Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark"

Transkript

1 Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes udviklingsmuligheder de kommende år står øverst på dagsordenen, er målsætningsprogrammet udviklet omkring de 15 strategiske mål. Overordnede mål, som Boligkontoret vil arbejde målrettet og fokuseret mod de kommende år mod I Boligkontorets strategi opereres med 5 hovedsøjler; basisadministration, beboerdemokrati, boligsocial indsats, drift samt byggeri/renoveringer. Målsætningsprogrammet går som en naturlig konsekvens af sammenhængene, ude hos beboerne og medlemmerne, på tværs af disse 5 søjler, hvilket betyder, at opnåelse af et konkret mål normalt vil medføre aktiviteter på tværs af søjlerne. Gennemførelse af målsætningerne vil ske i konkrete handlinger, og der henvises til det 3-årige handlingsprogram, som repræsentantskabet skal behandle. Målsætningsprogrammet består af følgende 15 hovedoverskrifter: 1. Mål for vækst 2. Kommunale boliger i administration 3. Eksterne kunder 4. Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen 3B 5. Udvikling 6. Drift 7. Byggeri og renoveringer 8. Beboerdemokratiet 9. Beboerne 10. Boligsocial indsats 11. Boligsøgende 12. IT 13. Medarbejderne 14. Kommunerne 15. Kommunikation 1. Mål for vækst Boligkontoret Danmarks døre vil altid stå åbne for nye medlemmer. Dog vil det primære fokusområde være de nuværende medlemmer. Nye medlemmer skal kunne integreres i organisationen, hvis det giver mening for Boligkontoret Danmark og medlemmerne, bl.a. økonomisk, geografisk og vidensmæssigt, eller hvis det undtagelsesvist drejer sig om at redde en nødlidende boligorganisation. - gå stille med dørene hvad angår markedsføringen for nye medlemmer. - fortsat mene, at det er en vigtig samfundsopgave at hjælpe nødlidende boligorganisationer. Døren står derfor altid åben over for direkte anmodninger fra kommuner, BL eller boligorganisationer for indgåelse af administrations- og samarbejdsaftaler. - holde fast i, at vækst og maksimal ydeevne i stor udstrækning afhænger af antallet af medlemmer og boligafdelinger. For at opnå større effektivitet og ressourceudnyttelse vil 1

2 Boligkontoret Danmark, med respekt for det enkelte medlems integritet, arbejde for større og mere bæredygtige boligorganisationer og boligafdelinger ved fusioner og sammenlægninger. 2. Kommunale boliger i administration Kommunale ældreboliger vil fortsat være et fokusområde for Boligkontoret Danmark. Det gøres først og fremmest for at sikre en stabil og optimal udnyttelse af personalet på afdelingskontorerne til gavn for de tilknyttede medlemmer. - fastholde og udbygge sin nuværende andel af kommunale ældreboliger i administration, fortsat indenfor en forsvarlig økonomisk og personalemæssig ramme. - have sit interesseområde centreret omkring de kommuner, hvor der i forvejen administreres boliger, og der hvor det kan være en fordel for Boligkontorets medlemmer. 3. Eksterne kunder Samarbejdspartnere (eksterne kunder) har været en målrettet indsats de senere år for at opnå bedst mulig udnyttelse og merværdi af de store investeringer i stabsfunktioner, herunder udbygning af det IT-administrative system. Derfor har Boligkontoret oparbejdet en større portefølje af eksterne kunder, som først og fremmest er kunder på stabsfunktionerne og ITsystemet. Tre eksterne kunder, 3B, Fællesbo i Herning samt Skanderborg Andelsboligforening er tilknyttet Boligkontorets administrative system, svarende til ekstra boliger. Sammen med Boligkontorets medlemmer udfører Boligkontoret således support til mere end boliger, svarende til størrelsen af de største administrationsselskaber i landet. Boligkontoret har mere end opnået sit mål om at servicere mere end boliger på de økonomisk og videnstunge områder som IT. - fastholde og udbygge samarbejdsrelationerne med de nuværende samarbejdspartnere, som specielt er koblet på IT-systemet. - Være åbne for nye eksterne samarbejdspartnere, men der vil ikke blive foretaget aktive tiltag på området, idet den nuværende kundestørrelse vurderes at være økonomisk optimal for Boligkontoret og medlemmerne. 4. Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligforeningen 3B Boligselskabet Sct. Jørgen er et stort medlem, som på anderledes vis har tilknytning til Boligkontorets administrative opbygning. Boligselskabet Sct. Jørgen har egen administrativ ledelse og egen administration, som gør brug af flere væsentlige administrative systemer i Boligkontoret. En anden større samarbejdspartner, Boligforeningen 3B, deler hovedkontor med Boligkontoret, en konstruktion som gerne skulle give yderligere afledte synergier for begge organisationer. Boligkontorets mål er at sikre et fortsat konstruktivt samarbejde med de to store organisationer, herunder at cementere og udbygge det hidtidige samarbejde, bl.a. ved at gøre brug af fælles udviklingsinitiativer samt udvikle de områder, som i dag indgår i samarbejdet. - i et tæt samarbejde med ledelsen i Boligforeningen 3B udbygge samarbejdsrelationerne og sikre optimal økonomisk, administrativ og vidensmæssig udnyttelse af bofællesskabet - i samarbejde med ledelsen i Boligselskabet Sct. Jørgen udvikle de igangværende samarbejdsrelationer. 5. Udvikling 2

3 Udvikling er fortsat et højt profileret område for Boligkontoret Danmark. Udvikling vil løbende ske inden for såvel administrative områder (gør det nemmere og billigere), som inden for områder der berører beboerne og beboerdemokratiet direkte. Hovedfokus for Boligkontoret Danmarks udviklingsindsats vil være at skabe merværdi for brugerne. I det konkrete udviklingsarbejde vil Boligkontoret Danmark, afhængig af emne, tage medlemmerne med som udviklingsplatforme, ligesom der kan gøres brug af eksterne samarbejdspartnere til at rulle forsøg ud i den virkelige verden. Her vil de nuværende eksterne samarbejdspartnere udgøre en naturlig platform for partnerskaber i konkrete udviklingsprojekter. Boligkontoret Danmark vil fortsat være blandt de førende boligadministrationer, når det gælder forskellige udviklingstiltag, som enten nu eller senere kan give merværdi til brugerne og i sidste ende beboerne. For at effektivisere udviklingsomkostningerne vil Boligkontoret Danmark løbende søge samarbejde med andre organisationer, som kan bidrage til fælles strategiske udviklingstiltag. - være kendt i branchen som en udviklende boligadministration, som afprøver nye tiltag, der skaber merværdi for beboere, bestyrelser og medarbejdere. - være den førende i branchen på brugerundersøgelser, herunder være den boligadministration med de bedste og bredeste brugerundersøgelser. - arbejde for at fremme det frivillige og beboerdemokratiske arbejde hos medlemmerne, herunder afprøve nye modeller for deltagelse og brugerinddragelse hos medlemmerne og sikre en platform for det frivillige arbejde i boligafdelingerne. - løbende iværksætte udviklingstiltag i driften, som skal fremme effektivitet, service og god ejendomsvedligeholdelse. 6. Drift Driften af medlemmernes boligafdelinger udgør den fysiske ramme for beboernes boligliv. Driften omfatter vedligeholdelse, renholdelse og beboerservice. Boligkontoret Danmark vil, gennem driftsforsøg og erfaringsudveksling mellem de gode resultater og erfaringer, fremme beslutninger, der kan sikre effektiv drift, gode og billige indkøb omkring driften, og en optimal beboerservice. - aktivt arbejde for at optimere den daglige drift med det mål, at beboerne får reduceret deres driftsudgifter med minimum 20 procent. - gennem uddannelse og ledelse sikre motiverede, uddannede og proaktive lokale ejendomsfunktionærer, ejendomsmestre m.m. - aktivt arbejde for en professionel og fremadrettet driftsmæssig backup gennem uddannede og motiverede driftschefer 7. Byggerier og renoveringer Byggeri og renoveringer fylder meget hos medlemmerne og ude hos beboerne. Boligkontoret Danmark vil sikre, at renoveringer og nybyggeri for medlemmerne sker efter de mest fordelagtige økonomiske, moderne og bæredygtige metoder, ligesom energi og klima indtænkes i løsningerne af alle byggesager. Boligkontoret Danmark vil sikre, at der også tages boligsociale hensyn, når der skal indgås kontrakter med entreprenører i større byggesager. - proaktivt inspirere beboerne og medlemmerne i den løbende udvikling og fysiske tilpasning af boligafdelingerne og nybyggeriet gennem vidensdeling støttet op via vores egen tekniske byggeafdeling. - udvikle nye byggeprojekter i de områder, hvor medlemmerne og kommunerne identificerer fremtidige boligbehov. - medvirke til at identificere medlemmerne behov for moderniseringer. - gennemføre medlemmernes moderniseringer, herunder energirenoveringer. 3

4 - sikre gode beboerdemokratiske processer, hvor der tænkes i helhedsløsninger. - sikre den optimale kommunikation mellem en byggesags mange parter. - fastholde og videreudvikle dygtige kompetencer blandt byggeafdelingens medarbejdere, herunder arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og byggeøkonomer. - tilbyde medlemmerne en bred palette af ydelser, herunder projektledelse, økonomistyring og mindre projekterings- og tilsynsopgaver. - sikre, at de eksterne rådgivere i en byggesag leverer gennemarbejdede projekter af høj kvalitet. - have kompetencer til at håndtere medlemmernes behov for løsning af større genhusningssager under et moderniserings- og ombygningsprojekt. 8. Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet er fundamentet i Boligkontoret Danmark og hos medlemmerne. Boligkontoret Danmark vil øge indsatsen for vedligeholdelse og fornyelse af det lokale beboerdemokrati på såvel afdelings- som selskabsniveau. Indsatsen omkring kompetencer og en bred repræsentation i de besluttende organer skal søges styrket. - sikre, at beboerne løbende bliver orienteret om de beboerdemokratiske muligheder, ligesom de valgte beboertillidsrepræsentanter skal have de bedste muligheder for at udføre deres arbejde. Boligkontoret Danmark vil øge indsatsen for at få flere frivillige med i beboerarbejdet. - styrke bestyrelsernes indsats i forsøget på løbende at finde fornyelse blandt beboerne, herunder sikre, at de rette kompetencer fortsat er til stede. Der vil blive lagt vægt på, at få de unge og beboere med anden etnisk herkomst end dansk gjort mere aktive i beboerarbejdet. - fortsætte arbejdet med god selskabsskik i organisationsbestyrelserne. - gennem frivillighedsmodellen styrke de frivilliges arbejde ude i boligområderne, herunder skabe netværk til styrkelse af den boligsociale indsats lokalt. - understøtte et frit arbejdsrum til det beboerdemokratiske og frivillige arbejde samt bygge bro mellem det frivillige arbejde og det mere administrative arbejde med boligforvaltning. - arbejde aktivt for at støtte socio-økonomiske virksomheder, som har til formål at styrke det sociale liv i boligområderne. 9. Beboerne Beboerne er den primære kunde. Med udgangspunkt i Boligkontoret Danmarks mission og vision vil Boligkontoret Danmark sikre, at der leveres en nærværende, personlig og målrettet service overfor beboerne. Boligkontoret Danmark skal være tilgængelig døgnet rundt, enten via s, telefon eller personlig ekspedition på afdelingskontorerne. Fokus er på hurtig og professionel ekspedition og besvarelse af henvendelser. Der skal tages særlig hånd om beboere med økonomiske, kommunikationsmæssige og sociale problemer, så Boligkontoret Danmark gennem individuel rådgivning kan være med til at forhindre udsættelser og andre begivenheder, som også kan få indflydelse på det lokale boligmiljø, ligesom Boligkontoret gennem dialog med kommunerne skal arbejde for kommunal fokus på eventuelle boligsociale problemer i boligafdelingerne. I kommunikationen med beboerne skal alle digitale redskaber tages i brug, herunder beboerportaler, digital kommunikation via s m.m., ligesom beboermagasinet BoDK fortsat skal være Boligkontoret Danmarks fysiske ansigt i kommunikationen med beboerne. - arbejde for at mindst 80 procent af beboerne skal være tilfredse med Boligkontoret Danmarks service og under 10 procent må være utilfredse. - løbende følge behovet for åbningstider til personlig henvendelse, specielt i de områder hvor der er stort behov for en proaktiv udlejningsindsats. 10. Boligsocial indsats 4

5 Boligkontoret Danmark vil styrke den boligsociale og kommunikative indsats ude i boligafdelingerne. Boligkontoret vil tilbyde en mere proaktiv, målrettet, struktureret og forebyggende boligsocial indsats for alle medlemmer. Indsatsen skal kunne målrettes konkrete større problemstillinger, som de nuværende boligsociale helhedsplaner, men skal også fungere som rådgivning på ad hoc niveau til støtte for den lokale ejendomsdrift (den sociale vicevært), beboerdemokratiet samt de steder, hvor man lokalt beslutter at udbygge den boligsociale indsats med netværksgrupper og kontaktpersonordninger. - arbejde for en tidlig forebyggende boligsocial indsats hos medlemmerne og har fokus på begyndende sociale ubalancer i boligafdelingerne - inddrage fysiske, driftsmæssige og sociale tiltag i den boligsociale indsats. - arbejde for en mere systematisk koordinering mellem bygge- og renoveringsopgaver, boligsociale indsatser og den daglige drift, således at medlemmerne oplever en samlet helhedsorienteret indsats for boligafdelingerne. - sikre en professionel gennemførelse af de boligsociale indsatser og helhedsplaner samt være medlemmernes og Landsbyggefondens foretrukne samarbejdspartner på det boligsociale felt. - bidrage til gode beboerdemokratiske processer i det boligsociale arbejde. - Arbejde for en metode, som let kan vise om den boligsociale indsats virker efter hensigten. - arbejde for, at der løbende iværksættes og gennemføres undervisning omkring boligsocialt arbejde for bestyrelser, styregrupper og frivillige. - løbende uddanne vores medarbejdere, så vi sikrer, at de er klædt på til at håndtere det boligsociale område. - etablere en uddannelse for ejendomsfunktionærerne, som kan skabe flere boligsociale viceværter. - forpligtige kommunerne på det boligsociale arbejde og deres boligsociale ansvar. - sørge for, at der tages hånd om sårbare beboere og grupper (eksempelvis psykisk syge, misbrugere, udsatte familier og beboere på vej ud i økonomisk uføre) - fastholde og videreudvikle dygtige kompetencer inden for det boligsociale område, herunder anvende socialfaglige akademikere, socialrådgivere og udførende projektledere. 11. Boligsøgende Boligsøgende er de kommende beboere. I et marked hvor der er kamp om kunderne, er det vigtigt at vise rettidig omhu og ordentlighed i relation til de boligsøgende. Boligkontoret vil øge kommunikationen med de boligsøgende via -kampagner m.m., ligesom den nye hjemmeside skal gøre det nemmere at navigere rundt blandt medlemmernes boligafdelinger. Gennem fælles ventelister medlemmerne imellem og gennem et attraktivt rabatsystem ved køb af flere opnoteringer vil Boligkontoret Danmark gøre det mere attraktivt at blive skrevet op blandt medlemmernes boliger. Boligkontoret skal arbejde for flere opnoteringer til medlemmerne. - arbejde for, at boligudbuddet matcher efterspørgslen, både ved at tilpasse boligudbuddet den nuværende og fremtidige efterspørgsel og ved at påvirke efterspørgslen til medlemmernes favør. - sikre, at udlejningen opleves som nem og tilgængelig for både boligsøgende, indflyttere, fraflyttere og medarbejdere, hvilket kræver uafbrudt opdatering af og udvikling af værktøjer, der støtter op omkring udlejningsprocesserne. - sikre en tilfredsstillende rådgivende service til boligsøgende, indflyttere og fraflyttere, så de føler sig hjemme i mødet med Boligkontoret Danmark og det enkelte medlem. Denne rådgivning skal medvirke til, at nuværende beboere opfatter sig som ambassadører for boligafdelingen og det enkelte boligselskab. 12. IT Det IT-administrative system er kernen i Boligkontoret Danmarks solide basisadministration. Boligkontoret vil fortsat udbygge systemerne med udgangspunkt i den digitale verden. Dette 5

6 skal gøres gennem allerede eksisterende standardsystemer, som er med til at minimere de løbende administrative omkostninger samt sikre lave udviklingsomkostninger. - styrke den digitale platform og arbejde på en fortsat effektivisering af de administrative funktioner gennem IT-anvendelsen med hovedtesen gør det nemt, effektivt og billigt - sikre fortsat udvikling af medlemmernes hjemmesider, således at de er den optimale indgang for såvel boligsøgende som bestyrelser, beboere og medarbejdere. - udvikle den optimale portalløsning for bestyrelser og beboere, som kan sikre hurtig og effektiv adgang til nødvendige oplysninger og selvbetjening. 13. Medarbejderne Medarbejderne er den vigtigste ressource. Boligkontoret vil arbejde for at fastholde og tiltrække de bedste hoveder i branchen ved at sikre en interessant, krævende og udfordrende arbejdsplads. Boligkontoret vil gennem målrettet værdibaseret ledelse og organisatorisk opbygning af organisationen sikre stor ledelseskraft samt selvstændig beslutningskompetence i alle led af organisationen. Boligkontoret Danmark skal opleves og reelt fungere som en flad ledelsesstruktur uden usikkerhed for, hvor de enkelte beslutninger tages. Medlemmernes egne medarbejdere ude lokalt i driften (driftschefer, lokalinspektører, ejendomsfunktionærer m.m.) udgør et vigtigt led i den samlede drift og service til beboerne. Uddannelse og kompetenceudvikling, trivsel samt rekruttering er et ligeså vigtigt element for disse medarbejdere som for de administrative medarbejdere ansat i Boligkontoret Danmark. Boligkontoret ønsker derfor at kunne tilbyde medlemmerne de samme kvalificerede HR funktioner til personalet, som ansatte i Boligkontoret har adgang til. - arbejde for en samlet personaleomsætning på under 8 procent om året. - sikre, at medarbejdertilfredsheden på de væsentligste faktorer omkring trivslen som arbejdsglæde, indflydelse på egen arbejdsdag samt balancen mellem arbejde og fritid skal ligge på over 4,0 på en 5-scala. - udbygge og intensivere kompetenceudviklingen for alle medarbejdergrupper - løbende udvikle og uddanne ledergruppen, så målet om en kraftfuld og effektiv ledelse fastholdes - gennem effektivitet og rationalitet sikre et lønniveau, som kan tiltrække de mest kompetente medarbejdere i branchen, uden at dette påvirker Boligkontorets konkurrenceevne på det samlede omkostningsniveau. 14. Kommunerne Kommunerne er den vigtigste eksterne samarbejdspartner for medlemmerne. Gennem bl.a. styringsdialogen vil Boligkontoret Danmark sikre, at medlemmerne og kommunerne får et tæt samarbejde til løsning af de udfordringer og problemstillinger, der måtte være i de lokale boligområder, og som skal løses i et tæt samarbejde mellem medlemmerne/boligkontoret Danmark og kommunerne. Boligkontoret vil fortsat være en professionel og troværdig samarbejdspartner for kommunerne til løsning af de boligsociale opgaver. - styrke samarbejdet mellem medlemmerne og kommunerne gennem en strategisk tilgang til styringsdialogen - gennem dialog med kommunerne skabe bedre grobund for kommunal fokusering og løsning af eventuelle boligsociale problemer i boligafdelingerne. 15. Kommunikation Kommunikation er et nøgleord for Boligkontoret Danmarks måde at sikre vidensdeling i organisationen, ligesom kommunikation skal bruges aktivt til at vise gennemsigtighed og ordentlighed i organisationen. 6

7 Boligkontoret Danmark vil satse på kommunikation som et bærende element i vidensdeling. internt som eksternt, og Boligkontoret Danmark vil via en aktiv kommunikationspolitik sikre, at de gode historier ude hos medlemmerne og beboerne bliver fortalt til en bred kreds i samfundet, lokalt som landsdækkende. - sikre en forståelig og nærværende kommunikation til beboerne om væsentlige forhold omkring boligen og det gode boligliv. - sikre, at kendskabet til Boligkontoret Danmark og medlemmerne er maksimalt - sikre en forståelig og nærværende kommunikation til alle målgrupper samt styrke vidensdelingen mellem medarbejdere og medlemmer. - sikre, at alle trykte og digitale kommunikationskanaler har et sammenhængende udtryk, der afspejler Boligkontorets kerneværdier. - gennem kommunikationen styrke beboerdemokratiet og bestyrelsesarbejdet og sikre nem adgang til information, værktøjer og kompetenceudvikling. - sikre, at kommunikationen til medlemmer overordnet skal underbygge medlemmernes unikke identitet, selvstændighed og synliggøre medlemmerne i lokalområderne og blandt beboerne. - udvikle og lancere en ny version af intranettet - styrke selvforståelsen og bruge pressen til at fortælle de gode historier om Boligkontoret Danmark og medlemmerne 7

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk

HANDLEPLAN 2016-2018. Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk www.boligfa.dk HANDLEPLAN 2016-2018 Indsatser på baggrund af Målsætnings- og Handleplan godkendt af Repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. november 2015 Vesterbrogade

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Værdigrundlag og målsætninger

Værdigrundlag og målsætninger Værdigrundlag og målsætninger 1 2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for Boligforeningen ØsterBO side 4 Indledning side 5 Målsætninger side 5 Trygge bovilkår iht. drift og vedligeholdelse side 6 Trygge

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FRA HELBREDENDE TIL FOREBYGGENDE

FRA HELBREDENDE TIL FOREBYGGENDE Workshop 3: Boligsocialt arbejde og projekt Stop Udsættelser Visionen er, at Boligkontoret Danmark både centralt og lokalt, har ressourcer til at udvise rettidig omhu i forhold til løsningen af medlemmernes

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Drifts- og servicechef Boligforeningen 10. marts 1943

Stillings- og personprofil. Drifts- og servicechef Boligforeningen 10. marts 1943 Stillings- og personprofil Drifts- og servicechef Boligforeningen 10. marts 1943 November 2017 Opdragsgiver Hovedbestyrelsen, Boligforeningen 10. marts 1943 Adresse Tranekærparken 1, 8240 Risskov Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune.

Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Reform af den almene sektor Erfaringer fra Odense Kommune. Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder. Reform af den almene sektor Hvor der

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Stillings- og personprofil. Projektchef. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Projektchef. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Projektchef ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Februar 2016 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Målsætningsprogram frem mod 2019 BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Glostrup Boligselskabs boligafdelinger er attraktive. Velplaceret

Læs mere