GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen"

Transkript

1 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej side 7 Bays Vej side 10 Birkevænget side 11 Damsmosevej side 16 Grimstrup By diverse matrikler side 18 Grimstrupvej side 20 Hasagervej side 37 Hunseby By diverse matrikler side 47 Hunseby Strandvej side 73 Kampers Vænge side 95 Kirkevej side 98 Knuthenborg Park side 109 Knuthenborgvej side 113 Lindehusvej side 142 Lomosevej side 145 Lucernevej side 146 Lærkevej side 148 Maglemer By diverse matrikler side 152 Maglemersvej side 165 Mosehavevej side 167 Mosevænget side 169 Møllevej side 172 Nørremarksvej side 186 Skelstrup By diverse matrikler side 187 Skelstrupvej side 189 Skibevej side 197 Skidenstræde side 213 Skolevej side 215 Skolevænget side 221 Tokkeløkkevej side 224 Vestre Landevej side 225 Østre Landevej side 230 Åmosevej side 236 By- og sogneforkortelser side 237 Matrikelnøgle til adresser side 239

3 3 Indledning Som slægtsforsker og interesseret i lokalhistorie må man besøge mange kilder for at finde frem til beskrivelse af ens aner. For mit vedkommende har jeg gennem år og dag skullet gennemgå mange kilder omkring Grevskabet KNUTHENBORG, fordi jeg har mange aner der. Stærkt inspireret har jeg skævet til, hvad der er udgivet af udmærkede fortegnelser over gårde under godserne nu beliggende i Sakskøbing Kommune - udgivet af tandlæge Norman V. Stenstrup og folk i Sakskøbing Lokalarkiv. Sådanne fortegnelser burde også skrives for Grevskabet Knuthenborg. Og denne måtte gerne udvides til at omfatte samtlige ejendomme - gårde, huse og jordparceller helt op til nutiden. Jeg var klar over, at jeg stod for en enorm opgave, da jeg gik i gang i Grundmaterialet ejendomme, langt over personnavne m/data er lagt i computeren og derefter redigeret. Grevskabet KNUTHENBORG havde en udstrækning, der i dag udgør næsten hele Maribo Kommunes landdistrikt. Kun Maribo Landsogn (Revshale by), Engestofte Gods (dele af Hunseby sogn, Anderstrup og Skelstrup byer), Søllestedgård Gods (Stokkemarke sogn, Løjet, Abed og Tjennemarke byer), Halsted Kloster (Stokkemarke sogn, Skovhuse by) og Christianssæde Gods (Østofte sogn, Langet by) havde små enklaver i kommunens område, som ikke er med i denne fortegnelse. Heller ikke Grevskabets strøgods i Rødby, Nebbelunde, Krønge, Bursø og Holeby er med i denne serie. Grevskabets spredte besiddelser i disse sogne blev afhændet til fæstebønderne i midten af 1800-tallet. Det tilbageværende brugbare materiale har jeg samlet i over 1000 sider, hvilket ikke er muligt at udgive på én gang. Derfor har jeg måttet opdele ejendomsbeskrivelserne til udgivelse for hvert enkelt sogn. Nærværende fortegnelse vedrører således alene HUNSEBY sogn. Gennem hele dette projekts realisation har jeg trukket på manges velvilje. Jeg vil først og fremmest takke greveparret Knuth og medarbejderne på godskontoret, hvis velvilje og forståelse var den vigtigste forudsætning for projektets gennemførelse. Desuden også tak til personalet på arkiverne, tinglysningskontoret og matrikelstyrelsen for hjælp og overbærenhed. Jeg håber at jeg med denne publikations-serie kan bidrage med oplysninger til inspiration for lokalhistorikere, slægtsforskere og andre interesserede i lokalområdet. Rødovre oktober 2002 Henning Steen Christensen

4 4 Forord Agerlandet styres af menneskene. Jorden har jo ligget uforandret til alle tider, mens mennesket kommer og går, og hver mand har sat sit præg på landskabet - plantet og ryddet. Nye strukturer har inddelt landskabet og menneskets bygninger er opført, flyttet og nedrevet. Ejer vi luften? - Nej - den bruger vi. Ligeså med vor jord. Joh - vil nogen sige - man kan da godt eje jord, rent juridisk og retsligt. Ret beset er det jo kun en brugsret, der går fra bruger til bruger og som er genstand for handel eller som afgiftsobjekt. Hvis vi ønsker at flytte, kan vi jo ikke tage jorden med - allerhøjst den i potteplanten eller nogle få sjældne sten - ellers intet. Vi bliver nødt til at overlade brugsretten til andre. Denne kæde af jordbrugere - det være sig af større eller mindre arealer - lige fra dem der benyttede jorden for første gang og i al fremtid ville hver især sige "marken min". Forfatteren Martin A. Hansen ( ) har meget rammende beskrevet denne lange kæde af jordbrugere: "Det danske landskab er et kulturlandskab, kan vi sige. Det er et kunstværk. Det er vor folkekunst, et uhyre billede, som halv femte årtusinds mennesker har formet på, før det blev som nu. Så længe er det siden de første bønder begyndte at dyrke jorden og begyndte at rejse deres stendysser. Så gamle er vore ældste bygninger, så gamle de ældste marker. Jeg kan fra mit arbejdsrum sidde og se ud over en mark. Jeg kender godt den landmand, som ejer og dyrker den mark. Jeg har hørt om den bonde, som havde den før ham, men ham har jeg ikke kendt. I gamle papirer kan man læse, hvad de bønder hed, som dyrkede den samme mark for hundrede, to hundrede, ja næsten tre århundreder siden. Men det er bare deres navne, der står i papirerne. Der står ikke hvad de gik og tænkte og snakkede om. Bare navnene. Og navnene er glemt af alle, der nu bor i landsbyen. Og deres grave findes ikke mere. En grav fra nyere tid varer ikke længe. De er borte, ingen spor efter dem, kun navnet i de gamle gule papirer. Og går man så fire århundreder tilbage er der ingen papirer, som gemmer navnet på den mand, som den gang havde jorden. Han og hans kone, hans børn, hans karl og pige, hans dyr, al hans tale og hans tanker, alting er forsvundet i mørket, og hvor længe vi så ledte, ville vi intet få at vide om ham. Men før ham har der gået mange, mange på den mark. Glemte, borte alle sammen. I nærheden af marken ligger en langdysse. Det er da meget muligt at den jord var dyrket for fire tusind år siden. Tænkte man sig nu, at alle de bønder, som har dyrket den plet jord i tidernes løb, kom og besøgte ham der nu har gården, så kunne de ikke være i hans hus, for de ville være mellem hundrede og halvandet hundrede i tal. Og de ville stå og se på hverandre, i vidt forskellige klædedragter, og mange af dem ville ikke forstå et muk af hinandens tale, så uhyre meget er sproget forandret i tidens løb. Men stillede de sig op på række, med første bonde i den ene ende og så den næstældste, og så den tredje og så videre, så kunne snakken gå lige fra den ene ende til den anden, så kunne de fortælle historier fra den ene ende til den anden af en lang række, så selv om historien lød helt anderledes i den nulevende bondes mund, så var det samme historie alligevel. Sådan er erindringen gået i den lange række, fra mand til mand, og det kan hænde vi har enkelte historier, som synes at stamme fra de ældste." (Martin A. Hansen: Til minde Gyldendal 1955 Side 89 Niels Pedersen den folkelige taler) Andre har også beskrevet tidens gang: Pastor emer. Bent Suurballe, Stubbekøbing, leverede et foredrag i Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn i februar Han henledte os på ovennævnte citat og havde endvidere også følgende tankevækkende ord: " at vi mennesker i al almindelighed har kendt vor far og mor, bedsteforældre og muligvis også oldeforældre - og tænk, hvis man er heldig, så vil man også kende sine børn, børnebørn og oldebørn. Det vil sige, at du står i centrum for 7 generationer og kender dem alle!!" ( 7 generationer spænder over ca. 150 til 200 år.) - og hvor mange kan gå 200 år tilbage i sin slægts historie??

5 5 Efter den store landboreforms gennemførelse i slutningen af 1700-tallet og den senere udskiftning i begyndelsen af 1800-tallet forandredes jordenes inddeling radikalt. Førhen lå al bebyggelse samlet i landsbyerne og gårdenes tilhørende jorder lå spredt udenom i uhensigtsmæssige strimler af jordlodder. Udskiftningen indebar en omfattende omfordeling af jorden og den betød en reel udflytning af gårdens bygninger til de nyindrettede driftsenheder. Disse enheder blev senere lig med inddelingen i den ny matrikel fra 1840'erne. Resultatet ser vi jo den dag i dag, hvor gårdbygningerne ligger spredt rundt i landskabet. I mange tilfælde nedbrød man gårdbygningerne og flyttede dem fysisk til marken udenfor. Bindingsværks-bygningen var et smart samlesæt uden fastnaglet tømmer. I andre tilfælde blev bygningen helt eller delvis tilbage i landsbyen og dannede bolig for aftægtsfolk eller husmænd med en mindre tilbagebleven jordlod. Som regel var gården i landsbyen omkranset af en stor have, der jo skulle forsyne gårdfamilien med naturalier hele året rundt. Dette forsyningsgrundlag ses også i de store haver, der i dag omkranser gårdbygninger. Nærværende fortegnelse beskriver de familier, der ifølge "de gule papirer" har indflydelse på de enkelte ejendomme - dem der har pløjet og gravet. Jeg har ikke forsøgt mig med historieskrivning, og jeg har ikke nok lokalkendskab til at sætte "kød på" de enkelte ejendomme - mange af dem kunne sikkert supplerende beskrives med en særlig arkitektur, usædvanlig skæbne eller med markante beboere. Der er udgivet mange flotte bøger med beskrivelser af topografi og større gårde. Knuthenborgs Historie er beskrevet i flere værker. Om HUNSEBY SOGNs historie kan læses i diverse opslagsværker. Grevskabet Knuthenborg udfæstede i tidligere tid sine gårde. Hvis bonden overholdt forpligtelserne overfor herskabet og i det hele taget "opførte sig pænt", kunne fæstet vare for livstid plus eventuelt efterlevende enke. I midten af 1800-tallet begyndte grevskabet at afhænde gårde til arvefæste. Af papirerne fremgår, at fæsteren betalte gårdens vurderingspris til grevskabet. Husmandssteder og huse uden jord blev almindeligvis også udfæstet på livstid indtil 'erne, hvor man gik over til udleje på op til 1/2 års opsigelse fra begge sider. Dette kunne indebære, at f.eks en efterlevende enke ikke altid kunne vedblive stedet, hvis en anden "god husmandsfamilie" trængte sig på. I fæsteprotokollerne var der langt op i 1800-tallet anført årsagen til at en bonde blev frasat sin gård. Det blev man "råt og brutalt", hvis årsagen var sygdom, fattigdom, ødselhed, dovenskab, eller hvis man ikke på andre måder behagede grevskabets fuldmægtige (især ridefogden). En enkelt - i vore dage morsom - årsag var "skarnagtighed". Grevskabets interesser var jo at jorderne blev passet, så indtægterne til herskabet var sikret. Der var ikke plads til meget "slendrian". Denne fortegnelse går først og fremmest på navne og data for brugere og senere ejere af grevskabets jorder. Forfatteren har registreret hartkorn og arealangivelser med det formål at holde styr på de mange udstykninger og sammenlægninger gennem årene. Arealangivelserne er ikke anført i det færdigredigerede, ligesom økonomiske oplysninger, købspriser og vilkår i øvrigt ikke er anført. Det kan nævnes, at der ved overgangen til arvefæste i midten af 1800-tallet almindeligvis betaltes omkring 4000 Rigsdaler for en gennemsnitsgård med 6 tdr. hartkorn. Udgangspunktet for denne fortegnelse er nuværende postadresser. Disse ejendommes historie er ført tilbage ifølge ejendomsregistre, som de fremgår af kilderne, ligesom personnavne er anført som fundet i kirkebøger og folketællingslister. Det er jo sådan, at de oprindelige hovedmatrikler med tiden er udstykket, opdelt og siden sammenlagt på kryds og tværs. Herudover er ejendomsbygninger opført og nedrevet i perioden. Forfatteren til denne bog kender ikke det lokale landskab i detaljer, men fra min barndom i Skørringe kan jeg erindre mange huse og bygninger der, som ikke findes mere. Ved systematisk sammenhold af oplysninger er det med nogle få undtagelser lykkedes at danne et godt billede af det historiske forløb. Ingen er ufejlbarlige, men jeg har ved gennemgang af mit grundmateriale stødt på oplysninger, som ved nærmere prøvelse ikke har vist sig korrekte. Hvis oplysninger ikke har vist sig sikre, er de udeladt. Det samme gælder personoplysninger. Større uoverensstemmelser eller usikre angivelser er ikke viderebragt i fortegnelsen. Dog har jeg tilladt mig at medtage personers årstal med udsving op til 5 år, når der ellers er sammenhæng på andre måder. De indsamlede personnavne fremtræder meget forskellig i stavemåder. For at kunne behandle materialet i database har det været nødvendigt for mig at standardisere visse fornavne, f.eks. er Christine anført som Kristine, Gjertrud som Gertrud, "Sophie" som "Sofie". Derimod er "Ane", "Anne", "Anna" anført som de mest er forefundet. Fortegnelsen er suppleret med oplysninger fra fæsteprotokollen, som ikke har kunnet placeres på ejendommene som vi kender dem i dag,. Jeg håber, at slægtsforskeren også kan drage nytte af disse supplerende oplysninger. Henning Steen Christensen

6 6 Kilder og forkortelser Fortegnelsen er en sammenskrivning af utrykte kilder: Fæsteprotokoller for Grevskabet Knuthenborg Knuthenborg Gods (protokol mangler - desværre en hel generation af fæstere - derfor er fæsteoplysninger forud for 1769 kun anført f.s.v. fæsteren med bestemthed kan identificeres) Tiendeprotokol 1750 Knuthenborg Gods Realregistre Landsarkivet for Sjælland.m.v Tingbog Tinglysningskontoret i Maribo Matriklernes adresseliste 2000 Maribo Kommune Skøde og Panteprotokol Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 Rigsarkivet Kontraministerialbøger Landsarkivet for Sjælland m.v. Matrikelkort er aftegnet i rids med udgangspunkt i de kort, der blev anvendt i perioden 1840-ca Kort- og Matrikelstyrelsen Målebordsblade 1: er fotografisk gengivelse med tilladelse fra Kort- & Matrikelstyrelsen (A ) Lensgrevefamilien Knuths familieforhold er gengivelser fra Dansk Adels Årbog, TRAP Danmark IV, 3 (årgang 1955), samt SLOTTE & HERREGÅRDE v/c. C. Haugner (årgang 1965) For de ældre kilders vedkommende er fundet uoverensstemmelser og fejlskrivninger, specielt med persondata. I nogle tilfælde vil læseren kunne finde forskydninger i forhold til egne oplysninger. Persondata går på grund af den nu gældende arkivlov ikke længere frem end til og med Forkortelser Gbe gårdbestyrer Ge gårdejer Gf gårdfæster Gfo gårdforpagter Hbe husbestyrer He husejer m/u jord (= parcellist eller husmand ) Hf husfæster m/u jord Hl huslejer m/u jord Hfo husforpagter af jord Je ejer af jordlod Jf fæster af jordlod Jfo forpagter af jordlod Jl lejer af jordlod allodial nævnt efter lensgreverne Knuths navne er betegnelse for deres private ejendom, d.v.s. modsætningsvis alle andre ejendomme, der var i grevskabets regi Angivelse f.eks (>øst-6a) efter et personnavn betyder at vedkommende kommer fra matr. 6 a Østofte. Hvis der kun står et forkortet by eller sognenavn betyder det at personen er indrejst fra vedkommende sogn. Angivelsen (mag- 16a>) efter øvrige data betyder at personen rejser til matr. 16 a Maglemer eller rejser til et angivet sogn. En persons fødselsangivelse anføres som (*øst-6a) efter samme princip. Se sogneforkortelserne bagest i bogen.

7 7 Anderstrupvej Anderstrupvej 16 Matr. 13 b Anderstrup (udstykket fra 13a) 13 a er oprindelig en lille ejendom, dyrket af fæstere og ejere af Anderstrupgård (=matr. nr. 5 a m.fl. der ikke hørte under Knuthenborg) He 1961 He 1986 He 1994 Inger Marie Jacobsen Kaj Gunnar Hansen Kirsten Bendix Ellesø og Kris Ellesø

8 8 Anderstrupvej 26 Matr. 6 o Anderstrup Postgården (gårdbygninger til tidligere matr. 6 a Anderstrup, der beskrives her) Gf e.1750 Christen Rasmussen h. Karen Madsdatter Gf 1785 Anders Olsen h Ane Dorthe Jensdatter b. Ole 1786, Inger 1790 Gf 1792 Hans Pedersen (>øst) h. ovennævnte Ane Dorthe Jensdatter b. Margrethe 1793, Kathrine 1797, Peder , Peder 1802, Maren 1804, Anne 1808, Johanne 1809, Anne Sofie Gf 1840 enken Ane Dorthe Jensdatter Ge 1845 søn Peder Hansen h. Karen Nielsdatter 1814(*våb)-1866 b. Niels 1832(and-6c>), Henrik 1833(and-6b>), Maren Kirstine 1837, Bodil 1839(and-6g>), Ane Dorthe 1842, Hans Peder 1843, Ole 1845, Inger 1849(sør-12a>), Maren Kathrine 1858 Ge 1866 søn Hans Peder Pedersen h. Marie Nielsdatter 1851(*våb)- b. Peder Carl 1869, Jens Peder 1871, Alfred Georg 1876, Carl Amandus 1881, Nielsine Emma 1889, Niels Peder Christian 1891 Ge 1915 søn Niels Peder Christian Hansen og datter Nielsine Emma Hansen Ge 1923 Niels Peder Christian Hansen alene Ge 1959 Holger Jensen Ge 1965 Leif Jørgensen Ge 1968 Helge Thiesen Hansen 1974 Jorden solgt fra He 1974 Ann-Lis Andersen He 1974 Jan Geneser He 1982 Viggo Pørtner og Lis Bente Vorning Nielsen He 1991 Ib Christensen He 1994 Merethe Møller Christensen og Johnny Nielsen

9 9 Anderstrupvej 28 Matr. 7 b Anderstrup (tidligere plads for den udflyttede gård matr. 7 a Anderstrup) Forud er fæstere og ejere fælles med 7 a He 1861 Jens Christiansen 1838(*hun-33)-1920 h. Sidsel Henriksdatter 1836(*våb)-1918 b. Rasmus Christian 1869, Karen Marie 1870, Henrik Vilhelm 1874, Hans Peder Samme køber matr. 4 i Anderstrup (hører ikke under Knuthenborg) He 1920 Hans Peder Jensen h. Laura Amalie 1884(*våb)- b. Jens Aage 1907, Edith Dagmar 1908, Ejner 1911, Carl 1914, Knud Jorden frasolgt til ejer af matr 7 e Anderstrup (se denne) He 1972 He 1972 He 1989 enken Laura Amalie Jensen E. Dagmar Larsen Helen Jytte Andersen Anderstrupvej 32 Matr. 7 e Anderstrup (udstykket fra 7 b) He 1953 He 1993 Knud Martin Jensen Karen Margrethe Jensen Anderstrupvej 36 Matr. 6 g Anderstrup (udstykket fra 6 a) He 1865 Peder August Sørensen 1835(*eng)-1914 (hun-16æ>) 1h. Bodil Pedersdatter 1839(*and-6a)-1885 b. Karen Petrea 1868, Jens Peder 1871, Sidsel Botilde 1874, Søren h. Karen Marie Jørgensdatter 1842(*tor)- He 1883 Jørgen Mortensen Dyre(>hun-19L) - se data der (øst-47a>) He 1892 Hans Christian Nielsen 1858(*sto-67a)- (gri-6k>) h. Maren Johanne Jørgensen 1866(*sle)- b. Thora 1894 He 1918 Niels Christian Jensen(>hil-27b/ske-10o) - se data hil-27b He 1939 Carl Jensen He 1976 Valborg Jensen He 1977 Ninna Birthe Jensen, g. Christoffersen

10 10 Bays Vej Bays Vej 4 Matr. 26 a Maglemer Hf f.1787 Niels Pedersen h. Margrethe Larsdatter i 2.æ. Hf 1799 Adolf Clausen h. Anne Sofie Olsdatter b. Claus 1796, Margrethe 1799, Mads 1803(hun-30a>) Hf 1818 Jacob Madsen h. Karen Kirstine Poulsdatter b. Juliane Marie , Mads 1821, Niels Hf 1845 Christen Hansen h. Anne Sofie Sørensdatter 1825(*hil)- b. Hans 1847, Niels 1849, Karen Margrethe 1851, Maren Kirstine 1853, Ane Hansine Sofie 1856, Hans Søren 1858, Maren Margrethe 1862, Mads Carl 1867 Hf 1871 enken Anne Sofie Sørensdatter 1825(*hil)- Hl 1880 Knud Hansen Fynbo h. Maren Kirstine Christensdatter 1844(*sto)-1903 b. Karen Caroline Kirstene Sofie , Hans Christian Carl 1866, Karen Kirstine Sofie 1868, Marie Oline Margrethe 1871, Anna Johanne 1873, Ole Peder 1875(mag-29b>), Jacobine Kathrine 1878, Laurits 1880, Niels Henrik 1881(gri-6g>), Jørgen Thomas 1885(gri-6g>), Carl Christian 1887(usa>) He 1900 ovennævnte Knud Hansen Fynbo He 1909 Rasmus Peder Rasmussen(>ske) (mag-2u>) h. Jenny 1882(*sve)- b. Kaj Ernst Henry 1910, Karen 1912 He 1912 Rasmus Martin Rasmussen 1879(*krø)-1924 (hau-3c>) h. Augusta Emilie Josefine Johnsen 1885(*nys)- b. Carla Valborg 1909(*fug), Marie Sofie 1911(*krø), Zella Nielsine 1913, Edith Helga Käthe 1916, Helga Agnete 1919, Anna Ragnhild 1921 He 1916 Niels Christian Jensen(>ske-10o) - se data hil-27b (and-6g>) He 1918 Jens Peder Andersen - ejer også 30a - se data der He 1924 Niels Peder Jørgensen(>øst) og Thorvald Jørgensen(>øst) He 1926 Niels Peder Jørgensen alene He 1932 Jacob Sidor Je 1954 Edvard Madsen - ejer af matr. 20 a m.fl. Maglemer Je 1963 Maribo Kommune Je 1991 Dan Finans A/S 1991 Samme køber matr. 27 a Maglemer, der inddrages under denne matrikel Je 1999 Lolland-Falsters Køretekniske Anlæg ApS

11 11 Birkevænget Birkevænget 1 Matr. 10 l Hunseby (udstykket fra 10 a) Margretheskolen He 1960 Hunseby Kommune Birkevænget 3 Matr. 10 r Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1984 Sven Hagstrøm Birkevænget 5 Matr. 10 s Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1983 Jørgen Pedersen og Karina Bott Birkevænget 7 Matr. 10 t Hunseby (udstykket fra 10 l) He 1979 He 1997 Jens Ibsen Margrethe Kraus Birkevænget 9 Matr. 10 n Hunseby (oprindelse kendes ikke) He 1975 He 1975 He 1980 He 1991 He 1991 Terkel Jacobsen Finn Winther Nielsen Erling Larsen Steen Pedersen Maja Bøgwald og Michael Henriksen

12 12 Birkevænget 13 Matr. 10 e Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1859 smed Marqvart Jørgensen 1828(*err)- (ske>) h. Kirstine Jensdatter 1841(*øst)- b. Peder 1859 He 1864 Rasmus Pedersen (>hun) He 1871 smed Hans Henrik Frederiksen 1840(*sto-49a)-1894 h. Kathrine Kristine Rasmusdatter 1844(*hun-34a)-1905 b. Rasmus 1867, Karen 1880(*sto) 1873 Samme købt ejendommen matr. 29 e Maglemer - solgt igen 1884 He 1894 enken Kathrine Kristine Rasmussen He 1905 snedker Viggo Bernhard Hansen h. Karen b. Charles 1899 He 1906 Peder Thomas Jacobsen h. Marie Alstrøm He 1910 tømrer Søren Jens Valdemar Sørensen 1869(*jyl)- h. Maren Kristine Bolette Jørgensen b. Hans Christian 1900, Emil 1901, Poul Smilov 1904, Marie 1906, Else 1908, Jørgen Vinther 1911, Bernth 1912, Vera 1915, Keld 1919 He 1953 Frederik Rasmussen Birkevænget 15 Matr. 10 h Hunseby (udstykket fra 10 e) He 1865 skrædder Rasmus Larsen 1821(*våb)-1890 h. Karen Trine Jensdatter b. Jensine Caroline Frederikke 1852, Carl Frederik 1855, Karen Stine 1855, Anna Dorthea 1861, Lars Julius 1867 He 1881 Carl Frederik Rasmussen (nyk.f>) He 1886 He 1933 He 1969 He 1980 He 1982 He 1988 He 1992 He 1996 He 1998 He 1999 Edvard Ahlstrøm 1858(*mar)- h. Kristine Hansdatter 1854(*øst)- b. Marie 1883, Christian 1886(ban-40b>), Frederik 1888, Carl 1891, Sofie 1896 Søren Johan Frederik Christian Hansen Erik Hans Hansen Bente Jacobsen og Eskild Jacobsen Eskild Jacobsen Niels Birger Jacobsen Nørre Alle Invest ApS Torben Holmqvist og Merete Hansen Merete Hansen Frank Jensen

13 13 Birkevænget 17 Matr. 10 f Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1859 skomager Søren Hansen 1831(*mar)-1903 h. Ane Kirstine Hansdatter b. Hansine Louise 1862 He 1903 Jens Christian Edvard Christiansen h. Margrethe Rasmussen He 1912 Hans Jørgen Hansen(>mag) 1887(*hil)- h. Anna 1889(*ols)- b. Svend Aage 1911, Ellen 1912, Johanne 1914 He 1918 Frederik Hansen Dall 1880(*jyl)- h. Martine 1886(*sle)- b. Hans 1910(*jyl), Rasmus 1913(*jyl), Inger 1914(*jyl), Anna 1917 He 1921 Martin Due(>våb) He 1923 Marinus Malmborg 1886(*hal)- h. Marie 1888(*hil)- b. Carl 1908, Svend 1911 He 1926 Hans Christian Herman Pedersen 1930 Samme købt lille parcel matr. 10 i Hunseby (udstykket fra 10 g) He 1932 Frederik Nielsen He 1942 Henry Ahlstrøm He 1945 Aage Meincke He 1957 Martha Margrethe, f. Jensen, nu g.hansen He 1973 Erling Larsen He 1980 Hans Hansen He1993 Karl Christoffersen Birkevænget 19 Matr. 10 g Hunseby (udstykket fra 10 d) He 1860 Mads Christiansen 1837(*hun-33)-1915 h. Hanna Andersson 1838(*sve)-1910 b. Maren Katrine 1859, Niels 1862(sto-4b>), Christian 1865(hun-33>), Karen 1867, Ane Inger 1870, Jens Christian 1874, Folmer Frederik 1877, He 1915 datter Karen Madsen He 1928 Peder Thorvald Hansen He 1957 Erna Petersen

14 14 Birkevænget 21 Matr. 11 a Hunseby Skræppegård Ifølge ældre matrikelkort benævnt Skræppe Lod Gf f.1787 Lars Larsen h. Maren Hansdatter b. Hans 1767, Christen 1781 Gf. f.1801 søn Hans Larsen h. Johanne Nielsdatter b. Rasmus 1791, Jens 1794, Kirsten 1795, Bodil 1797, Niels 1799, Inger 1803, Anne 1805, Maren 1807, Lars 1809, Hans 1812 Gf 1815 Peder Rasmussen (>øst-langet) h. Maren Jacobsdatter ca Gården udflyttet Gf 1841 Hans Hansen (>se ovenf.) h. Maren Kirstine Pedersdatter b. Rasmus 1840, Maren Johanne 1843, Ge 1846 enken Maren Kirstine Pedersdatter Ge 1847 Jørgen Rasmussen 1821(*øst-)-1896 h. ovennævnte Maren Kirstine Pedersdatter b. Hansine Petrea 1852, Hans Peder 1859, Ge 1894 søn Hans Peder Jørgensen h. Karen Kristine Marie Christensen b. Olivia Georgine Marie Petrea 1898 Ge 1901 enken Karen Kristine Marie Christensen Ge 1902 Donatus Taveira Nicolai Christiansen 1877(*nys)- h. ovennævnte Karen Kristine Marie Christensen b. Betty Marie 1902, Hans Verner 1910 Ge 1936 søn Hans Verner Christiansen Ge 1986 Carl Christian Christiansen Birkevænget 2 Matr. 1 n Hunseby (udstykket fra 1 a) Ge 1929 Christen Valdemar Madsen Ge 1943 enken Emma Madsen Ge 1947 Karl Erik Madsen Ge 1947 Hans Christian Rasmussen Ge 1962 Hunseby Kommune 1964 Jordparcel benævnt 1 r Hunseby solgt til ejeren af matr. 1 m 1965 Parceller til Skolevænget frasolgt 1974 Samme købt jordparcel 1 ap Hunseby til sammenlægning med matr. 1 aa Hunseby 1978 Parceller til Skolevænget frasolgt

15 15 Birkevænget 4 Matr. 1 ab Hunseby (udstykket fra 1 n) (Maribo Kommune) 1975 Arealoverførsel fra matr. 1 aa Hunseby Birkevænget 6 Matr. 1 aa Hunseby (udstykket fra 1 n) (Maribo Kommune) 1975 Matr. 1 ap Hunseby inddraget under denne matrikel 1975 Arealoverførsel til matr. 1 ab Hunseby Birkevænget 14 Matr. 1 l Hunseby (udstykket fra 1 a) Ge 1929 Hans Emil Rasmussen Ge 1943 Jens Peder Christian Lolle 1960 Samme købt jordparcel matr. 9 h Hunseby (udstykket fra 9 a) Ge 1978 Jan Lolle 1983 Samme købt jordparcel matr. 1 at Hunseby (udstykket fra 1 am), der er inddraget under denne matrikel

16 16 Damsmosevej Damsmosevej 1 Matr. 8 c Hunseby (udstykket fra 8 a) He 1926 He 1948 Frederik Marcus Knuth Lilli Pilemann Damsmosevej 2 Matr. 8 i Hunseby (udstykket fra 8 a) Je 1926 Landbrugsministeriet He 1926 Carl Jacob Christensen(>hau) He 1954 Erik Verner Hansen 1964 Samme købt jordparcel matr. 8 o Hunseby (udstykket fra 8 a), der er inddraget under denne matrikel 1988 Samme købt jordparcel matr. 8 x Hunseby (udstykket fra 8 k), der er inddraget under denne matrikel. Tidligere i 1964 er jordparcel matr. 8 y Hunseby (udstykket fra 8 k) inddraget under 8 x 1988 Jordparcel benævnt matr. 8 aa Hunseby solgt til ejer af matr. 8 f Hunseby og sammenlagt med dennes ejendom matr. 8 k Hunseby Damsmosevej 4 Matr. 8 v Hunseby (udstykket fra 8 k) He 1965 He 1992 He 1992 He 1997 He 1999 Jens Ole Liljegren Birthe Birling Niels Larsen Marlene Tingsted Nielsen og Johnny Aron Mikkelsen Johnny Aron Mikkelsen Damsmosevej 6 Matr. 8 e Hunseby (udstykket fra 8 a) He 1926 He 1967 He 1977 He 1982 He 1983 He 1992 He 1994 Frederik Marcus Knuth Karla Marie Jørgensen Henrik Schultz Lia og Svend Hansen Torben Hansen Lars Hansen Inge Lund og Karsten Lund Damsmosevej 10 Matr. 17 z Hunseby (udstykket fra 17 g) He 1989 Jan E. Andersen

17 17 Damsmosevej 12 Matr. 17 h Hunseby (udstykket fra 17 a) Je 1926 Landbrugsministeriet He 1926 Axel Christian Sørensen(>sax) He 1948 Niels Peder Buxbom He 1957 Hans Holtze 1960 Samme købt jordparcel matr. 8 a Hunseby - rest efter større udstykning. I 1998 er matr. 8 a inddraget under denne matrikel He 1964 Bent Ebbe (>sle) He 1998 Richard Preben Hansen - ejer af matr. 8 f Hunseby 1998 Jorden overført til matr. 17 g Hunseby 1998 Arealoverførsel fra matr. 17 g Hunseby He 1998 Lotte Vangerschov Postborg og Martin Baastlund Nielsen Damsmosevej 14 A Matr. 17 d Hunseby (oprindelse kendes ikke) He 1970 He 1989 Adam Wilhelm Knuth Verner Sørensen

18 18 Grimstrup matrikler uden adresseangivelse Matr. 1 b Grimstrup Hl 1873 Ole Larsen 1845(*fug)- h. Bodil Marie Jørgensdatter 1843(*våb)- b. Mads Julius 1867(*våb), Ane Johanne 1868 Hl 1876 Anders Rasmussen 1841(*hil)-1891 h. Ane Margrethe Jørgensdatter 1841(*sle)- b. Bolette 1866(*hil), Kristine 1867(*hil), Hans Peder 1876 Hl 1891 enken Ane Margrethe Jørgensdatter 1841(*sle)- Hl 1914 Jens Jørgen Thomsen - Lejer af matr. 15 b Maglemer Je 1918 vekselerer Peder Ole Suhr - ejer af matr. 1 a Grimstrup - derefter som matr. 1 a Grimstrup Matr. 1 h Grimstrup (udstykket fra 1 f) Je 1871 tømrer Niels Henriksen - ejer af matr. 1 f Grimstrup 1872 Bygningen opført He 1872 Lauritz Jensen 1810(*fug)-1885 h. Karen Helene Rosenberg 1809(*rad)- (findes ej fkt90 e. ) He 1888 Jørgen Clausen 1858(*øst)- h. Dorthe Sofie Peitersdatter 1848(*skø)- b. Carl Peder Claudius 1884(*marLS)- He 1914 vekselerer Peder Ole Suhr - ejer af matr. 1 a Grimstrup - derefter som 1 a Grimstrup He 1947 Helge Hansen 1953 Samme købt ejendommen matr. 1 f Grimstrup He 1976 Betty Hansen Matr. 4 c Grimstrup Skoven Lysemose Je 1926 Frederik Marcus Knuth - derefter som skovejendommen matr. 2 a Bandholmgaard 1991 Matriklen inddraget under matr. 1 a Maribo Ladegård og udgået af matriklen Matr. 5 d Grimstrup Oprindelig gårdsplads for den udflyttede gård matr. 5 a Grimstrup He 1903 Grevskabet Knuthenborg He 1913 Hans Pedersen Hovmand - ejer af matr. 3 a Grimstrup - derefter som matr. 3 a Grimstrup

19 19 Matr. 9 a Grimstrup Hf indtil 1815 Jørgen Rasmussen Møller h. Karen Pedersdatter Hf 1815 Peder Andersen h ovennævnte Karen Pedersdatter Hf 1818 Lars Madsen h. ovennævnte Karen Pedersdatter b. Anne 1816, Dorthe 1818(hil-122>), Mads 1819 He 1852 svigersøn Hans Lorenzen 1809(*bur)-1898( and) h. Anne Larsdatter 1816-(1904( hil) He 1878 Jens Hansen 1846(*eng)- (mls>) h. Ane Jørgensdatter 1850(*eng)-1899 b. Jørgen Peder 1878, Anna Elisabeth 1879, Rasmus 1881, Niels 1883, Christen 1885, Carl 1887, Johanne Kristine 1889 Je 1914 Lars Peder Hansen - ejer af matr. 8 a Grimstrup - derefter som matr. 8 a Grimstrup som jordparcel 1973 Matriklen inddraget under matr. 8 a Grimstrup og udgået af matriklen. Matr. 20 Grimstrup Jernbanens areal i Grimstrup by 3456 m2 Ejer Lollandsbanen A/S

20 20 Grimstrupvej Grimstrupvej 3 Matr. 4 a Grimstrup Gf f.1750 Niels Ibsen Gf 1775 Christen Rasmussen Gf 1780 Jens Andersen Gf 1781 Niels Madsen Gf 1783 Morten Jeppesen h. Karen Christiansdatter Gf 1794 Jørgen Christensen (Kuld) h. ovennævnte Karen Christiansdatter 2h Maren Pedersdatter b. Karen 1823, Peder 1824, Ane 1826 Gf 1827 Rasmus Pedersen Steen 1796(*øst) h. Johanne Rasmusdatter 1801(*san)-1857 b. Maren 1822, Trine 1827, Peder 1829(hun-2f>), Stine 1831, Hans 1833, Karen 1836, Christiane 1839(hil-6b>), Christen 1841, Sofie h. Ane Kathrine Jacobsdatter 1838(*lan)- Gf 1861 Christen Andersen h. ovennævnte Ane Kathrine Jacobsdatter Ge 1866 ovennævnte Christen Andersen Ge 1867 købm. Carl Adolph Westh, boende i Maribo Ge 1873 Christen Rasmussen(>hil-13a) - se data der (avn>) Ge 1881 Peder Andersen Roug, boende på Femø Ge 1886 Adam Vilhelm Knuth (allodial) Gf 1886 Ludvig Frederik Bichel 1841(*tys)-1910 h. Jensine Palmblad 1846(*jyl)- (ske>) b. Ludvig Vilhelm 1869(*kbh), Hilda 1876, Rudolf Hans Jens 1885 Ge 1889 Eggert Christopher Knuth(allodial) Gfo 1910 søn Ludvig Vilhelm Bichel 1869(*kbh)- h. Rasmine 1870(*våb)- b. Svend Christian 1897(*rad) Ge 1912 ovennævnte Ludvig Vilhelm Bichel Ge 1927 Peder Thorvald Christensen Ge 1972 Børge Flemming Christensen Gfo Carl Christian Christiansen - ejer af matr. 18 a Maglemer Gfo Erik Thiesen - ejer af matr. 17 a Maglemer 1996 jordparcel, benævnt matr. 4 d Grimstrup udstykket og følger matr. 17 a Maglemer He 1996 Birthe Johansson og Erik Johansson

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 5 Birkevej

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Erikstrupvej side 4 Maribo Ladegård diverse side 6

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Kilder og forkortelser side 5 Binnitzemark side 6 Binnitzevej

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 5 Bandholms

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN Henning Steen Christensen 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Birketvej

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere