Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2006-direkte-01.htm"

Transkript

1 Side 1 af 10 Nr. 1 \ 2006 Klinisk farmaci Undersøgelser viser, at der ved gennemgang af plejehjemsbeboeres medicin, findes medicinproblemer hos %. Såvel plejepersonale som andre sundhedsprofessionelle, herunder også apoteket, har en forpligtigelse til at bidrage til at forebygge og afhjælpe de ældres medicinproblemer. Det er baggrunden for apotekets fokus på klinisk farmaci. Hvad er kliniske farmaci? I juni 2004 udkom en rapport fra Lægemiddelstyrelsen "Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci". Bag rapporten står en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hele sundhedssektoren. Rapporten anvender nedenstående definition på klinisk farmaci: "Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv." Klinisk farmaci handler om bedre og mere sikker brug af lægemidler. Målet er at undgå fejl og at sikre den enkelte patient den bedste effekt af medicinen. Det handler også om at opnå den bedst mulige anvendelse af de samfundsmæssige ressourcer. Heri ligger, at farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle, for eksempel sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, i samarbejde aktivt deler viden om lægemidler og brugen af dem, til gavn for den ældre og samfundet. Hvad er baggrunden for at arbejde med klinisk farmaci? Det er vigtigt at sikre, at medicin bruges hensigtsmæssigt og med et optimalt udbytte. Uhensigtsmæssig anvendelse kan betyde, at behandlingen ikke får den ønskede effekt, og at den i værste fald gør mere skade end gavn. Hver tiende, der indlægges på danske hospitaler, er blevet syg på grund af forkert brug af medicin. I ældregruppen er hver tredje indlæggelse forårsaget af problemer med at tage medicinen korrekt. Mange lægemiddelrelaterede problemer kan forebygges eller mindskes. I Danmark er der i de senere år iværksat forskellige initiativer, som kan bidrage til at løse nogle af disse problemer. Det er for eksempel lanceringen af elektroniske patientjournaler og den Personlige Elektroniske Medicinprofil, som er et godt bidrag til at skabe overblik over den ældres medicinering. Medicinforløbet Brug af lægemidler er en kompliceret proces, og mange er involveret i den. Nedenstående

2 Side 2 af 10 skitse af de forskellige trin i medicinforløbet kan bruges til at vise, hvor problemerne kan opstå. Det kan også vise de enkelte sundhedsprofessioner, hvor de har nogle særlige opgaver. Der er på forskellige trin i medicinforløbet givet eksempler fra plejepersonalets og apotekets verden. Patientproblem Er der indikation for behandling? Ordination/anbefaling Valg af behandling og patientens accept heraf Rekvirering Recept/medicinskema mv. Udlevering/dispensering Lægemidlet udleveres/gøres klar til anvendelse Administration Medicingivning, patientens indtagelse Effektvurdering Har lægemidlet den forventede effekt? Opfølgning/revurdering af behandlingen Skal den fortsætte eller seponeres? Plejepersonalet En beboer klager over dårlig mave. Du ved beboeren er på penicillinkur. Du overvejer, om der bør ordineres et stoppende middel eller mælkesyrebakterie. Apotekets personale Beboerens medicin ekspederes ifølge lægens ordination. Nogle får dosisdispenseret deres medicin. Plejepersonale Der føres medicinkardex for beboeren og ud fra disse doseres medicinen. Kardex svarer til beboerens samlede medicinering. Der findes rutiner for af hvem, hvornår og hvordan medicinen skal gives. Ved ophældning af medicin sikres, at det doserede svarer til det ordinerede. Plejepersonale + apotekspersonale Dialog om fx forholdet mellem effekt og beboerens evt. bivirkninger. Kilde: Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Problemer kan opstå på alle trin i forløbet. Undersøgelser har vist, at de fleste problemer opstår omkring administrationen af medicin. Særlige problemstillinger knytter sig til overgangen mellem primær- og sekundærsektoren. Her skal alt personale, der medvirker ved håndtering og administration af medicin være ekstra opmærksomme på, at evt. ændringer i medicineringen bliver fulgt og implementeret. For eksempel i USA er det lovpligtigt, at en farmaceut månedligt gennemgår plejehjemsbeboeres medicinprofil, diagnose og eventuelle undersøgelsesresultater. Denne indsats vurderes til at spare samfundet for cirka 22 mia. kr. Hvis disse besparelser overføres direkte til danske forhold, tyder det på en potentiel besparelse på omkring en halv mia. kr. om året. Udenlandske undersøgelser har endvidere påvist bedre helbred og trivsel, samt signifikant færre dødsfald, på baggrund af farmaceutisk gennemgang af medicineringer. Samarbejde mellem apotek, hjemmepleje og pårørende Apotekerne har udviklet ydelser til plejehjem og hjemmepleje, som kan bidrage til at øge sikkerheden i medicinhåndteringen. I en dansk undersøgelse blandt plejehjemsledere vurderes det, at der er stort behov for disse ydelser. Størst interesse er der for undervisning af personalet. Desuden udtrykker

3 Side 3 af 10 flertallet, at der også er behov og interesse for dosisdispensering, kvalitetssikring og medicingennemgang. 1. Assistance til kvalitetssikring af medicinhåndtering Apoteket kan hjælpe med at etablere og implementere kvalitetssikrede medicineringsrutiner både på plejehjem og i hjemmeplejen. Plejehjem og hjemmepleje kan, bistået af apoteket, udvikle kvalitetssikrede medicineringsrutiner, således at: Rette person får rette lægemidler på rette tidspunkt og på rette vis. 2. Undervisning af plejepersonale Ved at gennemføre et uddannelsesforløb i samarbejde med apoteket, får plejepersonalet viden om den rette håndtering af lægemidler og typiske tegn hos den ældre på evt. uheldige effekter af medicinen. Undervisningen vil desuden øge plejepersonalets opmærksomhed på problemer, der kan relateres til den ældres medicinering. 3. Medicingennemgang for plejehjemsbeboere og brugere af hjemmeplejen Som supplement til lægens og plejepersonalets indsats for en optimal lægemiddelbehandling, tilbyder apoteket at gennemgå beboerens samlede medicinering. Det sker i samarbejde med plejepersonale/ pårørende og lægen. 4. Dosisdispensering Dosisdispensering bidrager til, at beboeren tager den rette medicin på det rette tidspunkt. Dosisdispensering foregår maskinelt på apotek og er dokumenteret at være sikrere end manuel ophældning. Det er velegnet til ældre i en fast og stabil medicinering. 5. Sikker og korrekt medicinopbevaring Apoteket kan tilbyde at hjælpe med at sikre korrekt medicinopbevaring og tilbyde regelmæssig gennemgang og sanering af borgernes medicinbeholdning. Dette kan gøres efter aftale og i samarbejde med den enkelte, eller evt. via pårørende og plejepersonale. Brug medicinen bedre Det overordnede tema i 2006 på de danske apoteker er Klinisk farmaci. Det lanceres over for borgerne under mottoet: "Brug medicinen bedre". Apotekerne sætter via kampagner fokus på, hvordan apoteket kan bidrage til bedre effekt og mindre fejlbrug af lægemidlerne. Emnerne for apotekernes kampagner er i løbet af året er: Astma, høfeber, svamp og type- 2-diabetes. Astma og type-2-diabetes er folkesygdomme, hvor lægemidler spiller en væsentlig rolle. Ældre er en vigtig del af målgrupperne for disse kampagner. I relation til astma er det værd at bemærke apotekets ydelse: "Tjek på inhalation". Det er et gratis tilbud til brugere af inhalationsmedicin om at få tjekket deres inhalationsteknik, så de får den bedst mulige gavn af deres inhalationsmedicin. Denne ydelse er også relevant for beboere på plejehjem eller brugere af hjemmepleje, som ellers ikke kommer på apoteket. I disse tilfælde kan plejehjem eller hjemmepleje lave aftaler med apoteket, således at disse mennesker også kan få denne kliniske ydelse. Kommende numre af Direkte vil følge op på de øvrige temaer. Hvad sker der på apoteket? Kliniske farmaceutiske aktiviteter i relation til plejehjem er for eksempel: Vurdering af lægemiddelbehandling i forbindelse med ekspedition af recepter, for eksempel tjek for interaktioner og vurdering af lægemidlets dosis i forhold til indikation Rådgivning om substitution

4 Side 4 af 10 rationelt lægemiddelforbrug håndkøbsmedicin hudpleje Dosisdispensering Gennemgang af beboernes medicinering og opfølgning med plejepersonale og evt. pårørende. Farmaceut Lone Betina Damsø og farmaceut Kirsten Pultz Ernæringspræparater i hjemmeplejen Et godt supplement til den daglige kost, men også til forebyggelse og behandling af underernæring. Mange ældre er småtspisende og får ikke tilstrækkelig med energi, protein, vitaminer og mineraler. Undervægtige ældre trives dårligere både fysisk og socialt, end ældre som spiser godt og regelmæssigt. Ernæringspræparater som for eksempel ernæringsdrikke er et godt tilskud, der netop øger energi- og proteinindtagelsen. Ernæringspræparater er især velegnede til ældre med nedsat appetit, men også til patienter i rekreationsperioden, efter operationer, ved kronisk sygdom og ved tyggeproblemer. Det kan for eksempel være kræftpatienter, lungesyge patienter, mave-tarmopererede og patienter med knoglebrud. Vægttab under sygdom er uheldigt, da det kan forlænge sygdoms- og rekreationsperioden og nedsætter livskvaliteten. To typer Der findes to hovedtyper af ernæringsdrikke: De komplette og De ikke-komplette. De komplette ernæringsdrikke indeholder alle de næringsstoffer kroppen har brug også vitaminer og mineraler. Det vil sige, de helt kan erstatte mad og drikke, men de anvendes mest som mellemmåltid, som supplement til et måltid eller som erstatning for et måltid. Komplette ernæringsdrikke med standard energiindhold - eksempler Fresubin Original Komplett Næring Original Komplette ernæringsdrikke med højt energiindhold - eksempler Fortifresh Fresubin Energy Nutridrink Recource Energy Se Lægemiddelkataloget for flere eksempler og indhold af energi og protein. under ernæringspræparater. En "brik" på 2 dl indeholder mellem 800 og 1270 kj samt den anbefalede mængde vitaminer og mineraler. Hvis man udelukkende skal leve af for eksempel Nutridrink, som indeholder 1260 kj pr. brik, så skal man have cirka 6-8 brikker pr. dag. Da ældre (og specielt ældre

5 Side 5 af 10 plejehjemsbeboere) anbefales mere D-vitamin og kalk end yngre, skal det tages ud over de vitaminer og mineraler, som ernæringsdrikken giver. De ikke-komplette ernæringstilskud er tilskud til mad og drikke. De er velegnede til at supplere mad og drikke med energi eller protein. Forudsætningen for at bruge dem er, at den enkelte i nogen grad kan spise almindelig kost. Typisk kan de erstatte saft, vand, kaffe, te eller juice, som ikke giver så meget energi. Der findes også ikke-komplette ernæringsdrikke helt uden fedtstof, nogle af dem med højt energiindhold. De er på saftbasis og kan for eksempel erstatte saft og juice. Ikke-komplette ernæringspræparater - proteinrig - eksempler Fortimel Komplett Næring Protein Resource protein Forticreme Ikke-komplette ernæringsdrikke uden fedt - eksempler Addera Ensini Provide Xtra Resource fruit Under ikke-komplette ernæringstilskud hører også rene kulhydratpulvere (for eksempel Energi-plus og Fantomalt) og rene proteinpulvere (for eksempel AtPro 100 og Protifar), som kan bruges i madlavningen. Småtspisende ældre Denne gruppe har behov for både ekstra energi og protein. De behandles derfor ofte bedst med drikkeprodukter, der har et energi/protein-forhold som i normal kost. Det vil sige med en komplet ernæringsdrik. Stort set ingen ældre har brug for store mængder ekstra protein. Derfor skal de proteinrige ikke-komplette ernæringsdrikke bruges med omtanke og det anbefales, at der højst tilbydes 1 brik om dagen. Det skal altid overvejes, om et komplet produkt er mere velegnet. Hvor meget skal man drikke? Det afhænger helt af, hvor stort ens behov er, og hvad man ellers spiser. Normalt skal man drikke to til tre brikker dagligt, hvis de bruges som supplement. Det afhænger også af, hvilken type der vælges. De færdige drikke kan også kombineres med hjemmelavede drikke, protein- og kulhydratpulver eller med mælk. Undersøgelser har vist, at hvis man har svært ved at spise tilstrækkeligt, er brug af energirige drikke som mellemmåltid en god måde at øge energiindtagelsen på. Herved kan energiindtagelsen øges væsentlig uden at mindske lysten eller appetitten til at spise ved hovedmåltiderne. Smag og behag Cirka en tredjedel af de småtspisende, udvikler smagstræthed over for de energirige drikke, men resten kan drikke cirka ½-1 liter dagligt gennem lange perioder. Der findes drikke med mange forskellige slags smag, og det øger lysten til at anvende ernæringsdrikkene at skifte mellem de forskellige smagsvarianter. Serveringen Desuden er det vigtigt at gøre meget ud af serveringen. For eksempel kan drikkene hældes op i et glas med isterninger og sugerør eller fryses til is, pyntes med flødeskum, en skive

6 Side 6 af 10 frugt eller et drys kakao. De fleste drikke smager bedst afkølede. Nogle vil også fint kunne serveres varme. De skal blot opvarmes forsigtigt, da de ikke kan tåle at koge. De forskellige firmaer laver brochurer med inspirerende serveringsforslag til ernæringsdrikkene (få oplysning på apoteket). Tilskud fra sygesikringen Den offentlige sygesikring yder tilskud til ernæringsdrikke, som er ordineret af læge i forbindelse med alvorlig sygdom eller svækkelse. Det er en forudsætning for tilskud, at ernæringsdrikken er medtaget på Sundhedsstyrelsens liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater (få oplysning på apoteket). Ældre, som er småtspisende men i øvrigt er raske, kan ikke få tilskud fra sygesikringen. Men det kan ældre, som har haft et vægttab. Hjemmelavede ernæringsdrikke Man kan også selv lave energitilskudsdrikke, og der findes flere opskrifter på ernæringsdrikke, som smager godt og er enkle at lave. Mejeriforeningen har for eksempel lavet brochuren "Lokkemad" med 8 opskrifter, som kan rekvireres på eller på telefon Lisbeth Hermansen Redaktion: Ane Børsting og Gitte Saxbjørn Tryk: Danmarks Apotekerforening, København, ISSN , Oplag: 2.800, April 2006 Præparatnyt fra ultimo november 2005 til ultimo februar 2006 Adurix Altermicron Apurin BioZosin Diuretikum med virkning som thiaziderne. Tabletter indeholdende 20 mg clopamid. Antidiabetikum tilhørende sulfonylurinstofferne. Tabletter indeholdende 80 mg gliclazid, 60 og 180 stk. Uratsyntesehæmmer til behandling af urinsur gigt. Tabletter indeholdende 100 mg og 300 mg allopurinol. parallelimporteret præparat Antihypertensivum. Middel mod forstørret prostata. Alternative præparater findes. Analogt til: Diamicron UNO Abopur Allopurinol Hexanurat Carduran Retard Cardosin Retard

7 Side 7 af 10 Bumetanid "Copyfarm" Canef Cepalux Dialope Diamicron Drixin Dutacor Eformax 12 Epitomax Fondur Depottabletter indeholdende 4 mg doxazosin. Loop-diuretikum. Tabletter indeholdende 2 mg bumetanid, 100 stk. Kolesterolsænkende middel tilhørende statinerne. Kapsler indeholdende 20 mg og 40 mg fluvastatin. α-receptorblokker til behandling af forstørret prostata. Kapsler med modificeret udløsning indeholdende 0,4 mg tamsulosin. Peristaltikhæmmende obstipans til behandling af akut diarre. Brusetabletter indeholdende 2 mg loperamid. Antidiabetikum tilhørende sulfonylurinstofferne. Tabletter indeholdende 80 mg gliclacid. Sympatomimetikum til behandling af stoppet næse og forkølelse. Næsespray indeholdende 0,5 mg/ml oxymetazolin. Non-selektiv ß-blokker til behandling af arrytmier. Tabletter indeholdende 80 mg og 160 mg sotalol. Langtidsvirkende ß2-agonist til behandling af astma. Inhalationspulver indeholdende 12 mikg formoterol, 60 og 3 x 60 ds. Nyt parallelimporteret præparat Antiepileptikum. Tabletter indeholdende 200 mg topiramat, 56 stk. Antidepressivum. Serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI). Opløselige tabletter indeholdende Doxazosin "Strada" Burinex Lescol Omnic Omnistad Alternative præparater findes. Altermicron Iliadin Sotacor Sotalol Analogt til: Delnil Foradil Oxis Topamac Topimax Afeksin Fontex

8 Side 8 af 10 Fontex Fonzac Glimepirid "1 A Farma"/ "Actavis"/ "Alpharma"/ "Alternova"/ "Copyfarm"/ "Hexal"/ "KRKA"/ "ratiopharm"/ "Sandoz"/ "Stada/ "Winthrop" Heminevrin Kreon Forte Lansoprazol "Actavis"/ "Alternova"/ "Hexal"/ "KRKA"/ "Merck NM"/ "ratiopharm" Migea Retard Minirin 20 mg fluoxetin, 30 og 100 stk. lægemiddelform Antidepressivum. Serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI). Oral opløsning indeholdende 4 mg/ml fluoxetin. Antidepressivum. Serotoningenoptagelseshæmmer (SSRI). Kapsler indeholdende 20 mg fluoxetin. Nye præparater Antidiabetikum tilhørende sulfonylurinstofferne. Tabletter indeholdende 1 mg glimepirid, 30 og 90 stk. samt 2 mg, 3 mg og 4 mg glimepirid, 90 stk. Hypnotikum til behandling af eklampsi, alkoholabstinens samt dilerium tremens. Kapsler indeholdende 300 mg clomethiazol. Nyt parallelimporteret præparat Fordøjelsesenzymer. Enterokapsler indeholdende Ep-e amylase, EPe lipase og EP-e protease, 100 stk. og 2 x 50 stk. Nye præparater Syrepumpehæmmere til behandling af ulcus duodeni, ulcus ventriculi samt refluksesofagit. Enterokapsler indeholdende 15 mg lansoprazol, 14, 56 og 98/100 stk. samt 30 mg lansoprazol, 14, 28, 56 og 98/100 stk. NSAID til forebyggelse af migræne. Depottabletter indeholdende 300 mg tolfenamsyre. Ny lægemiddelform Vasopressinanalog til behandling af diabetes insipidus og enuresis Findes fortsat som: Opløselige tabletter på 20 mg Afeksin Fluoxetin Flutin Folizol Amaryl Alternative præparater findes. Creon Forte Lanzo Findes fortsat som: Kapsler på 100 mg og 200 mg Rapid tabletter på 200 mg Findes fortsat som: Tabletter på 0,1 mg og 0,2 mg

9 Side 9 af 10 NorLevo Norvas Omnistad Orabet Panam Quinapril "Actavis"/ "Alternova" Retinova Serepax Sibunar nocturna. Smeltetabletter indeholdende 60 mikg desmopressin, 30 og 100 stk. samt 120 mikg desmopressin, 30 og 100 stk. Ny tabletstyrke Peroralt kontraceptivum til postcoital kontraception. Tabletter indeholdende 1,5 mg levonorgestrel, 1 stk. parallelimporteret præparat Antihypertensivum. Ca-antagonist. Tabletter indeholdende 5 mg og 10 mg amlodipin. α-receptorblokker til behandling af forstørret prostata. Kapsler med modificeret udløsning indeholdende 0,4 mg tamsulosin, 30 og 90 stk. Genoptagelse Antidiabetikum tilhørende biguaniderne. Tabletter indeholdende 500 mg metformin, 100 stk., og 850 mg metformin, 100 stk. Svagtvirkende analgetikum og antipyretikum. Brusetabletter indeholdende 1 g paracetamol. Nye præparater Antihypertensivum. ACE-hæmmere. Tabletter indeholdende 10 mg quinapril, 28 og 98 stk, samt 20 mg quinapril, 28 og 98 stk. A-vitaminsyrederivat til behandling af solskadet hud. Creme indeholdende 0,05% tretionin. Anxiolytikum tilhørende benzodiazepinerne. Tabletter indeholdende 15 mg oxazepam. Antibiotikum tilhørende quinolonerne. Tabletter indeholdende 750 mg Næsedråber og næsespray Findes fortsat som: Tabletter på 750 mikg Amlodipin Norvasc Omnic Glucophage Metformin Pamol Panodil Brus Pinex Accupro Ingen synonymer. Kun magistrel fremstilling. Alopam Oxabenz Oxapax Cifin Ciprofloxacin

10 Side 10 af 10 Sinestic Sortis Tahor Tenidon Tenidon Mite Tenoxicam "Alternova" Tolbutamid ciprofloxacin. Nyt parallelimporteret kombinationspræparat Astmamiddel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning. Kombination af glukokortikoid og langtidsvirkende β2-agonist. Inhalationspulver (turbohaler) indeholdende 4,5 mg formoterol og 160 mg budesonid, 3 x 120 ds. parallelimporteret præparat Kolesterolsænkende middel tilhørende statinerne. Tabletter indeholdende 40 mg atorvastatin. parallelimporteret præparat Kolesterolsænkende middel tilhørende statinerne. Tabletter indeholdende 80 mg atorvastatin. Genoptagelse af kombinationspræparat Antihypertensivum i kombination med diuretikum. B1-selektiv β-blokker i kombination med thiazidlignende diuretikum. Tabletter indeholdende 25 mg chlorthalidon og 100 mg atenolol, 28 og 100 stk. Genoptagelse af kombinationspræparat Antihypertensivum i kombination med diuretikum. B1-selektiv β-blokker i kombination med thiazidlignende diuretikum. Tabletter indeholdende 12,5 mg chlortalidon og 50 mg atenolol, 28 og 100 stk. NSAID. Tabletter indeholdende 20 mg tenoxicam, 10 og 60 stk. Antidiabetikum tilhørende sulfonylurinstofferne. Tabletter indeholdende 500 mg tolbutamid. Ciproxin Sancipro Symbicort Lipitor Zarator Lipitor Zarator Tenoretic Tenoretic Mite Tilcotil Arcosal

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha ERNÆRINGSPRODUKTER Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt, og kombineret med

Læs mere

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag.

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag. Når du skal tage på Spis mange små energirige måltider hver dag. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

Medicingennemgang kan løse medicineringsproblemer

Medicingennemgang kan løse medicineringsproblemer Side 1 af 13 Nr. 3 \ 2005 Medicingennemgang Medicingennemgang kan løse medicineringsproblemer I denne artikel fortæller læge og plejepersonale om, hvad de har fået ud af at deltage i et udviklingsprojekt

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation.

Smertebehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Referensgruppen för tonsilloperation. Smertebehandling Her får du information om medicinsk smertebehandling efter mandeloperationen. Du kan beregne den rette dosis smertestillende medicin til dit barn. Bemærk, at denne anvisning om smertebehandling

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Gode råd. - til dig med sparsom appetit

Gode råd. - til dig med sparsom appetit Gode råd - til dig med sparsom appetit Appetit på mere April 2016 Gode råd til dig med sparsom appetit Jo ældre du bliver, jo vigtigere bliver maden. Maden giver din krop energi og byggesten, så den blandt

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

LipidNyt på nettet. Nyhedsbrev fra Lipidklinikken december 2009. LipidNyt på nettet. Skal vi have tilskud?

LipidNyt på nettet. Nyhedsbrev fra Lipidklinikken december 2009. LipidNyt på nettet. Skal vi have tilskud? Nyhedsbrev fra Lipidklinikken december 2009 LipidNyt på nettet LipidNyt kan læses på Aalborg Sygehus hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet. Gå ind på: lipidnyt.aalborg-sygehus.dk. LipidNyt

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

Energien du behøver Smagen du vil ha

Energien du behøver Smagen du vil ha Energien du behøver Smagen du vil ha Fuldgyldig Mælkebaseret Fresubin energy DRINK Fresubin energy fibre DRINK Disse ernæringsdrikke er fuldgyldige. Det betyder, at de er særdeles egnet, hvis den normale

Læs mere

Hvad siger forskningen om mad til ældre?

Hvad siger forskningen om mad til ældre? Hvad siger forskningen om mad til ældre? Professor Arne Astrup Institut for Idræt og Ernæring Christiansborg den 7. januar 2016 Dias 1 Department of Food Science Demografisk udvikling hos seniorer i Danmark

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 86 Offentligt Medicinhåndtering på ældreområdet Baggrund for medicinprojektet Fund ved medicingennemgange Nye indsatser på medicinområdet Baggrund Embedslægetilsyn

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Nemme veje til mere energi i maden Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Kom smør eller olie i grød og kartoffelmos Kom fløde og pasteuriserede æggeblommer i færdigkøbt koldskål Kom fløde i kakaomælk

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Operation på albue eller underarm

Operation på albue eller underarm Patientinformation Operation på albue eller underarm www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag 2 Forberedelse til operationen Der kan være mange årsager til,

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Brok er en udposning af bughinden og en del af tarmen -

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Mælkesukker intolerance

Mælkesukker intolerance Patientinformation Mælkesukker intolerance Laktoseintolerance Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Mælkesukkerintolerance er ikke det samme som mælkeallergi Mælkeallergi

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2006-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2006-direkte-02.htm Side 1 af 13 Nr. 2 \ 2006 Tjek på inhalation i ældreplejen Gennem godt et år har apoteket haft særlig fokus på inhalationsteknikken hos brugere af inhalationsmedicin. Rigtig mange går fra apoteket med

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk Ernæringspolitik for ældre 2010-2013 gladsaxe.dk 2 Appetit til livet Alderen kan ingen løbe fra, men med sund mad sikrer du bedst muligt et godt helbred til en aktiv alderdom, hvor du selv kan klare dine

Læs mere

Resource Ernæringsdrikke. Meget ernæring i en lille mængde når appetitten er lille og behovet er stort

Resource Ernæringsdrikke. Meget ernæring i en lille mængde når appetitten er lille og behovet er stort Resource Ernæringsdrikke Meget ernæring i en lille mængde når appetitten er lille og behovet er stort Resource er en god udvej Navnet Resource er inspireret af det engelske ord resource, som betyder forråd

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Mere sikker medicinering

Mere sikker medicinering Mere sikker medicinering - apotekets bidrag til kvalitet i sundhedsvæsenet Indhold Forord 5 Medicinproblemer koster tusindvis af dødsfald 6 Apoteket fanger 200.000 fejl i recepter 9 Farmaceuter sikrer

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring 18-03-2015 1-1811-8/1/ANP Version 4 FAQ: Ofte stillede spørgsmål om spædbørns ernæring Dokumentet opdateres løbende i takt med Sundhedsstyrelsen modtager spørgsmål til de nye anbefalinger Hvorfor kommer

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8 viden vækst balance Æg -en powerfood 1/8 fakta et æg har alt, hvad der skal til for at bygge en kylling. det betyder, at ægget indeholder næsten alle de næringsstoffer, kroppen skal bruge for at kunne

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2007-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2007-direkte-01.htm Side 1 af 18 Nr. 1 \ 2007 Behandling af forhøjet blodtryk Af farmaceut Tina Bolvig Hver tredje dansker mellem 50 og 60 år har forhøjet blodtryk, og knap halvdelen af befolkningen over 60 år har det. Folk

Læs mere

NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG.

NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG. NÅR DU SKAL TAGE PÅ SPIS MANGE SMÅ ENERGIRIGE MÅLTIDER HVER DAG. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Hvis du har fået lavet en operation på kæben enten planlagt eller på grund af brud på kæben skal du spise flydende kost i en periode for

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Børnebyens kostpolitik

Børnebyens kostpolitik Børnebyens kostpolitik Kernehuset / Kastanjehuset PILDAMSVEJ 4 C HAVNBJERG 6430 NORDBORG Kostpolitik: Sund mad God madpakke Hyggelige måltider God oplevelse behov Redigeret oktober 2011 Forord Kostpolitikken

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion)

Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Kikkertoperation for svulst i leveren (laparoskopisk leverresektion) Sygdom og behandling Mave- og Tarmkirurgi behandler patienter med kirurgiske sygdomme i leveren, galdevejene og bugspytkirtlen. Med

Læs mere

Efter mulig smitte med hiv

Efter mulig smitte med hiv Patientinformation Efter mulig smitte med hiv - information om forebyggende behandling Infektionsmedicinsk Afdeling Q Du har haft et uheld, hvor du med stor sandsynlighed er blevet udsat for smitte med

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2005-direkte-04.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2005-direkte-04.htm Side 1 af 16 Nr. 4 \ 2005 Patientsikkerhed hos ældre "Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin" "Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Det skal

Læs mere

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid.

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid. Nyhedsbrev 4 I de første 3 nyhedsbreve lærte vi, at kroppen skal have vand, ilt og strøm (gennem maden), og at kroppen skal tilføres flere baseholdige fødevarer så den ikke bliver for sur. I dette nummer

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Styrkende fristelser VELSMAGENDE OPSKRIFTER MED NYE RESOURCE KOMPLETT NÆRING 1.5

Styrkende fristelser VELSMAGENDE OPSKRIFTER MED NYE RESOURCE KOMPLETT NÆRING 1.5 Styrkende fristelser VELSMAGENDE OPSKRIFTER MED NYE RESOURCE KOMPLETT NÆRING 1.5 3327-Nestle-opskriftbog-DONE.ind1 1 05/12/08 12:25:22 Kom godt i gang Uanset hvad årsagen er til, at man har brug for ernæringsdrikke,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha ERNÆRINGSPRODUKTER Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Vi præsenterer Fresubin familien Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt,

Læs mere

Bedre medicinanvendelse på plejehjem

Bedre medicinanvendelse på plejehjem Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt Rapport April 2012 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt

Læs mere