Forbrugeradfærd på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugeradfærd på internettet"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen i Aarhus 2011

2 Abstract: This thesis is based on EDGE Boardshop, which is a click-and-mortar retailer of clothing, outfits and gear for surf, skate, ski and snowboard. EDGE Boardshop has a large turnover in the physical store, while the number of visitors and the sales in the webshop, is to be improved. Therefore, this thesis aim to make recommendations to EDGE Boardshop, based on their customer segment e-consumer behavior. In order to achieve a better understanding of EDGE Boardshops segments e-consumer behavior, the following main topics is developed from the theoretical literature framework: past experience, image, trust, social factors and e-interactivity. These factors all influence when the e-consumer acts on the Internet. Since this is an exploratory study, a qualitative approach to the topic is being used. The factors, described in the theoretical literature framework, which are affecting EDGE Boardshops target group, will be examined through a focus group and through depth interviews based on a semistructured interview guide. Through the collected data, it is examined how the selected respondents relate to the outlined factors. Past experience has a general importance for respondents who prefer shopping with e- retailers, with whom they have positive past experiences. It was important to the respondents that a website appears nice and professional, when assessing a company's image. It is also important that a website looks nice and professional, if you want to win the e-consumers trust. Overall, the respondents were more sceptical of trading on the Internet, than in physical stores. Social interaction was of great importance to the respondents. Especially when the e-consumers are trading gear, they are collecting the information and product information from peers through forums, communities and their friends. By e-interactivity the respondents told that a website should be easy to use and easy to navigate. Thus, a website appears to be more professional and trustworthy to the e-consumers. It is recommended that EDGE Boardshop should consider an optimisation of their website, based on previous literature and the empirical results. It is recommended that they in larger extent are active in communities and forums, which should be done on their own effort as well as the

3 teamriders. They should optimise their website in terms of technical errors and omissions, thus the usability will be improved. EDGE Boardshop should make a sharp division of their community and the webshop, so e-consumers can easily navigate and manage their clicks on the website. It is strongly recommended that EDGE Boardshop is taking the above mentioned recommendations for consideration, as the e- consumers first impression is essential when visiting a new website, and must decide whether to stay at the website and maybe make a purchase or simply leave the website as it does not meet the e-consumers expectations of a website. If the recommendations should be transferred to other companies or markets, it is recommended to develop further empirical studies.

4 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1: INDLEDNING PROBLEMBAGGRUND PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING STRUKTUR OG METODE TEORETISK LITTERATURRAMME... 8 KAPITEL 2: TEORI OG EMPIRI FORBRUGERADFÆRD PÅ INTERNETTET INFLUERENDE FAKTORER Tidligere erfaringer Image Tillid Sociale faktorer E-interaktivitet DELKONKLUSION...19 KAPITEL 3: EMPIRISK METODE DESIGN AF DET KVALITATIVE STUDIE Tidligere studier Reliabilitet og validitet UNDERSØGELSESDESIGN Udvælgelse af respondenter Rekrutteringsfremgang Rekruttering til fokusgruppe Rekruttering til personlig interview Interviewplacering UDARBEJDELSE AF INTERVIEWGUIDE Interviewguide Indsamling af data Fokusgruppe interview Personlige interviews DELKONKLUSION...31 KAPITEL 4: EMPIRISKE RESULTATER RESPONDENTER FAKTORER DER PÅVIRKER RESPONDENTERNE NÅR DE HANDLER PÅ INTERNETTET Tidligere erfaringer Image Tillid Sociale faktorer E-interaktivitet DELKONKLUSION...47 KAPITEL 5: KONKLUSION ANBEFALINGER...52 KAPITEL 6: REFLEKSION OG PERSPEKTIVERING...55

5 Kapitel 1: Indledning Click-and-mortar model is winning currently and all evidence suggest that this trend will continue (Turban, E. et al. 2008, s. 143). Det får større og større betydning for den fysiske butik, at kunderne kan besøge en web-shop, hvor butikkens produkter beskrives og vises frem. Studier viser at kunder, der både handler i virksomhedens fysiske butik samt web-shop handler for større beløb end de kunder, som kun handler i den fysiske butik (Dennis, C. et al. 2009). Click-and-mortar er en betegnelse for virksomheder, der både har gjort sine produkter tilgængelige online samt i en fysisk butik. Det er værdiskabende for den enkelte virksomhed, at kunderne kan sidde derhjemme og se de forskellige produkter. Fordelen ved at have en web-shop som supplement til den fysiske butik er, at kunderne kan se virksomhedens produkter når som helst, alle ugens syv dage. Kunderne kan sidde derhjemme i ro og mag, mens de læser om og sammenligner de forskellige produkter. Samtidig har kunderne mulighed for at gå ned i den fysiske butik og få vejledning og service, samt teste og se produkterne (Turban, E. et al. 2008). I starten af 90 erne begynder internettet så småt sit indtog i Danmark og i 1997 er de første enheder tilsluttet en internetopkobling (Christensen, J. 2008). I 2010 havde 89 % af den danske befolkning en internetkobling i deres hjem, hvilket klart indikerer, at internettet i nyere tid er blevet en større og vigtigere del af samfundet (www.dst.dk). Denne afhandling omhandler betydningen af, at have en velfungerende netbutik som supplement til den fysiske butik. Tre ud af fire danskere anvender internettet dagligt og to ud af tre handler på nettet (Plovsing, Danmarks Statistik, 2009). Før internettets indtog, foregik megen korrespondance via almindelig brev-post. I dag sendes megen post via s, hvilket har gjort kommunikationen hurtigere, da man modtager s i samme sekund, som de sendes. I erhvervslivet har man i mange sammenhænge stor glæde af den noget hurtigere måde at kommunikere på, da det har gjort det lettere og hurtigere at kommunikere med kunderne (Turban, E. 2008). Det er derfor vores overbevisning at s ligeledes er et vigtigt værktøj for e-forhandlerne, som derved kan komme tættere på kunderne ved at føre personlige mailkorrespondancer. Dette er i dag en vigtig del af e- 1

6 forhandlernes kundeservice. Mange e-forhandlere benytter i høj grad systemet til reklame, da dette er forbundet med særdeles lave omkostninger i forhold til alternative måder at reklamere på. Men systemet bruges også i lige så høj grad, som kommunikationskanal, kunderne og e- forhandlerne imellem. Således er s et godt værktøj til at yde en god kundeservice. (Turban, E. 2008). Internettet har gjort det muligt for virksomheder at udvide deres marked, så de nu kan sælge produkter og serviceydelser til langt flere potentielle kunder end tidligere. Mange virksomheder har deres egen hjemmeside, hvor de promoverer deres produkter og mange virksomheder sælger deres produkter og serviceydelser via internettet. Det er via internettet muligt at promovere og sælge sine produkter til kunder, der er bosat på den anden side af jorden (Morris, M. 2004). 1.1 Problembaggrund Problemstillingen i denne afhandling er udarbejdet i samarbejde med EDGE Boardshop, som er en lille butik i hjertet af Aarhus, der sælger udstyr til ski, snow- og skateboarding samt wake- og kiteboarding (EDGE Boardshop, Bilag 1). Ydermere sælger EDGE Boardshop tøj og accessories, som henvender sig til de nævnte miljøer. EDGE Boardshops omsætning er nogenlunde ligeligt delt mellem salg af beklædning og udstyr til vintersport, samt salg af beklædning og udstyr til forskellige surf discipliner. EDGE Boardshop startede op for et år siden med en fysisk butik i Frederiksgade og har efterfølgende lanceret en hjemmeside med tilhørende web-shop. Der er udmærket omsætning i den fysiske butik og EDGE Boardshop ønsker på sigt at åbne flere butikker i større danske provinsbyer. EDGE Boardshop har endnu ikke haft samme succes med lanceringen af web-shoppen. Studier viser, at det kan være forbundet med store omkostninger, at skabe en hjemmeside med en tilstrækkelig trafik, som kan opveje de afholdte omkostninger (Hoffman, D. L. 2000). Ydermere nævner Lincoln, S. R. (2009), at en god hjemmeside forstår at kommunikere budskabet ud til e-forbrugerne, via de mange forskellige muligheder, som internettet byder på, hvilket sagtens kan fungere uden brug af avancerede teknologiske tiltag. Det vil ifølge Kennedy, A. (2006) typisk kræve færre ressourcer at erhverve nye kunder, hvis man allerede er en veletableret virksomhed med et stærkt brand. EDGE Boardshop oplever ikke den samme interesse for hjemmesiden, som for den fysiske butik (EDGE Boardshop, Bilag 1). Det betyder, at omsætningen på web-shoppen ikke på nuværende tidspunkt lever op til deres forventninger. Den manglende 2

7 omsætning fra web-shoppen betyder, at rentabiliteten ikke er optimal i forhold til de arbejdstimer, der bruges på at holde den ved lige og opdateret. Tidligere undersøgelser af forbrugeradfærd på internettet findes i et vist omfang, men er ikke udtømmende (Dennis, C. et al. 2009). Lige fra internettets begyndelse, var der mange positive og optimistiske forventninger til internettets formåen og der var mange bud på, hvordan den almindelige borgers hverdag ville blive påvirket. Man satte blandt andet spørgsmålstegn ved, om almindelige detailbutikker ville bliver erstattet af web-shops eller om web-shops blot ville blive en alternativ distributionskanal til de eksisterende og fysiske butikker. Der blev ligeledes sat spørgsmålstegn ved, hvilke segmenter, der primært ville benytte sig af e-handel. Der har været rigtig mange bud på de talrige spørgsmål og forudsigelser, som er blevet stillet gennem tiden. Nogle forudsigelser har vist sig at holde stik, mens andre har været helt forkerte. På grund af den hurtige udvikling, som internettet oplever, er det svært at forudse, hvilken indflydelse internettet vil have blot få år ud i fremtiden. På grund af den hastige udvikling, er det nødvendigt løbende at lave nye studier af forbrugeradfærden i takt med, at brugen af internettet ændrer sig (Doherty, N. F. 2010). 1.2 Problemformulering EDGE Boardshop har følgende mål. De ønsker at øge omsætningen på hjemmesiden, således at den bliver rentabel. Opnår EDGE Boardshop ikke et øget kendskab til hjemmesiden, vil de få sværere ved at realisere deres strategiske mål, om at udvide antallet af fysiske butikker. Vi vil på baggrund af en undersøgelse af EDGE Boardshops kundesegment, komme med anbefalinger til EGDE Boardshop angående deres webshop, og virksomhedens e-commerce. Vi har valgt at samarbejde med EDGE Boardshop, da det for os som studerende, kunne være interessant at finde en problemstilling i en mindre dansk virksomhed. Vores ønske var fra start, at finde en virksomhed med en relevant og interessant problemstilling. Vi så mulighederne i et samarbejde med EDGE Boardshop, som ønsker at øge salget på deres hjemmeside. Det, at analysere en bestemt målgruppes forhold til internethandel, virkede fra start, som en rigtig spændende og konkret opgave. Vi var derfor ikke i tvivl om, at vi ville lave en analyse, som kunne hjælpe EDGE Boardshop med at analysere deres målgruppes forhold til internethandel, så EDGE 3

8 Boardshop dermed har noget at gå ud fra, når de fremover skal prioritere, hvor de skal lægge deres kræfter og energi, når de skal forbedre deres onlinesalg. Vores mål med denne afhandling er således at analysere forbrugeradfærden på internettet i forbindelse med køb af tangible produkter, med fokus på et nichepræget kundesegment. Vi vil undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når forbrugerne handler beklædning og sportsudstyr på internettet, inden for det afgrænsede segment. Vi ønsker at undersøge forbrugernes forskellige overvejelser, som spiller ind, når forbrugeren henholdsvis køber tøj og udstyr på internettet. Hovedspørgsmålet lyder derfor således: Hvordan øger EDGE Boardshop antallet af besøgende på med henblik på øget salg via webshoppen. Følgende delspørgsmål er opstillet, for at kunne besvare afhandlingens hovedspørgsmål: Delspørgsmål 1: Hvilke faktorer påvirker generelt forbrugeradfærden på internettet? Delspørgsmål 2: Hvordan opbygges et studie til analyse af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet? Delspørgsmål 3: Hvordan er EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet? 1.3 Afgrænsning Der kommer mange forskellige kunder ind og handler hos EDGE Bordshop. Denne afhandling vil dog primært fokusere på det segment, som EDGE Boardshop primært henvender sig til, nemlig de engagerede sportsudøvere inden for ski, snowboard, surf og skateboarding (EDGE Boardshop, Bilag 1). EDGE Boardshop har langt den største omsætning via deres fysiske butik på Frederiksgade i Århus C. Denne afhandling vil dog primært fokusere på forbrugeradfærden vedrørende handlende i web-shoppen. I forbindelse med analysen af målgruppens forbrugeradfærd ved onlinehandel, vil der blive konkluderet på, hvorledes EDGE Boardshop kan forbedre hjemmesiden samt virksomhedens e-commerce med henblik på øget omsætning og kendskab. Der fokuseres på hjemmesiden, da EDGE Boardshop, overordnet set, er tilfreds med omsætningen i den fysiske 4

9 butik, men ønsker en øget omsætning på hjemmesiden, så det bliver rentabelt at holde den ajour med opdateringer og nye produkter. Der er ikke foretaget nogen afgrænsninger i forbindelse med butikkens udvalg. Man kunne have valgt udelukkende at se på EDGE Boardshops udvalg af tøj og accesosires eller deres udvalg af udstyr såsom ski, snowboards, skateboards og surfboards. Da der ønskes en samlet vurdering af EDGE Boardshops muligheder for øget onlinesalg, bør man se på butikkens udbud samlet set. Dog tages der forbehold for, at det er beklædning og udstyr henvendt til ski & snowboard samt surfing, der omfatter EDGE Boardshops primære salg, hvilket betyder at afhandlingen overordnet vil omhandle disse segmenter. EDGE Boardshop sælger på nuværende tidspunkt, kun til det danske marked. Via deres webshop når de ud til hele den danske befolkning. I den forbindelse afgrænses opgaven til at omfatte det danske marked. Af praktiske årsager afgrænses afhandlingens empiriske studie til Aarhus, således studiets respondenter som udgangspunkt vil være bosiddende i Aarhus. 1.4 Struktur og metode Denne afhandling er delt op i seks kapitler, som hver især følger op på de, i det indledende kapitel stillede delspørgsmål, for til sidst at kunne svare på afhandlingens overordnede spørgsmål. I kapitel to besvares delspørgsmål et ved fremlæggelse og diskussion af eksisterende teori og empiri på området omkring forbrugeradfærd ved internethandel. Ud fra eksisterende empiri på området, funderes afhandlingens teoretiske litteraturramme, som efterfølgende benyttes til at fremstille eget empiriske studie. Ydermere diskuteres og vurderes eventuelle mangler i den eksisterende litteratur. Det tredje kapitel vil indeholde en besvarelse af delspørgsmål to, ved hjælp af udarbejdelse af eget empiriske studie af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd ved internethandel. Således bestemmes studiets empiriske metode. Det fjerde kapitel vil besvare delspørgsmål tre. I det sidste delspørgsmål vil der ud fra eget empiriske studie, analyseres og fortolkes studiets empiriske resultater. 5

10 Det femte kapitel indeholder en diskussion, sammenligning og revidering af de nyligt indsamlede resultater og den eksisterende viden omkring det overordnede emne. Dette ender ud i en samlet konklusion, samt anbefalinger til EDGE boardshop angående hjemmesiden, samt virksomhedens e- commerce, med henblik på at kunne øge trafikken på hjemmesiden og dermed øge virksomhedens omsætning på webshoppen. Det sjette kapitel omfatter refleksion og perspektivering af opgaven. Således vil der præsenteres anbefalinger til fremtidige studier, samt reflekteres over afhandlingens fremgangsmåde og metode. Kapitel 1: Indledning Overordnede spørgsmål: Hvordan øger EDGE Boardshop antallet af besøgende på med henblik på øget salg via webshoppen? Kapitel 2: Teori og empiri Delspørgsmål 1: Hvilke faktorer påvirker generelt forbrugeradfærden på internettet? Kapitel 3: Empirisk metode Delspørgsmål 2: Hvordan opbygges et studie til analyse af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet Kapitel 4: Empiriske resultater Delspørgsmål 3: Hvordan er EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet Kapitel 5: Konklusion og anbefalinger Konklusion: Afhandlingens samlede opsumering samt abefalinger til EDGE Boardshop Kapitel 6: Reflektion og perspektivering Reflektion og perspektivering: af nærværende afhandling 6

11 Metode Afhandlingens metodiske tilgang vil jf. Beck, A. H. (2011), ud fra en videnskabsteoretisk vinkel have hermeneutisk karakter. Hermeneutikken er en human- og samfundsvidenskabelig metode, til at fortolke udtryk for menneskelig aktivitet og dermed den menneskelige del af virkeligheden. I denne forbindelse vil helhedsforståelsen jf. figur 1.1, skabe forståelse ud fra delene og ligeledes vil delene skabe forståelse for helheden, hvilket kaldes den hermeneutiske cirkel. Hertil tilføjer Gadamer, at vores egen forforståelse for emnet, vil have stor betydning for dét, vi undersøger, hvilket han anser ud fra logikken om at * +vi ikke står fremmede og distancerede uden for den kultur, vi forsøger at begribe, men tværtimod selv indgår i den * +. Figur 1.1: Egen tilvirkning til den hermeneutiske cirkel Helhed Del Ud fra et hermeneutisk synspunkt, vil vi gribe afhandlingen an ud fra en divinatorisk tilgang, hvilket betyder, at vi som forfattere, som en start vil lægge ud med et kvalificeret gæt på, hvordan e-forbrugeradfærden i afhandlingens segment fungerer, funderet på afhandlingens litteraturramme i kapitel 2, som primært tager udgangspunkt i en model af Dennis, C. et al. (2009). På baggrund af det teoretiske grundlag, indsamles eksempler og data på den egentlige e- forbrugeradfærd i segmentet, baseret på egen empiriske undersøgelse af segmentets e- forbrugeradfærd. Efterfølgende revideres resultaterne i forhold til den først antagede e- forbrugeradfærd, altså teorien, med henblik på at kunne vurdere om virkeligheden stemmer overens med det, vi forestiller os, hvorved vi opnår en ny forståelse for emnet. Når vi, gennem en hermeneutisk tilgang, har skabt et kendskab til de tankegange og værdier, der ligger bag segmentets holdninger og adfærd, kan vi således tilrettelægge anbefalinger, som ikke strider imod disse holdninger og adfærd, således at den hermeneutiske analyse ledes til konkrete strategiske 7

12 anbefalinger til EDGE Boardshop, angående optimering af virksomhedens e-commerce (Beck A. H. 2011). 1.5 Teoretisk litteraturramme Som udgangspunkt, er afhandlingens teoretiske litteraturramme bygget op omkring såvel bøger som artikler af videnskabelig karakter. De videnskabelige artikler er artikler fra statsbiblioteket samt Business Source Complete, hvilket derfor vurderes som troværdige referencer. Her er den teoretiske litteraturramme primært funderet på baggrund af den udvidede model af Dennis, C. et al. (2009), fra artiklen E-consumer behaviour af European Journal of Marketing. Ydermere er der benyttet en række hjemmesider, videnskabelige artikler og bøger, der er anvendt som bekræftelse af og underbyggelse af den primære litteratur. Danmarks Statistik og FDIH er benyttet som primære kilder til vurdering af tendenser indenfor det danske marked, da afhandlingens øvrige litteratur primært er af amerikansk afstamning, og det vurderes at disse resultater og studier ikke direkte kan overføres til det danske marked. Her henvises blandt andet til, at der i den primære litteratur ikke er medtaget pris som en væsentlig faktor som influens, når det kommer til e-forbrugerens købsadfærd. Modsat det danske marked, hvor det vurderes, at have særdeles væsentlig betydning. Afhandlingens empiriske studie er primært opbygget på baggrund af Business Research Methods af Blumberg, B. et al. (2008) og An introduction to Qualitative research af Flick, U. (2009), som primære kilder. Disse bøger vurderes til at være troværdige referencer, da disse er lærebøger. VI har ydermere hentet inspiration i tidligere empiriske studier og videnskabelige artikler. 8

13 Kapitel 2: Teori og empiri Med udgangspunkt i det første delspørgsmål, vil vi her beskrive den generelle forbrugeradfærd på internettet. Med udgangspunkt i tidligere litteratur, vil dette kapitel undersøge den generelle forbrugeradfærd på internettet. På baggrund af den tidligere litteratur vil opgavens litteraturramme her blive skabt. 2.1 Forbrugeradfærd på internettet Den primære litteraturramme er funderet på baggrund af modeller, som er udviklet og anerkendte til netop at analysere forbrugeradfærden (Dennis, C. et al. 2009). Charles Dennis, C. et al. (2009) har udviklet den udvidede model som er publiceret i European Journal of Marketing i artiklen Econsumer behaviour. I denne afhandling vil den udvidede model anvendes som primære litteraturramme. Den udvidede model er illustreret i figur 2.1. Der er foretaget forskellige studier, som undersøger de bløde forbrugerkarakteristika. Derudover er der studier, som beskæftiger sig med de mere teknologiske aspekter, der påvirker forbrugeradfærden. Den udvidede model inddrager både forbrugerens synspunkter samt teknologiske aspekter i den samlede model (Dennis, C. et al. 2009). Den udvidede model er primært bygget op omkring TRA-modellen (theory of reasoned action). Denne model blev udviklet i 1967 af Martin Fishbein og Icek Ajzen, som ville skabe en model, med henblik på at forudsige forbrugernes adfærd, holdning og intentioner om køb. Ydermere indeholder Den udvidede model dele af TBP (theory of planned behaviour), TAM (Technology Acceptance Model) og UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use og Technology), som hver især bidrager med aspekter, der påvirker forbrugeradfærden ved e-handel (Dennis, C. et al. 2009). 2.2 Influerende faktorer E-forbrugerens intentioner om at købe, er direkte udledt af e-forbrugernes holdning til en e- forhandler, hvilket betyder, at en positiv holdning til en e-forhandler, vil påvirke e-forbrugernes intentioner om at købe fra den givne e-forhandler positivt. Faktiske køb hos en e-forhandler vil 9

14 ligeledes være positivt påvirket af e-forbrugerens intentioner om at købe hos en given e- forhandler. Figur Egen tilvirkning til Den udvidede model (Dennis, C. et al. 2009) Tidligere erfaringer E-forbrugernes intentioner om at købe vil, ifølge Dennis, C. et al. (2009), blive positivt påvirket af tidligere positive erfaringer med den givne e-forhandler. Dette skyldes, at online køb generelt er forbundet med større risiko end traditionelle køb, hvilket betyder at en e-forbruger lægger stor vægt på tidligere erfaringer, hvilket kun kan erhverves gennem tidligere køb. Det betyder således at et faktisk køb, hos en given e-forhandler, også vil påvirke forbrugerens erfaringer med den givne e-forhandler. Tidligere positive erfaringer med en e-forhandler, vil positivt påvirke en e-forbrugers tillid til den givne e-forhandler, hvilket jf. Jayawardhena, C (2007) skyldes at forbrugere, der ikke tidligere har handlet på internettet, har tendens til at være mere risikoavers end dem, som har. Det betyder altså, jf. en undersøgelse af Oxford Internet Institute (2005), at desto mere erfaring 10

15 forbrugerne får med internethandel, desto mere tiltro vil forbrugeren opbygge og vil derfor i højere grad have tendens til at handle mere og blive mindre bekymrede for sikkerheden ved online shopping (Dennis, C. et al. 2009). I årsrapporten fra dansk e-handelsanalyse fremgår det, at to ud af tre danskere har foretaget deres seneste internetkøb ved en e-forhandler, som de har tidligere erfaringer hos (FDIH), hvilket er med til at dokumentere betydningen af tidligere erfaringer E-forbrugerens læring I den udvidede model, påvirker e-forbrugerens læring om en e-forhandlers hjemmeside positivt e-forbrugerens intentioner om at købe hos den givne e-forhandler. Dette skyldes, at i jo større omfang e-forbrugerne anvender en hjemmeside, vil hjemmesiden blive mere attraktiv og lettere at navigere rundt på for e-forbrugerne. Dette vil positivt påvirke deres intentioner om at handle ved den givne e-forhandler (Dennis, C. et al. 2009) Usikkerhed ved brug af internettet Sideløbende med at internettet oplever en rivende innovativ udvikling, stiger e-forbrugernes bekymring ved brugen af nyere teknologier. Disse nyere teknologier, er blandt andet de muligheder, Web 2.0 skaber, såsom sociale medier som blandt andet Facebook og Twitter. Denne udbredte usikkerhed blandt forbrugerne får nogle til at nedsætte, eller måske ligefrem helt at stoppe deres forbrug af disse internetteknologier. Nogle e-forbrugere har accepteret teknologiske hjælpemidler, som kan hjælpe dem med at administrere cookies og andre værktøjer, som e- forhandlerne bruger til at administrere e-forbrugernes online aktivitet. Andre e-forbrugere gør sig i stedet præventive foranstaltninger, som fx at opgive fiktive eller falske informationer, når de bliver bedt om at oplyse personlige informationer på internettet (Cromer, C 2010). Et socialt medie, der i særdeleshed har fået kritik for uetisk brug af e-forbrugernes personlige oplysninger er Facebook. Ved oprettelse af en Facebook profil accepterer e-forbrugerne en række vilkår og regler, som blandt andet giver Facebook s indehavere den fulde råderet over alle e-forbrugerens data, og dermed også alle personlige oplysninger. Facebook har således mulighed for, til evig tid, at sælge e-forbrugernes data til tredjepart, eller selv at bruge det i kommercielle eller lignende sammenhænge (www.taenk.dk). Facebook er underlagt californisk lovgivning og ifølge 11

16 forbrugerstyrelsen (persondataloven) er Facebook i strid med dansk lovgivning i forhold til den kommercielle varetagelse af personfølsomme oplysninger (www.computerworld.dk). Dermed er Facebook et glimrende eksempel på den stigende usikkerhed, der for e-forbrugerne følger med nye teknologiske tiltag på internettet. Samtidig er det disse informationer, der gør det muligt for e-forhandlerne at skabe et større kendskab til e-forbrugerne. Løbende at udvikle internettet med innovative teknologiske tiltag og skabe større mulighed for one-to-one markedsføring, som bliver mere og mere udbredt (Cromer, C. 2010). Disse cookies og track-id, som sporer den enkelte browser og dermed den enkelte kunde, gør e-forbrugerne utilpasse og bekymrede. Samtidig er cookies og track-id e-forhandlernes bedste mulighed for at kunne fastsætte en markedsføringsplan, skræddersyet til den enkelte e-forbruger, og dermed kunne vise de rette produkter til den specifikke e-forbruger, samt yde en tilpasset service, der kunne være med til at sikre, at de gør genkøb samt anbefaler hjemmesiden til deres omgangskreds (Turban, E. et al. 2008). Det vil altså sige, at der er større risiko for e-forhandlerne, når der tages beslutninger på baggrund af de data, e-forbrugerne har opgivet, eftersom der er risiko for at disse er forfalskede eller fiktive, på grund af e-forbrugernes usikkerhed og bekymring (Cromer, C. 2010). I bilag 6 er der beskrevet, hvordan man henholdsvis kan markedsføre sig via massemarkedsføring, markeds segmentation og one-to-one markedsføring. Af bilaget fremgår det, at man lettere på forskellig vis, kan ramme de e-forbrugere, som opgiver falske data Pris Litteraturen vægter ikke prisen på produkterne i særligt omfang, hvilket formentlig skyldes, at den anvendte litteratur primært stammer fra udenlandske studier. Det amerikanske prisniveau er typisk lavere end det europæiske. Det antages derfor, at prisen er en uvæsentlig faktor for amerikanske hjemmesider og at det er grunden til den manglende fokus på prisen i de amerikanske kilder. Jf. en analyse af FDIH, valgte mere end hver femte danske e-forbruger i 2010 at handle på en udenlandsk hjemmeside. Dette kan forklares med den høje danske moms og de generelt høje omkostninger til blandt andet fragt, hvilket naturligvis er en stor trussel for danske e-handelsvirksomheders konkurrenceevne. Ydermere er den primære årsag til, at unge mennesker handler på internettet, at de her kan få en given vare billigere end i de fysiske butikker. Det at man 12

17 på internettet kan sammenligne priser er ligeledes en væsentlig begrundelse for, at den danske befolkning handler på internettet (FDIH) Image Image er en betegnelse for den overordnede måde at evaluere og vurdere noget på. Ved e-handel vil produktudvalg, kundeservice og leveringsbetingelser blandt andet have en væsentlig betydning, når forbrugeren skal evaluere og vurdere virksomheden. Det er faktorer, som positivt påvirker e- forbrugerens holdning til en e-forhandler. Generelt er e-forbrugere mere tilbøjelige til at handle med virksomheder, der betragtes, som værende i besiddelse af et godt image. (Dennis, C. et al. 2009) In the physical world, if I make a customer unhappy, they ll tell five friends, on the Internet they ll tell 5,000. (Srinivasan, S. S. 2002) Studier viser, at kundeloyalitet overfor traditionelle forhandlere og til e-forhandleren er tæt linket. Det vil sige at fysiske butikker, der har et godt image, vil kunne udnytte dette gode image online. Undersøgelser viser at de traditionelle forhandlere med et stærkt image, også er de forhandlere, der besidder den førende position online (Dennis, C. et al. 2009). Jf. en undersøgelse af Srinivasana, S. S. et al.(2002), er det vigtigt for virksomhederne at de benytter deres databaser effektivt, til at stimulere forbrugerne. Ved proaktivt at stille de oplysninger til rådighed, som forbrugerne ønsker, inviterer virksomheden ganske enkelt forbrugerne til at komme igen. Dette kan relativt nemt, med det rette system, gøres ved at sende ønskede informationer og krydssalgs tilbud pr. , for at lokke forbrugerne tilbage, og forhåbentligt gøre genkøb (Srinivasana, S. S. et al.2002). Hertil kommer det faktum at en e-forbruger hurtigt kan forlade en hjemmeside, for at skifte til en konkurrerende hjemmeside, som kun er et klik væk. Dermed er det altså vigtigt for virksomhederne at gøre et godt førstehåndsindtryk, samt pleje sine kunder, således disse vil fortsætte med en vedvarende loyal adfærd. Et innovativt tiltag, som på mange markeder menes at have stort potentiale til at øge kundernes loyalitet, er virtuelle communities. Populariteten af communities kan, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002), blandt andet forklares med at forbrugere 13

18 jævnligt henvender sig til andre, for at udveksle og sammenligne produkterfaringer, samt for at få råd og information om produkter de påtænker at købe. Ved at man, som e-forhandler, forenkler denne informationsmæssige udveksling blandt e-forbrugerne gennem et community, vil e- forhandleren således øge e-forbrugernes loyalitet. Dette forklares, jf. Srinivasana, S. S. (2002), ved at andres input til et sådan community, for mange e-forbrugere vil have stor værdi, mens andre vil nyde processen af at levere disse inputs. Studier viser ligeledes, at bekvemmelighed er en vigtig faktor, når en e-forhandler skal sikre øget kundeloyalitet. Bekvemmelighed refererer, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002) til, i hvilket omfang en e-forbruger mener, at en hjemmeside er enkel, intuitiv og brugervenlig. Således er let adgang til informationer og en enkel transaktionsproces særdeles vigtige fortilfælde for en vellykket udførsel af en transaktion. Srinivasana, S. S. et al. (2002), foreslår at dét at sætte forbrugerne i stand til let at søge information og gøre oplysninger let tilgængelige og synlige, vil være nøglen til at skabe en vellykket webshop. Hertil viser studier, at loyale e-forbrugere fokuserer såvel på tilhørsforholdet til e-forhandleren, som på det økonomiske aspekt, mens mindre loyale e-forbrugere hovedsageligt fokuserer på det økonomiske aspekt. Det vil sige, at loyale e-forbrugere vil have lavere priselasticitet, således at de vil være villige til at betale en højere pris for at fortsætte med at gøre forretning med deres præfererede e-forhandler (Srinivasana, S. S. et al. 2002). E-forhandlerens image og virksomhedens personlighed vil, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002), ligeledes kunne vurderes gennem e-forhandlerens input såsom tekst, stil, grafik, farver, logoer og temaer på hjemmesiden Tillid Jf. Dennis, C. et al. (2009), er sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger vigtige aspekter, hvad angår e-forbrugerens tillid. Da disse begreber er tæt relateret, benævnes de derfor under ét, nemlig tillid. Tillid til en e-forhandler tilskrives særdeles stor betydning, men påpeger samtidig at tilliden til en e-forhandler ikke alene, er tilstrækkeligt, før en transaktion finder sted, og fremhæver generel tillid til brugen af internettet og computerteknologien som en anden vigtig faktor for e-forbrugerens intentioner om at handle hos en given e-forhandler (Lee, M.K.O. et al. 2001). Tillid kan jf. Lee, M.K.O. et al. (2001) beskrives som noget situationsbestemt og kontekst 14

19 specifikt, og gør det klart at konteksten med internethandel, i særdeleshed er et relevant situationsbestemt parameter. Dette fordi (1) der for forbrugeren er usikkerhed omkring udfaldet af en internettransaktion, (2) udfaldet af internettransaktionen afhænger af e-forhandlerens adfærd, som derfor ikke kan kontrolleres af e-forbrugeren og (3) de skadelige virkninger ved et uønsket udfald kan ofte være større end fordelene ved et succesfuldt udfald. En e-forbrugers tillid til en e-forhandler, vil positivt påvirke e-forbrugerens intentioner om at købe hos den givne e- forhandler (Dennis, C. et al. 2009). Et godt skridt på vejen til at opnå e-forbrugerens tillid, vil for en e-forhandler være at benytte et krypteringssystem, således forbrugernes personlige oplysninger i højere grad er sikret, samt gøre e-forbrugerne opmærksomme på denne sikkerhed (Lee, M.K.O. et al. 2001). For at fremstå som en troværdig hjemmeside, kan man via tredjeparter opnå anerkendelse, som giver e-forbrugeren tryghed (Turban, E. et al. 2008). I Danmark kan man blive godkendt af e-handelsfonden til e-mærket, som er en garanti, der lover e-forbrugeren sikkerhed i form af sikker betaling og overholdte leveringstider (e-handelsfonden.dk). PayPal er ligeledes en tjeneste, som sikrer e-forbrugeren sikkerhed ved internethandler. PayPal er en international tjeneste, der gør det muligt for e-forbrugeren at handle på internettet uden at videregive sine kortoplysninger til diverse hjemmesider (paypal.com). Grunden til det er så vigtigt for e-forhandleren at få e-forbrugerens tillid, er at transaktionerne på internettet er upersonlige og anonyme. Det er derfor ekstra vigtigt, at e-forbrugeren får den nødvendige tillid til e-forhandleren, så e-forbrugeren stoler på, at diverse produkter lever op til den standard, som e-forhandleren har beskrevet og lovet (Chen, Y. et al. 2007). Vælger en brick-and-mortar forhandler at udvide sine distributionskanaler til også at omfatte salg på internettet, og dermed blive en click-and-mortar forhandler, vil forhandleren kunne udnytte den tillid forbrugerne allerede har oparbejdet til forhandleren, gennem forbrugerens transaktioner og opfattelse af den traditionelle butik. Forhandleren vil dermed være et skridt nærmere på at opnå forbrugernes tillid (Kennedy, A. et al. 2006). En anden fordel ved click-and-mortar i forbindelse med tillid, er at e-forbrugerne sædvanligvis har mulighed for at returnere varer i den fysiske butik, i stedet for at skulle betale porto for at sende den tilbage til e-forhandleren (Turban, E. et al. 2008). 15

20 2.2.4 Sociale faktorer Nyere studier har ligeledes givet os beviser for vigtigheden af social interaktion, som opnås gennem virtuel etnografi (computer medieret social interaktion), når det kommer til e- forbrugernes adfærd (Dennis, C. et al. 2009). Disse sociale interaktioner betegnes som en social faktor. De sociale faktorer vil jf. Dennis, C. et al. (2009), positivt påvirke e-forbrugerens holdning til en e-forhandler. Indenfor e-handel, spiller social indflydelse, ligesom ved traditionel handel, en stor rolle. Dog er social indflydelse en faktor, som e-forhandlere i mange år har haft svært ved at kunne tilfredsstille hos deres kunder. Undersøgelser viser at social interaktion med ligemænd, fungerer som en lignende motivationsfaktor for e-forbrugerne. Det vil sige at kommunikation med ligemænd, vil være en vigtig motivationsfaktor for e-forbrugerens holdning til e-forhandleren. Social interaktion med ligemænd opnås af e-forbrugerne igennem sociale medier, såsom Facebook og Twitter. Jf. Danmarks Statistik var 42 % af den danske befolkning i 2009 tilknyttet et online socialt netværk, hvoraf 95 % havde en profil på Facebook (Danmarks Statistik), mens antallet af Facebook brugere verden over, på nuværende tidspunkt overstiger 500 millioner aktive brugere (www.facebook.com). Facebook spiller således en tiltagende rolle for e-forhandlere. Lykkes det for en e-forhandler at oprette et aktivt community på Facebook, eller gennem andre sociale medier, vil de stå særdeles godt i forhold til e-forbrugernes mulighed for interaktion med ligemænd, som igen positivt vil påvirke e-forbrugernes holdning til den givne e-forhandler. Dinesen, K. (2008) mener at e-forbrugere i fremtiden primært vil vurdere en e-forhandler ud fra andre e-forbrugeres vurderinger og ratings af den pågældende virksomhed. Det er ved hjælp af Web 2.0 blevet utrolig nemt at give sin mening til kende og det kræver kun en lille indsats af e-forbrugeren at kommentere en given e-forhandler om hvorvidt denne levede op til e-forbrugerens forventninger (Dinesen, K. 2008). Frygten for at alle og enhver offentlig kan give deres mening til kende er afskrækkende for mange e-forhandlere. Fortalere for de sociale medier mener dog, at en e- forhandler vil stå stærkere hvis de tør lade e-forbrugerne komme med deres ærlige tilbagemeldinger. Dermed menes at e-forhandlerne vil fremstå bedre over for e-forbrugerne ved åbent at stå frem og diskutere eventuelle negative oplevelser. Ved at lytte til e-forbrugerne kan e- forhandlerne endda bruge den modtagne feedback til at forbedre de kritikpunkter, som e- forbrugerne kommer med, via de sociale medier. Undersøgelser viser ligeledes at den feedback 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere