Almene boliger Non-profit housing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene boliger Non-profit housing"

Transkript

1 Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end boliger eller næsten hver femte bolig i Danmark. Boligerne er fordelt på cirka boligafdelinger. Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på medlemsorganisationerne. De største administrerer over boliger, og der findes organisationer med få hundrede boliger. BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene bolig organisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. De almene boliger og klimaet Det er en stor udfordring for boligafdelingerne at reducere energiforbruget i bygningerne. Opvarmningen af danske bygninger står generelt for 40 % af energiforbruget i landet. Med det nye bygningsreglement BR08 lægges der op til store besparelser såvel i nybyggeriet som ved renovering af den ældre bygningsmasse i de kommende år. De almene boliger i Danmark er underlagt restriktioner for byggeriets omkostninger. Samtidig er husleje evnen hos nuværende beboerne begrænset. Derfor kræver det både fantasi og omtanke at imødekomme de nye skrappe energikrav. Alligevel findes der allerede spændende eksempler på nybyggeri og renoveringer, hvor de almene bolig afdelinger går foran for at begrænse energiforbruget. Denne udstilling præsenterer nogle af de bedste eksempler og repræsenterer samtidig en mangfoldighed af ideer for reduktion i energiforbruget og egenproduktion af energi. God fornøjelse. About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL) The Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark is an industry association covering approxi mately 700 non-profit housing associations administering more than 550,000 homes almost one fifth of Danish housing stock. These homes are located in approximately 8,000 residential areas known as housing divisions. The vast majority of non-profit housing associations are members of BL. Member organisations vary greatly in size from associations that administer over 50,000 homes to those that administer about 10 homes. BL works to further its member s and their resident s interests by exerting influence on financial, technical and social developments in the non-profit housing sector. In practice this entails representing the interests of non-profit housing associations in relation to public bodies and authorities, servicing and advising members and training residents and personnel in the areas of residents rights, management and administration. Non-profit housing and climate change It will be a large challenge for non-profit housing association members to reduce energy consumption in buildings. Forty percent of Danish energy consumption is expended on heating. Recently introduced construction regulations (BR08) entail significant energy savings, both in new-builds and in the renovation of older building stock in the coming years. Danish non-profit housing is subject to construction cost limits. Furthermore, current residents are unable to pay high rents. Meeting the stringent new energy requirements, requires imagination and careful conside ration. Notwithstanding this, there are many examples of innovative new-builds and renovation projects in which the non-profit sector has taken the lead in relation to energy efficient housing. This exhibition presents some of the best examples, as well as illustrating the diversity of methods available for reducing consumption and generating energy locally. We hope you enjoy the exhibition. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Harry Nielsen Foto: Alex Tran Foto: Alex Tran BL-arkivfoto. AAB s afdeling 1 på Frederiksberg

2 Udstilling 1 / Exhibition 1 DGI-byen Udstilling om energiprojekter i almene boligafdelinger Denne udstilling er delt i dele. 1) En mindre udstilling vises i DGI-Byen, Tietgensgade 65, Sportshallen ) En større udstilling vises i Prangerhuset, Halmtorvet 30 Mod hovedbanegården, DANHOSTEL Copenhagen City, Tivoli & Strøget Reception Ingerslevsgade Ingerslevsgade HOVEDVÆRKER Tietgensgade Billetsalg Vandkulturhuset Kurbadet & Vandkulturhuset Kurbadet 1. sal Glasgangen 1) DGI-byen Green local hall Orange hall Blue lotus hall Purple hall Tietgensgade Træningsshuset Brown Meet meeting Art in 5, room 6, 7 8 & 1 0 Grey meeting room Lounge Kvægtorvsgade Meet in Art, 3 & 4 Red meeting room Hotelreception Spisehuset Foyér P P-hus Vestauranten Øksnehallen Indkørsel P-hu s Staldgade Staldgade Kortet herunder viser vej mellem udstillingerne. Der er kun cirka 300 meter at gå mellem de to udstillinger. Mod Hotel Centrum, Hotel Astoria & Halmtorvet Eating tent Non-Profit Housing Association Energy Project Exhibtion Kvægtorvsgade This exhibition is divided into two parts 1) A small exhibition in DGI-Byen, Tietgensgade 65, Sports Hall Halmtorvet Halmtorvet ) Prangerhuset Halmtorvet 30 ) A larger exhibition in Prangerhuset, Halmtorvet 30 The map shows the route between the two exhibition locations which are about 300 meters apart. Viktoriagade Gasværksvej Store Hus Avedøre Stationsby Vejleåparken Ishøj Albertslund Syd Albertslund Store Hus Solceller og solfanger som energitilskud Solar panels and sun catchers provide supplementary energy Vejleåparken Facaderenovering efter BR95, varmebesparelse Facade renovation in accordance with BR95, heat loss reduction Albertslund Syd Rækkehuse renoveret til Energiklasse Terraced houses renovated to energy class standards Hyldespjældet Albertslund Urbanplanen København Gyldenris parken København Hyldespjældet Renovering af bolig til CO -neutral standard CO -neutral residential renovation Urbanplanen Klimaskærm, energirenovering Climate shield, energy renovation Gyldenris parken Daginstitution nybyggeri som Passivhus Standard Kindergarten new-build to passive house standards

3 Ekskursioner Excursions Gratis ekskursioner til energiprojekter i København og omegn Under Klimaforum09 vil der være mulighed for at besøge nogle af energiprojekterne med bus. Ekskursionerne er gratis, men kræver tilmelding på udstillingen i DGI-Byen. Alle ekskursioner afgår fra DGI-Byen kl og afsluttes ved Prangerhuset cirka kl Der vil være dansk- og engelsksprogede guider på alle ekskursioner. De energiprojekter, der besøges på ekskursionerne er dem, som udstilles i DGI-Byen. Free excursions to energy projects in Copenhagen and the surrounding area During Klimaforum09 bus trips will be arranged to allow visitors to see some of the energy projects with their own eyes. Trips are free but are by application only. You book a seat at the exhibition in DGI-Byen. All trips leave DGI-Byen at 14:00, culminating at Prangerhuset at about 16:30. All trips will be lead by Danish and English speaking guides. The energy projects to which trips will be organised are those featured in the DGI-Byen section of the exhibition. Tur 1 / Trip 1 Program for ekskursionerne Almene boliger i Danmark Tur 1 Trip schedule Non-profit housing in Denmark Trip 1 Store Hus Avedøre Stationsby Ekskursion til KAB Avedøre Stationsby, Solenergi projekt og til AAB Vejleåparken Ishøj, Klimaskærm (etage-boligområder). Gratis bus fra hovedindgangen ved DGI-Byen. Pladsreservation og yderligere information på udstillingen i DGI-Byen»Sportshuset«. Mandag den 7. december kl Fredag en 11. december kl Mandag den 14. december kl Torsdag den 17. december kl Trip to KAB Avedøre Stationsby, Solar Energy Project and AAB Vejleåparken Ishøj, Climate Shield (flats). A free bus is available from the main entrance to DGI-Byen. To book a seat and for further information see the exhibition in DGI Byen s»sportshuset«. Monday December 7, 14:00 16:00 Friday December 11, 14:00 16:00 Monday December 14, 14:00 16:00 Thursday December 17, 14:00 16:00 Almene boliger i Danmark Tur Non-profit housing in Denmark Trip Vejleåparken Ishøj Ekskursion til BO VEST Albertslund Syd, Lavenergihus og til BO VEST Hyldespjældet, 0-hus (rækkehus-områder). Gratis bus fra hovedindgangen ved DGI-Byen. Pladsreservation og yderligere information på udstillingen i DGI-Byen»Sportshuset«. Tirsdag den 8. december kl Lørdag den 1. december kl Tirsdag den 15. december kl Fredag den 18. december kl Trip to BO VEST Albertslund Syd, Low Energy House and BO VEST Hyldespjældet, 0-house (terraced housing). A free bus is available from the main entrance to DGI-Byen. To book a seat and for further information see the exhibition in DGI Byen s Sportshuset. Tuesday December 8, 14:00 16,00 Saturday December 1, 14:00 16:00 Tuesday December 15, 14:00 16:00 Friday December 18, 14:00 16:00 Tur / Trip Almene boliger i Danmark Tur 3 Non-profit housing in Denmark Trip 3 Ekskursion til 3B Urbanplanen, Lavenergiprojekt og til Lejerbo Gyldenrisparken, 0-energi daginstitution (etage-boligområder). Gratis bus fra hovedindgangen ved DGI-Byen. Pladsreservation og yderligere information på udstillingen i DGI-Byen»Sportshuset«. Trip to 3B Urbanplanen, Low Energy Project and Lejerbo Gyldenrisparken, 0-energy kindergarten (flats). A free bus is available from the main entrance to DGI-Byen. To book a seat and for further information see the exhibition in DGI-Byen s»sportshuset«. Torsdag den 10. December kl Søndag den 13. December kl Onsdag den 16. December kl Thursday December 10, 14:00 16:00 Sunday December 13, 14:00 16:00 Wednesday December 16, 14:00 16:00 Albertslund Syd Albertslund Reception Ingerslevsgade Ingerslevsgade Billetsalg Vandkulturhuset Kurbadet & Træningsshuset Vandkulturhuset Kurbadet 1. sal Glasgangen 1) DGI-byen Green local hall Orange hall Brown Meet meeting Art in 5, room 6, 7 8 & 1 0 Grey meeting room Lounge Meet in Art, 3 & 4 Red meeting room Hotelreception Spisehuset Foyér P P-hus Vestauranten Indkørsel P-hu s Staldgade HOVEDVÆRKER Blue lotus hall Purple hall Kvægtorvsgade Hyldespjældet Albertslund Øksnehallen Mod hovedbanegården, DANHOSTEL Copenhagen City, Tivoli & Strøget Tietgensgade Tietgensgade Staldgade Mod Hotel Centrum, Hotel Astoria & Halmtorvet Tur 3 / Trip 3 Eating tent Kvægtorvsgade Halmtorvet Halmtorvet ) Prangerhuset Halmtorvet 30 Viktoriagade Gasværksvej Urbanplanen København Udstilling om energiprojekter i almene boligafdelinger Denne udstilling er delt i dele. 1) En mindre udstilling vises i DGI-Byen, Tietgensgade 65, Sportshallen ) En større udstilling vises i Prangerhuset, Halmtorvet 30 Kortet herunder viser vej mellem udstillingerne. Der er kun cirka 300 meter at gå mellem de to udstillinger. Non-Profit Housing Association Energy Project Exhibtion This exhibition is divided into two parts. 1) A small exhibition in DGI-Byen, Tietgensgade 65, Sports Hall ) A larger exhibition in Prangerhuset, Halmtorvet 30 The map shows the route between the two exhibition locations which are about 300 meters apart. Gyldenris parken København

4 Prangerhuset Boligforeningen 3B Prangerhuset Prangerhuset på hjørnet af Halmtorvet og Gasværksvej er det første konkrete resultat af en konkurrence om Udfyldningsbyggeri i Byfornyelsen, der blev afholdt i Med Prangerhuset blev det sidste hul fyldt ud i facaderækken på den næsten 100 år gamle Skomagerkarréen på Vesterbro i København. Der skete også en trafikal omlægning af området i forbindelse med byggeriet, idet Halmtorvet blev brolagt med et midterfelt indrettet til trafikfrie opholdsarealer. Prangerhuset er opført med bærende tværvægge og dæk-elementer i beton, hvilket giver fleksibilitet i udformningen af facaden. Facaden består af sandwichelementer i beton, der i farve og proportioner passer til den eksisterende husrække. Facadens store trefløjede franske døre og vinduer er udført i lakeret aluminium med værn i stål og glas. Glaspartierne er 3-lagsglas, der kan foldes helt til side. De store glaspartier samt glas over de indvendige døre gør boligerne meget velbelyste. Husets installationer er traditionelle, men føringsvejene er placeret med omhu efter arkitekterne Nova5s præmierede installationskoncept: Vådrum er placeret direkte ud til trappen, hvilket giver korte føringsveje for installationerne inde i den enkelte bolig. Dette betyder, at man opnår let og direkte adgang til installationerne ved drifts- og vedligeholdelsesarbejder, da det ikke er nødvendigt at arbejde inde i boligen. Bebyggelsen er præmieret af Københavns Kulturfond i 1999 med en bronzeplaquette i forbindelse med fondens årlige præmiering af gode og smukke boliger i kommunen. Plaquetten kan ses på facaden på gadehjørnet i stueplan. De fælles beboerlokaler i Prangerhuset danner rammen om udstillingen af almene energiprojekter i forbindelse med Klimaforum09 i december 009. Prangerhuset på Halmtorvet er beliggende i umiddelbar nærhed af DGI-Byen, hvor Klimaforum09 i øvrigt finder sted. Boligforeningen 3B Prangerhuset Prangerhuset on the corner of Halmtorvet and Gasværksvej is the first building to result from a competition held in 1994 on the theme of filling out gaps in terraces. Prangerhuset completes the row of fronts along Skomagerkarréen (Shoemaker s Row) in Copenhagen s Vesterbro district. Local traffic was redirected in connection with the project, Halmtorvet being paved with a central traffic-free area. Prangerhuset features load-bearing end walls and concrete covering elements allowing for flexibility in the facade design. The facade is constructed from concrete sandwich elements which match the colours and proportions of the existing facades. The facade s attractive French doors and windows are manufactured from aluminium with glass and steel screens. The glass segments are made from 3-layered glass which can be folded out to one side. The large glass elements and glass above the internal doors also provide excellent illumination. The building s instillations have been constructed along conventional lines but with pipes laid according to architects Nova5 s prize-winning installation concept whereby wetrooms are located adjacent to the stairway reducing piping in the individual habitations to a minimum. This also means that installation maintenance access is eased as it is not necessary to gain access to individual residences. The building was awarded a bronze plaque by Københavns Kulturfond (Copenhagen Culture Fund) in 1999 in connection with their local annual awards for construction excellence and aesthetic buildings. The plaque is visible on the building s street corner facade at ground level. Prangerhuset s common areas will house an exhibition of public energy projects in connection with Klimaforum09 in December 009. Prangerhuset on Halmtorvet is located in close proximity to DGI-Byen where Klimaforum09 will be held. Boligforeningen 3B

5 H College Birk Passivhus + brintteknologi Passive house + hydrogen technology Herning H College i Birk Danmarks første CO -neutrale ungdomsboliger I januar 009 stod 66 nye ungdomsboliger klar til indflytning i Hernings studenterby i Birk. H College er den første større boligbebyggelse, der er bygget efter passivhus-konceptet. Boligerne er alle på 43 m, og de er primært orienteret mod syd for at udnytte solens energi. Der er ingen fjernvarmetilførsel. I stedet genanvendes energien fra allerede anvendt luft. Passivboligerne i Birk er kendetegnet ved et godt indeklima og en god økonomi. Dels har vi bygget til priser, der matcher prisen på almindelige standard boliger, og dels opnår vi en økonomisk gevinst gennem det ekstremt lave energiforbrug. Kravene til passivhuse er markant skrappere end kravene til lavenergihuse. De tre vigtigste krav er: Varmebehovet til opvarmning af rum må højst være 15 kwh/m /år. Det svarer til cirka 0 % af varmeforbruget i en normal bolig. Boligerne skal være ekstra tætte: Lufttætheden må højst være 0,6 h-1. Det samlede primær-energibehov, inkl. energiforbruget til husholdning og til underholdning, må højst være 10 kwh/m /år. Det meget lave energiforbrug betyder, at også CO -udledningen er meget beskeden. Desuden er indeklima og allergi-venlighed helt i top. HCollege får tilført varmt vand og elektricitet fra eget brintanlæg. Der produceres brint fra el om natten, når der er overproduktion af vindenergi, og strømprisen er lav. Brinten anvendes senere til at producere strøm via brændselsceller om dagen, når strømprisen er høj. Overskudsvarmen fra brintproduktionen og brændselscellerne bliver anvendt til opvarmning af brugsvand, mens elektriciteten bliver anvendt til rumopvarmning og til almindeligt elforbrug. Rådgivere: Aarhus Arkitekterne A/S og Niras A/S H College in Birk Denmark s first CO -neutral youth accommodation In January new youth housing units stood ready for use in Herning s student accommodation centre in Birk. H College is the first housing complex to be constructed to passive housing standards. The residences in question are all 43 m and most face south in order to fully utilise the sun s energy. They do not receive any heat from external supplies. Instead, heat energy from air that has already been used is re-cycled. The Birk passive housing complex also benefits from an excellent indoor climate and sound finances. Construction costs were kept to the level of standard building work, and energy costs are minimal. Passive house standards are much more stringent than those that apply to low energy houses. The three most important requirements are as follows: Room heating requirements may not exceed 15 kwh/m /year. This is about 0% of levels in conventional buildings. The building must be particularly well-insulated: air leakage may not exceed 0.6 h-1. Total primary energy requirements, including energy consumption in food preparation and for entertainment purposes may not exceed 10 kwh/m / year. These exceptionally low levels of energy consumption also mean that CO emissions are kept to a minimum. Plus, the building benefits from an exceptional indoor climate and is extremely allergy-friendly. H College produces hot water and electricity in its own hydrogen plant. Electricity is used to generate hydrogen at night when wind power generates excess electricity and electricity prices are low. The hydrogen is then re-used to generate electricity via fuel cells during the day when electricity prices are higher. Excess heat generated by hydrogen production and fuel cell use is used to heat water whilst the electricity generated goes to heating and general household use. Boligselskabet Fruehøjgaard

6 Høffdingsvej Udvendig isolering eksisterende teglstens hus External insulation of existing brick building København Facade mod syd, BLOK 4 skitse, 18. maj 009, B19 Boligforeningen 3B Høffdingsvej Udvendig isolering eksisterende teglstens hus Boligforeningen 3B Høffdingsvej External insulation of existing brick building Boligforeningen 3B har sat et pilotprojekt i gang i Valby-ejendommene på Høffingsvej, hvor to opgange i blok 3 samt hele blok 4 bliver renoveret. Projektet skal danne grundlag for beslutning om, hvordan de andre blokke skal fremtidssikres. Housing association 3B have initiated a pilot project in their division on Høffingvej in Valby. Two staircases in block 3 and the whole of block 4 are under renovation. The project will provide the basis for a decision as to how to modernise the other blocks. Projektet består både af en generel renovering af alle lejligheder og en gennemgribende reorganisering af boligerne. Fremtidssikringen er på den måde rettet mod både energiforbedringer, indeklima, boligforbedringer og social bæredygtighed. The project encompasses both general renovation of all flats and a thorough reorganisation of the properties in question. The modernisation process is designed to deliver energy efficiencies, indoor climate improvements, better living conditions and social sustainability. Forskellige isoleringsmetoder bliver afprøvet i projektet. I den ene blok efterisoleres der indvendigt, mens der i den anden blok efterisoleres udvendigt på facaden. Det forventes, at efterisoleringen medfører en reduktion af varmetabet på over 50 % på blok 3, mens den i blok 4 vil være væsentligt højere. Som en del af efterisoleringen forsynes ejendommen udvendigt med et antal karnapper og altaner i varierende størrelser. I blok 3 er karnapper og altaner en integreret del af den nye facadepåklædning, der udføres i træ, mens de i blok 4 tænkes som påsatte elementer, der er udført som lette træbokse eller lignende. På den måde er der tæt materialemæssigt samspil mellem de nye facader i blok 3 og 4. Der er tilstræbt stor variation i facaderne, både for at give flere boligtyper at vælge imellem og for at tilføre den taktfaste facade et lag af utakt. Afdelingsbestyrelsen har sat som mål, at blok 4 skal renoveres på en bæredygtig måde. Blokken får nye vinduer, ny ventilation med varmegenvinding, solenergi, nye tekniske installationer. Herudover undersøges det, hvilke tiltag der yderlige kan medvirke til at gøre ejendommens CO forbrug minimalt. Afdelingen er opført i murede facader og har teglbeklædning på taget. Efterisolering af murede facader udgør en stor udfordring i Danmark. The pilot project involves testing different insulation methods. Internal insulation will be installed in one block whilst external insulation will be attached to the façade of the other block. It is anticipated that this will result in a reduction in heat losses of over 50% in block 3 and significantly greater savings in block 4. At the same time as the insulation is installed the building will also be fitted with a number of bay windows and balconies in a range of sizes. In block 3 wooden windows and balconies are an integrated part of the new façade, whilst in block 4 they are designed as separate attachments and will take the form of light wooden boxes or similar. This ensures that there is a close interplay between the materials used in the new façades in the two blocks. A significant variation between the different façades is also planned, both in order to provide a range of different types of accommodation to choose between and to break the uniformity of the existing façades. The residents association have determined that block 4 should be renovated in a sustainable fashion. The block will get new windows, new ventilation with heat recovery systems, solar power and new technical instillations. Furthermore, analyses are being undertaken to determine which additional measures could be introduced to help reduce the building s CO consumption still further to minimal levels. evt. solceller på tagflade The existing buildings have brick façades and tiled roofs. Providing additional insulation to buildings with brick façades is a significant challenge in Denmark. eksisterende altan indeliggende vindue stor altan lille karnap 3B - BLOK 3, ny efterisoleret facade snit 1:50 Tegnestuen B Boligforeningen 3B

7 Mølleholmen Passivhus nybyggeri af 40 boliger 40-home new-build passive house development Høje-Taastrup Boligforeningen 3B Mølleholmen Passivhus nybyggeri af 40 boliger Boligforeningen 3B Mølleholmen 40-home new-build passive house development Udformningen af bebyggelsen er sket ud fra ønsket om at skabe bygninger med en markant arkitektonisk ide, som er baseret på enkle og funk tionelle principper, der tilgodeser kravet til bæredygtighed og miljø. The principle which guided the development was a desire to create buildings that met high environmental and sustainability standards with a characteristic architectural style based on simple and functional design. Pulterrum 8 stk. The key to creating a high-quality residence lies in creating a space that is intimate, secure, flexible, warm and spacious and where the available natural light is used in a creative fashion. Alle boliger er udført med et minimum af faste bærende vægge, og bolig erne kan derfor indrettes individuelt, f.eks. enten som en bolig med særskilt soverum eller som en bolig med åbne rumforløb. All the development s buildings are constructed with the minimum of fixed loadbearing walls, making living spaces particularly flexible. Thus, for example, individual dwellings can be fitted out with with separate bedrooms or large open spaces according to requirements. Bænk Cykel-P Pulterrum stk. olmen Nøglen til at skabe en god bolig er en høj grad af nærhed og tryghed, en bolig der afspejler glæde og god fleksibilitet, samt at udforme boligarealerne med store rumlige og dagslysmæssige kvaliteter. Placeringen af bygninger og opholdsrum er optimeret med meget store vinduesåbninger mod vest og ovenlys mod syd. Bygningerne er udformet og opbygget især med henblik på at tilgodese de faktorer, der har indflydelse på et godt indeklima. Herudover er der i den fremadrettede proces lagt vægt på at tilgodese den miljømæssige bæredygtighed i såvel opførelse som drift. Teknik Mølleh Bænk Kontor Bænk The placement of buildings and living space has been optimised with large window openings to the west and south-facing skylights. Affald The building has been designed and constructed to make allowances for factors which can promote a healthy indoor climate. Cafe In addition, consideration has been given in future planning to environmental and sustainability factors both in the construction and operational phases. Vi har valgt, at skabe et byggeri der overholder kravene som PASSIVHUS- standarden. The building meets passive house standards. De årlige energiudgifter er sat sammen af energi til rumopvarmning, energi til varmt brugsvand og energi til drift af ventilationsanlæg og pumper. Annual energy expenditure consists of heating costs, water heating costs and costs related to ventilation systems and pump operation. Aktivitetshus Orangeri Bænk Pulterrum 4 stk. Depot Teknik Vaskerum Cykel-P Taastrup Idrætsanlæg The buildings design results in total energy costs of approximately 1500 DKK per residence per year. Affald Mølleh olmen I dette projekt giver dette en samlet energiudgift på ca kr. pr. år pr. bolig. Bænk Cykel-P Teknik Skifteret Pulterrum 8 stk. Pulterrum 8 stk. Pulterrum 8 stk. Bænk Serviceareal Køkken Pulterrum stk. rum 35.5 m W.C Cykel-P Teknik Affald Bænk 10 m 30 m 50 m Mølleholmen Høje-Taastrup Catalyst Architects I/S Grontmij Carl Bro A/S Situationsplan Boligforeningen 3B Mål 1:

8 Almen Bolig+ Lavenergihuskoncept Low-energy house concept København KAB AlmenBolig+ Et koncept for boliger efter Lavenergiklasse 1 Det almene boligselskab KAB har sammen med Boligforeningen 3B og Domea, udviklet et byggekoncept for opførelsen af almennyttige familie boliger. Almen- Bolig+ er et nyt koncept, som KAB har fået Indenrigs- og Socialministeriet godkendelse til at opføre. Der må bygges op til.000 boliger geografisk fordelt på mange mindre byggerier. Baggrunden for AlmenBolig+ er, at traditionelt nybyggeri er blevet meget dyrt. Der må derfor tænkes i nye og utraditionelle baner både, når det drejer sig om byggeri og drift. Beboerne skal i fællesskab selv klare renholdelse og vedligeholdelse i boligafdelingen. Det gælder bl.a. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Vinduer og døres beslag smøres og tagrender renses af beboerne selv. AlmenBolig+ skal opføres i mindre bebyggelser på mellem 50 og 100 boliger. De er store nok til at være økonomisk robuste og overskuelige nok til, at man kan lære mange naboer at kende. Intentionen i projektet er at skabe et fleksibelt byggesystem, der kan moduleres og varieres, så det både kan indgå i en bymæssig sammenhæng og opføres i kanten by og land. Byggesystemet er baseret på rumstore bygningsmoduler, der produceres på fabrik og monteres på stedet. Boligerne har en størrelse på mellem 85 og 130 m. Uanset boligens størrelse er grundindretningen den samme. Store boliger vil oftest være i etager. Badeværelset er fuldt færdigt, og der er et basiskøkken, men ellers er resten op til de nye beboere. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs. Boligen er gennemlyst og indeholder et centralt areal, hvor toilet, trapperum, køkken og teknik er placeret. På denne måde er der er fri mulighed for indretning af opholdsrum og værelser langs facaderne i begge etager. Husene opføres i Lavenergiklasse 1, der sammen med konceptets lave etableringsomkostninger og den reducerede driftsmodel, kan give beboerne en meget lav husleje. Husene bygges som Præfabrikerede moduler der muliggør en kvalitetssikring af boligernes tæthed og samlet isoleringsevne. Der er ind til videre indgået aftale, samt tilkendegivelser for etableringen af AlmeBolig+ boliger i Køge, Hvidovre, København, Herlev, Hillerød, Århus og Kolding. Rådgivere: ONV arkitekter og Tegnestuen Vandkunsten KAB AlmenBolig+ A concept for class 1 low energy dwellings Together with housing association 3B and Domea, non-profit housing association KAB have developed a concept for the erection of non-profit family homes. AlmenBolig+ is a new concept for which KAB has received regulatory appro val from the Danish Ministry of the Interior and Social Affairs covering the erection of up to,000 residences spread over a wide geographical area in small complexes. The AlmenBolig+ concept was developed as a consequence of the rising costs of traditional building methods. New and untraditional methods were required to keep costs down, both in relation to the building s construction and their operation. Residents are responsible for the maintenance of the complex in which they live. Maintenance tasks include: lawn mowing, hedge clipping, snow clearing, lubricating door and window hinges and clearing guttering. AlmenBolig+ is restricted to developments of between fifty and a hundred residences. They are large enough to be financially robust, whilst being sufficiently small for residents to be able to know their neighbours. The project s key goal is to create a flexible modular construction system that can be varied such that it is as suited to an urban environment as town-edge settings. The construction system is based on room-size modules which are factory-made and attached on site. The homes vary in size from 85 to 130 m², and irrespective of their varying size, their basic layout is the same. Larger homes are mostly storey. The bathroom is finished and fully equipped and a basic kitchen is fitted. Everything else is up to the residents themselves. All instillations are located in outer walls so that the resident can equip their house without having to work with electrical instillations or plumbing. All homes feature extensive use of natural light and contain a central area where the toilet, staircase, kitchen and pipes and cabling are located. This means that living rooms and bedrooms can be established as required along the façades of both stories. The houses are built to low-energy class 1 standards which, together with the concept s low construction costs and low operational costs, means that residents benefit from exceptionally low rents. The houses are built from prefabricated modules facilitating quality assurance processes regarding the buildings level of insulation. Agreements have so far been reached for the construction of AlmenBolig+ complexes in Køge, Hvidovre, København, Herlev, Hillerød, Århus and Kolding. Partners: ONV Arkitekter and Tegnestuen Vandkunsten KAB

9 Stenløse Syd Lavenergihuse i CO neutral bydel Low-energy house in CO -neutral neighbourhood Egedal KAB, Stenløse Syd, lavenergihuse i CO neutral bydel Stenløse Syd er en nyopført almen boligbebyggelse i lavenergiklasse 1. De 65 lavenergiboliger er opført af Boligforeningen Stenløse-Ølstykke Boligforening, der sammen med KAB har været bygherre for projektet. De første boliger blev taget i brug den 1. august 008, mens de resterende boliger blev færdige i efteråret 008. Bebyggelsen omfatter - og 3-rums boliger, og de varierer i størrelse fra 8 til 110 kvadratmeter. Egedal Kommune har lagt rammerne til en innovativ helhedsplan for bydelen med markante betingelser for nybyggeri for at mindske miljøbelastningen. F.eks. må materialer som PVC og trykimprægneret træ ikke anvendes. Alle boliger skal opføres som lavenergihuse, og regnvand fra regnvandsbassiner skal genanvendes til toiletskyl. Boligafdelingen er helt unik i sit koncept, da boligerne i bydelen er lavenergihuse, og byggefasen er gennemført med udpræget hensyntagen til miljøet. Byggeriet er udformet af Tranberg Arkitekter med særlige krav til såvel byggematerialer som isolering, hvilket har givet sunde boliger, der er billige at opvarme. Dette betyder, at de nye boliger er billige at opvarme. Hvor en almindelig bolig på 100 m normalt vil koste omkring kr. i varme årligt, kan man i de nye lavenergihuse typisk nøjes med kr. i varme årligt afhængig af beboerens komfortkrav. Et solvarmeanlæg bidrager yderligere til at mindske varmeudgifterne, og med genanvendelse af regnvand til toiletskyl sparer man også penge på vandregningen. Ydermere får boligen et godt indeklima uden træk og kulde og med et ventilationssystem, der sørger for, at fugt og brugt luft føres ud og erstattes af frisk luft. Yderligere oplysninger om Stenløse Syd: Rådgiver: Tranberg Arkitekter KAB, Stenløse Syd Low energy houses in a CO neutral city district Stenløse Syd is a low energy class 1 new-build complex. The complex s 65 low-energy dwellings were erected by Stenløse-Ølstykke Housing Association in cooperation with KAB. The first buildings entered use on 1 August 008, and construction was completed on the rest of the complex in the autumn of the same year. Residences vary from to 3 rooms and from 8 to 110 m² in size. Egedal Local Authority established an innovative district plan for the area with strict conditions on new-builds to minimise development s environmental impact. Materials such as PVC and pressure treated wood are not allowed. Plus, only low energy buildings are permitted, and rain water must be reused to flush toilets. The development s concept is unique, as all the area s buildings are constructed to low-energy standards. The construction phase also involved special consideration for environmental issues. The development was designed by Tranberg Arkitekter and involved stringent material and insulation requirements meaning that the finished buildings are healthy to live in and cheap to heat. Whereas a standard 100 m² house would normally cost about DKK a year to heat, heating bills in the new low-energy buildings are typically only between,5000 and 3,000 DKK annually depending on the individual resident s heating requirements. A solar power facility contributes to further reductions in heating costs. Plus, by recycling rainwater in toilet flushes, water bill costs are also reduced. In addition, the complex benefits from an excellent indoor climate without drafts or cold and with a ventilation system that ensures that damp, used air is replaced by fresh air. Further information about Stenløse Syd: Consultants: Tranberg Arkitekter Stenløse-Ølstykke Boligforening (SØB)

10 Boelholm 1 - Energirenovering tæt-lavboliger med sol- og jordvarmeanlæg Energy renovation of low, high-density buildings with solar and geothermal appliances Egedal KAB Boelholm 1 og, Stenløse Energirenovering af tæt-lav boliger med sol- og jord varmeanlæg Med stigende energipriser og et generelt ønske om at spare på energiforbruget og CO -udledningen har Stenløse-Ølstykke Boligforening valgt at satse på energirigtige og fremsynede løsninger. Pålsson Arkitekter AS har udført totalrådgivning på den omfattende energirenovering af tæt-lavbebyggelsen Boelholm 1 og. Den almennyttige boligbebyggelse består af to afdelinger opført i henholdsvis 1976 og i Afdelingerne er opført ens som tæt-lave gårdhavehuse sammensat i blokke i forskellige kombinationer. Boligerne er udført som mindre vinkelhuse med egen adgang til små private gårdrum. Renoveringsprojektet omhandler istandsættelse og forbedring af de to bebyggelser med fokus på en generel energioptimering og mere miljøvenlige energikilder. I hovedtræk omfatter arbejdet en energirenovering af bebyggelsernes tag og facader samt en udskiftning af den eksisterende elopvarmning til centralvarme. Energirenoveringen af boligernes klimaskærm omfatter nedrivning af den eksisterende tagdækning af bølgeeternitplader og etablering af et nyt tagpaptag samt en fordobling af den eksisterende isolering. Derudover foretages delvis omfugning og reparation af facader samt udskiftning af samtlige terrassedøre mod de private gårdhaver. Udskiftning af den eksisterende elopvarmning til centralvarme indebærer samtidig etablering af et af Nordens største jordvarmeanlæg til boliger. Centralvarmen vil være en kombination af opvarmning via jordvarme og naturgas (naturgas som supplement i kolde perioder). Varmeslanger er udlagt i jorden ved græsarealet mellem de to afdelinger. Centralvarmeanlægget placeres i en ny varmecentral med et mindre anlæg af solpaneler på taget som supplement til varmtvandsforsyningen. Arbejdet omfatter også fremføring af varmerør i jord til alle boliger og fælleshus, indføring i bygninger og udførelse af varmeanlæg med radiatorer mv. Der indlægges ligeledes varme i fælleshuset. Rådgivere: Pålsson Arkitekter AS og Falkon A/S (Ingeniører) KAB Boelholm 1 og, Stenløse Energy renovation of low buildings including solar and geothermal heating facilities As a result of rising energy costs and the general desire to save energy and reduce CO emissions, Stenløse-Ølstykke Housing Association decided to invest in modern energy-saving solutions. Pålsson Arkitekter AS provided all-round consultancy services for an extensive energy renovation project of low high-density residential buildings: Boelholm 1 and. The non-profit housing association consists of two complexes constructed in 1976 and 1978 respectively. These complexes were constructed as uniform low high-density courtyard houses combined in blocks in a variety of ways. Individual buildings are L-shaped and have access to small private courtyards. The renovation project encompassed the renovation and improvement of the two complexes and focused on general energy optimisation and environmentally-friendly energy generation. This included energy renovation of the building s roofs and façades, the removal of existing electrical heating and conversion to central heating. Energy renovation of the building s climate shield entailed the removal of existing eternit roofing and the instillation of a new roofing felt roof with double the insulation of the previous roof. In addition partial repointing and general repairs to the building s façades took place along with the replacement of all French windows opening onto the private courtyards. The change over from electric heating to central heating also involved the establishment of one of Scandinavia s largest residential geothermal heating facilities. The central heating system combines geothermal energy and natural gas which supplements the geothermal heating system in cold periods. The heating pipes are buried beneath the grass lawns between the two complexes. The central heating system will be located in a new boiler room with a small number of solar panels on the roof to supplement the hot water supply. The renovation project also entailed laying pipes to all residences and to the community centre, internal piping in the buildings in question and the instillation of a number of radiators. Heating was also provided to the community centre. Consultants: Pålsson Arkitekter AS and Falkon A/S (Engineers) Energibesparelser i tal: Nuværende el-forbrug til opvarmning samt varmt brugsvand: kwh/år Fremtidigt energibehov til opvarmning samt varmt brugsvand: kwh/år Fremtidig produktion af vedvarende energi fra sol- og jordvarme: kwh/år Fremtidigt behov for tilført energi (el og naturgas): kwh/år Samlet CO -besparelse efter energirenovering: 754 ton pr. år Dette betyder, at forbruget af den sorte energi (el og naturgas) er faldet fra kwh/år til kwh/år eller reduceret til 39 % af det hidtidige forbrug. Energy savings in numbers: Current electricity consumption heating and hot water: kwh per year Future energy requirements consumption heating and hot water: kwh per year Production of renewable energy from solar and geothermal energy: kwh per year Future additional energy requirements (electricity and natural gas): kwh per year Total CO savings: 754 ton per year This means that consumption of dark energy (electricity and natural gas) have declined from 1,735,000 kwh per year to 675,000 kwh per year, or reduced to 39 % of previous consumption. Stenløse-Ølstykke Boligforening

11 CO -fri boligadministration CO -fri boligadministration, centraladministrationen, samarbejde med Dong Energy CO -free property administration, central administration, partnership with Dong Energy Frederiksberg Boligafdelingen Tinggården modtog i 008 en hæderspris for miljøvenlig og innovativ tænkning. In 008 the Tinggården division received an award for innovative and environmentally-friendly initiatives. DAB s el-forbrug er baseret på grøn strøm fra vindmøller. DAB s electricity is generated by wind power. DAB CO fri boligadministration DAB klimapartner DAB indgik i 008 en klimapartnerskabsaftale med DONG Energy. DAB har besluttet at være et grønt skridt foran og det er klimapartnerskabsaftalen med DONG Energy fundamentet for. Aftalen bygger på et program, som består af en række tiltag. Energibesparelser i DAB s domicil Medarbejderprogram Uddannelse af ejendomsfunktionærer Etablering af solcelleanlæg Etablering af varmepumper Indkøb af grøn strøm Annullering af CO kvoter DAB har gennem forskellige tiltag i 009 reduceret elforbruget i kontordomicil med kwh., svarende til 0 % eller en begrænsning i CO -udledningen på ca. 50 ton CO. Endvidere vil hele vort el-forbrug i 010 på ca kwh være baseret på grøn strøm fra vindmøllerne på Horns Rev II. DAB vil dermed bidrage med en samlet begrænsning i CO -udledningen på 0 ton CO. Besparelserne er blandt andet et resultat af at medarbejdernes ændrede adfærd. På længere sigt overvejer DAB etablering af solcelleanlæg og varmepumper. Energi ambassadører DAB administrerer.000 boliger, som tilsammen har 600 ansatte ejendomsfunktionærer. De varetager vedligeholdelsen af bygningerne og fællesområderne. Blandt deres arbejdsopgaver er for eksempel pasning af varmecentraler, indkøb af forbrugsartikler og indførelser af energibesparende foranstaltninger. DAB har i samarbejde med Dong Energy, igangsat udviklingen af et Grønt ambassadør program, der vil forberede funktionærerne til, at kunne vejlede bestyrelser og beboere i klimavenlig adfærd. Uddannelsen af de grønne ambassadører vil allerede i efteråret 010 sprede viden og løsninger til 300 boligafdelinger, som en grøn tornado. DAB s mål er at sænke det samlede el-, vand- og varmeforbrug med 5-10 % i alle boligafdelinger i løbet af 011 alene på indførelsen af gode vaner og bedre klimaadfærd. Hvis ingen gør noget, så sker der ingenting derfor gør DAB noget. DAB CO -free building administration DAB climate partner In 008 DAB entered into a climate partnership agreement with DONG Energy. The agreement is designed to ensure that DAB stay a green step ahead. The agreement program features a number of initiatives. Energy savings at DAB headquarters An employee program Janitor training Erection of a solar cell facility Erection of heat pumps Purchase of green electricity Cancellation of CO quotas A range of initiatives have resulted in reductions to DAB s electricity consumption in 009 by 9,000 kwh, i.e. a 0 % reduction, being the equivalent of approximately 50 tons of CO. In addition, during 010 our electricity consumption needs (circa 400,000 kwh) will be met exclusively by green electricity from windmills on Horns Rev II. DAB s total CO emission reduction will then measure some 0 tons. These savings also result from changes to employee behaviour. DAB are also considering long-term investments in solar cells and heat pumps. Energy ambassadors DAB administer,000 residences and employ 600 janitors. They perform light maintenance of buildings and public areas. Their tasks include maintenance of central boiler houses, purchase of routine maintenance items and the introduction of energy saving initiatives. In cooperation with Dong Energy, DAB have initiated a Green ambassador programme which will provide janitors with the skill set to advise residents association committees and residents how best they can reduce their carbon footprint. From the spring of 010 the training program will result in the spread of knowledge and solutions to 300 local divisions like a green tornado. DAB s 011 target is to reduce total electricity, water and heating consumption by 5-10% in all our divisions as a result of the introduction of climateaware behaviour. If no-one does anything nothing will happen that s why DAB have chosen to act now. 6% jan 16% feb 1% mar 4% apr 9% 5% 3% 1% maj jun jul aug Besparelser i el-forbruget i de første 10 måneder af 009. Electricity savings during the first 10 months of 009. ADMINISTRATION MEDARBEJDER/EMPLOYEE 19% 16% sep okt EJENDOMSMESTER/MAINTENANCE BEBOER/TENANT Undervisning er et vigtigt element i uddannelsen af energiambassadører. Energy ambassadors undergo a full training program. DAB s partnerskabsaftale med DONG skal komme både DAB og beboerne til gode. DAB s partnership agreement with DONG will benefit both DAB and residents. DAB

12 Højbjerg Vænge Beboerdemokratisk proces om energirenovering Energy renovation resident involvement process Herlev Højbjerg Vænge, DAB Beboerdemokratisk proces om energirenovering DAB er et af Danmarks største almene boligselskaber. DAB blev stiftet i 194, og administrerer i dag ca..000 boliger. Beboer demokratiet er hjørnestenen i DAB. Bestyrelsen for afdeling Højbjerg Vænge i Herlev almennyttige Boligselskab var i foråret 009 på studietur til Tyskland for at se, hvordan etagehuse kan renoveres ud fra passivhus principperne. Fra starten af projektet har det været vigtigt aktivt at inddrage beboernes tanker og idéer og dermed sørge for en god forankring. Derfor besluttede bestyrelsen, at beboerne gennem workshops skulle have mulighed for at udvikle deres boligafdeling og selv at tage aktiv del i processen. Beboerens tanker og idéer blev overdraget til bestyrelsen og omfatter: Isolering af ydermure. Nye tage. Tagboliger. Nye kloakker. Nye vinduer. Solfangere på tage og altaner. Opsamling af regnvand til toiletskyl. Vindmølleprojekt. Nye parkeringspladser. Højbjerg Vænge, DAB Energy renovation resident involvement process DAB is one of Denmark s largest public housing associations. DAB was founded in 194, and today the association administers approximately,000 residences. Resident involvement process is inportant in DAB. In the spring of 009 the residents association committee in Herlev housing association s division in Højbjerg Vænge went on a study tour to Germany to see tower block passive housing renovation projects in practise. Right from the start of the project, it was important to hear residents thoughts and ideas and to ensure that they were solidly anchored. For this reason the committee decided to involve residents to actively influence the development of their own division through workshops. Residents thoughts and ideas were then conveyed to the committee. These covered the following areas: Outer wall insulation. New roofs. Penthouse flats. New drains. New windows. Sun catchers on roofs and balconies. Rainwater collection for toilet flushing. A windmill project. New parking places. Rådgivere: Arkitektfirmaet Paludan og Ramsager ApS og Arktikon A/S Højbjerg Vænge er boligmæssigt Herlev s perle, men byggeriets alder har nu sat sine spor, så en renovering er nødvendig. Det har været spændende at deltage i denne process, der kombineret med moderne energikilder og anden fremtidssikring kan gøre perlen til en moderne slebet diamant. Højbjerg Vænge is living-wise the pearl of Herlev, but the age of the buildings are now showing, and a renovation is necessary. It has been very exciting to participate in this process, which combined with modern technology and being futureproof can make this pearl into a modern cut diamond. Ninna Kiel Nielsen, beboer / tenant Herlev almennyttige Boligselskab DAB

13 Højbjerg Vænge Energirenovering Energy renovation Herlev Højbjerg Vænge, DAB Energirenovering Højbjerg Vænge er opført i 195 i 3 forskellige bloktyper og består af 581 boliger fordelt på 1 boligblokke i 3 etager. I 007 blev der udarbejdet en tilstandsrapport over klimaskærmen. Tilstandsrapporten viser, at der er et stort behov for renovering af klimaskærmen. Beboerne har besluttet, at Højbjerg Vænge skal renoveres, idet beboerne vil sikre, at Højbjerg Vænge også i fremtiden er et godt og sundt sted at bo. Beboerne har besluttet, at Højbjerg Vænge også skal fremtidssikres energimæssigt. Højbjerg Vænge har modtaget støtte fra Landsbyggefondens Innovationspulje til udarbejdelse af en analyse, som skal belyse mulighederne for følgende tiltag: Produktion af energi til eget forbrug. Genanvendelse af spildevand. Omdannelse af Højbjerg Vænge til lavenergi huse. Indbyggelse af sensorer i udvalgte bygningsdele. Etablering af en effektiv måling af energibesparelser. Arkitektfirmaet Paludan og Ramsager ApS og Arktikon A/S har udarbejdet en analyse som viser, at Højbjerg Vænge kan energirenoveres ud fra passivhus principperne. Analysen viser ligeledes, at Højbjerg Vænge kan nedbringe energiforbruget fra MWh til 95 MWh, hvilket svarer til en reducering af CO udledningen med 681 tons. Vurderingen er, at investeringerne i energitiltagene er økonomisk rentable. Rådgivere: Arkitektfirmaet Paludan og Ramsager ApS og Arktikon A/S. Højbjerg Vænge, DAB Energy renovation Højbjerg Vænge was built in 195. It features 3 types of housing blocks with a total of 581 residences in 1 3-storey blocks. A climate shield status report was prepared in 007 which indicated that renovations were necessary. Residents decided to implement a renovation program in order to ensure that Højbjerg Vænge remained an attractive and healthy place to live. In addition, residents decided to modernise Højbjerg Vænge s energy profile. From Landsbyggefonden s fund for innovation Højbjerg Vænge received funding for a preliminary analysis to assess following initiatives: Energy production for use on site. Waste water recycling. The conversion of Højbjerg Vænge to low energy buildings. The addition of sensor to selected building structures. Establishing effective measurement of energy savings. From Architects Paludan og Ramsager ApS and Arktikon A/S a report demonstrated that it would be possible to raise Højbjerg Vænge s energy profile to passive house standards. The analysis demonstrated that Højbjerg Vænge can reduce energy consumption from 6,169 MWh to 95 MWh, the equivalent of a reduction in CO emissions of 681 tons. The report further concluded that investing in the measures outlined would make financial sense. Højbjerg Vænge Energirenovering Energirenoveringen af Højbjerg Vænge omfatter følgende hovedpunkter: 1. Eksisterende facader nedtages og nuværende altannicher sløjfes. Eksisterende tag udskiftes med ny tagetage/tagboliger (let konstruktion) 3. Nye facadeelementer med 350 mm. mineraluldsisolering monteres således at alle eksisterende kuldebroer brydes. De nye facadeelementer indbefatter endvidere lavenergi vinduer. 4. Eksisterende gavle efterisoleres med 50 mm. mineraluld. 5. Der gennemføres en generel tætning af bebyggelsens boliger, således at ventilation og varmefordeling kan gennemføres under de bedst mulige forhold. Der kan etableres nyt ventilationsanlæg med mulighed for varme fordeling. 6. Skillevæg ved sløjfet altanniche forlænges ud til ny facade 7. Eksisterende altandæk inddrages i boligerne og nyt paketgulv opbygges i nichen 8. Der isoleres med 150 mm. mineraluld på underside af etagedæk over kælder Højbjerg Vænge energy renovation The energy renovation of Højbjerg Vænge covers the following main areas: 1. Removal of existing façades and balcony niches. Existing roofs replaced with new penthouse flats (light construction) 3. New façade elements with 350 mm mineral wool insulation affixed such that all existing thermal bridges are broken. New façade elements also include new low-energy windows. 4. Existing gable ends insulated with 50 mm of mineral wool. 5. General draft exclusion measures implemented in order to ensure the best possible conditions for ventilation and heat distribution. Where necessary, new heat-distributing ventilation facilities may be established. 6. Partition walls extended to the new façade where balcony niches have been filled up 7. Existing balcony bases incorporated into flats and new parquet floors established in the niche area mm mineral wool insulation used on the underside of the floor separation above the cellar Herlev almennyttige Boligselskab DAB

14 Frederikssund Nord 1 Montagebyggeri, energirenovering til Passivhus standard Industrialised building, energy renovation to passive house standards Frederikssund Frederikssund Nord er boligblokke i Frederikssund renoveres til standarden for passivhuse, og Danmark får hermed sin første renovering af etageboliger efter principperne for passivhusbyggeri. Det vil sige et byggeri, der i princippet er selvforsynende med energi til opvarmning, og dermed i princippet ikke behøver tilførsel af energi fra det offentlige forsyningsnet. Dette kræver et byggeri med et meget lavt energiforbrug, der opnås vedfølgende: Velisolerende konstruktioner Lufttætte overflader Højteknologiske vinduer Udnyttelse af solvarme og jordvarme Varmegenvindingsanlæg til ventilation og opvarmning. Beboerne vil opleve store fordele ved en særdeles lav energiregning og et ekstraordinært behageligt indeklima. Projektet er omfattende. Her er tale om fire 4 etages boligblokke. Det betyder, at 11 eksisterende lejligheder får forbedret indeklimaet og reduceret energiregningen til det minimale. Det er Boligselskabet Rosenvænget ved Domea, der står bag visionerne sammen med arkitektfirmaet Mangor & Nagel. Det afgørende for passivhuset er en optimeret isolering, helt tætte overflader og gode vinduer. Det betyder at der ikke noget sted i boligen opleves træk eller kuldestråling samt at boligen holder på den varme, der er tilført. Klimaskærmens tæthed sikrer, at der skal bruges mindre energi, at ventilationen fungerer optimalt og at der ikke opstår fugtproblemer i boligen. Den øgede isolering og de tætte vinduer betyder også at støj fra omgivelserne holdes ude. Ventilationsanlægget vil genanvende gratisvarmen fra den afgivne luft eventuelt suppleret med jordvarme og den passive solenergi, der opsamles. Temperaturen i boligen vil opleves konstant hele året. Den vil synes behagelig varm om vinteren og kølig om sommeren. Anlægget styrer automatisk temperatur, luftskifte og fugtighed. Hermed opnås en høj indeklimakvalitet uden fugt, dårlig luft eller træk fra erstatningsluften. Rådgiver: Arkitektfirmaet Mangor & Nagel Frederikssund Nord 1 The renovation of a 1970s tower block in Frederikssund to passive house standards provides a model for future renovation of tower bloks to passive house standard in Denmark. Passive house standards dictate that buildings generate all their energy needs and don t require additional energy from public supply systems. To achieve these standards the building also has to have very low levels of energy consumption. These energy savings will be achieved using: Efficient insulation Air-tight surfaces High-tech windows Heat from the sun and in the surrounding soil Heat recovery ventilation and heating units Residents will also benefit from significantly lower energy bills as well as an exceptional indoor climate. Plus, the renovation will also alter the building s appearance making it appear more modern and raising the value of the building and of other property in the area. The project is very extensive as the building in question is four storeys high. It entails providing 11 existing flats with an improved indoor climate and reducing their utility bills to the bare minimum. Domea Housing Association Rosenvænget is behind the initiative along with architects Mangor & Nagel. The most crucial aspects of the passive house process are optimised insulation, surfaces that are tight to each other and good windows. This means that there are no drafts or cold radiation and that the individual residence can retain any heat which it receives. The closely interlocking climate shield ensures that less energy is required, that ventilation functions optimally and that the building doesn t suffer from damp. Increased insulation and high-quality windows also protect the building from outside noise. The ventilation system will re-use heat available from the surroundings, supplemented by soil warmth and passive solar energy. The temperature within the building will remain constant throughout the year, feeling warm during the winter and pleasantly cool in summer. The system controls temperatures, air movements and humidity levels automatically. This ensures a high-quality of indoor climate without problems from damp, poor air quality or drafts from replacement air. DOMEA Boligselskabet Rosenvænget

15 Kollektivhuset Solpaneler i facaden Solar panels on the facade København Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads Kollektivhuset er en beboelsesejendom for handicappede placeret tæt på en af de mest trafikerede indfaldsveje til Københavns centrum. Renoveringen af de tidligere åbne altaner til glasinddækkede altaner forbedrer markant den termiske komfort og reducerer energiforbruget for ejendommen. Solceller og glasinddækkede altaner har givet betonfacaden på det ti etager høje Kollektivhuset ved Hans Knudsens Plads i København et helt nyt udtryk. Kollektivhuset er med sine 170 boliger den ældste afdeling i De Vanføres Boligselskab København. Da huset blev bygget tilbage i 50 erne, var det udtryk for avancerede idéer om fællesskab og rum for beboere med fysiske handicap. Renoveringen af facaden giver en markant forbedring af boligernes kvalitet. Altanen bliver 40 cm. bredere og dermed brugbar for de mange kørestolsbrugere i Kollektivhuset. Ved glasinddækning af altanerne beskyttes husets facade mod vejrliget, og betonen i altanbrystningerne, som var begyndt at forvitre, beskyttes. En simpel renovering af betonen ville have kostet omkring 4 mio. kr. Nu er der brugt 19,5 mio. kr. Solceller i altanbrystningerne producerer el og varme. Økonomien i solcelleanlægget balancerer, således at energibesparelserne giver et lille økonomisk overskud til beboerne hvert år. Man har fået en mio. kr. i tilskud fra Energistyrelsen. Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads Kollektivhuset is a residential building specially designed for use by the handicapped and located close to one of the busiest roads into Copenhagen. The transformation of what were previously open balconies to balconies with glass surrounds has improve thermal comfort markedly whilst reducing energy requirements. Solar panels and balconies with glass surrounds have given the concrete facade of the ten storey high Kollektivhus on Hans Knudsens Plads in Copenhagen a completely new look. With its 170 residences, Kollektivhuset is the oldest division of De Vanføres Housing Association, Copenhagen. In the 1950s when the building was erected its design was regarded as particularly advanced and as representing a step forward in the provision for living spaces for people with physical handicaps. Renovation of the façade has markedly improved the quality of the residences in question. The renovation includes a 40 cm extension to balcony widths making them accessible to many of Kollektivhuset s wheelchair users. By providing the balconies with glass surrounds the building s façade is protected against the elements, thereby protecting concrete balcony parapets which were starting to break up. A simple renovation of the concrete alone would have cost about 4m DKK. The renovation as implemented cost 19.5m DKK. Solar panels in balcony parapets generate electricity and heat. The solar panels deliver sufficient energy savings to turn a small profit for residents. They were erected with the help of 1m DKK in grants from the Danish Energy Agency. De 170 boliger i Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads i København får renoveret facaden med glasinddækning af altanerne og solceller i altanbrystningerne. Kollektivhuset er De Vanføres Boligselskab, Københavns afdeling 1. The 170 residences in Kollektivhuset on Hans Knudsens Plads in Copenhagen have benefited from a façade renovation including glass surrounds added to balconies and solar panels on balcony parapets. Kollektivhuset is De Vanføres Housing Association, Copenhagen Division 1. Resume Beliggenhed: Hans Knudsens Plads, København, Danmark Projekt type: Facade renovering af beboelsesejendom for handicappede lejere Bygningens størrelse: 4 lejligheder Ejerforhold Partner 7: Vanføres Boligselskab Københavns Kommune (Afdeling 1), fond for handicappede mennesker i Danmark, Boligkontoret Danmark Placering af solceller: Integreret i brystningen af nye glasinddækkede altaner Total peak power: Ca. 1 kwp El-produktion (forventet): Ca kwh pr år. Byggestart: September 001 Installation af solceller: Sommer 00 Nøgle Partnere Partner 6: Ingeniører A/S FRI (Energi design) sammen med underrådgivere: DOMUS arkitekter og EK-Viktoria A/S. Leverandør af solcelleanlæg: Gaia Solar A/S. Summary Location: Hans Knudsens Plads, Copenhagen, Denmark Project type: Façade renovation of residential building for handicapped tenants Building size: 4 flats Owners Partner 7: Vanføres Housing Association Copenhagen City Council (Division 1), Danish Fund for the Handicapped Housing Office Denmark Solar panel placement: Integrated into balcony parapets on new balconies with glass surrounds Total peak power: Ca. 1 kwp Anticipated electricity generation: Ca. 10,100 kwh per year Construction start: September 001 Installation of solar panels: Summer 00 Key Partners Partner 6: Ingeniører A/S, FRI (energy design) and subsidiary consultants: DOMUS architects and EK-Viktoria A/S. Solar panel suppliers Gaia Solar A/S. Boligkontoret Danmark De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune

16 Langkærparken Klimarenovering, Sydjyllandsplanens etagetypehus renovation, South-Jutland Plan flats Climate Århus ingeniørersloth A/S Møller Sloth Møller Rådgivende Rådgivende, 1sal Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej, 1sal Annæ Sankt Annæ Sankt Passage G Passage G DK-8000 Århus 8000 Århus C 8000 Århus C DK-16 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-16 København : Tlf: T : T400 Tlf: E : E E : E NOVA5 NOVA5 arkitekter as arkitekter as solceller / solfangere på taget solceller på gavle 4 AL BOLIG Langkærparken Klimarenovering, Sydjyllandsplanens etagetypehus NOVA5 arkitekterog as Visioner mål for klimaprojektet Sankt Annæ Passage G DK-16 København K E Silkeborgvej DK-8000 Århus T : E : Sloth Møller Rådgivende Silkeborgvej, 1sal 8000 Århus C Tlf: SYDVENDT GAVL AL BOLIG Langkærparken Climate renovation, South-Jutland Plan flats FREMTIDIG ingeniørersloth A/S Møller Sloth Møller Rådgivende Rådgivende, 1sal Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej, 1sal Annæ Sankt Annæ Sankt Passage G Passage G DK-8000 Århus 8000 Århus C 8000 Århus C DK-16 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-16 København : Tlf: T : T400 Tlf: E : E E : E NOVA5 NOVA5 arkitekter as arkitekter as omsætning af solenergi og solvarme via solceller og solfangere grønt tag Visions and goals for the climate project Langkærparken i Tilst ved Århus, er en del af en omfattende helhedsplan for at fremtidssikre boligerne, hvor man har valgt ikke kun at renovere, men også at gennemføre en klimarenovering for en enkelt blok med lejligheder. Langkærparken in Tilst near Århus, is particpating in an extensive modernisation and renovation project. In one block of flats a decision was made to introduce additional measures to make the flats more climate-friendly. Baggrund Boligbebyggelsen Langkærparken i Tilst, er opført , og er en del af Sydjyllandsplanen, der blev opført i mange danske byer i perioden Bebyggelsen består af 35 stk. 3-etagers boligblokke i alt 860 boliger samlet om parkeringsarealer og grønne fællesarealer, tæt beliggende på indkøbsmuligheder, bypark m.v. Background The Langkærparken residential area was constructed between 1969 and 1971 as part of the South Jutland Plan of It consists of 35 3-storey blocks of flats with a total of 860 residences grouped around parking areas and open spaces close to local amenities. ny tagopbygning, ekstra isolering solafskærmning solrullegardiner nye super lavenergi vinduer Renoveringen Klimaprojektet i Langkærparken adskiller sig fra andre traditionelle renoveringsprojekter ved at konkret tage udgangspunkt i præcise målsætninger vedrørende bygningens kommende energiforbrug. Hvis det er muligt indenfor en given økonomisk ramme, ønsker bygherren at reducere energiforbruget mest muligt. Materialevalg og udførelse ønskes i en høj kvalitet, idet byggeriets økonomi anskues ud fra en totaløkonomisk betragtning med skyldig hensyntagen til miljømæssig bæredygtighed. Der skal fokuseres på energiforbrug og økologi samt anvendelse af materialer, af god kvalitet både byggeteknisk og visuelt. Klimaskærmen ønskes udført af gennemprøvede materialer med lang levetid og som kræver minimalt vedligehold og patinerer smukt. Indgangsfacader Facadernes nuværende efterisolering og beklædning fjernes, og ny kraftigere isolering påbygges ifølge den valgte lavenergiklasse. Soklen isoleres ligeledes. Der arbejdes med en facadebeklædning af naturskifer. Vinduer udskiftes til højisolerende energivinduer i træ-alu med skydeskodder i hårdttræ. Udfor trapperummene foreslås vinduer udført som et sammenhængende lodret vinduesbånd, der giver et markant lys i trapperummet. Opgangsdørene udskiftes inden renoveringen til et parti med postkasser, som ikke opfylder isolerings- og tæthedskrav til lavenergibyggeri. Der udføres derfor et udvendigt vindfang med markante farvede glas. facader facaderne behandles arkitektonisk som et særligt element, hvor altanzonen fremhæves også i gavlene. Facaden nuanceres, så partierne udfor stuerne markerer sig i facaden med et fremspring, samtidig med at de får et meget åbent udtryk, mens partiet udfor værelserne fremstår mere privat med tætte brystninger. På havefacaderne monteres nye vinduespartier mellem bolig og altan med energivinduer i stuer med glas til gulv, i værelser med brystning. Betonbrystninger foran altaner nedrives delvis, og udfor stue monteres 3-lags foldeglaspartier, som sikrer fuld oplukkelighed suppleret med værn i strækmetal og partielt farvet glas. Foldedøre og vinduer udformes så de kan pudses fra altanen. Altanvægge, gulve og lofter skal efterisoleres på grund af kuldebroer, og i den forbindelse foreslås de beklædt med træ, der giver en smuk, varm og behagelig overflade. Det kan overvejes at montere paneler med prismer, som kan kaste dagslys op på loftet langt ind i de dybe stuer, samtidig med at de kan ved ændret stilling afskærme og reflektere sollyset, når vejret er meget varmt. Altanerne forsynes med skyggegardiner. Gavle Gavlene behandles i princippet som indgangsfacaderne, dvs. nuværende efterisolering fjernes og en ny tykkere og mere effektiv isolering påbygges i henhold til valgt energiklasse. Der udføres vinduespartier ind til gavllejlighederne for at forbedre lysforholdene i de dybe stuer med hensyntagen til indretningsmuligheder. Ved gavle placeres skorstene til ventilationsanlægget i kælder. Tag Den eksisterende tag-opbygning fjernes og der opbygges ny i hård isolering i tykkelse jævnfør energiklasse dækket med tagpap. Det kan overvejes at udforme tagene som grønne tage med let vegetation, som holder på regnvandet, og køler taget. Taget anvendes til opstilling af solfangere og solpaneler i omfang jævnfør energiklasse. Disse sol-anlæg opstilles i system som Console, der ikke kræver huller i tagdækningen til besigtigelse. Det kan overvejes at føre trapperne op til taget, så der kan etableres en tagterrasse. Det vil også give optimal mulighed for at inspicere sol-panelerne. solceller/ solfanger akustisk forbedring isolering ml. lejlighederne ekstra isolering ny facadebeklædning (skifer) vindfang galvaniserede stålplader nye super lavenergi døre og vinduer Renovation The Langkærparken climate project differs from more conventional renovation projects in taking its point of departure in specified energy consumption targets. Where possible within a given financial framework the developer wishes to reduce energy consumption as much as possible. The development will feature high-quality materials and a high standard of workmanship as the project is based on consideration of the total financial picture with due consideration for environmental sustainability. PRINCIPSNIT ENERGI ingeniørersloth A/S Møller Sloth Møller Rådgivende Rådgivende, 1sal Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej, 1sal Annæ Sankt Annæ Sankt Passage G Passage G DK-8000 Århus 8000 Århus C 8000 Århus C DK-16 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-16 København T : Tlf: T : Tlf: E : E E : E NOVA5 NOVA5 arkitekter as arkitekter as The project will focus on energy consumption and ecology and the use of materials of high technical and aesthetic quality. The climate shield will be constructed from durable, tried and tested materials which require minimal maintenance and which age attractively. ØSTFACADE OPGANGSSIDE- FREMTIDIG Front facades The insulation and coverings currently in place will be removed and new and more efficient insulation will be installed that meets the requisite low-energy standard. The base of the building will also be insulated. Façade coverings are in natural slate, and windows will be replaced with high-insulation energy windows in wood and aluminium with hardwood fixed screens. Staircase windows form one single vertical chain which will provide excellent illumination in the stairwell. Exterior doors will be replaced with doors with fitted letterboxes. As these doors do not meet low energy insulation requirements an external wind screen will also be fitted featuring eye-catching coloured glass. ØSTFACADE OPGANGSSIDE- OPRINDELIG ingeniørersloth A/S Møller Slot Råd Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silk, Annæ Sankt Annæ Sankt Passage G Passage G DK-8000 Århus Århus C DK-16 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-16 København : Tlf: T : T400 Tlf: E : E E : E www NOVA5 NOVA5 arkitekter as arkitekter as Garden facades In architectural terms the garden façades were considered as separate elements in which the balcony zone is emphasized especially at the house end. The area of the façade around the living rooms has been designed to stand out and feel more open and inviting, whilst areas around bedrooms are more private. New low-energy windows will be fitted in the garden façades featuring floorlevel glass in living rooms and smaller windows in bedrooms. Concrete balcony fronts will be partially removed and in front of living rooms fully-openable 3 layer folding glass panels will be installed supplemented by shields in expanded metal and partially coloured glass. Folding doors and windows are designed such that they can be cleaned from the balcony. Balcony walls, floors and ceilings require additional insulation as a result of thermal bridges, and wooden coverings may be added to give an attractive, warm and comfortable surface. Consideration is further being given to adding panels with prisms which can cast daylight deep into living room ceilings, or, when moved, shield and protect from sunlight during hot weather. Balconies will also be equipped with shutters. Gable end The gable ends will be treated in the same fashion as front façades: existing insulation will be removed and a new, thicker and more efficient layer of insulation which meets the relevant low-energy standards will be introduced. Additional windows will be introduced in flats which open onto gable ends in order to increase levels of natural light in living rooms which go some way back into the building. Ventilation outlets from the ventilation facility in the cellar will be located at the gable end. Roof The existing roof construction will be removed and new hard insulation covered with roofing felt and appropriate to the energy class in question will be added. A further option is to create green roofs with some low-level vegetation which captures rain water and cools the roof. The roof will be used as a platform to erect sun catchers and solar panels appropriate the energy standards which the building is designed to meet. These solar appliances will be erected in a console system which doesn t require that holes be made in the roof for inspection purposes. It would also be possible to add a staircase leading onto a roof terrace. This would also ease solar panel inspection. 0 udsnit østfacade snit lejlighed principsnit trappeopgang kælderplan udsnit ØSTFACADE OPGANGSSIDE / SNIT / PLA ingeniørersloth A/S Møller Slo Rå Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Sil Annæ Sankt Annæ Sankt Passage G Passage G DK-8000 Århus Århus C DK-16 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-16 København : Tlf T : T400 Tlf: E : E E : E ww NOVA5 NOVA5 arkitekter as arkitekter as solceller / solfangere på taget udsnit vestfacade snit dyb altan / stue snit altan / værelse Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Ingeniører A/S FRI etageplan udsnit ALBOLIG VESTFACADE HAVESIDE / SNIT / PLA

17 Lærkehaven 1 Toplans boliger som Lavenergiklasse 1 og Lavenergiklasse Low energy class I and II two-storey houses Århus Boligforeningen Ringgaarden Lærkehaven 1 SUNDE BOLIGER BÅDE TIL GAVN FOR MILJØET OG BEBOERNE BÆREDYGTIGHED I MENNESKELIG SKALA I Lærkehaven 1, som er et tysk projekt tegnet af Herzog + Partner, er der brugt helt nye energi- og miljøbesparende systemer. Herunder vidtstrakt LED-lys, og for første gang i Danmark brug af Phase Change Marerial (PCM) i form af loftspaneler, der opsuger varme om dagen og afgiver den igen om aftenen og natten. Samtidig er der arbejdet med nye opvarmningssystemer bl.a. vægvarme konvektorer som opvarmer hele vægfladen, og hulrumsvarme i uisolerede rør i etagedæk. Herudover er det et meget tæt byggeri med en høj isolering og super lavenergi vinduer. Der har været fokus på at skabe maksimalt sunde boliger både til gavn for miljøet og for beboerne. I de 50 boliger er der gulv-til-loft vinduer som opsuger solvarmen og sikrer et fantastisk dagslys. Der er udvendige skodder som giver mulighed for at lukke af for varmen. 33 af boligerne (toplans boliger) er Lavenergiklasse 1, mens de 17 etplansboliger er Lavenergiklasse. Lærkehaven 1 kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet: Lav CO emission Minimum forbrug af energi Sundt indeklima Fornyelige ressourcer Fabriksfremstillede præfabrikerede væg- og dækelementer Billige boliger Høj arkitektonisk kvalitet Gode fællesfaciliteter Boligforeningen Ringgaarden The Larch Garden 1 HEALTHY HOMES GOOD FOR THE ENVIRONMENT GOOD FOR RESIDENTS SUSTAINABILITY ON A HUMAN SCALE In The Larch Garden 1, which is a German project designed by Herzog + Partner, completely new energy and environment-saving systems have been employed. These include widespread use of LED-lighting, plus, for the first time in Denmark, the use of Phase Change Materials (PCM) in the form of ceiling panels that absorb heat during the day and release it in the evening and at night. New heating systems have also been introduced including, amongst other things, wall heat converters which heat the entire wall surface and cavity heating using uninsulated pipes in the intermediate floor. In addition, the buildings are constructed so as to be as draft-free as possible with high levels of insulation and super low-energy windows. The creation of houses that are as healthy as possible was a further project aim to the benefit of residents and the environment alike. Fifty of the houses feature floor to ceiling windows which absorb the sun s heat and provide high levels of natural light. External shutters mean that sunlight can be excluded to prevent the building becoming too hot. Thirty-three of the two storey houses are constructed to Low Energy Class 1 standards, whilst the 17 single storey buildings meet Low Energy Class standards. The Larch Garden 1 have implemented the full range of sustainability initiatives: Low CO emissions Minimal energy consumption levels Healthy indoor climates Renewable materials Industrial prefabricated wall and floor elements Low-budget constructions High architectural quality Excellent communal areas Boligforeningen Ringgaarden

18 Lærkehaven - 3 Toplans seniorboliger i lavenergiklasse 1 og toplans familieboliger som passivhus Low energy class I two-storey sheltered housing and two-storey passive house family homes Århus Boligforeningen Ringgaarden Lærkehaven og 3 Huse der hverken fyrer for gråspurve eller regnorme Når de to nye bebyggelser, Lærkehaven og 3 er færdige i februar 010, er Ringgårdens vision om en bæredygtig boligbebyggelse med 1 lavenergiboliger efter års besværligheder endelig en realitet. Første etape Lærkehaven 1 med 50 boliger blev færdig i april/maj 008. Lærkehaven bliver den største samlede bæredygtige og klimavenlige boligbebyggelse i Danmark. For Lystrup og Århus betyder det et nyt boligområde, der sparer miljøet for mere end 100 tons CO udledning om året sammenlignet med byggerier opført efter Bygningsreglementets standardkrav. De to nye afdelinger er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects. Lærkehaven SLUT MED AT FYRE FOR REGNORME NYT FJERNVARMEKONCEPT Lærkehaven, som består af 40 seniorboliger i lavenergiklasse 1, er den første bebyggelse i Danmark, hvor et helt nyt fjernvarmekoncept til lavenergiboliger skal afprøves. Den nye lavenergifjernvarme, der er blevet testet på et laboratorium på Teknologisk Institut i Taastrup, peger på, at der kan spares meget energi og mange penge. Blandt andet reduceres varmetabet i jorden væsentligt (og derved også udgifterne) ved at bruge rør, som er meget mindre end normalt og bedre isolerede. Hertil kommer lavere fremløbstemperatur end normalt for fjernvarmeforsyningen. Udover lavenergifjernvarme er de nye huse meget kraftigt isolerede og udstyret med individuelle varmegenvindingssystemer. Forventet varmeforbrug er 30 kwh. pr. m pr. år, hvilket svarer til ca. 30 % af et nybygget standard-hus. Lærkehaven 3 DER FYRES IKKE FOR GRÅSPURVE HUSE UDEN VARMEFORSYNING Lærkehaven 3, som består af 3 familieboliger i to plan, bliver den største boligbebyggelse i Danmark opført som passivhuse og det første passiv hus projekt i Århus. I de særdeles tætte huse dækkes varmebehovet via passiv solvarme, via varme fra beboernes kroppe og boligens apparater, samt via varmegenvinding og en luft til luft-varmepumpe. Varmegenvinding betyder, at op til 85 % af den varme, der findes i boligen genbruges. Den restvarme, der mangler fordi genvindingen ikke har en effekt på 100 %, erstattes gennem luft til luft-varme-pumpen, som udnytter varmeenergien i udeluften også i den kolde årstid. Det forventede varmeforbrug i de nye passiv huse er 15 kwh. pr. m pr. år, hvilket svarer til en varmebesparelse på 80 % af et nybygget hus efter bygningsreglementets nuværende krav. Boligforeningen Ringgaarden The Larch Garden og 3 Houses with no heat-loss to worms or sparrows When new residential areas The Larch Garden and The Larch Garden 3 are completed in February 010, Ringgården s vision of a sustainable development featuring 1 low energy houses will finally have been realised after years of effort. Construction was completed on the first stage (The Larch Garden 1) in the spring of 008. The Larch Garden will become the largest sustainable and climate-friendly residential complex in Denmark. For Lystrup and Århus, The Larch Garden is a residential complex that saves more than 100 tons of CO emissions compared with buildings built in accordance with standard construction regulations. The two new residential areas were designed by Schmidt Hammer Lassen Architects. The Larch Garden NO MORE HEAT FOR THE WORMS NEW DISTRICT HEATING CONCEPT The Larch Garden - 40 residences for senior citizens constructed to low energy class 1 standards - is the first residential complex in Denmark to trial a new district heating concept. The new low-energy district heating system which has undergone laboratory testing at Danish Technological Institute in Taastrup, indicates that extensive energy and cost savings can be achieved. Heat loss to the soil is reduced significantly, (and thereby also costs) by using smaller pipes which are better insulated. In addition, lower operating temperatures are used than is customary in district heating systems. In addition to benefiting from low-energy district heating the new houses are heavily insulated and each feature a heat recovery system. Heat consumption levels of 30 kwh per m per year are anticipated which is 30% of typical levels for standard new-builds. The Larch Garden 3 NO HEATING FOR SPARROWS UNHEATED HOUSES The Larch Garden 3 3 two-storey family homes will be the largest residential passive housing development in Denmark when it s finished and the first development of its kind in the Århus area. In these houses, in which drafts are unheard of, heating requirements are covered by passive solar heating, heat from residents bodies, heat from household appliances, recovered heat and air to air heat pumps. Heat recovery systems ensure that up to 85 % of the house s heat is reused. Additional heat required because heat recovery systems aren t 100 % efficient comes from air to air pumps which utilise heat energy in the outside air even during the winter months. Anticipated heat consumption levels in the new passive houses are 15 kwh per m per year, the equivalent of 80% savings in relation to new-builds constructed according to standard building regulation requirements. Boligforeningen Ringgaarden

19 BM TAG A/S BM TAG A/S BM TAG A/S Sunshine House Passivhuse, præfabrikerede rækkehuse Passive house, prefabricated terraced housing Sønderborg / Kolding 1 1 Modulopbygning Rumlig opdeling Boligens Den gode opbyg bolig Huset er udadtil en relativ enkel, nær form, der ikke bærer præg af at være af præfabrikerede elementer. A 1A B 1B Ankomst Lukket mod nord Udsigt Ophold mod syd Huset består af fire store moduler, de som de centrale kerner uanset, hvor øvrigt indrettes, apteres og fremtræde Modulerne produceres på fabrik i tø elser og med høj kvalitetssikring qua masseproduktion, medarbejdere, der samt gode arbejdsforhold. Når modulerne forlader fabrikken er d teret med vægge, gulve, vinduer mv. samle på fundamentet. Udsigt Offentlig og privat 1 Mens boligerne åbner sig mod syd, da gelsens nordfacader en mere lukket ry skaber en passende grad af privathed til ankomstsituationen. Ud mod ankom placeres mere private og lukkede fu Værelser, badeværelser, entre, trappe samt et teknikmodul, der samler huse lationer. Udsigt Kontakt Offentlig vej Uderum Privat Overgang Uderum Offentlig vej Rækkehuse - indgangsside (nord) Sol EVERHOUSE Vinter Sommer 31 oktober 008 energy, environment, comfort + BUILDING DESIGN 3 4 EverHouse 15 + SITE Estract of typology configurations Side 5 SALUS SAB Sønderborg - Passivhuse i Vollerup DOMEA Haderslev - Passivhuse i Kolding SALUS SAB Sønderborg Passive house in Vollerup DOMEA Haderslev Passive house in Kolding Passivhuse på samlebånd ser dagens lys i Danmark Danskerne kan nu se frem til at bo i nye typer af energirigtige rækkehuse, der er præfabrikerede efter passivhus-konceptet. Teknologisk Institut leder udviklingsprojektet SUNSHINE HOUSE, der skal sætte skub i industriel fremstilling af passivhuse i Danmark. De første eksemplarer af det nye energirigtige koncept vil omfatte 4 industrielt fremstillede rækkehuse i to plan. Husene bliver ultra-isolerede og overholder kravene til et passivhus. Således må det årlige nettovarmebehov til rumopvarmning ikke overstige 1 kwh pr. kvadratmeter opvarmet etageareal. Desuden kan husene med fordel opvarmes direkte via ventilationsluften, og de behøver ikke varme tilført fra radiatorer. Husene vil blive produkt certificeret i henhold til den tyske standard og den industrielle design- og produktionsproces vil blive certificeret af Lloyds register i London i samarbejde med Teknologisk Institut. 4 konsortier skal hver opføre 6 af i de 4 boliger i henholdsvis Dalbygård i den sydlige udkant af Kolding og Vollerup i Sønderborg. De fire konsortier består af følgende virksomheder: 1) eec-living - Årstiderne Arkitekter, Grontmij/Carl Bro, Ellehauge & Kildemoes og Hassing Huset. ) Ever House - JDL/X-CON, KLH Scandinavia AB, Dissing + Weitling, Gitte Juul Arkitekter. 3) Unit House - BM Tag A/S, Prisme Arkitekter og Bascon. 4) Zero House - BM Tag A/S og AI Gruppen. Begrundelsen for valget af de vindende konsortier er, at de tilbyder industria liserede passivhuse som: Arkitektonisk og indretningsmæssigt er optimale for det danske marked Tilbyder variation i størrelse og indretning Fremstilles på fabrik under kontrollerede forhold Opfylder passivhus-kravene til energiforbrug Har et stort markedspotentiale i Danmark og det øvrige Skandinavien Er kost-effektive og prismæssigt kan konkurrere med almindelige boliger Bag Sunshine House står Domea, SALUS, Teknologisk Institut og VIB Videnscenter for Industrielt Byggeri. Målet med Sunshine House projektet er at: At få flere forskellige bud på et præfabrikeret super lavenergi rækkehus, der senere vil kunne masseproduceres i kommercielt øjemed. At give dansk byggeris parter flere forskellige danske og internationale bud på et tidssvarende super lavenergi rækkehus. At videreføre tankerne om konceptet passivhus og dets byggeprincipper i tæt-lavt byggeri i Danmark. At sprede den viden, der opnås, til alle byggeriets parter med det formål at højne bevidstheden om energirigtigt byggeri. At skabe udviklingsmuligheder for byggematerialeindustrien om systemprodukter og systemleverancer. SALUS SAB Projektet i Vollerup vil få tilført CO -neutral fjernvarme fra landsbyens lokale anlæg for biobrændsel og solenergi. Mass production passive houses reach Denmark Danes can look forward to living in new types of energy efficient prefabricated terraced houses built according to passive house standards. Danish Technological Institute are managing the SUNSHINE HOUSE project, whose aim is to advance the industrial manufacture of Danish passive houses. The first buildings to be manufactured according to the new energy-saving method are 4 industrially-manufactured two-storey terraced houses. The houses benefit from exceptional levels of insulation meaning that they can meet passive house standards. Passive house room heating requirements proscribe heating requirements of no more than 1 kwh per m² per year across the heated area. The houses are heated from heat recovered from ventilators and do not require additional heating from radiators. They will be certified according to German standards, and industrial design and production process will be certified by Lloyds register in London in cooperation with the Danish Technological Institute. Stue 1. sal Zero House Four consortia plan to erect 6 homes each in Dalbygård on the southern boundary of Kolding and in Vollerup in Sønderborg. Værelsesmodul The four consortia comprise the following companies: 1) eec-living - Årstiderne Arkitekter, Grontmij/Carl Bro, Ellehauge & Kildemoes and Hassing Huset. ) Ever House - JDL/X-CON, KLH Scandinavia AB, Dissing Fordelings- + og Weitling, Gitte 4 teknikmodul Juul Arkitekter. 3) Unit House - BM Tag A/S, Prisme Arkitekter and Bascon. 4) Zero House - BM Tag A/S and AI Gruppen. 3 The consortia were carefully selected because 3 their industrialised Værelsesmodul passive house designs: Provide architectural and interior design optimised for the Danish market 1 Offer varying sizes and flexible design Are factory-manufactured under controlled conditions Meet passive house energy consumption standards Fordelings- og teknikmodul a massive market potential in Denmark and Scandinavia generally Are cost effective and can compete with standard new-build prices The Sunshine House imitative is backed by Domea, SALUS, The Danish Technological Institute and VIB Knowledge Centre for Industrial OpholdsmodulBuilding. The 5 Sunshine House Project aims to: 1 4 The transverse core TYPOLOGIES The core module can, In connection with KLH panels or other construction systems, form the intelligent and main component of any housing development. The KLH-core can support and be incorporated in an unlimited amount of housing designs - but are used in an optimal way, if the core is in direct spatial contact with all living areas. In this way on-site technical installations are kept to a minimum. A one-sided core will position all living areas towards the south and west and will generate a lay-out with a high degree of flexibility. The core will in this configuration also be supplying one of the facades. The central spine core is a very space-economical option when more than a couple of rooms are needed on each floor. This core type could also be used as a central structural element, from which slabs could cantilever in both directions, freeing up the facades. The transverse core option would be a good choice, when there is a need to combine open planning with an extremely rational construction method. The cores can be positioned as the only load-bearing elements, between which slabs can be easily spanned. Generate a number of pre-fabricated super-efficient low energy terraced 5 moduler - een bolig house designs capable of commercial mass production. Present the parties to the Danish Construction Association with a number of different Danish and international designs for modern hyper-low-energy terraced houses. Disseminate the passive house concept and its construction principles to Danish low-build high-density construction. Facader / alternative facadematerialer 1:100 Spread the knowledge attained to all project partners in order to raise awareness of energy efficient construction. Create development opportunities for the construction materials industry Ovenlys (trappe) Værelse Soveværelse relating to system products and system deliveries. 5 The spine core element One-sided core element EverHouse 19 Zero House er et simpelt og lavteknologisk koncept til et industrielt fremstillet passivhus, der først og fremmest er tænkt som en velfungerende ramme omkring et godt familieliv. Vores grundlæggende holdning er at enkle, langtidsholdbare løsninger er at foretrække, frem for tidsbunden teknologi, - særligt når den kun er symbolsk dekoration med begrænset virkningsgrad og høj anskaffelsespris. Vores ønske er at bygge industrialiseret energirigtigt byggeri efter skandinaviske byggetraditioner. Boligen, - arkitektur og funktion 3 3 Zonedelt planløsning: Forslagets hovedidé tager afsæt i en enkel zonedelt planløsning, hvor alle primære opholdsrum orienteres mod syd for at sikre størst muligt passiv solopvarmning. Alle installationsbærende rum (køkken, bad og teknikrum), samt den interne trappe placeres mod den nordvendte indgangsfacade, og etableres med mindre vinduesarealer, for at reducere varmetabet her mest muligt. Basisboligen: Rummer en 4-rums familiebolig i etager på i alt ca. 110 m² brutto. Boligen samles af 5 præfabrikerede boligenheder, bestående af: Boligenhed 1, indeholdende: Alrum (ophold/spise) Boligenhed, indeholdende: Entré, præfab. badekabine, køkken og trappe Boligenhed 3, indeholdende: værelser Boligenhed 4, indeholdende: Præfab. badekabine, teknik og trappe Boligenhed 5, indeholdende: 1 værelse Arkitektur: Selvom boligen er produceret som præfabrikerede enheder, behøver det færdige byggeri ikke at ligne en samling containere. Vi har derfor udviklet et asymmetrisk saddeltag med integrerede solfangere, der fjerner det kasseagtige præg og i stedet danner et karakteristisk og markant bygningsprofil der giver de 3 rækkehuse en helt egen identitet som lavenergibyggeri. På 1.sal følger lofterne taghældningen og bidrager til at give værelserne mere rummelighed og karakter. Zero House kan nemt tilpasses lokale forhold, hvor der stilles særlige krav til tagform og taghældning. Integrerede solfangeranlæg vil dog altid indgå i tagprofilen som arkitektonisk tema. 4 4 Solfangere Side 3 Yderligere information: The SALUS SAB Project in Vollerup will benefit from CO neutral district heating from the village s own biofuels and solar energy facility. Further information: Espalier Alrum/terrasse Rullegardiner Markiser facade (syd) Vollerup Dallbygård SALUS DOMEA Sønderborg Andelsboligforening Domea Kolding Sortmalet træ Facadepuds Fibercement Natur træ Tegl Side 10

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck Introduktion IEA EBC Annex 56: Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (DK deltagere:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup DK Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV Gaia Solar 20 års erfaring med solcelle projektering og montering 10 ansatte ingeniør, elektrikere, bygningskonstruktører, IT Projekterer, monterer, overvåger og servicerer

Læs mere

MODO by Skovby your personal ideas

MODO by Skovby your personal ideas MODO by Skovby your personal ideas Endless possibilities MODO has a simple and exclusive design that contributes with both form and flexibility. The MODO line comprises a number of modules, which you can

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT)

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) BELIGGENHED Optimal beliggenhed i det nordlige hovedstadsområde Beliggende i krydset mellem Motorring 3 og Hillerød

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere