Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8."

Transkript

1 Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive Protokol fra mødet den 11. december 2014 siderne

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt Nyt fra BL og LBF Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45 - Niels Afdelingerne samt 38,39 og 48 Per Friis Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,35,37,40 og 44 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 Mohammad Afd Mette Afdelingerne 33 og 42 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering Ad pkt Lene Lundgaard er den opereret som en følge og resultat af behandlingen for sin sygdom. En hormon-regulerende operation. Der har den været afholdt møde med KUBEN og Haderslev kommune omkring fremtiden for afd. 65. Der arbejdes nu på en endelig afklaring på salget se også status for byggeri pkt. 3. Der har i.f.m. udskiftning/reperation på vaskeriet i afd. 61 været nogle henvendelser fra beboerne. Poul Erik har afholdt møde og forklaret hændelsesforløbet. Vi er tæt på ansættelse af en social vicevært til projektet startboliger på Chr. Kolds Vej. UC-Syd har lejet de resterende 7 ledige boliger på Chr. Kold Kollegiet frem til sommerferien Vi har pr ansat en praktikant Mohammed i administrationen i et 3 måneders praktikophold i.f.m. hans uddannelse til finansøkonom. Den var der ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7, hvor afdelingsmødet skulle tage stilling til, om sammenlægningen af afdelingen med afd. erne 4,5 og 12 skulle til urafstemning. Afdelingsmødet vedtog énstemmigt, at forslaget skulle til urafstemning. Stemmesedler er uddelt, og afstemning løber til den kl Stemmesedlerne åbnes kl i administrationen af en repræsentant fra organisationsbestyrelsen. SPICE kulturcafé har modtaget spiritusbevilling gældende i 2 år frem til Ældresagen har taget meget vel mod vores invitation til en fremvisning af lejligheder og område i Varbergparken. P.t. tilmeldt 98. Derfor er det besluttet, at arrangere besøg over 2 dage h,h.v. den 21. januar og den 2. februar. Lige nu er vi ved at udrulle elektronisk syn, og de foretages af udvalgte servicemedarbejdere. Vi er meget opmærksomme på tidsforbruget, så vi hele tiden kan yde den service vi skal, og som er aftalt med beboerne. Vi har valgt medarbejdere både fra syd- og nordgruppen, og det kan blive nødvendigt at kompensere personalemæssigt, når systemet er fuldt implementeret.

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Generel status Oversigt udsendt

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Kapitaltilførsel afdeling 17 Ad pkt Sagsfremstilling: Afdeling 17, Thrigesvej har fået godkendt skema A og B for en sag, der omfatter renovering, forbedrings- og opretningsarbejde. I forbindelse med denne sag er der behov for kapitaltilførsel på kr. Landsbyggefonden har i finansieringsskitse af 18. august 2011 foreslået en kapitaltilførsel på i alt kr. med følgende fordeling; Haderslev Kommune kr. (lån), Realkreditinstitut kr. (lån), boligorganisationen kr. (tilskud) og Landsbyggefonden/Landsdispositionsfonden kr. (tilskud/lån). Haderslev Kommune har godkendt den kommunale deltagelse den 24. november Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder kapitaltilførslen.

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? Generalforsamling - status Konstituering efter GF Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen vedrørende salg af afd Salg af ejendommen Gåskærgade 7, afd Bydelshus i Varbergparken Samarbejde med kommunens øvrige boligselskaber Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår /2, 5/3, 9/4, 7/5 og 4/6 Generalforsamling januar 2015 Strategiseminar for bestyrelse og direktion. 22. februar Ad pkt Iflg. forretningsorden for HAB s organisationsbestyrelse pkt. 3.1 skal der holdes et konstituerende møde lige efter den ordinære generalforsamling. Jf. pkt. 3.4 kan konstituering kan også ske på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet den 13. november 2014 er der under Eventuelt pkt anført at, Bestyrelsen holder konstitueringsmøde på første møde efter GF. Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvornår der holdes konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling den 22. januar Ad pkt Landsbyggefonden har i brev af 3. oktober 2014 udtalt at fonden ikke bemærkninger til afhændelse af de 42 almene ældreboliger og Ministeret for By, Bolig og Landdistriktet har ved skrivelse af 1. december 2014 (se vedlagte) godkender ministeriet, at de 42 ældreboliger kan sælges, jf. 27, stk. 2 i lov almene boliger m.v. Indstilling: På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB s organisationsbestyrelse følgende forslag: Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger afdeling 65, det tidligere Center for Senildemente, Aabenraavej 94, 6100 Haderslev, matrikelnummer 1687 og ejendomsnummer 2353, til Haderslev Kommune efter forhandlinger, også om tilbagekøb på et senere tispunkt med henblik på opførelse af nybyggeri eller videresalg. Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har ved skrivelse af 11. december 2015 godkendt salget af afdeling 65. Ad pkt På bestyrelsesmødet den 11. december 2014 godkendte bestyrelsen salg af Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev, Afdeling 40. Indstilling: På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB s organisationsbestyrelse følgende forslag:

7 Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger Ejendommen Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev, tilførende afdeling 40, matrikelnummer 246 og ejendomsnummer 5144, til Haderslev Kommune efter forhandlinger. Ejendommen er opført år 1900 og sidst moderniseret i Der har tidligere været slagterforretning i ejdommen med saltlager i kælderen. Efter flere forsøg på udbedring af fugt og skimmelskader har Haderslev kommune erklæret ejendommen for uegnet til menneskebolig. Ejendommen er anført som bevaringsværdig. Ad pkt Under overskriften Det gode boligliv gav Realdania i sommeren 2012 HAB tilsagn om støtte på ,- kr. til projektudvikling af et bydelshus i Varbergparken. Ansøgningen blev fremsendt til Realdania med baggrund i, at der i den Helhedsplan for Varbergparken, som blev godkendt af både Haderslev byråd og LBF i 2006, var integreret et bydelshus. ØKudvalget blev orienteret på møde den om tilsagnet om projektudviklingsstøtte og udtalte i sagsfremstillingen, at huset tænkes opført af HAB i samråd med Haderslev kommune. I årene fra 2006 og til dato er der sket en udvikling i og af Varbergparken og dens faciliteter, og Haderslev Idrætscenter og Street Dome er også kommet til som aktivitets-centre og magneter. Behovet for et bydelshus er p.t. svært at sige noget præcist om, hvorfor det kunne være en rigtig god idé, at bruge projektudviklingsstøtten til at afdække behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken. Med dette i resultat i hånden kan vi kvalificere beslutningen omkring et evt. bydelshus, og lever samtidig op til teksten i Helhedsplanen. Indstilling. Det indstilles, at HAB igangsætter analysen om behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken med projektudviklingsstøtte på ,- kr fra Realdania. Ad pkt På dialogmødet mellem økonomiudvalget og Haderslev kommunes almene boligselskaber i efteråret 2014 argumenterede HAB for, at selskaberne i fremtiden bliver nødt til at samarbejde på et eller andet niveau. Økonomiudvalget og de øvrige boligselskaber bifaldt dette, og HAB lovede at tage et initiativ. Vi har på den baggrund haft et par møder med Haderslev Boligselskab jf. ref. fra bestyrelsesmødet i november 2014 og vi holder primo februar endnu et møde, hvor de adm. ledelser og formændene deltager. Vi har lavet et oplæg med de første ideer til, hvor begge parter kan se et evt. samarbejde blive etableret. Dette er første skridt i initiativet, og fremadrettet vil vi invitere de øvrige selskaber i det tempo og den rækkefølge, som giver mening. Indstilling. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bifalder initiativerne til samarbejde på tværs af organisationerne. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret.

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere