Statens selskaber Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens selskaber Juni 2014"

Transkript

1 Statens selskaber Juni 214

2

3 Statens selskaber Juni 214

4 Statens selskaber 214 Juni 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1 T E Rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan rettes til: Finansministeriet 6. kontor Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 4 ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Rosendahls Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

5 Forord Forord Statens selskaber 214 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 213 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, fire selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden medtaget i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber. 213 var et år, hvor efterdønningerne af den økonomiske krise stadig prægede de statslige selskaber, men også blandt selskaberne var der tegn på fornyet økonomisk fremgang. For flere af de store selskaber med statslig ejerandel har fokus i 213 været på effektivisering og konsolidering, kombineret med fokus på at styrke selskabernes kapitalgrundlag. DONG Energy har således i løbet af 213 og 214 gennemført en finansiel handlingsplan, der blandt andet har medført omkostningsreduktioner, frasalg og en udvidelse af egenkapitalen på ca. 13 mia. kr. Gennemførelsen af handlingsplanen har sikret DONG Energy et solidt økonomisk fundament for videre vækst. I DSB er selskabets effektiviseringsindsats begyndt at vise resultater. Blandt andet erfaringerne fra den økonomiske krise har givet anledning til at reflektere over, hvilken rolle staten spiller i forhold til selskaber med statslig deltagelse. Regeringen vil i løbet af 214 fremlægge en ny politik for udøvelsen af statens ejerskab. Bjarne Corydon Finansminister

6 Indhold 1. Statens aktieposter mv Statens aktieposter mv Ændringer i statens aktieposter mv Hovedtal for Udbytteindtægter Konkurrenceforhold AFT 25 A/S Air Greenland A/S Basisbank A/S Bornholmstrafikken Holding A/S DanPilot Dansk BiblioteksCenter A/S Dansk Jagtforsikring A/S Danske Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S DONG Energy A/S DSB Eksport Kredit Fonden Energinet.dk Finansiel Stabilitet A/S Københavns Lufthavne A/S Metroselskabet I/S Naviair NORDUnet A/S PostNord AB SAS AB Statens Ejendomssalg A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Sund & Bælt Holding A/S TV 2 DANMARK A/S Udviklingsselskabet By og Havn I/S Vestjysk Bank A/S Vækstfonden Aarhus Letbane I/S Definitioner af finansielle nøgletal 123

7

8

9 Kapitel 1 1. Statens aktieposter mv. 1.1 Statens aktieposter mv. Den 31. december 213 ejede staten andele i 19 aktieselskaber, jf. tabel 1.1. Dertil kommer de seks selvstændige offentlige virksomheder mv., DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Naviair og Vækstfonden, som fungerer på aktieselskabslignende vilkår, samt de tre interessentskaber, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus Letbane I/S. 11 af de 19 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten ejer mere end 5 pct. af aktierne. DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Naviair og Vækstfonden er fuldt ud ejet af staten. I de resterende otte aktieselskaber samt Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus Letbane I/S ejer staten fra under 1 pct. op til 5 pct. af kapitalen. Tre af selskaberne var børsnoterede pr. 31. december 213. Det drejer sig om Københavns Lufthavne A/S, SAS AB og Vestjysk Bank A/S. Statens Selskaber 214 Juni 214 7

10 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Tabel 1.1 Statens aktieposter mv. pr. 31. december 213 Selskab Ressortministerium Ejerandel Statslige aktieselskaber Bornholmstrafikken Holding A/S Transport 1 pct. Dansk Jagtforsikring A/S Miljø 1) 51 pct. Danske Spil A/S Finans 8 pct. Det Danske Klasselotteri A/S Finans 1 pct. DONG Energy A/S Finans 81 pct. Finansiel Stabilitet A/S Erhvervs- og Vækst 1 pct. Statens Ejendomssalg A/S Finans 1 pct. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans 2) 55 pct. Sund & Bælt Holding A/S Transport 1 pct. TV2 DANMARK A/S Kultur 1 pct. Vestjysk Bank A/S* Finans 66 pct. Selvstændige offentlige virksomheder mv. DanPilot Erhvervs- og Vækst 1 pct. DSB Transport 1 pct. Eksport Kredit Fonden Erhvervs- og Vækst 1 pct. Energinet.dk Klima-, Energi- og Bygning 1 pct. Naviair Transport 1 pct. Vækstfonden Erhvervs- og Vækst 1 pct. Øvrige selskaber med statslig ejerandel AFT 25 A/S Finans < 1 pct. Air Greenland A/S Finans 25 pct. Basisbank A/S Finans 2 pct. Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 39 pct. Københavns Lufthavne A/S* Finans 39 pct. Metroselskabet I/S Transport 42 pct. NORDUnet A/S Uddannelses- og Forskning 22 pct. PostNord AB Transport 4 pct. SAS AB* Finans 14 pct. Udviklingsselskabet By & Havn I/S Transport 45 pct. Aarhus Letbane I/S Transport 47 pct. Anm.: * Børsnoterede selskaber. 1) Naturstyrelsen. 2) Moderniseringsstyrelsen. 8 Statens Selskaber 214 Juni 214

11 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. 1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. I forbindelse med fusionen af DONG Energy A/S i foråret 26 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kunne sælge deres aktier helt eller delvis til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter. I juni 213 udnyttede Østjysk Energi I/S put optionen og solgte alle sine aktier til staten for 352 mio. kr. Staten kom herefter til at eje 81 pct. af DONG Energy A/S. DONG Energy A/S oplevede i 212 en negativ udvikling i indtjeningen, hvilket førte til, at selskabets finansielle fundament blev svækket. Samtidigt er DONG Energy A/S i gang med en investeringstung omstilling. I februar 213 præsenterede selskabet derfor en ny strategi, herunder en finansiel handlingsplan. Den finansielle handlingsplan indebar bl.a. tilførsel af ny egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Resultatet blev, at selskabet i starten af 214 fik tilført 13,1 mia. kr. i ny egenkapital, hvoraf 11 mia. kom fra tre nye investorer. Som følge af kapitaludvidelsen blev statens ejerandel reduceret fra 81 pct. til 57 pct. pr. 2. februar 214. I juni 214 udnyttede Insero Horsens put optionen og solgte en stor andel af sine aktier i DONG Energy A/S til staten for 942 mio. kr. Staten ejer herefter 59 pct. af aktierne i DONG Energy A/S. Ved Kreditpakken fik penge- og realkreditinstitutter mulighed for at få et statsligt kapitalindskud (hybrid kernekapital). På denne baggrund indgik staten i november 29 en aftale med Basisbank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. I juni 213 blev Basisbank A/S af Finanstilsynet pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktier, hvormed staten opnåede en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct. Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank A/S kort herefter først en kapitalnedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. Som resultat blev statens ejerandel reduceret, og statens ejerandel i Basisbank A/S har siden den 17. juli 213 udgjort 2 pct. Ligeledes med baggrund i Kreditpakken indgik staten i august 29 også en aftale med Vestjysk Bank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. Banken benyttede i 212 muligheden for at konvertere dele af den hybride kernekapital til aktier. I oktober 213 valgte selskabet at konvertere yderligere statslig hybridkapital til aktier, hvorfor statens ejerandel steg til 66 pct. I januar 214 valgte banken endnu en gang at gennemføre en konvertering, således at staten nu ejer 81 pct. af aktierne i banken. Hertil kommer statens indirekte ejerandel på knap 1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S. I december 213 blev DanPilot omdannet fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 213. Selskabet blev stiftet med et indskud fra den danske stat på 12 mio. kr. Regeringen har fremsat lovforslag om modernisering af lodsloven, der blandt andet indebærer, at DanPilots monopolrettighed på gennemsejlingsområdet gradvist fjernes frem mod 22, hvor der skal være fuld konkurrence på området. Statens Selskaber 214 Juni 214 9

12 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. 1.3 Hovedtal for 213 I 213 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en nettoomsætning på 18,4 mia. kr., hvoraf 67,4 pct. kan tilskrives DONG Energy, jf. tabel 1.2. DSB og Energinet.dk stod for 19,5 pct. af den samlede nettoomsætning. Tabel 1.2 Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. for 213 Statslige aktieselskaber Netto- Resultat Samlede Egen- Medar- omsætning efter skat aktiver kapital bejdere Antal Bornholmstrafikken Holding Dansk Jagtforsikring Danske Spil Det Danske Klasselotteri 1) DONG Energy ) Finansiel Stabilitet Statens Ejendomssalg Statens og Kommunernes Indkøbs Service Sund & Bælt Holding TV2 DANMARK Vestjysk Bank Statslige aktieselskaber i alt DanPilot DSB Eksport Kredit Fonden Energinet.dk Naviair Vækstfonden I alt Anm.: Koncerntal. 1) Tal for regnskabsåret 1. april 212 til 31. marts ) Korrigeret for hybridkapital. Kilde: Årsrapporter. 1 Statens Selskaber 214 Juni 214

13 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. I forhold til 212 er nettoomsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. steget med 2 pct., jf. figur 1.1. Dette kan primært henføres til en stigning i nettoomsætningen hos DONG Energy på 5,9 mia. kr. Figur 1.1 Nettoomsætning Figur 1.2 Driftsresultat Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr DONG Energy Energinet.dk Øvrige Finansiel Stabilitet DSB DONG Energy Danske Spil Sund & Bælt Holding Øvrige Anm.: For Finansiel Stabilitet erstatter nettorente- og gebyrindtægter nettoomsætning og for Energinet.dk anvendes bruttoomsætning. Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. Selskabernes samlede driftsresultat steg i 213 med 5,7 mia. kr. sammenlignet med 212 til 9,1 mia. kr., jf. figur 1.2. Hertil bidrager særligt DONG Energy, hvor driftsresultatet steg fra et negativt resultat på 3,3 mia. kr. i 212 til et positivt resultat på 2, mia. kr. i 213. Endvidere bidrager især DSB og Eksport Kredit Fonden til stigningen. I modsat retning trækker især Energinet.dk, hvis driftsresultat faldt med 574 mio. kr. i 213. Resultatet efter skat for 213 i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virk- somheder mv. udgjorde i alt 4,7 mia. kr., mod -1,7 mia. i 212. Til det samlede overskud i 213 bidrog især Danske Spil og Sund & Bælt Holding med henholdsvis 1,7 mia. kr. og 3, mia. kr. I modsat retning trak DONG Energy og Vestjysk Bank ned med underskud på hen- holdsvis 993 mio. kr. og 442 mio. kr. For begge selskaber er der dog tale om markante for- bedringer i forhold til 212, hvor resultatet efter skat var underskud på hhv. 4, mia. kr. og 1,4 mia. kr. De samlede aktiver udgjorde i alt 326,4 mia. kr., hvoraf DONG Energys aktiver udgør 44 pct., mens Finansiel Stabilitet, Sund & Bælt Holding, Vestjysk Bank, DSB og Energinet.dk tilsam- men tegner sig for 48 pct. af de samlede aktiver. Den samlede egenkapital udgjorde i alt 71,3 mia. kr. ultimo 213, hvilket dog er påvirket af en negativ egenkapital på 3,9 mia. kr. i Sund & Bælt Holding. Ses der bort fra dette selskab, tegner DONG Energy sig for 51 pct. af selskabernes samlede egenkapital, mens Finansiel Stabilitet, DSB, Eksport Kredit Fonden og Energinet.dk tilsammen står for yderligere 3 pct. Statens Selskaber 214 Juni

14 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Antallet af medarbejdere i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. var i alt Det største selskab, målt på medarbejdere, var DSB med 42 pct. af det samlede antal. Derefter følger DONG Energy med 35 pct. De øvrige selskaber med statslig ejerandel har en samlet nettoomsætning på 75,1 mia. kr., jf. tabel 1.3. Heraf tegner SAS og PostNord sig til sammen for 91, pct. af den samlede nettoomsætning. Den samlede nettoomsætning i selskaber med statslig ejerandel faldt med 3 pct. i forhold til 212. Faldet skyldes udelukkende fald i nettoomsætningen hos SAS og PostNord, da de øvrige selskaber nettoomsætning steg fra 212 til 213. Resultatet efter skat for 213 i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde i alt et overskud på 4,3 mia. kr., mod et underskud på 43 mio. kr. i 212. Af det samlede resultat stod Metroselskabet for 36 pct., Udviklingsselskabet By og Havn for 22 pct., og Københavns Lufthavne for 2 pct. Tabel 1.3 Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel for 213 Selskab Netto- Resultat Samlede Egen- Medar- omsætning efter skat aktiver kapital bejdere Antal AFT Air Greenland Basisbank Dansk Bibliotekscenter Københavns Lufthavne Metroselskabet NORDUnet 1) PostNord 2) ) 3) SAS Udviklingsselskabet By & Havn 4) Aarhus Letbane I alt Anm.: Koncerntal. 1) Omregnet fra EUR til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo ) Omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo ) Tal for regnskabsåret 1. november 212 til 31. oktober ) Regnskab for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab i perioden Kilde: Årsrapporter. 12 Statens Selskaber 214 Juni 214

15 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. De øvrige selskaber har i alt medarbejdere. Selskabet med flest medarbejdere er PostNord, der beskæftiger personer, svarende til 7 pct. af det samlede antal med- arbejdere. Dernæst følger SAS med 25 pct. af det samlede antal medarbejdere. 1.4 Udbytteindtægter Statens udbytteindtægter besluttes på generalforsamlingen efter indstilling fra selskabets bestyrelse. I 214 er der indtil videre realiseret udbytteindtægter på 1,3 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 212 på 34 pct., jf. tabel 1.4. Tabel 1.4 Statens udbytteindtægter Air Greenland - - 7,5 - - Dansk Jagtforsikring - - Danske Spil - - Det Danske Klasselotteri 1) DONG Energy DSB Finansiel Stabilitet Københavns Lufthavne PostNord Statens Ejendomssalg Sund & Bælt Holding TV2 DANMARK Udbytteindtægter i alt Anm.: Kun selskaber, der inden for de seneste fem år har udbetalt udbytte, er medtaget. Udbytteindtægterne i de enkelte år vedrører selskabernes regnskab i året før. angiver, at udbyttet er mindre end,5 mio. kr., mens - angiver, at der ikke er udbetalt udbytte. 1) Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri har indstillet, at selskabet udbetaler 97 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 213/214. Beløbet er med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. Kilde: Årsrapporter. Stigningen i udbyttebetalingen er primært drevet af, at Sund & Bælt Holding har udbetalt udbytte på 9 mio. kr. Udbetalingen sker som led i aftalen En Grøn Transport Politik (29), hvor selskabet samlet skal bidrage med finansiering for 9 mia. kr. frem mod 222. Herudover har Statens Ejendomssalg for andet år i træk fordoblet udbetalingen af udbytte. I modsat retning trækker DSB og TV2 DANMARK, der ikke har udbetalt udbytte i 214. Statens Selskaber 214 Juni

16 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Den samlede udbyttebetaling i 214 kan blive højere. Københavns Lufthavne har således siden 27 udloddet udbytte to gange om året. Det vides ikke, om dette også vil blive tilfæl- det i Konkurrenceforhold En effektiv konkurrence tilskynder virksomhederne til at bruge deres ressourcer så effektivt som muligt og udvikle bedre måder at producere på. Konkurrence tilskynder også virksom- hederne til at udvikle nye varer og tjenesteydelser. Statslige selskaber er underlagt EU's konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler på lige fod med privatejede selskaber. I det følgende gengives de væsentligste konkurrencesa- ger, der involverer statslige selskaber. Post Danmark Konkurrencerådet fandt 24. juni 29, at Post Danmark, som i dag er en del af PostNord AB, havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for massebreve. Sagen er nærmere omtalt i Statens selskaber 21. Misbruget bestod i en rabat, som Post Danmark tilbød afsendere af direct mail (der er en del af markedet for massebreve), hvis afsenderene enten havde et vist antal årlige forsendelser eller årlige forsendelser for et vist beløb. Rabatten var baseret på en trappetrinsrabatskala med et spænd fra til 16 pct. Skalaen var indrettet således, at den opnåede rabatsats ved- rørte alle afsenderens direct mail-forsendelser og ikke kun den del, der lå over hvert trin i rabatskalaen. Det betød, at kunderne kunne miste store rabatter, hvis de valgte at lade andre end Post Danmark omdele nogle af direct mail-brevene. Post Danmarks eneste konkurrent på markedet for massebreve var Citymail, som havde postdistributionsaktiviteter i et område omkring København. Konkurrencerådet fandt, at Post Danmark havde misbrugt en dominerende stilling, idet rabat- systemet var loyalitetsskabende og afskærmede markedet for konkurrenterne. Da rabatsy- stemet gjorde det dyrt for kunderne at bruge andre leverandører, fandt Konkurrencerådet, at det var vanskeligt for Post Danmarks konkurrenter at vinde markedsandele. Konkurrencean- kenævnet stadfæstede afgørelsen 1. maj 21. Post Danmark indbragte derefter sagen for Sø-og Handelsretten. Sø-og Handelsretten be- sluttede 2. januar 214, at der var behov for at stille EU-domstolen en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af konkurrencereglerne i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Reservedele til IC3-togenes motorer Konkurrencerådet har i 213 truffet afgørelse i en sag, hvor den konkurrencebegrænsende adfærd indirekte berørte et af statens selskaber. Det skete i forbindelse med et udbud, som DSB afholdt, da motorerne i DSB s IC3-tog skulle istandsættes. Motorerne er produceret af Deutz AG. 14 Statens Selskaber 214 Juni 214

17 Kapitel 1 Statens aktieposter mv. Det konsortium, der vandt opgaven om at levere reservedelene til DSB, blev imidlertid hindret i at købe reservedele til motorerne. DSB var derfor nødt til at købe reservedelene til en højere pris hos Diesel Motor Nordic, der er Deutz officielle forhandler i Danmark. Konkurrencerådet fandt, at Deutz og Diesel Motor Nordic havde krænket konkurrencereglerne ved at begrænse konsortiets adgang til reservedele. Konkurrenceankenævnet opretholdt afgørelsen. Sagen verserer for Sø- og Handelsretten. Statens Selskaber 214 Juni

18

19 AFT 25 A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel: < 1 pct. Hjemmeside: - Adresse: c/o Jørn Brandt Johannes V Jensens Allé 5 1. tv. 2 Frederiksberg Tlf.: - Formål: AFT 25 A/S er tidligere moderselskab for TAR- CO-koncernen og har siden 25 været under af- vikling. Endelig afvikling afventer afslutning af en række udestående forhold. Bestyrelse Formand Adm. direktør Claus Hansen Bo Libergren Jørn Terndrup Finn Aaberg Jørn Brandt Regnskabstal Nettoomsætning 1 Driftsresultat (EBIT) -1-1 Årets resultat 1 2 Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad -2-2 Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Der er generelt benyttet koncerntal, når disse findes. Regnskabstal og øvrige nøgletal stammer fra selskabernes årsrapporter. Definitioner af de finansielle nøgletal, der anvendes, findes bagerst i publikationen. Statens Selskaber 214 Juni

20 2.2 Air Greenland A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel: Hjemmeside: 25 pct. Adresse: Postboks Nuuk Grønland Tlf.: Formål: Selskabets formål er at udføre luftbefordring og transportvirksomhed samt anden relateret virk- somhed. Selskabet har tillige til formål at foretage investeringer i fast ejendom. Bestyrelse Formand Næstformand * * * Jens Wittrup Willumsen Lars Tybjerg Karl Andreassen Bjarne Eklund Julia Pars Leif Rasmussen Camilla Siezing Henrik Maule Steinbacher Benny Zakrisson Adm. direktør * Medarbejdervalgt Michael Højgaard Regnskabstal Nettoomsætning Driftsresultat (EBIT) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Øvrige nøgletal Medarbejdere Antal befløjne byer Flyvetimer i luften, i alt Antal passagerer (1.) Statens Selskaber 214 Juni 214

21 Selskabet Air Greenlands aktiviteter består hovedsagligt af indenrigs luftfartsvirksomhed i Grønland samt atlantflyvning, primært mellem Grønland og København men også mellem Grønland og Island. Derudover driver koncernen hotelvirksomhed, et rejsebureau og har andel i et rederi. Staten ejer 25 pct. af Air Greenland A/S, mens de resterende aktier er fordelt ligeligt mellem det grønlandske selvstyre og SAS AB. Resultater Air Greenland havde i 213 en nettoomsætning på 1,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 1 pct. i forhold til 212, jf. figur 2.1. Dette dækker over en stigning i omsætningen fra ruteflyv- ninger samt charterflyvninger. Stigningen i omsætningen fra charterflyvning skyldes først og fremmest, at den indgåede Search And Rescue-kontrakt nu indgår som en charterkontrakt og ikke en selvstyreservicekontrakt. Overordnet set er omsætningen fra selskabets øvrige aktivi- teter inden for bl.a. fragt, post, offentlige servicekontrakter og hotelvirksomhed omvendt faldet i forhold til 212. Dette skyldes primært et fald i omsætningen fra fragt og offentlige service- kontrakter. Figur 2.1 Nettoomsætning og omkostninger Figur 2.2 Resultat og egenkapitalforrentning Nettoomsætning Omkostninger Overskudsgrad (h.akse) Årets resultat Egenkapitalens forrentning (h.akse) Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. De samlede omkostninger steg i 213 med 6 pct. til 1,1 mia. kr. Stigningen skyldes primært engangsomkostninger. Heri indgår udtrædelsesomkostninger i forbindelse med annullering af købet af to EC225 helikoptere samt skiftet til et mere fleksibelt distributionssystem, der giver adgang til at samarbejde med andre luftfartsselskaber. Et øget antal medarbejdere har lige- ledes øget omkostningerne. Årets resultat var på 41 mio. kr., hvilket er 42 pct. lavere end sidste år. Dette skal ses i lyset af, at resultatet i 212 var det bedste resultat i selskabets historie, positivt påvirket med 2 mio. kr. fra en engangsfortjeneste ved salg af anlægsaktiver, jf. figur 2.2. Egenkapitalen er i Statens Selskaber 214 Juni

22 213 øget med knap 4 mio. kr. i forhold til 212, jf. figur 2.3. Den samlede egenkapital er dermed 698 mio. kr. ved udgangen af 212. Forrentningen af egenkapitalen er faldet til 6 pct. Figur 2.3 Kapitalstruktur Figur 2.4 Flyvetimer i luften og antal passagerer Timer, 1. Antal, Egenkapital Soliditet (h.akse) Fremmedkapital Flyvetimer i luften Antal passagerer (h.akse) Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. Fra 212 til 213 er antallet af passagerer faldet, mens antallet af flyvetimer i rutetrafikken er steget, jf. figur 2.4. Dette kan henføres til en omlægning af flyflåden, der har medført færre mellemlandinger og flere direkte ruter. Der udbetales ikke udbytte til aktionærerne i Air Greenland for regnskabsåret 213. Air Greenland forventer et overskud på ca. 75 mio. kr. før skat i 214. Det bemærkes, at et fly af typen DHC8 havarerede i januar under landing i Ilulissat, hvor flyet blev totalskadet. Hava- riet forventes samlet at påvirke regnskabsåret 214 negativt med op til 5 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede resultat. Forretningsmæssig udvikling Selskabets treårige strategiplan Qarsoq 215 fra 213 sigter bl.a. mod at øge omsætningen med 115 mio. kr. i charter- og ruteområdet og nedbringe enhedsomkostningerne med 5 pct. i forhold til 212. Et led i den forrige strategi Qarsoq 212 var en opgradering af flyflåden. Selskabet fortsætter med implementeringen af DHC8 som den flytype, der skal udgøre fun- damentet for den interne beflyvning af Grønland, og i 213 købte selskabet sin sjette DHC8 til levering i 214. Air Greenlands omsætning på charterflyvninger i 213 steg med ca. 17 mio. kr. sammenlig- net med 212. Det skyldtes først og fremmest den indgåede Search And Rescue-kontrakt, som nu indgår som en charterkontrakt og ikke en selvstyreservicekontrakt. Øvrige aktiviteter som seismik og andre forundersøgelser var på sit laveste niveau i fem år. Aktivitetsniveauet inden for den mineralske efterforskning lå på samme niveau som i Statens Selskaber 214 Juni 214

23 Air Greenland forventer ikke, at der i 214 vil være større olieboringsaktiviteter. Derimod er der forhåbninger om, at mineralefterforsknings-og mineindustrien vil vise øget aktivitet. Sam- let ventes fortsat en lav efterspørgsel fra olie- og mineralsektoren efter charterflyvninger. Air Greenland bestilte i 211 levering af to EC255 helikoptere i 214, der var tiltænkt off- shoreindustrien og Search And Rescue operationer. Da Air Greenland indgik aftalen, var det med forventning om stigende aktivitet i olieselskabernes efterforskning og boringer. Denne er dog endnu ikke blevet realiseret, tværtimod har flere selskaber udskudt eller neddroslet deres aktiviteter ved Grønland. Air Greenland besluttede derfor i august 213 at sælge de to heli- koptere. Med henblik på at forbedre de kommercielle forudsætninger for distributionen og dermed sikre øget vækst skiftede selskabet i april 213 sin IT-distributionsplatform. Den nye platform muliggør igen samarbejde med rejsebureauer og luftfartselskaber på kendte branchevilkår. Det blev således allerede fra midten af 213 igen muligt at købe gennemgående rejser med Air Greenland og SAS til danske indenrigsdestinationer. Der forventes allerede i 214 flere samarbejder med andre luftfartsselskaber om rejsende til Grønland. Air Greenland vandt i 213 udbudsrunden om servicering af Thule Air Base for US Air Force dels mellem København og Thule, dels mellem Kangerlussuaq og Thule. Den nye kontrakt er indgået for en femårig periode med start den 1. oktober 213. Statens Selskaber 214 Juni

24 2.3 Basisbank A/S Selskabsdata Bestyrelse og direktion Ejerandel 2 pct. Bestyrelse Hjemmeside Adresse Teglholm Allé København SV Tlf.: Formål At drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. Formand Ulrik Bayer Michael Albrechtslund Ole Lyngh Jørgensen Olaf Valentin Kjær Mai Vedel Adm. bankdirektør Lars Thuesen Regnskabstal Nettorente- og gebyrindtægter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Hybridkapital Egenkapitalens forrentning Solvensprocent Kernekapitalprocent Øvrige nøgletal Medarbejdere Anm.: Der foreligger ikke koncernregnskab for Basisbank for 29 og Statens Selskaber 214 Juni 214

25 Selskabet Basisbank A/S er primært en internetbank med fokus på enkle indlånsprodukter og usikrede forbrugslån. Staten opnåede den 1. juli 213 en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct., efter at banken af Finanstilsynet blev pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af statslig hybrid kernekapital til aktier. Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank kort herefter først en kapitalnedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. Som resultat blev statens ejerandel reduceret og har siden den 17. juli 213 udgjort 2 pct. Resultater Basisbank havde i 213 nettorente- og gebyrindtægter for 144 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 6,3 pct. i forhold til 212, jf. figur 2.5. Figur 2.5 Nettorente- og gebyrindtægter samt omkostninger Figur 2.6 Årets resultat og egenkapitalforrentning Nettorente- og gebyrindtægter Omkostninger inkl. nedskrivninger Årets resultat Egenkapitalens forrentning (h.akse) Kilde: Årsregnskaber samt egne beregninger. Bankens samlede omkostninger inklusiv nedskrivninger faldt i 213 med 13 mio. kr. til 193 mio. kr. Nedgangen i omkostninger skyldes primært et fald i nedskrivninger på 31 pct. Faldet dækker dog over en stigning i driftsudgifterne, herunder en stigning på 29 pct. i personaleudgifterne. Stigningen i personaleudgifter skyldes for det første helårseffekten af den fusion, der fandt sted mellem Basisbank og Bokredit i 212, og for det andet ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelsen af bankens tidligere direktør. Resultatet for 213 udgjorde et underskud på 5 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 212 på 46 mio. kr., jf. figur 2.6. Egenkapitalen steg i 213 med 36 mio. kr. til 84 mio. kr., jf. figur 2.7. Statens Selskaber 214 Juni

Statens selskaber Juni 2013

Statens selskaber Juni 2013 Statens selskaber Juni 213 Statens selskaber Juni 213 Statens selskaber 213 Juni 213 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

Statens selskaber 2012

Statens selskaber 2012 Statens selskaber 212 Juni 212 Statens selskaber 212 Juni 212 Statens selskaber 212 Juni 212 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Statens selskaber Juni 2010

Statens selskaber Juni 2010 Statens selskaber 21 Juni 21 Statens selskaber 21 Juni 21 Statens selskaber 21 Juni 21 I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Statens selskaber. Juni 2017

Statens selskaber. Juni 2017 Statens selskaber Juni 217 Statens selskaber Juni 217 Statens selskaber 217 Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007

Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt. Statens selskaber 2007 Finansudvalget FIU bilag uden bilagsnummer - Bilag 1 Offentligt Statens selskaber 27 Juni 27 Statens selskaber 27 Juni 27 Statens selskaber 27 Juni 27 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere