Alment byggeri med støttetilsagn i Side 1. Landsforeningens medlemsstatistik for Side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alment byggeri med støttetilsagn i 2007... Side 1. Landsforeningens medlemsstatistik for 2007... Side 9"

Transkript

1 statistik januar 2008 Alment byggeri med støttetilsagn i Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for Side 9 Struktur og aktivitet i 2004 og Side 36 Ledige almene lejligheder... Side 39 alment byggeri med støttetilsagn i 2007 Forord De efterfølgende tabeller er udarbejdet på grundlag af data fra Landsbyggefonden. Kun byggerier, hvis anskaffelsessummer er fastsat på grundlag af bindende pristilbud (skema B-priser/ sager med status 60 i BOSSINF-STB), som er godkendt af kommunerne i 2007, indgår i statistikken. Endvidere omfatter statistikken kun byggerier, hvor de almene boligorganisationer er bygherre. Oplysningerne om almene familieboliger behandles principielt i fire grupper: Etagelejligheder i region Hovedstaden, enfamiliehuse i region Hovedstaden, etagelejligheder i det øvrige land og enfamiliehuse i det øvrige land, mens oplysningerne om ungdoms- og ældreboligbyggeriet blot er opdelt på region Hovedstaden og det øvrige land. Baggrunden herfor er at undgå, at forskelle i byggeudgifter imellem disse grupper i kombination med en uensartet mængdemæssig udvikling i dem skal give et forkert indtryk af udviklingen i byggeudgifter fra en periode til en anden. Af samme årsag er tabellerne over anskaffelsessummerne udarbejdet alene på grundlag af rent nybyggeri. Fortætninger, ombygninger og køb er således udeladt. Det må dog understreges, at der stadig er væsentlige prisforskelle inden for de to geografiske områder, region Hovedstaden og det øvrige land, som materialet her er opdelt i, og at der er langt flere kvalitetsforskelle end den ene mellem etagelejligheder og enfamiliehuse, som der alene er taget hensyn til. Angivelsen af byggeudgifter pr m 2 bruttoetageareal må derfor ikke forlede til en opfattelse af større ensartethed i målegrundlaget, end der faktisk er til stede. Hvad en m 2 bruttoetageareal af bolig indeholder, kan variere meget fra projekt til projekt - som følge af bl.a. forskelle i materialekvaliteter, arbejdskvaliteter, lejlighedsudstyr, varierende størrelse af altaner, kældre, parkeringsanlæg og andre fællesanlæg m.m. - og det kan begrunde væsentlig prisforskelle. Ændringer i byggeudgifterne f. eks. fra et år til det næste kan derfor ikke tages som udtryk alene for prisændringer. Rene prisændringer illustreres - så nært man nu kan komme det - gennem det af Danmarks Statistik beregnede byggeomkostningsindeks for boliger. Det skal understreges, at omstående prisoplysninger, da de bygger på fast pris og tid- ordningen (jf. Byggeog boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder), indeholder tillæg for den skønnede prisudvikling fra tilbudsdagen til 1 år senere. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med byggepriser for samtidigt byggeri opgjort efter dagspriser til efterfølgende regulering for prisstigninger. Endelig er er der ikke vist anskaffelsessummer for etagebyggeri i region Hovedstaden, fordi der kun var et nybyggeri.

2 Materialets omfang Tabel 1.1. Antal almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i 2007 fordelt på tæt-lavt, etage- og blandet etage- og tæt-lavt byggeri, samt på Region Hovedstaden 1) og det øvrige land. 1. Halvår 2007 Antal lejligheder % Ingen byggerier Tilsammen - 0% 2. Halvår 2007 Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i Region Hovedstaden 89 15,5% Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,1% Etagebyggeri i Region Hovedstaden 39 6,8% Etagebyggeri i det øvrige land 79 13,7% Tilsammen % Tabel 1.2. Antal almene ældreboliger, hvor de almennyttige boligselskaber er bygherre, med støttetilsagn og godkendte priser i 2007 fordelt på tætlavt, etage- og blandet etage- og tæt-lavt byggeri, samt på Region Hovedstaden 1) og det øvrige land. Hele året 2007 Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i Region Hovedstaden 40 5,2% Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,7% Etagebyggeri i Region Hovedstaden ,4% Etagebyggeri i det øvrige land ,7% Tilsammen % Tabel 1.3. Antal almene ungdomsboliger med støttetilsagn og godkendte priser i 2007 fordelt på tætlavt, etage- og blandet etage- og lavt-tæt byggeri samt på Region Hovedstaden 1) og det øvrige land. Hele året 2007 Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i Region Hovedstaden 89 15,5% Tæt-lavt byggeri i det øvrige land ,1% Etagebyggeri i Region Hovedstaden 39 6,8% Etagebyggeri i det øvrige land 79 13,7% Tilsammen % Hele året 2007 Antal lejligheder % Tæt-lavt byggeri i Region Hovedstaden - 0,0% Tæt-lavt byggeri i det øvrige land 32 25,0% Etagebyggeri i Region Hovedstaden - 0,0% Etagebyggeri i det øvrige land 96 75,0% Tilsammen % 1) Region Hovedstaden er eksklusiv Bornholm kommune

3 Materialets sammensætning Tabel 2.1. Lejlighedernes størrelse målt i antal beboelsesrum i alment byggeri med støttetilsagn og godkendte priser i Lejligheder med antal rum el. fl. I alt Tæt- lavt byggeri Region Hovedstaden 1) Antal lejligheder Procentfordeling 0% 57% 9% 34% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 0% 28% 49% 24% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 0% 34% 41% 26% 100% Etagebyggeri Region Hovedstaden 1) Antal lejligheder Procentfordeling 0% 49% 51% 0% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 0% 29% 66% 5% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 0% 36% 61% 3% 100% Familieboliger i alt Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet Procentfordeling 0% 34% 45% 21% 100% 1) Region Hovedstaden er eksklusiv Bornholm kommune 3

4 Tabel 2.1. Fortsat Lejligheder med antal rum el. fl. I alt Ældreboliger Region Hovedstaden 1) Antal lejligheder Procentfordeling 22% 71% 6% 0% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 14% 75% 8% 3% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 17% 74% 7% 2% 100% Ungdomsboliger Region Hovedstaden 1) Antal lejligheder Procentfordeling Ingen byggerier Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 48% 52% 0% 0% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 48% 52% 0% 0% 100% Samtlige lejligheder Region Hovedstaden 1) Antal lejligheder Procentfordeling 16% 66% 11% 7% 100% Det øvrige land Antal lejligheder Procentfordeling 12% 52% 26% 10% 100% Hele landet Antal lejligheder Procentfordeling 13% 56% 21% 9% 100% 1) Region Hovedstaden er eksklusiv Bornholm kommune

5 Tabel 2.2. Lejlighedernes gennemsnitlige størrelse målt i m 2 bruttoetageareal i alment byggeri med støttetilsagn og godkendte priser i Lejligheder med antal rum el. fl. I alt Familieboliger Tæt- lavt byggeri Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet Etagebyggeri Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet Samtlige familieboliger Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet Ældreboliger Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet Ungdomsboliger Region Hovedstaden 1) Det øvrige land Hele landet ) Region Hovedstaden er eksklusiv Bornholm kommune 5

6 konjunkturbarometer for udlejningssituationen I forbindelse med indhentning af oplysninger om ledige lejligheder spørges hvert kvartal tillige om udlejningssituationen hos 150 boligorganisationer, som er udvalgt blandt de største boligforetagender i byområderne over hele landet. Der spørges bl. a. om hvor let/svært det er at udleje boliger på et givet tidspunkt. På grundlag af svarene på denne tendensundersøgelse er her udregnet et nettotal. Værdien af dette nettotal fremkommer som forskellen mellem procentandelen, der mener det er blevet henholdsvis lettere og sværere at udleje boliger. Jo højere nettotallet er, jo lettere er boligerne at udleje. Et nettotal på for eksempel 100 viser, at alle mener, det er let at udleje boliger af den pågældende type. Figurerne illustrerer nettotallene for udlejningssituationen for byggeri opdelt geografisk, på opførelsesperiode, størrelse og byggeritype. Nettotal 100 Figur 2.1. Hvor let var det i perioden at udleje boliger opgjort efter landsdele Nettotal 80 Figur 2.3. Hvor let var det i perioden at udleje boliger fordelt på opførelsesår maj 04 nov. 04 maj 05 nov. 05 maj 06 nov. 06 maj 07 nov maj 04 nov. 04 maj 05 nov. 05 maj 06 nov. 06 maj 07 nov. 07 Hovedstadsregionen Øvrige øer Jylland 2000 el. senere før 1990 Nettotal 80 Figur 2.2. Hvor let var det i perioden at udleje boliger opgjort efter boligens størrelse Nettotal 100 Figur 2.4. Hvor let var det i perioden at udleje boliger i henholdsvis lavt/tæt og etageboliger maj 04 nov. 04 maj 05 nov. 05 maj 06 nov. 06 maj 07 nov. 07 Lejl. m. 1 el. 2 vær. Lejl. m. 3 vær. Lejl. m. 4 vær. 20 maj 04 nov. 04 Lavt-tæt maj 05 nov. 05 maj 06 Etageboliger nov. 06 maj 07 nov

7 Anskaffelsessummer Tabel 3.1. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i Hovedstadsregionen Det øvrige land Tæt-lavt byggeri Etagebyggeri Tæt-lavt byggeri Etagebyggeri Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 1) Forventet byggetid, måneder 11,5-13,0 10,5 Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter 17,6% - 21,9% 17,9% Håndværkerudgifter 72,9% - 65,9% 67,5% Omkostninger 9,5% - 12,1% 14,6% Anlægsudgifter 00,0% - 00,0% 100,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier Antal lejligheder 1) ) Antallet af lejligheder og deres gennemsnitlige størrelse varierer fra de foregående tabeller, da der i denne tabel kun indgår nybyggeri. Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.1 kun rene famileboligbyggerier. Tabel 3.2. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almene ældreboliger med støttetilsagn og godkendte priser i Region Hovedstaden Det øvrige land Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 1) Byggetid, måneder,5,0 Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter 19,0% 15,9% Håndværkerudgifter, boliger 69,1% 71,6% Omkostninger 11,9% 12,5% Anlægsudgifter 00,0% 00,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier Antal lejligheder 1) ) Antallet af lejligheder og deres gennemsnitlige størrelse varierer fra de foregående tabeller, da der i denne tabel kun indgår nybyggeri. Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.2 kun rene ældreboligbyggerier.

8 Tabel 3.3. Anskaffelsessummen opdelt på hovedbestanddele pr. m 2 bruttoetageareal for almeneungdomsboliger med støttetilsagn og godkendte priser i Region Hovedstaden Det øvrige land Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse - 44 Byggetid, måneder - Grundkøbesum, kr./m Modningsudgifter, kr./m Grundudgifter i alt, kr./m Håndværkerudgifter, kr./m Omkostninger, kr./m Anlægsudgifter i alt, kr./m Grundudgifter - 10,2% Håndværkerudgifter, boliger - 76,3% Omkostninger - 13,5% Anlægsudgifter - 00,0% Bruttoetageareal m Antal byggerier - 5 Antal lejligheder 1) ) Antallet af lejligheder og deres gennemsnitlige størrelse varierer fra de foregående tabeller da der i denne tabel kun indgår nybyggeri. Ombygninger, fortætninger og køb indgår således ikke her. Endvidere omhandler tabel 3.3 kun rene ungdomsboligbyggerier. 7

9 Tabel 4. Nogle hovedresultater for familieboliger sammenlignet med tidligere år Endelige priser Heraf I Region Hovedstaden 1) % I det øvrige land % I tæt-lavt byggeri % I etagebyggeri % I blandet byggeri % Lejligheder med 1 og 2 rum % Lejligheder med 3 rum % Lejligheder med 4 ell, fl. rum % Famileboligernes bruttoetageareal, gennemsnit m Anskaffelsessummer Etagebyggeri I Region Hovedstaden 1) kr. pr. m I det øvrige land kr. pr. m Tæt-lavt byggeri I Region Hovedstaden 1) kr. pr. m I det øvrige land kr. pr. m ) Region Hovedstaden er eksklusiv Bornholm kommune Tabel 5. Bruttoarealets fordeling efter anlægsudgifter i almene familieboliger med støttetilsagn og godkendte priser i 2007 Anlægsudgifter kr./m2 bruttoetageareal Procent etageareal % % % % % % % % % % I alt 1 00% 8

10 Landsforeningens medlemsstatistik for 2007 Antal Lejligheder i brug 1/ Kreds 1 Københavns Kommune Arbejdernes Andels-Boligforening Den Almennyttige Andelsboligforening Vibo FSBbolig Postfunktionærernes Andelsboligforening * Samvirkende Boligselskaber Boligselskabet AKB, København Boligselskabet BSB København Boligforeningen 3B Hovedstadens almennyttige Boligselskab Kommunefunktionærenes Boligforening Sporvejsfunktionærernes Boligforening Smedenes Andelsboligforening Boligselskabet Hareskovgård Boligselskabet Amagerbo Statsbanepersonalets Andelsboligforening Brumleby Almene Andelsboligforening De Unges Almene Boligselskab Københavns Ældreboligselskab Danske Funktionærers Boligselskab Lejerbo, København Boligforeningen for Hospitals- sygeplejersker i København Boligselskabet Kærbo De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Boligselskabet Hjem Hovedstadens almennyttige Boligselskab II Den Selvejende Institution Solgaven Byfornyelse Danmark s.m.b.a Boligkontoret Danmark a BoligButikken for Hovedstadsområdet a KAB a

11 10 Antal Lejligheder i brug 1/ De Vanføres Boligselskab a Lejerbo a Frederiksberg Kommune Frederiksberg Forenede Boligselskaber Boligselskabet AKB, Frederiksberg s.m.b.a Lejerbo, Frederiksberg Frederiksberg almennyttige Boligselskab De Unges Almene Boligselskab * Danske Funktionærers Boligselskab * Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. a Kreds i alt: 37 medlemmer Kreds 2 Furesø Kommune Værløse almennyttige Boligselskab Hareskov-Værløse Andelsboligforening Furesø Boligselskab Lejerbo, Farum Boligselskabet Farumsødal Boligselskabet Borgerbo-Værløse Allerød Kommune Lillerød Boligforening Andelsboligselskabet Lundegård Lynge Uggeløse Boligforening Allerød almennyttige Boligselskab Lejerbo, Allerød Fredensborg Kommune Fredensborg Boligselskab Lejerbo, Fredensborg-Humlebæk Den Almennyttige Andelsboligforening Vibo * Humlebæk Boligselskab

12 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet BSB Fredensborg-Humlebæk Asminderød Boligselskab Boligforeningen 3B * Fredensborg-Humlebæk Ældreboligselskab Hejrevangens Boligselskab Den Almene Boligforening Jellerødparken Boligselskabet Borgerbo Humlebæk Helsingør Kommune Marienlyst Boligselskab Espergærde Andelsboligforening Helsingør Boligselskab Andelsboligforeningen Kingo Andelsboligforeningen Røntofte Lejerbo, Helsingør De Unges Almene Boligselskab * Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet af 1961 i Tikøb DVB Helsingør Sigurd Schytz Kollegiet Hillerød Kommune Frederiksborg Boligselskab Hillerød almennyttige Boligselskab Lejerbo, Hillerød De Unges Almene Boligselskab * Boligselskabet Vibo Skævinge Kommune s.m.b.a Hillerød Boligselskab Boligselskabet Nordsjælland Frederiksborg Andelsboligforening Boligselskabet AKB, Nordsjælland Hørsholm Kommune Hørsholm Andelsboligforening Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Danske Funktionærers Boligselskab *

13 12 Antal Lejligheder i brug 1/ Rudersdal Kommune Lejerbo, Rudersdal Birkerød almennyttige Boligselskab Søllerød almene Boligselskab Gl. Holte Boligselskab Andelsboligforeningen Kunstnerbyen De Unges Almene Boligselskab * Søllerød Kommunes Sociale Boligselskab Boligselskabet BSB Søllerød Boligselskabet Birkebo Den almene Andelsboligforening Eskemosepark Egedal Kommune Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab Stenløse-Ølstykke Boligforening Egedal Boligselskab Ølstykke almennyttige Boligselskab De Vanføres Boligselskab, Stenløse De Vanføres Boligselskab, Ølstykke Frederikssund Kommune Frederikssund Andelsboligforening Skibby Boligforening Jægerspris Boligselskab Boligselskabet Rosenvænget Slangerup almennyttige Andelsboligforening Lejerbo, Slangerup Skibby almennyttige Boligselskab Danske Funktionærers Boligselskab * Oppesundby Boligselskab Frederikssund Boligselskab Greve Kommune Sydkystens Boligselskab Vridsløselille Andelsboligforening * Greve Boligselskab

14 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet af 1961 i Greve Greve Ældreboligselskab Køge Kommune Skovbo Boligselskab Køge Boligforening af Køge almennyttige Boligselskab Boligforeningen Møllevænget Boligselskabet Toftebo Boligselskabet Tinggården Herfølge Borup Andelsboligforening Den Selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Ejby almennyttige Boligselskab Køge Boligselskab De Unges Almene Boligselskab * Lejerbo, Køge Skovbo almene Ældreboliger Frederiksværk-Hundested Kommune Boligselskabet af 1940 i Frederiksværk Hundested almennyttige Boligselskab Hundested Ældreboligselskab Lejerbo, Frederiksværk Ølsted Andelsboligforening Kregme-Vinderød Boligselskab Roskilde Kommune Roskilde Nord Boligselskab Boligselskabet Sjælland Fjordbo De Unges Almene Boligselskab * Solrød Kommune Karlstrup Boligselskab Solrød Boligselskab Villabyernes Boligselskab i Solrød Kommune

15 14 Antal Lejligheder i brug 1/ Gribskov Kommune Postfunktionærernes Andelsboligforening * Boligselskabet Vibo, Græsted-Gilleleje Kommune Boligselskabet af 1961 i Helsinge Lejre Kommune Hvalsø Boligselskab Lejre almennyttige Boligselskab Bramsnæs almennyttige Boligselskab Bornholms Kommune Bo DVB Parken Svaneke Boligforening Det Almennyttige Boligselskab Nexø Bornholms almene selvejende byggevirksomhed Knudsker Boligselskab Lejerbo, Bornholm Kreds i alt: 104 medlemmer Kreds 3 Middelfart Kommune Boligselskabet af 1945 i Strib Middelfart Andelsboligforening Nørre Aaby Andelsboligforening af Boligselskabet af 1942 i Middelfart Bo Godt Ejby Assens Kommune Haarby Boligselskab Aarup Boligselskab Tommerup Andelsboligforening Gartnervængets Boligselskab Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet Vissenbjerg

16 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet BSB Assens Vissenbjerg Sogns Andelsboligforening Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Boligforening Boligselskabet BSB Ringe Ringe Boligselskab Boligselskabet BSB Årslev Faaborg Ældreboligselskab Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Kerteminde Kommune Boligselskabet BSB Munkebo Boligforeningen Grønløkken Kerteminde Boligselskab Arbejdernes Boligselskab Kerteminde Munkebo Andels-Boligforening Nyborg Kommune Andelsboligforeningen Sprotoften Andelsboligforeningen Holmegården De Vanføres Boligorganisation, Fyn-Langeland Ullerslev Boligselskab Danske Funktionærers Boligselskab * Boligselskabet BSB Ørbæk Lejerbo, Nyborg Odense Kommune Boligforeningen Kristiansdal Odense Andelsboligforening Borgernes Boligselskab Boligselskabet L.A.B. Fyn Boligforeningen Højstrup Dalum Bygge- og Boligforening Fyns almennyttige Boligselskab Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening

17 16 Antal Lejligheder i brug 1/ Arbejdernes Boligforening Andelsboligforeningen Samvirke Socialt Boligbyggeri i Odense Det Selvejende Boligselskab Folkebo Odense Social-Filantropiske Boligselskab Andelsboligforeningen Hedelundparken Andelsboligforeningen Østerbo Næsby Boligselskab Pårup Andelsboligforening Kollegieboligselskabet Svendborg Kommune Svendborg Boligselskab af 16.januar Svendborg Andels-Boligforening Andelsboligforeningen i Bregninge Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Svendborg Den selvej. almene Boligorg. Cama-Kollegierne Svendborg Boligselskabet BSB Gudme Nordfyns Kommune Bogense Andelsboligforening Boligselskabet BSB Søndersø Lejerbo, Bogense Boligselskabet BSB Bogense Boligselskabet BSB Otterup Langeland Kommune Boligselskabet Langeland Ærø Kommune Ærøskøbing Andelsboligforening Det Ærøske Boligselskab Boligselskabet BSB Ærøskøbing Kreds i alt: 64 medlemmer

18 Antal Lejligheder i brug 1/ Kreds 4 Brønderslev-Dronninglund Kommune Boligselskabet Østvendsyssel Boligforeningen P.M Boligforeningen Fredensbo Dronninglund Boligforening Frederikshavn Kommune Grenen Boligforening af Skagen Boligforening Frederikshavn Boligforening Boligforeningen Vesterport Boligforeningen Neptun Lejerbo, Frederikshavn Boligforeningen af Vesthimmerlands Kommune Boligforeningen Nørrevang Farsø Boligselskab Løgstør Boligforening af Aars Boligforening A/B Midtfjord Rebild Kommune Skørping Boligselskab Lejerbo, Skørping Støvring Boligselskab Jammerbugt Kommune Fjerritslev Boligforening Lejerbo, Pandrup Boligselskabet BSB Aabybro Lejerbo, Brovst Aalborg Kommune Boligforeningen Byggebo Ålborg Boligforening af

19 18 18 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligforeningen Bakkebo Andelsboligforeningen Himmerland Boligforeningen Vanggården Andelsboligforeningen Grønnevænget Andelsboligforeningen Østergaarden Sundby-Hvorup Boligselskab Boligselskabet Østparken Boligforeningen Fjordblink Vodskov Boligforening Boligforeningen af Boligforeningen Enggården Svenstrup Boligforening Nørre Uttrup Andelsboligselskab Boligselskabet af Boligselskabet Limfjorden Boligselskabet Cimbria Lejerbo, Sejlflod Lejerbo, Ålborg Boligselskabet Aalborglund Aalborg Boligselskab af Nørresundby Boligselskab Hals Boligforening Hasseris Boligselskab Boligselskabet NordBo Liselund Ældreboliger Liselund Plejeboliger PLUS BOLIG a.m.b.a. a Hjørring Kommune Boligforeningen AB Hjørring Boligselskab Boligselskabet Vesterlund Hirtshals Boligforening Boligselskabet Nordjylland Bygge- og Boligforeningen af Hirtshals Boligselskab

20 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet af 1964 i Hjørring Kommune Sindal Boligselskab Kreds i alt: 61 medlemmer Kreds 5 Århus Kommune Højbjerg Andelsboligforening Boligforeningen Vesterbo Boligselskabet Præstehaven Bo Viby Andelsboligforening AL2bolig Brabrand Boligforening Boligforeningen af 10. marts Arbejdernes Andels Boligforening Murersvendenes Stiftelse og Enkekasse II Boligforeningen Ringgården Boligforeningen Højbo Boligforeningen Statsbo Beder-Malling Boligforening Boligforeningen Fagbo Boligforeningen Århus Omegn Kollegiekontoret i Århus s.m.b.a Boligforeningen BO&LIV Lejerbo, Århus Andelsselsselskabet Boligkontoret Århus a aarhusbolig a Tilst Boligadministration a.m.b.a. a ALBOA Almen Boligadministration a Kreds i alt: 23 medlemmer

21 20 Antal Lejligheder i brug 1/ Kreds 6 Herning Kommune Lejerbo, Trehøje Tjørring Boligselskab Herning Andelsboligforening Herning Boligselskab s.m.b.a Boligselskabet Fruehøjgaard Lejerbo, Herning FællesBo a Holstebro Kommune Ulfborg-Vemb Boligforening Boligselskabet Sct. Jørgen Boligselskabet Holstebro Lejerbo, Holstebro Lemvig Kommune Boligselskabet af Lemvig Boligforening a.m.b.a Thyborøn Boligforening Struer Kommune Arbejdernes Andelsboligforening Struer Boligselskab Lejerbo, Struer og Lemvig Ikast-Brande Kommune Andelsboligforeningen Brande Nørre Snede Andelsboligforening Ikast Andelsboligforening Boligselskabet BSB Nørre-Snede Lejerbo, Brande Boligselskabet MidtVest Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing Boligforening Videbæk Boligforening

22 Antal Lejligheder i brug 1/ Tarm Boligforening Skjern Boligselskab af Tarm Boligselskab v/tarm Boligservice Lejerbo, Skjern Ældreboligforeningen Søndermarken Morsø Kommune Nykøbing Mors Andelsboligforening Boligselskabet Nykøbing Mors Skive Kommune Sallingsund Boligselskab Boligselskabet SB Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Spøttrup Boligselskab Højslev Boligselskab Skive Boligselskab Andelsselskabet Boligkontoret Skive Salling Fjends a Thisted Kommune Hurup Boligselskab Thisted Bolig Bedsted Andelsboligforening Vestervig Boligselskab Sjørring Boligforening Lejerbo, Thisted Viborg Kommune Boligselskabet Viborg Amt Boligselskabet Viborg Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Andelsboligforeningen Granly Tjele Almene Boligorganisation Bjerringbro Boligselskab Bjerringbro Andelsboligforening Boligselskabet Kølvrå

23 22 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet Karup Fjends Boligselskab Lejerbo, Møldrup Kreds i alt: 56 medlemmer Kreds 7 Billund Kommune Grindsted Boligforening Byggeforeningen af Billund Boligforening Esbjerg Kommune Andels Bolig- og Byggeforeningen af Bramming Boligforening Arbejdernes Boligforening Esbjerg almennyttige Boligselskab De Vanføres Boligselskab, Ribe Boligforeningen Ungdomsbo Ribe Boligforening Ribe Amts Boligselskab Boligselskabet BSB Esbjerg Boligforeningen Nybo Esbjerg Sociale Byggeselskab Boligforeningen Fremad Boligselskabet Ri-Bo De Vanføres Boligselskab Fanø Kommune Fanø Boligselskab Varde Kommune Andelsboligforeningen Kongsgaard Arbejdernes Andels-Boligforening Blåbjerg almennyttige Boligselskab Skovlund Boligselskab

24 Antal Lejligheder i brug 1/ Varde BSB Tistrup Boligforening Ansager Boligforening Boligforeningen Columbus Blåvandshuk almennyttige Boligselskab Boligselskabet BSB Ølgod Boligselskabet Carolineparken Vejen Kommune Rødding Andelsboligforening Brørup Boligforening Boligselskabet Sct. Georgs Parken i Brørup Vejen Boligforening Rødding Boligselskab De Vanføres Boligselskab, Rødding A.B. Vejen Byggeselskab Holsted Boligforening Fredericia Kommune Andelsboligforeningen Fredericia Socialt Boligbyggeri i Fredericia Boligselskabet BSB Erritsø Selvbyggerbo Boligselskabet Futura Boligselskabet LAB Arbejdernes Boligforening Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia a Horsens Kommune Arbejdernes Andelsboligforening af Andelsboligforeningen Odinsgård Andelsboligforeningen Beringsgaard Domea Horsens Andelsboligforeningen Torsted Vest Horsens Sociale Boligselskab Horsens Andelsboligforening af

25 24 Antal Lejligheder i brug 1/ Lejerbo, Horsens Hærvejens Boligforening Kolding Kommune Arbejdernes Andels-Boligforening Vamdrup Boligselskab Boligselskabet BSB Lunderskov Boligselskabet Flexbo Kolding Den Almennyttige Andelsbolig forening Grønnevangen Boligselskabet Kolding De Unges Almene Boligselskab * Tyrstrup Andelsboligforening af Lejerbo, Kolding Lunderskov Boligforening Vejle Kommune Boligforeningen Give De Vanføres Boligselskab, Vejle Boligselskabet BSB Børkop Boligselskabet BSB Vejle Domea Egtved Boligforeningen Grejsdalen Arbejdernes Andels-Boligforening Boligforeningen Østerbo Boligselskabet BSB Give Lejerbo, Børkop Lejerbo, Vejle Jelling Boligselskab Hedensted Kommune Juelsminde Andelsboligforening af Østjysk Boligselskab af Juelsminde Boligselskab BSB Hedensted Andelsboligforening Tørring-Uldum BSB Tørring-Uldum Ældreboligselskab

26 Antal Lejligheder i brug 1/ Lejerbo, Grejs Boligforeningen for Tørring og Omegn Kreds i alt: 83 medlemmer Kreds 8 Haderslev Kommune Vojens Andelsboligforening Boligselskabet af 1943 i Vojens Haderslev Andels Boligforening Vojens BSB Gram Boligforening Boligselskabet Sydbo Haderslev Haderslev Boligselskab Bevtoft Boligselskab Sønderborg Kommune Nordborg Andelsboligforening Rinkenæs Andelsboligforening Gråsten Andelsboligforening Sønderborg Andelsboligforening Broager Andelsboligforening v/boligforeningen af 6/ ASBO Augustenborg-Sydals Boligforening Boligforeningen af 6/ Boligforeningen Søbo Boligselskabet Danbo Tønder Kommune Løgumkloster Andelsboligforening Højer Andelsboligforening Skærbæk Boligforening Toftlund Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Tønder Almennyttige Boligselskab Boligselskabet BSB Løgumkloster

27 26 26 Antal Lejligheder i brug 1/ Tønder Boligselskab Rømø Boligselskab Aabenraa Kommune Kolstrup Boligforening Aabenraa Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening Padborg Boligforening af De Vanføres Boligselskab, Bov De Vanføres Boligselskab, Tinglev Lejerbo, Tinglev Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Nye Boligforening De Vanføres Boligselskab, Rødekro Domea Rødekro Rødekro almennyttige Boligselskab De Vanføres Boligselskab DALBO a.m.b.a. a SALUS Boligadministration Amba a Kreds i alt: 41 medlemmer Kreds 9 Ballerup Kommune Arbejdernes Andels-Boligforening * Ballerup almennyttige Boligselskab Boligselskabet Baldersbo Boligforeningen 3B * Ballerup Ejendomsselskab De Unges Almene Boligselskab * Boligselskabet Skovlundepark Ballerup Boligselskab Andelsboligforeningen Enighed * Boligselskabet Kirstinevang Boligselskabet Frugthaven Boligorganisationen Lundebjerggård

28 Antal Lejligheder i brug 1/ Boligselskabet BSB Ballerup Almenbo a.m.b.a. a Brøndby Kommune Brøndby almennyttige Boligselskab Arbejdernes Andels-Boligforening * Brøndbyernes Andelsboligforening Postfunktionærernes Andelsboligforening * Brøndby Boligselskab Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Den selvejende institution Tranemosegård Boligorganisationen Nygårdsparken Lejerbo, Brøndby Dragør Kommune Dragør Andelsboligforening Boligselskabet Strandparken Gentofte Kommune Gentofte Ejendomsselskab Lejerbo, Gentofte Gentofte almennyttige Boligselskab Boligorganisationen Munkegård Danske Funktionærers Boligselskab * Villabyernes Boligselskab i Gentofte Gladsaxe Kommune Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening FSB i Gladsaxe Lejerbo, Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse Glostrup Kommune Postfunktionærernes Andelsboligforening

29 28 Antal Lejligheder i brug 1/ Glostrup Ejendomsselskab Glostrup Andelsboligforening Glostrup almennyttige Boligselskab Glostrup Boligselskab Lejerbo, Glostrup Boligforeningen Ringbo De Unges Almene Boligselskab * Danske Funktionærers Boligselskab * Herlev Kommune Herlev Boligselskab Boligforeningen 3B * Herlev almennyttige Boligselskab Boligselskabet Sortemosen Boligselskabet AKB, Herlev s.m.b.a Albertslund Kommune Vridsløselille Andelsboligforening Boligselskabet AKB, Albertslund s.m.b.a Albertslund Boligselskab Boligselskabet Rådhusdammen Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven Hvidovre Kommune Boligselskabet Friheden Avedøre Boligselskab Lejerbo, Hvidovre Sognegårdens Boligselskab Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre almennyttige Boligselskab Hvidovre Boligselskab Høje-Taastrup Kommune Arbejdernes Andels-Boligforening * Høje-Taastrup Boligselskab Tåstrup almennyttige Boligselskab

30 Antal Lejligheder i brug 1/ Lejerbo, Taastrup Hedebo Almene Boligselskab Danske Funktionærers Boligselskab * Boligselskabet AKB, Taastrup Lyngby-Taarbæk Kommune Boligorganisationen Samvirke i Lyngby Boligselskabet Hybenvænget Lyngby almennyttige Boligselskab Lyngby Boligselskab Boligselskabet AKB, Lyngby Lejerbo, Lyngby-Taarbæk Boligselskabet BSB Lyngby-Tårbæk Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Tårbæk Kommune Rødovre Kommune Rødovre Boligselskab De Vanføres Boligselskab, Rødovre Kommune Postfunktionærernes Andelsboligforening * Arbejdernes Boligselskab i Rødovre Kommune RKE Andelsboligforeningen Enighed Rødovre almennyttige Boligselskab Lejerbo, Rødovre Boligselskabet AKB, Rødovre Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Kommune Ishøj Kommune Arbejdernes Andels-Boligforening * Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29/ Ishøj Boligselskab Tårnby Kommune Boligselskabet Flyverhuse Boligorganisationen Tårnby Taarnby Kastrup Boligselskab

31 30 Antal Lejligheder i brug 1/ Postfunktionærernes Andelsboligforening * Den Selvejende Institution Olufsgård II De Unges Almene Boligselskab * Funktionærernes Boligselskab i Tårnby Kommune Almen Bolig-Administration a.m.b.a. a Vallensbæk Kommune Vallensbæk Boligselskab Kreds i alt: 85 medlemmer Kreds 10 Syddjurs Kommune Ebeltoft Boligselskab Røndeegnens Boligselskab Boligforeningen Djursland Norddjurs Kommune De Vanføres Boligselskab i Grenaa Boligselskabet Grenaa af Grenaa Andelsboligforening Lejerbo, Rougsø Favrskov Kommune Hadsten Boligforening Lejerbo, Hinnerup Odder Kommune Arbejdernes Andelsboligforening i Odder Lejerbo, Odder Randers Kommune Vorup Boligforening af Andelsboligforeningen Gudenå Randersegnens Boligforening A/B Andelsbo, Dronningborg

statistik januar 2007 alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1

statistik januar 2007 alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1 Statistik januar 2007 statistik januar 2007 Alment byggeri med støttetilsagn i 2006 Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for 2006 Side 9 Struktur og aktivitet i 2004 og 2006 Side 33 Ledige almene

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 31 Offentligt Bilag Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 I alt Pr. administreret lejemålsenhed VOJENS ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner i alt lejemålsenhed

Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner i alt lejemålsenhed Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 333 Offentligt Bilag Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2008 Kroner pr. adm. Kroner i alt lejemålsenhed

Læs mere

statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1

statistik januar 2006 alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Alment byggeri med støttetilsagn i 2005 Side 1 statistik januar 2006 Alment byggeri med støttetilsagn i Side 1 Landsforeningens medlemsstatistik for Side 9 Struktur og aktivitet i 2003 og Side 33 Ledige almene lejligheder Side 37 alment byggeri med

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

BoligButikken for Hovedstadsområdet. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker. Brumleby Almene Andelsboligforening

BoligButikken for Hovedstadsområdet. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker. Brumleby Almene Andelsboligforening BL s medlemssttistik Jnur 013 : Afdeling f boligorgnistion der er hjemmehørende i nden kommune 01 Kbhvn.+Frederiksberg Københvn BoligButikken for Hovedstdsområdet Boligforeningen 3B Boligforeningen AAB

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn

BL's medlemsstatistik Januar 2014. 9. kreds. ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn ADGANGS- KORTnr. Medlemsnr. Navn Kommune nr. Kommune Navn Forretningsfører Nyopført Antal boliger Antal enkeltværelser Kredsdelegerede 2014 1-2 8012 Almenbo a.m.b.a. 151 Ballerup 8012 0 0 0 2 3-4 704 Andelsboligforeningen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

BL s medlemsstatistik Januar 2014 Side 1 a: Forretningsfører eller administrationsvirksomhed

BL s medlemsstatistik Januar 2014 Side 1 a: Forretningsfører eller administrationsvirksomhed BL s medlemsstatistik Januar 01 Side 1 i 01 : Afdeling af boligorganisation der er hjemmehørende i anden kommune 01 1 København Boligforeningen 3B 7.17.50 53 15.0 35 11 Boligforeningen AAB. 9.3 1.09 1

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN:

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1008. Intet hertil SIGN: Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 1007 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2015 Åbent møde Beslutninger m.m. er nedenfor skrevet med kursiv skrift. Pkt. 1 Opfølgning og godkendelse af referat

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Dato ny udbetalingsform LBF Nr.

Dato ny udbetalingsform LBF Nr. Dato ny udbetalingsform LBF Nr. Boligorganisation 07.2014 1 Vojens Andels-Boligforening 05.2015 2 Mariager Boligforening 07.2014 3 Andels Bolig- og Byggeforeningen af 1932 07.2014 4 Faaborg Boligforening

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere