Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab sammenhæng. FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik"

Transkript

1 Skab sammenhæng FTF s forslag til en familie- og arbejdslivspolitik

2 Forord af Bente Sorgenfrey... 3 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik... 4 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik... 5 Hverdagen hænger ikke sammen... 6 Konsekvenser af ubalancen FTF s forslag til forbedringer... 16

3 Bente Sorgenfrey, formand for FTF Stort behov for bedre sammenhæng Hvordan får vi fritids-, familie- og arbejdslivet til at hænge bedre sammen? Det giver FTF sine bud på i denne samlede familie- og arbejdslivspolitik. Der er mange gode grunde til, at fagbevægelsen skal interessere sig for sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Det er i høj grad arbejdets organisering, der afgør, om der er balance mellem det derhjemme og jobbet. Hvis der er ubalance, medvirker det både til stress, nedslidning og mangel på arbejdskraft. Alt sammen noget, som det er i fagbevægelsens interesse at forebygge. Omkring maj 7 kommer regeringens Familieog Arbejdslivskommission med sine anbefalinger til, hvordan man kan skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. FTF vil med dette oplæg øge fokus på behovet for bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Vi vil fastholde, at problemerne skal løses kollektivt på samfundsplan og på arbejdspladserne og ikke overlades til den enkelte alene. For FTF erne er det i høj grad betingelser i arbejdet, der er skyld i, at mange har svært ved at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Arbejdskravene er for høje, kravet om overarbejde er stort, og fleksibiliteten i arbejdet mangelfuld. Konsekvensen er, at FTF erne får problemer med balancen, og derfor fravælger de udviklingsmuligheder, går på deltid eller bliver stressede. Derfor er FTF s vigtigste anbefaling, at arbejdspladserne skal tage ansvar. Løsninger, som i dag i høj grad er individuelt tilrettelagt, skal gøres kollektive. Vi anbefaler fx, at alle arbejdspladser skal have en stresspolitik, at ledere med personaleansvar skal uddannes i håndtering af psykisk arbejdsmiljø, og at den enkeltes muligheder for fleksibilitet i arbejdet skal udvides. Samtidig med at det selvfølgelig også er op til den enkelte at træffe valg i hverdagen, der kan skabe sammenhæng.

4 Derfor har FTF en familie- og arbejdslivspolitik FTF interesserer sig for at forbedre sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv fordi: Alle har ret til et godt og sundt arbejdsliv og et velfungerende familie- og fritidsliv. Mænd og kvinder skal have lige muligheder både i familielivet og på arbejdsmarkedet. Der skal skabes bedre muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på FTF-områderne. Hvis vi skal nå disse mål, er det nødvendigt at sikre en bedre balance mellem familie- og arbejdslivet. Virkeligheden er, at rigtig mange FTF ere har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Det resulterer i stress og psykisk nedslidning, manglende ligestilling mellem mænd og kvinder, og fravalg af karriere- og udviklingsmuligheder i jobbet. Alt sammen noget, der har en negativ indflydelse på udbuddet af arbejdskraft på FTF-områderne. En konstruktiv og kollektiv familie- og arbejdslivspolitik medfører et mere velfungerende arbejdsmarked, et bedre arbejdsmiljø og mere ligestilling. Det er tre gode grunde til at satse på en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. FTF har udarbejdet en samlet familie- og arbejdslivspolitik, fordi der er behov for forbedringer.

5 Hovedpunkter i FTF s familie- og arbejdslivspolitik Arbejdspladsen skal tage et ansvar. Dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress forebygges og håndteres med kollektive løsninger og en stresspolitik på arbejdspladsen. Ledere skal uddannes til at tage hånd om psykisk arbejdsmiljø. Medarbejdere skal alt efter deres livssituation tilbydes fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og arbejdets indhold. Skab sammenhæng mellem opgaverne og de ressourcer, der er til at løse dem. Medarbejderudviklingssamtaler skal altid indeholde et livsfaseperspektiv. Børneinstitutioner skal have åbent, så medarbejdere med skæve arbejdstider kan få børnene passet. Børneinstitutionernes ekstraordinære lukkedage på hverdage skal afskaffes. Højere kvalitet i tilbuddene i skoler og børneinstitutioner, så forældre er trygge. Forældre skal have bedre muligheder for at passe syge børn. Sygdom blandt børn skal forebygges og nedbringes. Fædre skal have styrkede muligheder for at holde barsel, bl.a. ved at en del af barslen øremærkes til fædrene. Transporten skal være bedre og boligerne billigere.

6 Hverdagen hænger ikke sammen

7 Flere end fire ud af ti FTF ere har svært ved at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen. Det viser undersøgelsen Det hele liv, som FTF gennemførte i 6 for at afdække konflikten mellem familie- og arbejdsliv. Undersøgelsen blev gennemført på internettet blandt mere end 5. FTFmedlemmer. Undersøgelsen beskriver tydeligt, hvilke problemer FTF erne oplever med at få hverdagen til at hænge sammen. (Se figur 1) Kvinder og mænd har næsten lige svært ved at få deres familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. 46 pct. af alle FTF-kvinder oplever ubalance. Det samme gælder for pct. af mændene. FTF ere med børn oplever i højere grad ubalance end FTF ere uden børn. Det er dog ikke det samme som at sige, at FTF ere uden børn sagtens kan få hverdagen til at hænge sammen. Mere end hver fjerde af dem, der ikke har børn, oplever også konflikten mellem familie- og arbejdsliv. Når målet er at skabe en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv er det utilstrækkeligt kun at fokusere på børnefamilier. Fokus skal være bredere. For mange krav på arbejdet Det er i høj grad kravene i arbejdslivet, der er skyld i, at FTF erne ikke kan få hverdagen til at hænge sammen: Kravene i arbejdet er for mange, arbejdstiden for lang, og fleksibiliteten mangler på arbejdspladsen. Omkring halvdelen af FTF erne oplever ofte, at de har for meget at lave på arbejdet. Næsten 6 pct. tænker på arbejdet, når de har fri. Dertil kommer, at pct. ofte må gå på kompromis med kvaliteten for at nå opgaverne. Blandt de FTF ere, der har for meget at lave på arbejdet, har over halvdelen problemer med balancen mellem arbejde og hjem. Det er kun tilfældet for 14 pct. af dem, der sjældent har for meget arbejde. Over halvdelen af dem, der ofte tænker på arbejdet, når de har fri, oplever problemer med at skabe sammenhæng i hverdagen. Kun hver fjerde af dem, der sjældent tænker på arbejdet i fritiden, oplever denne form for ubalance. (Se figur 2) For store krav og belastninger på arbejdet øger risikoen for ubalance mellem familie- og arbejdsliv. En indsats mod disse arbejdsbelastninger kan skabe en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Overarbejde presser familielivet Langt hovedparten af FTF erne har en aftalt arbejdstid på 37 timer om ugen. Knap hver tredje FTF er ( pct.) er på deltid. Men faktisk arbejder FTF erne i gennemsnit mere end fuld tid. Når overarbejde regnes 1. Andele af FTF ere der oplever hhv. balance og ubalance Andel m. ubalance fordelt efter krav i arbejdet Ubalance i alt Balance i alt Har for meget at Går på kompromis Går hjem med en Tænker på arbejdet lave på arbejdet med kvaliteten følelse af ikke at når man har fri for at nå arbejdet have nået det man ville Balance Ubalance Ofte Nogen gange Sjældent 7

8

9 med, er den ugentlig arbejdstid i gennemsnit 37,7 timer. Arbejdstidens længde har stor betydning for, at der opstår ubalance mellem familie- og arbejdsliv. Jo længere arbejdstiden er, desto større problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Hver femte FTF er, der arbejder under timer om ugen, oplever ubalance mellem familie- og arbejdsliv. Det samme gælder for knap halvdelen af dem, der arbejder mellem -36 timer. For ansatte, der arbejder over timer om ugen, er tallet steget til 5-6 pct. Det samme billede gælder for overarbejde. Jo mere overarbejde man har, desto sværere er det at få hverdagen til at hænge sammen. Når man vil skabe balance mellem familie- og arbejdsliv, skal man både forholde sig til antallet af arbejdstimer og omfanget af overarbejde. Ufleksible arbejdstider skaber problemer På FTF-arbejdspladser, hvor der i høj grad tages hensyn ved placeringen af den daglige arbejdstid, oplever hver tredje en konflikt mellem familie- og arbejdsliv. På arbejdspladser, hvor der slet ikke tages hensyn, oplever seks ud af ti ubalance. Det er sådan, at jo mindre hensyn arbejdspladsen tager, desto flere oplever problemer. Tilsvarende mønster ses for fastlæggelse af ferie, fridage og møder. (Se figur 3) Det fremmer også balancen mellem familieliv og arbejdsliv, når medarbejderne har mulighed for at flekse med arbejdstiden, for at tage sig af børn eller passe uddannelse eller fritidsinteresser. Det fremmer sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv, at arbejdspladsen har øje for medarbejderens situation, når arbejdstid, mødetid, ferie og møder fastlægges. (Se figur 4) Manglende forståelse for syge børn giver problemer FTF ere med børn møder generelt stor forståelse hos ledelsen, når de bliver hjemme for at passe deres syge børn. Omkring halvdelen af FTF ere med børn under 16 år oplever, at ledelsen i høj grad har forståelse for børns sygdom, mens pct. i nogen grad oplever denne forståelse. Blandt forældre, der møder en høj grad af forståelse, oplever 5 pct. ubalance. Denne andel stiger til 7 pct., når forældrene kun i nogen grad møder forståelse. Det fremmer sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv, når ledelsen udviser forståelse for forældre med syge børn. Barns første sygedag er ikke nok FTF har i 6 spurgt godt 1. danske forældre om deres muligheder for at passe syge børn. Undersøgelsen viser, at mange børn ikke når at blive raske inden for det antal dage, deres forældre har ret til at blive hjemme. Mange forældre tyr derfor til en række nødløsninger, når fraværsretten ikke rækker. 3. Andel m. ubalance fordelt efter, hvor meget arbejdspladsen tager hensyn v. placering af arbejdstiden Andel m. ubalance fordelt efter muligheden for at komme senere og gå tidligere Hensyn v. Hensyn v. Hensyn v. daglig arbejdstid ferie/fridage møder Ifm. Ifm. Ifm. børn og familie uddannelse fritidsinteresser Høj grad Nogen grad Mindre grad Slet ikke Nej, ikke muligt Ja, en enkelt gang når det kniber Ja, når det sker en gang i mellem Ja, også når det er regelmæssigt

10

11 5. Ville det skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, hvis der var større frihed til at passe syge børn 8 7 Over halvdelen (53 pct.) har omgået overenskomsten og ladet begge forældre benytte sig af fraværsretten til at passe syge børn. Hver tredje har sendt et barn, der ikke var helt rask i skole eller institution. ud af har brugt ferie eller fridage på at passe Problemer med daginstitutioners åbningstider Daginstitutionernes åbningstider er et problem for FTF ere, der arbejder på skæve arbejdstider. Flere end hver tiende FTF er oplever, at åbningstiderne i daginstitutionerne aldrig eller sjældent passer. Hver sjette oplever, at de kun passer nogle gan- 6 5 I alt Privat ansat Offentlig ansat Ja, i høj grad/ nogen grad Nej ikke særligt/ slet ikke Ved ikke syge børn. ge. (Se figur 6) Hver femte har meldt sig selv syg for at passe syge børn. Hver femte har ladet det syge barn være alene hjemme, selv om de mener, barnet har en alder, hvor det faktisk burde passes af en voksen. Institutionernes ekstraordinære lukkedage skaber problemer for halvdelen af FTF erne. Lukkedagene er pålagt institutionerne for at spare. (Se figur 7) FTF har spurgt godt 1. skole- og daginstitutionsledere om omfanget af lukkedage i 6, og hvordan antallet af lukkedage vil se ud i 7. Langt 6. Hvor ofte passer institutionens daglige åbningstider med dine arbejdstider? Retten til fravær med løn i forbindelse med børns hovedparten af de danske daginstitutioner og SFO er sygdom er fastlagt i de overenskomster, der gæl- holder lukket på almindelige arbejdsdage. der på de enkelte overenskomstområder. På langt Undersøgelsen viser, at SFO er i gennemsnit hav- de fleste områder har forældre ret til én dags fravær med fuld løn for hver sygdomsperiode. I nogle over- de lukket i 9,2 arbejdsdage, mens daginstitutioner havde 7,1 lukkedage i gennemsnit i 6. I 7 Ofte Nogen gange Sjældent/ Ved ikke/ aldrig ikke relevant enskomster bl.a. i finanssektoren har de ansatte ret forventes antallet af lukkedage at stige fra 7,7 til 8,3 til 2 dages fravær med løn, når børnene bliver syge. Danmark sakker bagud på dette felt i forhold til de andre nordiske lande. I Sverige har forældre for eksempel ret til 6 dages fravær om året pr. barn. Der ydes i fraværsperioden kompensation på 8 pct. dage i gennemsnit. Der er behov for, at institutionernes åbningstider er fleksible, og at de mange lukkedage afskaffes. Alle skal have mulighed for at få deres børn passet, når de skal passe deres arbejde hvad enten det er 7. Hvor ofte passer institutionens lukkedage med dine arbejdstider 5 45 af indkomsten. Mere frihed til at passe syge børn vil skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Hele 63 dag, aften, nat eller weekend. Manglende ligestilling med hensyn til barsel pct. mener, at det i høj grad eller nogen grad vil skabe bedre sammenhæng i hverdagen, hvis de havde mere frihed til at passe deres syge børn. (Se figur 5) Selvom forældre kan dele en stor del af barselsorloven, og siden 2 i princippet kunne holde lige meget orlov, så er der meget, der tyder på, at der 15 5 Ofte Nogen gange Sjældent/ Ved ikke/ aldrig ikke relevant 11

12 12

13 fortsat er en række barrierer, der gør, at mænd ikke holder barselsorlov. Det betyder, at det er vanskeligere at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. (Se figur 8) Argumenterne for, at mænd holder lidt barsel, er ifølge forskellige undersøgelser*: at manden har den største indtægt, og dermed taber familien flere penge ved, at han går på barselsorlov. at kvinden ønsker at holde al orloven selv. at arbejdspladskulturen på mandens arbejdsplads ikke tillader det. at kulturen på kvindernes arbejdsplads siger, at hun bør blive hjemme med barnet. Der er behov for et opgør med de traditionelle kønsrollemønstre, for at familierne kan tilrettelægge et familie- og arbejdsliv efter netop deres behov og ønsker. Manglende indsats på arbejdspladsen På trods af at problemerne med at få hverdagen til at hænge sammen i høj grad skyldes forhold i arbejdet, gøres der meget lidt på FTF-arbejdspladserne for at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. På halvdelen af FTF-arbejdspladserne er det i høj grad op til den enkelte at få familie- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Kun 6 pct. af arbejdspladserne har formuleret en familievenlig personalepolitik. På 28 pct. af arbejdspladserne er det acceptabelt at tilpasse arbejdet efter familiens behov, mens 13 pct. diskuterer på møder, hvordan de kan skabe en bedre balance mellem familieliv og arbejdsliv. 23 procent oplever, at deres nærmeste leder støtter dem i at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv. Det er tydeligt, at problemerne med at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv bliver mindre, når arbejdspladsen sætter fokus på dem, og det går fra at være et individuelt problem til at være en fælles opgave. (Se figur 9) Indsatsen for at skabe en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv skal foregå på arbejdspladserne. Fordi det er her, rammerne fastsættes, og fordi arbejdspladserne i dag gør for lidt. *Kilder: Barselsorlov, 199 SFI; Mænds brug af fædre- og barselsorlov 1994, Ligestillingsrådet; Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov, 2, Sociologisk Institut 8. Fædres barsel på retur 6 5 Uger Procent Orlov i alt 42,4 41,4 % % Fars orlov 2,7 2,6 6,4 % 6,2 % Mors orlov 39,7 38,9 93,6 % 93,8 % Kilde: statistikbanken, SOCDAG 9. Sammenhængen ml. ubalance og arbejdspladsens fokus på familie- og arbejdsliv Acceptabelt at Arbejdsplads Nærmeste Drøfter balance Høj grad op at tilpasse har formuleret leder støtter på møder mel- til den enkelte arbejdet efter en familieven- mig i at skabe lem personale at skabe familiens lig personale- balance og ledelsen balance behov politik Andel med ubalance 13

14 Konsekvenserne af ubalancen

15 . Sammenhæng mellem ubalance og oplevelsen af stress Stress og nedslidende Ubalance mellem familie- og arbejdsliv kan have alvorlige konsekvenser for den, der oplever det. FTFundersøgelsen Det hele liv fra 6 viser en klar sammenhæng mellem ubalance og stress. 8 ud af af dem, der har balanceproblemer føler sig også stressede. (Se figur ) Det viser, at en styrket indsats for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv kan medvirke til at forebygge stress og psykisk nedslidning. Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mange FTF-familier fravælger karriere- og udviklingsmuligheder for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge bedre sammen. De FTF ere, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, fravælger i langt højere grad karriere- og udviklingsmuligheder i arbejdslivet end FTF ere, der ikke oplever dette problem. Konsekvensen for arbejdsmarkedet er et mindre udbud af kvalificeret arbejdskraft. For eksempel har hver tredje af dem, der har balanceproblemer, fravalgt efter- og videreuddannelse. (Se figur 11) En anden konsekvens er, at FTF-forældre med børn under år i høj grad ændrer deres arbejdssituation for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv. I knap halvdelen af familierne er en af forældrene eller begge gået ned i arbejdstid. (Se figur 12) Sådanne valg kan være udtryk for en prioritering fra familiernes side. Men de kan også være en konsekvens af, at arbejdsmarkedet er indrettet på en måde, der gør det vanskeligt at få arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Meget tyder på, at vi har skabt et arbejdsmarked, der er så krævende, at dele af arbejdsstyrken må fravælge at deltage fuldt ud for at få enderne til at hænge sammen. Fastholdelse af traditionelle kønsrollemønstre Det er primært kvinderne, der ændrer deres arbejdssituation for at få tid til familien. Det har konsekvenser for ligestillingen i familien og på arbejdsmarkedet. Danske kvinder holder omkring 9 pct. af barselsorloven. Bagefter tager langt flere kvinder end mænd deltidsarbejde, mens børnene er små. Knap halvdelen af FTF-kvinderne har nedsat arbejdstid af hensyn til familien. Det gælder kun for 4 pct. af mændene. FTF erne fastholder altså de traditionelle kønsrollemønstre, når de søger at skabe sammenhæng i deres hverdag. Den skæve fordeling er et problem set ud fra et ligestillingsperspektiv, fordi mænd og kvinder derved ikke har lige muligheder på arbejdsmarked og i familien. Fx viser rapporten Fakta om ligestilling 6, at ca. 8 pct. af topcheferne i det offentlige er mænd. Det samme gælder for 9 pct. i den private sektor. Samtidig er der et løngab på 2-6 pct. i mændenes favør. Det er problematisk, fordi det øger manglen på arbejdskraft på FTF-områderne, der generelt er domineret af kvinder. Det understreger behovet for at finde fælles løsninger på problemerne med at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv I meget I høj grad Delvist I ringe I meget høj grad stresset stresset grad ringe grad stresset stresset stresset 11. Sammenhængen mellem ubalance og fravalg af udviklingsmuligheder på jobbet af hensyn til familien 6 5 Fravalgt nye Fravalgt nyt Fravalgt Fravalgt efter- Fravalgt arbejdsopgaver arbejde lederfunk- og videre- tillidserhverv tioner uddannelse på arbejdet 12. Andel, hvor den enkelte, evt. ægtefælle eller begge har ændret rammerne om arbejdet, mens børnene var/er under år Ændret Gået ned i Skiftet Valgt at være arbejdstidens arbejdstid arbejde hjemmegående placering Andel med ubalance Andel med ubalance 15

16 FTF s forslag til forbedringer

17 D Arbejdspladsen skal tage et ansvar De er nødvendigt, at arbejdspladserne gør en særlig indsats for at forebygge, at der opstår konflikter mellem familie- og arbejdsliv. Problemerne med at få hverdagen til at hænge sammen skyldes i høj grad for store arbejdsmæssige krav, for lange arbejdstider og manglende fleksibilitet på arbejdspladsen. Alt sammen forhold, der fastsættes af arbejdsgiveren. FTF-undersøgelsen viser, at de arbejdspladser, der arbejder målrettet med at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv faktisk løser mange af problemerne. Derfor vil FTF have, at der skal forskes i, hvad arbejdspladsen kan gøre for at stramme balancen. Skab sammenhæng mellem opgaver og ressourcer Forebyggelse af stress og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø skal opprioriteres. FTF-undersøgelsen viser tydeligt, at de høje krav i arbejdet, manglende mulighed for at løse opgaver kvalificeret og nødvendigheden af overarbejde er en del af forklaringen på, at så mange FTF ere ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. Derfor anbefaler FTF: Skab sammenhæng mellem de arbejdsopgaver, der skal løses og de ressourcer, der er til rådighed. Sørg for, at lederne er uddannede og kvalificerede til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø og tage hånd om medarbejdernes behov - også under forandringsprocesser. Udarbejd en stresspolitik på arbejdspladserne. Dermed får man et fælles udgangspunkt for, hvad man skal gøre, når arbejdspresset bliver for stort. (Læs mere om stresspolitik på Arbejdspladsen skal udvise fleksibilitet Fleksibilitet i arbejdet er nødvendigt, hvis der skal være balance mellem familie- og arbejdsliv. Medarbejdere kan være i meget forskellige livssituationer, og derfor have behov for forskellige former for fleksibilitet. Det gælder for eksempel den gravide kvinde, moderen eller faderen til små børn, den enlige forsørger, en medarbejder i uddannelse, en medarbejder, der er syg eller har syge pårørende, og en ældre medarbejder, der ønsker at trække sig gradvist fra arbejdsmarkedet. FTF anbefaler: Flere arbejdspladser skal deltage aktivt i at skabe fleksible rammer, hvor medarbejderne har mulighed for at tilpasse deres arbejde og deres arbejdstid med udgangspunkt i den livsfase, de befinder sig i. Arbejdspladser skal have en personalepolitik, der giver forskellige former for fleksibilitet, som er tilpasset medarbejdernes forskellige livsfaser. Flere medarbejdere skal have en højere grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde og egen arbejdstid. For at forstå konsekvenserne for den enkelte af øget fleksibilitet, skal der igangsættes forskning om dette. Medarbejderudviklingssamtaler skal altid indeholde et livsfaseperspektiv. Udsendelsesperioden for ansatte i politi og militær bør ikke overstige 3 måneder og der skal sikres professionel opfølgning for hjemvendte for at sikre balance. Billigere boliger og bedre transport De høje boligpriser i de store byer og kravet om at tage arbejde, der ligger langt fra hjemmet, har de seneste år medført, at mange bor langt væk fra de- 17

18 res arbejdsplads. Motorvejskøer og forsinkede tog borgernes behov for, hvornår daginstitutionernes årlig åbningstidsundersøgelse, der kortlægger beho- skærer dagligt i fritiden for rigtig mange mennesker. skal være åbne. I 3 var der kun 23 procent af vet for justeringer i forhold til arbejdsmarkedets ud- En rapport fra Akademiet for Tekniske Videnskaber kommunerne, der havde undersøgt dette. vikling, og forældrenes behov kan løbende vurderes. fra 5 anslår fx, at transportbrugere i Storkøben- Den årlige åbningstidsundersøgelse skal offent- havn hver dag forsinkes, hvad der svarer til 1. liggøres på Indenrigsministeriets hjemmeside, så timer. Afskaf lukkedage kommunerne kan sammenligne deres åbningstider FTF vil have effektive og stabile transportmulighe- med andre kommuner, og forældrene har mulighed der, fordi det vil have stor indflydelse på dagligdagen Langt hovedparten af de danske daginstitutioner og for at vælge den institution, der bedst passer til de- for de familier, der har langt til arbejde. Samtidig vil SFO er holder lukket på almindelige arbejdsdage - i res arbejdstider. FTF have øget boligbyggeriet, så det sikres, at der gennemsnit 8 dage i år. er tilstrækkeligt mange boliger i hovedstadsområdet Set ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv er dagin- og de store byer. stitutionernes lukkedage en barriere for udviklingen Højere kvalitet i skole- og dagtilbud FTF vil have tjenesteboliger til udvalgte grupper af et fleksibelt arbejdsmarked med den nødvendige både i hovedstadsområdet og i andre områder med arbejdskraft og virker direkte imod ønsket om at ud- Dårlig kvalitet i skole- og dagtilbud er utilfredsstil- meget høje boligpriser. vikle en bedre balance mellem familieliv og arbejds- lende for børn, men det er også en af årsagerne til, liv. at der for de voksne opstår en konflikt mellem fami- Mere fleksibilitet i institutionernes åbningstider FTF vil afskaffe lukkedage i daginstitutioner og erstatte dem med de nødvendige personalemæssige lie- og arbejdsliv. Forældre skal føle sig trygge ved at overlade deres børn til andre, og det gør de kun, ressourcer, så forældre kan få passet deres børn på hvis der er styr på kvaliteten. FTF vil arbejde for, at kommunerne tilrettelægger alle arbejdsdage. FTF vil arbejde for, at kvaliteten i skole- og dagtil- institutionernes åbningstider, så de i højere grad af- budene forbedres, så alle forældre med god samvit- spejler forholdene på arbejdsmarkedet og forældrenes behov. Udarbejd redegørelser for åbningstider og lukkedage tighed kan aflevere deres børn til en hverdag med leg, udvikling og sund mad. FTF-undersøgelsen viser, at knap hver tredje ofte eller nogle gange har problemer med, at institutio- FTF vil via lovgivning have indført et krav til landets Med kvalitet mener FTF bl.a.: nernes åbningstider ikke passer til deres arbejdstid. kommuner om en årlig redegørelse for åbningstider Pædagogisk arbejde og undervisning skal udføres Der er altså behov for en øget grad af fleksibilitet og lukkedage i kommunernes daginstitutioner. På af uddannet personale. 18 i pasningstilbudene. Kommunerne bør kortlægge den måde kan der fra centralt hold gennemføres en Børn skal tilbydes sund og varieret kost.

19 De fysiske rammer skal tillade plads til udfoldelse og leg. Bedre vilkår ved børns sygdom Retten til fravær med løn i forbindelse med børns sygdom er utilstrækkelig. FTF vil arbejde for at skabe bedre og mere fleksible muligheder for, at forældre kan passe deres syge børn. En måde kunne være den svenske model, hvor børnefamilier har flere omsorgsdage med løn. Nedbringelse af børns sygdom FTF vil arbejde for, at børn bliver mindre syge. Derved reduceres presset på børnefamilier og samtidig øges udbuddet af arbejdskraft. Det handler bl.a. om at skabe nogle fysiske rammer for børns hverdag, hvor de ikke bliver mere syge, end de ellers ville have været. Der er behov for at øge forskningsindsatsen på området og omsætte den nye viden til i praksis at nedbringe børns sygdom. FTF foreslår: at der via lovgivningen indføres et krav om registrering af børns sygdom i daginstitutionerne. at der afsættes midler til at udrede og forske i årsagerne til børns sygdom. at ny viden om nedbringelse af børns sygdom bringes i anvendelse fx gennem et forebyggelsesprogram. at der satses på fysisk aktivitet blandt børn, da dette er et af de bedste midler til at forbedre folkesundheden og dermed nedbringe sygdom. Styrkede muligheder for barsel til mænd FTF vil forbedre fædres muligheder for at tage del i barselsorloven ved at arbejde for en øget øremærkning af barsel til mænd både i loven og i overenskomsterne. Øremærkning i lovgivningen betyder, at en del af barselsperioden med dagpenge reserveres til faren. Det betyder, at hvis faren ikke holder den del af orloven, der er øremærket til ham, kan den ikke overføres til moren. Den bortfalder. Det vil opfordre flere mænd til at tage mere barselsorlov. FTF vil derudover arbejde for, at der sker en øremærkning af orlov med fuld løn til mænd i overenskomsterne sådan som det blev aftalt i en række forlig om overenskomster på det private arbejdsmarked i 7. Ordningen indføres som en udvidelse af retten til løn under barselsorlov, så perioden med barselsdagpenge uden fuld løn bliver mindre. FTF vil desuden arbejde for at oplyse om mænds muligheder for at holde orlov, fordi reglerne for barselsorlov kan være svære at overskue. Endelig opfordrer FTF til, at der udarbejdes kampagner, der bearbejder holdningen til mænds barselsorlov i samfundet og på arbejdspladserne. Det skal føre til handling Der er i forbindelse med Familie- og Arbejdslivskommissionens nedsættelse og arbejde fremkommet en lang række frugtbare og fremadrettede forslag fra en lang række aktører. I løbet af maj måned forventes regeringens forslag til, hvordan vi i Danmark kan skabe bedre balance i folks arbejds-, familie- og fritidsliv. FTF forventer, at det ikke bare bliver ved forslagene, men at der følger en handlingsplan i hælene på regeringens anbefalinger. At skabe balance skal ikke kun blive ved de flotte ord. Der skal fornyelse til - til gavn for den enkelte og for samfundet. I det arbejde stiller FTF gerne op. 19

20 h o v e d o r g a n i s a t i o n f o r 4 5. o f f e n t l i g t o g p r i v a t a n s a t t e Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 København K Tlf Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: Zoulmade.com Tryk: atm 1. oplag: eksemplarer April 7 ISBN-nummer:

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger

Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger 10.5.2007 Notat 13710 Siko/lijn Familie- og arbejdslivskommissionens anbefalinger I går offentliggjorde Familie- og Arbejdslivskommissionen en række anbefalinger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Det gode liv. HK s familiepolitik

Det gode liv. HK s familiepolitik Det gode liv HK s familiepolitik Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvorfor interesserer HK sig for familiepolitik 5 Vi kan gøre det bedre uden at skrue tiden tilbage 5 Den vanskelige hverdag 6 Balance mellem

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Balance mellem job og fritid livet igennem

Balance mellem job og fritid livet igennem Balance mellem job og fritid livet igennem Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Alt at vinde 4 Belastning, tid og roller 6 BG Bank: Når virksomheden vil være familievenlig 7 Hvad står

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i daginstitutionerne. Min vurdering er, at det kommer

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

2. Kompetencer som selvstændighed, initiativrigdom, faglig specialkompetence og faglig ledelse lønnes godt.

2. Kompetencer som selvstændighed, initiativrigdom, faglig specialkompetence og faglig ledelse lønnes godt. Lav løn på grund af køn Af Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen Bragt i Berlingske Tidende den 2. maj 2008 Jeg vil som formand for landets jordemødre hermed fremsætte en påstand: De offentlige

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder

Fleksibel barselsorlov. Til virksomheder Fleksibel barselsorlov Til virksomheder ministrenes forord 3 Kære arbejdsgiver Den fleksible barselsorlov giver nybagte familier mulighed for at tilrettelægge barselsorloven ud fra familiens individuelle

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere