BBR-Kommune. Bygning og bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. Bygning og bolig"

Transkript

1 BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Forord Formål Adgang Skærmbilledernes opbygning Datoformat Knapfunktioner m.m Dynamiske skærmbilleder Frivillige elementer (felter) Søgning Søgning på fanebladet Bygning og bolig Søgefelter i Bygning og bolig Kviksøgning Søgeresultater Opdatering af resultattræet Søgeresultat ved søgning på alle niveauer Resultattræ i forbindelse med byggesager Resultattræ i forbindelse med ubebyggede grunde Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Knapper Historik Søgning medtaget historik Historik visning af et niveau Felthistorik Felthistorik i tooltip-teksten Entitetshistorik i resultattræet Gruppeboksen Historik Historik ved afslutning af byggesager Historik ved afslutning af byggesager et eksempel Entitetshistorik Felthistorik Sletning af historiske niveauer Niveauer og kontroller Niveauer Registrering af niveauer Kontroller Indberetning af notatlinje Definition Anvendelse Oprette Ændre Slette Identændringer Kopiering af byggesager Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 173

3 8. Kopifunktion Grund Definition Anvendelse Opret på matrikel Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Ejendomsoplysninger Link til Bygningsgeokoderen Matrikel Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Slette Knapper Bygning Indledning Definition Anvendelse Opret ny stam bygning eller nybyggeri Opret byggesag Tilknyt andre niveauer i sagen Tilknyt nye niveauer i sagen Flytning af bygning til anden kommune Matrikulær ændring af bygning Fysisk flytning af bygning Ændre/fejlrette Identændre Kopiere Slette bygningens stamoplysninger Slette bygning med sag Etager Enheder Bygninger med mere end 100 enheder Knapper Link til Bygningsgeokoderen Opgang/indgang Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 173

4 13. Etage Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Rum Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Enhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Brugsenhed Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Teknisk Anlæg Definition Anvendelse Oprette Ændre Identændre Kopiere Slette Knapper Byggesager Definition Anvendelse Byggesagskoder Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 173

5 Byggesagskode 1 - BR Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) Byggesagskode 3 - BR Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 4 - BR Tilladelsessag landbrugsbygninger Byggesagskode 5 - BR Anmeldelsessag (øvrig) Opret byggesag - Nybyggeri Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede Via resultatliste/søgning Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Ændre på niveauet Ændre på byggesagen Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Afslut en byggesag Midlertidig afslutning af en byggesag Indflytning Håndtering af eksisterende byggesager med byggesagskode 1 som er midlertidig afsluttet Delvis afslutning af en byggesag Afslutning af en delvis afsluttet byggesag Stambygningens midlertidig status kode Hvordan kan man se om en byggesag er delvis eller midlertidig afsluttet Tilknyt flere identer Slette Slet en byggesag Slet et underliggende niveau Afslutte byggesag Knapper Verserende byggesager Niveauet Grund (GRU) Andre niveauer Masseopdatering af enheder Trin 1 Vælg enheder Trin 2 Vælg felter Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Periodiske udskrifter Anmeldelsessager Påbegyndelsesrykkere Udtræk over brugen af slettefunktionen i BBR historikken Genvejstaster De generelle genvejstaster Genvejstaster til fanebladet Bygning og bolig Øvrig hjælp Ændringslog Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 173

6 24.4. Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Ændringer i version Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 173

7 1. Indledning 1.1. Forord Denne vejledning er en introduktion til at komme i gang med BBR-Kommunes faneblad Bygning og bolig. Fanebladet Bygning og bolig rummer faciliteter til registrering af bygninger og boliger, som er en lovbunden opgave der udføres af alle landets kommuner. Webadressen til løsningen er Det er kommunens ansvar at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen i BBR-Kommune. Du kan på finde oplysninger, som kan hjælpe med at gøre datakvaliteten endnu bedre. Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Formål Denne vejledning henvender sig til alle brugere af BBR-kommune. Vejledningen giver et indblik i, hvordan man søger på fanebladet Bygning & Bolig, samt hvilke muligheder brugeren har på de enkelte skærmbilleder Adgang Hvis der er adgangsrettigheder du mangler, skal du kontakte brugeradministratoren i din kommune eller forvaltning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 173

8 2. Skærmbilledernes opbygning 2.1. Datoformat Datoer på BBR-Meddelelser og skærmbilleder i BBR-Kommune vises i formatet dd-mmåååå. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato Knapfunktioner m.m. Denne oversigt viser de knapper og øvrige små funktioner, der anvendes på skærmbillederne: Knapper Annuller BBR-Meddelelse BBR-Medd-data Detaljer Ejd. Opl. Gem Gem Opret Opret bygning Kopier som ny bygning Opret opgang Kopier som ny opgang Beskrivelse Med knappen Annuller kan du fortryde dine indtastninger. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til fanebladet BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap fremkommer et skærmbillede, som tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen. Funktionalitet i billedet vil i store træk svare til det nuværende KMD BBR s skærmbillede Udskriv offentlig ejermeddelelse i daglig tale kaldet C191. Dog skal du ved ejerlejligheder se ejerlejlighederne som almindelige enheder således, at du kan benytte billedet til at få overblik over alle ejerlejligheder på en ejendom. Skærmbilledet vil vise BBR-oplysningerne som et almindeligt HTML skærmbillede. Skærmbilledet vil som udgangspunkt være tilgængeligt for alle, også for brugere, som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser. Hvis der er byggesag på et niveau, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Detaljer, får du åbnet for den enkelte sags detaljer. Der kan være flere sager med samme sagsnummer. Ved klik på denne knap finder du skærmbilledet Ejendomsoplysninger. Skærmbilledet indeholder information på tværs af BBR-niveauer samt oplysninger fra CPR, ESR, GST og plandata. Plandata hentes fra PlansystemDK hos Landsplanafdelingen. De indtastede oplysninger gemmes som data i byggesagen. De indtastede oplysninger gemmes ved klik på denne knap. Ved klik på denne knap oprettes det niveau, der er indtastet oplysninger i. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en bygning. En bygning er defineret som én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den bygning du har åbent. Evt. indtastede ændringer på bygningen videreføres til den nye bygning. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en opgang. Ved en opgang/indgang forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en bygning. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den opgang du har åbent. Evt. indtastede ændringer på opgangen Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 173

9 Knapper Opret etage Kopier som ny etage Opret rum Kopier som nyt rum Opret enhed Kopier som ny enhed Opret brugsenhed Kopier som ny brugsenhed Opret teknisk anlæg Opret byggesag Ryd Slet Søg Beskrivelse videreføres til den nye opgang. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en etage. Ved en etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den etage du har åbent. Evt. indtastede ændringer på etagen videreføres til den nye etage. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et rum. Det er frivilligt at anvende Rum. Ved et rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i rum. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af det rum du har åbent. Evt. indtastede ændringer på rummet videreføres til det nye rum. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en enhed. Ved en bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den enhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på enheden videreføres til den nye enhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette en brugsenhed. Det er frivilligt at anvende Brugsenhed. En brugsenhed er en del af en bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en bolig-/erhvervsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, oprettes der en kopi af den brugsenhed du har åbent. Evt. indtastede ændringer på brugsenheden videreføres til den nye brugsenhed. Vælger du at klikke på denne knap, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan oprette et teknisk anlæg. Det er frivilligt at anvende Teknisk anlæg. Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. Som eksempler på teknisk anlæg kan nævnes olietanke (der er registreret på ejendomsniveau i nuværende BBR), vindmøller, gylletanke og siloer. Vælger du at klikke på denne knap, springer du direkte til skærmbilledet Opret byggesag, hvor du opretter selve sagen. Sagen får på den måde automatisk det valgte niveau tilknyttet. Med knappen Ryd fjernes alle indtastninger på billedet. Med knappen Slet sletter du det valgte niveau samt underliggende niveauer. Hvis du klikker på knappen Søg, søger du med de søgekriterier, du har angivet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 173

10 Knapper Tilføj Vis sagen Beskrivelse Ved klik på denne knap kan du tilføje identer til niveauet på byggesagen. Hvis der er en eller flere byggesager på et eller flere niveauer, vil disse blive vist under gruppeboksen Verserende byggesager. Ved klik på knappen Vis sagen, får du åbnet for sagsdata, der gælder for hele byggesagen Dynamiske skærmbilleder Afhængig af din rolleprofil/profil og de varierende brugsmønstre, kan det være meget forskelligt hvilke felter du kan se indhold af og redigere i Frivillige elementer (felter) Det er op til den enkelte kommune at vælge om de vil bruge de frivillige felter. Det betyder at der kan være nævnt en række felter i denne vejledning, som ikke er synlige på de skærmbilleder du ser. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 173

11 3. Søgning 3.1. Søgning på fanebladet Bygning og bolig Når du klikker på fanebladet Bygning og bolig, møder du et søgebillede som du kan se herunder: Du kan søge på alle felter, alene eller flere ad gangen, dog skal du være opmærksom på, at der er forskel på hvilke felter du kan søge på, alt efter hvilket niveau du vælger. Hvis du vælger at søge på Alle niveauer, er alle søgefelter åbne. De paneler, der, afhængigt af valg af niveau, ikke har åbne og søgbare felter, foldes automatisk sammen. Således er det kun de relevante søgefelter der er synlige. Vær opmærksom på, at resultattræet for søgning på niveau Byggesag adskiller sig fra resultattræet for søgning på et af de andre niveauer eller for søgning på niveau Alle. Ved søgning på niveau Byggesag vil søgeresultatet være en liste af byggesager (byggesagsforklæder) og ved søgning på alle andre niveauer vil søgeresultatet være en liste af grunde. Læs mere herom i afsnit 3.4 Søgeresultater. Når du søger skal du huske, at des færre felter du udfylder, des flere resultater får du, her er ejendoms- og matrikelnr. undtaget. Hvis du omvendt søger på mange felter, risi- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 173

12 kerer du at et eller flere felter ikke er udfyldt korrekt, og at der derfor ikke kommer nogen resultater. Du kan max. få vist 99 grunde på skærmen. Resulterer din søgning i flere, vil du få en meddelelsen For mange resultater, der vises ovenover resultatlisten sammen med en lille gul advarselstrekant. De resultater, du får vist i venstre side af skærmen, vises som træstruktur og de enkelte niveauer kan åbnes og lukkes ved klik på + eller i venstre side af niveauet. For åbne eller lukke alle niveauer i resultatlisten kan du trykke på + eller ovenover resultatlisten. Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil det fremsøgte niveau automatisk vises i højresiden. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgningen, vil ingen niveauer være vist. For at vise et givet niveau trykker du på niveauets tekst i resultatlisten. Det valgte niveau er markeret med fed, blå skrift. Hvis det valgte niveau ligger så langt nede i resultatlisten, at det er udenfor det naturlige visningsområde, vil resultatlisten positionere sig så det aktive niveau ligger øverst i visningsområdet. Der vil dog altid blive vist flest mulige niveauer i visningsområdet, sådan at det aktuelle niveau ikke nødvendigvis kommer til at ligge øverst, hvis det er et af de sidste niveauer i resultatlisten. Tidligere besøgte niveauer er markeret med normal, blå skrift. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 173

13 Nedenstående billede viser resultat for en søgning på niveau Alle Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 173

14 3.2. Søgefelter i Bygning og bolig I skemaet herunder vises de felter, der indgår i søgebilledet under fanebladet Bygning og bolig. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse NIVEAU Niveau Medtag historik Vælg det niveau du vil søge på. Ved søgning på grund, får du automatisk alle underliggende niveauer med i resultatlisten. Du kan også vælge at søge på Alle, hvilket resulterer i en søgning på alle niveauer. Du kan vælge at medtage historiske oplysninger på søgningen. Vælg ved klik på checkboksen. Bemærk at det kun er brugere med rolleprofilen Historik, der kan søge historiske data. ADRESSEOPLYSINGER Vejkode Vejnavn Husnummer fra-til Etage Side/Dørnummer Supplerende bynavn Lige-ulige husnumre Du kan søge på vejkoden (4 cifre). Hvis du søger på en vejkode vil vejnavn automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejkode, skriver du fx 123, vil alle vejkoder med disse tal komme frem på en liste. Du kan søge på vejnavn. Hvis du søger på vejnavn vil vejkode automatisk blive udfyldt. Du kan søge helt eller delvist på vejnavn, skriver du fx Amager, vil alle vejnavne, hvor Amager indgår komme frem. Dvs. du vil få vist Amager Boulevard, Amagerbrogade. Men du vil også få vist Damager eller Ved Amagerbanen. Der er ikke forskel på små og store bogstaver. Det er muligt at indtaste hele adressen i vejnavn feltet. F.eks. testvej 5. Søgningen vil automatisk flytte 5 tallet ned i feltet for Husnummer. Hvis vejens navn rent faktisk slutter med et tal, kan man sætte denne automatik ud af kraft ved at sætte apostroffer omkring vejnavnet. F.eks. testvej 5. Du kan søge på et husnummer eller et interval af husnumre uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Når du vil søge på et enkelt husnr. skal du blot indtaste nummeret i Fra-feltet. Ved søgning på et interval af numre skal du indtaste i både Fra og Til-feltet. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder Er etage det eneste søgekriterium du sætter, skal du forvente lang søgetid, samt at du ikke får vist alle resultater. Du kan søge på side/dørnummer uden andre søgekriterier, men du skal forvente lang søgetid. Side/dørnummer kan indeholde TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal samt tegnene skråstreg og bindestreg. Du kan søge på supplerende bynavn. Hele det supplerende bynavn skal indtastes. Du kan søge på lige eller ulige husnumre. Du vælger den ene af dem ved klik i checkboksen. Er checkboksene ikke markerede, søges på både lige og ulige husnumre. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 173

15 Feltnavn Postnr. Postdistrikt Evt. bygningsnavn Kort feltbeskrivelse Hvis du søger på postnr. vil postdistrikt automatisk blive udfyldt. Hvis du søger på postdistrikt, vil postnr. automatisk blive udfyldt. Du kan søge på bygningsnavn uden andre søgekriterier. EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Du kan søge på ejendomsnummeret uden andre søgekriterier og du kan søge på op til fem forskellige ejendomsnr. på én gang. GRUNDOPLYSNINGER Ejerlav Landsejerlavsnavn Matrikelnr. Landsejerlavskode Du kan søge på den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavsnavn. Du kan søge på landsejerlavsnavn. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Matrikelnr. viser de oplysninger, der identificerer jordstykket. Du kan søge på matrikelnr., der består af: matrikelnummer, matrikelbogstav, delnummer (parcel) og artskode. Du kan kombinere med øvrige relevante søgekriterier. Du kan søge på landsejerlavskoden, som er en syvcifret kodeværdi. Du skal indtaste hele nummeret, men kan dog undlade foranstillede nuller. BYGNINGSOPLYSNINGER Bygningsnr. Fra/til Anvendelse Sagstype Teknisk nøgle Udløbsdato for midlertidig opført bygning Du kan søge på bygningsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette bygningsnr. Fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Du kan søge på hvilken anvendelse bygningen har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra listen. Du kan søge på bygningens tekniske nøgle som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er bygningens unikke id nr. Du kan søge på udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. ENHEDSOPLYSNINGER Anvendelse Sagstype Teknisk nøgle Ejerlejlighedsnr. Du kan søge på hvilken anvendelse enheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan søge på sagstyper. Vælg den sagstype du vil søge på fra listen. Du kan søge på enhedens tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er enhedens unikke id nr. Du kan søge på ejerlejlighedsnr. Det er på 6 cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Ejerejlighedsnummer anvendes, når lejligheden er en bygning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 173

16 Feltnavn Ejerlejlighedsejendomsnr. Tidsbegrænset dispensation Kort feltbeskrivelse Du kan søge på ejerlejlighedens ejendomsnummer. Det er indberettet på moderejendommen. Du kan søge på dato for tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. TEKNISK ANLÆG OPLYSNINGER Anlægsnr. fra/til Du kan søge på anlægsnumre. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette anlægsnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Teknisk nøgle Du kan søge på det tekniske anlægs tekniske nøgle, som består af 15 tegn, som alle skal indtastes for søgning. Den tekniske nøgle er det tekniske anlægs unikke id nr. Klassifikation Du kan søge på, hvilken klassifikation det tekniske anlæg har. RUMOPLYSNINGER Rumnr. fra/til Du kan søge på rumnr. Hvis du kun indtaster tal i feltet Fra, vil kun dette rumnr. fremtræde. Indtaster du både i fra og til vil resultatet af det interval du indtaster fremkomme. Rumnr. kan både indeholde tal og bogstaver og en blanding af disse. VERSERENDE BYGGESAGER NB! Kriterier under sagsoplysninger, kan du søge på, uden at angive andre kriterier Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato fra-til Litra Sagskode Du kan søge på sagsnr. Der er ikke nogen regler for hvordan sagsnr. skal se ud, da det er op til kommunen selv at definere. Dvs. et sagsnummer kan bestå af tal, bogstaver, tegn eller et blanding af det hele. Når du søger på sagsnr., skal du indtaste hele nr. for at systemet kan finde det. Du kan søge på en bestemt sagsbehandler, blot denne er/eller har været knyttet til en sag. Når du søger på sagsbehandler, skal du kende dennes initialer, og det er kun disse der skal indtastes for søgning. Du kan søge på en bestemt byggesagsdato eller et interval af datoer. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Du kan søge på litra, der er et tillæg til byggesagsdato, når sagen er udvidet med en delsag. Du kan søge på byggesagskode. Vælg en kode fra listen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 173

17 3.3. Kviksøgning Ovenover resultatlisten med dine søgeresultater finder du en kviksøgning. Det består af to kikkertikoner samt et lille søgefelt, hvor du nemt og hurtigt kan søge på ejendomsnummer eller ejendomsnummer for ejerlejlighed uden at behøve at skulle finde søgebilledet frem igen. foretager ny søgning foretager ny søgning med samme søgebetingelser som forrige søgning foretager en søgning på et givet ejendomsnummer eller ejendomsnummer for ejerlejlighed Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 173

18 3.4. Søgeresultater Strukturen i resultatlisten for niveauerne er som nedenstående illustration (undtagen er dog søgning på niveau Byggesag, som er beskrevet i afsnit 3.4.3): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 173

19 Resultattræet viser stamentiteter samt nybyggerier (dvs. (N) entiteter) og til/ombygninger samt nedrivninger (dvs. (S) entiteter). Via (N) og (S) entiteterne kan man navigere til selve byggesagen (byggesagsforklædet). Tomme byggesager kan derimod kun fremfindes via søgning på niveau Byggesag. Se afsnit Den viste information i søgeresultatlistens noder samt sorteringen heraf kan angives for den enkelte bruger under Indstillinger ud fra følgende muligheder: Niveau Grund Matrikel Bygning Opgang/indgang Etage Enhed Rum Teknisk anlæg på matrikel Teknisk anlæg på bygning Brugsenhed Indhold i bygning- og boligresultatlisten GRU: Ejendomsnr, vejnavn, vejkode, husnr., postnr., ejerforholdskode (som klartekst i tooltip), sagsnr., ændret dato. MAT: Matrikelnr. BYG: Bygnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (samt som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), opførelsesår, ændret dato, bygning på lejet grund (som klartekst i tooltip). OPG: Vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. ETA: etagebetegnelse, ændret dato. ENH: Bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dør, postnr, postdistrikt, anvendelskode (som klartekst i tooltip), ejendomsnr. for ejerlejlighed, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. RUM: Rumnr., bygningsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr., postdistrikt, sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. TEK: Teknisk anlægsnr., vejnavn, vejkode, husnr., postnr, postdistrikt, klassifikation (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. BRU: Vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., postnr, postdistrikt, anvendelseskode (som klartekst i tooltip), sagsnr. (inkl. Litra), ændret dato. Resultatet af din søgning bliver som udgangspunkt sorteret logisk på denne måde: Element i BBR-træet Grund Matrikel Indhold i træet (=logisk sortering) GRU: Ejd.nr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. MAT: Matrikelbetegnelse, Bygning BYG: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode / opførelsesår / sagsnr. Brugsenhed Opgang/indgang BRU: vejnavn, vejkode, husnr., etage, side/dørnr., sagsnr. OPG: Vejnavn/ husnr. / sagsnr. Enhed ENH: Bygnr./ vejnavn / husnr. / side/dør / anvendelskode / sagsnr. Rum Etage Teknisk anlæg RUM: Bygnr./ vejnavn / husnr. / sagsnr. ETA: Etagebetegnelsen (fx kl, st, 01, 02 osv.) TEK: Bygnr./ vejnavn / husnr. / anvendelseskode / sagsnr Hvis et vejnavn forekommer mere end en gang i kommunen, vil vejnavnet på et niveau i træet være efterfulgt af et supplerende postnummer. Postnummeret udelades, hvis vejnavnet kun forekommer én gang i kommunen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 173

20 På samtlige entiteter, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil en entitetshistorik med information om den seneste ændring fremgå, såfremt det er angivet for niveauet i Indstillinger. Hvis du får ét resultat tilbage efter en søgning, vil alle niveauer blive vist. Får du mere end ét resultat tilbage efter søgning, skal du selv åbne niveauerne. Det sker ved klik på +. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 173

21 Opdatering af resultattræet Hvis du opdaterer en entitet eller oprette en ny entitet, vil resultattræet afspejle disse opdateringer. Hvis du f.eks. opdaterer adressen for bygning 1 i nedenstående eksempel til at have husnummer 21 i stedet for 20, vil dette efterfølgende fremgå af resultattræet. Før opdateringen: Efter opdateringen: Bemærk, at resultattræet kun viser den opdaterede hhv. oprettede entitet, hvis den opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil entiteten ikke blive vist i resultattræet. Det vil f.eks. ske, hvis der er blevet foretaget en søgning på niveau bygning og adressen Havnegade 20 i det viste eksempel. I givet fald vil det opdaterede resultattræ ikke længere vise bygningen: Dette forhold skal man være specielt opmærksom på i forbindelse med identændringer, hvor entiteter kan flytte fra en ejendom til en anden. Se mere herom i kapitel 6. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 173

22 Søgeresultat ved søgning på alle niveauer Du kan søge på niveau Alle. Dette betyder, at der åbnes for indtastning i alle gruppebokse på søgebilledet samtidigt hvis der indtastes søgefelter i gruppeboksene Niveau og Adresseoplysninger, søges der efter disse værdier på alle niveauerne, i modsætning til søgning på ét niveau, hvor der udelukkende søges efter værdierne på det enkelte niveau. Dette illustreres bedst med et eksempel. Herunder ses søgeresultatet af en søgning på ét niveau Grund og med en adresse på vejkode 1747 Park Alle. Resultatlisten indeholder fire stamgrunde, der alle har adgangsadresse på Park Alle. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 173

23 En søgning på samme vejkode, men denne gang på niveau Alle vil resultere i nedenstående resultat. Bemærk, at resultatlisten af denne søgning indeholder fem grunde. Grund , med adgangsadresse på C.V. Jørgensens Alle, er kommet til, da den indeholder en underliggende bygning med adresse på Park Alle Resultattræ i forbindelse med byggesager Når man søger på niveau Byggesag eller når man vælger funktionen Opret byggesag på grund niveau, vises der byggesager (også kaldt byggesagsforklæder ) i resultattræet. Tomme byggesager (dvs. byggesager uden (N) eller (S) entiteter) kan kun findes frem via søgning på niveau Byggesag. Når man søger på et af de andre niveauer, vil (N) og (S) entiteter være en del af søgeresultatet, men ikke selve byggesagsforklædet. Når man åbner en entitet i byggesagen eller når man tilføjer en ny entitet til byggesagen, udfører systemet en søgning på grundniveau med pågældende ejendomsnummer og adresse og den valgte entitet vises. Dvs. at der udføres en søgning nå niveau Grund. Den oprindelige søgning er bagefter ikke længere tilgængelig og søgeresultatet viser ikke længere byggesagsforklæder, men derimod de entiteter, som byggesagen indeholder Resultattræ i forbindelse med ubebyggede grunde Ubebyggede grunde, der som eneste underliggende niveau har en eller flere matrikler, vises i resultattræet med (U) foranstillet GRU niveauet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 173

24 Overførsel af resultattræet til videre sagsbehandling Ønsker du at kopiere den åbnede resultatliste, så du kan bruge den i videre sagsbehandling og evt. videresende den, kan dette gøres på følgende måde. 1. Resultattræet foldes ud til det ønskede niveau og cursoren placeres til højre for det nederste element, der skal kopieres 2. Med venstre musetast trykket ned markerer du det område af træet du ønsker at kopiere ved at føre cursoren opad og til venstre i billedet, således at du først slipper venstre musetast igen umiddelbart til venstre for det øverste element, der skal kopieres (husk også at få [+] ikonet ud for elementet med i markeringen). Er resultattræet længere end at alle elementer kan vises på skærmbilledet samtidigt, kan du godt kopiere hele træet på én gang. Du skal bare sørge for, at træet scroller op, samtidigt med at du markerer elementerne. Dette gør du ved at placere cursoren ovenover det øverst synlige element i træet, derved vil træet automatisk scrolle opad. Jo længere op du trækker cursoren, jo hurtigere scroller træet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 173

25 3. Når de ønskede elementer i træet er markeret (overstreget med blå farve), trykker du Ctrl + C samtidigt på dit tastatur. Nu er resultattræet kopieret til dit clipboard. 4. For at indsætte den kopierede del af resultattræet et andet sted, f.eks. i et Excel regneark, Word dokument eller en mail, placerer du cursoren på det sted, hvor træet skal indsættes og trykker på Ctrl + V samtidigt på dit tastatur. Du har mulighed for at editere teksten i resultattræets elementer, hvis du skulle have brug for det. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 173

26 3.5. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Ryd. Ved klik på denne knap fjernes alle indtastninger på billedet. Søg. Ved klik på denne knap søger du med de søgekriterier, du har angivet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 173

27 4. Historik Der er flere muligheder for at se historik i BBR systemet: Historik-visning: Historik-søgning og felthistorik Det er muligt at fremsøge og se udgåede stamentiteter i BBR, hvis du har brugerprofilen Historik. I denne såkaldte historik-visning" vises der kun stamentiteter og udgåede stamentiteter, dog ikke (N) og (S) entiteter. For at skifte til historik-visning kan man enten foretage en søgning medtaget historik (se afsnit 4.1) eller også kan man skifte mellem almindelig og historik-visning ved at benytte historikikonet i menubjælken på den enkelte entitet. Ikonet findes på alle stamentiteter i Bygninger & boliger delen. Ved et tryk på historikikonet skiftes der til historik-visning på det givne niveau ved at foretage den samme søgning som niveauet i første omgang er søgt frem med, denne gang dog medtaget historik. Den historiske søgning opdaterer resultattræet, så udgåede niveauer nu også er med i resultatet, og sagsentiteter ikke længere er med i resultatet. Skiftet går på samme måde, når man vil den anden vej, fra historik-visningen af et bestemt niveau til almindelig visning, via et klik på historikikonet. I historik-visning er det muligt at se felthistorik for relevante felter på gældende stamentiteter og udgåede stamentiteter (se afsnit 4.2 og 4.3). I historik-visning er det muligt at slette et niveau fra historikken. Se afsnit 4.8. Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik findes på alle niveauer, både i historik-visning og almindelig visning. Gruppeboksen viser, hvem der sidst har rettet det pågældende niveau samt tidspunkt for den sidste rettelse. Gruppeboksen giver også mulighed for at se afsluttede byggesager. På grundniveau viser gruppeboksen derudover, hvilket underliggende niveau der sidst blev rettet. Se afsnit 4.6 for mere information om gruppeboksen. Indstillinger vedr. historik Der findes to indstillinger, som er relevante i forbindelse med visning af historiske data. 1. Du kan i tooltip-teksten for et felt få vist, hvornår feltet sidst blev rettet og af hvem. Se afsnit Du kan i resultattræet få vist, hvornår et niveau sidst er blevet rettet. Se afsnit 4.5. Historik ved afslutning af byggesager er beskrevet i afsnit Søgning medtaget historik Du har mulighed for at søge i historiske data. Søgningen foregår ligesom en almindelig søgning på fanebladet Bygning og bolig som beskrevet i afsnit 3.1, blot med den forskel, at checkboksen Medtag historik i gruppeboksen Niveau skal afkrydses. Søgning medtaget historiske data kan foretages på alle niveauer, bortset fra niveauet Byggesag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 173

28 Nedenstående billede viser resultatet af en søgning medtaget historik på niveau Alle og adresse med vejkode Når der søges medtaget historik, er strukturen for resultatlisten tilsvarende resultatlisten for en søgning uden historik som beskrevet i afsnit 3.4. Forskellen er dog den, at udgåede niveauer også vises i resultatlisten, og at sagsentiteter ikke vises. Udgåede niveauer er formateret med en gennemstregning af navnet. Søgepanelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der er fremsøgt data medtaget historik. De udgåede niveauer kan åbnes og vises i højre side af billedet på samme måde som eksisterende niveauer Historik visning af et niveau Når du klikker på et niveau i historik-visning, får du et skærmbillede med alle inputfelter og knapper, som kun er læsbare. Hvis du klikker på et udgået niveau, vil skærmbilledet være det samme med præsentation af data, som niveauet så ud, da den blev nedlagt. Panelerne har ændret baggrundsfarve for at tydeliggøre, at der præsenteres data i historik-visning. Nedenfor vises et skærmbillede af en bygning i historik-visning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 173

29 Skærmbilledet giver dig mulighed for at se ændringer på feltniveau på alle felter, der har gemt historiske data, via ikonet til højre for felterne. Se afsnit 4.3 for mere information om felthistorik. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 173

30 Skærmbilledet for et niveau i historik-visning har desuden en gruppeboks Historik for BBR-Meddelelse. Her vises historiske oplysninger for udskrifter af BBR-Meddelelser tilknyttet det givne niveau. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK FOR BBR-MEDDELELSE Udskriftsdato Datoen for udskriften af en BBR-Meddelelse Årsagskode Ejendoms/EjerlejlEjd.nr Meddelelsestype Udskriftssted Forsendelse Modtager Årsagen til udskriften. Ejendoms- eller ejerlejlighedsejendomsnummer for den tilknyttede ejendom. Udskriftstype for BBR-Meddelelsen Udskriftsstedet for den udskrevne BBR-Meddelelse Forsendelsestypen af den udskrevne BBR-Meddelelse Modtageren af den udskrevne BBR-Meddelelse 4.3. Felthistorik I historik visning er det muligt at se ændringer på feltniveau på alle relevante felter ved hjælp af ikonet til højre for felterne. Ved et tryk på ikonet ved siden af et felt åbnes vinduet Historik, der lister alle ændringer foretaget for det givne felt med angivelse af ændringsdato, ny feltværdi samt bruger. Billedet herunder viser felthistorik for feltet Afløbsforhold på en bygning. Linket Se kodeliste i bunden af historikbilledet åbner et PDF dokument med de samlede ændringer på alle kodelister i BBR. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 173

31 Felthistorik findes for alle felter, der kan rettes på et givet niveau. For felter, som ikke kan rettes, findes historik ikonet ikke. For en etage må man for eksempel gerne rette etagebetegnelsen og type, men ikke ejendomsnummer eller bygningsnummer. Derfor vil felterne ejendomsnummer og bygningsnummer ikke have historik-ikonet tilknyttet, mens felterne etagebetegnelse og type vil have et historik-ikon. Ud over det er det vigtigt at forstå, at felthistorikken kun viser ændringer, som er blevet gennemført ved en opdatering af det pågældende niveau og ikke ved en opdatering af andre entiteter, som der refereres til. Eksempel En opgang må gerne identændres ved at rette referencen til ejendommen og bygningen. Flyttes en opgang fra ejendom 14, bygning 4 til ejendom 15, bygning 1, vil felthistorikken for bygningsnummeret se ud som følger: Hvis bygningsnummeret i ovenstående eksempel rettes efterfølgende (den ) til 3 via en opdatering på bygningsniveau, refererer opgangen stadig til den samme bygning, men bygningens nummer har ændret sig. Dette vil fremgå af opgangens skærmbillede og af tooltip-teksten, men ikke umiddelbart af felthistorikken for opgangens bygningsnummer, idet bygningsnummer ikke er blevet rettet ved en opdatering af opgangen. Skærmbilledet viser bygningsnummer 3: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 31 af 173

32 Tooltip-teksten viser den sidste rettelse: Historik for feltet bygningsnummer afspejler dog ikke ændringen til værdi 3: Undtagelsen fra ovenstående regel er felter, som ikke er blevet rettet siden oprettelsen. Her vil der altid fremgå den aktuelle værdi, dvs. i dette her tilfælde bygningsnummer 3. En opgang under samme bygning, som ikke har ændret bygningsreference siden oprettelsen, vil således have en historik som følger: 4.4. Felthistorik i tooltip-teksten Hvis du i Indstillinger har valgt at få vist tooltip-tekster, vil den person, der sidst har Konvertering 2009 rettet et felt, altid fremgå af tooltip-teksten for det enkelte felt. Her kan man både se, hvem der har rettet og hvornår feltet sidst blev rettet. Nedenstående eksempel viser tooltip-teksten for feltet Opvarmningsmiddel, der både viser dato og sagsbehandler for sidste rettelse af feltet. Vær opmærksom på, at evt. synlige tooltip-tekster skjules ved påbegyndt indtastning i et felt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 32 af 173

33 4.5. Entitetshistorik i resultattræet På samtlige niveauer, hvor mindst ét felt er ændret siden 1/ , vil dato for sidste ændring fremgå af resultattræet, såfremt det er angivet for niveauet i Indstillinger Gruppeboksen Historik Gruppeboksen Historik viser på hvert niveau, hvem der sidst har rettet det pågældende niveau: Vær opmærksom på, at gruppeboksen viser den sidste rettelse af det pågældende niveau og ikke af de eventuelle overliggende niveauer. F.eks. vil entitetshistorikken for en opgang ikke vise en ændring, hvis den overliggende bygning er blevet flyttet til en anden matrikel. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 33 af 173

34 På grundskærmbilledet vil gruppeboksen også vise, hvilket underliggende niveau der sidst er blevet rettet: Hvis der findes afsluttede byggesager for det pågældende niveau, vil tabellen Afsluttede byggesager i Historik gruppeboksen vise dem: Midlertidigt afsluttede byggesager vil også fremgå af tabellen, dog vil deres afslutningsdato ikke være udfyldt Historik ved afslutning af byggesager For byggesager, som blev afsluttet før 9. februar 2012, vil den sagsbehandler, som afsluttede byggesagen, fremgå som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Denne person fremgår også som den sagsbehandler, der sidst havde rettet de felter, som var blevet overført til stamentiteten. Dette gælder både for afsluttede (S) entiteter (til/ombygning, nedrivning) og (N) entiteter. For byggesager, som er blevet afsluttet eller afsluttes fra og med den 9. februar 2012, gælder følgende for historik på stamentiteter ved afslutning af nybyggerier, til- og ombygninger samt delvis nedrivninger: Entitetshistorikken viser den sagsbehandler, der sidst har rettet (N) eller (S) entiteten, før byggesagen blev afsluttet, som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Der bliver således ikke længere vist den sagsbehandler, der har afsluttet byggesagen, med mindre sagsbehandleren ud over at afslutte bygesagen også retter selve entiteten. Derudover vil der af felt-historikken for de felter, som blev overført fra sag til stam, fremgå, hvem der sidst har rettet det tilsvarende felt i (N) eller (S) entiteten. Det forholder sig anderledes ved en hel nedrivning, hvor der ikke overføres værdier fra sag til stam. Her vil den sagsbehandler, som har afsluttet byggesagen, stå som den sagsbehandler, der sidst har rettet entiteten, idet det er netop den sagsbehandler, som forårsager, at objekttypen på stamentiteten opdateres fra at være 1 til at være 2 (udgået). Som dato vil der alle steder fremgå den dato, hvor byggesagen er blevet afsluttet, dvs. den dag, hvor feltværdierne blev overført fra sag til stam. Det vil således ikke være den dag, hvor feltet faktisk er blevet indberettet i sagsentiteten. Årsagen er, at historikken fra sagsentiteter ikke overtages til deres stamentiteter når byggesager afsluttes. Dette er nærmere forklaret i afsnit 4.8. Når et nybyggeri afsluttes, vil der af felthistorikken for stamentiteten fremgå, hvornår feltet blev oprettet, og hvornår feltet evt. blev opdateret. Idet stamentiteten oprettes sammen med byggesagen, vil den første dag i felthistorikken være den dato, hvor byggesagen blev oprettet. Her vil feltet normalt være blankt (bortset fra nogle nøglefelter, som stamentiteten fødes med). Hvis feltet er blevet indberettet i byggesagen og overført fra sag til stam i forbindelse med afslutning af byggesagen, vil felthistorikken vise to datoer. Den anden dato vil være den dato, hvor byggesagen blev afsluttet, og for denne dato vil være vist den værdi, som feltet har i stam efter afslutning af byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 34 af 173

35 4.8. Historik ved afslutning af byggesager et eksempel I det følgende illustreres historikken ved afslutning af byggesager ved et konkret eksempel: Sagsbehandler LLO/Lars Løvschall opretter en byggesag den med en nybyggeri-bygning med bygningsnummer 14 og udfylder bygningens anvendelseskode. Det resulterer i, at der oprettes en byggesag, en nybyggeri-bygning, samt en inaktiv stambygning i BBR systemet. Den inaktive stambygning vil have nogle nøglefelter, som f.eks. bygningsnummer, matrikel og adgangsadresse udfyldt. Byggesag Nybyggeri-bygning 14 (LLO) Anvendelse: 120 (LLO) Sagsbehandler JWT/Johanna Tind opdaterer efterfølgende nybyggeriet med arealer mm. Byggesag Stambygning 14 (bliver aktiv når nybyggeriet afsluttes) Stambygning 14 (bliver aktiv når nybyggeriet afsluttes) Nybyggeri-bygning 14 (LLO) Anvendelse: 120 (LLO) Arealer (JWT) Sagsbehandler FIL/Finn Laustrup afslutter byggesagen den Når byggesagen afsluttes, bliver data overført fra nybyggeri-bygningen til stambygningen. Byggesagen og nybyggeri-bygningen afsluttes og den inaktive stambygning bliver aktiv. Byggesag (FIL) Stambygning Nybyggeri-bygning Anvendelse: 120 (LLO) Arealer (JWT) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 35 af 173

36 Entitetshistorik Gruppeboksen Historik for stamentiteten vil efterfølgende vise JWT som den sagsbehandler, der sidst har rettet stamentiteten. Det er fordi JWT har sidst rettet nybyggeribygningen ved at indberette arealerne. Gruppeboksen Afsluttede byggesager vil endvidere vise, at LLO har oprettet byggesagen, og at FIL har afsluttet byggesagen: Sagsbehandler FIL vil hvis han alene har afsluttet byggesagen og ikke har rettet på entiteterne i byggesagen kun fremgå af denne gruppeboks og ikke andre steder hverken i entitets- eller felthistorik Felthistorik Alle felter i stambygningen er blevet oprettet i forbindelse med oprettelse af byggesagen den , idet der blev oprettet en inaktiv stambygning i samme omgang. De fleste af disse felter blev oprettet tom, dvs. uden værdi. Kun nogle nøglefelter, som bygningsnummer, adgangsadresse og matrikel er blevet angivet på den inaktive stambygning. Når byggesagen afsluttes, overføres alle felter, som er blevet indberettet i nybyggeribygningen, til stambygningen og stambygningen gøres aktiv. Felthistorikken for de enkelte felter i stambygningen afhænger af, om og hvem der har indberettet i feltet på nybyggeri-bygningen før byggesagen blev afsluttet. Felthistorikken for et felt i stam-bygningen, som der ikke er blevet indberettet i på nybyggeri-bygningen, ser ud som følger: Historikken viser, at LLO har oprettet feltet uden værdi den dag, hvor byggesagen blev oprettet, dvs. den Felthistorikken for et felt på stambygningen, som LLO har indberettet i på nybyggeribygningen, ser ud som følger: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 36 af 173

37 Historikken viser, at LLO har oprettet feltet uden værdi den dag, hvor byggesagen blev oprettet, dvs. den og at feltet blev opdateret den dag, hvor byggesagen blev afsluttet, nemlig den Det er LLO, som har indberettet opførelsesår på nybyggeri-bygningen og derfor vil det også være LLO, som fremgår som sagsbehandler efterfølgende på stambygningen. Som dato for opdatering af feltet vil datoen for afslutning af byggesagen fremgå, idet feltet blev opdateret i stambygningen den dag, hvor sagsdata blev overført fra nybyggeri-bygningen til stambygningen. Vær opmærksom på, at LLO ikke nødvendigvis hat indberettet feltet den , men i perioden til Felthistorikken for et felt på stambygningen, som JWT har indberettet i på nybyggeribygningen, ser ud som følger: Historikken viser LLO som den sagsbehandler, der har oprettet feltet og JWT som den sagsbehandler, der har opdateret feltet. Som dato for opdatering af feltet vil igen datoen for afslutning af byggesagen fremgå, idet feltet blev opdateret på stambygningen den dag hvor byggesagen blev afsluttet. Felthistorikken for et nøglefelt på stambygningen, som allerede har fået en værdi, den dag byggesagen (og dermed den inaktive stambygning) blev oprettet, ser ud som følger: Historikken viser, at LLO har oprettet feltet med værdi 14 den dag, hvor byggesagen blev oprettet Sletning af historiske niveauer Det er muligt at slette historiske entiteter ved at benytte Slette knappen, som findes på alle udgåede stamentiteter, og hvis du har brugerprofilen SletFraHistorik. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 37 af 173

38 Der kan være behov for at slette historiske niveauer, hvis de blev oprettet som følge af en fejl. Niveauet samt dets underliggende niveauer og afsluttede sager slettes fra de historiske data, og de vil således ikke længere fremkomme i resultattræet, når der søges på historiske data. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 38 af 173

39 5. Niveauer og kontroller 5.1. Niveauer Når du vil registrere oplysninger om bygninger og boliger i BBR-Kommune skal det ske på et af disse niveauer: Element i BBRtræet Navn i træ Læs mere i denne vejledning: Grund GRU Kapitel 9 Matrikel MAT Kapitel 10 Bygning BYG Kapitel 11 Opgang/indgang OPG Kapitel 12 Etage ENH Kapitel 13 Rum* RUM Kapitel 14 Enhed ETA Kapitel 15 Brugsenhed* BRU Kapitel 16 Teknisk anlæg* TEK Kapitel 17 Det gælder uanset om det drejer sig om en færdigbygget bygning/bolig eller om nybyggeri/ombygning. Niveauer med * er niveauer der er frivillige for kommunerne at anvende Registrering af niveauer Registrering af bygningers og boligers niveauer kan ske på 2 måder i BBR: Uden forudgående oprettelse af en byggesag. Ændringerne vil slå igennem på stamdata her og nu. Med forudgående oprettelse af en byggesag. Dine ændringer vil først slå igennem på stamdata, når byggesagen færdigbehandles. Når du skal ændre/rette direkte i stamdata: Find via søgning den grund, du vil ændre på. Indtast dine oplysninger. Klik på knappen Gem. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette eller slette grunde, samt at du ikke kan opdatere matrikler. Dette sker automatisk via opdateringer fra KMS og ESR. Sagt på en anden måde: Der findes ingen Slet eller Opret grund knap på grundskærmbilledet og heller ikke en Gem knap på matrikel-skærmbilledet Kontroller Når de indtastede oplysninger til et niveau er fejlfri, udføres sandsynlighedskontroller mod andre niveauer, for f. eks. arealer i Bygning/Enhed eller i Bygning/Etage. Hvis det andet niveau ikke er oprettet endnu, vil det opfattes som en uoverensstemmelse på samme måde, som hvis det andet niveau findes, men antallet ikke stemmer. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 39 af 173

40 Ved uoverensstemmelse vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Årsagen til disse uoverensstemmelser bør altid rettes op snarest muligt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 40 af 173

41 6. Indberetning af notatlinje 6.1. Definition Notatlinjer kan indberettes på fanebladet Bygning og bolig, bortset fra niveauet Matrikel. Notatlinjerne findes i gruppeboksen Notatlinjer i den nederste del af niveauets oplysninger Anvendelse Ændring eller sletning sker på det niveau, hvor notatlinjen er indberettet. Vær opmærksom på, at ændringer i notatlinjer, hvad enten det er opret, ret eller slet, markeres med * i Synlig kolonnen. Alle ændringer foretaget i notatlinjer gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden. Der kan oprettes 99 notatlinjer, nummereret fra 1 til 99, på hvert niveau. Formatet er frit, og der kan skrives forskellige notattekster på samme notatlinjenummer. Kommunen bør derfor fastlægge regler for notatlinjernes tekster, da alle tekster for et givet notatlinjenummer udskrives uanset tekstens ordlyd, hvis det er valgt udskrevet. Eksemplet viser i checkboksen Synlig, om den udskrives på BBR-Meddelelsen Oprette Ved oprettelse af en notatlinje skal du gøre følgende: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Indberet notattekst og angiv notatlinjenummer i den nederste linje (Når du har angivet linjenummeret indsættes den nye notatlinje automatisk i listen) Vær opmærksom på, at nyoprettede notatlinjer markeres med * i Synlig kolonnen og teksten sættes i kursiv. Notatlinjen gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 41 af 173

42 Ændre En notatlinjes tekst kan umiddelbart rettes ved at skrive oveni. Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find den notatlinje, der skal rettes Skriv den ændrede tekst Vær opmærksom på, at rettede notatlinjer markeres med * i Synlig kolonnen og teksten sættes i kursiv. Notatlinjen gemmes først, når der trykkes Gem for hele siden Slette Sletning af notatlinjer foregår på det faneblad og niveau, hvor notatlinjen er registreret: Find niveauets gruppeboks Notatlinjer Find det notatlinjenummer, der skal slettes Marker notatlinjen til sletning ved at sætte markering i checkboksen Slet. Skulle du fortryde din slet-markering, kan du fjerne markeringen igen. Vær opmærksom på, at notatlinjer, der er markeret til sletning, markeres med * i Synlig kolonnen og teksten gråskaleres. Notatlinjen slettes først, når der trykkes Gem for hele siden. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 42 af 173

43 7. Identændringer Identændringer gennemføres ved at ændre identerne på de relevante niveauer. Muligheder for identændringer er beskrevet for hvert niveau i kapitel 9 til 17. For identændringer gælder det, at adresser også her skal være oprettet, før de kan bruges. Når man ved hjælp af identændringerne flytter en entitet fra en ejendom til en anden, skal man være opmærksom på, at entiteten efterfølgende kun er synlig i resultatræet, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den sidst foretagne søgning. Det anbefales derfor at lave en søgning på både det eksisterende ejendomsnummer og det nye ejendomsnummer, når man ønsker at flytte en entitet fra en ejendom til en anden Kopiering af byggesager En byggesag er altid relateret til én grund, og sagsentiteter i en byggesag må kun høre til højst én bygning, dvs. må ikke høre til to forskellige bygninger. Disse regler bliver der taget højde for, når man identændrer entiteter og flytter dem til nye bygninger, ejendomme og grunde. I forbindelse med flytning af entiteter, kan byggesager blive involveret på forskellige måder: Der flyttes et nybyggeri. Der flyttes en stam-entitet, som har en tilhørende sagsentitet. Der flyttes en entitet, som har en eller flere byggesager på et underliggende niveau. Når byggesager er involveret i forbindelse med en identændring, bliver følgende regel anvendt: Hvis det er muligt, flyttes en byggesag sammen med alle dens sagsentiteter til den nye grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i byggesagen kan flyttes med. Hvis byggesagen indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Den kopierede byggesag vil have de samme attributter (dvs. byggesagsnummer, sagsbehandler mm.), som den byggesag, man kopierer. Vær opmærksom på, at byggesager, som er midlertidigt eller delvist afsluttet, ikke kan kopieres. I givet fald vil systemet give en fejlbesked. Hvis flere sagsentiteter i en byggesag flyttes umiddelbart efter hinanden, vil de efter flytningen igen komme til at ligge i samme byggesag, idet der ved flytningen af en sagsentitet bliver taget hensyn til, om der på den nye grund ligger en byggesag, som er en tidligere kopi af den byggesag, som sagsentiteten hører til. Den beskrevne regel gælder dog ikke for en nybyggeri-opgang, som flytter til en ny nybyggeri-bygning. Her flytter opgangen altid i samme byggesag, som nybyggeribygningen ligger i. Dette gælder også, hvis opgangen ikke samtidig flyttes til en anden grund. Hvis en nybyggeri-opgang flyttes under en nybyggeri-bygning, vil også alle andre sagsentiteter, som ligger i samme byggesag som opgangen og som kan flyttes med, blive flyttet i samme sag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 43 af 173

44 Eksempel 1 En (N)BYG entitet og en (N)TEK entitet ligger i den samme byggesag (her: byggesagsforklæde) og man ønsker at flytte dem til en ny grund en ad gangen. GRU 1 SAG MAT 1 (N)BYG (N)TEK Den første flytning af (N)TEK resulterer i, at byggesagen kopieres: GRU 1 SAG MAT 1 (N)BYG GRU 2 SAG (Kopi) MAT 2 (N)TEK Den efterfølgende flytning af (N)BYG resulterer i, at (N)TEK og (N)BYG igen kommer til at ligge i samme byggesag som før, dog på den nye grund. GRU 2 SAG MAT 2 (N)BYG (N)TEK Byggesagen på den oprindelige grund vil blive slettet med mindre der ligger andre sagsentiteter i den, som ikke kunne flyttes med. Bemærk, at det tekniske anlæg og bygningen kun kommer til at ligge i samme byggesag, hvis byggesagen ikke ændres imellem flytningerne og hvis de ikke vedrører 2 forskellige bygninger. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 44 af 173

45 Eksempel 2 En nybyggeri-bygning og en nybyggeri-opgang ligger i den samme byggesag (her: byggesagsforklæde) og man ønsker at flytte nybyggeri-opgangen til en ny bygning på en anden grund. GRU 1 SAG 1 MAT 1 (N)BYG 1 (N)OPG (N)ENH GRU 2 SAG 2 MAT 2 (N)BYG 2 Når nybyggeri-opgangen flyttes til nybyggeri-bygningen på GRU2, flytter nybyggeriopgangen ind i byggesagen for nybyggeri-bygningen på GRU2, dvs. SAG 2. GRU 1 SAG 1 MAT 1 (N)BYG 1 GRU 2 SAG 2 MAT 2 (N)BYG 2 (N)OPG (N)ENH Hvis nybyggeri-opgangen havde været den eneste entitet i SAG 1, ville denne blive tom. Systemet ville i givet falde give en advarsel om dette. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 45 af 173

46 8. Kopifunktion Kopifunktionen findes på alle niveauer under matrikelniveau i Bygning og bolig. Kopifunktion findes både på nybyggeri og på stam-entiteter, men ikke på (S) entiteter. Kopieringen udføres ved at tilrette den entitet, som man ønsker at kopiere og derefter benytte kopifunktionaliten ved at vælge menupunktet Kopier i menuvælgeren nederst i billedet for den enkelte entitet. Menupunktet ligger sammen med Opret -funktionerne. På bygningsbilledet ser menuen ud som vist nedenfor: For alle niveauer - med undtagelse af bygning og enhed - gælder det, at kopifunktionen altid resulterer i oprettelse af en ny entitet under samme overliggende entitet som den kopierede. Det betyder således, at det ikke er muligt at kopiere en entitet og samtidig identændre(flytte) den til en anden overliggende entitet. Derudover gælder det for alle nybyggeri entiteter med undtagelse af bygningen at de oprettes i samme byggesag som den entitet, man kopierer fra. Hvis man identændrer en entitet, vil menupunktet Kopier ikke længere være tilgængeligt. Når man kopierer entiteter, kopieres de uden underliggende entiteter. Derudover gælder det, at entiteterne kopieres, som de vises på skærmbilledet. Hvis nogle af de viste oplysninger skal tilrettes, kan dette gøres enten før eller efter man kopierer entiteten. I den forbindelse skal du være specielt opmærksom på følgende felter: Arealer Forsikringsoplysninger (på bygningen) Ejendomsnummer for ejerlejlighed (på bygning eller enhed) Der findes to undtagelser for ovenstående regel: Hvis du kopierer en bygning, som er under flytning til anden kommune, vil kopien ikke blive flyttet til den anden kommune, dvs. felterne i gruppeboksen Flytning til anden kommune kopieres ikke med. Når en bygning kopieres, kopieres dens geometri ikke. I stedet for hentes der foreløbige koordinater fra GST som ved en almindelig oprettelse af bygningen. Dette gælder både ved kopi af stam-bygninger og kopi af nybyggeri-bygninger. Resultattræ Når man kopierer en entitet, vil resultattræet vise den kopierede entitet, hvis den opfylder søgekriterierne fra den oprindelige søgning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 46 af 173

47 BBR-Meddelelser Når en entitet kopieres, vil der blive bestilt en BBR-Meddelelse for den ejendom, som den nye entitet hører til. BBR-Meddelelsen kan dog afbestilles på almindelig vis. Kopifunktionen er beskrevet yderligere for hver entitet i kapitel 9 til 17, hvor det også er beskrevet, hvordan eventuelle konflikter med identændringsfunktionen er blevet løst. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 47 af 173

48 9. Grund 9.1. Definition Ved grund forstås det jordstykke, hvorpå bygningen eller det tekniske anlæg er beliggende. For at flere matrikler kan høre til samme grund, skal de i matriklen være samnoteret. Det vil sige noteret som én samlet fast ejendom og være geografisk sammenhængende matrikler. Er der matrikler, der ikke er samnoteret, vil de være registreret som særskilte grunde (GRU). Fysisk sammenhængende jordstykker for en samlet fast ejendom, som tilhører forskellige ejerlav, udgør ligeledes én grund. Denne ændring er indført med version 1.4 af BBR Kommune. Tidligere blev der for fysisk sammenhængende jordstykker, som tilhører forskellige ejerlav, oprettet en grund for hvert ejerlav. Når du klikker på overskriften på en grund (GRU) i resultatlisten, åbner du det og får vist indholdet på grund. Den grund du har klikket på, vil være markeret med fed skrift i resultatlisten Anvendelse Når du klikker på en Grund (GRU), får du følgende skærmbillede (udsnit): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 48 af 173

49 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 49 af 173

50 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Grund. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på grunden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Ændret niveau Ændret niveau (dato) Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på grunden. Navnet på det senest ændrede underliggende niveau Ændringshistorik for senest ændrede underlæggende niveau. Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændrede felter på nogen underliggende entiteter siden konvertering vil feltet derfor være tomt. GRUNDOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsreference ESDH-reference Journalnr. Ejerforholdskode Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Angiver om grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at grunden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Sikkerhedsklassificeringen nedarves til underliggende entiteter ved rettelse i grundens sikkerhedsklassifikation eller ved oprettelse af nye stam- og nybyggerientiteter. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra GST og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 50 af 173

51 Feltnavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. MATRIKLER Matrikelnr. Ejerlav Landsejerlav Opret (knap) Her kan du se grundens matrikelnumre. Matrikelnummeret består af matrikelnummer og matrikelbogstav. Matrikelbetegnelsen fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatastyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. Dette er den kommunale 3-cifrede kode for det ejerlav, hvor grundens matrikler er beliggende. Her kan du se det landsejerlav, hvor grundens matrikelnumre er beliggende. På grundens matrikler kan du oprette Teknisk anlæg, Bygning stam og nybyggeri. VAND & AFLØB Vandforsyning Afløbsforhold Udledningstilladelse Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på grunden, indberettes vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på grunden, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold på grunden. Angiv hvilken form for medlemskab der er indgået for grunden omkring spildevandsforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvilken form for forbedret rensning som kommunen har givet påbud om på grunden ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår fristen for forbedret rensning af grunden udløber. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til udtræden Angiv hvilken form for tilladelse der foreligger for grundens udtræden af det offentlige kloakfællesskab ved at skrive koden eller væl- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 51 af 173

52 Feltnavn Dato for tilladelse til udtræden Kort feltbeskrivelse ge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt for grundens udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Angiv om der foreligger en tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning for grunden ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt til alternativ bortskaffelse eller afledning for grunden. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. ENERGIOPLYSNINGER Dispensation/fritagelse ift. kollektiv varmeforsyning. Dato for dispensation/fritagelse ift. kollektiv varmeforsyning Vælg fra listen registrering af dispensation/fritagelse for varmeforsyning for ubebyggede grund. Når Grunden bliver bebygget skal registreringen så vidt muligt flyttes til bygningen/bygningerne. For ubebyggede Grunde, hvor der ifølge feltet "Dato for dispensation/fritagelse" er oplyst en dato, angives det om den er tidsbegrænset. Dato for dispensation/fritagelse for kollektiv varmeforsyning. For ubebyggede grunde, hvor der ifølge feltet "Dispensation/fritagelse" er udstedt dispensation eller fritagelse, angives dato for dispensation eller fritagelsen. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE SAGER Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 52 af 173

53 Feltnavn Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Litra Detaljer (knap) Vis sagen (knap) Kort feltbeskrivelse Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ved klik på knappen vises hele sagsbygningen S (BYG). Ved klik på knappen vises byggesagens oplysninger. SAGSTYPE Sagstyper Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. BBR-MEDDELELSE Checkboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 53 af 173

54 9.3. Opret på matrikel Du kan ikke oprette en grund (GRU) i BBR-Kommune før der findes en udstykning af en matrikel i GST. Grunden identificeres ved hjælp af Matrikulær ejendoms ID. Du kan på grundens matrikel/matrikler udføre følgende funktioner: Opret teknisk anlæg Opret bygning - stam Opret bygning nybyggeri Flyt entiteter Vær opmærksom på, at det ikke længere er et krav om at du skal indberette grundens og afløbsforhold, før det er muligt at oprette en byggesag på et teknisk anlæg på grundens matrikel/matrikler. Det er muligt, at oprette både en ny bygning(stam) og et nybyggeri på en ny bygning, da du i dette tilfælde kommer over på bygningens billede, hvor du samtidig med indberetningen til bygningen, også kan indberette grundens vandforsyning og afløbsforhold Ændre Du kan ændre tilknytningen af grunden til en adgangsadresse, dvs. knytte en anden adresse til grunden, men du kan ikke ændre selve adgangsadressen. Du kan ændre på ESDH-reference og Journalnr. Felter der hører til Vand og Afløb kan ligeledes ændres, og der kan oprettes notatlinjer. Hvis din kommune har valgt at have kommunespecifikke felter på niveauet Grund, vil disse blive vist under notatlinjer og kan ligeledes rettes Identændre Den eneste mulighed for at identændre en grund, er, at rette grundens adgangsadresse. Du har ikke mulighed for at rette grundens matrikler eller ejendomsnummer, idet disse oplysninger bliver opdateret via GST og ESR Kopiere Der er ingen mulighed for at kopiere en grund Slette Sletning af en grund kan ikke gøres via BBR-kommune. Når matriklen udgår, bliver grunden automatisk slettet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 54 af 173

55 9.8. Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Klik på det ønskede niveau. Har grunden ingen adresse, vil der komme en advarsel herom. Ejd. Opl. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med Ejendomsoplysninger. BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR- Meddelelse. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet Ejendomsoplysninger Billedet Ejendomsoplysninger indeholder en række oplysninger hentet fra forskellige ejendomssystemer Skærmbilledet anvendes især i forbindelse med sagsbehandling af nye byggesager. Fx til at undersøge hvilke byggemuligheder der er på grunden, herunder hvor stor den aktuelle bebyggelsesprocent er. Skærmbilledet indeholder en række oplysninger om grunden; så som grundens beliggenhed, vandforsyning, afløbsforhold og antal tekniske anlæg. Desuden vises en række arealfelter på grundniveau. Det vil sige at de er opsummeret fra de bygninger der ligger på grundens matrikler. Her får du altså et samlet overblik. Endelig vises på skærmbilledet beregningsgrundlaget for udregning af grundens bebyggelsesprocent. Fra ESR/OIS/CPR hentes oplysninger vedr. grundens ejere samt eventuelle administratorer. Ud fra grundens matrikler hentes også oplysninger om matrikelarealer, zonestatus samt oplysninger om landbrugspligt på grunden. Fra PlansystemDK indhentes ud fra grundens matrikler oplysninger om hvilke planer (kommune-, lokal- og delplaner) som grundens matrikler er reguleret af. OBS: Det er IKKE i alle tilfælde muligt at beregne en korrekt bebyggelsesprocent automatisk ud fra BBR-data, idet en række oplysninger, der indgår i beregningsreglerne ikke findes i BBR. En bebyggelsesprocentberegning, der lægges til grund for en myndighedsafgørelse skal derfor altid udregnes manuelt efter beregningsreglerne i Bygningsreglementet Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 55 af 173

56 9.10. Link til Bygningsgeokoderen Bygningsgeokoderen er en separat løsning udviklet af Septima P/S for MBBL. Denne løsning tilbyder to funktioner: 1. Geokodning af bygninger i BBR 2. Sammenkædning af bygninger i BBR og FOT. Bygningsgeokoderen kan åbnes ved at man trykker på et link på enten en stamentitet grund under grundoplysninger. Dette forudsætter dog at Bygningsgeokoderen er sat i drift og at der er oprettet en brugerkonto på denne. Link på en stamentitet grund: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 56 af 173

57 10. Matrikel Definition Matrikelnummer identificerer jordstykket. Det vil sige matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom. Matrikelbetegnelse (landsejerlavskode, matrikelnummer og -bogstav) fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatastyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. Kun den samlede matrikelbetegnelse er entydig identifikation på landsplan af et matrikuleret areal Anvendelse En grund (GRU) kan bestå af en eller flere matrikler. I Indstillinger kan du angive, om du ønsker matrikelniveauet vist i træet/resultatlisten. Som default vises matrikler ikke i resultatlisten. Flere matrikler på samme grund Fremgår matrikler (MAT) i træet/resultatlisten, vises bl.a. hvilke bygninger, der ligger på, hvilke matrikler. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 57 af 173

58 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Matrikel. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse MATRIKELOPLYSNINGER Ejerlav Matrikelnr. Landsejerlav Zone Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatastyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Zonekoden hentes i ESR. Koden angiver, i hvilken zone matriklen er beliggende. Zonekoden fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatastyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. FLYTNING AF UNDERLIGGENDE ENTITETER Ejendomsnr. Matrikelnr. Landsejerlav Ejendomsnummeret for den ejendom, som man ønsker at flytte entiteterne til. Matrikelidentifikation for den matrikel, som man ønsker at flytte entiteterne til. Landsejerlav for den matrikel, som man ønsker at flytte entiteterne til. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 58 af 173

59 10.3. Oprette Du kan ikke oprette en matrikel i BBR-Kommune. Den kommer fra GST/ESR fx i forbindelse med en udstykning Ændre Du kan ikke ændre eller fejlrette på en matrikel i BBR-Kommune. Kontakt din kommune eller fin forvaltnings ESR- eller GST ansvarlige, såfremt der er fejl Identændre Der er ingen mulighed for at identændre en matrikel. Matrikel-skærmbilledet giver dog mulighed for at flytte alle entiteter (dvs. bygninger og tekniske anlæg), som ligger på matriklen, til en anden matrikel. Den nye matrikel kan enten ligge på samme grund/ejendom eller på en anden grund/ejendom. Alle entiteter hørende til en matrikel flyttes til en ny matrikel ved på Matrikel skærmbilledet at angive den nye matrikel og trykke på knappen Flyt. Funktionen kan aktiveres på matrikel-skærmbilledet og ved at vælge funktionen Flyt entiteter i menuen ved siden af matriklen på grund-skærmbilledet. Både stam-entiteter og sagsentiteter flyttes. En sagsentitet flyttes sammen med dens byggesag. Dette er dog kun muligt, hvis alle andre sagsentiteter i byggesagen kan flyttes med. Hvis en af de involverede byggesager indeholder sagsentiteter hørende til en anden matrikel vil en flytning ikke være muligt. Geometri bygning og teknisk anlæg Når en bygning eller teknisk anlæg flytter til en anden matrikel og den/det har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en GST matrikel). Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 59 af 173

60 Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra M (Maskinelt dannet) eller kvaliteten er forskellig fra 3 (usikker geokodning), bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et GST matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når entiteter flyttes fra en matrikel til en anden. For at du kan se de flyttede entiteter i resultattræet efter flytningen, skal den oprindeligt udførte søgning indeholde den nye matrikel. BBR-Meddelelser Når alle entiteter flyttes fra en matrikel til en anden, udskrives der både en BBR- Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejlighed Hvis en af de flyttede entiteter er en ejerlejlighed, kan det være nødvendigt at slette ejendomsnummer for ejerlejligheden før entiteterne kan flyttes til en ny ejendom. Det nye ejendomsnummeret for ejerlejligheden indberettes igen efter flytningen Slette Sletning af en matrikel kan ikke gøres via BBR-kommune, dette sker igennem GST eller ESR. Ønsker du at slette en grund, kontakt da din kommune, forvaltnings GST- eller ESR-ansvarlige Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge at oprette følgende: Opret teknisk anlæg. Opret bygning - stam. Opret bygning nybyggeri. Klik på det ønskede niveau. Flyt. Ved klik på denne knap kan du vælge at flytte matriklens entiteter til en ny matrikel, som du har angivet i gruppeboksen Flytning af underliggende entiteter. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 60 af 173

61 11. Bygning Indledning Når du i resultatlisten vælger en bygning, adskiller opbygningen af højresiden sig fra resten af systemet, idet du her har mulighed for at foretage flere aktiviteter i en arbejdsgang. Du kan her behandler enten stamoplysninger vedrørende en bygning eller sagsoplysninger vedrørende en bygning. Har bygningen allerede tilknyttede opgange og/eller etager vil disse også blive vist på siden, og der vil være mulighed for at ændre i disse oplysninger. Du kan oprette nye opgange/etager via knappen Opret opgang/opret etage nederst på siden, hvorefter du vil få vist henholdsvis siden Opgang eller Etage. Du skal dog være opmærksom på, at har du allerede indtastet nye oplysninger på den allerede eksisterende bygning, skal bygningen opdateres, inden du forlader siden for at oprette en ny opgang eller en ny etage. Design og feltnavne kan adskille sig i forhold til benævnelse på andre niveauer, da der på bygnings billedet er taget udgangspunkt i indberetningsskemaer Definition Ved en bygning forstås én eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed og som skærmer mod vejrliget. En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag) Anvendelse Du kan se samtlige felter der kan være relevante at se eller registrere i forbindelse med en bygning i skemaet nedenfor. Feltnavnene med tilhørende beskrivelser er opdelt efter gruppeboksenes overskrifter. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på bygningen siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på bygningen. SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer (max 5 karakterer). Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato, anmeldelse af byggearbejde eller anmeldelse af nedrivning indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 61 af 173

62 Feltnavn Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Fyldestgørende ansøgning Anm. af byggeri Høring start Byggetilladelse Høring slut Påbegyndt Forventet påbegyndt Fuldført Forventet fuldført Kort feltbeskrivelse Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket regelsæt i bygningsreglementet den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Er ansøgning ikke fyldestgørende, jf. bygningsreglementet, fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan fremdateres. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 62 af 173

63 Feltnavn Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Anm. af nedrivning Gennemført nedrivning Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken Kort feltbeskrivelse Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Angiv det beregnede areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. ANDRE NIVEAUER I SAGEN Niveau Sagstype KopierSletFlyt Om-/tilbygning eller nedrivning Søg niveau (knap) Her vises de niveauer, der er tilknyttet sagen. Sagstypen kan være: Nybyggeri Om-/tilbygning Nedrivning Du kan kopiere, slette eller flytte det niveau, du står ud for. Vælg sagstype. Ved klik på knappen får du i resultatlisten vist mulige placeringer. GRUNDOPLYSNINGER Vandforsyning Angiv grundens vandforsyningsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Hvis der findes flere typer vandforsyning på grunden, indberettes Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 63 af 173

64 Feltnavn Afløbsforhold Grundens ejerforholdskode Kort feltbeskrivelse vandforsyningstypen på den enkelte bygning, og kode 7 (Blandet vandforsyningsforhold) indberettes på grund. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Angiv grundens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Hvis der findes flere typer afløb på grunden, indberettes afløbstypen på den enkelte bygning, og kode 75 (Blandet afløbsforhold) indberettes på grund. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. GRUNDENS ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt Nr. I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. GRUNDENS NOTATLINJER Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 64 af 173

65 Feltnavn Kort feltbeskrivelse BYGNINGENS ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Grundens ejendomsnr. Bygningens anvendelse Teknisk nøgle Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom inden for kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Feltet udfyldes maskinelt, hvis bygningen ligger på lejet grund. Vælg fra listen bygningens anvendelse Er en entydig identifikation, der dannes ved oprettelsen. Fælles objekttype Det vil sige fælles objekttyper for tekniske kort for kommunerne - også betegnet som: implementering af FOT. Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Matrikelnr. Angiver om bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at bygningen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Sikkerhedsklassificeringen nedarves til underliggende entiteter ved rettelse i bygningens sikkerhedsklassifikation eller ved oprettelse af nye stam- og nybyggerientiteter. Derudover overføres sikkerhedsklassifikation ved oprettelse af en ny bygning i forbindelse med kopiering af en eksisterende bygning. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Første felt er den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 65 af 173

66 Feltnavn Landsejerlav Landsejerlavsnavn Om-/tilbygningsår Udløbsdato for midlertidig opført bygning Opførelsesår Bevaringsværdig Fredning Midlertidig oprettelse/fuldførelse Bygningens ejerforholdskode Ejendomsreference Kort feltbeskrivelse Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatatstyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra GST. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Tidspunkt for bygningens (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning. (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført, idet en byggesag i nogle tilfælde, kan strække sig over flere år. Udløbsdato for midlertidig opført bygning. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tidspunkt for bygningens opførelse. Angiv årstal (4 cifre) for bygningens opførelse. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens omtrentlige alder. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Feltet benyttes ikke i dag. Oplysninger om bygningens aktuelle fredningsstatus og bevaringsværdi kan ses ved at benytte linket FBB_Link, som linker til Kulturstyrelsens register med ejendomsnummer og bygningsnummer. Feltet er ikke skrivbart for kommunen, men data kan rettes ved henvendelse til Kulturstyrelsen, der har adgang til at rette i feltet. Bygningens aktuelle fredningsstatus hos Kulturstyrelsen kan ses ved at benytte linket FBB_Link ovenfor, som linker til Kulturstyrelsens register med ejendomsnummer og bygningsnummer. Vælg fra listen om bygningen er midlertidig opført/fuldført. Indberet først delvis ibrugtagning på enhederne, derefter på bygningen. Når denne fremgangsmåde benyttes, vil bygningen stå som midlertidig oprettet (hvis der er tale om et nybyggeri) i Stamregistret, indtil den endelige ibrugtagningstilladelse er udstedt. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis bygningen er en ejerlejlighed, eller hvis der er tale om en bygning på lejet grund. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra GST og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlej- Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 66 af 173

67 Feltnavn lighed Ejerlejlighedsnr. Kode for mere end 1 ejerlejlighed Kort feltbeskrivelse teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved bygning anvendes feltet, når bygningen er en ejerlejlighed eller indgår i en ejerlejlighed, fx garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummeret herfor indberettes feltet. Ved enhed anvendes feltet, når lejligheden er en enhed, og der er tale om en ejerlejlighed. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. INDRETNING Antal boliger med køkken Her er angivet bygningens samlede antal boliger med eget køkken, herunder blandet beboelse og erhverv. I stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 1 og 2. Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger med eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal boliger uden køkken Sikringsrumpladser Her er angivet antallet af særskilt registrerede boliger uden eget køkken (enkeltværelser) (inkl. blandet beboelse og erhverv). I stamoplysningerne fremkommer antallet maskinelt ved optælling af enheder med boligtype 3. Der kan kun indberettes til feltet ved oprettelse af byggesag. I sagen er feltet krævet ved oprettelse af nybyggeri, som indeholder boliger uden eget køkken. Ved til/ombygninger skal feltet indberettes, hvis antal værelser forøges eller formindskes med minus (-). Antal sikringsrumpladser i den pågældende bygning. ENERGIOPLYSNINGER Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Supplerende varme Dispensation/fritagelse ift. kollektiv varmeforsyning Vælg fra listen bygningens primære varmeinstallation. Vælg fra listen bygningens primære opvarmningsmiddel. Vælg fra listen bygningens supplerende varme. Supplerende omflyttelige ovne skal du ikke registrere. Feltet udfyldes, når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberetter du den supplerende varme, der anvendes mest. Vælg fra listen registrering af dispensation/fritagelse for varmeforsyning for bygningen. For Bygninger, hvor der ifølge feltet "Dato for dispensation/fritagelse" er oplyst en dato, angives det om den er tidsbegrænset. Dato for dispensation/fritagelse ift. kollektiv varmeforsyning VAND- OG AFLØBSFORHOLD FOR BYGNINGEN Dato for dispensation/fritagelse for kollektiv varmeforsyning For Bygninger, hvor der ifølge feltet "Dispensation/fritagelse" er udstedt dispensation eller fritagelse, angives dato for dispensation eller fritagelsen. Vandforsyning Vælg bygningens primære vandforsyning. Angiv bygningens vandforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun hvis bygningens vandforsyning er forskellig fra grundens vandforsyning. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger når der er indberettet blandet Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 67 af 173

68 Feltnavn Afløbsforhold Udledningstilladelse Medlemskab af spildevandsforsyning Påbud om forbedret rensning Frist for forbedret rensning Kort feltbeskrivelse vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg bygningens primære afløbsforhold. Angiv bygningens afløbsforhold ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Koden bruges kun, hvis bygningens afløbsforhold er forskellig fra grundens afløbsforhold. Der er ikke krav om at felterne for vandforsyning og afløbsforhold skal indberettes på alle bygninger, når der er indberettet blandet vand/afløb på grund. Der er kun krav om at det skal indberettes for mindst 2 bygninger - det kan være uoplyst for øvrige bygninger, hvor det ikke er relevant at registrere. Vælg fra listen hvilken tilladelse der forefindes for afløbsforhold. Angiv hvilken form for medlemskab der er indgået for bygningen omkring spildevandsforsyning ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvilken form for forbedret rensning som kommunen har givet påbud om på bygningen ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår fristen for forbedret rensning af bygningen udløber. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til udtræden Dato for tilladelse til udtræden Angiv hvilken form for tilladelse der foreligger for bygningens udtræden af det offentlige kloakfællesskab ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt for bygningens udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Dato for tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning Angiv om der foreligger en tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning for bygningen ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Angiv hvornår tilladelsen er udstedt til alternativ bortskaffelse eller afledning for bygningen. Datoen kan indberettes som , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. OPGANGE Elevator Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Her kan du fra listen vælge, om opgang/indgang har en elevator. Markeret, hvis der findes notatlinjer på opgangen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på opgangen. ETAGER Etage Etagens samlede areal Adgangsareal på etage Angiver etagebetegnelsen Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det samlede adgangsareal Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 68 af 173

69 Feltnavn Udnyttet del af tagetage på etagen Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Lovlig beboelse i kælder Tagetage Der findes notatlinjer Der findes kommunespecifikke felter Kort feltbeskrivelse Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o. lign. I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. Angiver om etagen er tagetage Markeret, hvis der findes notatlinjer på etagen. Markeret, hvis der findes kommunespecifikke oplysninger på etagen. ENHEDER Etage Opgang Etage Side/dør Anvendelse Ejendomsnummer for ejerlejlighed Samlet areal Den etage, hvor enheden er beliggende. Etagen kan være forskellig fra adressens etage. Den opgang hvor enheden er beliggende. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Vælg fra listen enhedens primære anvendelse Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Angiv enhedens samlede areal (max. 5 cifre). Arealet måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men eks. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 69 af 173

70 Feltnavn Beboelse Erhverv Kort feltbeskrivelse enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum inden for enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Angiv enhedens areal til beboelse (max. 5 cifre). Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder areal af rum inden for enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Angiv enhedens areal til erhverv (max. 5 cifre). Omfatter arealet af samtlige rum inden for enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Kilde til enhedens arealer Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af enhedens arealer. Antal værelser Angiv antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden (max. 3 cifre). Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Antal værelser til erhverv Angiv antallet af værelser i enheden, der udelukkede anvendes til erhverv (max. 3 cifre). Antal toiletter Antal bade Antal vandskyllede toiletter i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere toiletter, gør du dette ved at ændre antallet. Hvis der nedlægges toiletter via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Antal badeværelser i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere badeværelser, gør du dette ved at ændre tallet. Hvis der nedlægges bade via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Toiletforhold Badeforhold Køkkenforhold Offentlig støtte Energiforsyning Der findes notatlinjer Vælg fra listen de toiletforhold der er på enheden. Vælg fra listen de badeforhold der er på enheden. Vælg fra listen de køkkenforhold der er på enheden. Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation. Angiv om bygningen opføres med offentlig støtte ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Vælg fra listen enhedens primære energiforsyning. Markeret, hvis der findes notatlinjer på enheden. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 70 af 173

71 Feltnavn Kort feltbeskrivelse AREALER Bebygget areal Heraf indbygget garage Heraf indbygget carport Heraf indbygget udhus Heraf indbygget udestue (del af bebygget areal) Heraf affaldsrum i terrænniveau Antal etager Samlet bygningsareal Heraf udvendig efterisolering Samlet tagetageareal Det areal bygningen fylder på grunden. Angiv bygningens bebyggede areal (max. 6 cifre). Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. For bygninger, hvor etagerne arealmæssigt afviger fra hinanden, angives arealet af den største etage. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier medregnes ikke. Derimod medtages arealer af porte, luftsluser o. lign til den linje, som bygningens ydervægge i øvrigt angiver. Arealet af garage, carport eller udhus, der udgør en del af bygningen (indenfor bygningens ydervægge og under samme tag) medregnes ligeledes. Areal af indbygget garage (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af indbygget carport (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af indbygget udhus (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv areal af udestue eller lign. (max. 6 cifre). Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Areal af affaldsrum (max. 6 cifre). Feltet indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. Angiv antal etager i bygningen (max. 2 cifre). Antal etager er inkl. stueetage og eventuelt mansardetage, men ekskl. tagetage og kælder. Hvis der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange, indberetter du antal etager i den opgang, der har det største antal, og samtidig indberetter du kode for afvigende etager. Hvis bygningens etager arealmæssigt (ikke tagetage) afviger fra hinanden, indberetter du samtidig kode for afvigende etager. Angiv det samlede bygningsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer inkl. stueetagens arealer og areal af eventuel mansardetage, men eks. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser o. lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier. For anvendelseskoderne 910, 920 og 930 (småbygninger) kan arealet ikke indberettes. Areal af udvendig efterisolering af bygningen i m2. Her registreres udvendig efterisolering af bygningen i m2. Arealet vil indgå i samlet bygningsareal og bebygget areal, men ikke i samlet boligareal eller samlet erhvervsareal. Angiv tagetagens samlede areal (max. 6 cifre). Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 71 af 173

72 Feltnavn Heraf udnyttet tagetage Samlet kælderareal Heraf kælderareal <1,25 m Heraf beboelse i kælder Samlet boligareal Samlet erhvervsareal Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv Samlet adgangsareal i bygningen Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Kort feltbeskrivelse Areal af udnyttet del af tagetage. Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o. lign. Hvis der er garageareal i kælderen, registreres oplysning om garageareal og beliggenhed i notatlinjerne eller Angiv kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn (max. 6 cifre). Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. Areal af lovlig beboelse i kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. Bygningens samlede boligareal. Angiv det samlede boligareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. For bygninger med enhedsopdeling indberettes felter som summen af de enkelte enheders boligareal. Boligareal kan ikke indberettes for småbygninger. Det vil sige anvendelseskoderne Bygningens samlede erhvervsareal. Angiv samlet erhvervsareal for bygningen (max. 6 cifre). Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. Du kan ikke indberette erhvervsareal for småbygninger. Det vil sige anvendelseskoderne Andet areal i bygningen (max. 4 cifre). Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. Samlet adgangsareal til fordeling på bygningens enheder. Angiv areal af lukket overdækning (max. 6 cifre). Ved lukket overdækning forstås lukkede altaner eller udestuer hævet over grundniveau. Arealet indgår i bygningsareal, men ikke i bebygget areal og boligareal. Overdækning (ikke del af bebygget areal) Angiv areal af overdækning (max. 6 cifre). Ved overdækning forstås overdækkede terrasser, overdækkede indgange og andre overdækninger på en bygning i grundniveau. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal, men derimod ved etagearealberegningen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 72 af 173

73 Feltnavn Samlet areal af åbne overdækninger på bygningen Kort feltbeskrivelse Areal af åben overdækning (max. 6 cifre). Ved åben overdækning forstås overdækkede altaner hævet over grundniveau. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Afvigende etager Beregningsprincip for areal af carport Kilde til bygningsarealer Vælg fra listen om bygningen har afvigende etager og evt. hvilken type. Feltet angiver, om bygningens etager arealmæssigt afviger fra hinanden, eller om der er et forskelligt antal etager i bygningens opgange. Vælg fra listen opmålingstypen for areal af carport. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens arealer. MATERIALER Ydervæggens materiale Tagdækningsmateriale Supplerende ydervægs materiale Supplerende tagdækningsmateriale Asbestholdigt materiale Kilde til bygningens materialer Vælg fra listen bygningens ydervægs primære materiale. Vælg fra listen bygningens primære tagdækningsmateriale. Kan indberettes hvis en større del af ydervægsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Kan indberettes hvis en større del af tagdækningsmaterialet afviger fra det hovedsagelige materiale. Vælg fra listen. Angiv om der er dele af bygningen, der indeholder asbestholdigt materiale. Vælg fra listen. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af bygningens materialer. BYGNINGSPUNKT Kvalitet af koordinatsæt (tidligere nøjagtighedsklasse) Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Kvalitet af koordinatsæt: Feltets kodeliste 1 Sikker geokodning 2 Næsten sikker geokodning 3 Usikker geokodning Når bygninger oprettes hhv. rettes i BBR vil der blive hentet foreløbige koordinater fra GST. Disse vil blive oprettet med kvalitet = 3, Kilde = M og Supplerende oplysninger = 31. Hvis der ikke kan hentes foreløbige koordinater (f.eks. fordi entiteten ligger på en ESR matrikel uden tilsvarende GST matrikel) oprettes et koordinatsæt (0,0) med kvalitet = 3, Kilde = M og Supplerende oplysninger = null. Kilde til koordinatsæt Angiver den part som senest har ajourført koordinatsættet for bygningen. M henviser til at koordinatsættet er maskinelt dannet, mens K henviser til, at oplysningen er verificeret af kommunen. Feltets kodeliste K Kommune L Landinspektør Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 73 af 173

74 Feltnavn Kort feltbeskrivelse E Ejer M Maskinelt dannet Supplerende oplysning om koordinatsæt Som supplement oplyses om koordinatsættet er så nøjagtigt, at det ligger indenfor den geografiske afgrænsning af bygningen eller om det blot vides at koordinatsættet ligger på den rigtige matrikel. Tillige oplyses om bygningen ligger under jorden og dermed ikke fremgår af luftfotos. Kodeliste: 11 Koordinatsæt ligger i bygningen (over jorden) 12 Koordinatsæt ligger i bygningen (under jorden) 21 Koordinatsæt ligger i bygningen (over jorden) 22 Koordinatsæt ligger i bygningen (under jorden) 31 Koordinatsæt ligger på matriklen 32 Ukendt Feltet er ikke krævet. Hvis feltet er angivet som 11 eller 12, er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 1. Tilsvarende gælder hvis feltet er angivet som 21 eller 22 - så er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 2 og hvis feltet er angivet som 31 eller 32, er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 3. Celle i DDKN 10 km Easting (x) koordinat Celle i DDKN 1 km Northing (y) koordinat Celle i DDKN 100 km Bygningspunkt i stednavnekvadratnettet. X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Bygningspunkt i basiskvadratnettet. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89 Bygningspunkt i oversigtskvadratnettet. Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Revisionsdato Placering FORSIKRING Omfattet af byggeskadeforsikring Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL Oplysningen dannes maskinelt ved sammenkædning af oplysninger om bygningens anvendelse og den tegnede byggeskadeforsikring. Der kan ikke inddateres til feltet. Når en byggesag (nybyggeri) afsluttes, og feltet Byggeskadeforsikring er angivet, beregnes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring for stam-bygningen, hvis modtagelsesdatoen er 1. april 2008 eller senere, og hvis boligarealet er større end erhvervsarealet. Denne beregning sker for alle anvendelseskoder, dog er beregningen for sommerhuse anderledes end beregningen for alle andre anvendelseskoder. For sommerhuse (anvendelse 510) gælder der følgende: Hvis feltet byggeskadeforsikring er angivet til 0 - Ingen byggeskadeforsikring eller til 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation, Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 74 af 173

75 Feltnavn Kort feltbeskrivelse sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til kode 1 til 15, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 10 Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. For bygninger, som ikke er sommerhuse (anvendelse <> 510) gælder der følgende: Hvis feltet byggeskadeforsikring er angivet til 0 - Ingen byggeskadeforsikring, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 11 Bygningen er opført som selvbyg. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet byggeskadeforsikringen er angivet til kode 1 til 13, sættes feltet Omfattet af byggeskadeforsikring til 10 Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring. Hvis feltet Byggeskadeforsikring er angivet i en situation, hvor det ikke er krævet, vil feltet blive overført til stam ved afslutning af byggesagen, men beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring udføres ikke. Byggeskadeforsikringsselskab Feltet genberegnes for en stam-bygning, når feltet Byggeskadeforsikringsselskab ændres i stamdata. Beregningen af feltet Omfattet af byggeskadeforsikring kan i stam dog ikke tage hensyn til arealerne eller modtagelsesdato i byggesagen, idet disse ikke længere er til rådighed. Indberetning af det forsikringsselskab, som bygherren har tegnet byggeskadeforsikring hos. For byggesager, som er blevet modtaget den 1. april 2008 eller senere, er der et krav om at angive feltet Byggeskadeforsikring, hvis bygningens boligareal er større end dens erhvervsareal. Feltet skal angives for alle anvendelseskoder. Feltet skal senest udfyldes, når byggesagen afsluttes. Feltet indberettes kun for nybyggerier, men ikke for til/ombygninger eller nedrivninger. Feltet kan rettes i stamdata efter afslutning af byggesagen. Såfremt der ikke er forsikringspligt eller der ikke på frivillig basis er tegnet en byggeskadeforsikring, vælges 0- Ingen byggeskadeforsikring. Hvis der ikke er tegnet byggeskadeforsikring på grund af dispensation, vælges kode 99 - Ingen forsikring på grund af dispensation. Dato for byggeskadeforsikring Selvrisiko ved oversvømmelse jf. Stormrådet Alt efter om kode 0 eller 99 bliver valgt, vil feltet Omfattet af byggeskadeforsikring blive beregnet til 11 Bygningen er opført som selvbyg eller 00 Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring. Dato for ikrafttrædelse af byggeskadeforsikringen. Det er vigtigt, at feltet alene udfyldes med ikrafttrædelsesdato for den tegnede forsikring og ikke dato for tilbuddet på forsikring. Feltet skal således først udfyldes, når der foreligger en tegnet forsikring med ikrafttrædelsesdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indberetningen foretages af Stormrådet og ajourføres kun ved sager, hvor der er udbetalt særlig erstatning i forbindelse med stormflodsog oversvømmelsesskader. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 75 af 173

76 Feltnavn Dato for skade hos Stormrådet (tidligere Dato for pålæg fra Stormrådet ) Kort feltbeskrivelse Såfremt der ikke er modtaget indberetning registreres værdien blank. Spørgsmål til feltet kan videresendes til Stormrådets Sekretariat v/forbrugerstyrelsen. Indberetning foretages af Stormrådet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. BYGNINGENS NOTATLINJER Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1 3 Kommunalt felt 4 6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. FLYTNING AF BYGNING Type Kommune Type af flytning for bygningen. Ved matrikulær ændring flyttes bygningen fra stam til stam. UUIDen bevares. Ved fysisk flytning skal bygningen nedlægges i fraflytter kommune og oprettes i tilflytter kommune som en ny bygning. Tilflytter kommune skal igangsætte byggesagsbehandling på almindelig vis. Den kommune, som bygningen flyttes til ved en matrikulær ændring eller en fysisk flytning. VERSERENDE BYGGESAG Sagsnr. Sagsbehandler Sagsdato Litra Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 76 af 173

77 Feltnavn Berørte sagsdata Vis sagen (knap) Kort feltbeskrivelse Her vises felter, der er ændret. Ved klik på knappen vises byggesagen med sagsbygningen. SAGSTYPER Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. BBR-MEDDELELSE Checkboks til BBR- Meddelelse Marker her, hvis der ikke automatisk skal udskrives BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 77 af 173

78 Overblik over bygningens gruppebokse, når der samtidigt er en byggesag: Her vises bygningens stamoplysninger og sagsoplysninger, samt evt. andre tilknyttede niveauer i sagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 78 af 173

79 Nedenfor eksempel på en bygning med sag, hvor grund og teknisk anlæg også er tilknyttet sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 79 af 173

80 Ved visning af en stambygning vil billedet se ud som nedenfor, uden gruppeboksene Sagsoplysninger og Andre niveauer i sagen: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 80 af 173

81 Panelet Verserende byggesag vises kun i bygningens stamoplysninger (BYG). Der kan være en eller flere sager kørende som vises på BYG: Hvis du ønsker at se mere end de berørte sagsdata, kan du klikke på knappen Vis sagen for at se hele byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 81 af 173

82 11.4. Opret ny stam bygning eller nybyggeri Der kan oprettes en ny stam bygning eller nybyggeri fra billedet GRU (Grund) eller MAT (Matrikel). Vær opmærksom på, at en bygning kun kan oprettes med en adresse, der allerede eksisterer. Ny stambygning På en grund vises en/flere matrikler i en liste i panelet Matrikler. Under overskriften Opret vælges Opret bygning - stam fra listen. Fra matrikel skærmbilledet oprettes en ny stambygning via Opret knappen i bunden af billedet. I begge tilfælde vises følgende skærmbillede, hvorfra den nye stam bygning registreres: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 82 af 173

83 Udfyld som minimum felterne: Bygningsoplysninger Anvendelseskode Opførelsesår Indretning Antal boliger m/u køkken. Energioplysninger Varmeinstallation Opvarmningsmiddel. Arealer Bebygget areal Antal etager Samlet bygningsareal Samlet boligareal Kilde til arealer Materialer Ydervægsmateriale Tagdækningsmateriale Kilde til materialer Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 83 af 173

84 Nybyggeri Nybyggeri på bygning niveau kan oprettes fra billedet GRU (Grund) og MAT (Matrikel). På en grund vises en/flere matrikler i en liste i panelet Matrikler. Under overskriften Opret vælges Opret bygning nybyggeri fra listen. Fra matrikel skærmbilledet oprettes en nybyggeri via Opret knappen i bunden af billedet. I begge tilfælde vises følgende skærmbillede, hvorfra nybyggeriet registreres: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 84 af 173

85 11.5. Opret byggesag Fra billedet Bygning kan der oprettes en sag på en allerede eksisterende bygning: Find via søgning den ønskede bygning, og vælg denne i resultatlisten. Klik på knappen Opret i bunden af billedet og vælg Opret byggesag. Vælg sagstype: Om-/tilbygning eller Nedrivning. Klik på knappen OK. I gruppeboksen Sagsoplysninger udfyldes som minimum felterne Byggesagskode og Ansøgning modtaget. Ejendomsnummer vil være forudfyldt. Klik på knappen Opret og bygningen vil blive vist med et (S) foran i resultatlisten. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 85 af 173

86 11.6. Tilknyt andre niveauer i sagen Fra en byggesag kan tilknyttes andre eksisterende niveauer indenfor samme matrikel. Klik på knappen Søg niveau. Vælg i resultatliste det niveau, du ønsker at tilknytte til sagen (i dette eksempel TEK 1). Vælg sagstype og klik på knappen OK. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 86 af 173

87 Indtast dine oplysninger i detaljebilledet Klik på Opret. Vær opmærksom på, at der kun kan være tilknyttet én bygning til samme sag Tilknyt nye niveauer i sagen Fra en byggesag kan tilknyttes nye niveauer (teknisk anlæg, brugsenhed, opgang eller etage). Klik på Opret i bunden af billedet og vælg niveau. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 87 af 173

88 Indtast dine oplysninger i detaljebilledet Klik på knappen Opret Det nyoprettede niveau er nu tilknyttet sagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 88 af 173

89 11.8. Flytning af bygning til anden kommune Flytning af bygninger kan deles op i 2 forskellige situationer: Matrikulære ændringer Fysisk flytning (husbåde og museumsbygninger) I 95 % af tilfældene drejer det sig om matrikulære ændringer. Kun i 5 % af tilfældene drejer det sig om fysiske flytninger. Ved matrikulære ændringer opfattes bygningen af fra- og tilflytter-kommunen som én bygning. Der er ikke behov for byggesagsbehandling, og bygningen kan flyttes fra stam til stam. Bygningen beholder således sin geokodning, sin UUID, historik mm. En fysisk flytning af en bygning opfattes derimod som en nedlæggelse af bygningen i fraflytter-kommunen og en oprettelse af en ny bygning i tilflytter-kommunen. Her skal UUIDen ikke følge bygningen, og også geokodningen skal laves på ny. Bygningen betragtes som en ny bygning, men vil typisk beholde sit oprindelige opførelsesår. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 89 af 173

90 Disse to situationer behandles således forskelligt i BBR systemet, som beskrevet nedenfor. For at markere en bygning til at være under flytning til en anden kommune, skal fraflytter-kommunen udfylde felterne Type og Kommune på bygningens skærmbillede. Som type kan der vælges mellem de to nævnte typer flytninger Matrikulær ændring eller Fysisk flytning. Som kommune vælges tilflytter-kommune. Dette resulterer i, at der automatisk oprettes en sag i Inddataboksen i tilflytterkommunen med type Matrikulær ændring eller Fysisk flytning. Inddatabokssagen oprettes med fraflytter-kommunens sagsbehandler og kommunens adresse og telefonnummer som afsender. I fraflytter-kommunen vises oplysning om tilflytter-kommunen og type for flytning på skærmbillederne for bygning efterfølgende som readonly felter: På skærmbillederne for de underliggende entiteter gives informationen om flytningen på følgende måde: På skærmbillederne for de underliggende entiteter gives informationen om flytningen på følgende måde: Matrikulær ændring af bygning Hvis det drejer sig om en matrikulær ændring, gælder det, at bygningen og underliggende entiteter er låste i fraflytter-kommunen fra det øjeblik hvor man markerer bygningen til at være under flytning. Flytning på grund af en matrikulær ændring forudsætter ligeledes, at bygningen og underliggende entiteter ikke har tilknyttet byggesager, dvs. at eventuelle byggesager skal afsluttes i fraflytter-kommunen, inden bygningen kan flyttes. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommune-specifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen godkender Inddataboks sagen, flyttes bygningen med underliggende entiteter automatisk fra fraflytter-kommune til tilflytter-kommune. Kommunespecifikke felter slettes ved flytningen. Entiteterne beholder deres unikke UUIDer og deres historik. I det øjeblik Inddataboks sagen godkendes, forsvinder bygningen og underliggende entiteter fra fraflytter-kommunen, og sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 90 af 173

91 sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om godkendelsen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytter-kommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles, og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Entiteterne vil i givet fald blive låst op igen i fraflytter-kommunen Fysisk flytning af bygning En fysisk flytning må gerne ske selv om bygningen eller underliggende entiteter har byggesager tilknyttet. Systemet vil dog give en advarsel. Hvis det drejer sig om en fysisk flytning af en bygning, må fraflytter-kommunen godt rette bygningen og underliggende entiteter efter at bygningen er markeret som under flytning. Man må ligeledes også oprette eller rette byggesager på entiteter, der er under fysisk flytning. Systemet vil dog give en advarsel herom. Felterne Type og Kommune må dog ikke rettes. Bygningen må heller ikke slettes/nedrives så længe Inddataboks sagen er åben i tilflytter-kommunen. Tilflytter-kommunen kan se den flyttede bygning (samt underliggende entiteter og entiteter på samme ejendom) via links i Inddataboks sagen. Kommune-specifikke felter kan dog ikke ses. Hvis tilflytter-kommunen accepterer en bygning, som bliver flyttet på grund af en fysisk flytning, skal sagen i Inddataboksen afsluttes ved at den overføres. Hvis tilflytter-kommunen overfører Inddataboks sagen, betyder dette, at tilflytterkommunen igangsætter byggesagsbehandlingen som om bygningen var kommet ind på anden vis. Sagsbehandleren i fraflytter-kommunen (som har sendt sagen til tilflytter kommunen og som således står som afsender af Inddatabokssagen) adviseres via om overførslen. Bygningen kan nu slettes/nedrives i fraflytter-kommunen. Hvis tilflytter-kommunen ikke ønsker at modtage bygningen, skal tilflytter-kommunen afvise Inddataboks sagen. Dette resulterer i, at felterne Type og Kommune i fraflytter-kommunen nulstilles og at sagsbehandleren ligeledes får en orientering om dette via . Felterne Type og Kommune vil i givet fald blive låst op igen Ændre/fejlrette Du kan ændre både i stamoplysninger og sager på en bygning. Find via søgning den ønskede bygning eller byggesag. Indtast dine ændringer. Klik på knappen Gem Identændre En stam- eller nybyggeri-bygning identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer og matrikel evt. et nyt bygningsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 91 af 173

92 Ændring af felterne matrikel og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af bygningen samt dens underliggende entiteter til en ny matrikel på en eventuel ny ejendom eller grund. Ved flytning af bygning fra en grund/matrikel til en anden grund/matrikel kræves det, at man samtidig ændrer bygningens ejerlav og matrikelnummer til den nye grunds ejerlav og matrikelnummer. Ændring af felterne bygningsnummer og adgangsadresse er derimod kun en ændring af et simpelt attribut og resulterer ikke i en flytning af bygningen. De nævnte 4 felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggeri-bygning. På (S) entiteter vil de nævnte 4 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri- entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Når man flytter en bygning, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Grundoplysninger Bygningens skærmbillede har også et panel, hvor der kan indtastes grundoplysninger for bygningen. Hvis man flytter bygningen til en anden grund, skal man ikke kunne indtaste grundoplysninger samtidig. Derfor vil grundoplysnings-panelet blive deaktiveret, når man ændrer ejendomsnummer eller matrikelfelterne (inkl. ejerlav). Omvendt vil ejendomsnummer og matrikelfelterne blive deaktiveret når man ændrer grundoplysninger. Ved ændring tilbage til oprindelig værdi aktiveres felter/paneler igen. Byggesagsoplysninger Bygningens skærmbillede for nybyggerier viser også byggesagsoplysninger. Ved flytning af en nybyggeri-bygning til en ny grund må byggesagsoplysninger ikke rettes samtidig. Byggesagsoplysninger bliver dog ikke deaktiveret, idet felterne skal være åbne i det tilfælde, hvor man ønsker at kopiere bygningen og byggesagen. I stedet for vil der komme en fejl når, man prøver at gemme bygningen. Geometri Når en bygning flytter til en anden matrikel og bygningen har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en GST matrikel). Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra fra M (Maskinelt dannet) eller kvaliteten er forskellig fra 3 (usikker geokodning), bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et GST matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når en bygning identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se bygningen efter identændringen, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. BBR-Meddelelser Når en bygning identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis en bygning flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 92 af 173

93 den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejlighed Hvis den flyttede bygning eller en af dens underliggende entiteter er en ejerlejlighed, kan flytningen til en ny ejendom eventuel kun foretages ved at slette ejendomsnummeret for ejerlejligheden, flytte entiteterne og oprette ejendomsnummeret for ejerlejligheden igen på den nye ejendom Kopiere Ved kopiering af en bygning kan denne samtidig blive flyttet til en anden matrikel på den samme eller på en anden grund. Grundoplysninger må kun rettes, hvis kopien oprettes på samme grund. Hvis man retter matrikel/ejendomsnummer i forbindelse med kopifunktionen, må man ikke samtidig rette grundoplysninger. Hvis man retter i grundoplysninger, vil ejendomsnummeret samt matrikelfelterne bagefter være deaktiverede. Omvendt vil grund-panelerne blive deaktiveret, hvis man retter ejendomsnummeret eller matrikeloplysninger. For nybyggeri-bygninger gælder det derudover, at deres kopiering samtidig vil resultere i oprettelse af en ekstra byggesag, idet der altid kun må ligge én bygning i en byggesag. Når man kopierer en nybyggeri-bygning, må man derfor samtidig rette byggesagsoplysninger (dog må sagen ikke afsluttes). Den nye byggesag vil blive oprettet med de rettede byggesagsoplysninger. Den byggesag, man kopierer fra, vil ikke blive ændret Slette bygningens stamoplysninger Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder i resultatlisten Slette bygning med sag Find via søgning den ønskede bygning. Vælg bygningen i resultatlisten. Klik på knappen Slet, og bygningen forsvinder fra resultatlisten. Vær opmærksom på, at sletter du en bygning med sag på, vil du kun slette bygningen, og ikke selve sagen. Ønsker du at slette hele sagen med underliggende niveauer, skal du søge efter sagen og slette denne Etager Det er nu muligt at oprette, rette og slette etager på bygningsbilledet. Følgende funktionalitet er nu mulig. - Der er tilføjet mulighed for at rette eksisterende etager. - Feltet Tag-etage kan nu redigeres i panelet. - Der er tilføjet mulighed for at kunne oprette en til flere nye etager (via knappen Tilføj ny etage ). - Der er tilføjet mulighed for at kunne slette eksisterende etager (via checkboks). - Der er tilføjet mulighed for at kopiere eksisterende etager (via kopier ikon ). - Der er tilføjet mulighed for at fjerne nyoprettede ikke gemte etager (via slet ikon ) Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 93 af 173

94 Enheder Det er nu muligt at oprette, rette og slette enheder på bygningsbilledet. Følgende funktionalitet er nu mulig. Vær opmærksom på at det ikke alle felter, som er tilgængelige via etapanelet på bygningsbilledet. Mulighed for at redigere eksisterende enheder (for udvalgte felter). Mulighed for at oprette ny enhed (via knappen Tilføj ny enhed ). Mulighed for at slette eksisterende enheder (via checkboks). Mulighed for at kopier eksisterende enhed (via kopier ikon ). Mulighed for at redigere nyoprettede ikke gemte enheder i dialog (via rediger ikon ) Mulighed for at fjerne nyoprettede ikke gemte enheder (via slet ikon ) Scroller man horisontalt vil man helt til højre i panelet kunne få oplysning om der findes notatlinjer eller kommunespecifikke felter for enheden disse oplysninger er kun læsbare og kan ikke redigeres, med mindre der et tale om en nyoprettet ikke gemt enhed. Ved aktivering af knappen Tilføj ny enhed fås dialogen vist herunder. Når en enhed tilføjes via knappen Tilføj i bunden af dialogen, vil enheden fremgå af listen med stjerne-markering, som vist ovenfor. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 94 af 173

95 Bygninger med mere end 100 enheder Har en bygning mere end 100 enheder, så vises disse ikke i enheds panelet på bygningen pga. performance hensyn. Disse enheder skal administreres på enhedssiden. Følgende besked vil fremkomme ved visning af en bygning med mere end 100 enheder Knapper Opret. Knappen findes på eksisterende bygning. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret teknisk anlæg i bygning. Opret teknisk anlæg på matrikel. Opret brugsenhed. Opret opgang. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 95 af 173

96 Opret etage. Opret enhed. Opret rum. Kopier som ny bygning. Klik på det ønskede niveau. Vær opmærksom på, at de enkelte niveauer kun findes, når oprettelsen er mulig. F. eks. skal der være en opgang og en etage for at oprette en enhed. BBR-Medd-data. Ved klik på denne knap kan du se et skærmbillede med de nuværende BBR-Meddelelsesoplysninger. BBR-Meddelelse. Ved klik på denne knap kan du bestille en udskrift af en BBR- Meddelelse. Slet Byggesag. Ved klik på denne knap kan du slette hele byggesagen. Slet sagsbygning. Ved klik på denne knap sletter du sagsbygningen fra sagen og returnerer til sagsbilledet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet Link til Bygningsgeokoderen Bygningsgeokoderen er en separat løsning udviklet af Septima P/S for MBBL. Denne løsning tilbyder to funktioner: 3. Geokodning af bygninger i BBR 4. Sammenkædning af bygninger i BBR og FOT. Bygningsgeokoderen kan åbnes ved at man trykker på et link på stamentitet bygning under bygningsoplysninger. Dette forudsætter dog at Bygningsgeokoderen er sat i drift og at der er oprettet en brugerkonto på denne. Link på en stamentitet bygning: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 96 af 173

97 12. Opgang/indgang Definition Ved en opgang/indgang (OPG) forstås det primære adgangsgivende opgangsareal og/eller en indgangsdør, som giver adgang til en samlet eller væsentlig del af en Bygning Anvendelse Når du klikker på en Opgang/indgang (OPG), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 97 af 173

98 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opgang/indgang. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på opgang/indgange siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på opgang/indgangen. BYGNINGSOPLYSNINGER Ejendomsnr. Bygningsnummer Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. OPGANG-/INDGANG-OPLYSNINGER Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Elevator Angiver om opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at opgang/indgangen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Opgang/indgangens sikkerhedsklassificering nedarves ved oprettelse af underliggende entiteter og overføres desuden ved oprettelse af en ny opgang/indgang i forbindelse med kopiering af en eksisterende opgang/indgang. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Her kan fra listen du vælge om opgang/indgangen har en elevator. ADGANGSADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 98 af 173

99 Feltnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny opgang/indgang ved at gøre følgende: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 99 af 173

100 Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en opgang/indgang. Klik på knappen Opret og vælg Opret opgang. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en opgang, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Opgangen/indgangen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre En stam- eller nybyggeri-opgang identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer evt. et nyt bygningsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Bygningsnummer og ejendomsnummer identificerer tilsammen opgangens matrikel entydigt. Ændring af felterne bygningsnummer og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af opgangen samt dens underliggende entiteter til en ny bygning på en eventuel ny ejendom eller grund. Ændring af adgangsadressen er derimod kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af opgangen. Dog skal man være opmærksom på, at en rettelse af opgangsadressen også resulterer i en opdatering af de underliggende entiteters enhedsadresse. Når adressen for en opgang rettes vil også de underliggende enheder skifte adresse. Retter man f.eks. opgangens adgangsadresse fra at være Vibevej 5 til at være Vibevej 7, ændres en underliggende enhed adresse fra Vibevej 5 tv til Vibevej 7 tv. De nævnte felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggeri-opgang. På (S) entiteter vil de nævnte 4 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Når man flytter en opgang til en anden bygning, skal man være opmærksom på, at underliggende enheder kun kan flyttes med, hvis der findes tilsvarende etager i den nye Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 100 af 173

101 bygning. Tilsvarende skal eventuelle etager efterfølgende slettes fra den bygning, som opgangen flyttes fra, hvis disse ikke længere benyttes. Vær ud over det opmærksom på, at etagearealer skal tilrettes, når man flytter opgange med underliggende enheder til andre bygninger. Når man flytter en opgang, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Flytning af en stam-opgang til en stam-bygning Hvis en stam-opgang har underliggende sagsentiteter, flyttes deres byggesager hvis muligt til den nye bygning hhv. grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i disse byggesager kan flyttes med. Hvis en byggesag indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Den kopierede byggesag vil have de samme attributter (dvs. byggesagsnummer, sagsbehandler mm.) som den byggesag, man kopierer. Flytning af en nybyggeri-opgang til en stam-bygning Byggesagen som nybyggeri-opgangen ligger i samt eventuelle andre byggesager, som indeholder sagsentiteter under opgangen flytter hvis muligt til den nye bygning hhv. grund. Dette er dog kun muligt, hvis alle sagsentiteter i disse byggesager kan flyttes med. Hvis en byggesag indeholder entiteter, som ikke kan flyttes med, vil byggesagen blive kopieret. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Flytning af en nybyggeri-opgang til en nybyggeri-bygning Når en nybyggeri-opgang flyttes til en nybyggeri-bygning, kommer den til at ligge i samme byggesag som nybyggeri-bygningen. Dette gælder altid - også, selv om bygningen ikke ligger på en anden grund. Hvis en nybyggeri-opgang flyttes under en nybyggeri-bygning, vil også alle andre sagsentiteter, som ligger i samme byggesag som opgangen og som kan flyttes med, blive flyttet i samme sag. Dette forhold er forskellig fra alle andre identændringer, hvor eksisterende byggesager flyttes med sagsentiteterne og hvor byggesagerne kopieres, hvis dette ikke er muligt. Hvis en nybyggeri-opgang har underliggende sagsentiteter, som ligger i andre byggesager end den som opgangen ligger i, flyttes disse byggesager med til den nye bygning på almindelig vis. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når en opgang identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se opgangen efter identændringen, hvis den stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 101 af 173

102 BBR-Meddelelser Når en opgang identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis en opgang flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR-Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse Kopiere Ved kopiering af en opgang, vil den nye opgang blive placeret i samme bygning, som den kopierede opgang. Ved kopiering af en nybyggeri-opgang, vil den nye opgang ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede opgang. Når en opgang kopieres, må den ikke samtidig blive flyttet til en anden bygning eller ejendom. Når man kopierer en opgang, må man derfor ikke samtidig rette i felterne ejendomsnummer eller bygningsnummer. Hvis man retter i felterne, vil menupunktet Kopier som ny opgang ikke længere være tilgængeligt Slette For at slette en opgang/indgang, skal du gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen Ja. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på Ja Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Opret etage. Opret enhed. Kopier som ny opgang. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette opgangsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du opdatere de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 102 af 173

103 13. Etage Definition Ved en Etage forstås et sammenhængende, vandret bærende etageplan i en Bygning, afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet Etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i Etagen Anvendelse Når du klikker på en etage (ETA), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 103 af 173

104 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Etage. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på etagen siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på etagen. ETAGEOPLYSNINGER Ejendomsnr. Etagebetegnelse Bygningsnummer Etagetype Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-reference Journalnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Skriv den korrekte etagebetegnelse. Det kan være følgende ST Stuen KL Kælder Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Vælg fra listen om etagen er en tagetage eller ikke en tagetage. Angiver om etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at etagen er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Etagens sikkerhedsklassificering nedarves ved oprettelse af underliggende entiteter og overføres desuden ved oprettelse af en ny etage i forbindelse med kopiering af en eksisterende etage. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. ETAGENS AREALER Samlet areal Udnyttet del af tagetage Adgangsareal Kælderareal m. loft <1,25 m over terræn Det samlede areal af den pågældende etage. Kun for tagetager og kælderetager er registreringen obligatorisk. Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv. Det samlede adgangsareal Hvad kælderareal angår, findes der i BBR to begreber: Samlet kælderareal og kælderareal med loft mindre end 1,25 meter over terræn. I bygningsreglementerne er det den del af kælderen, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, dvs. differencen mellem de to kælderarealer i BBR, der medregnes i bebyggelsens etageareal Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 104 af 173

105 Feltnavn Lovlig beboelse i kælder Kort feltbeskrivelse for beboelsesbygninger. For andre bygninger medregnes dog det samlede kælderareal bortset fra arealet af fyrrum, skarnkasserum, ventilationsrum o. lign. I arealet indgår den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler. Arealet omfatter beboelsesrum i kælder, hvor mindst en vinduesvæg på grund af særlige terrænforhold eller udgravning er beliggende over terræn. Arealet indgår i såvel kælderareal som boligareal, men ikke i samlet bygningsareal. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 105 af 173

106 Feltnavn Kort feltbeskrivelse efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny etage ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret etage. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette en etage, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Etagen er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for etager, er at man kan ændre etagebetegnelsen på en stam- eller nybyggeri-etage. Ændring af etagebetegnelsen er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af etagen. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at flytte en etage til en anden ejendom eller bygning. Feltet etagebetegnelse er åben for indberetning for en stam- og en nybyggeri-etage. På (S) entiteter vil feltet dog være lukket for indberetning, men ændring af feltet på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en etage vil den nye etage blive placeret i samme bygning, som den kopierede etage. Ved kopiering af en nybyggeri-etage, vil den nye etage ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede etage. Idet en etage ikke kan blive flyttet til en anden bygning efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten etage. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 106 af 173

107 13.7. Slette For at slette en etage, skal du gøre følgende: Find via søgning den etage, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen Ja. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på Ja Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Opret opgang. Opret enhed. Kopier som ny etage Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette etageniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 107 af 173

108 14. Rum Definition Ved et Rum forstås et volumen, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv og ikke yderligere rent fysisk er opdelt i Rum Anvendelse Rum kan fremkomme både under etage og under enhed. Det er ikke det samme rum, du ser begge steder. Når du klikker på et rum (RUM), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 108 af 173

109 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Rum. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Ændret af Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på rummet siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på rummet. RUMOPLYSNINGER Ejendomsnr. Omfattet af sikkerhedsklassifikation Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Angiver om rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at rummet er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Rummets sikkerhedsklassificering overføres ved oprettelse af et nyt rum i forbindelse med kopiering af et eksisterende rum. Bygningsnr. Nummeret på den bygning, som rummet findes i. Klassifikation Rumnr. ESDH-Reference Areal Journalnummer Kilde til rummets areal Rums klassifikation defineres senere. Rumnr. udfyldes med tal. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Arealer angiver rummets størrelse. Det defineres senere. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Vælg fra listen den kilde, der er årsag til ændring af rummets arealer. PLACERING Etage Indenfor enheden Den etage, som rummet er placeret på. Hvis rummet ligger indenfor enheden, er etagen den samme som enhedens etage, men hvis rummet ligger udenfor, kan etagen være en anden. Vælg fra listen om rummet ligger indenfor enheden eller udenfor. Selv om rummet ligger udenfor, er det stadig tilknyttet enheden. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 109 af 173

110 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 110 af 173

111 Feltnavn Kort feltbeskrivelse SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt rum ved at gøre følgende: Find via søgning den etage eller enhed hvor du vil oprette en etage. Hvis du vil oprette et rum på en etage, skal du nu klikke på etagen. Skal du oprette rum på enheden, skal du klikke på + ere, indtil du kommer til enheden. Hvis du opretter rum på en enhed under opgang/indgang, vil denne også senere fremgå under etage. Klik på knappen Opret og vælg Opret rum. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et rum, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Rummet er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for et rum, er at man kan ændre rumnummeret på et stam-rum. Ændring af rumnummeret er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af rummet. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at ændre rumnummeret på en sagsentitet ((N) eller (S) entitet) eller at flytte rummet til en anden enhed eller etage. Ændring af feltet rumnummer på stam-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af et rum, vil det nye rum blive placeret på samme etage og i samme enhed (hvis rummet ligger i en enhed), som det kopierede rum. Ved kopiering af et nybyggeri-rum, vil det nye rum ud over det blive placeret i samme byggesag, som det kopierede rum. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 111 af 173

112 Idet et rum ikke kan blive flyttet til en anden enhed hhv. etage efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten rum Slette For at slette et rum, skal du gøre følgende: Find via søgning det rum, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen Ja. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på Ja Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Kopier som nyt rum. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette rumniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 112 af 173

113 15. Enhed Definition Ved en enhed forstås en bolig-/erhvervsenhed, som er et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller erhvervsenheder Anvendelse Enhed kan fremkomme både under opgang/indgang og under etage. Det er den samme enhed, du ser begge steder. Under Indstillinger kan du for hver anvendelseskode definere, hvorvidt du ønsker enheder placeret under opgang/indgang og/eller etage i resultattræet. Når du klikker på en enhed (ENH), får du dette skærmbillede: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 113 af 173

114 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Enhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn Kort feltbeskrivelse HISTORIK Senest ændret Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på enheden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Ændret af Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på enheden. EJERLEJLIGHED Ejendomsnummer for ejerlejlighed Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matriklen. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ENHEDSOPLYSNINGER Etage Ejerforholdskode Ejendomsreference Omfattet af sikkerhedsklassifikation ESDH-Reference Journalnummer Teknisk nøgle Oprettelsesdato Indflytningsdato Den etage, hvor enheden er beliggende. Etagen kan være forskellig fra adressens etage. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Feltet er udfyldt, hvis enheden indgår i en ejerlejlighed. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. For bygning og enhed anvendes feltet, hvis der er tale om ejerlejlighedsopdeling. Ejendomsreferencen kommer fra GST og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. Angiver om enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at enheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Enhedens sikkerhedsklassificering nedarves ved oprettelse af underliggende entiteter og overføres desuden ved oprettelse af en ny enhed i forbindelse med kopiering af en eksisterende enhed. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Oprettelsesdato for enhedens identifikation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Indflytningsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 114 af 173

115 Feltnavn Anvendelse Lovlig anvendelse Boligtype Offentlig støtte Kondemneret Godkendt tom bolig Henvisningsnummer Tidsbegrænset dispensation Udlejningsforhold Kort feltbeskrivelse , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen enhedens primære anvendelse Vælg fra listen enhedens lovlige anvendelse Vælg fra listen enhedens boligtype Angiv om bygningen opføres med offentlig støtte ved at skrive koden eller vælge teksten på listen. Vælg fra listen om det drejer sig om en kondemneret boligenhed. Vælg fra listen om boligen er godkendt til ikke at kunne bebos. Henvisningsnummeret er udfyldt, hvis enheden er et supplementsrum. Henvisningsnummeret, der består af vejkode, husnr./bogstav, etage og side/dørnr. peger på den enhed, som supplementsrummet tilhører. Dato for en evt. tidsbegrænset dispensation. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Udlejningsforhold ajourføres maskinelt ved samkøring mellem CPR, ESR og BBR 3 gange årligt - april, september og december. Feltet kan ikke indberettes manuelt. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnummer Etage Side/dør Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 115 af 173

116 Feltnavn Postnr./-distrikt Kort feltbeskrivelse Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. ENHEDENS AREALER Samlet areal Beboelse Erhverv Tinglyst areal Lukket overdækning/udestue Angiv enhedens samlede areal (max. 5 cifre). Arealet måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men eks. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes. Angiv enhedens areal til beboelse (max. 5 cifre). Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Angiv enhedens areal til erhverv (max. 5 cifre). Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Ejerlejlighedens tinglyste areal hentes i ESR. Enhedens areal til lukket overdækning/udestue i eller hævet over grundniveau. Anvendes, hvis der er mere end én enhed i en bygning og angiver den del af den lukkede overdækning, der tilhører den enkelte enhed. Åben overdækning Enhedens areal til åben overdækning i eller hævet over grundniveau. Anvendes, hvis der er mere end én enhed i en bygning og angiver den del af den åbne overdækning, der tilhører den enkelte enhed. Andel af fælles areal Andet areal Kilde til enhedens arealer Enhedens andel i fælles adgangsareal. Areal der hverken er erhverv eller beboelse fx kælderareal eller loftrum, der er tinglyst på ejerlejlighed. Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af enhedens arealer. VARME & ENERGI Energiforsyning Varmeinstallation Opvarmningsmiddel Vælg fra listen enhedens primære energiforsyning. Skal kun indberettes, hvis enhedens varmeinstallation afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Skal kun indberettes, hvis enhedens opvarmningsmiddel afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 116 af 173

117 Feltnavn Supplerende varme Kort feltbeskrivelse Skal kun indberettes, hvis enhedens supplerende varme afviger fra bygningens, eller hvis der er tale om en ejerlejlighed. Vælg fra listen. Støjisolering Støjisolering Årstal for støjisolering af boligen med tilskud fra Banedanmark. Feltet ajourføres af Banedanmark. Med det nye felt ønskes der indført mulighed for, at man fremover i BBR kan registrere støjisolering af en bolig som følge af beliggenhed nær en banestrækning. INDRETNING Antal værelser Antal værelser til erhverv Antal toiletter Antal bade Toiletforhold Badeforhold Køkkenforhold Angiv antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden (max. 3 cifre). Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Angiv antallet af værelser i enheden, der udelukkede anvendes til erhverv (max. 3 cifre). Antal vandskyllede toiletter i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere toiletter, gør du dette ved at ændre antallet. Hvis der nedlægges toiletter via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Antal badeværelser i enheden. Hvis du ønsker at nedlægge et eller flere badeværelser, gør du dette ved at ændre tallet. Hvis der nedlægges bade via byggesag, så skal der sættes et minus (-) for antal, så vil det blive fratrukket, når sagen afsluttes. Vælg fra listen de toiletforhold der er på enheden. Vælg fra listen de badeforhold der er på enheden. Vælg fra listen de køkkenforhold der er på enheden. Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation. NOTATLINJER Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 117 af 173

118 Feltnavn Kort feltbeskrivelse Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny enhed ved at gøre følgende: Find via søgning den opgang/indgang eller etage, hvor du vil oprette en enhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret enhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Når du skal vælge en adresse for enheden, skal du først vælge en adgangsadresse. Bagefter vil mulige (dvs. eksisterende) enhedsadresser (etage og side/dørnumre) til den valgte adgangsadresse blive vist. Hvis du angiver en enhedsadresse, som ikke findes i forvejen, bliver denne enhedsadresse automatisk oprettet (hvis du har rollen AutomatiskAdresseHåndtering) i DAR. Rollen AutomatiskAdresseHåndtering styrer, om du automatisk må oprette enhedsadresser i forbindelse med oprettelse af enheder. Hvis du ikke har den rolle, skal enhedsadressen eksistere. Klik på knappen Opret Enheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 118 af 173

119 Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller Ændre Når du vil ændre på en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre En stam- eller nybyggeri-enhed identændres ved at angive: evt. en ny etagebetegnelse evt. en ny enhedsadresse og trykke GEM. Ændring af feltet etagebetegnelse resulterer i en flytning af enheden til en ny etage. Ændring af enhedsadressen resulterer i en flytning af enheden til en ny opgang, evt. i en anden bygning hhv. ejendom. Enhedsadressen identificerer den opgang, som enheden hører til. Når adressen for en enhed rettes, vil enheden blive flyttet til den opgang, som har den tilhørende adgangsadresse. Der skal dog eksistere en tilsvarende etage under samme bygning, som enheden kan knyttes til. Vær ud over det opmærksom på, at etagearealer eventuelt skal tilrettes, når man flytter en enhed til en anden bygning, og at enhedens etage kan slettes fra den bygning, som enheden flytter fra, hvis den ikke længere benyttes. Nybyggeri-enheder kan kun flyttes til en anden opgang i samme bygning. Således bliver den liggende i samme byggesag. For at en enhed kan flytte til en anden opgang, skal opgangsadressen være entydig. De nævnte felter er åbne for indberetning for en stam- og en nybyggeri-enhed. På (S) entiteter vil de nævnte felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en stam-enhed, kan den nye enhed oprettes på en anden etage, opgang eller bygning, end den enhed, som kopieres. Man kan således angive en adgangsadresse hørende til en anden opgang i en anden bygning samt en etage i den nye bygning. Den nye bygning må gerne ligge på en anden grund. For nybyggeri-enheder gælder det dog, at den nye enhed skal ligge i samme bygning, som den kopierede. Ved kopiering af en nybyggeri-enhed, vil den nye enhed nemlig blive placeret i samme byggesag, som den kopierede enhed. Hvis man prøver at angive en adgangsadresse, som hører til en opgang i en anden bygning, vil systemet komme med en fejl: Enheden ligger ikke i samme bygning som andre niveauer i byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 119 af 173

120 Vær opmærksom på, at enheden kun kan placeres på en opgang, som har en entydig adgangsadresse. Årsagen til dette er, at adgangsadressen på en enhed bestemmer den opgang, som enheden skal ligge under. Hvis denne adgangsadresse ikke er entydig, kan systemet ikke vide, hvilken opgang der skal vælges Slette For at slette en enhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den enhed, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen Ja. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på Ja. Ved sletning af en enhed vil den tilknyttede enhedsadresse automatisk blive slettet i DAR såfremt der ikke findes flere enheder med den samme enhedsadresse tilknyttet. Rollen AutomatiskAdresseHåndtering styrer, om der automatisk må slettes enhedsadresser i forbindelse med sletning af enheder Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret rum. Opret byggesag. Kopier som ny enhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette enhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 120 af 173

121 16. Brugsenhed Definition En Brugsenhed er en del af en Bygning, som ønskes afgrænset til en bestemt anvendelse eller funktion, og som ikke kan defineres som en Bolig-/erhvervsenhed. Registreringen af Brugsenhed tilsidesætter ikke krav om registrering af en Bolig-/erhvervsenhed Anvendelse Når du klikker på en brugsenhed (BRU), får du dette skærmbillede (et udsnit): Brugsenhed kan kun forekomme under en bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende brugsenhed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 121 af 173

122 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Brugsenhed. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Ændret af Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på brugsenheden siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på brugsenheden. BRUGSENHEDSOPLYSNINGER Anvendelse ESDH-reference Omfattet af sikkerhedsklassifikation Journalnr. Her skal du vælge den anvendelse, som brugsenheden har. Vælg en anvendelse fra listen. Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Angiver om brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at brugsenheden er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Brugsenhedens sikkerhedsklassificering overføres ved oprettelse af en ny brugsenhed i forbindelse med kopiering af en eksisterende brugsenhed. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. PLACERING Ejendomsnr. Bygningsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Ved ejerlejligheder indberetter du moderejendommens ejendomsnummer her, medens du indberetter ejerlejlighedens ejendomsnummer på den pågældende enhed, bygning eller teknisk anlæg i feltet Ejendomsnr. for ejerlejlighed. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Etage I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Etagen kan indeholde: ST = stueetagen = 1. sal sal KL = kælder K2-K9 = 2. kælder - 9. kælder. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 122 af 173

123 Feltnavn Side/dørnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./distrikt Kort feltbeskrivelse Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning afgrænset af ydermurens yderside. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end 1/2 etagehøjde, regnes ikke som en samlet etage. Trappeskakter, udvendige trapper og adgangsarealer indregnes i etagen. Side/dørnummer kan indeholde: TV, MF, TH, , bogstaver, kombinationer af bogstaver (A-Z) og tal, samt tegnene skråstreg og bindestreg. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. AREALER Areal Areal til beboelse Areal til erhverv Kilde til arealer Brugsenhedens areal. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til beboelse. Retningslinjer fastsættes senere. Brugsenhedens areal til erhverv. Retningslinjer fastsættes senere. Vælg fra listen den kilde der er årsag til ændring af brugsenhedens arealer. NOTATLINJER (Notatlinjer bliver ikke synkroniseret til KMD-BBR) Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR-Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE OPLYSNINGER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 123 af 173

124 Feltnavn Kommunalt felt 4-6 Kort feltbeskrivelse Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. SAGSTYPE Sagstype Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette en ny brugsenhed ved at gøre følgende: Find via søgning den bygning, hvor du vil oprette en brugsenhed. Klik på knappen Opret og vælg Opret brugsenhed. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette en enhed, hvis enhedsadressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Brugsenheden er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen Ændre Når du vil ændre på en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Den eneste identændring, der kan foretages for en brugsenhed, er at man kan ændre brugsenhedsnummeret på en stam-brugsenhed. Ændring af brugsenhedsnummeret er kun en ændring af et attribut og resulterer ikke i en flytning af brugsenheden. Det er i nuværende version af BBR systemet ikke muligt at ændre brugsenhedsnummeret på en sagsentitet ((N) eller (S) entitet) eller at flytte brugsenheden til en anden bygning eller ejendom. Ændring af feltet brugsenhedsnummer på stam-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter Kopiere Ved kopiering af en brugsenhed, vil den nye brugsenhed blive placeret i samme bygning, som den kopierede brugsenhed. Ved kopiering af en nybyggeri-brugsenhed, vil den nye Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 124 af 173

125 brugsenhed ud over det blive placeret i samme byggesag, som den kopierede brugsenhed. Idet en brugsenhed ikke kan blive flyttet til en anden bygning efter oprettelsen, forefindes der ingen konflikt mellem kopifunktionaliteten og identændringer på entiteten brugsenhed Slette For at slette en brugsenhed, skal du gøre følgende: Find via søgning den brugsenhed, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Klik på knappen Ja. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på Ja Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Kopier som ny brugsenhed. Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette brugsenhedsniveauet. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 125 af 173

126 17. Teknisk Anlæg Definition Ved et teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan karakteriseres som en bygning. De tekniske anlæg kan inddeles i: Beholdere Energiproducerende / distribuerende anlæg Anlæg til vandindvinding / vandrensning Andre tekniske anlæg (sirene, mast, antenne, dambrug, ) Teknisk anlæg kan både forekomme under matrikel og under bygning. Det er frivilligt at tilføje/anvende teknisk anlæg Anvendelse Når du klikker på et teknisk anlæg (TEK), får du dette skærmbillede (der vises den del af skærmbilledet der viser de tekniske oplysninger): Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 126 af 173

127 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Teknisk anlæg. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn HISTORIK Senest ændret Ændret af Kort feltbeskrivelse Historik er kun tilgængelig fra 1/ og fremefter. Er der ikke ændret på nogen felter på det tekniske anlæg siden konvertering vil feltet derfor være tomt. Det vises hvilken sagsbehandler, system eller program der seneste har ændret et felt på det tekniske anlæg. TEKNISK ANLÆGS OPLYSNINGER Ejendomsnr. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Ejendomsnummeret fødes i Ejendomsstamregistret (ESR), der har den enkelte kommune som dataejer og registeransvarlig. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 127 af 173

128 Feltnavn ESDH-Reference Anlægsnr. Bygningsnr. Journalnummer Omfattet af sikkerhedsklassifikation Matrikelnr. Ejerlavskode Landsejerlav Landsejerlavsnavn Teknisk nøgle Ekstern nøgle Ekstern database Ejerforholdskode Ejendomsreference Kort feltbeskrivelse Du kan oprette et link til sagen i ESDH. Feltet er valgfrit og skal opdateres manuelt. Anlæggets løbenummer, stigende med 1 pr. anlæg. Nummer 1 3 er forbeholdt olietanke. Nummer er til andre anlæg. Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Omfattede bygninger tildeles som bygningsbetegnelse et fortløbende nummer. Bygninger af forholdsvis stor værdi tildeles så vidt muligt de laveste numre. Journalnr. er et valgfrit felt, hvor kommunen kan indtaste det journalnr., som ESDH har givet sagen. Feltet opdateres manuelt. Der kan max. indtastes 60 tegn. Angiver om det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Et flueben angiver at det tekniske anlæg er omfattet af sikkerhedsklassifikation og at der derfor er begrænset adgang til oplysninger om grunden. Matrikelnummer er et nummer, der sammen med matrikelbogstav, delnummer(parcel) og artskode identificerer jordstykket i BBR- Kommune. Matrikelregistrets identifikation af en matrikulær ejendom er matrikelbetegnelsen, der består af landsejerlavskode, matrikelnummer og matrikelbogstav. Den fødes i Matriklen (MATR), der har Geodatatstyrelsen (GST) som dataejer og registeransvarlig. Den 3-cifrede kommunale ejerlavskode. Landsejerlavet er en 7-cifret kodeværdi fra GST. Kode for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Betegnelse for det landsejerlav, hvor ejendommens matrikelnumre er beliggende. Er en entydig identifikation der dannes ved oprettelsen og kan benyttes som fast reference til fx et eksternt kort-/gis-system. På lignende måde som teknisk nøgle benyttes på en bygning. Den eksterne nøgle er et felt som frit kan benyttes til fx at lave referencer til eksterne database. Fx en specifik identifikation til den angivne eksterne database. Specifikation af Ekstern database fastlægges senere. Ejerforholdskode. Koden hentes i ESR. Ejendomsreferencen anvendes til at knytte ejendomme sammen. Ejendomsreferencen kommer fra GST og er en identifikation af matrikelnummeret, der opstår i forbindelse med at matrikelnummeret fødes. EJERLEJLIGHED Ejendomsnr. for ejerlejlighed Feltet anvendes, hvis niveauet er en ejerlejlighed, fx boligenhed, teknisk anlæg eller bygning med anvendelse som garage eller udhus. Ved teknisk anlæg anvendes feltet, når lejligheden er en bygning, og der er tale om en ejerlejlighed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 128 af 173

129 Feltnavn Ejerlejlighedsnummer Kode for mere end 1 ejerlejlighed Kort feltbeskrivelse Ejerlejlighedsnummer er det nummer en ejerlejlighed officielt har på matrikelnummeret. Koden beregnes maskinelt ud fra antallet af enheder. ADRESSE Vejkode Vejnavn Husnr. Supplerende bynavn Evt. bygningsnavn Postnr./-distrikt I feltet Vejkode kan du evt. skrive vejkoden på 4 cifre (altid numerisk). Foranstillede nuller skal indberettes. Adgangsgivende vej. Adgangsgivende husnummer. Oplysning om Supplerende bynavn, stammer fra CPR's vejregister hvis der er angivet et supplerende bynavn. Oplysning om bygningsnavn, det kan f.eks. være et gårdnavn. Et evt. bygningsnavn kan udgøre et supplement til den fuldstændige adressebetegnelse og kan således ikke erstatte vejnavn og husnummer mv. Det kan knytte sig til et historisk gårdnavn eller et andet fast bygningsnavn til adressen. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et lokalitetsnavn skal fastsættes og registreres. Oplysning om postnr./-distrikt stammer fra CPR's vejregister. TEKNISKE OPLYSNINGER Areal Fabrikat/type Etableringsår Om-/tilbygningsår Type Fabrikationsnr. Typegodkendelsesnr. Der kan angives et bebygget areal i m2 for det tekniske anlæg. Angiv anlæggets fabrikat eller type. Tidspunkt for anlæggets opførelse/etablering. Angiv årstal (4 cifre) for anlæggets opførelse/etablering. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor anlægget er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse. Tidspunkt for anlæggets (seneste) om-/tilbygning. Angiv årstal (4 cifre) for seneste væsentlige om-/tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse/fuldført). Ved væsentlige til-/ombygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af anlægsværdien inden forbedringernes gennemførsel. Årstallet bør først ændres samtidig med dato for ibrugtagningstilladelse/fuldført. Vælg fra listen hvilken type anlæg, det drejer sig om. Anlæggets fabrikationsnr. Dette felt gælder kun tanke omfattet af Olietankbekendtgørelsen. PUFO Typegodkendelsesnummer Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre der er anvendt indtil består af 5 cifre på formen xx-xxx og omfatter kun nedgravede tanke. For overjordiske tanke etableret før 2000 vil der ikke foreligge typegodkendelsesnummer. Systemet for PUFO-typegodkendelsesnumre, der anvendes for godkendelser til bek. 829/2000 og fremefter (siden 1. januar 2000) består af 6 cifre på formen xx-xxxx og omfatter både nedgravede og overjordiske tanke. Olietankens attest-nr. Olietankens attest-nr. Attesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 129 af 173

130 Feltnavn Indhold Rumfang Højde Navhøjde Vindmøllenummer Kort feltbeskrivelse Dette felt gælder kun tanke. Vælg fra listen tankens indhold. Bemærk at Olietanke omfattet af olietankbekendgørelsen, svarer til tanke med indhold af mineralske olieprodukter, herunder Fuelolie, Fyringsgasolie, Autogasolie (Dieselolie) og Benzin (koderne 10-14) jævnfør olietankbekendtgørelsens definition af Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie. Rumfang angives i m3, og bruges til større konstruktioner f.eks. siloer. Rumfang i liter kan indskrives i feltet Størrelse. Der kan angives en højde i m for det tekniske anlæg. For vindmøller angives vindmøllens totale højde, det vil sige højden til vingespidsen. Vindmøllens højde i m. målt til navet. Vindmøllens nummer i Energistyrelsens vindmølleregister. Rotordiameter Vindmøllens rotordiameter målt i m. Effekt Størrelse Størrelsesklasse Fredning Klassifikation Placering Sløjfning Sløjfningsfrist Sløjfningsår Fabrikationsår Materiale Supplerende korrosionsbeskyttelse Der kan angives en effekt i kw for et energiproducerende teknisk anlæg. Størrelse angives i liter (bruges fx til tanke). Rumfanget i kubikmeter kan indskrives i feltet Rumfang. Dette felt gælder kun Tanke. Angiv tankens størrelse ved valg i listen. Feltet er IKKE synkroniseret med olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Det bør derfor så vidt muligt søges at udfylde feltet TEK.32 Størrelse frem for feltet størrelsesklasse. Feltet forventes lukket for inddatering når der er gennemført en systematisk registrering af alle olietanke. Fredet teknisk anlæg. Feltet dannes maskinelt med oplysninger fra Kulturarvsstyrelsens database over de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Vælg fra listen hvilket anlæg det drejer sig om. Vælg fra listen anlæggets placering. Dette felt gælder kun tanke og slanger til jordvarme. Angiv hvilke foranstaltninger der er truffet i forbindelse med sløjfning ved valg i listen. Hvis tanken eller jordvarmeslangerne er fjernet, skal de slettes i BBR. Dette felt gælder kun for tanke og slanger til jordvarme. Angiv datoen for, hvornår sløjfningen senest skal ske. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Dette felt gælder kun for tanke og slanger til jordvarme. Angiv årstal for sløjfningen. Dette felt gælder for tanke. Årstal for tankens fabrikation angives. For tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen beregnes sløjfningsfristen ud fra tankens fabrikationsår Dette felt gælder for tanke. Vælg fra listen hvilket materiale tanken er fremstillet af. Dette felt gælder for tanke. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse på tanken, vælges fra listen hvilken type supplerende indvendig korrosi- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 130 af 173

131 Feltnavn Senest udførte korrosionsbeskyttelse CE-mærkning Kort feltbeskrivelse onsbeskyttelse der senest er udført. Der registreres kun supplerende korrosionsbeskyttelse, dvs. korrosionsbeskyttelse som er udført senere end tankens oprindelige typegodkendelse. Dette felt gælder for tanke. Hvis der er udført supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse indtastes datoen for den senest udførte korrosionsbeskyttelse Dette felt gælder for tanke. Hvis tanken er CE-mærket vælges fra listen hvilken standard tanken er CE-mærket efter. NOTATLINJER Nr. Tekst Checkboks Synlig Checkboks Slet Her vælger du hvilket notatlinjenummer, du ønsker at indsætte. Systemadministratoren i den enkelte kommune definerer, om notatlinjen skal vises på BBR-Meddelelsen. Her skriver du den tekst, som skal stå på notatlinjen. Markerer om en given notatlinje kommer med på udskrift på en BBR- Meddelelse. Når du opretter en notatlinje, vil denne altid være markeret. Såfremt notatlinjen ikke skal fremgå af BBR-Meddelelsen, skal du kontakte din systemadministrator, da denne kan gå ind via systemadministrationsmodulet og ændre på dette. Efter at en notatlinje er blevet oprettet, kan du markere en notatlinje til sletning her. Fortryder du din markering kan du fjerne den igen. Vær opmærksom på, at ændringerne først bliver gemt, når du har trykket Gem på hele siden. Herefter kan ikke fortryde en sletning af notatlinje. KOMMUNESPECIFIKKE TEKSTER Felt/er vises kun hvis din kommune har valgt at anvende disse, ellers fremstår det kun som overskrift i en gruppeboks. Kommunalt felt 1-3 Kommunalt felt 4-6 Kommunen kan definere eget indhold og kodesæt. Ledeteksten og indholdet af drop down-boksen kan ændres efter ønske. Det er kun kommunens BBR-systemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. Kommunen kan definere eget indhold. Det er kun kommunens BBRsystemadministrator, der har rettighed til dette, og det sker via fanebladet Systemadministration. ANLÆGSPUNKT Kvalitet af koordinatsæt (tidligere nøjagtighedsklasse) Værdien udtrykker et overordnet kvalitetsmål for stedfæstelsen. Kvalitet af koordinatsæt: Feltets kodeliste 1 Sikker geokodning 2 Næsten sikker geokodning 3 Usikker geokodning Når tekniske anlæg oprettes hhv. rettes i BBR vil der blive hentet foreløbige koordinater fra GST. Disse vil blive oprettet med kvalitet = 3, Kilde = M og Supplerende oplysninger = 31. Hvis der ikke kan hentes foreløbige koordinater (f.eks. fordi entiteten ligger på en ESR matrikel uden tilsvarende GST matrikel) oprettes et koordinatsæt Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 131 af 173

132 Feltnavn Kilde til koordinatsæt Kort feltbeskrivelse (0,0) med kvalitet = 3, Kilde = M og Supplerende oplysninger = null. Angiver den part som senest har ajourført koordinatsættet for det tekniske anlæg. M henviser til at koordinatsættet er maskinelt dannet, mens K henviser til, at oplysningen er verificeret af kommunen. Feltets kodeliste K Kommune L Landinspektør E Ejer M Maskinelt dannet Supplerende oplysning om koordinatsæt Som supplement oplyses om koordinatsættet er så nøjagtigt, at det ligger indenfor den geografiske afgrænsning af det tekniske anlæg eller om det blot vides at koordinatsættet ligger på den rigtige matrikel. Tillige oplyses om det tekniske anlæg ligger under jorden og dermed ikke fremgår af luftfotos. Kodeliste: 11 Koordinatsæt ligger i det tekniske anlæg (over jorden) 12 Koordinatsæt ligger i det tekniske anlæg (under jorden) 21 Koordinatsæt ligger i det tekniske anlæg (over jorden) 22 Koordinatsæt ligger i det tekniske anlæg (under jorden) 31 Koordinatsæt ligger på matriklen 32 Ukendt Feltet er ikke krævet. Hvis feltet er angivet som 11 eller 12, er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 1. Tilsvarende gælder hvis feltet er angivet som 21 eller 22 - så er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 2 og hvis feltet er angivet som 31 eller 32, er Kvalitet af koordinatsæt angivet med værdien 3. Retningsvinkel Retningsvinkel for tekst i gon, jf. TK-standard: Easting (X) koordinat Punktets placering Northing (Y) koordinat Revisionsdato Koordinatsystem X-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Placeringskode kodesæt 1-9, jf. DSFL. Y-koordinat i UTM Zone 32 ETRS89. Dato for seneste revision (godkendelse eller ændring) af geometridata. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Vælg fra listen hvilket system der anvendes til koordinaterne. VERSERENDE BYGGESAGER Er der verserende byggesager på dette niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesager nederst på skærmbilledet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 132 af 173

133 Feltnavn SAGSTYPE Sagstype Kort feltbeskrivelse Her kan du fra listen vælge den sagstype, der passer til den ændring, du vil lave, inden du klikker på Gem. Du kan under Indstillinger angive den sagstype du ønsker sat som standard. VURDERING Gyldighedsdato Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes Oprette Du kan i BBR-Kommune oprette et nyt teknisk anlæg ved at gøre følgende: Find via søgning den matrikel eller bygning, hvor du vil oprette et teknisk anlæg. Hvis du vil oprette et teknisk anlæg på en matrikel, skal du nu klikke på matriklen, skal du oprette et teknisk anlæg på bygning, skal du klikke på + ved matrikel og herefter klikke på bygningen. Klik på knappen Opret og vælg Opret teknisk anlæg. Udfyld felter til brug for oprettelsen. Du skal være opmærksom på, at der kan være felter, der skal udfyldes, og felter, der er afhængige af hinanden. Vær også opmærksom på, at du ikke kan oprette et teknisk anlæg, hvis adressen ikke eksisterer. Klik på knappen Opret Det tekniske anlæg er nu oprettet og kan ses i resultatlisten. Hvis du ikke har indberettet felterne korrekt, vil BBR-Kommune fremkomme med fejlmeddelelse om, hvor fejlen er. Ret fejlen og klik på knappen Opret igen. Ved uoverensstemmelse i sandsynlighedskontroller vises et advis: Gennemtving Annuller. Klik på Annuller for at rette eller på Gennemtving for at afslutte oprettelsen. Se punktet Kontroller. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 133 af 173

134 17.4. Ændre Når du vil ændre på et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil foretage ændringer på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Identændre Et stam- eller nybyggeri-teknisk anlæg identændres ved at angive: evt. et nyt ejendomsnummer og matrikel evt. et nyt bygningsnummer evt. nyt anlægsnummer evt. en ny adgangsadresse og trykke GEM. Ændring af felterne bygningsnummer, matrikel og/eller ejendomsnummer resulterer i en flytning af det tekniske anlæg til en ny bygning, evt. ny matrikel/ejendom/grund. Ændring af felterne anlægsnummer og adgangsadresse er derimod kun en ændring af et simpelt attribut og resulterer ikke i en flytning af det tekniske anlæg. De nævnte 5 felter er åbne for indberetning for et stam- og et nybyggeri-teknisk anlæg. På (S) entiteter vil de nævnte 5 felter dog være lukkede for indberetning, men ændring af felterne på stam-entiteter hhv. nybyggeri-entiteter vil slå igennem til underliggende (S) entiteter. Når man flytter et teknisk anlæg, som enten er et nybyggeri eller som har underliggende sagsentiteteter, skal man ved flytningen tage højde for de(n) tilhørende byggesag(er). Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.1. Geometri Når et teknisk anlæg flytter til en anden matrikel og den/det har beregnede koordinater eller slet ingen koordinater, vil disse blive opdateret med koordinater hørende til den nye matrikel (hvis det er en GST matrikel). Når en stam-entitet eller et nybyggeri har en geometri, hvis kilde er forskellig fra fra M (Maskinelt dannet) eller kvaliteten er forskellig fra 3 (usikker geokodning), bliver der kontrolleret for, om de angivne koordinater hører til den nye matrikel (hvis entiteten er knyttet til et GST matrikelnummer). Systemet vil give besked, hvis koordinaterne ikke ligger på den angivne matrikel. Resultattræ Resultattræet vil til enhver tid afspejle ændringerne, når et teknisk anlæg identændres. Vær dog opmærksom på, at det kun er muligt at se det tekniske anlæg efter identændringen, hvis det stadig opfylder søgekriterierne fra den oprindeligt udførte søgning. BBR-Meddelelser Når et teknisk anlæg identændres, udskrives der BBR-Meddelelser på almindelig vis. Hvis et teknisk anlæg flyttes fra en ejendom til en anden, udskrives der både en BBR- Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 134 af 173

135 Meddelelse for den gamle og den nye ejendom. BBR-Meddelelsen kan dog fravælges ved at sætte flueben i feltet Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse. Ejendomsnummer for ejerlejligheden Hvis det flyttede tekniske anlæg er en ejerlejlighed, kan det være nødvendigt at angive et nyt ejendomsnummer for ejerlejligheden ved flytning af det tekniske anlæg til en ny ejendom Kopiere Kopifunktionen for tekniske anlæg gælder for både nybyggeri teknisk anlæg samt for stam tekniske anlæg, men ikke (S) entiteter. Funktionen findes som et nyt menupunkt med teksten Kopier som nyt teknisk anlæg i menu vælgeren nederst i billedet. Kopieringen udføres ved at indføre de ønskede rettelser direkte på det tekniske anlæg, som man ønsker at kopiere fra og derefter benytte kopifunktionaliteten. Felter på entiteten kan efterfølgende rettes på almindeligvis. Ved kopiering af et teknisk anlæg, der ligger i en bygning vil den nye instans af entiteten blive placeret i samme bygning, som den kopierede entitet. Ved kopiering af et nybyggeri teknisk anlæg vil den nye instans af entiteten blive placeret i samme byggesag, som den kopierede entitet. Det betyder, at man ikke kan kopiere et nybyggeri teknisk anlæg, og samtidig oprette det på en anden ejendom Slette For at slette et teknisk anlæg, skal du gøre følgende: Find via søgning det tekniske anlæg, du vil slette. Klik på knappen Slet i bunden af skærmen. Denne boks vil fremkomme: Klik på knappen JA. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde en sletning, når du har klikket på JA Knapper Opret. Ved klik på denne knap kan du vælge det niveau, du ønsker: Opret byggesag. Kopier som nyt teknisk anlæg Klik på det ønskede niveau. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette det tekniske anlæg. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 135 af 173

136 18. Byggesager Definition BBR-Kommunes byggesager har til formål at modtage oplysninger om ændringer i bygnings- og boligbestanden, som opstår gennem byggesagsbehandlingen, samt at vedligeholde en aktuel beskrivelse af de ændringer, der er under udførelse, men som ikke er fuldført endnu (verserende byggesager). Når en verserende byggesag afsluttes (eks. henlæggelse), overføres oplysningerne automatisk til stamdata Anvendelse For at oprette en byggesag skal du gøre følgende: Vælg en grund som byggesagen skal knyttes til. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Når du har klikket på Opret og valgt Opret byggesag, får du dette skærmbillede (et udsnit), uanset hvilket niveau du vil oprette. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 136 af 173

137 Ejendomsnr., Byggesagskode og Ansøgningsdato er krævede felter. Udfyld også andre relevante felter. For at du senere kan søge sagen frem, anbefales det, at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Byggesagen er nu oprettet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 137 af 173

138 I enhver byggesag skal der normalt være en bygning (en (S)BYG eller (N)BYG)). Undtaget er byggesager som alene indeholder entiteter som ikke ligger under en bygning, dvs. ændringer til grunde ((S)GRU entiteter) eller ændringer eller nyopførelser af tekniske anlæg som ikke knytter sig til en bygning ((N)TEK hhv. (S)TEK entiteter). Opretter man fx en ny enhed, (N)ENH, og byggesagen ikke indeholder en bygning, vil der blive oprettet en (S)BYG entitet i byggesagen. Denne sagsentitet er en ændring til den bygning, som den nye enhed ligger under. Baggrunden for denne implementering er, at synkronisering af Nyt BBR til KMD BBR, i mange tilfælde kræver, at der forefindes en bygning i byggesagen. Der må kun være én bygning i en byggesag. En byggesag er altid knyttet til en grund og de sagsentiteter som hører til byggesagen skal ligge under selv samme grund. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 138 af 173

139 I skemaet herunder vises de felter, der indgår i skærmbilledet til Opret Byggesag. Til højre for feltnavnet er der en kort beskrivelse af brugen af feltet. Feltnavn SAGSOPLYSNINGER Byggesagsnr. Sagsbehandler Byggesagsdato Litra Ejendomsnr. Byggesagskode Bygherreforhold Ansøgning modtaget Kort feltbeskrivelse Indtast byggesagsnr. Indtast sagsbehandlers initialer (max 5 karakterer). Sagsbehandler er den person, der arbejder med byggesagen. Byggesagsdatoen dannes maskinelt, idet den indtastede byggetilladelsesdato, anmeldelse af byggearbejde eller anmeldelse af nedrivning indsættes i feltet. Er byggesagen udvidet med en delsag, angives et litra i næste felt. Indtast evt. litra. Litra angives, hvis byggesagen er udvidet med en delsag. Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Angiv ejendomsnummeret, der er på seks cifre. Du behøver ikke at indtaste foranstillede 0 er. Angiv kode for byggesag eller vælg fra listen. Koden angiver, efter hvilket regelsæt i bygningsreglementet den enkelte byggesag skal styres. Vælg fra listen det bygherreforhold der gør sig gældende i denne byggesag. Angiv den dato hvor ansøgningen er modtaget. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Fyldestgørende ansøgning Er ansøgning ikke fyldestgørende, jf. bygningsreglementet, fra starten, sendes brev til ansøger, dette noteres evt. under notatlinje. Når byggesagen er fyldestgørende indtastes dato i dette felt. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Anm. af byggeri Høring start Byggetilladelse Høring slut Angiv dato for kommunens tilladelse til byggeriet, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for naboorientering. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ideen med naboorientering er, at naboerne skal have mulighed for at komme med deres kommentarer, før kommunalbestyrelsen beslutter, om de vil give tilladelsen. Orienteringen skal foretages af kommunalbestyrelsen, og den skal ske skriftligt til de enkelte ejere og brugere. De naboer, som har kommenteret ansøgningen, skal have tilsendt en kopi af afgørelsen, når den foreligger samt orienteres om mulighederne for at klage. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ansøger byggetilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår naboorienteringen er færdigbehandlet. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 139 af 173

140 Feltnavn Påbegyndt Forventet påbegyndt Fuldført Forventet fuldført Ibrugtagningstilladelse Delvis ibrugtagningstilladelse Anm. af nedrivning Gennemført nedrivning Henlæggelse Færdigt bygningsareal Gyldighedsdato Foreløbig færdiggjort bygningsareal Kort feltbeskrivelse Angiv dato for hvornår byggeriet påbegyndes. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet forventes at blive påbegyndt. Datoen kan fremdateres. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår byggeriet er fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår ansøger forventer byggeriet fuldført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår kommunen har givet ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Ved angivelse af dato overføres sagen automatisk fra at være byggesag til at være stamdata. Angiv dato for hvornår kommunen har givet delvis ibrugtagningstilladelse. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for kommunens tilladelse til nedrivning, en anmeldelsessag. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for hvornår en aktuel nedrivningssag er gennemført. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv dato for henlæggelse af byggesagen. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Angiv det bygningsareal ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Gyldighedsdato. Datoen kan indberettes som , , 13/05/2009 eller , samt dd for dags dato eller gd for gårs dato. Gyldighedsdatoen anvendes i forbindelse med ejendomsvurderingen, og den markerer det tidspunkt, hvor ændringerne har fundet sted. Ændringerne ajourføres på de BBR-årskopier, der tidsmæssigt ligger efter gyldighedsdatoen. Skal årskopierne ajourføres med de indtastede ændringer for vurderingsrelevante felter, skal gyldighedsdatoen udfyldes. Angiv det beregnede areal (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Foreløbig færdiggjort antal lejligheder Foreløbig færdiggjort antal lejligheder u. køkken Angiv det beregnede antal af lejligheder (heltal), ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Angiv det beregnede antal boliger eller enkeltværelser uden køkken (heltal), som ansøger har færdiggjort/færdigmeldt. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 140 af 173

141 Feltnavn Opret nybyggeri Opret nybyggeri (knap) Søg Niveau (knap) Kort feltbeskrivelse Vælg fra listen, hvilket niveau der ønskes oprettet Klik på denne knap, hvis du skal oprette et nybyggeri. Du får først lov til at klikke på den, når du har oprettet byggesagen. Denne skal du anvende til at tilføje niveauer. Denne anvendes kun i forbindelse med nybyggeri. Klik på denne knap hvis du skal tilknytte niveauer på en til/ombygning eller nedrivning. Der vil fremkomme en træstruktur med de niveauer der er mulighed for at vælge. De niveauer der kan vælges har en checkboks tilknyttet. De niveauer der vælges overført til byggesagen ved at klikke på ikonet Kopier valgte emner. TILKNYTTEDE NIVEAUER Sagstype Kopier (link) Slet (link) Her fremgår det hvilken sagstype du har valgt på oprettelse af byggesagen. Ved nybyggeri kan du kopiere et niveau. Du får et oprettelsesbillede med data fra det niveau du kopierer fra og kan herefter ændrer de data der er anderledes på det nye niveau. Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet byggesagen. Ved klik på linket Slet, slettes niveauet fra byggesagen BBR-MEDDELELSE Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved afslutning af sag. Klikker du i checkboksen her, vil BBR-meddelelse ikke blive udskrevet, når sagen afsluttes Byggesagskoder Byggesagskoder skal anvendes jvf bestemmelserne i bygningsreglementet. Fra d. 31. december 2010 kan der kun ske ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder efter reglerne i Bygningsreglement Kodeværdier: 1 - BR - Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) 3 - BR - Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse 4 - BR - Tilladelsessag landbrugsbygninger 5 - BR - Anmeldelsessag (øvrige) Byggesagskode 1 - BR Tilladelsessag uden ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 1 benyttes til nybyggerier og om- og tilbygninger af byggeri af begrænset kompleksitet, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse til byggeri der ikke kræver ibrugtagningstilladelse jvf. Bygningsreglementet. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 1 (BR-Tilladelsessag): - Anvendelseskode 910 Garager på terræn i én etage samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. - Anvendelseskoder 920 og 930 Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 141 af 173

142 Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m² eller, hvis der foretages en helhedsvurdering når byggeretten er overskredet. - Anvendelseskode 110, 120 og 190 Fritliggende enfamiliehuse og anden bygning til helårsbolig samt om- og tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. - Anvendelseskode 130 (række-,kæde- og dobbelthuse) Sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger og med lodret lejlighedsskel samt tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. - Anvendelseskode 510 Sommerhuse samt tilbygninger hertil. - Anvendelseskode 540 Kolonihavehuse, hvis Kommunalbestyrelsen kræver byggetilladelse. - Anvendelseskode 220, 230, 310, 320 og 330 Industri- og lagerbygninger i 1 etage. Bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis bygningen opføres eller om- og tilbygges uden krav om ibrugtagningstilladelse. - Anvendelseskode 290, 390, 490 og 590 Disse koder beskriver anden bygning inden for hver kategori. Bygninger med disse anvendelseskoder kan indberettes med byggesagskode 1, hvis byggeriet opføres i 1 etage og der ikke er stillet krav om ibrugtagningstilladelse. - Tekniske anlæg Tekniske anlæg, hvor der ikke kræves ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 2 - BR Anmeldelsessag (garager, carporte, udhuse og nedrivning) Byggesagskode 2 benyttes til byggerier omfattet af anmeldelsespligt, dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelser om anmeldelsespligt i Bygningsreglementet. Det er byggerier med begrænset kompleksitet, som garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 m 2, samt nedrivning. Nedrivning af garager, carporte og udhuse skal ikke anmeldes. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 2 (BR-Anmeldelsessag): - Anvendelseskoder 910, 920 og 930 Nybyggerier og om- og tilbygninger af garager, carporte, udhuse og drivhuse hvor arealet er højst 50 m2 - Anvendelseskode 540 Nybyggerier og om- og tilbygninger af kolonihavehuse - Anvendelseskoder 110, 120, 130, 190 og 510 Overdækkede terrasser og lignende tilbygninger, hvor der ikke tilføres bolig- eller erhvervsareal. - Tekniske anlæg Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 142 af 173

143 Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50 m² eller andre typer tekniske anlæg, der kan opføres ved anmeldelse og som oprettes som tekniske anlæg i BBR. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af alle typer af byggerier, hvor der skal meddeles nedrivning til kommunalbestyrelsen Byggesagskode 3 - BR Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse Byggesagskode 3 benyttes til indberetning af nybyggerier og om- og tilbygninger vedrørende flerfamiliehuse samt erhvervs- og institutionsbygninger, der ikke er omfattet af bygningskoderne 1, 4 og 5. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 3 (BR-Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse): - Anvendelseskode 140 Tofamilieshuse og etageboligbyggeri med vandret lejlighedsskel. - Anvendelseskode 210 og 290 Avls- og driftsbygninger, hvis de opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA eller, hvor der ved svigt er stor fare for tab af dyreliv. Det vil typisk være staldbygninger over m2. - Anvendelseskoder 220, 230, 290, 390 og 490 Industri- og lagerbygninger, som opføres enten i 2 eller flere etager, eller placeres i konsekvensklasse CC3 i DS/EN 1990 DK NA - Anvendelseskoder 150, 160, 190, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440 og 490, 520, 530, 590, 910, 920 og 930 Øvrige erhvervs- og institutionsbygninger. - Tekniske anlæg Tekniske anlæg, hvor der kræves ibrugtagningstilladelse. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af bygninger med anvendelseskode 140 eller 190 og hvor det kræves tilladelse til nedrivning Byggesagskode 4 - BR Tilladelsessag landbrugsbygninger Byggesagskode 4 benyttes til indberetning af avls- og driftsbygninger ved landbrugs-, skovbrugs-, og gartneriejendomme, der kan opføres uden landzonetilladelse. Byggesagskoden kan benyttes til nybyggerier, til- og ombygninger samt nedrivninger for disse anvendelseskoder. Følgende byggearbejder kan indberettes med byggesagskode 4 (BR-Tilladelsessag landbrugsbygninger): Anvendelseskoder 210, 220, 230 og 290 Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN1990 DK NA. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare fortab af dyreliv, svarende til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 143 af 173

144 Byggesagskode 5 - BR Anmeldelsessag (øvrig) Byggesagskode 5 benyttes til indberetning af enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m 2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet. Følgende byggearbejder kan udføres med byggesagskode 5: - Anvendelseskoder 140, 150, 190 Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m² i etageejendomme med mere end en bolig. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Anvendelseskoder 160, 210, 220, 230, 290, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530 og 590 Ombygning af en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m². Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Anvendelseskoder 910, 920, og 930 Nybyggeri, om- og tilbygning af garager, carporte og udhuse, hvis disse opføres på en erhvervs- eller institutionsejendom. - Nedrivning Hel eller delvis nedrivning af bygninger med ovenstående anvendelseskoder samt anvendelseskode Teknisk anlæg Nybyggeri, om-tilbygning og nedrivning af tekniske anlæg, som f.eks: Vindmøller Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser, hvis disse oprettes som tekniske anlæg i BBR Opret byggesag - Nybyggeri Et nybyggeri kan vedrøre et niveau (f.eks. en bygning), som ikke findes i forvejen. For at oprette en byggesag til nybyggeri skal du gøre følgende: Opret en byggesag som beskrevet under afsnit Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Vælg fra listen, hvilket niveau, du vil oprette. Klik på knappen Tilføj. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 144 af 173

145 Det valgte niveau skal nu knyttes til et niveau under ejendommen. I resultatlisten vises en træstruktur hvor de niveauer, som det er muligt at knytte det nye niveau til, er fremhævet. Hvis du for eksempel har valgt niveau enhed, se resultatlisten ud som følger: Ved at klikke på et niveau i resultatlisten knyttes det nye niveau til dette og oprettelsesbilledet til det nye niveau vises. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 145 af 173

146 Hvis der er tale om en ny bygning vises også hele byggesagen sammen med oprettelsesbilledet. Hvor der ikke er tale om en sagsbygning (som i eksemplet ovenfor) vises, kan du øverst se nogle af de data, du lige har tastet ind (sagsnr., sagsbehandler og sagsdato). Yderligere er der angivet sagstype. I dette tilfælde vises det, at der er tale om nybyggeri. Denne metode er den eneste til at oprette nybyggeri, og sagstype kan ikke ændres. For at oprette sagen færdigt på niveauet, er der nogle felter, der kræves udfyldt. Kravene til udfyldning af felterne varierende alt efter, hvilket niveau der er valgt. Indtast data i relevante felter. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Ved tryk på Knappen Opret oprettes sags-niveauet, og det knyttes til byggesagen. Hvis der er felter, der ikke er korrekt udfyldt, eller mangler at blive udfyldt, vil der komme fejltekster på disse. Når alt er korrekt, får du et skærmbillede, der siger, at byggesagen er oprettet, og du skal klikke på linket OK. Sagen er nu oprettet, og i resultatlisten vil følgende nu fremkomme: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 146 af 173

147 Ud over nybyggeri enheden (markeret med (N) i resultatlisten) er der automatisk blevet knyttet en sagsbygning til byggesagen (markeret med (S) i resultatlisten). Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 147 af 173

148 Er der underliggende niveauer på sagen, vil disse blive vist som under stamdata, med et +. Hvis et niveau er et nybyggeri, vil det være markeret som (N). Hvis det er en til/ombygning eller nedrivning, vil det være markeret som (S) Opret byggesag - Om-/tilbygning eller nedrivning Via søgebillede For at oprette en byggesag til en til/ombygning kan du gøre følgende: Opret en byggesag som beskrevet under afsnit Du har nu oprettet en sag, men der er ikke tilknyttet nogen bygninger, enheder o.l. til sagen. Hvis der ikke tilknyttes nogen niveauer til sagen, kan den kun fremfindes via søgebilledet med søgning på byggesagsniveau. Derfor skal du nu gøre følgende: Gå ned i bunden af skærmen til gruppeboksen Tilføj. Klik på knappen Søg. I resultatlisten vises en træstruktur med de niveauer, der hører til den givne ejendom. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 148 af 173

149 For at tilknytte et niveau til byggesagen klikkes der på det ønskede niveau ude i træstrukturen. Nu vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om om-/tilbygning eller nedrivning. Efter at have valgt sagstype, trykkes OK. Oprettelsesbilledet for niveauet vises, og du kan indtaste data, der skal ændres. Hvis du for eksempel har valgt niveau TEK 1, vises følgende skærmbilledet: Ved tryk på knappen Opret tilknyttes niveauet til sagen med de ændrede data. Nu skulle de identer, du har valgt, gerne være listet i bunden af din byggesag, under gruppeboksen Tilknyttede niveauer. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 149 af 173

150 Via resultatliste/søgning En anden metode til at oprette byggesag på er ved at gøre følgende: Find via søgning det niveau, du vil oprette en byggesag på. Klik på niveauet, fx det tekniske anlæg, der skal oprettes byggesag på. Klik på knappen Opret og vælg Opret byggesag. Herefter vises en pop-up, hvor du skal angive, om der er tale om en om- /tilbygning eller en nedrivning. Udfyld relevante felter der er tre felter, der kræves at blive udfyldt, disse er ejendomsnr, Byggesagskode og Ansøgningsdato, men for at du senere kan søge sagen frem, anbefales det at indtaste både sagsnr. og sagsbehandler. Klik på knappen Opret. I og med at du allerede stod på en ident, da du valgte at oprette en byggesag, er denne allerede tilknyttet til sagen, inden du opretter den færdig, det kan du se ved at se i bunden af skærmen under Tilknyttede niveauer Ændre en byggesag Fremfinding af byggesager Fremfinding af en byggesag eller de sagsdata, der er knyttet til byggesagen, kan gøres på 2 forskellige måder. Du kan søge selve byggesagen frem. I Vælg niveau på søgebilledet vælges Byggesag, og de felter du vil søge på, udfyldes. I resultatlisten listes de sager, der opfylder søgekriteriet, og byggesagen hentes ved at klikke på sagen i resultatlisten. Hvis en af de tilknyttede niveauer skal ændres, klikkes der på det pågældende niveau, som ligger i gruppelisten Tilknyttede niveauer. En anden måde er at søge på et bestemt niveau i Vælg niveau på søgebilledet. I resultatlisten vil alle sagsdata være markeret med(s) for om-/tilbygning og (N) for nybyggeri. Når du klikker på en af disse, får du hentet niveauets sagsdata. Hvis der er tale om bygningsniveauet, får du samtidig vist byggesagsdata, og ved andre niveauer hentes byggesagsdata ved at klikke på knappen Vis sagen Ændre på niveauet Når du har fundet sagsdata frem på det niveau, der skal ændres, kan du Indtaste nye værdier i de felter der skal ændres. Klikke på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Ændre på byggesagen Vil du ændre på selve byggesagsoplysningerne, skal du klikke på knappen Vis sagen, øverst i skærmbilledet på sagsdataniveauet. Hvis der er tale om en bygning er byggesagsdata en del af bygningsbilledet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 150 af 173

151 Indtast/ændr på de felter, der skal ændres. Klik herefter på knappen Gem. Klik på linket OK, og byggesagen med ændringer er nu gemt Ændre på underliggende niveauer i byggesagen Vil du ændre eller fejlrette på underliggende niveauer, kan du på byggesagsbilledet i bunden se de niveauer, der er tilknyttet til byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 151 af 173

152 Klik på det niveau, du vil ændre på. Ændr på de detaljer, der skal ændres Klik på knappen Gem i bunden af skærmen. Ændringerne er nu gemt Afslut en byggesag Når en byggesag afsluttes overføres data fra de tilhørende sagsentiteter ((N) hhv. (S) entiteter) til data i stam. En byggesag afsluttes ved at der angives en eller flere relevante datoer: For byggesagskode 1,2,4,5: Fuldførelsesdato udfyldes og sagen gemmes. For byggesagskode 3: Ibrugtagningsdato udfyldes og sagen gemmes (udfyldes der fuldførelsesdato uden indtastning af ibrugtagningsdato afsluttes sagen midlertidig, se afsnit ). Ibrugtagningsdato indberettes kun ved byggesagskode 3. Mere nøjagtig sker der følgende ved afslutning af en byggesag: Data overføres fra sag til stam. Sagsentiteterne får status 4 og et ophørstimestamp. Byggesagen får et ophørstimestamp. Hvis byggesagen indeholder en nybyggeri bygning sættes opførelsesår. Hvis byggesagen indeholder et nybyggeri teknisk anlæg sættes etableringsår. For nedrivninger gælder det, at stamentiteten slettes i stamdelen, dvs. får et ophørstimestamp og status 2. Dette gælder naturligvis kun ved nedrivning af hele entiteten. Når en byggesag afsluttes overføres data fra de tilhørende sagsentiteter ((N) hhv. (S) entiteter) til data i stam. For nybyggerier overføres alle data, men for sagsentiteter (S) overføres ikke alle felter. Følgende felter opfattes som hørende til sagsniveauet og overføres ikke til stamentiteter ved afslutning af en (S) entitet: ESDH reference Journalnummer Oprettelsesdato (RecordCreatedDateTime) Seneste ændringsdato (RecordChangeDateTime) Ved til- og ombygninger samt nedrivininger kan der forekomme negative værdier i f.eks. arelafelter, som trækkes fra det i stamdelen registrerede areal. Man kan afslutte en byggesag midlertidig eller delvis. Disse to typer er beskrevet i de efterfølgende afsnit. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 152 af 173

153 Midlertidig afslutning af en byggesag En byggesag med byggesagskode 3 kan afsluttes midlertidigt. Dette sker når en byggesag fuldføres, men ikke ibrugtages (fuldførelsesdato forskellig fra null, ibrugtagningstilladelse = null). Tidligere har der været et krav om en bygning i byggesagen for at kunne afslutte denne midlertidig, men dette krav er nu fjernet hvis byggesagen indeholder alene et teknisk anlæg. En midlertidig afslutning betyder, at data overføres fra sag til stam for alle sagsentiteter, men at byggesagen ikke afsluttes endeligt. Byggesagen venter på, at der angives en ibrugtagningsdato. Alle entiteter undtagen bygninger og tekniske anlæg fjernes fra byggesagen, men bygninger og tekniske anlæg vil som sagsentiteter forblive i byggesagen indtil den afsluttes helt. De kan dog ikke længere rettes. Et forsøg på at opdatere de forblivne sagsentiteter i byggesagen eller et forsøg på at rette selve byggesagen vil blive afvist. Det eneste der kan inddateres i byggesagen er ibrugtagningstilladelse. Alle andre data skal rettes i stam Indflytning På en byggesag med byggesagskode 1 eller 3 kan man på en sagsenhed indtaste en indflytningsdato. Før BBR version 1.6 (10. december 2014) virkede indflytning på følgende måde: Hvis det var en byggesagskode 1 blev der foretaget en midlertidig afslutning af byggesagen, dvs. alle sagsdata (ikke kun den ene enhed) blev flyttet til stamdata og byggesagen ventede kun på fuldførelse. Dette var ikke specielt hensigtsmæssigt og har kun givet mening for parcelhuse med én enhed. Hvis der var flere enheder i bygningen blev de allesammen afsluttet, selvom kun en enhed havde fået en indflytningsdato. Hvis det var en byggesagskode 3 blev der simuleret en delvis ibrugtagningstilladelse. Enheden blev opdateret med Delvis ibrugtagning sat lig indflytningsdato. Byggesagen blev opdateret med Delvis ibrugtagningstilladelse sat til dags dato og byggesagens Færdigt Bygningsareal sat lig med enhedens areal. Dette var ikke specielt hensigtsmæssigt at sætte dato for delvis ibrugtagning i forbindelse med en indflytning. I forbindelse med BBR version 1.6 er funktionaliteten blevet ændert på følgende måde: En byggesag med byggesagskode 1 afsluttes delvis og ikke længere midlertidig i forbindelse med at der sker indflytning på en sagsenhed. Dette gælder også indflytning i en enhed i en bygning med kun én enhed. For en byggesag med byggesagskode 3 gælder det, at felterne Delvis ibrugtagning på enhed og Delvis ibrugtagningstilladelse på byggesag ikke længere bliver udfyldt. Indflytning ligestilles således ikke længere med en delvis ibrugtagning. Indflytning på en enhed fungerer fra BBR 1.6 således på samme måde for byggesagskode 1 og 3. Lidt mere teknisk sker der følgende: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 153 af 173

154 Enhedens samlede areal adderes til feltet Foreløbig Færdiggjort bygningsareal i alt på byggesagen. Felterne Foreløbig færdiggjort antal lejligheder og Foreløbig færdiggjort antal lejligheder uden køkken på byggesagen beregnes. Enheden, som har fået en indflytningsdato, afsluttes. Hvis der er tale om nybyggeri afsluttes enhedens opgang og etage ligeledes. Hvis bygningen i byggesagen er et nybyggeri og det er den første enhed som afsluttes, opdateres stambygningen med indeværende år som opførelsesår. Herudover overføres bygningens sagsdata ikke til stamdata og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som vises og opdateres i klienten Håndtering af eksisterende byggesager med byggesagskode 1 som er midlertidig afsluttet Selv om byggesager med byggesagskode 1 i forbindelse med BBR 1.6 ikke længere afsluttes midlertidig ved indflytning vil der være nogle byggesager tilbage i systemet (fra før BBR 1.6 blev sat i drift), som har byggesagskode 1 og som er midlertidig afsluttet og venter på fuldførelse. Disse kan afsluttes ved at man giver dem en fuldførelsesdato Delvis afslutning af en byggesag Byggesager med byggesagskode 3 og som indeholder enheder kan også delvis afsluttes ved at der gives ibrugtagningstilladelse. Dette sker normalt når nogle enheder ibrugtages, mens andre endnu ikke er færdiggjort. Som det første skridt opdateres den (eller de) enhed(er) der skal afsluttes, med en dato i feltet Delvis ibrugtagning. Som det andet skridt indtastes dato for Delvis ibrugtagningstilladelse på byggesagen og i feltet Færdiggjort bygningsareal indtastes et areal. Grunden til at det ikke bare kan beregnes ud fra enheden(erne) er, at der godt kan være noget fællesareal der også er færdiggjort. Når byggesagen gemmes sker der følgende: Færdiggjort bygningsareal vil blive adderet til feltet Foreløbig Færdiggjort bygningsareal i alt. Felterne Foreløbig færdiggjort antal lejligheder og Foreløbig færdiggjort antal lejligheder uden køkken beregnes. De enheder der har en dato i feltet Delvis ibrugtagning afsluttes. Hvis der er tale om nybyggeri afsluttes enhedens opgang og etage ligeledes. Hvis bygningen i byggesagen er et nybyggeri og det er den(de) første enhed(er) som afsluttes, opdateres stambygningen med år for delvis ibrugtagningstilladelse som opførelsesår. Bygningens sagsdata overføres ellers ikke til stamdata og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som vises og opdateres i klienten. Det er også muligt at angive en delvis ibrugtagningstilladelsesdato på en byggesag uden at der samtidig afsluttes enheder. I princippet kan man også angive datoen på en byggesag som ikke har enheder som entiteter. Dette vil resultere i følgende: Færdiggjort bygningsareal vil blive adderet til feltet Foreløbig Færdiggjort bygningsareal i alt. Hvis bygningen i byggesagen er et nybyggeri og det er første gang der byggesagen gemmes med delvis ibrugtagningstilladelse, opdateres stambygningen med år for delvis ibrugtagningstilladelse som opførelsesår. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 154 af 173

155 Bygningens sagsdata overføres ellers ikke til stamdata og det er forsat sagsbygningen og ikke stambygningen som vises og opdateres i klienten. Vær opmærksom på, at datoen for delvis ibrugtagningstilladelse kan slettes igen på byggesagen hvis der ikke er afsluttede enheder. Hvis man gør det, vil også stambygningens status for delvis afslutning blive genberegnet. Desuden vil opførelsesår på stambygningen blev nulstillet hvis det drejer sig om et nybyggeri og der ikke er andre delvis/midlertidig afsluttede byggesager på stambygningen Afslutning af en delvis afsluttet byggesag Ved en byggesagskode 1 afsluttes en delvis afsluttet byggesag ved at der indtastes dato for fuldførelse. Ved en byggesagskode 3 afsluttes en delvis afsluttet byggesag ved at indtaste dato for ibrugtagningstilladelse. Alle entiteter i byggesagen (inkl. bygningen), som endnu ikke er afsluttet, afsluttes og sagsdata overføres til stamdata Stambygningens midlertidig status kode 1 der findes en byggesag som er delvis afsluttet (bygningen er nybyggeri) 2 der findes en byggesag som er midlertidig afsluttet (bygningen er nybyggeri) 3 der findes en byggesag som er delvis afsluttet (bygningen er til/ombygning) 4 der findes en byggesag som er midlertidig afsluttet (bygningen er til/ombygning) Vær opmærksom på, at hvis stambygningen er et nybyggeri og byggesagen er delvis afsluttet, så vil klienten vise sagsbygningen og ikke stambygningen. Det vil sige, at stambygningen ikke vises i klienten i tilfælde af at den har midlertidig status Hvordan kan man se om en byggesag er delvis eller midlertidig afsluttet Det er ikke umiddelbart nemt at se, om en byggesag er midlertidig afsluttet, delvis afsluttet eller slet ikke afsluttet. Delvis afsluttet byggesag Hvis det drejer sig om et nybyggeri og byggesagen er delvis afsluttet vil resultatlisten vise de afsluttede entiteter som stamentiteter, men selve bygningen vil stå som nybyggeri, dvs. som (N)BYG. På byggesagsbilledet vil man under Foreløbig færdiggjort kunne se hvor stort areal og hvor mange enheder, der er afsluttet. Byggesager med byggesagskode 3 som er afsluttet med indflytningsdato før BBR 1.6 vil også have delvis ibrugtagningstilladelse have udfyldt. Midlertidig afsluttet byggesag Hvis det drejer sig om et nybyggeri og byggesagen er midlertidig afsluttet vil resultatlisten vise alle entiteter som stamentiteter. Bygningen vil stå som (S) entitet i resultatlisten, men åbner man bygningen, vil man kunne se, at bygningen er et nybyggeri (N)BYG Tilknyt flere identer Har du ikke fået oprettet alle identer på en byggesag ved om/tilbygning eller nedrivning, er det muligt at tilføje dem efterfølgende. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 155 af 173

156 Hvis der er en bygning i byggesagen bliver byggesagen vist i bygningsbilledet, og fremgangsmåden er følgende: Find byggesagen frem (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Søg niveau i gruppeboksen Andre niveauer i sagen. Klik på det niveau du vil tilføje til byggesagen Vælg sagstype for niveauet. Klik på knappen Opret i bunden af skærmen. Hvis der ingen bygning er i byggesagen, bliver sagen vist på sagsbilledet. Fremgangsmåden er den samme, dog skal man her klikke på knappen Søg i gruppeboksen Tilføj. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 156 af 173

157 18.9. Slette Skal du slette en byggesag eller et underliggende niveau på en byggesag, skal du være opmærksom på, at sletning kun må ske, såfremt der er tale om, at det er lettere at slette end at fejlændre, eller at der reelt ikke er nogen sag. Det kan også være, at der slet ikke er givet byggetilladelse endnu, så kan sagen også slettes. Er der tale om, at en bygherre o.l. melder, at byggeriet ikke bliver til noget alligevel, skal sagen i stedet henlægges. Dette gælder specielt, hvis der allerede er givet byggetilladelse Slet en byggesag Find byggesagen (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Slet. Der er ikke nogen fortrydelsesret, og du kan ikke få data tilbage, når du først har slettet Slet et underliggende niveau Find niveauets sagsdata (Se afsnit 18.6). Klik på knappen Slet. eller Find byggesagen Tryk på knappen Slet ud for niveauet i gruppeboksen Tilknyttede niveauer Tryk på knappen Gem på byggesagen Afslutte byggesag Når du vil afslutte en byggesag, skal du gøre følgende: Find via søgning den byggesag, du vil afslutte. Hvis byggesagen drejer sig om en 1) BR-S Anmeldelsessag, 2) BR-S Tilladelsessag, 4) BR-Tilladelsessag (landbrugsbygning) eller 5) BR-anmeldelsessag (øvrige) skal du indtaste en dato i feltet Fuldførelse af byggeri. Hvis byggesagen drejer sig om en BR-Tilladelsessag (erhverv eller etageboliger), skal du, udover at indtaste en dato i feltet Fuldførelse af byggeri, også indtaste dato for Ibrugtagningstilladelse, før byggesagen afsluttes. Indtast dato i de ovenfor nævnte felter, alt efter byggesagskode. Klik på knappen Gem. Når du afslutter en byggesag, vil alle sagsdata automatisk blive ført over til stamdata. Ved til-/ombygninger skal du være opmærksom på at systemet ikke indeholder arealbaserede overførselsprincipper, og du skal derfor selv sørge for at tagdækningsmateriale og ydervægsmateriale falder rigtigt på plads. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 157 af 173

158 Knapper Annuller. Ved klik på denne knap kan du annullere dine indtastninger. Gem. Ved klik på denne knap kan du gemme de rettelser, der er indtastet på billedet. Opret. Ved klik på denne knap kan du opdatere byggesagen med de indtastede oplysninger. Slet. Ved klik på denne knap kan du slette det pågældende niveau. Søg. Ved klik på denne knap kan du søge med de indtastede søgekriterier. Tilføj. Ved klik på denne knap kan du tilføje identer til niveauet på byggesagen. Vis sagen. Ved klik på denne knap får du åbnet for sagsdata i byggesagen. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 158 af 173

159 19. Verserende byggesager Er der verserende byggesager på et niveau, vil dette fremgå i gruppeboksen Verserende byggesag nederst på skærmbilledet for det pågældende niveau. Hvis der er flere sager, vises alle sager startende med deres sagsidenter Niveauet Grund (GRU) På en stamgrunden (GRU) vises kun de overordnede sagsidenter under verserende byggesag. Ved klik på knappen Vis sagen vises hele indholdet af byggesagen. Se nedenstående eksempel. Læg mærke til, at der er klikket på grunden (GRU) og ikke på den verserende sag på grunden (S) GRU Andre niveauer For andre niveauer findes en gruppeboks Berørte sagsdata, hvor alle de felter der får et nyt indhold via byggesagen er angivet. Se nedenstående eksempel. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 159 af 173

160 Der er ikke klikket på sagen BYG (S), men på stamdelen (BYG). Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 160 af 173

161 20. Masseopdatering af enheder Masseopdatering af enheder tilgås fra bygningsbilledet via knappen masseopdatering af enheder. Når du klikker på linket, bliver følgende skærmbillede vist: Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 161 af 173

162 Der gennemføres nu tre trin: Trin 1 Vælg enheder Trin 2 Vælg felter Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Man kan til hver tid trykkes på knappen start forfra i bunden af skærmbilledet og processen starter forfra, og intet bliver gemt. Når ændringer gemmes sættes sags-typen for de valgte enheder automatisk til kode 5 ( Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling ) Trin 1 Vælg enheder I listen Enhed vælges de enheder du ønsker at opdatere. Klik på knappen Tilføj enhed. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 162 af 173

163 De valgte enheder vises ved siden af boksen Valgte Enheder: Trin 2 Vælg felter I drop-down listen Felt vælges de felter, der ønskes opdateret. Felterne listes horisontalt og vises med deres eksisterende værdi. Der er dog mulighed for pr. felt at angive en default værdi. Denne værdi vil blive vist i matricen for alle enheder, men med mulighed for at blive overskrevet. Når der i nedenstående eksempel trykkes på knappen Tilføj Felt, vil der blive tilføjet en linje med feltet. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 163 af 173

164 20.3. Trin 3 Udfyld værdier /Gem ændringer Yderligere ændringer til enhederne i matricen angives. Og der kan nu trykkes på knappen Gem Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 164 af 173

165 21. Periodiske udskrifter Periodiske udskrifter er placeret i menuen Funktioner, som er placeret i venstre side af skærmbilledet lige under fanebladene Anmeldelsessager Ved igangsætning af en kørsel gennemløbes alle byggesager med den/de valgte typer. De sager, der kan overføres uden fejl og dermed afslutter byggesagen, overføres til stamdata. De sager, der fejler, samles op på en liste, som præsenteres for sagsbehandleren. De 2 sagstyper kan udskrives hver for sig eller samlet. Når sagerne er behandlet i denne kørsel, kan de ikke udskrives igen Påbegyndelsesrykkere Der dannes påbegyndelsesrykkere på byggesager, hvor følgende er gældende Byggesagen er ikke ophørt Byggesagen er ikke påbegyndt Byggesagen er ikke henlagt Byggesagen indeholder ikke bygninger eller enheder med anvendelseskode 210 (landbrug) Byggesagens tilladelsesdato + interval i måneder (angives i Systemadministration, Tidsfrister) ligger tidligere end dags dato Når påbegyndelsesrykkerne er dannet, vises en PDF-fil i et særskilt browservindue. PDFfilen indeholder en side pr. påbegyndelsesrykker. Sidste side i PDF-filen indeholder en oversigtsliste over dannede påbegyndelsesrykkere. Sagsbehandleren udskriver påbegyndelsesrykkerne decentralt. En påbegyndelsesrykker kan udskrives igen, hvis sagen stadig mangler påbegyndelsesdato. Bygninger og boliger BBR-Kommunes Brugervejledning Side 165 af 173

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skærmbillede-skabelon... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Menubjælke... 3 4.1.1.2 Faneblade... 3 4.1.2 Resultatliste... 3 4.1.2.1 Højre-/indholdsside... 5 4.1.2.2

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary

Table Report. 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd. Database summary Table Report 07_BbrdataFysisk_V10_1.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 41 Number of views: 0 Number of columns: 865 Number of indexes: 75 Number of foreign keys: 101 Last build date:

Læs mere

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune

Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune Bygnings- og boligregistret Brugervejledning BBR Kommune 1 Dokument historik Version Dato Forfatter Status Bemærkninger 1.0 06-06-2017 Netcompany Endelig Første udgave til BBR Kommune version 1.8. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere