BRANCHEANALYSE. Detail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE. Detail"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE Detail

2

3 indhold Kapitel 1 - Indledning Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet forbedres? Kapitel 5 - BDO s anbefalinger Kapitel 6 - Datagrundlaget for analysen

4 Ønsker du at få udarbejdet en virksomhedsanalyse, hvor vi matcher din virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. Du kan booke et møde på

5 kapitel 1 indledning BDO s brancheanalyse Detail Butiksdød eller lavere omsætning. Sådan lyder de barske realiteter, som mange danske detailbutikker erfarer i disse år. Tallene viser, at der kun er den samme omsætning at kæmpe om, og da fødevarepriserne stiger samtidig med, at e-handlen med detailvarer også er i vækst, er det de traditionelle detailbutikker, der betaler prisen. Sådan lyder hovedkonklusionen i BDO s brancheanalyse Detail. BDO er landets fjerde største revisions- og rådgivningsvirksomhed, og en pæn andel af vores kundeportefølje består af forretninger i detailbranchen. Detailanalysen er udarbejdet på baggrund af regnskabstal i perioden fra vores detailkunder over hele landet. Vi kan på den baggrund give et veldokumenteret billede af, hvordan økonomien i detailbranchen ser ud og hvilke parametre, der påvirker resultatet i de enkelte forretninger. Tidligere på året lancerede vi BDO Barometret, som er den største analyse af små og mellemstore virksom heder (SMV), der er gennemført i Danmark. Grundlaget for denne analyse var tal fra mere end regnskaber samt de respondenter blandt BDO s kunder, der deltog i en spørgeskemaundersøgelse om forventninger til fremtiden. I brancheanalysen Detail supplerer vi konklusionerne fra BDO Barometret og graver et spadestik dybere ned i detailbranchens specielle forhold. Brancheanalysens valg og fravalg I denne analyse giver vi vores bud på, hvor detailbranchen som helhed er på vej hen. Vi kommer med gode råd og ideer til den fremtidige udvikling samt peger på, hvilke fokusområder branchen med fordel kan have i fremtiden. Analysen er struktureret på den måde, at vi først redegør for, hvordan branchen som helhed har det. Herefter kigger vi på forskellige nøgletal og tendenser inden for otte specifikke underbrancher: Radio og tv Isenkræmmere Boghandlere 5

6

7 Vi driver detailhandel med værksted og salg. Den største udfordring og trussel mod vores forretning er internethandlen, som buldrer frem lige nu. Citat: En BDO-kunde Sportsbutikker Tøj Sko Kosmetik Urmagere og guldsmede Dagligvareforretninger er ikke medtaget i analysen. Dagligvarehandlen er samlet set kommet fornuftigt igennem krisen, da der - som vi senere beskriver - altid er efterspørgsel efter dagligvarer. Omvendt har denne branche også sine udfordringer. Der er ganske vist dukket mange nye butikker og kæder op rundt omkring i Danmark, men det betyder ikke, at den samlede omsætning er steget. Vi får tallene til at tale Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af vores store viden om detailbranchens økonomi. En viden der både stammer fra de tal, vores systemer giver os, fra den spørgeskemaundersøgelse vi har gennemført blandt vores kunder samt vores daglige kontakt og brede erfaring med kunderne i detailbranchen. Derudover har vi valgt at inddrage enkelte eksterne kilder. Med analysen er det vores mål at give dig et veldokumenteret redskab til at optimere din forretning - uanset om du har én forretning eller en kæde. I tilknytning til analysen tilbyder vi at sammenligne din forretnings tal med resten af branchens og derved give dig: Konkrete input til fremtiden Et grundlag for rigtige beslutninger Inspiration til optimering Blik for nye muligheder i din forretning Idéer til optimering af drift/personale/aftaler Mulighed for at afsløre svagheder/udfordringer Alt, du skal gøre, er at ringe eller maile til en af vores revisorer og aftale et uforpligtende møde. Spørgsmål? Har du generelle spørgsmål eller kommentarer til analysen, er du naturligvis også velkommen til at kontakte din revisor. Læs mere på 7

8 Detail DETAIL FIGUR 1: Økonomisk udvikling Omsætning Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift Indekstal for udvikling i omsætning, direkte omkostninger, lønninger og resultat af primær drift = indeks TABEL 1: Økonomisk udvikling 0 Direkte omkostninger Lønninger Resultat af primær drift Omsætning2 detail Omsætning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Direkte omkostninger -75 % -75 % -74 % -71 % -71 % Lønninger -12 % -13 % -14 % -15 % -15 % Øvrige omkostninger -8 % -8 % -9 % -10 % -10 % Resultat af primær drift 5 % 4 % 3 % 4 % 4 % 8

9 kapitel 2 Det generelle billede af detailbranchen Flere butikker giver ikke mere omsætning Detailbranchen har fået en del omtale i den seneste tid, hvor butikslukninger og konkurser har fyldt medierne. Vores analyse viser, at der overordnet er hold i pressens dækning, men samtidig giver regnskabstallene flere nuancer på historien. Tallene viser, at der kun er den samme omsætning at kæmpe om i detailhandlen, og når internetvirksomhederne tager en stadig større del af kagen, må det naturligvis koste omsætning for de mere traditionelle butikker. Det økonomiske opsving, som vi oplevede frem til 2008, ansporede flere til at starte op for sig selv. Der kom flere butikker, som i sidste ende kæmpede om den samme omsætning. Dette underbygges af tal fra Danmarks Statistik (DST), der viser, at den samlede omsætning for detailbranchen har holdt et stabilt niveau i hele perioden. Pengene bruges på mad og drikke Den samlede omsætning i detailbranchen er forholdsvis konstant, men der er dog sket en forskydning inden for branchegrupperne. Fødevarer og andre dagligvarer udgør således en stadig større andel af den samlede omsætning, da fødevarepriserne er steget som følge af fedt- og sukkerafgifter. Indtjeningen er dermed flyttet fra detailbutikkerne til statskassen. Bedre styring af vareflowet Detailbranchen er kendetegnet ved, at de direkte omkostninger (vareforbruget) udgør langt den største andel af de samlede omkostninger. Branchen er derfor særlig opmærksom på de direkte omkostninger og bruttoavancen. De faldende priser på varekøb i 2009 kom branchen til gode, og de direkte omkostninger udgjorde en mindre andel af de samlede omkostninger. Samtidig steg omkostningerne til lønninger og øvrige omkostninger, hvilket betød, at resultatet af den primære drift samlet faldt i Resultatet af den primære drift rettede sig igen i 2010, hvor faldende omkostninger til vareforbrug dækkede den stigning, der var på omkostninger til lønninger og øvrige udgifter. I 2010 og 2011 var det dog ikke faldende varepriser, der blev udslagsgivende for de samlede omkostninger. Detailbranchen blev i denne periode bedre til at styre vareflowet. 9

10 BRANCHEANALYSE // DETAIL BDO // brancheanalyse - detail FIGUR 2: Sæsonkorrigeret værdiindeks Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Kilde: DST DETA21, Detailomsætningsværdiindeks (2005=100) efter indeks type, varegruppe og tid. FIG 2 Kilde: DST DETA21, Detailomsætningsværdiindeks (2005=100) efter indekstype, varegruppe og tid Priserne er fortsat pressede, men bedre styring har efter vores opfattelse haft positiv effekt i detailbranchen de senere år. Omsætning Af figur 1 ses, at omsætningen udviklede sig positivt til og med 2009, hvorefter den faldt en smule. I 2011 landede omsætningen dog over niveauet for De direkte omkostninger udviklede sig tilsvarende, men faldt dog mere end omsætningen fra 2010 og frem. Omsætningen faldt fra 2009 til 2010 med 1,9 %, mens de direkte omkostninger faldt med 4,7 %. Fra 2010 til 2011 faldt de begge med 1 %. Lønninger Omkostningerne til lønninger steg markant fra 2007 til 2008 med 7 %. Fra 2008 til 2009 steg lønomkostningerne med 3,7 %, hvorefter de mellem 2009 og 2010 forblev uændrede - for derefter at falde med 0,9 % i Ud over at være presset af den generelle lønudvikling og kontinuerlige bestræbelser på at tilpasse forretningen det aktuelle aktivitetsniveau, må detailbranchen også tage hensyn til lukkeloven. Det kan derfor være svært at reducere omkostningerne til løn, når der samtidig skal være personale i butikken i åbningstiden. 1 Indtjening Indtjeningen har hen over årene været meget stabil, men når vi kigger på tallene, så er der store variationer. Der er mange brancher, der har haft det meget skidt, og hvor både omsætning og indtjening er styrtdykket. Der er også brancher - særligt inden for nicheprodukter - der har oplevet pæne resultater. Detailbranchen er således en branche med store forskelle, og i de følgende kapitler vil vi se nærmere på disse forskelle. Det er vigtigt at huske, at kun de butikker, der har overlevet, er med i tallene. En lukket eller konkursramt butik aflægger ikke et regnskab, hvorfor tallene for disse naturligt ikke er med i analysen. Med andre ord - det er dem, der har overlevet krisen, der er med i datagrundlaget. Forventninger til fremtiden Få forventer stilstand Detailbranchens forventninger til den fremtidige omsætning kan karakteriseres som et klart enten/eller, da kun 19 % af virksomhederne forventer uændret omsætning i

11 Detail FIGUR 40% 3: Forventninger til omsætningen i % 30% 25% 20% SMV s forventninger til omsætningen i 2012 Detail (salg til private) 15% 10% 5% 0% Et Et fald fald på på over over 20% 20% Et Et fald fald på på % Et Et fald fald på på % Samme omsætning En stigning på En stigning på på En stigning på på 0-10% 10-20% over 20% SMV's Forventninger til omsætningen i 2012 Retail (salg til private) 24 % af de adspurgte forventer et fald i omsætningen. Sammenlignes med forventningerne hos alle SMV ere, er der i detailbranchen både flere, der forventer en stigning i omsætningen, og også en større andel, der forventer et fald. Dette er helt i tråd med, at de virksomheder, der er kommet styrkede ud af krisen, er klar til fremtidens udfordringer, mens virksomheder, der kom stækkede ud af krisen, har negative forventninger til den fremtidige udvikling. Der investeres ikke Detailbranchen er væsentligt mere tilbageholdende i deres forventninger til investeringer i 2012, end vi ser hos resten af de adspurgte virksomheder. Godt halvdelen af de adspurgte detailbutikker vil ikke investere i 2012, mens 39 % (svarende til 92 % af dem, der vil investere) forventer at investere under en million kroner. Sammenholder vi dette med branchegruppens oplevelse af kreditrammer, finder vi noget af forklaringen. 19 % af de adspurgte kunder i detailbranchen oplever, at de ikke har tilstrækkelige kreditrammer til hverken drift eller investeringer, mens 13 % angiver, at de kan få finansieret driften, men ikke investeringer. Detailbranchens oplevelse af begrænsede kreditrammer har medført en form for afmagt i forhold til at søge finansiering til drift, ligesom branchens tilbageholdenhed i forhold til investeringer kan aflæses som en direkte konsekvens af dette. Desværre vurderer mange, om de skal foretage en investering på baggrund af muligheden for finansiering samt seneste års resultat. I stedet burde flere anlægge en lønsomhedsbetragtning på deres investering, for selv i en butik, der er presset indtjenings- og likviditetsmæssigt, kan den bedste løsning være investeringer. Der skal investeres i fremtiden. Internethandlen har været årsag til mange detailbutikkers død. Man kan enten vælge at lade det fortsætte på den måde eller gøre noget ved det. Vi har set flere butikker, der med succes har oprettet egne internetshops, hvor de også har et salg fra deres nuværende varelager. 11

12 FIGUR 4: Forventninger til investering blandt detailvirksomheder i % 6 % 2 % 2 % 47 % 90 % Ingen investeringer Investeringer INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Investeringer under 1 mio. kr. Investeringer 1-5 mio. kr. Investeringer på under 1 mio. kr. Investeringer 1-5 mio. kr. Investeringer 5-10 mio. kr. Investeringer på over 10 mio. kr. Investeringer 5-10 mio. kr. Investeringer over 10 mio. kr. FIGUR 5: Forventninger til investering blandt alle virksomheder i % 4 % 7 % 57 % 17 % 72 % Ingen investeringer Investeringer INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Investeringer under 1 mio. kr. Investeringer 5-10 mio. kr. Investeringer 1-5 mio. kr. Investeringer over 10 mio. kr. Investeringer på under 1 mio. kr. Investeringer 1-5 mio. kr. Investeringer 5-10 mio. kr. Investeringer på over 10 mio. kr. 12

13 FIGUR 6: Kreditrammer 19 % 13 % 68 % Ja, vi har tilstrækkelige kreditrammer til både drift og investeringer Ja, vi har tilstrækkelige kreditrammer til drift, men mangler finansiering til investeringer Nej, vi mangler tilstrækkelige kreditrammer til både drift og investeringer INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fokus på top- og bundlinje Med en så lille margin i branchen må fokus nødvendigvis være på såvel top- som bundlinje. Dette afspejles også i vores undersøgelse, hvor branchen har angivet, at fokus i 2011 har været rettet mod salgsarbejde (61 %) samt tilpasning af omkostninger (57 %). Detail Detailbranchen er generelt opmærksom på, at det er omsætningen, der skal kæmpes om. Hele 38 % påpeger, at den vigende efterspørgsel er den største udfordring i fremtiden, mod et gennemsnit for alle brancher på 31 %. emtiden Største udfordringer i fremtiden FIGUR 7: De største udfordringer tail Detail Generelt Detail Generelt Hele SMV-markedet 38% 9% 9% 5% 5% Vigende efterspørgsel efter produkter og ydelser Kvalificeret personale Tilstrækkelig finansiering 38% 3% 6% Vigende efterspørgsel efter produkter og ydelser 12% Kvalificeret personale Tilstrækkelig finansiering 31% 12% 3% 6% Vigende efterspørgsel efter produkter og ydelser 31% Kvalificeret personale Tilstrækkelig finansiering 17% 17% Øgede krav fra det offentlige Andet Mangel på produktudvikling 17% Øgede krav fra det offentlige 15% Andet Mangel på produktudvikling 15% 18% 15% Øgede krav fra det offentlige Andet Mangel på produktudvikling Utilstrækkelige leverandører 18% og varer 15% 13

14 Vores største udfordringer er fra udenlandske kapitalkæder og det prisog logistikpres, de lægger på markedet. Citat: En BDO-kunde

15 kapitel 3 Beklædning og andre forbrugsvarer I dette kapitel graver vi dybere ned i de enkelte underbrancher og benchmarker dem op imod hinanden for at synliggøre, hvor de er forskellige, og hvor de er ens. Vi kommenterer på branchernes nøgletal og specifikke udfordringer. Omsætningen er styret af ydre påvirkninger Tal fra DST viser, at der ikke er sket den store udvikling i den samlede omsætning i detailbranchen. Når vi betragter tallene nærmere, afsløres det dog, at fordelingen af omsætningen ændrer sig, så detailvirksomheder inden for fødevarer tager en stadig større andel af den samlede omsætning. Den voksende andel skyldes primært de stigende priser på fødevarer. Når vi kigger på DST s forbrugerprisindeks ses, at stigningen primært skyldes prisstigninger, hvilket også er forklaringen på, hvorfor omsætningen kan stige samtidig, med at mængderne falder. Forbrugerprisindekset for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer stiger i perioden januar 2007 til januar 2012 med 17,2 %, mens indekset for beklædning og fodtøj i samme periode stiger med 5,4 %. Målt i kroner og øre ser det ud til, at forbrugerne har haft det samme budget i perioden til forbrug. Når der i samme periode sker forskydninger i prisindekset, vil dette naturligt påvirke, hvordan forbrugerne anvender deres penge. For de fleste forbrugere handler det om at fylde køleskabet, før man realiserer sig selv og fx køber den motorcykel eller designerkjole, man drømmer om. Omsætningens udvikling er stabiliseret Samlet ser det ud til, at omsætningens udvikling har stabiliseret sig, og ser vi på de seneste tal fra DST, viser de, at omsætningen fortsat ligger på et stabilt niveau. Betragter vi omsætningsudviklingen i udvalgte brancher i perioden, ser vi, at der er forskel på, hvordan de enkelte brancher er blevet ramt af den økonomiske krise. Kun de to brancher kosmetik og sportsbutikker lander på et niveau i 2011, der ligger højere end det niveau, de lå på i 2007, før krisen indtraf. 15

16 BRANCHEANALYSE // DETAIL BDO // brancheanalyse - detail 140 FIGUR 8: Udviklingen for forbrugerprisindekset Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer Alkoholiske drikkevarer og tobak Beklædning og fodtøj Boligudstyr og husholdingstjenester Sundhed Fritid og kultur M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M05 Kilde: DST PRIS6, Forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe og tid. 01. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 02. Alkoholiske drikkevarer og tobak 03. Beklædning og fodtøj Detailhandlen med kosmetik 05. ser Boligudstyr til at være og husholdningstjenester forholdsvis Boghandlere oplever en omsætningsstigning i 2008, upåvirket af krisen og fastholder 06. Sundhed en positiv udvikling i hele hvorefter omsætningen tager et stort fald i Omsætningen stiger dog en smule frem mod 2011, men er perioden. 09. Fritid og kultur ikke på niveau med Detailhandlen med sportsartikler er også inde i en fin FIG 9 udvikling med en pæn stigning i Den lander på et Boghandlere er en branche, der i høj grad presses af niveau, Kilde der DST: ligger PRIS6, over Forbrugerprisindeks omsætningen for (2000=100) efter varegruppe udviklingen. og Flere tid og flere af branchens produkter bliver i dag elektroniske og kan ikke forhandles med samme Detailhandel med radio og tv udvikler sig negativt i det avance som tidligere. Samtidig handles og downloades en meste af perioden. Skiftet fra det analoge til det digitale stadig større del af produkterne via nettet. tv-signal gav en midlertidig omsætningsstigning i 2010, men i 2011 fortsatte den nedadgående tendens. I 2012 skifter signalet fra MPEG2 til MPEG4, og branchen håber, at dette kan vende udviklingen for omsætningen endnu en gang. Branchen presses af internethandlen, hvor specielt handel med elektronik vinder frem. Samtidig kæmper branchen mod de større kæder samt supermarkeder, der kan tilbyde de samme produkter som radio- og tv-forretningerne til en lavere pris. 1 16

17 BRANCHEANALYSE // DETAIL FIGUR 9: Omsætning Radio og tv Isenkræmmere Boghandlere Sportsbutikker Tøj Sko Kosmetik Urmagere og guldsmede Radio tv Isenkræmmere Boghandlere Sports Tøj Sko Kosmetik Urmagere FIG 10 Kommentar [cbh1]: Med så mange brancher, så skal farve og evt. stregtyper være klare, så man kan adskille dem fra hinanden. Vores største udfordring er at fastholde og videre udvikle markedet samt optimere interne kompetencer 1 og gøre dem synlige eksternt. Citat: En BDO-kunde 17

18 18

19 BRANCHEANALYSE // DETAIL 120 FIGUR 10: Resultat af primær drift Radio og tv Isenkræmmere Boghandlere Sportsbutikker Tøj Sko Kosmetik Urmagere og guldsmede Radio tv Isenkræmmere Boghandlere Sports Tøj Sko Kosmetik Urmagere Udviklingen er ikke vendt endnu Og hvordan har brancherne så formået at tilpasse sig det skiftende marked og den vigende omsætning? FIG 11 Den bedste indikator findes i resultatet af den primære drift, og hvordan det i perioden har udviklet sig for brancherne. Som det ses, er der stor spredning i, hvordan resultatet af den primære drift har udviklet sig for brancherne. Sportsforretninger, isenkræmmere, urmagere og guldsmede samt kosmetikforretninger viser positive tendenser og knækker kurven i 2011 i forhold til 2010, mens resten stadig kæmper med at få vendt udviklingen. 1 Branchen oplever fortsat, at det er in at dyrke motion, og den er upåvirket af den generelle medlemstilbagegang til de mere organiserede sportsgrene. Organiseret sportsudøvelse er blevet erstattet af andre aktiviteter, der også kræver udstyr og outfit fra sports forretningerne. Ud over dette har sportsforretningerne i de senere år udvidet med salg af de forskellige sportsmærkers hverdagstøj. Kosmetikforretningerne mærker ikke den positive udvikling for omsætningen på resultatet. Dette skyldes primært, at branchen har haft svært ved at tilpasse lønomkostningerne, og resultatet udvikler sig negativt på den baggrund. Især sportsforretningerne skiller sig ud som den positive historie. Det er lykkes for branchen at få den positive udvikling i omsætningen overført direkte til resultatet. 19

20 Med en så lille margin, der er i branchen, må fokus være på såvel top- som bundlinje. Citat: En BDO-kunde

21 kapitel 4 Hvordan kan resultatet forbedres? Detailbranchen er presset på indtjeningen, hvilket primært skyldes den vigende omsætning. Vi vil i det efterfølgende belyse nogle af de muligheder, der er for at vende udviklingen. Sæt priserne op eller køb billigere ind! Det lyder enkelt i teorien, men er svært i praksis. En af de muligheder, virksomhederne har, er at sætte priserne op på deres varer og derved øge bruttoavancen. Bruttoavancen er forholdet mellem den pris, man køber til, og den pris man sælger til, så den kan reelt påvirkes af øgede salgspriser eller mindskede indkøbspriser - begge tiltag vil påvirke bruttoavancen positivt. Virksomhederne skal dog altid være påpasselige med at sætte priserne op, da der er en grænse for, hvor høj en pris varen kan bære, før det påvirker mængden af varer, der sælges. Når vi betragter bruttoavancen for de enkelte brancher i perioden, ser vi, at bruttoavancen for de fleste brancher ikke er et parameter, der skrues nævneværdigt på. Sportsforretninger og boghandlere er dog undtagelsen. De hævede begge bruttoavancen i 2010 og fastholdt niveauet i Den største effekt af dette ses hos sportsforretningerne, der i perioden forbedrede resultatet af den primære drift, mens boghandlerne ikke formåede at forbedre resultatet. En konklusion på optimering af bruttoavancen er, at virksomhederne skal være gode til indkøb - både de rigtige varer og til de rette priser. Gå online Jo flere kunder du har i butikken, jo større chance er der for at sælge noget. Vores oplevelse er, at de, der tænker nyt og prøver noget anderledes, også er dem, der adskiller sig positivt fra resten af branchen og leverer fine resultater. Nogle butikker vælger at åbne en webshop for på den måde at få et større besøgstal, flere kunder i butikken og større omsætning i forhold til de faste omkostninger. 21

22 BRANCHEANALYSE // DETAIL FIGUR 11: Bruttoavance 60% 50% 40% 30% Radio og tv Isenkræmmere Boghandlere Sportsbutikker Tøj Sko Kosmetik Urmagere og guldsmede 20% % 0% Tøjforretninger Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Forhandlere af sports- og campingudstyr Skotøjsforretninger Detailhandel med bøger Radio- og tv-forretninger Isenkræmmere Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Ikke alle lykkes dog med en webshop. Udbuddet er efter hånden enormt, og webshoppen skal have et sådant særkende, at online-kunderne både finder den og handler der. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at internethandlen er et af de helt store trusselsbilleder for detailhandlen. Men da en større og større del af detailhandlen FIG 12 foregår via internettet, hvorfor så ikke se det som en mulighed? Flere og flere handler på nettet, og især detailbrancher inden for beklædning og andre forbrugsvarer oplever den stigende konkurrence fra nettet. I den seneste opgørelse fra Dansk E-handelsanalyse ser vi, at det primært er beklædning og elektronik, der handles på nettet. Det er også fra disse branchegrupper, vi hører den største bekymring for konkurrencen fra internethandlen. 1 Kommentar [jbk1]: Husk at forklaringer alle steder skal være ens Lad os skabe en kultur, hvor det er OK at ville mere end gennemsnittet. Citat: En BDO-kunde 22

23 FIGUR 12: E-handel Beklædning (tøj og sko) Computerhardware og elektronik 9 % 9 % 10 % 12 % Film/musik/spil - fysisk leveret Rejser 6 % 6 % 6 % 7 % Underholdning Optankning af mobiltelefon Bøger og tidsskrifter/aviser - fysisk leveret 6 % 5 % 6 % 7 % 6 % 8 % Personlig pleje og lægemidler Bolig 4 % 5 % 5 % 5 % Flybilletter Togbilletter Film/musik/spil/anden underholdning - downloads Udstyr og tøj til sport og fritid Dagligvarer og madvarer (tilberedt og ikke tilberedt) Computersoftware - downloads Computersoftware - fysisk leveret 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 5 % 6 % Smykker Bøger og tidsskrifter/aviser - downloads 0 % 0 % 2 % 1 % 0 % 5 % 10 % 15 % INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kilde: Dansk E-handelsanalyse 2011, Spørgsmålsformulering: Hvad var det sidste, du købte på nettet? 23

24 BRANCHEANALYSE // DETAIL BDO // brancheanalyse - detail FIG 13 Kommentar [cbh1]: Må vi brude denne analyse? Skal vi spørge nog om det? Dette skal undersøges. JBK: Ifølge Henrik Teil, der er der kommunikationschef, er det ok! FIGUR 13: Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger Omsætning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Én af de store overvejelser, man gør sig, når man skal åbne en butik, er, hvor den skal ligge. Detailbutikker lever af deres tilgængelighed i forhold til de kunder, de ønsker at få fat i, og placeringen er derfor en afgørende faktor for, om forretningen kan tiltrække dem. Vi har undersøgt sammenhængen mellem de huslejeudgifter og den omsætning, som butikken har. Resultatet viser, at der er en direkte sammenhæng i tallene. Jo dyrere og mere attraktivt lejemål virksomheden har, jo større er omsætningen. Dette er naturligvis ikke ensbetydende med, at en forretning kan købe sig til en højere omsætning ved at ændre på beliggenheden, men sammenhængen er dog så signifikant, at det er noget, man bør have med i sine 1 overvejelser. Øg kendskabsgraden Hvor mange penge skal en forretning markedsføre sig for, og har det overhovedet en effekt? Når vi ser på forholdet mellem salgsomkostninger og den enkelte butiks omsætning, kan vi se en sammenhæng. Dog ser det umiddelbart ud til, at forretningerne opnår størst direkte effekt af de første kroner, der bruges på markedsføringen. Tilpas organisationen løbende Lønomkostningen udgør en stor del af omkostningerne i en detailbutik, og for at få det optimale ud af denne omkostning er det vigtigt hele tiden at justere og tilpasse organisationen, så den matcher den aktuelle markedssituation. Den optimale udnyttelse handler om at have bemanding i butikken, når der er kunder. Fleksible vagtplaner og forskudt bemanding kan derfor være metoden, der kan forbedre resultatet. Detailbutikker er ofte små organisationer med få ansatte, og det kan derfor være svært at få bemandingen til at gå op, når der samtidig skal tænkes i åbningstider. Endvidere er små organisationer oftest tilbagehold ende med opsigelser, da opsigelse af bare én medarbejder kan betyde en væsentlig reduktion af de timer, der er til rådighed for butikken. 24

25 FIGUR 14: Salgsomkostninger i forhold til omsætningen Omsætning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De fleste af brancherne oplever, at omkostningerne til lønninger udgør en større andel af de samlede omkostninger. Udviklingen skal især ses i sammenhæng med den faldende omsætning, hvor lønandelen hurtigt kommer til at udgøre en større andel, hvis organisationen ikke løbende tilpasses. FIGUR 15: Lønninger BRANCHEANALYSE // DETAIL Det er dog vigtigt, at en forretning ikke sparer sig selv ihjel, men har de fornødne ressourcer. Mange detailbutikker lever af god service, og at kunderne kan få svar på deres spørgsmål. Hvis kunderne oplever dårlig eller manglende betjening, er de ikke loyale ved næste handel. Flere af BDO s kunder i detailbranchen har været meget fokuserede på denne problematik og har med god styring af arbejdstidspunkter og lønninger også formået at holde et højt serviceniveau. Kommentar [cbh1]: Må vi brude denne analyse? Skal vi spørge nogen om det? Dette skal undersøges. JBK: Ifølge Henrik Teil, der er deres kommunikationschef, er det ok! 30% 25% 20% 15% 10% Radio og tv Isenkræmmere Boghandlere Sportsbutikker Tøj Sko Kosmetik Urmagere og guldsmede 5% % 25

26 BRANCHEANALYSE // DETAIL FIGUR kr : Resultat af primær drift kr Kommentar [cbh1 denne analyse? Skal om det? Dette skal JBK: Ifølge Henrik T kommunikationsche Resultat af primær drift kr kr kr kr kr. 0 -kr kr Lagerdage Fig 15 Godt købmandskab Set i lyset af hvilke kreditrammer, der findes for detailbranchen, er lagerbindingen et varmt tema - specielt når en virksomhed skal søge finansiering. Der er likviditet at hente på langt de fleste lagre, der kan være plaget af for mange varer, dårlig planlægning og forkerte indkøb i forhold til den aktuelle efterspørgsel. Trods finansieringskildernes fokus på lagerbindinger kan vi ikke se nogen nævneværdig reduktion af lagerværdien for de enkelte brancher i perioden. At butikkerne samtidig har været ramt af et vigende salg vanskeliggør yderligere at få reduceret værdien i form af de penge, der er bundet i lageret. Vi ser i en række brancher en tendens til, at der købes hjem i mindre kvanta for på den måde at reducere risikoen for at få lagt varer på lageret, der enten ikke kan sælges, eller må sælges til reduceret pris. I nogle brancher er det ligefrem blevet et konkurrenceparameter for grossisterne at levere i små kvanta med en kort leveringstid, og dermed agerer grossisterne lagre for detailbutikkerne. I figur 16 ses sammenhængen mellem, hvor stort et lager en forretning har (lagerdage) og resultatet af den primære drift. Heraf fremgår det, at der ikke er nogen lineær sammenhæng mellem lagerets størrelse og det resultat, forretningen kan opnå. Der er dog en tendens til, at lagerstørrelsen og derved udbuddet i butikken har en positiv indflydelse på resultatet op til en lagerstørrelse på omkring 75 lagerdage, hvorefter effekten flader ud og faktisk påvirker lageret negativt. Når vi ser på udviklingen af lagerværdier inden for de enkelte brancher, er der store forskelle. Indekstallene viser, at der generelt har været en stigning i lagerbindingerne i de fleste butikker. Med til historien i 2011 hører, at julehandlen blev dårligere end forventet, hvorfor mange butikker havde forholdsvist mange varer på lager 31. december Dette kan have en effekt på tallene for nogle brancher. 1 26

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

BRANCHEANALYSE. håndværkere

BRANCHEANALYSE. håndværkere BRANCHEANALYSE håndværkere indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere... 17 Kapitel 4 - El-installatører... 23 Kapitel 5 - Malere... 29 Kapitel 6 -

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret

Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret bdo barometret 2013 Velkommen til dette års udgave af BDO Barometret BDO Barometret bygger i år på kvantitative data fra over 40.000 regnskaber fra BDO s kunder i perioden 2007 til 2012. Tallene har vi

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade

Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Nørrebrogade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til TMU Uddybende notat til indstilling om Evaluering af Udviklingen i arbejdssteder, jobs og detail på sammenlignet med

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

SMV BAROMETRET

SMV BAROMETRET SMV BAROMETRET 2016 WWW.BDO.DK/SMVBAROMETRET VELKOMMEN TIL SMV BAROMETRET 2016 SMV Barometret udkommer i 2016 for femte år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere