Forbrugeradfærd på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugeradfærd på internettet"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen i Aarhus 2011

2 Abstract: This thesis is based on EDGE Boardshop, which is a click-and-mortar retailer of clothing, outfits and gear for surf, skate, ski and snowboard. EDGE Boardshop has a large turnover in the physical store, while the number of visitors and the sales in the webshop, is to be improved. Therefore, this thesis aim to make recommendations to EDGE Boardshop, based on their customer segment e-consumer behavior. In order to achieve a better understanding of EDGE Boardshops segments e-consumer behavior, the following main topics is developed from the theoretical literature framework: past experience, image, trust, social factors and e-interactivity. These factors all influence when the e-consumer acts on the Internet. Since this is an exploratory study, a qualitative approach to the topic is being used. The factors, described in the theoretical literature framework, which are affecting EDGE Boardshops target group, will be examined through a focus group and through depth interviews based on a semistructured interview guide. Through the collected data, it is examined how the selected respondents relate to the outlined factors. Past experience has a general importance for respondents who prefer shopping with e- retailers, with whom they have positive past experiences. It was important to the respondents that a website appears nice and professional, when assessing a company's image. It is also important that a website looks nice and professional, if you want to win the e-consumers trust. Overall, the respondents were more sceptical of trading on the Internet, than in physical stores. Social interaction was of great importance to the respondents. Especially when the e-consumers are trading gear, they are collecting the information and product information from peers through forums, communities and their friends. By e-interactivity the respondents told that a website should be easy to use and easy to navigate. Thus, a website appears to be more professional and trustworthy to the e-consumers. It is recommended that EDGE Boardshop should consider an optimisation of their website, based on previous literature and the empirical results. It is recommended that they in larger extent are active in communities and forums, which should be done on their own effort as well as the

3 teamriders. They should optimise their website in terms of technical errors and omissions, thus the usability will be improved. EDGE Boardshop should make a sharp division of their community and the webshop, so e-consumers can easily navigate and manage their clicks on the website. It is strongly recommended that EDGE Boardshop is taking the above mentioned recommendations for consideration, as the e- consumers first impression is essential when visiting a new website, and must decide whether to stay at the website and maybe make a purchase or simply leave the website as it does not meet the e-consumers expectations of a website. If the recommendations should be transferred to other companies or markets, it is recommended to develop further empirical studies.

4 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1: INDLEDNING PROBLEMBAGGRUND PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING STRUKTUR OG METODE TEORETISK LITTERATURRAMME... 8 KAPITEL 2: TEORI OG EMPIRI FORBRUGERADFÆRD PÅ INTERNETTET INFLUERENDE FAKTORER Tidligere erfaringer Image Tillid Sociale faktorer E-interaktivitet DELKONKLUSION...19 KAPITEL 3: EMPIRISK METODE DESIGN AF DET KVALITATIVE STUDIE Tidligere studier Reliabilitet og validitet UNDERSØGELSESDESIGN Udvælgelse af respondenter Rekrutteringsfremgang Rekruttering til fokusgruppe Rekruttering til personlig interview Interviewplacering UDARBEJDELSE AF INTERVIEWGUIDE Interviewguide Indsamling af data Fokusgruppe interview Personlige interviews DELKONKLUSION...31 KAPITEL 4: EMPIRISKE RESULTATER RESPONDENTER FAKTORER DER PÅVIRKER RESPONDENTERNE NÅR DE HANDLER PÅ INTERNETTET Tidligere erfaringer Image Tillid Sociale faktorer E-interaktivitet DELKONKLUSION...47 KAPITEL 5: KONKLUSION ANBEFALINGER...52 KAPITEL 6: REFLEKSION OG PERSPEKTIVERING...55

5 Kapitel 1: Indledning Click-and-mortar model is winning currently and all evidence suggest that this trend will continue (Turban, E. et al. 2008, s. 143). Det får større og større betydning for den fysiske butik, at kunderne kan besøge en web-shop, hvor butikkens produkter beskrives og vises frem. Studier viser at kunder, der både handler i virksomhedens fysiske butik samt web-shop handler for større beløb end de kunder, som kun handler i den fysiske butik (Dennis, C. et al. 2009). Click-and-mortar er en betegnelse for virksomheder, der både har gjort sine produkter tilgængelige online samt i en fysisk butik. Det er værdiskabende for den enkelte virksomhed, at kunderne kan sidde derhjemme og se de forskellige produkter. Fordelen ved at have en web-shop som supplement til den fysiske butik er, at kunderne kan se virksomhedens produkter når som helst, alle ugens syv dage. Kunderne kan sidde derhjemme i ro og mag, mens de læser om og sammenligner de forskellige produkter. Samtidig har kunderne mulighed for at gå ned i den fysiske butik og få vejledning og service, samt teste og se produkterne (Turban, E. et al. 2008). I starten af 90 erne begynder internettet så småt sit indtog i Danmark og i 1997 er de første enheder tilsluttet en internetopkobling (Christensen, J. 2008). I 2010 havde 89 % af den danske befolkning en internetkobling i deres hjem, hvilket klart indikerer, at internettet i nyere tid er blevet en større og vigtigere del af samfundet (www.dst.dk). Denne afhandling omhandler betydningen af, at have en velfungerende netbutik som supplement til den fysiske butik. Tre ud af fire danskere anvender internettet dagligt og to ud af tre handler på nettet (Plovsing, Danmarks Statistik, 2009). Før internettets indtog, foregik megen korrespondance via almindelig brev-post. I dag sendes megen post via s, hvilket har gjort kommunikationen hurtigere, da man modtager s i samme sekund, som de sendes. I erhvervslivet har man i mange sammenhænge stor glæde af den noget hurtigere måde at kommunikere på, da det har gjort det lettere og hurtigere at kommunikere med kunderne (Turban, E. 2008). Det er derfor vores overbevisning at s ligeledes er et vigtigt værktøj for e-forhandlerne, som derved kan komme tættere på kunderne ved at føre personlige mailkorrespondancer. Dette er i dag en vigtig del af e- 1

6 forhandlernes kundeservice. Mange e-forhandlere benytter i høj grad systemet til reklame, da dette er forbundet med særdeles lave omkostninger i forhold til alternative måder at reklamere på. Men systemet bruges også i lige så høj grad, som kommunikationskanal, kunderne og e- forhandlerne imellem. Således er s et godt værktøj til at yde en god kundeservice. (Turban, E. 2008). Internettet har gjort det muligt for virksomheder at udvide deres marked, så de nu kan sælge produkter og serviceydelser til langt flere potentielle kunder end tidligere. Mange virksomheder har deres egen hjemmeside, hvor de promoverer deres produkter og mange virksomheder sælger deres produkter og serviceydelser via internettet. Det er via internettet muligt at promovere og sælge sine produkter til kunder, der er bosat på den anden side af jorden (Morris, M. 2004). 1.1 Problembaggrund Problemstillingen i denne afhandling er udarbejdet i samarbejde med EDGE Boardshop, som er en lille butik i hjertet af Aarhus, der sælger udstyr til ski, snow- og skateboarding samt wake- og kiteboarding (EDGE Boardshop, Bilag 1). Ydermere sælger EDGE Boardshop tøj og accessories, som henvender sig til de nævnte miljøer. EDGE Boardshops omsætning er nogenlunde ligeligt delt mellem salg af beklædning og udstyr til vintersport, samt salg af beklædning og udstyr til forskellige surf discipliner. EDGE Boardshop startede op for et år siden med en fysisk butik i Frederiksgade og har efterfølgende lanceret en hjemmeside med tilhørende web-shop. Der er udmærket omsætning i den fysiske butik og EDGE Boardshop ønsker på sigt at åbne flere butikker i større danske provinsbyer. EDGE Boardshop har endnu ikke haft samme succes med lanceringen af web-shoppen. Studier viser, at det kan være forbundet med store omkostninger, at skabe en hjemmeside med en tilstrækkelig trafik, som kan opveje de afholdte omkostninger (Hoffman, D. L. 2000). Ydermere nævner Lincoln, S. R. (2009), at en god hjemmeside forstår at kommunikere budskabet ud til e-forbrugerne, via de mange forskellige muligheder, som internettet byder på, hvilket sagtens kan fungere uden brug af avancerede teknologiske tiltag. Det vil ifølge Kennedy, A. (2006) typisk kræve færre ressourcer at erhverve nye kunder, hvis man allerede er en veletableret virksomhed med et stærkt brand. EDGE Boardshop oplever ikke den samme interesse for hjemmesiden, som for den fysiske butik (EDGE Boardshop, Bilag 1). Det betyder, at omsætningen på web-shoppen ikke på nuværende tidspunkt lever op til deres forventninger. Den manglende 2

7 omsætning fra web-shoppen betyder, at rentabiliteten ikke er optimal i forhold til de arbejdstimer, der bruges på at holde den ved lige og opdateret. Tidligere undersøgelser af forbrugeradfærd på internettet findes i et vist omfang, men er ikke udtømmende (Dennis, C. et al. 2009). Lige fra internettets begyndelse, var der mange positive og optimistiske forventninger til internettets formåen og der var mange bud på, hvordan den almindelige borgers hverdag ville blive påvirket. Man satte blandt andet spørgsmålstegn ved, om almindelige detailbutikker ville bliver erstattet af web-shops eller om web-shops blot ville blive en alternativ distributionskanal til de eksisterende og fysiske butikker. Der blev ligeledes sat spørgsmålstegn ved, hvilke segmenter, der primært ville benytte sig af e-handel. Der har været rigtig mange bud på de talrige spørgsmål og forudsigelser, som er blevet stillet gennem tiden. Nogle forudsigelser har vist sig at holde stik, mens andre har været helt forkerte. På grund af den hurtige udvikling, som internettet oplever, er det svært at forudse, hvilken indflydelse internettet vil have blot få år ud i fremtiden. På grund af den hastige udvikling, er det nødvendigt løbende at lave nye studier af forbrugeradfærden i takt med, at brugen af internettet ændrer sig (Doherty, N. F. 2010). 1.2 Problemformulering EDGE Boardshop har følgende mål. De ønsker at øge omsætningen på hjemmesiden, således at den bliver rentabel. Opnår EDGE Boardshop ikke et øget kendskab til hjemmesiden, vil de få sværere ved at realisere deres strategiske mål, om at udvide antallet af fysiske butikker. Vi vil på baggrund af en undersøgelse af EDGE Boardshops kundesegment, komme med anbefalinger til EGDE Boardshop angående deres webshop, og virksomhedens e-commerce. Vi har valgt at samarbejde med EDGE Boardshop, da det for os som studerende, kunne være interessant at finde en problemstilling i en mindre dansk virksomhed. Vores ønske var fra start, at finde en virksomhed med en relevant og interessant problemstilling. Vi så mulighederne i et samarbejde med EDGE Boardshop, som ønsker at øge salget på deres hjemmeside. Det, at analysere en bestemt målgruppes forhold til internethandel, virkede fra start, som en rigtig spændende og konkret opgave. Vi var derfor ikke i tvivl om, at vi ville lave en analyse, som kunne hjælpe EDGE Boardshop med at analysere deres målgruppes forhold til internethandel, så EDGE 3

8 Boardshop dermed har noget at gå ud fra, når de fremover skal prioritere, hvor de skal lægge deres kræfter og energi, når de skal forbedre deres onlinesalg. Vores mål med denne afhandling er således at analysere forbrugeradfærden på internettet i forbindelse med køb af tangible produkter, med fokus på et nichepræget kundesegment. Vi vil undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når forbrugerne handler beklædning og sportsudstyr på internettet, inden for det afgrænsede segment. Vi ønsker at undersøge forbrugernes forskellige overvejelser, som spiller ind, når forbrugeren henholdsvis køber tøj og udstyr på internettet. Hovedspørgsmålet lyder derfor således: Hvordan øger EDGE Boardshop antallet af besøgende på med henblik på øget salg via webshoppen. Følgende delspørgsmål er opstillet, for at kunne besvare afhandlingens hovedspørgsmål: Delspørgsmål 1: Hvilke faktorer påvirker generelt forbrugeradfærden på internettet? Delspørgsmål 2: Hvordan opbygges et studie til analyse af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet? Delspørgsmål 3: Hvordan er EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet? 1.3 Afgrænsning Der kommer mange forskellige kunder ind og handler hos EDGE Bordshop. Denne afhandling vil dog primært fokusere på det segment, som EDGE Boardshop primært henvender sig til, nemlig de engagerede sportsudøvere inden for ski, snowboard, surf og skateboarding (EDGE Boardshop, Bilag 1). EDGE Boardshop har langt den største omsætning via deres fysiske butik på Frederiksgade i Århus C. Denne afhandling vil dog primært fokusere på forbrugeradfærden vedrørende handlende i web-shoppen. I forbindelse med analysen af målgruppens forbrugeradfærd ved onlinehandel, vil der blive konkluderet på, hvorledes EDGE Boardshop kan forbedre hjemmesiden samt virksomhedens e-commerce med henblik på øget omsætning og kendskab. Der fokuseres på hjemmesiden, da EDGE Boardshop, overordnet set, er tilfreds med omsætningen i den fysiske 4

9 butik, men ønsker en øget omsætning på hjemmesiden, så det bliver rentabelt at holde den ajour med opdateringer og nye produkter. Der er ikke foretaget nogen afgrænsninger i forbindelse med butikkens udvalg. Man kunne have valgt udelukkende at se på EDGE Boardshops udvalg af tøj og accesosires eller deres udvalg af udstyr såsom ski, snowboards, skateboards og surfboards. Da der ønskes en samlet vurdering af EDGE Boardshops muligheder for øget onlinesalg, bør man se på butikkens udbud samlet set. Dog tages der forbehold for, at det er beklædning og udstyr henvendt til ski & snowboard samt surfing, der omfatter EDGE Boardshops primære salg, hvilket betyder at afhandlingen overordnet vil omhandle disse segmenter. EDGE Boardshop sælger på nuværende tidspunkt, kun til det danske marked. Via deres webshop når de ud til hele den danske befolkning. I den forbindelse afgrænses opgaven til at omfatte det danske marked. Af praktiske årsager afgrænses afhandlingens empiriske studie til Aarhus, således studiets respondenter som udgangspunkt vil være bosiddende i Aarhus. 1.4 Struktur og metode Denne afhandling er delt op i seks kapitler, som hver især følger op på de, i det indledende kapitel stillede delspørgsmål, for til sidst at kunne svare på afhandlingens overordnede spørgsmål. I kapitel to besvares delspørgsmål et ved fremlæggelse og diskussion af eksisterende teori og empiri på området omkring forbrugeradfærd ved internethandel. Ud fra eksisterende empiri på området, funderes afhandlingens teoretiske litteraturramme, som efterfølgende benyttes til at fremstille eget empiriske studie. Ydermere diskuteres og vurderes eventuelle mangler i den eksisterende litteratur. Det tredje kapitel vil indeholde en besvarelse af delspørgsmål to, ved hjælp af udarbejdelse af eget empiriske studie af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd ved internethandel. Således bestemmes studiets empiriske metode. Det fjerde kapitel vil besvare delspørgsmål tre. I det sidste delspørgsmål vil der ud fra eget empiriske studie, analyseres og fortolkes studiets empiriske resultater. 5

10 Det femte kapitel indeholder en diskussion, sammenligning og revidering af de nyligt indsamlede resultater og den eksisterende viden omkring det overordnede emne. Dette ender ud i en samlet konklusion, samt anbefalinger til EDGE boardshop angående hjemmesiden, samt virksomhedens e- commerce, med henblik på at kunne øge trafikken på hjemmesiden og dermed øge virksomhedens omsætning på webshoppen. Det sjette kapitel omfatter refleksion og perspektivering af opgaven. Således vil der præsenteres anbefalinger til fremtidige studier, samt reflekteres over afhandlingens fremgangsmåde og metode. Kapitel 1: Indledning Overordnede spørgsmål: Hvordan øger EDGE Boardshop antallet af besøgende på med henblik på øget salg via webshoppen? Kapitel 2: Teori og empiri Delspørgsmål 1: Hvilke faktorer påvirker generelt forbrugeradfærden på internettet? Kapitel 3: Empirisk metode Delspørgsmål 2: Hvordan opbygges et studie til analyse af EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet Kapitel 4: Empiriske resultater Delspørgsmål 3: Hvordan er EDGE Boardshops målgruppes forbrugeradfærd på internettet Kapitel 5: Konklusion og anbefalinger Konklusion: Afhandlingens samlede opsumering samt abefalinger til EDGE Boardshop Kapitel 6: Reflektion og perspektivering Reflektion og perspektivering: af nærværende afhandling 6

11 Metode Afhandlingens metodiske tilgang vil jf. Beck, A. H. (2011), ud fra en videnskabsteoretisk vinkel have hermeneutisk karakter. Hermeneutikken er en human- og samfundsvidenskabelig metode, til at fortolke udtryk for menneskelig aktivitet og dermed den menneskelige del af virkeligheden. I denne forbindelse vil helhedsforståelsen jf. figur 1.1, skabe forståelse ud fra delene og ligeledes vil delene skabe forståelse for helheden, hvilket kaldes den hermeneutiske cirkel. Hertil tilføjer Gadamer, at vores egen forforståelse for emnet, vil have stor betydning for dét, vi undersøger, hvilket han anser ud fra logikken om at * +vi ikke står fremmede og distancerede uden for den kultur, vi forsøger at begribe, men tværtimod selv indgår i den * +. Figur 1.1: Egen tilvirkning til den hermeneutiske cirkel Helhed Del Ud fra et hermeneutisk synspunkt, vil vi gribe afhandlingen an ud fra en divinatorisk tilgang, hvilket betyder, at vi som forfattere, som en start vil lægge ud med et kvalificeret gæt på, hvordan e-forbrugeradfærden i afhandlingens segment fungerer, funderet på afhandlingens litteraturramme i kapitel 2, som primært tager udgangspunkt i en model af Dennis, C. et al. (2009). På baggrund af det teoretiske grundlag, indsamles eksempler og data på den egentlige e- forbrugeradfærd i segmentet, baseret på egen empiriske undersøgelse af segmentets e- forbrugeradfærd. Efterfølgende revideres resultaterne i forhold til den først antagede e- forbrugeradfærd, altså teorien, med henblik på at kunne vurdere om virkeligheden stemmer overens med det, vi forestiller os, hvorved vi opnår en ny forståelse for emnet. Når vi, gennem en hermeneutisk tilgang, har skabt et kendskab til de tankegange og værdier, der ligger bag segmentets holdninger og adfærd, kan vi således tilrettelægge anbefalinger, som ikke strider imod disse holdninger og adfærd, således at den hermeneutiske analyse ledes til konkrete strategiske 7

12 anbefalinger til EDGE Boardshop, angående optimering af virksomhedens e-commerce (Beck A. H. 2011). 1.5 Teoretisk litteraturramme Som udgangspunkt, er afhandlingens teoretiske litteraturramme bygget op omkring såvel bøger som artikler af videnskabelig karakter. De videnskabelige artikler er artikler fra statsbiblioteket samt Business Source Complete, hvilket derfor vurderes som troværdige referencer. Her er den teoretiske litteraturramme primært funderet på baggrund af den udvidede model af Dennis, C. et al. (2009), fra artiklen E-consumer behaviour af European Journal of Marketing. Ydermere er der benyttet en række hjemmesider, videnskabelige artikler og bøger, der er anvendt som bekræftelse af og underbyggelse af den primære litteratur. Danmarks Statistik og FDIH er benyttet som primære kilder til vurdering af tendenser indenfor det danske marked, da afhandlingens øvrige litteratur primært er af amerikansk afstamning, og det vurderes at disse resultater og studier ikke direkte kan overføres til det danske marked. Her henvises blandt andet til, at der i den primære litteratur ikke er medtaget pris som en væsentlig faktor som influens, når det kommer til e-forbrugerens købsadfærd. Modsat det danske marked, hvor det vurderes, at have særdeles væsentlig betydning. Afhandlingens empiriske studie er primært opbygget på baggrund af Business Research Methods af Blumberg, B. et al. (2008) og An introduction to Qualitative research af Flick, U. (2009), som primære kilder. Disse bøger vurderes til at være troværdige referencer, da disse er lærebøger. VI har ydermere hentet inspiration i tidligere empiriske studier og videnskabelige artikler. 8

13 Kapitel 2: Teori og empiri Med udgangspunkt i det første delspørgsmål, vil vi her beskrive den generelle forbrugeradfærd på internettet. Med udgangspunkt i tidligere litteratur, vil dette kapitel undersøge den generelle forbrugeradfærd på internettet. På baggrund af den tidligere litteratur vil opgavens litteraturramme her blive skabt. 2.1 Forbrugeradfærd på internettet Den primære litteraturramme er funderet på baggrund af modeller, som er udviklet og anerkendte til netop at analysere forbrugeradfærden (Dennis, C. et al. 2009). Charles Dennis, C. et al. (2009) har udviklet den udvidede model som er publiceret i European Journal of Marketing i artiklen Econsumer behaviour. I denne afhandling vil den udvidede model anvendes som primære litteraturramme. Den udvidede model er illustreret i figur 2.1. Der er foretaget forskellige studier, som undersøger de bløde forbrugerkarakteristika. Derudover er der studier, som beskæftiger sig med de mere teknologiske aspekter, der påvirker forbrugeradfærden. Den udvidede model inddrager både forbrugerens synspunkter samt teknologiske aspekter i den samlede model (Dennis, C. et al. 2009). Den udvidede model er primært bygget op omkring TRA-modellen (theory of reasoned action). Denne model blev udviklet i 1967 af Martin Fishbein og Icek Ajzen, som ville skabe en model, med henblik på at forudsige forbrugernes adfærd, holdning og intentioner om køb. Ydermere indeholder Den udvidede model dele af TBP (theory of planned behaviour), TAM (Technology Acceptance Model) og UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use og Technology), som hver især bidrager med aspekter, der påvirker forbrugeradfærden ved e-handel (Dennis, C. et al. 2009). 2.2 Influerende faktorer E-forbrugerens intentioner om at købe, er direkte udledt af e-forbrugernes holdning til en e- forhandler, hvilket betyder, at en positiv holdning til en e-forhandler, vil påvirke e-forbrugernes intentioner om at købe fra den givne e-forhandler positivt. Faktiske køb hos en e-forhandler vil 9

14 ligeledes være positivt påvirket af e-forbrugerens intentioner om at købe hos en given e- forhandler. Figur Egen tilvirkning til Den udvidede model (Dennis, C. et al. 2009) Tidligere erfaringer E-forbrugernes intentioner om at købe vil, ifølge Dennis, C. et al. (2009), blive positivt påvirket af tidligere positive erfaringer med den givne e-forhandler. Dette skyldes, at online køb generelt er forbundet med større risiko end traditionelle køb, hvilket betyder at en e-forbruger lægger stor vægt på tidligere erfaringer, hvilket kun kan erhverves gennem tidligere køb. Det betyder således at et faktisk køb, hos en given e-forhandler, også vil påvirke forbrugerens erfaringer med den givne e-forhandler. Tidligere positive erfaringer med en e-forhandler, vil positivt påvirke en e-forbrugers tillid til den givne e-forhandler, hvilket jf. Jayawardhena, C (2007) skyldes at forbrugere, der ikke tidligere har handlet på internettet, har tendens til at være mere risikoavers end dem, som har. Det betyder altså, jf. en undersøgelse af Oxford Internet Institute (2005), at desto mere erfaring 10

15 forbrugerne får med internethandel, desto mere tiltro vil forbrugeren opbygge og vil derfor i højere grad have tendens til at handle mere og blive mindre bekymrede for sikkerheden ved online shopping (Dennis, C. et al. 2009). I årsrapporten fra dansk e-handelsanalyse fremgår det, at to ud af tre danskere har foretaget deres seneste internetkøb ved en e-forhandler, som de har tidligere erfaringer hos (FDIH), hvilket er med til at dokumentere betydningen af tidligere erfaringer E-forbrugerens læring I den udvidede model, påvirker e-forbrugerens læring om en e-forhandlers hjemmeside positivt e-forbrugerens intentioner om at købe hos den givne e-forhandler. Dette skyldes, at i jo større omfang e-forbrugerne anvender en hjemmeside, vil hjemmesiden blive mere attraktiv og lettere at navigere rundt på for e-forbrugerne. Dette vil positivt påvirke deres intentioner om at handle ved den givne e-forhandler (Dennis, C. et al. 2009) Usikkerhed ved brug af internettet Sideløbende med at internettet oplever en rivende innovativ udvikling, stiger e-forbrugernes bekymring ved brugen af nyere teknologier. Disse nyere teknologier, er blandt andet de muligheder, Web 2.0 skaber, såsom sociale medier som blandt andet Facebook og Twitter. Denne udbredte usikkerhed blandt forbrugerne får nogle til at nedsætte, eller måske ligefrem helt at stoppe deres forbrug af disse internetteknologier. Nogle e-forbrugere har accepteret teknologiske hjælpemidler, som kan hjælpe dem med at administrere cookies og andre værktøjer, som e- forhandlerne bruger til at administrere e-forbrugernes online aktivitet. Andre e-forbrugere gør sig i stedet præventive foranstaltninger, som fx at opgive fiktive eller falske informationer, når de bliver bedt om at oplyse personlige informationer på internettet (Cromer, C 2010). Et socialt medie, der i særdeleshed har fået kritik for uetisk brug af e-forbrugernes personlige oplysninger er Facebook. Ved oprettelse af en Facebook profil accepterer e-forbrugerne en række vilkår og regler, som blandt andet giver Facebook s indehavere den fulde råderet over alle e-forbrugerens data, og dermed også alle personlige oplysninger. Facebook har således mulighed for, til evig tid, at sælge e-forbrugernes data til tredjepart, eller selv at bruge det i kommercielle eller lignende sammenhænge (www.taenk.dk). Facebook er underlagt californisk lovgivning og ifølge 11

16 forbrugerstyrelsen (persondataloven) er Facebook i strid med dansk lovgivning i forhold til den kommercielle varetagelse af personfølsomme oplysninger (www.computerworld.dk). Dermed er Facebook et glimrende eksempel på den stigende usikkerhed, der for e-forbrugerne følger med nye teknologiske tiltag på internettet. Samtidig er det disse informationer, der gør det muligt for e-forhandlerne at skabe et større kendskab til e-forbrugerne. Løbende at udvikle internettet med innovative teknologiske tiltag og skabe større mulighed for one-to-one markedsføring, som bliver mere og mere udbredt (Cromer, C. 2010). Disse cookies og track-id, som sporer den enkelte browser og dermed den enkelte kunde, gør e-forbrugerne utilpasse og bekymrede. Samtidig er cookies og track-id e-forhandlernes bedste mulighed for at kunne fastsætte en markedsføringsplan, skræddersyet til den enkelte e-forbruger, og dermed kunne vise de rette produkter til den specifikke e-forbruger, samt yde en tilpasset service, der kunne være med til at sikre, at de gør genkøb samt anbefaler hjemmesiden til deres omgangskreds (Turban, E. et al. 2008). Det vil altså sige, at der er større risiko for e-forhandlerne, når der tages beslutninger på baggrund af de data, e-forbrugerne har opgivet, eftersom der er risiko for at disse er forfalskede eller fiktive, på grund af e-forbrugernes usikkerhed og bekymring (Cromer, C. 2010). I bilag 6 er der beskrevet, hvordan man henholdsvis kan markedsføre sig via massemarkedsføring, markeds segmentation og one-to-one markedsføring. Af bilaget fremgår det, at man lettere på forskellig vis, kan ramme de e-forbrugere, som opgiver falske data Pris Litteraturen vægter ikke prisen på produkterne i særligt omfang, hvilket formentlig skyldes, at den anvendte litteratur primært stammer fra udenlandske studier. Det amerikanske prisniveau er typisk lavere end det europæiske. Det antages derfor, at prisen er en uvæsentlig faktor for amerikanske hjemmesider og at det er grunden til den manglende fokus på prisen i de amerikanske kilder. Jf. en analyse af FDIH, valgte mere end hver femte danske e-forbruger i 2010 at handle på en udenlandsk hjemmeside. Dette kan forklares med den høje danske moms og de generelt høje omkostninger til blandt andet fragt, hvilket naturligvis er en stor trussel for danske e-handelsvirksomheders konkurrenceevne. Ydermere er den primære årsag til, at unge mennesker handler på internettet, at de her kan få en given vare billigere end i de fysiske butikker. Det at man 12

17 på internettet kan sammenligne priser er ligeledes en væsentlig begrundelse for, at den danske befolkning handler på internettet (FDIH) Image Image er en betegnelse for den overordnede måde at evaluere og vurdere noget på. Ved e-handel vil produktudvalg, kundeservice og leveringsbetingelser blandt andet have en væsentlig betydning, når forbrugeren skal evaluere og vurdere virksomheden. Det er faktorer, som positivt påvirker e- forbrugerens holdning til en e-forhandler. Generelt er e-forbrugere mere tilbøjelige til at handle med virksomheder, der betragtes, som værende i besiddelse af et godt image. (Dennis, C. et al. 2009) In the physical world, if I make a customer unhappy, they ll tell five friends, on the Internet they ll tell 5,000. (Srinivasan, S. S. 2002) Studier viser, at kundeloyalitet overfor traditionelle forhandlere og til e-forhandleren er tæt linket. Det vil sige at fysiske butikker, der har et godt image, vil kunne udnytte dette gode image online. Undersøgelser viser at de traditionelle forhandlere med et stærkt image, også er de forhandlere, der besidder den førende position online (Dennis, C. et al. 2009). Jf. en undersøgelse af Srinivasana, S. S. et al.(2002), er det vigtigt for virksomhederne at de benytter deres databaser effektivt, til at stimulere forbrugerne. Ved proaktivt at stille de oplysninger til rådighed, som forbrugerne ønsker, inviterer virksomheden ganske enkelt forbrugerne til at komme igen. Dette kan relativt nemt, med det rette system, gøres ved at sende ønskede informationer og krydssalgs tilbud pr. , for at lokke forbrugerne tilbage, og forhåbentligt gøre genkøb (Srinivasana, S. S. et al.2002). Hertil kommer det faktum at en e-forbruger hurtigt kan forlade en hjemmeside, for at skifte til en konkurrerende hjemmeside, som kun er et klik væk. Dermed er det altså vigtigt for virksomhederne at gøre et godt førstehåndsindtryk, samt pleje sine kunder, således disse vil fortsætte med en vedvarende loyal adfærd. Et innovativt tiltag, som på mange markeder menes at have stort potentiale til at øge kundernes loyalitet, er virtuelle communities. Populariteten af communities kan, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002), blandt andet forklares med at forbrugere 13

18 jævnligt henvender sig til andre, for at udveksle og sammenligne produkterfaringer, samt for at få råd og information om produkter de påtænker at købe. Ved at man, som e-forhandler, forenkler denne informationsmæssige udveksling blandt e-forbrugerne gennem et community, vil e- forhandleren således øge e-forbrugernes loyalitet. Dette forklares, jf. Srinivasana, S. S. (2002), ved at andres input til et sådan community, for mange e-forbrugere vil have stor værdi, mens andre vil nyde processen af at levere disse inputs. Studier viser ligeledes, at bekvemmelighed er en vigtig faktor, når en e-forhandler skal sikre øget kundeloyalitet. Bekvemmelighed refererer, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002) til, i hvilket omfang en e-forbruger mener, at en hjemmeside er enkel, intuitiv og brugervenlig. Således er let adgang til informationer og en enkel transaktionsproces særdeles vigtige fortilfælde for en vellykket udførsel af en transaktion. Srinivasana, S. S. et al. (2002), foreslår at dét at sætte forbrugerne i stand til let at søge information og gøre oplysninger let tilgængelige og synlige, vil være nøglen til at skabe en vellykket webshop. Hertil viser studier, at loyale e-forbrugere fokuserer såvel på tilhørsforholdet til e-forhandleren, som på det økonomiske aspekt, mens mindre loyale e-forbrugere hovedsageligt fokuserer på det økonomiske aspekt. Det vil sige, at loyale e-forbrugere vil have lavere priselasticitet, således at de vil være villige til at betale en højere pris for at fortsætte med at gøre forretning med deres præfererede e-forhandler (Srinivasana, S. S. et al. 2002). E-forhandlerens image og virksomhedens personlighed vil, jf. Srinivasana, S. S. et al. (2002), ligeledes kunne vurderes gennem e-forhandlerens input såsom tekst, stil, grafik, farver, logoer og temaer på hjemmesiden Tillid Jf. Dennis, C. et al. (2009), er sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger vigtige aspekter, hvad angår e-forbrugerens tillid. Da disse begreber er tæt relateret, benævnes de derfor under ét, nemlig tillid. Tillid til en e-forhandler tilskrives særdeles stor betydning, men påpeger samtidig at tilliden til en e-forhandler ikke alene, er tilstrækkeligt, før en transaktion finder sted, og fremhæver generel tillid til brugen af internettet og computerteknologien som en anden vigtig faktor for e-forbrugerens intentioner om at handle hos en given e-forhandler (Lee, M.K.O. et al. 2001). Tillid kan jf. Lee, M.K.O. et al. (2001) beskrives som noget situationsbestemt og kontekst 14

19 specifikt, og gør det klart at konteksten med internethandel, i særdeleshed er et relevant situationsbestemt parameter. Dette fordi (1) der for forbrugeren er usikkerhed omkring udfaldet af en internettransaktion, (2) udfaldet af internettransaktionen afhænger af e-forhandlerens adfærd, som derfor ikke kan kontrolleres af e-forbrugeren og (3) de skadelige virkninger ved et uønsket udfald kan ofte være større end fordelene ved et succesfuldt udfald. En e-forbrugers tillid til en e-forhandler, vil positivt påvirke e-forbrugerens intentioner om at købe hos den givne e- forhandler (Dennis, C. et al. 2009). Et godt skridt på vejen til at opnå e-forbrugerens tillid, vil for en e-forhandler være at benytte et krypteringssystem, således forbrugernes personlige oplysninger i højere grad er sikret, samt gøre e-forbrugerne opmærksomme på denne sikkerhed (Lee, M.K.O. et al. 2001). For at fremstå som en troværdig hjemmeside, kan man via tredjeparter opnå anerkendelse, som giver e-forbrugeren tryghed (Turban, E. et al. 2008). I Danmark kan man blive godkendt af e-handelsfonden til e-mærket, som er en garanti, der lover e-forbrugeren sikkerhed i form af sikker betaling og overholdte leveringstider (e-handelsfonden.dk). PayPal er ligeledes en tjeneste, som sikrer e-forbrugeren sikkerhed ved internethandler. PayPal er en international tjeneste, der gør det muligt for e-forbrugeren at handle på internettet uden at videregive sine kortoplysninger til diverse hjemmesider (paypal.com). Grunden til det er så vigtigt for e-forhandleren at få e-forbrugerens tillid, er at transaktionerne på internettet er upersonlige og anonyme. Det er derfor ekstra vigtigt, at e-forbrugeren får den nødvendige tillid til e-forhandleren, så e-forbrugeren stoler på, at diverse produkter lever op til den standard, som e-forhandleren har beskrevet og lovet (Chen, Y. et al. 2007). Vælger en brick-and-mortar forhandler at udvide sine distributionskanaler til også at omfatte salg på internettet, og dermed blive en click-and-mortar forhandler, vil forhandleren kunne udnytte den tillid forbrugerne allerede har oparbejdet til forhandleren, gennem forbrugerens transaktioner og opfattelse af den traditionelle butik. Forhandleren vil dermed være et skridt nærmere på at opnå forbrugernes tillid (Kennedy, A. et al. 2006). En anden fordel ved click-and-mortar i forbindelse med tillid, er at e-forbrugerne sædvanligvis har mulighed for at returnere varer i den fysiske butik, i stedet for at skulle betale porto for at sende den tilbage til e-forhandleren (Turban, E. et al. 2008). 15

20 2.2.4 Sociale faktorer Nyere studier har ligeledes givet os beviser for vigtigheden af social interaktion, som opnås gennem virtuel etnografi (computer medieret social interaktion), når det kommer til e- forbrugernes adfærd (Dennis, C. et al. 2009). Disse sociale interaktioner betegnes som en social faktor. De sociale faktorer vil jf. Dennis, C. et al. (2009), positivt påvirke e-forbrugerens holdning til en e-forhandler. Indenfor e-handel, spiller social indflydelse, ligesom ved traditionel handel, en stor rolle. Dog er social indflydelse en faktor, som e-forhandlere i mange år har haft svært ved at kunne tilfredsstille hos deres kunder. Undersøgelser viser at social interaktion med ligemænd, fungerer som en lignende motivationsfaktor for e-forbrugerne. Det vil sige at kommunikation med ligemænd, vil være en vigtig motivationsfaktor for e-forbrugerens holdning til e-forhandleren. Social interaktion med ligemænd opnås af e-forbrugerne igennem sociale medier, såsom Facebook og Twitter. Jf. Danmarks Statistik var 42 % af den danske befolkning i 2009 tilknyttet et online socialt netværk, hvoraf 95 % havde en profil på Facebook (Danmarks Statistik), mens antallet af Facebook brugere verden over, på nuværende tidspunkt overstiger 500 millioner aktive brugere (www.facebook.com). Facebook spiller således en tiltagende rolle for e-forhandlere. Lykkes det for en e-forhandler at oprette et aktivt community på Facebook, eller gennem andre sociale medier, vil de stå særdeles godt i forhold til e-forbrugernes mulighed for interaktion med ligemænd, som igen positivt vil påvirke e-forbrugernes holdning til den givne e-forhandler. Dinesen, K. (2008) mener at e-forbrugere i fremtiden primært vil vurdere en e-forhandler ud fra andre e-forbrugeres vurderinger og ratings af den pågældende virksomhed. Det er ved hjælp af Web 2.0 blevet utrolig nemt at give sin mening til kende og det kræver kun en lille indsats af e-forbrugeren at kommentere en given e-forhandler om hvorvidt denne levede op til e-forbrugerens forventninger (Dinesen, K. 2008). Frygten for at alle og enhver offentlig kan give deres mening til kende er afskrækkende for mange e-forhandlere. Fortalere for de sociale medier mener dog, at en e- forhandler vil stå stærkere hvis de tør lade e-forbrugerne komme med deres ærlige tilbagemeldinger. Dermed menes at e-forhandlerne vil fremstå bedre over for e-forbrugerne ved åbent at stå frem og diskutere eventuelle negative oplevelser. Ved at lytte til e-forbrugerne kan e- forhandlerne endda bruge den modtagne feedback til at forbedre de kritikpunkter, som e- forbrugerne kommer med, via de sociale medier. Undersøgelser viser ligeledes at den feedback 16

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program

7 trin til at komme i gang med et affiliate-program 7 trin til at komme i gang med et affiliate-program Affiliate markedsføring er præstationsbaseret markedsføring på internettet, hvor såkaldte publicister (også bedre kendt som affiliates eller publishers

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback Through loyal and certified partners we deliver products for sales and online marketing - fast, inexpensive and ready to use. Our products help businesses make and save money. make and save money Agenda

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere