Cykelhandlingsplan for Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelhandlingsplan for Odense"

Transkript

1 Cykelhandlingsplan for Odense

2 KOLOFON Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Telefon

3 Indhold 5. Introduktion 6. Hvor er vi nu? 9. Hvor skal vi hen? projekter 11 Stier og veje 12 #1 / Udbygning af stinettet 13 #2 / Cykelprioriterede gader 14 #3 / i lyskryds 15 #4 / Cykelstiinspektion og bedre vedligeholdelse 16 #5 / Kvalitetssikring af vejprojekter 18 Cykelparkering 19 #6 / Cykelparkering i bymidten 20 Supercyklister 21 #7 / Supercykelstiplan 22 #8 / Cykelvenlig arbejdsplads 30 Kampagner og events 31 #14 / Vis hensyn 32 #15 / Tak fordi du cykler 33 #16 / Indkøb på cykel 34 #17 / Ingen fjollede bilture 35 #18 / Skolen cykler 36 #19 / Cykeløvebaner på skoler 37 #20 / Cykelstafetten 38 #21 / På cykel til uddannelse 39 #22 / Sundhedsplejersker 40 #23 / Odenses sejeste cyklist 41 #24 / Idræts- og fritidsaktiviteter 23 Cykelservice 24 #9/ Bedre cykler 25 #10 / By- og pendlercykler 26 #11 / Mobile cykelværksteder 27 #12/ Cyklistkort 28 #13 / Information, kommunikation og dialog 42. Implementering 44. Investeringsplan Cykelhandlingsplan for Odense

4 4 Cykelhandlingsplan for Odense

5 Introduktion I mobilitetsplanen er det beskrevet, at der skal udarbejdes en cykelhandlingsplan for Odense. Planen søger at give fundamentet til en stigning i cykeltrafikken, sådan at der gennemføres en mere effektiv kommunal indsats for mere cykeltrafik. Cykeltrafikken kan medvirke til en bedre mobilitet i Odense. Cykling er sundt og giver mange afledte positive effekter. Der frigives kapacitet på vejene, og bymiljøet bliver bedre. 46 % af familierne i Odense har slet ikke adgang til bil. Her er cyklen en meget enkel og billig løsning til en bedre mobilitet. Mulighederne for nemt og bekvemt at cykle udvikles hele tiden, fx. vinder elcykler frem og trehjulede cykler til seniorer, der er udfordret på balancen, synes også at være en del af fremtidens løsninger. Vi er allerede godt i gang med at sætte endnu mere fokus på cykling for vores børn og unge gennem daginstitutioner og skoler. En sund vane lært i barndommen holder ofte ved senere i livet. Alle indsatserne er samlet i en investeringsoversigt for de kommende 4 budgetår. Cykelhandlingsplanen understøtter 4 kommunale politikker: - Miljøpolitikken - styrke Cyklisternes By - Ny virkelighed - ny velfærd - bedre og sundere mobilitet - Vækstpolitik image og oplevelser - Sund sammen - sunde rammer for fysisk aktivitet Med den plan ønsker byrådet at sætte ekstra fokus på cyklisme, så det for flere bliver et lettere tilvalg i dagligdagen. Jane Jegind Rådmand i By- og Kulturforvaltningen Denne plan beskriver dels, hvor vi er i dag, hvor vi ønsker at føre Odense hen, og hvordan vi vil gøre det med 24 konkrete indsatser fordelt på 5 indsatsområder: 1. Stier og veje 2. Cykelparkering 3. Supercyklister 4. Cykelservice 5. Kampagner og events Hver indsats er tildelt en score imellem 1 5 på de 4 vigtigste parametre: 1. Hvor meget cykeltrafik, som indsatsen er med til at skabe. 2. Hvor meget indsatsen forbedrer fremkommeligheden for cyklister. 3. Hvor meget indsatsen forbedrer trafiksikkerheden for cyklister. 4. Hvor meget indsatsen forbedrer cyklisternes tilfredshed. 5

6 Hvor er vi nu? I slutningen af 1800 tallet startede Odense Kommune med at etablere Danmarks første cykelsti. Siden er det blevet til over 540 km cykelstier, og Odense er nu tæt på at have det stinet, som vi behøver. Der er stadig behov for at lave cykelstier på enkelte steder, således at stinettet bliver komplet, og i forbindelse med sikre skoleveje og nye erhvervs- og boligområder vil stierne blive tænkt ind fra starten, ligesom vi er i gang med at etablere supercykelstier for at gøre det ekstra attraktivt at tilvælge cyklen. Odense har allerede i dag rigtig mange stibroer og stitunneller, der sikrer lette og direkte cykelruter. Cykeltrafik er meget mere end cykelstier, og på mindre befærdede gader giver trafiksaneringer bedst mening. Desuden er det væsentlig billigere at etablere end cykelstier. Trafiksaneringer dimensioneres typisk til 15, 30 eller 45 km/t - jo lavere hastighed jo mere sikkert er det, og jo yngre kan man forsvare at lade børn og ældre cykler selv. Odense er førende indenfor trafiksaneringer, og siden 1979 er der hvert år blevet udført sikre skoleveje. I 1998 blev Odense udpeget som Danmarks Nationale Cykelby, og gennem 4 år var der et intensivt fokus på cykeltrafik, hvilket betød, at cykeltrafikken steg til at udgøre 27 % af alle ture. I en længere periode herefter var cykeltrafikken i Odense stabil, men de seneste år er cykeltrafikken faldet til 22 % af alle ture. Årsagen til dette kan findes i både generelle nationale tendenser og i særlige forhold for Odense. Fra er familier i Danmark med mere end én bil steget med 14 %. Fra er antallet af danske pendlere med mindst 30 km steget med over 6 %. I Odense er der flere faktorer, som muligvis kan belyse den lokale udvikling, men der findes ikke en endelig forklaring. Ser man på Odense i forhold til landets 3 andre største kommuner, ses det, at Odense ligger højest på ture til uddannelse og meget højt på ture til pendling og ærinder. 36 % af borgerne cykler til arbejde. Fritidsture og erhvervsrelaterede cykelture ligger lavt i Odense. På trods af faldende cykeltrafik er vi i Odense rigtig gode til at understøtte og fremme cykeltrafikken. Cykelfremme er ikke kun et trafikspørgsmål, det er også en vigtig faktor, når der tales om byen generelt, fordi øget cykeltrafik forbedrer bymiljøet. Jo flere der vykler, jo mere plads er der på vejene til de restrende biler og den kollektive trafik. Cykling er en væsentlig faktor i forhold til sundheden, idet fysisk aktivitet forebygger en lang række sygdomme. Mobilitetsplanen indeholder ganske mange projekter, som vil fremme cykeltrafikken i Odense. Projekterne udføres nu, og vil understøtte målene i denne plan. Odense Kommune deltager i en række andre cykelprojekter som Test en elcykel og Danmark cykler sammen. Den kommende kollektive trafikplan og letbaneprojektet vil begge understøtte, at der etableres cykelparkering ved centrale stoppesteder og letbanestationer, således at kombinationen imellem cykel og kollektiv trafik styrkes markant. Der er gennemført en undersøgelse i Odense Kommunes borgerpanel i maj Undersøgelsen handler om cykling, men omfatter alle borgere og ikke kun cyklister. 62 % deltog. Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: Alle borgere 1. Halvdelen har højst 10 km til uddannelse/arbejde % benytter primært cyklen til uddannelse/arbejde % har ikke en velfungerende cykel % benytter cyklen mindst et par gange om ugen. 6 Cykelhandlingsplan for Odense

7 Borgere som cykler mindst et par gange om måneden 5. Cyklen benyttes primært for motion, frisk luft, og fordi den er hurtigere og nemmere % benytter cyklen, fordi de ikke har andre muligheder. 7. Når cyklen fravælges, skyldes det primært afstanden og for meget bagage % er utilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og veje % er generet af knallerter. 10. De primære argumenter for at skulle cykle mere er motion, flere cykelstier og bedre sikkerhed og tryghed % har en cykelhjelm, og 47 % brugte cykelhjelm sidst de cyklede % har fastmonterede cykellygter, og 97 % havde lys på sidst de cyklede i mørke % er tilfredse eller meget tilfredse med at være cyklist i Odense, 9 % er utilfredse % er utilfredse med antallet og placering af cykelstativer % er utilfredse med muligheden for at kombinere cykel og kollektiv trafik % er utilfredse med kommunens information til cyklisterne % føler sig usikre som cyklister i Odense Kommune % føler sig usikre som cyklister i forhold til overfald og tyveri. Borgere som cykler sjældnere end et par gange om må neden 19. Den primære årsag til, at de ikke cykler så ofte er, at det er hurtigere, nemmere og pga. afstanden. 20. De kunne motiveres til at cykle mere pga. motion, kortere afstand og bedre sikkerhed og tryghed. Cyklernes andel af turene Cykelhandlingsplan for Odense

8 Målet er, at cykeltrafikken i Odense skal stige markant, således at den ved udgangen af 2018 udgør mindst 25 % af alle ture, som borgerne foretager. Flere af projekterne vil have en yderligere effekt efter 2018, således at et ambitiøst mål herefter er 30 %. Andelen af borgere, der tager cyklen til arbejde skal stige fra 36 % til 45 %. Andelen af skolebørn, som går og cykler til kommunale skoler, skal stige fra 58 til 70 % for klasse og fra 73 % til 90 % for klasse. 8 Cykelhandlingsplan for Odense

9 Hvor skal vi hen? De danske byer har generelt meget store udfordringer på cykelområdet. Pendlingen stiger, og mikrobilernes vækst gør det stadigt sværere at få folk til at tage cyklen. Odense kan ikke bygge sig til en hurtig stigning i cykeltrafikken - der skal ting i gang, som udfordrer borgerne - image, kampagne og fysiske gimmicks. Stibroer og stitunneller kommer med års mellemrum, men de bliver ikke de bærende tiltag for en hurtig vækst i cykeltrafikken. Denne plan er lavet på baggrund af: Undersøgelse i Odense Kommunes borgerpanel. Møde med lokalafdelingen af Dansk Cyklistforbund og skriftlige tilbagemeldinger. Cyklisternes Bys Facebookgruppe. Workshop med ekspertpanel. Der er opstillet 24 projekter, der tilsammen skal få cykeltrafikken i Odense til at stige markant. Godt 2/3 (68 %) af investeringerne er i fysiske anlæg, mens resten er kampagnemæssige tiltag. Samlet er der behov for en investering på 30 millioner kr. over 4 år. Transportministeriet har netop budgetsat to nye puljer, som giver mulighed for at få 40 % statsstøtte til henholdsvis Supercykelstier og cykelparkering. Fra 2015 og i flere følgende år forventer Transportministeren at kunne etablere en ny cykelpulje, hvor der kan ansøges om 50 % tilskud til bl.a. kommunale projekter. Cyklisternes by som et brand Odense er tidligere blevet kendt som Danmarks Nationale Cykelby. I årene blev der gennemført projekter for 20 millioner kroner, som medførte 20 % mere cykeltafik og 20 % færre cykelulykker. Det er vigtigt, at udvikle et nyt brand, som understøtter borgernes opfattelse af Odense som en by, hvor man naturligt vælger cyklen på mange ture. Cyklen er det smarte valg, som binder hverdagen sammen. Og cyklen kan binde biler, busser og tog sammen. Penge er ikke et primært argument for at vælge cyklen, men det handler om velvære, sundhed og personligt overskud. Cyklen er frihed. Cykelhandlingsplan for Odense

10

11 Stier og veje Cykelhandlingsplan for Odense

12 #1 Udbygning af stinettet Borgere i de dele af Odense som endnu ikke har fået de planlagte cykelstier FORMÅL At få etableret et sammenhængende net for cyklister i Odense Kommune. Odense har 540 km cykelsti og over km kommunevej. En stor del af vejene har ikke behov for cykelstier, da der kun er mindre betydende trafik, eller fordi der allerede er en form for trafiksanering. Det betyder, at Odense har et godt og vidtforgrenet cykelstinet, som i store træk er færdigudbygget. Dog er der visse områder i Odense, som fortsat mangler at blive forbundet med det øvrige net. Det er primært lokale bysamfund. Fra en række af disse bysamfund har der længe været et stort ønske om anlæg af cykelstier ikke mindst som sikring af børns skoleveje. I 2013 vedtog By- og Kulturudvalget en stiplan for Odense. De prioriterede stier i planen etableres. Cyklisterne i de lokale bysamfund, hvor stinettet udbygges, får bedre sikkerhed og tryghed. Anlæg af cykelstier til lokale bysamfund vil understøtte visionen om Odense som Cyklisternes By og få antallet af cyklister til at stige lokalt. Antallet af cyklister på strækninger, hvor der anlægges nye cykelstier, vil stige ca. 20 %. 12 Cykelhandlingsplan for Odense

13 #2 Cykelprioriterede gader Pendlere, hverdagscyklister og skolebørn Formål At øge cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed på en mere økonomisk måde gennem ændret anvendelse og prioritering af eksisterende veje. Flere steder i Odense er der kamp om færdselsarealerne. I Odense bymidte er der ofte ikke plads på vejarealerne til at etablere cykelstier, og i det åbne land kan anlæg af deciderede stianlæg være for dyrt i forhold til antallet af potentielle cyklister. Omkring skolerne hersker der hver morgen mange steder problematiske forhold, hvor det kan være svært som barn at cykle til skole. Manglende faciliteter for cyklister er med til at reducere brugen af cykel både i byen, på landet og på den daglige tur til skolen. Der skal introduceres cykelgader i bymidten og i boligområder, 2 minus 1 veje i det åbne land og skolegadezoner omkring skolerne. Cykelgader indrettes uden at ændre vejens profil og princippet er, at alle trafikanter må færdes på gaden under særlig hensyntagen til cyklisterne, der må cykle foran bilerne. Fodgængerne bliver på fortovene. Cykelgader skaber øget fremkommelighed for cyklister samtidigt med, at hastigheden for bilerne nedsættes. Projekterne skal gennemgå en ekstern trafiksikkerhedsrevision. Der findes cykelgader i København, Aarhus og Næstved. 2-1 veje etableres i det åbne land, hvor en eksisterende 2 sporet landevej indsnævres til ét spor med påmaling af brede cykelbaner i afvigende farve på hver side. Princippet er, at to modkørende bilister på vejen skal vige for hinanden ved at nedsætte farten og forsigtigt køre ind over cykelbanerne, når der ikke er cyklister. Vejens funktion tydeliggøres med solcellebelysning i form af små LED brikker i asfalten. Skolegader etableres som forsøg på veje omkring udvalgte skoler. Skolegaderne afmærkes i princippet som 2-1 veje, hvor sidearealerne forbeholdes de cyklende skolebørn og afmærkes med afvigende belægning. Der må ikke standses og parkeres i en skolegade. Der udformes konkrete projektforslag til politisk behandling. Cyklisterne får bedre fremkommelighed og sikkerhed. Odense Kommune sparer udgifter til kostbare stianlæg gennem ændret anvendelse af vejarealerne. Antallet af cyklister på cykelgader, 2 minus 1 veje og skolegader stiger med % og sikkerheden forbedres tilsvarende. Cykelhandlingsplan for Odense

14 #3 i lyskryds Alle cyklister, som cykler igennem lyskrydsene, især daglige pendlere FORMÅL Det skal være lettere at komme igennem lyskrydsene som cyklist. Cyklisterne bestemmer selv farten, men især det at skulle stoppe i mange lyskryds på den daglige rute kan få mange til at miste lysten til at cykle. Der, hvor der er grønne bølger, er de tilpasset bilernes hastigheder og kan derfor opleves som røde bølger for cyklisterne. Der er flere måder at gøre det nemmere for cyklister at komme igennem lyskrydsene på. En måde er at etablere de såkaldte cykelbokse, hvor cyklister får lov at vente på et areal foran bilernes stopstreg. Derved sikres det, at cyklisterne kører forrest og ikke overses af bilisterne. Cykelbokse findes få steder i Danmark, bl.a. i Klaregade i Odense. I udlandet er de meget populære, og de findes ca. 50 steder i Lund, hvor de ikke har medført flere ulykker. Der kan laves et stort forsøgsprojekt i samarbejde med Vejdirektoratet. Flere steder i Odense tillades det, at cyklister kører frem modsat sidevejen, mens bilerne i samme retning har rødt. Der skal tillades cykling for rødt lys i flere T-kryds, hvor cyklister ledes udenom signalreguleringen. Detektorspolerne for cyklisterne i asfalten ved lyskrydsene skal synliggøres, og der skal kommunikeres bedre til cyklisterne, hvor de skal placere sig, og hvordan det virker. Der skal etableres cyklistgelændere ved de fleste af de lyskryds, hvor cyklisterne venter længst tid. Der skal laves en balance imellem prioriteringen af cyklerne og de øvrige trafikanter. Cyklisterne vil få færre stop på de store veje, og flere får lyst til at cykle. Cykeltrafikken vil stige, og trængslen for bilisterne vil falde. Mindst 25 lyskryds får en eller flere forbedringer. 14 Cykelhandlingsplan for Odense

15 #4 Cykelstiinspektion og bedre vedligeholdelse Alle cyklister i Odense Formål Der skal rettes op på manglende vedligehold af cykelstierne (ujævne belægninger og huller) samt at få kortlagt og udbedret øvrige uhensigtsmæssigheder for cykeltrafikken (stejle op- og nedkørsler, mangelfuld skiltning og afmærkning, farlige steder mv.) Der gennemføres en cykelstiinspektion af hele kommunens cykelstinet. På baggrund af registreringerne udarbejdes der en prioriteringsmodel for udbedring af fejl og mangler på eksisterende anlæg. Cykelstiinspektionen retter sig både mod driftstiltag, der kan udbedres på kort sigt, og større eller mindre anlægstiltag med længere udbedringstider. Der ses på mulighederne for at benytte eksterne observatører på stinettet. Bedre fremkommelighed, komfort og sikkerhed for cyklister. Med relativt få midler kan Odense opnå betydelig forbedringer og en forøgelse i antallet at tilfredse cyklister i kommunen. Mindst halvdelen af problemerne udpeget i inspektionen skal være afhjulpet indenfor et år efter inspektionen er gennemført. Cykelhandlingsplan for Odense

16 #5 Kvalitetssikring af vejprojekter Alle cyklister i Odense FORMÅL Alle nye vejprojekter skal kvalitetssikres, således at cyklisterne får optimale løsninger i balance med de øvrige trafikanter. Der skal laves en kvalitetsmanual for alle nye vejprojekter i Odense Kommune, som alle interne og eksterne parter skal følge. Københavns Kommune har lavet en tilsvarende manual. Der findes danske vejledende vejregler, men hensigten med kvalitetsmanualen er at fastlægge et højere ambitionsniveau med vægt på cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed. Eksempelvis skal det sikres, at når der kan laves en højreshunt, hvor cyklister kan dreje til højre uden om signalet, skal det normalt medtages i vejprojektet. Der tages hensyn til svagtseende, og cyklisternes passage skal foregå med lav hastighed, Odense har allerede omkring 60 af disse, men potentialet er mindst 3 gange så stort. Der vil blive stillet krav til både udformning af kryds, strækninger og hensyn til driften. Prioriteringen af cyklisters fremkommelighed skal ske i balance med prioriteringen af andre trafikanter. Cyklisterne vil opleve en højere kvalitet, en bedre sikkerhed og en bedre fremkommelighed. Flere vejprojekter vil ikke længere behøve efterfølgende justeringer og ombygninger. Efter 1 år skal mindst 95 % af alle vejprojekter til over kr følge kvalitetsmanualen. 16 Cykelhandlingsplan for Odense

17

18 18 Cykelhandlingsplan for Odense Cykelparkering

19 #6 Cykelparkering i bymidten Cyklister med mål i bymidten Formål Der laves en samlet plan for den fremtidige cykelparkering i bymidten. Der er behov for en samlet plan for cykelparkeringen i bymidten. Det handler primært om de mere arealkrævende projekter. Cykelparkering er en fordel for cyklisterne men også for de gående, da det giver bedre fremkommelighed på gangarealerne. På baggrund af en samlet registrering laves der et kort med disponering af større fremtidige arealer til cykelparkering i bymidten. Endvidere ses der på mulighederne for omdannelse af eksisterende erhvervslejemål til cykelparkeringshuse en løsning som ses i mange hollandske byer. På sigt vil flere få opfyldt behovet for god og tilstrækkelig cykelparkering i bymidten. Der sikres en planlægning, hvor arealer og budgetterne tilrettelægges i forhold til de nuværende og kommende behov for cykelparkering. Planen foreligger i Cykelhandlingsplan for Odense

20 20 Cykelhandlingsplan for Odense Supercyklister

21 #7 Supercykelstiplan Cyklister der pendler over kommunegrænsen til og fra Odense FORMÅL Der laves en plan for et udvidet net af supercykelstier, der kobler ruterne i Odense til omegnskommunerne. Der sigtes på at få flere til at cykle km hver vej. Der er 5 ruter med supercykelstier i Odense Kommune, der enten er etableret eller vil blive etableret i de kommende år. Ingen af dem krydser kommunegrænsen. Der inviteres til et samarbejde med nabokommunerne, hvor der træffes principbeslutning om, hvor der kan etableres nye supercykelstier, som forbinder større omkringliggende bysamfund med Odense. Så vidt muligt skal kommunernes budgetter koordineres, så strækningerne kan realiseres i en helhed. Der skal lægges et fælles kvalitetsniveau, således at cyklisterne oplever supercykelstierne ens. Flere vil få lyst til at pendle over kommunegrænsen på cykel. Der opnås en fælles aftale for et fuldt udbygget supercykelstinet omkring Odense. Planen foreligger ved udgangen af 2016 med godkendelse af de involverede kommuner. Cykelhandlingsplan for Odense

22 #8 Cykelvenlig arbejdsplads Arbejdspladser i områder i tilknytning til eksisterende og planlagte supercykelstier Formål Fremme brugen af cykel som transportmiddel til og fra arbejdspladser i Odense. Pendling til arbejde er et indsatsområde, hvor der er meget at hente, da der for hver person er tale om ca. 450 årlige ture. Odense Kommune vil derfor i samarbejde med en række lokale virksomheder fremme medarbejdernes brug af cyklen til og fra arbejde. luft i dækkene - og hvorfor det er en fordel for virksomhederne, at investere i disse tiltag. Der skal i den forbindelse udarbejdes en værktøjskasse til de involverede virksomheder, der består af en kasse med cykelværktøj samt informationsmateriale, som virksomhederne kan bruge, når de skal kommunikere med medarbejderne. Der tilbydes arrangementer i kantiner og som gå-hjem møder. Gennem virksomhederne kan Odense Kommune kommunikere med medarbejderne og skabe opmærksomhed om de forskellige muligheder, der er for cykelpendlere i Odense: et omfattende stinet, supercykelstier, muligheder for at parkere cyklen sikkert ved kombinationen af bil og cykel, Odense Guiden mv. Derudover vil Odense Kommune gå i dialog med virksomhederne om, hvad de kan bidrage med for at understøtte, at medarbejderne cykler til arbejde - god cykelparkering, omklædnings- og badeforhold, mulighed for småreparationer og Frigivelse af parkering til kunder og mere fysisk aktive og effektive medarbejdere med færre sygedage. Færre biler på vejene og mere sunde borgere. 200 arbejdspladser modtager materialet. 22 Cykelhandlingsplan for Odense

23 Cykelservice Cykelhandlingsplan for Odense

24 #9 Bedre cykler Alle voksne cyklister i Odense FORMÅL Borgernes kendskab til betydningen af det rigtige cykelvalg, korrekt indstilling og løbende vedligehold af cyklen skal forbedres. Det er vigtigt, at vælge den rigtige cykel i forhold til sit behov. Desuden skal cyklen indstilles korrekt og vedligeholdes godt. På den måde bliver det betydelig lettere at være cyklist. Der udvikles et projekt i et offentligt-privat samarbejde. Odense Kommune etablerer desuden et cykelbibliotek med forskellige typer af cykler ladcykler, elcykler, trehjulede cykler, anhængere osv. Cykelbiblioteket placeres hos cykelhandlere rundt i byen efter aftale. Beboerne i det pågældende område informeres om cykelbiblioteket og muligheden for gratis at låne de forskellige cykler i en periode. I samarbejde med cykelhandlerne udarbejdes der en vejledning til cyklisterne omkring det rigtige valg af cykel og udstyr til de længere pendlerture mellem hjem og arbejde. Vejledningen uddeles til en bred målgruppe og synliggøres på kommunens hjemmeside. Der gennemføres en række events i byrummet med gratis serviceeftersyn og indstilling af cyklen i samarbejde med byens cykelhandlere. Odense Citykorpset sørger for, at cykler er korrekt parkeret, og at herreløse cykler ikke fylder i bymidten. Som ekstra service vil de tilbyde at pumpe dæk, smøre cyklen samt justere saddelhøjden. En korrekt indstillet og vedligeholdt cykel giver mere køreglæde for cyklisten og øger sikkerheden. Lån af nye cykeltyper giver lyst til at anskaffe en selv. Projektet er med til at fastholde kommunens cyklister og få flere til at overveje at cykle. Mindst cyklister informeres, og mindst får udført service på cyklen. Mindst 300 låner en cykel. 24 Cykelhandlingsplan for Odense

25 #10 By- og pendlercykler Indpendlere til Odense Formål By- og pendlercyklerne skal udgøre et attraktivt tilbud til byens gæster og indpendlere, særligt i kombination med tog. De nuværende by- og pendlercykler i Odense benyttes ikke i tilstrækkelig grad. Der kan være behov for at ændre væsentligt på tilbuddet, sådan at det bliver mere attraktivt for indpendlere. Nogle vil kunne skifte fra bil til tog i kombination med cykel, mens andre vil skifte bussen fra stationen ud med cykel. Der kan være behov for at udskifte cykeltypen, ændre cyklernes placering og prisstrukturen. Cyklerne skal kunne anvendes af så mange brugere som muligt. Der indhentes erfaringer med de nyeste bycykelsystemer i København, Aarhus og Randers. Der laves markedsføring af tilbuddet over for arbejdspladser i Odense. Der opnås et attraktivt alternativ til brug af bil. Projektet reducerer biltrafikken og trængslen i Odense. Der vil blive mindre behov for dubleringsbusser. By- og pendlercyklerne skal ændres til et helt nyt koncept for pendlere, som vil øge anvendelsen markant. Cykelhandlingsplan for Odense

26 #11 Mobile cykelværksteder Cykelpendlere i Odense FORMÅL Dagligdagen for cykelpendlere gøres nemmere ved at tilbyde cykelreparationer udført på arbejdspladserne. Som cykelpendler er man meget afhængig af sin cykel, og at den er i en funktionel og sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Dårligt vedligeholdte bremsere og kæder kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for cyklisten. elektronisk portal, der udvikles til projektet. Der laves markedsføring af tilbuddet over for arbejdspladser i Odense. Afstanden til cykelhandleren og udsigten til at skulle undvære sin cykel i 1 2 dage afholder mange fra at få serviceret og repareret sin cykel regelmæssigt. Risikoen er, at cyklen ikke bliver repareret, og at cyklisten finder en anden måde at komme til arbejde på. I samarbejde med Danske Cykelhandlere udvikles der derfor et koncept for etablering af mobil cykelservice, hvor cykelpendleren kan stille sin cykel på arbejdspladsen og bestille servicering eller reparation til udførelse på stedet samme dag. I samarbejde med en række forskellige cykelhandlere, som skal stå for at udføre reparationerne mod betaling. Bestilling af opgaverne sker via en Service og reparationer på cyklen klares på en nem og hurtig måde. Projektet fastholder cykelpendlerne i deres gode vane med at cykle til arbejde. Mindst 500 cyklister benytter ordningen i projektperioden. 26 Cykelhandlingsplan for Odense

27 #12 Cyklistkort Nuværende og kommende cyklister i Odense samt turister Formål Der skal være lettere at finde rundt som cyklist i Odense. Der skal udarbejdes et overskueligt og brugbart cyklistkort med cykelstier og -ruter. Kortet skal synliggøre, hvor det er trygt og sikkert at færdes i Odense og skal ikke kun vise cykelstier, men også veje, hvor det er godt og sikkert at cykle. Stikortet vil desuden fungere som en guide til kultur og fritid. Kortet skal kunne hjælpe cyklister med at planlægge turen og give dem et overblik over cykelegnede steder. De forskellige stityper skal fremgå klart af kortet, så man nemt kan se, om der er anlagt en supercykelsti, cykelbaner eller om der er tale om en hastighedsdæmpet vej. Selvom Odense har en elektronisk ruteplanlægger Odense Guiden, skaber det bedre overblik for nogle cyklister at have et fysisk kort. Der skal ses på muligheder for privat annoncering. Der gives et alternativ til Odense Guiden for cyklister, som ikke har nok i den digitale løsning. Et stikort markedsfører Odense som Cyklisternes By. Det opleves som en god service at kunne tilbyde et cyklistkort. Endvidere er det en god måde at introducere tilflyttere til Odenses cykelrutenet. Der udvikles et godt og brugbart cyklistkort, som får flere tilflyttere til at benytte cyklen. Cykelhandlingsplan for Odense

28 #13 Information, kommunikation og dialog Alle borgere i Odense FORMÅL Der skal sikres information og dialog med borgerne om cyklisme og cykelforhold i Odense Kommune. Twitter, Instagram og hjemmesiden - #hulivejen #cyklisternesby #migogmincykel osv. Der er behov for etablering af en samlet kommunikationsplatform i form af en hjemmeside, som beskriver alle de forskellige cykelrelaterede tilbud og aktiviteter for borgerne i Odense Kommune under branded Cyklisternes by. I tilknytning til hjemmesiden skal der være mulighed for at kommunikere mere direkte med borgerne gennem forskellige sociale medier, som forskellige borgere anvender i dagligdagen Facebook, Instagram, Twitter, Snap Chat mv. Disse medier giver mulighed for at involvere borgerne meget direkte i forbindelse med forskellige aktiviteter og kampagner, og de giver også borgerne mulighed for at kommunikere direkte med kommunen gennem de medier, de benytter i dagligdagen. F.eks. vil man ved at etablere udvalgte hash tags, kunne indsamle cyklisternes henvendelser og samtidig formidle dem til alle via Cyklisterne får bedre viden om de forskellige muligheder og tilbud i Odense. De får mulighed for at påvirke og forbedre forholdene for cyklister i Odense. Der vil komme mere nytte ud af de investeringer, der er gjort for cyklisterne i Odense. Dialogen med borgerne om forholdene for cyklisterne i Odense forbedres og bidrager med ny viden. 50 % flere borgere får information om Cyklisternes By, og flere går i dialog med Cyklisternes By på de forskellige medier. 28 Cykelhandlingsplan for Odense

29 Cykelhandlingsplan for Odense

30 Kampagner og events 30 Cykelhandlingsplan for Odense

31 #14 Vis hensyn Cyklister i Odense Kommune FORMÅL Cyklister skal tage hensyn til hinanden og til andre trafikanter. Mange cyklister kører på deres ret, og ofte brydes reglerne til ulempe og fare for både andre cyklister, fodgængere, bilister og ikke mindst dem selv. Ved at gøre opmærksom på den gene, det medfører for andre, kan man få flere cyklister til at vise overskud og hensyn til andre. Det skal være god stil at være flink i trafikken. Som eksempel har Københavns Kommune gennemført et initiativ rettet mod hasarderede overhalinger, manglende tegngivning og cykler på afveje. 50 personer blev sendt ud på byens cykelstier, hvor de i 2 uger delte små gaver ud til flinke cyklister, der tog hensyn, gav plads og viste tegn. Odense Kommune har desuden tidligere gennemført en kampagne mod brug af mobiltelefoner under cykling, hvor der blandt andet blev uddelt holdkæftbolcher. Der udvikles et koncept, som motiverer cyklisterne til at vise hensyn og opføre sig ansvarligt i trafikken. Anerkendelse af, at god adfærd i trafikken starter med en selv. Mere tilfredse cyklister og øvrige trafikanter. Bedre sikkerhed. Mindst cyklister kontaktes direkte i relation til projektet. Cykelhandlingsplan for Odense

32 #15 Tak fordi du cykler Cyklister i Odense Kommune Formål De nuværende cyklister skal fastholdes igennem motivation. Mange cyklister i Odense cykler af og til, men de kan motiveres til at cykle lidt oftere. De eksisterende kampagner som Vi cykler til arbejde og Alle børn cykler handler i høj grad om at belønne dem, der allerede cykler - typisk 9 ud af 10 deltagere cykler i forvejen. 83 % af de nye cyklister fortsætter med at cykle på grund af den opmærksomhed og anerkendelse, der ligger i kampagnen. I forbindelse med eksisterende arrangementer og events i Odense kan der uddeles forskellige effekter til cyklisterne, som et skulderklap og et tak fordi de cykler. Aktiviteterne kan også lokke nye cyklister på gaden. Der udvikles en kampagne i samarbejde med eksterne parter så som Danske Cykelhandlere, Cyklistforbundet, sundhedsorganisationer mv. Anerkendelse af, at man vælger at transportere sig aktivt og bæredygtigt. Mere tilfredse cyklister. Mindst cyklister modtager en lille gave. 32 Cykelhandlingsplan for Odense

33 #16 Indkøb på cykel Kunder i supermarkeder og i butikker i Odense bymidte FORMÅL Flere skal cykle i forbindelse med dagligdagens indkøb på de korte ture. Mange vælger bilen, når der skal købes dagligvarer eller andre større indkøb både fordi det er blevet en vane, og fordi det kan opleves som besværligt at købe ind på cykel. Disse bilture kunne for nogens vedkommende erstattes med en tur på cyklen, hvis det var nemmere at købe ind på cykel. Derfor etableres der et samarbejde med en eller flere dagligvarerkæder og øvrige relevante butikker om at fremme brugen af cykel i forbindelse med indkøb. Det kan både handle om etablering af bedre cykelparkering og servicefaciliteter for cyklisterne ved dagligvarebutikkerne, etablering af særlige fordele for kunder på cykel i form af rabatter mv. eller etablering af særlige services som udbringning af varer, lån af cykeltrailere, udlevering af særlige cykelindkøbsposer og mulighed for at efterlade overflødig emballage. Når der købes ind med posen, kan det udløse en rabat, som det er prøvet i Gent, Belgien. Det bliver nemmere at købe ind på cykel, og der bliver flere ledige p-pladser til bilisterne. Der bliver flere cykelture til indkøb, færre bilture til bymidten og dermed flere ledige p-pladser. Der etableres et eller flere samarbejdsprojekter, og der bliver 10 % flere cyklende kunder i de deltagende butikker. Cykelhandlingsplan for Odense

34 #17 Ingen fjollede bilture Borgere som kører mange korte bilture Formål Antallet af bilture under 5 km skal reduceres og flyttes til cykel. Kampagnen Inga løjliga bilresor har med stor succes kørt flere år i Malmø og sætter fokus på at reducere bilture under 5 km. Borgere kan fortælle om egne eller andres pudsige bilture, hvilket borgere gør hvert år. Kampagnen har haft stor mediebevågenhed og har været med til at skabe debat om, at en række korte ture er nemmere at tage på cykel frem for i bil. Andelen af bilturen under 5 km er faldet fra 50 til 38 %. Kampagnen ændres til et dansk koncept, og lanceres som en stor årligt tilbagevendende kampagne. Flere bliver opmærksomme på fordelene ved at tage cyklen på de korte ture, så det bliver et attraktivt tilvalg for at få motion. Der bliver færre korte bilture, og flere bliver mere sunde. Antallet af korte ture under 5 km vil falde med 15 % 34 Cykelhandlingsplan for Odense

35 #18 Skolen cykler Skoleelever i Odense samt som afledt effekt deres forældre FORMÅL Flere skolelever skal cykle til skole i Odense. Skolen cykler er et konkret bud på, hvordan lærere og elever sammen kan udvikle undervisningen efter folkeskolereformen, hvor øget fysisk aktivitet er en central del af undervisningen. Projektet integrerer cyklen i de almindelige fag. Der findes gratis undervisningsmateriale samt et kompendium på nettet tilpasset folkeskolens læringsmål. Cyklen er med som tema i næsten alle fag. Der er både kreative og boglige tiltag og bl.a. en vejledning til, hvordan elever selv kan bygge kreative cykler ud fra gamle cykeldele. Andre elementer vedrører kostens betydning og værdien af motion. Der kan udvikles et koncept, hvor tidsforbruget i planlægningen af undervisningen svarer til det normale. Eleverne cykler mere - også i fritiden og familierne får lyst til at cykle i lokalområdet. Klasserne kan komme ud og opleve Odense i relation til den åbne skole. Eleverne får ny og interessant undervisning med mulighed for mere bevægelse. Det bliver lettere at benytte byens tilbud i forhold til den åbne skole, når eleverne har deres cykel med. Flere skolebørn cykler og færre køres til skole. Færre elever får behov for bustransport, hvilket reducerer de kommunale befordringsudgifter. 10 % flere elever cykler til skole blandt de deltagende klasser. Cykelhandlingsplan for Odense

36 #19 Cykeløvebaner på skoler Skolelever i Odense samt den afledte effekt på deres forældre Formål Flere skoleelever i Odense skal cykle til skole. I forbindelse med projekt Cykelglad Skole har to skoler i Odense fået etableret en malet cykeløvebane i skolegården. I København har seks skoler fået malet en cykeløvebane i skolegården for at motivere til mere cykeltræning. Både i København og i Odense har der været stor tilfredshed med cykeløvebanerne. I Odense bruges cykeløvebanerne både i undervisningen og i frikvartererne. Der tales ikke kun trafiksikkerhed, men øves i lige så stor grad færdigheder som eks. at bremse og holde balancen. Det kan styrke børnene til at kunne cykle selv i forbindelse med den åbne skole. Der etableres cykeløvebaner på flere skoler, og der udleveres et antal lånecykler til elever uden egen cykel. Cykeløvebanerne kan også tænkes ind i forårssfo en. Skolebørnene får motion og en sjovere indlæring. Det bliver lettere at benytte byens tilbud i forhold til den åbne skole, når eleverne har deres cykel med. Flere skolebørn cykler, og cykling synliggøres i skolegårdene. Færre elever har behov for bustransport, hvilket reducerer de kommunale udgifter til befordring. Etablering af 10 cykeløvebaner på skoler i Odense. 36 Cykelhandlingsplan for Odense

37 #20 Cykelstafetten Alle borgere, der ikke cykler så tit FORMÅL At motivere flere til at cykle mere ved hjælp af en kampagne, der bygges op omkring en cykelstafet. Mange motiveres til at cykle mere, hvis de deltager i en konkurrence, hvor andre er med til at presse dem lidt. I Odense har der tidligere været over deltagere i kampagnen Vi Cykler Til Arbejde. Dette er imidlertid faldet med over 60 %, så der kan være behov for nye koncepter. Derfor laves der en stor årlig cykelkampagne, som baseres på en fysisk stafet. Den skal deltagerne på skift cykle mest muligt med. Da stafetten indeholder en GPS, vil alle ture automatisk blive registreret og kan dermed indgå i en konkurrence. Kampagnen gennemføres på samme tid hvert år i en 4 årig periode. Deltagerne bliver motiveret til at cykle mere gennem konkurrencer og præmier. Flere vælger at cykle. Mindst deltagere skal medvirke i kampagnen. Cykelhandlingsplan for Odense

38 #21 På cykel til uddannelse Elever og studerende på ungdoms- og videregående uddannelser Formål Brugen af cykel blandt unge under uddannelse i Odense skal fremmes. Odense Kommune etablerer et samarbejde med en række ungdoms- og videregående uddannelser i Odense. Gennem institutionerne er der mulighed for at komme i dialog med de unge om transportvaner, aktiv livsstil, indlæring samt mulighed for at informere om de forskellige tilbud, som Odense Kommune har til unge på cykel omfattende stinet, Odense Guiden, supercykelstier mv. Derudover skal der etableres cykelservice og udvikles en kampagne målrettet de unge, der skal motivere unge til at cykle til skole og uddannelsesinstitution. Kampagnen skal udvikles sammen med de unge og anvende de medier, som de unge bruger. interesse at gøre det. tilbyder cykelleje til studerende. Der informeres bredt om tilbuddet, og cyklerne anvendes som reklamepladser for en del af markedsføringen. Derudover skal der i forbindelse med samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne fokus på, hvordan de kan understøtte de unges brug af cykel gennem cykelparkering og servicefaciliteter som luft og værktøj og hvorfor det er i deres De unge får en mere aktiv livsstil, bedre indlæring og bedre udbytte af studierne. Der bliver flere aktive unge, flere unge udskyder købet af deres første bil. Der vil kunne spares penge på dubleringsbusser til uddannelsesinstitutionerne elever og studerende deltager i projektet. 38 Cykelhandlingsplan for Odense

39 #22 Sundhedsplejersker Skolebørn og deres forældre FORMÅL Sundhedsplejersker i Odense Kommune skal være ambassadører for Cyklisternes By. Sundhedsplejerskerne er et kommunalt tilbud, hvor familier med børn kan få råd og vejledning om børns sundhed. Når barnet begynder i skole, indledes et forløb, hvor barnet flere gange konsulteres af en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken er i direkte personlig kontakt med både børn og forældre, og den primære opgave er at oplyse om barnets sundhed og trivsel. Sundhedsplejersken er derfor oplagt til også at oplyse om de mange fordele ved at lade barnet transportere sig selv frem for at køre barnet til skole. med alle børn, som konsulteres i klasse. Folderen som udleveres i 0. klasse fokuserer på træning med forældrene, mens folderen til 4. klasse fokuserer på, at barnet skal kunne cykle selv til skole og fritidsaktiviter. Fysisk aktivitet forebygger en lang række sygdomme og har en positiv indflydelse på den intellektuelle udvikling og socialpsykologiske kompetencer. Alle sundhedsplejersker inviteres til information om cykling. Der udarbejdes en folder om cykling, og der tales om skolecykling Flere børn og børnefamilier får mere motion og risikoen for en række livsstilssygdomme nedsættes. Flere børn cykler, hvilket vil præge deres transportvaner hele livet. Mindst 25 sundhedsplejersker involveres i projektet. Cykelhandlingsplan for Odense

40 #23 Odenses sejeste cyklist Skolebørn i 1. til 6. klassetrin Formål Cykelbrugen blandt skolebørn skal øges igennem et interaktivt spil på smartphones. Kappo er en gratis App, hvor brugerne kan oprette en profil og bruge mobilen til at registrere cykelture og optjene point. De optjente point kan bruges til at tilkøbe virtuelt cykeludstyr, som man kan bruge til at opbygge sin virtuelle person i spillet. Derudover kan optjente point benyttes til at præmiere deltagerne. I spillet belønnes børnene for antallet af cyklede kilometer, og der gives bonus, hvis man cykler i regnvejr eller skal overvinde bakker på sin tur. Appén henter information omkring lokalt vejr, og mobilens indbyggede gps holder styr på højdeforskellene. Børnene kan via sociale medier hele tiden eksponere deres resultater for venner og familie. Kappo udvikles i en Odenseudgave med lokale præmier og virtuelt udstyr tilpasset danske forhold. Derudover indgås der samarbejde med cykelhandlere i Odense, hvor de optjente point i spillet kan give rabat på køb af cykler og cykeludstyr. På en nem og sjov måde øges børnenes lyst til at cykle. Projektet fastholder børns fokus på cykling gennem længere tid. Mindst 25 % af børnene i målgruppen vil bruge App en. 40 Cykelhandlingsplan for Odense

41 #24 Idræts- og fritidsaktiviteter Børnefamilier, er, der benytter idræts- og fritidstilbud FORMÅL Børn og unges brug cykel til og fra idræts- og fritidsaktiviteter skal fremmes. Mange børn og unge bliver passivt transporteret i bil af deres forældre til og fra idræts- og fritidsaktiviteter. Det betyder, at børnene vænnes til at blive passivt transporteret, at de ikke bliver trænet i at cykle i trafikken, og at de er afhængige af. at deres forældre kører dem. I samarbejde med kommunens idræts- og fritidstilbud skal brugen af cykel blandt børn og unge derfor fremmes. Ved at forældrene bruger tid på at lære deres børn at cykle til og fra idræts- og fritidsaktiviteter, hjælpes barnet til at få en aktiv hverdag, blive sikker i trafikken og derigennem selv kunne transportere sig på cykel. Der udvikles et samlet koncept. Forældrene får frigivet tid i dagligdagen til andre ting. Børnene flyttes fra passiv til aktiv transport og bliver derved sundere, bliver mere erfarne og sikre i trafikken og får etableret gode transportvaner. Der bliver færre bilture og flere cykelture, og der bliver mere trafiksikre og aktive børn og unge. Konceptet medvirker til, at yderligere børn vil kunne transportere sig selv til og fra fritidsaktiviteter. Cykelhandlingsplan for Odense

42 42 Cykelhandlingsplan for Odense

43 Implementering De 24 projekter implementeres over den 4 årige periode Flere af projekter kan med fordel koordineres indbyrdes og i relation til årstiderne, ferier og skoleåret. Der anvendes en hjemmeside som omdrejningspunkt for aktiviteterne, og der benyttes sociale medier i stort omfang. Lokale brugergrupper og pressen inviteres til at medvirke bredest muligt med henblik på en stor involvering af nuværende og kommende cyklister. Hvert år laves der en status for projekternes fremdrift, og der rapporteres om de aktuelle tal for cykeltrafikken. Der skal ligeledes ses på mulighederne for, at nogle af projekterne kan implementeres som permanente tiltag, der kan varetages af enheden for visiteret kørsel - Mobil i Odense. Cykelhandlingsplan for Odense

44 Investeringsplan Tema Projekt Udgift Stier og veje Cykelparkering Supercyklister Cykelservice #1 Udbygning af stinettet kr #2 Cykelprioriterede gader kr #3 i lyskryds kr #4 Cykelstiinspektion og bedre vedligeholdelse ( kr) #5 Kvalitetssikring af vejprojekter kr #6 Cykelparkering i bymidten kr #7 Supercykelstiplan kr #8 Cykelvenlig arbejdsplads kr #9 Bedre cykler kr #10 By- og pendlercykler - #11 Mobile cykelværksteder kr #12 Cyklistkort kr #13 Information, kommunikation og dialog kr 44 Cykelhandlingsplan for Odense

45 Tema Projekt Udgift Kampagner og events #14 Vis hensyn kr #15 Tak fordi du cykler kr #16 Indkøb på cykel kr #17 Ingen fjollede bilture kr #18 Skolen cykler kr #19 Cykeløvebaner på skoler kr #20 Cykelstafetten kr #21 På cykel til uddannelse kr #22 Sundhedsplejersker kr #23 Odenses sejeste cyklist kr #24 Idræts- og fritidsaktiviteter kr I alt kr Hertil kommer driftsmidler på kr til cykelstiinspektion og bedre vedligeholdelse. By- og pendlercykler er allerede reklamefinansierede. Projekterne # 1 7 er fysiske forbedringer. Cykelhandlingsplan for Odense

46

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015 Projektnr. A042982 Dokumentnr. A042982-1 Version 1.0 Udgivelsesdato 22.05.2015 Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

NVF workshop om cykeltrafik

NVF workshop om cykeltrafik NVF workshop om cykeltrafik CV Troels Andersen 1990 2007 Trafikplanlægger og Projektleder Odense Cykelby 2007 2008 Udviklingskonsulent TTS A/S 2008 2010 Rådgiver COWI A/S 2010 - Projektleder Fredericia

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren Aktiv transport Dialogbaseret forældremøde Til læreren 1 Indholdsfortegnelse Aktiv transport til forældremøde i udvalgte klasser... 3 Aktiv transport... 4 Introduktion til emnet aktiv transport til forældremødet...

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere