Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark"

Transkript

1 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer. Internationalt er omsætningen af ETF er steget eksplosivt de seneste år, og meget tyder på, at det danske finansielle marked følger den internationale finansielle udvikling på dette område. Nøgleordene for ETF er er gennemsigtighed, likviditet og sikkerhed. Alle elementer, som efterspørges af nutidens investorer. 28 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

2 Scanpix/Geoff Caddick Modsat traditionel benchmarking byder ETF på en passiv profil med fokus på gennemsigtighed, likviditet og sikkerhed. Det danske finansielle marked følger i stigende grad tendenserne fra de internationale finansielle markeder. I USA og Storbritannien har der i de seneste år været en stigende interesse for et finansielt produkt kaldet Exchange Traded Funds eller forkortet ETF er. Der opleves derfor naturligt også en stigende interesse for ETF er i Danmark. EFT er er ikke et nyopfundet finansielt produkt. De har været handlet i USA siden 1993, i Asien siden 1999 og i Europa siden Produktet befinder sig imidlertid midt i en genopblomstringstid af helt særlig karakter. Det internationale finansielle marked har således, på trods af den finansielle krise, eller måske netop på grund af den finansielle krise, oplevet en kraftig stigning i udbud af og efterspørgsel på ETF er siden Af specialistadvokat Anne Kaas Hammer, Bech-Bruun, Bank og Finans og advokatfuldmægtig, LL.M. Mikkel Sølvsten Velin, Bech-Bruun, Bank og Finans pt. udstationeret hos Rogge Global Partners i London, samt ansvarlig for den skattemæssige del partner Arne Riis, Bech-Bruun, Skat. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 29

3 Et godt eksempel til illustration af variationen af ETF-produkterne er Deutsche Bank s ETF-afdeling db x-trackers ETF ved navn LPX MMR PRIVATE EQUITY ETF. ETF en følger et indeks, der opereres af LPX, der er en organisation af børsnoterede private equity-selskaber. Indekset er designet til at reflektere udviklingen af de 25 mest likvide private equity-medlemmer af LPX. Den samlede volumen af amerikanske ETF er var ifølge nyheds- og markedsdatabureauet Bloomberg på USD 731,7 milliarder den 31. januar 2010, hvilket svarer til en stigning på 48 % i forhold til Senest er en række nye ETF er blevet noteret på fondsbørsen i Stockholm, herunder ETF er fra UBS 2 og XACT 3. Også den ledende finansielle presse er opmærksom på den særlige interesse, som markedet viser for ETF er. Financial Time har bragt artiklerne Rabobank steps up ETF push into Europe 4 og New cash inflows into US-based exchange traded products have risen by almost 40 per cent so far this year 5, og herhjemme har Børsen været fremme med artiklen Nyt investorhit børshandlede fonde 6. Hvad er en ETF? Hidtil har ETF er ikke været udbredte på det danske finansielle marked. Markedet har været og er til stadighed præget af aktivt styrede investeringsforeninger, der ved køb og salg af værdipapirer forsøger at slå et benchmark. Mange danskere investerer i aktivt styrede investeringsforeninger, fordi det er nemt sammenlignet med selv at skulle sammensætte en portefølje af værdipapirer, og fordi investeringen, afhængig af investeringsforeningens investeringsstrategi, giver investor risikospredning. Investerer man som investor kr. i en investeringsforening, der har til formål at investere i kinesiske aktier, får man risikoen fordelt på alle de aktier, som investeringsforeningen ligger inde med, og ikke kun på det fåtal af aktier, som man ellers kunne have erhvervet for sine kr. De nævnte fordele ved at investere i de velkendte aktivt styrede investeringsforeninger opnås også ved at investere i ETF er. Helt overordnet er der ikke store forskelle på de investeringsforeningsbeviser, som vi ser på det danske marked i dag, og ETF er. De traditionelle ETFfonde adskiller sig dog ved at være passivt styrede, hvilket betyder, at aktiverne ved etableringen eller udstedelsen lægges ind i fonden for herefter som udgangspunkt ikke at blive handlet igen. Modsat en aktivt styret investeringsforening forsøger den traditionelle ETF-fond således ikke at slå markedet. En ETF kendetegnes ved at være et værdipapir, der giver investor (indehaveren) ret til en andel af en mængde af aktiver, på det europæiske finansielle marked typisk placeret i en fond 7. Aktiverne kan fx være aktier, der replicerer et aktieindeks (eksempelvis S&P 500), obligationer, valutaer, råvarer eller finansielle instrumenter. ETF erne er, som det også fremgår direkte af navnet, noterede og handles på tilsvarende vis som aktier på regulerede markeder (eksempelvis London Stock Exchange, Deutsche Börse og Nasdaq OMX Stockholm 8 ). Fonden ejer aktiverne, og intet andet end aktiverne, hvilket vil sige, at kursen på ETF erne følger udviklingen af værdien af de underliggende aktiver. Hvis aktiverne stiger i pris, stiger kursen på ETF en i teorien tilsvarende. Det betyder også, at kursen på en ETF sjældent vil afvige betydeligt fra ETF ens andel af fondens indre værdi. Det gælder således, at hvis kursen på en fonds ETF er er lavere end fondens indre værdi, øges efterspørgslen på de pågældende ETF er, hvilket vil drive kursen op mod indre værdi. Efterspørgslen øges, fordi investorerne vil kunne indløse ETF erne hos fonden og i stedet modtage den andel af aktiverne, som ETF erne repræsenterer, hvorefter de kan sælge aktiverne i markedet med en profit. Typisk vil investor dog også have en adgang til at kræve sig indfriet i kontanter. Efterspørgslen på ETF erne vil få prisen til at stige, indtil der ikke kan skabes en profit ved at indløse dem hos fonden. Hvis kursen modsat er højere end fondens indre værdi, vil manglende efterspørgsel på de pågældende ETF er presse kursen ned mod indre værdi. Investor vil her i stedet selv kunne investere i de pågældende aktiver. Gennemsigtighed Ved de første ETF er replicerede fonden et bestemt aktie-indeks (eksempelvis S&P 500). Dette blev gjort ved at placere de aktier, der indgik i indekset, i fonden, på en sådan vis at positionen vægtedes til at afspejle index-fordelingen. Denne form for ETF er meget gennemsigtig, og i dag findes tilsvarende gennemsigtige ETF er med eksempelvis guld, andre ædelmetaller eller helt andre typer aktiver som underliggende aktiver. Produkterne bliver imidlertid mindre gennemsigtige, hvis der indbygges gearinger 9 ved brug af finansielle instrumenter, eller hvis der placeres afledte finansielle instrumenter i EFT en. Hvis de underliggende aktiver er afledte finansielle instrumenter, kaldes ETF en en syntetisk ETF. Et godt eksempel til illustration af variationen af ETF-produkterne er Deutsche Bank s ETF-afdeling db x-trackers ETF ved navn LPX MMR PRIVATE EQUITY ETF. ETF en følger et indeks, der opereres af LPX, der er en organisation af børsnoterede private equity-selskaber. Indekset er designet til at reflektere udviklingen af de 25 mest likvide private equity-medlemmer af LPX. ETF en giver således private investorer indirekte adgang til private equity-investeringer, som ellers er en aktivklasse, der er vanskelig for en privat investor at få eksponering mod. Fonden administrerer i dag aktiver til en værdi af over EUR 103 mio. 10. Et andet eksempel er ETF Securities, der i november 2010 lancerede i alt 16 nye gearede valuta-etf er. En af disse, ETFS 3x Long AUD Short USD, følger et Morgan Stanley FX-indeks, som reflekterer den daglige procentvise ændring mellem henholdsvis australske og amerikanske dollars x Det vil med andre ord sige, at ETF en gør det muligt for investor at geare/vægte sin investering i valuta med en faktor 3. ETF en bliver dermed et meget volatilt produkt, der må siges at forudsætte en vis opmærksomhed og erfaring hos investorerne. Eksemplerne ovenfor viser med al tydelighed, at graden af gennemsigtighed og risiko forbundet med ETF er kan variere meget. Dette bør investor have for øje, og investor bør som følge heraf foretage en kon- 30 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

4 kret vurdering af selve konstruktionen af den enkelte ETF og ikke blot se på de underliggende aktiver, inden der investeres. Udstedelse Oprindeligt var det investorerne, der købte aktiverne (eksempelvis aktier i markedet) på baggrund af eksakte specifikationer fra den enkelte ETF-fond. Aktiverne overleveredes herefter til fonden i bytte for en eller flere ETF er. I dag foregår denne udstedelsesproces dog via en såkaldt market-maker. Market-makeren sørger for at købe aktiverne og lægge dem i depot, indtil alle investorer er fundet. Market-makeren sælger herefter aktiverne til fonden mod til gengæld at modtage ETF er, der leveres til investorerne. Placeringen af aktiver i fonden sker ikke nødvendigvis på en gang. Eksempelvis noteres programmer, hvorunder der kan ske løbende udstedelser. Som et eksempel har selskabet Gold Bullion Securities Limited noteret et program på London Stock Exchange, hvorefter de kan udstede op til 1 mia. stk. ETF er, der i programmet kaldes Gold Bullion Securities 12. Fordele og ulemper ETF er tilbyder investorerne en række fordele i forhold til de traditionelle aktivt styrede investeringsforeninger og andre finansielle produkter. De traditionelle ETF-fonde kendetegnes som nævnt ved at være passivt styrede. Den passive strategi resulterer i lavere administrationsomkostninger sammenlignet med aktivt styrede investeringsforeninger. Omkostningerne ligger således fra nogle få basispoints til højt sat 100 basispoints 13, hvorimod det ikke er udsædvanligt, at administrationsomkostningerne for en aktivt styret investeringsforening ligger på 350 basispoints Derudover kendetegnes de traditionelle ETF er ved at være gennemsigtige produkter, blandt andet ved at det er nemt at gennemskue, hvad der investeres i, og hvad risiciene er. Dertil kommer, at fondens aktiver opgøres på daglig basis, hvilket giver investor mulighed for nøje at følge fondens udvikling. Netop gennemsigtige produkter er for tiden særligt attraktive hos alle former for investorer. Stigningen i efterspørgslen på gennemsigtige produkter skyldes med høj sandsynlighed, at mange investorer led store tab på en række avancerede og uigennemsigtige produkter, som blev udstedt i perioden Selv en række banker har under finanskrisens første år indrømmet, at de havde været involveret i produkter uden fuldstændig at have forstået opbygningen og risici forbundet med produkterne. Foruden at være let omsættelige, fordi ETF erne er et børsnoteret produkt, giver ETF erne også investor en nem adgang til at opnå risikodiversifikation. Muligheden for risikospredning er måske ikke større end ved køb af et aktivt styret investeringsforeningsbevis, men ETF en kan samtidig give investor adgang til et meget specifikt marked som eksempelvis guld, de 10 største noterede aktier i Norden eller som nævnt private equity investeringer. De aktivt styrede investeringsforeninger kan af naturlige årsager ikke være lige så specifikke. ETF er kan således udgøre byggestenene til at opbygge særdeles skræddersyede investeringsporteføljer, hvilket også har stor fokus hos investorerne for tiden. Faktisk siges det, at man som investor i dag på det amerikanske og engelske finansielle marked stort set kan finde en ETF, der har lige det underliggende aktiv eller lige netop det risiko-element, man måtte ønske. ETF er er også et godt alternativ til de såkaldte garantiobligationer, som Forbrugerrådet revser 16. Forbrugerrådet lægger vægt på, at pengeinstitutterne med garantiobligationerne stikker investorerne blår i øjnene, da der ikke reelt er tale om en garanti, som følge af at investor får en risiko på garantistilleren altså udstederen såfremt denne skulle gå konkurs. Ved en traditionel ETF (modsat en syntetisk ETF) ligger fonden imidlertid inde med aktiverne, der dermed udgør direkte sikkerheder. Der er dermed ikke tale om nogen væsentlig modpartsrisiko 17. ETF er er selvfølgelig heller ikke helt uden ulemper set i forhold til de aktivt styrede investeringsforeninger. Helt afgørende er det, at den passive styringsform medfører, at ETF en aldrig vil slå markedet. ETF en vil i stedet nøje følge det marked, den er sat op til at skulle følge. Eksempelvis udviklingen i S&P 500-indekset. Dertil kommer, at der ikke altid kan undgås at være tracking errors forbundet med ETF en, og at ETF-fonden ikke nødvendigvis kan begrænse sine tab ved at trække sig ud af et bestemt produkt i et nedadgående marked. Hvis en ETF replicerer et indeks, skal investor desuden være opmærksom på, om det er et anerkendt indeks, eller om det er et ukendt og utestet indeks, som kan gøre den pågældende ETF mindre interessant for en bred skare af investorer og dermed gøre selve ETF en mindre likvid. Hvorvidt det ene produkt er bedre end det andet er derfor heller ikke sort/hvidt at svare på. Det er i stedet op til den enkelte investor at vurdere, hvad han ud fra sin risikovillighed mener at have behov for i sin investeringsportefølje. Her er det relevant for investor at have for øje, at man med en investering i traditionelle ETF er på en gang får både gennemsigtighed, omsættelighed og sikkerhed, og at ETF er derfor kan udgøre et fornuftigt delelement i mange aktivporteføljer. Den skattemæssige behandling Det er ikke muligt efter gældende dansk skattelovgivning at give en overordnet beskrivelse, der dækker den skattemæssige behandling af alle typer af ETF er. Det skyldes, at der som nævnt findes forskellige slags ETF er. Det er derfor nødvendigt at vurdere hver enkelt ETF for Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 31

5 sig, hvis man ønsker sikkerhed for den skattemæssige behandling af den pågældende ETF i Danmark. Særligt skattereglerne om andele i de såkaldte investeringsselskaber er relevante for den skattemæssige behandling af de fleste ETF er. Det skattemæssige begreb investeringsselskab fremgår af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, der definerer begrebet som: 1. Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, eller 2. Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, og denne lovs 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager. Som det fremgår, er der to kategorier af investeringsselskaber, som en ETF-fond (afhængig af sin opbygning) vil kunne falde ind under. Under den første kategori falder UCITS-foreninger 18, der er reguleret af EU s direktiv 85/611, også kendt som UCITS-direktivet. Direktivet regulerer de EU-baserede værdipapirfonde, der henvender sig til en bredere investorkreds, og som er underkastet visse nærmere begrænsninger med hensyn til placering af sine investeringer. Er ETF-fonden en UCITS-forening, er den klare hovedregel 19, at fonden vil kvalificere som et investeringsselskab i skattemæssig forstand. I praksis vil det normalt være enkelt for en investor at konstatere, om der er tale om en ETF-fond i denne kategori, idet det vil fremgå direkte af prospektmaterialet og/eller vedtægterne for den pågældende ETF-fond, hvorvidt den er omfattet af UCITS-direktivet. Under den anden kategori falder andre typer af fonde, som ikke er UCITS-fonde, men som deler væsentlige træk med disse. For at høre under denne kategori, og dermed skattemæssigt blive behandlet som værende et investeringsselskab, skal ETF-fonden: (i) være et selvstændigt skattesubjekt (modsat eksempelvis et interessentskab), (ii) udbyde ETF er til en bred investorkreds eller tilbyde at indløse andele i fonden til en værdi, der i det væsentligste svarer til den forholdsmæssige værdi af fondens aktiver, og (iii) investere i værdipapirer i bred forstand. I praksis kan det dog være vanskeligt at fastslå, om en given ETFfond opfylder disse krav. Hvis den pågældende ETF-fond efter sit formål eller ifølge sit regnskab placerer sine midler i værdipapirer i bred forstand, vil det normalt føre til, at den pågældende ETF-fond skattemæssigt betragtes som et investeringsselskab 20, jf. også Skatterådets afgørelse nedenfor. Som det er fremgået ovenfor, kan de underliggende aktiver være forskellige fra ETF til ETF, og ikke alle ETF-fonde placerer derfor deres midler i værdipapirer. I en afgørelse fra april tog Skatterådet konkret stilling til den skattemæssige kvalifikation af tre forskellige ETF-fonde. I alle tre tilfælde fandt Skatterådet, at der var tale om investeringsselskaber i skatteretlig forstand. Afgørelsen er illustrativ for SKATs måde at foretage den skattemæssige kvalifikation af en ETF-fond. I det ene tilfælde var den pågældende ETF-fond omfattet af UCITS-direktivet og blev allerede derfor skattemæssigt kvalificeret som et investeringsselskab. I de to andre tilfælde var der ikke tale om fonde omfattet af UCITS-direktivet, men ved en fortolkning af kravene i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, som er gengivet ovenfor, ansås også disse to ETF-fonde for at være investeringsselskaber. Skatterådet lagde særlig vægt på indholdet af ETF-fondenes vedtægter samt oplysninger om ETF-fondenes investeringer og omsætteligheden af andelene i disse. Når en ETF-fond skattemæssigt kvalificeres som et investeringsselskab, beskattes selve fonden som udgangspunkt ikke i Danmark. En væsentlig undtagelse er dog, at udbytter fra danske selskaber modtaget af danske investeringsselskaber i langt de fleste tilfælde 22 beskattes med 15 %, der indeholdes og afregnes af det udbytteudloddende selskab. Den skattemæssige behandling af danske investorer i et investeringsselskab kan i oversigtsform skitseres som følger: Gevinst og afkast Tab Kan modregnes i positivt pensionsafkast Beskatningsform Privatpersoner Beskattes som kapitalindkomst med en marginalskat på 47,5 % (2011) Kan modregnes i positiv kapitalindkomst Lagerbeskatning Selskaber Beskattes med 25 % Kan modregnes i positiv selskabsindkomst Pensionsmidler Beskattes med 15 % Da aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2 ikke omfatter alle typer af sammenslutninger, der foretager investeringer på vegne af investorer, vil der også være ETF-fonde, som ikke omfattes af den skattemæssige definition af investeringsselskaber. Det falder uden for formålet med denne artikel at give en udtøm- 32 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

6 I nogle tilfælde vil en investering i en ETF skattemæssigt anses som en almindelig aktieinvestering. Det er særligt tilfældet, når ETF-fonden primært investerer i andet end værdipapirer, eksempelvis i ædelmetaller og råvarer. mende beskrivelse af den skattemæssige kvalifikation af de ETF-fonde, som ikke er investeringsselskaber i skattemæssig forstand. Men da ETF er er kendetegnet ved at være børsnoterede, vil særligt to alternative skattemæssige kvalifikationer af en ETF-fond efter forfatternes opfattelse kunne være relevante. I nogle tilfælde vil en investering i en ETF skattemæssigt anses som en almindelig aktieinvestering. Det er særligt tilfældet, når ETF-fonden primært investerer i andet end værdipapirer, eksempelvis i ædelmetaller og råvarer. Hvorvidt der er tale om en investering i investeringsselskabsaktier eller blot almindelige aktier har generelt ikke skattemæssig betydning for investering af pensionsmidler eller for selskabers porteføljeinvesteringer 23. Her vil den skattemæssige behandling være den samme som i skemaet ovenfor. For fysiske personers investering af frie midler vil det dog kunne have betydning, idet almindelige aktieinvesteringer og afkast af disse beskattes som aktieindkomst med en marginal beskatning på 42 %. En anden mulighed vil være, at ETF-fonden karakteriseres som værende en udloddende investeringsforening. Reglerne herom fremgår af ligningslovens 16C og vil ikke blive gennemgået i detaljer her. Afgørende er imidlertid, om den pågældende ETF-fond har påtaget sig at opgøre en særlig minimumsudlodning og mere formelt herudover har givet meddelelse til skattemyndighederne om den skattemæssige status som nærmere angivet i ligningslovens 16C. Opfylder en ETF-fond betingelserne for at være en udloddende investeringsforening, vil fonden skattemæssigt blive behandlet som en sådan, også selvom fonden samtidig opfylder betingelserne for at være et investeringsselskab 24. Hvorvidt en ETF-fond i skattemæssig henseende er et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening vil generelt også kun have betydning for fysiske personers investeringer af frie midler, da investeringer i såkaldte aktiebaserede 25 udloddende investeringsforeninger beskattes som aktieindkomst. Er der ikke tale om en aktiebaseret investeringsforening, vil ETF-fonden være en udloddende obligationsbaseret investeringsforening, og i så fald vil ETF en hos fysiske personer, der investerer frie midler, blive beskattet som kapitalindkomst. Beskatningen ved investering i ETF er vil, som det fremgår ovenfor, i de fleste situationer næppe være mere ufordelagtig end ved investering i andre børsnoterede værdipapirer. Her er det kun fysiske personers investeringer af frie midler, der beskattes mere lempeligt ved en investering i almindelige aktier eller i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger end ved en investering i ETF er, der ikke kan kvalificeres som en sådan. Som følge af den planlagte gradvise reduktion af skattesatsen for kapitalindkomst til 42 % i 2014 vil denne forskel herudover med tiden blive mindre. Investorer Den typiske investor i ETF er på det europæiske marked er de institutionelle investorer, herunder pensionskasser og investeringsforeninger. I Europa er fordelingen ca. 90 % institutionelle investorer og 10 % retail-kunder, hvorimod fordelingen på det amerikanske marked nærmere er fifty-fifty mellem de to grupper af investorer 26. Der synes således at være et stort uopdyrket ETF-retailmarked i Europa. Ikke alle danske investorer ud over retail-kunder, der investerer deres private formuer kan imidlertid investere ubegrænset i ETF er. Der findes visse grænser i lovgivningen for, dels hvor store beløb den enkelte investor kan investere, og dels hvilke ETF er den pågældende investor må investere i. Pensionskasser En pensionskasse kan ikke ubegrænset investere i ETF er. Lov om finansiel virksomhed ( FIL ) indeholder bestemmelser om opdeling af en pensionskasses midler i henholdsvis frie og ikke-frie midler 27. De frie midler kan frit placeres, og de vil derfor også uden begrænsninger kunne benyttes til at investere i alle typer ETF er. For de ikke-frie midler er der derimod regler for, hvilke produkter der må investeres i, og hvor stor en procentdel af disse midler, der må være investeret i hvert enkelt produkt. Begrænsningerne for anvendelsen af de ikke-frie midler skal sikre, at en pensionskasse til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser over for pensionstagerne. Begrænsningerne sikrer en vis spredning af pensionskassens aktiver, samt at pensionskassen ikke bliver alt for afhængig af en bestemt type aktiver. Investering i ETF er ud over de frie midler er mulig, idet der er tale om værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Størrelsen af investeringen skal dog holdes inden for nogle nærmere udstukne grænser. Disse er beskrevet i i FIL og afhænger af den pågældende ETF s karakteristika. Idet ETF er som nævnt kan være individuelt udformet, gælder der forskellige begrænsninger, afhængig af hvilken ETF man har med at gøre. Det er for omfattende i denne artikel at give en fuldstændig beskrivelse af disse regler, men det skal fremhæves, at pensionskasserne konkret bør undersøge, hvilke grænser der gælder for en type ETF, inden der investeres i den pågældende ETF. Investeringsforeninger Indtil for nylig har der ikke eksisteret retningslinjer vedrørende investeringsforeningers mulighed for at investere i ETF er, hvis de underliggende aktiver er aktiver, som investeringsforeninger ikke må investere i direkte. Med dets afgørelse af 27. september 2010 har Finanstilsynet fjernet tvivlen for så vidt angår ædelmetaller som underliggende aktiv. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 33

7 Pensionsmidler på særskilte pensionsdepoter i et pengeinstitut må i henhold til Puljebekendtgørelsen benyttes til investering i henholdsvis aktier, andele i investeringsforeninger i henhold til LIS, udenlandske UCITS-foreninger og andele i andre udenlandske investeringsforeninger, såfremt Finanstilsynet har godkendt investeringsforeningens markedsføring her i landet. Finanstilsynet var blevet stillet det konkrete spørgsmål, om en investeringsforening måtte investere i værdipapirerne Gold Bullion Securities. Gold Bullion Securities er udstedt af et amerikansk selskab, der alene har guldbarrer som aktiver, og værdipapirerne er således ETF er, hvis værdi afspejler værdien på guld. Investeringsforeningen spurgte Finanstilsynet til råds, idet den var usikker på rækkevidden af 92, stk. 2 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. ( LIS ), hvorefter investeringsforeninger ikke må erhverve ædelmetaller. Ved købet af Gold Bullion Securities ville investeringsforeningen ikke direkte erhverve et ædelmetal. Idet værdien af Gold Bullion Securities imidlertid afspejler værdien af guld, ønskede investeringsforeningen at sikre sig, at Finanstilsynet ikke ville tillægge det underliggende aktiv betydning, men i stedet alene se på, hvorvidt selve ETF en var et investerbart værdipapir. Lignende overvejelser og forespørgsler har fundet sted i andre EUlande. I England, Irland og Luxembourg er tilsynsmyndighederne nået frem til, at ETF er med guld som underliggende aktiv er værdipapirer, som UCITS-foreninger må investere i, og da alle tre landes lovgivning tilsvarende den danske lovgivning inden for området bygger på EU-direktiver 28, bør ETF er med guld som underliggende aktiv ikke behandles anderledes af det danske finanstilsyn. Finanstilsyn nåede dog også til det resultat, at Gold Bullion Securities opfylder betingelserne for, at en investeringsforening omfattet af LIS kan investere i dem. Finanstilsynet fremhævede blandt andet, at det afgørende var, at: 1. tabsmuligheden var begrænset, da værdien af ETF en aldrig kunne blive negativ, 2. ETF en var noteret og dermed omsættelig og kunne handles hurtigt, hvilket medførte en pålidelig værdiansættelse, og 3. regelmæssige, præcise og udførlige oplysninger om ETF en var tilgængelige for markedet. Det skal imidlertid anføres, at afgørelsen fra Finanstilsynet er meget konkret, idet den vedrører en meget simpel og gennemsigtig ETF. Afgørelsen kan derfor med høj sandsynlighed ikke siges at afspejle Finanstilsynets generelle opfattelse af retsstillingen vedrørende alle typer ETF er. Ved eksempelvis ETF er med gearing og syntetiske ETF er bør der derfor stadig foretages en konkret vurdering af om en investeringsforening kan investere i det pågældende produkt. muligheder for at anbringe sine pensionsmidler i ETF er. Begrænsningerne følger af bkg. nr af 13. december 2006 ( Puljebekendtgørelsen ), der indeholder regler for, hvilke produkter pensionsmidler på særskilte depoter må anbringes i, samt hvor stor en procentdel af disse midler der må være investeret i hvert enkelt produkt. Pensionsmidler på særskilte pensionsdepoter i et pengeinstitut må i henhold til Puljebekendtgørelsen benyttes til investering i henholdsvis aktier, andele i investeringsforeninger i henhold til LIS, udenlandske UCITS-foreninger og andele i andre udenlandske investeringsforeninger, såfremt Finanstilsynet har godkendt investeringsforeningens markedsføring her i landet. Hvis en ETF falder under en af disse kategorier, kan pensionstageren således ifølge Puljebekendtgørelsens ordlyd benytte sine pensionsmidler til at investere i den pågældende ETF 29. Der gælder dog en begrænsning i anbringelsen af pensionsmidlerne i relation til noterede værdipapirer. Værdipapirerne skal deles op i, hvem der har udstedt dem, og værdien for hver udsteder må herefter ikke overstige 20 % af pensionstagerens samlede pensionsopsparing placeret på henholdsvis indlånskonti samt særskilte pensionsdepoter hos det pågældende pengeinstitut. Denne begrænsning lempes imidlertid ved, at pensionstageren altid uanset størrelsen af sin pensionsopsparing kan investere i sådanne noterede værdipapirer for et beløb svarende til det efter pensionsbeskatningsloven maksimale tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning, hvilket for 2010 var DKK Fremtiden Det bliver interessant at følge udviklingen for ETF er i Danmark i den kommende tid. Vi forventer en fortsat stigning i interessen for ETF er i 2011, idet produkternes gennemsigtighed og likviditet kombineret med eksponeringsmulighederne og de lave administrationsomkostninger bør gøre dem til en naturlig del af mange aktivporteføljer. Retail-kunder Private kan som udgangspunkt uden begrænsninger investere i ETF er. Der gælder imidlertid begrænsninger for den private investors 34 Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

8 Noter 1 Se Financial Times, Advance of the index trackers, 31. januar Se 3 Se og 4 Se Financial Times, Rabobank steps up ETF push into Europe, 1. oktober Se Financial Times, Investor inflows surge for US exchange traded funds, 5. oktober Se Børsen, Nyt investorhit børshandlede fonde, 30. september Aktiverne kan også placeres i selskaber, som udsteder obligationer, hvis værdi afspejler udviklingen i aktiverne. Et eksempel på et sådant selskab er: Gold Bullion Securities Limited. De fleste udstedere af ETF er indenfor EU er dog strukturerede som UCITS-fonde. Årsagen hertil er blandt andet, at der for UCITS-fonde gælder en simplificeret procedure for at opnå tilladelse til at markedsføre sig i andre EU-medlemsstater, således at man som udsteder hurtigt kan åbne døren til et marked på mere end 500 mio. potentielle investorer. 8 Se 9 En gearing kan eksempelvis skabes ved, at fonden investerer i et finansielt instrument, der medfører, at en stigning i prisen på guld vil resultere i et afkast, som er dobbelt så stort som den reelle stigning. 10 Se City.A.M, Whatever you want to invest in, there s an ETF available, 23. december Se og Financial Times, Strictly for the brave triple leveraged currency ETPs, 16. november Se 13 Se 14 Se Børsen, Investeringsforeninger og boliglån er et dårligt match, 5. februar Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at visse pensionskasser og andre institutionelle investorer grundet størrelsen af deres investerbare midler har en særlig adgang til fund managers, hvor omkostningerne er væsentligt lavere end omkostningerne ved aktivt styrede investeringsforeninger. 16 Se Børsen, Privat investor, Forbrugerrådet revser produktet, 7. februar ETF er må ikke forveksles med ETN er (Exchange Traded Notes). ETN er handles på samme vis som ETF er over børser. Ved en ETN indbetaler investor til forskel fra en ETF imidlertid en hovedstol til udstederen af ETN en, som udstederen selv kan forvalte, mod at udstederen på en given udløbsdag tilbagebetaler hovedstolen +/- en eventuel gevinst eller et eventuelt tab. Afkastet på hovedstolen afhænger af udviklingen af et underliggende indeks minus administrationsomkostninger. Det er udstederen, der er forpligtet til at udbetale tilbagebetalingsbeløbet. Der ligger ikke noget til sikkerhed for denne betaling, og går udstederen konkurs inden betalingen er sket, lider investor tab. Investor har med andre ord en modpartsrisiko på udstederen. 18 UCITS står for Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. 19 Det er nødvendigt at sikre sig, at der ikke er tale om en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens 16 C, da reglerne herom har forrang frem for reglerne om investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 4. Det vil normalt alene være aktuelt for danske UCITS. Man kunne herudover rejse spørgsmålet, om en udenlandsk ETF-fond, der er omfattet af UCITS-direktivet, men i øvrigt efter almindelige danske skatteregler om subjektkvalifikation skal anses for skattemæssigt transparent, vil skulle kvalificeres som et investeringsselskab. Det er vores opfattelse, at en kvalifikation som investeringsselskab vil forudsætte, at den pågældende ETF-fond ikke skattemæssigt kan anses som transparent, hvilket også synes at finde støtte i afgørelsen SKM SR. I afgørelsen tages der først stilling til investeringsselskabskvalifikationen, efter at Skatterådet bekræfter, at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt. I SKM SR synes Skatterådet dog ikke helt at følge sit eget tidligere synspunkt, og der må derfor anses at være nogen tvivl om spørgsmålet, der ikke vil blive forfulgt nærmere her. 20 Som hovedregel skal mindst 85% af fondens midler være placeret i værdipapirer, jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 3, 3. pkt. 21 SKM SR (vedrørende fondene XACT Bull, XACT Bear og XACT derivat Bear ). 22 Selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19 indeholder nogle konkrete modifikationer til reglen om, at udbytte fra danske selskaber beskattes hos investeringsselskabet. 23 Hvis der er tale om en dansk ETF, vil sondringen dog indirekte have økonomisk betydning for investeringen som følge af forskellen i den danske beskatning af selve ETF-fonden, der er forskellig, alt afhængig af om der er tale om et investeringsselskab, et almindeligt selskab eller en udloddende investeringsforening. 24 Jf. aktieavancebeskatningslovens 19, stk Jf. aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2. En udloddende investeringsforening er aktiebaseret, hvis 50 % eller mere af foreningens aktivmasse i løbet af foreningens indkomstår gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, bortset fra investeringsselskabsaktier omfattet af 19 og investeringsforeningsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger. Det er endvidere en betingelse, at den resterende del af aktivmassen udelukkende er placeret i værdipapirer m.v. og i foreningens administrationsbygning. 26 Se Financial Times, Advance of the index trackers, 31. januar De frie midler er de midler, der ligger ud over værdien af pensionskassens samlede forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forsikringsmæssige hensættelser fremgår af årsrapporten. 28 England, Irland og Luxembourgs lovgivning for UCITS-foreninger bygger, tilsvarende dansk lovgivning, på UCITS- og Eligible Assets-direktivernes tekst. 29 Puljebekendtgørelsen kan ifølge vores oplysninger forventes ændret inden for den nærmeste fremtid. Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark 35

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere