Den almene tanke fødes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene tanke fødes"

Transkript

1 Ballerup almennyttige Boligselskab. Lindebo 1944/45. De første almene boliger i Ballerup bliver opført af Ballerup-Måløv Boligselskab. Der opføres 18 almene parcelhuse. Arkitekt: Erling Langekilde og Martin Jensen. Den almene tanke fødes Boliger til de fattige Den almene boligsektor opstår for godt hundrede år siden som en følge af bolignøden. Den bliver udviklet af pionerer og ildsjæle inden for fagbevægelsen og det bedre borgerskab. Karrébyggerier i byen I årene før og under 1. verdenskrig bliver det almene byggeri bygget som traditionelle karrébebyggelser med en central placering i byen. Lejlighederne har typisk to til tre værelser med små køkkener og badeværelser. Køkken og værelse ligger mod gården. Stuen mod gaden. Køkken og bad ligger ved siden af hinanden. Bygningerne bliver typisk opført i en lukket O-form, eller i en mere åben L eller U form. Varmt vand i hanerne I 30 erne flytter de almene byggerier ud i byens udkant. Nogle byggerier er præget af funktionalismen, hvor boligerne placeres i parallelle, solvendte blokke, adskilt af store friarealer. Lejlighederne får central varme, affaldsskakt og baderum. Mangel på lejligheder I 40 erne sker en betydelig befolkningsvækst, og mange flytter fra landet til byen. Det skaber et stort behov for nye almene boliger. Den funktionsopdelte by Tidligere bor byens borgere i karreer med værksteder og industri i baggårdene. I 30 erne formulerer man visionen om, at borgerne skal have lys og luft, og man vil skabe den funktionsopdelte by, der adskiller byens funktioner. Boliger for sig, erhverv for sig, institutioner for sig. Ide: Ballerup Kommune By, Kultur og Erhverv, September 2011 Produktion: Tverskov Kommunikation Layout: Mouselab

2 1950 erne Ud af baggårdene Boligselskabet Baldersbo afd. 7. Liljevangsvej i Måløv, Mange almene bebyggelser blev bygget med separate bygninger, hvor købmænd, slagtere og grønthandlere kunne leje sig ind. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. AAB afd Kornvænget, Byggerierne symboliserer overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Arkitekt: Knud Halberg, Jørgen Bo og Thøger Rasmussen. Ballerup Ejendomsselskab. Stationsgården, De almene byggerier bliver i denne periode typisk opført i tre etager. Arkitekt: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Boligselskabet Skovlundepark, afd. Grønnehaven, Altaner bliver integreret i bygningselementet. Arkitekt: Poul Frederiksen. Gavlmalerier er populære i 50 erne og 60 erne. Kunstner: Palle Nielsen. Boligselskabet Lundebjerggaard. Lundebjerg, Parkbebyggelser er populære i 50 erne/60 erne der er god plads imellem boligblokkene. Arkitekt: Eske Kristensen. Mangel på byggematerialer Efter krigen mener politikerne, at den almene sektor skal spille en vigtig rolle i afhjælpningen af bolignøden. På grund af krigen mangler der byggematerialer. Derfor er arkitekturen beskeden og enkel i sit udtryk. Boligernes placering Byggerierne er typisk i tre etager. Boligerne er orienteret efter solen. Opholdsrum er placeret mod vest og køkken og soverum mod øst. Spiseplads og skabsplads er ofte integreret i boligen. Der laves haveanlæg i gårdene, og altaner bliver mere almindelige. De bliver integreret i bygningselementet, så de opleves som en del af opholdsstuen. Godt håndværk Perioden præges også af gedigne byggematerialer og god håndværksmæssig kvalitet. Store parkbebyggelser Da der ikke længere er plads til nybyggeri i byerne, opfører man store parkbebyggelser i byernes udkant. Bebyggelserne danner model for fremtidens almene bolignormer. Byggerierne bliver opført som traditionelt muret byggeri.

3 1960 erne Fra mursten til beton Boligselskabet Kirstinevang. Kirstine lund, Et typisk byggeri fra begyndelsen af 60 erne. Arkitekt: Erik Fisker & O.E. Willerup. Boligselskabet Baldersbo afd. 12. Hedeparken under opførelse i 1966/67. De almene byggerier vokser både i højde og i længde. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. AAB, afd. 54. Hedeparken, Der skal skabes liv imellem blokkene. En vandkaskade skal bidrage til at skabe en god ramme for udvikling af det sociale liv i bebyggelsen. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, En by i byen. Byggeriet bliver opført som en kollektivby, som ikke blot er et sted, hvor man bor, men også lever. Bebyggelsen får posthus, cafeteria, selskabslokaler, vaskeri, beboerhotel, mødesal/ sports- og badmintonhal og lokaler til beboerklubber. Arkitekter: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, Drømmen om det store fællesskab, som er på størrelse med en mindre provinsby. Bebyggelsen består af tre 200 meter lange boligblokke, samt 24 to-etagers rækkehuse. Grantoften får skole, kirke og institutioner. Arkitekter: Elsebeth Ussing og Kjeld Ussing. Boligselskabet Baldersbo. Hedegårdens højhus med butikscenter i 1966/67. Der bygges stadig højere. De tidligere butikslokaler til købmænd og ismejerier bliver nu afløst af butikscentre. Arkitekt: Knud Bartholdy og Thyge Olsson. Lys, luft og montagebyggeri Perioden er præget af ønsket om udflytning fra byen til lys, luft og grønne omgivelser. Stigende velstand og et stort antal boligsøgende skaber stor efterspørgsel på boliger. Man begynder at opføre store bebyggelser i byernes udkant i form af montagebyggeri. Store gode familieboliger med moderne bekvemmeligheder. Større og højere Der bliver bygget mange bebyggelser med lejligheder. Husene bliver gradvist højere og længere. Præfabrikerede betonelementer dominerer billedet. Bebyggelserne er præget af monotoni. Boligområder som byer i byen Perioden præges af omfattende boligbyggeri på tidligere landbrugsarealer, hvor man bygger kollektivbyer med boliger, indkøbscentre, skoler og institutioner. Byggesjusk og nye materialer Utraditionelle byggemetoder og nye byggematerialer, hvis langsigtede egenskaber man ikke kender, fører til tidlige bygningsskader. Elementbyggeriet bygges med flade tage, hvor vandet ikke kan løbe fra. Der bygges i store konstruktioner og flader i beton, der ikke kan tåle den danske vinters vand og frost. Travlhed og manglende viden om de nye materialer resulterer nogle steder i byggesjusk.

4 1970 erne Tilbage til det det nære byggeri Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, Indtil midten af 70 erne byggede man stadig elementbyggerier i stor stil. Arkitekt: Svend Høgsbro. Boligselskabet Baldersbo. Eskebjerggård, i dag. Byggeriet hører til de arkitektonisk spændende betonbyggerier. Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården, Nu skal de almene byggerier ned i skala. Albertslund-modellen satte sit præg på arkitekturen. Arkitekt: Tyge Arnfred, Fællestegnestuen. Ballerup Ejendomsselskab. Lundegården. Små rækkehuse med hyggelige gårdhaver. 3B. Måløv Park, I 70 erne kommer reaktionen på elementbyggeriet, og man begynder at bygge i mindre skala. Målev Park bliver bygget på tidligere landbrugsjord og kommer til at bestå af 235 boliger med for- og baghave. Arkitekt: BKI Arkitekter. 3B. Måløv Park, i dag. Rækkehusbyggeri i mindre skala med fokus på det intime samvær. Foto: Hans Peter Nielsen. Centerbyggerier og højhuse I 70 erne lægger man fortsat meget vægt på lys og luft, god plads og modernitet i det almene byggeri. De store betonbyggerier bygges med skoler, institutioner, indkøbscenter og selskabslokaler. I mange af de almene byggerier ser man højhuse skyde op. Reaktion imod elementbyggeriet I midten af 70 erne kommer reaktionen imod elementbyggeri i stor skala. 60 ernes ungdomsoprør og ønsket om fællesskaber vinder frem. Man begynder at bygge i mindre skala. Gårdhavehuse, række- og kædehuse skyder op overalt. Det tæt/lave byggeri Bebyggelserne bliver mindre og er typisk på mellem boliger. Rummene imellem husene bliver mere intimt udformet, så de understøtter fællesskabet imellem beboerne. Der bygges fælleshuse centralt placeret i bebyggelserne.

5 1980 erne Boligrenoveringer og byggeri mellem blokkene Ballerup Ejendomsselskab. Egebjergvang, Der bygges familieboliger og ungdomshybler med små forhaver i stueetagen. Arkitekt: Mangor & Nagel A/S. Boligorganisationen Lundebjerggaard, Fortætning. Der bygges 28 ældrevenlige boliger i form af rækkehuse imellem boligblokkene. Arkitekt: Kooperativt Byggeindustri A/S. Ballerup Boligselskab. Bispevangen, Byggeriet hed tidligere Præstevænget. Arkitekt: Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. Bispevangen, i dag. Gavlrenovering. Zebra på højhusets gavl. Kunstner: Ole Gjermandsen. Boligselskabet AAB, afd. 54. Hede-/Magleparken. Facaderenovering Renoveringen får en pris for sin sociale dimension og det stilfærdige udtryk. Facadebelægningen er i skærmtegl. Arkitekt: Jensen+ Jørgensen+ Wohlfeldt Arkitekter A/S. Ballerup Ejendomsselskab. Ellebo facaderenovering, Renoveringen er en af de første af sin art. Det stærke beboerengagement og den opnåede herlighedsværdi er forbilledlig. Arkitekt: Tegnestuen Blad & Thygesen MAA. Omfattende renoveringer 80 erne står i renoveringens tegn. I mange almene boligområder bliver krudtet brugt på at renovere beton- og bygningsskader. Mange byggerier får renoveret deres facader. Mindre enheder Der bygges kun lidt i 80 erne, og postmodernismen sætter sit præg på de mindre og mere spartanske byggerier. En del facader, vinduesrammer og byggeelementer males i pastelfarver. Man begynder at lægge vægt på energibesparelser og på at skabe flere sociale rum i de almene bebyggelser. Byggeri i mellem blokkene Da mange parkbebyggelser har masser af plads på udearealerne, begynder man at arbejde med boligfortætning. Der bygges mindre byggerier ofte ældreboliger imellem de store boligblokke.

6 1990 erne Forsøgsbyggerier i nye materialer Ballerup Boligselskab. Egebjergtoften, Byggeri med stræder, gader og torve. Fælleshuset har fine proportioner. Arkitekt: Arkitektgruppen i Aarhus K/S. Boligselskabet Baldersbo. Østerhøj, Mange af boligerne har egen have. Arkitekt: Jan Gudmand-Høyer. Ballerup Ejendomsselskab. Tøndehvælv, 1994/1995. Et eksempel på 90`ernes rækkehus. Original udformning med store bomæssige kvaliteter og en unik bygning af stor kunstnerisk styrke. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten. Boligselskabet Kirstinevang. Egehøj, Tre murskulpturer, der spiller op til Egebjerghallen. Murene, der er 53 meter lange, er udformet, så man kan bevæge sig igennem dem, sidde på dem og klatre i dem. Kunstner: Per Kirkeby. Arkitekt: Susse Fischer. Ballerup Ejendomsselskab. Thermologica, Huset har en karakteristisk facade, der består af 22 mm stålplader, som er gravet 1.8 meter ned i jorden. Konstruktionen leder jordvarmen op i boligerne. Arkitekt: Dissing & Weitling Ballerup Almennyttige Boligselskab. Platanbuen i Grantoften, Byggeriet består af 38 familieboliger og 10 ældreboliger. Det fremstår som en særlig ø i et område med højst forskelligartet arkitektur. Arkitekt: Virumgård Arkitekter. Tilbage til den klassiske by 90 erne kendetegnes af ønsket om at vende tilbage til købsstaden og den klassiske by, nu med nye fællesskabsværdier i højsædet. Tæt-lav bebyggelserne har dog en tendens til at lukke sig af mod omverdenen som isolerede øer. Der laves forsøgsbyggerier og bygges lokalsamfund med flere funktioner på samme sted. Nye bykvarterer Man vil væk fra tidligere årtiers byggestil og ønsker at skabe visuel mangfoldighed, kunst og variation i naturskønne omgivelser. Man ønsker igen at blande byggeri med erhverv, og man arbejder med at forebygge kriminalitet ved at skabe åbne og overskuelige adgangsforhold til boligerne. Forsøgsbyggerier Utraditionelle boliger og forsøgsbyggerier skyder frem, f. eks bofællesskaber for psykisk udviklingshæmmede med egen lejlighed og fællesfaciliteter. Utraditionelle byggerier i træ, glas og stål med solfangere, varmegenvindingsanlæg og lavt energiforbrug ser dagens lys. Problemer med indeklima Selvom den byggetekniske standard er forbedret, får flere af de nye byggerier dog problemer med indeklimaet. Årsagen er nye og uprøvede materialer, alt for tætte konstruktioner og de store glaspartier, som kan give temperaturproblemer og dårligt indeklima

7 2000 erne Fremtidssikring og ældrebyggeri Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter Lundehaven, Sammenhængen imellem arkitektur og funktion udgør et hele. Bebyggelsen giver Skovlunde Torv et væsentligt kvalitetsløft. Arkitekt: Lundgaard & Tranberg. 3B. Jægerbo, Seniorbofællesskab med 18 lejligheder i tre rækkehuse. Fælleshus på 143 kvadratmeter med stue, køkken, vaskerum, et værksted og et gæsteværelse. Arkitekt: MW Arkitekter. 3B. Grønhøj, Bebyggelsen består af 34 medejerboliger og 12 lejerboliger. Husene er opført i træ. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten. Før Efter Boligselskabet Baldersbo. Plejecenter Toftehaven, Ny tilbygning til plejecentret Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. 3B. Seniorbofællesskabet Kløvermarken, Bebyggelsen har en bebyggelsesplan med et U- formet anlæg, som er disponeret omkring et fælleshus. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S. Ballerup almennyttige Boligselskab. Grantoften, Facaderenovering af rækkehusene. Arkitekt: Paludan & Ramsager. Boligselskabet Kirstinevang. Kirstinelund, Fremtidssikring af en boligblok ved ombygning af lejligheder til ældrevenlige boliger og fem nye ældreboliger på toppen af blokken. Arkitekt: Jørn Ravn, Arkitekttegnestuen Virumgaard. Etablering af rampe giver mulighed for kørestolsbrugeres adgang til stuelejligheder. Arkitekt: Landskabsarkitekt Sonja Poll. Renovering og fremtidssikring De små lejligheder fra det almene byggeri i 50 erne bliver sammenlagt, og der renoveres med respekt for det oprindelige byggeri, men med nye standarder, især når det handler om energiforbrug og miljø. Der fokuseres på, at sammenhængen imellem arkitektur og funktion udgør et harmonisk hele. Der laves forsøg med medejerboliger. Visuel særegenhed Det gode materialevalg og store glaspartier giver et kvalitetsløft i nybyggeriet, som får tilført bomæssige kvaliteter og en arkitektur, der tilføjer området en visuel særegenhed. Glas er et enkelt og relativt billigt materiale, og det har en evne til at holde på solvarme. Byggerierne får et lidt køligt udtryk, som afspejler tidens tendens til puritanisme. Byggeri for de ældre Der bygges plejecentre med plejeboliger, kombineret med almene ældreboliger i et attraktivt miljø, hvor beboere både kan være private og deltage i fællesskabet. Bofællesskaber vinder frem, ofte med beboerinddragelse fra første færd. Bofællesskaberne er typisk lave bebyggelser, som er disponeret omkring et fælleshus, så der skabes et intimt bomiljø.

8 2010 erne Leg, motion og fremtidsvisioner Boligselskabet Baldersbo. Afdeling 10, Baltorpvej, Gårdrenovering med fokus på motion og leg. Landskabsarkitekt: Anne Staunsholm. Boligselskabet AAB afdeling 45. Lilletoften, Renovering af køkkener, altaner, facader og udearealer. Nye facader. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S. Nyt gårdanlæg. Landskabsarkitekt: Peter Holst, Arkitektur & Landskab A/S. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Grantoften, motionsgade, Et 500 meter langt område er blevet omdannet til motionsgade med løbesti og en masse motionsredskaber. Legepladsfirma: Hags. Ballerup Almennyttige Boligselskab. Søtoften, Der bliver bygget 35 familieboliger i boligafdelingen Søtoften. Der er tale om passivhuse, da de opvarmes med jordvarme, som betyder at varmeudgiften bliver meget lav. Arkitekt: Domus Arkitekter. Boligselskabet AAB afdeling 96. BaltorpSKEMA B vej 37A-B, Bebyggelsen består af 60 ældrevenlige boliger i et tofløjet bygningsanlæg på fire etager. Byggeriet får et komplet anlæg til vamegenvinding, der både sparer energi og øger boligkomforten. Arkitekt: Domus Arkitekter. BALLERUP EJENDOMSSELSKAB v/kab Vester Voldgade Kbh. V. www. kab-bolig.dk Ballerup Ejendomsselskab. Plejecenter Søndergård, Byggeriet kommer til at bestå af plejecenter, ældreboliger og bofællesskab. Projektet har titlen i pagt med naturen. Arkitekt: Christan og Signe Cold, Entasis. JJW ARKITEKTER JÖNSSON A/S BALSLEV A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER SØFRYD Ballerup Ejendomsselskab. Søfryd, ALMENBOLIGER I MÅLØV Byområdet Søndergårds særlige kendetegn er en 600 meter lang kunstig sø/kanal, som giver hele området stor herlighedsværdi. Søfryd er en bebyggelse på 56 almene familieboliger med penthouse-lejligheder på toppen. Højisolerede facader og radial jordvarme. Arkitekt: JJW Arkitekter. Små gårdrum og plads til bevægelse Renoveringer af de ældre almene bebyggelser fortsætter. Der fokuseres på gårdrenoveringer, og udearealer opdeles i flere rum og funktioner til samvær, motion og bevægelse. Nye by- og boligområder Man skaber bykvarterer med kvaliteter, såsom grønne naturområder, blandede boformer og erhverv. Man ønsker at skabe mangfoldighed og variation. Der tænkes i alléer og åbne pladser, og gaden vender tilbage som et centralt element i byplanlægningen. Man ønsker at genskabe liv i byområderne. Bæredygtige boliger Der bygges store gennemlyste boliger og spændende uderum med kunst. Der bygges alment etagebyggeri med penthouse-lejligheder på toppen. Man har fokus på miljøet i form af højisolerede facader, solenergi og jordvarme. Almen fremtidssikring I de kommende årtier vil de små almene boliger fra 50 erne og 60 erne blive ombygget og renoveret, så de kan matche de nye lejeres ønsker og behov.

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

TÆT-LAV BOLIGBYGGERI ETAGE- BYGGERI KARRÉ- BEBYGGELSE

TÆT-LAV BOLIGBYGGERI ETAGE- BYGGERI KARRÉ- BEBYGGELSE Inspiration til Boligbebyggelser med by- og livskvalitet TÆT-LAV BOLIGBYGGERI ETAGE- BYGGERI KARRÉ- BEBYGGELSE 2 indledning & indhold til inspiration og dialog Indholdsfortegnelse I dette inspirationskatalog

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

Velfærdssamfundets Bygninger

Velfærdssamfundets Bygninger Velfærdssamfundets Bygninger Bygningskulturens Dag 2008 Af Poul Sverrild 3 5 9 13 17 19 21 23 25 27 33 39 41 49 51 53 55 59 63 69 Forord Indledning Velfærdssamfundet Idéer fra udlandet Bolig- og byggepolitik

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere