Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde"

Transkript

1 Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé Aarhus N Link til kort: Lokale: 1.02G Parkering: Det skulle være muligt at finde parkering på skolens egne parkeringspladser. Hvis ikke kan man parkere på Olof Palmes Alle 25 D (indkørsel ca. 100 m. før skolen) eller på Vestereng (se vedhæftet oversigt) Side 1 af 11 1/16

2 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Tema: Virksomhedernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling 4. Drøftelse af input til afrapportering Orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål Orientering fra VEU-sekretariatet 7. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 8. Eventuelt og næste møde Side 2 af 11 2/16

3 1. Velkomst V/Peter Bæk Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 11 3/16

4 2. Godkendelse af dagsorden V/Peter Bæk Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktører godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 11 4/16

5 3. Tema: Virksomhedernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktører drøfter, hvorledes virksomhedsindlæggene kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle: 1) Eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og 2) Samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Sagsfremstilling Med baggrund i det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt for at understøtte erhvervsudvikling og vækst i det østjyske erhvervsliv og rådet pegede på 4 fokusområder. Et af fokusområderne er udvikling af uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag - altså hvordan skolerne understøtter udviklingen i de østjyske offentlige og private virksomheder. Dagens tema tager udgangspunkt i 3 virksomhedsindlæg, som er afsæt for en drøftelse, der kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle såvel deres eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Indlæggene kommer fra: Marta Højgaard, områdeleder i Ældreområde Syd. Silkeborg Kommune. Hans Chr. Nielsen, Group HR manager, Vital Petfood, Group A/S. Viby J. Michael Berggren, produktionschef, AH Industries. Bjert. Beslutning Side 5 af 11 5/16

6 4. Drøftelse af input til afrapportering 2014 V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktørerne drøfter input til Centerrådets udtalelse til Ministeriet i forbindelse med afrapportering Sagsfremstilling Kontraktperioden for VEU-centrenes udviklingskontrakter er Kontraktperioden er opdelt i to afrapporteringsperioder. Første afrapporteringsperiode er kvartal 2014, hvorefter afrapportering sker pr. 1. november Den næste afrapporteringsperiode vil være 4. kvartal kvartal I de tidligere afrapporteringer er Centerrådet komme med en udtalelse om resultatopnåelsen. I forbindelse med denne udtalelse har Centerrådet hver gang påpeget en række problemstillinger, som er uden for Centerrådets opgaveportefølje. I forbindelse med den sidste afrapportering i 2013 påpegede Centerrådet følgende over for Undervisningsministeriet: 1. Centerrådet er fortsat bekymret for de økonomiske rammevilkår for AMU-udbydere og kursister samt for barriererne i forhold til godtgørelse på AMU-/FVU-området (VEU/SVU). 2. Centerrådet oplever et klart behov for regelforenkling og udvikling af AMU og det almene voksenuddannelsesområde samt et bedre fagligt/didaktisk samspil mellem områderne. 3. Centerrådet oplever, at virksomheder er bekymrede for at bryde reglerne omkring fleksibilitet i tilrettelæggelsen og målretning af AMU-kurser og derfor vælger AMU fra. 4. Skolerne oplever fortsat en glidning fra fokus på høj faglig kvalitet i undervisningen til øget ressourceforbrug på kontrolforanstaltninger i forhold til AMU-programmet. 5. De ændrede vilkår på FVU-området spænder ben for smidigheden og fleksibiliteten. 6. Centerrådet forventer i forbindelse med drøftelserne omkring VEU-centrenes fremtid, herunder formål, opgaver og udgiftsstruktur, at blive inddraget i forhold til at sikre lokalt ejerskab. I forhold til en udtalelse i forbindelse med afrapportering 2014, bedes Centerrådet og direktørerne inden mødet overveje: 1. Hvilke punkter kunne være væsentlige at påpege over for Undervisningsministeriet i forbindelse med afrapportering 2014? Beslutning Side 6 af 11 6/16

7 5. Orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål 2014 V/Sekretariatet Bilag: 5.1: sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEUcentre pr : Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner pr. 22. august : Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014, pr Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktørerne tager orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Med henblik på at sikre skolernes fokus på måltalsopnåelse, optimal udnyttelse af VEUmidlerne og øget AMU-aktivitet orienteres Centerråd og direktører om: Aktuel måltalsopgørelse i forhold til Udviklingskontraktens resultatmål for 2014 Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014 Der gives status på følgende måltal for 2. kvartal 2014: Antal virksomhedsbesøg og antal personer, der har modtaget individuel rådgivning og vejledning (1.1). Tallene er indberettet fra de enkelte institutioner til sekretariatet. Antal AMU-kursister/-årselever (ArbejdsMarkedsUddannelse), FVU-kursister (Forberedende Voksen Uddannelse), AVU-kursister (Almen Voksen Uddannelse), IKV i AMU (Individuel Kompetence Vurdering) og GVU-årselever (Grundlæggende Voksen Uddannelse) (2.2) fordelt på partsinstitutioner i VEU-center Østjylland. Tallene er modtaget fra UVM Antal AMU-kursister/-årselever, FVU-kursister, AVU-kursister, IKV i AMU og GVUårselever (2.2) fordelt på de 13 VEU-centre. Tallene er modtaget fra UVM Note til bilagene: Bilag 5.1 er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner til sekretariatet og tal VEU-centrene modtog fra Undervisningsministeriet den 22. juli Ministeriets tal indeholder supplerende indberetning for 1. kvartal 2014 samt første indberetning for 2. kvartal 2014 og er endnu ikke offentligt tilgængelige. Beslutning Side 7 af 11 7/16

8 6. Orientering fra sekretariatet V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet gives der orientering om: VEU-rådets nye publikation Strategiske fokusområder, VEU-rådet juni 2014, omdeles på mødet, men kan også læses her Fælles temadag for konsulenter fra de tre politikområder Onsdag den 17. september 2014 gennemfører Det Midtjyske Vidennetværk den årlige temadag for konsulenter fra henholdsvis erhvervsservice-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i Region Midtjylland. Årets tema er Rammevilkår for vækst. På temadagen kommer forskellige virksomheder med deres bud på og forventninger til samarbejdet mellem erhvervsservice, erhvervsskoler og jobcentre. Desuden er der mulighed for at drøfte mulighederne for øget samarbejde i lokalområderne mellem konsulenterne fra de 3 politikområder, således at vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at understøtte virksomhederne i deres vækst. Se invitationen her Det Midtjyske Vidennetværk er et formaliseret samarbejde i Region Midtjylland mellem VEU-centre, jobcentre, Regional Beskæftigelse (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og erhvervsservicesystemet. Netværket er et analyseog formidlingssamarbejde, som har fokus på kompetencebehov og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdet blev etableret i Du kan læse mere om samarbejdet her Regional VEU-konference Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse er sendt ud til ca virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde og kan ses her. Beslutning Side 8 af 11 8/16

9 8. Gensidig orientering V/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 9 af 11 9/16

10 9. Eventuelt og næste møde V/Formanden Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager eventuelt og fastlagte møder i 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Centerrådsmøde: Mandag den 20. oktober 2014 kl Vært: Horsens HF & VUC Holmboes Allé Horsens Tema: Første afrapportering på kontraktperioden Direktørmøde: Onsdag den 12. november 2014 kl Teknisk Skole Silkeborg Hotel og Restaurant Kejlstrupvej 99, Indgang F 8600 Silkeborg Lokale: Restauranten 520 Beslutning Side 10 af 11 10/16

11 Deltagere, Centerrådsmøde 1. september 2014 Centerråd Afbud Cliff Præstegaard Handelsfagskolen Gregers Kristensen Bygholm Landbrugsskole Hans A. Sørensen Learnmark, Horsens Jens Chr. Sørensen Horsens HF & VUC Kirsten Normann Andersen Århus Social- og Sundhedsskole Lauge Clemmensen TH. LANGS HF & VUC Leo Jensen Århus Købmandsskole Afbud Per Brobæk Madsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Peter Bæk AARHUS TECH Sonja Mikkelsen Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svend Skov Jensen Tekniske Skole Silkeborg Thomas Møller Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thor Jensen VIA University College VAKANT VUC Århus Viggo Thinggaard Handelsskolen Silkeborg Tilforordnede til Centerråd Afbud Annette E. Lauridsen AARHUS TECH John Hermansen Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Jørgen Thyde AOF Midtjylland VAKANT Region Midtjylland Direktører Afbud Annette E. Lauridsen AARHUS TECH Bente Strager Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Claus Christensen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Dinna Balling Horsens HF & VUC Erik Ernø-Kjølhede VUC Århus Gitte Nørgaard Nielsen Århus Købmandsskole Hans Werner Jacobsen Learnmark Horsens John Staal Tekniske Skole Silkeborg Kaj Aage Højgaard Bygholm Landbrugsskole Mette Østergaard VIA University College Nanna Skulvad TH. LANGS HF & VUC Niels Brun Madsen Århus Social- og Sundhedsskole Afbud Pia Agerbæk Marlo Handelsfagskolen Rikke Christoffersen Skanderborg - Odder Center for uddannelse Torben Jessen Handelsskolen Silkeborg Sekretariatet Niels Petterson VEU-center Østjylland Dorthe Jensen VEU-center Østjylland Annike V. Martínez VEU-center Østjylland Side 11 af 11 11/16

12 Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr kvartal 2014 VEU-center Østjylland Virksomhedsbesøg og individuel rådgivning og vejledning pr kvartal Antal VEU-besøg 1.1. Antal KompetenceMidt 2.0. besøg* 1.1. Samlet antal besøg VEU & KOMPmidt 1.1. Antal individuelle rådgivninger og vejledninger** Institution Indgang Silkeborg Anden aktør Kompetence Silkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg TH. LANGS HF & VUC , indgang Silkeborg Indgang Horsens Anden aktør Bygholm Landbrugsskole Horsens HF & VUC Learnmark Horsens VIA University College , indgang Horsens Indgang Aarhus Anden aktør Handelsfagskolen Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse VUC Århus Århus Købmandsskole Århus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH , indgang Aarhus VEU-Center Østjylland Tallene dækker 1. og 2. kvartal 2014 Har ikke aktiviteten *KOMPETENCEmidt er alle fase 2 og fysiske besøg på hhv. fase 2 og fase 3 (bemærkninger). Der er således ikke tale om rene fysiske besøg og der bør derfor tages et forbehold på cirka 20. **Registreret af kursussekretærer, vejledere og konsulenter via A5-blokkene. Dertil skal lægges individuelle vejledninger på virksomheder, vejledning i forbindelse med Åben Vejledning, antal FVU-testede, antal OBU-screeninger og antal AVU-kursister. Pr Side 1 af 3 12/16

13 Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr kvartal AMU-FVU-AVU-IKV I AMU-GVU VEU-center Østjylland Antal AMU-kursister* 2.2. Antal AMU-kursister (ÅE)* 2.2. Antal FVUkursister*/** 2.2. Antal AVU-kursister* 2.2. Antal IKV i AMU* 2.2. Antal GVU-årselever* Institution Indgang Silkeborg Handelsskolen Silkeborg * * 6,3 7 * 0,00 0 * 1,90 10 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg * * 17,5 18 * 0,00 0 * 15,22 79 Teknisk Skole Silkeborg * * 18,4 19 * 0,00 0 * 2,92 15 TH. LANGS HF & VUC*** * * , indgang Silkeborg ,0 42, ,35 20, Indgang Horsens Bygholm Landbrugsskole * 0 0 * 0,0 0 * 0 0 * 0,00 0 Horsens HF & VUC**** * * Learnmark Horsens * * 114,2 75 * * 2,72 9 VIA University College * * 17,7 12 * 0 0 * 71,87 231, indgang Horsens ,0 131, ,07 74, Indgang Aarhus Handelsfagskolen * * 3,4 1 * 0 0 * 0,76 1 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus * * 29,4 8 * 0 0 * 14,46 20 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse***** * 0 0 * 0,0 0 * 87 4 * * 0 * 0,00 0 VUC Århus****** * * Århus Købmandsskole * * 48,7 14 * 0 * 1 0 * 10,92 15 Århus Social- og Sundhedsskole * * 42,9 12 * 0 * 0 0 * 4,09 6 AARHUS TECH * * 104,8 30 * 0 * 26 7 * 12,19 17, indgang Aarhus ,3 229, ,67 42,42 60 VEU-Center Østjylland ,3 403, ,09 137, Tallene for kvartal er modtaget fra UVM og indeholder supplerende indberetning fra 1. kvartal * lene er ikke fordelt pr. skole kun pr. indgang ** VUC ernes tal viser også aktiviteten for andre aktører, der har driftsoverenskomst med VUC *** TH. LANGS HF og VUC har driftsoverenskomst med AOF Midt, Silkeborg; LOF Midtjylland og Sprogcenter midt **** Horsens HF & VUC har driftsoverenskomst med AOF Midt, Horsens; ASV Horsens; Tørring Daghøjskole og Sprogcenter Midt ***** Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har driftsoverenskomst med FO Aarhus, AOF Center og Sprogcenter Midt ****** VUC Århus har udover Århus Købmandsskole, Århus Social- og Sundhedsskole og AARHUS TECH, driftsoverenskomst med FO Århus; FOF Århus; Lærdansk Århus og Ordskolen AOF Midt Har ikke aktiviteten Har aktiviteten, men indgår i det samlede tal fra VUC Århus Pr /16

14 Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr kvartal AMU-FVU-AVU-IKV I AMU-GVU ALLE VEU-CENTRE VEU-centrene Antal AMU-kursister - aktiviteten må ikke falde 2.2. Antal AMU-kursister (ÅE) - aktiviteten må ikke falde 2.2. Antal FVU-kursister - stigning på Antal AVU-kursister - stigning på Antal IKV i AMU - stigning på Antal GVU-årselever - stigning på 3 VEU-center Fyn , ,98 25,38 54 VEU-center Hovedstaden og Bornholm , ,70 168,96 76 VEU-center MidtVest , ,54 25,13 69 VEU-center MidtØst , ,11 18,59 62 VEU-center Nord , ,89 2,92 75 VEU-center Nordsjælland , ,62 32, VEU-center Syd , ,31 37,26 71 VEU-center Trekantområdet , ,26 24,08 99 VEU-center Vest , ,05 36,92 46 VEU-center Vestsjælland , ,08 16,99 94 VEU-center Øst og Øerne , ,10 73,86 96 VEU-center Østjylland , ,09 137, VEU-center Aalborg/Himmerland , ,71 66, VEU-centrene , ,44 666,41 85 Tallene for kvartal er modtaget fra UVM og indeholder supplerende indberetning fra 1. kvartal Pr /16

15 Bilag 5.2: Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner pr. 22. august 2014 VEU-center Østjylland 2014 budget & forbrugs- og måltalsopfølgning pr Indgange / partnerskoler kvt kvt kvt 2014 Indgang Silkeborg Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter* Øvrige udgifter** Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg KompetenceSilkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg TH. LANGS HF & VUC Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) I alt Indgang Silkeborg Indgang Horsens Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg Bygholm Landbrugsskole Horsens HF & VUC Learnmark Horsens VIA University College Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) I alt Indgang Horsens Indgang Aarhus Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg Handelsfagskolen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Skanderborg - Odder Center for Uddannelse VUC Aarhus Århus Købmandsskole Århus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) I alt Indgang Aarhus VEU-center Østjylland Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg, VEU-center Østjylland *Lønudgifter = udgifter til det virksomhedsopsøgende arbejde herunder mødebooker **Øvrige udgifter = udgifter til koordinering, deltagelse i konsulentmøder, kørsel mv. De grå markeringer er med forbehold, da det ikke er endeligt afklaret med de enkelte partnere, men det er i givet fald småbeløb, det handler om Pr /16

16 Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014 opgjort den 12. august 2014 Forbrug inden for FKB Forbrug Uden for FKB Procent af forbrug Inst. Nr. Inst. Navn Budgetmål 2014 Forbrug i alt Bygholm Landbrugsskole Learnmark Horsens Handelsfagskolen Teknisk Skole Silkeborg Handelsskolen Silkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Skanderborg-Odder Center for uddannelse Sansestormerne Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Professionshøjskolen VIA University College AARHUS TECH Århus Købmandsskole Århus Social- og Sundhedsskole Aarhus Universitet Samlet, VEU-center Østjylland OBS! Der er IKKE medtaget supplerende indberetninger for 2. kvartal /16

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat, Fælles Centerråds- og direktørmøde den 1. september 2014 Endeligt referat, fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag den 22. juni 2015 Kl. 14.00-16.00 Sted: HK Østjylland Sødalsparken 22 8220 Brabrand Link til kort: http://map.krak.dk/m/v1qbe Lokale: VALMUEN/MÆLKEBØTTEN

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort: http://map.krak.dk/m/7o3rz Lokale: 206 Parkering: Det er

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg

Bestyrelsesmøde den 17-09-2015. Referat. Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00. Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Referat Tidspunkt: 17-09-2015 Kl. 15.00 18.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej 4 8600 Silkeborg Lokale: Mødelokale 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af 02-06-2015 2. Godkendelse af

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Sæt efteruddannelse på dagsordenen!

Sæt efteruddannelse på dagsordenen! Sæt efteruddannelse på dagsordenen! VEU-center Østjylland dækker Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus kommuner. 2 Brug dit VEU-center til rådgivning VIDSTE DU, AT... Alle

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde Centerrådsmøde den 6. januar 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Referat fra møde i LUU for SOSU-området

Referat fra møde i LUU for SOSU-området Referat fra møde i LUU for SOSU-området Dato: Mandag den 22. september 2014 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Gitte Kjær Nielsen, Region Midtjylland (GKN) Grethe Nielsen, FOA Holstebro

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Onsdag d. 30. marts 2016 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: 91 Yderligere information: Der vil blive serveret

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 Uddannelsesløft i 1. halvår 2013 (opdateret 11. januar 2013) Ordningen om dannelsesløft indeholder ret til

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde den 2. marts 2015 Endeligt referat Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 2. marts 2015 Kl. 14.00-16.00 Sted: Bygholm Landbrugsskole Hattingvej 49 8700 Horsens Link til kort:

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 4. december 2008 Sted Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Deltagere Afbud Viggo Thinggaard, Aage Krogsdal, Henning Gjellerod, Aage

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde den 17. juni 2013 Formand Hans Jørgen Hørning startede mødet med at introducere de to nye elevrepræsentanter.

Referat fra 2. bestyrelsesmøde den 17. juni 2013 Formand Hans Jørgen Hørning startede mødet med at introducere de to nye elevrepræsentanter. Deltagere: Hans-Jørgen Hørning Silkeborg kommune, Per Brobæk Madsen FOA, Sven Thorøe Skanderborg kommune, Isabella F. Madsen Favrskov kommune, Bente Nielsen Region Midtjylland, Michael Hansen Dansk Erhverv,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Virksomheder i vækst

Virksomheder i vækst Seminar for uddannelses-, jobcenterog erhvervsservicekonsulenter Virksomheder i vækst 16. september 2015 Kl. 8.30 til 15.15 PARK 13, Danmarks Japanske Have, Randersvej 395, 8200 Aarhus N Virksomheder i

Læs mere