særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011"

Transkript

1 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, torsdag den 31. marts 2011, udgivet af erhvervsmagasinet CSR. 31. marts særudgave af Erhvervsmagasinet CSR distribueret med børsen torsdag den 31. marts 2011 Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, når de markedsfører grønne produkter. Side 10 Værdien af CSRinitiativer kan måles Novo Nordisk opgør nytten af sine kinesiske CSR-aktiviteter for samfundet og for bundlinjen. Side 40 Medarbejderne får strategien til at leve Det er en stor udfordring at gøre CSR synlig og konkret for medarbejderne. TNT har succes med det. Side 26 Mindre virksomheder skal integrere CSR Hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at være førende på CSR-området, er det nødvendigt, at SMV erne kommer ind i kampen, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Side 6 NGO-samarbejde Det er populært at samarbejde med en NGO som et led i CSRstrategien. Men der er langt i mellem succeserne. Side 22 Kompliceret kommunikation Det er essentielt at fortælle om CSR, men det kan koste dyrt, hvis kommunikationen er for luftig. Side 16 CSR+sociale medier =problemer Mange virksomheder forstår ikke, hvordan de skal kommunikere CSR via sociale medier. Side 20 Papir på CSR-indsatsen Danmarks Naturfredningsforening forventer at blive certificeret efter CSR-standarden, DS 26001, allerede næste år. Side 28 Strategi & Ledelse Leverandørsamarbejde Kommunikation Klima Miljøteknologi

2 Du har dit bedste kort til gode i spillet om energibesparelser Der findes mange gode ideer til at reducere energiforbruget og udledningen af CO 2, men der er kun få løsninger, som kan gøre en reel forskel her og nu. Heldigvis findes der en ofte overset mulighed, som allerede findes overalt iblandt os: den helt almindelige pumpe. Pumper står for 10 % af verdens samlede energiforbrug. Men en energieffektiv konstruktion og motorteknologi kan reducere hver pumpes elforbrug med op til 60 %. Denne gennemprøvede teknologi er tilgængelig fra Grundfos NU. Bestil Hidden Opportunity Handbook på HIDDEN OPPORTUNITY The humble pump is the key to reduced energy consumption, lower carbon emissions and the best way to save money NOW A 10-minute read will show you how one little known action can immediately reduce electrical energy consumption Grundfos tilbyder førende og energieffektive løsninger inden for pumper og elmotorer, som alle er konstrueret til at hjælpe vores kunder med at imødegå energiudfordringerne NU. Du kan få mere at vide om, hvordan energiforbruget til pumpedrift kan reduceres ved at besøge vores websted og bestille et gratis eksemplar af vores Hidden Opportunity Handbook. Meet the energy challenge NOW på

3

4 Leder Marts 2011 Redaktør: Kristina Øby Pedersen En nødvendighed og en konkurrencefordel CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvar eller samfundsansvar. Hvad man end vælger at kalde det, er det et emne, som alle virksomheder må forholde sig til. I længden kan de virksomheder ikke overleve uden at tage ansvar for det samfund, de fungerer i. Forbrugerne lægger i stigende grad vægt på, at de varer, de køber, er fremstillet under ordentlige vilkår. Store virksomheder bliver igen og igen holdt op på deres ansvar, og de straffes med dårlig omtale, hvis ikke de lever op til det. Derfor er de også nødt til at stille krav til deres underleverandører, og det tvinger samtidig SMV erne frem på banen. CSR er et område i rivende udvikling, hvor overliggeren konstant flyttes, og der er rigtig mange spørgsmål at tage stilling til. Hvordan ser det lige ud med virksomhedens klima- og miljøpåvirkning? Hvordan er forholdene for medarbejderne? Under hvilke forhold er de varer og materialer, virksomheden bruger, fremstillet? Og hvordan påvirker man lokalsamfundet? Det lyder alt sammen som udgifter, men gøres det rigtigt det vil sige strategisk, kan det forbedre virksomhedens konkurrenceevne og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Tilfældige sponsorater er ikke det bedste valg. Det skal være en integreret del af strategien. Forudsætningen for at få fordelene med er selvfølgelig, at man kommunikerer om sin indsats, men kommunikationen skal vise et ægte og reelt billede af virksomhedens indsats. Og sådan er det som bekendt ikke altid. Forbrugerombudsmandens vejledning, som lå færdig i januar, har dog sat grænser for udfoldelserne. Mens mange virksomheder går lidt for langt, når de skal fortælle om deres samfundsansvar, så er der også virksomheder, som går stille med dørene og slet ikke fortæller om deres initiativer eller i hvert fald nedtoner dem, et fænomen som efterhånden er blevet kendt som green-hushing. Det er især SMV er, der undlader at kommunikere. Det kan have mange årsager. Janteloven eller den der lever skjult, lever godt nævnes som årsager. Der kan imidlertid være en helt anden grund, for det, der af større virksomheder bliver opfattet som CSR-initiativer, opfattes af nogle mindre virksomheder som noget vi altid gjort. Det duer ikke, for hvis det holdes hemmeligt, forsvinder konkurrencefordelen. Det er nogle af de emner, du kan læse om i denne særudgave af Erhvervsmagasinet CSR. Erhvervsmagasiet CSR er Danmarks eneste magasin om Corporate Social Responsibility. Erhvervsmagasinet vil gennem interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases og debatstof beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, sociale og etiske initiativer. Det er magasinets målsætning at give læserne nye perspektiver, faglig viden, redskaber og inspiration til den daglige strategiske ledelse af den bæredygtige virksomhed på tværs af brancher. Indholdet er målrettet ledere, beslutningstagere og andre fagfolk beskæftiget med bæredygtig udvikling i Danmarks største virksomheder inden for produktion, handel og service samt relevante medarbejdere i stat, regioner og kommuner. Eftertryk er kun tilladt efter aftale med redaktionen. Webportalen indeholder længere artikler og korte nyheder om CSR. Her er der også mulighed for selv at bidrage til indholdet med pressemeddelelser og arrangementer. På portalen kan man desuden tilmelde sig det ugentlige nyhedsbrev, som udsendes hver mandag. Bag CSR: Ansvarshavende redaktør: Kristina Øby Pedersen, Journalist: Lasse Andersen Redaktionsassistent: Signe Riisager Raskmark Salgsdirektør: Jes Richard Møller Grafisk Design: Janine Schmiedel Abonnement: Et årsabonnement tegnes ved henvendelse til Horisont Gruppen, og koster 420 kr. ex moms for seks udgaver. Oplag/Læsertal: Kontrolleret oplagstal eks. Kontrolperiode 1. juli juni 2010 Antal læsere (iflg. læseranalyse gennemført af Peytz & Co.) Annoncesalg/medieinformation: Download medie- og målgruppeinformation på eller kontakt Jes Richard Møller, telefon , Trykning: Dansk AvisTryk a/s Kristina Øby Pedersen Redaktør Udgiver: Horisont Gruppen a/s Horisont Gruppen a/s Tlf CSR Corporate Social Responsibility

5 STYRK DIN KLIMAINDSATS OG FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Siden 2007 er mere end 60 virksomheder, kommuner og organisationer blevet klimapartnere UDVALGTE KLIMAPARTNERE DER TAGER MEDANSVAR OG SÆTTER HANDLING BAG DERES KLIMAAMBITIONER CODAN MÆRKER KONSEKVENS- ERNE AF KLIMAFORANDRINGER Forsikringsselskabet Codan tager sig til daglig af de økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne, når voldsom regn og storm rammer landet. Derfor er klima et naturligt sted for Codan at tage ansvar og samtidig selv give et bidrag til at udbrede vedvarende energi. Codan har indgået aftale med DONG Energy om at aftage certifikater for vedvarende energi, så det dækker forbruget på Codans hovedkontor. Siden 2007 har Codan reduceret sin egen CO 2 -udledning med 8 % på skandinavisk plan. Forsikringsselskabet har en målsætning om at reducere CO 2 - udledning med 40 % inden udgangen af Erhvervslivet spiller en central rolle i at tackle klimaudfordringen.vi har et ansvar for at reducere vores eget CO 2 -udslip, men også for at udvikle nye, klimavenlige løsninger til vores kunder, siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan. STORT ENERGIFORBRUG, STORE BESPARELSER Skanska Asfalt producerer asfalt til de danske veje. Det er en energitung proces, så da Skanska blev klimapartner, var energieffektivisering i centrum. DONG Energy s enegirådgivere fandt flere muligheder for besparelser på Skanskas ældste fabrik i Køge. Der er sparet ca. 10 % i elforbruget på fabrikken. Der er installeret et nyt system til at styre varmen endnu mere effektivt i tørretromlen, hvor sten og grus tørres og opvarmes, inden det blandes til asfalt. Skanska har købt certifikater, der dækker 90 % af virksomhedens samlede elforbrug, der relaterer sig til vindmøllestrøm. Skanska har en global målsætning om at være klimavenlige, så klimapartnerskabet er i tråd med vores strategi inden for energi og miljø, fortæller Bjarne Kjærside, direktør i Skanska Asfalt. KOMMUNE OG ERHVERVSLIV TAGER ANSVAR I FÆLLESSKAB Fredericia vil være en af de bedste kommuner at drive virksomhed og bo i. En ambitiøs strategi for klima og energi er et led i den vision. Partnerskab med erhvervslivet er centralt i strategien, og det har Fredericia fået gennem klimapartnerskabet. Kommunen har samarbejdet med DONG Energy s Innovations-center om opgradering af biogas fra Fredericia Centralrense-anlæg, så gassen bl.a. kan bruges i bybusserne. Kommunen investerer med rådgivning fra DONG Energy pt. mere end 23 mio. kr. til energirenovering af kommunens bygninger. Kommunen har med hjælp fra DONG Energy gennemført en med-arbejderkampagne, der fik de ansatte på skoler, daginstitutioner mm. til at nedsætte energiforbruget. Vi ønsker at markere os som nytænkende på klima- og energiområdet. Vi gør det ikke kun ud fra miljøpolitiske grunde. Der er også sund økonomi og erhvervsudvikling i det, fortæller Erik Jespersen, direktør for teknik og Miljø i Fredericia Kommune. Læs mere om klimapartnerskaber og vores partnere på klimapartner.dk, eller kontakt os på eller

6 Strategi & ledelse Selvom CSR-pioneren Mads Øvlisen er blevet 71 år, rejser han stadig rundt i verden til konferencer og holder passionerede oplæg om forretningsdrevet samfundsansvar. Her på konferencen Future Greenland 2011 i Nuuk. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Tekst: Lasse Andersen Danmark er ikke førende på CSR-området Danmark lever ikke op til regeringens ambition om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, mener formanden for Rådet for Samfundsansvar, Mads Øvlisen. Hvis målet skal realiseres, er det nødvendigt, at CSR-tankegangen for alvor bliver integreret i både den offentlige sektor og i landets mange små og mellemstore virksomheder, mener han. Regeringen har ofte luftet ambitioner om, at Danmark skal sikre sig en global førerposition på CSR-området, som danske virksomheder kan drage fordel af i den internationale konkurrence. Og indførelsen af lovkravet om at de 1100 største danske virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten, har da også vakt både opsigt og anerkendelse i udlandet. Men indtil videre er ambitionerne om en CSR-førerposition ikke en realitet. Det mener den tidligere Novo Nordisk direktør, Mads Øvlisen, der i dag er formand for Rådet for Samfundsansvar og bredt anerkendt som en af Danmarks pionerer på CSR-området. Danske virksomheder er ikke globalt førende på samfundsansvar. Hvis vi kigger på de forskellige indekser, som bedømmer virksomheder efter deres indsats på CSR-området - eksempelvis Dow Jones Sustainability eller Sustainable Asset Management (SAM) - så er der ikke noget index, hvor Danmark ligger i spidsen. Der er fire, fem danske virksomheder, som en gang i mellem ligger højt, men det berettiger ikke til at kalde os førende. Danmark er en gennemsnitsperformer, til trods for at vores selvforståelse på området er meget høj, slår Mads Øvlisen fast. Store udfordringer for SMV er Han mener, at en række ting skal forbedres, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at vise globalt lederskab for ansvarlig vækst. Blandt andet mener Øvlisen, at der i de kommende år skal fokuseres på at få forretningsdrevet samfundsansvar integreret som en del af forretningen hos Danmarks mange små og mellemstore virksomheder. Når SMV er i dag arbejder med samfundsansvar, så har de typisk fokus på medarbejderpleje og aktiviteter, som placerer virksomheden som ansvarlig i lokalsamfundet, eksempelvis ved at tegne sponsorater eller skabe praktikpladser. Men de undersøgelser, der er lavet, viser, at de sjældent arbejder strategisk med samfundsansvar. Det er den store udfordring at vise disse virksomheder, at den strategiske tankegang er vejen frem, siger Mads Øvlisen. Især når det gælder ansvarlig leverandørstyring, mener han, at de små og mellemstore virksomheder har» 6 CSR Corporate Social Responsibility

7 Spørg ikke, hvad du kan gøre for CSR, men hvad CSR dig. kan gøre for Lad sund forretningssans styre din virksomheds CSR strategi. Optimer dine ressourcer og øg effekten. Læs hvordan på deloitte.com/dk/csr Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

8 Strategi & ledelse Staten og kommunerne prædiker ofte om, at de private virksomheder skal udvise samfundsansvar, men i den offentlige sektors egne rækker går det sløjt med at implementere CSR, mener Mads Øvlisen, der er formand for Rådet for Samfundsansvar. Fotograf Ulrik Bang, bang.gl Om Mads Øvlisen Mads Øvlisen er i dag formand for det regeringsnedsatte Rådet for Samfundsansvar og adjungeret professor ved Center for Corporate Social Responsibility på CBS. Desuden har han siden 2006 været medlem af bestyrelsen i UN Global Compact. I 19 år var han administrerende direktør for Novo Nordisk, frem til 2000, hvor han vekslede direktørposten ud med en post som bestyrelsesformand. I Novo Nordisk var han manden, der introducerede et miljøregnskab og et socialt regnskab ved siden af det økonomiske, inden han endeligt forlod virksomheden i 2006.» en kæmpe-udfordring, der skal tages meget alvorligt. Hvis du driver en lille, jysk virksomhed, der leverer komponenter til et eller andet, og i øvrigt opfører dig pænt, så er krænkelse af menneskerettigheder i leverandørkæden normalt ikke et område, der er placeret højt på dagsordenen. Men det bør det være. I dag glemmer alt for mange virksomheder, at de komponenter, som de selv køber ind fra omverdenen, eksempelvis kan være lavet af mineraler, der er udvundet under forhold, der krænker menneskerettighederne groft, siger Mads Øvlisen og fortsætter: Og hvis man i dag ikke har styr på leverandørkæden, risikerer man at blive kritiseret for det i en grad, der kan være meget skadelig for forretningen. Mads Øvlisen erkender dog, at det er en kompliceret øvelse, især for mindre virksomheder med få resurser, at holde hånd i hanke med rækken af underleverandører. Derfor opfordrer han brancheforeningerne til at hjælpe deres medlemmer på området. Som virksomhed kan du altid besøge underleverandøren, for at tjekke forholdene, men så snart du er ude af døren, er det svært at kontrollere, om de cardigans, du lige har set blive lavet i en nydelig systue i virkeligheden bliver syet i en sweat-shop rundt om hjørnet. Det stykke kontrol-arbejde kan en brancheorganisation bedre løse, og den kan arbejde på at skabe nogle generelle standarder, som kan gennemføres ensartet i en hel industri, påpeger Mads Øvlisen og understreger, at det er specielt vigtigt for mindre virksomheder at kunne læne sig op ad en brancheforenings anbefalinger. Ud med sproget Ifølge Mads Øvlisen er det ikke kun leverandørstyringen, SMV erne skal blive bedre til at håndtere. Også kommunikationen om CSR-arbejdet er mange danske virksomheder for dårlige til, mener han. Hvis vi kigger på de undersøgelser, der er lavet, siger 80 procent af virksomhederne, at de arbejder med samfundsansvar, men det er altså kun omkring 25 procent, der kommunikerer om det. Det er ganske enkelt for lidt, for hvad hjælper det at gøre en fremragende indsats på området, hvis man ikke fortæller nogen om det? Det giver ikke nogen konkurrencefordel i hvert fald, konstaterer Mads Øvlisen. Han mener dog ikke, at det skal gøres lovpligtigt for SMV erne at rapportere om deres CSR-aktiviteter, ligesom de 1100 største danske virksomheder i dag er forpligtiget til. Jeg tror ikke, vi skal lægge flere pligter på SMV erne, det vil bare blive set som endnu et bureaukratisk tiltag. I stedet skal vi løse den pædagogiske opgave, det er, at vise hvordan arbejdet med samfundsansvar skaber værdi. Når lederne i SMV erne kan se, at det gavner deres forretning, skal de nok komme i gang, understreger Mads Øvlisen. Det offentlige skal igang Fra at tale om en pædagogisk opgave i forhold til SMV ernes CSR-arbejde, bliver Mads Øvlisens udtalelser anderledes kritiske, når talen falder på statens og kommunernes indsats på området. Han peger på, at hvis Danmark skal leve op til regeringens ambition om at kunne vise globalt lederskab for ansvarlig vækst, så skal alle aktører Danmark er en gennemsnitsperformer, men selvforståelsen er meget høj. spille en rolle. Men det gør staten og kommunerne ikke i dag, mener han. Der sker ikke ret meget i de offentlige virksomheder i dag. Der er en opfattelse af, at det er de private virksomheders ansvar at tage samfundsansvar, og at staten og kommunerne er dem, der sætter rammerne. Men når man tager i betragtning, at kommuner og stat disponerer over henholdsvis 100 og 50 milliarder hvert år, så er den holdning simpelthen ikke i orden. Den offentlige sektor bliver nødt til at gøre, som man selv prædiker, siger Mads Øvlisen. Han mener generelt, at der mangler strategier for både klima og miljøområdet i det offentlige, men påpeger at indkøbsområdet er det vigtigste at tage fat på, fordi størrelsen af de beløb, som det offentlige handler for, er astronomiske. I regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) er der udarbejdet de fineste værktøjer til, hvordan man køber ansvarligt ind, du kan sågar gå ind og se, hvilken standard kunstgødning du skal købe. Problemet er bare, at der næsten ikke er nogen, der bruger retningslinjerne. Undskyldningerne lyder desværre ofte, at man hverken Mads Øvlisen, formand, Rådet for Samfundsansvar har tid, indsigt eller resurser - og resultatet bliver, at det er et særsyn, når nogle af pengene bliver brugt i overensstemmelse med det, man kan kalde etisk handel, konstaterer Mads Øvlisen. Spørgsmålet er så, hvordan man får ansvarlige indkøb på dagordenen hos de kommunale ledere. Mads Øvlisen mener, at man skal lade nogle offentlige instanser gå foran i pilotprojekter, hvor de arbejder med at integrere social ansvarlighed i indkøbspolitikken og får uddannet medarbejderne ordentligt til at klare opgaven. Dermed får man skabt nogle rollemodeller, som reelt har defineret og arbejdet med problemerne, og som dermed er i stand til at lære andre, hvordan man kommer videre på det her område. Videre skal vi i hvert fald, for det duer ikke i længden, at staten og kommunerne gang på gang fremtræder som tilhængere af samfundsansvar, men ikke gennemtrumfer det i egne rækker, understreger Mads Øvlisen. 8 CSR Corporate Social Responsibility

9 Vand er nok - med Ecoflex! Almindeligt postevand klarer de fleste rengøringsopgaver - hvis man bruger vandet på den rigtige måde. Derfor har Nilfisk skabt Ecoflex - det grønne system der rengør med vand og kun bruger rengøringsmiddel, når det virkelig er nødvendigt. One touch magi - bare tryk og kør 1 Min Helt grøn rengøring Standardindstillingen på Ecoflex er ideel til regelmæssig rengøring. Der bruges kun vand, helt uden tilsætning af rengøringsmiddel. Fleksibelt system Ecoflex systemet kan justeres til 5 forskellige niveauer. Der skiftes nemt mellem forskellige rengøringsintensiteter og man vælger selv, hvilket niveau man ønsker som grundindstilling. 60 sekunders rengøringsboost Et tryk på én knap øger børstetryk, vandmængde og tilfører rengøringsmiddel i 1 minut. Det klarer de stærkt snavsede områder. Se filmen og info om Ecoflex på Nilfisk Danmark Sognevej Brøndby Tlf.: Fax:

10 Kommunikation Tekst: Kristina Øby Pedersen Reklamefolk skal holdes i kort snor Virksomhederne skal passe på, at reklamefolkene ikke bliver for kreative, og huske at tage juristerne med på råd, når grønne produkter skal markedsføres. Synspunktet blev lanceret af Forbrugerombudsmanden på konferencen Hvad kommer efter greenwash? Hvis man har sådan en lille nagende fornemmelse i maven af, at det nye reklameslogan om virksomhedens miljøindsats ikke holder hele vejen, er der god grund til at tænke sig om en ekstra gang. Det kunne være et tegn på, at påstandene ikke kan dokumenteres eller ikke har hold i virkeligheden. Sådan lød det fra Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, da han talte på Danmarks og Europas første konference om, hvad man kan gøre for at undgå greenwash i virksomhedskommunikationen. Forbrugerombudsmandens råd går ud på, at virksomheder ikke bør give Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. Lars Ludvigsen, PR-Partner reklamefolkene frit spil, når der skal kommunikeres miljø og etik, men tværtimod sørge for, at juristerne bliver taget med på råd. Anbefalingen om at holde reklamefolk i kort snor skyldes ikke i, at de bider, men at de simpelthen kan finde på at løbe væk. Bemærkningen blev mødt af smilende tilhørere, men blev ikke direkte kommenteret. Og det var umiddelbart mærkeligt, for der var blandt greenwash-konferencens deltagere repræsentanter fra både reklamebureauer og pr-bureauer. Hvorfor fandt de sig i den fornærmelse? Vi har spurgt nogle af deltagerne, om de er enige i, at juristerne skal have det sidste ord i markedsføringen, eller om reklamefolk er i stand til at kommunikere på en ansvarlig facon. Mavefornemmelsen som rettesnor En af deltagerne var Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, som ikke tror på, at der går for meget jura i kommunikationen. Nu hvor vi nærmer os det, der forhåbentlig er bagsiden af krisen, tror EXECUTIVE KURSER Hvad er din plan? Få den nyeste viden om CSR på blot få dage Få stærk kompetenceudvikling lige efter sommerferien inden for CSR, klima, strategi og ledelse. Vi tilbyder intensive kurser, hvor forskning møder praksis bl.a. Strategisk CSR for ledelse eller CSR og Klima med fokus på strategi, innovation og kommunikation. Dermed får du konkrete værktøjer, du kan implementere direkte i virksomheden. Se også vores øvrige kurser inden for ledelse, strategi og innovation, organisation, marketing og kommunikation, økonomistyring eller finansiering. Læs mere på Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg Telefon CSR Corporate Social Responsibility

11 Kommunikation vi også, at markedsføringen kommer til at dreje sig om andet end pris, pris, pris, så vil der igen være fokus på økologi, fair trade og sunde varer. Derfor bliver der også brug for lige præcis den form for kommunikation, som omfattes af den nye vejledning. Og her er han begejstret for Forbrugerombudsmandens formidling af budskabet og vægten på mavefornemmelse. Henrik Øe siger jo simpelthen, at hvis din mavefornemmelse er god, så kan du med stor sandsynlighed også gøre det, du gerne vil, men hvis du nu Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, advarede mod at give reklamefolkene for frie hænder. skal være helt ærlig overfor dig selv, og du står og siger hmm, kan du nu også gøre det her? så er det nok fordi, du lige skal undersøge det en gang mere. Det er der ikke meget jura i, siger han. Det har vi altid gjort Anja Fribo fra reklamebureauet Nørgaard & Mikkelsen mener dybest set ikke, at de kommer til at opleve større forandringer i forhold til den nuværende praksis. Jeg tror, vi kommer til at se masser af reklamer, som kommunikerer omkring det grønne. Vi har tidligere set en masse, der er gået over stregen, men nu har vi fået den nye vejledning, og den tror jeg egentlig, at folk har tænkt sig at følge. Vi sidder selv som reklamebureau og har læst den, og jeg synes, det er helt fint, at forbrugerne skal have en reel information, siger hun. Hun tror også, at meget har forandret sig hos reklamebureauerne, så der findes en form for selvjustits. Det er nye tider, siger hun. I vores hus har vi en talemåde: nu bliver det for reklamet, og jeg mener ikke, at vejledningen betyder, at vi aldrig kan lave en reklame for noget mere, lyder det fra Anja Fribo. Hvad angår indblanding fra jurister, vil vejledningen ikke ændre noget hos Nørgaard & Mikkelsen. Her bliver juristerne altid spurgt. På det område spørger vi hellere fire gange for meget end én gang for lidt, men jeg føler ikke, at vi bliver styret af juristerne. Vi bruger dem egentlig bare som et redskab, forklarer Anja Fribo. Kommunikationsfolkene må lære det Lars Ludvigsen, PR-Partner, er ikke positiv overfor for meget indblanding fra jurister. Henrik Øe har en pointe, men man må have det grundsyn, at kommunikationsfolk kan deres kram. Selvfølgelig skal vi samarbejde med andre, og jurister er velkomne til at byde ind, men vi skal i endnu højere grad inddrage de folk, som bærer organisationens formål det vil sige ingeniører, biologer og andre. Det handler om, at vi som kommunikationsfolk skal være dygtige og tage vores ansvar på os, siger han. Han mener, at bæredygtig kommunikation indebærer helt nye rutiner og kommunikationsformer. I stedet for at tillægge produkter og virksomheder nogle falske mentale værdier, skal kommunikationsfolkene fortælle om det virkelige indhold. Ellers får vi bare mere snydekommunikation, undercover, spin og andre gemmelege. Det rækker altså ikke med et tjek oppe på hjørnekontoret i juridisk afdeling. Kommunikationsfolk skal simpelthen have en ny selvforståelse. I stedet for bare at følge viljeløst med de ubæredygtige virksomheder og bruge al deres intelligens og kreativitet på at skabe kunstig legitimitet, skal de se muligheden for at blive rigtige forandringsagenter. Der har aldrig været bedre muligheder for at skabe et kommunikationsfag, der kan komme til at betyde noget i virkeligheden, slutter han. Stop velgørenhed. Promovér iværksætteri i Afrika. Er der noget land i verden, der er blevet rigt på baggrund af velgørenhed? Nej. Velstand bliver skabt af entreprenører og private investeringer, hvor man sigter efter afkast og derfor har fokus på sustainability. Afrika har brug for to ting - viden og privat kapital. Humanipo.com er skabt med henblik på at skabe bro mellem professionelle i vesten, der ønsker at hjælpe afrikanske iværksættere med deres erfaring og netværk. Som en del af Humanipo.com har vi lavet Ipo48.org, som er et 48 timers startup event med det formål at vise verden, at Afrika har talent. Det er netop det talent, som sammen med private investeringer skal løse Afrikas problemer, og ikke diverse velmenende statsstøttede programmer, der ofte lander i de forkerte lommer. Se vores video fra Nairobi på ipo48.org, hvor et kenyansk kvindeligt programmørhold vandt en privat investering på euro for deres produkt M-farm. De stolte vindere fra M-Farm Kontakt os hvis du deler vores syn på Afrika, så vi sammen kan gøre noget ved det. Web: humanipo.com - Mail: - Telefon:

12 STRATEGISK CSR-RÅDGIVNING Vi tilbyder et team af internationale CSR-konsulenter med forstand på forretningsudvikling strategi- og politikudvikling, leverandørstyring og samarbejdsorienterede audits strategiske CSR-projekter med kunder, leverandører og andre interessenter CSR-metoder med fokus på virksomhedens forretningsmodel. Vi bygger på mere end 10 års praktisk erfaring med CSR-implementering i danske og udenlandske virksomheder indgående landekendskab og netværk i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa. Kontakt udviklingschef Henning Høy Nygaard for et uforpligtende møde på tlf eller Læs mere på hvr.dk/csr. Vores kunder oplever i dag, at CSR er et vækstparameter. Henning Høy Nygaard CLEANTECH PARTNERSKAB Få adgang til de stores viden og netværk En række af Danmarks største virksomheder er parate til at indgå partnerskaber med mindre virksomheder inden for cleantech. Partnerskabsvirksomhederne: Amagerforbrænding, Cb svendsen, Danfoss, Dansk shell, Dong Energy, Ernst & Young, Grundfos, IbM, IrD, ku-life, Multidata, Mærsk, Novozymes, rockwool, seas-nve, siemens, Vestforbrænding Læs mere om, hvordan du indgår et partnerskab på cleantechpartnerskab.dk OM CLEANTECH partnerskab Væksthusene driver Cleantech Partnerskab, som er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen for at fremme udviklingen og væksten i danske cleantech-virksomheder. FÅ NYE PERSPEKTIVER, KVALIFICERET FAGLIG VIDEN, REDSKABER OG INSPIRATION TIL LEDELSE AF DEN BÆREDYGTIGE VIRKSOMHED Cleantech-ann-marts indd 1 16/03/ erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility CSR er mere e end bundlinje Man undgår helst at tale om, at CSR-indsatsen ikke altid ses på bundlinjen. Det skaber dilemmaer. Side årgang Juni 2010 Nr. 03 erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility ISO Skaber en fælles platform På et møde i København afsluttede 400 delegerede fra 80 lande arbejdet med en global standard for samfundsmæssigt ansvar. Nationale standarder følger. Etniske tyrkere får særlig opmærksomhed, siger CSRchef Birgitte Kofod Olsen. TrygVesta indberetter om inklusion SamfundSanSvarlige San S Smv er SMV erne skal være bedre til CSR, mener Rådet for Samfundsansvar. Side 34 HveR fjerde uden CSR-politik Hver fjerde virksomhed nåede ikke at blive klar til indberetning om samfundsansvar, spår ekspert. Side årgang Januar 2011 Nr. 01 Grænser for den Grønne markedsføring Gratis at bryde kurveknækker aftaler Center for Energibesparelser hemmeligholder resultaterne erhvervsmagasinet CSr Corporate SoCiaL responsibility Nyt CSR-netværk vil bekæmpe Grønlands problemer Virksomheder kommunikerer CSR med grønne mærker Store besparelser i Skyen Cloud computing giver store CO 2 - reduktioner. Side 20 uambitiøs RoHS-ReviSion Udfasning af flere farlige stoffer er mulig. Det afspejler forslaget til direktiv-revision ikke. Side 40 mod grønnere SkibSfart Skibsfartens partikelforurening og CO 2 -udslip skal ned. Side 26 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi CSR+SoCiale medier=problemer Virksomhederne famler sig frem på nettet. Side 22 elbilerne Skal på gaden Better Place-oplevelsescenter skal overtale forbrugerne. Side 25 Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi Strategi & LedeLSe LeverandørSamarbejde KommuniKation KLima miljøteknologi læs dig klog på CSR Vi har udvalgt fem bøger, som giver svar på typiske CSR-spørgsmål. Side årgang Marts 2011 Nr. 02 CSR-kommunikation er en balancegang Greenwashere holder sig Reklamefolk skal holdes i kort snor tilbage Reklamefolk SPAR 50% Redaktionelle fokusområder: BÆREDYGTIGHED / MILJØ / CLEANTECH / ENERGI / KLIMA / RECYCLING / LEVERANDØRSAM- ARBEJDE / GLOBALISERING / ARBEJDSMILJØ / STRATEGI & LEDELSE / KOMMUNIKATION Få 12 udgaver af erhvervsmagasinet CSR for kun seks udgavers pris - direkte på dit skrivebord. Magasinet udkommer seks gange årligt og sætter den professionelle CSR agenda via et læseværdigt mix af Nyheder Interviews Reportager Ekspertindlæg Virksomhedscases Debatstof Tilbud til nye abonnenter: Kun 420 kr. + moms. Du sparer 50%! (Scan her) eller klik ind på Tilbudet gælder kun for nye abonnenter. Scan 2d barcode med programmet Scanlife. For at hente Scanlife: SMS 1220 eller hent gratis i AppStore eller Android- Market

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING

I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING I dag kan du se HVORDAN KLIMAAMBITIONER STYRKER DIN FORRETNING TAG MEDANSVAR FOR KLIMAET OG DIN FORRETNING BLIV KLIMAPARTNER MED DONG ENERGY Klimaforandringerne sker ikke kun i naturen. Markederne forandrer

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til miljørigtig drift & ledelse - www.csr.dk Erhvervsmagasinet CSR med tilhørende website og e-nyhedsbrev udgør Danmarks eneste

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Få kontakt til økonomichefen

Få kontakt til økonomichefen Et erhvervsmedie fra: Et erhvervsmedie fra: Medieinformation 2014 Få kontakt til økonomichefen NR. 1 / NOVEMBER 2012 1. ÅRGANG / PRIS KR. 59,90 Økonomichefens foretrukne inspirationskilde www.økonomi.dk

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Gode råd om... grøn markedsføring

Gode råd om... grøn markedsføring Gode råd om... grøn markedsføring INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvilke regler bør virksomheden kende? 3 3. Markedsføring som helhedsindtryk 4 4. Forskellige dokumentationskrav til forskellige påstande 4 5.

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere