Den almene tanke fødes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene tanke fødes"

Transkript

1 Ballerup almennyttige Boligselskab. Lindebo 1944/45. De første almene boliger i Ballerup bliver opført af Ballerup-Måløv Boligselskab. Der opføres 18 almene parcelhuse. Arkitekt: Erling Langekilde og Martin Jensen. Den almene tanke fødes Boliger til de fattige Den almene boligsektor opstår for godt hundrede år siden som en følge af bolignøden. Den bliver udviklet af pionerer og ildsjæle inden for fagbevægelsen og det bedre borgerskab. Karrébyggerier i byen I årene før og under 1. verdenskrig bliver det almene byggeri bygget som traditionelle karrébebyggelser med en central placering i byen. Lejlighederne har typisk to til tre værelser med små køkkener og badeværelser. Køkken og værelse ligger mod gården. Stuen mod gaden. Køkken og bad ligger ved siden af hinanden. Bygningerne bliver typisk opført i en lukket O-form, eller i en mere åben L eller U form. Varmt vand i hanerne I 30 erne flytter de almene byggerier ud i byens udkant. Nogle byggerier er præget af funktionalismen, hvor boligerne placeres i parallelle, solvendte blokke, adskilt af store friarealer. Lejlighederne får central varme, affaldsskakt og baderum. Mangel på lejligheder I 40 erne sker en betydelig befolkningsvækst, og mange flytter fra landet til byen. Det skaber et stort behov for nye almene boliger. Den funktionsopdelte by Tidligere bor byens borgere i karreer med værksteder og industri i baggårdene. I 30 erne formulerer man visionen om, at borgerne skal have lys og luft, og man vil skabe den funktionsopdelte by, der adskiller byens funktioner. Boliger for sig, erhverv for sig, institutioner for sig. Ide: Ballerup Kommune By, Kultur og Erhverv, September 2011 Produktion: Tverskov Kommunikation Layout: Mouselab

2 1950 erne Ud af baggårdene Boligselskabet Baldersbo afd. 7. Liljevangsvej i Måløv, Mange almene bebyggelser blev bygget med separate bygninger, hvor købmænd, slagtere og grønthandlere kunne leje sig ind. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. AAB afd Kornvænget, Byggerierne symboliserer overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Arkitekt: Knud Halberg, Jørgen Bo og Thøger Rasmussen. Ballerup Ejendomsselskab. Stationsgården, De almene byggerier bliver i denne periode typisk opført i tre etager. Arkitekt: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Boligselskabet Skovlundepark, afd. Grønnehaven, Altaner bliver integreret i bygningselementet. Arkitekt: Poul Frederiksen. Gavlmalerier er populære i 50 erne og 60 erne. Kunstner: Palle Nielsen. Boligselskabet Lundebjerggaard. Lundebjerg, Parkbebyggelser er populære i 50 erne/60 erne der er god plads imellem boligblokkene. Arkitekt: Eske Kristensen. Mangel på byggematerialer Efter krigen mener politikerne, at den almene sektor skal spille en vigtig rolle i afhjælpningen af bolignøden. På grund af krigen mangler der byggematerialer. Derfor er arkitekturen beskeden og enkel i sit udtryk. Boligernes placering Byggerierne er typisk i tre etager. Boligerne er orienteret efter solen. Opholdsrum er placeret mod vest og køkken og soverum mod øst. Spiseplads og skabsplads er ofte integreret i boligen. Der laves haveanlæg i gårdene, og altaner bliver mere almindelige. De bliver integreret i bygningselementet, så de opleves som en del af opholdsstuen. Godt håndværk Perioden præges også af gedigne byggematerialer og god håndværksmæssig kvalitet. Store parkbebyggelser Da der ikke længere er plads til nybyggeri i byerne, opfører man store parkbebyggelser i byernes udkant. Bebyggelserne danner model for fremtidens almene bolignormer. Byggerierne bliver opført som traditionelt muret byggeri.

3 1960 erne Fra mursten til beton Boligselskabet Kirstinevang. Kirstine lund, Et typisk byggeri fra begyndelsen af 60 erne. Arkitekt: Erik Fisker & O.E. Willerup. Boligselskabet Baldersbo afd. 12. Hedeparken under opførelse i 1966/67. De almene byggerier vokser både i højde og i længde. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. AAB, afd. 54. Hedeparken, Der skal skabes liv imellem blokkene. En vandkaskade skal bidrage til at skabe en god ramme for udvikling af det sociale liv i bebyggelsen. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, En by i byen. Byggeriet bliver opført som en kollektivby, som ikke blot er et sted, hvor man bor, men også lever. Bebyggelsen får posthus, cafeteria, selskabslokaler, vaskeri, beboerhotel, mødesal/ sports- og badmintonhal og lokaler til beboerklubber. Arkitekter: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, Drømmen om det store fællesskab, som er på størrelse med en mindre provinsby. Bebyggelsen består af tre 200 meter lange boligblokke, samt 24 to-etagers rækkehuse. Grantoften får skole, kirke og institutioner. Arkitekter: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Boligselskabet Baldersbo. Hedegårdens højhus med butikscenter i 1966/67. Der bygges stadig højere. De tidligere butikslokaler til købmænd og ismejerier bliver nu afløst af butikscentre. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. Lys, luft og montagebyggeri Perioden er præget af ønsket om udflytning fra byen til lys, luft og grønne omgivelser. Stigende velstand og et stort antal boligsøgende skaber stor efterspørgsel på boliger. Man begynder at opføre store bebyggelser i byernes udkant i form af montagebyggeri. Store gode familieboliger med moderne bekvemmeligheder. Større og højere Der bliver bygget mange bebyggelser med lejligheder. Husene bliver gradvist højere og længere. Præfabrikerede betonelementer dominerer billedet. Bebyggelserne er præget af monotoni. Boligområder som byer i byen Perioden præges af omfattende boligbyggeri på tidligere landbrugsarealer, hvor man bygger kollektivbyer med boliger, indkøbscentre, skoler og institutioner. Byggesjusk og nye materialer Utraditionelle byggemetoder og nye byggematerialer, hvis langsigtede egenskaber man ikke kender, fører til tidlige bygningsskader. Elementbyggeriet bygges med flade tage, hvor vandet ikke kan løbe fra. Der bygges i store konstruktioner og flader i beton, der ikke kan tåle den danske vinters vand og frost. Travlhed og manglende viden om de nye materialer resulterer nogle steder i byggesjusk.

4 1970 erne Tilbage til det det nære byggeri Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, Indtil midten af 70 erne byggede man stadig elementbyggerier i stor stil. Arkitekt: Svend Høgsbro. Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, i dag. Byggeriet hører til de arkitektonisk spændende betonbyggerier. Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården, Nu skal de almene byggerier ned i skala. Albertslund-modellen satte sit præg på arkitekturen. Arkitekt: Tyge Arnfred, Fællestegnestuen. Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården. Små rækkehuse med hyggelige gårdhaver. 3B. Måløv Park, I 70 erne kommer reaktionen på elementbyggeriet, og man begynder at bygge i mindre skala. Målev Park bliver bygget på tidligere landbrugsjord og kommer til at bestå af 235 boliger med for- og baghave. Arkitekt: BKI Arkitekter. 3B. Måløv Park, i dag. Rækkehusbyggeri i mindre skala med fokus på det intime samvær. Foto: Hans Peter Nielsen. Centerbyggerier og højhuse I 70 erne lægger man fortsat meget vægt på lys og luft, god plads og modernitet i det almene byggeri. De store betonbyggerier bygges med skoler, institutioner, indkøbscenter og selskabslokaler. I mange af de almene byggerier ser man højhuse skyde op. Reaktion imod elementbyggeriet I midten af 70 erne kommer reaktionen imod elementbyggeri i stor skala. 60 ernes ungdomsoprør og ønsket om fællesskaber vinder frem. Man begynder at bygge i mindre skala. Gårdhavehuse, række- og kædehuse skyder op overalt. Det tæt/lave byggeri Bebyggelserne bliver mindre og er typisk på mellem boliger. Rummene imellem husene bliver mere intimt udformet, så de understøtter fællesskabet imellem beboerne. Der bygges fælleshuse centralt placeret i bebyggelserne.

5 1980 erne Boligrenoveringer og byggeri mellem blokkene Ballerup Ejendomsselskab. Egebjergvang, Der bygges familieboliger og ungdomshybler med små forhaver i stueetagen. Arkitekt: Mangor & Nagel A/S. Boligorganisationen Lundebjerggaard, Fortætning. Der bygges 28 ældrevenlige boliger i form af rækkehuse imellem boligblokkene. Arkitekt: Kooperativt Byggeindustri A/S. Ballerup Boligselskab. Bispevangen, Byggeriet hed tidligere Præstevænget. Arkitekt: Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. Bispevangen, i dag. Gavlrenovering. Zebra på højhusets gavl. Kunstner: Ole Gjermandsen. Boligselskabet AAB, afd. 54. Hede-/Magleparken. Facaderenovering Renoveringen får en pris for sin sociale dimension og det stilfærdige udtryk. Facadebelægningen er i skærmtegl. Arkitekt: Jensen+ Jørgensen+ Wohlfeldt Arkitekter A/S. Ballerup Ejendomsselskab. Ellebo facaderenovering, Renoveringen er en af de første af sin art. Det stærke beboerengagement og den opnåede herlighedsværdi er forbilledlig. Arkitekt: Tegnestuen Blad & Thygesen MAA. Omfattende renoveringer 80 erne står i renoveringens tegn. I mange almene boligområder bliver krudtet brugt på at renovere beton- og bygningsskader. Mange byggerier får renoveret deres facader. Mindre enheder Der bygges kun lidt i 80 erne, og postmodernismen sætter sit præg på de mindre og mere spartanske byggerier. En del facader, vinduesrammer og byggeelementer males i pastelfarver. Man begynder at lægge vægt på energibesparelser og på at skabe flere sociale rum i de almene bebyggelser. Byggeri i mellem blokkene Da mange parkbebyggelser har masser af plads på udearealerne, begynder man at arbejde med boligfortætning. Der bygges mindre byggerier ofte ældreboliger imellem de store boligblokke.

6 1990 erne Forsøgsbyggerier i nye materialer Ballerup Boligselskab. Egebjergtoften, Byggeri med stræder, gader og torve. Fælleshuset har fine proportioner. Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus K/S. Boligselskabet Baldersbo. Østerhøj, Mange af boligerne har egen have. Arkitekt: Jan Gudmand-Høyer. Ballerup Ejendomsselskab. Tøndehvælv, 1994/1995. Et eksempel på 90`ernes rækkehus. Original udformning med store bomæssige kvaliteter og en unik bygning af stor kunstnerisk styrke. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten. Boligselskabet Kirstinevang. Egehøj, Tre murskulpturer, der spiller op til Egebjerghallen. Murene, der er 53 meter lange, er udformet, så man kan bevæge sig igennem dem, sidde på dem og klatre i dem. Kunstner: Per Kirkeby. Arkitekt: Susse Fischer. Ballerup Ejendomsselskab. Thermologica, Huset har en karakteristisk facade, der består af 22 mm stålplader, som er gravet 1.8 meter ned i jorden. Konstruktionen leder jordvarmen op i boligerne. Arkitekt: Dissing & Weitling Ballerup Almennyttige Boligselskab. Platanbuen i Grantoften, Byggeriet består af 38 familieboliger og 10 ældreboliger. Det fremstår som en særlig ø i et område med højst forskelligartet arkitektur. Arkitekt: Virumgård Arkitekter. Tilbage til den klassiske by 90 erne kendetegnes af ønsket om at vende tilbage til købsstaden og den klassiske by, nu med nye fællesskabsværdier i højsædet. Tæt-lav bebyggelserne har dog en tendens til at lukke sig af mod omverdenen som isolerede øer. Der laves forsøgsbyggerier og bygges lokalsamfund med flere funktioner på samme sted. Nye bykvarterer Man vil væk fra tidligere årtiers byggestil og ønsker at skabe visuel mangfoldighed, kunst og variation i naturskønne omgivelser. Man ønsker igen at blande byggeri med erhverv, og man arbejder med at forebygge kriminalitet ved at skabe åbne og overskuelige adgangsforhold til boligerne. Forsøgsbyggerier Utraditionelle boliger og forsøgsbyggerier skyder frem, f. eks bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede med egen lejlighed og fællesfaciliteter. Utraditionelle byggerier i træ, glas og stål med solfangere, varmegenvindingsanlæg og lavt energiforbrug ser dagens lys. Problemer med indeklima Selvom den byggetekniske standard er forbedret, får flere af de nye byggerier dog problemer med indeklimaet. Årsagen er nye og uprøvede materialer, alt for tætte konstruktioner og de store glaspartier, som kan give temperaturproblemer og dårligt indeklima

7 2000 erne Fremtidssikring og ældrebyggeri Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter Lundehaven, Sammenhængen imellem arkitektur og funktion udgør et hele. Bebyggelsen giver Skovlunde Torv et væsentligt kvalitetsløft. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg. 3B. Jægerbo, Seniorbofællesskab med 18 lejligheder i tre rækkehuse. Fælleshus på 143 kvadratmeter med stue, køkken, vaskerum, et værksted og et gæsteværelse. Arkitekt: MW Arkitekter. 3B. Grønhøj, Bebyggelsen består af 34 medejerboliger og 12 lejerboliger. Husene er opført i træ. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten. Før Efter Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter Toftehaven, Ny tilbygning til plejecentret Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. 3B. Seniorbofællesskabet Kløvermarken, Bebyggelsen har en bebyggelsesplan med et U- formet anlæg, som er disponeret omkring et fælleshus. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. Ballerup almennyttige Boligselskab. Grantoften, Facaderenovering af rækkehusene. Arkitekt: Paludan & Ramsager. Boligselskabet Kirstinevang. Kirstinelund, Fremtidssikring af en boligblok ved ombygning af lejligheder til ældrevenlige boliger og fem nye ældreboliger på toppen af blokken. Arkitekt: Jørn Ravn, Arkitekttegnestuen Virumgaard. Etablering af rampe giver mulighed for kørestolsbrugeres adgang til stuelejligheder. Arkitekt: Landskabsarkitekt Sonja Poll. Renovering og fremtidssikring De små lejligheder fra det almene byggeri i 50 erne bliver sammenlagt, og der renoveres med respekt for det oprindelige byggeri, men med nye standarder, især når det handler om energiforbrug og miljø. Der fokuseres på, at sammenhængen imellem arkitektur og funktion udgør et harmonisk hele. Der laves forsøg med medejerboliger. Visuel særegenhed Det gode materialevalg og store glaspartier giver et kvalitetsløft i nybyggeriet, som får tilført bomæssige kvaliteter og en arkitektur, der tilføjer området en visuel særegenhed. Glas er et enkelt og relativt billigt materiale, og det har en evne til at holde på solvarme. Byggerierne får et lidt køligt udtryk, som afspejler tidens tendens til puritanisme. Byggeri for de ældre Der bygges plejecentre med plejeboliger, kombineret med almene ældreboliger i et attraktivt miljø, hvor beboere både kan være private og deltage i fællesskabet. Bofællesskaber vinder frem, ofte med beboerinddragelse fra første færd. Bofællesskaberne er typisk lave bebyggelser, som er disponeret omkring et fælleshus, så der skabes et intimt bomiljø.

8 2010 erne Leg, motion og fremtidsvisioner Boligselskabet Baldersbo. Afdeling 10, Baltorpvej, Gårdrenovering med fokus på motion og leg. Landskabsarkitekt: Anne Staunsholm. Boligselskabet AAB afdeling 45. Lilletoften, Renovering af køkkener, altaner, facader og udearealer. Nye facader. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S. Nyt gårdanlæg. Landskabsarkitekt: Peter Holst, Arkitektur & Landskab A/S. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, motionsgade, Et 500 meter langt område er blevet omdannet til motionsgade med løbesti og en masse motionsredskaber. Legepladsfirma: Hags. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Søtoften, Der bliver bygget 35 familieboliger i boligafdelingen Søtoften. Der er tale om passivhuse, da de opvarmes med jordvarme, som betyder at varmeudgiften bliver meget lav. Arkitekt: Domus Arkitekter. Boligselskabet AAB afdeling 96. BaltorpSKEMA B vej 37A-B, Bebyggelsen består af 60 ældrevenlige boliger i et tofløjet bygningsanlæg på fire etager. Byggeriet får et komplet anlæg til vamegenvinding, der både sparer energi og øger boligkomforten. Arkitekt: Domus Arkitekter. BALLERUP EJENDOMSSELSKAB v/kab Vester Voldgade Kbh. V. www. kab-bolig.dk Ballerup Ejendomsselskab. Plejecenter Søndergård, Byggeriet kommer til at bestå af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab. Projektet har titlen i pagt med naturen. Arkitekt: Christan og Signe Cold, Entasis. JJW ARKITEKTER JÖNSSON A/S BALSLEV A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER SØFRYD Ballerup Ejendomsselskab. Søfryd, ALMENBOLIGER I MÅLØV Byområdet Søndergårds særlige kendetegn er en 600 meter lang kunstig sø/kanal, som giver hele området stor herlighedsværdi. Søfryd er en bebyggelse på 56 almene familieboliger med penthouse-lejligheder på toppen. Højisolerede facader og radial jordvarme. Arkitekt: JJW Arkitekter. Små gårdrum og plads til bevægelse Renoveringer af de ældre almene bebyggelser fortsætter. Der fokuseres på gårdrenoveringer, og udearealer opdeles i flere rum og funktioner til samvær, motion og bevægelse. Nye by- og boligområder Man skaber bykvarterer med kvaliteter, såsom grønne naturområder, blandede boformer og erhverv. Man ønsker at skabe mangfoldighed og variation. Der tænkes i alléer og åbne pladser, og gaden vender tilbage som et centralt element i byplanlægningen. Man ønsker at genskabe liv i byområderne. Bæredygtige boliger Der bygges store gennemlyste boliger og spændende uderum med kunst. Der bygges alment etagebyggeri med penthouse-lejligheder på toppen. Man har fokus på miljøet i form af højisolerede facader, solenergi og jordvarme. Almen fremtidssikring I de kommende årtier vil de små almene boliger fra 50 erne og 60 erne blive ombygget og renoveret, så de kan matche de nye lejeres ønsker og behov.

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N 6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H V N E N H V O R L I G G E R T E G L V Æ R K S H V N E N? K Ø B E N H V N T E G L V Æ R K S H V N E N M G E R Teglværkshavnen

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Seniorbofællesskaber Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Aftenens program Aftenens program Baggrund for mødet v/ borgmester Jesper Würtzen Hvad er et seniorbofællesskab? v/ direktør Eva

Læs mere

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten

Trekanten. Profilbillede af området Trekanten Trekanten Profilbillede af området Trekanten Holstebro Kommune 2014 Boligområdet Trekanten Boligområdet Trekanten er et større boligområde 1-2 km nordvest for centrum ved Thorsvej og Døesvej i Holstebro.

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik Mennesker før mursten Domea.dks byggepolitik Forord I hånden står du med Domea.dks byggepolitik. Byggepolitikken er vores udgangspunkt for samarbejdet mellem byggeriets parter. Derfor henvender denne pixibog

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Byggeri i 2 spor Vi opdeler vores byggeaktivitet i 1. Renovering 2. Nybyggeri Der er 2 væsentlige forskelle på arbejdsfelterne:

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. november 2012 Deltagere: Jørgen Henriksen, Ballerup almennyttige Boligselskab

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Totalrådgivning ét sted helt enkelt

Totalrådgivning ét sted helt enkelt Totalrådgivning ét sted helt enkelt Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører 35 medarbejdere i Aarhus og Aalborg Arkitektur-teknik-styring-økonomi Alle kompetencer i samme hus Vores kompetencer:

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab. Netværkskonference, 5. december 2017 Building Network & Fynsk Erhverv

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab. Netværkskonference, 5. december 2017 Building Network & Fynsk Erhverv FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab Netværkskonference, 5. december 2017 Building Network & Fynsk Erhverv FAB Fyns Almennyttige Boligselskab. FAB har boliger fra alle årtier i vores historie fra 1946

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Bygningspræmiering 2015

Bygningspræmiering 2015 Bygningspræmiering 2015 Nominering Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan September 2015 Nominering Indledning Uddelingen af Slagelse Kommunes årlige bygnings- og arkitekturpris blev påbegyndt i 1988

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Branding og markedsføring af almene boliger

Branding og markedsføring af almene boliger Vejle den 6. april 2011 Branding og markedsføring af almene boliger Almene sektor i den offentlige debat Grå beton Kedelige byggerier Tæt byggeri Kriminalitet og vold Etniske uroligheder Sociale ghettoer

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Kan bæredygtig boligrenovering betale sig?

Kan bæredygtig boligrenovering betale sig? Debatmøde i Almen Boligforum torsdag 15. august 2013 Kan bæredygtig boligrenovering betale sig? Energieffektive boliger er gode for miljøet og nødvendige for en fossilfri fremtid. Men er energirenovering

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri v byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri ved byggedirektør Rolf Andersson Renovering i den almene sektor Støttet renovering i problemramte afdelinger Renovering

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere