Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark"

Transkript

1 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer. Internationalt er omsætningen af ETF er steget eksplosivt de seneste år, og meget tyder på, at det danske finansielle marked følger den internationale finansielle udvikling på dette område. Nøgleordene for ETF er er gennemsigtighed, likviditet og sikkerhed. Alle elementer, som efterspørges af nutidens investorer. 28 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

2 Scanpix/Geoff Caddick Modsat traditionel benchmarking byder ETF på en passiv profil med fokus på gennemsigtighed, likviditet og sikkerhed. Det danske finansielle marked følger i stigende grad tendenserne fra de internationale finansielle markeder. I USA og Storbritannien har der i de seneste år været en stigende interesse for et finansielt produkt kaldet Exchange Traded Funds eller forkortet ETF er. Der opleves derfor naturligt også en stigende interesse for ETF er i Danmark. EFT er er ikke et nyopfundet finansielt produkt. De har været handlet i USA siden 1993, i Asien siden 1999 og i Europa siden Produktet befinder sig imidlertid midt i en genopblomstringstid af helt særlig karakter. Det internationale finansielle marked har således, på trods af den finansielle krise, eller måske netop på grund af den finansielle krise, oplevet en kraftig stigning i udbud af og efterspørgsel på ETF er siden Af specialistadvokat Anne Kaas Hammer, Bech-Bruun, Bank og Finans og advokatfuldmægtig, LL.M. Mikkel Sølvsten Velin, Bech-Bruun, Bank og Finans pt. udstationeret hos Rogge Global Partners i London, samt ansvarlig for den skattemæssige del partner Arne Riis, Bech-Bruun, Skat. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 29

3 Et godt eksempel til illustration af variationen af ETF-produkterne er Deutsche Bank s ETF-afdeling db x-trackers ETF ved navn LPX MMR PRIVATE EQUITY ETF. ETF en følger et indeks, der opereres af LPX, der er en organisation af børsnoterede private equity-selskaber. Indekset er designet til at reflektere udviklingen af de 25 mest likvide private equity-medlemmer af LPX. Den samlede volumen af amerikanske ETF er var ifølge nyheds- og markedsdatabureauet Bloomberg på USD 731,7 milliarder den 31. januar 2010, hvilket svarer til en stigning på 48 % i forhold til Senest er en række nye ETF er blevet noteret på fondsbørsen i Stockholm, herunder ETF er fra UBS 2 og XACT 3. Også den ledende finansielle presse er opmærksom på den særlige interesse, som markedet viser for ETF er. Financial Time har bragt artiklerne Rabobank steps up ETF push into Europe 4 og New cash inflows into US-based exchange traded products have risen by almost 40 per cent so far this year 5, og herhjemme har Børsen været fremme med artiklen Nyt investorhit børshandlede fonde 6. Hvad er en ETF? Hidtil har ETF er ikke været udbredte på det danske finansielle marked. Markedet har været og er til stadighed præget af aktivt styrede investeringsforeninger, der ved køb og salg af værdipapirer forsøger at slå et benchmark. Mange danskere investerer i aktivt styrede investeringsforeninger, fordi det er nemt sammenlignet med selv at skulle sammensætte en portefølje af værdipapirer, og fordi investeringen, afhængig af investeringsforeningens investeringsstrategi, giver investor risikospredning. Investerer man som investor kr. i en investeringsforening, der har til formål at investere i kinesiske aktier, får man risikoen fordelt på alle de aktier, som investeringsforeningen ligger inde med, og ikke kun på det fåtal af aktier, som man ellers kunne have erhvervet for sine kr. De nævnte fordele ved at investere i de velkendte aktivt styrede investeringsforeninger opnås også ved at investere i ETF er. Helt overordnet er der ikke store forskelle på de investeringsforeningsbeviser, som vi ser på det danske marked i dag, og ETF er. De traditionelle ETFfonde adskiller sig dog ved at være passivt styrede, hvilket betyder, at aktiverne ved etableringen eller udstedelsen lægges ind i fonden for herefter som udgangspunkt ikke at blive handlet igen. Modsat en aktivt styret investeringsforening forsøger den traditionelle ETF-fond således ikke at slå markedet. En ETF kendetegnes ved at være et værdipapir, der giver investor (indehaveren) ret til en andel af en mængde af aktiver, på det europæiske finansielle marked typisk placeret i en fond 7. Aktiverne kan fx være aktier, der replicerer et aktieindeks (eksempelvis S&P 500), obligationer, valutaer, råvarer eller finansielle instrumenter. ETF erne er, som det også fremgår direkte af navnet, noterede og handles på tilsvarende vis som aktier på regulerede markeder (eksempelvis London Stock Exchange, Deutsche Börse og Nasdaq OMX Stockholm 8 ). Fonden ejer aktiverne, og intet andet end aktiverne, hvilket vil sige, at kursen på ETF erne følger udviklingen af værdien af de underliggende aktiver. Hvis aktiverne stiger i pris, stiger kursen på ETF en i teorien tilsvarende. Det betyder også, at kursen på en ETF sjældent vil afvige betydeligt fra ETF ens andel af fondens indre værdi. Det gælder således, at hvis kursen på en fonds ETF er er lavere end fondens indre værdi, øges efterspørgslen på de pågældende ETF er, hvilket vil drive kursen op mod indre værdi. Efterspørgslen øges, fordi investorerne vil kunne indløse ETF erne hos fonden og i stedet modtage den andel af aktiverne, som ETF erne repræsenterer, hvorefter de kan sælge aktiverne i markedet med en profit. Typisk vil investor dog også have en adgang til at kræve sig indfriet i kontanter. Efterspørgslen på ETF erne vil få prisen til at stige, indtil der ikke kan skabes en profit ved at indløse dem hos fonden. Hvis kursen modsat er højere end fondens indre værdi, vil manglende efterspørgsel på de pågældende ETF er presse kursen ned mod indre værdi. Investor vil her i stedet selv kunne investere i de pågældende aktiver. Gennemsigtighed Ved de første ETF er replicerede fonden et bestemt aktie-indeks (eksempelvis S&P 500). Dette blev gjort ved at placere de aktier, der indgik i indekset, i fonden, på en sådan vis at positionen vægtedes til at afspejle index-fordelingen. Denne form for ETF er meget gennemsigtig, og i dag findes tilsvarende gennemsigtige ETF er med eksempelvis guld, andre ædelmetaller eller helt andre typer aktiver som underliggende aktiver. Produkterne bliver imidlertid mindre gennemsigtige, hvis der indbygges gearinger 9 ved brug af finansielle instrumenter, eller hvis der placeres afledte finansielle instrumenter i EFT en. Hvis de underliggende aktiver er afledte finansielle instrumenter, kaldes ETF en en syntetisk ETF. Et godt eksempel til illustration af variationen af ETF-produkterne er Deutsche Bank s ETF-afdeling db x-trackers ETF ved navn LPX MMR PRIVATE EQUITY ETF. ETF en følger et indeks, der opereres af LPX, der er en organisation af børsnoterede private equity-selskaber. Indekset er designet til at reflektere udviklingen af de 25 mest likvide private equity-medlemmer af LPX. ETF en giver således private investorer indirekte adgang til private equity-investeringer, som ellers er en aktivklasse, der er vanskelig for en privat investor at få eksponering mod. Fonden administrerer i dag aktiver til en værdi af over EUR 103 mio. 10. Et andet eksempel er ETF Securities, der i november 2010 lancerede i alt 16 nye gearede valuta-etf er. En af disse, ETFS 3x Long AUD Short USD, følger et Morgan Stanley FX-indeks, som reflekterer den daglige procentvise ændring mellem henholdsvis australske og amerikanske dollars x Det vil med andre ord sige, at ETF en gør det muligt for investor at geare/vægte sin investering i valuta med en faktor 3. ETF en bliver dermed et meget volatilt produkt, der må siges at forudsætte en vis opmærksomhed og erfaring hos investorerne. Eksemplerne ovenfor viser med al tydelighed, at graden af gennemsigtighed og risiko forbundet med ETF er kan variere meget. Dette bør investor have for øje, og investor bør som følge heraf foretage en kon- 30 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

4 kret vurdering af selve konstruktionen af den enkelte ETF og ikke blot se på de underliggende aktiver, inden der investeres. Udstedelse Oprindeligt var det investorerne, der købte aktiverne (eksempelvis aktier i markedet) på baggrund af eksakte specifikationer fra den enkelte ETF-fond. Aktiverne overleveredes herefter til fonden i bytte for en eller flere ETF er. I dag foregår denne udstedelsesproces dog via en såkaldt market-maker. Market-makeren sørger for at købe aktiverne og lægge dem i depot, indtil alle investorer er fundet. Market-makeren sælger herefter aktiverne til fonden mod til gengæld at modtage ETF er, der leveres til investorerne. Placeringen af aktiver i fonden sker ikke nødvendigvis på en gang. Eksempelvis noteres programmer, hvorunder der kan ske løbende udstedelser. Som et eksempel har selskabet Gold Bullion Securities Limited noteret et program på London Stock Exchange, hvorefter de kan udstede op til 1 mia. stk. ETF er, der i programmet kaldes Gold Bullion Securities 12. Fordele og ulemper ETF er tilbyder investorerne en række fordele i forhold til de traditionelle aktivt styrede investeringsforeninger og andre finansielle produkter. De traditionelle ETF-fonde kendetegnes som nævnt ved at være passivt styrede. Den passive strategi resulterer i lavere administrationsomkostninger sammenlignet med aktivt styrede investeringsforeninger. Omkostningerne ligger således fra nogle få basispoints til højt sat 100 basispoints 13, hvorimod det ikke er udsædvanligt, at administrationsomkostningerne for en aktivt styret investeringsforening ligger på 350 basispoints Derudover kendetegnes de traditionelle ETF er ved at være gennemsigtige produkter, blandt andet ved at det er nemt at gennemskue, hvad der investeres i, og hvad risiciene er. Dertil kommer, at fondens aktiver opgøres på daglig basis, hvilket giver investor mulighed for nøje at følge fondens udvikling. Netop gennemsigtige produkter er for tiden særligt attraktive hos alle former for investorer. Stigningen i efterspørgslen på gennemsigtige produkter skyldes med høj sandsynlighed, at mange investorer led store tab på en række avancerede og uigennemsigtige produkter, som blev udstedt i perioden Selv en række banker har under finanskrisens første år indrømmet, at de havde været involveret i produkter uden fuldstændig at have forstået opbygningen og risici forbundet med produkterne. Foruden at være let omsættelige, fordi ETF erne er et børsnoteret produkt, giver ETF erne også investor en nem adgang til at opnå risikodiversifikation. Muligheden for risikospredning er måske ikke større end ved køb af et aktivt styret investeringsforeningsbevis, men ETF en kan samtidig give investor adgang til et meget specifikt marked som eksempelvis guld, de 10 største noterede aktier i Norden eller som nævnt private equity investeringer. De aktivt styrede investeringsforeninger kan af naturlige årsager ikke være lige så specifikke. ETF er kan således udgøre byggestenene til at opbygge særdeles skræddersyede investeringsporteføljer, hvilket også har stor fokus hos investorerne for tiden. Faktisk siges det, at man som investor i dag på det amerikanske og engelske finansielle marked stort set kan finde en ETF, der har lige det underliggende aktiv eller lige netop det risiko-element, man måtte ønske. ETF er er også et godt alternativ til de såkaldte garantiobligationer, som Forbrugerrådet revser 16. Forbrugerrådet lægger vægt på, at pengeinstitutterne med garantiobligationerne stikker investorerne blår i øjnene, da der ikke reelt er tale om en garanti, som følge af at investor får en risiko på garantistilleren altså udstederen såfremt denne skulle gå konkurs. Ved en traditionel ETF (modsat en syntetisk ETF) ligger fonden imidlertid inde med aktiverne, der dermed udgør direkte sikkerheder. Der er dermed ikke tale om nogen væsentlig modpartsrisiko 17. ETF er er selvfølgelig heller ikke helt uden ulemper set i forhold til de aktivt styrede investeringsforeninger. Helt afgørende er det, at den passive styringsform medfører, at ETF en aldrig vil slå markedet. ETF en vil i stedet nøje følge det marked, den er sat op til at skulle følge. Eksempelvis udviklingen i S&P 500-indekset. Dertil kommer, at der ikke altid kan undgås at være tracking errors forbundet med ETF en, og at ETF-fonden ikke nødvendigvis kan begrænse sine tab ved at trække sig ud af et bestemt produkt i et nedadgående marked. Hvis en ETF replicerer et indeks, skal investor desuden være opmærksom på, om det er et anerkendt indeks, eller om det er et ukendt og utestet indeks, som kan gøre den pågældende ETF mindre interessant for en bred skare af investorer og dermed gøre selve ETF en mindre likvid. Hvorvidt det ene produkt er bedre end det andet er derfor heller ikke sort/hvidt at svare på. Det er i stedet op til den enkelte investor at vurdere, hvad han ud fra sin risikovillighed mener at have behov for i sin investeringsportefølje. Her er det relevant for investor at have for øje, at man med en investering i traditionelle ETF er på en gang får både gennemsigtighed, omsættelighed og sikkerhed, og at ETF er derfor kan udgøre et fornuftigt delelement i mange aktivporteføljer. Den skattemæssige behandling Det er ikke muligt efter gældende dansk skattelovgivning at give en overordnet beskrivelse, der dækker den skattemæssige behandling af alle typer af ETF er. Det skyldes, at der som nævnt findes forskellige slags ETF er. Det er derfor nødvendigt at vurdere hver enkelt ETF for Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 31

5 sig, hvis man ønsker sikkerhed for den skattemæssige behandling af den pågældende ETF i Danmark. Særligt skattereglerne om andele i de såkaldte investeringsselskaber er relevante for den skattemæssige behandling af de fleste ETF er. Det skattemæssige begreb investeringsselskab fremgår af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, der definerer begrebet som: 1. Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, eller 2. Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, og denne lovs 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager. Som det fremgår, er der to kategorier af investeringsselskaber, som en ETF-fond (afhængig af sin opbygning) vil kunne falde ind under. Under den første kategori falder UCITS-foreninger 18, der er reguleret af EU s direktiv 85/611, også kendt som UCITS-direktivet. Direktivet regulerer de EU-baserede værdipapirfonde, der henvender sig til en bredere investorkreds, og som er underkastet visse nærmere begrænsninger med hensyn til placering af sine investeringer. Er ETF-fonden en UCITS-forening, er den klare hovedregel 19, at fonden vil kvalificere som et investeringsselskab i skattemæssig forstand. I praksis vil det normalt være enkelt for en investor at konstatere, om der er tale om en ETF-fond i denne kategori, idet det vil fremgå direkte af prospektmaterialet og/eller vedtægterne for den pågældende ETF-fond, hvorvidt den er omfattet af UCITS-direktivet. Under den anden kategori falder andre typer af fonde, som ikke er UCITS-fonde, men som deler væsentlige træk med disse. For at høre under denne kategori, og dermed skattemæssigt blive behandlet som værende et investeringsselskab, skal ETF-fonden: (i) være et selvstændigt skattesubjekt (modsat eksempelvis et interessentskab), (ii) udbyde ETF er til en bred investorkreds eller tilbyde at indløse andele i fonden til en værdi, der i det væsentligste svarer til den forholdsmæssige værdi af fondens aktiver, og (iii) investere i værdipapirer i bred forstand. I praksis kan det dog være vanskeligt at fastslå, om en given ETFfond opfylder disse krav. Hvis den pågældende ETF-fond efter sit formål eller ifølge sit regnskab placerer sine midler i værdipapirer i bred forstand, vil det normalt føre til, at den pågældende ETF-fond skattemæssigt betragtes som et investeringsselskab 20, jf. også Skatterådets afgørelse nedenfor. Som det er fremgået ovenfor, kan de underliggende aktiver være forskellige fra ETF til ETF, og ikke alle ETF-fonde placerer derfor deres midler i værdipapirer. I en afgørelse fra april tog Skatterådet konkret stilling til den skattemæssige kvalifikation af tre forskellige ETF-fonde. I alle tre tilfælde fandt Skatterådet, at der var tale om investeringsselskaber i skatteretlig forstand. Afgørelsen er illustrativ for SKATs måde at foretage den skattemæssige kvalifikation af en ETF-fond. I det ene tilfælde var den pågældende ETF-fond omfattet af UCITS-direktivet og blev allerede derfor skattemæssigt kvalificeret som et investeringsselskab. I de to andre tilfælde var der ikke tale om fonde omfattet af UCITS-direktivet, men ved en fortolkning af kravene i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, som er gengivet ovenfor, ansås også disse to ETF-fonde for at være investeringsselskaber. Skatterådet lagde særlig vægt på indholdet af ETF-fondenes vedtægter samt oplysninger om ETF-fondenes investeringer og omsætteligheden af andelene i disse. Når en ETF-fond skattemæssigt kvalificeres som et investeringsselskab, beskattes selve fonden som udgangspunkt ikke i Danmark. En væsentlig undtagelse er dog, at udbytter fra danske selskaber modtaget af danske investeringsselskaber i langt de fleste tilfælde 22 beskattes med 15 %, der indeholdes og afregnes af det udbytteudloddende selskab. Den skattemæssige behandling af danske investorer i et investeringsselskab kan i oversigtsform skitseres som følger: Gevinst og afkast Tab Kan modregnes i positivt pensionsafkast Beskatningsform Privatpersoner Beskattes som kapitalindkomst med en marginalskat på 47,5 % (2011) Kan modregnes i positiv kapitalindkomst Lagerbeskatning Selskaber Beskattes med 25 % Kan modregnes i positiv selskabsindkomst Pensionsmidler Beskattes med 15 % Da aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2 ikke omfatter alle typer af sammenslutninger, der foretager investeringer på vegne af investorer, vil der også være ETF-fonde, som ikke omfattes af den skattemæssige definition af investeringsselskaber. Det falder uden for formålet med denne artikel at give en udtøm- 32 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

6 I nogle tilfælde vil en investering i en ETF skattemæssigt anses som en almindelig aktieinvestering. Det er særligt tilfældet, når ETF-fonden primært investerer i andet end værdipapirer, eksempelvis i ædelmetaller og råvarer. mende beskrivelse af den skattemæssige kvalifikation af de ETF-fonde, som ikke er investeringsselskaber i skattemæssig forstand. Men da ETF er er kendetegnet ved at være børsnoterede, vil særligt to alternative skattemæssige kvalifikationer af en ETF-fond efter forfatternes opfattelse kunne være relevante. I nogle tilfælde vil en investering i en ETF skattemæssigt anses som en almindelig aktieinvestering. Det er særligt tilfældet, når ETF-fonden primært investerer i andet end værdipapirer, eksempelvis i ædelmetaller og råvarer. Hvorvidt der er tale om en investering i investeringsselskabsaktier eller blot almindelige aktier har generelt ikke skattemæssig betydning for investering af pensionsmidler eller for selskabers porteføljeinvesteringer 23. Her vil den skattemæssige behandling være den samme som i skemaet ovenfor. For fysiske personers investering af frie midler vil det dog kunne have betydning, idet almindelige aktieinvesteringer og afkast af disse beskattes som aktieindkomst med en marginal beskatning på 42 %. En anden mulighed vil være, at ETF-fonden karakteriseres som værende en udloddende investeringsforening. Reglerne herom fremgår af ligningslovens 16C og vil ikke blive gennemgået i detaljer her. Afgørende er imidlertid, om den pågældende ETF-fond har påtaget sig at opgøre en særlig minimumsudlodning og mere formelt herudover har givet meddelelse til skattemyndighederne om den skattemæssige status som nærmere angivet i ligningslovens 16C. Opfylder en ETF-fond betingelserne for at være en udloddende investeringsforening, vil fonden skattemæssigt blive behandlet som en sådan, også selvom fonden samtidig opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab 24. Hvorvidt en ETF-fond i skattemæssig henseende er et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening vil generelt også kun have betydning for fysiske personers investeringer af frie midler, da investeringer i såkaldte aktiebaserede 25 udloddende investeringsforeninger beskattes som aktieindkomst. Er der ikke tale om en aktiebaseret investeringsforening, vil ETF-fonden være en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, og i så fald vil ETF en hos fysiske personer, der investerer frie midler, blive beskattet som kapitalindkomst. Beskatningen ved investering i ETF er vil, som det fremgår ovenfor, i de fleste situationer næppe være mere ufordelagtig end ved investering i andre børsnoterede værdipapirer. Her er det kun fysiske personers investeringer af frie midler, der beskattes mere lempeligt ved en investering i almindelige aktier eller i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger end ved en investering i ETF er, der ikke kan kvalificeres som en sådan. Som følge af den planlagte gradvise reduktion af skattesatsen for kapitalindkomst til 42 % i 2014 vil denne forskel herudover med tiden blive mindre. Investorer Den typiske investor i ETF er på det europæiske marked er de institutionelle investorer, herunder pensionskasser og investeringsforeninger. I Europa er fordelingen ca. 90 % institutionelle investorer og 10 % retail-kunder, hvorimod fordelingen på det amerikanske marked nærmere er fifty-fifty mellem de to grupper af investorer 26. Der synes således at være et stort uopdyrket ETF-retailmarked i Europa. Ikke alle danske investorer ud over retail-kunder, der investerer deres private formuer kan imidlertid investere ubegrænset i ETF er. Der findes visse grænser i lovgivningen for, dels hvor store beløb den enkelte investor kan investere, og dels hvilke ETF er den pågældende investor må investere i. Pensionskasser En pensionskasse kan ikke ubegrænset investere i ETF er. Lov om finansiel virksomhed ( FIL ) indeholder bestemmelser om opdeling af en pensionskasses midler i henholdsvis frie og ikke-frie midler 27. De frie midler kan frit placeres, og de vil derfor også uden begrænsninger kunne benyttes til at investere i alle typer ETF er. For de ikke-frie midler er der derimod regler for, hvilke produkter der må investeres i, og hvor stor en procentdel af disse midler, der må være investeret i hvert enkelt produkt. Begrænsningerne for anvendelsen af de ikke-frie midler skal sikre, at en pensionskasse til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser over for pensionstagerne. Begrænsningerne sikrer en vis spredning af pensionskassens aktiver, samt at pensionskassen ikke bliver alt for afhængig af en bestemt type aktiver. Investering i ETF er ud over de frie midler er mulig, idet der er tale om værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Størrelsen af investeringen skal dog holdes inden for nogle nærmere udstukne grænser. Disse er beskrevet i i FIL og afhænger af den pågældende ETF s karakteristika. Idet ETF er som nævnt kan være individuelt udformet, gælder der forskellige begrænsninger, afhængig af hvilken ETF man har med at gøre. Det er for omfattende i denne artikel at give en fuldstændig beskrivelse af disse regler, men det skal fremhæves, at pensionskasserne konkret bør undersøge, hvilke grænser der gælder for en type ETF, inden der investeres i den pågældende ETF. Investeringsforeninger Indtil for nylig har der ikke eksisteret retningslinjer vedrørende investeringsforeningers mulighed for at investere i ETF er, hvis de underliggende aktiver er aktiver, som investeringsforeninger ikke må investere i direkte. Med dets afgørelse af 27. september 2010 har Finanstilsynet fjernet tvivlen for så vidt angår ædelmetaller som underliggende aktiv. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 33

7 Pensionsmidler på særskilte pensionsdepoter i et pengeinstitut må i henhold til Puljebekendtgørelsen benyttes til investering i henholdsvis aktier, andele i investeringsforeninger i henhold til LIS, udenlandske UCITS-foreninger og andele i andre udenlandske investeringsforeninger, såfremt Finanstilsynet har godkendt investeringsforeningens markedsføring her i landet. Finanstilsynet var blevet stillet det konkrete spørgsmål, om en investeringsforening måtte investere i værdipapirerne Gold Bullion Securities. Gold Bullion Securities er udstedt af et amerikansk selskab, der alene har guldbarrer som aktiver, og værdipapirerne er således ETF er, hvis værdi afspejler værdien på guld. Investeringsforeningen spurgte Finanstilsynet til råds, idet den var usikker på rækkevidden af 92, stk. 2 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. ( LIS ), hvorefter investeringsforeninger ikke må erhverve ædelmetaller. Ved købet af Gold Bullion Securities ville investeringsforeningen ikke direkte erhverve et ædelmetal. Idet værdien af Gold Bullion Securities imidlertid afspejler værdien af guld, ønskede investeringsforeningen at sikre sig, at Finanstilsynet ikke ville tillægge det underliggende aktiv betydning, men i stedet alene se på, hvorvidt selve ETF en var et investerbart værdipapir. Lignende overvejelser og forespørgsler har fundet sted i andre EUlande. I England, Irland og Luxembourg er tilsynsmyndighederne nået frem til, at ETF er med guld som underliggende aktiv er værdipapirer, som UCITS-foreninger må investere i, og da alle tre landes lovgivning tilsvarende den danske lovgivning inden for området bygger på EU-direktiver 28, bør ETF er med guld som underliggende aktiv ikke behandles anderledes af det danske finanstilsyn. Finanstilsyn nåede dog også til det resultat, at Gold Bullion Securities opfylder betingelserne for, at en investeringsforening omfattet af LIS kan investere i dem. Finanstilsynet fremhævede blandt andet, at det afgørende var, at: 1. tabsmuligheden var begrænset, da værdien af ETF en aldrig kunne blive negativ, 2. ETF en var noteret og dermed omsættelig og kunne handles hurtigt, hvilket medførte en pålidelig værdiansættelse, og 3. regelmæssige, præcise og udførlige oplysninger om ETF en var tilgængelige for markedet. Det skal imidlertid anføres, at afgørelsen fra Finanstilsynet er meget konkret, idet den vedrører en meget simpel og gennemsigtig ETF. Afgørelsen kan derfor med høj sandsynlighed ikke siges at afspejle Finanstilsynets generelle opfattelse af retsstillingen vedrørende alle typer ETF er. Ved eksempelvis ETF er med gearing og syntetiske ETF er bør der derfor stadig foretages en konkret vurdering af om en investeringsforening kan investere i det pågældende produkt. muligheder for at anbringe sine pensionsmidler i ETF er. Begrænsningerne følger af bkg. nr af 13. december 2006 ( Puljebekendtgørelsen ), der indeholder regler for, hvilke produkter pensionsmidler på særskilte depoter må anbringes i, samt hvor stor en procentdel af disse midler der må være investeret i hvert enkelt produkt. Pensionsmidler på særskilte pensionsdepoter i et pengeinstitut må i henhold til Puljebekendtgørelsen benyttes til investering i henholdsvis aktier, andele i investeringsforeninger i henhold til LIS, udenlandske UCITS-foreninger og andele i andre udenlandske investeringsforeninger, såfremt Finanstilsynet har godkendt investeringsforeningens markedsføring her i landet. Hvis en ETF falder under en af disse kategorier, kan pensionstageren således ifølge Puljebekendtgørelsens ordlyd benytte sine pensionsmidler til at investere i den pågældende ETF 29. Der gælder dog en begrænsning i anbringelsen af pensionsmidlerne i relation til noterede værdipapirer. Værdipapirerne skal deles op i, hvem der har udstedt dem, og værdien for hver udsteder må herefter ikke overstige 20 % af pensionstagerens samlede pensionsopsparing placeret på henholdsvis indlånskonti samt særskilte pensionsdepoter hos det pågældende pengeinstitut. Denne begrænsning lempes imidlertid ved, at pensionstageren altid uanset størrelsen af sin pensionsopsparing kan investere i sådanne noterede værdipapirer for et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning, hvilket for 2010 var DKK Fremtiden Det bliver interessant at følge udviklingen for ETF er i Danmark i den kommende tid. Vi forventer en fortsat stigning i interessen for ETF er i 2011, idet produkternes gennemsigtighed og likviditet kombineret med eksponeringsmulighederne og de lave administrationsomkostninger bør gøre dem til en naturlig del af mange aktivporteføljer. Retail-kunder Private kan som udgangspunkt uden begrænsninger investere i ETF er. Der gælder imidlertid begrænsninger for den private investors 34 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

8 Noter 1 Se Financial Times, Advance of the index trackers, 31. januar Se 3 Se og 4 Se Financial Times, Rabobank steps up ETF push into Europe, 1. oktober Se Financial Times, Investor inflows surge for US exchange traded funds, 5. oktober Se Børsen, Nyt investorhit børshandlede fonde, 30. september Aktiverne kan også placeres i selskaber, som udsteder obligationer, hvis værdi afspejler udviklingen i aktiverne. Et eksempel på et sådant selskab er: Gold Bullion Securities Limited. De fleste udstedere af ETF er indenfor EU er dog strukturerede som UCITS-fonde. Årsagen hertil er blandt andet, at der for UCITS-fonde gælder en simplificeret procedure for at opnå tilladelse til at markedsføre sig i andre EU-medlemsstater, således at man som udsteder hurtigt kan åbne døren til et marked på mere end 500 mio. potentielle investorer. 8 Se 9 En gearing kan eksempelvis skabes ved, at fonden investerer i et finansielt instrument, der medfører, at en stigning i prisen på guld vil resultere i et afkast, som er dobbelt så stort som den reelle stigning. 10 Se City.A.M, Whatever you want to invest in, there s an ETF available, 23. december Se og Financial Times, Strictly for the brave triple leveraged currency ETPs, 16. november Se 13 Se 14 Se Børsen, Investeringsforeninger og boliglån er et dårligt match, 5. februar Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at visse pensionskasser og andre institutionelle investorer grundet størrelsen af deres investerbare midler har en særlig adgang til fund managers, hvor omkostningerne er væsentligt lavere end omkostningerne ved aktivt styrede investeringsforeninger. 16 Se Børsen, Privat investor, Forbrugerrådet revser produktet, 7. februar ETF er må ikke forveksles med ETN er (Exchange Traded Notes). ETN er handles på samme vis som ETF er over børser. Ved en ETN indbetaler investor til forskel fra en ETF imidlertid en hovedstol til udstederen af ETN en, som udstederen selv kan forvalte, mod at udstederen på en given udløbsdag tilbagebetaler hovedstolen +/- en eventuel gevinst eller et eventuelt tab. Afkastet på hovedstolen afhænger af udviklingen af et underliggende indeks minus administrationsomkostninger. Det er udstederen, der er forpligtet til at udbetale tilbagebetalingsbeløbet. Der ligger ikke noget til sikkerhed for denne betaling, og går udstederen konkurs inden betalingen er sket, lider investor tab. Investor har med andre ord en modpartsrisiko på udstederen. 18 UCITS står for Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. 19 Det er nødvendigt at sikre sig, at der ikke er tale om en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens 16 C, da reglerne herom har forrang frem for reglerne om investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 4. Det vil normalt alene være aktuelt for danske UCITS. Man kunne herudover rejse spørgsmålet, om en udenlandsk ETF-fond, der er omfattet af UCITS-direktivet, men i øvrigt efter almindelige danske skatteregler om subjektkvalifikation skal anses for skattemæssigt transparent, vil skulle kvalificeres som et investeringsselskab. Det er vores opfattelse, at en kvalifikation som investeringsselskab vil forudsætte, at den pågældende ETF-fond ikke skattemæssigt kan anses som transparent, hvilket også synes at finde støtte i afgørelsen SKM SR. I afgørelsen tages der først stilling til investeringsselskabskvalifikationen, efter at Skatterådet bekræfter, at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt. I SKM SR synes Skatterådet dog ikke helt at følge sit eget tidligere synspunkt, og der må derfor anses at være nogen tvivl om spørgsmålet, der ikke vil blive forfulgt nærmere her. 20 Som hovedregel skal mindst 85% af fondens midler være placeret i værdipapirer, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, 3. pkt. 21 SKM SR (vedrørende fondene XACT Bull, XACT Bear og XACT derivat Bear ). 22 Selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19 indeholder nogle konkrete modifikationer til reglen om, at udbytte fra danske selskaber beskattes hos investeringsselskabet. 23 Hvis der er tale om en dansk ETF, vil sondringen dog indirekte have økonomisk betydning for investeringen som følge af forskellen i den danske beskatning af selve ETF-fonden, der er forskellig, alt afhængig af om der er tale om et investeringsselskab, et almindeligt selskab eller en udloddende investeringsforening. 24 Jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk Jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. En udloddende investeringsforening er aktiebaseret, hvis 50 % eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bortset fra investeringsselskabsaktier omfattet af 19 og investeringsforeningsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning. 26 Se Financial Times, Advance of the index trackers, 31. januar De frie midler er de midler, der ligger ud over værdien af pensionskassens samlede forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forsikringsmæssige hensættelser fremgår af årsrapporten. 28 England, Irland og Luxembourgs lovgivning for UCITS-foreninger bygger, tilsvarende dansk lovgivning, på UCITS- og Eligible Assets-direktivernes tekst. 29 Puljebekendtgørelsen kan ifølge vores oplysninger forventes ændret inden for den nærmeste fremtid. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 35

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere