Statens selskaber Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens selskaber Juni 2014"

Transkript

1 Statens selskaber Juni 214

2

3 Statens selskaber Juni 214

4 Statens selskaber 214 Juni 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1 T E Rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan rettes til: Finansministeriet 6. kontor Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 4 ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Rosendahls Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

5 Forord Forord Statens selskaber 214 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 213 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, fire selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden medtaget i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber. 213 var et år, hvor efterdønningerne af den økonomiske krise stadig prægede de statslige selskaber, men også blandt selskaberne var der tegn på fornyet økonomisk fremgang. For flere af de store selskaber med statslig ejerandel har fokus i 213 været på effektivisering og konsolidering, kombineret med fokus på at styrke selskabernes kapitalgrundlag. DONG Energy har således i løbet af 213 og 214 gennemført en finansiel handlingsplan, der blandt andet har medført omkostningsreduktioner, frasalg og en udvidelse af egenkapitalen på ca. 13 mia. kr. Gennemførelsen af handlingsplanen har sikret DONG Energy et solidt økonomisk fundament for videre vækst. I DSB er selskabets effektiviseringsindsats begyndt at vise resultater. Blandt andet erfaringerne fra den økonomiske krise har givet anledning til at reflektere over, hvilken rolle staten spiller i forhold til selskaber med statslig deltagelse. Regeringen vil i løbet af 214 fremlægge en ny politik for udøvelsen af statens ejerskab. Bjarne Corydon Finansminister

6 Indhold 1. Statens aktieposter mv Statens aktieposter mv Ændringer i statens aktieposter mv Hovedtal for Udbytteindtægter Konkurrenceforhold AFT 25 A/S Air Greenland A/S Basisbank A/S Bornholmstrafikken Holding A/S DanPilot Dansk BiblioteksCenter A/S Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S DSB Eksport Kredit Fonden Energinet.dk Finansiel Stabilitet A/S Københavns Lufthavne A/S Metroselskabet I/S Naviair NORDUnet A/S PostNord AB SAS AB Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2 DANMARK A/S Udviklingsselskabet By og Havn I/S Vestjysk Bank A/S Vækstfonden Aarhus Letbane I/S Definitioner af finansielle nøgletal 123

7

8

9 Kapitel 1 1. Statens aktieposter mv. 1.1 Statens aktieposter mv. Den 31. december 213 ejede staten andele i 19 aktieselskaber, jf. tabel 1.1. Dertil kommer de seks selvstændige offentlige virksomheder mv., DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Naviair og Vækstfonden, som fungerer på aktieselskabslignende vilkår, samt de tre interessentskaber, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus Letbane I/S. 11 af de 19 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten ejer mere end 5 pct. af aktierne. DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Naviair og Vækstfonden er fuldt ud ejet af staten. I de resterende otte aktieselskaber samt Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus Letbane I/S ejer staten fra under 1 pct. op til 5 pct. af kapitalen. Tre af selskaberne var børsnoterede pr. 31. december 213. Det drejer sig om Københavns Lufthavne A/S, SAS AB og Vestjysk Bank A/S. Statens Selskaber 214 Juni 214 7

10 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Tabel 1.1 Statens aktieposter mv. pr. 31. december 213 Selskab Ressortministerium Ejerandel Statslige aktieselskaber Bornholmstrafikken Holding A/S Transport 1 pct. Dansk Jagtforsikring A/S Miljø 1) 51 pct. Danske Spil A/S Finans 8 pct. Det Danske Klasselotteri A/S Finans 1 pct. DONG Energy A/S Finans 81 pct. Finansiel Stabilitet A/S Erhvervs- og Vækst 1 pct. Statens Ejendomssalg A/S Finans 1 pct. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans 2) 55 pct. Sund & Bælt Holding A/S Transport 1 pct. TV2 DANMARK A/S Kultur 1 pct. Vestjysk Bank A/S* Finans 66 pct. Selvstændige offentlige virksomheder mv. DanPilot Erhvervs- og Vækst 1 pct. DSB Transport 1 pct. Eksport Kredit Fonden Erhvervs- og Vækst 1 pct. Energinet.dk Klima-, Energi- og Bygning 1 pct. Naviair Transport 1 pct. Vækstfonden Erhvervs- og Vækst 1 pct. Øvrige selskaber med statslig ejerandel AFT 25 A/S Finans < 1 pct. Air Greenland A/S Finans 25 pct. Basisbank A/S Finans 2 pct. Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 39 pct. Københavns Lufthavne A/S* Finans 39 pct. Metroselskabet I/S Transport 42 pct. NORDUnet A/S Uddannelses- og Forskning 22 pct. PostNord AB Transport 4 pct. SAS AB* Finans 14 pct. Udviklingsselskabet By & Havn I/S Transport 45 pct. Aarhus Letbane I/S Transport 47 pct. Anm.: * Børsnoterede selskaber. 1) Naturstyrelsen. 2) Moderniseringsstyrelsen. 8 Statens Selskaber 214 Juni 214

11 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. 1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. I forbindelse med fusionen af DONG Energy A/S i foråret 26 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kunne sælge deres aktier helt eller delvis til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter. I juni 213 udnyttede Østjysk Energi I/S put optionen og solgte alle sine aktier til staten for 352 mio. kr. Staten kom herefter til at eje 81 pct. af DONG Energy A/S. DONG Energy A/S oplevede i 212 en negativ udvikling i indtjeningen, hvilket førte til, at selskabets finansielle fundament blev svækket. Samtidigt er DONG Energy A/S i gang med en investeringstung omstilling. I februar 213 præsenterede selskabet derfor en ny strategi, herunder en finansiel handlingsplan. Den finansielle handlingsplan indebar bl.a. tilførsel af ny egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Resultatet blev, at selskabet i starten af 214 fik tilført 13,1 mia. kr. i ny egenkapital, hvoraf 11 mia. kom fra tre nye investorer. Som følge af kapitaludvidelsen blev statens ejerandel reduceret fra 81 pct. til 57 pct. pr. 2. februar 214. I juni 214 udnyttede Insero Horsens put optionen og solgte en stor andel af sine aktier i DONG Energy A/S til staten for 942 mio. kr. Staten ejer herefter 59 pct. af aktierne i DONG Energy A/S. Ved Kreditpakken fik penge- og realkreditinstitutter mulighed for at få et statsligt kapitalindskud (hybrid kernekapital). På denne baggrund indgik staten i november 29 en aftale med Basisbank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. I juni 213 blev Basisbank A/S af Finanstilsynet pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier, hvormed staten opnåede en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct. Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank A/S kort herefter først en kapitalnedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. Som resultat blev statens ejerandel reduceret, og statens ejerandel i Basisbank A/S har siden den 17. juli 213 udgjort 2 pct. Ligeledes med baggrund i Kreditpakken indgik staten i august 29 også en aftale med Vestjysk Bank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. Banken benyttede i 212 muligheden for at konvertere dele af den hybride kernekapital til aktier. I oktober 213 valgte selskabet at konvertere yderligere statslig hybridkapital til aktier, hvorfor statens ejerandel steg til 66 pct. I januar 214 valgte banken endnu en gang at gennemføre en konvertering, således at staten nu ejer 81 pct. af aktierne i banken. Hertil kommer statens indirekte ejerandel på knap 1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S. I december 213 blev DanPilot omdannet fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 213. Selskabet blev stiftet med et indskud fra den danske stat på 12 mio. kr. Regeringen har fremsat lovforslag om modernisering af lodsloven, der blandt andet indebærer, at DanPilots monopolrettighed på gennemsejlingsområdet gradvist fjernes frem mod 22, hvor der skal være fuld konkurrence på området. Statens Selskaber 214 Juni 214 9

12 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. 1.3 Hovedtal for 213 I 213 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en nettoomsætning på 18,4 mia. kr., hvoraf 67,4 pct. kan tilskrives DONG Energy, jf. tabel 1.2. DSB og Energinet.dk stod for 19,5 pct. af den samlede nettoomsætning. Tabel 1.2 Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. for 213 Statslige aktieselskaber Netto- Resultat Samlede Egen- Medar- omsætning efter skat aktiver kapital bejdere Antal Bornholmstrafikken Holding Dansk Jagtforsikring Danske Spil Det Danske Klasselotteri 1) DONG Energy ) Finansiel Stabilitet Statens Ejendomssalg Statens og Kommunernes Indkøbs Service Sund & Bælt Holding TV2 DANMARK Vestjysk Bank Statslige aktieselskaber i alt DanPilot DSB Eksport Kredit Fonden Energinet.dk Naviair Vækstfonden I alt Anm.: Koncerntal. 1) Tal for regnskabsåret 1. april 212 til 31. marts ) Korrigeret for hybridkapital. Kilde: Årsrapporter. 1 Statens Selskaber 214 Juni 214

13 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. I forhold til 212 er nettoomsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. steget med 2 pct., jf. figur 1.1. Dette kan primært henføres til en stigning i nettoomsætningen hos DONG Energy på 5,9 mia. kr. Figur 1.1 Nettoomsætning Figur 1.2 Driftsresultat Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr DONG Energy Energinet.dk Øvrige Finansiel Stabilitet DSB DONG Energy Danske Spil Sund & Bælt Holding Øvrige Anm.: For Finansiel Stabilitet erstatter nettorente- og gebyrindtægter nettoomsætning og for Energinet.dk anvendes bruttoomsætning. Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. Selskabernes samlede driftsresultat steg i 213 med 5,7 mia. kr. sammenlignet med 212 til 9,1 mia. kr., jf. figur 1.2. Hertil bidrager særligt DONG Energy, hvor driftsresultatet steg fra et negativt resultat på 3,3 mia. kr. i 212 til et positivt resultat på 2, mia. kr. i 213. Endvidere bidrager især DSB og Eksport Kredit Fonden til stigningen. I modsat retning trækker især Energinet.dk, hvis driftsresultat faldt med 574 mio. kr. i 213. Resultatet efter skat for 213 i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virk- somheder mv. udgjorde i alt 4,7 mia. kr., mod -1,7 mia. i 212. Til det samlede overskud i 213 bidrog især Danske Spil og Sund & Bælt Holding med henholdsvis 1,7 mia. kr. og 3, mia. kr. I modsat retning trak DONG Energy og Vestjysk Bank ned med underskud på hen- holdsvis 993 mio. kr. og 442 mio. kr. For begge selskaber er der dog tale om markante for- bedringer i forhold til 212, hvor resultatet efter skat var underskud på hhv. 4, mia. kr. og 1,4 mia. kr. De samlede aktiver udgjorde i alt 326,4 mia. kr., hvoraf DONG Energys aktiver udgør 44 pct., mens Finansiel Stabilitet, Sund & Bælt Holding, Vestjysk Bank, DSB og Energinet.dk tilsam- men tegner sig for 48 pct. af de samlede aktiver. Den samlede egenkapital udgjorde i alt 71,3 mia. kr. ultimo 213, hvilket dog er påvirket af en negativ egenkapital på 3,9 mia. kr. i Sund & Bælt Holding. Ses der bort fra dette selskab, tegner DONG Energy sig for 51 pct. af selskabernes samlede egenkapital, mens Finansiel Stabilitet, DSB, Eksport Kredit Fonden og Energinet.dk tilsammen står for yderligere 3 pct. Statens Selskaber 214 Juni

14 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Antallet af medarbejdere i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. var i alt Det største selskab, målt på medarbejdere, var DSB med 42 pct. af det samlede antal. Derefter følger DONG Energy med 35 pct. De øvrige selskaber med statslig ejerandel har en samlet nettoomsætning på 75,1 mia. kr., jf. tabel 1.3. Heraf tegner SAS og PostNord sig til sammen for 91, pct. af den samlede nettoomsætning. Den samlede nettoomsætning i selskaber med statslig ejerandel faldt med 3 pct. i forhold til 212. Faldet skyldes udelukkende fald i nettoomsætningen hos SAS og PostNord, da de øvrige selskaber nettoomsætning steg fra 212 til 213. Resultatet efter skat for 213 i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde i alt et overskud på 4,3 mia. kr., mod et underskud på 43 mio. kr. i 212. Af det samlede resultat stod Metroselskabet for 36 pct., Udviklingsselskabet By og Havn for 22 pct., og Københavns Lufthavne for 2 pct. Tabel 1.3 Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel for 213 Selskab Netto- Resultat Samlede Egen- Medar- omsætning efter skat aktiver kapital bejdere Antal AFT Air Greenland Basisbank Dansk Bibliotekscenter Københavns Lufthavne Metroselskabet NORDUnet 1) PostNord 2) ) 3) SAS Udviklingsselskabet By & Havn 4) Aarhus Letbane I alt Anm.: Koncerntal. 1) Omregnet fra EUR til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo ) Omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo ) Tal for regnskabsåret 1. november 212 til 31. oktober ) Regnskab for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab i perioden Kilde: Årsrapporter. 12 Statens Selskaber 214 Juni 214

15 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. De øvrige selskaber har i alt medarbejdere. Selskabet med flest medarbejdere er PostNord, der beskæftiger personer, svarende til 7 pct. af det samlede antal med- arbejdere. Dernæst følger SAS med 25 pct. af det samlede antal medarbejdere. 1.4 Udbytteindtægter Statens udbytteindtægter besluttes på generalforsamlingen efter indstilling fra selskabets bestyrelse. I 214 er der indtil videre realiseret udbytteindtægter på 1,3 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 212 på 34 pct., jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Statens udbytteindtægter Air Greenland - - 7,5 - - Dansk Jagtforsikring - - Danske Spil - - Det Danske Klasselotteri 1) DONG Energy DSB Finansiel Stabilitet Københavns Lufthavne PostNord Statens Ejendomssalg Sund & Bælt Holding TV2 DANMARK Udbytteindtægter i alt Anm.: Kun selskaber, der inden for de seneste fem år har udbetalt udbytte, er medtaget. Udbytteindtægterne i de enkelte år vedrører selskabernes regnskab i året før. angiver, at udbyttet er mindre end,5 mio. kr., mens - angiver, at der ikke er udbetalt udbytte. 1) Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri har indstillet, at selskabet udbetaler 97 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 213/214. Beløbet er med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. Kilde: Årsrapporter. Stigningen i udbyttebetalingen er primært drevet af, at Sund & Bælt Holding har udbetalt udbytte på 9 mio. kr. Udbetalingen sker som led i aftalen En Grøn Transport Politik (29), hvor selskabet samlet skal bidrage med finansiering for 9 mia. kr. frem mod 222. Herudover har Statens Ejendomssalg for andet år i træk fordoblet udbetalingen af udbytte. I modsat retning trækker DSB og TV2 DANMARK, der ikke har udbetalt udbytte i 214. Statens Selskaber 214 Juni

16 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Den samlede udbyttebetaling i 214 kan blive højere. Københavns Lufthavne har således siden 27 udloddet udbytte to gange om året. Det vides ikke, om dette også vil blive tilfæl- det i Konkurrenceforhold En effektiv konkurrence tilskynder virksomhederne til at bruge deres ressourcer så effektivt som muligt og udvikle bedre måder at producere på. Konkurrence tilskynder også virksom- hederne til at udvikle nye varer og tjenesteydelser. Statslige selskaber er underlagt EU's konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler på lige fod med privatejede selskaber. I det følgende gengives de væsentligste konkurrencesa- ger, der involverer statslige selskaber. Post Danmark Konkurrencerådet fandt 24. juni 29, at Post Danmark, som i dag er en del af PostNord AB, havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for massebreve. Sagen er nærmere omtalt i Statens selskaber 21. Misbruget bestod i en rabat, som Post Danmark tilbød afsendere af direct mail (der er en del af markedet for massebreve), hvis afsenderene enten havde et vist antal årlige forsendelser eller årlige forsendelser for et vist beløb. Rabatten var baseret på en trappetrinsrabatskala med et spænd fra til 16 pct. Skalaen var indrettet således, at den opnåede rabatsats ved- rørte alle afsenderens direct mail-forsendelser og ikke kun den del, der lå over hvert trin i rabatskalaen. Det betød, at kunderne kunne miste store rabatter, hvis de valgte at lade andre end Post Danmark omdele nogle af direct mail-brevene. Post Danmarks eneste konkurrent på markedet for massebreve var Citymail, som havde postdistributionsaktiviteter i et område omkring København. Konkurrencerådet fandt, at Post Danmark havde misbrugt en dominerende stilling, idet rabat- systemet var loyalitetsskabende og afskærmede markedet for konkurrenterne. Da rabatsy- stemet gjorde det dyrt for kunderne at bruge andre leverandører, fandt Konkurrencerådet, at det var vanskeligt for Post Danmarks konkurrenter at vinde markedsandele. Konkurrencean- kenævnet stadfæstede afgørelsen 1. maj 21. Post Danmark indbragte derefter sagen for Sø-og Handelsretten. Sø-og Handelsretten be- sluttede 2. januar 214, at der var behov for at stille EU-domstolen en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af konkurrencereglerne i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Reservedele til IC3-togenes motorer Konkurrencerådet har i 213 truffet afgørelse i en sag, hvor den konkurrencebegrænsende adfærd indirekte berørte et af statens selskaber. Det skete i forbindelse med et udbud, som DSB afholdt, da motorerne i DSB s IC3-tog skulle istandsættes. Motorerne er produceret af Deutz AG. 14 Statens Selskaber 214 Juni 214

17 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Det konsortium, der vandt opgaven om at levere reservedelene til DSB, blev imidlertid hindret i at købe reservedele til motorerne. DSB var derfor nødt til at købe reservedelene til en højere pris hos Diesel Motor Nordic, der er Deutz officielle forhandler i Danmark. Konkurrencerådet fandt, at Deutz og Diesel Motor Nordic havde krænket konkurrencereglerne ved at begrænse konsortiets adgang til reservedele. Konkurrenceankenævnet opretholdt afgørelsen. Sagen verserer for Sø- og Handelsretten. Statens Selskaber 214 Juni

18

19 AFT 25 A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel: < 1 pct. Hjemmeside: - Adresse: c/o Jørn Brandt Johannes V Jensens Allé 5 1. tv. 2 Frederiksberg Tlf.: - Formål: AFT 25 A/S er tidligere moderselskab for TAR- CO-koncernen og har siden 25 været under af- vikling. Endelig afvikling afventer afslutning af en række udestående forhold. Bestyrelse Formand Adm. direktør Claus Hansen Bo Libergren Jørn Terndrup Finn Aaberg Jørn Brandt Regnskabstal Nettoomsætning 1 Driftsresultat (EBIT) -1-1 Årets resultat 1 2 Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad -2-2 Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Der er generelt benyttet koncerntal, når disse findes. Regnskabstal og øvrige nøgletal stammer fra selskabernes årsrapporter. Definitioner af de finansielle nøgletal, der anvendes, findes bagerst i publikationen. Statens Selskaber 214 Juni

20 2.2 Air Greenland A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel: Hjemmeside: 25 pct. Adresse: Postboks Nuuk Grønland Tlf.: Formål: Selskabets formål er at udføre luftbefordring og transportvirksomhed samt anden relateret virk- somhed. Selskabet har tillige til formål at foretage investeringer i fast ejendom. Bestyrelse Formand Næstformand * * * Jens Wittrup Willumsen Lars Tybjerg Karl Andreassen Bjarne Eklund Julia Pars Leif Rasmussen Camilla Siezing Henrik Maule Steinbacher Benny Zakrisson Adm. direktør * Medarbejdervalgt Michael Højgaard Regnskabstal Nettoomsætning Driftsresultat (EBIT) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Øvrige nøgletal Medarbejdere Antal befløjne byer Flyvetimer i luften, i alt Antal passagerer (1.) Statens Selskaber 214 Juni 214

21 Selskabet Air Greenlands aktiviteter består hovedsagligt af indenrigs luftfartsvirksomhed i Grønland samt atlantflyvning, primært mellem Grønland og København men også mellem Grønland og Island. Derudover driver koncernen hotelvirksomhed, et rejsebureau og har andel i et rederi. Staten ejer 25 pct. af Air Greenland A/S, mens de resterende aktier er fordelt ligeligt mellem det grønlandske selvstyre og SAS AB. Resultater Air Greenland havde i 213 en nettoomsætning på 1,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til 212, jf. figur 2.1. Dette dækker over en stigning i omsætningen fra ruteflyv- ninger samt charterflyvninger. Stigningen i omsætningen fra charterflyvning skyldes først og fremmest, at den indgåede Search And Rescue-kontrakt nu indgår som en charterkontrakt og ikke en selvstyreservicekontrakt. Overordnet set er omsætningen fra selskabets øvrige aktivi- teter inden for bl.a. fragt, post, offentlige servicekontrakter og hotelvirksomhed omvendt faldet i forhold til 212. Dette skyldes primært et fald i omsætningen fra fragt og offentlige service- kontrakter. Figur 2.1 Nettoomsætning og omkostninger Figur 2.2 Resultat og egenkapitalforrentning Nettoomsætning Omkostninger Overskudsgrad (h.akse) Årets resultat Egenkapitalens forrentning (h.akse) Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. De samlede omkostninger steg i 213 med 6 pct. til 1,1 mia. kr. Stigningen skyldes primært engangsomkostninger. Heri indgår udtrædelsesomkostninger i forbindelse med annullering af købet af to EC225 helikoptere samt skiftet til et mere fleksibelt distributionssystem, der giver adgang til at samarbejde med andre luftfartsselskaber. Et øget antal medarbejdere har lige- ledes øget omkostningerne. Årets resultat var på 41 mio. kr., hvilket er 42 pct. lavere end sidste år. Dette skal ses i lyset af, at resultatet i 212 var det bedste resultat i selskabets historie, positivt påvirket med 2 mio. kr. fra en engangsfortjeneste ved salg af anlægsaktiver, jf. figur 2.2. Egenkapitalen er i Statens Selskaber 214 Juni

22 213 øget med knap 4 mio. kr. i forhold til 212, jf. figur 2.3. Den samlede egenkapital er dermed 698 mio. kr. ved udgangen af 212. Forrentningen af egenkapitalen er faldet til 6 pct. Figur 2.3 Kapitalstruktur Figur 2.4 Flyvetimer i luften og antal passagerer Timer, 1. Antal, Egenkapital Soliditet (h.akse) Fremmedkapital Flyvetimer i luften Antal passagerer (h.akse) Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. Fra 212 til 213 er antallet af passagerer faldet, mens antallet af flyvetimer i rutetrafikken er steget, jf. figur 2.4. Dette kan henføres til en omlægning af flyflåden, der har medført færre mellemlandinger og flere direkte ruter. Der udbetales ikke udbytte til aktionærerne i Air Greenland for regnskabsåret 213. Air Greenland forventer et overskud på ca. 75 mio. kr. før skat i 214. Det bemærkes, at et fly af typen DHC8 havarerede i januar under landing i Ilulissat, hvor flyet blev totalskadet. Hava- riet forventes samlet at påvirke regnskabsåret 214 negativt med op til 5 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede resultat. Forretningsmæssig udvikling Selskabets treårige strategiplan Qarsoq 215 fra 213 sigter bl.a. mod at øge omsætningen med 115 mio. kr. i charter- og ruteområdet og nedbringe enhedsomkostningerne med 5 pct. i forhold til 212. Et led i den forrige strategi Qarsoq 212 var en opgradering af flyflåden. Selskabet fortsætter med implementeringen af DHC8 som den flytype, der skal udgøre fun- damentet for den interne beflyvning af Grønland, og i 213 købte selskabet sin sjette DHC8 til levering i 214. Air Greenlands omsætning på charterflyvninger i 213 steg med ca. 17 mio. kr. sammenlig- net med 212. Det skyldtes først og fremmest den indgåede Search And Rescue-kontrakt, som nu indgår som en charterkontrakt og ikke en selvstyreservicekontrakt. Øvrige aktiviteter som seismik og andre forundersøgelser var på sit laveste niveau i fem år. Aktivitetsniveauet inden for den mineralske efterforskning lå på samme niveau som i Statens Selskaber 214 Juni 214

23 Air Greenland forventer ikke, at der i 214 vil være større olieboringsaktiviteter. Derimod er der forhåbninger om, at mineralefterforsknings-og mineindustrien vil vise øget aktivitet. Sam- let ventes fortsat en lav efterspørgsel fra olie- og mineralsektoren efter charterflyvninger. Air Greenland bestilte i 211 levering af to EC255 helikoptere i 214, der var tiltænkt off- shoreindustrien og Search And Rescue operationer. Da Air Greenland indgik aftalen, var det med forventning om stigende aktivitet i olieselskabernes efterforskning og boringer. Denne er dog endnu ikke blevet realiseret, tværtimod har flere selskaber udskudt eller neddroslet deres aktiviteter ved Grønland. Air Greenland besluttede derfor i august 213 at sælge de to heli- koptere. Med henblik på at forbedre de kommercielle forudsætninger for distributionen og dermed sikre øget vækst skiftede selskabet i april 213 sin IT-distributionsplatform. Den nye platform muliggør igen samarbejde med rejsebureauer og luftfartselskaber på kendte branchevilkår. Det blev således allerede fra midten af 213 igen muligt at købe gennemgående rejser med Air Greenland og SAS til danske indenrigsdestinationer. Der forventes allerede i 214 flere samarbejder med andre luftfartsselskaber om rejsende til Grønland. Air Greenland vandt i 213 udbudsrunden om servicering af Thule Air Base for US Air Force dels mellem København og Thule, dels mellem Kangerlussuaq og Thule. Den nye kontrakt er indgået for en femårig periode med start den 1. oktober 213. Statens Selskaber 214 Juni

24 2.3 Basisbank A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel 2 pct. Bestyrelse Hjemmeside Adresse Teglholm Allé København SV Tlf.: Formål At drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. Formand Ulrik Bayer Michael Albrechtslund Ole Lyngh Jørgensen Olaf Valentin Kjær Mai Vedel Adm. bankdirektør Lars Thuesen Regnskabstal Nettorente- og gebyrindtægter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Hybridkapital Egenkapitalens forrentning Solvensprocent Kernekapitalprocent Øvrige nøgletal Medarbejdere Anm.: Der foreligger ikke koncernregnskab for Basisbank for 29 og Statens Selskaber 214 Juni 214

25 Selskabet Basisbank A/S er primært en internetbank med fokus på enkle indlånsprodukter og usikrede forbrugslån. Staten opnåede den 1. juli 213 en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct., efter at banken af Finanstilsynet blev pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af statslig hybrid kernekapital til aktier. Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank kort herefter først en kapitalnedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. Som resultat blev statens ejerandel reduceret og har siden den 17. juli 213 udgjort 2 pct. Resultater Basisbank havde i 213 nettorente- og gebyrindtægter for 144 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 6,3 pct. i forhold til 212, jf. figur 2.5. Figur 2.5 Nettorente- og gebyrindtægter samt omkostninger Figur 2.6 Årets resultat og egenkapitalforrentning Nettorente- og gebyrindtægter Omkostninger inkl. nedskrivninger Årets resultat Egenkapitalens forrentning (h.akse) Kilde: Årsregnskaber samt egne beregninger. Bankens samlede omkostninger inklusiv nedskrivninger faldt i 213 med 13 mio. kr. til 193 mio. kr. Nedgangen i omkostninger skyldes primært et fald i nedskrivninger på 31 pct. Faldet dækker dog over en stigning i driftsudgifterne, herunder en stigning på 29 pct. i personaleudgifterne. Stigningen i personaleudgifter skyldes for det første helårseffekten af den fusion, der fandt sted mellem Basisbank og Bokredit i 212, og for det andet ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelsen af bankens tidligere direktør. Resultatet for 213 udgjorde et underskud på 5 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 212 på 46 mio. kr., jf. figur 2.6. Egenkapitalen steg i 213 med 36 mio. kr. til 84 mio. kr., jf. figur 2.7. Statens Selskaber 214 Juni

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007

Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007 Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt Statens selskaber 27 Juni 27 Statens selskaber 27 Juni 27 Statens selskaber 27 Juni 27 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt

Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere