sundhed Ud af søvnløshedens -erfaringer med terapi og selvhjælpsteknikker 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sundhed Ud af søvnløshedens -erfaringer med terapi og selvhjælpsteknikker 34 www.livogsjael.dk"

Transkript

1 Ud af søvnløshedens mareridt -erfaringer med terapi og selvhjælpsteknikker 34

2 Søvnløshed er en folkesygdom, og den kan i sine mere kroniske former være et invaliderende mareridt. Artiklen her har fokus på veje ud af søvnløshed. Men tilgangene og teknikkerne kan også bruges i arbejde med stress og angst. Af Marianne Dreyer Spørgsmålet om, hvordan man kan komme fri af denne lidelse, har optaget mig intenst i mere end 10 år, dels fordi jeg selv har gedigne erfaringer med søvnløshed, dels fordi jeg har arbejdet med mange klienter og kursister med den problematik. Bag det hele ligger desuden en endnu ældre faglig passion for at finde svar på et af de vigtigste terapeutiske spørgsmål: hvordan kan man hele et slidt og traumatiseret nervesystem. De gængse søvnråd og andre veje Der har de senere år været skrevet meget i dagspressen om søvnproblemer. Eksperternes gængse råd for en bedre søvn er blevet folkeeje. Essensen er velkendt: Sørg for en god seng, et mørkt rum, en regelmæssig søvnrytme, undgå sovemedicin og undgå stimulanser og kraftig fysisk aktivitet tæt på sovetid. Dette er jeg helt enig i, men mine erfaringer og tilgange adskiller sig på et par afgørende punkter: - I stedet for at stå op og gøre noget andet til man bliver træt, anbefaler jeg, at man bliver i sin seng, når man vel at mærke har lært, hvordan man selv kan drosle sit system ned i en dyb afspænding i retning af søvn. - Mange læger og neurologer anbefaler, at man bruger det dybe åndedræt til at falde i søvn. Dette åndedræt er virksomt til dybdeafspænding om dagen. Men man får energi og vitalisering af det dybe åndedræt. Nattens åndedræt skal være let og med mindre iltindtag. Individuel terapi og selvhjælp Den optimale effekt ved søvnløshed fås efter min erfaring gennem en syntese af individuel terapi og personens eget arbejde med en række selvhjælpsteknikker. Fra mine 35

3 kurser om søvnløshed har jeg desuden erfaret, at mange mennesker kan komme langt i retning af god søvn alene gennem selvhjælpsteknikkerne. Hvis søvnløsheden var en god ven Det øverste lag i den biografiske arkæologi er de aktuelle stressorer i livet. I de allerfleste tilfælde skal der reduceres i de ting, der belaster i dagligdagen, samtidig med at man arbejder på at lære at forholde sig anderledes til belastninger. Det afgørende er her, at man forholder sig nysgerrigt til at udforske sit nervesystems reaktioner og til at træffe de valg, der går i retning af at drosle ned. For et slidt nervesystem kan det nemlig være helt andre ting, der belaster end det, der gælder for mennesker med et stærkt system. Det kan fx også dreje sig om positive ting, som bare på dette tidspunkt er for meget. Udforskningen handler i al enkelthed om at finde sammenhænge mellem dage med god eller bedre søvn samt dage med dårlig søvn sammenholdt med det, der skete dagen i forvejen. Skriftlighed kan være væsentlig for at afdække mønstrene. Dette arbejde adskiller sig ikke fra almindelig stresshåndtering. Man kan også med held gå mere intuitivt til værks ved at udforske det store spørgsmål: Hvis søvnløsheden var en god ven, hvad mon den så ville fortælle mig? Kroppens ubehagelige symptomer fortæller ofte vigtige budskaber om både livet her og nu og om ting, der er sket i fortiden. Hele eksistensen skal under lup, og man må lære at blive sit eget nervesystems advokat. Traumer og belastninger fra fortiden Det næste lag er det terapeutiske arbejde med de traumer og langtidsbelastninger, der ligger i biografien, som trænger sig på, og som er klar til bearbejdning. Ofte er det både traumatiserende begivenheder og langtidsbelastninger, der ligger bag søvnløshed. Jeg arbejder her med en kombination af kropsterapi og en metode, jeg har kaldt Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi, RMT. Her aktiveres en række meridianpunkter/akupunkturpunkter - ikke ved at stikke nåle i dem, men ved at tappe på dem med to fingre. Det dybeste lag i biografien handler om de allertidligste belastninger, oftest førsprogligt. Ruten gennem de biografiske lag er helt individuel. I de lettere tilfælde af søvnløshed kan man ofte nøjes med at arbejde med det aktuelle stof kombineret med en god selvhjælps-værktøjskasse. Hjælp til selvhjælp Selvhjælps-teknikker har altid optaget mig. I arbejdet med heling af et slidt og traumatiseret nervesystem er det min erfaring, at klientens arbejde hjemme som regel er en nødvendig forudsætning. Motivationen til dette arbejde er altafgørende. Den kommer ikke fra skulle og burde og den løftede pegefingers disciplin. Men derimod fra egne erfaringer af øvelsernes effekt, og fra lysten til at gøre noget godt for sig selv. Nye veje i retning af god søvn Der er mange veje til et sundere nervesystem og en god søvn. Min søgeproces og mine erfaringer har ført mig til nye veje ved siden af almindelig stresshåndtering og et grundigt terapiarbejde med traumer og belastninger fra biografien: Behandling af stress i kroppen, der kommer indefra betinget af kost og andre overfølsomhedskilder. Denne kilde til stress er ukendt for de fleste. 36

4 Sounder sleep-øvelser, inspireret af en amerikaner ved navn Michael Krugmann: slowflow mikrobevægelser synkroniseret med åndedrættet. Nogle østligt inspirerede teknikker, her under en teknik, jeg kalder Ressourcefeltteknikken. Ressourcefunderet Meridianpunks Terapi, RMT: min betegnelse for de teknikker, der gennem årene har udviklet sig i mit terapeutiske arbejde og gennem min egen proces. RMT hviler bl.a. på de eksisterende meridianpunktsteknikker: TFT( Tankefeltterapi) og EFT (Emotional Freedom Tecnique). Søvnløshed og kost For efterhånden mange år siden sagde en kollega til mig: Har du tænkt på, om der er noget, du ikke kan tåle? Min spontane reaktion var, at det var langt ude. Jeg holdt dog forsøgsvis op med hvede og mælkeprodukter. Og straks blev min søvn markant bedre. Det blev starten på en lang opdagelsesrejse i forståelsen af sammenhæng mellem nervesystem/ søvn og kost. Intolerance er ikke det samme som allergi. Reaktionen kommer typisk timer efter indtagelsen af fødevaren, da det har med fordøjelsen at gøre, det vil sige ofte om natten. Det lumske, når kostintolerance giver stress, uro eller angst er, at det ligner almindelig stress, uro og angst. Denne sammenhæng er beskrevet, men det er ikke let at finde dokumentation. Jeg har derfor interviewet to kendte kostfolk, Frede Damgård i Århus og læge Knut Flütlie i Vejle. Begge bekræftede mine erfaringer ud fra deres kliniske erfaringer gennem mange år. Men også de savnede dokumentation. Diagnostisering og behandling Man kan finde ud af, hvad nervesystemet evt. reagerer på, ad flere veje. Udelukkelsesmetoden og pulstagning er de traditionelle. Pulsen stiger lidt, hvis nervesystemet stresses af en given fødevare. Disse metoder er besværlige og upræcise. Blodprøver kan vise det helt præcist, men laves kun i udlandet og er meget dyre. Kinesiologisk muskeltest er rigtig god til formålet og er efter min erfaring tilstrækkelig præcis. Selvhjælpsteknikker til de følelsesmæssige landskaber Det er altafgørende, at lære at forholde sig anderledes til søvnløsheden og til alle de følelsesmæssige landskaber, der er omkring denne. Typisk bekymring og angst, måske panik eller opgivelse etc. Der er mange redskaber, og det handler om at finde netop de veje, der dur for den enkelte. Den kognitive terapi har nogle gode bud. Det samme gælder Mindfulness-teknikkerne. Jeg vil her nøjes med at beskrive mine erfaringer med teknikker, som er mindre kendte, og som står mit hjerte særligt nær, fordi de ofte har en meget dyb effekt. Sounder sleep-teknikkerne Sounder Sleep-systemet er rigtig godt til at dybdeafspænde kroppen. Fx: Lig på ryggen med bøjede ben og fødderne i gulvet. Lav nu et lille vip i lænden synkroniseret med åndedrættet: et subtilt svaj på indåndingen og et slip på udåndingen. Bevægelsen gøres mindre og mindre. Når man først har opdaget fidusen i de uendeligt små næsten usynlige bevægelser og har lært sig fremgangsmåden, egner teknikkerne sig desuden til at lave liggende i sengen. Det betyder, at man ikke længere behøver at frygte at ligge vågen en hel nat, hvor angsten bliver selvforstærkende, men at man stille og roligt kan gå i gang med bl.a. disse mikro- bevægelser og nyde, at nervesystemet drosler længere og længere ned. Det er vigtigt, at målet ikke er søvn, men derimod en dyb og regenererende afspændt tilstand, som hvis kroppen vil går over i slumren eller søvn. Poison as medicine Fællesnævneren for en lang række tilgange til håndtering af søvnløshedens mareridt er accept. Når den søvnløse ophører med at bekæmpe søvnløsheden, men derimod forsøger at acceptere tilstanden, kan både krop og sind slappe mere af og i bedste fald bevæge sig i retning af søvn. I den buddhistisk inspirerede psykologi findes teknikker, der er mere radikale og som går et spadestik dybere end accepten. Pema Chödrön har i sit forfatterskab beskrevet en sådan teknik. Princippet kaldes to take poison as medicine (at tage giften som medicin): dvs. at man ikke nøjes med at acceptere den uønskede følelse eller tilstand, men at man inviterer følelsen eller symptomet til at fylde hele kroppen. Konkret finder man først den kropslige sansning, der modsvarer søvnløsheden eller angsten. Det handler oftest om kontraktioner og spændingsmønstre i kroppen. Derefter åbner man sig helt for det ubehagelige, ånder det så at sige ind, fylder sig helt med ubehaget og ånder derpå medfølelse med sig selv og sin søvnløshed ud. Langt de fleste oplever en umiddelbar lettelse. Det farlige bliver mindre farligt, og angstniveauet mindskes. 37

5 Ressource-slip åndedrættet inspireret af denne gamle og dybe teknik har jeg udviklet en terapeutisk selvhjælpsteknik, som jeg kalder ressource-slip åndedrættet: Så længe følelsen eller symptomet, fx stress eller en knugen i maven er mærkbar, gør man følgende: - På indåndingen gennem næsen byder man knugen i maven inderligt velkommen i hele kroppen. - På udåndingen gennem munden (næsten lukkede læber) giver man fuldstændig slip. Når følelsen ikke længere er mærkbar, ånder man i stedet en ressourcefølelse ind, fx dyb, dyb ro, eller min helt naturlige følelse af styrke, - og på udåndingen giver man igen fuldstændigt slip. Opmærksomheden er under hele øvelsen centreret ca. en håndsbredde under navlen. Læg gerne begge hænder der. Langsomhed og inderlighed eller varme for sig selv er afgørende. Man kan desuden også arbejde med både medfølelse med sig selv og evt. med andre, der har det ligeså, begge dele på indåndingen, og slip på udåndingen Ressourcefelt-teknikken Denne teknik vil jeg beskrive, som jeg bruger den i terapirummet. Men man kan også bruge den som selvhjælpeteknik: Klienten sidder eller ligger ned. Sammen med terapeuten finder hun nu i fantasien fx fire mennesker, som hun placerer rundt omkring sig. Personerne har det tilfælles, at i deres nærhed føler hun sig tryg og kan være helt sig selv. De kan være kendte eller ukendte, almindelige mennesker, arketypiske eller høje/guddommelige skikkelser. Kriteriet for valget er, at klienten skal kunne mærke, at systemet drosler ned, og at hun får det godt af at tænke på de pågældende personer. Langsomt konstellerer disse nu et åbent tryghedsrum. Klienten lærer at åbne kroppens forskellige dele for denne tryghed, og hun lærer at tage imod og at fylde hele sin krop med fornemmelsen af tryghed, venlighed, omsorg og kærlighed. Ofte vil jeg også spørge, om personen kan finde en repræsentant for noget, der er større end hende selv. Det kan fx være den blå himmel med skyer på, kærligheden, eller Jesus, hvis den pågældende er kristen. Dette større fornemmes så udenom de tryghedsgivende mennesker. Teknikken er rigtig god for mange at falde i søvn på. Langsomt over tid genvinder klienten tilliden til sin egen krop og til det dybeste, hun ved af. Det er min erfaring, at hvis klienten dagligt laver denne ressourcefelts-øvelse i kombination med andre RMT selvhjælpsteknikker, gerne liggende i sengen, kan det bidrage til, at sengen igen bliver et fredhelligt sted for afspænding, nydelse, dyb hvile og søvn i stedet for en pinebænk. Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi/ RMT og søvn Tankefeltterapi er udviklet af Roger J. Callahan i firserne. Det er en behandlingsform, der dels bygger på den kinesiske meridianlære, dels på kiropraktor George Goodhearts kinesiologi samt på øjenbevægelser fra en behandlingsform, der hedder EMDR. Kort fortalt går TFT ud på, at klienten tuner ind på fx sin stress, ubehag eller angst og aktiverer derefter samtidig en række akupunkturpunkter ved at tappe på dem med to fingre. EFT (Emotional Freedom Tecnique) er en udløber af TFT og har i højere grad fokus på arbejde med ressourcetilstande. Jeg er her især inspireret af en englænder ved navn Karl Dawson. RMT, Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi er en syntese af og en videreudvikling af TFT og EFT. TFT har aldrig rigtig slået igennem i Danmark i psykologkredse. Billedet er ganske anderledes i Norge, hvor denne terapiform har vundet grundigt indpas også i det offentlige behandlingssystem. En af Norges førende traumepsykologer, Atle Dyregrov, internationalt kendt ekspert på feltet, konkluderer i en artikel, at når han får en traumatiseret klient i behandling, starter han med TFT og i tilfælde, hvor det ikke virker, vender han tilbage til de mere traditionelle metoder. Selvhjælp med RMT Til behandling af søvnløshed er RMT for de fleste af mine klienter helt uundværlig, blandt andet fordi konceptet rummer værktøjer, som klienten relativt nemt selv kan benytte både i sin hverdag og liggende i sin seng, og som oftest med rigtig god virkning. Når man lærer TFT, møder man ofte også i Callahans forfatterskab en vupti holdning: at traumer og vanskelige symptomer er væk i et snuptag. Det er ikke min erfaring ved søvnløshed. Ikke desto mindre må jeg konkludere, at særligt RMT er et fremragende og for mig uundværligt redskab, når det gælder arbejde med søvnløshed, stress og i det hele taget nervesystemsbetingede lidelser. Rødder tilbage i det førsproglige? Igennem de sidste år er jeg igen blevet mere og mere opmærksom på, at stress i krop og sind ofte har meget dybe rødder i biografien ned i det førsproglige felt og 38

6 i tiden før erindringen. I den kropsorienterede psykoterapi er det ikke uvanligt at arbejde med symptomer, der stammer fra både fødsel og fostertiden, men jeg har ikke haft fokus på dette i mange år, idet jeg har følt, at både diagnosticeringen af sammenhængene og muligheden for heling af disse tidlige sår var for usikker og resultaterne for sparsomme. Nu er jeg meget optaget af at udforske diagnosticering af det, jeg kalder kimtidspunkter til fx søvnløshed, stress og angst, dvs. første gang nervesystemet var udsat for en overbelastning, der hypotetisk danner kimen til det nuværende symptom. Dette tidspunkt finder jeg ved hjælp af en kinesiologisk muskeltest. Her spørger man kroppen og ikke den bevidste erindring. Fødslen er fremtrædende blandt disse kimtidspunkter. Derefter findes de tilhørende følelser. Selve helingsarbejdet sker ved hjælp af RMT. Søvnen et mysterium Søvnen har til alle tider været et mysterium hvor naturlig den end er. Søvnløshed er et særdeles komplekst fænomen, der rummer en lang række ubesvarede spørgsmål af både lægelig og psykologisk karakter. Dertil kommer, at ikke to søvnløshedshistorier er ens. Når det er konstateret, at der ikke er noget lægeligt i vejen, må klient og terapeut i hvert enkelt tilfælde sammen finde vejen. For mindre alvorlige tilfælde af søvnløshed er det mit håb, at nogle af de her beskrevne metoder kan inspirere til selvhjælp. Hvis du har lyst at læse lidt baggrundsstof: Bertelsen, Jes: Nuets Himmel. Borgen Callahan, Roger J: Tankefeltterapi. Aschehoug Chopra, Deepak: Restful Sleep. Rider Chödrön, Pema: Veje til frygtløshed. Klim 2006 Dawson, Karl: Matrix Reimprinting. Hay House Deibjerg, Jonna: Sig mig hvad du spiser. Høst og Søn Dyregrov, Atle: Tankefeltterapi noe for norske psykologer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 7, Krugman, Michael: The Insomnia Solution. Warner Books Williams, Mark m.fl.: Bevidst nærvær. Akademisk forlag Marianne Dreyer Marianne Dreyer er psykoterapeut MPF og cand. pæd. Hun er uddannet i kropspsykoterapi fra Bodynamic Instituttet og i Tankefeltterapi hos Henrik Lund. Marianne har siden 1985 fået undervisning i mindfulness, personlig udvikling og meditation hos Jes Bertelsen. Hun arbejder med individuel terapi og laver kurser om Veje ud af Søvnløshed og Stress og om Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi, RMT. Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i en fagartikel i tidskriftet Psykoterapeuten februar

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

6. Udgave. Emotional Freedom Techniques. Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger

6. Udgave. Emotional Freedom Techniques. Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger EFT MANUALEN 6. Udgave Emotional Freedom Techniques Hvor overraskende emotionel lindring fører til gennemgribende fysisk bedring. Anbefalet af læger Anvendes på alle problemer: Smerter Blodtryk Frygt og

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere