Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift"

Transkript

1 Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter. Mandag gik endel drivere ut fra Stksund, men km ind igjen tirsdag fra drivning nrdvest til nrd av Halten med mtrent srte garn. Fra Kristiansund meldtes m svak frnemmelse g gde utsigter da der var hval g fugl tilstede paa Sulshavet, men der var strmhindring g desuten vilde man avvente ny maane før der blev fretat nye fiskefrsøk. nsdag var der tilstede Kristiansund. 5 fiskedampskibe 7 rntrbaater, 5 tyske isebaater, 8 landsaltere g 520 mand. Fredag indkm til Kristiansund 2 mtrbaater med 2 g 5 maal fra drivnlng utenfr Smølen g lørdag flere drivere ut, men veiret var -utrygt. Til Valdersund indkm fredag 25 drivere frå fiske utenfr Tarven (Frhavet) med fra -5 maal, pris 30 g lørdag 2 drivere fra samme fangstfelt med 6 g 20 maa, pris 30 kr. pr. maa!. Her er tilstede dampskib, 54 mtrbaater, 8 kjøpefartøier, 7 landkjøpere g 620 mand. Fra Halten-Sulen meldes at der ved drivning paa rdinære fangstfelter utenfr Halten sm regel srte garn g ialt er her nu pfisket 47 maal, fangsterne var fr enkelte fra 5-20 maal g prisen var 30 kr. maalet. Silden Stksund var lørdag tilstede 39 fiskedampskibe, 72 mtrbaater, 26 kjøpefartøier, 3 isefartøier, 0 landkjøpere g 80 mand. Til 8 januar er kun anmeldt pfisket 73 maal strsild mt Hl 2,amme tid ifjr, i 99, i 98, i 97, i 96 g maal i 95. m fet s i l d fis k e t freligger ingen meddelelse siden nytaar. tdgrammr. Strsildfisket pslag 5. 5/: Strsildfisket: Til Stksund tirsdag flere dampskibe g mtcrbaater fra nrdvest nrd Halten, størstedelen srte garn. Svak sydvest. Kristiansund: ntet nævneværdig sildefiske hittil, kun svak frnemmelse, men gde utsigtel', hval g fugl fr Sulshavet. En av Nrdlands fiskeriselskaps drivere fik nat til tirsdag et maal strsild 20 kvartmil vest Træna. pslag 5. 6/: Strsildfisket Kristiansund: Drivning nsdag Griphavet, strmhindret. Avventer nymaane før nye fiskefrsøk fretages. Tilstede 5 fiskedampskibe, 7 mtrbaater, 5 tyske isebaater, 8 landsaltere, 520 mand. Aalesund: Fremdeles ruskeveir, ingen drivning. Tilstede 40 dampskibe, 30 mtrbaater g 620 mand. Stksund: ngen utseiling, sydvestlig vind. pslag 5. 7/: Strsildfisket: Fr Halten-Sulen ingen drivning sidste dage fr uveir, sid ste frsøk 2 stamper, ellers srte garn. Strækningen Frøya-Strfsen 3 sidste næuer 7-20 maal strsild. Fangsterne væsentlig indbragt til Knarlagsund. Stksund: mtrbaat -:f maal g til Valdersund 20 maal fra Frhavet. Landligge, sydveststrm. pslag 5. 8/: Strsildfisket: Til Valdersund fredag 25 drivere utenfr Tarven -5 maal, pris 30. Sydveststrm. Til Stksund fredag 3 mtrbaater fra Frhavet -2 maal. Lørdag delvis utseiling, svak nrdvest. pslag 5. 9/: Strsildfisket: Til er sendt til Trndhjem, hvr den er Valdersund lørdag 2 drivere fr Tarvenslgt fersk, saa der er ubetydelig havet 6-20 maal, pris 30, tilstede dampsaltet. Fr Stksund er kun p'''' skib, 54 mtrbaater, 8 kjøpefartøier, 7 landkjøpere g 642 mand. Stksuld :. Lørfisket 26 maal g de lørdag ind- dag utgaat mtrbaater, 4 dampskibe, -lr h d. k' 0 t svak nrdvest. Til Kristiansund: Fredag \.mne '-' amps le g m r- 2 mtrbaater 2-5 maal, fisket utenfr baater hadde srte garn kun m-j sm. ølen. Lørdag flere drivere utreist,. b"" t h dd. t t 'ld utrygt vek Aalesund: ngen drivning tr acl a e en s amp s rs. sid ste uke, uveir. Sild antages tilstede. pslag 5. 0/: Strsildfisket: Til Stksund søndag fra det almindelige fangstfelt utenfr Halten 5 dampskibe, 0 mtrbaater, srte garn, mtrbaat stamp sild. Ukefangst 4 maal. Tilstede 39 fiskedampere, 72 mtrbaater, 26 kjøpefartøier, 3 isere, 0 landkjøpere g 80 mand, svak nrdvest. Halten-Sulen: Drivning paa rdinære fangstpladser sm regel srte garn. Ttalfangst 47 maal. Fangsterne fra 5-20 maal, ubetydelig saltet, pris 30. pslag 5. 0/: Strsildfisket: Til Stksund søndag fra det almindelige fangstfelt utenfr Halten 5 dampskibe, 0 mtrbaater, srte garn, l mtrbaat stamp sild. Ukefangst 4 maal. Tilstede 39 fiskedampere, 72 mtrbaater, 26 kjøpefartøier, 3 isere, 0 landkjøpere, 80 mand, svak nrdvest. Halten-Sulen: Drivning paa rdinære fangstpladser sm regel srte garn, ttalfangst 47 maal, fangsterne fra 5-20 maal, ubetydelig saltet, pris 30. pslag 5. /: Strsildfisket: Til Stksund tirsdag 2 dampskibe fra Frhavet -0 maal g mtrbaat fra Haltenhavet ingen fangst. Flere utreist, gdveir. pslag 8. Trndhjem 8/: 0pslynsbetjenten Halten-Sauøy telegraferer 6 ds.: Fr Halten, Sauøy har drivningen i det sid ste været indstillet, strm, utrygt veir. Sidste frsøk 2 stamper eller srte garn. Paa havet mellem Frøya-Strfsen 3 sidste nætter drivning fra 7-20 maal strsild. Fangsterne væsentlig indbragt til Km.rlagsund. Ubetydelig hertil. Fylkesmanden. Skreifisket. pslag 36. Bø i Vesteraalen 8/: Vinterfisket er begyndt, 3-5 næuers garn.hvden , Nykvaag tl. Aasanfjrd , Stranmsjø , Skaarvaag , Svinøy pfisket parti 9400 stykker, hvrav iset 200 stykker, resten hængt. Damptran 9 hl., rgn 2 hl. Prisen: trsk 25, lever 30, fiskevegt , tranprcent 45-50, belæg 38 mtrbaater, 24 mand g 8 landkjøpere. Lensmanden. Uken 2-8 januar. Det svenske sildefiske fr Bhuslen faldt meget gdt i sidste uke idet der ialt blev pfisket hl. ntsild. Herav blev

2 0 UKENTLGE MEDDELELSER FR Nl(SK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 januar hl. ilandbragt i Skagen. Prisen var i Gøtebrg 20 kr. pr. hl. Fangstfeltet pgives at ha været fra nrdvest av Skagen til Haken. Ttalfangsten til 8 januar utgjør 0436 hl. mt 0370 ifjr. ttgrammtr. Sildefisket Bhuslen. pslag 4. 5/: Sildefisket 3huslen: uken 9-25 desember 756 hl. g sidste uke 4245 hl. ntsild. Pris Gøtebrg kr. Ttalfangst til januar hl ntsild g valar garnsild ( val = 80 stykker). pslag 4. 0/: Sildefisket Bhuslen: Ukefangst hl. ntsild, derav Handbragt Skagen, pris Gøtebrg 20 kr. hl. Fangstfelt nrdvest Skagen til' Haken. Ttalfangst hl. ntsild, ingen saltning. Fra Nrges fiskeriagent i Tyskland, Jhan Reusch, dat. Hamburg 6 januar 92: Siden imprtfrbudet fr saltsild blev phævet den 5 f. m. har saltsildtilførslerne til Hamburg været ganske betydelig g andrager til ca tdr., hvrav frmdentlig størsteparten slsild. Efterspørselen har hittil ikke været efter frventning. Grunden hertil er først g fremst uvisheten m, hvad der vil ske med den stre behldning av statens sild, alene fr Hamburgs vedkmmende takserer man denne til ca tdr. Sm allerede meddelt, venter man, en prisreduktin fr denne sild g skal der i midten av indeværende maaned avhldes et møte i Berlin, hvr saken vil bli drøftet. Denalmindelige mening er, at der maa en ganske betragtelig prisreduktin til, dersm statens sild ngenlunde slankt skal kunne rømmes g den fremtidige stilling paa saltsildmarkedet vil saaledes fr en "tr del avhænge av, hvrledes priserne blir fr denne sild. Bedst søkt er fetsild g vaarsild, hvrimt slsild, saafremt den ikke kan brukes til røkning, finder mindre paaagtning, g utsigterne fr denne vare er derfr ikke særdeles versigf ver vindfrhldene ved den nrske kyst i uken 2 Januar - 8 januar 92- (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Gefysisk institut B.) Vindstyrken er angit i Beaufrts sjøskala fra 0-2. Statin 2 jan. 3 januar 4 januar 5 januar 6 januar, 7 januar 8 januar 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. ksø fyr... N linne l S 3N SSW 3wsw 3 Lister fyr..... ESE 3NNE 2 SSE 5NNW SSW 4W 5N 2 Utsire fyr... SE 3E S 6S WSW 5WSW 6S 4 Bulandet... S 5S 7S 5SW 5WNW 5S 7 Runde... Stille SSW 3SSW 4SW 4WSW 6WSW 4S l Hustad... SW l\sw S 2SW 3WSW 5 WSW 4 S l Titran... SW 6 SE 2E 5SW 6SW 8SW 8E 4 Sørgjæsl.gerne E 7E 6ENE 7SSW 4SW 4SW 5 W' 2 Brønnøy... SE 8 lvlyken... E 7E 8ESE re 8 SE 5S ESE 7 Stille Røst... E 6ENE 4SW 3SW 6SW 5 Andenes..., E 2SE 3SE 4S 3 SS'vV 5SSW NNW 5 Gjesvær... Stille S 4S 3S 4SW 4S 4 N G Vardø...:... S 3 W 2SW 5 S 5 S. 5wsw 5:W 4 Spitsbergen... Stille SE 4 Stille S 3 Stille N 7NE 9 gunstige. Til marinering falder den fr str g fr dyr g fretrækker man til dette bruk den billigere vaarsild. Det er derfr at befrygte, at priserne fr slsild vil gaa ned. Her nteres fr slsild efter kvalitet g størrelse fra.j!l 300 ptil.!/t 350 pr. td. Fr vaarsild 4,-500 Jt g fr J!l pr. td. Fr fetsild 3-4, 5-6kmbineret med mindre merker har her været betalt.j!l 450 pr. td. Fr skjæresild 40-50, g 60-70, kmbineret frlanges.jf 625 pr. td. Faa grund av den stre behldning av statens sild er det vanskelig at finde passende lager fr de nye tilførsler. Paa grund av pladsmangelen maa silden prmpt avhentes fra kaien g da de private lagere fr en str del er ptat, har man tildels stre vanskeligheter med at finde lagerrum. Der bør derfr vises frsigtighet med knsignatiner, ialfald saa længe efterspørselen ikke er bedre end den fr tiden er. Dette gjælder i særdeleshet slsild. Jeg sendte direktøren igaar følgende telegram:»da hittil ingen bedring saltsildmarkedet g rikelige tilførsler ankmmet respektive underveis, tilraader frsigtighet knsignatiner i særdeleshet slsild, hvilket jeg herved bekræfter. uken fra 27 desember til ljan. ankm til St. Pauli fiskemarked pund fersk fisk, derav pund med tyske dampere g fiskefartøier g 9000 pund pr. jernbane fra Danmark. Priserne var: Trsk mørk,j6,0-,60 pr. pund lys... 2,48-2,54 l... ",23-,80 " lys...,60 Rødspætter... 2,20-a,25 Aal ll... " 8,75-,00 Til Altna fiskemarked ankm i samme uke 22 dampere med tilsammen pund g fra Danmark ca pund. Priserne var: Hyse...,//6 3,85-4,0 pr. pund "l 3,20-3,74 Trsk... ",5-2,2 l... 2,2-2,45 Kveite /l... " 6,00-9,50 Til Cuxhaven fiskemarked ankm 30 dampere, seilere g kystfartøier, videre 65 fartøier med pund sp rtte r. auktinen blev slgt pund fisk, derav pund sprtter. Damperne bragte ind fangster fra til pund. Priserne var: Hyse..../6 3,9-3,90 pr. pund " l... 2,30-3,0 Trsk... ",23-2,8 " l..... ",43-,98 Fra Nrges fiskeriagent i Tysk- Rødspætter.. " 3,70-5,05 land, Jhan Reusch, dat Hamburg l.. 3,30-4,20 6 januar 92: Sei...,7-,64

3 ' C c::... ::=: 2 januar 92 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRfT FRA FSKERDREKTØREN Kveite.... j6 7,00-9,00 pr. pund Pigvar.,...,,2,40-5,50 - Fersksildtilførslerne til Hamburg -Altnna var ubetydelig. Saltsiidmarkedet. tdgrammr+ pslag. /: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer: Da hittil ingen bedring saltsildmarkedet g rikelige tilførsler ankmmet respektive underveis, tilraader frsigtighet knsignatiner isærdeleshet slsild. Vaarirskelsket i Møre fylke 99 m dette fiske ptar vi efter psynsehef K. E. Val de r h a u g s beretning følgende utdrag: psynet traadte i virksmhet den 3 februar. gsaa iaar var deltagelsen i trskefisket fra først av liten, især i fylkets sydlige del, da den allerstørste del av fiskerflaaten der drev strsildfisket. Kun ngen faa, mindre baater deltk i trskefisket fra begyndesen av. Disse brukte ryk g tildels linebruk. fylkets nrdligste del var der en større del av den fiskende almue sm fra først av kun brukte trskeredskaper. Like fra fiskets begyndelse viste det sig at der var litet fisk tilstede paa bankerne mtrent 'ver det hele. Rigtignk gjør den st're fare fr faststaaende redskaper at man sjelden eller aldrig tør reise ut med saadanne til de yderste banker, da sildedriverne 'fte k'mmer drivende ned ver de faststaaende 'g gjør saaledes skade baade paa sine redskaper 'g paa de faststaaende, dg ftest mest paa sidstnævnte, saa et ratinelt fiske av disse grunde med rimelig tryghet ikke kan drives saadan sm før strsildfisket blev saa aktuel. Disse frskjellige slags ting gjrde at resultatet av trskefisket i februar g begyndelsen av mars blev saa slet sm tilfældet Var i 99. Fr Nrdmør g' R'msdalsværene blev igrunden resultatet endnu daar ligere end paa Søndmør, ja man kan vel nærmest betegne trskefisket der sm helt mislykket. Fr Søndmørs vedkmmende stiller fisket sig dg nget bedre, idet der fra fangstpladsene ut fr Aalesund g Søndmør blev fisket i slut- meget fisk tillands sm ellers hadten av mars g i første halvdel av de gaat spilt, paa samme tid sm april. mange dyre redskaper spartes. Trsken km gsaa iaar i sidst- Brgrundfjrden sattes psynet nævnte peride nær ind under land i virksmhet i midten av februar baade utenfr Lesten g Søre Brei- g frtsatte mtrent til fiskets slut.,undet g paa et par pladser til i Fisket der var gjennemgaaende Søndre Søndmør. Fisketyngden her smaat g deltagelsen gsaa nget saa ut til ikke at være saa liten, mindre, idet der kun var anmeldt men feltet den h'ldt sig paa var fr- 578 smaa mtrbaater 'g aapne litet i frhld til den st're almue baater uten mtnr med 227 mand sm samledes. mt i baater - med g 98 var der utenfr Lesten prø- uten mt'r - med 640 mand. vet med lukesætning, men var da Tap av redskaper var i 99 ikke saa lite fisk g liten almue til- ver middels. stede at nget sikkert hvrledes det Deltagelsen i trskefisket i det vilde virke visste man ikke naar en hele tat fr fylket var mtrent sm større almue km tilstede. i 98, idet der i 99 deltk derimt blev anrdningen :aand, mnt i , i 97 prøvet tilgavns da der net'p paa det 23 g i Deltagelangivne lukefelt var indkmmet en sen i trskefisket av, fiskere utenm hel stint av skrei, g fiskerne lt fylket var ikke stnr. ikke heller da længe vente paa sig. Antallet av mtrbaater sm del Det var med spænding man imøte- tk i trskefisket var nget større saa resultatet, f'r det var ikke alle end i de fregaaende aar, idet der fiskerne sm mente bare vel m i 99 deltk 725 mtrbaater mt dette; men det viste sig trds alt at i 98 kun 580. resultatet blev meget bedre end de Frøvrig henvises til venstaadristigste f'rventninger. Der k'm ende tabel: Antal farkster pfisket kvantum -.(j) T---,- b,m c::., ca Tl :;::! l:.a - l j Nrdmør \ : Rmsdal søndmø:..:..:..:; ' ,' 37 Fylket ialtl ! ' Mt i 98,,!' s', " i : ' " i 96il , ' 24755, Fiskens vegt var mtrent sm, i frrige aar idet 00 stk. sløiet garnfisk veiet gjennemsnitlig 300 fl 330 g linefisk nget mindre, dg var der ikke særdeles str frskjei i vegten før i april maaned. Tranpreenten var til at begynde med 'p i 56 pet. f'r garnlever g 48 pet. fr line- g snøre lever. mars minket den endel, men fettindhldet av leverei meget gd hele sæsngen ut. Der indtraf gsaa iaar kllisiner mellem drivende g faststaaende redskaper, dg ikke i saadan utstrækning snm tildels har hændt tidligere; men allikevel st'rt nk til at paaføre frskjellige stre tap g megen ubehagelighet gsaa fr 'psynet. Der ilagdes under fisket 8 bøter til en samlet sum av kr Ved salg av bjergede redskaper hvrtil ingen eiermand meldte sig indkm kr nett' s'm indbetaltes til Nrsk selskap fr skibbrudnes redning.

4 2 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 jaluar Elsass-Lthringen. legatin i Paris har meddelt mig, er der i sin tid truffet et særarrange:.. ment med den franske regjering, lndberetning fra fiskeriagent hvrefter visse nrske prdukter Reusch, datert 22 desember 920. kan indføres til Frankcig ute n følge direktørens anmdning har p r in del ses be v i s. Dette jeg fretat en reise til Elsass- gjælder bl. a. fiskeprdukter, her Lthringen fr der at studere ut- metik, fisk, tran g fiskelje. sigterne fr en imprt av nrske. nteresse er der i Elsass-Lthfiskeprdukter, efter at disse pr- ringen fr nær sagt alle fiskeprvinser nu er kmmet under fransk dukter : fersk fisk g sild, saltet, herredømme. marinert g røket sild, tran, fiske- Jeg avreiste fra Hamburg den 22 knserver, sild- g fiskemel g nvember g returnerte den 8 de- guan g fr flere artikler maa der sember efter at ha besøkt byerne tiltrds fr de høie tldsatser g de Strassburg, Mlihlhausen, Metz g fr tiden herskende ugunstige Clmar, sm er de betydeligste valutafrhlde kunne parbeides et byer. ' marked fr nrsk eksprt. Elsass-Lthringen har en be- Fe r skf is k g s i l d kn suflkning paa ca, menne- meres der adskillig av, men disse sker. Strassbnrg har ca artikler kmmer neppe i betragtindbyggere, Mlihlhausen ca. 0000, ning fr Nrges vedkmmende paa Metz ca g Clmar ca grund av den lange transprt. indbyggere. Beflkningen er ver- Frankrig ligger her betydelig gunveiende katlsk. stigere g franske fiskehavne kan Baade Elsass g Lthringen var, levere disse srter i løpet av krt saa længe de var under tysk herre- tid. Jeg hadde saaledes i Strassdømme, et ganske betragtelig mar- burg anledning til at se fersk sild ked fr nær sagt alle fiskeprduk- fra Bulgne sur Mer, sm kun ter, sm fr størsteparten km fra hadde været 24 timer underveis g Tyskland, naar undtages saltsild, sm derfr var ankmmet i udmersm hvedsagelig km fra Hlland. ket stand. Det franske sildefiske Efter at disse lande nu er fransk, varer imidlertid kun til mkring har frbruket avtat en del, idet en midten av februar g er en frsenikke ubetydelig del av den tyske dese av fersk sild fra Nrge mulig, beflkning enten frivillig har fr- vil der vistnk kunne sælges adladt landet eller er blit utvist g skillig til gde priser. frdi den stre tyske garnisn paa Fersk g røket laks har gsaa grund av frhldene ikke eksisterer interesse, saafremt en transprt er mere. mulig. følge lv av 30 januar 99 er Røket (kldrøket) sild kmmer fra februar 99 alle i Frankrig fr det meste fra Hlland. Silden gjældende tldbestemmelser gsaa er pakket i kasser a 25, 50 eller bragt i anvendelse fr Elsass- 00 stykker.. Fr en kasse a 00 Lthringens vedkmmende. Frank- stykker betaltes 30 francs. Silden rig har fr at støtte sine egne fiske- maa kunne hlde sig mindst en fem rier meget prhibitive tldsatser g a seks uker. Denne vare maatte uagtet varer av nrsk prindelse kunne eksprteres fra Nrge. ifølge vr endnu gjældende (prln- S a l t.s i l d leveres næsten udegerte) handelstraktat med Frankrig lukkende fra Hlland g er den hl (i mtsætning til f. eks. tyske va- landske sild gdt indført. Der har rer) frtldes efter minimaltariffen, været gjrt frsøk med fransk salt er tlden paa fiskeprdukter tem- sild, men denne har ikke fundet melig høi g kan i frbindelse med anklang g fretrækkes den hlden nuværende lave franckurs bli landske. Silden er av størrelsen! en hindring fr salg av nrske»srtierte«: , )'prima«: 800 fiskeprdukter. Jeg vedlæggeren -850 g»kleine«: g leavskrift av de tldsatser, sm km- veres pakket i l/l' /:2 eller 4 tønmer i anvendelse paa nrske fiske- der. Hllandsk sild fferertes fra prdukter. Efter hvad den kgl. Vlaardingen til fres. 0-5 pr. td. Jernbanefragten km paa ca. 35 frcs. pr. td. Av saltsild knsumedes der adskillig, dg gives der ikke specialfrretninger i denne branche g drives denne frretning av de større klnialhandlere (epeciers) en grs. Paa saltsilder-der en tld av fres. 5 pr. 00 brutt. Fr at man fra nrsk side med held skal kunne pta' knkurrancen med den hllandske sild, maa der leveres kvalitetsvare g tænker jeg mig, at der derfr kun kan bh tale m fetsild. Litt vaarsild til marinering kan frmdentlig gsaa. brukes. lere firmaer har under krigen ført nrsk sild fra Tyskland g (;7ar man ikke frnøiet med denne, sm antagelig har været vaarsild. Fr ru a r i T e r e t sild er der et gdt marked. Denne fik man tidligere udelukkende fra Tyskland g hap.dler det sig her hvedsagelig m Bratheringe (stegt si d i edjkke) Senfheringe (sild i sennepsauee ) g Rllmps. De første t srter leveres i 8 liters blikbkser g sidstnævnte i 4 liters blikbkser. Fr marineret sild er der en tld av fres. 25 pr. 00 brutt. Tiltrds fr denne høie tld maaue der kunne parbeides et marked fr vr billige vaarsild tilberedt sm venfr anført. Siden imprten fra Tyskland blev stppet, har man saa gdt sm været uten disse srter g en he l del firmaer, sm jeg besøkte, meddelte mig, at man gjerne vilde pta denne frretning igjen. Fr at avhjælpe mangelen har et firma i Strassburg: Fabrique Strasburgeise de Cnserved de pissns, indehaver Wettling Freres, 75 rue Heidenberg, Strasburg-Crnenburg begyndt med at tilberede Bratheringe, Senfheringe g Rllmps av hllandsk sild g ffererer disse srter til fres. 7 pr. bks a stykker (Bratheringe 35 stk.) frank jernbanestatin Strassburg. Prisen er inklusive emballage g er 7 bkser med træstænger sam.menbunden til et klli. Vedkmmende firma meddelte mig, at det mttk en vgnlast ca. 70 tdr. hver uke fra Hlland g at det i Elsass---Llthringen kunde sælge alt, hvad det kunde fabrikere. gsaa disse artikler

5 2 jallllilf 92 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK fiskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN _ ;----_.--- føres av de større klnial en grs frretninger. vveh] ing Freres har interesse fr vaarsild, sm de tidligere fik fra g sm til marinering egner sig like saa gdt sm den dyre hllandske sild. Nr s k her m e tik har tidligere været slgt fra Tyskland til Elsass--Lthringen g i særdeleshei: under krigen. Det har hvedværet sprtter i lje g trnater g fiskebller. Sidstnævnte artikkel turde neppe ha interesse mere, derimt sprtter i lje, sa(" fremt den høie t d, fres. 25 pr. 00 ikke er en hindring. Man har under krigen ikke været frnøiet med den nrske hermetik g jeg) hørte flere klager ver den daarlige lje. Siden Elsass-Lthringen er blit!:ransk er de franske sardiner indført veralt g da kvaliteten gjeneemgaaende er gd, turde det bli at parbeide et marked fr nrske sprtter i lje. Fruten franske sardiner' fører man gsaa prtugisiske g spanske. 22 mm. fram:,ke sardiner kster i indkjøp leveret i Metz fres pr. æske, :22 mm. spruer i lje fres pr. 8 mm. prtugisiske fres..06 g 22 mm. fres.30 pr. æske. Fruten sprtter i lje turde føket sildefilet, røket g marineret makre, røket laks, gaffelbiter g ansjs ha inleresse, da franskmanden til sin hrs d'uvre gjerne spiser skarpe 'saker. Tør fis k 9 k l i p fis k g s a l t ris k har mindre interesse. Man har under krigen spist sig lei paa disse srter g frbruket har gsaa tat av paa grund av, at de mange talienske arbeidere, sm tidligere phldt sig i landet, reiste brt, da krigen brøt ut. De høie arbeidsløn, sm sætter arbeiderbeflkistand til at leve hedre end tidligere, har gsaa gjrt sit til et t'rmindsket frbruk. Mest interesse har tørfisk g saavidt jeg har frstaat, har hllænderfisk g titr,nest søkning, klipfisk, sm har en td av frcs. 48 pr. 00 brutt g i saltfi3k turde der ikke h li meget at gjøre. Fr saltfisk frlangtes i en butik i Strassburg fres pr. pund. Heller ikke fr T ran er der den med fr- g gjødningsstffe. naget større marked i Elsass-Lth- Disse selskaper er stre frbruringen. Specialfrretninger i denne kere. branche gives der heller ikke g Ngen statistik ver imprten av drives tranfrretningen av de større fiskeprdukter til Elsass-Lthrindrgerifrretninger en grs (Dr- gen har der, saa længe landene var gueries). Mest interesse har medi- tysk, ikke været ført. dntran g raa medicintran g av Avskibningerne til Elsass-Lthindustrielle srter bruntran, brun- ringen fregaar bedst ver Antwerblank g muligens gsaa litt silde- pen eller Rtterdam, hvrfra translje. Flere firmaer, sm jeg be- prten gaar videre enten pr. jernsøkte, hadde sine direkte frbin- bane eller m smmeren ad vanddeser i Nrge. veien. Rhinen er nemlig sm regel Sild-g fiskemel har inter- ' seilbar like til Strassburg fra april esse g fik man tidligere disse sr- -mai til september-ktber, dg ter hvedsagelig fra Tyskland. m av g til slutter skibsfarten allerede der fr tiden er nget at gjøre med i august, eftersm vandstanden er. nrsk sild- g fiskemel turde være Jernbanetransprten fra Antwerpen tvilsmt paa grund av de ugunstige eller Rtterdam tar ca. 4 dage a 3 valutafrhlde g falder vistnk det uker. Antwerpen ligger gunstigst nrske fiskemel fr dyrt fr land- g er transprten ver Antwerpen manden. Der blev mig frtalt, at baade billigere g hurtigere end man kan kjøpe ljekaker fra Mar- ver Rtterdam. Fr større vareseille til fres. 60'-70' pr. 00, partier er dg Rtterdam at anbehvrtil der kmmer fres. 7 a 8 pr. fale paa grund av dens bedre kai- 00 i fragt. Dertil kmmer, at anlæg. Eventuelt kan gsaa en avbehvet fr fr stffe er gaat meget skibning ver Dunkerque kmme i tilbake, idet kvægbestanden under betragtning. g efter krigen er blit betydelig Fr al transprt ver ikke franreduceret. Dette vil med tiden rette ske havne pstaar en avgift, den paa sig g de nrske eksprtører saakaldte /)Drit de Pavilln«, sm i disse artikler bør derfr ha sin beløper sig til 2 til 3 francs pr. tn. pmerksmhet henvendt paa dette Strassburg er ikke alene den marked.. største by, men gsaa den betyde- nrsk fis k e g u a n turde der jigste handels stad. Paa grund av fr tiden heller ikke være strt at dens gunstige, gegrafiske beliggengjøre, da denne' antagelig gsaa fal- het ved Rhinen egner den sig gdt der fr dyr paa grund av valutaen. E,rn stabelplads. Man har derfra Desfruten er der i distrikterne m- gde frbindelser til Syd-Frankrig kring Miihlhausen stre kaligruber g Schweiz. Skulde nrske eksprg var man, efter hvad der blev' tører benytte sig aven lagring der, meddelt mig, desfruten fr tiden kan jeg anbefale firmaet Seegmulgdt frsynt med andre gjødnings- ler & Cie, Rue de la Nuee-Bleue stffe sm Thmasmel, Phsphat g_ 5, sm driver fruten en str vare Ammniak. Paa guan er der in frretning (firmaet er str imprtør gen tld. av fr- g gjødningsstffe ) gsaa De stre gdseiere, sm man til speditinsfrretning. eksempel finder i Tyskland, eksisterer ikke i Elsass-Lthringen Landmanden der driver smaabruk. Der har derfr i de større byer dannet sig stre cperative selskaper sm til eks. Assciatin centrale des Cmices agricles d' Alsace et de Lrraine i Strassburg, Sciale Cpe-rative de Cnsmrnatin, Prt Avskrift av utdrag av den franske tldtarif indbefattet Alsace &- Ln'aine. 5. Fis k e t ran (eller fiskeljer) pr. 00 kilgr. brutt 6 fres. Nt a: Under denne tarifpst er at frstaa fruten de saakaldte fisketraner (trskelevertran, rkketran? (de, raie) etc.) gsaa fett g ljer av de til klassen /)Cetaces» (de i vandet levende pattedyr) hørende dyr, altsaa saadanne av hvalfisk, du Rhin, Strassburg, Assciatin centrale des Cmices agricles. i Metz etc., sm gjennem sine filialer ver hele landet frsyner landmanl"

6 l t>:l f-l l,) " maq "-");j W..tr:Jw c;'h('fq W --l W W.-te:.' cm.-;- 8; «aq $ CD w S8. d ;:;- CD W p.... CDg ::::J CJ,:)"CDr-+.,(!)--")'.jCD..., ". "'\...", CD " > cm..... " 0'-' j; crq CD )--. P-<! CD... CD CD W ( >-' ::;. crq CD r::l '.. CD... :: CD -- CfQ CD..... crqcdcdp..w p..w..cd.-t-cd p..scdcd CD CD CD... W H>-3CD p.. CD S -- <"... <: cr-q' et W et> CD c;' "'" t--;...;.-t-. w... "" a w W' a:.-t- ;-r,; ;;5.=. CD CD i:i' a;s "'.... ;.;.-"'d CD... "0.-t-0 --"p.. c;'cd "'Tl p..., w... CD CD " Q p.. es... 00' c=. p:.-t- 8 ::::: a: ;:;' w... CD... CD CD... wcd......",... :n i:::: i s...-t- CD '-" aq (fl _ CD CD ;3_<'--""'0> w-s"d...-t- w... '-'... CD,... c c;'i:::::::: $E..... w 2:w p.. w w S sas 9 9. S cr-q" S 9 'lw J CD"... CD Kveite ! 0:...., CD.-+...,..."':l""",... w... "' -:i CD P' H... CD.-t- -J -i' ;:;',.-t-,.:;:::" CD,... CD u,", <: CD CD ( W W S... CD.-t-... et> CD i....-t- w - CD... p:;-'' - CD... CD i:::: ::t:.-t- "'i - r' CD w CD... "'"'... CD... CD... c rdi::::! p.. r "'i a CD : <:.- i CD p:;-'::r... p:i ::+;...,.. CD l... S CD. CD.....,.". en en CD p.j... [fl....-t- cm i:::: w.-t- :::J. CD -:i,::'?p:;-'< W Cl> f*q.. :=; C::>-3 CD ij' CD p.. "'i > :=;.- w i:::: w H"'i""'>p:in"'i p CD ge;cd w.-t--," - n"'icd " w CD CD p:i... p:i =.-t-...,.....-t- CD CD CD...", et> w CD '' r < p:i r::; cm' l-!!-l W J- P:l w H :::.:... "7j w r CfQ Q". Wc;' $E.. 8.-t- d w CD W... -i 7" 0 w <::/; 2;. "S H):'j<"'S <'0 '",,,...,. ClJ;; C);,. CD pj ;;5 ::;. < CD f- CD Q m Fl.. 2::... tj;3 "'i..v"'i CD...., w CD w... CD i::::... l,) ""'-'- :::J ;R. (J'q.-t- CD aqaq.... C CD CD :... : 0-;:: CD w S.e; Waq... p:i p:i... plysninger m bankfisket fra enkelte steder idsrummet juli-30 september 920. Svartkveite Rødspætte Lange Blaalangc Brsme Trsk l <g.,! Andenes g Bleik Øksnes...! : Værøy Røst , 5000, i 000 Sklinnabanken , , Kristiansund i i 300 Aalesund..._.._._ pfisket i juli-septb.[ [ i april-junii_.± _ ! Hyse.. _ _ _ 4 pfisket i apri-see.! _? _-.!24 4!_}iSJ i ' Sammetidsrum [ : : i i 92' " Sei w CD CD Anden Til- set Saltet Hjellhængt fisk sammen 2"'... r\ >-'0 '0... f:305!:..;:;', n... ",...,. p:i 0..:0 S...,aq r CD g CD - CD " ""'"... w>-t;, 8".-t- :J.... :::J ;:;' $E.. "'i i:::l H";) p:i ' aq CD.. "".-t- p..... "'i et ( CD w S:p:i....-t-p:i p... S p..w CD ur S H::::J A <: p:i.. CDCD p:i.. <...,... ", p:i... CD w CD...,...., ::;."" t- p:iwh.-t- p..w W CD c;'$e..9' S 0-p:;-';3"'i t:i.-t-!3w;",cd HCD CDCDCDS- >.=:w 0-,,-,..-t- i::::h fficd.-t--cd aqc;' CD CD H- et> <: p-c;' S- W g; p:i W. :::. CD p:i... v ::::J' H"'" ,."..,...,... p.j... W H CD """ W... W "-'. ' p..p:i <:-. p:i... CD(';l CD CD <:aq.- w.,. - t:i CD $E.. 9 Anderledes anvendt Lever hl ' : / ; i : 2 000: : 6380: , , , 207 l;hi : ! : i -! Værdi kr : ,, , : : : : ] [ , _230 4, i6s7672l398555ii l ' ' ! , 6i l i 4,4 792,.j:>. le [" Z rl [" a [" [" en [" "'Tl z C/'J?:; '"l en?;; [" fj3 [" ;; 0-3 "'Tl >- 'Jj C/i ;;-:: [" ;S rr?:; 0-3 ::d [" Z tv (;;' ::l c:.- t.d >,)

7 Tldsteder Fetsild Vaarsild lg saare\ tdr. sild tdr. nrgs utf0rs au flskl'rdllktr fra januar tn 3 dsembr 9 g i ukn sm n(u 3 dtsmbr. Strsild tdr. Nrdsja- Brisling sild tdr. tdr. slandssild tdr. impfisk,.<lipfisk,, Rt-!.... Hyse, Anden! D.m. R.m. Brun Haanrsk slandsk Rundftsk skjær Sel rund l tarfisk Rgn tran tran Blank blank Brun kjærr etc. l ka. ka. tdr. tde tdr. b b tdr. tdr. tdr. i tdr. LV. :::l :::... t.d LV >-.6 Kristiania..... Sandefjrd.... Kristiansand ) Egersund..... Stavanger.... Kpervik..... Haugesund.... Bergen..... Flrø... Aalesund... Kristiansund.. Trndhjem.... Bdø... Svlvær.... Narvik Trmsø 3)... Hammerfest.. Vardø..... Vadsø... Andre l l ) altl! uken l l l' j , -, l! = = = l = l = i = S i () S = 9!00' (\ , _ 50 _- = 340 = = = = = = , ls Hærdet Hval- Sæl- BUle- Sild, Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden Sildetran Sild, fersk Tldsteder hvallje tran tran nsetran tdr. ks. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ' Fisk, rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer ' sallet saltet stk. i farta i Fisk, Fiske- Sildemel guan i tdr Sælsklnd Hermetik Kristiania :374, Sandefjrd Kristiansan d ) Egersund Stavanger Kpervik Haugesund l Bergen l Flrø l Aalesund ) Kristiansund l frndhjem l Bdø , Svvær Narvik _ frmsø 3) Hammerfest Vardø...' Vadsø \.ndre alt l ," ruken l ll ) Desuten 70 saltet sei. - ) Desuten 8 ks. hummer. - 3) Desuten 40 tdr. surtran, 200 røkt fisk, 45 røkt laks ) Derav 40 tdr. i 4de kv. c t--i t"'" 5 rrl 3: m. m t"'" m t"'" Cl) "Tl Z Cl) '"l Ci) ['l ; 53 m' ;; '"7, '"l, en', m ;; S tri; -{;..:: trlt Z,... c.n '

8 Smaa- 5560, 6 UKENTLGE MEDDELELSER rr NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 jilllllaf 92 gjødning ikke speeielt _ nævnt ( 39). 53. rr l' S ke' g n pr. 00 kilgr. brutt fres. 39. G u a n... tldfri Gjø d n ing ikke specielt nævnt.....,.... tldfri t a i e n. dagspressen var der fr en tid siden indtat en meddelelse m at det italienske mnplselskap fr, indførsel av fiskeriprdukter vil bli, phævet fra mai 92. anledning av dette spørsmaal har man gjennem Uteniriksdepartementet mttat følgende telegram fra legatinen i Rm av 30 desember 920, hvilket i versættese lyder saaledes:») følge reslutinen m prettelse av stkfiskmnplknsrtiet skal dette pløses inden 6 maaneder efter fredsdeklaratinen d. v. s. inden 30 april. midlertid har vedkmmende minister ptat til studium spørsmaalet m de midlertidige anrdninger g man kan neppe trskefiskerierne i Stavangel' Søn- Brisling etc. dre g Nrdre Bergenhus amter av tilført Stavanger i tiden /2--_3/ juni 93 bestemmes: Hvrfra Bris- P' l P'. Kngelig reslutin av deling fs. sild fs. sember 96 hvrefter ikke alle s k' J. pr.sl q. l' pr.slq. f' l l k b l S q. lskerec s aper e løver at være p- tat av sjøen inden midnat før søn- Rgaland g helligdager inden Kinn psynsfylke distrikt, g hvrefter trækning av Hrdaland - i l fiskeredskaper paa visse av paafylke i l skens helligdager skal være tillatt Sgn g inden samme psynsdistrikt phæ- Fjrdane i ves, frsaavidt angaar Stre g Møre fylke Lille Batalden med indre øer g Sør -Trønde- i sund indenfr en linje 5 trukket fra lag fylke ytterste Mulen ver inderste Aral den til høieste Kinn. ---Tils. S 02-=-_ 5560 _= 2. Denne reslutin trær ikraft Røkt straks. :itert4 070 Tils. : i l: V ærdi brisling... kr smaasild... " kr Statens Fiskerifrsøksstatii i Bergen paaregne at fiskehandelen i virke- Ved den nrske regjerings resligheten frigives allerede 30 april.«lutin av 23 desember 920 er det ---- analyserer, undersøker g gir vei.- ledning ved tilvirkning av fisker.i Helligdagsfredning i (inns psyns- prdukter. distrikt. bestemt: At det i medhld av 9 i lv m General-rapprt m de større nrske fiskerier(nrw. Fisheries) f::l;il J\Va:l%- til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. 8/ 92 ' 8/ 92 Quantities reprted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttals fr next week.),.,;. A. Skrei (trsk) fisket (Cd Fishery), januar-juni... mil. st. (pieses) Dampmedicintran (Cd liver il)... " hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... " hl. B. Sildefiskeri erne (Herring Fisheries):. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember ) tdr., salted, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels salted, seapacked) 3, Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a. fr vestlandet (the West Cast)..., maal il 50 liter b. fr østlandet (the Suth Cast)... _... maal il 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth Sea) (Barreis, salted, seapacked 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., tdr.. salted, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen, saltet fr Amerika 2 ). tønder i fiske pakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Amerika) ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included). 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk,eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. C\li mackerel, us ed fresh r exp. in lce r salted fr the Scandinavian market, is nt included). Ved eftertrk avise- eddelelser maa"fiskets Gang" angives sm kilde. AlS Jhn Griegs Bktrykkeri g N. Nilssen & Sml.

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

SKANDINAVIENS. Mirakler 41 Du maa ikke tage Herren din Guds Navn forfængelig... 42 Landet rundt 43 Grenskonferencerne 44

SKANDINAVIENS. Mirakler 41 Du maa ikke tage Herren din Guds Navn forfængelig... 42 Landet rundt 43 Grenskonferencerne 44 SKANDINAVIENS STJERNE Betragtninger i det nye Aar af Ældste Arthur V. Haun. Hvert Nytaar gør en Frtningsmand Status, d. v. s. han gør sine Aktiver g Passiver p fr derved at faa et Overblik ver, hvrdan

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere