opmærksom på den nye regel, der blev vedtaget på fodboldmøde 2006, der omhandler tilmelding til mødet ( 1.01 sidste afsnit). Materialet til årets fodboldmøde vil blive udlagt på vor hjemmeside senest den 29. november, i.h.t. turneringsreglernes Vel mødt Fodboldudvalget 4

5 ***** Fodboldudvalgets sammensætning i 2009/10 ***** Fodboldudvalget Formand: Jan F. Ludvigsen Boldklubben Cito Udvalgsmedlem: Steen Rose L.K. Udvalgsmedlem: Knud Hansen Forenings løs Udvalgsmedlem: Martin Ruhoff IFK 98 Kontorhjælp Henning Mortensen Senior U.K. Træner: Georgio Di Rentzo Sport Italia Hjælpe træner Morten Topp B 1901 Kbh. Holdleder: Jan Lauridsen BK Jyden Holdleder Ulrik Lynge B Kbh Old-Boys U.K. Træner: Carsten Rømer foreningsløs Holdleder: Erik Christiansen Dommerklubben Veteran U.K. Træner: Tonny Petersen FC Sydhavnen Holdleder: Tommy Harlsby FC Sydhavnen Super veteran U.K.. Træner: Anders Carlsen FC Sydhavnen Holdleder: Freddy Jensen FC Sydhavnen Protestudvalg * Formand: Mads Rojkjær FC Rangers * Sekretær Erik Møller FC Polit Medlem: Bruno Cavagnaro Boldklubben Cito Medlem: Kim Ferrigno Parken IK * Medlem: David Lublin foreningsløs Tegnforklaring: * Jurist (reglerne foreskriver dette) 5

6 Forretningsorden 1. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må sikre sig, at talerne holder sig til dagsordenen. 2. Dirigenten fører talerlisten i den rækkefølge, der er anmodet om ordet, med opgivelse af talernavn samt den forening som taleren repræsenterer. 3. Dirigenten skal sørge for at forhandlingerne afsluttes indenfor et rimeligt tidspunkt, og kan af hensyn hertil, stille forslag om begrænsning af taletid, og afslutning på debatten. 4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre, at dirigenten eller 1/5 af forsamlingen ønsker en skriftlig afstemning. 6

7 Fodboldudvalgets beretning for sæsonerne 2009 og 2010 Velkommen til fodboldmøde

8 Det er allerede 2 år siden vi sidst afholdt fodboldmøde i Region Hovenstaden, og dermed også 2 år siden der blev afleveret en fyldestgørende beretning til DAIs fodboldklubber i regionen. I skrivende stund er det meget et meget trist syn, og se ud på vejret, for det er jo ikke ligefrem det bedste vejr vi kunne ønske os til fodbold på græsbaner, og det varer desværre ikke længe førend sneen dækker de grønne arealer. Men intet er skidt for noget uden det er godt på andre områder, og vi kan jo glæde os over, at opstarten på den indendørs sæson er ved sin begyndelse, og vi har igen i denne vintersæson ca. 100 hold tilmeldt til Futsal turneringen i vor region, hvilket er meget flot, og stadig landets største turnering i Futsal. I den sidste beretning for sæsonerne 2007 og 2008 skrev jeg følgende: Idrætspolitisk har denne periode nok været den mest kedelige, idet en del emner har taget alt for megen tid for de frivillige i fodbolduvalget, men skal DAI som alternativt tilbud til den etablerede fodbold fortsat bestå, må vi desværre beskæftige os utroligt meget med dette emne, uanset om vi kan lide det eller ej. Set i bakspejlet var det en udtalelse som aldrig har været mere aktuel end lige nu, og som vi lige havde forestillet os, idet den forløbne periode absolut ikke har båret præg af mindre idrætspolitik en sidst, tværtimod, men mere om dette emne sidenhen i beretningen. Arbejdsopgaverne i fodboldudvalget bliver heller ikke færre, og de timer som hver eneste valgte leder i fodboldudvalget frivilligt har lagt i arbejdet med at servicere fodboldklubberne i region Hovedstaden, er nødvendigvis blevet højere og højere på ugebasis, og i dag har vi ingen frivillige, der ikke lægger under 8 timer på ugebasis i fodboldudvalget. Herudover har vi selvfølgelig vor fuldtids ansatte kontormedarbejder Henning Mortensen, hvis arbejdskraft vi absolut ikke kan undvære. Vi har rigtig mange trivielle opgaver, at arbejde med i fodboldudvalget, men vi har da også rigtig mange positive oplevelser, og ikke mindst rigtig mange positive klubledere, der kontakter os med deres spørgsmål, og samtidig kan vi glæde os over et sammenhold og kammeratskab på kontoret, som er blevet oparbejdet gennem mange år, og efterhånden også er uundværligt i vort sociale liv. Den største glæde vi har, er at vi har ca registrerede Københavnere som vi arrangerer fodboldaktivitet for, og dermed et sundt livsindhold, selvom de måske ikke lige har evnerne til, at dyrke deres idræt på eliteplan. Det giver mening for os i fodboldudvalget, at se så mange glade Københavnere udfolde sig på idrætspladserne i hele regionen. Dansk Arbejder Idrætsforbund har til formål, at gøre en forskel i den Danske idrætsverden, og det er netop fodboldturneringen i København et bevis på, at vi lever op til samtidig med, at vort udmærkede motto stadig er: D.A.I. en verden af gode oplevelser Vel mødt til fodboldmøde

9 Fodbold turneringer i regionen: Emnet er obligatorisk i en beretning, og det er i bund og grund jo også det vi som frivillige ledere i fodboldudvalget, er valgt til og beskæftige os med, men ligesom samfundet omkring os udvikler sig, ja så udvikler arbejdet i fodboldudvalget sig jo heldigvis også. Jeg vil vove den påstand, at DAI fodbolden i København er den traditionelle idrætsgren indenfor DAI, som gennem de sidste 20 år har udviklet sig mest og bedst, set i forhold til alle de øvrige idrætsgrene, som vi desværre enten står helt stille, eller desværre går helt i stå. Det er jo glædeligt, at fodboldudvalget til stadighed er fremsynet (visionært), og til stadighed udvikler samt igangsætter nye tilbud til vore klubber, som vi indtil nu heldigvis har haft succes med, og at klubberne tager godt imod vore tilbud, så de efterfølgende bliver til succeser. Vi har i dag følgende turnerings aktiviteter: 11 mands turnering 8 rækker 96 hold kampe 7 mands turnering 27 rækker 324 hold kampe 11 mands pokal turnering 1 række 41 hold 40 kampe 7 mands pokalturnering 1 række 84 hold 85 kampe Futsal Turnering 10 rækker 100 hold 450 kampe Vort største problem er, at vi ikke har faciliteter nok til udvikling af vore aktiviteter, så hver eneste år har vi hold på venteliste, til deltagelse i en eller flere af vore turneringer. 11-mands turneringen: Denne turnering er vort kerneprodukt, men vi må med megen stor beklagelse år efter år konstatere, at klubberne har større og større problem med og finde spillere nok til, og kunne tilmelde hold, så der er en konstant tilbagegang i denne turnering. Det skal så lige med til vurderingen, at det ikke kun er i DAI, at der er problemer med tilgang af 11-mands hold, idet vi kan konstatere, at de øvrige unioner også har en generel tilbagegang, man i den samlede opgørelse er fodboldaktivitet på landsplan i rivende udvikling, og det skal vi jo glæde os over. Senior turneringen har de sidste 4 år været meget konstant i antallet af tilmeldte hold. Old-Boys turneringen har desværre været lidt i knibe, og vi er nu nede på en enkelt række med 13 hold, men det svinger lidt fra år til år, men generelt må vi konstatere, at Old-Boys fodbolden er i krise. Hvad kan vi så gøre ved det? Ja det spørgsmål er der jo kun klubberne som kan give os svar på, og jeg håber på, at fodboldmødet vil tage dette spørgsmål op til debat, så vi kan finde den rette løsning, med henblik på en stabilisering af denne aktivitet for vore klubber. 9

10 7-mands turneringen: Som man kan se i indledningen af beretningen, er denne turnering den absolut største aktivitet i vort arbejde, og succesen er kun begrænset af mangel på baner, idet vi hvert eneste år har klubber på venteliste. Det er selvfølgelig en positiv historie, men ærlig talt syntes vi i udvalget, at det er synd og skam, at der er så mange unge Københavnere der ikke får muligheden for deltagelse i en sund fritids aktivitet hen over sommeren. Turneringerne kører stort set helt af sig selv, når tilrettelæggelsen er færdig, midt i februar måned, så der er ikke de helt store arbejdsopgaver med og have den kørende, når blot klubberne husker og aflevere deres holdkort til dommerne, og ikke mindst møde op til fastlagt tid. 11-mands pokalturneringen: For seniorerne er denne turnering lidt på tilbagegang, men det skyldes vel også den almindelige tilbagegang for 11-mands fodbold. De hold som har deltaget i denne turnering de sidste to år, har på trods af tilbagegangen haft stor fornøjelse af deltagelse, og vi har fået nogle både gode og velspillede kampe, som alle parter kan være stolte af. Vinderne af de enkelte turneringer kan ses andet sted i dette materiale. 7-mands pokalturneringen: 7-mands pokalfodbold er en nylig indført turnering, idet vi igennem en del år har taget tilløb til indførelse af en pokalturnering for 7-mands hold. I den sidste beretning skrev vi, at vi ville forsøge opstart af denne turnering i sæsonen 2009, og som skrevet, så gjort. Til den 1. pokalturnering for 7-mands hold var det tilmeldt 53 hold, som for fodboldudvalget var en lidt skuffende tilmelding, men allerede i år fik vi nu 84 hold med i turneringen, og det ser ud til vi får en stadig stigende interesse for denne turneringsform. Afviklingen af denne turnering har været problemfrit, og fodboldudvalget har oplevet megen fornøjelse fra klubbernes side med deltagelsen, og vi har da også set adskillige overraskelser når vi har modtaget resultaterne fra disse kampe, idet det langtfra altid har været den højst rangerende klub der er løbet af med sejren. Så alt i alt må vi nok konstatere, at denne turnering er kommet for, og blive. Futsal turneringen: Ved opstart på turneringen 2010 / 2011, har vi igangsat den 14. turnering i region Københavns regi, og størrelsen af denne turnering ser ud til og være meget stabil, idet vi gennemsnitligt i alle årene har haft deltagelse af ca. 100 hold hvert eneste år. 10

11 Vi i D.A.I. s fodboldudvalg i region Hovedstaden er pavestolte over denne turnering, som fra dag 1, har været den største, og vi vover også at sige, bedste turnering i hele Danmark. DAI klubberne i Hovedstaden har et kæmpe forspring i dyrkelsen samt udviklingen af dette spil, men det varer ikke mange år førend de store klubber rundt omkring finder ud af, at det ikke er så tosset endda, at spille Futsal, og derfor starter hold op i egen union. Indtil da skal vi bare være stolte og glade for, at kunne bryste os af vort fremsyn i den Danske idrætsverden. Fodboldudvalget har altid godt været klar over, at når de store klubber og deres unioner endelig får øjnene op for dette spil, så vil vores turnering blive mindre attraktiv, men igen har fodboldudvalget tænkt problemstillingen igennem, og fundet en farbar vej ud af problematikken, til glæde for vore foreninger. Vi har derfor ved turnerings start 2009 / 2010 opstartet et formelt samarbejde med vore gode kollegaer i K.B.K. (fremtidigt DBU København), med et turneringsfællesskab, som i korte træk indsætter en fælles række over vor egen Mesterrække, kaldet Københavns serien. I Københavns serien deltager DAI hold på lige fod med KBU hold, og ved start af denne række blev der indsat i alt 8 hold, hvoraf de 3 hold var DAI-hold. (Sport Italia Nørrebro BK og BK Jyden). Fra Københavns serien skulle de to bedste hold rykke op i DBU s Øst-division, og de to bedst placerede hold i divisionen deltog i kampen om det officielle DM sammen med de to bedst placerede hold fra Vest-divisionen. De to dårligst placerede hold i Københavns serien rykkede så ned i underliggende række (Mesterrækken). Efterfølgende blev Københavner serien så fyldt op på de to nedrykkerpladser med et hold fra hver union. DAI holdene som i turneringen 2009 / 2010 var så dygtige, at placeringerne i rækken blev besat af to DAIhold, som derfor rykkede op i Øst-Divisionen, og efterfølgende blev det ene hold også kvalificeret til kampen om det endelige DM, hvor holdet opnåede en 3. plads. Desværre var det 3. hold i Københavner serien så uheldig med deres resultater, at de måtte se sig rykket ned til Mesterrækken, men alt i alt har Futsal i København fået et række med rigtig god kvalitet, og vi kan nu glæde os over, at der i den netop nyoprettede DBU Øst division er to hold repræsenteret fra DAI. FUTSAL er også en kæmpe succes, der vil udvikle sig drastisk i de kommende år, og DBU har allerede officielt erklæret Futsal som det officielle indendørs fodboldspil, med accept fra U.E.F.A., og F.I.F.A. Fodboldudvalget ser en kæmpe fremtid for dette spil, og klubberne bør være mere OBS, på tilmelding fremover. Det største problem for denne form for fodbold er manglende haltider, men da både vi som KBU arbejder politisk på dette, løser det sig forhåbentlig indenfor en kort årrække. Sportslig korrekt opførsel på Idrætsanlæggene: Siden sidste fodboldmøde i 2008, har der ikke været nævneværdige sager til behandling i vort protestudvalg, men herom senere i beretningen. 11

12 Det betyder dog ikke, at der ikke har været dårlig opførsel på banerne, for det har der desværre været, men stort set har det kunne klares med påtaler fra fodboldudvalget, og det var så det, med en enkelt undtagelse, som der her må berettes om. I august måned 2009, skulle der foregå en kamp i 11-mands B-2 rækken, hvor foreningerne De Gyldne støvler og SULUKU GS, skulle mødes. Kampen forløber tilfredsstillende den 1. Time, men herefter udvikler de uheldige episoder sig, da dommeren fløjter for et frispark til De Gyldne Støvler, som SULUKU GS ikke mente var korrekt, og episoden eskalerer, til den situation, at dommeren ser sig nødsaget til og fløjte kampen af, hvorefter en tilskuer yder fysisk vold mod dommeren. I sådanne sager er der altid meningsforskel på hvad der er sket, når sagen skal behandles, så derfor indkaldte fodboldudvalget til en høring, hvor dommeren, begge klubber, samt de udefra kommende indberetninger, blev medtaget i den endelige vurdering. Dommen blev herefter endelig afsagt af fodboldudvalget, og SULUKU GS blev idømt karantæne for resten af sæsonen 2009, samt tvangsnedrykning i efterfølgende års turnering. Klubben fik naturligvis sin demokratiske ret til anke oplyst, men vi har intet sidenhen hørt fra klubben, som åbenbart har taget dommen til efterretning. Klubbernes opførsel på Idrætsanlæggene: Som fodboldudvalget gennem de sidste tre beretninger har skrevet om, som værende et problem, har vi nu endeligt godt nyt, idet vi i sæsonen 2010, ikke har fået klager fra anlæggene på dårlig opførsel vedr. medbringelse af egne drikkevarer fra DAI klubbernes side. Men. Lad det nu ikke være en enlig svale, for husk på vi er kun gæster på anlæggene, og er man gæst opfører man sig som sådan, med god opførsel, og retter sig efter værtens anbefalinger. Tak for denne gode oplevelse, at berette om. Tilmelding til turneringerne: Det har altid, i modsætning til andre unioner, været tradition, at skulle man deltage i DAI s turnering, ja så skulle klubberne udfylde og indsende et tilmeldingsskema, til kontoret med diverse relevante oplysninger, inden vi gik i gang med tilrettelæggelsen af turneringen. Sådan har det været siden 1929 hvor den første turnering startede. 12

13 Ved tilrettelæggelse af turneringen 2010, manglede fodboldudvalget en tilmelding fra en bestemt klub, som havde været medlem af DAI i over 50 år, så vi gjorde i dette tilfælde en undtagelse fra normal procedure, idet vi rykkede klubben for tilmeldingsskemaet op til flere gange, uden reaktion fra denne gamle klub. Da vi sidst i januar måned stadig ikke havde modtaget dette skema, eller hørt fra klubben, og ikke kunne vente længere, gik arbejdet i gang med og lægge turneringen for denne række, uden holdet som ellers var et tophold. Da turneringsprogrammet så var færdigt og udsendt til klubberne, og græsset var blevet lysegrønt, ja så fik vi endelig hul igennem til klubben, men denne gang med en klage over klubbens manglende optagelse i turneringen, som de mente var fodboldudvalgets skyld. Beklageligvis er sagen endt med, at klubben har meldt sig ud af DAI, og gået i opløsning. En anden klub (BK Thor) har derimod opført sig noget mere korrekt, idet den gang som klubben fandt ud af, at de ikke kunne stille et hold, så tog konsekvensen og meldte sig ud, og dermed fik fodboldudvalget vished for dette holds fremtid. Det er virkelig fairplay med sådan en opførsel. Hvem spiller på hvilke baner? I sæsonen 2010 har der været enkelte problemer på de store anlæg, med spørgsmålet, hvem spiller på hvilke baner. Problemet har været, at når et hold kommer ud på anlægget til den bane som vagterne har noteret deres kamp på, ja så kan de blot konstatere, at der spilles kampe som ikke skulle afvikles på denne bane i.h.t. vagternes anvisning. Årsagen har været, at det hold som kom først til deres egen bane, kunne konstatere banens dårlige tilstand, og så tager man blot en anden bane, uden tilladelse. Den form for opførsel går simpelthen ikke, da der så vil foregå rent anarki, og personalet har slet ingen chancer for, at styre banefordelingen. Sker det fremover vil fodboldudvalget skride ind med hårde straffe til såvel hold som dommere, der afvikler kampe på baner de ikke er tildelt. Spilledragter: I de to forudgående beretninger har jeg omtalt spilledragterne hos klubberne, på baggrund af spillelovgivningen i landet, hvor Danske Spil jo har haft monopol gennem rigtig mange år, og derfor måtte man ikke reklamere for andre spiludbydere på det Danske marked. Sagen har været behandlet hos diverse domstole og endelig er der truffet afgørelser, som nu har dannet grundlag for en ny spillelov, der giver udenlandske udbydere adgang til det Danske marked. Det betyder så, at det fremover er tilladt, at reklamere på spilletrøjer for andre end lige Danske Spil. 13

14 Til spilledragterne hører også spillerens udstyr, som i.h.t. de officielle spilleregler fra FIFA, såvel som vore egne turneringsregler, giver den enkelte spiller nogle begrænsninger. Det er meget populært blandt klubberne rundt omkring, at tilmelde deres spilledragt med sorte trøjer, men det skal understreges, at det i.h.t. vore turneringsregler ikke er tilladt, at benytte denne trøjefarve, da den er reserveret dommerne. (Denne regel gælder stadig). Tiderne forandrer sig til stadighed, og i den forløbne periode har fodboldudvalget også haft en sag vedr. brug af halskæde i fodboldkampe, som jo i.h.t. spillereglerne er forbudt. Sagen drejede sig om en spiller som havde en halskæde der ikke kunne aftages, uden den blev ødelagt, og derfor blev der ansøgt om dispensation for denne regel. Fodboldudvalget kunne ikke medgive en dispensation, af hensyn til sikkerhed, samt ikke mindst følgerne af en sådan evt. dispensation. Udvalgte hold: Traditionen tro har regionen udvalgte hold, og i den forløbne periode har vi haft aktivitet i følgende kategorier: 11. mands senior 11. mands Old-Boys 11. mands Veteraner 11. mands Super veteraner Futsal Desværre har vi ikke finde andre samarbejdspartnere, så vi kunne aktivere et 7-mands hold i nogen aldersgruppe, på udvalgt hold plan. Kampresultaterne kan aflæses andet sted i dette materiale, men vigtigheden af disse kampe er ikke at forklejne, idet mange af vore spillere rundt omkring i klubberne virkelig sætter en ære i, at være udtaget til et udvalgt hold, og det er fuld acceptabelt, at selvom man kun dyrker sin sport som breddeidræt, så er det også legalt, at sætte sine ambitioner lidt over det sædvanlige. Samtidig er det et ganske fornuftigt tiltag for Dansk Arbejder Idrætsforbund, at vi viser vor tilstedeværelse i den Danske idrætsverden, ved og medvirke i kampe med udvalgte hold, såvel nationalt som internationalt. De kampe vi har spillet er som regel mod andre unioners lokale hold, med undtagelse af senior 11-mands og Futsal senior, der deltager i internationale turneringer. Landsdækkende turneringer: Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder desværre ikke så mange arrangementer på tværs af regionerne, hvilket skyldes mange forskelligartede forhold, som manglende turneringsaktivitet, styrkeforhold der ikke 14

15 passer sammen, manglende ledige terminer til sådanne regionskampe, samt ikke mindst manglende interesse fra regionernes side. En enkelt undtagelse er dog i 7-mands senior rækken hvor der hvert eneste år har været afviklet DAImesterskab, og som regel på DAI anlægget i Nørresundby. Her har København automatisk ret til deltagelse af nr. 1 og 2 i vor Mesterrække, og gennem årene har disse hold altid markeret sig blandt de bedste, men.. De sidste 2 år har resultaterne ikke stået mål med tidligere års resultater, og interessen fra vore klubber er synlig uinteressant, idet vi ikke har stillet med de to bedst placerede hold fra Mesterrækken, og i 2010 kunne vi kun få et enkelt hold (nr. 4 fra Mesterrækken) til og deltage. Hvad denne mangel på interesse skyldes er der sikkert mange forklaringer på, som f. eks. økonomi i klubberne, (og her kunne fodboldudvalget godt være mere behjælpelig), og bedre indkvarteringsforhold. Fodboldudvalget har også konstateret, at denne tur alt for ofte, har endt i, alt for megen socialt samvær, i stedet for sportslig aktivitet, og denne attitude fra klubberne skal ændres førend fodboldudvalget vil gå ind i større økonomisk opbakning. Internationale turneringer: Her har vi været meget aktiv, idet både 11-mands senior samt ikke mindst vort Futsal hold har deltaget i internationale turneringer, og dermed repræsenteret Dansk Arbejder Idrætsforbund. Sagt med det samme, så er det meget kostbart (ikke dyrt), at deltage internationalt, men vor vurdering er, at inverteringen er givet godt ud, idet vi får så meget goodwill tilbage fra dem som er så dygtige, at kunne kvalificere sig, som ikke mindst hos vore samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Det er en gammel tradition, at Dansk Arbejder Idrætsforbund deltager i turneringer der er arrangeret af det internationale Arbejder Idrætsforbund (C.S.I.T.), og samtidig tager aktiv del i det ledelsesmæssige arbejde. DAI har siden sidst i 80erne haft internationale poster som sekretær og formand for det internationale arbejderidrætsforbunds fodboldudvalg, hvilket vi høster megen goodwill samt anerkendelse for internationalt, samt ikke mindst i Danmarks Idrætsforbund, der satser på mange internationale poster, til alle specialidrætsforbundene, og dermed giver Danmark et godt sportslig ry i den store verden. Resultaterne for vore udvalgte holds repræsentation kan ligeledes ses andet sted i dette materiale til fodboldmødet mands seniorholdet har i 2010 været forbundets repræsentant ved det 2. World games, der blev afholdt i Tallinn Estland, hvor der i alt var repræsentation af deltagere fra hele verden, i mange forskellige idrætsgrene. Holdet klarede sig ikke specielt godt, idet det kun blev til en 5. Plads, og dermed får vi en meget dårligere seedning ved næste mesterskab, der afholdes 2013, i Rio Brasilien. 15

16 Futsal holdet har også deltaget i C.S.I.T. mesterskabet, der i foråret 2010 blev afviklet i Sofia Bulgarien, og her blev placeringen desværre heller ikke pralende, men en 4. plads er vel også acceptabelt, selvom vore rimelige forventninger var sat noget højere. Futsal holdet har international klasse, og det er også målt i forhold til de officielle landshold, så resultatet skal nok komme i nær fremtid, hvis vi blot arbejder videre med udviklingen af dette hold. Fair-play: Dette emne er jo stort set altid til debat, idet alle er total enige om, at der skal være Fair-play på banerne, men det er alligevel ikke alle som har samme opfattelse af Fair-play, hvilket vi i fodboldudvalget til stadighed ser, når vi får diverse indberetninger. Vi får til stadighed indberetninger fra klubber, der klager over deres modstander, og samtidig forlanger vi tager denne klub ud af turneringen, da de ellers ikke vil stille op mod dette hold næste gang der er fastlagt en turneringskamp mellem klubberne. Fodboldudvalget stiller nu spørgsmålet: Er det Fair-play, at fremsende et sådan krav samt trussel og udeblivelse, hvis vi ikke efterlever klubbens opfordring? Fodboldudvalget har aldrig efterlevet sådanne opfordringer, og vil heller ikke gøre dette fremover, men vi vil altid undersøge hændelses forløbet i en sag, der fører til denne utilfredshed med modstanderne, men vær opmærksom på, at det er vor pligt at være retfærdige i vore domsafsigelser, hvilket vi altid forsøger på de bliver. Vi får også af og til henvendelser fra klubber på klager over netop en bestemt dommer, som klubben ikke har den bedste relation til, og derfor ikke vil have til deres kampe fremover. Vi skal en gang for alle oplyse klubberne om, at det ikke er fodboldudvalget som sender dommere ud, men et udvalg under dommerklubbens bestyrelse, så sådanne klager bedes rettet til dommerklubbens bestyrelse. Dommerne: Disse mærkelige mennesker er altid et diskussionsemne rundt omkring i klubberne, og fast punkt i fodboldudvalgets beretning til fodboldmøderne. En dommer er som regel altid klædt i sort, har ikke forstand på fodboldreglerne, er utrolig magtsyg, kan ikke se noget, men til gengæld hører han/hun utroligt godt, og så er vedkommende med garanti masokist, da han/hun jo elsker og blive svinet til af alle spillerne, med diverse kloge bemærkninger. Ja det er virkelig underligt, at der findes så mange mærkelige mennesker i vor turnering. Fodboldudvalget har nu en helt anden opfattelse af disse personer, idet vi betragter dem som kompetente i forhold til udførelsen af hvervet som fodbolddommer, idet de virkelig har deres teori i orden, de ser utrolig 16

17 mange unoder på banen, dømmer retfærdigt, og hører slet ikke alle de svinske bemærkninger, der nu engang flyver rundt omkring på banerne. Er det ikke underligt der er så stor forskel på opfattelser af personkredse? Nå. Tilbage til virkeligheden. Vi i Dansk Arbejder Idrætsforbund er utrolig privilegeret med de dommere vi nu engang har til vor rådighed, og manglen på dommere som andre forbund til stadighed har, er heldigvis ikke så udbredt hos os, selvom vi stadig mangler nye dommere til vore turneringer. Dommerklubben og fodboldudvalget gør i fællesskab en utrolig indsats, i rekrutteringen af nye dommere, som vi jo hele tiden har behov for, idet vi betaler for uddannelsen, samt ikke mindst udstyret til den færdiguddannede dommer, hvilket øvrige unioner ikke har fundet ud af endnu, som værende en gulerod i forhold til rekruttering, samt ikke mindst fastholdelse af nye dommere. Der skal derfor herfra fodboldudvalgets side lyde en kraftig opfordring til samtlige klubledere om, at finde flere emner til denne dommeruddannelse, da vi jo alle har brug for dommere til vore fodboldkampe. Lov- & fortolkning: Så længe mennesker mødes på en sportsplads, og der skal findes en vinder, vil der altid opstå uenighed omkring fortolkningen af spillereglerne, og derfor er det jo altid godt, at have en dommer til og fortolke disse regler, men.. Det er jo heller ikke altid kompetanterne er tilfredse med dommerens fortolkning, og så opstår balladen. Klubberne skriver til udvalget med deres opfattelse af regelbruddet, med opfordring til at gøre som klubben anbefaler, men det er jo heller ikke altid, at fodboldudvalget har samme opfattelse af sagen som den klagende klub, så derfor bliver klagen ikke taget til følge. Vi har dog været i den lykkelige situation, at de afgørelser som fodboldudvalget i den forgangne periode selv har truffet, ikke er blevet indklaget for efterfølgende protestudvalg, hvilket bevidner vor dømmekraft som værende tilfredsstillende for klubberne. Hjemmesiderne og den ugentlige meddelelse: Fodboldudvalget har stadig følgende hjemmesider: og Hvorfor skrives nu det? 17

18 Jamen det er jo simpelthen fordi en del klubber til stadighed retter henvendelser til fodboldudvalget med undren over de ikke er blevet informeret om diverse tiltag, hvilket vi så igen må henvise til, er blevet oplyst gennem vor hjemmeside, som alle klubber jo er forpligtiget til og holde øje med, j.v.f. turneringsreglerne. Vore hjemmesider er den officielle kilde til informationer om turneringerne, og fodboldudvalget gør meget for, at sætte så mange oplysninger på denne, som overhoved muligt, og vi kan oplyse klubberne om, at det bliver ikke mindre informationer der bliver oplyst ad denne vej fremover, især hvis vi tager portoudgifterne fremover med i betragtning. Brevportoen stiger i løbet af foråret med ikke mindre end 40%, så vi er da tvunget til og spare på portoen, (se budgettet) fremover. IT i almindelighed: Siden indførelse af IT, i planlægningsarbejdet og styringen af vore turneringer, har vi som medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), været opkoblet på de IT-systemer som DIF har tilbudt alle specialforbundene i Danmark, og det har været til vor tilfredshed. Nu er tiderne imidlertid ændret, og en del specialforbund har valgt og gå deres egne vegne, så DIF s IT er simpelthen blevet for dyrt, og dermed har bestyrelsen i DIF taget beslutning om, at lukke deres IT-afdeling og dermed service, fra og med Det betyder, at vi som storforbruger af denne service allerede nu skal i gang med og finde alternative løsninger, som kan løse alle vore behov, som: Foreningskartotek Økonomistyring Turneringstilrettelæggelse Daglig turneringsstyring Resultatformidling Opkobling til fælles system med region som forbund, og deres behov Det er noget af en opgave der skal løses i meget nær fremtid, hvis vi skal være i drift om allerede et år, så vi har virkeligt travlt med og finde den rette udbyder, der kan honorere vore krav, samt ikke mindst økonomi. Klubberne vil høre meget mere om dette løbende, så snart vi har taget beslutning. Økonomi: Læser man beretningen fra 2008, blev det oplyst, at vi indførte såkaldt nul tolerance, med hensyn til vore udeståender hos foreningerne. Det er altid nemt og skrive sådanne statement, men efterfølgende og efterleve det er noget helt andet, og klubberne gør det heller ikke nemmere, med alle deres forklaringer på hvorfor deres indbetalinger ikke er blevet registreret på vor konto. 18

19 Det skal med til forklaringen, at vor regions kasserer er meget ihærdig med indkrævning af udeståender, og det er desværre nødvendigt med sådan en skrap inkassator, idet vi har erfaret, at den overbærende og flinke holdning i dette tilfælde desværre ikke bærer frugt. Vor samlede økonomi er nu meget stabil og vi vil påstå i god stand pr. d.d., så vi kan modstå udfordringer som f.eks. indførelse af helt nyt IT-system, og samtidig undlade en forhøjelse af tilmeldingsgebyret for de kommende to sæsoner. Vi i udvalget er derfor stadig opmærksom på foreninger der har lidt svært ved og flytte midler fra egen konto, til vor konto, idet de ellers skal finansieres af alle de andre gode foreninger som betaler deres regninger til DAI. Fodboldudvalget er her i beretningen nødsaget til og sende en speciel tak til vor frivillige regionskasserer, for det er både et utaknemligt job, samt til tider irriterende job, at indgå aftaler med foreninger, der så efterfølgende bare lader stå til på trods af aftaler. Idrætspolitik: Som skrevet i indledningen af denne beretning har den idrætspolitiske opgave i den forgangne periode ikke været mindre for os frivillige ledere, men det der ikke blev skrevet i indledningen er, at det ikke er alle frivillige ledere som har interesse i idrætspolitik, eller tålmodighed og evner til sådan et nødvendigt arbejde i den Danske idrætsverden anno Fodboldudvalget i region København er begunstiget af, at have DAI s forbundsformand som medlem af fodboldudvalget, og dermed også en person der har en del erfaring på området. Hvorfor er det nu en begunstigelse, og ikke blot et praleri? Nej det er virkelig vigtigt for vor ageren, at de personer vi sender videre som repræsentanter, også har baggrunden i orden, samt ikke mindst organisationen bag sig, når der rettes henvendelser til det offentlige samt ikke mindst politiske liv i regionen. Følgende emner har været tidsrøvere i perioden : Fusionsplanerne mellem DIF og DGI Hjemhørs kriterier Baneforhold på de grønne anlæg Haller Juristeri Samarbejde med andre interessenter internt og eksternt Fusionsplanerne mellem DIF og DGI: Som skrevet i sidste beretning blev planerne om en direkte fusion mellem de to store elefanter i den Danske idrætsverden annulleret, men vi er opmærksomme på, at planen på trods af planen om fusion er stendød, er den ikke blevet begravet endnu af toplederne i de to forbund. 19

20 Der kommer stadig udmeldinger / følere fra højeste sted, vedrørende emnet, og vi skal da heller ikke være blinde for det officielle Danmarks politiske ønske om en enhedsorganisation for idrætten i Danmark, som så politisk bedre kan styres. Næste styrkeprøve skal stå når den nyligt vedtagne spillelovgivning skal revideres i 2014, så inden den tid vil der formeenligt komme nye udfordringer på dette område, som vi skal være meget OBS på, kommer til vor fordel, og ikke lukning som ellers foreslået ved sidste forsøg. Hjemhørs kriterier: Det er ingen hemmelighed, at en forening, for og være medlem af et specialforbund (DAI), også skal have nogle demokratiske vedtægter, hvor der blandt andet skal stå hvor klubben er kommunalt hjemmehørende. Dette har inter at gøre med hvor klubbens formand eller kasserer bor, men udelukkende klubbens interesseområde. Dette Hjemhørs kriterium har gennem årene været et større problem for DAI klubberne i Københavns kommune, idet vi typisk ikke har krævet foreningstilskud i.h.t. folkeoplysningsloven, foreningslokaler, træningstid på banerne, o.s.v. Hovedparten af vore foreninger ønsker jo stort set kun, at spille lidt turneringsfodbold på fodboldbanerne i Københavns kommune, og dermed intet andet. Københavns kommune har tidligere mistænkeliggjort mange DAI klubber for uberettiget benyttelse af de grønne områder i kommunen, idet de som forening ikke var registreret som godkendt folkeoplysende virksomhed på linje med f.eks. de store Københavnske klubber. Det fik år tilbage fodboldudvalget til og rette henvendelse til administrationen i kommunen, med opgørelse over vore foreninger, samt opfordring til alle klubberne i kommunen om, at lade sig registrere som forening med hjemhørs status i kommunen. (det koster ikke noget, og det er jeres oprigtige krav, at blive accepteret som en folkeoplysende virksomhed) Kommunen reagerede ved og besvare vor henvendelse med følgende forklaring: De accepterer vor redegørelse for klubbernes berettigelse til og spille på de Københavnske fodboldbaner, og det var ikke nødvendigt med en officiel registrering som hjemmehørende i Kommunen, når samme klubber alligevel ikke skulle have foreningstilskud. Man må jo nok sige, at tiderne til stadighed forandrer sig, idet Kommunen så ikke kan se hvor mange foreninger de i virkeligheden huser, samt behovet for faciliteter virkeligt er. Derfor skal opfordringen fra fodboldudvalget så nu være: Alle klubber som d.d. ikke er registreret i kommunen som forening, omgående skal fremsende deres foreningslove til Kultur- og fritidsforvaltningen, i Københavns kommune, med anmodning om officiel forenings registrering. Fodboldudvalget vil i nær fremtid fremsætte forslag om, at alle vore foreninger skal være registreret i egen hjemhørs kommune som forening, hvis de ønsker og deltage i vor turnering. 20

D A N S K A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 8. december 2008. Valby Hallernes mødelokaler

D A N S K A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 8. december 2008. Valby Hallernes mødelokaler D A N S K A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 8. december 2008 i Valby Hallernes mødelokaler Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2 Indholds

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 15-11/14 Dato 22. august 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-11/14 Dato 11. marts 2013 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere