hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~"

Transkript

1 tør. hvor 1 andre'. tier SKE INTER Danmarks inte!'nation~

2 : l

3 I Mel.: I en skoven hytte lå. I et hus på Nørrebro Ville 20 men'sker bo Og la' liv og glæde gro Helt i fred og ro Så kom kapitalens hær, med visir og rustne sværd Lugtede aff1æskesværd Hvad fanden vil de her? Huset det blev kværnet ned Hundene de stod og sked Der var stank afstrømer sved Lakajeme de sled Så kom kapitalens hær med visir og rustne sværd Lugtede afflæskesværd Hvad fanden vil de her? I.

4 ...,.~~....:, FREDAG 6. OKTObER 1995 o ' "v.,,",, _ """,- I.#"-~. "~1'" <~~..,,;;:--... "':~/';;""-:-:<:"""/ \./\.. ". \!.L~ -- :-:;;,'~";~-'~-:;-1.'... "~~":--':-'Aw $.i:ay ~~~i<j---.j INDERSIDEN '...,~.,..""., u.us.ilun use.l1dl:.:.'.:.~.'.,.. p.,a,:"ye.s.. ter.,-. ;,.':'..'-"""',. ".."." 7~1''gruppen«bgbestod afupg~.:fs;'mell~~de(qe~gr::t1r$m}iskl.cl.. tart'> " c'; "... ;.;~ensommeren fl9.81.da eu '~~,ryctde~,af.p0liliet ll1e\.(u~;:b ensl.:,,'..' ;: "...i;";.?;"c1il1e gruppe unge mdtog den:,'h&c\s'ogjqupler:j:aregasseul ',;}? du 14...eft...: '.,... begyjldte. :'en'.t.sen aftenr;:..~ kun~m.jdag. e~eftelblev.de..:,.,.;.. ~ '. '.,... :~<,o 'ung~n\s us: ej;f1h en ~~~tus( -' '" '. ;" ~ -.:..-", - '~,. '. co -.' :-; \;-~-_~:_~::::-~-:...;~-.\~,: - :'.;"".,. -,;~' ~~ij::;::~\;<~:"_..~, --.. ~~:',~':,:~2di{)'~>:';f:(',-djt ~,: ::i,s.3.:',_::f:;'c..:;: f '/.,,"": :';-v,~,,:~tt!;t ~....:\,.. -f".",.., ".... d'.:;.;. "',.,.",.:"t~, ',.;>,,'".,~~"';i-_: _,," "'..' ~~.~: ;,,2-~:-(~;";:,'~ :~-{:~~:t:j~~~~-,~.. >-~,-;-... -,-... ~ ~n'.;'t~mme københavnske hus~. betjentel)e;,:'forlod.'.' 'huset,oji-vl..,høre :fr;(ae,)ere ll.«,:;b.j,ge!~4f;sjge'%,at d~,eri~.o,v;e.jj..~t~y L _1 ~.~..hl"",ptkaldt død'. smidt ud "af fabrikken.' ',.. I.årene efter blev flere BZ-bevægelsen,' der ellers. havde set sig om, blevili:.-. -lufil::n. Der var erklæretkrig..;~i~:-~;~1f;!1~.~1' ;til at blive'i ~aghusetnør.i'~:}~fet.' :før d~~'modt!g~r.;(ell:~,::!~u~~~par stiet'.t,o~eside!l!~..~ 'ljrogade 38 ~ København;c-i,~~':;"anmeldelsefra' huse1$ejer;",,;::'j)an1,lar'eller' om' ejerne.~.;~ BZ.bevægeIs~n:.Iev~r.,'. '::,' ~BZ.bev~g~ns,'ohis~ofi~,:.»SC1liøn,nIDg.og':Arve«:'~en,,:k,~ ~....R '."'F' ~ """:i""",~=$~~~ii=~~~~i~,hesatte 'hus"på:nø.rreorogade?så"låmge'ejei:elf;0:taldnr.baghus e5.v1d~s;ikke,0: :.ror o.. er~~lgta\7 i, J.()r~tagerpo.tiet,s,g ll\.ae'::ministreret'.at>'det køllen?:': te~ Statio~3 BZern~.Men. ~~e osti1.~~ gørin~~førntp~~~~~te{~l,u;i-~'~~?-1;k~fap~i: '<I onsdags ~emede betjen- <>,.,.Vi.har..~ere +. h Id. '<;~. "li..' :1.1. '...,,men ejendommen bliver.ad-.,. " ; BZeme'får indl:i1.tvidere..lov":'})esluttet,ikke)lt rydde;'bus:':r'~ikki#k()mmentere,.,:,hy9tf(}r:q; Ulåst,.og allerede natten"til<.l-j,ardy Bergvold,;. " ":;.;::,~"hu~terou1()'1:jigt::1jesat,':og ::It.' :.;DII;C~.:M '.., torsdag ryklre.de BZerneind:cycHan håber.> at.. BZtrrne;;'icdefin4~<1~/m~ge~b,eIqa~~ J~~t~;;5;;H;~(~it~it~:~t"t{?Ji',..", ~.4;..";.N ' ' BE~ a:'ige 'i' SE::t IG EN; : ~~_~~»i~ejji )~......:..I..';~..'.';~~;."r~. ' A.....~:: ;-.. ".",., c.;;~~"""".''''0'.''., de.r:"'.øn$.k..ed~.,.."e.t "'.csted..:for,.....,: b :' :.~ en u ar er".'. ',"0 ~..'..:.i'..'.~..1:. 2 : DET FRI AKTUElT,.:....'.'..:......:......' ' ".~ '... ~.':.).".'.;..:,(.~.: BAGGRUND I " :~.~.'N;;C.' :''A.'.'.p..!i' " 'C'.~. -"."" "~o'

5 lor~ngsi:ef O1&~Li~uflf~~: l:>wiul-u'u <U ~D."0-'-;;:.~ -- -~:--: :~:_~. -~~...:~"'-'"-:_ n_' '- -. ::~:m. - --

6

7 ---". Demonstrantel'l~~'r~agerede politiets,aktion fået et solidt greb.i en demonstralanl '~'~'.' ';:'- ':":-,.,::",.7: "'>,.'.;-,~/';'~'_.~..:'-~:':>,..;: "~",, ' - -. '. med.vl'cdc;lwore{ter pulitiet Irak kniplerne og bal/hede!rls til hl!irc Ul{ I',:",;lr<:. PoZitiet.'gik,' i:'åktion;da bilist hørte fredelig demonstrant ned-"nan tævecle dclnonstrantcrnc,præcis klokken i går videre til Nørreport". og fortgik aktionen i gang på: Kø-..satto aktionen d61'. benhavns Rådhusplads..,En. Så gik del; galt, da en vred times lid senere på Nørrp- '.. bilist. 'pludselig.~poleredo port var del hele opløst i. " idyllen,'.~", kaos, glammende politi~un~. Han jokkede prl Sf11l111le(, de,.l~nippel-svingenje' bo- og drønede gennem KAO'l'- tjente,rasende demonstrun- demonstranternes' afspærter og opskræmte forbipas- ring. UlJdel'v~is pl~iiede han serende på søndagsilll'. Ekstra Bladets fotogmf ncd. En gruppe, del' kaldel'. sig og ICJltsatLe direkte ine! i en KAOT - l\f}benhavns "All.- e!emonsir;1nt,del' fil,en tur tions- og" Trafik-gruppe vil op på kplcren og ine! i gerne have.bilerne ud af frontruden, incleli hhn blev København - ellel'. 'idet slynget ned på asf~lltcn. mindste have en bilfri søn I-Ians kalllillcral,er blev dag,,'.,'- tejllmelii~sllre over den ull- Det beslutiede de sig fol' licie behandling og dlbte efat markere i hjertet afbyen tej bi listerne. Politi-lederen med en frcdsommelig hilp- forst}gto hål'dhæmlct at dyspening:'40-50 unge - i politi: se dem neel, men i stedet for jargon 'autonom-ligllcnede ro Iik han en 'fingcr' -Ogdl'l, t.ypcr'-spæn-ecle. dmjel! \':u' iibenlnu't dl'åbeli. FOJ' strækningen Vestel'bl~Qga~;,: pludselig trak beljentenc de-jernbanegi,ldeaf!ok h,yg:;,: kniplernc og bordwde hli' ptj gede sig,mcd,.'at,ispill1!'focl.",;.,lt, livad del' bev,m,ec!e sig-, bold i detbihhoi1l1'1lc;1e:,bag,; Smnbdig dukkede ~;n delil~g efter drog'cn'iliiio gr~lppei. pr. tyve ekstra bcucn!.c ap iklædt visir-hjelme sallit hl1ndcpatru~ien. Hu l'tigl., sum et Engel-' kllips, val' doi' hoi'l,:erkrigl' lignende tilstande pli N0tTeport, som blev [!ligt. ar op ~1n æll1t.e 'civilister' og grædende dell1on:;;tranlel'. ResultuLct ul' politiets hol' oiske ]<oll1mui1l1o-rllid vur en anholdt og ~m stl'ihe [zennemblll1 kelle K i\ot-dotllllnstl',ultel', dcl' en.er at have r.lbl. deres vrede ellln' 'lascisl.-svil](jlle', siukprel1e vandrede ud af N~jrl"Cbrogade Ḣeller ikke poliliel selv slap ['ra lwmpeo uden skrammer, Eller ul. have moclta~d et J»J:lrk fra Cll J'~lli"l1sl.nll1tmM.(.c vicc"olitjkolnnlic;~;;l)r Leif S~,1rcn:~l~1l eh (Hl' P;l Hl! :,,ilospilaid med b,\j,]<le rib Il\~ll. j')t:li uili:-il, rk~l' n:linl(~ ('li clellloljslj,ml., helf(\lllltc!,,;g seper'" s~jnd"gselv \.il j.>111ili - AI.'.,,!,!il~'T dc11 uf/ho/rill'... [(UII i,i..!. I' /,1';11 C hr/m!;c/'"''"''' Po/iii r'!!jul' heroi!,!; );0{/'-;1'1II I'c/ i>ii-"l'stulldcli (~l., sonl lili nfvl'lll.er \~Il ~111 n10jd,+-)(~ r'r;l dpllloll~d,r;ln (,Pll. rl,r cll"":ivcllltjfdl l-':i::t'.-':

8 Madzen bzøger bzat hus ogbznakkes af'søren' og 'Søren' ~~ Politiinspektør Hardy Berghalt fra Station 3 var benhård: - Næh, der sker ikke noget foreløbig! Vi foretager os ingenting! Sådan et lille hus er jo ikke verdens navle! bjæffede han brysk. -Nåh, nej. Men alligevel? sagde Madsen spagt. Det 'lille hus' var ejendommen i baggården af Nørrebrogade 38, som for tre uger siden blev besat af en ung og lovende bz-gruppe med kunstnernavnet Amatørslumstormerne desværre under larmende,,-~ "tavshed fra myndighedernes side. Onsdag udsendte bz'erne ligefrem en pressemedeleise om sig selv og deres ulovlige aktion, men der skete stadig ingenting.. - Kunne 1 ikke i det mindste sende en lille patruljevogn derhen og cirkle etpar gange rundt om huset på en ildevarslende måde, så bz'erne lissom havde noget at aktionere imod? lokkede Madsen. - Næh. Lad dem bare være i fred. Hvis de hygger sig med det, så værsgo. Jeg har sludretmed ejeren, ogdet er ikke vores agt at rydde huset... Lige her og nu, sagde inspektør Bergholt vennesælt.. Madsen smed røret og sur ud. FJERN DET KAMERA! - Hvor er det knippelsynd for de søde bz'ere. Den slags underminerer jo hele bevægelsen! råbte han og kørte til Nørrebro. ".". Det begyndte helt rigtigt. Uden for porten til nr. 38B sad tre bz'ere med et banner og en stak militante løbesedler, som Madsen fik en af, og inde i gården vejede den sorte fane over det besatte baghus! Men det var et ganske lille baghus. Nærmest en undermåler. Til gengæld var interiøret stilfuldt med graffitti på væggene og nedfaldne blade på gulvet. Og i et hjørne sad 11 bz'ere og læste Jyllands-Posten! - Davs, sagde Madsen jovialt. - Fjern det kamera! råbte Em af bz'erne til fotografen. - Øh. Hej-hej! fortsatte Madsen end,nu mere jovialt. - Vi skal altså lige til at holde møde, du! sagde en anden af bz'erne sejt. BYENS FEDESTE KULTURHUS Det var en pige, og hun så vældig sød ud, men hun ville selvfølgelig ikke sige noget om noget, da der jo var møde. Madsen fortrak til 1. salen, og her tog begivenhederne fart: Pludselig stod han i et nøgent lokale sam- MADSEN men med en ung mand med grønt hår samt en, der bare ville kaldes 'Søren'. - Jeg kan forstå, at I bare vil bo her, sagde Madsen og fortsatte forsigtigt: - Virker det ikke en smule fantasiløst? - Vi har tænkt os at bygge huset om og gøre det til byens fedeste kulturhus og lave nogle arrangementer og fester - som selvfølgelig ikke generer naboerne! Og ikke noget med politiet! Vi ser helst, de holder sig væk, sagde den venlige unge mand med det grønne hår, som strengt taget også gerne ville kaldes 'Søren'. HJERNEVASK - Jamenøh sagde Madsen med en lille stemme, hvorefter 'SØren' vist fik helt ondt af ham og hviskede: - I virkeligheden vil vi overtage verden. Vi har sådan nogle sprøjter, som vi sprøjter folk med, så de får " grønt hår lissom os, sagde han tilføjede skødesløst: ~ Vi er fra Mats. - Det er ikke rigtigt? råbte Madsen betaget. - Jo. Vi vil hjernevaske ungdommen og lave dem alle sammen om, supplerede 'Søren'. - Orv. Sd har I siddet og hjernevasket hinanden i tre uger, så håret blev grønt, og nu er det vores tur? - Ha! Vi har været i gang i mange år, sagde 'Søren'. - Det her er større, endjeg troede! Hvor mange er I? -"lod, sagde 'Søren' ! 300! supplerede 'Søren' begejstret. Madsen sænkede stemmen og spurgte: - Men hvad vil I gøre ved, al den repressive tolerance? - Vi må bare prøve at fastholde gejsten. Så la\nge vi bliver behandlet venligt af systemet, er der ingen grund til, at vi ikke også skulle være venlige, erklærede"søren'. - Rødt hår og blåt hår er også okay, supplerede 'Søren' for lissom at vende tilbage til emnet. - Virkelig? Fedt! Ekstra Bladet støtter jeres kamp 100 procent! skreg Madsen og fes ud for at finde noget blå hårfarve.

9 Madsen taler paroler med 'Søren' (med hætte), mens 'Sørefl' er uden for billedet, da han ikke ville fotografae8 (Foto: Stefan Kai Nielsen) l.._~_=..,...=.~~~.,.,. ~,~=~~..,..

10 .- -, '--' :...,-._--,-,~':"'~-,.,.- --,= -_....:;; MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN j i-

11 BZere vil kæmpe med fredelige midler Af CARSTEN ELLEGAARD.. For første gang i fem år har København igen et besat hus, Et faldefærdigt baggårdshus på adressen Nørrebrogade 38 B har gennem to en halv uge været beboet af en gruppe på 15 unge, der kalder sig Amatør-slumstormerne. Politiet fik først for et par dagesiden'kejidskab til besættelsen, og husets ejer har bedt om, at BZerne smi" des ud.»menjeg kan ikke oplyse, hvornår vi skrider til handling. Vi skal lige give de unge en chance, og der er ingen grund til at fare for hårdt frem - det erjo fredelige mennesker,«siger vagt~ havende hos politiet på Bellahøj. Når ejeren beder pohtiet, om at sætte BZerne på gaden, er det op til politiet selv, hvornår'detvil skride ind., Gruppen kaldersig Ama- tør-slumstormerne, fordi den trods flere besættelser det sidste halve år endnu ikke har fundet et sted, hvor den ikke er blevet smidt ud. "Men det virker som om, firsernes BZ-bevægelse er ved at dukke op igen. Det har taget en ny generation fem år at opdage, at det her er en god ide,«siger en af bzerne. De ønsker at være 'anonyme af frygt for repressalier. fra nynazister. - Gennemsnitsalderen hos Amatør-slumstormerne' er ca. 20 år, og gruppen har udover de 15, der bor i huset, omkring 35 andre løst tilknyttet.»vi vil kæmpe for det her hus. Vores ide er, at atle har ret til en ordentlig bolig - og ikke bare et koldt værelse i en betonghetto på Amager. Men vi vil kæmpe med fre delige midler,«siger BZeren., Dermed tager Amatørshunstormerne afstand', fra i-' firsernes militante BZ-bevægelse, der havde flere voldsomme sammenstød med politiet. Gruppen tæller, siger den selv, studerende, arbejdsløse og unge i beskæftigelsesprojekter. Huset i baggården har stået tomt siden januar 1994, og den to-etagesbygning bærer tydeligt præg af forfald. Luften i huset er klam, og væggene er overmalet med graffiti. ' 'PoLl7i~' 5to,I~)- c.o'~~""lp;o... "<1>0 "-ro M-omO'oO'zro IDO'C.O-ttl lo9ooli ~ ~~5~o""~< ~;~ag~_~~::lp;aas::lmip;(l)~æn '~ ~ S ~.g.::l ~ f.;l~ ca... &c. ~ :;j. ~ (l) ~ ~, ~: ~ ~. ~ <!].::l c:a~ go~ go s=~, SE g ti> ~ ~ ~ ::r S; *" ~ s Sf ~ g.~ ~ ~ (l) m ~ ~ 8.2 ~ ~'O ;l... ~. ~"" O' ~ ;;;~. p; ~ (Il en O"'g -r-; s ;;l ~. p;:3 ~ a s ~ o "O ID p;o <l ~ Ilq ~ CO <lt::.o'... <!]... roi:l~o.,..,o'~;o;'id :lt t:l2"'ll>:3"oodi'i'<i>~_~' W'lI..... p; :3 (l) t:i ::l ::l... ' o (l) ~ ID - "O;:>" c. Cl> 8 ns ~.. u ID ~ =: p., "1 (l) r-; ;:> c.'<l ::r ''''l ID <'l> (l) (l) O" ~ I" ::l (l) ~.~.. i:l crq '"l ;- (l)..~...., ~<l... (l)i"cl>""p;-<l~~<s O'N ::lo' O""'Cl>_S<li:l ~ a...: fil (l) ::l i:l "O "'" '"' -G:' o i1-' ~ ro Il> (Il" ~ _. p; CA) I".ag... ;1.crq' "'l CD' I _<, 0",., ~ Il> o- \Do:'1 ::r"" ~... O' C. "1 "'l CD ~ ~ OOcrq Cl> O' (l) (l) ~... ' _ ~'... ::i.cdol... p; i=~rn~(l)~"(l) o"cdc.\l>o."ooll... (l)...,::l ::<;'"...,,",... c.... M-c.~UJ. ID p.;- o::l(l)~ ""'ej"'''':;!' ~e.-,...~ ~ ~ ~ ~ ~O'ft ~~ aag. W ~.ro::3 dizc. el ~~ ~~c.~ ~ O' (l) fil rl "'l _. '" (l)... O' ~~. c. o o o -s (l) O' O' ro s i:l... "j g ~ p; ~ ;o;'~ [g" il: ;-:t ~ ;;l (l) "'l C. p; (l) co' (l) ~dj!" ID g Eis. ~ "'1 tt. l» -n-. I;.Q ~ I C""I"- ('O... I'",...a CD c+ 00 r:-i'- I _ ~ ~ ~ p.. ol o '"' O'::j' ID... Ol ~. - c.s C. <'l> Ilq "'l o'tl i1-"::l ::l (l) i=... O" ro C. '='> O 00

12 "",~_-'-"_C':".. _.--;-.,,'...'_-;.;c~_",._:".. -c: '_C'._O O_':. ""'='''_''.'_':~_ "."ttff""""'..,.,..,,.,,~ _-.."Ao-'~ 0,,'1:11"1 :lf ',\IITONOMt( ItEllEl.I.I':W ru 1'5 REDEL', iandslræfd /9-95 vedlog cl ilerl,,1 ( på 25 mod 14 - vist nok?) en ud'"lebe om ni en. sammenlægning, med Rod Ungdom og Ualbæng[gc Unge Socialist(:f på [æn!.!ere sigt (cficr forogel diskussion og pmklisk samarbejde) vil være on,kdigt. Et mindrelal i REI3EL linder denne _ for os ni se _ poliliske nyorientering kalnslrofal, hvilkel gor nt vi har taget inilialiv lil al stnrle en ny politisk gruppe/fraktion i REBEL, kaldel 'AtJTONO:.m REBELLER' {AR). Delle skyldes bchovcl for cl forum. hvor vi som Rebeller knn Inve polilik-udvikling ud fm en aulon0111 indfaldsvinkel Yores oricntering cr klart i reming afdet nulonome miljo og vi vil arbejde for at REBEL fastholder det. vi orlbner S0111 en nalurlig placering i delle milji>. Lordag d. JO/9 holdl vi vores f",stc m,,,!c, hvor vi helt grundlæggende diskuterede, hvad vi ville med AR. Deler for M lydeligt, at de nes!e afde sporgsmål vi diskuterede {og kommer til at diskutere) hu relevans For hele del nulonome miljo, bl.a. set i ly,et afpelers indlæg i SLAMM nr. 180 og den efterfølgende diskussion på sidsle AUlo-koo-møde (og Forhåbenligt fremovcr!). Vi har derfor vnlgl nt bringe cl referal fra model her i SLAMM: I,~i HEJSt\! r ~- Mødel vi"le nogenlunde enighed om, ni formålel med AR ikke primært er at skabe endnu cl aklionsforum. Både REBEL og andre fom egner sig udem.:rkellil udadvendte oklioner, men selvfølgelig er det da muligt,.t del i en konkret siluation vil være oplagt.llnve aklioncr/udadvendte aklivileter som AR. Der var dog enighed om, nl deltagelse i diverse fællcs aktiviteter for hele del autonome miljø, som REBEL vælger ikke nt deltage i, var cl af formålene med AR (for så vidt ni vi er enige i det politiske indhold. - Yi skal selvfølgelig kunne forholde os kritisk lil gængs aulonom leori og praksis!). Her blev bl.a. den autonome 1. maj-demo n.ævnl som cl eksempel på. hvor vi burde deltag". Del primære Formål med AR, var der nogenlunde enigbed 01\1. er pojilik-ullvikling. D.v.s. at vi foler, nt der _ både i REBEL og i del nlllonome miljo som helhed - er el behov for al vi i langt hojere grad forsoger al ra diskulerel nogle afdc grundlæggen<je begreber, vi i ~gligdagen bare lager for givet, for al vi dermed forhåbenligl kan nå lil en større fælles fllrslåelse afdisse. Hvad forslår vi feks. ved det al være 'autonom'? - Er det, det Samme som 'lulli.nutoritær socialist'? Hvad erdel for et samfund, vi kæmper for? Hvilken slruktur skal en autonom organisalion/rebel have (eller hvornår er den ikke mere a",tonornlbasisdemokralisk)? Er vores pmksis i overellsstemmelse med 'lures visioner? Og sn.",vort i. [I. REBEL: Hvordan får vi viderefert. diskussionerne i REBEL? - Hvordan rarvi bedst muligl FormulerctlllJtf!.' ideer'!- OpFaUer vi det nuværende REBEL som det oplimale? Eller vil vi ogsa fomndm 'stntus quo' (f.eks. slruklllr/teori/pmksis)? Ikke overraskende menlc alle, al REBEL har mnnge fede sider - også i.fl. resten af del aulonome miljo! Her blev bl.a. nævnt al REDEL er landsdækkende (og arbejder på at blive delle endnu more); al REBEL er mere libentjlellilgængeligl for nye revolulionære; al REGEL i hojere grad fo,"oger aludv;klcjpr":,,enlere en hellledsforståelse af samfundel (i modsætning lil kuh at Fokusere på cn delkamp) og samlidig hnr en bredere vifte af aktivileter. Del er bl.a. nfdisse grunde, vi håber ni REBEUAUTONOME REBELLER kan bidrage lil al ra realiseret nogle af de posilive ideer, der har værel diskuteret j SLAMM og på Auto-koo-model! På sporgsm5lct om hvilken tilknytning AR skal have lil REBEL (som helhed), var der nogenlunde enigiled om, al AR skal opfalles som el supplemenilil - og ikke en,,,nosning for REBEL. Alle ville forblive medlemmer og (i en ener anden llrad) forlsælle sol.n oklive - også for at kunne påvirke udviklingen fremover. Men samtidig var alle enige om;iii nye folk udelh (der ikke er medle<lln1er af REBEL) selvfolgelig er megel velkomne lil at dellage i AR's diskussioner og nktivileler!!!!1! Konkret blev det besluttet, at vi indtil videre holder moder hver anden lirsdng ijigl; ugcr, k i Solidariletshuset. Derudover vil vi i starlen af november armngere en eller anden rorm lor (opslarlende) I11l1de ovcr en weekend for AUTONOME REBELLER på landsplan_ D.v.s. ot vi Iltlber:tl sr, m,mge som muligl fra belo landel vil dellagc!!!! For helo del nutonollle miljll (eller i hwrt fnld de interc,..erede) h~r vi planer om i lobel Olfvill!eren/for,ire! al arrangere cl slugs Weekend-seminar, hvur vi kan få taget/fort.,ælte alle de viglige diskussioner. Andre grupper eller enkellpcrsoner, der har lysltil al være med til dellc, må megel gerne kont:tkle os!!!! Del var vist, hvad vi nåede al snakke om denlle gang. Yi vil diskutere videre på de kommende moder, Så hvis du er inleresseret i nt være med, så...mod Ol'! For at komme igang nu, holder vi (ekstraordinært) mode: På lir"l:]:: d , kl. IS.OO i S"lil!:II'ildshusct!!!! - Husk: alle er velkolllne! K.h. () VIH-A;rz :Bt.FR-\E:.T HVS(T I j;~~1a:r.btn f~ en ON:!) O~ SE. MW j;ol-lq ~tl<.vll\q \G1<-LI'\T t\d\jo~t F\l:>'J/lA. yå AM" c.,-tr.} i a r ~DtT rr0~t,)1'å. lomt \ 1.-t\NS \[). ~Me~ IHfORe~D~ I _ J>t::~fOR *k:r. VI :i2.'at r t\j:-t\ontn K\<\ -tn ~/, IN]) ~.. L,'.-r v, \~rde.r. t,~(:, 'C\re')\(.Y\ (~, 3O~ t T L.A;1- Dc'R-.. ~12 TOMME, \-\05t 1\L-7 1>OL.IG LØ5C1 ttvstt Cl, DP$T MT ".kl<--r.-er't'-.\ -~ Cl5Sf: e-n -P"R-ol"csT MOD j3,{fur-: idy'ktlst'n I ~ ~ pr- hl,',;",'"!c ()N~c j;rj(t~ lø')t tclltj:- fu-g,'j!jef- t.tfv\ 1\L \)~ I~KO\..,bt -tt-tonf)w/ v \. VI VI\... I~ ~~ Mob 1>OUT\t,'\ - ME:t-.1: ~1~R '5 E. ()\"MJ(.~~ ~ A;T \Jl ttr'tp- -en u+o fl'i"je:!l.l\»'l)h)t~:) \ ~'1A"R.b~N. 5'" \l~) IN~4.1\L1I;l:::f1S 1(-& \}CtJ~R. KJ.. t<.oao\mg O~ lil unt) ~Æ:TNIN'; _ ~-.. ~- fg?3)' S~<t~(~~

13 10 SOCIAUSTISK ARBEJDERAVIS seplember 1995 Autonomi kontra arbejderklassen De autonome mener, at arbejderne i vesten lever fedt på den tredje verdens bekostning og derfor aldrig vil slås for et andet samfund afanders Schou De autonome og Inlernationale Socialister har en ting til fælles" begge grupper vil forandre samfundel I en socialistisk retning. Men så herer enigheden også op. De Autonome opfatter verden anderledes end IS og kæmper på en anden måde. Internationale Socialisters hovedmål er, at almindelige men nesker skal overtage kontrollen med sa mfundet. Ingen kan tvin ge folk til at tage kontrollen over samfundel, så "arbejderklassens befrielse er arbejderklassens egelværk", som Karl Marx skrev allerede i forige århundrede. Det store flertal Arbejderklassen de 80% af befoll<ningen. sommedierne kalder "almindelige I.nmodtagere" - er altså vigtige, fordi de kan slyreelsocialistisksamfund, men også rordi de kan slås for socia lisme. Semfundcl kan ikke fungere uden de varer og ljenes/eydelser, som arbejderne producerer. Derfor presser strejker magthaverne på deres emmeste punkt. Den styrke kan bruges til al skaffe forbedringer her og nu, men også ~I at slås for et andel samfund. Arbejderne har fælles inieresser i at forbedre eller forsvare deres rorhold. Derfor så vi også i forårel, al over privat og offentligt ansatte strejkedei sympati med de fritstillede Ribuschauffører. I modsætning tilis, mener de autonome ikke al arbejderklassen i Danmark er særlig! inleressant. De mener, at arbejderne I veslen lever fedt på den tredje verdens be kostning og derfor ajdrigvil slås for et andet samfund; "Arbejderklassenl denlige vesl-. lige verden har udviklet sig til et mellemliggende lag, derlangt hen ad vejen vil være tilbøjelig til at alliere sig med borgerskabel I rorsøget på at opretholde deres privilegier. Som tingene ser ud nu, er en alliance mellern arbejderklassen l nord og syd illusorisk." Autonomt Info nr.1o1995. Arbejderne og den 3. verden Mendel erikke rigtigt, atvestens arbejderklasseharfordel afelendigheden i den 3, verden. Lang! de fleste varer og tjenesleydelser som arbejdere i Danmark forbruger, erproducerether eller i andre industrilande. Størsledelen al veslens handel er således mellem de vestlige lande indbyr- des og ikke med 3. verden. Arbejderklassen i veslen har kun opnåelforbedringer, fordi de har kæmpet for dem, ligesom arbejdere i fx Brasilien og Syd Korea kæmper for tilsvarende forbedringer og rettigheder, Og hvis danske arbejdere havde undladt al kæmpe for bedre levevilkår, havde de danske pengemænd næppe sendt def ekslra overskud som el sletlebeløb til 3. verdenslandene. De autonomes leori om den korrumperede vestiige arbejderklasse betyder, at de er relligeglade med arbejdernes kampe hemjemme: "I sledel skulle Bocialisler herhjemmekoncentrere sigom ka m pen mod fx racisme, sexisme og andre former for undertrykkelse, og for mere demokrati, elrenere milja osv." AutonomI Info m.l "Triple Oppression" J de autonomes verden er hovedmodsaetningen ikke imellem klasser. I slede1 bestm undertrykkelsen af tre ligeværdige rormer - "Triple Oppression" som spillersamrnen: Undertrykkelsen afkøn, klasse og race. De forskellige undertrykkelsesformer kan så have forskellig styrke rundt om j verden, og I Danmark er klasseundertrykkelsen altså den mindsl vigtige. Her har kun Iangtidsarbejds I.se behov for sociale forbedringer. For"ldetsåkaldle 213 deles samfund ser vi en arbejderklasse, der har ellierel sig med borgerskabel I kampen mod del "ubrugelige" pja~eproleta riat", AutonomI Info nr.1o1995. IS menar, et hovedmodsael- Individuel eller kollektiv handling Da arbejderklassen er købt og betalt, må et mindretal, ifølge de auto~ nome,handle på de manges vegne afanders Schou For de autonome er der ikke en. større samlel gruppe eller klasse,som kan være drivende! kampen mod al undertrykkelse og skabe elnytsamfund, og da slel ikke i Danmark, hvor flertallet af befolkningen må afskrives på grund af hudfarve og leveslandard. Men hvem kan så? l praksis peger De autonome på sig selv. Organisering j små enheder "Autonomi betyder Idenne sammenhæng, at mennesker med fælles interesser på forskellige ningen i vores samfund er mellem lo klasser. Og magthaverne bruger fx IMndeundertrykkelse Og racisme til el splitte arbejderklassen. Kvindefrigøreisen Da kvindemel50'erne og70'eme kom ud på arbejdsmarkedet, fik de styrke til atkæmpe for ligestil Iing. Kvindebevægelsen voksede frem, samtidig med al arbejderklassen generelt sloges for Sololob mo<l magions symboler arskarre, Ikko kaph.n"""n områder organiserersig i mindre enheder...:. Det kan fx være kvindesammenhænge, elniske organiseringer, lokale grupper osv. u De grupper hedder I dag fx Feministisk Aktion og Anli-fascistisk Aktion, AFA. De optræder begge som elitære grupper, der ikke ønsker en bredere bevægelse. Kampen mod nazismen AFA i1nskerforeksempel Ikke al få Socia Idemokraleme med i kampen modnazisierne, fordi de erpoliliuskuenige med dem. Del er IS også, men vi vil gerne have alle med, som vii sloppe nazisterne. For kun når vi er mange flere end nazisterne, kan vi stoppedem. Ide autonome gruppervil man gøre delpersonligepolitisk. "Man skal udvide slagmarken til også at omfatle arbejdspladsen, partilokalet, Ja selv den hellige familie". Derfor er såkaldte frirum fx besatte huse vigtige, for herskaldetnyesamfundtænkes og leves. Men j praksis erdelofte umu Iiglatleve sine socialistiske ideer ud, fordi vi lever under kapaalismen, Fx har mange ikke økonomisk mulighed for kun al købe økologiske varer, Og nogle mænd har ikke råd Ul forældreorlov, fordi deres højere løn. belaler størsledelen af familiens udgifter. Del moralske krav om en korrekl personlig praksis betyder altså, atman afskærer de fleste fra al være aktive. I siede! for bedre forhold. Den skærpede klassekamp skabte forbedringer og mere ligestillingmellem mænd og kvinder. Racismenslakforalvorsn fjæs frem, da den økonomiske krise skable el behov forsyndebukke. Menracismen er ikke kun el problem lor de etniske minoriter, Arbejderklassen fmsværere ved al slås mod magthavernes nedskæringer, hvis mange tjor, al del er Indvandrere og flygininge, som har skabl problemerne, Undertrykkelse For de autonome er en hvid, mandlig artlejderpr. definitionen person, som "skal erkende sin rolle som undertrykker" I de autonomas Ideologi Ul'ldertrykkervi alle hinanden: "Triple Oppression leorien gør dermed del enka~e menneske mbåde undertrykker og undertrykt på sammelid", Autonomt/nfo nr.1 O kolle kliv kamp for en bedre orlovsydelse og ml~ørigtig produktion, bringer de autonomes krav rolk Ian vanskelig, individuel s~uation. Autonomi skaber ikke socialisme Små autonome grupperkan hverken opnå forbedringerherog nu, eller skabe el socialistisk samfund. En anlf-nazisusk bevægelse kun bestående afautonome vil fx hurtig! blive knust af talmæssig! overlegne politistyrker. Og erfaringer fra 3.verdenslande viser, alsmå bevæbnede grupperikke kan ska be socialisme for de mange, selv hvis omvællningen af samfunde! skulle lykkes, De autonome ideer dukkede op herhjemme I eg'eme, hvor arbejderkjassen vari defensiven efter al arbejdslilsheden var slået igennem, Højrebølgen kom susende, SchlOler regerede, in dividualisme var in, og arbejderklassen blev endnu engang er klærel død. De autonome Ideer er altså et udtryk for ennederlagsstemning blandt unge, at man kæmpede mod alle odds. Nu er arbejderklassen Igen begyndt al slås l Danmark, så de autonomes Ideer går en hård tid I møde,

14 FREDAG 6. OKTOBER'~1995, ,------:------: "]["' '.". l 5,."','...'- :, ~;~. -.~,'~~~ ~-.: '.

15 gdtælj hzøger;bzat lius ogbznahkes af'søren ;oø,!!søren ' >;--'-'~ :",::<"I oliti~spektø;ha7'dy Berg-' sludret med ejeren, og det er en af bz'erne tiifotografen.men"med en unkn;.andmed..;... ".; 'J~.-Vi~'.~'nev. olt fra Station 3 var'ben- ikke vores agt at rydde hus- ~ Øh.. Hej~h(d!fortsatte.. grø.nthår s.amt en, der,bar!(:ungdornmen og.e den. Ard: ",.: et... Lige. her og nu, sagde Madsen endpu Plere jovialt:,..:,:ville kaldes. 'Søren'.. ': :le-bajlullen om;.. PpJPI!: -Næh, der sker ikke no- inspektør BerghoJt.venne - Vi skal altså lige til at -Jeg.kanforstå, at I bare 'Søren'.:. ~., "etforeløbigt Vi foretager os sælt."". hojdemøde, du! sagde en vil bo her, sagde Madsen og.. -Grv. SJ'ha.. sidde gel1ting! Sådan et lille hus Madsen smed røret og sur " anden af b~'erne sejt... forts.atte,,:foj;'sigtigt:~. Virke:.. hjemevasket h nden I, r jo l.kke ~erdens navle! ud.", det ZI?'~.~., :.en.o.'s.. 0/.ule,.f..aittasL- ". u.. g.er BiJ_. Juf:e~b grønt tiæffei:ie han 'brysk.,i BYENS FEDESTE løst? ':;";",' '.'.. Co, nu er det vores r? -Nåh, iuj.men alligevel?., FJERN DET - Vi hår tænkt 08 at bygge ", "".,..Ha! 'Vi har. ret i g gde Madsen spagt. ". KULTURHUS huser om og gøre det.til i mange år, sagdj 'Søre ~, DeL'lillehus~ var ejen- KAME~I. Det var en pige, og hun så byen,sfedestekulturhub og -D.e~ herf!r_~e..c,:,". ommen~,j '. baggården' af - H vor er det knippelsynd "vældigsøclud, men hun ville lily!'!'.,ilqgj~,:;;;.a,rr~",m~q.t:~"~e~ur mange.er} ørrebrogade 38,' som fqr for de sød,e bz'ere. Den slags selvfølgeli!1; ikke"sige-:noget" og fester.c~s9msel~ølge\ig ; sagde 'Søren\ e ugei'''sidenbley besat af underminerer jo helebevæ- om noget'c,da der"jovar mø- ikke genllrer naboerne! Og, - 'c 2001'300r '.' supp!e' ung og lovende bz-grup:",getsen! råbtehanog'.~øl1e.de.! ' ikkenoget~edpoliti~ttv~,<;søren' begejstret., med '1illnstnernavnet 'tilnørrebro.. '~..' Madsen!fortrak til. 1. sa-,se;he\l lt,de,holde! sigvæk:",. Mads!1'sænkede /:li atørslumstonneme i.. '-Det begyndte helt'rigtigt. len, og her tog b"egivenhe- sagde den venlige unge:' l:?:en og spurgte;,",.f ; 'sværre cunder lanriende. Uden for porten tilnx.,;3&b.,derne fart:' Pludselig stod mand med.4et grønne ~-;Menhu,(ldpil I gøre 'c vshed:~fracmyi1~ljgiieder.,-., -saqtrebz'eremedet bariall:t::;:hljll i et ~g-ellt:j.okajesam: " som strengt taget også if."r.,, \rij den rep~sive tolerpl s side.oj:lsdagudsejndte' ogenstak,milltante løt>e~'~':" ;;<,F., -..:,,.. >,:;~ p... ~.,yille.kal.c,._ji!*l"",f;~. ør.~.~.!:..."""._.i;', Vi må"~lxl"e RrØV', 'ernejigefremen presse-' secller,"soiij. J.1adsen..I1.k-en; C ",;.,.',' ' ~. ;.'.:'.;"':':"".;;'.~_\:IIJERNEfr'ASK2.'~''i ': f~th?lde gejs~n,-s! 10:., edelelseom sig sel.v og de-" af; og inde<i:gården vejede',~, ' '.,\:.'. "',:rl"'~7ri>. VI bhver beb~et,v~l s ulovlige aktion,.men der' den sortejane over det he " ",.,, ~:..,,'.'a<vamenø.h:~adsen af systemet, erjper-lj' I ete stadig:ingenting. satte bag4us! _ ~;::ih;'-.,. :.~~ en IWtl'lltemme, hvoref.. grund til,. at vi' ijd.te I Kul'/,~ 1.ikkeidet mind-. _Menget var et ganske lille. '.,tel"'.søren~0~t~f1k helt_onp~.: skulle være, venlige, eri, 'senck-ert'"liue patruije~---:-'baghus.-nærmesten under~,",af ham og hvlsi\ede::"c'''. rede 'Søren. ; :' 'l5n dermnog;cirkle et par. måler. feil gengæld varip.~ ~: :'::'J'.Vi:rkelighederi 'ilf'vr~>..:ilfldtliårog blåt hi,. n.ge. lyll-fh.w!j...hu,fiet pq.!?,;;.,,- te!:w~t"stilf!]ldtmed.'graf. ove El ye:rdel'l- Vt~.'.' ggsr- okay, supplerede uarslende'"mader: sa!'-!ittrpa væggeil,fi:og-ned,~som. vi"":'-:":l'en' for lissonn,t' vendr,,erne liss6m havde noget' ne 11Iad~::på gciivet. Og i et sprøjter folk med, så de fåf"" D~il"emnet.-/~, aktion.eieimod? lokkede."hjø))lesadll'bz'ere og læs~ grønt hår lissom os, sagde' - Vi.[.kelig? Fedt! Elo adsen: ".,)..".,,(.,. tejyllands-posten!;-,han tilfø.jede~ødes.løst:j.,'i{j.. Blt:Zde!-~tterjeres k( l Næh. Lad dem' barevæi fred. Hvis de hygger sig - pavs/sagde Madsen jo.. vialt. " ''''er fra Mars.., "",:;;:;,,;~,;;~.~DOiirocelZ~,">,,,,~J:}et1!fTltkerrgti~? råb~ ''ng'fe's''1tcn- 'i.t,den< det. 'så værsgo. Jeg har, ~ FJern detk~~ra)_i'apj.e,-,,~-_.. ':'"l\1adsen betaget.,...,~~&ye~ ~''''~". ",C -,,~".~~;.' ;i -- c - ~.:.,..,.-~(

16 ~agensdebat KNIPPEL FINlDE,' ""." Berlingske Tidende bringer en lille nyhed som inspiration til vort hjemlige politikorps:".'". 'Chefen for politiet i London,har ansøgt cmi 150million~r kroner til opførelsen af en:.'politi-forl}'stelsespark', hvor.gæsterne ved hjælp af alle mulige elektroniske virkeiilid1erkan opleve, h,;ordan politietjagter forbrydere.- ~.~:~;~:;>-: ;~"" ~. ::.'.-,,_...:....:-t)...!q\.. ')/Io 'l~t~~~() Pi.,':"',::.. ;:. :;:".:.:. BZ-be~ægelsen,.,; der forlængst'er blevet kaldt død og begravet, rører tilsyneladende 'pli sig,igen. København har.igen fået noget så, sjældent som et besat hus. En gruppe unge har bes~t,enejendom.i baggården til.nørrebrogade 38 på Nøl're : bro i København. Politiet I' 'oplyser..at man i går morges! har' været på stedet for at '; snakke med bz'erene, og de l'.;oplyser, at de har boet der i l,'tre uger. <.,' I.:'t I.en" pressemcdelelsc, der!'"er:',underskrevet }Amatørs-! 'lumstormerne', hedder det, ; 'at vi har besluttet, utblivl! og kæmpe for vores'ret til et sted av bo'. Ifølge pressemeddelojsenhar huset stået tomt siden nytår.. Va/;thavendo på Station 3 oplyser,' at man har for~øgt at mfat i ejeren afdet Cirka 70 kvadratmeter store hus. Men han har været svær at [inde, så indtil vidore får, bz'erne lov, til at blive boon-' de.(hb);i..''''y., ~ ~ ~',tede livet 1 ':'BZ'ere vil betale for vand Kpbenhavns Politi under b' nera.lproven pil den nye, folk. lige forlystelsespark, der sk (, skabe forståelse for orden, magtelis arbejde. (Foto: Tf Hornbak). ~i::iippelfin; 1~~t~~~L Det vil virk~iig ~'~"':iiy tigt for den alliiiiidezige'bo; ger på egen kt:op't~t,~oplel.: hvordan det føles 'ofbli[ gennemtævet af politilmij.ler, fordi man s:ynes, der ( for mange biler i Kpbe' havn, sådan soin detsh,' for en gruppcdemonstrani' i søndags. Må l'i andere/c', et [orl) te!sen markedsfores und, det gode gamle slugo 7I}[c!p politiet" -- tæv d. sch'..'..københavn Nørrebros nye, "bløde" BZ'ere kræver nu at få lov til at betale for strøm og vand. ilz'er~e, der af politiet betegnes som "fornuftige og til at snakke med", vil vise sig som miljøbevidste forbrugere. ~Vi ikke biet tilbyder at betale for vores vandforbrug, vi kræver vores ret som ansva,sbevidste forbrugere: Vi vil betale for vores forbrug afde fælle~ og sparsomme naturressourcer,«skriver BZ-koll~kbvet "Berzærk" i et brev til Københavns Vandforsymng. De unge afviser derimod at betale husleje til ejeren afejendommen. RB :SiopT:Bfj(Qrtlgrelsen! 'Ii~,_ ~ ~"~ ~'~. ;?:i.',~)~j_.-:~:2~-;:~:':):';}~~~:,-:~:i,:~_j,'f-:, _:'''~,:..-,~ <;(/ ".C' ;"',." i': "" Det besatt.e hus; Berzædc; pånørr~brogade ikøbenhavn, fejrer. en månedsfødselsdag ri!:~d ~emonstratio~fr~d~g~~n 3. nove,~ber: '.,.~:.',".:. '..\"~:"" :.,,,1,:-~/ :~,1'...,,,.:,,:,: ~.<,.<'~,.r. ~-, Demonstrationen gåifra Sankt Hans TorV kl ITomme boligertilhører de boligløsel; "..

17 ,.

18 .. -- _..._-'".~---'''.. ",-~.'-",,:_._ ::'-- :_~~.~"",::,''''---,. ~'-= ~~<.J V'-'-7 'li'"",,-1"-,.- IV,...", Vt ff\~'~:r( >\1 r, l.t&e. VrlJf HEjSf\ I '1IYE: +1\1IEM JeR~ NYt t4~'o(r VI fj-"k :BtW\~T H()sn \ J,ASS;V-btN (~~ll), ~ VAf:..! -VI ER ENfl6K.tflE'M- f M ell ON)) Os t:;cmtt-l j,ol-ilisl'tkvlj\q-~ n lt\f- ~ "9Sf. ~)ø't: UNc;.( P1f"'tJf"S~~'t ; If,RLlST t\»\lo\:i\~~i1ua" \'Å AMAstR.. j ~ l>f~ DeR l\i\r Sll'l($ 1\1 t'er ~ 5fRE"'"1. ~1)tT LAN~ \tv:æ:t,'>11\ 10MT \ 1\!):..r;! ' I_ t o'" y~(rf~~prcr1,"'t,r~ rt';';cr 11Mt~ ToMMe ~05E.. 1\0.- ~! ~ ~~~R ~f T«))1T HilS &" fustrit, i HciReR- DC. :BOLIG LI5 :1 c N~l~A M~N6-4~ ME~" S"Et.! f'. ; t It~f "f"t N6(1ef.sfEl)1\T et'), i ~e"f'or "kr VI j;~'at twsn o~ i>ph bio,.. ~1'-7A-Y-"-" ~ ; f ~, ',. "t\(:l\ontn tr- ClS<,fe e-n l'12.01"e:.st MOS) ill' td:, j ~~Rf:lu~~T1E' ~t."!,,,f_t_lj~le ~ L '()Yl'.U.St"N, G1PR. t MAN1 ON~t ii~ J;OLI"iL,f)t : r,..5,... nj,.",,,' l\r Jt"~e.)6-I1-'O ~LLtR- Fol2-\JI.Jtf, DeM lil \l&! bkolbt ~ToNBW!v\..,. 1\1.'-.. N(~, f,,'."r ""... N ""o.el~'c!""'beh"d~ \ ~'<"":be",,,, "-, ''''''''4''"'1:.,\$- i.,...,, c. lz-f. \l- 14~R. KA. lzo#m.e o,:> lil vni:))1\:..tnlfv'1. _. i, J l I 'AIl( D."16J.,. ",.,. "v'-,""-<.; 'Mob "OuT,n. NI"'" ~, '<4"- "'5< ~.~.._ "",,"[~,.ti... J,' ua.... -I : (I.B;~~.r.~.~rf~~.:~;',. ''-''OJI V\ <\. \Nl) - ti,.":l\dt,f~.. t'~.t ~'~ ~:t~ t.j-i f \Z se "... t r A. '" 1J.11 ~ "",_/ 4 v.. "01-( j li VE 'luv/e.n' " (\<'" '-'" '1,. <i> _.. -- S <. ~ Il'-9:" :R "I~ A"",,,"s; um<:to."'''''' L "'p~"",

19

20 2 DET FRI AKTUELT' GI Ito INGEN PLANER OM AT RYDDE NnøZ-HUS BZ'erne får foreløbig lov til at blive i det besatte hus på Nørrebrogade. Så længe ejeren forholder sig tavs, foretager politiet sig ikke noget Af Henrik Lorenfsen og Mette Støvring BZerne får indtil videre lov til at blive i baghuset Nørrebrogade 38 i København. I onsdags ljernede betjente fra Station 3 BZerne. Men betjentene forlod huset ulåst, og allerede natten til torsdag rykkede BZerne ind, i huset igen. Politi-inspektør Hardy I BEVAGELSE IGEN BZ-bevægelsen lever endnu 14 år efter dens start BAGGRUND \_ Af Mette Støvring BZ-bevægelsen, der ellers forlængst er blevet kaldt død og begravet, rører på sig igen - fem år efter det sidste besatte hus blev rydel Bergvold fra Station 3 fortæller, at man har observeret, at huset er ulovligt besal Men at politiet indtil videre har besluttet ikke at rydde huset, før de modtager en anmeldelse fra husets ejer.»vi har vigtigere ting at tage os til, så vi gør intet før vi høre fra ejeren,«siger Hardy Bergvold. Han håber, at BZerne forlader huset frivilligt, så der ikke bliver uroligheder. BZ bevægelsens historie begyndte en sen aften i sensommeren 1981, da en lille gruppe unge indtog den nedlagte rugbrødsfabrik Rutana på Nørrebro i København. De kaldte sig»initi\' gruppen«og bestod af unge, der ønskede et sted for unge, styret af unge. Et ungdomshus. Men inden de havde set sig om, blev de smidt ud af fabrikken. To uger efter besatte en større gruppe unge den nedlagte gummifabrik Hvem ejeren af det forfaldne baghus er vides ikke, men ejendommen bliver administreret af det københavnske advokat firma»steffen Lauge Petersen«. Og her har man ikke mange kommentarer til BZernes indflytning. Advokat Marianne Jo. ker Thorsen fra firmaet vil ikke kommenter6, hvorfor huset har stået tomt siden januar eller om ejerne vil anmelde BZerne til politiel Det eneste hun ønsker at sige er, at de er klar over, at huset er ulovligt besat, og at de finder de meget beldageligt»schiønning og Arve«. Men kun to dage efter blev de ryddet af politiet med' tåregas og knipler. TIiregassen i 1981 gjorde de unge til millitante BZ'ere. Da politiet året efter stormede det besatte Mekanisk Musikmuseum på Vesterbro, var BZ'erne langt bedre forberedt. Brosten fløj i luften. Dervar erklæret krig. I årene efter blev flere torrune københavnske huse besat og omdannet til ungdomskollektiver mest kendt er nok Abel Cathrines gade på Vesterbro og Den lilje fjer på Nørrebro. Ligesom Allotria på Nørrebro, hvor politiet stormede et tomt hus. BZ'erne var forsvundet gennem en lang underjordisk tunnel, de selv havde gravel Senere blev det til voldsomme gadekampe, da Ryesgade 58 på Østerbro blev ryddet i I 1990 blev de to sidste.besatte huse ryddet, Sorte Hest på Vesterbro og Viborggade på Østerbro.

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Bilag nr. 6: Interview med Anders A.

Bilag nr. 6: Interview med Anders A. Bilag nr. 6: Interview med Anders A. (Anders stammer og har en talevanskelighed, der gør, at han udtaler g-lyden som d, og forlyd sk) 5 I: Vi stiller nogle spørgsmål, så snakker vi lidt, og så sidder Randi

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere