Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid 6 Delmålgrupper og demografi Slide 2

3 1. Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm i Tyskland, herunder produkt og destinationsudvikling. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af en tilsvarende positioneringsundersøgelser i Danmark og er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis. Undersøgelsen gennemført her i 2013 er den første i rækken. Denne første undersøgelse fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for hovedferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er tilrettelagt mhp. at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er tyskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af feriedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm og konkurrerende destinationer positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af feriedestination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Slide 4

5 Geografisk opland tysk marked Undersøgelsen gennemføres i den nordlige del af Tyskland, da de sydlige bundesländer er mere orienteret mod sydeuropæiske feriedestinationer. Dette understøttes tydeligt af den nuværende geografiske fordeling af tyske besøgende til Bornholm. Således kommer 57% af de besøgende fra hvad der kunne benævnes Nordvest korridoren - bestående af delstaterne Schleswig- Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen. 18% kommer fra Nordøst korridoren bestående af Mecklenburg- Vorpommern, Brandenburg og Berlin, mens altså kun 28% kommer fra de øvrige 8 sydligere delstater som udgør 65% af befolkningen i Tyskland. Indbyggertallet i Nordvest korridoren er 22,4 mio. mennesker og i Nordøst korridoren bor 5,7 mio. mennesker tilsammen udgør det primære tyske markedsområde således 35% af den tyske befolkning. Nordvest korridor 54% 9% 13% 14% 9% 18% 9% 2% 5% Nordøst korridor 18% 4% 9% Sammenlignes størrelsesforholdet mellem Nordøst korridoren og Nordvest korridoren fremgår det yderligere, at de 20% som har bopæl i Nordøst korridoren genererer 25% af besøgene til Bornholm en ganske lille overrepræsentation taget den geografiske nærhed i betragtning. 8% Kilde: Færgens løbende måling af kundetilfredshed Slide 5

6 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel i Tyskland. Målgruppe Undersøgelsens er gennemført blandt personer i alderen repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 nordligste bundesländer. Målgruppen er yderligere afgrænset til kun at omfatte personer, som ikke afviser Danmark som feriedestination. Stikprøve og kvoter Der er gennemført i alt interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 92% af den nordtyske befolkning svarende til at 8% er screenet fra, fordi de afviser Danmark som feriedestination. Der er foretaget kvotestyring, således, at der er gennemført 500 interview i hhv. Nordvesttyskland (Nordvestkorridoren) og Nordøsttyskland (Nordøstkorridoren). Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den tyske befolkning i de 8 Bundesländer. Delmålgrupper Vi har lagt to snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge om der er geografiske delmålgrupper eller segmenter, som har særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter: Geografi Vestkorridor: bosat i de 5 nordvestlige Bundesländer: Bremen, Hamburg, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen eller Schelswig-Holstein Østkorridor: bosat i de 3 nordøstlige Bundesländer: Berlin, Brandenburg eller Mecklenburg- Vorpommern Feriesegment Familiesegment; rejser med børn Gruppesegment; rejser i gruppe (uden børn) Parsegment; rejser med partner (uden børn/gruppe) Slide 6

7 2. Konklusion Slide 7

8 Opsummering Totalt set har ca. 50% af tyskerne som er bosat i de 8 nordligste delstater besøgt Danmark og ca. 30% indenfor de seneste 5 år. Andelen er markant højere blandt de højeste indkomstgrupper, hvilket illustrerer problemstillingen om Danmark, som et af verdens dyreste lande at besøge. Blandt de besøgende til Danmark har 47% besøgt København, 42% Nordjylland og Vesterhavet men kun 17% angiver, at de har besøgt Bornholm. Dette noget i modstrid med awareness niveauet de danske feriedestinationer imellem - hvor Bornholm ligger på niveau med Nordjylland/Vesterhavet, markant foran de øvrige danske ferieområder, bortset fra København der topper listen. Det kvalificerede kendskab til Bornholm er bedst i Hamborg, hvorfor den samlede andel af befolkningen der har besøgt Bornholm også er højest her. Ser man kun på besøgsandelen til Bornholm blandt de der har besøgt Danmark klarer Bornholm sig naturligt nok bedst i Mecklenburg Vorpommern med en besøgsandel på 27%, efterfulgt af Hamborg (22%) og Berlin (21%). Totalt set udtrykker 40% af befolkningen i de 8 nordlige tyske delstater imidlertid, at Bornholm er meget relevant eller ret relevant som destination for en ferie til Danmark og 25% angiver direkte, at Bornholm ville være den mest sandsynlige destination. På samme måde som på det danske marked er lysten til at besøge Bornholm altså større end den andel, der rent faktisk realiserer idéen om en ferierejse til Bornholm. For de tyske turister er de vigtigste valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark overnatningsmulighederne og de samlede udgifter for ferien og for begge kriterier gælder, at de ikke tilsvarende er i toppen når det handler om hvordan Bornholm lever op til forventningerne. Bornholms væsentligste aktiv i tyskernes bevidsthed er mulighederne for at bruge naturen aktivt - et forhold der dog også ligger i toppen når det handler om de vigtigste valgkriterier og samtidig er naturoplevelser ubetinget den type af oplevelser som tyskerne vægter højest når de skal vælge en ferie i Danmark. Kendskabet til Sassnitz-Rønne ruten er specielt i Nordvest korridoren begrænset, idet kun 28% er bevidst om eksistensen af en færgerute direkte til Bornholm fra Sassnitz. Ligeledes er det mere kvalificerede kendskab til Bornholm som feriedestination relativt lavt. Slide 8

9 Indløsning af Bornholms potentiale som feriedestination Det kvalificerede kendskab til Bornholm som feriedestination og mulighederne for direkte færgetransport kan med fordel udbygges. Specielt syntes der at være et potentiale hvis færgebillet og interessante overnatningsmuligheder pakketteres og markedsføres i sammenhæng med de mange muligheder der er for naturoplevelser på Bornholm. Grundet den betydelige prisfølsomhed på det tyske marked bør spændvidden i prisbilledet kommunikeres med det formål at nuancere prisopfattelsen og signalere valgmuligheder på prisskalaen. Specielt ift. offline markedsføringsaktiviteter syntes det væsentligt at tage befolkningsstørrelsen i Tyskland i betragtning og forsøge at målrette og koncentrere aktiviteterne til afgrænsede geografiske fokusområder. Dette som alternativ til en spredning af budgettet, med den risiko at aktiviteterne bliver for små til at kunne fremkalde den ønskede effekt. Kommunikationsindsatsen bør yderligere afspejle de geografiske forskelle imellem Nordøst og Nordvest korridoren - det lavere kendskab til den direkte færgeforbindelse i nordvest korridoren, og den mere betydende prisfølsomhed i Nordøst korridoren som et eksempel herpå. Men der er også fællesnævnere f.eks er det høje kendskab til køretiden til Sassnitz i begge korridorer bemærkelsesværdigt. De største danske konkurrenter til Bornholm som feriedestination på det tyske marked er Vestkysten/ Nordjylland og København og ift. sidstnævnte kunne en mulighed være at skabe kombinerede produkter med pakker, der f.eks indeholder et par overnatninger i København i tillæg til opholdet på Bornholm. Ift. Vestkysten/Nordjylland er udfordringen en opfattelse af geografisk nærhed i specielt Nordvest korridoren hvorfor den direkte færgeforbindelse til Bornholm igen bliver en væsentlig paramter. Slide 9

10 3. Danmark som feriedestination Slide 10

11 Andel som har været på ferie i Danmark Har du nogensinde være på ferie i Danmark? Total Split på indkomstgrupper 60% 50% 40% 52% 46% 80% 70% 60% 50% 47% 54% 72% Andelen der har besøgt Danmark er markant højere i højindkomstgruppen 51% 45% 30% 40% 30% 28% 20% 20% 10% 0% 2% Ja Nej Husker ikke 10% 0% 2% 1% Ja Nej Husker ikke Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under euro Mellem indkomst: euro Høj indkomst: euro + Slide 11

12 Andel som har været på ferie i Danmark Har du nogensinde være på ferie i Danmark? (Split på feriesegment og korridor) Total 52% 46% Andelen der har besøgt Danmark er højere i gruppesegmentet ift. familie og parsegmentet. Familiesegment 54% 44% Gruppesegment 62% 36% Parsegment 49% 50% Nordvestkorridor 52% 46% Nordøstkorridor 51% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Husker ikke Slide 12

13 Antal ferier i Danmark (de seneste 5 år) Hvor mange gange har du været på ferie i Danmark indenfor de seneste 5 år? (Split på feriesegment og korridor) Total 34% 35% 16% 14% Gruppesegmentet er yderligere det segment med den højeste besøgsfrekvens. Familiesegment 32% 35% 17% 15% Gruppesegment 30% 34% 16% 20% Parsegment 34% 37% 16% 10% Nordvestkorridor 36% 34% 15% 15% Nordøstkorridor 32% 37% 17% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 0 gange 1 gang 2 gange 3 gange eller mere Ved ikke Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518) Slide 13

14 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på om der tidligere har været afholdt ferie) Helt sikkert 15% 29% Andelen som svarer, at de helt sikkert kunne forestille sig at holde ferie i Danmark, er naturligt højere, blandt de der har besøgt Danmark tidligere men der er omvendt en relativt stor gruppe, som endnu ikke har fået indfriet deres ønske om en ferie i Danmark. Højst sandsynligt 20% 30% Måske 41% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Har aldrig besøgt Danmark Har tidligere besøgt Danmark Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518), Personer, som aldrig har været på ferie i Danmark (482) (Total blandt de 92% der ikke afviser at holde ferie i Danmark) Slide 14

15 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark? (Split på feriesegment og korridor) Total 64% 20% 15% Blandt de der ikke tidligere har besøgt Danmark er potentialet størst i familiesegmentet. Familiesegment 54% 28% 18% Gruppesegment 59% 19% 22% Parsegment 69% 18% 13% Nordvestkorridor 65% 19% 16% Nordøstkorridor 64% 21% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Måske Højst sandsynligt Helt sikkert Base: Total: Personer, som aldrig har været på ferie i Danmark (482) Slide 15

16 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark igen? (Split på feriesegment og korridor) Total 41% 30% 29% Familiesegment 38% 30% 32% Gruppesegment 34% 31% 34% Parsegment 45% 31% 24% Gruppesegmentet er det segment, der udtrykker det største ønske om at holde ferie i Danmark blandt de der tidligere har besøgt Danmark. Nordvestkorridor 43% 27% 30% Nordøstkorridor 40% 33% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Måske Højst sandsynligt Helt sikkert Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518) Slide 16

17 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? (Total) København 67% Nordjylland/Vesterhavet 47% Bornholm Fanø/Rømø 29% 46% Awareness niveauet for Bornholm er på niveau med Nordjylland/ Vesterhavet - København topper listen. Lolland/Falster/Møn 25% Fyn og det Sydfynske Øhav 24% Sjælland eksklusiv København 20% Kender ingen af områderne 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Slide 17

18 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? (Split på feriesegment og korridor) Total 46% 47% 29% 24% 67% 20% 25% 9% Familiesegment 45% 46% 34% 26% 66% 22% 27% 7% Gruppesegment 46% 54% 33% 28% 70% 19% 20% 8% Parsegment 47% 44% 26% 22% 66% 21% 24% 9% Awarenessniveauet er højest Nordøstkorridoren Nordvestkorridor 42% 49% 33% 28% 68% 23% 24% 10% Nordøstkorridor 51% 45% 26% 19% 65% 17% 25% 9% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Bornholm Nordjylland/Vesterhavet Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) København Lolland/Falster/Møn Kender ingen af ovenstående områder Sjælland eksklusiv København Slide 18

19 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? (Total) 50% 47% 42% 40% 32% Blandt den andel af den tyske befolkning, der har besøgt Danmark, er der totalt set 17% som har besøgt Bornholm 30% 25% 20% 17% 16% 13% 10% 5% 0% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518) Slide 19

20 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? (Split på feriesegment og korridor) Total 17% 42% 32% 25% 47% 13% 16% 5% Familiesegment 16% 48% 32% 26% 43% 17% 17% 3% Gruppesegment 20% 40% 34% 20% 49% 11% 12% 7% Parsegment 16% 39% 33% 28% 50% 14% 17% 4% Besøgs andelen er højest i Nordøstkorridoren Nordvestkorridor 15% 46% 36% 29% 46% 13% 14% 5% Nordøstkorridor 19% 39% 28% 20% 48% 13% 18% 4% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Bornholm Nordjylland/Vesterhavet Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) København Lolland/Falster/Møn Ved ikke/husker ikke Sjælland eksklusiv København Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518) Slide 20

21 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Sommerhus 56% Ferielejlighed 44% Hotel/kro 40% Pension/vandrehjem 25% Bed & breakfast 21% Campingplads 10% Privat indkvartering 9% Anden indkvartering 2% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Slide 21

22 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Split på feriesegment og korridor) Total 10% 40% 25% 21% 56% 44% 9% 2% Familiesegment 11% 33% 22% 17% 75% 53% 9% Gruppesegment 15% 40% 29% 24% 64% 46% 9% 4% Parsegment 7% 45% 24% 21% 46% 40% 8% 2% Nordvestkorridor 12% 41% 23% 19% 53% 45% 8% 2% Nordøstkorridor 8% 39% 26% 23% 59% 43% 10% 3% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Campingplads Hotel/kro Pension/vandrehjem Bed & breakfast Sommerhus Ferielejlighed Privat indkvartering Anden indkvartering Ved ikke Slide 22

23 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) 50% 40% 47% 40% 42% 38% Bornholm er den destination med den største positive forskel imellen andelen, der udtrykker ønske om besøg (25%) og andelen der har besøgt (17%). Blandt de store destinationer er forskellen tilmed negativ. 32% 30% 26% 25% 23% 20% 25% 18% 18% 17% 12% 10% 13% 16% 5% 0% Slide 23

24 Områder af interesse Loyalitetsfaktor (Andel, der har besøgt stedet før og som samtidig udtrykker ønske om at ville besøge igen) Nordjylland/Vesterhavet 66% Bornholm 53% Fanø/Rømø Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) København Sjælland eksklusiv København 47% 47% 46% 46% På trods af den negative forskel imellem andelen, der udtrykker ønske om at besøge Nordjylland/ Vesterhavet og andelen, der har besøgt destinationen er Nordjylland/Vesterhavet den destination i Danmark med den højeste loyalitetsgrad. Dette er et udtryk for en høj realiseret besøgsandel og en del af de der allerede har besøgt ønsker således, at prøve en anden destination. Lolland/Falster/Møn 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (518) Slide 24

25 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Total) De to vigtigste valgkriterier for tyskerme når de skal vælge ferie i Danmark er overnatningsmulighederne og de samlede udgifter for ferien. Overnatningsmulighederne 36% 47% 12% 3% De samlede udgifter for ferien 45% 34% 13% 3% 3% Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget 32% 43% 18% 5% Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 29% 45% 18% 4% Mulighederne for strand- og badeliv 24% 39% 24% 9% 3% Seværdighederne 21% 39% 29% 8% 2% Restaurant- og spisemulighederne 17% 40% 28% 12% 2% Udvalget af aktiviteter/oplevelser 16% 37% 30% 12% 3% Shopping-mulighederne 14% 35% 33% 15% 2% Positiv omtale fra venner/familie 15% 32% 31% 13% 6% 3% Mulighederne for at cykle i området 17% 31% 27% 14% 9% Transporttiden forbundet med rejsen 11% 28% 36% 15% 8% Særlige begivenheder 7% 19% 36% 28% 7% Kender området fra tidligere 5% 12% 21% 31% 28% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Slide 25

26 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Gennemsnit) Split på geografi Split på feriesegmenter De samlede udgifter for ferien Transporttiden forbundet med rejsen Kender området fra tidligere Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for strandog badeliv 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Overnatningsmulighederne Restaurant- og spisemulighederne Kender området fra tidligere Positiv omtale fra venner/familie De samlede udgifter for ferien Transporttiden forbundet med rejsen Mulighederne for strand- og badeliv 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Overnatningsmulig hederne Restaurant- og spisemulighederne Særlige begivenheder Shopping-mulighederne Udvalget af aktiviteter/oplevelser Seværdighederne Mulighederne for at cykle i området Særlige begivenheder Udvalget af aktiviteter/oplevels er Seværdighederne Mulighederne for at cykle i området Shoppingmulighederne Nordvestkorridor Nordøstkorridor Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 26

27 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? (Total) Når det kommer til aktiviteter og oplevelser ifm. ferien i Danmark står naturoplevelser øverst på listen for tyskerne. Naturoplevelser 23% 48% 20% 6% Koncerter (f.eks. pop, klassisk eller jazz) 16% 38% 30% 11% 3% Musikfestivaler (f.eks. pop, klassisk eller jazz) 9% 24% 35% 23% 8% Kulturbegivenheder (f.eks. film, teater, byfester, åbent hus) 9% 24% 28% 23% 15% Outdooraktiviteter (f.eks. kajak, klatring, ridning) 4% 16% 32% 31% 16% Sportsbegivenheder (f.eks. cykelløb, løb, golfturneringer) 3% 10% 24% 38% 23% Madoplevelser (f.eks. restauranter, lokale råvarer/produkter/producenter) 3% 9% 27% 37% 23% Shoppingoplevelser (f.eks. lokale kunstnere/designere, markedsdage) 3% 8% 17% 38% 32% Tema-ophold (f. eks. højskole, selvudvikling, uddannelse) 7% 21% 36% 32% 0% 25% 50% 75% 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Slide 27

28 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? (Gennemsnit) Split på geografi Split på feriesegmenter Tema-ophold (f. eks. højskole, selvudvikling, uddannelse) Shoppingoplevelser (f.eks. lokale kunstnere/designere, markedsdage) Naturoplevelser 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Koncerter (f.eks. pop, klassisk eller jazz) Musikfestivaler (f.eks. pop, klassisk eller jazz) Tema-ophold (f. eks. højskole, selvudvikling, uddannelse) Shoppingoplevelser (f.eks. lokale kunstnere/designere, markedsdage) Naturoplevelser 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Koncerter (f.eks. pop, klassisk eller jazz) Musikfestivaler (f.eks. pop, klassisk eller jazz) Madoplevelser (f.eks. restauranter, lokale råvarer/produkter/produc enter) Sportsbegivenheder (f.eks. cykelløb, løb, golfturneringer) Outdooraktiviteter (f.eks. kajak, klatring, ridning) Kulturbegivenheder (f.eks. film, teater, byfester, åbent hus) Madoplevelser (f.eks. restauranter, lokale råvarer/produkter/produc enter) Sportsbegivenheder (f.eks. cykelløb, løb, golfturneringer) Outdooraktiviteter (f.eks. kajak, klatring, ridning) Kulturbegivenheder (f.eks. film, teater, byfester, åbent hus) Nordvestkorridor Nordøstkorridor Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 28

29 4. Zoom på Bornholm som feriedestination Slide 29

30 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Kender meget til 3% Kender noget til 20% Hele 77% af befolkningen i de 8 nordligste delstater af Tyskland har kun lidt eller intet kendskab til Bornholm som feriedestination Kender lidt til 53% Kender slet ikke/har ikke hørt om 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Slide 30

31 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Meget relevant Ret relevant 15% 26% 41% af befolkningen i markedsområdet anser på trods af det begrænsede kendskab, Bornholm, som meget relevant (15%) eller ret relevant (26%) som rejsemål for en ferie til Danmark. Måske relevant 44% De som har angivet, at de slet ikke har noget kendskab til Bornholm er blevet præsenteret for Bornholm vha. tedenstående tekst: Mindre relevant Slet ikke relevant 2% 8% Bornholm - eine ganz andere Welt! Bornholm ist in vielerlei Hinsicht eine ganz eigene Welt. Mit ihrem eigenen Puls, ihrem eigenen Tempo und ihrer eigenen Sprache. Bornholm hat viel zu bieten wunderschöne Strände im Süden, eine imposante Felsenküste, schattige Wälder, einzigartige Wanderrouten und Radwege, örtlich produziertes Kunsthandwerk, Lebensmittel erstklassiger Qualität und eine Unmenge von Outdoor-Aktivitäten. Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Durch kurze Abstände zwischen Orten und Sehenswürdigkeiten ist es möglich, vieles in kurzer Zeit zu erleben. Auf Bornholm können Sie Ihre Interessen pflegen und Inspiration, Erlebnisse und Energie erhalten. Slide 31

32 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Sammenhæng mellem kendskab og relevans) Sammenhængen imellem kendskabet til Bornholm og vurderingen af Bornholm som feriedestination er tydelig. Meget relevant 11% 37% 29% 23% Ret relevant 3% 24% 50% 23% Måske relevant 15% 63% 22% Mindre relevant 12% 51% 35% Slet ikke relevant 6% 60% 34% Ved ikke 2% 58% 40% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 32

33 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Sammenhæng mellem kendskab og relevans) Når de der ikke har noget kendskab til Bornholm, præsenteres for Bornholm vha. hjælpeteksten, er vurderingen af Bornholms relevans som feriedestination, sammenlignelig med vurderingen blandt de der i forvejen havde kendskab til Bornholm. Kender slet ikke /har fået tekst om Bornholm 14% 24% 40% 12% 7% Kender til Bornholm 16% 27% 46% 7% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Slide 33

34 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Split på feriesegment og korridor) Total 3% 20% 53% 24% Familiesegment 2% 19% 53% 26% Gruppesegment 4% 19% 54% 23% Parsegment 2% 21% 54% 23% Nordvestkorridor 2% 19% 52% 27% Nordøstkorridor 3% 21% 55% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 34

35 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Split på feriesegment og korridor) Total 15% 26% 44% 8% 4% Familiesegment 13% 26% 46% 8% 5% Gruppesegment 18% 25% 45% 7% 2% 3% Parsegment 15% 27% 45% 9% 3% Nordvestkorridor 14% 28% 43% 10% 2% 4% Nordøstkorridor 17% 25% 45% 7% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Slide 35

36 Interesse for at besøge Bornholm Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Split på delstat blandt de der har besøgt Bornholm/ har meget eller noget kendskab til Bornholm). Kendskabet (meget eller noget kendskab) til Bornholm er højest i Hamburg og besøgsandelen blandt alle i markedsområdet er ligeledes størst. Nordvest Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen 6% 7% 16% 19% 24% 32% Schleswig-Holstein 11% 27% Nordøst Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern 4% 13% 13% 19% 23% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kender noget eller meget til Bornholm Har besøgt Bornholm Slide 36

37 Interesse for at besøge Bornholm Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Split på delstat blandt de der har besøgt Bornholm/ har meget eller noget kendskab til Bornholm) Når basen kun er de som tidligere har besøgt Danmark er besøgsandelen størst i Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg 22% 32% Nordvest Niedersachsen Nordrhein-Westfalen 10% 15% 16% 24% Schleswig-Holstein 14% 27% Nordøst Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern 8% 19% 21% 23% 27% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kender til Bornholm Har besøgt Bornholm Base: Total: Andel, der har besøgt Danmark (547) Slide 37

38 Forventninger til Bornholm som rejsemål I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) De vigtigste valgkriterier for valget af feriedestination i Danmark: Overnatningsmulighederne og de samlede udgifter for ferien ligger ikke tilsvarende i toppen når Bornholm evalueres som feriedestination. Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 27% 43% 20% 3% 6% Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 23% 40% 25% 4% 6% Mulighederne for strand- og badeliv 26% 29% 26% 8% 2% 9% Overnatningsmulighederne 16% 39% 29% 3% 13% Mulighederne for at cykle i området 19% 34% 27% 8% 4% 8% De samlede udgifter for ferien 22% 27% 30% 6% 14% Restaurant- og spisemulighederne 13% 33% 36% 6% 1% 11% Udvalget af aktiviteter/oplevelser 11% 30% 37% 9% 10% Seværdighederne 14% 27% 38% 10% 10% Transporttiden forbundet med rejsen 13% 25% 35% 13% 4% 10% Positiv omtale fra venner/familie 11% 21% 29% 15% 8% 17% Shopping-mulighederne 8% 23% 41% 15% 2% 12% Særlige begivenheder/events 5% 17% 36% 23% 6% 13% Kender området fra tidligere 4% 10% 20% 25% 28% 13% 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Slide 38

39 Forventninger til Bornholm som rejsemål I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Gennemsnit) Split på geografi Split på feriesegmenter De samlede udgifter for ferien Transporttiden forbundet med rejsen Kender området fra tidligere Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for strandog badeliv 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Mulighederne for at slappe af og lave ingenting Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Overnatningsmulighederne Restaurant- og spisemulighederne De samlede udgifter for ferien Transporttiden forbundet med rejsen Kender området fra tidligere Positiv omtale fra venner/familie Mulighederne for strandog badeliv 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Mulighederne for at slappe af og lave ingenting Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Overnatningsmulighederne Restaurant- og spisemulighederne Særlige begivenheder/events Udvalget af aktiviteter/oplevelser Seværdighederne Shopping-mulighederne Mulighederne for at cykle i området Særlige begivenheder/events Udvalget af aktiviteter/oplevelser Seværdighederne Shopping-mulighederne Mulighederne for at cykle i området Nordvestkorridor Nordøstkorridor Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 39

40 Forventninger til Bornholm som rejsemål Vigtigheden af valgkriterier ift. opfattelsen af hvordan Bornholm lever op til forventningerne på de enkelte valgkriterier (gennemsnit) I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? 4,10 3,90 3,70 3,50 Mulighederne for at cykle i området Mulighederne for strand- og badeliv Udvalget af aktiviteter/oplevelser Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Restaurant- og spisemulighederne Seværdighederne Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Overnatningsmulighederne De samlede udgifter for ferien 3,30 3,10 Transporttiden forbundet med rejsen Shopping-mulighederne Positiv omtale fra venner/familie 2,90 Særlige begivenheder 2,70 2,50 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? Slide 40

41 5. Kendskab til færgeruter Slide 41

42 Kendskab til færgerute mellem Bornholm og Sassnitz Er du bekendt med, at der findes en færgerute til Bornholm fra Sassnitz? (Split på feriesegment og korridor) Total 40% 60% Familiesegment 40% 60% Gruppesegment 36% 64% Parsegment 43% 57% Nordvestkorridor 28% 72% Nordøstkorridor 52% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Slide 42

43 Kendskab til overfartstid på Sassnitz-Rønne ruten Med det kendskab du har til Sassnitz-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Kendskabet til overfartstiden (blandt de der har kendskab Sassnitz-Rønne) er begrænset. Total 5% 34% 42% 7% 1% 9% Nordvestkorridor 6% 36% 38% 6% 2% 11% Nordøstkorridor 5% 33% 45% 8% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Under 1 time 1-2 timer 3-4 timer 5-6 timer 7-8 timer Mere end 8 timer Ved ikke Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten (404) Slide 43

44 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Travemünde Trelleborg 7% 22% 38% 33% Rostock Trelleborg 5% 18% 37% 39% Puttgarden Rødby 10% 13% 30% 47% Rostock Gedser 8% 13% 30% 49% Sassnitz Rønne 3% 12% 33% 53% Ystad-Rønne 1% 5% 23% 71% 0% 25% 50% 75% 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 44

45 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Gennemsnit) Split på geografi Split på feriesegmenter Puttgarden Rødby 2,50 Puttgarden Rødby 2,50 2,00 2,00 Ystad-Rønne 1,50 1,00 Rostock Gedser Ystad-Rønne 1,50 1,00 Rostock Gedser,50,50,00,00 Rostock Trelleborg Sassnitz Rønne Rostock Trelleborg Sassnitz Rønne Travemünde Trelleborg Travemünde Trelleborg Nordvestkorridor Nordøstkorridor Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 45

46 Kendskab til køretid fra bopæl til Sassnitz Hvis du tænker på afstanden mellem din bopæl og Sassnitz på Rügen hvor mange timers kørsel vil du vurdere, der er fra din Bopæl til Sassnitz? (Gennemsnitligt antal timer) Det umiddelbare kendskab til køretiden fra bopælen og til Sassnitz er højt. Total 4,81 Nordvest Bremen Hamburg Niedersachsen 3,67 5,01 5,01 Nordrhein-Westfalen 7,28 Schleswig-Holstein 4,00 Nordøst Berlin Brandenburg 3,70 4,09 Mecklenburg-Vorpommern 2,03 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Slide 46

47 6. Demografi og delmålgrupper Slide 47

48 Geografisk fordeling af interviewpersoner I hvilken delstat bor du? 70% 60% 58% 50% 45% 40% 33% 30% 25% 22% 20% 10% 9% 6% 2% 0% Nordrhein- Westfalen Niedersachsen Schleswig- Holstein Hamburg Bremen Berlin Brandenburg Mecklenburg- Vorpommern Nordvestkorridor Nordøstkorridor Slide 48

49 Køn og aldersfordeling Er du mand eller kvinde? Hvad er din alder? Kvinde 50% Mand 50% år 36% år 49% år 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Slide 49

50 Årlig husstandsindkomst Hvad er den årlige indkomst før skat i din husstand? Under Euro % Euro Euro % Euro Euro % Euro Euro % Euro Euro % Euro Euro % Euro Euro % Over Euro % Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 18% 0% 10% 20% 30% 40% Slide 50

51 Årlig husstandsindkomst per korridor Total 40% 48% 12% Nordøstkorridor 45% 45% 10% Nordvestkorridor 36% 50% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under euro, Mellem indkomst: euro, Høj indkomst: euro + Base: Total: Alle som har oplyst indkomst (820) Slide 51

52 Personer i husstanden Hvem bor i din husstand foruden dig? 80% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 29% 20% 15% 14% 10% 0% Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen Jeg bor alene Slide 52

53 Feriesegment Hvem er det mest sandsynligt, at du vil tilbringe en ferie i Danmark sammen med? 50% 41% 40% 30% 27% 23% 20% 10% 0% Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 53

54 Aldersfordeling per feriesegment Total 36% 49% 15% Familiesegment 41% 55% 4% Gruppesegment 51% 34% 16% Parsegment 28% 51% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slide 54

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter.

Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. 1 2 3 Indgår i analysen ved hjælp af kvalitative dybdeinterviews (og dermed analyserende tekst), og markeres på slides som Mødeagenter. Indgår i analysen ved hjælp af kvantitative webinterview (og dermed

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter

Destination Sønderjylland. Turisme- og destinationsudvikling. Destination Sønderjylland. TNS Januar 2013 Sønderborg Erhvervs- og turistcenter Turisme- og destinationsudvikling Contents 1 Baggrund og formål 3 2 Konklusion og anbefalinger 5 3 Metode 7 4 Gallup Kompas 9 5 Turisme i Sønderjylland 12 6 Vigtighed/tilfredshed 26 7 Historie 34 8 Information

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på analyseopgaven i projektet Powered by Cycling: Panorama

Invitation til at afgive tilbud på analyseopgaven i projektet Powered by Cycling: Panorama 19. februar 2013 Invitation til at afgive tilbud på analyseopgaven i projektet Powered by Cycling: Panorama Denne invitation er sendt d. 19. februar 2013 til Jysk Analyse A/S, Epinion P/S og TNS Gallup

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG PRÆSENTATION AF GFK MARTS 2016 1 Agenda Introduktion til GfK Panelmetode og spørgeskema undersøgelsen Adfærd i dagligvaremarkedet og frugt og grønt adfærd Overordnede resultater

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center

Konferencen NBEN. Ernst Trillingsgaard. Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Konferencen NBEN Ernst Trillingsgaard Direktør Aalborg Kongres & Kultur Center Besøgstal for 2014 Møder og Kongresser 137.305 personer 1523 arrangementer Teater, koncerter og andre kulturelle arrangementer

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Fordelingen af unge i RKI i Danmark

Fordelingen af unge i RKI i Danmark N O T A T Fordelingen af unge i RKI i Danmark 29. januar 2016 Hver 20. ung står registreret som dårlig betaler i Danmarks største skyldnerregister RKI. Værst står det til i Vest- og Sydsjælland mens landsdele

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere