Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?"

Transkript

1 Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Majs og udvaskning Ved normgødskning fjernes ofte mere kvælstof end der tilføres. Tidligere er der målt stor udvaskning efter majs, dyrket i kvægsædskifter med tilførsel af husdyrgødning. 17 markforsøg målt udbytte & udvaskning: Jordtype/klima JB 1/varmt JB 4/koldt Efterafgrøder Rød svingel Alm. rajgræs sået med majs sået midt juni Vækstår års forfrugt: Kløvergræs Majs Korn 2... N-niveau ½ 1 1½

3 Udvaskning fra majs, forsøg Forfrugt N Græs Majs Korn ½ ½ Økonomisk optimal N-gødskning

4 FE-respons per kg tilført N i majs, fsg. Forfrugt N (Pl-N/ha) Græs Majs Korn ½ (106) 1 (166) ½ (226) NS Sign. Sign. Økonomisk optimal N-gødskning

5 Udvaskning 200 N/ha Majs eft. kløvergræs, JB Udvaskning O O = økonomisk optimal ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde Pl-N/ha Pl-N er kg N/ha: 85 N fra græsforfrugt + 70% gylle-n + handels-n

6 Udvaskning på JB 1 efter kløvergræs -Ved økonomisk optimal ½ N-gødskning er udvaskning på moderat niveau -Ved stigende gødskning fra ½-1½ normgødskning er kraftige efterafgrøde i stand til at holde udvaskning på samme niveau. 6...

7 Udbytte 200 N/ha Majs eft. kløvergræs, JB 1 Ae/ha O = økonomisk optimal ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgøde Pl-N/ha Pl-N er kg N/ha: 85 N fra græsforfrugt + 70% gylle-n + handels-n 95

8 Udbytte på JB 1 efter kløvergræs -Ikke sign. merudbytte for N-gødskning -Majs kan tåle kraftige efterafgrøder uden udbyttetab 8...

9 200 N/ha Majs eft. majs/korn, JB Udvaskning O = økonomisk optimal O O ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde Pl-N/ha Pl-N 9... er kg N/ha: 70% af kvæggylle-total-n + handelsgødnings-n

10 200 N/ha Ae/ha, majs eft. majs/korn, JB 1 Ae/ha O O = økonomisk optimal O ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgøde Pl-N/ha Pl-N er kg N/ha: 70% af kvæggylle-totaln + handelsgødnings-n 95

11 Konklusion: JB 1 efter majs/korn Udbytte - Rødsvingel reducerer udbytte i majs efter majs/korn. - Udbyttetab forstærkes ved svag gødskning. Udvaskning - Moderat ved økonomisk optimal gødskning -Rød svingel med ringe effekt ved lavt niveau af udvaskning

12 Konklusion for JB 1 Udbytte Majs efter kløvergræs: Ingen sign. merudbytte over ½ N-niveau = alene startgødskning. Majs efter majs/korn: Norm gødskning optimal ved ingen efterafgrøder Med rød svingel er 1½ N-niveau optimalt. Rød svingel reducerer udbytte, især ved lav N Udvaskning Stor reduktion af udvaskning ved vellykket rød svingel.

13 Udvaskning og udbytte efter græs, JB N/ha Ae/ha ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde O = økonomisk optimal Pl-N/ha Pl-N er kg N/ha: 85 N fra græsforfrugt + 70% gylle-n + handels-n 95

14 Udvaskning og udbytte efter majs, JB N/ha Ae/ha O = økonomisk optimal O O ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgøde Pl-N/ha Pl-N er kg N/ha: 70% af gylle-total N + handelsgødnings-n 95

15 Konklusion for JB 4 Udbytte Majs efter kløvergræs: Ingen sign. merudbytte over ½ N-niveau = alene startgødskning. Majs efter majs/korn: Norm gødskning optimal Udvaskning Lille reduktion af udvaskning ved rød svingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

16 Udvaskning i majs med rødsvingel og rajgræs, kg N/ha 4 forsøg JB 1, 2009 JB 4, 2010 Forfrugt Græs Majs Græs Majs Ingen Rød svingel Rajgræs Signifikans ns * ns ns Svag rajgræs på kg TS/ha reducerer udvaskning som rødsvingel 16...

17 Reduceret udvaskning ved efterafgrøder Konklusion Veletableret efterafgrøde kan reducere udvaskning væsentligt Kraftig rød svingel tåles altid af majs efter kløvergræs I 4 forsøg er målt samme effekt af svag rajgræs som kraftig rødsvingel Anbefaling Rød svingel ved majssåning kan anvendes i majs efter kløvergræs. Kræver lavt niveau af kvik & enårig Rajgræs omkring d. 1/6 i majs efter majs Rajgræs omkring d. 10/6 i majs på N-fattig jord

18 Problemer for vellykket etablering af efterafgrøder Enårig rapgræs i rødsvingel. 3 fsg. med massiv enårig rapgræs. Dyb såning, tørt såbed, sen såning. 4 fsg. med ringe etablering. Hensygning i tæt majs i oktober. 5 fsg. God etablering, 5 vellykkede af 17 forsøg Undersøges nærmere Nye arter, C4-græs, hundegræs, strandsvingel Tidlige lysåbne majssorter Sikker såteknik 18...

19 Reduceret udvaskning ved N-gødskning Konklusion Ved økonomisk optimal N-gødskning er udvaskning moderat. Kan hænge sammen med kolde vintre i Anbefaling Kun start-n efter kløvergræs Omkring 2/3 normgødskning efter majs på kvægbrug Normgødskning efter majs på kornbrug AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

20 Rajgræs Lidt tyndt udvikling Hensygnet d. 4/ d. 26/

21 Rød svingel Kraftig udvikling Hensygnet d. 4/ d. 16/ AARHUS UNIVERSITET

22 Ekstra slides AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

23 Udvaskning & udbytte på JB N/ha Majs eft. kløvergræs, JB 1 Ae/ha 200 N/ha Majs eft. majs/korn, JB 1 Ae/ha O = økonomisk optimal O O = økonomisk optimal ingen efterafgrøde ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde rødsvingel efterafgøde Udvaskning -Op til økonomisk optimal N-gødskning er udvaskning moderat -Efterafgrøder reducerer udvaskning -Overgødet majs efter kløvergræs medfører høj udvaskning Pl-N/ha 95 ingen efterafgrøde ingen efterafgrøde rødsvingel efterafgrøde rødsvingel efterafgøde Pl-N/ha Udbytte Majs efter majs/korn kan hæmmes af rød svingel Majs efter kløvergræs - ikke sign. merudbytte for N-gødskning. - kan tåle kraftige efterafgrøder uden udbyttetab 95

24 24... AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere