Varianter af Christian IV kronemønt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621"

Transkript

1 numismatisk rapport 97 7 Varianter af Christian IV kronemønt Når man ser på de pragtfulde kronemønter fra perioden 1618 til 1621 er der et utal af varianter, som fortjener en nærmere beskrivelse. Det må dog straks anføres, at det ikke synes muligt, at skabe sammenhæng mellem de forskellige varianter og de tre forordninger, som udstedes i perioden (jfr. min behandling af skillingsmønt fra samme periode i Harck 2008). Der er imidlertid en gennemgående linie i den tidsmæssige udvikling af såvel kongens portræt på forsiden og kronen på bagsiden. Denne gennemgående linie i udviklingen er sådan set langt hen ad vejen fælles for de to møntmestre (N. Schwabe og J. Post), men jeg vil alligevel behandle mønterne fra de to møntmestre hver for sig. De fælles træk i udviklingen vil så blive fremhævet i et senere afsnit. Ved den følgende beskrivelse vil det være nødvendigt at kunne skelne, hvornår der er tale om møntværdien krone, og hvornår der er tale om den på møntens bagside fremstillede krone. Jeg vil derfor indføre den konvention, at alle møntværdier er skrevet med stort begyndelsesbogstav, medens krone skrevet uden stort vil referere til en billedlig fremstilling af en krone. Af Anders Harck Christian IV med sønnen arveprins Christian ( ) i jagtopstilling. Maleri, olie på lærred, 79 x 94 cm. Kunstner ukendt, ca Frederiksborg Slot. Foto TJH

2 8 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport 97 9 Forsiden på mønter fra Schwabe Fra Schwabe findes Dobbeltkroner, Kroner, Halvkroner og Kvartkroner. Ser vi på portrættet er der tre markant forskellige typer (Se Figur 1). Det ene (vist længst til venstre i figur 1) findes kun på Dobbeltkroner fra Det viser kongen med en besynderlig bøjning af kongens venstre arm. Der findes to stempler med denne lidt uheldige fremstilling af kongen, og jeg antager, at disse stempler er de først fremstillede. De er sikkert blevet noget kritiseret, hvorfor portrættet på følgende stempler er ændret. Kroner og Halvkroner fra 1618 og begyndelsen af 1619 er forsynet med et heldigere portræt, der er vist som det midterste i figur 1. Her ses kongen i en mere realistisk stilling. Kongen virker ret lille på mønterne, da portrættet hverken når møntens rand foroven eller forneden. Desuden er begge kongens ben næsten strakte, hvilket giver en fornemmelse af en lidt tilbageholdende konge. Endelig ses til højre i figur 1 en mere selvbevidst fremstilling af kongen, hvor han står med det venstre ben let bøjet og brystet mere fremskudt. Desuden er fremstillingen gjort så stor som muligt, idet den venstre fod forneden og kronen foroven når den ydre perlering (Dette holder ikke helt for Kvartkroner.) Dette portræt ses på Dobbeltkroner fra , Kroner fra , Halvkroner fra og Kvartkroner fra Det forekommer således sandsynligt, at man efter det lidt uheldige portræt med den mærkelige armstilling har fremstillet stempler til Kroner og Halvkroner Disse er med den lidt tilbageholdende konge. Endelig i slutningen af 1618 er der fremstillet nye stempler til Dobbeltkroner samt stempler til Kvartkroner. Disse sidste stempler har så fået portrættet med den selvbevidste konge. Da portrættet på Kvartkroner ikke helt når den ydre perlering, er det sandsynligt, at disse stempler er fremstillet før de sene stempler til Dobbeltkroner. Denne antagelse er også rimelig ud fra den betragtning, at man har ønsket stempler til samtlige værdier så hurtigt som muligt. Den sene 1618 fremstilling af kongen gentages på Kroner og Halvkroner fra , og de nye stempler til Dobbeltkronerne anvendes også i Kvartkroner findes ikke fra de senere årstal. Vi ser altså en udvikling fra portrættet med den uheldige armstilling til en fremstilling af en selvbevidst konge, som står med let bøjet venstreben og fremskudt bryst. I figur 1 er de ældste stempeltyper således anbragt til venstre, medens de nyere typer følger længere til højre. Bagsiden på mønter fra Schwabe Ud fra bagsidens kroner kan der opstilles en mængde varianter med baggrund i forskellig udformning af de enkelte blade på kronen. Mere markant er nogle forskelle i kronens struktur, og det er denne variation jeg vil hæfte mig ved. I figur 2 er der vist nogle bagsidekroner. Disse bagsider er i lighed med figur 1 opstillet i en tidsmæssig fremadskridende følge. Vi ser, at de tidlige kroner til venstre (Dobbeltkroner, Kroner, Halvkroner og Kvartkroner) har en ret stilren krone, hvor der faktisk kan trækkes en ret linie ned langs de yderste blade fortsættende ned langs kroneringen. Juvelen på et yderblad er helt indlejret i bladet og vil ikke genere den beskrevne linie ned langs bladet. I 1619 ændres kronen markant til en mere svulstig krone (midten af figur 2). Juvelen i yderbladene træder frem fra bladet, og yderbladet er svunget, så spidsen mere peger til siden end opad. Desuden står yderbladet mere skævt i forhold til kroneringen. Midterbladet stræber opad og ender i en ret smal spids, som oftest udgøres af den øverste gren af et kors (se figurer i appendix for type S.K.rv.4), men der kan være tale om en trefliget struktur, hvor den midterste flig udgør bladets spids (se figur 2 for Krone). Denne kronetype kendes ikke fra Kvartkroner. Da Kvartkronerne kun er slået i 1618, stemmer det godt med, at denne kronetype først ser dagens lys i Endelig ses til højre i figur 2 en kronetype indført i Med hensyn til yderbladene minder denne kronetype om den i 1619 indførte, men midterbladet er bredere og ikke opadstræbende. Denne kronetype kendes fra Kroner og Halvkroner. Forsiden på mønter fra J. Post Der er større variation i portrættet på mønter fra Post, end det vi har set på mønterne fra Schwabe. Der er imidlertid en helt entydidigt bestemt type, som må være den ældste, idet denne type optræder på alle møntværdier i kronemøntserien (Dobbeltkrone, Krone, Halvkrone, Kvartkrone og Ottendedelskrone). Dette portræt er tydeligt karakteriseret ved, at kongens venstre håndled (ikke hånden) hviler på kårdens skæfte. På alle de efterfølgende portrættyper er det hånden, der hviler på kårdens skæfte. Desuden er der også her tale om et portræt, hvor kongen viser en lidt tilbageholdende attitude. Dette portræt, som er vist til venstre i figur 3, optræder kun i Da Kvartkrone og Ottendedelskrone kun findes fra 1618, er dette det eneste kendte portræt på disse værdier. For Kroner ses yderligere to portrættyper i Jeg antager, at en portrættype med kongen i noget der ligner en ringbrynje (se figur 3 som nr. 2 fra venstre) er den næstældste. Denne smukke portrættype kendes kun fra Kroner. Endnu i 1618 kommer så et tredie portræt, hvor kongen fremtræder meget selvbevidst bred og mægtig (se figur 3 nr. 3 fra venstre). Dette portræt optræder på Kroner fra , Halvkroner fra samt Dobbeltkroner fra På Kroner fra 1619 er der så en jævn overgang til en lidt mindre selvbevidst portrættype (se figur 3 til højre), som bliver den eneste type på Kroner i 1620 og Bagsiden på mønter fra J. Post Til at begynde med (1618) er det, ganske som hos Schwabe, en krone, der på siderne kan begrænses af rette linier (se figur 4 til venstre). På Halvkroner er alle kronens blade af samme størrelse, men ellers har disse kroner ikke fem blade af nogenlunde samme størrelse. Yderbladene og midterbladet er markant større end de to mellemblade, og på Krone kan mellembladene mangle helt, så der bliver tale om en trebladet krone. Alle værdier fra Dobbeltkrone til Ottendedelskrone har imidlertid kronetypen med rette linier som begrænsning langs siderne (Se venstre illustration i figur 4). På Krone og Halvkrone ses dog allerede i 1618 en svulstig krone i stil med de kroner, som optræder hos Schwabe fra 1619 (svungne yderblade, hvor juvelen træder tydeligt frem af bladet), og fra 1619 kendes kun denne svulstige krone (også på Dobbeltkrone). Bladene på kronen varierer ikke så meget som hos Schwabe, og det er for årene 1618 til engang i 1620 fast, at der er tale om en lav krone (Se midterste illustration i figur 4). Fra engang i 1620 og videre i 1621 er kronen højere (Se højre illustration i figur 4), idet der i mellembladenes og midterbladets nedre del indsættes en lille stav, som løfter selve bladet op. Dette gør, at kronen fremstår markant anderledes, idet den følger den bue, der frembringes af de fire cifre i årstallet over kronen.

3 10 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport S.D.av.1 S.D.av.2 S.D.rv.1 S.D.rv.2 S.K.av.3 S.K.av.4 S.K.rv.3 S.K.rv.4 S.K.rv.5 S.H.av.5 S.H.av.6 S.H.rv.6 S.H.rv.7 S.H.rv.8 Figur 1. I denne figur ses de forskellige forsidetyper fra N. Schwabe. I øverste række ses stempler for Dobbeltkrone, anden række viser stempeltyper for Krone, tredie række viser stempeltyper for Halvkrone og endelig viser nederste række Kvartkronen. Til venstre ses de ældste stempeltyper medens de seneste er vist til højre. S.Kv.av.7 S.Kv.rv.9 Figur 2. Figuren er opbygget som figur 1., men viser stempeltyper for N. Schwabes bagsider.

4 12 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport P.D.av.1 P.D.av.2 P.D.rv.1 P.D.rv.2 P.K.av.3 P.K.av.4 P.K.av.5 P.K.av.6 P.K.rv.3 P.K.rv.4 P.K.rv.5 P.H.av.7 P.H.av.8 P.H.rv.6 P.H.rv.7 P.H.rv.8 P.Kv.av.9 P.Kv.rv.9 Figur 3. Figur 4. Forskellige stempeltyper for J. Posts forsider. Figuren er opbygget som figur 1. Forskellige stempeltyper for J. Posts bagsider. Figuren er opbygget som figur 1. P.O.av.10 Nederste stempel er dog her fra Ottendedelskronen. P.O.rv.10 Nederste stempel er dog også her fra Ottendedelskronen.

5 14 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Det samlede billede Det fremgår, at der er en tidsmæssig udvikling i både portræt og krone hos begge møntmestre. Portrættet går i retning af en mere selvbevidst og majestætisk fremstilling af kongen. Bagsidens kronemotiv ændres til en mere svulstig krone hos begge møntmestre. Disse parallelle forløb er næppe en tilfældighed. Da de enkelte stempler imidlertid er meget karakteristiske for de to møntmestre, er der næppe tale om en fælles stempelskærer. Det parallelle forløb må derfor søge sin årsag i en gensidig inspiration eller en udefra styrende faktor. Det er ud fra mønterne ikke muligt at skelne mellem disse muligheder. Det kan imidlertid konstateres, at udviklingen sker lidt forskelligt hos de to møntmestre, idet der optræder nogle interessante overgangstyper. Hos Schwabe findes der for Dobbeltkrone, Krone og Halvkrone eksempler på, at det sene portræt (højre illustration i figur 1) er koblet med tidlige kroner (venstre illustration i figur 2). Hos Post er det derimod det tidlige portræt (venstre illustration i figur 3), som kan findes koblet med svulstige kroner (midterste illustration i figur 4). Dette kan findes på Krone og Halvkrone. Hos Schwabe er det således portrættet, der udvikles hurtigst, medens det hos Post er kronen, der hurtigst bliver ændret. Disse interessante overgangstyper (type 2, 5, 9, 16 og 24 i følgende oversigt) er ret sjældne og for Kronernes vedkommende uhyre sjældne, hvorfor det er muligt, at der ligger mig ubekendte overgangseksemplarer af Posts Dobbeltkrone. Typeoversigt med yderligere varianter En typeoversigt baseret på disse udviklingsmønstre skal naturligvis samordnes med de kendte systemer, der primært baserer sig på møntmestermærket. Desuden er der nogle varianter baseret på mangel eller tilstedeværelse af de tre bogstaver R.F.P. eller spidser mellem kronens blade. Endelig er der som nævnt i indledningen varianter baseret på forskelle i kronens blade, eller der er mindre forskelle i portrættet. I den følgende typeoversigt har jeg medtaget forskelle i møntmestermærket og forskelle i møntbilledet, som er givet ved de i figur 1-4 viste udviklingsmønstre. For hver type er der så yderligere angivet, hvilke iøjnefaldende varianter jeg har kendskab til. Jeg har kun medtaget veldefinerbare forskelle i møntbilledet. Forskelle i punktering og tekst er slet ikke medtaget, idet disse forskelle er behandlet hos Schou. De angivne varianter er vist ved stempeltyper i det afsluttende appendix. I figur 1-4 er stempeltypernes stambetegnelse angivet (f.eks. S.K.av.4 for Schwabe - Krone forside type 4). Denne stambetegnelse efterfølges så af et punktum og et bogstav for den enkelte variant (se apendix). I stambetegnelserne benyttes følgende forkortelser: S: Schwabe P: Post D: Dobbeltkrone K: Krone H: Halvkrone Kv: Kvartkrone O: Ottendelskrone av: Forside rv: Bagside Med denne nomenklatur vil jeg så opstille følgende typologi. Bemærk at stempeltyperne ikke tager hensyn til møntmestermærket, hvorfor en stempeltype kan forekomme med forskellige mærker køller, fugl eller et ubestemmeligt mærke. I oversigten repræsenterer alle figurer en eksisterende mønt, hvorfor der ved sammenligning af stempler fra forskellige typer godt kan optræde forskellige stempler med samme betegnelse. Serien fra N. Schwabe 1. Tidlig Dobbeltkrone S.D.av.1 - S.D.rv S.D.av.1 - S.D.rv.1.a (kronen smal med spidser mellem bladene) S.D.av.1 - S.D.rv.1.b (kronen smal uden spidser mellem bladene) S.D.av.1 - S.D.rv.1.c (uden R.F.P.) S.D.av.1 - S.D.rv.1.d (kronen bred med spidser mellem bladene) S.D.av.1 - S.D.rv.1.e (kronen bred uden spidser mellem bladene) 2. Overgangs Dobbeltkrone (Sent portræt tidlig krone) S.D.av.2 - S.D.rv S.D.av.2 - S.D.rv.1.a (kronen smal med spidser mellem bladene) S.D.av.2 - S.D.rv.1.b (kronen smal uden spidser mellem bladene) S.D.av.2 - S.D.rv.1.f (som ovenstående men juvelen på yderbladet træder tydeligt frem)

6 16 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Sen Dobbeltkrone S.D.av.2 - S.D.rv S.D.av.2 - S.D.rv.2.a (kronens midterblad ligner en hellebard) S.D.av.2 - S.D.rv.2.b (kronens midterblad anderledes) 4. Krone med lille portræt S.K.av.3 - S.K.rv S.K.av.3 - S.K.rv.3.a (kronen med spidser mellem bladene) S.K.av.3 - S.K.rv.3.b (kronen uden spidser mellem bladene) 6. Krone med svulstig krone, hvor midtebladet ender spidst S.K.av.4 - S.K.rv S.K.av.4.a - S.K.rv.4.a (kronens midterblad som en hellebard med en springvandskaskade over mellembladene er et kors dannet af klodser) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.b (kronens midterblad som en hellebard med et kors over mellembladene er et kors dannet af klodser punkter mellem bladene) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.c (kronens midterblad som en hellebard med et kors over mellembladene er et kors dannet af klodser trekløver mellem bladene) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.d (kronens midterblad som en hellebard med et kors over mellembladene er et kors dannet af klodser små brede spidser mellem bladene) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.e (kronens midterblad som en hellebard med et kors over mellembladene er krukker med kugler over intet mellem bladene) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.f (kronens midterblad som en hellebard med en springvandskaskade over mellembladene er et kors med stærkt fligede ender) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.g (kronens midterblad som en springvandskaskade med et stærkt fliget kors over mellembladene er et kors dannet af klodser) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.h (kronens midterblad som en springvandskaskade med et stærkt fliget kors over mellembladene er et kors med stærkt fligede ender) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.i (kronens midterblad som en springvandskaskade med et stærkt fliget kors over mellembladene er dannet af en trefliget struktur) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.j (kronens midterblad som en springvandskaskade med et stærkt fliget kors over mellembladene er krukker med kugler over) S.K.av.4.a - S.K.rv.4.k (kronens midterblad som en hellebard med en springvandskaskade over S.K.av.4.a - S.K.rv.4.l mellembladene er dannet af trefligede strukturer) (kronens midterblad som en hellebard med en springvandskaskade over mellembladene er krukker med kugler over) 5. Overgangs Krone (Stort portræt tidlig krone) S.K.av.4 - S.K.rv

7 18 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Krone med svulstig krone, hvor midterbladet ender afrundet S.K.av.4 - S.K.rv S.K.av.4.a - S.K.rv.5 S.K.av.4.b - S.K.rv.5 (kraven på portrættet rager ikke væsentligt ud over den øvrige dragt) (kraven rager markant bagud i forhold til den øvrige dragt kongen står mere stift) 10. Halvkrone med stort portræt og bagside med svulstig krone, hvor midterbladet ender spidst S.H.av.6 - S.H.rv S.H.av.6 - S.H.rv.7.a (kronens mellemblade er krukker med kugle og spids) S.H.av.6 - S.H.rv.7.b (kronens mellemblade er firkløver og spids) S.H.av.6 - S.H.rv.7.c (kronens mellemblade ligner et egeblad) S.H.av.6 - S.H.rv.7.d (kronens midterblad er en trefliget struktur) 8. Halvkrone med lille portræt S.H.av.5 - S.H.rv S.H.av.5 - S.H.rv.6.a (spidser mellem kronens blade mellembladene som midterbladet) S.H.av.5 - S.H.rv.6.b (ingen spidser mellem kronens blade mellembladene som midterbladet) S.H.av.5 - S.H.rv.6.c (spidser mellem kronens blade mellembladene ligner et egeblad) 11. Halvkrone med svulstig krone, hvor midterbladet ender afrundet S.H.av.6 - S.H.rv Kvartkrone S.Kv.av.7 - S.Kv.rv Overgangs-Halvkrone (sent portræt tidlig krone) S.H.av.6 - S.H.rv Ingen yderligere varianter

8 20 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Serien fra J. Post 16. Overgangskrone. Tidligt portræt svulstig krone P.K.av.3 - P.K.rv Tidlig Dobbeltkrone P.D.av.1 - P.D.rv Krone, hvor kongen bærer ringbrynje P.K.av.4 - P.K.rv Sen Dobbeltkrone P.D.av.2 - P.D.rv Krone med bred og mægtig konge P.K.av.5 - P.K.rv Tidlig Krone P.K.av.3 - P.K.rv Varianter. P.K.av.3 - P.K.rv.3.a (kronen fembladet) P.K.av.3 - P.K.rv.3.b (kronen trebladet)

9 22 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Krone, hvor kongen er knap så bred. Møntmestermærke køller P.K.av.6 - P.K.rv P.K.av.6.a - P.K.rv.4.b (kronens mellemblade er krukker med kugler) P.K.av.6.b - P.K.rv.4.a (kongens hoved tilbagebøjet kraven er stærkt bølget så krumninger overlapper kronen på bagsiden har mellemblade, som er små kors) P.K.av.6.c - P.K.rv.4.c (kongens hoved ikke så tilbagebøjet kraven er stærkt bølget, men krumningerne overlapper ikke kronen på bagsiden har mellemblade af nogle ret tynde strukturer) P.K.av.6.c - P.K.rv.4.a (kongens hoved ikke så tilbagebøjet kraven er stærkt bølget, men krumningerne overlapper ikke kronen på bagsiden har mellemblade af små kors) 22. Krone, hvor bagsidens krone er høj P.K.av.6 - P.K.rv Tidlig Halvkrone P.H.av.7 - P.H.rv Krone, hvor kongen er knap så bred. Møntmestermærke ubestemmeligt P.K.av.6 - P.K.rv Overgangshalvkrone. Tidligt portræt svulstig krone P.H.av.7 - P.H.rv Krone, hvor kongen er knap så bred. Møntmestermærke fugl. Bagsidens krone lav P.K.av.6 - P.K.rv Halvkrone med bred og mægtig konge. Møntmestermærke køller P.H.av.8 - P.H.rv P.H.av.8 - P.H.rv.7.a (kronens mellemblade er små kors midterbladet er smalt ved basis) P.H.av.8 - P.H.rv.7.b (kronens mellemblade er anderledes midterbladet er bredt ved basis)

10 24 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport Halvkrone, hvor bagsidens krone er lav. Møntmestemærke fugl P.H.av.8 - P.H.rv Appendix I dette appendix er vist en række stempelvarianter. Varianterne tager udgangspunkt i de i figur 1-4 viste stempler. Hvis der for en stempeltype i en af disse figurer kendes flere varianter, er stempeltypen vist (med suffix.a) sammen med de øvrige kendte varianter (med suffix.b,.c, osv.). Bemærk at stemplet vist med suffix.a ikke nødvendigvis er identisk med det stempel, som er vist i den relevante figur 1-4, men der er tale om samme varianttype. 27. Halvkrone, hvor bagsidens krone er høj. P.H.av.8 - P.H.rv Kvartkrone P.kv.av.9 - P.Kv.rv S.D.rv.1.a S.D.rv.1.b 29. Ottendedelskrone P.O.av.10 - P.O.rv Litteratur Harck A. (2008): Christian IV s skillingemønter Numismatisk Rapport 95. Schou H.H. (1926): Danmarks og Norges mønter København S.D.rv.1.c S.D.rv.1.d

11 26 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport S.K.av.4.a S.K.av.4.b S.K.rv.3.a S.D.rv.1.e S.D.rv.1.f S.K.rv.3.b S.K.rv.4.a S.K.rv.4.b S.D.rv.2.a S.D.rv.2.b S.K.rv.4.c S.K.rv.4.d S.K.rv.4.e S.K.rv.4.f S.K.rv.4.g S.K.rv.4.h

12 28 numismatisk rapport 97 Varianter af Christian IV kronemønt fra Varianter af Christian IV kronemønt fra numismatisk rapport S.K.rv.4.i S.K.rv.4.j S.K.rv.4.k P.K.av.6.a P.K.av.6.b P.K.av.6.c S.K.rv.4.l P.K.rv.3.a P.K.rv.3.b S.H.rv.6.a S.H.rv.6.b S.H.rv.6.c P.K.rv.4.a P.K.rv.4.b P.K.rv.4.c S.H.rv.7.a S.H.rv.7.b S.H.rv.7.c S.H.rv.7.d P.K.rv.7a P.K.rv.7.b

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det!

STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! STAVGANG Gå rigtigt læs og gør det! DANMARKS STAVGANGSSKOLE Udgiver Redaktion Forfattere Foto Layout Tryk Distribution Danmarks Idræts-Forbund Jan Milandt Sanne Honoré, DGF Bente Nørgaard, DAI Sportsfoto/Jan

Læs mere

Chondromalacia patellae

Chondromalacia patellae Patientinformation Chondromalacia patellae Ved smerter i knæene, bag knæskallen Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter i knæene Hvordan opstår generne? Knæleddets forreste del mellem knæskallen

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Smerter i underlivet. Patientinformation. Vælg farve. Stræk smerterne i underlivet væk - et øvelsesprogram. Familiecentret Gynækologisk klinik

Smerter i underlivet. Patientinformation. Vælg farve. Stræk smerterne i underlivet væk - et øvelsesprogram. Familiecentret Gynækologisk klinik Patientinformation Smerter i underlivet Stræk smerterne i underlivet væk - et øvelsesprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Indtast overskrift Smerter og spændinger

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december 1. december I hver af de øverste bokse skal der skrives et af tallene 1, 2, 3,..., 9. Alle tre tal skal være forskellige. I de næste bokse skrives de tal der fremkommer ved at man lægger sammen som vist.

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

lav dit eget minijuletræ

lav dit eget minijuletræ Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann lav dit eget minijuletræ miniature overdådig jul i Hvis du ikke har plads til et stort og flot juletræ, men gerne vil have den hyggelige stemning, er der heldigvis andre

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Mini-overflødighedshorn

Mini-overflødighedshorn Mini-overflødighedshorn 10 pers. (9 ringe) Ingredienser Kransekagemasse 150 g flormelis 30 g past. æggehvider 500 g ren, rå marcipan Sprøjteglasur 75 g sigtet flormelis ca. 30 g past. æggehvider Pynt 200

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Øvelsesprogram til rygopererede

Øvelsesprogram til rygopererede Patientinformation Øvelsesprogram til rygopererede - Stivgørende rygoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram for dig, der er blevet opereret i ryggen. Træning

Læs mere

Flinte-flække TING STENALDEREN

Flinte-flække TING STENALDEREN Flinte-flække Vidste du... at flækker er lange, smalle stykker af flint, der er meget skarpe? Flækker er skarpe som knive. De kan bruges til mange forskellige ting. De er et par cm brede og kan være op

Læs mere

1 cm information til BORGEREN. 2cm

1 cm information til BORGEREN. 2cm 1 cm information til BORGEREN 2cm HVAD ER ET SUNDHEDSTJEK: Et sundhedstjek er en undersøgelse, som din læge udfører for at se, om du er sund og rask. At være sund og rask handler ikke bare om, at du er

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm 91360 nova Version 1 91360 Jakke og kjole med hæklede firkanter GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m) GARNALTERNATIV Mio, Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Skrållan, Mini Bomull STØRRELSE

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen 91380 SOFT COTTON Version 1 91380 HÆKLEDE BOGSTAVER GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m) HÆKLEFASTHED Ca 15 fm og 18 omg på hæklenål nr. 4 = 10 cm GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Spændende Måger - Klintholm Havn i november

Spændende Måger - Klintholm Havn i november Tekst og fotos: Per Schiermacker-Hansen Spændende Måger - Klintholm Havn i november Sydlige, milde vinde de sidste dage af oktober og første halvdel af november bragte en del sjove måger til Klintholm

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation INDRE KRAFT Personlig udvikling med karate, qigong og meditation Introduktion og ansvarsfraskrivelse Denne lille folder er et supplement til kurserne fra Indre Kraft og er ment som et huskeredskab og hverken

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Undersøgelse cervico-thoracale overgang

Undersøgelse cervico-thoracale overgang Undersøgelse cervico-thoracale overgang 3,01 C Differentiering mellem Cx og Tx (1): PT siddende. TP står ved siden af PT og fatter omkring PT s hoved med begge hænder. TP roterer PT s hoved til EOR med

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Strækøvelser. Achillessenen

Strækøvelser. Achillessenen Achillessenen Achillessenen er den senede del af lægmusklerne, der hæfter på hælbenet. Overbelastning af achillessenen ses ofte hos løbere. Tilstanden er som oftest karakteriseret ved smerter i achillessenen

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien Information og træningsprogram Smerter i ryggen Fysioterapien Indholdsfortegnelse Hvilestillinger og løfteteknik side 2 Fra liggende til siddende stilling side 3 Siddestillinger side 4 Øvelser for ryggens

Læs mere

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Nogle børn har meget bløde led og kan ved test kategoriseres som værende hypermobile. Andre børn har kun overbevægelighed

Læs mere

Har du også et ømt punkt?

Har du også et ømt punkt? Har du også et ømt punkt? Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler. Selvfølgelig

Læs mere

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST Bilag 4 Hold PLØGER 2013 BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST 1. GENERELT. 1.1. Grundofficersuddannelsens 1. dagstest består af Forsvarets Fysiske Test, deltest A og C. 1.2. 1. dagstesten

Læs mere

Træningsprogram. Hoftestabilitet + Styrke hoftebøjer

Træningsprogram. Hoftestabilitet + Styrke hoftebøjer Træningsprogram Program titel: Lavet af: Hoftestabilitet + Styrke hoftebøjer Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen 2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Orienteringsløb Træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Amager Orienteringsklub Side 2 af 7 1Orienteringsløb

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

TRÆNING AF ARME. Tohovedet armbøjer Trehovedet armstrækker Underarmsmuskler

TRÆNING AF ARME. Tohovedet armbøjer Trehovedet armstrækker Underarmsmuskler TRÆNING AF ARME Underarmsmuskler A1 Dips Kropshævninger i tårn. Sænk krop til albuen er i 90⁰ Stræk armen maksimalt. Mulighed for ekstra vægt via bælte og vægtlodder. A2 Store brystmuskel Smal bænkpres

Læs mere

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter mindre menisksuturering 6-12 uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Når sundhed styrker dit liv Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Ud af comfortzonen med Krisztina Maria INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

Dokumentation af Python

Dokumentation af Python Dokumentation af Python Lavet af Ali Murtada, klasse 2.3 IT - Dokumentation af Python - SNOWMAN Resume: Vi har fået til opgave, at programmere en robot/snowman i visual python. Robotten består af 13 dele,

Læs mere

(Farve)Genetik hos katte

(Farve)Genetik hos katte Genetikserie del 4 (Farve)Genetik hos katte Kattegenetik baseret på farver og mønstre [Wb ] / [ wb ] Wide band Indledningsvis må jeg sige, at dette gen endnu ikke er bekræftet eller fundet, men alle forhold

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Nørreport på en medalje med by-prospekt

Nørreport på en medalje med by-prospekt 2 numismatisk rapport 123 numismatisk rapport 123 3 Fig. 1. Johan v. Wick s prospekt over København fra 1611 Nørreport på en medalje med by-prospekt Af Anders Harck Tårnenes by København er kendt som tårnenes

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31.

HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31. HENVISNINGER: 1 MOS 1,1-2,3, PATRIARKER OG PROFETER, S. 17-21. Gud skabte jorden Huskevers: Alt Gud skabte var godt. FRIT EFTER 1 MOS 1,31 Budskabet: Gud skabte alt det smukke, fordi han elsker os. Kan

Læs mere

Skattejagt 21, Kongens Bøge nord (hold 1-6, 10+ år)

Skattejagt 21, Kongens Bøge nord (hold 1-6, 10+ år) I ER HOLD NR: (oplyses af arrangøren) Turen er på ca. 2,5 km og indeholder 9 poster. Inden I tager af sted på skattejagten, skal I sikre, at I har modtaget en SMS (til skattejagt 21!!) med link til turen.

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Tom Kristensen Fribytterdrømme

Tom Kristensen Fribytterdrømme Tom Kristensen Fribytterdrømme I Tom Kristensens digtsamling har vi valgt Min pibe og Parken. Her har vi også valgt et maleri af Ernst Ludwig Kirchner, som hedder Erich Heckel and Otto Mueller playing

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter større menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter større menisksuturering 6-12 uger. www.terapiafdelingen.dk Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter større menisksuturering 6-12 uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere