Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20"

Transkript

1 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl til 31. marts 2015 kl afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB") konkurrencen "Tetris med den nye 20 " (herefter "konkurrencen"). Deltagelse er kun mulig på dette websted: (herefter "webstedet"). Følgende bemærkes: Aktieselskabet Havas Media France med en aktiekapital på euro og registreret i Nanterre handels- og selskabsregister med nr og beliggende på adressen 2 bis rue Godefroy, Puteaux, vil fungere som teknisk leverandør i forbindelse med konkurrencen (herefter "Havas Media France" eller "leverandøren"). ARTIKEL 2 ACCEPT AF KONKURRENCEBETINGELSERNE Med sin deltagelse i konkurrencen accepterer konkurrencedeltageren (herefter "deltageren") disse konkurrencebetingelser. Såfremt en deltager overtræder en artikel i disse konkurrencebetingelser, udelukkes den pågældende fra konkurrencen. ARTIKEL 3 BETINGELSER FOR DELTAGELSE Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med: - adgang til internet - en adresse. Ansatte i ECB og hos leverandøren, som er direkte involveret i tilrettelæggelsen og administrationen af konkurrencen, samt disses nærmeste familiemedlemmer (ægtefælle, partner, forældre, børn, søskende) er udelukket fra deltagelse i konkurrencen. Deltagere giver tilladelse til verificering af deres identitet, postadresse og/eller e- mailadresse. Såfremt der er angivet falsk identitet og/eller falsk adresse og/eller falsk e- 1 Landene i Den Europæiske Union er: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

2 mailadresse eller opgivet fejlagtige oplysninger, bliver deltagelsen og en eventuel præmie erklæret for ugyldige. ARTIKEL 4 KONKURRENCENS PRINCIPPER For at deltage i konkurrencen skal deltageren: - gå ind på webstedet - finde alle fire sikkerhedselementer i den nye 20-euroseddel ved at spille Tetris (herefter "spillet"). - udfylde tilmeldingsformularen og gemme sin score. I tilmeldingsformularen anføres deltagerens fulde navn, et brugernavn, deltagerens adresse, bopælsland og en bekræftelse af, at man accepterer disse konkurrencebetingelser og behandlingen af personoplysninger. For hver deltager vil kun den højeste score blive taget i betragtning til konkurrencen. Efter slutdatoen 31. marts 2015 findes vinderne af 100 nye 10-eurosedler indsat i akryl, jf. artikel 5. Med sin accept af disse konkurrencebetingelser accepterer deltagerne samtidig, at kun de informationer, der findes i leverandørens computersystemer og filer, har beviskraft med hensyn til deltagelse såvel som udnævnelse af vindere. ARTIKEL 5 UDNÆVNELSE AF VINDERNE Efter slutdatoen 31. marts 2015 uddeles 100 (et hundrede) præmier til de deltagere, der har registreret de højeste samlede scorer i spillet. Hvis mere end 100 (et hundrede) deltagere har samme højeste samlede scorer, vil notar Eric Crussard, rue du Pont Neuf 16, Paris, Frankrig, trække lod blandt disse deltagere for at afgøre, hvem der får præmierne. Præmien er beskrevet nedenfor i artikel 6. De deltagere, der er berettiget til en præmie, underrettes pr. og skal inden for 10 (ti) hverdage fra datoen for afsendelsen af en med meddelelsen om, at de har vundet, oplyse deres postadresse til leverandøren i det link, som er indeholdt i denne e- mail, samt vedhæfte en elektronisk kopi af deres id-kort eller pas. ECB og leverandøren kontrollerer, at deltageren opfylder betingelserne for at modtage præmien. Efter denne kontrol udnævnes de deltagere, som opfylder alle krav i disse konkurrencebetingelser, endegyldigt som vindere (herefter "vinderne"). Deltagere, der ikke opfylder de i disse betingelser fastsatte krav, vil blive diskvalificeret. 2

3 ECB og leverandøren kan ikke holdes ansvarlige, såfremt vinderne ikke kan kontaktes pr. . Såfremt vinderne ikke reagerer på en med meddelelse om, at de har vundet, inden for det ovenfor anførte tidsrum, bliver præmietildelingen erklæret ugyldig. En vinder giver alene med sin accept af præmien ECB og leverandøren tilladelse til at anvende personlige oplysninger, som vinderen har udleveret i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencen. Oplysningerne anvendes til at sende præmien, og denne anvendelse udløser på ingen måde andre rettigheder eller anden form for belønning end præmien. ARTIKEL 6 BESKRIVELSE AF PRÆMIEN De 100 (et hundrede) vindere i henhold til definitionen i artikel 5 vinder hver en ny 10- euroseddel indsat i akryl med en værdi på hver 20 euro. Hver vinder kan kun vinde én præmie. ECB forbeholder sig ret til at erstatte præmien med præmier af en tilsvarende værdi, uden at dette udløser nogen krav. Præmierne accepteres som anført i disse konkurrencebetingelser. De kan ikke byttes eller returneres eller udløse nogen form for finansiel kompensation. Hvis vinderne ikke ønsker eller ikke er i stand til at modtage præmien, er de ikke berettiget til kompensation. Præmien vil i så fald ikke blive udleveret, og ECB vil beholde den. ARTIKEL 7 LEVERING AF PRÆMIEN Præmien sendes til vinderen til den adresse, der er meddelt leverandøren, inden for ca. 2 (to) måneder efter den dato, hvor leverandøren er blevet meddelt postadressen. Præmier, som ikke har kunnet leveres og er blevet returneret til ECB, fordi vinderen har givet en ufuldstændig eller forkert adresse, kan ikke sendes til vinderen og forbliver ECB's ejendom, idet ECB ikke kan holdes ansvarlig. På samme måde kan en vinder ikke få tilsendt en præmie igen, som ikke er blevet afhentet på posthuset, og den forbliver ECB's ejendom. ECB kan generelt ikke holdes ansvarlig for skader, tyveri eller tab i forbindelse med fremsendelse og levering af præmien. ECB påtager sig heller ikke noget ansvar for uheld eller ulykker, der måtte opstå under brugen af en præmie. 3

4 ARTIKEL 8 OPBEVARING AF KONKURRENCEBETINGELSERNE Disse konkurrencebetingelser stilles gratis til rådighed for deltagerne på webstedet, hvor de kan tilgås ved at klikke på linket "Konkurrencebetingelser". Konkurrencebetingelserne opbevares af den i artikel 5 anførte notar. ECB forbeholder sig ret til under konkurrencen at ændre disse betingelser med hensyn til ændringer af webstedet og brugen af dette. ARTIKEL 9 ANSVAR Personer, der opretter forbindelse til webstedet og deltager i konkurrencen, bærer selv ansvaret herfor. Den enkelte deltager har ansvar for at træffe alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte de data og/eller den software, der ligger gemt på hans/hendes computerudstyr, mod angreb. Deltagelse i konkurrencen forudsætter kendskab til og accept af internettets karakteregenskaber og begrænsninger, navnlig med hensyn til teknisk kapacitet, svartider ved undersøgelse af, forespørgsel vedrørende eller overførsel af informationer, risici for afbrydelser, risici knyttet til forbindelsen, mangel på beskyttelse af visse data mod misbrug og risici for at blive angrebet af vira, der cirkulerer på internettet. Deltagerne accepterer at overholde alle gældende love og regler. ECB og leverandøren ifalder intet ansvar for misbrug af eller hændelser relateret til en deltagers computer, eller i tilfælde af funktionsfejl i forbindelse med oprettelse af forbindelse til internettet og/eller selve internettet (afbrydelse, sletning, mangelfuld overførsel, etc.), som måtte føre til fejl i administrationen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller forvaltningen af konkurrencen. ECB og leverandøren kan heller ikke holdes ansvarlige for nogen som helst form for skade, det være sig materiel som immateriel, som måtte blive påført deltagerne, deres computerudstyr og de data, der ligger gemt herpå, eller nogen som helst form for direkte eller indirekte konsekvenser heraf, herunder for deres personlige, professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Leverandøren gør sig alle anstrengelser for at gøre det muligt at opnå adgang til konkurrencen fra webstedet på et hvilket som helst tidspunkt, men har ingen pligt hertil. Leverandøren kan til enhver tid, navnlig af tekniske årsager eller i forbindelse med opdatering eller vedligehold, afbryde adgangen til webstedet og/eller konkurrencen. ECB og leverandøren ifalder på ingen som helst måde ansvar for disse afbrydelser og følgerne heraf. 4

5 ECB kan annullere hele eller dele af konkurrencen, hvis det viser sig, at der på nogen som helst måde er foregået svindel, herunder ved hjælp af elektroniske midler, som led i deltagelsen i konkurrencen eller i forbindelse med udpegningen af vinderen/vinderne. ECB forbeholder sig i så fald ret til ikke at præmiere en person, som mistænkes for svindel, og/eller at retsforfølge dem, der er ansvarlige for svindlen. ECB ifalder dog intet ansvar af nogen som helst art over for deltagerne for begået svindel. ARTIKEL 10 FORCE MAJEURE ECB og leverandøren ifalder intet ansvar i det tilfælde, at konkurrencen annulleres som følge af force majeure eller svindel. ECB forbeholder sig til enhver tid ret til at indstille konkurrencen uden at ifalde såvel ikke-økonomisk som økonomisk erstatningsansvar over for deltagerne. ARTIKEL 11 PERSONOPLYSNINGER ECB og leverandøren indsamler de i artikel 4 og 5 omhandlede personoplysninger direkte fra deltagerne som en forudsætning for deltagelse. Personoplysningerne vil blive brugt til de i artikel 4 og 5 nævnte formål. Desuden bør deltagerne bemærke, at deres brugernavn og bopælsland vil fremgå af spillets resultattavle og listen med vinderne, der offentliggøres på ECB's websted ( og ECB og leverandøren gør sig størst mulige anstrengelser for at forhindre uberettiget adgang til eller videregivelse af de indsamlede oplysninger og vil i den forbindelse anvende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at sikre og fortroligholde disse. Deltagerne har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ret til indsigt i de personoplysninger, som behandles af ECB og leverandøren. Disse oplysninger må opbevares i højst seks måneder fra konkurrencens afslutning. Herefter slettes oplysningerne. Deltagerne har ret til indsigt i deres personoplysninger, til berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige personoplysninger og til sletning af deres oplysninger ved at kontakte leverandøren. Hvad angår alle andre anmodninger, kan deltagerne kontakte ECB. Deltagerne kan indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 5

6 Kontaktoplysninger i ECB: Olivier Radelet Afdelingen for Outreachaktiviteter Generaldirektoratet for Kommunikation Den Europæiske Centralbank Sonnemannstrasse Frankfurt am Main Tyskland Tlf.: Leverandørens kontaktoplysninger: Registerførere for generelle oplysninger Laurent Lé Havas Media 29/30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrig Tlf.: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE 6

7 Frankrig Tlf.: ARTIKEL 12 ANVENDELIG RET Denne konkurrence er underlagt tysk ret. Alle tilfælde, som ikke fremgår af disse betingelser, afgøres af ECB, og disse afgørelser betragtes som endelige. Skulle der opstå en tvist i forbindelse med denne konkurrence, vil der blive søgt opnået en mindelig afgørelse. Kan en sådan mindelig afgørelse ikke opnås, vil sagen blive henvist til de kompetente myndigheder. Alle krav skal fremsættes senest to måneder efter konkurrencens afslutningsdato. 7

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere