Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2012 18. årg. Nr. 2. Renovering på Højlundsvej Side 9. Se, hvor flot det bliver Side 15"

Transkript

1 Beboer Bladet BOMIVA Juli årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

2 Adresser og udvalg Administrationen: Bomiva Direktør: Ulla K. Holm, tlf Bestyrelsen: Formand: Nanny Dahl, Bestyrelsesmedl.: Ole Priess, Bestyrelsesmedl.: Ove Bjerring, Bestyrelsesmedl.: Heinrich Nielsen, Bestyrelsesmedl.: Karen Dalsgaard, Bestyrelsesmedl.: Ellen Holmgaard, Bestyrelsesmedl.: Elin Holm Petersen, Bestyrelsesmedl.: Iver Bergholt, Bestyrelsesmedl.: Ove Lausen, (Ulla K. Holm) Vesthøj: Vestervænget 4B, st. th., 7800 Skive Tlf.: projektleder Kirsten Toft Bang: Tlf.: projektmedarbejder Lars Landbo: Bomiva Sallingsgård 16, 7800 Skive, Tlf Fax Kontortider: Mandag-torsdag Tirsdage tillige Fredag Træffetider: Mandag og tirsdag Onsdag og torsdag og igen Fredag Såfremt vi ikke befinder os på kontoret i ovenstående tidsrum, kan vi træffes på telefon eller mail. Beboer Bladet BOMIVA Juli årg. Nr. 2 Beretning fra repræsentantskabsmødet side 4 Renovering på Højlundsvej Side 9 Se, hvor flot det bliver Side 15 Oplag: 2300 eksemplarer, som ud deles gratis til alle husstande i BOMIVA. Det er meningen, at der skal udkomme 3 numre om året. Næste num mer bliver november Bladets indhold bestemmes hovedsageligt af jer beboere, fra de ca. 66 afdelinger i BOMIVA. Går der nogle ude i afdelingerne, som gerne vil bidrage med ideer, hjælp til produktionen af artiklerne, ja, så er I hjertelig velkomne! Artikler skal være bladudvalget i hæn de enten pr. mail/post eller afleveret senest den 19. september Redaktionen forbeholder sig ret til, at afvise læserbreve/ indlæg. Det kan være anonyme, racistiske, eller moralsk stødende læserbreve. Beboerbladet er dit blad - Læs det! Forsiden: Travle børn i Vestervænget Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S Bomiva Beboerbladet 2/2012 side 2

3 Lederen Der skrives meget om udkants Danmark, og om hvor danskerne skal bo. Jeg vil vende det til et mere lokalt spørgsmål og spørge lige ud i luften, hvor skal indbyggerne i Skive bo? Der bygges lejligheder i Skive by som aldrig før, og rygterne om endnu mere byggeri florerer til stadighed. Der er inden for en ret kort periode bl.a. bygget lejligheder i Åparken, Østergade, Frederiksgade/Møllegade, Søndergade og den gamle Shellgrund er også stærkt på vej til, at være klar til det påtænkte byggeri. Der er i Kommuneplan store planer om byggeri på Slagterigrunden, omdannelse af Å-området (lukke op til åen) og man er endvidere gået i gang med at byggemodne på Vinde Bakke. Når jeg stiller spørgsmålet lige ud i luften, er det, fordi jeg savner en overordnet plan for, hvor meget nybyggeri vi skal have i Skive og en overordnet plan for den allerede eksisterende boligmasse. Når jeg læser Skive Folkeblad og Midt på Ugen, er det ikke lige nybyggeri af lejeboliger og butikscentre, jeg tænker på. Spalte op og spalte ned er fyldt med ledige lejligheder, og det er ikke ret længe siden, vi kunne læse om alle de tomme butikslejemål i Skive midtby. I Kommuneplan skrives der ganske flot, at der skal ske en renovering af den eksisterende nedslidte boligmasse, men jeg savner et lidt mere konkret forslag til, hvad de har tænkt sig, og hvad de eventuelt har tænkt sig i forhold til det almene boligmarked. Vil Skive Kommune at vi skal renovere eller afvikle den almene sektor? Den almene sektor har ikke samme vilkår som de private boligudlejere, og har derfor også svært ved at konkurrere på lige fod med det private boligmarked. Når vi ikke kan låne penge til den samme rente, vil renoveringer blive dyrere og det almene kan dermed ikke konkurrere på huslejeniveauet. Vi kommer i årene frem over til at se flere og flere tomme almene boliger, hvis der ikke sker en ændring. Vi kommer også til at se boligselskaber og afdelinger, der må give op, fordi selskabets penge i dispositionsfonden er opbrugt til støtte ved tab på lejeledighed og tab på fraflyttere. Det vil dog i sidste ende betyde, at Kommunen kommer til at punge ud, da de jo har givet tilsagn til støtte til det almene byggeri. Bomiva har mange ledige boliger, og det ser ud til, at de private boligudlejere også har så rigelig med tomme boliger. Virksomheder forsvinder fra området og dermed også arbejdspladser. Der bliver færre uddannelsessteder og offentlige arbejdsplader forsvinder også fra området. Hvor er det lige, man i det kan se en tilgang af indbyggere i Skive? Vi må se visionært på udviklingen og i stedet for flere boliger og butikscentre skabe grobund for et miljø med et enestående vækstforum for nye kreative iværksættere. Endvidere må Skive Kommune invitere til samarbejde om at få udarbejdet og finde midler til en plan for renovering eller nedrivning af den del af det almene boligbyggeri, der er blevet nedslidt. Nanny J. Dahl Kontoret HOLDER ferielukket fra mandag d. 16. juli 2012 til fredag d. 27. juli, begge dag incl. Beboerbladet 2/2012 side 3

4 Repræsentantskabsmøde Onsdag den 30. maj 2012 afholdte Bomiva det årlige repræsentantskabsmøde i Vinde Forsamlingshus. Der var 57 deltagere fra henholdsvis hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Derudover deltog der ansatte fra administrationen. Formand Nanny Dahl bød alle deltager velkommen. Heinrich Nielsen blev valgt som dirigent, og Peter Matzen og Elsebeth Madsen fra administrationen blev valgt som stemmetællere. Bestyrelsens beretning Jeg vil gerne endnu engang byde alle repræsentantskabsmedlemmer og dermed afdelingsbestyrelserne, de ansatte fra kontoret og bestyrelseskollegaer velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde for 2. gang under navnet BOMIVA. Bestyrelsens beretning, som bliver aflagt her i aften er for perioden 1. januar til 31. december 2011, og er som sædvanlig delt i to. Ulla tager sig af den regnskabsmæssige del, og jeg tager den boligpolitiske del. Det er besluttet, at der fra 2013 opkræves differentieret administrationsbidrag fra afdelingerne, og der vil blive opkrævet en fast sats pr. afdeling på kr kr. pr. lejemål (tallene pristalsreguleres). Der er udarbejdet en ydelsesbeskrivelse (grundydelse) m.m., der er udleveret til afdelingsbestyrelserne. Ydelsesbeskrivelsen er blevet gennemgået med afdelingsbestyrelserne på det årlige møde med administrationen. Det differentierede administrationsbidrag forventes at medføre en del sammenlægninger i den kommende periode, da det bliver dyrere for de små afdelinger at blive administreret fremover. Hvis de små afdelinger også frem over beslutter, at de vil vedblive at være små afdelinger, må de betale de faktiske udgifter ved at være en lille afdeling. Det at udarbejde et regnskab er reelt det samme, om det er en lille eller en stor afdeling. Afdeling 4, Vestervang/Vestervænget og afdeling 18, Vestervænget har taget konsekvensen af det differentierede administrationsbidrag og henholdsvis den 7. maj og den 14. maj 2012 vedtog de to afdelinger en sammenlægning. Jeg skal senere her på mødet anbefale, at repræsentantskabet godkender sammenlægningen, som er blevet vedtaget af beboerne i afdeling 4 og 18. I Bomiva var vi også i 2011 og stadig her i 2012 mærket af den økonomiske krise, idet vi har ledige lejligheder både på landet og her i Skive by. Den 1. maj 2012 blev der indberettet til Landsbyggefonden, at der var 52 ledige lejligheder. Vi er selvfølgelig lige som hele området ramt af den krise, der er på finansområdet. Vi kan ikke få udlejet lejlighederne, da folk ikke kan få solgt huset, for der er ingen købere. Tilflyttere til Skive Kommune er der ikke mange af, da arbejdspladser forsvinder fra udkants Danmark. De ledige boliger fordeler sig over by og landområderne. I Skive by er det hovedsageligt Vestervænget, der er ramt. 16 ledige bolig er blev indberettet pr , og så er der afd. 78 i Durup med 4 ledige boliger, afd. 81 i Rødding med 3 ledige boliger, afd. 82 i Lem med 5 ledige boliger, afd. 85 i Lihme og afdeling 86 i Ramsing med henholdsvis 6 og 7 ledige boliger. Bestyrelsen har stor fokus på ledige boliger og har i samarbejde med administrationen og de ansatte udarbejdet en prioriterings/behovsanalyse af afdelingerne for at få et klart billede af behovet for at få moderniseret lejlighederne i selskabet, så de passer til beboernes behov og for at få tilpasset antallet af lejligheder til efterspørgslen. Der vil blive udarbejdet fysiske helhedsplaner for de afdelinger, hvor det skønnes at en helhedsplan vil løse udlejningsproblemerne, og det skønnes at være muligt at opnå tilskud fra Landsbyggefonden. Forhåbentlig vil renoveringer og helhedsplaner medvirke til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Beboerbladet 2/2012 side 4

5 Helhedsplaner Afd. 4, Vestervang/Vestervænget og afd. 18, Vestervænget I forbindelse med sidst års beretning fortalte jeg, at der var blevet udarbejdet en fysisk helhedsplan for afd. 4 Vestervang/Vestervænget og afd. 18, Vestervænget lydende på 250 mio. kr. Der afventes på nuværende tidspunkt stadig tilsagn fra Landsbyggefonden. De har været på besigtigelse i de to afdelinger et par gange, og vi har stadig tiltro til, at der kommer et positivt tilsagn. Landsbyggefonden er dog på nuværende tidspunkt overbebyrdet med ansøgninger, så vi må være meget tålmodige. Afd. 19, Højlundsvej I januar var der byggestart for renoveringen af Højlundsvej. Renoveringen forventes at være færdig om 2½ år. Det er en meget omfattende renovering, som jeg også var inde på i beretningen fra sidste år. Etværelses boligerne nedlægges og sammenlægges med eksisterende boliger. Der skal nyt sadeltag på og ny gulvkonstruktion. Desuden skal der laves nye køkkener, nye badeværelser, nye rørføringer og udearealer. Når renoveringen er færdig i 2014, vil afdelingen bestå af 90 nyrenoverede boliger. Den støttede del udgør 64 mio.kr. og den ustøttede del 28 mio.kr. Ændringerne bliver gennemført med huslejestigninger på mellem 199 kr. og 518 kr. kommet godt i gang efter en del udfordringer i opstarten. Der er blevet ansat en projektleder: Kirsten Toft Bang og projektmedarbejder Lars Landbo, endvidere er der ansat 2 deltidsansatte førtidspensionister. De to faste medarbejdere er som sagt kommet rigtig godt i gang, og det sidste nye er en internetcafe i Vestervænget. Endvidere har de i samarbejde med Skive Kommune deltaget i et pilotprojekt for ældre, der skal lære at bruge IT i deres dagligdag og i kontakten til kommunen. Endvidere arbejder de i samarbejde med Tambohus om at iværksætte aktiviteter i sommerferien for børn og unge. Processen i bestyrelsen omkring udvikling af strategier og organisatorisk udvikling er fortsat i 2011 og Der er blevet udarbejdet missioner, visioner og værdier for selskabet, og vi er nu godt i gang med at lave strategier og målsætninger. De ansatte har aktivt deltaget i arbejdet med at udvikle strategier og målsætninger, da det er vigtigt, at alle får ejerskab til det udarbejdede. Jeg fortalte sidste år om problematikkerne omkring Højslev og Fjends Boligselskabers udtræden af Boligkontoret og den manglende betaling af et tilgodehavende på omkring 2 mio.kr. Fjends Boligselskab har været nødt til Ramsing Bestyrelsen og administrationen har fokus på afdelingen, og er i gang med i samarbejde med Skive Kommune at finde en brugbar løsning på problemerne med de tomme boliger. Der har været arbejdet med og udarbejdet tal for forskellige senarier. Skive Kommune har stor interesse i at finde en løsning på problemet, da de står for huslejen til den største del af de tomme boliger, og Bomiva vil selvfølgelig gerne finde en løsning, der giver mindste mulig gene for beboerne og mindst tab til selskabet. Den boligsociale helhedsplan for afd. 4, 18 og 19, Vestervang/Vestervænget, Vestervænget og Højlundsvej (under navnet Vesthøj) er nu Nanny J. Dahl aflægger beretning. Beboerbladet 2/2012 side 5

6 at fusionere med Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg, og de har her i marts betalt vores tilgodehavende. Der er blevet arbejdet intens med at udvikle et nyt image, startende med det nye navn, udarbejdelse af ny hjemmeside og med reklamer i biografen, radioen og i bybusserne. Endvidere har ansatte deltaget i forskellige reklamefremstød for nytilflyttere, og der har været afholdt åbent hus m.m. Der arbejdes forsat på at skabe et nyt image, så Bomiva kan fremstå visuelt med en klar profil, der kan tiltrække og fastholde beboere. De årlige møder mellem bestyrelsen i AAB og bestyrelsen i Bomiva er startet op igen, efter at de har været indstillet i en periode (p. g. a. møderne var i boligkontorets regi). Bestyrelserne arbejde videre med forslag til fælles aktiviteter bl.a. omkring fælles opnotering, reklamer og kurser m.m. Til kredsvalget i 6. kreds her i april måned blev Heinrich Nielsen valgt til kredsrepræsentant og undertegnede til suppleant. Ulla K. Holm blev genvalgt som næstformand for 6. kreds og Ulla er dermed i BL s hovedbestyrelse. Når vi så klart mærker krisen her i området, er det vigtigt, at vi prøver at få sat udkants Danmark på dagsordnen så mange steder som muligt. Bl.a. i det Boligpolitiske udvalg her i kommunen, og Ulla gør det som næstformand i 6. kreds og som medlem af BL s hovedbestyrelse. Bomiva's Frivillighedspris D blev Bomiva s nye frivillighedspris uddelt for første gang. Prisen gik til Eva Nielsen og Karna Laugesen fra afdeling 84, i Oddense og Inge Overgaard fra afdeling 18, Vestervænget. Det er beboerne fra afdeling 84, og afdeling 18, der har indstillet dem til prisen. I indstillingen fremhæves dels de mange forskellige opgavetyper, som de frivillige er med til at løse, men også de indstilledes indsats for sammenholdet i afdelingerne. Det er fælles for alle de indstillede, at de bringer lys, glæde og tryghed til afdelingen med deres væremåde og virke. Selv om det nu er de 3, der blev valgt, så er der også rundt i Bomiva s afdelinger rigtig mange frivillige og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der gør en fantastisk flot indsats hver eneste dag for fællesskabet. Tak for indsatsen!! Det ville jo også være dejligt, hvis I allerede nu prøver at finde kandidater til prisen her i På byggesiden sker der intet. Vi har ingen nybyggerier i øjeblikket, men kommunes byggeri af 24 boliger på Marienlyst og 32 boliger på Nattegalevej, har vi dog mulighed for at komme til at administrere. Det er også det, der på kommunens foranledning, har fået os til at komme med et forslag senere på dagsordenen angående et sideaktivitetsselskab. Det er nødvendigt med et selskab til disse aktiviteter for at kunne administrere kommunens ejendomme. Aage Nielsensvej er i fuld gang med at få lagt nyt tag på, og der opsættes nye altaner. Samlet anlægssum ca. 16 mio.kr. Det ser rigtig godt ud! Vi er blevet færdige med energimærkningen af samtlige af vore boliger. I april måned holdt administrationen også her i 2012 møder med afdelingsbestyrelserne. 2 lørdage, hvor administrationen sammen med afdelingsbestyrelserne gennemgik afdelings regnskaber og vedligeholdelsesplaner. Hvis afdelingerne havde specielle ønsker til budgettet, kunne de også komme frem med det. Afdelingsbestyrelserne blev samtidig spurgt om den del i dokumentationspakken, som bruges i styringsdialog med Skive Kommune. Vi er godt i gang med styringsdialogen/dokumentationspakken i samarbejde med kommunen, og vi har haft vort årlige møde angående emnet. Det fungerer rigtig godt med styringsdialogen/dokumentationspakken og i de afde- Beboerbladet 2/2012 side 6

7 linger, hvor der er valgt afdelingsbestyrelser, har de indflydelse på udfyldningen af dokumentationen til dialogen med kommunen. Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god måde at få en konstruktiv debat med kommunen på. Vi kommer i samtalens forløb rundt om mange emner. Flytningen af de ordinære afdelingsmøder har stor betydning for regnskabsafdelingen, nu er der en større mulighed for, at de kan nå at få alle regnskaber og budgetter på plads, for det er en stor opgave med 66 afdelinger. Driftsafdelingen ved Elsebeth Ø. Madsen har udarbejdet nyt vedligeholdelsesreglement for Bomiva. Vedligeholdelsesreglementet er moderniseret og tilpasset så alle områder i selskabet gør det ens. Det er en nødvendig tilpasning i forbindelsen med fusionen. Mette Ellegaard, der tidligere har været ansat her, er kommet tilbage d. 1. maj Hun erstatter Helle Nielsen som fuldmægtig i udlejningen. Projektmedarbejder Jørgen Andersen er holdt efter at have været ansat 1 år fra februar Der er sket en tilpasning af aktiviteterne i forhold til det antal lejemål, der serviceres, endvidere vil det også fremadrettet administrativt være en hovedopgave løbende at få automatiseret og rationaliseret administrationen, så vi til stadighed er den foretrukne administrator af såvel egne boliger som Skive Kommunes ældrecentre, bofællesskaber og udlejningsejendomme. Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke repræsentantskabet og dermed afdelingsbestyrelserne for den store indsats i gør i afdelingerne. Driftsafdelingen, udlejningsafdelingen, regnskabsafdelingen, Ulla og viceværterne for et flot og engageret arbejde og hovedbestyrelseskollegaerne for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i den forløbne periode. I gør alle et rigtig godt arbejde. Punkt 4. Regnskab Herefter overtog Ulla K. Holm beretningen om den økonomiske del omkring årets resultat, som må anses for at være lidt bedre end forventet, selv om det udviser et underskud. Det har været muligt at vende udviklingen og Årets resultat anses for at være lidt bedre end forventet, selv om det udviser et underskud. Det har været muligt at vende udviklingen og mindske underskuddet i forhold til sidste regnskabsperiode. Underskuddet er hovedsagligt opstået ved, at vi i slutningen af 2010 besluttede at ansætte en projektmedarbejder, der skulle hjælpe i forbindelse med fusionen af Spøttrup Boligselskab og Socialt Boligbyggeri i Skive, nedlæggelse af Boligkontoret Skive Salling Fjends, være projektmedarbejder på den nye hjemmeside samt skulle være med til at rationalisere Bomiva s forretningsgange. Regnskabet viser et underskud på kr. Egenkapitalen udgør på balancetidspunktet kr., hvoraf den frie arbejdskapital udgør kr. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsen har dog i 2011 iværksat foranstaltninger, der skal vende udviklingen og fremadrettet sikre en styrkelse af arbejdskapitalen. Ulla K. Holm fremlægger regnskab. Beboerbladet 2/2012 side 7

8 ikke mindst underskuddet i forhold til sidste regnskabsperiode. Underskuddet er hovedsagligt opstået ved, at vi i slutningen af 2010 besluttede at ansætte en projektmedarbejder, der skulle hjælpe i forbindelse med fusionen af Spøttrup Boligselskab og Socialt Boligbyggeri i Skive, nedlæggelse af Boligkontoret Skive Salling Fjends, være projektmedarbejder på den nye hjemmeside samt skulle være med til at rationalisere Bomiva s forretningsgange. Regnskabet viser underskud på kr. Egenkapitalen udgør på balancetidspunktet kr., hvoraf den frie arbejdskapital udgør kr. Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsen har dog i 2011 iværksat foranstaltninger, der skal vende udviklingen og fremadrettet sikre en styrkelse af arbejdskapitalen. Der er sket en tilpasning af aktiviteterne i forhold til de antal lejemål, der serviceres, endvidere vil der også fremadrettet administrativt være en hovedopgave løbende at få automatiseret og rationaliseret administrationen, så vi til stadighed er den fortrukne administrator for såvel egne boliger som Skive Kommunes ældrecentre, bofællesskaber og udlejningsejendomme. Der var enstemmigt godkendelse af regnskabet. Punkt 7. Valg til bestyrelsen Ove Lausen, Karen Dalsgaard, Elin Holm Pedersen, Heinrich Nielsen blev genvalgt. Villads Kristensen ønskede ikke genvalg, og som ny i bestyrelsen blev Ole Priess valgt. Punkt 8. Valg af suppleanter Suppleanter blev Karna Laugesen (personligt for Elin Holm), Åge Dahl (personligt for Ole Priess) Per Laursen, Lene Villadsen, og Laila Gudiksen, for den øvrige bestyrelse. Punkt 9. Valg af revision Genvalgt blev PricewaterhouseCoopers. Punkt 10. Evt. Ingen særlige kommentarer. Nanny Dahl og Ulla K. Holm sluttede repræsentantskabsmødet med at overbringe Villads Kristensen en gave, samt at sige tak for det store stykke arbejde han havde gjort i mange år for boligorganisationen. Punkt 5. Budget Ulla K. Holm fremlagde og gennemgik budgettet for 2013, der ligeledes blev enstemmigt vedtaget. Punkt 6. Indkomne forslag a. Bemyndigelse til køb af jord m.v. (enstemmigt vedtaget). b. Oprettelse af sideaktivitetesselskab, med henblik på at kunne servicere kommunens ejendomme. Vedtaget med 55 for og 2 imod. c. Sammenlægning af afd. 4 Vestervænget/ Vestervang og afd. 18 Vestervænget. Dette blev også enstemmigt vedtaget. d. Ændring af vedligeholdelsesreglementet. En harmonisering og modernisering af disse regler efter fusionerne mellem Sallingsund, Spøttrup og Skive. Vedtaget og bilagene eftersendes. Villads Kristensen. Beboerbladet 2/2012 side 8

9 Renoveringen på Højlundsvej Renoveringen på Højlundsvej skrider planmæssigt frem, og det første hold beboere er nu vendt tilbage til deres nyrenoverede boliger. Renoveringen er opdelt i 6 etaper, og der er sat 5-6 måneder af til hver etape. Etape 1 har været en af de mindst omfattende renoveringer, selv om alt i området stort set er blevet berørt, men der er dog ikke flyttet vægge og lejlighedsskel. Der er kommet ny tagkonstruktion, nye lofter, ny gulvkonstruktion, nye rørføringer både inde og ude, nye køkkener, nye badeværelser med varme i gulvet, fliser i entre med varme i gulvet, nye lofter, alle boliger har fået ny rutex og er nymalet, nye garderobeskabe, nye hårde hvidevarer i køkkenet, nye radiatorer, nye fliser i sti-området, nye fliser på terrassen, niveaufri adgang, nye hegn om gårdhaverne og nye postkasser. I de næste etaper vil der ske en sammenlægning af et-værelses lejligheder samt gennemlysning og udflytning af skur. I forbindelse med udskiftningen af køkkenerne har beboerne selv valgt, hvilket køkken de ønskede. Det var muligt at vælge med et hvid køkken med egekant, et egekøkken og et sort køkken med hvid bordplade samt forskellige greb. Ligeledes var der mod en merpris mulighed for at vælge skuffeskabe og garderobeskabe med skydelåger. I forbindelsen med renoveringen er der lavet en separering af overfladevandet, idet der er nedlagt faskiner på havesiden i bebyggelsen og rørføringer under flisebelægningerne. Hovedbestyrelsen har besluttet at yde tilskud til dette via trækningsretten, da det kunne laves meget billigere nu i forbindelse med, at der er gravet op i området, mod at vente et par år. Det er vigtigt, at beboerne bliver så lidt generet som mulig af ombygningen, og at de helst kun skal have det hele gravet op en gang, oplyser formand Nanny Dahl. Alt i alt fremstår boligområdet næsten som nyt med lyse venlige boliger og en tidssvarende indretning og udtryk. Når Landsbyggefonden går ind i en helhedsplan, så bestemmer de i store træk, hvad der skal udføres, og hvad de yder hjælp til. Øvrige tiltag skal afdelingen og hermed beboerne selv betale. Undervejs har beboerne haft indflydelse på projektet, da der har været afholdt to workshops omkring det indvendige i boligerne og omkring det udvendige i boligerne. Dette bevirkede bl.a., at der er kommet varme i gulvet i badeværelser og i gangarealet, at der sættes nye hegn op omkring gårdhaverne. Det har været en god proces, hvor beboerne har været meget engagerede. Det er Beboerbladet 2/2012 side 9

10 altid dejligt, når beboerne føler, at deres lejebolig er deres eget hjem. Det er en meget omfattende renovering, og beboerne er væk fra deres hjem i knapt et halvt år. Hele hjemmet skal pakkes ned, der flyttes i midlertidig bolig, som skal pakkes sammen igen, og derefter skal der atter pakkes ud i de vante omgivelser. Vi har stor forståelse for, at det kan være en voldsom krævende oplevelse, men vi kan se, at beboerne er rigtig glade for deres nyistandsatte boliger, når de kommer retur. Bomiva har ansat en genhusningskonsulent, der snakker med de enkelte beboere, så der tages individuelle hensyn til behov og ønsker. Der genhuses i egne boliger i Skive by og andre byer i kommunen efter ønske fra beboerne. Læs bl.a. artikel andet steds i bladet om en beboers genhusning i Ramsing. Ulla K. Holm Beboerbladet 2/2012 side 10

11 Genhuset blandt nye gode naboer i Ramsing De sidste fem måneder har flere af beboerne på Højlundsvej været genhuset, som led i en større renovering af afdelingen. En af dem er Ingrid Harbøll, der har valgt at bo i Ramsing, mens hendes bolig bliver renoveret. Den beslutning har hun ikke fortrudt. Jeg valgte Ramsing, fordi lejligheden minder meget om det, jeg er vant til fra Højlundsvej, fortæller hun. Jeg synes, det er nogle lækre lejligheder. Der er flotte udearealer, lejlighederne er velholdte og der er de ting, man skal bruge. Det er et stille område og så er der nogle rare naboer. Og de fem måneder i Ramsing er gået hurtigt, mener hun men det bliver da også dejligt at komme hjem til en lejlighed, der er tip-top i orden og til gode naboer og venner, siger hun med et smil. Der har selvfølgelig været lidt startvanskeligheder, for jeg har jo været en af de første, der skulle flytte. Bomiva har dog været god til at tage hånd om det, mener Ingrid. Jeg har fået en god behandling hos Bomiva, og jeg synes, vi beboere har været meget inddraget fra starten. Hun har også haft en god kontakt med genhusningskonsulenten Gitte. Vi har kunnet ringe til Gitte, hvis der har været spørgsmål, og det er rart at vide, at det er den samme person, man snakker med hver gang. Ingrid Harbøll. Nu er Ingrid atter vendt hjem til Højlundsvej, og det har været naboernes tur til at flytte, så Ingrid har givet dem et par råd med på vejen. Jeg synes, man skal vende besværet om til noget positivt, for det går hurtigt, og man kommer hjem til noget helt nyt. Og hvis der skulle være tvivl om noget, kan man roligt ringe til kontoret eller Gitte de er der for at hjælpe, og er flinke til det, slutter hun. Beboerbladet 2/2012 side 11

12 Sankt Hans i Balling Beboerne mødtes i fælleshuset kl.18. Menuen var gammeldags oksestej m/løg og grønt. Marengsbund med is, fløde og danske jordbær. Derefter gik vi i parken, hvor bålet blev tændt kl Båltaleren var i år, Anders Bøge, han talte om pulsen og ønskede alle en god sommer. Derefter gik vi tilbage til fælleshuset, hvor der var hjemmebagt kage, småkager, the og kaffe. Så de 23 beboer havde en dejlig Sankte Hans aften. Venlig hilsen Elin. God sommer Så står sommeren for døren. Vi glæder os alle til den forhåbentlig lidt varmere tid, der kommer og de mange ting, som vi kan gøre, når vi har fri. Sommer betyder ferie for mange, og med mulighed for at gøre nogle af de ting, som vi ikke når til dagligt eller med mulighed for anderledes oplevelser og indtryk. Der er mange måder at holde ferie på, og vi gør det hver i sær som vi har tid, lyst, økonomi og interesse i at bruge vore feriedage. Os i redaktionen drømmer om solrige dage, stille aftener med grillhygge med familien og vennerne, dejlige oplevelser og god tid. Redaktionen af beboerbladet ønsker alle sine læsere en rigtig god sommer. Redaktionen Heinrich Nielsen Per Nielsen Elin Holm Petersen Nanny Dahl K. A. Christensen Iver Bergholt Beboerbladet 2/2012 side 12

13 Loppemarked i Vestervænget Lørdag d var der Loppemarked i Vestervænget, trods regn, konkurrence med torvemarked og Skive Festival så var det en rigtig god dag for Lopperne. Der var tilmeldt 8 Lopper som solgte mange forskellige ting og sager lige fra pulverslukker til flotte hjemmelavede smykker. Ting var fundet frem fra gemmerne og der blev ryddet op så der blev plads til mere. Om lopperne så kom hjem med mere, end de kom med, skal jeg lade være usagt. Vesthøj deltog i Loppemarkedet med en Informations bod, hvor interesserede kunne høre om den boligsociale helhedsplan og de havde endvidere arrangeret en skattejagt for børnene. 15 glade børn gik i gang med at jagte skatten og der var pæne præmier til de heldige. Kursus i AAB og Bomiva Der har været afholdt fælles kursus for afdelingsbestyrelserne i AAB og Bomiva i Vinde Forsamlingshus den 6. marts 2012, hvor Peter Matzen underviste. Der var 52 tilmeldte og vi startede med spisning. Der var velkomst, introduktion, en kort præsentation samt formål med kurset. Der efter var der en gennemgang af aftenens forløb og så var der gennemgang af kontoplanen, og hvad de enkelte konti indeholdt. Henlæggelse og vedligeholdelse: Hvorfor skal man henlægge, og hvad bruges henlæggelserne til? (Her har afd. bestyrelserne indflydelse på, hvad henlæggelserne skal bruges til). Råderet: Individuel råderet/kollektiv råderet. Råderetssagerne skal anmeldes. Landsbyggefonden: Hvad er det for en størrelse? Budgetlægning: Indflydelse. Som deltager på kurset kan jeg varmt anbefale det til samtlige afdelingsbestyrelser. Elin Holm Petersen, Balling Beboerbladet 2/2012 side 13

14 Release Party Den 24/ holdt Bo Jan Olesen Aage Nielsens Vej 31 st.tv., Release Party for hele vejen. Mange gæster var mødt op, for at høre musikken, både på CD, men så sandelig også live for første gang. Venner og familie var også inviteret, og det blev en hyggelig eftermiddag med sang og musik, lidt mad og en drink i sommervarmen. Termometeret stod på 25 grader, men det var heldigvis lidt køligere i Underhuset, som til dagligt bruges som aktivitets og mødelokale for de lejere, som er tilknyttet Feldinghus Støttecenter. Bo er diagnosticeret Skizofren paranoid, men er efter mange års sygdom og indsatsen fra personalet i støttecentret nu helt symptomfri. Han har en tålelig tilværelse trods hårde odds, som det jo er at være psykisk syg. Han udgiver sine egne CD er, og bruger sine kreative evner, som sit arbejde hjemme fra privaten på Aage Nielsens Vej, og har stor glæde og indhold i tilværelsen ved at bruge disse evner. Det begyndte helt tilbage i barndommen med klaver, men i 1988 fik han en pladekontrakt, og så var der lagt i støbeskeen. Spillede til byfester og også på TV. Efter mange års sygdom, tog han fat, der hvor han slap i ungdommen, og har nu lavet 3 solo albums, hvor det ene Min indre stemme, var årsagen til, at Bo gerne ville holde en lille reception for beboerne på Aage Nielsens Vej. Efter velkomsten spillede han en lille koncert for de fremmødte, og mange sad og rokkede med til den iørefaldende musik. Det blev også til en enkelt swingom. Denne begivenhed var med til at bryde isen yderligere overfor den usynlige mur, der nogle gange godt kan være mellem institutionen Feldinghus og beboerne imellem. Et enkelt bestyrelsesmedlem var da også mødt op. Alt i alt en positiv eftermiddag som sikkert bliver en tilbagevendende begivenhed, hver gang Bo udgiver en CD. Beboerbladet 2/2012 side 14

15 Se, hvor flot det bliver I Bomivas afd. 11, Aage Nielsensvej er de i gang med at få lagt nyt tag på samt at få opsat altaner. Når man kommer kørende ad Resenvej er det et flot syn, som møder en. De første blokke ud mod Resenvej har fået lagt nyt rødt tag på og de næste blokke følger. Kvistene i taglejlighederne er også nye og beklædt med zink. Samtidig med tagrenoveringen opsættes der altaner på lejemålene. Altanerne får en god størrelse, ca. 170 x 300 cm., så der er plads til udeliv. Det var dejligt at se, at de beboere, der havde fået en ny altan, tog dem i brug lige så snart vejret tillod det, og det var lidt lunt og sommerligt. Beboerbladet 2/2012 side 15

16 Personale Jørgen Lavrsen Ole Viborg Henriksen Vicevært Jørgen Lavrsen har valgt at gå på pension pr Ole Viborg Henriksen har tiltrådt pr som ny vicevært for Durup og Roslev egnen i Sallingsund. Undgå ulykker når du griller Anvend elektrisk grilltænder, papir eller op tændingsblokke, når du tænder op i grillen. Brug kun optændingsvæske, hvis der er stor afstand til bygninger. Hav vand til slukning i nærheden af grillen. Forlad ikke grillen, før den er helt slukket. Beredskabsstyrelsen giver her nogle gode råd om sikker brug af grill. For at mindske risikoen for brand og forbrændinger ved brug af grill, har Beredskabsstyrelsen en række anbefalinger, som du bør følge, når du benytter grillen i haven, på altanen, på stranden osv.: Placer grillen på et ubrændbart underlag og i god afstand fra brændbare overflader. Engangsgrill Når du er færdig med at bruge din engangsgrill skal du: Slukke den brugte engangsgrill med vand. Afkøle stedet, hvor grillen har stået, med vand. Ikke dække grillen med sand (fx på en strand), da kullene ulmer videre under sandet, som bliver brandvarmt. Beboerbladet 2/2012 side 16

17 Velkommen til nye beboere 1. marts juni 2012 Afd. 01 Frede Jensen Hvitfeltsgade 1 E 1.sal Arne Strøm Holstebrovej 48 D st.tv. Afd. 03 Palle s. Larsen Viborgvej 37 1.tv Jonas M. Pedersen Viborgvej 37 1.tv Martin Hansen Viborgvej 37 st.th Afd. 04 Christian B. Andersen Michelle B. Larsen Vestervang 36 Allan M. Eigaard Carina Gravgaard Vestervænget 15 Lene Svane Jeppesen Vestervænget 11 Afd. 05 Sabine Pedersen Brøndumsgade 86 Afd. 06 Edith Thomsen Grønnegade 13 1.tv Lillian Sievertsen Grønnegade 13 2.th Afd. 07 Betina R. Jørgensen Lærkevej 9 Afd. 08 Susanne L. Noer Brårupvej 107 B Afd. 10 Leif Poulsen Jeppe Aakjærsvej 1 2.tv Afd. 11 Joan L. Dahl Aage Nielsensvej 9 2.th. Karen Knudsen Aage Nielsensvej 15 st.tv Kasper Lindner Aage Nielsensvej 21 st.nr.4 Morten H. Villadsen Aage Nielsensvej 21 1.nr.1 Kasper L. Andersen Aage Nielsensvej nr.2 Beny S. Rasmussen Aage Nielsensvej nr.3 Line H. Pedersen Aage Nielsensvej nr.4 Lise L. Andersen Aage Nielsensvej 21 2.th Fatme Fafeche Aage Nielsensvej 33 2.th Alice Christensen Aage Nielsensvej 5 st.tv Katrine Smed Aage Nielsensvej 21 2.tv. Karsten Hornstrup Aage Nielsensvej 25 2.tv Katrine Vissing Aage Nielsensvej 35 1.th. Adrii Iatsiushka Anzhela Tsorokh Aage Nielsensvej 1 1.tv Frederik Hyllberg Aage Nielsensvej 7 st.tv. Helle H. Jensen Aage Nielsensvej 7 2.th Afd. 13 Lissi Meder Frederiksdal Alle 77 Camilla Erlingsen Lasse E. Hornstrup Frederiksdal Alle 60B Afd. 16 Lars Mortensen Villaparken 12 st.th Afd. 18 Flemming Andersen Vestervænget 14 A 1.tv. Ann S. Damsgaard Vestervænget 12 B 3.th Thomas Laursen Vestervænget 18 A st.tv. Lars Jensen Vestervænget 18 c 2.tv. Karina F. Henrichsen Vestervænget 20 A 1.th Agata Siedlinski Vestervænget 2 D 3.tv. Klaus Munch Vestervænget 6 A 1.tv Jørn H. Nielsen Vestervænget 4 E st.th. Anna Szukialowicz Vestervænget 2 D st.tv. Mitsie Kruse Vestervænget 2 b st.tv. Michael Monefeldt Vestervænget 18 c 1.tv Børge Thorius Vestervænget 2 D 2.tv. Sofie Bæk David Retoft Vestervænget 2 C 2.th. Lone Nielsen Vestervænget 6 C st.th. Niels E K. Jensen Vestervænget 10 b st.tv. Svanlaugur Olafsson Vestervænget 20 A 2.th Zeinab Safouan Hammoud Taleb Vestervænget 10 A st.tv. Nynne Knudsen Vestervænget 10 C 2.tv. Afd. 19 Karen Dalgaard Højlundsvej 248 Søren Otto Andersen Højlundsvej 52 Anne Marie Petersen Højlundsvej 54 Afd. 20 Annie Kringstad Jan Kringstad Violvej 253 B Else Jeppesen Georg J Jeppesen Violvej 245 Anrfred Laigaard Gerda Laigaard Violvej 167 Afd. 21 Erik B Christensen Humlevej 14 st.tv. Lukasz Papka Humlevej 10 st.tv. Tommy Mortensen Humlevej 18 st.th. Daniel Anthony Humlevej 14 1.tv Afd. 22 Carl Møller Danelykke 20 K, Hem Afd. 23 Rasmus Thorsen Stationsvej 36 B, Rønbjerg Afd. 26 Maja S. Ullits Frugthaven 32 Maria Halle Frugthaven 9 Ann Wendelbo Frugthaven 28 Christina Dalsgaard Frugthaven 17 Vinnie Skov Frugthaven 105 Kira S. Smith Frugthaven 79 Rebekka Würtz Frugthaven 60 Afd. 27 Gunnar Andersen Inge Marie Andersen Gartnerjorden 31 1.sal Niels H. K. Bracht Thorupsgade 1 st nr. 2 Afd. 61 Poul W. Falkenberg Elly P. Falkenberg Grønnegade 1 st.nr.2 Flemming Cramer Berta Cramer Grønnegade 7 2.tv. Afd. 73 Sara Foldager Pilevej 128, Glyngøre Afd. 76 Ellen Kirk Rybjergvej 16 A st Afd. 77 Eigil W. Jensen Mette Jensen Museumsvej 2 st. Glyngøre Aase Toft Priessvej 5 st, Glyngøre Majbritt R Christensen Emil Damsgaard Durupvej 1.tv, Glyngøre Kenneth P. Østergaard Durupvej 2 1.th, Glyngøre Gunnar Skov Grethe Skov Priessvej 3 st. Glyngøre Afd. 81 Niels J. Larsen Risvænget 39, Rødding Afd. 82 Jørgen P. Jensen Præstegårdsmarken 4 A, Lem Lone N. Poulsen Præstegårdsmarken 33 E, Lem Afd. 83 Holger Graversen Anna M. Madsen Skivevej 2 B st. Balling Afd. 84 Tage Høgh Inga W. Høgh Gravene 24 B, Oddense Afd. 85 Mads Hove Kirsten Andersen Grønningen 14, Lihme Afd. 86 Birgit Bæk Carsten Bæk Hovvej 5 H, Ramsing Afd. 88 Villy Laursen Conny Laursen Åbakken 5 G Krejbjerg Beboerbladet 2/2012 side 17

18 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 1 Holstebrovej 48 Hvitfeltsgade/Odgårdsvej Vævergården 1-14 Vesterled Afd. 4 Vestervang/Vestervænget Afd. 18 Vestervænget 2-20 Vicevært Johnny Mark Vicevært Ricco Hansen Vicevært Frank Frederiksen Vicevært Rasmus Møller Madsen Tlf.tid tlf Afd. 3 Viborgvej 31-7 Afd. 20 Violvej/Solsikkevej Afd. 21 Humlevej Afd. 37 Marienlystvej 11 Vicevært Jens Gjørup Madsen Vicevært Jens Aage Pedersen Vicevært Ejgil Jeppesen Vicevært Anders Augustinus Tlf.tid tlf Afd. 5 Brøndumsgade Afd. 7 Lærkevej, Kærsangervej og Spurvevej Afd. 11 Aage Nielsensvej 1-35 Afd. 16 Villaparken Afd. 33 Nordbanevej 22 Afd. 38 Sallings Gård 14/Nordbanevej 2-4 Afd. 63 Bilstrupvej 28A-28F Afd. 65 Gefionsvej SELSKAB 6 Afd. 1 Mejsevej Afd. 2 Thinggade Afd. 3 Mejsevej 1-3 Afd. 4 Hjalmar Kjems Alle 3-7 Vicevært Jørgen Burchardt Vicevært Per Dueholm Nørgaard Vicevært Poul Erik Christensen Tlf.tid tlf Afd. 6 Grønnegade 9-19 Afd. 10 Jeppe Aakjærsvej 1-9 Afd. 22 Danelykke 20A-20M, Hem Afd. 23 Stationsvej 5A-36C og Kisumvej 2-6, Rønbjerg Afd. 27 Thorupsgade 1, Gartnerjorden 1-48 og Thomsensgade 24 A Afd. 29 Jeppe Aakjærsvej 11 og 19 Afd. 30 Krarupvej 11A-11I, Hem Afd. 34 Præstevejen 28, Rønbjerg Afd. 36 Jeppe Aakjærsvej 16 Afd. 61 Jeppe Aakjærsvej og Grønnegade 1, 5 og 7 Vicevært Egon M. Søndergaard Vicevært Jan Svane Nielsen Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Afd. 13 Frederiksdal Alle 60 A-93 Afd. 15 Galgebakken 2-40 Afd. 17 Holstebrovej Vicevært Allan Birch Tlf.tid tlf Afd. 19 Højlundsvej Vicevært Ib Andersen Tlf.tid tlf Afd. 26 Frugthaven Vicevært Ove Malling Pedersen Tlf.tid tlf Afd. 72 Frederiksgade/Christiansgade, Roslev Afd. 73 Æblevej 4A-6C, Roslev Fjordager 10-16, Harre Afd. 75 Mølkærvej, Durup Afd. 76 Rybjergvej, Roslev SELSKAB 6 Afd. 41 Toustrupvej 20, Durup Afd. 43 Toustrupvej 14-16, Durup Afd. 44 Æblevej 2, Roslev Afd. 49 Jernbanegade 29, Roslev Vicevært Ole Viborg Henriksen Tlf.tid tlf Afd. 80 Valmuevej 11A-12C, Lihme Afd. 82 Præstegårdsmarken 2A-6C 33A-33E og 85A-85 K Vesterbrogade 3A-3B og 4A-4F, Lem Afd. 83 Villaparken Nørregade 33A-33F, Balling Beboerbladet 2/2012 side 18

19 Viceværternes træffe- og telefontid Afd. 85 Irisvej 2A-6, Grønningen 14-22, Valmuevej 3A-3D og 4A 4B, 5A-5K og 9A-9E, Lihme Afd. 86 Poppel Alle 8A-16B og 18B-18C, Hovvej 5A-5K, Ramsing Vicevært Helle V. Gori Tlf.tid tlf Afd. 87 Bakken 36-46C og Kløvermarken 6-12, Hvidbjerg Vicevært Allan Møller-Iversen Tlf.tid tlf Afd. 71 Strandvej, Glyngøre Afd. 73 Durupvej 33 og Pilevej , Glyngøre Afd. 74 Museumsvej/Færgevej, Glyngøre Afd. 77 Priessvej/Museumsvej og Durupvej 2, Glyngøre Afd. 78 Durupvej 40-42,Glyngøre SELSKAB 6 Afd. 42 Bredgade 51 A-B, Glyngøre Vicevært Morten Skipper Tlf.tid tlf Afd. 81 Risvænget Storstensvænget 1A-1K Frilandsvej 2A-2F og Frilandsvej 4A-4L, Rødding Afd. 83 Nyvej 1-11 og Rolighedsvej 2A-2E Villaparken 30B-30F Skivevej 2A-2B, Balling Afd. 84 Hindborgvej 2B-2P Tinghøjen 1A-B C E H og 1K og 18A-18E, Aagesvej 1-7 og Gravene 24A-24D, Oddense Afd. 88 Åbakken 5A-5G, Krejbjerg SELSKAB 6 Afd. 29 Torvet, Oddense Vicevært Kristian Søndergaard Tlf.tid tlf SELSKAB 6 Afd. 21 Næstildvej 2, Oddense Afd. 22 Hostrupvej 13, Lem Afd. 23 Skivevej 13, Balling Afd. 24 Østergade 13, Rødding Vicevært Verner Jensen Tlf.tid tlf Alle afdelinger i Spøttrup: Claus Hansen Nye muligheder Ifølge bekendtgørelse om udleje af almene boliger m.v. kan bestyrelsen beslutte, at personer, som indgår aftale om leje af en bolig, og som fortsat ønsker at stå opført på ventelisten, kan bibeholde ancienniteten på ventelisten. Det er en betingelse, at de pågældende personer meddeler deres ønske til boligorganisationen senest 8 dage efter lejeaftalens indgåelse og fremover betaler ajourføringsgebyr. Boligorganisationen skal senest ved lejeaftalens indgåelse skriftligt informere lejeren om dennes rettigheder, jf. 4 stk. 6. Bestyrelsen besluttede den 22. maj 2012, at lejere skal bibeholde ancienniteten ved tildeling af lejlighed fra 1. juli Bomiva Beboerbladet 2/2012 side 19

20 Tømrer-, malerarbejde og gulvslibning udføres STeen K. PederSen A/S Din lokale El-installatør - vi ved hvad vi snakker om... Kig ind i vores butik - vi har altid gode tilbud i belysning og el-artikler Rævevej 5, 7800 Skive TBS MAS A/S aut. el-installatør Sdr. Boulevard Skive Tlf En del af TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen Danmal Malervirksomhed Aps Brårupgade Skive Tel Fax Snooze. Den mest enkle måde at forkæle sig selv. Alka. Den mest enkle måde at være forsikret. Ring eller alka.dk Beboerbladet 2/2012 side 20

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2. Repræsentantskabsmøde. Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Beboer Bladet BOMIVA Juli 2013 19. årg. Nr. 2 Repræsentantskabsmøde side 4 Rejsegilde på Højlundsvej Side 8 Vesthøj har vokseværk Side 9 Beboerbladet er dit blad - Læs det! Adresser og udvalg Bomiva Administrationen:

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Beboer Bladet BOMIVA Marts 2014 20. årg. Nr. 1 Hvorfor vælge en almen bolig? Fritid & fællesskab Beboerlokaler eller fælleshuse. det sikre valg Besøg hjemmesiden.. Ingen skal tjene på huslejen i det almene

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3. Bomiva til Skiveløbet side 4. Nyt bestyrelsesmedlem Beboer Bladet BOMIVA November 2013 19. årg. Nr. 3 Bomiva til Skiveløbet side 4 Nyt bestyrelsesmedlem i en afdelingsbestyrelse Side 6 Bomivas frivillighedspris Side 8 Beboerbladet er dit blad - Læs det!

Læs mere

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4

Beboer Bladet. Beboerbladet er dit blad - Læs det! BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3. 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Beboer Bladet BOMIVA November 2014 20. årg. Nr. 3 60 års jubilæum i afdeling 11, Aage Nielsensvej side 4 Mulighed for at få billigere fjernvarme i Skive Side 7 Vesthøj et godt sted at bo Side 10 Beboerbladet

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere