Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15"

Transkript

1 Beboer Bladet BOMIVA Juli årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

2 Adresser og udvalg Administrationen: Bomiva Direktør: Ulla K. Holm, tlf Bestyrelsen: Formand: Nanny Dahl, Bestyrelsesmedl.: Ole Priess, Bestyrelsesmedl.: Ove Bjerring, Bestyrelsesmedl.: Heinrich Nielsen, Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard, Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen, Bestyrelsesmedl.: Iver Bergholt, Bestyrelsesmedl.: Ove Lausen, (Ulla K. Holm) Vesthøj: Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive Tlf.: projektleder Kirsten Toft Bang: Tlf.: projektmedarbejder Lars Landbo: Bomiva Sallingsgård 16, 7800 Skive, Tlf Fax Kontortider: Mandag-torsdag Tirsdage tillige Fredag Træffetider: Mandag og tirsdag Onsdag og torsdag og igen Fredag Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i ovenstående tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail. Beboer Bladet BOMIVA Juli årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Oplag: 2300 eksemplarer, som ud deles gratis til alle husstande i BOMIVA. Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. Næste num mer bliver november Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne! Artikler skal være bladudvalget i hæn de enten pr. mail/post eller afleveret senest den 19. september Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/ indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende læserbreve. Beboerbladet er dit blad - Læs det! Forsiden: Travle børn i Vestervænget Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S Bomiva Beboerbladet 2/2012 side 2

3 Lederen Der skrives meget om udkants Danmark, og om hvor danskerne skal bo. Jeg vil vende det til et mere lokalt spørgsmål og spørge lige ud i luften, hvor skal indbyggerne i Skive bo? Der bygges lejligheder i Skive by som aldrig før, og rygterne om endnu mere byggeri florerer til stadighed. Der er inden for en ret kort periode bl.a. bygget lejligheder i Åparken, Østergade, Frederiksgade/Møllegade, Søndergade og den gamle Shellgrund er også stærkt på vej til, at være klar til det påtænkte byggeri. Der er i Kommuneplan store planer om byggeri på Slagterigrunden, omdannelse af Å-området (lukke op til åen) og man er endvidere gået i gang med at byggemodne på Vinde Bakke. Når jeg stiller spørgsmålet lige ud i luften, er det, fordi jeg savner en overordnet plan for, hvor meget nybyggeri vi skal have i Skive og en overordnet plan for den allerede eksisterende boligmasse. Når jeg læser Skive Folkeblad og Midt på Ugen, er det ikke lige nybyggeri af lejeboliger og butikscentre, jeg tænker på. Spalte op og spalte ned er fyldt med ledige lejligheder, og det er ikke ret længe siden, vi kunne læse om alle de tomme butikslejemål i Skive midtby. I Kommuneplan skrives der ganske flot, at der skal ske en renovering af den eksisterende nedslidte boligmasse, men jeg savner et lidt mere konkret forslag til, hvad de har tænkt sig, og hvad de eventuelt har tænkt sig i forhold til det almene boligmarked. Vil Skive Kommune at vi skal renovere eller afvikle den almene sektor? Den almene sektor har ikke samme vilkår som de private boligudlejere, og har derfor også svært ved at konkurrere på lige fod med det private boligmarked. Når vi ikke kan låne penge til den samme rente, vil renoveringer blive dyrere og det almene kan dermed ikke konkurrere på huslejeniveauet. Vi kommer i årene frem over til at se flere og flere tomme almene boliger, hvis der ikke sker en ændring. Vi kommer også til at se boligselskaber og afdelinger, der må give op, fordi selskabets penge i dispositionsfonden er opbrugt til støtte ved tab på lejeledighed og tab på fraflyttere. Det vil dog i sidste ende betyde, at Kommunen kommer til at punge ud, da de jo har givet tilsagn til støtte til det almene byggeri. Bomiva har mange ledige boliger, og det ser ud til, at de private boligudlejere også har så rigelig med tomme boliger. Virksomheder forsvinder fra området og dermed også arbejdspladser. Der bliver færre uddannelsessteder og offentlige arbejdsplader forsvinder også fra området. Hvor er det lige, man i det kan se en tilgang af indbyggere i Skive? Vi må se visionært på udviklingen og i stedet for flere boliger og butikscentre skabe grobund for et miljø med et enestående vækstforum for nye kreative iværksættere. Endvidere må Skive Kommune invitere til samarbejde om at få udarbejdet og finde midler til en plan for renovering eller nedrivning af den del af det almene boligbyggeri, der er blevet nedslidt. Nanny J. Dahl Kontoret HOLDER ferielukket fra mandag d. 16. juli 2012 til fredag d. 27. juli, begge dag incl. Beboerbladet 2/2012 side 3

4 Repræsentantskabsmøde Onsdag den 30. maj 2012 afholdte Bomiva det årlige repræsentantskabsmøde i Vinde Forsamlingshus. Der var 57 deltagere fra henholdsvis hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Derudover deltog der ansatte fra administrationen. Formand Nanny Dahl bød alle deltager velkommen. Heinrich Nielsen blev valgt som dirigent, og Peter Matzen og Elsebeth Madsen fra administrationen blev valgt som stemmetællere. Bestyrelsens beretning Jeg vil gerne endnu engang byde alle repræsentantskabsmedlemmer og dermed afdelingsbestyrelserne, de ansatte fra kontoret og bestyrelseskollegaer velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde for 2. gang under navnet BOMIVA. Bestyrelsens beretning, som bliver aflagt her i aften er for perioden 1. januar til 31. december 2011, og er som sædvanlig delt i to. Ulla tager sig af den regnskabsmæssige del, og jeg tager den boligpolitiske del. Det er besluttet, at der fra 2013 opkræves differentieret administrationsbidrag fra afdelingerne, og der vil blive opkrævet en fast sats pr. afdeling på kr kr. pr. lejemål (tallene pristalsreguleres). Der er udarbejdet en ydelsesbeskrivelse (grundydelse) m.m., der er udleveret til afdelingsbestyrelserne. Ydelsesbeskrivelsen er blevet gennemgået med afdelingsbestyrelserne på det årlige møde med administrationen. Det differentierede administrationsbidrag forventes at medføre en del sammenlægninger i den kommende periode, da det bliver dyrere for de små afdelinger at blive administreret fremover. Hvis de små afdelinger også frem over beslutter, at de vil vedblive at være små afdelinger, må de betale de faktiske udgifter ved at være en lille afdeling. Det at udarbejde et regnskab er reelt det samme, om det er en lille eller en stor afdeling. Afdeling 4, Vestervang/Vestervænget og afdeling 18, Vestervænget har taget konsekvensen af det differentierede administrationsbidrag og henholdsvis den 7. maj og den 14. maj 2012 vedtog de to afdelinger en sammenlægning. Jeg skal senere her på mødet anbefale, at repræsentantskabet godkender sammenlægningen, som er blevet vedtaget af beboerne i afdeling 4 og 18. I Bomiva var vi også i 2011 og stadig her i 2012 mærket af den økonomiske krise, idet vi har ledige lejligheder både på landet og her i Skive by. Den 1. maj 2012 blev der indberettet til Landsbyggefonden, at der var 52 ledige lejligheder. Vi er selvfølgelig lige som hele området ramt af den krise, der er på finansområdet. Vi kan ikke få udlejet lejlighederne, da folk ikke kan få solgt huset, for der er ingen købere. Tilflyttere til Skive Kommune er der ikke mange af, da arbejdspladser forsvinder fra udkants Danmark. De ledige boliger fordeler sig over by og landområderne. I Skive by er det hovedsageligt Vestervænget, der er ramt. 16 ledige bolig er blev indberettet pr , og så er der afd. 78 i Durup med 4 ledige boliger, afd. 81 i Rødding med 3 ledige boliger, afd. 82 i Lem med 5 ledige boliger, afd. 85 i Lihme og afdeling 86 i Ramsing med henholdsvis 6 og 7 ledige boliger. Bestyrelsen har stor fokus på ledige boliger og har i samarbejde med administrationen og de ansatte udarbejdet en prioriterings/behovsanalyse af afdelingerne for at få et klart billede af behovet for at få moderniseret lejlighederne i selskabet, så de passer til beboernes behov og for at få tilpasset antallet af lejligheder til efterspørgslen. Der vil blive udarbejdet fysiske helhedsplaner for de afdelinger, hvor det skønnes at en helhedsplan vil løse udlejningsproblemerne, og det skønnes at være muligt at opnå tilskud fra Landsbyggefonden. Forhåbentlig vil renoveringer og helhedsplaner medvirke til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Beboerbladet 2/2012 side 4

5 Helhedsplaner Afd. 4, Vestervang/Vestervænget og afd. 18, Vestervænget I forbindelse med sidst års beretning fortalte jeg, at der var blevet udarbejdet en fysisk helhedsplan for afd. 4 Vestervang/Vestervænget og afd. 18, Vestervænget lydende på 250 mio. kr. Der afventes på nuværende tidspunkt stadig tilsagn fra Landsbyggefonden. De har været på besigtigelse i de to afdelinger et par gange, og vi har stadig tiltro til, at der kommer et positivt tilsagn. Landsbyggefonden er dog på nuværende tidspunkt overbebyrdet med ansøgninger, så vi må være meget tålmodige. Afd. 19, Højlundsvej I januar var der byggestart for renoveringen af Højlundsvej. Renoveringen forventes at være færdig om 2½ år. Det er en meget omfattende renovering, som jeg også var inde på i beretningen fra sidste år. Etværelses boligerne nedlægges og sammenlægges med eksisterende boliger. Der skal nyt sadeltag på og ny gulvkonstruktion. Desuden skal der laves nye køkkener, nye badeværelser, nye rørføringer og udearealer. Når renoveringen er færdig i 2014, vil afdelingen bestå af 90 nyrenoverede boliger. Den støttede del udgør 64 mio.kr. og den ustøttede del 28 mio.kr. Ændringerne bliver gennemført med huslejestigninger på mellem 199 kr. og 518 kr. kommet godt i gang efter en del udfordringer i opstarten. Der er blevet ansat en projektleder: Kirsten Toft Bang og projektmedarbejder Lars Landbo, endvidere er der ansat 2 deltidsansatte førtidspensionister. De to faste medarbejdere er som sagt kommet rigtig godt i gang, og det sidste nye er en internetcafe i Vestervænget. Endvidere har de i samarbejde med Skive Kommune deltaget i et pilotprojekt for ældre, der skal lære at bruge IT i deres dagligdag og i kontakten til kommunen. Endvidere arbejder de i samarbejde med Tambohus om at iværksætte aktiviteter i sommerferien for børn og unge. Processen i bestyrelsen omkring udvikling af strategier og organisatorisk udvikling er fortsat i 2011 og Der er blevet udarbejdet missioner, visioner og værdier for selskabet, og vi er nu godt i gang med at lave strategier og målsætninger. De ansatte har aktivt deltaget i arbejdet med at udvikle strategier og målsætninger, da det er vigtigt, at alle får ejerskab til det udarbejdede. Jeg fortalte sidste år om problematikkerne omkring Højslev og Fjends Boligselskabers udtræden af Boligkontoret og den manglende betaling af et tilgodehavende på omkring 2 mio.kr. Fjends Boligselskab har været nødt til Ramsing Bestyrelsen og administrationen har fokus på afdelingen, og er i gang med i samarbejde med Skive Kommune at finde en brugbar løsning på problemerne med de tomme boliger. Der har været arbejdet med og udarbejdet tal for forskellige senarier. Skive Kommune har stor interesse i at finde en løsning på problemet, da de står for huslejen til den største del af de tomme boliger, og Bomiva vil selvfølgelig gerne finde en løsning, der giver mindste mulig gene for beboerne og mindst tab til selskabet. Den boligsociale helhedsplan for afd. 4, 18 og 19, Vestervang/Vestervænget, Vestervænget og Højlundsvej (under navnet Vesthøj) er nu Nanny J. Dahl aflægger beretning. Beboerbladet 2/2012 side 5

6 at fusionere med Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, og de har her i marts betalt vores tilgodehavende. Der er blevet arbejdet intens med at udvikle et nyt image, startende med det nye navn, udarbejdelse af ny hjemmeside og med reklamer i biografen, radioen og i bybusserne. Endvidere har ansatte deltaget i forskellige reklamefremstød for nytilflyttere, og der har været afholdt åbent hus m.m. Der arbejdes forsat på at skabe et nyt image, så Bomiva kan fremstå visuelt med en klar profil, der kan tiltrække og fastholde beboere. De årlige møder mellem bestyrelsen i AAB og bestyrelsen i Bomiva er startet op igen, efter at de har været indstillet i en periode (p. g. a. møderne var i boligkontorets regi). Bestyrelserne arbejde videre med forslag til fælles aktiviteter bl.a. omkring fælles opnotering, reklamer og kurser m.m. Til kredsvalget i 6. kreds her i april måned blev Heinrich Nielsen valgt til kredsrepræsentant og undertegnede til suppleant. Ulla K. Holm blev genvalgt som næstformand for 6. kreds og Ulla er dermed i BL s hovedbestyrelse. Når vi så klart mærker krisen her i området, er det vigtigt, at vi prøver at få sat udkants Danmark på dagsordnen så mange steder som muligt. Bl.a. i det Boligpolitiske udvalg her i kommunen, og Ulla gør det som næstformand i 6. kreds og som medlem af BL s hovedbestyrelse. Bomiva's Frivillighedspris D blev Bomiva s nye frivillighedspris uddelt for første gang. Prisen gik til Eva Nielsen og Karna Laugesen fra afdeling 84, i Oddense og Inge Overgaard fra afdeling 18, Vestervænget. Det er beboerne fra afdeling 84, og afdeling 18, der har indstillet dem til prisen. I indstillingen fremhæves dels de mange forskellige opgavetyper, som de frivillige er med til at løse, men også de indstilledes indsats for sammenholdet i afdelingerne. Det er fælles for alle de indstillede, at de bringer lys, glæde og tryghed til afdelingen med deres væremåde og virke. Selv om det nu er de 3, der blev valgt, så er der også rundt i Bomiva s afdelinger rigtig mange frivillige og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der gør en fantastisk flot indsats hver eneste dag for fællesskabet. Tak for indsatsen!! Det ville jo også være dejligt, hvis I allerede nu prøver at finde kandidater til prisen her i På byggesiden sker der intet. Vi har ingen nybyggerier i øjeblikket, men kommunes byggeri af 24 boliger på Marienlyst og 32 boliger på Nattegalevej, har vi dog mulighed for at komme til at administrere. Det er også det, der på kommunens foranledning, har fået os til at komme med et forslag senere på dagsordenen angående et sideaktivitetsselskab. Det er nødvendigt med et selskab til disse aktiviteter for at kunne administrere kommunens ejendomme. Aage Nielsensvej er i fuld gang med at få lagt nyt tag på, og der opsættes nye altaner. Samlet anlægssum ca. 16 mio.kr. Det ser rigtig godt ud! Vi er blevet færdige med energimærkningen af samtlige af vore boliger. I april måned holdt administrationen også her i 2012 møder med afdelingsbestyrelserne. 2 lørdage, hvor administrationen sammen med afdelingsbestyrelserne gennemgik afdelings regnskaber og vedligeholdelsesplaner. Hvis afdelingerne havde specielle ønsker til budgettet, kunne de også komme frem med det. Afdelingsbestyrelserne blev samtidig spurgt om den del i dokumentationspakken, som bruges i styringsdialog med Skive Kommune. Vi er godt i gang med styringsdialogen/dokumentationspakken i samarbejde med kommunen, og vi har haft vort årlige møde angående emnet. Det fungerer rigtig godt med styringsdialogen/dokumentationspakken og i de afde- Beboerbladet 2/2012 side 6

7 linger, hvor der er valgt afdelingsbestyrelser, har de indflydelse på udfyldningen af dokumentationen til dialogen med kommunen. Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god måde at få en konstruktiv debat med kommunen på. Vi kommer i samtalens forløb rundt om mange emner. Flytningen af de ordinære afdelingsmøder har stor betydning for regnskabsafdelingen, nu er der en større mulighed for, at de kan nå at få alle regnskaber og budgetter på plads, for det er en stor opgave med 66 afdelinger. Driftsafdelingen ved Elsebeth Ø. Madsen har udarbejdet nyt vedligeholdelsesreglement for Bomiva. Vedligeholdelsesreglementet er moderniseret og tilpasset så alle områder i selskabet gør det ens. Det er en nødvendig tilpasning i forbindelsen med fusionen. Mette Ellegaard, der tidligere har været ansat her, er kommet tilbage d. 1. maj Hun erstatter Helle Nielsen som fuldmægtig i udlejningen. Projektmedarbejder Jørgen Andersen er holdt efter at have været ansat 1 år fra februar Der er sket en tilpasning af aktiviteterne i forhold til det antal lejemål, der serviceres, endvidere vil det også fremadrettet administrativt være en hovedopgave løbende at få automatiseret og rationaliseret administrationen, så vi til stadighed er den foretrukne administrator af såvel egne boliger som Skive Kommunes ældrecentre, bofællesskaber og udlejningsejendomme. Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke repræsentantskabet og dermed afdelingsbestyrelserne for den store indsats i gør i afdelingerne. Driftsafdelingen, udlejningsafdelingen, regnskabsafdelingen, Ulla og viceværterne for et flot og engageret arbejde og hovedbestyrelseskollegaerne for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i den forløbne periode. I gør alle et rigtig godt arbejde. Punkt 4. Regnskab Herefter overtog Ulla K. Holm beretningen om den økonomiske del omkring årets resultat, som må anses for at være lidt bedre end forventet, selv om det udviser et underskud. Det har været muligt at vende udviklingen og Årets resultat anses for at være lidt bedre end forventet, selv om det udviser et underskud. Det har været muligt at vende udviklingen og mindske underskuddet i forhold til sidste regnskabsperiode. Underskuddet er hovedsagligt opstået ved, at vi i slutningen af 2010 besluttede at ansætte en projektmedarbejder, der skulle hjælpe i forbindelse med fusionen af Spøttrup Boligselskab og Socialt Boligbyggeri i Skive, nedlæggelse af Boligkontoret Skive Salling Fjends, være projektmedarbejder på den nye hjemmeside samt skulle være med til at rationalisere Bomiva s forretningsgange. Regnskabet viser et underskud på kr. Egenkapitalen udgør på balancetidspunktet kr., hvoraf den frie arbejdskapital udgør kr. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsen har dog i 2011 iværksat foranstaltninger, der skal vende udviklingen og fremadrettet sikre en styrkelse af arbejdskapitalen. Ulla K. Holm fremlægger regnskab. Beboerbladet 2/2012 side 7

8 ikke mindst underskuddet i forhold til sidste regnskabsperiode. Underskuddet er hovedsagligt opstået ved, at vi i slutningen af 2010 besluttede at ansætte en projektmedarbejder, der skulle hjælpe i forbindelse med fusionen af Spøttrup Boligselskab og Socialt Boligbyggeri i Skive, nedlæggelse af Boligkontoret Skive Salling Fjends, være projektmedarbejder på den nye hjemmeside samt skulle være med til at rationalisere Bomiva s forretningsgange. Regnskabet viser underskud på kr. Egenkapitalen udgør på balancetidspunktet kr., hvoraf den frie arbejdskapital udgør kr. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsen har dog i 2011 iværksat foranstaltninger, der skal vende udviklingen og fremadrettet sikre en styrkelse af arbejdskapitalen. Der er sket en tilpasning af aktiviteterne i forhold til de antal lejemål, der serviceres, endvidere vil der også fremadrettet administrativt være en hovedopgave løbende at få automatiseret og rationaliseret administrationen, så vi til stadighed er den fortrukne administrator for såvel egne boliger som Skive Kommunes ældrecentre, bofællesskaber og udlejningsejendomme. Der var enstemmigt godkendelse af regnskabet. Punkt 7. Valg til bestyrelsen Ove Lausen, Karen Dalsgaard, Elin Holm Pedersen, Heinrich Nielsen blev genvalgt. Villads Kristensen ønskede ikke genvalg, og som ny i bestyrelsen blev Ole Priess valgt. Punkt 8. Valg af suppleanter Suppleanter blev Karna Laugesen (personligt for Elin Holm), Åge Dahl (personligt for Ole Priess) Per Laursen, Lene Villadsen, og Laila Gudiksen, for den øvrige bestyrelse. Punkt 9. Valg af revision Genvalgt blev PricewaterhouseCoopers. Punkt 10. Evt. Ingen særlige kommentarer. Nanny Dahl og Ulla K. Holm sluttede repræsentantskabsmødet med at overbringe Villads Kristensen en gave, samt at sige tak for det store stykke arbejde han havde gjort i mange år for boligorganisationen. Punkt 5. Budget Ulla K. Holm fremlagde og gennemgik budgettet for 2013, der ligeledes blev enstemmigt vedtaget. Punkt 6. Indkomne forslag a. Bemyndigelse til køb af jord m.v. (enstemmigt vedtaget). b. Oprettelse af sideaktivitetesselskab, med henblik på at kunne servicere kommunens ejendomme. Vedtaget med 55 for og 2 imod. c. Sammenlægning af afd. 4 Vestervænget/ Vestervang og afd. 18 Vestervænget. Dette blev også enstemmigt vedtaget. d. Ændring af vedligeholdelsesreglementet. En harmonisering og modernisering af disse regler efter fusionerne mellem Sallingsund, Spøttrup og Skive. Vedtaget og bilagene eftersendes. Villads Kristensen. Beboerbladet 2/2012 side 8

9 Renoveringen på Højlundsvej Renoveringen på Højlundsvej skrider planmæssigt frem, og det første hold beboere er nu vendt tilbage til deres nyrenoverede boliger. Renoveringen er opdelt i 6 etaper, og der er sat 5-6 måneder af til hver etape. Etape 1 har været en af de mindst omfattende renoveringer, selv om alt i området stort set er blevet berørt, men der er dog ikke flyttet vægge og lejlighedsskel. Der er kommet ny tagkonstruktion, nye lofter, ny gulvkonstruktion, nye rørføringer både inde og ude, nye køkkener, nye badeværelser med varme i gulvet, fliser i entre med varme i gulvet, nye lofter, alle boliger har fået ny rutex og er nymalet, nye garderobeskabe, nye hårde hvidevarer i køkkenet, nye radiatorer, nye fliser i sti-området, nye fliser på terrassen, niveaufri adgang, nye hegn om gårdhaverne og nye postkasser. I de næste etaper vil der ske en sammenlægning af et-værelses lejligheder samt gennemlysning og udflytning af skur. I forbindelse med udskiftningen af køkkenerne har beboerne selv valgt, hvilket køkken de ønskede. Det var muligt at vælge med et hvid køkken med egekant, et egekøkken og et sort køkken med hvid bordplade samt forskellige greb. Ligeledes var der mod en merpris mulighed for at vælge skuffeskabe og garderobeskabe med skydelåger. I forbindelsen med renoveringen er der lavet en separering af overfladevandet, idet der er nedlagt faskiner på havesiden i bebyggelsen og rørføringer under flisebelægningerne. Hovedbestyrelsen har besluttet at yde tilskud til dette via trækningsretten, da det kunne laves meget billigere nu i forbindelse med, at der er gravet op i området, mod at vente et par år. Det er vigtigt, at beboerne bliver så lidt generet som mulig af ombygningen, og at de helst kun skal have det hele gravet op en gang, oplyser formand Nanny Dahl. Alt i alt fremstår boligområdet næsten som nyt med lyse venlige boliger og en tidssvarende indretning og udtryk. Når Landsbyggefonden går ind i en helhedsplan, så bestemmer de i store træk, hvad der skal udføres, og hvad de yder hjælp til. Øvrige tiltag skal afdelingen og hermed beboerne selv betale. Undervejs har beboerne haft indflydelse på projektet, da der har været afholdt to workshops omkring det indvendige i boligerne og omkring det udvendige i boligerne. Dette bevirkede bl.a., at der er kommet varme i gulvet i badeværelser og i gangarealet, at der sættes nye hegn op omkring gårdhaverne. Det har været en god proces, hvor beboerne har været meget engagerede. Det er Beboerbladet 2/2012 side 9

10 altid dejligt, når beboerne føler, at deres lejebolig er deres eget hjem. Det er en meget omfattende renovering, og beboerne er væk fra deres hjem i knapt et halvt år. Hele hjemmet skal pakkes ned, der flyttes i midlertidig bolig, som skal pakkes sammen igen, og derefter skal der atter pakkes ud i de vante omgivelser. Vi har stor forståelse for, at det kan være en voldsom krævende oplevelse, men vi kan se, at beboerne er rigtig glade for deres nyistandsatte boliger, når de kommer retur. Bomiva har ansat en genhusningskonsulent, der snakker med de enkelte beboere, så der tages individuelle hensyn til behov og ønsker. Der genhuses i egne boliger i Skive by og andre byer i kommunen efter ønske fra beboerne. Læs bl.a. artikel andet steds i bladet om en beboers genhusning i Ramsing. Ulla K. Holm Beboerbladet 2/2012 side 10

11 Genhuset blandt nye gode naboer i Ramsing De sidste fem måneder har flere af beboerne på Højlundsvej været genhuset, som led i en større renovering af afdelingen. En af dem er Ingrid Harbøll, der har valgt at bo i Ramsing, mens hendes bolig bliver renoveret. Den beslutning har hun ikke fortrudt. Jeg valgte Ramsing, fordi lejligheden minder meget om det, jeg er vant til fra Højlundsvej, fortæller hun. Jeg synes, det er nogle lækre lejligheder. Der er flotte udearealer, lejlighederne er velholdte og der er de ting, man skal bruge. Det er et stille område og så er der nogle rare naboer. Og de fem måneder i Ramsing er gået hurtigt, mener hun men det bliver da også dejligt at komme hjem til en lejlighed, der er tip-top i orden og til gode naboer og venner, siger hun med et smil. Der har selvfølgelig været lidt startvanskeligheder, for jeg har jo været en af de første, der skulle flytte. Bomiva har dog været god til at tage hånd om det, mener Ingrid. Jeg har fået en god behandling hos Bomiva, og jeg synes, vi beboere har været meget inddraget fra starten. Hun har også haft en god kontakt med genhusningskonsulenten Gitte. Vi har kunnet ringe til Gitte, hvis der har været spørgsmål, og det er rart at vide, at det er den samme person, man snakker med hver gang. Ingrid Harbøll. Nu er Ingrid atter vendt hjem til Højlundsvej, og det har været naboernes tur til at flytte, så Ingrid har givet dem et par råd med på vejen. Jeg synes, man skal vende besværet om til noget positivt, for det går hurtigt, og man kommer hjem til noget helt nyt. Og hvis der skulle være tvivl om noget, kan man roligt ringe til kontoret eller Gitte de er der for at hjælpe, og er flinke til det, slutter hun. Beboerbladet 2/2012 side 11

12 Sankt Hans i Balling Beboerne mødtes i fælleshuset kl.18. Menuen var gammeldags oksestej m/løg og grønt. Marengsbund med is, fløde og danske jordbær. Derefter gik vi i parken, hvor bålet blev tændt kl Båltaleren var i år, Anders Bøge, han talte om pulsen og ønskede alle en god sommer. Derefter gik vi tilbage til fælleshuset, hvor der var hjemmebagt kage, småkager, the og kaffe. Så de 23 beboer havde en dejlig Sankte Hans aften. Venlig hilsen Elin. God sommer Så står sommeren for døren. Vi glæder os alle til den forhåbentlig lidt varmere tid, der kommer og de mange ting, som vi kan gøre, når vi har fri. Sommer betyder ferie for mange, og med mulighed for at gøre nogle af de ting, som vi ikke når til dagligt eller med mulighed for anderledes oplevelser og indtryk. Der er mange måder at holde ferie på, og vi gør det hver i sær som vi har tid, lyst, økonomi og interesse i at bruge vore feriedage. Os i redaktionen drømmer om solrige dage, stille aftener med grillhygge med familien og vennerne, dejlige oplevelser og god tid. Redaktionen af beboerbladet ønsker alle sine læsere en rigtig god sommer. Redaktionen Heinrich Nielsen Per Nielsen Elin Holm Petersen Nanny Dahl K. A. Christensen Iver Bergholt Beboerbladet 2/2012 side 12

13 Loppemarked i Vestervænget Lørdag d var der Loppemarked i Vestervænget, trods regn, konkurrence med torvemarked og Skive Festival så var det en rigtig god dag for Lopperne. Der var tilmeldt 8 Lopper som solgte mange forskellige ting og sager lige fra pulverslukker til flotte hjemmelavede smykker. Ting var fundet frem fra gemmerne og der blev ryddet op så der blev plads til mere. Om lopperne så kom hjem med mere, end de kom med, skal jeg lade være usagt. Vesthøj deltog i Loppemarkedet med en Informations bod, hvor interesserede kunne høre om den boligsociale helhedsplan og de havde endvidere arrangeret en skattejagt for børnene. 15 glade børn gik i gang med at jagte skatten og der var pæne præmier til de heldige. Kursus i AAB og Bomiva Der har været afholdt fælles kursus for afdelingsbestyrelserne i AAB og Bomiva i Vinde Forsamlingshus den 6. marts 2012, hvor Peter Matzen underviste. Der var 52 tilmeldte og vi startede med spisning. Der var velkomst, introduktion, en kort præsentation samt formål med kurset. Der efter var der en gennemgang af aftenens forløb og så var der gennemgang af kontoplanen, og hvad de enkelte konti indeholdt. Henlæggelse og vedligeholdelse: Hvorfor skal man henlægge, og hvad bruges henlæggelserne til? (Her har afd. bestyrelserne indflydelse på, hvad henlæggelserne skal bruges til). Råderet: Individuel råderet/kollektiv råderet. Råderetssagerne skal anmeldes. Landsbyggefonden: Hvad er det for en størrelse? Budgetlægning: Indflydelse. Som deltager på kurset kan jeg varmt anbefale det til samtlige afdelingsbestyrelser. Elin Holm Petersen, Balling Beboerbladet 2/2012 side 13

14 Release Party Den 24/ holdt Bo Jan Olesen Aage Nielsens Vej 31 st.tv., Release Party for hele vejen. Mange gæster var mødt op, for at høre musikken, både på CD, men så sandelig også live for første gang. Venner og familie var også inviteret, og det blev en hyggelig eftermiddag med sang og musik, lidt mad og en drink i sommervarmen. Termometeret stod på 25 grader, men det var heldigvis lidt køligere i Underhuset, som til dagligt bruges som aktivitets og mødelokale for de lejere, som er tilknyttet Feldinghus Støttecenter. Bo er diagnosticeret Skizofren paranoid, men er efter mange års sygdom og indsatsen fra personalet i støttecentret nu helt symptomfri. Han har en tålelig tilværelse trods hårde odds, som det jo er at være psykisk syg. Han udgiver sine egne CD er, og bruger sine kreative evner, som sit arbejde hjemme fra privaten på Aage Nielsens Vej, og har stor glæde og indhold i tilværelsen ved at bruge disse evner. Det begyndte helt tilbage i barndommen med klaver, men i 1988 fik han en pladekontrakt, og så var der lagt i støbeskeen. Spillede til byfester og også på TV. Efter mange års sygdom, tog han fat, der hvor han slap i ungdommen, og har nu lavet 3 solo albums, hvor det ene Min indre stemme, var årsagen til, at Bo gerne ville holde en lille reception for beboerne på Aage Nielsens Vej. Efter velkomsten spillede han en lille koncert for de fremmødte, og mange sad og rokkede med til den iørefaldende musik. Det blev også til en enkelt swingom. Denne begivenhed var med til at bryde isen yderligere overfor den usynlige mur, der nogle gange godt kan være mellem institutionen Feldinghus og beboerne imellem. Et enkelt bestyrelsesmedlem var da også mødt op. Alt i alt en positiv eftermiddag som sikkert bliver en tilbagevendende begivenhed, hver gang Bo udgiver en CD. Beboerbladet 2/2012 side 14

15 Se, hvor flot det bliver I Bomivas afd. 11, Aage Nielsensvej er de i gang med at få lagt nyt tag på samt at få opsat altaner. Når man kommer kørende ad Resenvej er det et flot syn, som møder en. De første blokke ud mod Resenvej har fået lagt nyt rødt tag på og de næste blokke følger. Kvistene i taglejlighederne er også nye og beklædt med zink. Samtidig med tagrenoveringen opsættes der altaner på lejemålene. Altanerne får en god størrelse, ca. 170 x 300 cm., så der er plads til udeliv. Det var dejligt at se, at de beboere, der havde fået en ny altan, tog dem i brug lige så snart vejret tillod det, og det var lidt lunt og sommerligt. Beboerbladet 2/2012 side 15

16 Personale Jørgen Lavrsen Ole Viborg Henriksen Vicevært Jørgen Lavrsen har valgt at gå på pension pr Ole Viborg Henriksen har tiltrådt pr som ny vicevært for Durup og Roslev egnen i Sallingsund. Undgå ulykker når du griller Anvend elektrisk grilltænder, papir eller op tændingsblokke, når du tænder op i grillen. Brug kun optændingsvæske, hvis der er stor afstand til bygninger. Hav vand til slukning i nærheden af grillen. Forlad ikke grillen, før den er helt slukket. Beredskabsstyrelsen giver her nogle gode råd om sikker brug af grill. For at mindske risikoen for brand og forbrændinger ved brug af grill, har Beredskabsstyrelsen en række anbefalinger, som du bør følge, når du benytter grillen i haven, på altanen, på stranden osv.: Placer grillen på et ubrændbart underlag og i god afstand fra brændbare overflader. Engangsgrill Når du er færdig med at bruge din engangsgrill skal du: Slukke den brugte engangsgrill med vand. Afkøle stedet, hvor grillen har stået, med vand. Ikke dække grillen med sand (fx på en strand), da kullene ulmer videre under sandet, som bliver brandvarmt. Beboerbladet 2/2012 side 16

17 Velkommen til nye beboere 1. marts juni 2012 Afd. 01 Frede Jensen Hvitfeltsgade 1 E 1.sal Arne Strøm Holstebrovej 48 D st.tv. Afd. 03 Palle s. Larsen Viborgvej 37 1.tv Jonas M. Pedersen Viborgvej 37 1.tv Martin Hansen Viborgvej 37 st.th Afd. 04 Christian B. Andersen Michelle B. Larsen Vestervang 36 Allan M. Eigaard Carina Gravgaard Vestervænget 15 Lene Svane Jeppesen Vestervænget 11 Afd. 05 Sabine Pedersen Brøndumsgade 86 Afd. 06 Edith Thomsen Grønnegade 13 1.tv Lillian Sievertsen Grønnegade 13 2.th Afd. 07 Betina R. Jørgensen Lærkevej 9 Afd. 08 Susanne L. Noer Brårupvej 107 B Afd. 10 Leif Poulsen Jeppe Aakjærsvej 1 2.tv Afd. 11 Joan L. Dahl Aage Nielsensvej 9 2.th. Karen Knudsen Aage Nielsensvej 15 st.tv Kasper Lindner Aage Nielsensvej 21 st.nr.4 Morten H. Villadsen Aage Nielsensvej 21 1.nr.1 Kasper L. Andersen Aage Nielsensvej nr.2 Beny S. Rasmussen Aage Nielsensvej nr.3 Line H. Pedersen Aage Nielsensvej nr.4 Lise L. Andersen Aage Nielsensvej 21 2.th Fatme Fafeche Aage Nielsensvej 33 2.th Alice Christensen Aage Nielsensvej 5 st.tv Katrine Smed Aage Nielsensvej 21 2.tv. Karsten Hornstrup Aage Nielsensvej 25 2.tv Katrine Vissing Aage Nielsensvej 35 1.th. Adrii Iatsiushka Anzhela Tsorokh Aage Nielsensvej 1 1.tv Frederik Hyllberg Aage Nielsensvej 7 st.tv. Helle H. Jensen Aage Nielsensvej 7 2.th Afd. 13 Lissi Meder Frederiksdal Alle 77 Camilla Erlingsen Lasse E. Hornstrup Frederiksdal Alle 60B Afd. 16 Lars Mortensen Villaparken 12 st.th Afd. 18 Flemming Andersen Vestervænget 14 A 1.tv. Ann S. Damsgaard Vestervænget 12 B 3.th Thomas Laursen Vestervænget 18 A st.tv. Lars Jensen Vestervænget 18 c 2.tv. Karina F. Henrichsen Vestervænget 20 A 1.th Agata Siedlinski Vestervænget 2 D 3.tv. Klaus Munch Vestervænget 6 A 1.tv Jørn H. Nielsen Vestervænget 4 E st.th. Anna Szukialowicz Vestervænget 2 D st.tv. Mitsie Kruse Vestervænget 2 b st.tv. Michael Monefeldt Vestervænget 18 c 1.tv Børge Thorius Vestervænget 2 D 2.tv. Sofie Bæk David Retoft Vestervænget 2 C 2.th. Lone Nielsen Vestervænget 6 C st.th. Niels E K. Jensen Vestervænget 10 b st.tv. Svanlaugur Olafsson Vestervænget 20 A 2.th Zeinab Safouan Hammoud Taleb Vestervænget 10 A st.tv. Nynne Knudsen Vestervænget 10 C 2.tv. Afd. 19 Karen Dalgaard Højlundsvej 248 Søren Otto Andersen Højlundsvej 52 Anne Marie Petersen Højlundsvej 54 Afd. 20 Annie Kringstad Jan Kringstad Violvej 253 B Else Jeppesen Georg J Jeppesen Violvej 245 Anrfred Laigaard Gerda Laigaard Violvej 167 Afd. 21 Erik B Christensen Humlevej 14 st.tv. Lukasz Papka Humlevej 10 st.tv. Tommy Mortensen Humlevej 18 st.th. Daniel Anthony Humlevej 14 1.tv Afd. 22 Carl Møller Danelykke 20 K, Hem Afd. 23 Rasmus Thorsen Stationsvej 36 B, Rønbjerg Afd. 26 Maja S. Ullits Frugthaven 32 Maria Halle Frugthaven 9 Ann Wendelbo Frugthaven 28 Christina Dalsgaard Frugthaven 17 Vinnie Skov Frugthaven 105 Kira S. Smith Frugthaven 79 Rebekka Würtz Frugthaven 60 Afd. 27 Gunnar Andersen Inge Marie Andersen Gartnerjorden 31 1.sal Niels H. K. Bracht Thorupsgade 1 st nr. 2 Afd. 61 Poul W. Falkenberg Elly P. Falkenberg Grønnegade 1 st.nr.2 Flemming Cramer Berta Cramer Grønnegade 7 2.tv. Afd. 73 Sara Foldager Pilevej 128, Glyngøre Afd. 76 Ellen Kirk Rybjergvej 16 A st Afd. 77 Eigil W. Jensen Mette Jensen Museumsvej 2 st. Glyngøre Aase Toft Priessvej 5 st, Glyngøre Majbritt R Christensen Emil Damsgaard Durupvej 1.tv, Glyngøre Kenneth P. Østergaard Durupvej 2 1.th, Glyngøre Gunnar Skov Grethe Skov Priessvej 3 st. Glyngøre Afd. 81 Niels J. Larsen Risvænget 39, Rødding Afd. 82 Jørgen P. Jensen Præstegårdsmarken 4 A, Lem Lone N. Poulsen Præstegårdsmarken 33 E, Lem Afd. 83 Holger Graversen Anna M. Madsen Skivevej 2 B st. Balling Afd. 84 Tage Høgh Inga W. Høgh Gravene 24 B, Oddense Afd. 85 Mads Hove Kirsten Andersen Grønningen 14, Lihme Afd. 86 Birgit Bæk Carsten Bæk Hovvej 5 H, Ramsing Afd. 88 Villy Laursen Conny Laursen Åbakken 5 G Krejbjerg Beboerbladet 2/2012 side 17

18 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 1 Holstebrovej 48 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej Vævergården 1-14 Vesterled Afd. 4 Vestervang/Vestervænget Afd. 18 Vestervænget 2-20 Vicevært Johnny Mark Vicevært Ricco Hansen Vicevært Frank Frederiksen Vicevært Rasmus Møller Madsen Tlf.tid tlf Afd. 3 Viborgvej 31-7 Afd. 20 Violvej/Solsikkevej Afd. 21 Humlevej Afd. 37 Marienlystvej 11 Vicevært Jens Gjørup Madsen Vicevært Jens Aage Pedersen Vicevært Ejgil Jeppesen Vicevært Anders Augustinus Tlf.tid tlf Afd. 5 Brøndumsgade Afd. 7 Lærkevej, Kærsangervej og Spurvevej Afd. 11 Aage Nielsensvej 1-35 Afd. 16 Villaparken Afd. 33 Nordbanevej 22 Afd. 38 Sallings Gård 14/Nordbanevej 2-4 Afd. 63 Bilstrupvej 28A-28F Afd. 65 Gefionsvej SELSKAB 6 Afd. 1 Mejsevej Afd. 2 Thinggade Afd. 3 Mejsevej 1-3 Afd. 4 Hjalmar Kjems Alle 3-7 Vicevært Jørgen Burchardt Vicevært Per Dueholm Nørgaard Vicevært Poul Erik Christensen Tlf.tid tlf Afd. 6 Grønnegade 9-19 Afd. 10 Jeppe Aakjærsvej 1-9 Afd. 22 Danelykke 20A-20M, Hem Afd. 23 Stationsvej 5A-36C og Kisumvej 2-6, Rønbjerg Afd. 27 Thorupsgade 1, Gartnerjorden 1-48 og Thomsensgade 24 A Afd. 29 Jeppe Aakjærsvej 11 og 19 Afd. 30 Krarupvej 11A-11I, Hem Afd. 34 Præstevejen 28, Rønbjerg Afd. 36 Jeppe Aakjærsvej 16 Afd. 61 Jeppe Aakjærsvej og Grønnegade 1, 5 og 7 Vicevært Egon M. Søndergaard Vicevært Jan Svane Nielsen Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Afd. 13 Frederiksdal Alle 60 A-93 Afd. 15 Galgebakken 2-40 Afd. 17 Holstebrovej Vicevært Allan Birch Tlf.tid tlf Afd. 19 Højlundsvej Vicevært Ib Andersen Tlf.tid tlf Afd. 26 Frugthaven Vicevært Ove Malling Pedersen Tlf.tid tlf Afd. 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev Afd. 73 Æblevej 4A-6C, Roslev Fjordager 10-16, Harre Afd. 75 Mølkærvej, Durup Afd. 76 Rybjergvej, Roslev SELSKAB 6 Afd. 41 Toustrupvej 20, Durup Afd. 43 Toustrupvej 14-16, Durup Afd. 44 Æblevej 2, Roslev Afd. 49 Jernbanegade 29, Roslev Vicevært Ole Viborg Henriksen Tlf.tid tlf Afd. 80 Valmuevej 11A-12C, Lihme Afd. 82 Præstegårdsmarken 2A-6C 33A-33E og 85A-85 K Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F, Lem Afd. 83 Villaparken Nørregade 33A-33F, Balling Beboerbladet 2/2012 side 18

19 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 85 Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22, Valmuevej 3A-3D og 4A 4B, 5A-5K og 9A-9E, Lihme Afd. 86 Poppel Alle 8A-16B og 18B-18C, Hovvej 5A-5K, Ramsing Vicevært Helle V. Gori Tlf.tid tlf Afd. 87 Bakken 36-46C og Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Afd. 71 Strandvej, Glyngøre Afd. 73 Durupvej 33 og Pilevej , Glyngøre Afd. 74 Museumsvej/Færgevej, Glyngøre Afd. 77 Priessvej/Museumsvej og Durupvej 2, Glyngøre Afd. 78 Durupvej 40-42,Glyngøre SELSKAB 6 Afd. 42 Bredgade 51 A-B, Glyngøre Vicevært Morten Skipper Tlf.tid tlf Afd. 81 Risvænget Storstensvænget 1A-1K Frilandsvej 2A-2F og Frilandsvej 4A-4L, Rødding Afd. 83 Nyvej 1-11 og Rolighedsvej 2A-2E Villaparken 30B-30F Skivevej 2A-2B, Balling Afd. 84 Hindborgvej 2B-2P Tinghøjen 1A-B C E H og 1K og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og Gravene 24A-24D, Oddense Afd. 88 Åbakken 5A-5G, Krejbjerg SELSKAB 6 Afd. 29 Torvet, Oddense Vicevært Kristian Søndergaard Tlf.tid tlf SELSKAB 6 Afd. 21 Næstildvej 2, Oddense Afd. 22 Hostrupvej 13, Lem Afd. 23 Skivevej 13, Balling Afd. 24 Østergade 13, Rødding Vicevært Verner Jensen Tlf.tid tlf Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen Nye muligheder Ifølge bekendtgørelse om udleje af almene boliger m.v. kan bestyrelsen beslutte, at personer, som indgår aftale om leje af en bolig, og som fortsat ønsker at stå opført på ventelisten, kan bibeholde ancienniteten på ventelisten. Det er en betingelse, at de pågældende personer meddeler deres ønske til boligorganisationen senest 8 dage efter lejeaftalens indgåelse og fremover betaler ajourføringsgebyr. Boligorganisationen skal senest ved lejeaftalens indgåelse skriftligt informere lejeren om dennes rettigheder, jf. 4 stk. 6. Bestyrelsen besluttede den 22. maj 2012, at lejere skal bibeholde ancienniteten ved tildeling af lejlighed fra 1. juli Bomiva Beboerbladet 2/2012 side 19

20 Tømrer-, malerarbejde og gulvslibning udføres STeen K. PederSen A/S Din lokale El-installatør - vi ved hvad vi snakker om... Kig ind i vores butik - vi har altid gode tilbud i belysning og el-artikler Rævevej 5, 7800 Skive TBS MAS A/S aut. el-installatør Sdr. Boulevard Skive Tlf En del af TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen Danmal Malervirksomhed Aps Brårupgade Skive Tel Fax Snooze. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Alka. Den mest enkle måde at være forsikret. Ring eller alka.dk Beboerbladet 2/2012 side 20

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. 1. spadestik på Vestervænget Side 6

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. 1. spadestik på Vestervænget Side 6 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2014 20. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 1. spadestik på Vestervænget Side 6 Sct. Hans i Vestervænget Side 11 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1. Durupvej 2, Glyngøre Side 4. Tilbud til Bomivas beboere Side 7

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1. Durupvej 2, Glyngøre Side 4. Tilbud til Bomivas beboere Side 7 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2016 22. årg. Nr. 1 Durupvej 2, Glyngøre Side 4 Helhedsplaner i oplandet Side 5 Tilbud til Bomivas beboere Side 7 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Vesthøj har vokseværk Side 9 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva Administrationen:

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Hvorfor vælge en almen bolig? Fritid & fællesskab Beboerlokaler eller fælleshuse. det sikre valg Besøg hjemmesiden.. Ingen skal tjene på huslejen i det almene

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem Beboer Bladet BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3 Bomiva til Skiveløbet side 4 Nyt bestyrelsesmedlem i en afdelingsbestyrelse Side 6 Bomivas frivillighedspris Side 8 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Beboer Bladet BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 3. juni 2010 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Til samtlige beboere i afdeling 42, Løget By Vejle, den 20. maj 2015 Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde, således

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Onsdag den 16. december 2015 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Boligselskabet Kolding

Boligselskabet Kolding Boligselskabet Kolding Ribe, den 1. april 2014 Referat fra repræsentantskabsmøde onsdag, den 26. marts 2014, kl. 17.00 på Bramdrupdam Kro, Vejlevej 332, Kolding. Deltagere: Fra organisationsbestyrelsen:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Parkvænget 25 Postboks 269 4000 Roskilde Telefon: Fax: Direkte: www.bosj.dk 27. april 2011 46 30 47 00 46 30 47 57 46 30 47 88 I henhold til selskabets

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere