SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det er ikke for sent at melde sig til. Vi minder også om, at Societas Heraldica Scandinavicas generalforsamling afholdes i løbet af konferencen. Til dette nyhedsbrev har Sunil Saigal skrevet en fin artikel om Dag Hammarskjöld og hans slægts våben, ligesom der er bidrag fra flere andre skribenter. Redaktørerne retter en stor tak til alle. Ethvert bidrag, stort eller lille er som altid meget velkomment og sendes til og/eller Ronny Andersen & Carl-Thomas von Christierson INDHOLD S. 1: REDAKTØRERNES SPALTE S. 2: MERE OM EIDSVOLL S. 3: DAG HAMMASKJÖLD OG SLÆGTENS VÅBEN S. 8: MOR DANMARK? S. 10: NYA MEDLEMMAR PERSONALIA KLOSTERHISTORIE S. 12: SKANDINAVISK VAPENRULLA, ERBJUDANDE/TILBUD S. 13: SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS S. 14: ET IKKE SÅ KENDT ALLIANCEVÅBEN S. 15: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING S. 16: NORDISK KONFERENCE I SØNDERBORG 2015 S. 19: MEDLEMMARNAS VAPEN TILLBAKA PÅ NÄTET 1

2 MERE OM EIDSVOLL 1814 Som afslutning på jubilæumsåret 2014 har det norske Riksarkiv udgivet et smukt skrift om tilblivelsen af Eidsvoll-grundloven i 1814 Eli Fure og Knut Johannessen: Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814, Riksarkivarens skriftserie 43. Af særlig interesse for heraldikere og vexillologer er Knut Johannessens artikel Løveflagget på Eidsvoll et nasjonalt klenodium?, hvori forfatteren placerer et nationalt relikvie i sin rette tidsmæssige sammenhæng. Den nydelige bog kan købes for 125 NOK (inkl. porto) ved henvendelse til Eidsvoll-i-1814 Nils G. Bartholdy Løveflaget på Eidsvoll 2

3 DAG HAMMARSKJÖLD ( ) Den svenske diplomat Dag Hammarskjöld blev De forenede Nationers (FN s) anden generalsekretær, da han i april 1953 som knap 48-årig (og den til i dag yngste indehaver af embedet) efterfulgte normanden Trygve Lie. Slægten Hammarskjöld stammer fra Småland eller Öland. Den tidligst kendte stamfader, ritmester og senere oberst og statholder Päder Michelsson (Peder Michilsson, død 1646) adledes den 6. juli 1610 af Kong Karl IX og introduceredes i 1627 på Riddarhuset under nr. 135, hvorefter han skrev sig Hammerskiöldh. I forbindelse med adlingen udførtes et våbenbrev med blasoneringen:... Een guhl skiöld, och der uthi fyra lodh [kanonkugler] och två stridzhambrar i korss med sine rätta järnfärga [sort], skaften röödha. Ofvan på hielmen två beväpnade armar, som hålla een stridzhammar med rödt skaft, skrefferingen [hjelmklædet] gull, rödh och jernferga, efter som sielfve afmåladhe vapnet her hoss vidhare uthvijser och tillkenna gifver..... Våbenet er naturligvis talende og dets figurer hentyder til stamfaderens militære baggrund, idet stridshammeren er et gammelt kavalerivåben. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld fødtes den 29. juli 1905 som den yngste af fire sønner af Agnes Maria Carolina (født Almqvist, ) og Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld ( ). Skønt finansielt forarmet tilhørte slægten Sveriges politiske og intellektuelle elite. Moderens slægt tæller flere politikere, embedsmænd og præster. Hendes far, Gustav Fridolf Almqvist ( ), var rigsdagsmand og embedsmand og arbejdede som sin halvbror, den romantiske digter og komponist, Carl Jonas Love Almqvist ( ), for social reform. 3

4 Dag Hammarskjölds far, Hjalmar Hammarskjöld, var en internationalt prominent folkeretsjurist, embedsmand, akademiker og politiker, der blandt meget andet var minister i flere perioder og spillede en ledende rolle i forhandlingerne i Karlstad i forbindelse med opløsningen af unionen mellem Norge og Sverige i I november 1905 blev han udsendt som svensk gesandt i Danmark. Ved hjemkomsten til Sverige i 1907 blev han landshøvding i Uppland og statholder på Uppsala slot som Dag Hammarskjöld kom til at betragte som sit barndomshjem. Hjalmar Hammarskjöld blev Sveriges statsminister i Han formåede at holde Sverige neutral under Første Verdenskrig, men måtte træde tilbage i 1917 i forbindelse med protester over fødevaremangel samt hans modstand mod en handelsaftale med Storbritannien. Han blev derefter igen landshøvding på Uppsala Slot og efterfølgende bl.a. rigsdagsmand samt formand for Nobelstiftelsen. Hjalmar Hammarskjöld optoges som medlem af Det svenske Akademi i Dag Hammarskjölds egen akademiske bane og efterfølgende professionelle karriere havde et næsten kometagtigt forløb. Efter studentereksamen og studier i romanske sprog, praktisk filosofi og nationaløkonomi ved Uppsala Universitet blev han filosofisk kandidat og derefter både filosofisk licentiat og juridisk kandidat. I 1933 modtog han som 28-årig doktorgraden i nationaløkonomi. Efter studierne arbejdede Dag Hammarskjöld først i den svenske arbejdsløshedskommission og derefter i Sveriges Riksbank. Senere blev han statssekretær i Finansministeriet og formand for Riksbankens bestyrelse, svensk delegat i Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde, OEEC (der udsprang af Marshall-hjælpen til genopbygning af Europa efter Anden Verdenskrig), samt kabinetssekretær, d.v.s. medlem af den politiske ledelse, i udenrigsministeriet. Hammarskjöld, der stod uden for de politiske partier, blev i 1951 udnævnt til minister uden portefølje (konsultativt statsråd) i Tage Erlanders regering ( ) og deltog endvidere i den svenske delegation til FN s sjette og syvende generalforsamlinger ( og ). De forenede Nationers generalsekretær vælges af organisationens generalforsamling på indstilling af Sikkerhedsrådet. Efter de kontroverser, der havde ført til Trygve Lie s afgang i november 1952 (Se Tom Vadholms artikel om Lie og hans våben i SHS s Nyhedsbrev nr. 28, oktober 2013), søgte stormagterne en decideret kompromiskandidat. Først efter at en række andre navne var blevet overvejet og forkastet, nåede man i slutningen af marts 1953 til Dag Hammarskjöld. Han skal senere have sagt om det ikke mindst for ham selv overraskende valg, at Jeg blev ganske enkelt trukket ud af en hat. Dag Hammarskjöld kom imidlertid til at tegne sig som én af de mest markante skikkelser i FN s historie og definerede på mange måder organisationens rolle samt udstrækningen af generalsekretærens bemyndigelse. Perioden fra 1954 til 1961 karakteriseredes af bl.a. den gradvise intensivering af den kolde krig, konflikten i Mellemøsten, den begyndende afkolonisering af Afrika samt efterdønningerne af Korea-krigen. Hammarskjöld spillede en kritisk rolle i forhandlinger med Kina i , der resulterede i løsladelsen af amerikanske soldater taget til fange under krigen. I 1956 spillede han ligeledes en afgørende rolle i bremsningen af Suezkrisen i Mellemøsten, der ledte til etableringen af den første egentlige fredsbevarende styrke under FNmandat. Hammarskjöld øgede senere yderligere FN s tilstedeværelse i Mellemøsten i forsøget på at sikre stabilitet i regionen, ligesom han i forsøgte at bidrage til stabiliteten i Sydøstasien i forbindelse med kriser mellem Cambodia og Thailand og internt i Laos. Disse situationer overskyggedes imidlertid af Vietnamkrigen og af krisen i Congo, hvor der kort efter selvstændigheden fra Belgien i 1960 udbrød uroligheder, der bl.a. resulterede i provinsen Katangas løsrivelse fra resten af Congo og medførte etableringen af endnu en fredsbevarende FN-styrke. Hammarskjöld rejste til Léopoldville (i dag Kinshasa) i Congo i september 1961 for at søge en løsning på konflikten og besluttede i den forbindelse at mødes med Katangas Præsident Tshombe i Ndola i Nord-Rhodesia (det nuværende Zambia). Ved indflyvningen til Ndola om natten mellem den 17. og den 18. september 1961 styrtede flyet med Hammarskjöld og hans delegation ned. Hammarskjöld selv og femten andre personer omkom. 4

5 Trods adskillige undersøgelser i årenes løb er der aldrig fundet en endegyldig årsag til flystyrtet. På foranledning af Sveriges regering vedtog FN s generalforsamling imidlertid i slutningen af december 2014 at genoptage efterforskningen. Som FN-generalsekretær beskrives Hammarskjöld som et menneske af høj intelligens og uantastelig integritet, der havde sine meningers og princippers mod. Trods overraskelsen over valget af ham og hans egen oprindelige tøven med at modtage embedet befandt han sig tilsyneladende i sit rette element som generalsekretær. Skønt hans politiske dømmekraft ikke altid betragtedes som ufejlbarlig, og han til tider påkaldte sig kontrovers og kritik, er han dog af sine samtidige blevet beskrevet som en virtuos i politisk diplomati og forhandling, en udøver af aktivt men diskret diplomati, der evnede at drage fuld fordel af den internationale politiske atmosfære, i hvilken han fungerede, og som havde ført til hans udnævnelse, til at styrke FN s gennemslagskraft. Hammarskjöld er blevet betegnet som et renæssancemenneske. Han havde evne for sprog og interesse for litteratur og historie, billedkunst og klassisk musik. Samtidig var han en aktiv og kompetent gymnast, skiløber og bjergbestiger (og var i en årrække formand for den svenske alpinistklub). I taler i FN-sammenhæng anvendte han til tider metaforer fra netop bjergbestigning til at beskrive de politiske og diplomatiske udfordringer, han som generalsekretær stod overfor. Han besad en tilsyneladende utrættelig energi, og han lagde vægt på helt og aldeles at kunne leve op til de hårde fysiske og psykiske krav, hans embede stillede til ham (med rejser, natlige møder, krævende forhandlinger o.s.v.). Han forblev ugift og bemærkede på et tidspunkt, at FN s charter burde indeholde en klausul om, at FN s generalsekretær bør have et jernhelbred og ikke være gift. Han var ofte uformel i sin omgang med andre, med mindre situationen fordrede formalitet, men beskrives dog som genert og tilbageholdende over for personer uden for sin vennekreds og kunne derfor forekomme stiv og utilnærmelig i offentlige situationer. Trods hjertelighed og betænksomhed mod venner, medarbejdere og kolleger kunne han til tider reagere uventet skarpt og dømmende over for mennesker, der ikke i hans opfattelse levede op til de høje standarder, han satte for sig selv. Han var troende, men hans kristne tro var yderst personlig og uden rituel. Gennem sin store lidenskab for litteraturen knyttede Dag Hammarskjöld venskaber med en række af sin samtids kendteste litterære skikkelser bl.a. den amerikanske forfatter John Steinbeck og den engelskamerikanske digter W.H. Auden. Denne sidste stod i øvrigt sammen med Leif Sjöberg, professor i skandinaviske sprog ved Columbia University, for den engelske oversættelse af Hammarskjölds personlige optegnelser, der blev udgivet under titlen Vägmärken (Markings i den engelske version) i 1963 efter hans død. Hammarskjölds omfattende bogsamling huses i dag i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Dag Hammarskjöld blev i 1953 indvalgt i Det svenske Akademi og overtog dér som noget enestående sin nylig afdøde fars sæde. I 1961 tildeltes Dag Hammarskjöld posthumt Nobels Fredspris, den eneste gang, en Nobelpris er blevet tildelt efter modtagerens død. Fra 1974 foreskriver Nobelstiftelsens statutter, at en pris ikke kan tildeles posthumt. Hammarskjöld anvendte under sin tid i FN et ganske enkelt personligt exlibris med de to stridshamre fra slægtsvåbenet ledsaget af bogstaverne DH samt med FN s emblem. Det vides ikke hvem, der har formgivet exlibris et. Det står heller ikke klart, om han har anvendt slægtens våben i andre sammenhænge. Hammarskjöld modtog som kabinetssekretær i det svenske udenrigsministerium den 24. maj1950 storkorset af Dannebrogordenen, men noget våben for ham blev aldrig malet ind i ordenens ridderbog eller ophængt i de danske ordeners ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød nord for København (indtil 1961 opmaledes våbenerne for både danske og udenlandske storkors derefter kun i særlige tilfælde for udenlandske). 5

6 Til gengæld findes et våben for hans far i ridderbogen. Hjalmar Hammarskjöld modtog Dannebrogordenens storkors i 1907, antagelig i forbindelse med fratrædelse af posten som svensk gesandt og minister i Danmark. Våbenet, der (først i 1919) af den daværende kongelige våbenmaler, Herman Friederich Funch ( ), blev malet i ridderbogen, varierer fra blasoneringen i det oprindelige våbenbrev, idet våbenets (kanon-)kugler er røde i modsætning til våbenbrevets jernfarvede eller sorte kugler. Ligeledes er skafterne på hamrene helt røde, mens det i våbenbrevets gengivelse alene er de yderste greb, der er røde, mens resten af skafterne er sorte (en nuance, der dog ikke fremgår af blasoneringen). Denne variant kendes også fra andre tilfælde, og er den, der figurerer i bl.a. Klingspors Sveriges Ridderskaps och Adels Vapenbok. 6

7 Hjalmar Hammarskjöld modtog endvidere Serafimerordenen i På det skjold, der ophængtes i Riddarholmskyrkan i Stockholm efter hans død (men som allerede maledes i 1921), er våbenet dog i overensstemmelse med våbenbrevet (omend kun skjold med adelskrone maledes). Det samme gælder våbenet på serafimerskjoldet for Dag Hammarskjölds ældste bror, Bo ( ), der bl.a. var statssekretær, landshøvding og ordenskansler, og som modtog Serafimerordenen i Hans skjold, der som faderens er malet af David Friefeldt ( ), viser det fuldstændige slægtsvåben. Tak til Riddarhusgenealog Göran Mörner for fremskaffelse af den oprindelige blasonering af slægten Hammarskjölds våben samt fotografi af våbenet fra den kopi af våbenbrevet, der i dag befinder sig på Riddarhuset. Tak ligeledes til Kungliga Biblioteket i Stockholm for hjælp med fremskaffelsen af Dag Hammarskjölds exlibris. Sidst men ikke mindst tak til Heraldisk Konsulent og Kongelig Våbenmaler Ronny Andersen for fremskaffelse af fotografiet af Hjalmar Hammarskjölds våben fra Dannebrogordenens ridderbog samt verifikation af Dag Hammarskjölds udnævnelse til storkors og (manglende) våben i ridderbogen. Billederne af serafimerskjoldene for Hjalmar og Bo Hammarskjöld er gengivet efter Per Nordenvall: Kungliga Serafimerorden (Kungl. Maj:ts Orden. Stockholm, 1998). Sunil Saigal Hovedkilder: Lipsey, Roger: Hammarskjöld A Life. The University of Michigan Press. Ann Arbor, Nordenvall, Per: Kungliga Serafimerorden Kungl. Maj:ts Orden. Stockholm, Sveriges Adels Kalender Riddarhusdirektionen. Stockholm, 2012 Urquhart, Brian: Hammarskjold. Harper & Row. New York,

8 De forenede Nationers hjemmeside: herunder specifikt det biografiske afsnit på hjemmesiden for FN s Dag Hammarskjöld Library: Nobelkomitéens hjemmeside: "Dag Hammarskjöld - Facts". Nobelprize.org. Nobel Media AB Web. 25 Feb (samt ledsagende sider om Dag Hammarskjöld). Det svenske FN-Forbunds hjemmeside: Slægten Hammarskjölds hjemmeside: MOR DANMARK? I Politiken 13. september 2014 var der en artikel om de danske bombninger i Syrien. Artiklen var fulgt af en tegning af Mette Dreyer, der viser Mor Danmark overskrævs på en bombe (Fig. 1). Hun er muligvis inspireret af en af slutscenerne i Stanley Kubricks Dr. Strangelove fra 1964, hvor atombomben frigøres af og med piloten. At det er Mor Danmark, er der umiddelbart ingen tvivl om. Lige fra hendes Wagner-hjelm over Dannebrogskjolen til skjoldet med rigsvåbenet?! Fig. 1. I følge skjoldet er det ikke Mor Danmark, men Mor?? At der kun er 8 hjerter kan selv en hårdkogt heraldiker bære over med. Men gule løver i (lyse)blåt? Det måtte jeg selvfølgelig gøre tegneren opmærksom på. Hun påberåbte sig sin kunstneriske frihed, hvilket jeg selvfølgelig til enhver tid vil give hende. 8

9 Dog opstillede jeg et scenarie, som skulle vise alvoren i fejlen: Hvad hvis tinkturerne på kjolen var byttet om? Det ville medføre en del forvirring og muligvis en del vredesudbrud også. Den omvendte kjole er for øvrigt det oprindelige engelske flag, St. George. Mit håb er, at hun aldrig vil lave den fejl igen. Det kan hun opnå ved ikke at bruge rigsvåbenet mere, hvilket jeg ikke håber. At det rent faktisk kan gøres bedre, viser en (fritstående) tegning fra 14. oktober 2014 samme sted (fig 2). Her er våbenet rigtigt, måske bortset fra skjoldformen. Ak ja, den heraldik er en vanskelig én. Bo Møller Fig. 2. 9

10 NYA MEDLEMMAR MARS 2015 Gustavo Alejandro Tarico Calvo di Stroppo, Córdoba, Argentina Nils Drejholt, Vinninga, Sverige Einar Evar, Drøbak, Norge Lars Gjertveit, Bodø, Norge Carsten Grankow, Aalborg, Danmark Mårten Hjärtenfalk, Björbo, Sverige Hans-William Jöngard, Genarp, Sverige Thomas W. Lassen, Nørballe, Danmark Kjeld Løvendal Jensen, Korsør, Danmark Frederik Siems Marley Siemssen, København, Danmark David Stålklinga, Hägersten, Sverige PERSONALIA Selskabets formand, Peter Kurrild-Klitgaard, er blevet tildelt den pavelige Hellige Gravs Ordens fortjenstkors af 3. grad (kommandørklassen), som anerkendelse af sine arbejder om ridderordener. KLOSTERHISTORIE Esrum Kloster har udgivet bogen Esrum Klosters storhed og fald. Den er redigeret af Jens Anker Jørgensen og Bente Thomsen og indeholder ti artikler om: klostrets nedlæggelse efter reformationen (Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen), lægbrødre (James France), altrene i klostrets forsvundne kirke (Sissel F. Plathe), klostrets gods (Finn Erik Kramer, Bente Thomsen), klostrets segl (Nils G. Bartholdy), nye arkæologiske undersøgelser (Kjartan Langsted), forholdet mellem Esrum og Æbelholt Kloster (Brian Patrick McGuire), pesten på klostret i 1700-tallet (Karl-Erik Frandsen) og kronjuvelerne på Esrum Kloster med et spørgsmålstegn (Niels-Knud Liebgott). Bogen, der er særdeles smukt trykt og illustreret, er på 208 sider, koster 229 DKK og kan bestilles ved henvendelse til Esrum Kloster, Nils G. Bartholdy 10

11 Esrum Kloster. Konventssegl, Foto: Ronny Andersen. Esrum Kloster. Abbed Henrik Tornekrands, Foto: Ronny Andersen. 11

12 ERBJUDANDE: ÄLDRE NUMMER AV SKANDINAVISK VAPENRULLA! Årgångarna till och med 2009/10 säljs nu till rabatterat pris. Åren kallades årgångarna nr. 1-10, därefter anges de med årtal, emellanåt dubbelårtal. Till salu finns: Häfte 2-10 och årgångar från och med 1975 till och med 2009/10. Slutsålda är nr. 1 (1963), 1974 och 1983, och av enstaka årgångar finns endst få exemplar. Order åtgärdas i den ordning de kommer in med reservation för att att ytterligare årgångar kan ta slut. Pris: 10 DKK pr. häfte plus porto, eller 200 DKK plus porto vid samlat köp av samtliga resterande årgångar. Beställs hos Bo Møller på mail SÆRTILBUD: KØB ÆLDRE NUMRE AF SKANDINAVISK VAPENRULLA! Årgangene til og med 2009/10 sælges nu til særpris. Årene kaldtes årgangene nr. 1-10, derefter angives de med årstal, nogle gange dobbeltårgange. Til salg er: hæfte 2-10 og årgange fra og med 1975 til og med 2009/10. udsolgt er nr. 1 (1963), 1974 og 1983, og af enkelte årgange findes kun ganske få eksemplar. Ordrer ekspederes i den rækkefølge de modtages med forbehold for at yderligere årgange kan blive udsolgt. Pris: 10 DKK pr. hæfte plus porto, eller 200 DKK plus porto vid samlet køb av samtlige resterende årgange. Bestilles hos Bo Møller på mail: 12

13 SOCIETAS HERALDICA LUNDENSIS, VÅRPROGRAM Torsdagen den 16 april 2015 kl Grand Hotel, Lund Martin Sunnqvist lägger fram utkast till ett häfte Introduktion till den nordiska heraldiken. Diskussion om innehållets utformning och lämpliga illustrationer. Torsdagen den 21 maj 2015 kl Grand Hotel, Lund Henric Åsklund och Claus K. Berntsen presenterar aktuella heraldiska projekt. Henric Åsklund: Status beträffande Raneke-samlingen Claus K. Berntsen: Nytt inom den kyrkliga heraldiken Onsdagen den 10 juni 2015 kl Grand Hotel, Lund Årshögtid och International Heraldry Day : Carl-Thomas von Christierson berättar om det Forbus ska bördsbrevet i Lunds universitetsbiblioteks specialsamlingar. Lördagen den 26 september 2015 Temadag: Den akademiska dräkten. Symboliken i hattar, kragar, talarer m.m. Detaljerat program meddelas senare. Se senare under våren på I anslutning till samtliga sammankomster är alla deltagare välkomna till gemensam måltid/eftersits. För mera information och anmälan (för platsbokningens skull), kontakta Claus K. Berntsen, 13

14 ET IKKE SÅ KENDT ALIANCEVÅBEN I Kildekrog-området vest for Hornbæk, på 4. Tangvej, ligger en fin gul bygning med rødmalet tårn og to sidefløje fra Over hovedindgangen sidder et alliancevåben med de tre danske løver og ni hjerter i dexter side og de tre svenske kroner i sinister side. Bygningen hedder "Margarethagården" og er et resultat af en kongelig bryllupsgave. I 1919 blev prins Axel, søn af prins Valdemar og den franske prinsesse Marie af Orleans, gift med den svenske prinsesse Margaretha, datter af prins Carl af Sverige og prinsesse Ingeborg af Danmark. I den anledning blev der foretaget en landsindsamling til en bryllupsgave til prinseparret. De bestemte efter brylluppet, at gaven fra danskerne skulle bruges til at bygge et sanatorium for børn. Bygningen er i dag børnehjem og børnehave. 16 børn bor på stedet. På billedet ses det dansk/svenske alliancevåben over hoveddøren. Erling Svane 14

15 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 15

16 16

17 17

18 18

19 MEDLEMMARNAS VAPEN TILLBAKA PÅ NÄTET När SHS 2014 bytte system för sin webbplats försvann medlemmarnas vapenrulla tillfälligt. Den har nu återkommit i ny form och hittas på Medlemmar som vill ha med sitt vapen i vapenrullan eller som vill ändra och komplettera nuvarande uppgifter vänder sig till webbredaktören: För att få sitt vapen publicerat i vapenrullan krävs, förutom medlemskap i SHS, en bild som kan läggas ut på nätet. Bilden får gärna vara stor. Justering av storlek med mera kan göras av webbreaktionen. Utöver detta publiceras med fördel blasonering och historik kring vapnet. Jens Christian Berlin webbredaktör 19

FORMANDSBERETNING 2013-2015

FORMANDSBERETNING 2013-2015 FORMANDSBERETNING 2013-2015 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Sønderborg Slot, Sønderborg, 10.V.2015 Siden sidste generalforsamling Kunstneren, våbenmaler v. Kungl. Maj. Orden Bengt Olof Kälde

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 3, JUNI 2005 KLÆDEPLOMBE MED NEDERLANDSK VÅBENSKJOLD FUNDET I KOLDING Under udgravning af den tidligere slotsmøllegrund i Kolding i det sydlige Jylland, er

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN TIL ET NYT NUMMER AF HERALDISK SELSKABS ELEKTRONISKE NYHEDSBREV OG VELKOMMEN TIL ET NYT DESIGN! Indimellem kan

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA Her kan man også læse mere om programmet og orientere sig om de praktiske aspekter. Der er gjort meget ud af forberedelserne til og forventningerne er høje til dette års kongres. SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 40, JUNI 2016 ISSN:

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 40, JUNI 2016 ISSN: SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 40, JUNI 2016 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Sommeren står for døren, og de fleste foreninger afslutter sæsonens arrangementer. Dansk Heraldisk

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till vårens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer vår serie

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA Kongressen blev åbnet af HKH Prinsesse Anne, og i den flotte ceremoni deltog heroldere, statsheraldikere og andre officielle heraldiske autoriteter fra mange dele af verden.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferietiden budt på heraldiske oplevelser for læserne. En af redaktørens sommerudflugter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRENS HJØRNE Velkommen til nyhedsbrevets første nummer i 2010. Som de opmærksomme læsere vil opdage, har nyhedsbrevet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, och tyvärr försenat, nummer av sällskapets nyhetsbrev. I detta nummer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 5, januar 2006 FORELÆSNINGSRÆKKEN 2006 Den heraldiske forelæsningsrække i foråret 2006 vil komme til at stå i renæssancens tegn. Anledningen er at 2006 er

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til indfødsretsprøven

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Ordet særudgave 3/2012 Bogreceptionen i Malmø 27.11.2012 Helge Krarup Vi tog vores nye lokaler i brug med denne bogreception, hvor vores medlemmer

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]...

Kongeriget. Opgaver til. frederik 4. Hvor gammel var frederik 4. da. Hvor blev frederik 4. Han blev gift:... Født: [F]... Gift: [G]... Opgaver til Kongeriget FAMILIE Søn af Christian 5. af Danmark-Norge (1646-1699) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). Gift 1. gang i 1695 med den 4 år ældre Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 03. maj 2012. Uge 19, torsdag 10. maj 2012 10/05/2012 14:35. 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Side 1 Uge 19, torsdag 10. maj 2012 09:30 Drivhusdrømme (3:6) Ny episode Mange drømmer om deres eget drivhus, hvor de kan trodse det kølige danske klima og pusle med planter eller nyde en kop kaffe - fra

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden

Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgittinerne - Skt. Birgittas nordiske klosterorden Birgitta af Vadstena (ca.1303-1373) Birger Persson & Ingeborg Finsta v. Norrtälje, Uppland Folkungeætten, lagmand Birgitta af Vadstena (1303-1373) Første

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Godt Nytår. Godt Nytår til alle!

Godt Nytår. Godt Nytår til alle! Nummer 4, Januar, 2015 Godt Nytår Godt Nytår til alle! Lidt om forside billedet: Der findes ikke noget bedre end en løbetur en frostkold dag, hvor solen står klart over landet. Billedet er taget af Jonatan

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds.

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds. De Hvide Ulve Dette er De hvide Sletters bedste krigere og Kongens personlige garde. Denne ridderorden er kendetegnet ved riddernes uddannelse såvel i krop som i ånd, men også at de er legemliggørelsen

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Haslev Folkeuniversitet

Haslev Folkeuniversitet Haslev Folkeuniversitet Vestervang 2 Tlf.: 5631 1452 Mail: jepsenknud@gmail.com Tidligere sæsoner 2013 2013-2014 Efterår: Søren Kierkegaard og vor tid: Søren Kierkegaard 08-10- 2013 Tirsdage 8.okt. - 15.okt.

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design Bogforside i tre varianter Du skal designe forsiden til Stieg Larsson roman fra 2006»Mænd der hader kvinder«i tre forskellige designs: Version

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 36, JULI 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 36, JULI 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 36, JULI 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Sommeren er (næsten) over os og de forskellige foreninger afslutter de sidste aktiviteter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till årets första nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere