særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011"

Transkript

1 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, torsdag den 31. marts 2011, udgivet af erhvervsmagasinet CSR. 31. marts særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011 Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, når de markedsfører grønne produkter. Side 10 Værdien af CSRinitiativer kan måles Novo Nordisk opgør nytten af sine kinesiske CSR-aktiviteter for samfundet og for bundlinjen. Side 40 Medarbejderne får strategien til at leve Det er en stor udfordring at gøre CSR synlig og konkret for medarbejderne. TNT har succes med det. Side 26 Mindre virksomheder skal integrere CSR Hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at være førende på CSR-området, er det nødvendigt, at SMV erne kommer ind i kampen, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Side 6 NGO-samarbejde Det er populært at samarbejde med en NGO som et led i CSRstrategien. Men der er langt i mellem succeserne. Side 22 Kompliceret kommunikation Det er essentielt at fortælle om CSR, men det kan koste dyrt, hvis kommunikationen er for luftig. Side 16 CSR+sociale medier =problemer Mange virksomheder forstår ikke, hvordan de skal kommunikere CSR via sociale medier. Side 20 Papir på CSR-indsatsen Danmarks Naturfredningsforening forventer at blive certificeret efter CSR-standarden, DS 26001, allerede næste år. Side 28 Strategi & Ledelse Leverandørsamarbejde Kommunikation Klima Miljøteknologi

2 Du har dit bedste kort til gode i spillet om energibesparelser Der findes mange gode ideer til at reducere energiforbruget og udledningen af CO 2, men der er kun få løsninger, som kan gøre en reel forskel her og nu. Heldigvis findes der en ofte overset mulighed, som allerede findes overalt iblandt os: den helt almindelige pumpe. Pumper står for 10 % af verdens samlede energiforbrug. Men en energieffektiv konstruktion og motorteknologi kan reducere hver pumpes elforbrug med op til 60 %. Denne gennemprøvede teknologi er tilgængelig fra Grundfos NU. Bestil Hidden Opportunity Handbook på HIDDEN OPPORTUNITY The humble pump is the key to reduced energy consumption, lower carbon emissions and the best way to save money NOW A 10-minute read will show you how one little known action can immediately reduce electrical energy consumption Grundfos tilbyder førende og energieffektive løsninger inden for pumper og elmotorer, som alle er konstrueret til at hjælpe vores kunder med at imødegå energiudfordringerne NU. Du kan få mere at vide om, hvordan energiforbruget til pumpedrift kan reduceres ved at besøge vores websted og bestille et gratis eksemplar af vores Hidden Opportunity Handbook. Meet the energy challenge NOW på

3

4 Leder Marts 2011 Redaktør: Kristina Øby Pedersen En nødvendighed og en konkurrencefordel CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvar eller samfundsansvar. Hvad man end vælger at kalde det, er det et emne, som alle virksomheder må forholde sig til. I længden kan de virksomheder ikke overleve uden at tage ansvar for det samfund, de fungerer i. Forbrugerne lægger i stigende grad vægt på, at de varer, de køber, er fremstillet under ordentlige vilkår. Store virksomheder bliver igen og igen holdt op på deres ansvar, og de straffes med dårlig omtale, hvis ikke de lever op til det. Derfor er de også nødt til at stille krav til deres underleverandører, og det tvinger samtidig SMV erne frem på banen. CSR er et område i rivende udvikling, hvor overliggeren konstant flyttes, og der er rigtig mange spørgsmål at tage stilling til. Hvordan ser det lige ud med virksomhedens klima- og miljøpåvirkning? Hvordan er forholdene for medarbejderne? Under hvilke forhold er de varer og materialer, virksomheden bruger, fremstillet? Og hvordan påvirker man lokalsamfundet? Det lyder alt sammen som udgifter, men gøres det rigtigt det vil sige strategisk, kan det forbedre virksomhedens konkurrenceevne og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Tilfældige sponsorater er ikke det bedste valg. Det skal være en integreret del af strategien. Forudsætningen for at få fordelene med er selvfølgelig, at man kommunikerer om sin indsats, men kommunikationen skal vise et ægte og reelt billede af virksomhedens indsats. Og sådan er det som bekendt ikke altid. Forbrugerombudsmandens vejledning, som lå færdig i januar, har dog sat grænser for udfoldelserne. Mens mange virksomheder går lidt for langt, når de skal fortælle om deres samfundsansvar, så er der også virksomheder, som går stille med dørene og slet ikke fortæller om deres initiativer eller i hvert fald nedtoner dem, et fænomen som efterhånden er blevet kendt som green-hushing. Det er især SMV er, der undlader at kommunikere. Det kan have mange årsager. Janteloven eller den der lever skjult, lever godt nævnes som årsager. Der kan imidlertid være en helt anden grund, for det, der af større virksomheder bliver opfattet som CSR-initiativer, opfattes af nogle mindre virksomheder som noget vi altid gjort. Det duer ikke, for hvis det holdes hemmeligt, forsvinder konkurrencefordelen. Det er nogle af de emner, du kan læse om i denne særudgave af Erhvervsmagasinet CSR. Erhvervsmagasiet CSR er Danmarks eneste magasin om Corporate Social Responsibility. Erhvervsmagasinet vil gennem interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases og debatstof beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, sociale og etiske initiativer. Det er magasinets målsætning at give læserne nye perspektiver, faglig viden, redskaber og inspiration til den daglige strategiske ledelse af den bæredygtige virksomhed på tværs af brancher. Indholdet er målrettet ledere, beslutningstagere og andre fagfolk beskæftiget med bæredygtig udvikling i Danmarks største virksomheder inden for produktion, handel og service samt relevante medarbejdere i stat, regioner og kommuner. Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Webportalen indeholder længere artikler og korte nyheder om CSR. Her er der også mulighed for selv at bidrage til indholdet med pressemeddelelser og arrangementer. På portalen kan man desuden tilmelde sig det ugentlige nyhedsbrev, som udsendes hver mandag. Bag CSR: Ansvarshavende redaktør: Kristina Øby Pedersen, Journalist: Lasse Andersen Redaktionsassistent: Signe Riisager Raskmark Salgsdirektør: Jes Richard Møller Grafisk Design: Janine Schmiedel Abonnement: Et årsabonnement tegnes ved henvendelse til Horisont Gruppen, og koster 420 kr. ex moms for seks udgaver. Oplag/Læsertal: Kontrolleret oplagstal eks. Kontrolperiode 1. juli juni 2010 Antal læsere (iflg. læseranalyse gennemført af Peytz & Co.) Annoncesalg/medieinformation: Download medie- og målgruppeinformation på eller kontakt Jes Richard Møller, telefon , Trykning: Dansk AvisTryk a/s Kristina Øby Pedersen Redaktør Udgiver: Horisont Gruppen a/s Horisont Gruppen a/s Tlf CSR Corporate Social Responsibility

5 STYRK DIN KLIMAINDSATS OG FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Siden 2007 er mere end 60 virksomheder, kommuner og organisationer blevet klimapartnere UDVALGTE KLIMAPARTNERE DER TAGER MEDANSVAR OG SÆTTER HANDLING BAG DERES KLIMAAMBITIONER CODAN MÆRKER KONSEKVENS- ERNE AF KLIMAFORANDRINGER Forsikringsselskabet Codan tager sig til daglig af de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, når voldsom regn og storm rammer landet. Derfor er klima et naturligt sted for Codan at tage ansvar og samtidig selv give et bidrag til at udbrede vedvarende energi. Codan har indgået aftale med DONG Energy om at aftage certifikater for vedvarende energi, så det dækker forbruget på Codans hovedkontor. Siden 2007 har Codan reduceret sin egen CO 2 -udledning med 8 % på skandinavisk plan. Forsikringsselskabet har en målsætning om at reducere CO 2 - udledning med 40 % inden udgangen af Erhvervslivet spiller en central rolle i at tackle klimaudfordringen.vi har et ansvar for at reducere vores eget CO 2 -udslip, men også for at udvikle nye, klimavenlige løsninger til vores kunder, siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan. STORT ENERGIFORBRUG, STORE BESPARELSER Skanska Asfalt producerer asfalt til de danske veje. Det er en energitung proces, så da Skanska blev klimapartner, var energieffektivisering i centrum. DONG Energy s enegirådgivere fandt flere muligheder for besparelser på Skanskas ældste fabrik i Køge. Der er sparet ca. 10 % i elforbruget på fabrikken. Der er installeret et nyt system til at styre varmen endnu mere effektivt i tørretromlen, hvor sten og grus tørres og opvarmes, inden det blandes til asfalt. Skanska har købt certifikater, der dækker 90 % af virksomhedens samlede elforbrug, der relaterer sig til vindmøllestrøm. Skanska har en global målsætning om at være klimavenlige, så klimapartnerskabet er i tråd med vores strategi inden for energi og miljø, fortæller Bjarne Kjærside, direktør i Skanska Asfalt. KOMMUNE OG ERHVERVSLIV TAGER ANSVAR I FÆLLESSKAB Fredericia vil være en af de bedste kommuner at drive virksomhed og bo i. En ambitiøs strategi for klima og energi er et led i den vision. Partnerskab med erhvervslivet er centralt i strategien, og det har Fredericia fået gennem klimapartnerskabet. Kommunen har samarbejdet med DONG Energy s Innovations-center om opgradering af biogas fra Fredericia Centralrense-anlæg, så gassen bl.a. kan bruges i bybusserne. Kommunen investerer med rådgivning fra DONG Energy pt. mere end 23 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger. Kommunen har med hjælp fra DONG Energy gennemført en med-arbejderkampagne, der fik de ansatte på skoler, daginstitutioner mm. til at nedsætte energiforbruget. Vi ønsker at markere os som nytænkende på klima- og energiområdet. Vi gør det ikke kun ud fra miljøpolitiske grunde. Der er også sund økonomi og erhvervsudvikling i det, fortæller Erik Jespersen, direktør for teknik og Miljø i Fredericia Kommune. Læs mere om klimapartnerskaber og vores partnere på klimapartner.dk, eller kontakt os på eller

6 Strategi & ledelse Selvom CSR-pioneren Mads Øvlisen er blevet 71 år, rejser han stadig rundt i verden til konferencer og holder passionerede oplæg om forretningsdrevet samfundsansvar. Her på konferencen Future Greenland 2011 i Nuuk. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Tekst: Lasse Andersen Danmark er ikke førende på CSR-området Danmark lever ikke op til regeringens ambition om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Hvis målet skal realiseres, er det nødvendigt, at CSR-tankegangen for alvor bliver integreret i både den offentlige sektor og i landets mange små og mellemstore virksomheder, mener han. Regeringen har ofte luftet ambitioner om, at Danmark skal sikre sig en global førerposition på CSR-området, som danske virksomheder kan drage fordel af i den internationale konkurrence. Og indførelsen af lovkravet om at de 1100 største danske virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten, har da også vakt både opsigt og anerkendelse i udlandet. Men indtil videre er ambitionerne om en CSR-førerposition ikke en realitet. Det mener den tidligere Novo Nordisk direktør, Mads Øvlisen, der i dag er formand for Rådet for Samfundsansvar og bredt anerkendt som en af Danmarks pionerer på CSR-området. Danske virksomheder er ikke globalt førende på samfundsansvar. Hvis vi kigger på de forskellige indekser, som bedømmer virksomheder efter deres indsats på CSR-området - eksempelvis Dow Jones Sustainability eller Sustainable Asset Management (SAM) - så er der ikke noget index, hvor Danmark ligger i spidsen. Der er fire, fem danske virksomheder, som en gang i mellem ligger højt, men det berettiger ikke til at kalde os førende. Danmark er en gennemsnitsperformer, til trods for at vores selvforståelse på området er meget høj, slår Mads Øvlisen fast. Store udfordringer for SMV er Han mener, at en række ting skal forbedres, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst. Blandt andet mener Øvlisen, at der i de kommende år skal fokuseres på at få forretningsdrevet samfundsansvar integreret som en del af forretningen hos Danmarks mange små og mellemstore virksomheder. Når SMV er i dag arbejder med samfundsansvar, så har de typisk fokus på medarbejderpleje og aktiviteter, som placerer virksomheden som ansvarlig i lokalsamfundet, eksempelvis ved at tegne sponsorater eller skabe praktikpladser. Men de undersøgelser, der er lavet, viser, at de sjældent arbejder strategisk med samfundsansvar. Det er den store udfordring at vise disse virksomheder, at den strategiske tankegang er vejen frem, siger Mads Øvlisen. Især når det gælder ansvarlig leverandørstyring, mener han, at de små og mellemstore virksomheder har» 6 CSR Corporate Social Responsibility

7 Spørg ikke, hvad du kan gøre for CSR, men hvad CSR dig. kan gøre for Lad sund forretningssans styre din virksomheds CSR strategi. Optimer dine ressourcer og øg effekten. Læs hvordan på deloitte.com/dk/csr Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

8 Strategi & ledelse Staten og kommunerne prædiker ofte om, at de private virksomheder skal udvise samfundsansvar, men i den offentlige sektors egne rækker går det sløjt med at implementere CSR, mener Mads Øvlisen, der er formand for Rådet for Samfundsansvar. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Om Mads Øvlisen Mads Øvlisen er i dag formand for det regeringsnedsatte Rådet for Samfundsansvar og adjungeret professor ved Center for Corporate Social Responsibility på CBS. Desuden har han siden 2006 været medlem af bestyrelsen i UN Global Compact. I 19 år var han administrerende direktør for Novo Nordisk, frem til 2000, hvor han vekslede direktørposten ud med en post som bestyrelsesformand. I Novo Nordisk var han manden, der introducerede et miljøregnskab og et socialt regnskab ved siden af det økonomiske, inden han endeligt forlod virksomheden i 2006.» en kæmpe-udfordring, der skal tages meget alvorligt. Hvis du driver en lille, jysk virksomhed, der leverer komponenter til et eller andet, og i øvrigt opfører dig pænt, så er krænkelse af menneskerettigheder i leverandørkæden normalt ikke et område, der er placeret højt på dagsordenen. Men det bør det være. I dag glemmer alt for mange virksomheder, at de komponenter, som de selv køber ind fra omverdenen, eksempelvis kan være lavet af mineraler, der er udvundet under forhold, der krænker menneskerettighederne groft, siger Mads Øvlisen og fortsætter: Og hvis man i dag ikke har styr på leverandørkæden, risikerer man at blive kritiseret for det i en grad, der kan være meget skadelig for forretningen. Mads Øvlisen erkender dog, at det er en kompliceret øvelse, især for mindre virksomheder med få resurser, at holde hånd i hanke med rækken af underleverandører. Derfor opfordrer han brancheforeningerne til at hjælpe deres medlemmer på området. Som virksomhed kan du altid besøge underleverandøren, for at tjekke forholdene, men så snart du er ude af døren, er det svært at kontrollere, om de cardigans, du lige har set blive lavet i en nydelig systue i virkeligheden bliver syet i en sweat-shop rundt om hjørnet. Det stykke kontrol-arbejde kan en brancheorganisation bedre løse, og den kan arbejde på at skabe nogle generelle standarder, som kan gennemføres ensartet i en hel industri, påpeger Mads Øvlisen og understreger, at det er specielt vigtigt for mindre virksomheder at kunne læne sig op ad en brancheforenings anbefalinger. Ud med sproget Ifølge Mads Øvlisen er det ikke kun leverandørstyringen, SMV erne skal blive bedre til at håndtere. Også kommunikationen om CSR-arbejdet er mange danske virksomheder for dårlige til, mener han. Hvis vi kigger på de undersøgelser, der er lavet, siger 80 procent af virksomhederne, at de arbejder med samfundsansvar, men det er altså kun omkring 25 procent, der kommunikerer om det. Det er ganske enkelt for lidt, for hvad hjælper det at gøre en fremragende indsats på området, hvis man ikke fortæller nogen om det? Det giver ikke nogen konkurrencefordel i hvert fald, konstaterer Mads Øvlisen. Han mener dog ikke, at det skal gøres lovpligtigt for SMV erne at rapportere om deres CSR-aktiviteter, ligesom de 1100 største danske virksomheder i dag er forpligtiget til. Jeg tror ikke, vi skal lægge flere pligter på SMV erne, det vil bare blive set som endnu et bureaukratisk tiltag. I stedet skal vi løse den pædagogiske opgave, det er, at vise hvordan arbejdet med samfundsansvar skaber værdi. Når lederne i SMV erne kan se, at det gavner deres forretning, skal de nok komme i gang, understreger Mads Øvlisen. Det offentlige skal igang Fra at tale om en pædagogisk opgave i forhold til SMV ernes CSR-arbejde, bliver Mads Øvlisens udtalelser anderledes kritiske, når talen falder på statens og kommunernes indsats på området. Han peger på, at hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at kunne vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, så skal alle aktører Danmark er en gennemsnitsperformer, men selvforståelsen er meget høj. spille en rolle. Men det gør staten og kommunerne ikke i dag, mener han. Der sker ikke ret meget i de offentlige virksomheder i dag. Der er en opfattelse af, at det er de private virksomheders ansvar at tage samfundsansvar, og at staten og kommunerne er dem, der sætter rammerne. Men når man tager i betragtning, at kommuner og stat disponerer over henholdsvis 100 og 50 milliarder hvert år, så er den holdning simpelthen ikke i orden. Den offentlige sektor bliver nødt til at gøre, som man selv prædiker, siger Mads Øvlisen. Han mener generelt, at der mangler strategier for både klima og miljøområdet i det offentlige, men påpeger at indkøbsområdet er det vigtigste at tage fat på, fordi størrelsen af de beløb, som det offentlige handler for, er astronomiske. I regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) er der udarbejdet de fineste værktøjer til, hvordan man køber ansvarligt ind, du kan sågar gå ind og se, hvilken standard kunstgødning du skal købe. Problemet er bare, at der næsten ikke er nogen, der bruger retningslinjerne. Undskyldningerne lyder desværre ofte, at man hverken Mads Øvlisen, formand, Rådet for Samfundsansvar har tid, indsigt eller resurser - og resultatet bliver, at det er et særsyn, når nogle af pengene bliver brugt i overensstemmelse med det, man kan kalde etisk handel, konstaterer Mads Øvlisen. Spørgsmålet er så, hvordan man får ansvarlige indkøb på dagordenen hos de kommunale ledere. Mads Øvlisen mener, at man skal lade nogle offentlige instanser gå foran i pilotprojekter, hvor de arbejder med at integrere social ansvarlighed i indkøbspolitikken og får uddannet medarbejderne ordentligt til at klare opgaven. Dermed får man skabt nogle rollemodeller, som reelt har defineret og arbejdet med problemerne, og som dermed er i stand til at lære andre, hvordan man kommer videre på det her område. Videre skal vi i hvert fald, for det duer ikke i længden, at staten og kommunerne gang på gang fremtræder som tilhængere af samfundsansvar, men ikke gennemtrumfer det i egne rækker, understreger Mads Øvlisen. 8 CSR Corporate Social Responsibility

9 Vand er nok - med Ecoflex! Almindeligt postevand klarer de fleste rengøringsopgaver - hvis man bruger vandet på den rigtige måde. Derfor har Nilfisk skabt Ecoflex - det grønne system der rengør med vand og kun bruger rengøringsmiddel, når det virkelig er nødvendigt. One touch magi - bare tryk og kør 1 Min Helt grøn rengøring Standardindstillingen på Ecoflex er ideel til regelmæssig rengøring. Der bruges kun vand, helt uden tilsætning af rengøringsmiddel. Fleksibelt system Ecoflex systemet kan justeres til 5 forskellige niveauer. Der skiftes nemt mellem forskellige rengøringsintensiteter og man vælger selv, hvilket niveau man ønsker som grundindstilling. 60 sekunders rengøringsboost Et tryk på én knap øger børstetryk, vandmængde og tilfører rengøringsmiddel i 1 minut. Det klarer de stærkt snavsede områder. Se filmen og info om Ecoflex på Nilfisk Danmark Sognevej Brøndby Tlf.: Fax:

10 Kommunikation Tekst: Kristina Øby Pedersen Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, og huske at tage juristerne med på råd, når grønne produkter skal markedsføres. Synspunktet blev lanceret af Forbrugerombudsmanden på konferencen Hvad kommer efter greenwash? Hvis man har sådan en lille nagende fornemmelse i maven af, at det nye reklameslogan om virksomhedens miljøindsats ikke holder hele vejen, er der god grund til at tænke sig om en ekstra gang. Det kunne være et tegn på, at påstandene ikke kan dokumenteres eller ikke har hold i virkeligheden. Sådan lød det fra Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, da han talte på Danmarks og Europas første konference om, hvad man kan gøre for at undgå greenwash i virksomhedskommunikationen. Forbrugerombudsmandens råd går ud på, at virksomheder ikke bør give Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. Lars Ludvigsen, PR-Partner reklamefolkene frit spil, når der skal kommunikeres miljø og etik, men tværtimod sørge for, at juristerne bliver taget med på råd. Anbefalingen om at holde reklamefolk i kort snor skyldes ikke i, at de bider, men at de simpelthen kan finde på at løbe væk. Bemærkningen blev mødt af smilende tilhørere, men blev ikke direkte kommenteret. Og det var umiddelbart mærkeligt, for der var blandt greenwash-konferencens deltagere repræsentanter fra både reklamebureauer og pr-bureauer. Hvorfor fandt de sig i den fornærmelse? Vi har spurgt nogle af deltagerne, om de er enige i, at juristerne skal have det sidste ord i markedsføringen, eller om reklamefolk er i stand til at kommunikere på en ansvarlig facon. Mavefornemmelsen som rettesnor En af deltagerne var Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, som ikke tror på, at der går for meget jura i kommunikationen. Nu hvor vi nærmer os det, der forhåbentlig er bagsiden af krisen, tror EXECUTIVE KURSER Hvad er din plan? Få den nyeste viden om CSR på blot få dage Få stærk kompetenceudvikling lige efter sommerferien inden for CSR, klima, strategi og ledelse. Vi tilbyder intensive kurser, hvor forskning møder praksis bl.a. Strategisk CSR for ledelse eller CSR og Klima med fokus på strategi, innovation og kommunikation. Dermed får du konkrete værktøjer, du kan implementere direkte i virksomheden. Se også vores øvrige kurser inden for ledelse, strategi og innovation, organisation, marketing og kommunikation, økonomistyring eller finansiering. Læs mere på Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg Telefon CSR Corporate Social Responsibility

11 Kommunikation vi også, at markedsføringen kommer til at dreje sig om andet end pris, pris, pris, så vil der igen være fokus på økologi, fair trade og sunde varer. Derfor bliver der også brug for lige præcis den form for kommunikation, som omfattes af den nye vejledning. Og her er han begejstret for Forbrugerombudsmandens formidling af budskabet og vægten på mavefornemmelse. Henrik Øe siger jo simpelthen, at hvis din mavefornemmelse er god, så kan du med stor sandsynlighed også gøre det, du gerne vil, men hvis du nu Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, advarede mod at give reklamefolkene for frie hænder. skal være helt ærlig overfor dig selv, og du står og siger hmm, kan du nu også gøre det her? så er det nok fordi, du lige skal undersøge det en gang mere. Det er der ikke meget jura i, siger han. Det har vi altid gjort Anja Fribo fra reklamebureauet Nørgaard & Mikkelsen mener dybest set ikke, at de kommer til at opleve større forandringer i forhold til den nuværende praksis. Jeg tror, vi kommer til at se masser af reklamer, som kommunikerer omkring det grønne. Vi har tidligere set en masse, der er gået over stregen, men nu har vi fået den nye vejledning, og den tror jeg egentlig, at folk har tænkt sig at følge. Vi sidder selv som reklamebureau og har læst den, og jeg synes, det er helt fint, at forbrugerne skal have en reel information, siger hun. Hun tror også, at meget har forandret sig hos reklamebureauerne, så der findes en form for selvjustits. Det er nye tider, siger hun. I vores hus har vi en talemåde: nu bliver det for reklamet, og jeg mener ikke, at vejledningen betyder, at vi aldrig kan lave en reklame for noget mere, lyder det fra Anja Fribo. Hvad angår indblanding fra jurister, vil vejledningen ikke ændre noget hos Nørgaard & Mikkelsen. Her bliver juristerne altid spurgt. På det område spørger vi hellere fire gange for meget end én gang for lidt, men jeg føler ikke, at vi bliver styret af juristerne. Vi bruger dem egentlig bare som et redskab, forklarer Anja Fribo. Kommunikationsfolkene må lære det Lars Ludvigsen, PR-Partner, er ikke positiv overfor for meget indblanding fra jurister. Henrik Øe har en pointe, men man må have det grundsyn, at kommunikationsfolk kan deres kram. Selvfølgelig skal vi samarbejde med andre, og jurister er velkomne til at byde ind, men vi skal i endnu højere grad inddrage de folk, som bærer organisationens formål det vil sige ingeniører, biologer og andre. Det handler om, at vi som kommunikationsfolk skal være dygtige og tage vores ansvar på os, siger han. Han mener, at bæredygtig kommunikation indebærer helt nye rutiner og kommunikationsformer. I stedet for at tillægge produkter og virksomheder nogle falske mentale værdier, skal kommunikationsfolkene fortælle om det virkelige indhold. Ellers får vi bare mere snydekommunikation, undercover, spin og andre gemmelege. Det rækker altså ikke med et tjek oppe på hjørnekontoret i juridisk afdeling. Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. I stedet for bare at følge viljeløst med de ubæredygtige virksomheder og bruge al deres intelligens og kreativitet på at skabe kunstig legitimitet, skal de se muligheden for at blive rigtige forandringsagenter. Der har aldrig været bedre muligheder for at skabe et kommunikationsfag, der kan komme til at betyde noget i virkeligheden, slutter han. Stop velgørenhed. Promovér iværksætteri i Afrika. Er der noget land i verden, der er blevet rigt på baggrund af velgørenhed? Nej. Velstand bliver skabt af entreprenører og private investeringer, hvor man sigter efter afkast og derfor har fokus på sustainability. Afrika har brug for to ting - viden og privat kapital. Humanipo.com er skabt med henblik på at skabe bro mellem professionelle i vesten, der ønsker at hjælpe afrikanske iværksættere med deres erfaring og netværk. Som en del af Humanipo.com har vi lavet Ipo48.org, som er et 48 timers startup event med det formål at vise verden, at Afrika har talent. Det er netop det talent, som sammen med private investeringer skal løse Afrikas problemer, og ikke diverse velmenende statsstøttede programmer, der ofte lander i de forkerte lommer. Se vores video fra Nairobi på ipo48.org, hvor et kenyansk kvindeligt programmørhold vandt en privat investering på euro for deres produkt M-farm. De stolte vindere fra M-Farm Kontakt os hvis du deler vores syn på Afrika, så vi sammen kan gøre noget ved det. Web: humanipo.com - Mail: - Telefon:

12 STRATEGISK CSR-RÅDGIVNING Vi tilbyder et team af internationale CSR-konsulenter med forstand på forretningsudvikling strategi- og politikudvikling, leverandørstyring og samarbejdsorienterede audits strategiske CSR-projekter med kunder, leverandører og andre interessenter CSR-metoder med fokus på virksomhedens forretningsmodel. Vi bygger på mere end 10 års praktisk erfaring med CSR-implementering i danske og udenlandske virksomheder indgående landekendskab og netværk i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa. Kontakt udviklingschef Henning Høy Nygaard for et uforpligtende møde på tlf eller Læs mere på hvr.dk/csr. Vores kunder oplever i dag, at CSR er et vækstparameter. Henning Høy Nygaard CLEANTECH PARTNERSKAB Få adgang til de stores viden og netværk En række af Danmarks største virksomheder er parate til at indgå partnerskaber med mindre virksomheder inden for cleantech. Partnerskabsvirksomhederne: Amagerforbrænding, Cb svendsen, Danfoss, Dansk shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IbM, IrD, ku-life, Multidata, Mærsk, Novozymes, rockwool, seas-nve, siemens, Vestforbrænding Læs mere om, hvordan du indgår et partnerskab på cleantechpartnerskab.dk OM CLEANTECH partnerskab Væksthusene driver Cleantech Partnerskab, som er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen for at fremme udviklingen og væksten i danske cleantech-virksomheder. FÅ NYE PERSPEKTIVER, KVALIFICERET FAGLIG VIDEN, REDSKABER OG INSPIRATION TIL LEDELSE AF DEN BÆREDYGTIGE VIRKSOMHED Cleantech-ann-marts indd 1 16/03/ erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility CSR er mere e end bundlinje Man undgår helst at tale om, at CSR-indsatsen ikke altid ses på bundlinjen. Det skaber dilemmaer. Side årgang Juni 2010 Nr. 03 erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility ISO Skaber en fælles platform På et møde i København afsluttede 400 delegerede fra 80 lande arbejdet med en global standard for samfundsmæssigt ansvar. Nationale standarder følger. Etniske tyrkere får særlig opmærksomhed, siger CSRchef Birgitte Kofod Olsen. TrygVesta indberetter om inklusion SamfundSanSvarlige San S Smv er SMV erne skal være bedre til CSR, mener Rådet for Samfundsansvar. Side 34 HveR fjerde uden CSR-politik Hver fjerde virksomhed nåede ikke at blive klar til indberetning om samfundsansvar, spår ekspert. Side årgang Januar 2011 Nr. 01 Grænser for den Grønne markedsføring Gratis at bryde kurveknækker aftaler Center for Energibesparelser hemmeligholder resultaterne erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility Nyt CSR-netværk vil bekæmpe Grønlands problemer Virksomheder kommunikerer CSR med grønne mærker Store besparelser i Skyen Cloud computing giver store CO 2 - reduktioner. Side 20 uambitiøs RoHS-ReviSion Udfasning af flere farlige stoffer er mulig. Det afspejler forslaget til direktiv-revision ikke. Side 40 mod grønnere SkibSfart Skibsfartens partikelforurening og CO 2 -udslip skal ned. Side 26 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi CSR+SoCiale medier=problemer Virksomhederne famler sig frem på nettet. Side 22 elbilerne Skal på gaden Better Place-oplevelsescenter skal overtale forbrugerne. Side 25 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi læs dig klog på CSR Vi har udvalgt fem bøger, som giver svar på typiske CSR-spørgsmål. Side årgang Marts 2011 Nr. 02 CSR-kommunikation er en balancegang Greenwashere holder sig Reklamefolk skal holdes i kort snor tilbage Reklamefolk SPAR 50% Redaktionelle fokusområder: BÆREDYGTIGHED / MILJØ / CLEANTECH / ENERGI / KLIMA / RECYCLING / LEVERANDØRSAM- ARBEJDE / GLOBALISERING / ARBEJDSMILJØ / STRATEGI & LEDELSE / KOMMUNIKATION Få 12 udgaver af erhvervsmagasinet CSR for kun seks udgavers pris - direkte på dit skrivebord. Magasinet udkommer seks gange årligt og sætter den professionelle CSR agenda via et læseværdigt mix af Nyheder Interviews Reportager Ekspertindlæg Virksomhedscases Debatstof Tilbud til nye abonnenter: Kun 420 kr. + moms. Du sparer 50%! (Scan her) eller klik ind på Tilbudet gælder kun for nye abonnenter. Scan 2d barcode med programmet Scanlife. For at hente Scanlife: SMS 1220 eller hent gratis i AppStore eller Android- Market

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

Codan er et forbillede

Codan er et forbillede Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 29.oktober 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Erhvervsmagasinet Et erhvervsmedie fra: oktober

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Greenwashing PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER. Situationen efter SKI TEMA. Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening

Greenwashing PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER. Situationen efter SKI TEMA. Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Nummer 02 / marts 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Greenwashing Vasker du tryksagen grønnere end den er? Situationen efter SKI TEMA KLIMAKOMMUNIKATION PORTO KVÆLER SMÅ MAGASINER

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere