Release Programopdatering version DSM 02.08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Release Programopdatering version DSM 02.08"

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på under Tilmeld / frameld mail-liste. Der findes vejledninger til funktionerne i DSM-løsningen. Disse vejledninger er tilgængelige på vores ekstranet på under Kunder Extranet DSM vejledn. Menupunkt: Beskrivelse: Ny funktionalitet Vi gør opmærksom på, at vi sædvanligvis ikke kan hjælpe i gang med ny funktionalitet i supporten. Da vi prioriterer hurtig svartid i supporten, kan vi ikke forene dette med det mere tidskrævende arbejde at igangsætte en ny funktion eller procedure. Vi beder jer derfor kontakte Thomas Kaas Eriksen for at bestille tid til hjælp med igangsætning. Maskinhandel Overflytningsordre/plukaktivitet Det er nu muligt at lave en overflytningsordre på en specifik maskine med et en- til- mange varenummer, og dernæst ændre det eksterne serienummmer på pluk-aktiviteten (f.eks. fordi maskinen, man oprindelig har tastet ind på overflytningsordren, viser sig at have en skade). Overflytningsordre/plukaktivitet Det er ikke længere tilladt at sætte samme maskinnummer på en/eller flere overflytningsordrer, da dette gav problemer ved dannelse af pluk-aktivitet. Overflytningsordre/plukaktivitet Ved dannelse af plukaktivitet ud fra en overflytningsordre med et maskinnummer kontrolleres maskinens serienummer nu også, således at der ikke dannes en plukaktivitet til en maskine, der ikke er på lager. Plukaktivitet Ved ændring af maskinnummer i forb. med pluk-aktivitet overflyttes maskinkomponentliste nu også. Maskin-wizard Ved oprettelse af en maskine via maskinwizarden kunne maskinnr. og maskinvarenummer komme ud af trit. Dette skete hvis feltet Varekategori ikke blev udfyldt. 30. maj 2013 Side 1 af 6

2 Maskin-wizard Release Hvis man havde fravalgt Rediger specifikationer i DSM-opsætningen, blev maskinens salgspris ikke vist i budgetvinduet. Maskin-wizard Maskinkonfigurator Værdiliste, rapport Maskinlagerliste med valgfelter, rapport Maskinkort slet maskine Ved oprettelse af en maskine via maskinwizarden kunne der fejlagtigt komme en fejlbesked om at :'Tæller(Sidste) må ikke være mindre en Tæller (Køb)'. Dette kunne ske ved udfyldelse af feltet servicejournalkæde. Indberettet af Traktor Nord i Uppsala AB. Ved ændring af salgspris på en maskinsalgsordre blev konfigurator-linier slettet - linierne slettes nu ikke længere. Ved beregning af lagerdage anvendes nu - af hensyn til svømmende varer - faktisk modtagelsesdato til beregning, hvis denne er udfyldt. Ellers anvendes bogføringsdato fra modtagelses-vareposten, som hidtil. På rapport , Maskinlagerliste med valgfelter, er det nu muligt at fravælge udskrift af lagerværdikolonnen. Ved sletning af en en-til-mange maskine testes der nu også på maskinens serienummer, således at man ikke fejlagtigt får besked om, at der er bogført på maskinen, og maskinen derfor ikke kan slettes. Maskine Økonomioversigt I maskin-økonomioversigten (Maskinkort, knappen Maskine Økonomioversigt) kan der nu udlæses en semikolon-separeret fil under knappen Funktion. Tilbagefør købsleverance Det er nu muligt at annullere modtagelse af finanslinjer (Køb). Finanslinjer med transaktionstypen Tilkøb/Fremmed arbejde/fragt tilbageføres og bibeholdes på købsordren, mens øvrige finanslinjer slettes ved annullering af modtagelsen. Lager Document Capture Tillægsmodulet Document Capture er nu opdateret med version og For oplysninger vedr. indholdet af de nye versioner henvises til Continias 30. maj 2013 Side 2 af 6

3 hjemmeside: Kreditor købsoversigt Bestillingsfil til MI Under webbutik-opsætningen, på fanen, er der kommet et nyt felt: Modelkildekode. Her kan angives hvilken modelkilde, der skal benyttes, såfremt standard modelkildekoden ikke anvendes. Ved angivelse af feltværdier til dynamiske felter er det nu muligt at angive flere værdier pr. felt. Der var fejl i håndtering af anførselstegn (") ved import af ordrer fra. Indberettet af Trejon AB. Ved import af ordrer fra kunne der komme en fejlbesked om at fornavn var for langt fejlen er nu rettet. Endvidere håndteres nu &-tegn i kontaktnavn. Indberettet af Bonnet AB. - Export af varer. Det er nu muligt fravælge varebeskrivelse 2 i eksporten. Under Webbutik Opsætning, på fanen, er der kommet et nyt felt: Undlad varebeskrivelse 2. Feltet skal markeres, hvis beskrivelse 2 ikke ønskes medtaget i eksporten. Ved import af salgsordrer opdateres/oprettes kontakten nu også med telefonnummer indtastet på webshoppen. Købsoversigt - Brugt som faktureringsleverandør, Bogførte kreditnotaer og Vis. Her blev der vist et forkert bilag - sidst bogførte bilag blev vist uanset hvilken linje man valgte Vis på. Indberettet af Johannes Mertz A/S. Køb - Ordreafgivelse til MI. Ordreindlæsningen hos MI kunne fejle, hvis der i bestillingsfilen fandtes et varenummer, hvor varebeskrivelsen indeholdt et "ulovligt" tegn. Eksempel på "ulovlige" tegn: Linjeskift/Tabulator. Disse tegn kan være blevet kopieret ind i varebeskrivelsen fra eksempelvis Excel. De "ulovlige" tegn medtages ikke længere i bestillingsfilen til MI, således at filen ikke vil fejle i indlæsningen hos MI. 30. maj 2013 Side 3 af 6

4 Indberettet af Almas A/S. Købsordre Køb - Returvareordre Beregn vareplanlægnings detaljer, Wilson metoden Samlefakturering Lageropgørelseskladde beregn beholdning pr. lokation Muligheden for at sende en købsordre som mail er ændret, så der ikke længere kommer et Outlook dialog-billede. Ændringen er foretaget fordi mange brugere ikke har Outlook på hosting. Referencefeltet er tilføjet på formen købsreturvareordre, under fanen Generelt. Indberettet af Midtjysk Maskincenter A/S. Hvis der beregnes vareplanlægningsdetaljer efter Wilson-metoden kunne beregningen i særlige tilfælde resultere i et genbestillingspunkt større end maksimumspunktet. I disse tilfælde justeres genbestillingspunktet nu til maksimumspunktet - 1. Indberettet af Bobcat Sverige AB. I særlige tilfælde medtog samlefaktureringen ikke alle fakturaer. Fejlen er rettet. Indberettet af MVJ Maskiner A/S (Ådum). Lageropgørelseskladde beregnet pr. lokation tog placering fra varekortet, hvis placeringen var blank på lokationskortet. Nu hentes placering og alt. placering altid fra lagervarekortet, også selvom placering er blank, idet placering på varekortet intet har at gøre med placering ude på lokationen. Indberettet af Midtjysk Maskincenter A/S. Værksted Bemærkninger med markering i feltet Advarsel på hhv. debitorer, og på varer overføres nu til Reeft. Der er nu blevet mulighed for at fravælge at leverede varer/ressourcer/omkostninger/finanslinjer sendes ud til Reeft klienten, således at arbejdsgangen i Reeft lettes. Ønskes den nye mulighed anvendt skal feltet Skip leverede linjer i opsætningen markeres. Det er nu muligt at scanne leverandørers stregkode på varer i Reeft-klinten. I forbindelse med opdatering af varenumre sendes nu op til 5 varereferencer over til Reeft-klienten (tidligere blev der kun sendt én varereference). 30. maj 2013 Side 4 af 6

5 Servicefaktura/ servicekreditnota Ved indlæsning fra DSM mobil kunne der til tider komme en forkert advarsel om at f.eks. 'Indtastet tæller [10.000] mindre end Tæller (sidste) [2698]'. Indberettet af N.P. Trucks A/S. Mobilordre import. Der er lavet en ændring i filhåndteringen, således at programmet nu håndterer at en fil med samme filnavn allerede ligger i mappen med behandlede filer. F.eks. hvis den samme serviceordrefil ved en fejl kommer to gange fra Reeft. Følgende kørsler kan nu afvikles i opgaveplanlægger: Oprettelse af kontraktserviceordrer. Bemærk at arbejdskort ikke udskrives ved afvikling i opgaveplanlæggeren. Oprettelse af kontraktfakturaer. Udskrift af de dannede fakturaer kan ikke foretages via denne kørsel, men kan ske via et selvstændigt opgaveplanlæggerjob. Der er kommet en ny rapport til udskrift af kontraktserviceordrer: rapport Rapporten udskrives på A4, og der er plads i rapportens højre side til at skrive bemærkninger. Rapporten sættes ind under rapportvalg i service (Kontraktserv. ordrer), såfremt den ønskes anvendt. Den nye rapport er en kundespecifik opgave, som nu bliver tilgængelig for alle. Hvis der i brugeropsætningen var udfyldt 'Filter til Serviceansvarscenter' kunne der ikke oprettes kontrakter vha. kontraktskabelon. Der kom en fejlmeddelelse om at kontraktnr.: xxxxx ikke var oprettet. Indberettet af X-Maskiner i Hudiksvall AB. Funktionen Opret servicekontrakt via servicekontrakttilbud fejlede, hvis serviceperioden ikke var udfyldt. Fejlbeskeden kom, selv om man havde valgt 'Ingen service'. Indberettet af X-Maskiner i Hudiksvall AB. Ved forsøg på at åbne formen servicefaktura/servicekreditnota kunne der komme en fejlbesked, hvis der på brugeren var opsat et ansvarscenterfilter. 30. maj 2013 Side 5 af 6

6 Indberettet af Kolding Maskinforretning A/S. Service-kit Ved oprettelse af service kit skal man nu bekræfte at det indtastede varenummer er korrekt, hvis der ønskes benyttet en vare hvortil der findes en erstatning. Indberettet af Team Truck ApS. Garantiopfølgning For at forbedre garantiopfølgningsbilledet er der nu tilføjet en ny kolonne: Beløb (Brutto). Garantiopfølgnigen viser således både garantibeløb netto (som før) og garantibeløb brutto. Økonomi Efterudligning Genopdater analyser, rapport Ved efterudligning af debitor- og kreditorposter kunne der fremkomme en fejlmeddelelse om, at "Udligningen blev bogført, selvom der ikke blev udlignet nogen poster. Indberettet af Tobico A/S. Rapporten "Genopdater analyser" kunne fejle i opgaveplanlæggeren, hvis der manglede flere dimensionsværdier på analyseposten. Kontoskemaoversigt I kontoskema-oversigten (Økonomistyring Finans Analyse & Rapportering Kontoskemaer - knappen Skema Oversigt) kan der nu udlæses en semikolonsepareret fil under knappen Funktion. Udlejning Udlejningsmaskin økonomi med pct., rapport Sammentælling af kolonnen Resultat var ikke korrekt på rapport , Udlejningsmaskinøkonomi med pct. - fejlen er nu rettet. Indberettet af Lyngfeldt A/S 30. maj 2013 Side 6 af 6

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere