A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december Valby Hallernes mødelokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler"

Transkript

1 A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 6. december i Valby Hallernes mødelokaler

2 Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2

3 Indholds fortegnelse side: 3 Indholds fortegnelsen Side: 4 Indkaldelsen Side: 5 Fodboldudvalgets sammensætning Side: 6 Forslag til forretningsordenen Side: 7 Beretning Side: 28 Slut stillingen for turneringen 2009 Side: 35 Slutstillingen for Futsal 2008/2009 Side 37 Resultaterne af pokalturneringerne 2009 Side: 42 Slutstillingen for Futsal 2009/2010 Side 44 Slutstillingen for turneringen Side: 51 Statistik over advarsler samt udvisninger fra Side: 52 Karantæner som overføres til turneringen 2011 Side: 53 Fair-play opgørelsen for sæson 2009 Side 58 Fair-play opgørelsen for sæson 2010 Side: 63 Budgetforslag for sæson 2011 og 2012 Side: 68 Startgebyrer for sæson 2011 og 2012 Side: 69 Forslag Side: 72 Valg - kandidater Side: 73 Referat af fodboldmødet

4 Østerbro, den 13. oktober 2010 Til fodboldklubberne i region Hovedstaden! Under henvisning til såvel forbundets som regionens love, samt ikke mindst vor egne turneringsreglers 1, indkalder fodboldudvalget hermed samtlige regionens fodboldklubber til det ordinære idrætsmøde i lige årstal, som afholdes: Mandag, den 6. december 2010 kl i Valby Hallernes mødelokaler Julius Andersensvej 5, 2450 København SV, og hvor vi skal igennem følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødereferent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af dagsorden 5. Godkendelse af forretningsorden 6. Beretning 7. Godkendelse af rammebudget 2011/2012, samt gebyrer og dommersalærer 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg i henhold til turneringsreglerne 10. Fremtidigt arbejde Forslag der ønskes behandlet på Idrætsmødet, skal være fodboldudvalget skriftligt i hænde senest mandag, den 15. november 2010 kl , i. flg. Turneringsreglerne. Forslag der modtages senere end denne dato samt klokkeslæt, vil ikke kunne blive behandlet på Idrætsmødet Klubberne skal være opmærksom på den nye regel, der blev vedtaget på fodboldmøde 2006, der omhandler tilmelding til mødet ( 1.01 sidste afsnit). Materialet til årets fodboldmøde vil blive udlagt på vor hjemmeside senest den 29. november, i.h.t. turneringsreglernes Vel mødt Fodboldudvalget 4

5 ***** Fodboldudvalgets sammensætning i 2009/10 ***** Fodboldudvalget Formand: Jan F. Ludvigsen Boldklubben Cito Udvalgsmedlem: Steen Rose L.K. Udvalgsmedlem: Knud Hansen Forenings løs Udvalgsmedlem: Martin Ruhoff IFK 98 Kontorhjælp Henning Mortensen Senior U.K. Træner: Georgio Di Rentzo Sport Italia Hjælpe træner Morten Topp B 1901 Kbh. Holdleder: Jan Lauridsen BK Jyden Holdleder Ulrik Lynge B Kbh Old-Boys U.K. Træner: Carsten Rømer foreningsløs Holdleder: Erik Christiansen Dommerklubben Veteran U.K. Træner: Tonny Petersen FC Sydhavnen Holdleder: Tommy Harlsby FC Sydhavnen Super veteran U.K.. Træner: Anders Carlsen FC Sydhavnen Holdleder: Freddy Jensen FC Sydhavnen Protestudvalg * Formand: Mads Rojkjær FC Rangers * Sekretær Erik Møller FC Polit Medlem: Bruno Cavagnaro Boldklubben Cito Medlem: Kim Ferrigno Parken IK * Medlem: David Lublin foreningsløs Tegnforklaring: * Jurist (reglerne foreskriver dette) 5

6 Forretningsorden 1. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk, og må sikre sig, at talerne holder sig til dagsordenen. 2. Dirigenten fører talerlisten i den rækkefølge, der er anmodet om ordet, med opgivelse af talernavn samt den forening som taleren repræsenterer. 3. Dirigenten skal sørge for at forhandlingerne afsluttes indenfor et rimeligt tidspunkt, og kan af hensyn hertil, stille forslag om begrænsning af taletid, og afslutning på debatten. 4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre, at dirigenten eller 1/5 af forsamlingen ønsker en skriftlig afstemning. 6

7 Fodboldudvalgets beretning for sæsonerne 2009 og 2010 Velkommen til fodboldmøde

8 Det er allerede 2 år siden vi sidst afholdt fodboldmøde i Region Hovenstaden, og dermed også 2 år siden der blev afleveret en fyldestgørende beretning til DAIs fodboldklubber i regionen. I skrivende stund er det meget et meget trist syn, og se ud på vejret, for det er jo ikke ligefrem det bedste vejr vi kunne ønske os til fodbold på græsbaner, og det varer desværre ikke længe førend sneen dækker de grønne arealer. Men intet er skidt for noget uden det er godt på andre områder, og vi kan jo glæde os over, at opstarten på den indendørs sæson er ved sin begyndelse, og vi har igen i denne vintersæson ca. 100 hold tilmeldt til Futsal turneringen i vor region, hvilket er meget flot, og stadig landets største turnering i Futsal. I den sidste beretning for sæsonerne 2007 og 2008 skrev jeg følgende: Idrætspolitisk har denne periode nok været den mest kedelige, idet en del emner har taget alt for megen tid for de frivillige i fodbolduvalget, men skal DAI som alternativt tilbud til den etablerede fodbold fortsat bestå, må vi desværre beskæftige os utroligt meget med dette emne, uanset om vi kan lide det eller ej. Set i bakspejlet var det en udtalelse som aldrig har været mere aktuel end lige nu, og som vi lige havde forestillet os, idet den forløbne periode absolut ikke har båret præg af mindre idrætspolitik en sidst, tværtimod, men mere om dette emne sidenhen i beretningen. Arbejdsopgaverne i fodboldudvalget bliver heller ikke færre, og de timer som hver eneste valgte leder i fodboldudvalget frivilligt har lagt i arbejdet med at servicere fodboldklubberne i region Hovedstaden, er nødvendigvis blevet højere og højere på ugebasis, og i dag har vi ingen frivillige, der ikke lægger under 8 timer på ugebasis i fodboldudvalget. Herudover har vi selvfølgelig vor fuldtids ansatte kontormedarbejder Henning Mortensen, hvis arbejdskraft vi absolut ikke kan undvære. Vi har rigtig mange trivielle opgaver, at arbejde med i fodboldudvalget, men vi har da også rigtig mange positive oplevelser, og ikke mindst rigtig mange positive klubledere, der kontakter os med deres spørgsmål, og samtidig kan vi glæde os over et sammenhold og kammeratskab på kontoret, som er blevet oparbejdet gennem mange år, og efterhånden også er uundværligt i vort sociale liv. Den største glæde vi har, er at vi har ca registrerede Københavnere som vi arrangerer fodboldaktivitet for, og dermed et sundt livsindhold, selvom de måske ikke lige har evnerne til, at dyrke deres idræt på eliteplan. Det giver mening for os i fodboldudvalget, at se så mange glade Københavnere udfolde sig på idrætspladserne i hele regionen. Dansk Arbejder Idrætsforbund har til formål, at gøre en forskel i den Danske idrætsverden, og det er netop fodboldturneringen i København et bevis på, at vi lever op til samtidig med, at vort udmærkede motto stadig er: D.A.I. en verden af gode oplevelser Vel mødt til fodboldmøde

9 Fodbold turneringer i regionen: Emnet er obligatorisk i en beretning, og det er i bund og grund jo også det vi som frivillige ledere i fodboldudvalget, er valgt til og beskæftige os med, men ligesom samfundet omkring os udvikler sig, ja så udvikler arbejdet i fodboldudvalget sig jo heldigvis også. Jeg vil vove den påstand, at DAI fodbolden i København er den traditionelle idrætsgren indenfor DAI, som gennem de sidste 20 år har udviklet sig mest og bedst, set i forhold til alle de øvrige idrætsgrene, som vi desværre enten står helt stille, eller desværre går helt i stå. Det er jo glædeligt, at fodboldudvalget til stadighed er fremsynet (visionært), og til stadighed udvikler samt igangsætter nye tilbud til vore klubber, som vi indtil nu heldigvis har haft succes med, og at klubberne tager godt imod vore tilbud, så de efterfølgende bliver til succeser. Vi har i dag følgende turnerings aktiviteter: 11 mands turnering 8 rækker 96 hold kampe 7 mands turnering 27 rækker 324 hold kampe 11 mands pokal turnering 1 række 41 hold 40 kampe 7 mands pokalturnering 1 række 84 hold 85 kampe Futsal Turnering 10 rækker 100 hold 450 kampe Vort største problem er, at vi ikke har faciliteter nok til udvikling af vore aktiviteter, så hver eneste år har vi hold på venteliste, til deltagelse i en eller flere af vore turneringer. 11-mands turneringen: Denne turnering er vort kerneprodukt, men vi må med megen stor beklagelse år efter år konstatere, at klubberne har større og større problem med og finde spillere nok til, og kunne tilmelde hold, så der er en konstant tilbagegang i denne turnering. Det skal så lige med til vurderingen, at det ikke kun er i DAI, at der er problemer med tilgang af 11-mands hold, idet vi kan konstatere, at de øvrige unioner også har en generel tilbagegang, man i den samlede opgørelse er fodboldaktivitet på landsplan i rivende udvikling, og det skal vi jo glæde os over. Senior turneringen har de sidste 4 år været meget konstant i antallet af tilmeldte hold. Old-Boys turneringen har desværre været lidt i knibe, og vi er nu nede på en enkelt række med 13 hold, men det svinger lidt fra år til år, men generelt må vi konstatere, at Old-Boys fodbolden er i krise. Hvad kan vi så gøre ved det? Ja det spørgsmål er der jo kun klubberne som kan give os svar på, og jeg håber på, at fodboldmødet vil tage dette spørgsmål op til debat, så vi kan finde den rette løsning, med henblik på en stabilisering af denne aktivitet for vore klubber. 9

10 7-mands turneringen: Som man kan se i indledningen af beretningen, er denne turnering den absolut største aktivitet i vort arbejde, og succesen er kun begrænset af mangel på baner, idet vi hvert eneste år har klubber på venteliste. Det er selvfølgelig en positiv historie, men ærlig talt syntes vi i udvalget, at det er synd og skam, at der er så mange unge Københavnere der ikke får muligheden for deltagelse i en sund fritids aktivitet hen over sommeren. Turneringerne kører stort set helt af sig selv, når tilrettelæggelsen er færdig, midt i februar måned, så der er ikke de helt store arbejdsopgaver med og have den kørende, når blot klubberne husker og aflevere deres holdkort til dommerne, og ikke mindst møde op til fastlagt tid. 11-mands pokalturneringen: For seniorerne er denne turnering lidt på tilbagegang, men det skyldes vel også den almindelige tilbagegang for 11-mands fodbold. De hold som har deltaget i denne turnering de sidste to år, har på trods af tilbagegangen haft stor fornøjelse af deltagelse, og vi har fået nogle både gode og velspillede kampe, som alle parter kan være stolte af. Vinderne af de enkelte turneringer kan ses andet sted i dette materiale. 7-mands pokalturneringen: 7-mands pokalfodbold er en nylig indført turnering, idet vi igennem en del år har taget tilløb til indførelse af en pokalturnering for 7-mands hold. I den sidste beretning skrev vi, at vi ville forsøge opstart af denne turnering i sæsonen 2009, og som skrevet, så gjort. Til den 1. pokalturnering for 7-mands hold var det tilmeldt 53 hold, som for fodboldudvalget var en lidt skuffende tilmelding, men allerede i år fik vi nu 84 hold med i turneringen, og det ser ud til vi får en stadig stigende interesse for denne turneringsform. Afviklingen af denne turnering har været problemfrit, og fodboldudvalget har oplevet megen fornøjelse fra klubbernes side med deltagelsen, og vi har da også set adskillige overraskelser når vi har modtaget resultaterne fra disse kampe, idet det langtfra altid har været den højst rangerende klub der er løbet af med sejren. Så alt i alt må vi nok konstatere, at denne turnering er kommet for, og blive. Futsal turneringen: Ved opstart på turneringen 2010 / 2011, har vi igangsat den 14. turnering i region Københavns regi, og størrelsen af denne turnering ser ud til og være meget stabil, idet vi gennemsnitligt i alle årene har haft deltagelse af ca. 100 hold hvert eneste år. 10

11 Vi i D.A.I. s fodboldudvalg i region Hovedstaden er pavestolte over denne turnering, som fra dag 1, har været den største, og vi vover også at sige, bedste turnering i hele Danmark. DAI klubberne i Hovedstaden har et kæmpe forspring i dyrkelsen samt udviklingen af dette spil, men det varer ikke mange år førend de store klubber rundt omkring finder ud af, at det ikke er så tosset endda, at spille Futsal, og derfor starter hold op i egen union. Indtil da skal vi bare være stolte og glade for, at kunne bryste os af vort fremsyn i den Danske idrætsverden. Fodboldudvalget har altid godt været klar over, at når de store klubber og deres unioner endelig får øjnene op for dette spil, så vil vores turnering blive mindre attraktiv, men igen har fodboldudvalget tænkt problemstillingen igennem, og fundet en farbar vej ud af problematikken, til glæde for vore foreninger. Vi har derfor ved turnerings start 2009 / 2010 opstartet et formelt samarbejde med vore gode kollegaer i K.B.K. (fremtidigt DBU København), med et turneringsfællesskab, som i korte træk indsætter en fælles række over vor egen Mesterrække, kaldet Københavns serien. I Københavns serien deltager DAI hold på lige fod med KBU hold, og ved start af denne række blev der indsat i alt 8 hold, hvoraf de 3 hold var DAI-hold. (Sport Italia Nørrebro BK og BK Jyden). Fra Københavns serien skulle de to bedste hold rykke op i DBU s Øst-division, og de to bedst placerede hold i divisionen deltog i kampen om det officielle DM sammen med de to bedst placerede hold fra Vest-divisionen. De to dårligst placerede hold i Københavns serien rykkede så ned i underliggende række (Mesterrækken). Efterfølgende blev Københavner serien så fyldt op på de to nedrykkerpladser med et hold fra hver union. DAI holdene som i turneringen 2009 / 2010 var så dygtige, at placeringerne i rækken blev besat af to DAIhold, som derfor rykkede op i Øst-Divisionen, og efterfølgende blev det ene hold også kvalificeret til kampen om det endelige DM, hvor holdet opnåede en 3. plads. Desværre var det 3. hold i Københavner serien så uheldig med deres resultater, at de måtte se sig rykket ned til Mesterrækken, men alt i alt har Futsal i København fået et række med rigtig god kvalitet, og vi kan nu glæde os over, at der i den netop nyoprettede DBU Øst division er to hold repræsenteret fra DAI. FUTSAL er også en kæmpe succes, der vil udvikle sig drastisk i de kommende år, og DBU har allerede officielt erklæret Futsal som det officielle indendørs fodboldspil, med accept fra U.E.F.A., og F.I.F.A. Fodboldudvalget ser en kæmpe fremtid for dette spil, og klubberne bør være mere OBS, på tilmelding fremover. Det største problem for denne form for fodbold er manglende haltider, men da både vi som KBU arbejder politisk på dette, løser det sig forhåbentlig indenfor en kort årrække. Sportslig korrekt opførsel på Idrætsanlæggene: Siden sidste fodboldmøde i 2008, har der ikke været nævneværdige sager til behandling i vort protestudvalg, men herom senere i beretningen. 11

12 Det betyder dog ikke, at der ikke har været dårlig opførsel på banerne, for det har der desværre været, men stort set har det kunne klares med påtaler fra fodboldudvalget, og det var så det, med en enkelt undtagelse, som der her må berettes om. I august måned 2009, skulle der foregå en kamp i 11-mands B-2 rækken, hvor foreningerne De Gyldne støvler og SULUKU GS, skulle mødes. Kampen forløber tilfredsstillende den 1. Time, men herefter udvikler de uheldige episoder sig, da dommeren fløjter for et frispark til De Gyldne Støvler, som SULUKU GS ikke mente var korrekt, og episoden eskalerer, til den situation, at dommeren ser sig nødsaget til og fløjte kampen af, hvorefter en tilskuer yder fysisk vold mod dommeren. I sådanne sager er der altid meningsforskel på hvad der er sket, når sagen skal behandles, så derfor indkaldte fodboldudvalget til en høring, hvor dommeren, begge klubber, samt de udefra kommende indberetninger, blev medtaget i den endelige vurdering. Dommen blev herefter endelig afsagt af fodboldudvalget, og SULUKU GS blev idømt karantæne for resten af sæsonen 2009, samt tvangsnedrykning i efterfølgende års turnering. Klubben fik naturligvis sin demokratiske ret til anke oplyst, men vi har intet sidenhen hørt fra klubben, som åbenbart har taget dommen til efterretning. Klubbernes opførsel på Idrætsanlæggene: Som fodboldudvalget gennem de sidste tre beretninger har skrevet om, som værende et problem, har vi nu endeligt godt nyt, idet vi i sæsonen 2010, ikke har fået klager fra anlæggene på dårlig opførsel vedr. medbringelse af egne drikkevarer fra DAI klubbernes side. Men. Lad det nu ikke være en enlig svale, for husk på vi er kun gæster på anlæggene, og er man gæst opfører man sig som sådan, med god opførsel, og retter sig efter værtens anbefalinger. Tak for denne gode oplevelse, at berette om. Tilmelding til turneringerne: Det har altid, i modsætning til andre unioner, været tradition, at skulle man deltage i DAI s turnering, ja så skulle klubberne udfylde og indsende et tilmeldingsskema, til kontoret med diverse relevante oplysninger, inden vi gik i gang med tilrettelæggelsen af turneringen. Sådan har det været siden 1929 hvor den første turnering startede. 12

13 Ved tilrettelæggelse af turneringen 2010, manglede fodboldudvalget en tilmelding fra en bestemt klub, som havde været medlem af DAI i over 50 år, så vi gjorde i dette tilfælde en undtagelse fra normal procedure, idet vi rykkede klubben for tilmeldingsskemaet op til flere gange, uden reaktion fra denne gamle klub. Da vi sidst i januar måned stadig ikke havde modtaget dette skema, eller hørt fra klubben, og ikke kunne vente længere, gik arbejdet i gang med og lægge turneringen for denne række, uden holdet som ellers var et tophold. Da turneringsprogrammet så var færdigt og udsendt til klubberne, og græsset var blevet lysegrønt, ja så fik vi endelig hul igennem til klubben, men denne gang med en klage over klubbens manglende optagelse i turneringen, som de mente var fodboldudvalgets skyld. Beklageligvis er sagen endt med, at klubben har meldt sig ud af DAI, og gået i opløsning. En anden klub (BK Thor) har derimod opført sig noget mere korrekt, idet den gang som klubben fandt ud af, at de ikke kunne stille et hold, så tog konsekvensen og meldte sig ud, og dermed fik fodboldudvalget vished for dette holds fremtid. Det er virkelig fairplay med sådan en opførsel. Hvem spiller på hvilke baner? I sæsonen 2010 har der været enkelte problemer på de store anlæg, med spørgsmålet, hvem spiller på hvilke baner. Problemet har været, at når et hold kommer ud på anlægget til den bane som vagterne har noteret deres kamp på, ja så kan de blot konstatere, at der spilles kampe som ikke skulle afvikles på denne bane i.h.t. vagternes anvisning. Årsagen har været, at det hold som kom først til deres egen bane, kunne konstatere banens dårlige tilstand, og så tager man blot en anden bane, uden tilladelse. Den form for opførsel går simpelthen ikke, da der så vil foregå rent anarki, og personalet har slet ingen chancer for, at styre banefordelingen. Sker det fremover vil fodboldudvalget skride ind med hårde straffe til såvel hold som dommere, der afvikler kampe på baner de ikke er tildelt. Spilledragter: I de to forudgående beretninger har jeg omtalt spilledragterne hos klubberne, på baggrund af spillelovgivningen i landet, hvor Danske Spil jo har haft monopol gennem rigtig mange år, og derfor måtte man ikke reklamere for andre spiludbydere på det Danske marked. Sagen har været behandlet hos diverse domstole og endelig er der truffet afgørelser, som nu har dannet grundlag for en ny spillelov, der giver udenlandske udbydere adgang til det Danske marked. Det betyder så, at det fremover er tilladt, at reklamere på spilletrøjer for andre end lige Danske Spil. 13

14 Til spilledragterne hører også spillerens udstyr, som i.h.t. de officielle spilleregler fra FIFA, såvel som vore egne turneringsregler, giver den enkelte spiller nogle begrænsninger. Det er meget populært blandt klubberne rundt omkring, at tilmelde deres spilledragt med sorte trøjer, men det skal understreges, at det i.h.t. vore turneringsregler ikke er tilladt, at benytte denne trøjefarve, da den er reserveret dommerne. (Denne regel gælder stadig). Tiderne forandrer sig til stadighed, og i den forløbne periode har fodboldudvalget også haft en sag vedr. brug af halskæde i fodboldkampe, som jo i.h.t. spillereglerne er forbudt. Sagen drejede sig om en spiller som havde en halskæde der ikke kunne aftages, uden den blev ødelagt, og derfor blev der ansøgt om dispensation for denne regel. Fodboldudvalget kunne ikke medgive en dispensation, af hensyn til sikkerhed, samt ikke mindst følgerne af en sådan evt. dispensation. Udvalgte hold: Traditionen tro har regionen udvalgte hold, og i den forløbne periode har vi haft aktivitet i følgende kategorier: 11. mands senior 11. mands Old-Boys 11. mands Veteraner 11. mands Super veteraner Futsal Desværre har vi ikke finde andre samarbejdspartnere, så vi kunne aktivere et 7-mands hold i nogen aldersgruppe, på udvalgt hold plan. Kampresultaterne kan aflæses andet sted i dette materiale, men vigtigheden af disse kampe er ikke at forklejne, idet mange af vore spillere rundt omkring i klubberne virkelig sætter en ære i, at være udtaget til et udvalgt hold, og det er fuld acceptabelt, at selvom man kun dyrker sin sport som breddeidræt, så er det også legalt, at sætte sine ambitioner lidt over det sædvanlige. Samtidig er det et ganske fornuftigt tiltag for Dansk Arbejder Idrætsforbund, at vi viser vor tilstedeværelse i den Danske idrætsverden, ved og medvirke i kampe med udvalgte hold, såvel nationalt som internationalt. De kampe vi har spillet er som regel mod andre unioners lokale hold, med undtagelse af senior 11-mands og Futsal senior, der deltager i internationale turneringer. Landsdækkende turneringer: Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder desværre ikke så mange arrangementer på tværs af regionerne, hvilket skyldes mange forskelligartede forhold, som manglende turneringsaktivitet, styrkeforhold der ikke 14

15 passer sammen, manglende ledige terminer til sådanne regionskampe, samt ikke mindst manglende interesse fra regionernes side. En enkelt undtagelse er dog i 7-mands senior rækken hvor der hvert eneste år har været afviklet DAImesterskab, og som regel på DAI anlægget i Nørresundby. Her har København automatisk ret til deltagelse af nr. 1 og 2 i vor Mesterrække, og gennem årene har disse hold altid markeret sig blandt de bedste, men.. De sidste 2 år har resultaterne ikke stået mål med tidligere års resultater, og interessen fra vore klubber er synlig uinteressant, idet vi ikke har stillet med de to bedst placerede hold fra Mesterrækken, og i 2010 kunne vi kun få et enkelt hold (nr. 4 fra Mesterrækken) til og deltage. Hvad denne mangel på interesse skyldes er der sikkert mange forklaringer på, som f. eks. økonomi i klubberne, (og her kunne fodboldudvalget godt være mere behjælpelig), og bedre indkvarteringsforhold. Fodboldudvalget har også konstateret, at denne tur alt for ofte, har endt i, alt for megen socialt samvær, i stedet for sportslig aktivitet, og denne attitude fra klubberne skal ændres førend fodboldudvalget vil gå ind i større økonomisk opbakning. Internationale turneringer: Her har vi været meget aktiv, idet både 11-mands senior samt ikke mindst vort Futsal hold har deltaget i internationale turneringer, og dermed repræsenteret Dansk Arbejder Idrætsforbund. Sagt med det samme, så er det meget kostbart (ikke dyrt), at deltage internationalt, men vor vurdering er, at inverteringen er givet godt ud, idet vi får så meget goodwill tilbage fra dem som er så dygtige, at kunne kvalificere sig, som ikke mindst hos vore samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Det er en gammel tradition, at Dansk Arbejder Idrætsforbund deltager i turneringer der er arrangeret af det internationale Arbejder Idrætsforbund (C.S.I.T.), og samtidig tager aktiv del i det ledelsesmæssige arbejde. DAI har siden sidst i 80erne haft internationale poster som sekretær og formand for det internationale arbejderidrætsforbunds fodboldudvalg, hvilket vi høster megen goodwill samt anerkendelse for internationalt, samt ikke mindst i Danmarks Idrætsforbund, der satser på mange internationale poster, til alle specialidrætsforbundene, og dermed giver Danmark et godt sportslig ry i den store verden. Resultaterne for vore udvalgte holds repræsentation kan ligeledes ses andet sted i dette materiale til fodboldmødet mands seniorholdet har i 2010 været forbundets repræsentant ved det 2. World games, der blev afholdt i Tallinn Estland, hvor der i alt var repræsentation af deltagere fra hele verden, i mange forskellige idrætsgrene. Holdet klarede sig ikke specielt godt, idet det kun blev til en 5. Plads, og dermed får vi en meget dårligere seedning ved næste mesterskab, der afholdes 2013, i Rio Brasilien. 15

16 Futsal holdet har også deltaget i C.S.I.T. mesterskabet, der i foråret 2010 blev afviklet i Sofia Bulgarien, og her blev placeringen desværre heller ikke pralende, men en 4. plads er vel også acceptabelt, selvom vore rimelige forventninger var sat noget højere. Futsal holdet har international klasse, og det er også målt i forhold til de officielle landshold, så resultatet skal nok komme i nær fremtid, hvis vi blot arbejder videre med udviklingen af dette hold. Fair-play: Dette emne er jo stort set altid til debat, idet alle er total enige om, at der skal være Fair-play på banerne, men det er alligevel ikke alle som har samme opfattelse af Fair-play, hvilket vi i fodboldudvalget til stadighed ser, når vi får diverse indberetninger. Vi får til stadighed indberetninger fra klubber, der klager over deres modstander, og samtidig forlanger vi tager denne klub ud af turneringen, da de ellers ikke vil stille op mod dette hold næste gang der er fastlagt en turneringskamp mellem klubberne. Fodboldudvalget stiller nu spørgsmålet: Er det Fair-play, at fremsende et sådan krav samt trussel og udeblivelse, hvis vi ikke efterlever klubbens opfordring? Fodboldudvalget har aldrig efterlevet sådanne opfordringer, og vil heller ikke gøre dette fremover, men vi vil altid undersøge hændelses forløbet i en sag, der fører til denne utilfredshed med modstanderne, men vær opmærksom på, at det er vor pligt at være retfærdige i vore domsafsigelser, hvilket vi altid forsøger på de bliver. Vi får også af og til henvendelser fra klubber på klager over netop en bestemt dommer, som klubben ikke har den bedste relation til, og derfor ikke vil have til deres kampe fremover. Vi skal en gang for alle oplyse klubberne om, at det ikke er fodboldudvalget som sender dommere ud, men et udvalg under dommerklubbens bestyrelse, så sådanne klager bedes rettet til dommerklubbens bestyrelse. Dommerne: Disse mærkelige mennesker er altid et diskussionsemne rundt omkring i klubberne, og fast punkt i fodboldudvalgets beretning til fodboldmøderne. En dommer er som regel altid klædt i sort, har ikke forstand på fodboldreglerne, er utrolig magtsyg, kan ikke se noget, men til gengæld hører han/hun utroligt godt, og så er vedkommende med garanti masokist, da han/hun jo elsker og blive svinet til af alle spillerne, med diverse kloge bemærkninger. Ja det er virkelig underligt, at der findes så mange mærkelige mennesker i vor turnering. Fodboldudvalget har nu en helt anden opfattelse af disse personer, idet vi betragter dem som kompetente i forhold til udførelsen af hvervet som fodbolddommer, idet de virkelig har deres teori i orden, de ser utrolig 16

17 mange unoder på banen, dømmer retfærdigt, og hører slet ikke alle de svinske bemærkninger, der nu engang flyver rundt omkring på banerne. Er det ikke underligt der er så stor forskel på opfattelser af personkredse? Nå. Tilbage til virkeligheden. Vi i Dansk Arbejder Idrætsforbund er utrolig privilegeret med de dommere vi nu engang har til vor rådighed, og manglen på dommere som andre forbund til stadighed har, er heldigvis ikke så udbredt hos os, selvom vi stadig mangler nye dommere til vore turneringer. Dommerklubben og fodboldudvalget gør i fællesskab en utrolig indsats, i rekrutteringen af nye dommere, som vi jo hele tiden har behov for, idet vi betaler for uddannelsen, samt ikke mindst udstyret til den færdiguddannede dommer, hvilket øvrige unioner ikke har fundet ud af endnu, som værende en gulerod i forhold til rekruttering, samt ikke mindst fastholdelse af nye dommere. Der skal derfor herfra fodboldudvalgets side lyde en kraftig opfordring til samtlige klubledere om, at finde flere emner til denne dommeruddannelse, da vi jo alle har brug for dommere til vore fodboldkampe. Lov- & fortolkning: Så længe mennesker mødes på en sportsplads, og der skal findes en vinder, vil der altid opstå uenighed omkring fortolkningen af spillereglerne, og derfor er det jo altid godt, at have en dommer til og fortolke disse regler, men.. Det er jo heller ikke altid kompetanterne er tilfredse med dommerens fortolkning, og så opstår balladen. Klubberne skriver til udvalget med deres opfattelse af regelbruddet, med opfordring til at gøre som klubben anbefaler, men det er jo heller ikke altid, at fodboldudvalget har samme opfattelse af sagen som den klagende klub, så derfor bliver klagen ikke taget til følge. Vi har dog været i den lykkelige situation, at de afgørelser som fodboldudvalget i den forgangne periode selv har truffet, ikke er blevet indklaget for efterfølgende protestudvalg, hvilket bevidner vor dømmekraft som værende tilfredsstillende for klubberne. Hjemmesiderne og den ugentlige meddelelse: Fodboldudvalget har stadig følgende hjemmesider: og Hvorfor skrives nu det? 17

18 Jamen det er jo simpelthen fordi en del klubber til stadighed retter henvendelser til fodboldudvalget med undren over de ikke er blevet informeret om diverse tiltag, hvilket vi så igen må henvise til, er blevet oplyst gennem vor hjemmeside, som alle klubber jo er forpligtiget til og holde øje med, j.v.f. turneringsreglerne. Vore hjemmesider er den officielle kilde til informationer om turneringerne, og fodboldudvalget gør meget for, at sætte så mange oplysninger på denne, som overhoved muligt, og vi kan oplyse klubberne om, at det bliver ikke mindre informationer der bliver oplyst ad denne vej fremover, især hvis vi tager portoudgifterne fremover med i betragtning. Brevportoen stiger i løbet af foråret med ikke mindre end 40%, så vi er da tvunget til og spare på portoen, (se budgettet) fremover. IT i almindelighed: Siden indførelse af IT, i planlægningsarbejdet og styringen af vore turneringer, har vi som medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), været opkoblet på de IT-systemer som DIF har tilbudt alle specialforbundene i Danmark, og det har været til vor tilfredshed. Nu er tiderne imidlertid ændret, og en del specialforbund har valgt og gå deres egne vegne, så DIF s IT er simpelthen blevet for dyrt, og dermed har bestyrelsen i DIF taget beslutning om, at lukke deres IT-afdeling og dermed service, fra og med Det betyder, at vi som storforbruger af denne service allerede nu skal i gang med og finde alternative løsninger, som kan løse alle vore behov, som: Foreningskartotek Økonomistyring Turneringstilrettelæggelse Daglig turneringsstyring Resultatformidling Opkobling til fælles system med region som forbund, og deres behov Det er noget af en opgave der skal løses i meget nær fremtid, hvis vi skal være i drift om allerede et år, så vi har virkeligt travlt med og finde den rette udbyder, der kan honorere vore krav, samt ikke mindst økonomi. Klubberne vil høre meget mere om dette løbende, så snart vi har taget beslutning. Økonomi: Læser man beretningen fra 2008, blev det oplyst, at vi indførte såkaldt nul tolerance, med hensyn til vore udeståender hos foreningerne. Det er altid nemt og skrive sådanne statement, men efterfølgende og efterleve det er noget helt andet, og klubberne gør det heller ikke nemmere, med alle deres forklaringer på hvorfor deres indbetalinger ikke er blevet registreret på vor konto. 18

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang københavnsk fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SKOVSHOVED - MÅLVOGTER PÅ 89 ÅR FC AMAGER - KOSTBARE KONKURS KONSEKVENSER COERVER COACHING - KBU-TRÆNER-SEMINAR

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2007 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FEMININ POWER - I HEIMDAL STYRER KVINDERNE! FRAFALD - STOR KBU UNDERSØGELSE JURISTER PÅ BANEN - CULPA HAR DERES EGNE "REGLER"

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere