KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER."

Transkript

1 KATALOG OVER 2DEN OG SIDSTE AFDELING AF DEN DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER OG TIDLIGERE AFDØDE ÆGTEFÆLLE KUNSTMALER W. F. XYLANDER TILHØRENDE SAMLING AF MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER. SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION ALLEGADE 35 MANDAG D. 14. DECEMBER 1914 KL. 12 FORMIDDAG EFTERSYN LØRDAG DEN 12. OG SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL HVOR SOGNEFO GED N. CHRISTIANSEN. ADILSVEJ 4. TELEFON GODTHAAB 422. MODTAGER KOMMISSIONER. fcl S j l ø B : : E E [ FR. JENSENS TRYK JL,

2 KONDITIONER. i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget foretindes, og er fra dette for Køberens Regning og Risiko i alle Maader. 2. Det Købte skal afhentes Auktionsdagen. 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden /idere Varsel stilles til ny Auktion lor første Købers Regning eller afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. Den, der køber til en anden, hælter som Selvskyldnerkautionist. 4. Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar Betaling finder Sted. o - Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 /o at samme i Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Undertegnede, dog kunne Inkassator personlig bekendte vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfalden til Betaling. 6. I {etales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 /0 Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts Tillægskonditioner forbeholdes. Frederiksberg, d. 4. December Carl Waagechristensen, cand. juris, Birkefuldmægtig. Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetaling er Aliégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10 2). \j*. OLIESTUDIER AF W. F. XYLANDER. 1 Baade paa Stranden. 2. Graavejr paa Havet. 3. Solskin paa Havet. 4. Maaneopgang. 5.- Venezia. G. Sundet udfor Kronborg. 7. Baad paa Stranden. 8. Gammel Stubmølle. 9. Paa en Kirkegaard. 10. Strandparti, Maaneskin. 11. Parti fra Holland. 12. Fjordparti. 13. Strandparti. 14. Strandparti, Maaneskin. 1 l Fiskerhytte. 16. Sejlere i Øresund. 17. Marine. 18. Solskin paa Havet. 19. Hollandsk Landskab med Mølle. 20. Stille Sø. 21. Marine.

3 Nr Havneparti. 23. Stenet Strand. 24. Baade paa Stranden. 25. Baade i Aftensol. 26. Fiskerhytter paa Skagen. 27. Marine. 28. Baad paa Skagens Strand 29. Samme Motiv. 30. Strandparti. 31. Sltrandparti. 32. Parti fra en Sø. 33. Marine 34. Baade paa Stranden. 35. Sejlere ved Solnedgang. 36. Marine. 37. Landskab med Mølle. 38. Maaneskin paa Søen. 38a Landsby ved en Flod. 38b. Holl. Kanal, Maaneskin. 39. Parti fra Skagen. 40. I Klitterne, Skagen. 41. Baade paa Stranden. 42. F ia Venedig. 43. Havneparti i Holland. 44. Hollandsk Kanal. 45. Stille Sø. 46. Holl. Kanal, Maaneskin. 47. Strandparti, Maaneskin. 48. Baade paa Stranden. 49. Starnberger See. 50. Landskab. 51. Marine. 52. Tidlig Morgen paa Stranden i Havneparti, Venedig. 54. Stille Sø. 55. Solskin paa Havet. 56. Fiskerhytter 57. Skagen Strand. 58. Skagens Fiskere. 59. Solskin paa. Havet. 60. Fregatskib. 61. Landskab, Starnberg. '>2. Fregatskib. 63. Strandparti. 64. Vraggods. 65. Strandparti, Maaneskin. 66. Venezia, Maaneskin. 67. Venezia, Maaneskin. 68. Strandparti, Penzance. 69. St. Michael Mount. 70. Brænding 71. Maaneskin paa Havet. 72. Maa,neskin paa Havet. 73, Parti fra Elben. 74. Strandparti. 75. Skagen Strand. 76. Skagen Strand. 77. Fiskerhuse paa Skagen. 78. Parti fra Holland. 79. Maaneskin paa Havet. 16. Maj Maaneskin paa Stranden. 81. Starnberg. 82. Strandparti. 83. Strandparti. 84 Dampskib. 75. Schulau a. d. Elbe ft *

4 6 86. Sandklitter. 87. Skagen Strand. 88. Skovsø. 89. Parti fra Hamborg. 90. Fiskerbaad. 91. Skib i Havsnød. 92. Fjordlandskab. 93. Sandklitter. 94. Klosterport, Skovparti. 96. Venezia. 97. Gammel Vandmølle, Stille Sø. 99. Sundet ved Kronborg Klippeparti fra Bornholm I Klitterne Skagen Strand Skagen Strand Fiskerbaad, (Skagen Strandparti Strandparti Strandparti Sydtysk Bondegaard, Klippeparti Færgeleje Skovsø Landskab Fiskerhuse St. Michael Mount St. Michael Mount Parti fra Saltholm Fiskerbaade, Venezia Fjordparti Fjordparti Parti fra Holland Hedelandskab, Maaneskin Havneparti Parti fra Kronborg Fiskerbaade. 125 Fyret paa Hirtsholmene. 126 Baade paa Stranden Strandparti Skovinteriør Skovinteriør Solskin paa Havet. Sylt Maaneskin Fjordparti Skagen Strand. 133a. Maanesfcin paa Havet. 133b. Baade paa Stranden. 133c. Kystparti, Maaneopgang. 133d. 10 Oliestudier. 133e. 6 do. 133f. 5 do. 133g. 5 do. 133h. 5 do. 133i. 8 do. TEGNINGER AF W. F. XYLANDER. L34. Kultegning, Skibe Do., Strand parti Do., Vlaardingen Do., Marine Do., Kiippekyst, Hasfings /

5 139. Kultegning, Sundet ved Kronborg Do. Holl. Landskab. 1 si. Do. Marine, Maaneskin Do. Sejlere Do. Holl. Havneparti Do. Stille Sø. 1 i5. Do. Parti fra. Zaandam Do. Skibsvrag Do. farvelagt, Fiskere paa Stranden Do. do. Fjordparti Do. Maaneskin paa Havet Do. Solskin paa Havet Do. Fregatskib Do. Hollandsk Kanal. 152a. 30 Skitsebogsblade fra Skagen 1873, m. m. 152b. 2 Kultegninger paa Blen dramme. 152c. Kultegning, Havneparti. 152d. Akademitegninger Mappe med forsk. Tegninger. Oliestudier og Tegninger af Morgenstern m. fl. Sælges Mandag Eftermiddag Kl farvelagt Tegning, Udsigt over en By ( Mainzi?) af ChT. Morgenstern i Tegninger af Morgen årtern do. af Morgenstern, Ira Sternberg do. af Morgenstern, Dachau do. af Morgenstern do. af Morgenstern, Soking do. af Morgienstern, Starnberg Tegning, farvelagt, af Morgenstern do., Tusch, af Morgenstern do., farvelagt, af Morgenstern, Die Mainzfalle bei Elbing., do., farvelagt, af Morgenstern, do., Pen med Farve, af Morgenstern, do. af Morgenstern. 166a. 1 Mappe med Tegn. af Morgenstern. 166b. 2 Tegninger af Morgenstern Oliestudie paa Papir af Cbr. Morgenstern do. af Morgenstern Tegning af Ph. Ko ih Oliestudier af M. Schrader og Liinenschlasz Tegn. af Thorvald sen?, I. A. Klein og Etzdorf do. af Karl Rottmann do. af Niels Simonsen, fra Krigen do. af W. Marstrand do. af Schertel, M. Roy m. fl do. af Karl Rottmann, i Ramme do. af Wagner Dort, fra Scheveningen do. uf Wagner Dort, fra do Mappe med Kalkeringer Mappe med Fotografier efter W. Xylander do. med do. efter forsk. -Malere do. med do. efter Naturen do. med do. efter Skibe. Kobberstik, Raderinger, Fotografier m. m Tornerose, Radering, i Ramme Altertavle", do. af P. Cornelius, i do.

6 Solitude", Stik af Lowry eft. Toussin, i Ramme The watering place", Stik af Browne eft. Rubens, i do Die Schule von Athen", do. af L. Jacoby eft. Rafael, i do Ruhe auf der Flucht, do. af J. Burger eft. v. Dyck, i do Rubens14, do. af Lindner, i do Kortspillende Bønder Rad. af Unger eft. Brouwer!, i do., og Mona Lisa, Photogravare eft. L. da Vinci, i do Raderinger af Unger eft. forsk. Mestre, i do Fotografier i do do. i do Catharinakirche i Hamburg, Rad. af P. Holm, i do Michaelskirche i Hamburg14, do. af P. Holm, i do Fotografi eft. Rembrandt, i do do. eft. Rembrandt, i do jdo. eft. Refmbrandt, i do Akvarel af Ph. Roth, i do Motiv bei Schleisjsheim O riginalrad. af Rob. Raudner Hollåndisches Dorf", Rad. af L. Kiihn eft. Schonleber Die Politiker", do. af Holzapfel eft. Claus Meyer Einfahrt in Vlisteingen", do. af L. Kiihn eft! Schonleber Friihling und Winter", do. af L. Kiihn, eft. W. Firle. * 206. Marietta", do. af W. Unger, eft. E. Tito Ein Absichied ; Rad. at J. Deininger. eft. R. Haug Gqnreb illede", do. af Doris Raab, eft. Jakobides Die Begriffstutzige, do. af Doris Raab, eft. Defregger Das Gelobnis", do. af Doris Raab. eft. M. Schmidt Villa am Meere". do. af W. Hecht, eft. Bocklin Hamburg 1894, do. af P. Holm Portræt", do. af H. Struck, eft. Fr. Haks Wilhelm der Grosze", do. af W. Rohr, eft. Lenbach Bismarck", do. af W. Rohr, eft. Lenbach Moltke", do. af W. Rohr, eft. Lenbach Unheimliche Begegnung", do. af W. Rohr, eft. Kovalski Der Siebenschlåfer", do. af Vogel, eft. O. Gebler Das Verhor", do. af Jahnke, eft. Diez Partie bej Ztitphen", do. af Krostewitz, eft. Schindler Goethes Gartenhaus", do. af B. Mannfeld Ein Maitag, do. af i Doris Raab, eft. Kaulbach Fest in Sehwaben", do. af Krautzkopf, eft. Kurtzbauer tyske Originalraderinger Kobberstik, Verlorener Sohn" tyske Originalradcringer Fotogravurer, eft. Lenbach. i Mappe do., eft. Rembrandt, i do do., engelske Dameportr., i do do., tyske, i do Mapper med Reproduktioner do. med do do. med do.

7 N t Mappe med Fotografier. Karikaturer af Petzl do. med Kobberstik, bl. a. Portrætter Raderinger af Ancher, Loeher m. fl Kobberstik, eft. Defregger, Knaus m. fl do., éft. Defregger m. fl Rulle Kobberstik, eft. Riibejns, da Vinci, m. fl Kobberstik, eft. Claude, Lorraine, Tousisin m. fl Samling smaa Kobberstik, eft. J. Moreau do. Fotografier fra Venedig Mappe tyske Raderinger do. Litografier Ralle* Litografier og Reproduktioner do. 4 Fotografier, eft. W. Xy lander do. Farvetryk Samling Fotografier efter gamle Mestre, Braunfot Nattevagten", Litografi eft. Rembrandt, i Ramme Fotografi eft. Rembrandt, i do. 2*51. Flora11, Broncefiigur af L. Dasio, paa Fod- stykke Samling Gibsafstobninger efter Antiken. Al Flytning til og* Ira Auktionsstedet besørges af C Grønbæk, Falkone- allé 16,3. Tlf. Vester 2449 u.

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION

EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION EN DANSK GENREMALER PÅ EKSPEDITION Af SVEND JØRGENSEN Der har altid stået en vis eventyrglans om korvetten Gaiathea"s jordomsejling 1845 47. Handels- og Søfartsmuseet ejer en stor samling tegninger og

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds:

Find flere opgaver i. Sådan laver man en Japansk billedkryds: 2 3 2 6 3 1 2 1 1 2 5 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 6 1 5 3 5 3 5 3 5 2 2 1 3 2 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 6 1 3 3 2 5 2 16 1 1 11 1 6 5 1 1 5 15 2 13 1 13 6 Sådan laver man en Japansk billedkryds: 6 3 6 2 1 1 2 I en

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager )

1. juli 2015. TK-Shopping.dk ApS. IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) 1. juli 2015 TK-Shopping.dk ApS IKKE under konkurs (Webshop www.luxtasker.dk, inkl. domæne, varelager ) Eftersyn: Adelvej 36, Taulov (Fredericia); kun efter aftale på tlf. 42 42 56 56 Budfrist: 30. juli

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ

TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ TAST-SELV-TV COPYRIGHT TV-ISHØJ Kommentar [Jvm1]: Velkommen til denne manual for Video ON Demand, eller Tast-Selv-TV (TST), som vi kaldet det. Hvis der kommer ord som er forkortet eller ikke siger dig

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio

En streg i sandet. Dansk Journalistforbund. Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio 2009 Dansk Journalistforbund En streg i sandet Vejledende vilkår for freelance grafisk design, tegninger m.m. Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København

Læs mere