Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest"

Transkript

1

2 Beboerdemokrati 2.0 Sikre demokratiske løsninger Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Det er tidssvarende, demokratiske deltagelsessystemer, der imødekommer mange beboeres ændrede levevis og mediebrug uden at gå på kompromis med grundlæggende demokratiske principper. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest benyttede digitale demokratiske infrastruktur til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Formålet er dels at styrke den løbende dialog mellem beboere, dels at effektivisere afholdelsen af afdelingsmøder og afstemninger i den lokale boligafdeling. Beboerdemokrati 2.0 erstatter ikke det fysiske møde mellem beboere. Det er et supplement til inddragelse af flere beboere fra den stadig voksende gruppe af digitale beboere. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0 Assembly Voting har udviklet beboerdemokratiske løsninger, der samlet set udgør en demokratisk infrastruktur i den lokale boligafdeling. Som afdeling vælger man selv, hvilke dele man ønsker at benytte, og kan på den måde selv sammensætte sin foretrukne løsning for Beboerdemokrati 2.0. Mødestedet Formelle møder: Forslagsstillelse, debat om forslag, kandidatopstilling til afdelingsbestyrelse Løbende beboerdialog: Åbne og lukkede grupper til beboerdialog, udvalgs- og bestyrelsesarbejde Aktiviteter: Oprettelse af begivenheder, tilmelding og organisering af løbende beboeraktiviteter Valgmodul Afdelingsmøder: Beboerafstemninger om forslag og kandidater til bestyrelsen ifm. afdelingsmødet Urafstemninger: afholdelse af lovpåkrævede eller vejledende beboerafstemninger Løsningerne i Beboerdemokrati 2.0 kan frit benyttes i af taleperioden. Både Mødestedet og Valgmodulet kan let integreres i eksisterende lokale hjemmesider. Mødeste det har endvidere opsætningsmuligheder til at udgøre den lokale afdelings hjemmeside hvis ønsket. Boligafdelingen bestemmer selv hvilke funktioner, der skal være til rådighed for beboerne. Assembly Votings valg- og deltagelsessystemer har været benyttet ved over 700 valg med mere end 12 mio. vælgere. Beboerdemokrati 2.0 er gennemtestet og dokumenteret i 5 boligafdelinger i hhv. 3B, fsb og Bo-Vest med udgangspunkt i en dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Mere beboerdemokrati Resultatet har dels været markant højere beboerdeltagelse på afdelingsmøderne, dels en meget stor beboertilfredshed med de nye deltagelsesmuligheder. Den ministerielt initierede evalueringsrapport om løsningerne i Beboerdemokrati 2.0 viser bl.a.: Markant flere forslag til afdelingsmøderne Valgdeltagelse på op til 56 % af lejemålene Tilsvarende eller lidt højere deltagelse i de fysiske møder % af beboerne ønsker at afholde digitalt møde igen % af beboerne er tilfredse med brugervenligheden Beboerdemokrati 2.0 skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt beboerdemokratisk fællesskab. Vi optimerer og supplerer løbende med nye funktioner, der kan bidrage til at involvere endnu flere beboere i det unikke danske beboerdemokrati. På de følgende sider kan du læse mere om Beboerdemokrati 2.0. Vil du vide mere, stiller vi gerne op til en uddybende præsentation, ligesom vi gerne giver en mere detaljeret beskrivelse af mulighederne i Beboerdemokrati 2.0.

3 Mødestedet Med Mødestedet får den lokale boligafdeling et let tilgængeligt og effektivt værktøj til at engagere beboerne. Det gælder såvel afholdelse af afdelingsmøder, som den løbende dialog mellem beboerne og organisering af fælles aktiviteter i den lokale afdeling. Mødestedet kan integreres i eksisterende hjemmeside eller fungere som afdelingens egen hjemmeside. Funktioner Boligafdelingen bestemmer selv, hvilke funktioner man ønsker at stille til rådighed for beboerne. Mødestedet indeholder bl.a.: Mødefunktion (m. faser): Mødeannoncering, indsamling af beboerforslag, debat af beboerforslag, mulighed for at låse for flere forslag i forbindelse med deadlines Kandidatfunktion: Registrering og præsentation af kandidater til afdelingsbestyrelsen. Redigering af kandidatprofiler op til valg. Låsning af profiler under valg Forslagsstillelse: Oprettelse af temainddelte beboerforslag. Videreudvikling og kommentering af forslag. Herunder like af forslag og bidrag til forslag Kvalificering af beboerforslag: Tilføj billeder, video, dokumenter, m.m. til det enkelte forslag og til de øvrige beboeres bidrag til forslag Mødestedet er let tilgængeligt for administratorer og beboere. Modulet kan tilgås fra boligafdelingens hjemmeside, så det for brugerne opleves som fuldt ud integreret med hjemmesidens øvrige funktioner. Inspirationsfunktion: Visning af konkrete forslag fra andre boligafdelinger som inspiration til eget afdelingsmøde Begivenheder og aktivitetslister: Organiser beboeraktiviteter og modtag tilmeldinger ifm. afdelingsmøder, arbejdslørdage, m.m. Informationsmuligheder: Statiske informationssider og nyhedsopslag Arkivfunktion: Alle forslag, kommentarer og endelige afstemningstekster arkiveres automatisk Administration: Let betjent back end. Kræver ikke særlige it-kompetencer Gruppefunktion: Åbne eller lukkede grupper, fx til udvalg eller et særligt arbejdstema Nabobørs (fra april 2015): Mulighed for at dele ting og tjenester mellem beboere Den integrerede kandidatfunktion gør det let at stille op som kandidat til afdelingsbestyrelsen. Man kan redigere sin kandidatprofil frem til valgets åbning. Herefter låses profilerne, så alle vælgere har samme grundlag for at træffe deres valg. Hotline service: Telefon og mail fra Mødestedet opdateres løbende ift. nye funktioner, sikkerhed, nye browsere, mobile enheder

4 Valgmodul Med Valgmodulet får den lokale boligafdeling et let tilgængeligt værktøj til løbende at gennemføre sikre og dokumenterede afstemninger blandt beboerne, fx ifm. det digitale afdelingsmøde. Valgløsningen i Beboerdemokrati 2.0 er designet efter kravene i dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.* Komplet valgløsning Valgmodulet er en dokumenteret sikker teknisk løsning med tilhørende procedurer for forberedelse, gennemførelse og opgørelse af valgresultat. Valgmodulet indeholder bl.a.: Opsætning af valg; Let betjent modul til opsætning af valgtekster for lokale administratorer Hybridvalg; Valgfrihed mellem elektronisk stemmeafgivelse via internet og brevstemme (v. rekvirering) Valgkort; Postale valgkort til omdeling og evt. elektroniske valgkort til beboere med registreret mailadresse Valgsystemet kan tilgås fra boligafdelingens hjemmeside eller mødestedet. Valgkoden kan distribueres via omdelt valgkort og/eller via elektronisk mail. SMS valginfo; Udsendelse af SMS ved valgets begyndelse og som reminder før valghandlingen lukkes Hotline service; Telefon og mail fra hver dag i afstemningsperioden Mistede valgkort; Procedure for registrering af bortkomne valgkort og genudsendelse (via Hotline service) Systemsikkerhed; Serverovervågning hele døgnet gennem hele afstemningsperioden Valgdeltagelse; Løbende opgørelse af udviklingen i stemmeprocent Valgbog; Valgresultat og dokumentation med log over valgets gennemførelse Valgsystemet er meget intuitivt og let at anvende for vælgerne. Valgsystemet er Danmarks mest benyttede til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger, og er bl.a. benyttet ved Ældrerådsvalg og integrationsrådsvalg i kommuner, Overenskomstvalg og bestyrelsesvalg i foreninger og organisationer. Valgsystemet bygger på internationale anbefalinger til e-valg, og kontrolleres løbende af uvildige revisionshuse. Læs mere på assemblyvoting.dk * Der er endnu ikke lovhjemmel til brug af elektronisk stemmeafgivelse ifm. digitale afdelingsmøder. En lovændring forventes vedtaget i Valgmodulet kan benyttes ved alle andre typer af beboerafstemninger.

5 Kom i gang med det samme Beboerdemokrati 2.0 kan sættes op og tages i brug af afdelingen inden for 5 arbejdsdage. Alle systemer i Beboerdemokrati 2.0 er gennemtestede og allerede fungerende i fsb, 3B, Bo-Vest og DAB, samt i en række danske kommuner og foreninger. Ønsker I at høre mere om Beboerdemokrati 2.0, så ring til os på telefon eller skriv til os på

6 Om Beboerdemokrati 2.0 Assembly Voting Assembly Voting udvikler og drifter alle tekniske løsninger i Beboerdemokrati 2.0 Assembly Voting arbejder for at fremme den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for lokalt engagement, debat og stemmeafgivelse. Det har resulteret i udviklingen af en række nye dokumenterede demokratiske deltagelsessystemer og valgsystemer til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Tilsammen udgør løsningerne en demokratisk infrastruktur, der styrker såvel den daglige deltagelse i det lokale demokrati, som sikkerheden og dokumentationen omkring de løbende valghandlinger til råd, brugerbestyrelser, m.m. Assembly Voting er i dag Danmarks mest benyttede elektroniske valgsystem, og har siden starten i 2001 været benyttet ved over 700 valghandlinger og afstemninger med mere end vælgere Assembly Voting er blevet benyttet til bl.a. Ældrerådsvalg, skolebestyrelsesvalg, integrationsrådsvalg og valg af ungeråd i 40 kommuner; bl.a. Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Frederiksberg Kommune, Helsingør Kommune, Køge Kommune, Esbjerg Kommune og Roskilde Kommune Langt de fleste større faglige organisationer i Danmark benytter Assembly Voting til afholdelse af OK-valg, formandsvalg, hovedbestyrelsesvalg m.fl.; 3F, HK Kommunal, Dansk Magisterforening, Ingeniørforeningen (IDA), Dansk Sygeplejeråd, m.fl. Assembly Voting er samarbejdspartner med DemTech Demokratisk teknologi ved IT Universitetet i København. Projektet er bl.a. verdens største forskningsmæssige satsninger på udvikling af sikre og tilgængelige e-valgsteknologier. Læs mere om Assembly Voting på assemblyvoting.dk Boliglaboratoriet Boliglaboratoriet har specialiseret sig i konsulentydelser til den almene boligsektor. Ydelserne spænder fra udvikling af projektidéer til proces- og projektledelse, afholdelse af konferencer, workshops og lignende. Omdrejningspunktet for ydelserne er inddragelse og involvering, hvad enten det er af ledelse eller medarbejdere i boligadministrationerne eller beboerdemokratiet og beboerne i boligafdelingerne. Boliglaboratoriet har således stor erfaring med beboerprocesser, herunder involvering af og kommunikation med beboere og beboerdemokrati i den almene boligsektor. Størstedelen af Boliglaboratoriets opgaver og projekter involverer på den ene eller den anden måde beboerne og beboerdemokratiet. Som oftest er afdelingsbestyrelsen en tæt samarbejdspart i tilrettelæggelsen og udførelsen af projekterne, mens beboerne er målgruppen. Afhængigt af opgavernes omfang og kompleksitet, arbejder Boliglaboratoriet ofte tværfagligt og samler forskellige kompetencer for at sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Herudover færdes Boliglaboratoriet hjemmevant i samarbejdet med mange forskellige parter og på forskellige niveauer både indenfor og udenfor en boligorganisation. Boliglaboratoriet har blandt andet udviklet og gennemført projekter for Boligforeningen 3B, Boligkontoret Danmark, Boligforeningen AAB, KAB og fsb.

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Assembly Assembly Voting Voting Konference Konference-kit Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Afstemning Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION

VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION VÆRKTØJSKASSE TIL MARKEDS- KOMMUNIKATION 2 Der er ingen genveje til smartere kommunikation, men der findes enkle og gode værktøjer, som bringer dig hen, hvor du ønsker. Det vigtigste værktøj er vores værdikæde.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere