CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG REGULATOR SELGES SEPERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT"

Transkript

1 Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. BEMÆRK: DENNE GRILL ER IKKE BEREGNET TIL AT VÆRE EN DEL AF EN FAST INSTALLATION I ET KØRETØJ ELLER EN BÅD.

2 Innholdsfortegnelse Advarsler Tekniske data Gastype (kategori) Komponentoversigt Kompenentliste Monteringsanvisning Tilkobling af gass Lækagetest Tændingsvejledning Advarsler Vedligeholdelse Rengjøring Fejlfinding Forbrugerkontakt ADVARSEL!! Følges den medfølgende vejledning ikke, er der risiko for alvorlige skader på personer og faste installationer. Visse af grillens del kan være skarpe vær forsigtig og anvend de nødvendige personlige værnemidler (handsker) under monteringen. Grillen er kun beregnet til udendørs brug på vel ventilerede steder. Grillens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og andre, som skal holdes under opsyn, på sikker afstand. Grillen må ikke flyttes, mens den er i brug eller med tilkoblet gasflaske. Luk for gastilførslen på regulatoren efter brug og tag denne af gasflasken. Modificering af grillen kan resultere i fare og bortfald af reklamationsretten på produktet. Opbevar aldrig gasflasken under grillen, når denne er i brug, da en evt. gaslækage kan resultere i alvorlig skade. Placér gasflasken ved siden af grillen, når denne er i brug. 2 Nordic Season

3 TEKNISKE Total effekt: 11,7 kw ( 4 x 2,925 kw ) Gasforbrug: 684,5 gram/time. (4 x 171 gram/time) Slange og regulator (medfølger ikke): : Skal være godkendt i henhold til EN standard. Gasflaske (medfølger ikke): Brug standardgasflaske, der er godkendt til brug idanmark. Helst 10/11 kg. Selv om både Butangas og Propangas kan bruges, anbefales Propangas til brug i Danmark. Oplysninger om gaskategori Til brug i (land) Ventillstørrelse Gastype Gaskategori BE,CZ,FR,IE,IT,ES, CH,GB,SI,PT Dia. 0,86mm Butan (28~30) mbar Propan 37 mbar; Kategori I3+(28-30/37) GB,DK,FI,NL,NO,RO,SI,SE, CZ,DE,IT Dia. 0,86mm G30(Butan),G31(Propan) og blandinger af disse, LPG 30mbar Kategori I3B/P(30) AT,CH,CZ,DE Dia. 0,75mm G30(Butan),G31(Propan) og blandinger af disse, LPG 50mbar Kategori I3B/P(50) Dette produkt er produceret i henhold til EUROPEAN GAS APPLIANCE STANDARD EN498 og EN484 og har CE certificering. Nordic Season 3

4 KOMPONENTOVERSIGT 4 Nordic Season

5 KOMPONENTLISTE Nr. Beskrivelse Antal Nr. Beskrivelse Antal 1 Varmehylde 1 28 Stabilisator 1 2 Grillrist i emaljeret stål Elektrode, hovedbrænder Sidebord Elektronisk tænder Kontrolpanel Gasventiler til hovedbrænder Manifold, hovedbrænder Dæksel bag brænderknap Brænderknap Regulator Højre sidekonsol Hjul 2 40 Opsamlingsbakke til fedt 1 Fedtkop 1 Holder til fedtkop 1 Grillunderdel 1 Låg 1 Silikonedæmpere 4 Dæksel til termometer 1 Termometer 1 Flammetæmmer 4 Tændingskanaler 3 Hovedbrænder 4 Hængseltap, låg 2 14 Afstandsrør 2 15 Hjulmøtrik 3 16 Fjedersplit Skive til hjulaksel 3 18 Hjulaksel 1 19 Bundplade 1 20 Fod, fortil 1 21 Fod, bagtil Håndtag, tændstiksholder Beslag, tændstikholder Tændstikholder Venstre sidekonsol Beslag Frontpanel Nordic Season 5

6 MONTERINGSANVISNING FØLG DENNE ANVISNING TRIN FOR TRIN. DA DER KAN FOREKOMME TUNGE LØFT, ANBEFALES DET AT MONTERINGEN UDFØRES AF 2 PERSONER. VÆRKTØJ TIL MONTERING: Stjerneskruetrækker Skiftenøgle / Fastnøgle BEMÆRK! Udvis forsigtighed ved brug af elektrisk værktøj, da tilspændingsmomentet Kan ødelægge! skruerne. Følgene skruer, skiver og møtrikker m.m. Skal bruges til montering af grillen 1 M4 x 10 Skrue 15 2 M6 x 13 Skrue 16 4 M6 skive 8 3 AAA batteri 1 6 Nordic Season

7 Montering af bundplade til sidekonsoller Montér bundpladen til de færdigmonterede sidekonsoller med 6 stk. M4x10 skruer. Tilspænd skruerne. M4x10 skruer 6 stk Højre sidekonsol Venstre sidekonsol Front Hul til hjulaksel Bundplade Nordic Season 7

8 Montering af hjul og føtter på benene Stil understellet med benene opad. Montér bundpladen med 4 stk. M6x13 skruer. Skyd hjulakslen gennem det ene hjul, hjulakselhullerne og det sidste hjul. Fastgør med skive, møtrik og fjedersplit. Slå fødderne fast på venstre sidekonsol (husk at de skal vendekorrekt). M6x13 skruer 4 stk Hjulaksel Fjedersplint Møtrik Afstandsrør 8 Nordic Season

9 Frontpanel Stil understellet på hjulene og benene. Skru stabilisatoren fast til toppen af understellet med 4 stk. M4x10 skruer. Montér frontpladen på understellet med 3 stk. M4x10 skruer, montér ikke skruen i det nederste hul i venstre side på dette tidspunkt. Montér den ene side af støttestaget til frontpladen gennem det nederste hul i venstre side af rammen med 1 stk. M4x10 skrue og den anden side til bundpladen med 1 stk. M4x10 skrue. M4x10 skruer 9 stk Nordic Season 9

10 Montering af grillunderdelen på understellet Man er nødt til at være to personer, når grillunderdelen skal placeres på understellet. Sæt grillunderdelen forsigtigt ned på understellet. Bemærk! Regulatoren skal hænge på ydersiden af understellet. Montér grillunderdelem med 4 stk. M6x13 skruer og 4 stk. M6 skiver. M6x13 skruer 4 stk M6 skiver 4 stk 10 Nordic Season

11 Højre og venstre sidebord Montér venstre sidebord på følgende måde: - Fastgør bordet med 2 stk. M6x13 skruer og 2 stk M6 skiver fra indersiden af grillunderdelen. - Skru endvidere 2 stk. M6x13 skruer ind fra ydersiden. Gentag proceduren for højre sidebord. M6x13 skruer 8 stk M6 skiver 4 stk Nordic Season 11

12 Flammetæmmere, grillriste og varmehylde Montér flammetæmmerne over brænderne ved at sætte tappene ind i sporene fortil og bagtil på grillunderdelen. Montér grillristene over flammetæmmerne. Placér varmehylden på beslagene øverst bagtil på grillunderdelen som vist på tegningen. Varmehylde Grillriste Flammetæmmere 12 Nordic Season

13 Fedtkopholder og fedtkop Fastgør fedtkopholderen på undersiden af grillunderdelen og placér fedtkoppen i holderen. Skru tænderlåget på kontrolpanelet løs og vip det op. Placér 1 stk. AAA-batteri (medfølger) i batterihuset med positive ende (+) udad. Skru tænderlåget fast igen. Nordic Season 13

14 TIKOBLING AV GAS REGULATOR OG SLANGE TIL DENNE GRILL SÆLGES SEPARAT. FØR GRILLEN TAGES I BRUG, SKAL DER UDFØRES EN GASLÆKAGETEST (SE SÆRSKILT AFSNIT) Regulator og gasslange skal være CE-godkendt og overholde EN-krav for det område/land, hvor de skal anvendes. Gasslangens længde må ikke overstige 150 cm. Check gasslangen med jævne mellemrum for sprækker, skader og mørhed. Brug aldrig en beskadiget gasslange. Kontrollér, at den bevægelige plastdel på regulatoren er hel, og at den ikke bliver beskadiget af grillens varme del. Brug kun godkendte gasflasker som passer til den medfølgende regulator. Gasflaske på 10 kg eller derover anbefales. Kontrollér, at gasflasken er placeret på et fast og plant underlag, og lavere en tilkoblingen. Ved anvendelse i Norden anbefales propangas, men grillen kan også bruges med butangas. Butan er ikke specielt velegnet i lave temperaturer. Følgende gasstyper kan anvendes sammen med denne grill: 1.I3+: Butan (28~30) mbar Propan 37 mbar 1.I3B/P(30): G30(Butan), G31(Propan) og blandinger af disse, LPG mbar 2.I3B/P(50): G30(Butan), G31(Propan) og blandinger af disse, LPG 50 mbar 3.I3B/P(37): G30(Butan), G31(Propan) og blandinger af disse, LPG 37 mbar Montér regulator og slange (sælges separat) til grillen. Følg monteringsanvisningen som medfølger regulatorsættet. 14 Nordic Season

15 Vigtigt! Lækagetest. Før grillen tages i brug, skal der udføres en omhyggelig lækagetest. En tilsvarende test bør udføres, hver gang gasflaske, regulator eller slange skiftes, og ellers når grillen ikke har været anvendt i et stykke tid. Lav en blanding af 2 dele opvaskemiddel og en del vand. Sluk for al åben ild, evt. cigaretter og tændte varmekilder i nærheden af det sted, hvor lækagetesten skal udføres. Sæt alle gasjusteringsknapper på grillen i stilling FRA Sæt regulatoren i stilling FRA og kobl den på gasflasken Pensl blandingen på alle samlinger og koblinger på gasflasken, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen. Åbn for gastilførslen på regulatoren og kontrollér omhyggeligt, om der kommer bobler på nogen af de steder, hvor blandingen er påført. HVIS DER IAGTTAGES BOBLER, LUKKES FOR GASTILFØRSLEN, OG PROBLEMET AFHJÆLPES. UDFØR EN NY LÆKAGETEST. GRILLEN MÅ IKKE TAGES I BRUG, FØR MAN HAR SIKRET SIG, AT SYSTEMET ER LÆKAGEFRIT. Hvis man efter gentagne forsøg fortsat har en eller flere lækager, kontaktes forhandleren for udbedring af problemet. Bemærk! LÆKAGETEST MÅ ALDRIG UDFØRES VED HJÆLP AF ÅBEN ILD. Advarsel! Opbevar aldrig gasflasken under grillen, når denne er i brug. Når gasflasken skal opbevares under grillen, når denne ikke anvendes, skal regulatoren kobles af gasflasken. Grillen må ikke flyttes, mens den er i brug eller med tilkoblet gasflaske. Før grillen tages i brug Placering Grillen skal være placeret mindst 150 cm i alle retninger fra husvægge, træer og planter samt andre brændbare materialer/væsker under brug. Grillen må ikke placeres under tag eller udbygninger. Sørg for at grillen er placeret på et sted med god ventilation. Slutkontrol Kontrollér, at alle gasjusteringsknapper fungerer, som de skal. Skru tænderknappen ud og isæt et AAA-batteri. (Hvis tænderen ved senere brug ikke skulle fungere, forsøg da først at skifte batteri) Kontrollér, at gasslangen ikke har sprækker eller skader. (Dette bør gøres, hver gang grillen skal anvendes) Sørg for, at såvel gasflaske som gasslange ikke kommer i kontakt med varme genstande. Nordic Season 15

16 Tænding af grillen TÆNDINGSVEJLEDNING Kontrollér, at alle gasjusteringsknapper står i stilling FRA. Åbn for gastilførslen på regulatoren. Åbn grillens låg (låget skal altid være åbnet, når grillen tændes) Tryk gasjusteringsknap nr. tre fra venstre ind, drej den over på fuld styrke og hold tænderknappen inde (der høres en knitrende lyd) Hold tænderknappen inde i 5 sekunder. Hvis brænderen ikke tænder, lukkes for gastilførslen og der ventes i 5 minutter. Gentag tændproceduren. Tænd de resterende brændere ved at åbne for de tilhørende gasjusteringsknapper. Hvis grillen trods flere forsøg ikke tænder, følges vejledningen for manuel tænding. Manuel tænding af grillen. Hvis grillen ikke tænder ved brug af den normale tænder, bruges følgende tændprocedure for manuel tænding. Anvend den medfølgende tændstikholder og sæt en tændstik i denne. Åbn låget. Placér tændstikholderen med en tændt tændstik i hullet, som vist på tegningen herover. Stå ikke bøjet ind over grillen. Drej den aktuelle gasjusteringsknap for den aktuelle brænder over på maks.-indstilling. Tænd de resterende brændere ved at dreje gasjusteringsknappen for nabobrænderen over på maks.-indstilling. Tænd en brænder ad gangen. Hvis grillen ikke tænder ved brug af normal tændprocedure eller ved manuel tænding, se tips i fejlfindingsmanualen eller tag kontakt til forhandleren. Flammen skal være blå og stabil. Ved stor gullig flamme, opflamning eller blafrende flamme, se i fejlfindingsmanualen. 16 Nordic Season

17 TIPS En ren grill giver en bedre effekt, mindre røg og mindre opflamning fra fedtrester. Brænd grillen af efter brug ved at åbne låget og sætte grillen på fuld styrke i ca. 10 minutter. Lad grillen køle af og børst aske væk fra flammetæmmere og riste. Pensl grillristene med en olie, som tåler høj varme. Dette hindrer, at maden brænder fast i ristene. Forvarm grillen i ca. 10 minutter på fuld styrke før maden lægges på ristene. Dette giver et bedre grillresultat, og grillningen tager kortere tid. Undlad at grille frosne eller halvvejs optøede madvarer. Kulden vil forlænge grillningens varighed og giver et dårligere resultat. Del grillen op i varme og kolde zoner. Når maden er halvvejs færdig, flyttes den til en kold zone og grilles færdig der. Dette giver et bedre resultat og gennemsteger maden uden, at den bliver brændt. Vurdér tilberedningstiden for hvert enkelt produkt, som skal grilles, og læg maden på i en rækkefølge, som gør at den bliver færdig på samme tid. Pensl maden jævnligt under grillningen med olie eller anden marinade. Dette gør, at maden ikke så let bliver tør, men holder sig saftigere. Når låget åbnes, slippes meget af varmen ud begræns derfor dette. ADVARSEL! Sikker anvendelse af grillen. Hold altid grillen under opsyn, når den er i brug. Pas på, at børn og andre, som skal holdes under opsyn, ikke kommer i nærheden af grillen, når denne er i brug. Denne grill er kun beregnet til udendørs brug og må ikke bruges under tag. Grillen må ikke bruges på steder, som ligger lavere end det omgivende område. Da gas er tungere end luft, kan den samle sig på lave steder, og dermed resultere i eksplosionfare. Denne grill er kun beregnet til brug med gas brug IKKE lavasten, briketter, grillkul, optændingsmidler o.lign. i denne grill. Tænd aldrig grillen med lukket låg. Udfør lækagetest med jævne mellemrum og altid i forbindelse med skift af gasflaske eller efter længere tids opbevaring. Kontrollér altid gasslangen for skader og revner, før grillen skal anvendes Kobl gasflasken fra grillen, når denne ikke er i brug, og før den skal flyttes. Hvis grillen opbevares i en garage eller kælder under overfladeniveau, må gasflasken ikke opbevares på samme sted, da denne skal opbevares over normalt overfladeniveau. Ventilationsåbningerne i grillen må under ingen omstændigheder tilstoppes eller blokeres Kontrollér, at venturi-åbningerne (ventilation) på brænder og sidebrænder ikke er tilstoppet eller blokeret før brug.! FETTBRANN! Manglende vedligeholdelse kan resultere i, at rester af gammelt fedt antændes og starter en fedtbrand. Ved fedtbrand: Luk for gastilførslen og kobl regulatoren af. Lad låget stå åbent og vent. til branden går ud af sig selv. Bemærk! Brug aldrig vand til at slukke med. Rengør grillen jævnligt for at undgå fedtbrand. Nordic Season 17

18 Vedligeholdelse: Foretag regelmæssig kontrol af, at brænderne brænder korrekt. o Fjern grillristen og flammetæmmerne. o Tænd grillen på normal vis. o Drej drejeknapperne fra lav til høj og kontrollér, om der er forskel på styrken, og at flammen er klar og blå, ikke orange. Hvis brænderen opfører sig unormalt, se kapitlet fejlfinding. o Hvis fedt eller rester fra tidligere madlavning dækker brænderne, børstes dette bort med en grillbørste. Rengøring. Brug kun rent vand og eventuelt milde rengøringsmidler til almindelig rengøring. Brug ikke brændbare rengøringsmidler. For at rengøre grillristene: Brænd grillen af i ca. 10 minutter efter brug med åbent låg og børst ristene med en grillbørste. Ved rengøring med vand bruges normalt opvaskemiddel ikke slibende rengøringsmidler. Grillristene tåler ikke vask i opvaskemaskine, da dette skader emaljen. Tør ristene godt af efter rengøring og smør dem med madolie. For at hindre alt for interesserede skadedyr og undgå eventuel lugt, skal fedtopsamleren rengøres regelmæssigt. Opbevár grillen tørt eller under et grillovertræk, når den ikke er i brug. For at undgå rustskader på de udvendige dele, bør disse poleres med bilvoks en gang årligt. Læg kattesand eller tilsvarende på fedtbakken. Dette absorberer drypfedtet og forhindrer fedtbrand. Det forenkler også senere rengøring af fedtbakken. Insekter og skadedyr: Efter længere tids opbevaring kan man fra tid til anden opleve, at insekter eller andre skadedyr kan have taget bolig i grillen. Opstår der opstår problemer med optænding eller der forekommer ujævne flammer, kan dette skyldes, at uønskede gæster blokerer gastilførslen. I sådanne tilfælde demonteres brænderne for rengøring. Montér brænderne igen, når de er helt tørre. Kontrollér også, at gaslangen ikke har skader efter mus eller rotter. 18 Nordic Season

19 FEJLFINDING Problem Mulig årsag Løsning Brænder vil ikke tænde ved brug af tænderen. Brænder vil ikke tænde ved manuel tænding Elektroden er tilsmudset af fedt eller madrester Ledningen til elektroden har løsnet sig eller er gået løs. Gastilførslen er blokeret Ledningen er ødelagt Batteri er opbrugt Ikke mere gas Ujævn gastilførsel Rengør elektroden Fastgør ledningen Kontrollér for blokeringer Udskift med ny ledning Udskift batteriet Kontrollér gasflasken Rengør brændere og ventiler Check evt. slangen for vandopsamling Forkert montering af regulator og slange til grillen Genmontér Gul/orange flamme og gaslugt Fejl i gastryk eller ventiler Forsøg at udskifte regulator, gasflaske eller kontakt forhandler Lav varme Komposit-gasflaske opbevaret ude i Forsøg med en anden gasflaske minusgrader Gasflaske næsten tom Forsøg med en anden gasflaske Fejl på regulator Forsøg med en anden regulator Blokering af brænderen eller ventilen Afmontér og rengør brænderen Stik en knappenål ind i ventilen for at rengøre denne BEMÆRK! Brænderen skal være helt tør, inden den tages i brug igen Grillen er ikke forvarmet For at opnå et godt resultat, skal grillen forvarmes i 10 minutter før grillning Opflamning Der er gået ild i fedt fra maden Luk for gastilførslen og vent til ilden er gået ud. Sørg for god rengøring Grillning ved for høj temperatur Justér varmen Fuld fedtopsamler Tøm fedtopsamler Grillen går ud For kraftig vind Placér grillen på et mindre vindudsat sted Tom gasflaske eller fejl på denne Forsøg med en anden gasflaske Flammen brænderen Brænder eller ventil er helt eller delvis blokeret. Afmontér og rengør brænderen Stik en knappenål ind i ventilen for at rengøre denne BEMÆRK! Brænderen skal være helt tør, inden den tages i brug igen Fedtbrand For meget fedt på maden, som grilles. Luk for gassen på justeringsknapperne, luk for gastilførslen på regulatoren, åbn låget, lad ilden brænde ud. Nordic Season 19

20 Reservedele, forbrugerkontakt og reklamationer Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerloven. Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående 'forbrukerkontakt' for videre hjælp. Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at reklamationsretten bortfalder. Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældene prisliste + fragt og ekspeditionsgebyr. Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt forhandleren eller 'forbrukerkontakt': FORBRUKERKONTAKT Nordic Season Products Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer vedlægges. Denne vare er produceret i Kina for Nordic Season Products AS

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual. CURTIS Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill Curtis GG201414 BEMÆRK: LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. METEOR Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill METEOR GG251600 Revised December 2015 BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual.

! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om VEJLEDNING FOR OPTÆNDING i denne manual. LIBERTY Revised December 2015 Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill LIBERTY GG261604! BEMÆRK! LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN! ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346

Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 31346 Modell: 3134 Dato: 5/03-10hjc/tc Monterings- og brugsanvisning Kuglegrill 3134 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL

14 (35 CM) BORD TRÆKULSGRIL MONTERINSVEJLEDNIN 14 (35 CM) BORD TRÆKULSRIL RILLEN BESTÅR AF FØLENDE DELE Inden bordgrillen samles, kontrolleres det iht. nedenstående liste, at alle dele medfølger. Brug et par minutter til at blive

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG!

NEW YORK. NEW YORK KG Montering og brugsanvisning KUN TIL UDENDØRS BRUG! NEW YORK!! NEW YORK KG201793 Montering og brugsanvisning Før du starter med montering af denne grill. SÆT DIG GRUNDIGT IND I SIKKERHEDS- VEJLEDNING OG ADVARSLER, FØR GRILLEN TAGES I BRUG. DANSK! KUN TIL

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill

Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Version: Dato 12461dk 30/11-09tc/hjs Monterings- og brugsanvisning Gasgrill Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

M A N U A L. City Gas Ambri Delta Milano Munich Porto Ascona Como Leon Monaco Montreux Roma Roma Deluxe GEO Paris Paris Deluxe St-Tropez

M A N U A L. City Gas Ambri Delta Milano Munich Porto Ascona Como Leon Monaco Montreux Roma Roma Deluxe GEO Paris Paris Deluxe St-Tropez M A N U A L BBQ T H E G A S K E T T L E B A R B E C U E City Ambri Delta Milano Munich Porto Ascona Como Leon Monaco Montreux Roma Roma Deluxe GEO Paris Paris Deluxe St-Tropez www.outdoorchef.com -Cookingsystem

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. m FARE Ved gaslugt:

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET Kvalitet über alles Kvalitet über alles INGEN KOMPROMISER. KUN DET BEDSTE. I HVER DETALJE. RÖSLE NO.1 KUGLEGRILL er solid tysk kvalitet, når den

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Einbau-Lavasteingrill EGS 4710.0. Grillplatte Zub.-Nr. 4710. Als Sonderzubehör erhältlich: GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO

Einbau-Lavasteingrill EGS 4710.0. Grillplatte Zub.-Nr. 4710. Als Sonderzubehör erhältlich: GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO DE GB ES FR IT DK PT PL NL GEBRAUCHSANWEISUNG DIRECTION FOR USE MODO DE EMPLEO GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION ISTRUZIONI PER L USO BRUGSANVISNING MODO DE UTILIZACÃO INSTRUKCJI GEBRUIKSAANWIJZING

Læs mere