MC Hansen. Se side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MC Hansen. Se side 19"

Transkript

1 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR ÅRGANG FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva... S id 8 MC Ha Å fø uikalk oplvl i Vikæld i Kai bliv d d lokal, og iaioal uik, MC Ha S id 9 Daig Bui Fax aag ag pædd ig. Nu ogå pddaig, ok ikk på d åd du o... S id 5 ali - all g favåld og d livbkæfd oiv. I å blv ha opag i Åb Alidø, og lig u ha ha udillig f fokllig d i Daak. Næ d Opik- Galli i Fax. Lig vd id af hold BENTE ANSHOLM il. Ogå h d fyld d ali. Mg fokllig ali og akvall - a kobiaio af akval og olialig, hvilk a g jæld. Hu foæll da ogå a hd væk ka opdl i fokllig pok, lv o d g fokllig, d dog æk d gå ig, å a ikk i vivl o a d B d. Nog d gå ig i fl af pok bvægl og fo fo gigighd. Ma ydlig oiv, aidig oiv a ka ig... Næ ku ANNETTE SJØLUND. H ko a id og oplv hl ad udykfo d bl.a. ofa ali, kaik og divø. Hu kpi ogå d lv a lav papi og hpå al oiv. E ggåd a i al hvad hu lav kido. A lig od k, og d 30. dcb va ælig dag fo hd - hu gæpædikd vd gudj i Maglby kik. FORTSÆTTES SIDE 4 I Ejvid Bj ali d ali fa gulv il lof på all vægg F ku i d gal løgfabik KUNST ER EN UNDERLIG STØR- RELSE. NOGLE KAN LIDE NOGET - ANDRE NOGET HELT ANDET, OG EN DEL KAN SLET IKKE LIDE KUNST. Såda vi hldigvi å fokllig, hvi a ud ig lv id il a opp op og kigg på ku - ll ud d, hvi d kal lyd fi - å ka d ligg ag god oplvl g i ku vd. Og ka a å aidig væ å hldig a ød ku og hø o ak bag væk, og hvoda d blv il, å bliv oplvl du ø. E åda ulighd ha a i d gal løgfabik i Vaplv. H ha hl f ku hv i ali, og a g vlko il a kigg idfo, båd fo a på ku og få ak d ku. D ulighd ha Fax Bug by. D va Ejvid Bj d og iod vd ako il d gal løgfabik på Tigvj 4 i Vaplv. D i d idlig adiiaiobygig ku hold il og i fou d lill udillig d ogl af ku væk. EJVIND BJERRE, d ov 80 å gal, ha ali fyld d B Ahol d ali fa popiod Sødag d 3. jaua a oåd bd Vi UDSALG Sø akiv by!

2 2 FAXE BUGTEN 203 UGE Ko og god Rødvj 62B 4640 Fax Fax Uddl hv idag/odag i Fax, Hålv, Kai, Fax Ladplad, Tuby, Rød, Tappøj, Halv (Dalby, Båby, V Egd, Sd. Dalby, Ul, Gilfld) + Halv By, So Hddig og Rødvig id idag/odag i d. Kooid: Madag-fdag kl Idlvigfi: Tkid-aoc odag kl Rubikaoc (hud illykk-aoc og fællakd) odag kl Rdakiol of: odag kl Aoc: Bladchf Adiid Avahavd Chiia Kopa -ail: Aockoul Clau Nybo -ail: Aoc/ Koo Ai Muxoll -ail: Podukio: Layou/DTP Poul Eik Hub J -ail: Rdakio: Rdakø - foo Tokild Sva Kaf -ail: Vika: Eddi va Lühj Spo i aabjd d Ja G. Nil Radio Øjællad Blad påag ig i aigava o følg af vull fjl i aoc og k. Udyl af k, aoc, foo.v. ikk illad ud foudgåd afal. OPLAG kpla Sid idag i hv åd k. TRYK PoviTykki ApS Avi bliv odl af Udbliv avi, koak: Fax Bug Tygfod ø Sv Fikol STEVNS FRISKOLE HAR NETOP MODTAGET ET TILSAGN PÅ KR FRA TRYGFONDEN TIL UNDERVISNING I FØRSTE- HJÆLP AF SAMTLIGE ELEVER OG LÆRERE PÅ SKOLEN I RØDVIG. - Vi g aklig fo ilag, udal foad fo Sv Fikol, Tia Haua Ol. I d afud vi lv i, i dag, d vælig, a lv id bø ka væ d il a gø fokl, og foæ: - Of d ku få iu, d dj ig o. Sv Fikol vil g giv vo lv god a på liv og giv d ulighd fo Gudj Lødag d 5. jaua: Advikik kl Sødag d 6. jaua: Fax kl A Du Kliik Tadkik Tlf Vikældov 2 A 4640 Fax Tlfo: Åbigid: Ma Ti. - f Tlfoid: Ma. - f Udfo åbigid og hjbøg f afal E-ail: Shuggi i Fax EDMUND BJØRNS Eff. Nygad Fax Tlf Fax æld bdadfia - gudlag 853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xa. bdæd Elbh og Ki Mihiof Vgad 4640 Fax Elbh Elbh Mihiof Mihiof Ki Ki Mihiof Mihiof Biæl/bgavl: fa k ,- Biæl/bgavl: fa k Ikl. dak poduc hvid kvaliki, øko-u, Ikl. kl hooa, hvid ki, ilægig økologik og u, iklædig. hooa, Pi kiilægig kkl. og køl. køl (ax. 25 k.). Ig illæg fo af, ø- og og hlligdag. Rig yg il il o o - vi - æff vi æff alid! alid! a ku hadl a hjælp, o god dbog i lv livud iuaio. Tilag giv ulighd fo a all lv a læ få kuu i føhjælp af pofioll udvi. Idkolig ( kla) vil bliv ilbud o i o iodukio i føhjælp og lli (4.-6. kla) fi i kuu i dagligdag føhjælp og livddd ilag. Udkolig og læ vil få kuu i hjaag, dagligdag føhjælp og livddd akivi. Rohol kl Hyllhol kl Kai kl Dalby kl Ul kl V Egd kl Hålv kl NÆRVÆR OMSORG RESPEKT Lad yg o hjælp. Topplacig i pi af Fobugblad Tæk (ak.dk) Tlf E alidig Hygg og Kulu Klub HYGGE- OG KULTUR KLUBBEN I FAXE HAR FORÅRSPROGRAM- MET KLART. ET MEGET ALSIDIGT PROGRAM. Fø ød 203 fid d odag d 9. jaua hvo Doh Fuup ko og foæll hioi. O hd ig d, a hu foæll - å a d ø... All ød - og d ikk all d oal i d aikl - fogå odag i Æblhav, bo fa å d fil på poga. Så d i Biogaf Ka d fo- ER DET IKKE PÅ TIDE AT GEN- DRØFTE KONGSTEDVEJENS LUKNING? Spøg va Ca Nil - og pøgål blv ill il byåd. På hv byådød ha all bog i kou ulighd fo a ill pøgål il byåd. Ca Nil agd a lukig af Kogdvj kab afikkao Hygg- og Kulu Klubb byd blad ad på fodag d Libh Zoig Ad gå. Og d 6. jaua d fil på poga. Odag d 6. fbua foæll B Ha o Mo Ig - povda fa Skælkø, o vid i liv il hjlø æd på Vbo. Tidlig poliidikø Ha Bch Ha kigg idfo i Æblhav d 27. fbua hvo hu vil foæll o i fofakab. Bøåd idlig foad Libh Zoig Ad ko på bøg i Æblhav odag d 0. apil. H vil hu blad ad foæll o i id på Hyllhol Hugigkol i Fax Ladplad. E ophold d i høj gad va d il a æd hd liv. Ud ov æv aag byd d på galfoalig, bakopil, fl fil, f og j il Bli. o D VAR alaiv, Bog Dba Af Mai Hillup Mdl af Uddaludvalg fo Bogli (Å) Skal Kogdvj gåb? Vo kæ o El Ol * 4. dcb dcb 202 Faili Biæl ha fud d Tak fo al vlig dlagl I aldig af yå ha Bog fl gag udal ig og fokla o bluig fo vdagl af koluku idlig på å. Ha gø gældd a a va ødag il a ag på d faldd bøal. Ell vill d byd kollukig, ad alaiv va d ikk. D u blv æv adkilllig gag d id å id - dfo bliv d ikk igig. D va jo op ad alaiv, lig d løig o Bogli fl gag pgd på. Og o vill byd, a a ku udgå a bgyd afviklig af kol d ca. 400 lv i d ø byafud d idbygg. Foud a a iik a udviklig gå fuldædig i å i di ø byoåd, å vi alld u d i kokv fo fl bøfaili, hvo bø blv vagfly il ad kol d d d hø il - og ykk væk o d i kla. Da Bogli op økd a bva d fuld og hl kol i di ø byafud, kd vi aidig a kol d lval på god og vl 00 lv, ikk va ídvad. D kolflall og d d vi ag, d ikk ka foå. vd Dyvj ududig i Faxvj - og il id d æ uulig a ko ud hvi a ha væ id på DK-Tak. - Fl afikpla ha væ døf, ku é poliik ha i ig fo Kogdvj, og d Ré Tukæ. Hvofo gåbig af Kogdvj l ikk i pil, vill Ca Nil vid. Ré Tukæ, foad fo Tkik- og iljøudvalg, ku foæll a a op ha døf afikaaly i udvalg og a a il fbua vil døf ilag i Rød. - Og å y jg da ogå a vi ha v iglig læg på afikpla, agd Ré Tukæ. Schød Bdadfoig Nå illid og oog hjag Biæl/bgavl fa k ,- Pi icl. køl i adiu af 50 k. Døgåb ud ka okoig. Bdgad 52 Hovdgad Kai 4654 Fax Ladplad Tlfo ÅBENT HUS i Kai hv fdag kl. 2-5 hvo d kaff på kad! ÅBENT HUS i Fax Ldp. hv lødag kl. 0-3 hvo d kaff på kad!

3 UDSALG ALLE EFTERÅRS- OG VINTER VARER SÆLGES NU MED 50% TIL BØRN 0-6 ÅR - TEENS OG DAMER STR FRA TORSDAG DEN 3. JANUAR HUSK vi ha åb ødag d 6/ kl. 0-5 NYE ikk på udalg!...ll du il all d FORÅRS VARER i læk fav Bøøj: Mæk: So øl: Mød o på Tov Halv - Tlf Hovdgad Fax Ladplad

4 4 FAXE BUGTEN 203 UGE F ku i d gal løgfabik FORTSAT FRA FORSIDEN A Sjølud ha væ g f i di h på d. D lig hd d ha lav påklædigdukk af Pui, o ø il Puzzy Rio. Næ op på ku-udu ho CHRISTINA PRÆST- GAARD. Hu d d bo læg væk fa alifællkab, lig i Lygby. M d afhold hd ikk fa a ko il Vaplv ogl gag o ug. - H ba åda god ahold, og å d faaik ipid a væ a d ad ku, foæll hu. Chiia billdku. Hu lav d lag billd a ikk ka gå fobi. D o o hd ali ig op lig og kig lid æ. Og d gø a å - og lago foæll billd dig hioi... Edu ku ha ali i d gal løgfabik. D MIRI- AM REINER. Hu al og g, va ikk i ali da avi kiggd idfo. Ma alid vlko il a kigg idfo på Tigvj 4 i Vaplv, vil a væ ikk på ikk a ko il lukk dø, ka a foid koak B Ahol på lfo o A Sjølud lav båd ali og kaik Chiia Pægaad foæll ivig o hd ali NYHED! Jaua-ilbud... (Tilbud gæld ku vd afhig) Gæld fa 2. jaua il 30. jaua 203 kl All al. pizza 49,- All fa. pizza 90,- Kl : All paa 49,- Ri- 49,- Foko-ilbud kl : Al. piabød 5,- Fi valg, kbab, kik, falafl, kyllig Hjlav piabød 20,- Hjlav Duuull 25,- (Tilbud gæld ku vd afhig) PIZZA BURGERHOUSE Rødvj 6B Fax Tlf SMS-bil: Oli-udgav: faxbug.dk Vidøll, hlbd, lovgivig og buaukai Dba Af Rikk Bg, Gal Skovvj 2, Tuby I Koldig Kou, ha bog Jø Pd (V) valg a æ i bog hlbd høj d båd vidøll, lovgivig, gifolig og cool cah i kouka. Ha ha lig valg a udkyd opillig af vidøll i Tab fodi d agl dokuaio fo d udhdiici, d ka væ fobud d d øj o øll udd. So bog Jø Pd (V), Koldig udal i iviw i Sjælladk d 3. dcb 202: D jo ig af o, d ha i i a våg op o 0 å d 700 bog, d ha kæf. Bog Jø Pd ig dvid, a d va ha avfol, i odæig il d lovgivig ha ad d i håd, d foal ha, a pojk kull udkyd fodi d ikk fid ilækklig ifoaio il a gaa bog hlbd. Sag fa Koldig igig god kpl på dl uikkhd o ahæg ll hlbdg og vidøll øj, og dl på d ug buaukai og d ag poliik hæd, d ivolv i pøgål o vidøll. Ekplvi ligg bluig o, a Daak kal hav ag vidøll (000 vidøll på lad i DK id 2020) i Egiiii ld af Egi- og Kliaii Mai Lidgaad.Til ggæld d Miljøiii v. Miljøii Ida Auk, d kal blu, hvo vid- Sø Hobby DK ø plhop & D Blå Makd DK ø iddøakd GRATIS LIVE SHOW ELVIS PRESLEY THE KING OF ROCK & ROLL Dak & Nodik Elvi- Hik Bubog opæd liv! AFSLØRING AF CRACELAND : DANMARKS STØRSTE PERLEMALERI Pl-kvilibi Sø ha al kab d af ¼ illio pl! LØRDAG DEN 5. JANUAR 203, KL GRATIS ENTRE GRATIS PARKERING Sø Hobby & D Blå Makd Lyhol Allé Halv dblaaakd.dk iddø- og opvad hall 250 ad 00 kæ øll kal plac og hvo g d å la. Ava fo, hvo øll kal ligg, ha Miljøiii dog valg a vidgiv il d koual byåd poliik ud o i lad (a d god po pg). Ava fo, hvo g d å la - ja d hl ad ag. D ava lig ikk igig plac og d. D blo blu, a d gl, d u gag o øjivau og lavfkv øj, ER god ok. Dokuaio fo d, og a d ikk kull væ og ahæg ll vidølløj og hlbdg, ko fa d piva igiøfia Dla ( o figd æ ky il vidøllpoduc Va og Si). D fo øvig ogå d fia, d ha hjulp Miljøiii d a faæ d uvæd øjgæ. Søjgæ o vl og æk æk kii af uafhægig kp i ahæg ll øj og hlbd. D, a øjgæ på åb lad bø æ d fa 44 db il 35 db fo a udgå a folk hlbd påvik gaiv af øll. Kokluio, a øj-ab fol bo ho Miljøiii og Ida Auk. D flad dog adig dl pøgål il Fax Kou byåd; lig: So folkvalg poliik, d å ikk j ava a gø gig opæko på, å lovgivig og viklighd IKKE gå op i høj hd? Og aidig foæll Ida Auk, a abo il d o øll i Tubylill, opigig bkyd fo d hlbd og livkvali - fo ikk a æv auoplvl, æiljø og dyliv? Slulig vil jg idlig opfod Fax Kou byåd il a ag ak d Koldig bog Jø Pd o ha valg, o a ilidæ gig dk og hl po pg il fodl fo bog hlbd.

5 FAXE BUGTEN 203 UGE 5 Pøv pddaig d Bui Fax - hl gai VIRKSOMHEDER KAN SØGE OG FÅ OP TIL KRONER I TILSKUD, HVIS DE ANSÆTTER EN AKADEMIKER EFTER VIDEN- PILOTORDNINGEN. Og aidig vi fokig, a akadik j ig lv hj, og il. Dfo hold Bui Fax u bui-buch o d 23. jaua, hvo lokal vikohd få ulighd fo a pdda d bufuld poill y viddabjd. H vil Joh Maiu, lokal chfkoul i VidMo, foæll o d fokllig øulighd, d å a aæ højudda dabjd. M M So fa djøf foæll, hvad d, o gø op djøf' aakiv ud o i id vikohd. Fokig vi a vikohd d aæ højuddad væk i gi d d koku, fodi højuddad god il vigig og of væ ig o økooiyig, opiig af adiiaio, cific- ig, akdføig, alg og kpo. C fo Ecooic ad Bui Rach (CEBR) ha bl.a. udøg 60 dak vikohd, o aa viddabjd, og ilvad koolgupp af vikohd ud. I d 60 vikohd d viddabjd g d ålig buofoj i gi d ca. io. k. I koolgupp ud viddabjd va buofoj ku g,9 io. k. o å. Til Bui-buch ko djøf d bufuld jobøgd djøf', d all g vil ud og abjd i id vikohd. Og vikohd få ulighd fo ød d ud pddaig. Fo djøf' pddaig dl af Djøf Jobbu - oplvlu fo jobøgd kadida d udu i Fax Kou d bøg i lokal vikohd Moali A/S, Royal Uibw A/S og Daih Ago Bui Fax Buch d djøfdaig fogå odag d 23. jaua kl. 2 il 3.30 på Iduivj 2 i Rød. Aag gai, kæv illdig d 8. jaua. Sd -ail il ll ig på Cu udillig fo ug ku KULTURLOFTET I STORE HED- DINGE INVITERER IGEN I ÅR ALLE UNGE I ALDEREN 9 TIL 8 ÅR TIL STEVNS OPEN 203. Sv Op giv ug ulighd fo a pøv kæf d ku og if bkdkab d pofiol co-a. - Vi håb på d åd a ku apo d ug il iø a abjd vid d a udykk ig kuik, udal Bja Ha og Ulla Thobg fa Kululof. Ma ka dlag i kokuc d ali, gig, kulpu, foogafi, iallaio, lif ll ad fo fo ku - ba a lv ha lav d. Dlag opdl i o gupp. É fo d 9 il 3 åig og fo d 4 il 8 åig. Væk bdø af o pofioll ku, og d pæi il bd kuvæk i d o gupp. Tilldig fogå via blak a fid på hjid og pi 00 k. o bal vd aflvig af væk, hvilk fogå d 2. fbua ll kl. 0 og 3. Sid chac fo illdig d 4. jaua. Udillig ø af DIBA, Sv Kou og FaxBogyk/ Gafik. o Mækva udalg a odag d 3. jaua Ny Sy Fax Vikældov 3, 4640 Fax Tlf yy.dk Tæigid 202/203 ugdo U-6/8 Mix Halv Åg. 2004/05/06/07 Halv Hall Madag kl U-6/8 Mix Fax Åg. 2004/05/06/07 Fax Hall Tidag kl U-0 Pig Åg. 2002/2003 Rød Hall Tidag kl Halv Hall Odag kl U-0 Dg Åg. 2002/2003 Rød Hall Tidag kl Halv Hall Todag kl U-2 Pig Åg. 2000/200 Kai Hall Madag kl Halv Hall Odag kl U-2 Dg Åg. 2000/200 Rød Hall Tidag kl Fax Hall Todag kl U-4 Pig Åg. 998/999 Fax Hall Tidag kl Halv Hall Todag kl U-4 Dg Åg. 998/999 Halv Hall Tidag kl Fax Hall Todag kl U-6 Pig Åg. 996/997 Halv Hall Tidag kl Fax Hall Todag kl U-6 Dg Åg. 996/997 Halv Hall Tidag kl Fax Hall Todag kl U-8 Pig Åg. 994/995 Halv Hall Tidag kl Fax Hall Todag kl

6 SERVICEAFTALE SERVICEAFTALE SERVICEAFTALE SERVICEAFTALE 5 ÅR/ KM 5 ÅR/ KM 5 ÅR/ KM 5 ÅR/ KM CITROËN FAXE ARNE BUSK A/S RØNNEDEVEJ FAXE TLF: CITROËN NÆSTVED ARNE BUSK A/S MARINEBUEN NÆSTVED TLF:

7 VI ØNSKER ALLE VORE KUNDER GODT NYTÅR... Ad Buk A Buk Chiia Buk KOM TIL NYTÅRSKUR DEN JANUAR KL.-6 TILBUDDET GÆLDER RESTEN AF 203 TILBUDDET GÆLDER RESTEN AF 202 KAMPAGNE EFTERSYN TIL CITROËN C ÆLDRE END 4 ÅR KUN 995,- Ha du Cioë C, o 4 å ll æld? Så foj d kapagfy på auoi Cioë-vækd. Kapagfy ofa olikif og y olifil plu gudig jk af 8 vial koolpuk. Abjd udfø auligvi af vludda Cioëkik, o kd di Cioë C d il id ku. Al a fo ku 995,- (ilbudd gæld af 202). 203). RING OG BESTIL TID NU. INGEN KENDER DIN CITROËN BEDRE END CITROËN CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN FAXE ARNE BUSK A/S RØNNEDEVEJ FAXE TLF: CITROËN NÆSTVED ARNE BUSK A/S MARINEBUEN NÆSTVED TLF:

8 PROGRAM 2. JANUAR 8 FAXE BUGTEN 203 UGE Billig fjva i Fax DANMARKSPREMIERE TORSDAG Fdag Lødag Å fi l. - E 9.00 fi lik ffyvæki Sødag DANMARKSPREMIERE TORSDAG Fa fdag DANMARKSPREMIERE TORSDAG Fa fdag D High Fa Ra: D: D: D: Poliik 8.40 T.o. 5 Biogafklub DK HYPNOTISØREN Ef La Kpl bll BEASTS OF THE SOUTHERN WILD Miacl Fil T.o. SKYFALL Sa Md ha iu Ja Bod T.f.a. MAX PINLIG PÅ ROSKILDE Dak failifil F.u. 7 ZAMBEZIA Aiaio d dak al FAXE FJERNVARME NEDSÆTTER VARMEPRISEN FRA OG MED. JANUAR MED 40 KR. PR. MEGA- WATT TIME. FOR ET GENNEM- SNITS HUS ER DET EN ÅRLIG BESPARELSE PÅ 724 KR. På od af lovgivig o øgd offlig afgif og o øgd gipakav blv d ulig a dæ vapi. M d kyld i høj gad, a vafoyig i 202 o ku kla ud a kull avd d dy auga. E ad dvikd Fjvakud kal afkøl vad FAXE FJERNVARMES KUNDER SKAL AFKØLE DERES FJERNVAR- MEVAND MERE END DE GØR NU - FOR AT SPARE PENGE. D lyd åk udlig, a a kal afkøl vad fo a pa gi. Uiddlba kull a o, a ku a d vad u il fjvavæk d pau d va æ lig å høj o d d ko id i hu, va d fodl - d d alå ikk - Hvi uvad fo va byd d a d kl fobug ikk udy d god ok.va fi - populæ ag - ba g y ud a få glæd af d, ha fjvavæk foad Mog C. Pd idlig udal il Fax Bug. Fobug, o ikk øg fo d ødvdig afkølig af d fobug fjvavad, bal ka fo d agld afkølig. Md d ka balig fo uilækklig afkølig bliv vavæk okoig fo a lv d va vad fodl fædig blad all fobug. I foløbig opgøl fo 202 ko ca. djdl af lkab fobug il a bal ila ca k. ka fo d uilækklig afkølig af fjvavad. Bd afkølig lig d bd økooi fo dig D håfi balac fo vavæk a a d puk, hvo all få d va, d ha bug fo, hvo vad ikk va d ødvdig. D pa båd gi og pg vd a æk pau. M fobug bhøv alå a afkøl fjvavad god. - Dfo idfø vi p.. jaua 202 oivaioaif, o kal appll il d kl fobug o a udy fjva god - d ulig afkølig id åag d ka balig fo uilækklig afkølig, o blv idfø p.. jaua Vi ha ku haf g bgæ bhov fo hjælp i ko id fa gakdl på Kudvj, foæll difld Hig Ad. Og ha foæ: - Nå Fax Kalk kø d kalkov, køb vi pildva, o d ll ba kull d lig op i d blå luf, op g d o ko. D ha vi fakik gjo lig id 98, hvo vi i aabjd d Fax Kalk fik opill o vavkl vd d ko. Og lvo Fax Kalk podukio i d å duc dl, lv d god og billig va il o i piod ov å. Og bylfoad Mog C. Pd foæ: - Vo fjvakud få abil og billig va. Vi fakik blad d 80 billig ud af 460 væk i hl lad. Vi vil g lv vo va il ogl fl fobug, i d udækig vi ha vad d u il vavæk, ig Mog C. Pd, og foæ: - D gø vd a øg fo d hl igig idillig af fobug g vaalæg. Va bliv dvd lid dy fo d fobug, o ikk øg fo ilækklig afkølig af fjvavad. Ha du o fobug bug fo hjælp il bd afkølig, ka du koak vavæk på lf fo god åd og vjldig. M hvi d kal foag vdlighold ll paaio af di g kapaci il d. Og vi ha ldig kapaci, o ka dækk fx Egdvjkva i Fax by. Vi g fakik lig u på ulighd fo a ilbyd fjvafoyig il Egdvjkva. Dfo vil vi i a af jaua 203 udd ifoaioaial il bbo i all jdo i oåd fo afklaig af i fo fjva. vaalæg, å vi hvi il a koak lokal VVS fia. Væk kal i 203 idb godkd gibpal fo god og vl kva illio ko iod idlig ca k. Egibpal ka kaff vd foud afal og gid fobdig og giovig ho fobug. D ha d pågældd fobug gav af å f å. Fjvavæk ka ogå køb gibpal udfo d foyigoåd, og å d ba pg ud af lo fo all Faxkud - å f å. - Mål fo o a lv abil vafoyig il d lav ulig pi og d bd ulig vilkå fo fobug, lu Mog C. Pd, foad fo byl i Fax Fjvalkab. o 6.5 T.o. Biogafklub DK HOPE SPRINGS Kodi d Myl Sp T.o. TWILIGHT 4,2 Saga lu h 3D: F.u. 7 FIND NEMO 3D Klaik i 3D d dak al 0.30 T.f.a. TIMMYS JUL Fil fo d id BAMSES BIOGRAFTUR BAMSE, TULLY, ELLY MORSOMME BAMSE LØRDAG 5. JANUAR KL Måd fil fo d hl å. Billpi KUN k. 40. Dak al. Spillid ca. i. OPERABIO MASKEBALLET SØNDAG 6. JANUAR KL Opa i abolu vdkla fa Th Mopolia Opa i Nw Yok. Læ på opabio.dk biociyavd.dk lf BioCiy / Fabikvj / 4700 Nævd Fax Fjva flivæk på Schjølvj ADVOKATVAGT Gai aoy advokavag hv odag i ulig ug kl på Fax Bibliok. Vi åb ig odag d 7. jaua 203 kl på Fax Bibliok. Vd ødilfæld ka foøg ig på Advokavag pa af: ADVOKATFIRMAET KIM STEEN Advoka (H) Ki S Tovgad 4, 4640 Fax Tl.: Fax: E-ail: DELTAG I KURSET Dig oplvl okig di poduk D 28. og 29. jaua a d 26. fbua Kl Slagikol, Maglgådvj 8, 4000 Rokild Tilldig il Libh Fæch Gjulff, ll fdag d 4. jaua.

9 &!8% 5.'$/-33+/,% fa 2. jaua il juli +L?;NCP O> A M?FP I L ; P M L P 3?F NCFFC> HME;<.;NOLPC>??FF?MME;< A I L? FM /JF?P? ILMIA NCIHM IA M?FPNC 3OH>B?>M -I &CFG IA N?;N?L,;?LCHA C +H;FF?LN EIL?EILN &ILMN?BD;?FJMEO LMOM.;NOL I A *;AN,? PC? ;> GCA B;L AL CH?N M; G G?H /ON> IIL ; >P?H ";<S MCNN? 'IE ;LN 4L;E NI NOL? LEOL MOM L EI IA G?E;H L?EI L CE N

10 Eglk aal Hvi du y, a glk væ ll jov, ka du ld dig h, og få hjælp il a kla dig bd på j og i kol. Vi væg alpog, ogå gaaikk. Bæk a d id -2 udviiggag foku på Ekaglk, hvi hold øk d. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: :00 Udvi: Maia Jøo Poga Zuba fi og Gaga Syl Glad uik, faaik gi. Sydaikak ipi Lai da o holdæig. Sid y ilag idfo Fi. H få du vd på pad, a af oio og a af gi og god v. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: 9:00-2:00 Sd: Rollokol, Fax Udvi: Taaa Novillo Ug ad Ko og væ d il ogl igig hygglig og læig adag. Vi kokk il d o gulddalj. Vi lav fo, hovd, d, dak og udladk og ad lækki, Vi fobd lækk coiddag ll ad il hyggaf d vid ll gu. Vo åva fik og god og vi pi ud, vi ka god gag i ll bug iglig ø. Vi!. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: 6:00-8:30 Babyikuu Bø ikk ba bø. D ha fokllig bhov og adfæd. På ku få du ogl dkab, vid og ogl god id il, hvoda a bliv god babyi. E babyi, o båd bø og d foæld ygg vd og glad fo. D du læ på hold ogå igig god vid il å/hvi du lv gag få bø. Ku aflu d uddl af diplo fo gfø Kuu. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: kl.9:00-2:00 Udvi: Rikk O. W X-a aaik Va d og, du ikk hl fagd i aaik-udviig, ll æg d åk il opa? Udviig på å hold. D id -2 gag vil vi koc o o aaikka, hvi dlag på hold øk d. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: 9:00-2:00 Kaiv adag Vi ha al all d fokllig kaivhold allbd dl i hold. Ko og få hygglig adag af. Du ka y øj, lav ykk, fl pil, lav håbøjl og ad up dy ig o f.k. pud ak øj og flo ig i pachwok. Hvi du lv ha id, å ko d d. Måk vil du læ a ikk? Vi æ foku på kifd a udvj. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: kl.9:00-2:30 Pigbokig Slvfova/lvillid Vi idøv fova od d alidlig foko agb, a figølkikk, ødvæg.v. Ud hl foløb gø d g ud af, a få hv dlag il, a o på ig lv og il a ig fa. Udviig idhold ilig ofad åld, a d idlæ kikk huk bd ulig. Piod: Todag 24/ il / Tidpuk: :00 Sd: Møllvagkol, Rød. Pigbokig up god æig, d a af oio. H få du ulighd fo a pøv kæf d vid. På hold bliv d, f god gag opvaig, ulighd fo a pøv kæf, d fokllig bokæigøvl. Vi lægg dud ka oioæig id fo d d ha ly. Piod: Madag 2/ il 5/4-203 Tidpuk: Jag og Nau. Vli E jag og au og fo dig? Hvi ja, å ha du all id ulighd fo a hvv di jagg. Vi ggå jag oi og du ko på kydba. Fyld du 6 å i løb af 203 ka du ag jagkuu. D ødplig il ku. Bæk: Vi ka ikk ilbyd apo il d akivi. Ku p. ovg, du ka ko på li il æ hold d a i få 3. Piod: Tidag- 27/-202 il apil 203 Tidpuk: 9:00-2:30 Iukø: Ja Lidbg Filkol Ha du kupill i av ll ba ly il a abjd d fildi å hold pædd ulighd. Vi kal bug båd kupill, Klipp.v. Sa lav vi ogl kofil d ohadl vi bliv ig o. Sluula lægg ud på Ugdokol hjid og åk You Tub- fø å vi ilfd d ula. D bliv al o båd wkd og hvdag. Piod: Odag 23/ il 20/3 (v.0/4) 203 Tidpuk: Goka Fol - d ikk 80 k/, 3 c ov vj, bkid fig og ahold.sa d 30 koakaa kø idgå du i halvpofiol a og æ i æ aabjd d di kaa J goka op il acu. D u il gokaba og ou. Piod: Madag fa 8. apil il okob 3 Tidpuk: 9:00-2:30 Ug ad Ko og væ d il ogl igig hygglig og læig odag. Vi kokk il d o gulddalj. Vi lav fo, hovd, d, dak og udladk og ad lækki. Vi fobd lækk coiddag ll ad il hyggaf d vid ll gu. Vo åva fik og god og vi pi ud, vi ka god gag i ll bug iglig ø. Vi!. Piod: Odag 23/ il 0/4 203 Tidpuk: Udvi: Maia Jøo

11 5.'$/-33+/,%. Poga øv ab d d fafkak l g o k d lid kd yd bg if b du all Fakdu chac fo aal pog, og ka. kid fig ov vj, b c 3, å du / k kø idg ikk 80 koakaa di 30 Fol - d d d jd b ld.sa aa d og aho l a og æ i æ l vi d hold io i halvpof ka op il acu. På Rø go ka. v j bjd d Bo ighd fo a a 3 ul væ o å ok b 20 og Goka H ha foku på d di ku /3. i b il / 3 pog. V æ og fo. 2 2 g få Oda k: 9.00 ka du d: Pio 6WHG i: v Ud u OE\ Tidp NROHQ 'D V %DYQH Bauyhop H læ du a lægg d hl igig akup, o pa il di polighd. Du læ o, hvilk Mak Up d pa il d kl po. Nog o aicu og pdicu, aigak, div yp og aag. Og å få vi a god pigakk. Piod: Tidpuk: Sd: 8QGHUYLVHU ldig ld dig i og u il o al d ko allkøko, fåk udviigfyild 6 å. ø k all fø du hvo du ligig k K l, ½å lovp ku oko du d Øk ig i Ugd ka påbgyd. di du ha i udv 0 lkio. Du kifd dag d fo a y kallud c 3 å i fo a g l d h c d fo å o kø d R d ø iig æ Udv illd dig, dldag. S id og/ll U u Jo fø d il di 6 å fø kol hj køko på Ugdo afik.dk l k ik. a d k www fi a ikk Todag 24/ il / Møllvagkol, Rød 6LJQH )LVFKHU ok il gil ko d ka koakokøko i Ud ø k o Tak o, og, ka du ag kol afhold alig: ig Vi pøv kal du i ak. Ugdo af dlagb dls å. fæ fo ld i / ig o h g a i pli æk og lvi fi ol i v g, lov dok udgif o d igkøl, bø l, pl åd viig, æ u, pøvafhold d Toiu hjælpku fø la by. pøvg Rjhold: Sobuu 'HW 6\GOLJH (Q 3 wkd id ofi få du ulighd fo a pill Copupil od ad. Mdbig di g PC, og lu d il vo upvæk. D ogå ulighd fo Nido wii på vo okæ. Døg afvkld d div kokuc og pil. Tidpuk: 6WHG 8QGHUYLVHU fbua, a og apil Lødag kl Sødag kl..59 $XODHQ S %DYQHVNROHQ 'DOE\ )OHPPLQJ 'DKO -DFN $QGHUVHQ v æk. Vi la Bolchhold bolch d åhygg ck a, abab o ig h Så kog d bolch o al g. E bolch, o ogå fo di a g bolch, ylig a ik Sl. ig h ig lc ha bo. Vi d og pjd hagl v fyld bolch og flfav gla ll då la k u du H ulighd. du øv ka følglig ogå foklæd ll gal kpid lv 0 g g oplyig 8 og ifø di d æ il di bolch v b hv ld få u ho D! g idda y -hi, y øj hold og f foiddag dag fø. D dag. Eglad 20 vi k lav. Til på lo, d k aiv w d b py, Ka l og påk ha vgi k py okulavv ykk, hå Op il ju d pili y oilak, g d påk d æg. Vi pachwok og, a 203. fl k pil v pil a la., 7 ly 6. øb OHY d iv wk ± +DV.O GDOVVNROHQ Q H Q 6R DPVH VLH $G WWRVVRQ V H G 6WH H LQD 2 UYLVHU &KULVW 8QGH uk: Tidp Fuig/P l øg i wkd udvikbyggæ. o f g o, id kal kuu l og å d. Vi aia g og ø g Opfid bygg had-o og udfø di dapkib o foøg,, y Vi lav d id, b ki a udfo bøobo a, p d i il lb æ fo p fx g ulighd ll af lp U Du få dulig od aup hju c i og a k S fukio objk. vi Fi pfidkoku c o Sag o ud flyvd 60 gag ha fok-og åup vd Sci dviig d k u llig M al i fok 7 vad Fi S aiv aufag udviig fi v 0 d o il 0 2 g I.M i. o d f ak i llig la å Dafo Da kab udfo l,uopa fa 28 fok ic C p g af Skaaup b c i Go 0 ad pojk viklig liv S puk fo a 0 g foa 4 Robo i d væ udga foløb 3 ha ligld a h Gala øg.. d fo. apil OHQ udvikl 3.-4 NR HQGDOV uk: Tidp 6R Skaaup J G i H F 6W : vi Ud 3 Sid å gik u JODQG RJ /RQGRQ il Noa di og Pai, i ud kaal å ykk vi ov via Hollad og / B Lodo. Vi bo i vo l på lgi, il d ydlig Eglad djlig ca id i al ig. Ca og l capigplad glig u il f. pigplad bliv udgag p k vikig hæg. Sohg, Dov, oåd uk fo d dad hvo d da I Lodo hv a d glk kyby 2 af dag b k o a af d yb, Piccadlly kd d bliv oplv, Ci Big Wi, Ca ku, Tow, Tafalga Squa, Cov-gad po Tow. Bu, Makiu 50 ck i gh a Palac. d. Obligaoik fo lag og iiu 40 dla bdlw g kd. ova. Fdag d. 7. ju i il lødag d. ig 8. jui. Møllvagko l. S d gæld d d ud Ud jgl fo Ugdoko viig/jh l på hj il. old/ a j d Ugdo ko- Nwkd Dao: -il 4.apil :30 :0 Todag 9 l, Rød ko g va l øl HUJ M P -DNRE % RO VK /\ E -DFR Piod: Tidpuk: Sd: 8QGHUYLVHU akou Vi gag f å faa ik wkd fa Fu-Da. Sa Du få uligh ak. D plad il båd b d Di gyd og øv d fo a udvikl d. oplv glæd å fyik kikk og a d a d foå og på pøv og ud al yk æ vi Lødag læ vi kl. Pakou byd ku hi g ku ad a kd og d idø a bvæg ig. v kikk, og i bu il JiYo Pa æ på pøv og udvikl k i Øad. Sø dag kø vi, vd ø du få uligh Pakou Pak d fo a vid, hv udvikl kik ubli øvl k og foa o. g y

12 Vi, foå og o 203 Opa fa d. 2. jaua (ug 4) Fax Ugdokol ilbyd ig ækk pædd og læig udviigakivi og oplvl. Ifo og Faka o di Ugdokol Ugdokol ilbyd Udviig i Dalby, Fax, Fax Ladplad, Halv, Kai og Kogd / Rød. Ugdokol lfoid lf ll lf Madag il odag fa Ell f afal. Hv ka væ d i Ugdokol? All ug d bo i Fax kou fa 7.kl.(3 å) il og d 8 å. På ugdokol hjid Nå du ha illd dig hold illdig bidd. Vi fov du ld dig fa hold, hvi du alligvl ikk ka dlag, a ld afbud il di Udvi hvi du kull bliv fohid i fød, gud ygdo ll ad. Du ka gai by bu ll d ø by, il d fl af ugdokol afhold. Fo a ku by bu vic, d ødvdig, a du illd dig buapo. Alaiv ulighd Viau Bupla 203. Bupla ka fa 8. jaua på Væ opæko på, a bupla vil bliv ilpa d lv d illd ig køl og dd ka æd fl gag i piod. Ædig oply på hjid. Elkoik balig: So udgagpuk d gai a gå i Ugdokol. M ogl af hold, u, f, kallkøko, akokøko, jaghold.v. ha dlvi gbalig. Balig foag lkoik via Ugdokol hjid. Sa d o du illd dig hold. D ka bal d Via Dako. Nå du logg id og ha valg illd og bal vil d væ Vjldig, il hv kl i i balig. Fo kl hold vdkod kal d bal fø illdig akiv, f.k. gigaf. Vd Rj idbal illdiggby, ffulg af a, fodl ov fl gag. Milykk d lkoik balig, å ig ll ail, og vi fid løig. Ugdokol aag i aabjd d Foigliv Sokol i fø ug af kol ofi, d ca dlag. Ugdokol aag ad- og vadakivi ud av vild, våd og Sjl fo kou ug id i kol ofi of i ug 30. Ugdokol ail: K. Ugdokolld Sigud Bøu E.ail: Tlf: Vicugdokolld Nil Kiia Mad E.ail: Tlf Afdligld Tob Sø E.ail: Tlf Ky Pd Tlf E.ail E aa af pæa fa koualbyl, Dak Abjdgivfoig, LO, Folkoplyigudvalg, Foældpæa fa Folkkol a o dabjd og 2 lv i ugdokol. Ugdokolld kæ fo byl. Ad Guldha P Nil Gi Blu Pia Paak Hig Rybg Ha Sødgaad Mikal H. Ha Nyvalg Sigud Bøu Foad Næfoad/DA Byådpæa Rpæa fo LO Rpæa fo Folkoplyigudvalg Rpæa fo Mdabjd Rpæa fo Mdabjd 2 lvpæa Skæ fo byl D ka læ o Ugdokol akivi på Vi glæd o il a dig! Ugdokol d j - D plad il dig og ig! Md vlig hil All aa i Ugdokol. Sokol 203 I Ugdokol ha du idflydl på di hold faglig idhold og g lvåd, ka du dvik il a udvikl hl Ugdokol, folå y hold c.. Ja, hvi du ha god id, ka vi åk hjælp, d a få d fø ud i viklighd. Udviigkla ilpa fokllig lvgupp, d ikk gå i kou folkkol og pivakol. D Ehvvkla fo kolæ ug a Pigkla og Dgkla.

13

14 Fad du ikk d du øg? Så ig ll kig id i buikk il boligak. FAXE LADEPLADS - Skovbævj 2 Lækk ækkhu i kø ogivl. FAXE - Koagvj 8 OPSAT NY VARMEPUMPE D Idh.: Pæ é / bygg.. vak og kab, a plad il vakaki og øubl. Badvæ. Åb ly køkk. glakaap. Djlig ly u. glakaap og udg. il hav. 2 væ. Ko afad il kol, idkøb og aio, og få iu gag il ad, lybådhav og kov. Sag: Ligg i af Fax fagd kva. Ejdo idh. So vikl-opholdu, pju /hæv/kyddø il ovdækk a. Køkk, bygg. Sovvæ., 2 væ. og badvæ. Mu gaag, a id paa vækd. Fælla. Divhu. Sag: Koa/udb: / Buo/No: 6.596/6.0 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 4.07/3.92 Bolig ² 95 Gud 350 Su/væ /2 Opfø 200 Koa/udb: / Buo/No: 7.43/6.757 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 4.758/4.768 Bolig ² 36 Gud 860 Su/væ /3 Opfø 978 FAXE - Pæøvj FLOT BYVILLA HASTRUP - Skovgådvj 3 Byjdo, bliggd æ il kol, pohal, off. iiuio a æ på Fax byid. Ejdo idh: E,ly køkk, badvæl d bu, u d udg., So opholdu.. al idh: Rpo, 3 væ. a lill dip. u. Kæld idh: 4 dip. u. Sag: Idh. bl.a. / fodliggag, o badvæl. kabaag, 3 væl, ophold d adgag il piu. Køkk. klikgulv og app il. al, bygg/ fyu d bædfy.. al: po, væl, u fobd il badvæ. Capo.. Sag: Koa/udb: / Buo/No: 6.90/5.650 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 3.983/3.84 ² 53/45 Gud 550 Su/væ 2/3 Opfø 90 Koa/udb: / Buo/No: 3.388/3.456 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 2.442/2.654 Bolig ² 45 Gud.529 Su/væ 2/4 Opfø 947 Daglig ld Ki Sø Saau. jdoægl & Valua MDE Nybolig Fax & Halv Kikov Fax ybolig.dk Tlf Du fid o ogå h: Nybolig Halv Jbagad 5 A 4690 Halv Tlf

15 Ny Bolig? Bolig oplv ku igig idfa - book fviig. FAXE - Subbupvj 7 D FAXE - Sadagvj 3 Ejdo god bliggd i udka af Fax by, dog adig æ på kol, idkøb.v. Idh.: Eé. app il. al. So ly køkk. piplad a udg. il hav. 2 u d d kaap. Badvæ.. bu. Baggag. udg. il hav. al: Rpo og 2 væ. Sag: Ejdo ligg æ på Fax cu i af Fax fagd kva. Idh.: Eé, gæoil, æld køkk, bygg, u d ud- gag, 3 væ. Badvæ. d bu. og badka. Ejdo æg il kælig håd! Sag: Koa/udb: / Buo/No: 4.389/4.083 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 2.936/2.863 Bolig ² 00 Gud 690 Su/væ 2/2 Opfø 922 Koa/udb: / Buo/No: 5.765/5.664 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 4.0/4.269 Bolig ² 24 Gud.260 Su/væ /3 Opfø 973 FAXE LADEPLADS - J Muk Vj 6 FAXE - Egdvj 0 F VELHOLDT FRITIDSHUS I SKØNNE OMGIVELSER. Fiidhu i d kø ogivl, fæd i pæ ad, idflyigkla, og løbd vdlighold d bl.a. y vidu og dø fa Fiid- hu Idh.: Badvæ., ly pikøkk, hygglig u d udg. 2 væ. Ak. Udhu/god hobbyu. Capo /dkabu. Sag: Rødvilla d 5 væl bliggd i gåafad il Fax cu. Idh.: Eé/Fodliggag Badvæ.. ka, 5 væ., køkk i åb fobidl il u, u. udg. Kæld: Vaku. vakaki, øubl, vak og bu, fyu. 2 gaag. Sag: Koa/udb: / Buo/No: 4.422/3.885 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 3.593/3.23 Bolig ² 46 Gud 849 Su/væ /2 Opfø 967 Koa/udb: / Buo/No: 5.083/5.05 Alaiv fiaiig: Dlvi afdagfi 3.47/3.79 ² 64/30 Gud 792 Su/væ /5 Opfø 958 v/ Sø J Saau. jdoægl & Valua MDE Nybolig Fax & Halv Kikov Fax ybolig.dk Tlf Du fid o ogå h: Nybolig Halv Jbagad 5 A 4690 Halv Tlf

16 6 FAXE BUGTEN 203 UGE Moo & Moo FAXE TRAFIKSKOLE v/mog Bjg Ol KØREKORT TIL BIL OG MOTORCYKEL Holda: BIL: 7/ 203 KL MC: 25/2 203 KL Rødvj 7B 4640 Fax Bil lf.: Nyhd fa Halv og Fax... Åb Hu ho Cio i wkd VED ET ÅBENT-HUS HOS FOR- HANDLERNE DEN JANU- AR 203 INTRODUCERER CITROËN C3 PICASSO MED EN NÆNSOM RESTYLING. D idbæ y fo d y logo og LED-ly, pa h i d ø HDi-oo, o fov hdd HDi 5, ulighd fo ågfolyg d vigfukio, og dud ækk opio o Cocig Box (USB, Bluooh) a udypakk d avigaio, bakkaa og pakigo bag. Cioë lacd d fø udgav af C3 Picao hhj i apil D kø u god yk på d dak vj, og d opælg i i kla. Halv Auoophug ApS Ny og bug vdl i Skudlø -a paaio af bil, klagøig il y. Få god ilbud! S all vo vdl på Vi giv 2000,- fo ko- og iljøbil i jaua åd! Køb: Sælg: Md ogial avigaio og Bluooh ud pi. D kopak MPV d fofikd dig, o giv a af ly og plad idvdig og bgæd ål udvdig. Idig flkibl, og flkibili båd huig og a bug, å a ka ilpa idig il all hvdag iuaio og bhov. Moo ffkiv og økooik, og C3 Picao byd på køgkab, d giv køglæd og gø d kvik og a ko ud d. Ko ag ha C3 Picao ag kvali og d blo ulibil. Moopoga ofa bzioo VTi 95, diloo HDi 90 og -Hdi 90 d Sop&Sa a diloo HDi 5. Md hy il bædoffobug ækk EU-Mix ig fa 5,9 k/li fo VTi 95 il 23,8 k/li fo HDi 90. Sadadudy i d dak odlpoga ud ov ESP, 6 aibag bl.a. l-bj idpjl, lbj idud fo, fapilo d haighdbgæ, plibagæd 2/3 /3 d lægdjuig og juig af hældig på bagædyglæ og obil bagagu. Hil ko fa udyivau Sducio bl.a. ågfolyg d vigfukio og aicodiio. Vd iodukio i jaua a pi kkl. lvig vd k. fo C3 Picao VTi95 Aacio. I fobidl d fohadl Åb-Hu d jaua 203 d ogå kapagpi på aakiv udyodll, ådlig fiaiigydl på 895 k. fo C og g fodlagig ilbud på FDiv vicafal. Vlko il So Bydag d 5. og 6. jaua kl Kæ dak bilj, I 202 gjod I Volkwag il Daak olg bilæk. Nu d på id, a vi køb ogl bil af j. Skal vi lav hadl? Ku du æk dig a ælg o di bug bil il igig god pi? Og f.k. kø hj i y Polo d oigial Volkwag avigaioalæg RNS 35 d Bluooh ud pi? Ja hvad ig du å il a ød ho o d jaua? Skal vi ig ll og 6? På gy. Polo få fa k ,- og o Va fa k ,- kkl. o. Pi plu lvig k ,-. Bædoffobug vd blad køl 6,9-30,3 k/l. CO 2 udlip g/k. A ++ B D a af plad i Cio C3 Picao Bil vi d kaudy. Ikl. RNS 35 vd køb af y Polo å læg lag hav. Filadgad Halv Bagvj. 400 Rigd Tlf Filadgad Bagvj. 400 Ri Halv d Tlf Ja La Tlf Ha Jøg Ad Tlf Sø Nil Tlf La Ad Tlf Skal hu ælg? Tiladappo og Egiæk k icl. o Egiæk al k icl. o Købggag k icl. o TLF Søg du ljbolig? boupjdo.dk Tlf

17 Hådvæk Tø og dk Udkifig af houd, dø og vidu Tø, dk, gla Pofiol Tø- og Sdkabjd Tlf Jakob Nybygig Tilbygig Obygig Tag, dø og vidu Sdkiopgav Køkk - dl af dak byggi Hovby Makidki Dca Udu/Capo Skadvic Foikigkad Spoig af fugkad Udbdig af fugkad Affug udlj v/ Tø Jacob Poul ApS Kalvhavvj Fax Spa på gi... Mu Joh Kioff Sødgad 24, Kai BYGGEFIRMAET POUL E. SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE MICHAEL CHRISTENSEN dk Byggfia Poul E. Flidagvj 6A 4654 Fax Ladplad Tlf E-ail: Al uabjd a øabjd udfø Au. kloak El-iallaio Hyllhol l-vic HYLLEHOLTVEJ FAXE LADEPLADS Hig EL-Svic Al i l-iallaio Daa-iallaio Salg og vic af håd hvidva og div. blyig Au. EL-iallaø Hig S. Chi Higvj 83 Tlfo Kai Mobil Døgvag! Scadiavik EL & Alavic v/ El-iallaø Jø Mao J Odivj Fax Tlfo ail: Alid god ilbud på: All fo fo labjd udfø Tilbud giv ud fobidd Foikiggodkd yvialæg Ov 25 å faig i bach DIN aoc ka idd h fo ku 360,- (So/hvid - xcl. o) Rig EL FAXE BUGTEN 203 UGE 7 Hvi poliik vil og ø Dba Af Jai Thovig Ha Socialdoka folkigkadida i Sjællad Sokd Sød Jbavj 2 2v dø Halv Hvofo jg ikk ovak ov d dålig økooik øglal og d udblv igig i bkæfigl og væk! D jg ikk, fodi jg ilhø gupp af d økoo, o a ikk vil ly il! D boglig aa o a æk ka og afgif ikk løig. Fo fpøgl f va lag koplk - d ba billighd. Faku, a d piva huholdig ha iglig d pg pga. ki ogå i Euopa gø, a d ikk ø a bug pg, fo æ a a blv abjdlø - a bkyig ha ag af EU bog ogå! Dfo vil d væ gig og EU d kal æ gag i økooi - og kab illid og o på fid! På d ko ig vil d væ bug fo, foa iulig af økooi vd offlig abjd o f.k. a fj alæglof i kou. Offlig ivig giv d dobbl i bkæfigl i fohold il i d piva. Offlig ivig ha ogå idbygg ablhd og ikk ødvdigvi udgif i al fid, d ad od - d ivd pg d ko id ig! Så lvo d offlig kal lå pg, vil foj vd ivig væ, ll lig udgif icl.. Saidig d d ikk ålba ffk, o igd illid og o på, a gig gø og, å ø vi bog ogå a fobug af oppaig! Tyghd kab bl.a. vd a fid idlidig løig, o kojuku b dagpg vd ldighd, o viæd ha folå! A kab yghd på d offlig abjdplad vd a flægg kla pla okig bkæfigl d æ 5 å. A vdag fiagulig å bakkud ikk kal fyg fo foa gablig og ab, og dfo ikk ø iv i fpøgl fd foaalig. D h ki blv ligå g iaiol ki, hvo d økooik oi ikk lå il. M af d a - lig offlig bpal i Euopa og dd ydlig faldd fpøgl, vil ækk o læg d i ki! E igd abjdudbud ha d al ydlighd IKKE fø il ø fpøgl og væk o d boglig og d Radikal ll ha åb op d - d "uylig håd" å ig ikk a væ kid - ok dfo d hdd o d gø! - ll fø vik, å vi all død! Bfolkig kal hav illid og o på fid og il bkæfigl, og uhld ud - bliv håd hold ud! D illid og yghd ka poliik god kab - hvi d vil - og ø! Ti Nil Oupgad Oupgad Fax Fax Tlfo MEDLEM AF VVS ALT MURER- OG TØMRERARBEJDE UDFØRES MEDLEM AF MURER MED MERE MURERMESTER KENNETH LUNDSTEDT Kalvhavvj 9, 4640 Fax Låvic Fax Lå NØGLER - LÅSE - ALARMER - GRAVERING Åb i vicbuik hvdag 7-7 f afal Mog Dillig-Ha Sadvj 8, 4654 Fax Ladplad Tlf Fax: GAS VAND SANITET - VVS-iallaio - Calva - Jodva - Fjva - Nauga - Solva - Vapup OLIEFYR SOLVARME FJERNVARME v/au. VVS-iallaø Ja Ød P NATURGAS INSTALLATØ Au. VVS Iallaø Hhavvj 4A Halv Tlf Bil Alægga Bliv opda... Nyhd fa Halv VI BYGGER GRØNT Blægigabjd Vdligholdl Tæfældig/bkæig Tækkad Alægga og Fax... Plakvæk/ækvæk Lgplad Bolægig MOGENS PEDERSEN Hovdgad 50, 4654 Fax Ladplad Bil Tlf Åb daglig fa kl a f afal! d gaai DANSK LÅSESMEDE FORENING Hovdgad 68, 4654 Fax Ladplad Blikklagabjd Tagd & dløb Skiffag Vadiallaio Calva Solva Naugaiallaio Køkk & Bad Ejdovic Jodldig Kloakabjd Sokfy Hfølg: Øladvj 29, 468 Hfølg Rød: Hylldvj 22, 4683 Rød Tækkfia v/ Rau Giovai 4660 So Hddig lf

18 8 FAXE BUGTEN 203 UGE Rubik Bkdgøl Hygg og Kuluklubb i Fax D 30. jaua afhold Hygg og Kuluklubb i Fax vo ålig galfoalig i Æblhav kl Klubb giv kaff og kag og d vil bliv udholdig d Ha Ha. Tilldig ødvdig Ell a vi ig f Nyå d 9. jaua i Æblhav kl. 3.00, hvo vi få bøg af pædd foæll, Doh Fuup Ly il foællig og du d ø Byl Fak Pioifoig hold fødldag idag d 5/-3 i Æblhav. Spiig kl. 2.00, df udholdig af Sig Nøgåd, I Ovald vi-uiv Vd Hav og ad Olvald Hluh vi. Mu bå af: Kalvg, ciofoag og kaff d åkag. D ko 200,- k. fo dl, 50,- k. ka fo ikk dl a dlag. Tilldig odag d 0/-3 il Ria lf ll Bodil lf Bkæfigl M.v.h. Byl Chauffø il laug Efa chauffø øg il køl d laug i ya afdlig. ALT I FAST BRÆNDSEL Bæd, bik og æpill Rig fo ilbud D kød avvæk SKOV&HAVE JAN NIELSEN A /S Au. KLOAKMESTER & ENTREPRENØR Gøagvj 5, Vaplv, 4652 Hålv Tlf Bil lf SALG OG SERVICE Mooav Sikkhdudy Fjaki Miiako Plæklipp Rpaaio af all æk KARISE Makic Sjællad Køgvj Kai Tlf Køb og alg Bæd ælg Fax Ladhadl Tlf BRÆNDE God lvkovbæd ælg fa Hyllhol Skovdiik v. Fax Ldp. Udkøl ka foidl Hv. Skf. Svd Paul Tlf / FÆRDIG BRÆNDE 0 k. bøg 4.800,- 0 k. ak 5.200,- 0 k. gæ 4.500,- av og flækk. Pi icl. o og lv. Tø bæd hav SKOV & TRÆ Kliikk Søg du Hbalif koilkud-væggulig Så ig il Kall på Bd ll H & Dafiø Kai Haag Eghavvj 4A 4654 Fax Ladplad Lukk adag og idag! Dy HUNDEFRISØR i FAXE Vak, klip, glklip, i og f i. Rig og bil id på Th Da hudalo v/hla Aai-La Guldagvj Fax Fællakd Boholu pa, ogå adu, fak u, vægu, koolu og ad o u. Jg h og big, og giv g fa ilbud. So Tho. Tlf , obil Skobil, j og al afh. Dødbo, pulu ø og afh. Ko oval d lill kavog. Tlf Gulødd, fli, på, gæpill, hav, hvd, byg, føgæ, hal, ifoliu og podaa gæfø, al. akiaioabjd. By La, Høupvj 36, 4660 S. Hddig. Tlf Daak billig og bd copupaaio. Udfø fa dag il dag. Gai fjlfidig. Salg af bug PC, bæba og fladkæ i ip op ad. S ogå Åb all ug dag fa kl. il 9, ogå lød. og ød. Rig il vækd PC Daa på Tlf ll Sælg: Schæfhvalp, DKK abog, udhdbog og vacci. Va il bø. Glad og illidfuld. Opvok idfo. Ka følg il d 8 ug gl. Ekl fuldo. Tlf Bædflækk udlj: 350,-p. dag, 2 dag 600,-. Mooav 250,-. Iddø opbvaig af capigvog 250,- p. å. Al icl. o. Tlf Sakholvj 7, Rød Pofiol Tæfældig.. Tæfældig, bkæig, opkapig, ubfæig, flihugig. Gai ufopligd ilbud giv Fuld foik. Rig il: BG Tæfældig v/bjak G. Nil. Tlf Pb Udljig ilbyd: Div. gavabjd udfø. dgav, iigav, Bobca iilæ og oobø. Bogulv opbyd. Flyig af jod. Udig af ald d Bobca og kæky iilæ, bdd fa 85 c. Vi udlj ogå aki ud fø. Dud ilbyd u ogå akofæig. Tlf KIROPRAKTISK KLINIK Tag V. Rau D.C. Rådhuvj 55 B, Fax Ovko d D Offlig Sygikig Koulaio f afal Fak Ladplad fodpljkliik Dag - af - wkd v/hll La lægk. - ogå bhadlig i D hj Oli-udgav: faxbug.dk SKOVFOGEDSTEDET Skovvj 24, 4660 So hddig, afhold LOPPEMARKED All ug dag. Vl Mød, Lo ( ) Pb Udljig ilbyd: Miigav, Bobca, kæky iilæ, ovfaldgb, oobø, pælboaki, pladvibao, fliklipp, bool, boblad, bochha, flihugg, bædflækk (yk 20-3) ailo, Nibbi. fæ/ko, ofj/plæluf. opal, gao, olda, ail. Ev. lv. Tlf Tæfældig, opkapig ll bkæig. Ha du ll fl æ o æg il kælig håd. Al abjd udfø af udd. kovabjd og ækla, o fuld foik. Rig fo ufopligd ilbud! Høj Hav & Alæg v/ Kiia Høj Mob.: ABC-TRAFIK KØRESKOLE I HASLEV v/mo Følv Køko il: BIL, TRAILER, MC OG GENERHVERV. Holda odag d 9/-203. Sapakk bil 3.800,- k. By høj bålpoc. N og pakik bil, d gø di køl på vj il ikk oplvl. Koak o fo ifo ll på: Saioplad A, 4690 Halv Tlf Vi ilbyd al id fo hav og alæg! Tæfældig, bkæig, fæig, hækklipig, alæg og olægig af hav. Opydig. Al id fo blægigabjd udfø! Løbd vdligholdl af piva hav og hvvjdo. Rig og få ufopligd ilbud! Høj Hav & alæg v/ Kiia Høj Mob.: Tui på Øjællad Dba Af Svd Aag Ha Dolvj 3 Kai Jg bklag Fax kou (R Tukæ) uvillig aabjdvilj o ui i Øjællad. Md hviig il aikl i Sjælladk 30. okob, o kilig il Sv Kli, Fax kou ha da hll ikk g a pal af! Mi ko A Gh og jg bøg of d ag aakiv d ud o i Sv kou, og å vi ha bøg fa id- og udlad, foø vi ikk a vi d ll fl d i kou. Vi ha foøvig d glæd fa, a d vd Lud hav, Rødvig hav, Bodal kalkvæk, Svfo, Sv fy / akba, So Hddig, Højup Kik, Nauc Siglv,Vj-d, Søby Egd hav og ikk id Hav vd Bøgkov / hja, a Solgådpak - all d ha ydlig oilfohold! - På uid d pad åbigid d båd dl fivillig og aa poal, o udvi bhaglig fviig og vic. D kal vi fj Kæ Jpp So illykk d di fødldag d 2/-3. Vi håb a du få god dag d a af gav og lagkag. 6 å og a i 0-kla. D kælig hil fa Auali Noah, Nio, Luca, Jai og fa + fao DET SKAL VI FEJRE PRIVATMARKED ERHVERVSMARKED Piva køb/alg Vdlag k. 40,- Max. 30 od. Piva køb/alg /foo (g digial) Vdlag k. 60,- Max. 30 od. Tk (ax 30 od) Jg ka ig a æv, a d oal fohold ædl aglfuld i Fax kou. Vd idkøl il Fax by, Rødvj va d idil fo 4 å id fi aplad d oilbygig. Nu d god og gudig lo o hl bygig, o lukk. D aakiv uiplad ha Fax kou iidlid olg il fia, o aldig ha gfø i pla. Fax by ha op ig få g od oilbygig (fabik i udlad), id d i fl å ikk ha væ adgag il offlig oil.vd Ka d of bgæ åbigid. Fax Ladplad ha kl gal bugba oilbygig vd Flagag. Vof ad ha i ag å ikk haf offlig oil. I Kai å gal oilbygig åb og ubuglig på 0. å! I Halv ha a vi ok foø bugba oil god g af vj vd by ov? D ka æv fl agl af oil.., å d lag fa d il a f ui. Jg ka dfo opfod all il a kø ig Fax kou og bøg Sv Kou, fo d d god vic! PRIVAT KØB & SALG Køb, ælg ll by al g d ubik 30 od fo 40 k. Vdlæg bløb i chck ll fiæk hvi d d d povæ. Ell idlv d på vo koo. Sid fi odag kl. 2 Ehvvæig køb&alg /a Vdlag k. 00,- D kal vi fj d/ud foo Vdlag k Max.. p. x 65. Eflyig Vdlag k Md a. Idlv/idd å d Fax Bug i hæd odag kl. 2.00

19 Bi fkl b D k b Gå i by T hllig kog, Dalby og Bagladh SØNDAG DEN 6. JANUAR KL ER DER HELLIG TRE KONGER-STÆVNE I DALBY. D bgyd d gudj i Dalby Kik. Df foæ a d kaff og fodag i ighdhu. Ud kaff d loi il fodl fo Daiio abjd, å a vlko il a dbig lill gavpakk. D Ka Lud d vil foæll o Daiio. Faigdo, kido og kokolliv, åda lyd il på fodag. Ka Lud ha ilbag åd i Bagladh, hvo ha blad ad udvi læ på kokol i Saawaipu i udviigfo Coopaiv Laig. MC Ha i Vikæld Ha ophold i Bagladh ha fo kpl ul i, a d u blv idfø a afhold foældød på Saawaipu Boadig School. Mød, d vigig fo a ik, a foæld foå, a d alafgød, a d bø ko vid i uddaly. FAXE BUGTEN 203 UGE 9 Ka Lud Vlfædkologi i Fax Kou - ÅRETS ALLERFØRSTE NAVN I VIESKÆLDEREN I KARISE ER MC HANSEN. HAN SPILLER MAN- DAG DEN 7. JANUAR KL I KARISE HØJSKOLE. MC Ha, d a h fa g, od oubadu. Ha ha d å giv koc i fl lad i Euopa. Ha bvæg ig i oåd ll folk og blu - a vil ikk ku hø og Bob Dyla - og couy d uikalk hioi o bl. a dodag, å, afikk, ogvog, åid og k, o vi all a kd, o vi ikk ødvdigvi vil kd vd... MC Ha yg og pill i Vikæld Ny fa bibliok ÅRETS BIOGRAF 200. DOLBY DIGITAL 3D FILM-OPLEVELSER 3D 3D Bogalg på Halv Bibliok - Fil fo d å - Fdag d. 04. jaua: 4.00 Noalgi / Chiia Fik D gal pladbuik / Fi Fahø E halv i uik Bog Kud Eik Ha halv Ti Go' fiddag d ko y Gø hvdag. Pæ af Sydøjællad Ladbofoig Svk Dabad / Cyil Rau Fdagpay / Ki, Akl & Ov På ghø i og. Lødag d. 05. jaua: Go' og Øjællad Lødag foiddag på 04, Saio Æblhav Jukbok / La Ry Sø Lødag fiddag på 04, Dak i / Ol Ballv Akul Spo / Ol Ballv Radio Youg FM ovag d Sødag d. 06. jaua: Go' og Øjællad Sødagkydd / Ja G Nil D gyld i d lyøk Sødagquiz Dakopp / I Thadup Couy Claic / Ego Ad Vi jo å g / La Chi og B Ba Gudj fa Sup 8.00 På ghø i og. Pi 3/ Vi al dak Vi al dak 3D Fil fo d å DANMARK Pi 0/ Fopi 9/ ikl. bøg af Mick Øgdahl - kyd dig, ku få plad! BANKOSPIL i Rød Hall Cafia odag kl God gvi og ka pil Søfoig R.I.F V Café og billalg åb kl. 5 all hvdag og /2 i fø fø fil i wkd. Tlf S all pillid og bil bill på biogafka.dk biogaf il d bd publiku

20 All øk lykkbigd å 203 Fax Kai Fax Ladplad GIV ET BUD GIV ET BUD Giv bud på d ½ pla villa Djlig adlbolig i kø oåd i Kai Flo ohu d o gaag Saiovj 3 Æld byhu i ½ pla opfø i u. Hu bliggd Pi Sag.. Væl Ig Vj 2 Ny adlbolig d ig gaag. Adlbolig Pi Sag.. Væl Igidvj 2 TILBUD ØNSKES-SKAL SÆLGES NU Pi Sag.. Væl ædl cal i fohold il idkøb og aidig æ på d faaik Fax kalkbud. Bolig æg il ggibd odiig. Buo Pla No 3.50 Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø bliggd i Kai odlig udka d udig il ak. E ædl lækk bolig, d oval få ædl vlhold oval og o idflyigkla. Pla Bolig Bbygg Gud Opfø Pæ og vlhold ødal fiidhu d o gaagbygig bligghd på kø 3382 o gud i Fax Ladplad. Næ ad. Buo Pla No Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø Fax Fax Ladplad NEDSAT I ÅR 202 NEDSAT I ÅR 202 Byæ ljlighd d lvao og kældu Kikov 8,., ljl. 6 Djlig 3-væl jljlighd bliggd ædl cal id i Fax. Idh.: E'. Pæ badvæl d bu. 2 væl. Åb køkk. Su d udg. il ydvd ala. Edv. vakkæld & p-plad. Pi Buo No Alaiv fiaiig: Afd.f.b Afd.f Sag Væl 5.69 Pla Bolig Ala Opfø Joha Viv øk all god å 203 & byd all køb & ælg vlko i buikk i d y å. Maia Nodal huk j på... a vi båd ha gai 203 kald & gai 203 algvudig o hlåhu i.ækk på o gud Sadvj 4 So æhu blig. på djlig o augud. Idh.: E'. Lill køkk. Sovvæl. 2 badvæl. Spiu. So dagligu / bædov. Vihav. 3 væl. So fyu. Edv. gaag. Ug gådhav. Pi Buo No Alaiv fiaiig: Afd.f.b Afd.f Sag Væl 7 Pla Bolig 98 Bbygg 98 Gud 2574 Opfø 937/979 Fax Ladplad Fax Fax Rulig paclhu æ vad 3-væl adlbolig æ på Fax cu Mag ulighd "god udhubygig" Pilvæg 5 Mu paclhu æ djlig badad. E up djlig hu Pi Sag.. Væl Guldagvj 7 Idh.: E' d fligulv. So badvæl d fli- Pi Sag.. Væl Rokildvj 2A So idl. vogadfoig blig. båd byæ & Pi Sag.. Væl d god plad og god væl il bø. E jdo, d javi, æg il lid foyl, o huig ka bliv dø bolig. Hvi du på udkig f y bolig kal d. Buo Pla No 7.90 Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø gulv / va & buich. 2 væl. Su d udg. il a. Spikøkk. Allu. Edv. udhu på 7 kv. N lill hav. E pagfuld alaiv il ljlighd. Pla Bolig Bbygg Opfø cal. Bolig / pæ pikøkk. 3 god u. 2 badvæl & kæld. 500 kv. udhu/ difbygig idh.: Vækd, lag, gaag, bad- & adkabfacili. Buo.272 Pla No 0. Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø Kai Rødvig Sv Halv NYHED NYHED NYHED Pæ og vlhold villa Fix på fig? God blåigulighd... Djlig jdo d ag ulighd Bøgvj Idh.: E. Badvæl / ka og bu. 2 ulig væl- Pi Sag.. Væl Skøpigvj 46, Skøpig H igig god bgyd-hu il faili Pi Sag.. Væl Skudlø Idlukk 5 Hlighdvædi h på jdo i op, Pi Sag.. Væl So bygg. Gæbadvæl d bad og bu. So åb køkk d piplad. Mg o u d udgag il kø udu. So ovvæl. Capo. Buo Pla No Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø d fix på fig og o øk a æ i g pæg på d kod hj. E pæ jdo, d iada idfo d å, o agl d id fiih. Buo Pla No Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø d kø udig il g ak, g da og uk hav. Bolig idh.: Bygg. Hobbyu/gildal. Vækd. Badvæl. 3 væl d kab. Køkk. 4 pæ u. Buo Pla No.732 Bolig Alaiv fiaiig: Bbygg Afd.f.b Gud Afd.f Opfø Joha Viv Maia Nodal RalMægl Joha Viv Saau. Ejdoægl, MDE Rødvj 62 D., 4640 Fax Tlf alagl.dk/johaviv Åbigid: Madag-fdag

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1 7-9. marts 2014 Side 1 Spillested: Skrotspecialist Cup 2014 Tuneringen afvikles i Karise hallen, Møllevej 6A, 4653 Karise. Mødetid Holdene skal melde deres ankomst ved tidtagerbordet i hallen, senest 30

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere