hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~"

Transkript

1 tør. hvor 1 andre'. tier SKE INTER Danmarks inte!'nation~

2 : l

3 I Mel.: I en skoven hytte lå. I et hus på Nørrebro Ville 20 men'sker bo Og la' liv og glæde gro Helt i fred og ro Så kom kapitalens hær, med visir og rustne sværd Lugtede aff1æskesværd Hvad fanden vil de her? Huset det blev kværnet ned Hundene de stod og sked Der var stank afstrømer sved Lakajeme de sled Så kom kapitalens hær med visir og rustne sværd Lugtede afflæskesværd Hvad fanden vil de her? I.

4 ...,.~~....:, FREDAG 6. OKTObER 1995 o ' "v.,,",, _ """,- I.#"-~. "~1'" <~~..,,;;:--... "':~/';;""-:-:<:"""/ \./\.. ". \!.L~ -- :-:;;,'~";~-'~-:;-1.'... "~~":--':-'Aw $.i:ay ~~~i<j---.j INDERSIDEN '...,~.,..""., u.us.ilun use.l1dl:.:.'.:.~.'.,.. p.,a,:"ye.s.. ter.,-. ;,.':'..'-"""',. ".."." 7~1''gruppen«bgbestod afupg~.:fs;'mell~~de(qe~gr::t1r$m}iskl.cl.. tart'> " c'; "... ;.;~ensommeren fl9.81.da eu '~~,ryctde~,af.p0liliet ll1e\.(u~;:b ensl.:,,'..' ;: "...i;";.?;"c1il1e gruppe unge mdtog den:,'h&c\s'ogjqupler:j:aregasseul ',;}? du 14...eft...: '.,... begyjldte. :'en'.t.sen aftenr;:..~ kun~m.jdag. e~eftelblev.de..:,.,.;.. ~ '. '.,... :~<,o 'ung~n\s us: ej;f1h en ~~~tus( -' '" '. ;" ~ -.:..-", - '~,. '. co -.' :-; \;-~-_~:_~::::-~-:...;~-.\~,: - :'.;"".,. -,;~' ~~ij::;::~\;<~:"_..~, --.. ~~:',~':,:~2di{)'~>:';f:(',-djt ~,: ::i,s.3.:',_::f:;'c..:;: f '/.,,"": :';-v,~,,:~tt!;t ~....:\,.. -f".",.., ".... d'.:;.;. "',.,.",.:"t~, ',.;>,,'".,~~"';i-_: _,," "'..' ~~.~: ;,,2-~:-(~;";:,'~ :~-{:~~:t:j~~~~-,~.. >-~,-;-... -,-... ~ ~n'.;'t~mme københavnske hus~. betjentel)e;,:'forlod.'.' 'huset,oji-vl..,høre :fr;(ae,)ere ll.«,:;b.j,ge!~4f;sjge'%,at d~,eri~.o,v;e.jj..~t~y L _1 ~.~..hl"",ptkaldt død'. smidt ud "af fabrikken.' ',.. I.årene efter blev flere BZ-bevægelsen,' der ellers. havde set sig om, blevili:.-. -lufil::n. Der var erklæretkrig..;~i~:-~;~1f;!1~.~1' ;til at blive'i ~aghusetnør.i'~:}~fet.' :før d~~'modt!g~r.;(ell:~,::!~u~~~par stiet'.t,o~eside!l!~..~ 'ljrogade 38 ~ København;c-i,~~':;"anmeldelsefra' huse1$ejer;",,;::'j)an1,lar'eller' om' ejerne.~.;~ BZ.bevægeIs~n:.Iev~r.,'. '::,' ~BZ.bev~g~ns,'ohis~ofi~,:.»SC1liøn,nIDg.og':Arve«:'~en,,:k,~ ~....R '."'F' ~ """:i""",~=$~~~ii=~~~~i~,hesatte 'hus"på:nø.rreorogade?så"låmge'ejei:elf;0:taldnr.baghus e5.v1d~s;ikke,0: :.ror o.. er~~lgta\7 i, J.()r~tagerpo.tiet,s,g ll\.ae'::ministreret'.at>'det køllen?:': te~ Statio~3 BZern~.Men. ~~e osti1.~~ gørin~~førntp~~~~~te{~l,u;i-~'~~?-1;k~fap~i: '<I onsdags ~emede betjen- <>,.,.Vi.har..~ere +. h Id. '<;~. "li..' :1.1. '...,,men ejendommen bliver.ad-.,. " ; BZeme'får indl:i1.tvidere..lov":'})esluttet,ikke)lt rydde;'bus:':r'~ikki#k()mmentere,.,:,hy9tf(}r:q; Ulåst,.og allerede natten"til<.l-j,ardy Bergvold,;. " ":;.;::,~"hu~terou1()'1:jigt::1jesat,':og ::It.' :.;DII;C~.:M '.., torsdag ryklre.de BZerneind:cycHan håber.> at.. BZtrrne;;'icdefin4~<1~/m~ge~b,eIqa~~ J~~t~;;5;;H;~(~it~it~:~t"t{?Ji',..", ~.4;..";.N ' ' BE~ a:'ige 'i' SE::t IG EN; : ~~_~~»i~ejji )~......:..I..';~..'.';~~;."r~. ' A.....~:: ;-.. ".",., c.;;~~"""".''''0'.''., de.r:"'.øn$.k..ed~.,.."e.t "'.csted..:for,.....,: b :' :.~ en u ar er".'. ',"0 ~..'..:.i'..'.~..1:. 2 : DET FRI AKTUElT,.:....'.'..:......:......' ' ".~ '... ~.':.).".'.;..:,(.~.: BAGGRUND I " :~.~.'N;;C.' :''A.'.'.p..!i' " 'C'.~. -"."" "~o'

5 lor~ngsi:ef O1&~Li~uflf~~: l:>wiul-u'u <U ~D."0-'-;;:.~ -- -~:--: :~:_~. -~~...:~"'-'"-:_ n_' '- -. ::~:m. - --

6

7 ---". Demonstrantel'l~~'r~agerede politiets,aktion fået et solidt greb.i en demonstralanl '~'~'.' ';:'- ':":-,.,::",.7: "'>,.'.;-,~/';'~'_.~..:'-~:':>,..;: "~",, ' - -. '. med.vl'cdc;lwore{ter pulitiet Irak kniplerne og bal/hede!rls til hl!irc Ul{ I',:",;lr<:. PoZitiet.'gik,' i:'åktion;da bilist hørte fredelig demonstrant ned-"nan tævecle dclnonstrantcrnc,præcis klokken i går videre til Nørreport". og fortgik aktionen i gang på: Kø-..satto aktionen d61'. benhavns Rådhusplads..,En. Så gik del; galt, da en vred times lid senere på Nørrp- '.. bilist. 'pludselig.~poleredo port var del hele opløst i. " idyllen,'.~", kaos, glammende politi~un~. Han jokkede prl Sf11l111le(, de,.l~nippel-svingenje' bo- og drønede gennem KAO'l'- tjente,rasende demonstrun- demonstranternes' afspærter og opskræmte forbipas- ring. UlJdel'v~is pl~iiede han serende på søndagsilll'. Ekstra Bladets fotogmf ncd. En gruppe, del' kaldel'. sig og ICJltsatLe direkte ine! i en KAOT - l\f}benhavns "All.- e!emonsir;1nt,del' fil,en tur tions- og" Trafik-gruppe vil op på kplcren og ine! i gerne have.bilerne ud af frontruden, incleli hhn blev København - ellel'. 'idet slynget ned på asf~lltcn. mindste have en bilfri søn I-Ians kalllillcral,er blev dag,,'.,'- tejllmelii~sllre over den ull- Det beslutiede de sig fol' licie behandling og dlbte efat markere i hjertet afbyen tej bi listerne. Politi-lederen med en frcdsommelig hilp- forst}gto hål'dhæmlct at dyspening:'40-50 unge - i politi: se dem neel, men i stedet for jargon 'autonom-ligllcnede ro Iik han en 'fingcr' -Ogdl'l, t.ypcr'-spæn-ecle. dmjel! \':u' iibenlnu't dl'åbeli. FOJ' strækningen Vestel'bl~Qga~;,: pludselig trak beljentenc de-jernbanegi,ldeaf!ok h,yg:;,: kniplernc og bordwde hli' ptj gede sig,mcd,.'at,ispill1!'focl.",;.,lt, livad del' bev,m,ec!e sig-, bold i detbihhoi1l1'1lc;1e:,bag,; Smnbdig dukkede ~;n delil~g efter drog'cn'iliiio gr~lppei. pr. tyve ekstra bcucn!.c ap iklædt visir-hjelme sallit hl1ndcpatru~ien. Hu l'tigl., sum et Engel-' kllips, val' doi' hoi'l,:erkrigl' lignende tilstande pli N0tTeport, som blev [!ligt. ar op ~1n æll1t.e 'civilister' og grædende dell1on:;;tranlel'. ResultuLct ul' politiets hol' oiske ]<oll1mui1l1o-rllid vur en anholdt og ~m stl'ihe [zennemblll1 kelle K i\ot-dotllllnstl',ultel', dcl' en.er at have r.lbl. deres vrede ellln' 'lascisl.-svil](jlle', siukprel1e vandrede ud af N~jrl"Cbrogade Ḣeller ikke poliliel selv slap ['ra lwmpeo uden skrammer, Eller ul. have moclta~d et J»J:lrk fra Cll J'~lli"l1sl.nll1tmM.(.c vicc"olitjkolnnlic;~;;l)r Leif S~,1rcn:~l~1l eh (Hl' P;l Hl! :,,ilospilaid med b,\j,]<le rib Il\~ll. j')t:li uili:-il, rk~l' n:linl(~ ('li clellloljslj,ml., helf(\lllltc!,,;g seper'" s~jnd"gselv \.il j.>111ili - AI.'.,,!,!il~'T dc11 uf/ho/rill'... [(UII i,i..!. I' /,1';11 C hr/m!;c/'"''"''' Po/iii r'!!jul' heroi!,!; );0{/'-;1'1II I'c/ i>ii-"l'stulldcli (~l., sonl lili nfvl'lll.er \~Il ~111 n10jd,+-)(~ r'r;l dpllloll~d,r;ln (,Pll. rl,r cll"":ivcllltjfdl l-':i::t'.-':

8 Madzen bzøger bzat hus ogbznakkes af'søren' og 'Søren' ~~ Politiinspektør Hardy Berghalt fra Station 3 var benhård: - Næh, der sker ikke noget foreløbig! Vi foretager os ingenting! Sådan et lille hus er jo ikke verdens navle! bjæffede han brysk. -Nåh, nej. Men alligevel? sagde Madsen spagt. Det 'lille hus' var ejendommen i baggården af Nørrebrogade 38, som for tre uger siden blev besat af en ung og lovende bz-gruppe med kunstnernavnet Amatørslumstormerne desværre under larmende,,-~ "tavshed fra myndighedernes side. Onsdag udsendte bz'erne ligefrem en pressemedeleise om sig selv og deres ulovlige aktion, men der skete stadig ingenting.. - Kunne 1 ikke i det mindste sende en lille patruljevogn derhen og cirkle etpar gange rundt om huset på en ildevarslende måde, så bz'erne lissom havde noget at aktionere imod? lokkede Madsen. - Næh. Lad dem bare være i fred. Hvis de hygger sig med det, så værsgo. Jeg har sludretmed ejeren, ogdet er ikke vores agt at rydde huset... Lige her og nu, sagde inspektør Bergholt vennesælt.. Madsen smed røret og sur ud. FJERN DET KAMERA! - Hvor er det knippelsynd for de søde bz'ere. Den slags underminerer jo hele bevægelsen! råbte han og kørte til Nørrebro. ".". Det begyndte helt rigtigt. Uden for porten til nr. 38B sad tre bz'ere med et banner og en stak militante løbesedler, som Madsen fik en af, og inde i gården vejede den sorte fane over det besatte baghus! Men det var et ganske lille baghus. Nærmest en undermåler. Til gengæld var interiøret stilfuldt med graffitti på væggene og nedfaldne blade på gulvet. Og i et hjørne sad 11 bz'ere og læste Jyllands-Posten! - Davs, sagde Madsen jovialt. - Fjern det kamera! råbte Em af bz'erne til fotografen. - Øh. Hej-hej! fortsatte Madsen end,nu mere jovialt. - Vi skal altså lige til at holde møde, du! sagde en anden af bz'erne sejt. BYENS FEDESTE KULTURHUS Det var en pige, og hun så vældig sød ud, men hun ville selvfølgelig ikke sige noget om noget, da der jo var møde. Madsen fortrak til 1. salen, og her tog begivenhederne fart: Pludselig stod han i et nøgent lokale sam- MADSEN men med en ung mand med grønt hår samt en, der bare ville kaldes 'Søren'. - Jeg kan forstå, at I bare vil bo her, sagde Madsen og fortsatte forsigtigt: - Virker det ikke en smule fantasiløst? - Vi har tænkt os at bygge huset om og gøre det til byens fedeste kulturhus og lave nogle arrangementer og fester - som selvfølgelig ikke generer naboerne! Og ikke noget med politiet! Vi ser helst, de holder sig væk, sagde den venlige unge mand med det grønne hår, som strengt taget også gerne ville kaldes 'Søren'. HJERNEVASK - Jamenøh sagde Madsen med en lille stemme, hvorefter 'SØren' vist fik helt ondt af ham og hviskede: - I virkeligheden vil vi overtage verden. Vi har sådan nogle sprøjter, som vi sprøjter folk med, så de får " grønt hår lissom os, sagde han tilføjede skødesløst: ~ Vi er fra Mats. - Det er ikke rigtigt? råbte Madsen betaget. - Jo. Vi vil hjernevaske ungdommen og lave dem alle sammen om, supplerede 'Søren'. - Orv. Sd har I siddet og hjernevasket hinanden i tre uger, så håret blev grønt, og nu er det vores tur? - Ha! Vi har været i gang i mange år, sagde 'Søren'. - Det her er større, endjeg troede! Hvor mange er I? -"lod, sagde 'Søren' ! 300! supplerede 'Søren' begejstret. Madsen sænkede stemmen og spurgte: - Men hvad vil I gøre ved, al den repressive tolerance? - Vi må bare prøve at fastholde gejsten. Så la\nge vi bliver behandlet venligt af systemet, er der ingen grund til, at vi ikke også skulle være venlige, erklærede"søren'. - Rødt hår og blåt hår er også okay, supplerede 'Søren' for lissom at vende tilbage til emnet. - Virkelig? Fedt! Ekstra Bladet støtter jeres kamp 100 procent! skreg Madsen og fes ud for at finde noget blå hårfarve.

9 Madsen taler paroler med 'Søren' (med hætte), mens 'Sørefl' er uden for billedet, da han ikke ville fotografae8 (Foto: Stefan Kai Nielsen) l.._~_=..,...=.~~~.,.,. ~,~=~~..,..

10 .- -, '--' :...,-._--,-,~':"'~-,.,.- --,= -_....:;; MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN j i-

11 BZere vil kæmpe med fredelige midler Af CARSTEN ELLEGAARD.. For første gang i fem år har København igen et besat hus, Et faldefærdigt baggårdshus på adressen Nørrebrogade 38 B har gennem to en halv uge været beboet af en gruppe på 15 unge, der kalder sig Amatør-slumstormerne. Politiet fik først for et par dagesiden'kejidskab til besættelsen, og husets ejer har bedt om, at BZerne smi" des ud.»menjeg kan ikke oplyse, hvornår vi skrider til handling. Vi skal lige give de unge en chance, og der er ingen grund til at fare for hårdt frem - det erjo fredelige mennesker,«siger vagt~ havende hos politiet på Bellahøj. Når ejeren beder pohtiet, om at sætte BZerne på gaden, er det op til politiet selv, hvornår'detvil skride ind., Gruppen kaldersig Ama- tør-slumstormerne, fordi den trods flere besættelser det sidste halve år endnu ikke har fundet et sted, hvor den ikke er blevet smidt ud. "Men det virker som om, firsernes BZ-bevægelse er ved at dukke op igen. Det har taget en ny generation fem år at opdage, at det her er en god ide,«siger en af bzerne. De ønsker at være 'anonyme af frygt for repressalier. fra nynazister. - Gennemsnitsalderen hos Amatør-slumstormerne' er ca. 20 år, og gruppen har udover de 15, der bor i huset, omkring 35 andre løst tilknyttet.»vi vil kæmpe for det her hus. Vores ide er, at atle har ret til en ordentlig bolig - og ikke bare et koldt værelse i en betonghetto på Amager. Men vi vil kæmpe med fre delige midler,«siger BZeren., Dermed tager Amatørshunstormerne afstand', fra i-' firsernes militante BZ-bevægelse, der havde flere voldsomme sammenstød med politiet. Gruppen tæller, siger den selv, studerende, arbejdsløse og unge i beskæftigelsesprojekter. Huset i baggården har stået tomt siden januar 1994, og den to-etagesbygning bærer tydeligt præg af forfald. Luften i huset er klam, og væggene er overmalet med graffiti. ' 'PoLl7i~' 5to,I~)- c.o'~~""lp;o... "<1>0 "-ro M-omO'oO'zro IDO'C.O-ttl lo9ooli ~ ~~5~o""~< ~;~ag~_~~::lp;aas::lmip;(l)~æn '~ ~ S ~.g.::l ~ f.;l~ ca... &c. ~ :;j. ~ (l) ~ ~, ~: ~ ~. ~ <!].::l c:a~ go~ go s=~, SE g ti> ~ ~ ~ ::r S; *" ~ s Sf ~ g.~ ~ ~ (l) m ~ ~ 8.2 ~ ~'O ;l... ~. ~"" O' ~ ;;;~. p; ~ (Il en O"'g -r-; s ;;l ~. p;:3 ~ a s ~ o "O ID p;o <l ~ Ilq ~ CO <lt::.o'... <!]... roi:l~o.,..,o'~;o;'id :lt t:l2"'ll>:3"oodi'i'<i>~_~' W'lI..... p; :3 (l) t:i ::l ::l... ' o (l) ~ ID - "O;:>" c. Cl> 8 ns ~.. u ID ~ =: p., "1 (l) r-; ;:> c.'<l ::r ''''l ID <'l> (l) (l) O" ~ I" ::l (l) ~.~.. i:l crq '"l ;- (l)..~...., ~<l... (l)i"cl>""p;-<l~~<s O'N ::lo' O""'Cl>_S<li:l ~ a...: fil (l) ::l i:l "O "'" '"' -G:' o i1-' ~ ro Il> (Il" ~ _. p; CA) I".ag... ;1.crq' "'l CD' I _<, 0",., ~ Il> o- \Do:'1 ::r"" ~... O' C. "1 "'l CD ~ ~ OOcrq Cl> O' (l) (l) ~... ' _ ~'... ::i.cdol... p; i=~rn~(l)~"(l) o"cdc.\l>o."ooll... (l)...,::l ::<;'"...,,",... c.... M-c.~UJ. ID p.;- o::l(l)~ ""'ej"'''':;!' ~e.-,...~ ~ ~ ~ ~ ~O'ft ~~ aag. W ~.ro::3 dizc. el ~~ ~~c.~ ~ O' (l) fil rl "'l _. '" (l)... O' ~~. c. o o o -s (l) O' O' ro s i:l... "j g ~ p; ~ ;o;'~ [g" il: ;-:t ~ ;;l (l) "'l C. p; (l) co' (l) ~dj!" ID g Eis. ~ "'1 tt. l» -n-. I;.Q ~ I C""I"- ('O... I'",...a CD c+ 00 r:-i'- I _ ~ ~ ~ p.. ol o '"' O'::j' ID... Ol ~. - c.s C. <'l> Ilq "'l o'tl i1-"::l ::l (l) i=... O" ro C. '='> O 00

12 "",~_-'-"_C':".. _.--;-.,,'...'_-;.;c~_",._:".. -c: '_C'._O O_':. ""'='''_''.'_':~_ "."ttff""""'..,.,..,,.,,~ _-.."Ao-'~ 0,,'1:11"1 :lf ',\IITONOMt( ItEllEl.I.I':W ru 1'5 REDEL', iandslræfd /9-95 vedlog cl ilerl,,1 ( på 25 mod 14 - vist nok?) en ud'"lebe om ni en. sammenlægning, med Rod Ungdom og Ualbæng[gc Unge Socialist(:f på [æn!.!ere sigt (cficr forogel diskussion og pmklisk samarbejde) vil være on,kdigt. Et mindrelal i REI3EL linder denne _ for os ni se _ poliliske nyorientering kalnslrofal, hvilkel gor nt vi har taget inilialiv lil al stnrle en ny politisk gruppe/fraktion i REBEL, kaldel 'AtJTONO:.m REBELLER' {AR). Delle skyldes bchovcl for cl forum. hvor vi som Rebeller knn Inve polilik-udvikling ud fm en aulon0111 indfaldsvinkel Yores oricntering cr klart i reming afdet nulonome miljo og vi vil arbejde for at REBEL fastholder det. vi orlbner S0111 en nalurlig placering i delle milji>. Lordag d. JO/9 holdl vi vores f",stc m,,,!c, hvor vi helt grundlæggende diskuterede, hvad vi ville med AR. Deler for M lydeligt, at de nes!e afde sporgsmål vi diskuterede {og kommer til at diskutere) hu relevans For hele del nulonome miljo, bl.a. set i ly,et afpelers indlæg i SLAMM nr. 180 og den efterfølgende diskussion på sidsle AUlo-koo-møde (og Forhåbenligt fremovcr!). Vi har derfor vnlgl nt bringe cl referal fra model her i SLAMM: I,~i HEJSt\! r ~- Mødel vi"le nogenlunde enighed om, ni formålel med AR ikke primært er at skabe endnu cl aklionsforum. Både REBEL og andre fom egner sig udem.:rkellil udadvendte oklioner, men selvfølgelig er det da muligt,.t del i en konkret siluation vil være oplagt.llnve aklioncr/udadvendte aklivileter som AR. Der var dog enighed om, nl deltagelse i diverse fællcs aktiviteter for hele del autonome miljø, som REBEL vælger ikke nt deltage i, var cl af formålene med AR (for så vidt ni vi er enige i det politiske indhold. - Yi skal selvfølgelig kunne forholde os kritisk lil gængs aulonom leori og praksis!). Her blev bl.a. den autonome 1. maj-demo n.ævnl som cl eksempel på. hvor vi burde deltag". Del primære Formål med AR, var der nogenlunde enigbed 01\1. er pojilik-ullvikling. D.v.s. at vi foler, nt der _ både i REBEL og i del nlllonome miljo som helhed - er el behov for al vi i langt hojere grad forsoger al ra diskulerel nogle afdc grundlæggen<je begreber, vi i ~gligdagen bare lager for givet, for al vi dermed forhåbenligl kan nå lil en større fælles fllrslåelse afdisse. Hvad forslår vi feks. ved det al være 'autonom'? - Er det, det Samme som 'lulli.nutoritær socialist'? Hvad erdel for et samfund, vi kæmper for? Hvilken slruktur skal en autonom organisalion/rebel have (eller hvornår er den ikke mere a",tonornlbasisdemokralisk)? Er vores pmksis i overellsstemmelse med 'lures visioner? Og sn.",vort i. [I. REBEL: Hvordan får vi viderefert. diskussionerne i REBEL? - Hvordan rarvi bedst muligl FormulerctlllJtf!.' ideer'!- OpFaUer vi det nuværende REBEL som det oplimale? Eller vil vi ogsa fomndm 'stntus quo' (f.eks. slruklllr/teori/pmksis)? Ikke overraskende menlc alle, al REBEL har mnnge fede sider - også i.fl. resten af del aulonome miljo! Her blev bl.a. nævnt al REDEL er landsdækkende (og arbejder på at blive delle endnu more); al REBEL er mere libentjlellilgængeligl for nye revolulionære; al REGEL i hojere grad fo,"oger aludv;klcjpr":,,enlere en hellledsforståelse af samfundel (i modsætning lil kuh at Fokusere på cn delkamp) og samlidig hnr en bredere vifte af aktivileter. Del er bl.a. nfdisse grunde, vi håber ni REBEUAUTONOME REBELLER kan bidrage lil al ra realiseret nogle af de posilive ideer, der har værel diskuteret j SLAMM og på Auto-koo-model! På sporgsm5lct om hvilken tilknytning AR skal have lil REBEL (som helhed), var der nogenlunde enigiled om, al AR skal opfalles som el supplemenilil - og ikke en,,,nosning for REBEL. Alle ville forblive medlemmer og (i en ener anden llrad) forlsælle sol.n oklive - også for at kunne påvirke udviklingen fremover. Men samtidig var alle enige om;iii nye folk udelh (der ikke er medle<lln1er af REBEL) selvfolgelig er megel velkomne lil at dellage i AR's diskussioner og nktivileler!!!!1! Konkret blev det besluttet, at vi indtil videre holder moder hver anden lirsdng ijigl; ugcr, k i Solidariletshuset. Derudover vil vi i starlen af november armngere en eller anden rorm lor (opslarlende) I11l1de ovcr en weekend for AUTONOME REBELLER på landsplan_ D.v.s. ot vi Iltlber:tl sr, m,mge som muligl fra belo landel vil dellagc!!!! For helo del nutonollle miljll (eller i hwrt fnld de interc,..erede) h~r vi planer om i lobel Olfvill!eren/for,ire! al arrangere cl slugs Weekend-seminar, hvur vi kan få taget/fort.,ælte alle de viglige diskussioner. Andre grupper eller enkellpcrsoner, der har lysltil al være med til dellc, må megel gerne kont:tkle os!!!! Del var vist, hvad vi nåede al snakke om denlle gang. Yi vil diskutere videre på de kommende moder, Så hvis du er inleresseret i nt være med, så...mod Ol'! For at komme igang nu, holder vi (ekstraordinært) mode: På lir"l:]:: d , kl. IS.OO i S"lil!:II'ildshusct!!!! - Husk: alle er velkolllne! K.h. () VIH-A;rz :Bt.FR-\E:.T HVS(T I j;~~1a:r.btn f~ en ON:!) O~ SE. MW j;ol-lq ~tl<.vll\q \G1<-LI'\T t\d\jo~t F\l:>'J/lA. yå AM" c.,-tr.} i a r ~DtT rr0~t,)1'å. lomt \ 1.-t\NS \[). ~Me~ IHfORe~D~ I _ J>t::~fOR *k:r. VI :i2.'at r t\j:-t\ontn K\<\ -tn ~/, IN]) ~.. L,'.-r v, \~rde.r. t,~(:, 'C\re')\(.Y\ (~, 3O~ t T L.A;1- Dc'R-.. ~12 TOMME, \-\05t 1\L-7 1>OL.IG LØ5C1 ttvstt Cl, DP$T MT ".kl<--r.-er't'-.\ -~ Cl5Sf: e-n -P"R-ol"csT MOD j3,{fur-: idy'ktlst'n I ~ ~ pr- hl,',;",'"!c ()N~c j;rj(t~ lø')t tclltj:- fu-g,'j!jef- t.tfv\ 1\L \)~ I~KO\..,bt -tt-tonf)w/ v \. VI VI\... I~ ~~ Mob 1>OUT\t,'\ - ME:t-.1: ~1~R '5 E. ()\"MJ(.~~ ~ A;T \Jl ttr'tp- -en u+o fl'i"je:!l.l\»'l)h)t~:) \ ~'1A"R.b~N. 5'" \l~) IN~4.1\L1I;l:::f1S 1(-& \}CtJ~R. KJ.. t<.oao\mg O~ lil unt) ~Æ:TNIN'; _ ~-.. ~- fg?3)' S~<t~(~~

13 10 SOCIAUSTISK ARBEJDERAVIS seplember 1995 Autonomi kontra arbejderklassen De autonome mener, at arbejderne i vesten lever fedt på den tredje verdens bekostning og derfor aldrig vil slås for et andet samfund afanders Schou De autonome og Inlernationale Socialister har en ting til fælles" begge grupper vil forandre samfundel I en socialistisk retning. Men så herer enigheden også op. De Autonome opfatter verden anderledes end IS og kæmper på en anden måde. Internationale Socialisters hovedmål er, at almindelige men nesker skal overtage kontrollen med sa mfundet. Ingen kan tvin ge folk til at tage kontrollen over samfundel, så "arbejderklassens befrielse er arbejderklassens egelværk", som Karl Marx skrev allerede i forige århundrede. Det store flertal Arbejderklassen de 80% af befoll<ningen. sommedierne kalder "almindelige I.nmodtagere" - er altså vigtige, fordi de kan slyreelsocialistisksamfund, men også rordi de kan slås for socia lisme. Semfundcl kan ikke fungere uden de varer og ljenes/eydelser, som arbejderne producerer. Derfor presser strejker magthaverne på deres emmeste punkt. Den styrke kan bruges til al skaffe forbedringer her og nu, men også ~I at slås for et andel samfund. Arbejderne har fælles inieresser i at forbedre eller forsvare deres rorhold. Derfor så vi også i forårel, al over privat og offentligt ansatte strejkedei sympati med de fritstillede Ribuschauffører. I modsætning tilis, mener de autonome ikke al arbejderklassen i Danmark er særlig! inleressant. De mener, at arbejderne I veslen lever fedt på den tredje verdens be kostning og derfor ajdrigvil slås for et andet samfund; "Arbejderklassenl denlige vesl-. lige verden har udviklet sig til et mellemliggende lag, derlangt hen ad vejen vil være tilbøjelig til at alliere sig med borgerskabel I rorsøget på at opretholde deres privilegier. Som tingene ser ud nu, er en alliance mellern arbejderklassen l nord og syd illusorisk." Autonomt Info nr.1o1995. Arbejderne og den 3. verden Mendel erikke rigtigt, atvestens arbejderklasseharfordel afelendigheden i den 3, verden. Lang! de fleste varer og tjenesleydelser som arbejdere i Danmark forbruger, erproducerether eller i andre industrilande. Størsledelen al veslens handel er således mellem de vestlige lande indbyr- des og ikke med 3. verden. Arbejderklassen i veslen har kun opnåelforbedringer, fordi de har kæmpet for dem, ligesom arbejdere i fx Brasilien og Syd Korea kæmper for tilsvarende forbedringer og rettigheder, Og hvis danske arbejdere havde undladt al kæmpe for bedre levevilkår, havde de danske pengemænd næppe sendt def ekslra overskud som el sletlebeløb til 3. verdenslandene. De autonomes leori om den korrumperede vestiige arbejderklasse betyder, at de er relligeglade med arbejdernes kampe hemjemme: "I sledel skulle Bocialisler herhjemmekoncentrere sigom ka m pen mod fx racisme, sexisme og andre former for undertrykkelse, og for mere demokrati, elrenere milja osv." AutonomI Info m.l "Triple Oppression" J de autonomes verden er hovedmodsaetningen ikke imellem klasser. I slede1 bestm undertrykkelsen af tre ligeværdige rormer - "Triple Oppression" som spillersamrnen: Undertrykkelsen afkøn, klasse og race. De forskellige undertrykkelsesformer kan så have forskellig styrke rundt om j verden, og I Danmark er klasseundertrykkelsen altså den mindsl vigtige. Her har kun Iangtidsarbejds I.se behov for sociale forbedringer. For"ldetsåkaldle 213 deles samfund ser vi en arbejderklasse, der har ellierel sig med borgerskabel I kampen mod del "ubrugelige" pja~eproleta riat", AutonomI Info nr.1o1995. IS menar, et hovedmodsael- Individuel eller kollektiv handling Da arbejderklassen er købt og betalt, må et mindretal, ifølge de auto~ nome,handle på de manges vegne afanders Schou For de autonome er der ikke en. større samlel gruppe eller klasse,som kan være drivende! kampen mod al undertrykkelse og skabe elnytsamfund, og da slel ikke i Danmark, hvor flertallet af befolkningen må afskrives på grund af hudfarve og leveslandard. Men hvem kan så? l praksis peger De autonome på sig selv. Organisering j små enheder "Autonomi betyder Idenne sammenhæng, at mennesker med fælles interesser på forskellige ningen i vores samfund er mellem lo klasser. Og magthaverne bruger fx IMndeundertrykkelse Og racisme til el splitte arbejderklassen. Kvindefrigøreisen Da kvindemel50'erne og70'eme kom ud på arbejdsmarkedet, fik de styrke til atkæmpe for ligestil Iing. Kvindebevægelsen voksede frem, samtidig med al arbejderklassen generelt sloges for Sololob mo<l magions symboler arskarre, Ikko kaph.n"""n områder organiserersig i mindre enheder...:. Det kan fx være kvindesammenhænge, elniske organiseringer, lokale grupper osv. u De grupper hedder I dag fx Feministisk Aktion og Anli-fascistisk Aktion, AFA. De optræder begge som elitære grupper, der ikke ønsker en bredere bevægelse. Kampen mod nazismen AFA i1nskerforeksempel Ikke al få Socia Idemokraleme med i kampen modnazisierne, fordi de erpoliliuskuenige med dem. Del er IS også, men vi vil gerne have alle med, som vii sloppe nazisterne. For kun når vi er mange flere end nazisterne, kan vi stoppedem. Ide autonome gruppervil man gøre delpersonligepolitisk. "Man skal udvide slagmarken til også at omfatle arbejdspladsen, partilokalet, Ja selv den hellige familie". Derfor er såkaldte frirum fx besatte huse vigtige, for herskaldetnyesamfundtænkes og leves. Men j praksis erdelofte umu Iiglatleve sine socialistiske ideer ud, fordi vi lever under kapaalismen, Fx har mange ikke økonomisk mulighed for kun al købe økologiske varer, Og nogle mænd har ikke råd Ul forældreorlov, fordi deres højere løn. belaler størsledelen af familiens udgifter. Del moralske krav om en korrekl personlig praksis betyder altså, atman afskærer de fleste fra al være aktive. I siede! for bedre forhold. Den skærpede klassekamp skabte forbedringer og mere ligestillingmellem mænd og kvinder. Racismenslakforalvorsn fjæs frem, da den økonomiske krise skable el behov forsyndebukke. Menracismen er ikke kun el problem lor de etniske minoriter, Arbejderklassen fmsværere ved al slås mod magthavernes nedskæringer, hvis mange tjor, al del er Indvandrere og flygininge, som har skabl problemerne, Undertrykkelse For de autonome er en hvid, mandlig artlejderpr. definitionen person, som "skal erkende sin rolle som undertrykker" I de autonomas Ideologi Ul'ldertrykkervi alle hinanden: "Triple Oppression leorien gør dermed del enka~e menneske mbåde undertrykker og undertrykt på sammelid", Autonomt/nfo nr.1 O kolle kliv kamp for en bedre orlovsydelse og ml~ørigtig produktion, bringer de autonomes krav rolk Ian vanskelig, individuel s~uation. Autonomi skaber ikke socialisme Små autonome grupperkan hverken opnå forbedringerherog nu, eller skabe el socialistisk samfund. En anlf-nazisusk bevægelse kun bestående afautonome vil fx hurtig! blive knust af talmæssig! overlegne politistyrker. Og erfaringer fra 3.verdenslande viser, alsmå bevæbnede grupperikke kan ska be socialisme for de mange, selv hvis omvællningen af samfunde! skulle lykkes, De autonome ideer dukkede op herhjemme I eg'eme, hvor arbejderkjassen vari defensiven efter al arbejdslilsheden var slået igennem, Højrebølgen kom susende, SchlOler regerede, in dividualisme var in, og arbejderklassen blev endnu engang er klærel død. De autonome Ideer er altså et udtryk for ennederlagsstemning blandt unge, at man kæmpede mod alle odds. Nu er arbejderklassen Igen begyndt al slås l Danmark, så de autonomes Ideer går en hård tid I møde,

14 FREDAG 6. OKTOBER'~1995, ,------:------: "]["' '.". l 5,."','...'- :, ~;~. -.~,'~~~ ~-.: '.

15 gdtælj hzøger;bzat lius ogbznahkes af'søren ;oø,!!søren ' >;--'-'~ :",::<"I oliti~spektø;ha7'dy Berg-' sludret med ejeren, og det er en af bz'erne tiifotografen.men"med en unkn;.andmed..;... ".; 'J~.-Vi~'.~'nev. olt fra Station 3 var'ben- ikke vores agt at rydde hus- ~ Øh.. Hej~h(d!fortsatte.. grø.nthår s.amt en, der,bar!(:ungdornmen og.e den. Ard: ",.: et... Lige. her og nu, sagde Madsen endpu Plere jovialt:,..:,:ville kaldes. 'Søren'.. ': :le-bajlullen om;.. PpJPI!: -Næh, der sker ikke no- inspektør BerghoJt.venne - Vi skal altså lige til at -Jeg.kanforstå, at I bare 'Søren'.:. ~., "etforeløbigt Vi foretager os sælt."". hojdemøde, du! sagde en vil bo her, sagde Madsen og.. -Grv. SJ'ha.. sidde gel1ting! Sådan et lille hus Madsen smed røret og sur " anden af b~'erne sejt... forts.atte,,:foj;'sigtigt:~. Virke:.. hjemevasket h nden I, r jo l.kke ~erdens navle! ud.", det ZI?'~.~., :.en.o.'s.. 0/.ule,.f..aittasL- ". u.. g.er BiJ_. Juf:e~b grønt tiæffei:ie han 'brysk.,i BYENS FEDESTE løst? ':;";",' '.'.. Co, nu er det vores r? -Nåh, iuj.men alligevel?., FJERN DET - Vi hår tænkt 08 at bygge ", "".,..Ha! 'Vi har. ret i g gde Madsen spagt. ". KULTURHUS huser om og gøre det.til i mange år, sagdj 'Søre ~, DeL'lillehus~ var ejen- KAME~I. Det var en pige, og hun så byen,sfedestekulturhub og -D.e~ herf!r_~e..c,:,". ommen~,j '. baggården' af - H vor er det knippelsynd "vældigsøclud, men hun ville lily!'!'.,ilqgj~,:;;;.a,rr~",m~q.t:~"~e~ur mange.er} ørrebrogade 38,' som fqr for de sød,e bz'ere. Den slags selvfølgeli!1; ikke"sige-:noget" og fester.c~s9msel~ølge\ig ; sagde 'Søren\ e ugei'''sidenbley besat af underminerer jo helebevæ- om noget'c,da der"jovar mø- ikke genllrer naboerne! Og, - 'c 2001'300r '.' supp!e' ung og lovende bz-grup:",getsen! råbtehanog'.~øl1e.de.! ' ikkenoget~edpoliti~ttv~,<;søren' begejstret., med '1illnstnernavnet 'tilnørrebro.. '~..' Madsen!fortrak til. 1. sa-,se;he\l lt,de,holde! sigvæk:",. Mads!1'sænkede /:li atørslumstonneme i.. '-Det begyndte helt'rigtigt. len, og her tog b"egivenhe- sagde den venlige unge:' l:?:en og spurgte;,",.f ; 'sværre cunder lanriende. Uden for porten tilnx.,;3&b.,derne fart:' Pludselig stod mand med.4et grønne ~-;Menhu,(ldpil I gøre 'c vshed:~fracmyi1~ljgiieder.,-., -saqtrebz'eremedet bariall:t::;:hljll i et ~g-ellt:j.okajesam: " som strengt taget også if."r.,, \rij den rep~sive tolerpl s side.oj:lsdagudsejndte' ogenstak,milltante løt>e~'~':" ;;<,F., -..:,,.. >,:;~ p... ~.,yille.kal.c,._ji!*l"",f;~. ør.~.~.!:..."""._.i;', Vi må"~lxl"e RrØV', 'ernejigefremen presse-' secller,"soiij. J.1adsen..I1.k-en; C ",;.,.',' ' ~. ;.'.:'.;"':':"".;;'.~_\:IIJERNEfr'ASK2.'~''i ': f~th?lde gejs~n,-s! 10:., edelelseom sig sel.v og de-" af; og inde<i:gården vejede',~, ' '.,\:.'. "',:rl"'~7ri>. VI bhver beb~et,v~l s ulovlige aktion,.men der' den sortejane over det he " ",.,, ~:..,,'.'a<vamenø.h:~adsen af systemet, erjper-lj' I ete stadig:ingenting. satte bag4us! _ ~;::ih;'-.,. :.~~ en IWtl'lltemme, hvoref.. grund til,. at vi' ijd.te I Kul'/,~ 1.ikkeidet mind-. _Menget var et ganske lille. '.,tel"'.søren~0~t~f1k helt_onp~.: skulle være, venlige, eri, 'senck-ert'"liue patruije~---:-'baghus.-nærmesten under~,",af ham og hvlsi\ede::"c'''. rede 'Søren. ; :' 'l5n dermnog;cirkle et par. måler. feil gengæld varip.~ ~: :'::'J'.Vi:rkelighederi 'ilf'vr~>..:ilfldtliårog blåt hi,. n.ge. lyll-fh.w!j...hu,fiet pq.!?,;;.,,- te!:w~t"stilf!]ldtmed.'graf. ove El ye:rdel'l- Vt~.'.' ggsr- okay, supplerede uarslende'"mader: sa!'-!ittrpa væggeil,fi:og-ned,~som. vi"":'-:":l'en' for lissonn,t' vendr,,erne liss6m havde noget' ne 11Iad~::på gciivet. Og i et sprøjter folk med, så de fåf"" D~il"emnet.-/~, aktion.eieimod? lokkede."hjø))lesadll'bz'ere og læs~ grønt hår lissom os, sagde' - Vi.[.kelig? Fedt! Elo adsen: ".,)..".,,(.,. tejyllands-posten!;-,han tilfø.jede~ødes.løst:j.,'i{j.. Blt:Zde!-~tterjeres k( l Næh. Lad dem' barevæi fred. Hvis de hygger sig - pavs/sagde Madsen jo.. vialt. " ''''er fra Mars.., "",:;;:;,,;~,;;~.~DOiirocelZ~,">,,,,~J:}et1!fTltkerrgti~? råb~ ''ng'fe's''1tcn- 'i.t,den< det. 'så værsgo. Jeg har, ~ FJern detk~~ra)_i'apj.e,-,,~-_.. ':'"l\1adsen betaget.,...,~~&ye~ ~''''~". ",C -,,~".~~;.' ;i -- c - ~.:.,..,.-~(

16 ~agensdebat KNIPPEL FINlDE,' ""." Berlingske Tidende bringer en lille nyhed som inspiration til vort hjemlige politikorps:".'". 'Chefen for politiet i London,har ansøgt cmi 150million~r kroner til opførelsen af en:.'politi-forl}'stelsespark', hvor.gæsterne ved hjælp af alle mulige elektroniske virkeiilid1erkan opleve, h,;ordan politietjagter forbrydere.- ~.~:~;~:;>-: ;~"" ~. ::.'.-,,_...:....:-t)...!q\.. ')/Io 'l~t~~~() Pi.,':"',::.. ;:. :;:".:.:. BZ-be~ægelsen,.,; der forlængst'er blevet kaldt død og begravet, rører tilsyneladende 'pli sig,igen. København har.igen fået noget så, sjældent som et besat hus. En gruppe unge har bes~t,enejendom.i baggården til.nørrebrogade 38 på Nøl're : bro i København. Politiet I' 'oplyser..at man i går morges! har' været på stedet for at '; snakke med bz'erene, og de l'.;oplyser, at de har boet der i l,'tre uger. <.,' I.:'t I.en" pressemcdelelsc, der!'"er:',underskrevet }Amatørs-! 'lumstormerne', hedder det, ; 'at vi har besluttet, utblivl! og kæmpe for vores'ret til et sted av bo'. Ifølge pressemeddelojsenhar huset stået tomt siden nytår.. Va/;thavendo på Station 3 oplyser,' at man har for~øgt at mfat i ejeren afdet Cirka 70 kvadratmeter store hus. Men han har været svær at [inde, så indtil vidore får, bz'erne lov, til at blive boon-' de.(hb);i..''''y., ~ ~ ~',tede livet 1 ':'BZ'ere vil betale for vand Kpbenhavns Politi under b' nera.lproven pil den nye, folk. lige forlystelsespark, der sk (, skabe forståelse for orden, magtelis arbejde. (Foto: Tf Hornbak). ~i::iippelfin; 1~~t~~~L Det vil virk~iig ~'~"':iiy tigt for den alliiiiidezige'bo; ger på egen kt:op't~t,~oplel.: hvordan det føles 'ofbli[ gennemtævet af politilmij.ler, fordi man s:ynes, der ( for mange biler i Kpbe' havn, sådan soin detsh,' for en gruppcdemonstrani' i søndags. Må l'i andere/c', et [orl) te!sen markedsfores und, det gode gamle slugo 7I}[c!p politiet" -- tæv d. sch'..'..københavn Nørrebros nye, "bløde" BZ'ere kræver nu at få lov til at betale for strøm og vand. ilz'er~e, der af politiet betegnes som "fornuftige og til at snakke med", vil vise sig som miljøbevidste forbrugere. ~Vi ikke biet tilbyder at betale for vores vandforbrug, vi kræver vores ret som ansva,sbevidste forbrugere: Vi vil betale for vores forbrug afde fælle~ og sparsomme naturressourcer,«skriver BZ-koll~kbvet "Berzærk" i et brev til Københavns Vandforsymng. De unge afviser derimod at betale husleje til ejeren afejendommen. RB :SiopT:Bfj(Qrtlgrelsen! 'Ii~,_ ~ ~"~ ~'~. ;?:i.',~)~j_.-:~:2~-;:~:':):';}~~~:,-:~:i,:~_j,'f-:, _:'''~,:..-,~ <;(/ ".C' ;"',." i': "" Det besatt.e hus; Berzædc; pånørr~brogade ikøbenhavn, fejrer. en månedsfødselsdag ri!:~d ~emonstratio~fr~d~g~~n 3. nove,~ber: '.,.~:.',".:. '..\"~:"" :.,,,1,:-~/ :~,1'...,,,.:,,:,: ~.<,.<'~,.r. ~-, Demonstrationen gåifra Sankt Hans TorV kl ITomme boligertilhører de boligløsel; "..

17 ,.

18 .. -- _..._-'".~---'''.. ",-~.'-",,:_._ ::'-- :_~~.~"",::,''''---,. ~'-= ~~<.J V'-'-7 'li'"",,-1"-,.- IV,...", Vt ff\~'~:r( >\1 r, l.t&e. VrlJf HEjSf\ I '1IYE: +1\1IEM JeR~ NYt t4~'o(r VI fj-"k :BtW\~T H()sn \ J,ASS;V-btN (~~ll), ~ VAf:..! -VI ER ENfl6K.tflE'M- f M ell ON)) Os t:;cmtt-l j,ol-ilisl'tkvlj\q-~ n lt\f- ~ "9Sf. ~)ø't: UNc;.( P1f"'tJf"S~~'t ; If,RLlST t\»\lo\:i\~~i1ua" \'Å AMAstR.. j ~ l>f~ DeR l\i\r Sll'l($ 1\1 t'er ~ 5fRE"'"1. ~1)tT LAN~ \tv:æ:t,'>11\ 10MT \ 1\!):..r;! ' I_ t o'" y~(rf~~prcr1,"'t,r~ rt';';cr 11Mt~ ToMMe ~05E.. 1\0.- ~! ~ ~~~R ~f T«))1T HilS &" fustrit, i HciReR- DC. :BOLIG LI5 :1 c N~l~A M~N6-4~ ME~" S"Et.! f'. ; t It~f "f"t N6(1ef.sfEl)1\T et'), i ~e"f'or "kr VI j;~'at twsn o~ i>ph bio,.. ~1'-7A-Y-"-" ~ ; f ~, ',. "t\(:l\ontn tr- ClS<,fe e-n l'12.01"e:.st MOS) ill' td:, j ~~Rf:lu~~T1E' ~t."!,,,f_t_lj~le ~ L '()Yl'.U.St"N, G1PR. t MAN1 ON~t ii~ J;OLI"iL,f)t : r,..5,... nj,.",,,' l\r Jt"~e.)6-I1-'O ~LLtR- Fol2-\JI.Jtf, DeM lil \l&! bkolbt ~ToNBW!v\..,. 1\1.'-.. N(~, f,,'."r ""... N ""o.el~'c!""'beh"d~ \ ~'<"":be",,,, "-, ''''''''4''"'1:.,\$- i.,...,, c. lz-f. \l- 14~R. KA. lzo#m.e o,:> lil vni:))1\:..tnlfv'1. _. i, J l I 'AIl( D."16J.,. ",.,. "v'-,""-<.; 'Mob "OuT,n. NI"'" ~, '<4"- "'5< ~.~.._ "",,"[~,.ti... J,' ua.... -I : (I.B;~~.r.~.~rf~~.:~;',. ''-''OJI V\ <\. \Nl) - ti,.":l\dt,f~.. t'~.t ~'~ ~:t~ t.j-i f \Z se "... t r A. '" 1J.11 ~ "",_/ 4 v.. "01-( j li VE 'luv/e.n' " (\<'" '-'" '1,. <i> _.. -- S <. ~ Il'-9:" :R "I~ A"",,,"s; um<:to."'''''' L "'p~"",

19

20 2 DET FRI AKTUELT' GI Ito INGEN PLANER OM AT RYDDE NnøZ-HUS BZ'erne får foreløbig lov til at blive i det besatte hus på Nørrebrogade. Så længe ejeren forholder sig tavs, foretager politiet sig ikke noget Af Henrik Lorenfsen og Mette Støvring BZerne får indtil videre lov til at blive i baghuset Nørrebrogade 38 i København. I onsdags ljernede betjente fra Station 3 BZerne. Men betjentene forlod huset ulåst, og allerede natten til torsdag rykkede BZerne ind, i huset igen. Politi-inspektør Hardy I BEVAGELSE IGEN BZ-bevægelsen lever endnu 14 år efter dens start BAGGRUND \_ Af Mette Støvring BZ-bevægelsen, der ellers forlængst er blevet kaldt død og begravet, rører på sig igen - fem år efter det sidste besatte hus blev rydel Bergvold fra Station 3 fortæller, at man har observeret, at huset er ulovligt besal Men at politiet indtil videre har besluttet ikke at rydde huset, før de modtager en anmeldelse fra husets ejer.»vi har vigtigere ting at tage os til, så vi gør intet før vi høre fra ejeren,«siger Hardy Bergvold. Han håber, at BZerne forlader huset frivilligt, så der ikke bliver uroligheder. BZ bevægelsens historie begyndte en sen aften i sensommeren 1981, da en lille gruppe unge indtog den nedlagte rugbrødsfabrik Rutana på Nørrebro i København. De kaldte sig»initi\' gruppen«og bestod af unge, der ønskede et sted for unge, styret af unge. Et ungdomshus. Men inden de havde set sig om, blev de smidt ud af fabrikken. To uger efter besatte en større gruppe unge den nedlagte gummifabrik Hvem ejeren af det forfaldne baghus er vides ikke, men ejendommen bliver administreret af det københavnske advokat firma»steffen Lauge Petersen«. Og her har man ikke mange kommentarer til BZernes indflytning. Advokat Marianne Jo. ker Thorsen fra firmaet vil ikke kommenter6, hvorfor huset har stået tomt siden januar eller om ejerne vil anmelde BZerne til politiel Det eneste hun ønsker at sige er, at de er klar over, at huset er ulovligt besat, og at de finder de meget beldageligt»schiønning og Arve«. Men kun to dage efter blev de ryddet af politiet med' tåregas og knipler. TIiregassen i 1981 gjorde de unge til millitante BZ'ere. Da politiet året efter stormede det besatte Mekanisk Musikmuseum på Vesterbro, var BZ'erne langt bedre forberedt. Brosten fløj i luften. Dervar erklæret krig. I årene efter blev flere torrune københavnske huse besat og omdannet til ungdomskollektiver mest kendt er nok Abel Cathrines gade på Vesterbro og Den lilje fjer på Nørrebro. Ligesom Allotria på Nørrebro, hvor politiet stormede et tomt hus. BZ'erne var forsvundet gennem en lang underjordisk tunnel, de selv havde gravel Senere blev det til voldsomme gadekampe, da Ryesgade 58 på Østerbro blev ryddet i I 1990 blev de to sidste.besatte huse ryddet, Sorte Hest på Vesterbro og Viborggade på Østerbro.

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Kilder til Aktivisterne

Kilder til Aktivisterne 1. INTERVIEW BEBOER: Søren Stensgaard Om besætterne i Søndergade: http://www.youtube.com/watch?v=u-47vaknodk Informant: Søren Stensgaard, beboer i Sorø i 1970 Interviewer: Kristian Nøhr og Kenneth Hansen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere