særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011"

Transkript

1 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, torsdag den 31. marts 2011, udgivet af erhvervsmagasinet CSR. 31. marts særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011 Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, når de markedsfører grønne produkter. Side 10 Værdien af CSRinitiativer kan måles Novo Nordisk opgør nytten af sine kinesiske CSR-aktiviteter for samfundet og for bundlinjen. Side 40 Medarbejderne får strategien til at leve Det er en stor udfordring at gøre CSR synlig og konkret for medarbejderne. TNT har succes med det. Side 26 Mindre virksomheder skal integrere CSR Hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at være førende på CSR-området, er det nødvendigt, at SMV erne kommer ind i kampen, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Side 6 NGO-samarbejde Det er populært at samarbejde med en NGO som et led i CSRstrategien. Men der er langt i mellem succeserne. Side 22 Kompliceret kommunikation Det er essentielt at fortælle om CSR, men det kan koste dyrt, hvis kommunikationen er for luftig. Side 16 CSR+sociale medier =problemer Mange virksomheder forstår ikke, hvordan de skal kommunikere CSR via sociale medier. Side 20 Papir på CSR-indsatsen Danmarks Naturfredningsforening forventer at blive certificeret efter CSR-standarden, DS 26001, allerede næste år. Side 28 Strategi & Ledelse Leverandørsamarbejde Kommunikation Klima Miljøteknologi

2 Du har dit bedste kort til gode i spillet om energibesparelser Der findes mange gode ideer til at reducere energiforbruget og udledningen af CO 2, men der er kun få løsninger, som kan gøre en reel forskel her og nu. Heldigvis findes der en ofte overset mulighed, som allerede findes overalt iblandt os: den helt almindelige pumpe. Pumper står for 10 % af verdens samlede energiforbrug. Men en energieffektiv konstruktion og motorteknologi kan reducere hver pumpes elforbrug med op til 60 %. Denne gennemprøvede teknologi er tilgængelig fra Grundfos NU. Bestil Hidden Opportunity Handbook på HIDDEN OPPORTUNITY The humble pump is the key to reduced energy consumption, lower carbon emissions and the best way to save money NOW A 10-minute read will show you how one little known action can immediately reduce electrical energy consumption Grundfos tilbyder førende og energieffektive løsninger inden for pumper og elmotorer, som alle er konstrueret til at hjælpe vores kunder med at imødegå energiudfordringerne NU. Du kan få mere at vide om, hvordan energiforbruget til pumpedrift kan reduceres ved at besøge vores websted og bestille et gratis eksemplar af vores Hidden Opportunity Handbook. Meet the energy challenge NOW på

3

4 Leder Marts 2011 Redaktør: Kristina Øby Pedersen En nødvendighed og en konkurrencefordel CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvar eller samfundsansvar. Hvad man end vælger at kalde det, er det et emne, som alle virksomheder må forholde sig til. I længden kan de virksomheder ikke overleve uden at tage ansvar for det samfund, de fungerer i. Forbrugerne lægger i stigende grad vægt på, at de varer, de køber, er fremstillet under ordentlige vilkår. Store virksomheder bliver igen og igen holdt op på deres ansvar, og de straffes med dårlig omtale, hvis ikke de lever op til det. Derfor er de også nødt til at stille krav til deres underleverandører, og det tvinger samtidig SMV erne frem på banen. CSR er et område i rivende udvikling, hvor overliggeren konstant flyttes, og der er rigtig mange spørgsmål at tage stilling til. Hvordan ser det lige ud med virksomhedens klima- og miljøpåvirkning? Hvordan er forholdene for medarbejderne? Under hvilke forhold er de varer og materialer, virksomheden bruger, fremstillet? Og hvordan påvirker man lokalsamfundet? Det lyder alt sammen som udgifter, men gøres det rigtigt det vil sige strategisk, kan det forbedre virksomhedens konkurrenceevne og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Tilfældige sponsorater er ikke det bedste valg. Det skal være en integreret del af strategien. Forudsætningen for at få fordelene med er selvfølgelig, at man kommunikerer om sin indsats, men kommunikationen skal vise et ægte og reelt billede af virksomhedens indsats. Og sådan er det som bekendt ikke altid. Forbrugerombudsmandens vejledning, som lå færdig i januar, har dog sat grænser for udfoldelserne. Mens mange virksomheder går lidt for langt, når de skal fortælle om deres samfundsansvar, så er der også virksomheder, som går stille med dørene og slet ikke fortæller om deres initiativer eller i hvert fald nedtoner dem, et fænomen som efterhånden er blevet kendt som green-hushing. Det er især SMV er, der undlader at kommunikere. Det kan have mange årsager. Janteloven eller den der lever skjult, lever godt nævnes som årsager. Der kan imidlertid være en helt anden grund, for det, der af større virksomheder bliver opfattet som CSR-initiativer, opfattes af nogle mindre virksomheder som noget vi altid gjort. Det duer ikke, for hvis det holdes hemmeligt, forsvinder konkurrencefordelen. Det er nogle af de emner, du kan læse om i denne særudgave af Erhvervsmagasinet CSR. Erhvervsmagasiet CSR er Danmarks eneste magasin om Corporate Social Responsibility. Erhvervsmagasinet vil gennem interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases og debatstof beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, sociale og etiske initiativer. Det er magasinets målsætning at give læserne nye perspektiver, faglig viden, redskaber og inspiration til den daglige strategiske ledelse af den bæredygtige virksomhed på tværs af brancher. Indholdet er målrettet ledere, beslutningstagere og andre fagfolk beskæftiget med bæredygtig udvikling i Danmarks største virksomheder inden for produktion, handel og service samt relevante medarbejdere i stat, regioner og kommuner. Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Webportalen indeholder længere artikler og korte nyheder om CSR. Her er der også mulighed for selv at bidrage til indholdet med pressemeddelelser og arrangementer. På portalen kan man desuden tilmelde sig det ugentlige nyhedsbrev, som udsendes hver mandag. Bag CSR: Ansvarshavende redaktør: Kristina Øby Pedersen, Journalist: Lasse Andersen Redaktionsassistent: Signe Riisager Raskmark Salgsdirektør: Jes Richard Møller Grafisk Design: Janine Schmiedel Abonnement: Et årsabonnement tegnes ved henvendelse til Horisont Gruppen, og koster 420 kr. ex moms for seks udgaver. Oplag/Læsertal: Kontrolleret oplagstal eks. Kontrolperiode 1. juli juni 2010 Antal læsere (iflg. læseranalyse gennemført af Peytz & Co.) Annoncesalg/medieinformation: Download medie- og målgruppeinformation på eller kontakt Jes Richard Møller, telefon , Trykning: Dansk AvisTryk a/s Kristina Øby Pedersen Redaktør Udgiver: Horisont Gruppen a/s Horisont Gruppen a/s Tlf CSR Corporate Social Responsibility

5 STYRK DIN KLIMAINDSATS OG FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Siden 2007 er mere end 60 virksomheder, kommuner og organisationer blevet klimapartnere UDVALGTE KLIMAPARTNERE DER TAGER MEDANSVAR OG SÆTTER HANDLING BAG DERES KLIMAAMBITIONER CODAN MÆRKER KONSEKVENS- ERNE AF KLIMAFORANDRINGER Forsikringsselskabet Codan tager sig til daglig af de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, når voldsom regn og storm rammer landet. Derfor er klima et naturligt sted for Codan at tage ansvar og samtidig selv give et bidrag til at udbrede vedvarende energi. Codan har indgået aftale med DONG Energy om at aftage certifikater for vedvarende energi, så det dækker forbruget på Codans hovedkontor. Siden 2007 har Codan reduceret sin egen CO 2 -udledning med 8 % på skandinavisk plan. Forsikringsselskabet har en målsætning om at reducere CO 2 - udledning med 40 % inden udgangen af Erhvervslivet spiller en central rolle i at tackle klimaudfordringen.vi har et ansvar for at reducere vores eget CO 2 -udslip, men også for at udvikle nye, klimavenlige løsninger til vores kunder, siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan. STORT ENERGIFORBRUG, STORE BESPARELSER Skanska Asfalt producerer asfalt til de danske veje. Det er en energitung proces, så da Skanska blev klimapartner, var energieffektivisering i centrum. DONG Energy s enegirådgivere fandt flere muligheder for besparelser på Skanskas ældste fabrik i Køge. Der er sparet ca. 10 % i elforbruget på fabrikken. Der er installeret et nyt system til at styre varmen endnu mere effektivt i tørretromlen, hvor sten og grus tørres og opvarmes, inden det blandes til asfalt. Skanska har købt certifikater, der dækker 90 % af virksomhedens samlede elforbrug, der relaterer sig til vindmøllestrøm. Skanska har en global målsætning om at være klimavenlige, så klimapartnerskabet er i tråd med vores strategi inden for energi og miljø, fortæller Bjarne Kjærside, direktør i Skanska Asfalt. KOMMUNE OG ERHVERVSLIV TAGER ANSVAR I FÆLLESSKAB Fredericia vil være en af de bedste kommuner at drive virksomhed og bo i. En ambitiøs strategi for klima og energi er et led i den vision. Partnerskab med erhvervslivet er centralt i strategien, og det har Fredericia fået gennem klimapartnerskabet. Kommunen har samarbejdet med DONG Energy s Innovations-center om opgradering af biogas fra Fredericia Centralrense-anlæg, så gassen bl.a. kan bruges i bybusserne. Kommunen investerer med rådgivning fra DONG Energy pt. mere end 23 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger. Kommunen har med hjælp fra DONG Energy gennemført en med-arbejderkampagne, der fik de ansatte på skoler, daginstitutioner mm. til at nedsætte energiforbruget. Vi ønsker at markere os som nytænkende på klima- og energiområdet. Vi gør det ikke kun ud fra miljøpolitiske grunde. Der er også sund økonomi og erhvervsudvikling i det, fortæller Erik Jespersen, direktør for teknik og Miljø i Fredericia Kommune. Læs mere om klimapartnerskaber og vores partnere på klimapartner.dk, eller kontakt os på eller

6 Strategi & ledelse Selvom CSR-pioneren Mads Øvlisen er blevet 71 år, rejser han stadig rundt i verden til konferencer og holder passionerede oplæg om forretningsdrevet samfundsansvar. Her på konferencen Future Greenland 2011 i Nuuk. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Tekst: Lasse Andersen Danmark er ikke førende på CSR-området Danmark lever ikke op til regeringens ambition om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Hvis målet skal realiseres, er det nødvendigt, at CSR-tankegangen for alvor bliver integreret i både den offentlige sektor og i landets mange små og mellemstore virksomheder, mener han. Regeringen har ofte luftet ambitioner om, at Danmark skal sikre sig en global førerposition på CSR-området, som danske virksomheder kan drage fordel af i den internationale konkurrence. Og indførelsen af lovkravet om at de 1100 største danske virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten, har da også vakt både opsigt og anerkendelse i udlandet. Men indtil videre er ambitionerne om en CSR-førerposition ikke en realitet. Det mener den tidligere Novo Nordisk direktør, Mads Øvlisen, der i dag er formand for Rådet for Samfundsansvar og bredt anerkendt som en af Danmarks pionerer på CSR-området. Danske virksomheder er ikke globalt førende på samfundsansvar. Hvis vi kigger på de forskellige indekser, som bedømmer virksomheder efter deres indsats på CSR-området - eksempelvis Dow Jones Sustainability eller Sustainable Asset Management (SAM) - så er der ikke noget index, hvor Danmark ligger i spidsen. Der er fire, fem danske virksomheder, som en gang i mellem ligger højt, men det berettiger ikke til at kalde os førende. Danmark er en gennemsnitsperformer, til trods for at vores selvforståelse på området er meget høj, slår Mads Øvlisen fast. Store udfordringer for SMV er Han mener, at en række ting skal forbedres, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst. Blandt andet mener Øvlisen, at der i de kommende år skal fokuseres på at få forretningsdrevet samfundsansvar integreret som en del af forretningen hos Danmarks mange små og mellemstore virksomheder. Når SMV er i dag arbejder med samfundsansvar, så har de typisk fokus på medarbejderpleje og aktiviteter, som placerer virksomheden som ansvarlig i lokalsamfundet, eksempelvis ved at tegne sponsorater eller skabe praktikpladser. Men de undersøgelser, der er lavet, viser, at de sjældent arbejder strategisk med samfundsansvar. Det er den store udfordring at vise disse virksomheder, at den strategiske tankegang er vejen frem, siger Mads Øvlisen. Især når det gælder ansvarlig leverandørstyring, mener han, at de små og mellemstore virksomheder har» 6 CSR Corporate Social Responsibility

7 Spørg ikke, hvad du kan gøre for CSR, men hvad CSR dig. kan gøre for Lad sund forretningssans styre din virksomheds CSR strategi. Optimer dine ressourcer og øg effekten. Læs hvordan på deloitte.com/dk/csr Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

8 Strategi & ledelse Staten og kommunerne prædiker ofte om, at de private virksomheder skal udvise samfundsansvar, men i den offentlige sektors egne rækker går det sløjt med at implementere CSR, mener Mads Øvlisen, der er formand for Rådet for Samfundsansvar. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Om Mads Øvlisen Mads Øvlisen er i dag formand for det regeringsnedsatte Rådet for Samfundsansvar og adjungeret professor ved Center for Corporate Social Responsibility på CBS. Desuden har han siden 2006 været medlem af bestyrelsen i UN Global Compact. I 19 år var han administrerende direktør for Novo Nordisk, frem til 2000, hvor han vekslede direktørposten ud med en post som bestyrelsesformand. I Novo Nordisk var han manden, der introducerede et miljøregnskab og et socialt regnskab ved siden af det økonomiske, inden han endeligt forlod virksomheden i 2006.» en kæmpe-udfordring, der skal tages meget alvorligt. Hvis du driver en lille, jysk virksomhed, der leverer komponenter til et eller andet, og i øvrigt opfører dig pænt, så er krænkelse af menneskerettigheder i leverandørkæden normalt ikke et område, der er placeret højt på dagsordenen. Men det bør det være. I dag glemmer alt for mange virksomheder, at de komponenter, som de selv køber ind fra omverdenen, eksempelvis kan være lavet af mineraler, der er udvundet under forhold, der krænker menneskerettighederne groft, siger Mads Øvlisen og fortsætter: Og hvis man i dag ikke har styr på leverandørkæden, risikerer man at blive kritiseret for det i en grad, der kan være meget skadelig for forretningen. Mads Øvlisen erkender dog, at det er en kompliceret øvelse, især for mindre virksomheder med få resurser, at holde hånd i hanke med rækken af underleverandører. Derfor opfordrer han brancheforeningerne til at hjælpe deres medlemmer på området. Som virksomhed kan du altid besøge underleverandøren, for at tjekke forholdene, men så snart du er ude af døren, er det svært at kontrollere, om de cardigans, du lige har set blive lavet i en nydelig systue i virkeligheden bliver syet i en sweat-shop rundt om hjørnet. Det stykke kontrol-arbejde kan en brancheorganisation bedre løse, og den kan arbejde på at skabe nogle generelle standarder, som kan gennemføres ensartet i en hel industri, påpeger Mads Øvlisen og understreger, at det er specielt vigtigt for mindre virksomheder at kunne læne sig op ad en brancheforenings anbefalinger. Ud med sproget Ifølge Mads Øvlisen er det ikke kun leverandørstyringen, SMV erne skal blive bedre til at håndtere. Også kommunikationen om CSR-arbejdet er mange danske virksomheder for dårlige til, mener han. Hvis vi kigger på de undersøgelser, der er lavet, siger 80 procent af virksomhederne, at de arbejder med samfundsansvar, men det er altså kun omkring 25 procent, der kommunikerer om det. Det er ganske enkelt for lidt, for hvad hjælper det at gøre en fremragende indsats på området, hvis man ikke fortæller nogen om det? Det giver ikke nogen konkurrencefordel i hvert fald, konstaterer Mads Øvlisen. Han mener dog ikke, at det skal gøres lovpligtigt for SMV erne at rapportere om deres CSR-aktiviteter, ligesom de 1100 største danske virksomheder i dag er forpligtiget til. Jeg tror ikke, vi skal lægge flere pligter på SMV erne, det vil bare blive set som endnu et bureaukratisk tiltag. I stedet skal vi løse den pædagogiske opgave, det er, at vise hvordan arbejdet med samfundsansvar skaber værdi. Når lederne i SMV erne kan se, at det gavner deres forretning, skal de nok komme i gang, understreger Mads Øvlisen. Det offentlige skal igang Fra at tale om en pædagogisk opgave i forhold til SMV ernes CSR-arbejde, bliver Mads Øvlisens udtalelser anderledes kritiske, når talen falder på statens og kommunernes indsats på området. Han peger på, at hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at kunne vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, så skal alle aktører Danmark er en gennemsnitsperformer, men selvforståelsen er meget høj. spille en rolle. Men det gør staten og kommunerne ikke i dag, mener han. Der sker ikke ret meget i de offentlige virksomheder i dag. Der er en opfattelse af, at det er de private virksomheders ansvar at tage samfundsansvar, og at staten og kommunerne er dem, der sætter rammerne. Men når man tager i betragtning, at kommuner og stat disponerer over henholdsvis 100 og 50 milliarder hvert år, så er den holdning simpelthen ikke i orden. Den offentlige sektor bliver nødt til at gøre, som man selv prædiker, siger Mads Øvlisen. Han mener generelt, at der mangler strategier for både klima og miljøområdet i det offentlige, men påpeger at indkøbsområdet er det vigtigste at tage fat på, fordi størrelsen af de beløb, som det offentlige handler for, er astronomiske. I regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) er der udarbejdet de fineste værktøjer til, hvordan man køber ansvarligt ind, du kan sågar gå ind og se, hvilken standard kunstgødning du skal købe. Problemet er bare, at der næsten ikke er nogen, der bruger retningslinjerne. Undskyldningerne lyder desværre ofte, at man hverken Mads Øvlisen, formand, Rådet for Samfundsansvar har tid, indsigt eller resurser - og resultatet bliver, at det er et særsyn, når nogle af pengene bliver brugt i overensstemmelse med det, man kan kalde etisk handel, konstaterer Mads Øvlisen. Spørgsmålet er så, hvordan man får ansvarlige indkøb på dagordenen hos de kommunale ledere. Mads Øvlisen mener, at man skal lade nogle offentlige instanser gå foran i pilotprojekter, hvor de arbejder med at integrere social ansvarlighed i indkøbspolitikken og får uddannet medarbejderne ordentligt til at klare opgaven. Dermed får man skabt nogle rollemodeller, som reelt har defineret og arbejdet med problemerne, og som dermed er i stand til at lære andre, hvordan man kommer videre på det her område. Videre skal vi i hvert fald, for det duer ikke i længden, at staten og kommunerne gang på gang fremtræder som tilhængere af samfundsansvar, men ikke gennemtrumfer det i egne rækker, understreger Mads Øvlisen. 8 CSR Corporate Social Responsibility

9 Vand er nok - med Ecoflex! Almindeligt postevand klarer de fleste rengøringsopgaver - hvis man bruger vandet på den rigtige måde. Derfor har Nilfisk skabt Ecoflex - det grønne system der rengør med vand og kun bruger rengøringsmiddel, når det virkelig er nødvendigt. One touch magi - bare tryk og kør 1 Min Helt grøn rengøring Standardindstillingen på Ecoflex er ideel til regelmæssig rengøring. Der bruges kun vand, helt uden tilsætning af rengøringsmiddel. Fleksibelt system Ecoflex systemet kan justeres til 5 forskellige niveauer. Der skiftes nemt mellem forskellige rengøringsintensiteter og man vælger selv, hvilket niveau man ønsker som grundindstilling. 60 sekunders rengøringsboost Et tryk på én knap øger børstetryk, vandmængde og tilfører rengøringsmiddel i 1 minut. Det klarer de stærkt snavsede områder. Se filmen og info om Ecoflex på Nilfisk Danmark Sognevej Brøndby Tlf.: Fax:

10 Kommunikation Tekst: Kristina Øby Pedersen Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, og huske at tage juristerne med på råd, når grønne produkter skal markedsføres. Synspunktet blev lanceret af Forbrugerombudsmanden på konferencen Hvad kommer efter greenwash? Hvis man har sådan en lille nagende fornemmelse i maven af, at det nye reklameslogan om virksomhedens miljøindsats ikke holder hele vejen, er der god grund til at tænke sig om en ekstra gang. Det kunne være et tegn på, at påstandene ikke kan dokumenteres eller ikke har hold i virkeligheden. Sådan lød det fra Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, da han talte på Danmarks og Europas første konference om, hvad man kan gøre for at undgå greenwash i virksomhedskommunikationen. Forbrugerombudsmandens råd går ud på, at virksomheder ikke bør give Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. Lars Ludvigsen, PR-Partner reklamefolkene frit spil, når der skal kommunikeres miljø og etik, men tværtimod sørge for, at juristerne bliver taget med på råd. Anbefalingen om at holde reklamefolk i kort snor skyldes ikke i, at de bider, men at de simpelthen kan finde på at løbe væk. Bemærkningen blev mødt af smilende tilhørere, men blev ikke direkte kommenteret. Og det var umiddelbart mærkeligt, for der var blandt greenwash-konferencens deltagere repræsentanter fra både reklamebureauer og pr-bureauer. Hvorfor fandt de sig i den fornærmelse? Vi har spurgt nogle af deltagerne, om de er enige i, at juristerne skal have det sidste ord i markedsføringen, eller om reklamefolk er i stand til at kommunikere på en ansvarlig facon. Mavefornemmelsen som rettesnor En af deltagerne var Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, som ikke tror på, at der går for meget jura i kommunikationen. Nu hvor vi nærmer os det, der forhåbentlig er bagsiden af krisen, tror EXECUTIVE KURSER Hvad er din plan? Få den nyeste viden om CSR på blot få dage Få stærk kompetenceudvikling lige efter sommerferien inden for CSR, klima, strategi og ledelse. Vi tilbyder intensive kurser, hvor forskning møder praksis bl.a. Strategisk CSR for ledelse eller CSR og Klima med fokus på strategi, innovation og kommunikation. Dermed får du konkrete værktøjer, du kan implementere direkte i virksomheden. Se også vores øvrige kurser inden for ledelse, strategi og innovation, organisation, marketing og kommunikation, økonomistyring eller finansiering. Læs mere på Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg Telefon CSR Corporate Social Responsibility

11 Kommunikation vi også, at markedsføringen kommer til at dreje sig om andet end pris, pris, pris, så vil der igen være fokus på økologi, fair trade og sunde varer. Derfor bliver der også brug for lige præcis den form for kommunikation, som omfattes af den nye vejledning. Og her er han begejstret for Forbrugerombudsmandens formidling af budskabet og vægten på mavefornemmelse. Henrik Øe siger jo simpelthen, at hvis din mavefornemmelse er god, så kan du med stor sandsynlighed også gøre det, du gerne vil, men hvis du nu Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, advarede mod at give reklamefolkene for frie hænder. skal være helt ærlig overfor dig selv, og du står og siger hmm, kan du nu også gøre det her? så er det nok fordi, du lige skal undersøge det en gang mere. Det er der ikke meget jura i, siger han. Det har vi altid gjort Anja Fribo fra reklamebureauet Nørgaard & Mikkelsen mener dybest set ikke, at de kommer til at opleve større forandringer i forhold til den nuværende praksis. Jeg tror, vi kommer til at se masser af reklamer, som kommunikerer omkring det grønne. Vi har tidligere set en masse, der er gået over stregen, men nu har vi fået den nye vejledning, og den tror jeg egentlig, at folk har tænkt sig at følge. Vi sidder selv som reklamebureau og har læst den, og jeg synes, det er helt fint, at forbrugerne skal have en reel information, siger hun. Hun tror også, at meget har forandret sig hos reklamebureauerne, så der findes en form for selvjustits. Det er nye tider, siger hun. I vores hus har vi en talemåde: nu bliver det for reklamet, og jeg mener ikke, at vejledningen betyder, at vi aldrig kan lave en reklame for noget mere, lyder det fra Anja Fribo. Hvad angår indblanding fra jurister, vil vejledningen ikke ændre noget hos Nørgaard & Mikkelsen. Her bliver juristerne altid spurgt. På det område spørger vi hellere fire gange for meget end én gang for lidt, men jeg føler ikke, at vi bliver styret af juristerne. Vi bruger dem egentlig bare som et redskab, forklarer Anja Fribo. Kommunikationsfolkene må lære det Lars Ludvigsen, PR-Partner, er ikke positiv overfor for meget indblanding fra jurister. Henrik Øe har en pointe, men man må have det grundsyn, at kommunikationsfolk kan deres kram. Selvfølgelig skal vi samarbejde med andre, og jurister er velkomne til at byde ind, men vi skal i endnu højere grad inddrage de folk, som bærer organisationens formål det vil sige ingeniører, biologer og andre. Det handler om, at vi som kommunikationsfolk skal være dygtige og tage vores ansvar på os, siger han. Han mener, at bæredygtig kommunikation indebærer helt nye rutiner og kommunikationsformer. I stedet for at tillægge produkter og virksomheder nogle falske mentale værdier, skal kommunikationsfolkene fortælle om det virkelige indhold. Ellers får vi bare mere snydekommunikation, undercover, spin og andre gemmelege. Det rækker altså ikke med et tjek oppe på hjørnekontoret i juridisk afdeling. Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. I stedet for bare at følge viljeløst med de ubæredygtige virksomheder og bruge al deres intelligens og kreativitet på at skabe kunstig legitimitet, skal de se muligheden for at blive rigtige forandringsagenter. Der har aldrig været bedre muligheder for at skabe et kommunikationsfag, der kan komme til at betyde noget i virkeligheden, slutter han. Stop velgørenhed. Promovér iværksætteri i Afrika. Er der noget land i verden, der er blevet rigt på baggrund af velgørenhed? Nej. Velstand bliver skabt af entreprenører og private investeringer, hvor man sigter efter afkast og derfor har fokus på sustainability. Afrika har brug for to ting - viden og privat kapital. Humanipo.com er skabt med henblik på at skabe bro mellem professionelle i vesten, der ønsker at hjælpe afrikanske iværksættere med deres erfaring og netværk. Som en del af Humanipo.com har vi lavet Ipo48.org, som er et 48 timers startup event med det formål at vise verden, at Afrika har talent. Det er netop det talent, som sammen med private investeringer skal løse Afrikas problemer, og ikke diverse velmenende statsstøttede programmer, der ofte lander i de forkerte lommer. Se vores video fra Nairobi på ipo48.org, hvor et kenyansk kvindeligt programmørhold vandt en privat investering på euro for deres produkt M-farm. De stolte vindere fra M-Farm Kontakt os hvis du deler vores syn på Afrika, så vi sammen kan gøre noget ved det. Web: humanipo.com - Mail: - Telefon:

12 STRATEGISK CSR-RÅDGIVNING Vi tilbyder et team af internationale CSR-konsulenter med forstand på forretningsudvikling strategi- og politikudvikling, leverandørstyring og samarbejdsorienterede audits strategiske CSR-projekter med kunder, leverandører og andre interessenter CSR-metoder med fokus på virksomhedens forretningsmodel. Vi bygger på mere end 10 års praktisk erfaring med CSR-implementering i danske og udenlandske virksomheder indgående landekendskab og netværk i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa. Kontakt udviklingschef Henning Høy Nygaard for et uforpligtende møde på tlf eller Læs mere på hvr.dk/csr. Vores kunder oplever i dag, at CSR er et vækstparameter. Henning Høy Nygaard CLEANTECH PARTNERSKAB Få adgang til de stores viden og netværk En række af Danmarks største virksomheder er parate til at indgå partnerskaber med mindre virksomheder inden for cleantech. Partnerskabsvirksomhederne: Amagerforbrænding, Cb svendsen, Danfoss, Dansk shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IbM, IrD, ku-life, Multidata, Mærsk, Novozymes, rockwool, seas-nve, siemens, Vestforbrænding Læs mere om, hvordan du indgår et partnerskab på cleantechpartnerskab.dk OM CLEANTECH partnerskab Væksthusene driver Cleantech Partnerskab, som er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen for at fremme udviklingen og væksten i danske cleantech-virksomheder. FÅ NYE PERSPEKTIVER, KVALIFICERET FAGLIG VIDEN, REDSKABER OG INSPIRATION TIL LEDELSE AF DEN BÆREDYGTIGE VIRKSOMHED Cleantech-ann-marts indd 1 16/03/ erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility CSR er mere e end bundlinje Man undgår helst at tale om, at CSR-indsatsen ikke altid ses på bundlinjen. Det skaber dilemmaer. Side årgang Juni 2010 Nr erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility ISO Skaber en fælles platform På et møde i København afsluttede 400 delegerede fra 80 lande arbejdet med en global standard for samfundsmæssigt ansvar. Nationale standarder følger. Etniske tyrkere får særlig opmærksomhed, siger CSRchef Birgitte Kofod Olsen. TrygVesta indberetter om inklusion SamfundSanSvarlige San S Smv er SMV erne skal være bedre til CSR, mener Rådet for Samfundsansvar. Side 34 HveR fjerde uden CSR-politik Hver fjerde virksomhed nåede ikke at blive klar til indberetning om samfundsansvar, spår ekspert. Side årgang Januar 2011 Nr Grænser for den Grønne markedsføring Gratis at bryde kurveknækker aftaler Center for Energibesparelser hemmeligholder resultaterne erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility Nyt CSR-netværk vil bekæmpe Grønlands problemer Virksomheder kommunikerer CSR med grønne mærker Store besparelser i Skyen Cloud computing giver store CO 2 - reduktioner. Side 20 uambitiøs RoHS-ReviSion Udfasning af flere farlige stoffer er mulig. Det afspejler forslaget til direktiv-revision ikke. Side 40 mod grønnere SkibSfart Skibsfartens partikelforurening og CO 2 -udslip skal ned. Side 26 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi CSR+SoCiale medier=problemer Virksomhederne famler sig frem på nettet. Side 22 elbilerne Skal på gaden Better Place-oplevelsescenter skal overtale forbrugerne. Side 25 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi læs dig klog på CSR Vi har udvalgt fem bøger, som giver svar på typiske CSR-spørgsmål. Side årgang Marts 2011 Nr CSR-kommunikation er en balancegang Greenwashere holder sig Reklamefolk skal holdes i kort snor tilbage Reklamefolk SPAR 50% Redaktionelle fokusområder: BÆREDYGTIGHED / MILJØ / CLEANTECH / ENERGI / KLIMA / RECYCLING / LEVERANDØRSAM- ARBEJDE / GLOBALISERING / ARBEJDSMILJØ / STRATEGI & LEDELSE / KOMMUNIKATION Få 12 udgaver af erhvervsmagasinet CSR for kun seks udgavers pris - direkte på dit skrivebord. Magasinet udkommer seks gange årligt og sætter den professionelle CSR agenda via et læseværdigt mix af Nyheder Interviews Reportager Ekspertindlæg Virksomhedscases Debatstof Tilbud til nye abonnenter: Kun 420 kr. + moms. Du sparer 50%! (Scan her) eller klik ind på Tilbudet gælder kun for nye abonnenter. Scan 2d barcode med programmet Scanlife. For at hente Scanlife: SMS 1220 eller hent gratis i AppStore eller Android- Market

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner

Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Danmarks Naturfredningsforening som CSR-partner Har din virksomhed CSR-mål om at bidrage til: 1. En rig og mangfoldig natur? 2. Et bæredygtigt samfund? 3. Et rent og sundt miljø? Kontakt Christian Poll

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen ERHVERVSKLIMAPANELET Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen Oplæg til mødet i Erhvervsklimapanelet Marts 2009 Baggrund Det strategiske partnerskab for klimaansvar

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere