Vedligeholdelsesreglement A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement A"

Transkript

1 Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november Udgave nr. 2 af 17. maj Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger (LBK nr. 961 af ) Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse (BEK nr. 640 af ) Bekendtgørelse om drift af almene boliger (BEK nr af / råderet kapitel 18) 1

2 At bo i Vestergården 1 Love og regler: Nedenstående lokale regler for vedligeholdelsen af din bolig er et tillæg til de generelle vedligeholdelsesregler. Man skal være opmærksom på begge regelsæt, da de i sammenhæng udgør vedligeholdelsesreglementet for VE1. Når der er vedtaget særlige lokale regler, kan man i det nedenstående se en beskrivelse af, hvilken standard din bolig forventes at være i ved indflytningen, samt hvilke regler der gælder for indvendig og udvendig vedligeholdelse. Genbrugsbolig: Boligens standard ved indflytning. Ved indflytning i boligen fremtræder lofter og vægge som nyistandsatte, og boligen er rengjort. Boligen kan dog bære præg af det slid, der anses som rimeligt i forhold til boligens alder. Træværk og inventar m.v. vil kun være malet, hvis der har været beskadigelser eller efter almindeligt slid og ælde. Din nye bolig er således en genbrugsbolig. Stuer, værelser og entre: Vægbehandling Regler for indvendig vedligeholdelse. Vægge i stuer, værelser og entréer er ved indflytning tapetseret med savsmuldstapet og fremstår nymalet i hvid kvalitets plastmaling. Vægge i entréer kan dog være tapetseret med glasvæv på grund af porøse vægge. Vedligeholdelsen foretages efter eget valg. Når der males skal der anvendes en egnet kvalitets plastmaling. Væggene skal rengøres med grundrens inden der males. Særlige forhold: Ved fraflytning fra boliger hvor indflytningen er sket efter 1. januar 2000 skal vægge i stuer, værelser og entréer fremstå med savsmuldstapet, dog med undtagelse af de entréer hvor der er tapetseret med glasvæv. 2

3 Loftbehandling Lofter i stue- og 1. sals boliger er behandlet med hvid kvalitets plastmaling der tåler afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Lofter i 2. sals boliger er påsat glasfilt og behandlet med hvid kvalitets plastmaling der tåler en lettere afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Når lofterne males efter rengøring skal der anvendes en egnet hvid kvalitets plastmaling. Gulve Gulvene i stuer, værelser og entréerne er ved indflytningen lakerede og skal vedligeholdes med vandbaseret lak. På særligt udsatte steder, som f.eks. dørtrin og områder med stole, anbefales der en forlakering inden hele gulvet færdig behandles. Der må ikke bruges rengøringsmidler med sulfo til vask af gulvene, da det vanskeliggør en senere ny lakering af gulvene. Brug i stedet vand med sæbespåner når gulvene skal vaskes. Særlige forhold: Boning af gulvene med voks eller selvblankende midler må absolut frarådes, da det vil kræve afhøvling af gulvene inden ny lakering. Køkken: Vægbehandling Regler for indvendig vedligeholdelse. Overvægge er ved indflytning tapetseret med glasvæv der fremstår malet med kvalitets plastmaling. Glasvæv tåler en lettere afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Vedligeholdelsen foretages efter eget valg. Når der males skal der anvendes en egnet kvalitets plastmaling. Væggene skal rengøres med grundrens inden der males. Loftbehandling Lofterne er ved indflytning tapetseret med glasfilt der fremstår malet med hvid kvalitets plastmaling. Glasfilt tåler en lettere afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Når lofterne males efter rengøring skal der anvendes en egnet hvid kvalitets plastmaling. 3

4 Gulve 1 Gulvene i køkkenerne er ved indflytningen lakerede og skal vedligeholdes med vandbaseret lak. På særligt udsatte steder, som f.eks. dørtrin og områder med stole, anbefales der en forlakering inden hele gulvet færdig behandles. Der må ikke bruges rengøringsmidler med sulfo til vask af gulvene, da det vanskeliggør en senere ny lakering af gulvene. Brug i stedet vand med sæbespåner når gulvene skal vaskes. Særlige forhold for gulve 1: Boning af gulvene med voks eller selvblankende midler må absolut frarådes, da det vil kræve afhøvling af gulvene inden ny lakering. Gulve 2 Gulvene i køkkenerne er ved indflytningen pålagt linoleums eller vinyl belægning. Rengøringen af gulvbelægningen foretages med jævnlig afvaskning med brunsæbe/sæbevand. Brugsanvisningen for sæbeprodukterne skal følges nøje. Særlige forhold for gulve 2: Ved pålægning af linoleum eller vinyl efter indflytning skal der ansøges i henhold til den private råderet. Inden pålægningen skal trægulvet fuldspartles med fiberspartelmasse som underlag for den nye belægning. Fliser Fliser på undervægge skal rengøres med vand og rengøringsmidler uden kalkopløsning. Bordplader Bordpladerne er af plastlaminat, laminat eller massivt træ. Der må ikke anvendes skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler på bordpladerne. Stærke akalieopløsninger må heller ikke anvendes. Skabe og låger 1 Skabe og låger 2 Fremstår i gammel type forrammekøkken som træværket i stueværelse og entré. Fremstår i nye typer køkkener som naturtræ, laminat og folie. Køle/fryseskabe Skal renholdes indvendig og udvendig. Se i øvrigt afdelingens regulativ for køle/fryseskabe. 4

5 Badeværelse: Vægbehandling Regler for indvendig vedligeholdelse. Overvæggene er ved indflytning tapetseret med glasvæv og fremstår malet i kvalitets plastmaling. Glasvæv tåler en lettere afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Vedligeholdelsen foretages efter eget valg. Når der males skal der anvendes en egnet kvalitets plastmaling. Væggene skal rengøres med grundrens inden der males. Loftbehandling Lofterne er ved indflytning tapetseret med glasfilt der fremstår malet med hvid kvalitets plastmaling. Glasfilt tåler en lettere afvaskning med vand tilsat grundrens, der dog kan forårsage en mindre ændring i overfladen. Når lofterne males efter rengøring skal der anvendes en egnet hvid kvalitets plastmaling. Fliser Fliser på undervægge skal rengøres med vand og rengøringsmidler uden kalkopløsning. Gulve Gulvene er belagt med klinker. Rengøring og vedligeholdelse af gulvklinker foretages med jævnlig afvaskning med brunsæbe/sæbevand der uden efterskylding giver en smuk jævn overflade. Der må ikke anvendes rengøringsmidler med kalkopløsning. Brugsanvisningen for sæbeprodukterne skal følges nøje. Udluftning Efter brug skal badeværelset udluftes og fliserne på undervæggene skal tørres af, så luftfugtigheden nedsættes hurtigst muligt og kalkaflejringer kan undgås. Vektorer: Rengøring Regler for indvendig vedligeholdelse. Vektorerne rengøres ved at top og frontpladen aftages. Top og frontpladerne er overfladebehandlet og rengøres med vand tilsat et almindeligt rengøringsmiddel. Området omkring varmeelementet støvsuges. 5

6 Særlige forhold A: Indvendigt træværk og metalrør Indvendig behandling og maling af træværk. Indvendigt træværk er defineret som døre (dog ikke entrédøre), dørkarme, fodpaneler, låger og paneler på skabe, vinduer og karme samt metalrør. Det er tilladt, at man selv udfører eller får udført arbejderne på ovenstående bygningsdele, men nedenstående betingelser skal overholdes og iagttages. 1. Malerarbejdet skal udføres fagligt korrekt med rengøring, afslibning, grundmaling og overflademaling. 2. Der må ikke anvendes loft og væg maling på træværk og metalrør. 3. Der må kun anvendes egnede vandbaserede kvalitets malinger. 4. Enhver form for maling ud på trægulve, klinkegulve, vinyl og linoleumsgulve, fliser, vinduer eller andet inventar må ikke finde sted. Afvigelser fra ovenstående betingelser vil blive klassificeret som misligholdelse. Særlige forhold B: Flyttelejligheder Beboede lejligheder Glasfilt på lofter i 2. sals boliger. Opsætningen af glasfilt på lofterne i flyttelejligheder trådte i kraft den 1. februar Inden opsætningen tjekkes loftkontakterne og udskiftes i fornødent omfang. For beboede 2. sals lejligheder trådte den samme ordning i kraft den 1. februar 2006, dog således at husstanden selv skal rette henvendelse med anmodning om opsætningen. Glasfilten opsættes og en evt. udskiftning af loftkontakter udføres af afdelingen, medens malerarbejdet påhviler husstanden. Særlige forhold C: Flyttelejligheder Maling af gamle trævinduer i værelser mod altan. Vinduerne males og de gamle isoleringslister udskiftes samt hasperne i fornødent omfang. Arbejdet udføres samtidigt med istandsættelsen ved fraflytning, dog således, at arbejdet på grund af vejrlig og lign. kan udskydes til et senere tidspunkt. Ved efterfølgende fraflytninger vil vinduerne blive behandlet som træværk og inventar m.v. i afsnit genbrugsbolig, jf. boligens standard ved indflytning. 6

7 Særlige forhold D: Altanerne Indvendig maling af altanerne. Overfladerne på altanerne der må males er defineret som indvendige brystninger inkl. overkant, gelænder, sålbænk, loft inkl. underkant, nedløbsrør og gulve. Farvekodeks: Hvid/lys/lysegrå: Lofter inkl. underkant og nedløbsrør. Hvid: Gelænder. Eget valg: Indvendige brystninger inkl. overkant, sålbænke og gulve. Det er tilladt, at man selv udfører eller får udført arbejderne på ovenstående bygningsdele, men nedenstående betingelser skal overholdes og iagttages. 1. Malerarbejdet skal udføres fagligt korrekt. 2. Der må kun anvendes egnede vandbaserede kvalitets malinger. 3. Enhver form for maling ud på murværk, vinduer og vinduesrammer samt udvendigt på brystningerne må ikke finde sted. Afvigelser fra ovenstående betingelser vil blive klassificeret som misligholdelse. Særlige forhold E: Forsøg 2011 Flyttelejligheder Beboede lejligheder Indvendig isolering af gavlvægge (ydervægge) For at finde den bedste materialekvalitet og metode gennemføres der pilotprojekter i 3-4 normale flyttelejligheder. Fra den 1. januar 2012 vil der blive opsat ny indvendig isolering af gavlvæggene (ydervægge) i flyttelejligheder. Fra den 1. januar 2013 træder den samme ordning i kraft for beboede lejligheder med gavlvægge (ydervægge), dog således at husstanden selv skal rette henvendelse med anmodning om opsætningen. Opsætningen af isoleringen inkl. forbehandling og tilpasning af fodpanelerne samt el-kontakter udføres af afdelingen, Tapetsering/maling påhviler husstanden. 7

8 Særlige forhold F: Brug råderetten ved indretningen af din bolig. Det kan anbefales, at man undersøger mulighederne for personlig indretning af boligen ved benyttelse af den private råderet. Visse råderetsarbejder åbner endvidere mulighed for afskrivning af de investerede beløb. Råderetsreglerne kan rekvireres ved henvendelse til VE1 servicebutikken og 3B områdekontor Herlev eller hos boligforeningen 3B. Råderetsreglerne kan også læses eller hentes på nedenstående hjemmesider: Boligforeningen 3B på Boligselskabernes Landsforening på Socialministeriet, By og Bolig på Mangler du oplysninger og har du spørgsmål eller er du i tvivl, så er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående tlf.nr. og mailadresse. Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B Kundeafdelingen Områdekontoret Herlev Tlf.nr Tlf.nr B Vestergården 1 3B Vestergården 1 Servicebutikken Tlf.nr ooo0ooo Tillægget til vedligeholdelsesreglement A, udgave nr. 3 er vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 11. maj 2011 og træder i kraft den 1. juni Tillægget til vedligeholdelsesreglement A, udgave nr. 3 udsendes til husstande der er tilmeldt e-info og uddeles til de øvrige husstande, samt gøres tilgængeligt i på info-punkterne i vaskerierne og på hjemmesiden Nye beboere vil få udleveret tillægget i forbindelse med lejekontrakten og indflytningen. Samtidigt bortfalder udgave nr. 2 af 17. maj Herlev, den 23. maj B Vestergården 1 8

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere